”Det ligger i romers natur att tigga”: Hets mot folkgrupp?

Under rubriken ”’Chockerande uttalanden’” skriver Sydöstran:
Det ligger i romers natur att tigga. I Rumänien har de alla förutsättningar att jobba, men de väljer att tigga.
Det säger Ioan Neselean, borgmästare i Ronnebys nya vänort Gherla, som just nu besöker Sverige.

Red’s kom:
Vilken slutsats ska man dra av att det i princip uteslutande är romer som kommer till Sverige och till andra länder för att tigga? Och har gjort detta sedan 100 år tillbaka, eller så. Kan man inte, med dessa fakta, drista sig till att tycka att det ligger i dessa romers natur att tigga, även om det givetvis är att generalisera (t ex tigger inte svenska romer överhuvudtaget, vad vi vet)?

Varför har Ronneby en ”vänort” i Rumänien?
Vad kostar detta för skattebetalarna?
Hur många av de tidigare 1-10 EU-migranterna i Ronneby är kvar idag, och var kommer de från?
Se: Med skattemedel betald semesterresa till Rumänien för Ronnebys politiker och tjänstemän

Hets mot folkgrupp?

Romers och resandes förening överväger att göra en polisanmälan om hets mot folkgrupp.

Red’s kom:
Men är det verkligen ”hets mot folkgrupp” att vara av denna åsikt, hur politiskt inkorrekt den än är? Har man inte rätt att tycka detta?

Är det inte som att säga i stil med att det ligger i alkoholisters natur att dricka alkohol? Eller att det ligger i svenskars natur att lapa sol i varmare länder?

Hur hade Romers och resandes förening i Blekinge tänkt att göra en polisanmälan i Sverige om vad en en borgmästare i Rumänien tyckt?

Kanske hade det varit bättre om man i en demokrati tillåter även åsikter som inte är politiskt korrekta och försöker argumentera emot dessa, om man nu tycker att åsikterna är felaktiga?

Om strömmen av utländska medborgare till Sverige leder till ett åsiktsförtyck, där politiskt inkorrekta åsikter leder till hot om juridiska konsekvenser (enligt hur vänstern vill att det ska fungera) istället för diskussioner med sakliga argument så är man nog inne på en mycket, mycket farlig väg.

Se: Romers och Resandes förening i Blekinge‬ upprörda över regeringens riktlinjer för EU-migranter

Tyvärr får vi inte veta mer om denna historia, eftersom artikeln är en betalartikel i Sydöstran.

Se även bl a;
Nödhjälpen i Ronneby vill att kommunen försörjer EU-migranter

Nödhjälpen Ronneby för EU-migranter vardagshjälte?


Har Rumänien tilldelats 287 eller 471 miljarder kr av EU:s strukturfonder?


Polisutryckning pga texten ”svensk zon” på marken – hatbrott mot EU-migranter

Vänsterpartiet hävdar envist att SD’s reklam om EU-migranter är hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp att likna böneutrop vid åsneskri


Tiggeri förbjudet skylt på Handelshögskolan Stockholm


Rom och cola – Inget att skämta om?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad sker den 2/11 – Krav på särbehandling av romer

En nystartad grupp som kallar sig för ”Nätverket för Romers Rättigheter” har startat en namninsamling angående den kommande avhysningen av EU-migranter från Malmös kåkstad, där de önskar följande;

Vi kräver omgående:
-att kommun och polis samverkar så att avhysningen skjuts upp tills en alternativ boplats, ett värdigt alternativ, kan erbjudas
-att Malmö Stad sätter mark och resurser till förfogande för en temporär boplats att drivas av romer och frivilligorganisationer tillsammans

Red’s kom:
Nätverket för romers rättigheter har helt uppenbart missförstått EU-migranternas rättigheter och fullständigt bortsett från svenska medborgares rättigheter;
• EU-migranterna har inte rätt till någon särskilt utvald bosättning i Sverige på skattebetalarnas bekostnad.
• EU-migranterna har inte rätt till gratis mark och resurser från skattebetalarna för någon form av boplats som ska drivas av romer och vänsterextremister.

Det nystartade nätverket skriver i övrigt;

Måndag den 2 november planerar Malmöpolisen att påbörja vräkningen av det läger som sedan ett år tillbaka växt fram i stadsdelen Sorgenfri i centrala Malmö.

Cirka 350 EU-migranter från huvudsakligen Rumänien ska avhysas från Malmös kåkstad

Med hjälp av inkallade styrkor från hela södra Sverige är över 400 poliser aktiverade för de fyra dagarnas arbete det beräknas ta att tömma lägret på dess invånare – 150 fattiga rumänska romer som ska köras bort, utan att erbjudas något alternativ. Vi kräver att avhysningen stoppas tills att ett värdigt alternativ finns!

Red’s kom:
Hur många EU-migranter som olagligen ockuperat mark i Malmös kåkstad vet ingen, men det är definitivt fler än 150 personer.

Hur många av ockupanterna av svensk mark som är från Rumänien vet heller ingen. Även om säkert en klar majoritet är från Rumänien så finns det även EU-migranter/romer från andra delar av världen, t ex Bulgarien.

Avhysning sker pga lagbrott

Med miljöhänsyn som svepskäl har myndigheterna gjort en avhysningsplan och samverkat för att återigen ställa fattiga romer i Sverige på bar backe.

Red’s kom:
Det behövs inga svepskäl för att agera mot romer som bryter mot lagen i Sverige. Miljöaspekten är dock inte helt oviktig i sammanhanget.

De som avhyses från sin olagliga ockupering ställs inte på bar backe. Malmös skattebetalare har tvingats betala hemresor för de som bryter mot svensk lag med 350 000 kr bara under perioden januari-oktober 2015.

För nästa år tvingas Malmös skattebetalare punga ut med 5,6 miljoner kr bara för boende, hemresor, dagcenter och mat till ett par hundra EU-migranter i form av välfärdsturister. Till detta kommer ytterligare kanske 10 -30 miljoner kr i övriga kostnader för de EU-migranter i Malmö som saknar rätt att vistas i Sverige.

Vänsterextremisterna bryr sig inte det minsta om EU-migranternas hälsa och därav försöker de i egenintresse hålla kvar romerna så länge som möjligt på den av EU-migranterna ockuperade marken.

Politiker fortsätter att särbehandla romer

Från styrande politiker både lokalt och nationellt råder i bästa fall tystnad, i värsta fall uppmaningar från ministrar om att inte ge pengar eller stöd och att istället underlätta avhysningar.

Red’s kom:
Det är korrekt att tystnad råder från politiker lokalt som nationellt, men det förekommer i bästa fall uppmaningar från ministrar att ”inte ge pengar eller stöd” samt att avhysningar ska underlättas.

Vad blir resultatet av att EU-migranter inte tillåts stå över lagen?

Resultatet i Malmö kommer bli samma som redan är verklighet i Stockholm och många andra svenska städer – ett liv i ständig rörelse där man blir bortkörd från plats till plats.

Red’s kom:
Förhoppningsvis är det fortsatta avhysningar från illegala bosättningar av romer som kommer att bli resultatet.

Men det är naturligtvis inte acceptabelt, utan i de fall romer från annat land saknar förmåga att försörja sig med boende och mat i Sverige måste det till starka signaler att visa att Sverige inte tolererar brottslighet i någon form av EU-migranter. Sverige måste därmed upprätthålla regelverket för EU’s fria rörlighet och utvisa de utlänningar som inte är självförsörjande enligt detta regelverk.

På vilket sätt förtrycker Sverige EU-migranter som inte vill följa svensk lag?

Därmed fortsätter det svenska samhällets systematiska förtryck av det romska folket som nu pågått i över 500 år.

Red’s kom:
Därmed kan den orimliga särbehandlig av dem som struntar i svensk lag upphöra.

Att även romer måste följa svensk lag är inte förtryck. De enda som utsätts för förtryck av EU-migranternas härjningar är svenska medborgare.

Att svenska romer är en nationell minoritet innebär inte att utländska medborgare står över svensk lag

Statliga kommissioner, ursäkter, prisutdelningar eller det faktum att romer sedan år 2000 är erkända som en nationell minoritet i Sverige verkar inte förhindra att historien återupprepar sig.

Red’s kom:
Omöjligt att veta vad som åsyftas med ovanstående text, men även nationella minoriteter måste följa svensk lag.

Vad som hänt i historien saknar relevans för dagens situation

Så sent som förra året publicerades det en vitbok över den svenska statens förtryck och diskriminering av det romska folket. Vår skamliga historia som innehåller bland annat tvångssteriliseringar, utvisningar, avhysningar av tältläger, hatbrott, förnekande av skolgång och polisregistreringar av barn och oskyldiga. Men av detta är det bara steriliseringarna som faktiskt tillhör historien – resten fortsätter i samma anda och med samma retorik när nu Europas romer återigen söker sig till Sverige undan förföljelser och ekonomisk kris i de länder de är födda.

Red’s kom:
Allt här ovan nämnda hör till historien. T ex har romer från andra länder inte mer rätt till skolgång i Sverige än vad andra turister har. Det är ett ostridigt faktum.

Vad gäller ”hatbrott” mot EU-migranter som bryter mot svensk lag så finns det inget eller väldigt lite som bekräftar att dessa förekommit. Däremot har angrepp på några EU-migranter som saknar respekt för lag och regelverk förekommit i mindre utsträckning. De som har skulden för dessa angrepp är vänsterextremister samt handlingsförlamade politiker och myndigheter.

Varför ska romer inte ha något ansvar?

Men Sveriges och EUs ansvar är ännu tyngre idag, då det är den politik som har ordinerats Rumänien och Bulgarien – …

Red’s kom:
I vanlig ordning vill vänsterextremisterna lägga allt ansvar på alla utom på romerna själva. Varför vänsterextremisterna anser att EU-migranter ska vara ansvarsbefriade får vi aldrig veta.

Är det Sverige som styr i Rumänien?

… med en förödande nedläggning av ländernas industrier och samhällsägda jordbruksproduktion – som har bidragit till romernas nuvarande extrema utsatthet.

Red’s kom:
Det är inte Sverige som bestämmer vilka industrier eller jordbruk som Rumänien lägger ner.

Sedan borde det räcka ganska långt med att Sverige tar mest ”ansvar” av alla länder i världen för romerna. Någonstans måste det finnas en gräns (inte minst ekonomiskt) för Sveriges ansvar för andra länders medborgare.

Jobbtillfällen minskar överallt i EU

Bara i Rumänien har fem miljoner jobb, av totalt nio som fanns 1990, försvunnit på 20 år.

Red’s kom:
Ja, dessa arbetstillfällen har inte flyttat till Sverige i alla fall.

Rumänien har fått enorma resurser från EU (där svenska medborgare bidragit mest) för att förbättra situationen för alla i landet (inte bara för romer).

Även här måste man nog lägga lite ansvar på det egna landets befolkning att lösa sina problem.

Vilket ansvar har Sverige för Rumäniens nationella politik?

Svenska regeringar har unisont stött och fortsätter stödja denna samhällsomvandling, som drabbat romerna skoningslöst,…

Red’s kom:
Bara svammel.

Varför ska svenska skattebetalare försörja inte bara landets egna romer, utan även alla andra länders romer?

… men är inte beredda att ta hand om de som flyr från fattigdomen den skapat.

Red’s kom:
Svenska skattebetalare har fått ta den största smällen i EU för den oreda Rumänien skapat för sig själv.

EU-frågor är EU’s ansvar

Att enbart skicka pengar till de korrupta regeringarna i dessa länder, också ökända för sin utbredda antiziganism, kommer med stor sannolikhet inte lösa romernas utanförskap.

Red’s kom:
Säg det till de det berör istället, dvs EU-organisationen.

Vänsterextremister vill kalla romer/zigenare för “utsatta eu-medborgare”

Om man delar upp romer efter medborgarskap eller kallar dem “utsatta eu-medborgare”…

Red’s kom:
Det är bara vänsterextremister och räddhågsna politiker som kallar EU-migranterna för “utsatta eu-medborgare”.

Var finns den romska kampen, och hur yttrar sig denna… utöver med lagbrott?

… så ignorerar man det faktum att den romska kampen för rättvisa sträcker sig över nationsgränser.

Red’s kom:
Vilken kamp?

Vilken rättvisa?

Varför ska en särskild grupp av utländska medborgare få särskilda rättigheter?

Det handlar inte om utsatta individer. Det handlar om en utsatt och diskriminerad europeisk folkgrupp.

Red’s kom:
Grupp eller enskilda. EU-migranter har samma rättigheter och skyldigheter i Sverige som alla andra. Dock har romer inte rätten att stå över lag och regelverk och ej heller rätten att bli försörjda av svenska skattebetalare.

Rättigheter är inte något man bara får per automatik. Man måste förtjäna dessa rättigheter.

Vilka ”stöd och möjligheter” ska Sverige erbjuda en mindre del av EU’s 120 miljoner fattiga?

När inte Sverige ger de rumänska romerna som söker sig hit stöd och möjligheter att sig ur utanförskapet, bidrar detta till att förpassa dem till ett liv där nöden är lag och man gör det som krävs för att överleva – ett liv utanför systemet.

Red’s kom:
Vad mer stöd och möjligheter ska dessa personer ha rätt till än vad de redan har?

Romer kriminaliserar sig själva, det är inte Sverige som gör detta

Det kommer alltid att vara enkelt att beskylla och kriminalisera romerna när ett liv under dessa förutsättningar gör alla aspekter av deras tillvaro olaglig.

Red’s kom:
Även om det inte sker så hade det varit enkelt att lagföra de romer som bryter mot svensk lag och de regelverk som gäller i Sverige. Men hittills har samhället fegt undvikit att skicka rätt signaler.

Vilken ”realitet” har Sverige ansvar för på vilket sätt?

Detta är de fattiga romernas realitet. En realitet som vi inte kan blunda för. En realitet vi alla har ett ansvar för.

Red’s kom:
Vi alla – utom romerna själva – har ett ansvar för vad?

Historien upprepas inte

Vi kräver att de svenska myndigheterna inte upprepar historien.

Red’s kom:
En klar majoritet av Sverige kräver att det inte ska löna sig att begå brott i Sverige.

Vem har vilket ansvar för vad på vilket sätt?

Vi har ett ansvar, både mot de romer som är svenska medborgare och de romer som idag söker sig till Sverige i flykt från fattigdom, svält och rasism.

Red’s kom:
Återigen; Men romerna själva har inget ansvar för något?

Tydliga signaler krävs

Sorgenfrilägret i Malmö är det största i Sverige och hur man väljer att agera här kommer att skicka en tydlig signal till hela landet om hur samhället ser på den här frågan.

Red’s kom:
Ja, det vore väl bra att skicka tydliga signaler om att samhället inte tolererar lagbrott?

Är att upprätthålla svensk lag samma som att tvinga utländska medborgare till ett liv på gatan?

Vi vädjar till berörda myndigheter och politiker att inte tvinga människor till ett liv på gatan när det finns konkreta förslag som frivilligorganisationer är beredda att driva.

Red’s kom:
Det är dessa frivilligorganisationer – som tyvärr nästan uteslutande verkar i egenintresse – fria att göra, men med egna – inte andras – medel.

Vänsterextremister har aldrig någonsin presenterat ett enda konstruktivt förslag

Vi uppmanar er att välja konstruktiva alternativ framför våld, hemlöshet och fortsatt fördrivning.

Red’s kom:
Våld? Menas de klanstrider som förekommer bland romer?
Hemlöshet? EU-migranterna är inte hemlösa.
Fördrivning? Detta ord – fördrivning – är ett favoritord bland vänsterextremister, men vad de än vill kalla avhysning av dem som illegalt ockuperar mark så är det så det måste fungera i ett rättssamhälle. Trots allt är äganderätten inskriven i grundlagen, även om inte ens grundlagen är något som politiker tycker är relevant alltid.

Vad är ”ett värdigt alternativ”?

Bryt tystnaden!
Stöd romernas kamp för rätten till ett bättre liv!
Ingen avhysning utan ett värdigt alternativ!

Red’s kom:
Det är upp till hemlandet att erbjuda…. vilket blir med våra pengar.

Sammanslagning av vänsterextemistgrupper

Uppropet har startats av Nätverket för Romers Rättigheter – men många fler organisationer, grupper och personer står bakom. Hör gärna av dig om din organisation eller grupp vill stå bakom uppropet!
• Solidaritet med EU-migranter
• Allt åt Alla Malmö
• Romers och resandes förening i Blekinge
• Stad Solidar
• Romska Kulturcentret i Malmö
• Romska Ungdomsförbundet
• Kontrapunkt/Föreningen Kontrakultur

Nätverket för Romers Rättigheter är ett nystartat nätverk med bas i Malmö.
Vi har akut samlats för att försvara de romska eu-medborgarnas rättigheter och kamp för ett värdigt liv i Malmö. Vi vill med gemensam styrka verka för alla romers rättigheter i Sverige, oberoende av nationalitet.

Red’s kom:
Vem verkar för svenska medborgares rättigheter?


Se även bl a;
Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

Solidaritet med EU-migranter varnar för åtgärder mot polisens avhysning av EU-migranter

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare?

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad


DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!


Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare

Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Romers och Resandes förening i Blekinge‬ upprörda över regeringens riktlinjer för EU-migranter

Edvin Rahmanovic, ordförande, och ‪Glenn Möllergren, vice ordförande i Romers och Resandes förening i Blekinge‬ kritiserar i en lång – och i stora delar väldigt virrig – text regeringen för att ha gått ut med riktlinjer om att kommuner inte ska upplåta mark till romer och att vi inte ska ge EU-migranter pengar i tiggarkoppen;

Hjälp på plats är det inget parti som har ensamrätt på

”Hjälp dem på plats.” Det brukar vara extremhögerns mantra för att ”lösa” flyktingrelaterade problem.

Red’s kom:
Det handlar inte om vem som säger vad utan vad som är den bästa lösningen!!!

Hjälp på plats är i detta fall den för alla otvivelaktigt bästa lösningen, och dessutom vad vi nu kan höra att även bl a FN, liksom Tyskland, förespråkar.

Är det negativt om en regering inser vad som är bäst?

Nu har regeringen övertagit denna politik, fast bara när det gäller rumänska romer.

Red’s kom:
Det är väl bara bra om S+MP-regeringen, som bland de sista, inser vad som är bäst? Kanske S+MP-regeringen framöver förstår att det är den bästa lösningen även för en stor andel av migranterna?

Rasism att ge hjälp till frivilligorganisationer?

Det är bättre att de stannar i sitt hemland, och svenskarna gör klokast i att hjälpa dem via ombud. Vi ska inte stödja de romer som tar sig till Sverige, utan rikta våra ansträngningar mot att förbättra förhållandena i Rumänien. Allt detta enligt minister Åsa Regnér, S, och Martin Valfridsson, ”samordnare” för EU-migranter, i DN Debatt den 11 september.

Det här är en hållning som skulle te sig rent rasistisk om den riktade sig mot någon annan grupp,…

Red’s kom:
Det finns ingen rasism i att välja det alternativ som är det bästa för alla parter, istället för det alternativ som är sämst för såväl romer som Sverige.

Samtidigt måste man förstå att S+MP-regeringens utspel bara är ett desperat sätt att försöka undvika den enda fungerande lösningen, dvs någon form av tiggeriförbud. S+MP-regeringen har målat in sig i ett hörn genom att de – innan frågan ens utretts – gått ut med att något tiggeriförbud kommer de inte att införa, oavsett vad folket tycker.

Man blir inte önskvärd genom att bete sig illa

… och indikerar att just den här folkgruppen – en av Sveriges nationella minoriteter – egentligen inte är önskvärd här i landet.

Red’s kom:
Om det finns en grupp – oavsett om det är romer, bastubadare eller små troll – som inte respekterar lag och ordning, och som orsakar det svenska samhället skada, kanske man inte ska förvänta sig att vara önskvärd. Det är i regel svårt att få respekt genom bete sig respektlöst.

Se bl a; EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Utsiktslöst att ge hjälp till romer?

Dessutom är den utsiktslös: Den havererade rumänska arbetsmarknaden är så långt ifrån att erbjuda landets romer en stabil tillvaro, att vi med all frivillighjälp sammantaget inte skulle nå mer än en bråkdel av dem.

Red’s kom:
Det upplevs ”utsiktslöst” bara för den som inte förstår situationen och som inte satt sig in i frågan.

Är EU-migranter Sveriges mest utsatta folkgrupp?

Vi och andra frivilligarbetare, och företrädare för romer i Sverige, betackar oss för regeringens ”goda råd”, och ser helst att regeringens samordnare Martin Valfridsson inte fortsätter sin kampanj för att försämra för Sveriges redan mest utsatta folkgrupp.

Red’s kom:
Det är Rumäniens och Bulgariens utsatta folkgrupp. Det handlar inte om landets svenska romer, även om dessa – efter decennier – inte heller lyckats integreras i det svenska samhället.

En majoritet av Sveriges befolkning hoppas att de försiktiga steg som nu tagits av regeringen är inledningen till i alla fall lite handlingskraft från S+MP-regeringen. Men, det återstår att se.

Åtgärder måste byggas på kunskap och helikoptersyn, inte okunskap och tunnelseende

I stället vill vi be regeringen att fundera över sin hållning till romerna, och som hjälp i dessa funderingar kommer här några punkter i all välmening.

Red’s kom:
Jag betvivlar inte att det är i all välmening, men de är också i all okunskap.

Vad det handlar om är att S+MP-regeringens handlingsförlamning skapat många stora och oftast helt onödiga problem för Sverige, som vi hade sluppit om S+MP-regeringen stämt i bäcken, innan vi hamnat i den situation som Sverige befinner sig i idag med EU-migranterna.

Är det Sverige som styrt i Rumänien och orsakat alla landets problem?

1. Socialdemokraterna, liksom övriga riksdagspartier, har stött Rumänien i att vandalisera sin industri. Fem miljoner jobb, av totalt nio miljoner, har försvunnit sedan 1990, genom att industriella och agrikulturella anläggningar lagts ned och sålts som skrot. Allt på grund av ideologiskt betingade politiska beslut, vilka Sverige helhjärtat har stött. De rumänska romerna har på det stora hela inte efterfrågat denna utveckling, men har blivit dess mest utsatta offer. Fram till 1990 hade en klar majoritet av de rumänska romerna en ordnad försörjning genom vita jobb på samhällsägda industrier – i dag har inte fem procent av de vuxna romerna ett vitt heltidsjobb.

Fundera över detta: Var det en bra politik ni ålade Rumänien att genomföra för att kunna kvalificera sig för EU-medlemskap?

Red’s kom:
Jag är bara ett stort frågetecken inför ovanstående synpunkter och förstår inte vad det har med vad att göra.

Romer växer

2. Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter. Varför är det önskvärt att denna folkgrupp inte blir större?

Red’s kom:
Denna folkgrupp gör sig större ungefär varje sekund. Utan hänsyn till barnen.

Vad skulle det hjälpa att bara flytta problemen från en plats till en annan?

Varför är det positivt om så många romer som möjligt bor i Rumänien, snarare än i Sverige?

Red’s kom:
Det är det ingen som sagt. Men om man har ett hemland och saknar förutsättningar för att försörja sig i ett annat land så hjälper det ingen att romerna flyttar till Sverige… som inte tilldelats 471 miljarder kronor av EU’s strukturfonder, där svenska medborgare bidrar mest;
471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Romer vet bäst?

Varför anser sig regeringen veta bättre än romerna själva vad som är bäst för dem?

Red’s kom:
Det finns mycket som tyder på att romer inte vet vad som är bäst för dem, men det är inte den svenska regeringens uppgift att försörja all världens fattiga. Den svenska regeringens absolut primära uppgift är att följa folkviljan och verka i svenska medborgares intresse. Speciellt med tanke på att Sveriges bistånd redan är bland de högsta i världen;
Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Notera skillnaden; Romer verkar enbart i sitt eget intresse (eller i alla fall som de tror), medan den svenska regeringen verkar i de svenska medborgarnas intresse.

Pengar i koppen bara befäster tiggarnas utsatthet

3. Även om man inte skulle behöva återskapa alla de fem miljoner jobb som förstörts i Rumänien för att kunna erbjuda romerna anställningar – då arbetskraftens antal också sjunkit under samma tid – så finns det troligen ändå över miljonen arbetslösa romer i landet. De hjälpprojekt som i dag är orienterade mot rumänska romer lyckas, av rapporterna att döma, hjälpa enskilda familjer eller i bästa fall enstaka byar och små kommuner. Det är oerhört glädjande att arbetet görs, och det ändrar livet för dem som berörs. Men den romska befolkningen, framför allt i kåkstäder på soptippar och i städer och byars utkanter, ökar snabbare än vad hjälpprojekten hinner förverkligas. Och då minskar inte ens nöden, trots ansträngningarna. Och även om denna trend skulle brytas: Fram tills att åtminstone omkring en miljon riktiga jobb, med anständiga löner, har återskapats – fram tills dess kommer rumänska romer att söka sig utomlands.

Den hjälp som kan ges till den lilla spillra som tar sig hit är lika avgörande för de personerna, som all hjälp ”via ombud” som kanske hittar fram på plats.

Red’s kom:
a. Denna ”lilla spillra” på upp till 6.000 EU-tiggare kostar kanske 6 miljarder kr/år;
Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

b. 6.000 EU-migranter kan snabbt bli några miljoner som vill försörjas av Sverige, om regeringen inte sänder rätt signaler.

Vi har i dagarna sett hur viktigt det är med rätt signaler. Angela Merkel gick ut med att det var inga problem för Tyskland att ta emot hundratusentals flyktingar. Detta uttalande spreds med ljudets hastighet och inom några dagar blev det just så, tills Tyskland och en rad andra länder fick göra något så drastiskt som att gå ur Schengen och stänga gränserna.

c. I de fall pengarna som läggs i tiggarkoppen går till EU-migranten (och hur vanligt detta är vet vi inte) så gör omkostnaderna för tiggarresan att pengar inte tillför ett vitten, och tiggarna är fortsatt exakt lika utsatta och fattiga som de var innan sin tiggarresa.

De fantasihistorier som presenteras där tiggare byggt sig hus för de pengar de tjänat efter 3 månaders tiggande i Sverige kanske ska tas med en nypa salt?

Det måste till mer långsiktiga lösningar, och dylika långsiktiga lösningar försvåras eller omöjliggörs om romers utsatthet upprätthålls i Sverige.

Rumänien får otroliga summor för att förbättra för landet och dess utsatta medborgare

Tror regeringen själv på sin politik? Okej – verka då för att en del av de fyra miljarder kronor Rumänien får från EU för fattigdomsbekämpning de närmsta fem åren…

Red’s kom:
Det var 32 miljarder kr som Rumänien fick mellan 2007 och 2013. Hur många ytterligare miljarder kr som är avsatta för specifikt detta den närmaste tiden verkar ingen kunna svara på, inte ens regeringen, men vi vet att det tillkommit åtskilliga miljarder;
Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige kan och ska inte ensamt ta över EU’s uppgift

… går till den typen av projekt som kan leda till jobb och försörjning ”på plats”. Våga tänk den hädiska tanken: Kanske kan samhället tillåtas återstarta en del av den industri och jordbruksproduktion vi hittills ålagt Rumänien att slita i stycken?

Red’s kom:
Vi har inte ålagt Rumänien något, men först måste regeringen lösa problemen på hemmaplan. Det som Romers och Resandes förening i Blekinge‬ kräver att Sveriges regering ska göra är något ni får vända er till EU om.

Framtidens dom över S+MP-regeringen kommer inte att vara vacker

Går det bra så lär det inte komma romer hit, om det nu är målet för politiken. Fram tills detta är förverkligat kanske regeringen kan fundera på hur framtiden kommer att döma S och MP när de, som svar på en förfärande misär bland medlemmar av en av de nationella minoriteterna, lade sitt krut på att argumentera för en ännu värre misär.

Red’s kom:
Framtiden kommer att döma S+MP-regeringen mycket hårt, men definitivt inte för att denna regering varit för hård mot Rumäniens befolkning.

Det är Romers och Resandes förening i Blekinge som argumenterar för en värre misär för romerna, även om det är pga okunskap.

Riktas regeringens alla förbud, inskränkningar och goda råd uteslutande till rumänska romer?

4. Redan när Rumänien släpptes in i EU var landets romer på god väg in i den humanitära katastrof som i dag utspelar sig.
När landet trots detta tillätts ta del av de rättigheter som tillkommer alla EU-länder – varför är det bara de fattigaste av medborgarna som ska utsättas för politiska förändringar? De förbud, inskränkningar och ”goda råd” regeringen kommer med riktar sig uteslutande mot rumänska romer.

Red’s kom:
Det riktar sig mot EU-migranter, som bevisligen inte visar respekt för Sverige.

Romer står inte över lagen

Gör det lättare att vräka dem! Vägra deras barn plats i våra skolor! Ge inte sjukvård, skapa inte plats på kommunala campingplatser! Lägg inte pengar i deras koppar! – så låter slagorden i dag;…

Red’s kom:
Det är inga slagord, det handlar i grund och botten om två saker;
• Romer kan inte stå utanför alla regelverk – svensk lag gäller även för romer
• Vill Romers och Resandes förening i Blekinge‬ försörja EU-migranter så får de göra detta, men inte med skattemedel.

Har Sverige gett romer rätten att bryta mot lag?

… mot människor som i grund och botten bara nyttjar en rätt som givits dem av vår och andra EU-länders regeringar.

Red’s kom:
Nej, ingen har givit romer rättigheter att olagligen ockupera mark, förstöra egendom i Sverige, grisa ner, etc, etc, samt försämra välfärden för svenska medborgare. Det är en rätt som romer själva tagit sig, och som inte är acceptabelt på något sätt.
Se bl a; Varför provocerar EU-migranter?

Rumänien/Bulgarien skulle inte givits medlemsskap i EU

Om beslutet att släppa in Rumänien (och Bulgarien) var felaktigt – varför ska just de fattigaste av dess medborgare vara måltavla för en svensk S/MP-regerings politik?

Red’s kom:
Beslutet att släppa in Rumänien i EU var uppenbart ett oriktigt beslut av EU, men det ger ändå inte romer rättigheter i Sverige som ingen annan har.

Är lösningen att fråga de rumänska romerna vad de vill?

5. Kunde det inte vara idé att fråga de rumänska romerna om hur de själva ser på sin framtid?

Red’s kom:
Vad skulle det tillföra? Lagar och regelverk måste följas oavsett hur romerna ser på sin framtid.

Är det vad vi i Sverige vill göra med vårt land som ska vara styrande eller är det Rumäniens romer som ska bestämma över Sverige?

”Kampanjcentralen under Valfridssons ledning”

Vi i hjälporganisationerna runt om i landet, som har daglig kontakt med tusentals tiggande personer, möter en mycket mer komplex verklighet än den som diktas ihop på kampanjcentralen under Valfridssons ledning.

Red’s kom:
Endast löjeväckande påstående som visar på en djup okunskap om situationen.

Hjälporganisationer i Sverige, som Romers och Resandes förening i Blekinge, saknar kunskap om bl a politik, ekonomi, lagar och regelverk. De ser och hör bara det de har framför sig och vill bara hjälpa dem som befinner sig i deras närhet. Det är således inte dessa organisationer, och deras missriktade välvilja, som ska vara vägledande på något sätt i de beslut Sverige tar.

Ingen betvivlar att tiggare vill försörjas av Sverige

Det är inte så att någon vet, att samtliga, eller ens flertalet, av de romer som tigger i Sverige ser sin sejour här som begränsad till en kort tid.

Red’s kom:
Det är det heller ingen som påstått. Självklart vill tiggare stanna i Sverige så länge de försörjs av Sverige.

Bara för att man vill något innebär det inte att det är möjligt

Vi upplever tvärtom att romer ofta uttrycker, och agerar för, att man vill stanna här, ta hit sin familj, och bygga en ny framtid.

Red’s kom:
Jag skulle vilja flyga till månen, men jag får ödmjukt acceptera att det nog inte är möjligt i en nära framtid.

Mycket kan uppnås, men man kan inte bara förutsätta att det är andra som ska uppnå detta åt en.

Vill ha ”billiga” bostäder i Sverige?

Man frågar om hjälp med att hitta billiga bostäder, även under den standard vi tar för given.

Red’s kom:
Nej, det handlar inte om ”billiga” bostäder. Det handlar om gratis boende på svenska skattebetalares bekostnad. Dessutom i ett land med ett stort underskott på bostäder.

Varför ska Rumäniens medborgare ha förmåner i Sverige som inte ens svenska medborgare har?

Vill ha gratis kurser, förtur till jobb, och gratis skolgång av Sverige

Man undrar över svenskundervisning, jobb, plats i skolan för barnen.

Red’s kom:
Det är givetvis fritt att ”undra”.
• Rumäniens tiggare är inte invandrare. De är turister och saknar som sådana rätt till SFI, men vill de lära sig svenska så finns det kurser för den som är beredd att betala för detta.

• Vad gäller arbete så kan inte tiggare från Rumänien och Bulgarien ha förtur till jobb framför svenska medborgare, men det är ingen som hindrar dem från att söka jobb i Sverige, på samma villkor som för alla andra.

• Plats i skolan för sina barn finns i deras hemland, där obligatorisk skolplikt råder.

13 romer med företag, jobb och skola för barnen, i Sverige… eller?

I min egen hemstad, Karlshamn, ökar befolkningen i höst med 13 personer, då en romsk familj i tre generationer klipper bandet med sitt tidigare hemland. Barnen är inskrivna på skola, familjen har initierat ett företag för trädgårdshjälp och städning, två av de vuxna personerna har erbjudanden om varaktiga anställningar inom sina kompetensområden. Vägen till detta har gått genom ett halvårs tiggeri, vilket alla är överens om att vi vill slippa.

Rde’s kom:
Det framgår inte vad denna historia kostat de svenska skattebetalarna, men om detta är korrekt så grattis till denna familj på 13 personer.

Obegriplig text

Men vilket ger en rumänsk-romsk familj mat på bordet och utbildning till barnen: Regeringens råd om att svenskarna ska skänka sina pengar till hjälporganisationer som kanske, i en okänd framtid, kan förverkliga ett bättre liv ”på plats”, eller frivilligas arbete och bidrag till att bygga sig en ny framtid här? Hur långt vill regeringen gå, när det gäller det arbete som vår och många andra hjälporganisationer utför – ska vi, efter att ha läst DN Debatt, be skolan att avsluta undervisningen, uppmana hyresvärden att slänga ut familjen, avanmäla dem från arbetsförmedlingen, avbryta ansträngningarna för att få deras företag bärkraftigt, förmedla till allmänheten att det INTE är önskvärt att köpa fönsterputsning, städhjälp, kvastar och tidningar av dessa personer – för regeringen ser helst att de återvänder till Rumänien?

Red’s kom:
Det var en väldigt lång mening och jag förstod inget av ovanstående text, men vad det än handlar om så kan jag inte se att det har någon relevans för S+MP-regeringens uttalade riktlinje att inte ge tiggare pengar.

Ska vi heja på, snarare än ifrågasätta, när kommunen, som nu i juni i år, beordrar polisen till deras boplats för att lagvidrigt flytta ut dem i ett skogsparti, där de sedan blir beskjutna av rasister?

Red’s kom:
Som sagt, romer ska följa svensk lag. Detta är bara obegripligt svammel som inte går att bemöta.

Och, i så fall: Varför vill regeringen att vi ska bete oss så?

Red’s kom
Hur?Klicka här för att gå till debattartikeln i DN, 2015-09-14
Se även bl a;
Aaron Israelson kritiserar regeringen för att tycka som folket om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Alex Schulman kritiserar regeringens uttalanden om EU-migranter

Lisen Kebbe/Gotland Solidaritet: Regeringens linje att inte ge tiggare pengar är vidrig


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Bitte Assarmo, chefredaktör för Katolskt magasin, tar upp problemet med aktivisterna i Sverige som bistår EU-migranter i deras olagliga verksamhet:

Antirasistiska aktivister”?

Diskussionen om tiggarna håller på att gå helt överstyr. Å ena sidan har vi de så kallade ”aktivisterna” (ofta med epitetet ”antirasistiska” för att ytterligare betona det goda i deras agerande) som inte bara accepterar att tiggarna slår läger på olika platser utan till och med hjälper dem med det.

Å andra sidan har vi ett växande antal människor som sprider näthat och begår direkta attacker mot dessa utsatta människor.

Red’s kom:
Huvudorsaken till detta näthat är de aktivister – t ex En bättre chans/Therese Lekander, Hjälp Tiggare i Lund/Joakim Månsson-Bengtsson, Centrum för sociala rättigheter/Frederick Batzler/Karin Åberg, Höörs Eldsjälar, Hjälp Västerbottens Tiggare, Natthärbärget Lyktan, RUNG, Romers och Resandes förening i Blekinge‬, SME/Solidarisk människohjälp i Engelholm/Thord Birger Kristiansson, Hjälp EU-migranterna i Avesta, Gotland Solidaritet, Solidaritet med tiggarna vid Slussen, Solidaritet med eu-migranter, Nätverket för Norrbottens EU-migranter, Nätverket Medmänniskor i Luleå, Boden mot rasism – som i sin okunskap inte förstår att vad de gör inte tillför något för landets EU-migranter. Raka motsatsen.

Förr i tiden gjorde aktivister goda saker, men den tiden verkar vara förbi.

Ett litet urval av organisationer och nätverk med aktivister som riktar sig till EU-migranter i Sverige

Nationella

Röda korset
Young Roma Women Against Violence
Unga romer
Romernas nyheter
Nordiska romer av romanifolket
Romer för kulturell utveckling
Folk är folk
Dik Manusch
Jag är stolt att vara zigenare
Alla vi zigenare och resande
Erikshjälpen

Borås
Hemlösa EU-migranter i Borås

Båstad/Laholm
Stand

Eskilstuna
EU-migranter Eskilstuna

Gotland
Gotland solidaritet – för EU-migranter på Gotland

Göteborg
Utsatta EU-medborgare i Göteborg
Stöd för hemlösa i Göteborg
Göteborgs räddningsmission
Göteborg EU-migrants
Famnen dagcenter för EU-migranter hos Frälsningsarmén i Haga Göteborg

Finspång
Solidaritetsnätverket i Finspång

Helsingborg
Stöd till EU-migranter, Helsingborg

Husqvarna
Kyrkhjälpen i Husqvarna

Hörby
Hjälp tiggarna i Hörby

Höör
Hjälp tiggare i Höör

Järna
Järna Solidaritet

Jönköping
Kyrkhjälpen i Jönköping

Karlshamn
Hjälp till självhjälp i Karlshamn

Linköping
Hjärta till hjärta

Lund
Crossroads i Lund
Föreningen Hjälp tiggare i Lund
Hjälp tiggare i Lund

Malmö
Solidaritet med EU-migranter

Mark
Solidaritet med EU-migranter i Mark

Norrköping
Hjälp Norrköpings EU-migranter
Vi som hjälper EU-migranter i Norrköping

Nynäshamn
Hjälp Nynäshamns migranter

Nyköping
Stöd till EU-migranter i Nyköping

Ronneby
Tiggande EU-migranter i Ronneby

Sigtuna
Migrant Sigtuna

Skellefteå
Hjälp tiggare i Skellefteå

Stockholm
Crossroads
Föreningen HEM
Ny Gemenskap
Solidaritet för 17
Vinternatt 2
Stockholm

Strängnäs
Stöd EU-migranter i Strängnäs! Köp träslöjd!

Sundsvall
Hjälp Sundsvalls tiggare
Hjälp till tiggande EU-migranter i Sundsvall

Tranås
Solidaritet med EU-migranter – Tranås

Umeå
Hjälp tiggare i Umeå
Solidaritet med romer i Umeå

Uppsala
Hjälp till tiggande EU-migranter i Uppsala
Stefanushjälpen

Vetlanda
Kyrkhjälpen Vetlanda

Vindeln
Hjälp tiggarna i Vindeln

Västerbotten
Hjälp Västerbottens tiggare

Överkalix
Vi som vill hjälpa fattiga Rumäner i Överkalix.

Tiggeri är ovärdigt/inhumant – måste upphöra för tiggarnas skull

De flesta är helt klara över att tiggeriet är ovärdigt, och direkt inhumant och att det på ett eller annat sätt måste upphöra, allra mest för tiggarnas egen skull.

Hjälp ska ske i hemlandet, inte i Sverige

Det står också bortom allt tvivel att det ultimata skulle vara att förändringen sker i tiggarnas egna hemländer, vilka främst är Rumänien och Bulgarien.

Aktivister förstår inte de negativa konsekvenserna av deras agerande

Ändå fortsätter aktivisterna att understödja framväxandet av undermåliga tältläger. Så har skett vid upprepade tillfällen i Högdalen söder om Stockholm, där tiggare nu har bott i flera år.

Red’s kom:
Man ska inte glömma bort att de som inte verkar i tiggarnas intresse också är; ett antal kommuner i landet, politiska partier (främst Feministiskt Initiativ, t ex Katerin Mendez, Elin Bååth och Soraya Post, men även Miljöpartiet, Vänsterpartiet, LUF, MUF och Grön ungdom,) samt enskilda politiker (t ex Åsa Regnér och Stefan Löfven), samt media som Ekuriren och många skribenter i media (t ex Hans Swärd, Mårten Schultz, Anders Lindberg/Aftonbladet, Lennart Bondesson, Stefan Lisinski, Lars Ströman, Susanne Nyström, Susanne Sjöstedt), religiösa organisationer – t ex Svenska kyrkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Crossroads/Stadsmissionen (inte minst i Skåne), Räddningsmissionen (inte minst i Göteborg och i Syd), Carlskyrkan, Filadelfiakyrkan, Immanuelskyrkan, Centrumkyrkan, Frälsningsarmén, Hoppets stjärna, Korskyrkan, Kyrkhjälpen, Livets ord, frikyrkornas frivilligorganisation, Diakonicentrum i Växjö, Lunds Diakoniförening, Pingstkyrkan, Erikshjälpen, Falu kristna forum Stefanushjälpen/Micael Grenholm – samt Röda korset, Läkarmissionen, Läkare i världen (Johannes Mosskin, Anders Björkman), föreningen Hem/Sven Hovmöller, tidningen Faktum, IOGT-NTO/IOGT medmänniska, Rädda barnen, Unicef, ABF och prästen Kerstin Vinterhed.

Säkert många fler som jag glömt på rak arm.

Aktivister bygger upp nya läger för EU-migranter

Varje gång kommunen, efter en utdragen process, lyckas få till stånd en avhysning hjälper aktivister till att bygga upp ett nytt läger alldeles intill, samtidigt som de i debattartiklar och demonstrationer anklagar sina meningsmotståndare för att vara inhumana. Men hur humant är det då att hjälpa till att etablera tältläger utan tillgång till sanitet och värme?

Red’s kom:
Aktivisterna består förmodligen av personer som själva känner att de står utanför samhället, och deras primära intresse är inte att hjälpa utan att på detta sätt ”protestera mot systemet” och synas i media.

Enligt min mening fyllde aktivister en värdefull funktion i samhället tidigare, men idag har det urartat och alla aktivister ägnar sig idag i stort bara åt en enda sak, och det är att försvåra livssituationen för EU-migranter samt för samhällets möjligheter att komma tillrätta med de problem EU-migranterna orsakar.

Äganderätt är inte något aktivister tar hänsyn till

Att det också i många fall finns en markägare som av förklarliga skäl är rädd om sina ägor nonchaleras också. Varför tiggare har större rätt till en plats än den person som äger marken motiveras med vaga fraser om medmänsklighet och solidaritet.

Red’s kom:
Det är inte utan att det blir lite komiskt att aktivisterna motverkar just det som de säger sig stå för. Aktivisterna bygger upp en rasism och ett hat i Sverige, och aktivisterna skapar inhumana situationer för tiggare där aktivisterna inte är solidariska mot varken EU-migranter eller någon annan än sig själva.

Aktivisters agerande ineffektivt, inhumant och osolidariskt

Det hela är mycket känslosamt, men föga effektivt. Det är heller inte speciellt solidariskt att hjälpa tiggare bygga tältläger. Det känns säkert varmt och gott i hjärttrakten att åka till tältplatsen med kuddar och filtar och konserver, och det är förmodligen en alltigenom äkta medmänsklighet som driver fram dessa gester, men det hjälper inte på något sätt tiggarna till ett bättre liv. Den hjälpen sker mest effektivt i deras egna hemländer.

Kommer aktivister att börja arbeta i tiggarnas intresse?

Frågan är hur de som nu aktiverar sig genom att bygga tältläger ska bemöta det nya förslaget från regeringen. Kommer de att lägga sina egna känslor åt sidan och samarbeta för en bättre framtid för tiggarna – eller kommer de att fortsätta med aktioner som befäster deras fattigdom och utsatthet?

För de utsatta tiggarnas skull får man hoppas att de stödjer politikernas beslut att en gång för alla försöka få bukt med tiggeriet på ett djupare plan. Det är nämligen inte människovärdigt att vissa människor ska tvingas tigga i främmande länder för att överleva.Klicka här för att gå till artikeln i Världen Idag, 2015-06-26
Se även bl a;
Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

Anders Lindberg kritiserar förenklad avhysning av EU-migranter som symbolpolitik


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning

Varför provocerar EU-migranter?


Rasist/främlingsfientlig – Definition & hur anklagelser kan bemötas!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.