Kyrkhjälpen minskar försörjning av EU-migranter i Jönköping

Den 30 april 2015 flyttade fyrtio EU–migranter in i åtta sommartält med liggunderlag. Tälten hade Kyrkhjälpen köpt för 10 000 kronor och EU–migranterna betalade 125 av de 175 kronor det kostade per natt och tält till campingen. Resten stod Kyrkhjälpen för.

Red’s kom:
Eller så var det egentligen skattebetalarna som stod för kostnaden, via de pengar Jönköpings kommun tilldelade Kyrkhjälpen i efterskott.

Kyrkhjälpen påstår att de inte kommer att finansiera tiggeriet efter 2016-03-31

Men i år blir det inga tält.
— Tälten kom till i ett visst skede och det fanns ett erbjudande från campingen. Det var en smidig lösning. Men vi har inte tillräckligt med folk så att vi kan hålla koll och vi har inte heller någon ekonomi för det, säger Fredrik Hollertz i Kyrkhjälpen som nu meddelat kommunledningen att det inte blir några tält på Björkhaga camping på Rosenlund.

Blev komplicerat att försöka upprätthålla ordning bland EU-migranterna efter ett tag

Fredrik Hollertz tycker att det var en god ordning där i början.
— Men i längden blev det jobbigt att hantera det. Vi har upplevt det som att det blev en bättre ordning i stugorna. Tälten är sommartält och är inte i så bra skick och vi har inte så mycket folk att vi har kunnat vara där jämt, säger Fredrik Hollertz.

Fredrik Hollertz tror att EU-migranter kommer att återvända till sin bostad i hemlandet

Hur blir det efter den 31 mars?
— Det är en period då kanske fler väljer att återvända till Rumänien då det är lättare att få olika sorters dagsverken, säger Fredrik Hollertz.

Red’s kom:
Det lär inte hända! De tjänar mer på att tigga i Sverige än att jobba i Rumänien.

Dagcentraler i Huskvarna och Ulf Sparregården i Jönköping fortsätter

— Vi kommer att ha kvar våra dagcentraler i Huskvarna och Ulf Sparregården och vi vill hjälpa EU–migranterna under nästa vinter också, säger Fredrik Hollertz.

Red’s kom:
Kyrkhjälpen vill gärna locka så många EU-migranter som möjligt till Huskvarna och Jönköping för att därigenom bibehålla deras utsatthet, kvarhålla dem i bidragsberoende och försvåra möjligheterna till ett bättre liv i hemlandet.

Kyrkhjälpen leder EU-migranterna in i en social återvändsgränd. Tiggeri har aldrig varit en väg ut ur fattigdom. Sveriges medborgare ska inte kompensera för andra länders bristande styre genom att stillatigande acceptera att det etableras ett permanent tiggeri på gator och torg och att mark olagligt tas i besittning.

30-40 EU-migranter i Jönköping – EU-migranternas boende påstås vara fullbelagt

Just nu är vinterboendet fullt och Fredrik Hollertz uppskattar att det finns mellan 30 och 40 EU-migranter i Jönköping. Det är något färre än tidigare.

Moderaterna i det M+KD+C+L-styrda Jönköping säger att om EU-migranter bygger bosättningar kommer de att avhysas

Carin Berggren (M) säger att kommunledningen gärna träffar Kyrkhjälpens representanter.
— Men kommunen har ingen skyldighet att ordna boende för EU–migranter. Tekniska kontoret får börja med avhysning igen om det blir vildcamping vid Oset eller Rocksjön igen. Bara för att man är fattig får man inte skräpa ner hur som helst, säger Carin Berggren och tillägger att hon tror mer på insatser i EU–migranternas hemländer.Klicka här för att gå till artikeln i Jönköpings-posten, 2016-02-17
Se även bl a;
Kyrkhjälpen i Jönköping ska agera arbetsförmedling för EU-migranter

Boende till EU-migranter: Kyrkhjälpen i Jönköping begär ytterligare 114 000 kr av skattemedel

Liberalerna Jönköping vill finansiera EU-migranternas tiggeri med skattemedel

Kyrkhjälpen Jönköping vill ha 350 000 kr för att härbärgera 25 EU-migranter i stugor

Kyrkhjälpen i Jönköping får 125 000 kr för att försörja EU-migranter

Kyrkhjälpen i Jönköping positiv till regeringens utredning om EU-migranter


EU-migranter avhyses i Jönköping

Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden


Städning efter EU-tiggare på Osets parkeringsplats i Jönköping kostade 50 000 kronor


EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Fakturera Rumänien för EU-migranters hemresor och vård, säger FP Lund

EU-migranter minskat i Jönköping


Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden

I Jönköping bor EU-migranter i bosättningar vid Rocksjön och Vätternstranden.

Polisen informerar nu att de EU-migranter som bor på dessa platser har helgen på sig att flytta eftersom deras bosättningar strider mot ordningslagens bestämmelser. De boende har till på måndag på sig att förbereda sig inför flytten.

Informationslappar (på svenska, engelska och rumänska) har satts upp vid de tillfälliga bostadsplatser som uppstått när EU-migranterna kommit till Jönköping för att tigga. Det är i första hand boplatserna vid Rocksjön och Oset vid Vätterstranden som berörs. Budskapet är att de som bor där måste förhålla sig till lagstiftningen som förbjuder användande av offentlig plats inom detaljplanerat område för camping och boende. I texten hänvisas till boende på campingplatser eller liknande.

Kyrkhjälpen har ordnat ett boende på Rosenlunds camping, säger Mats Rosenqvist på polisen i Jönköping i ett pressmeddelande.
Oavsett var de bor behöver vi vara inställda på att det här är något som kan fortsätta under lång tid. Vi har inget som tyder på att tiggeriet minskar i Sverige, säger Mats Rosenqvist.

Man räknar med att ett 40-tal av EU-migranterna i området kommer att flytta till campingen. Kyrkhjälpen har köpt in 8 tält specifikt för EU-migranterna med plats för runt 5 personer i varje tält.

Jönköpingsposten rapporterar;
Överenskommelsen innebär att de får betala en summa per natt till campingen, men att Kyrkhjälpen tillsvidare går in och subventionerar en tredjedel av priset.
Kjell Olsson på Kyrkhjälpen konstaterar att man inte vet hur länge Kyrkhjälpen kan subventionera, och att insatsen förutsätter bidrag från enskilda och företag.
Från kommunens sida har man tidigare uttryckt att det inte är aktuellt med anvisade platser för EU-migranterna.

– Vi har valt den här insatsen när kommunen inte kunde anvisa någon plats. Rent moraliskt kan man tycka att kommunen borde ge ett bidrag så att det kan rulla runt ekonomiskt, när vi med ideellt arbete gör en sådan samhällelig insats, säger Kjell Olsson på Kyrkhjälpen.

Red’s kom:
Samhällelig insats”? För vilket samhälle?
Eller kan det som Kyrhjälpen nu gör möjligen vara till skada för såväl tiggarna som det svenska samhället?

Jnytt skriver:
– Det kommer att sättas upp tält på campingen. Det blir en möjlighet till ett överkomligt pris. Vi på Kyrkhjälpen ordnar tälten och ger en sponsring. Sedan får gästerna stå för stora delar av notan, säger Christer Tornberg på Kyrkhjälpen, som har engagerat sig i tiggarnas situation.
Vi ser att migranterna behöver en plats och vi tycker att kommunen behöver ha plats för alla människor. Skulle de inte få bo här skulle bara problemet förflyttas till en annan kommun, säger Christer Tornberg.

Red’s kom:
Eller så hade EU-migranterna tvingats tillbaka till sitt hemland, som har ansvaret för dem, om man inte stöttat tiggeri inom kommunen.
Är det rimligt att en kommun är delaktig i detta brott mot lagen om den fria rörligheten som EU-migranterna begår?
Vad menas med ”överkomligt pris”?
Hur länge ska dessa förmåner ges och varför specifikt för EU-migranter och inte andra i nöd? Likabehandling?
Vad kostar detta campingboende med tält och allt för skattebetalarna? Var kommer pengarna från?

Klicka här för att gå till artikeln i Jmini.se, 2015-04-24
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.