Raoul Wallenberg-institutet: Sverige är skyldig att försörja EU-migranter

Under den märkliga och ovidkommande rubriken ”EU-migranter vräktes 83 gånger” skriver TT en extremt starkt vinklad artikel där TT tar stöd i sina åsikter av Martha F Davis, och där TT i sin artikel refererar till denna person som ”Raoul Wallenberg-institutet”:

Ynka 83 avhysningar via Kronofogden av EU-migranter på tre år

Vräkningen av de runt 150 EU-migranterna vid det så kallade Sorgenfrilägret i Malmö fick stor uppmärksamhet i medierna.

Red’s kom:
Det finns ingen EU-migrant som någonsin ”vräkts”. TT tycks helt okunniga.

Men händelsen är långt ifrån den enda i sitt slag. Sedan 2013 har svenska kommuner tillsammans med Kronofogden genomfört 83 liknande avhysningar, framför allt i Göteborg och Stockholm.

Red’s kom:
Det är skamligt av kommunerna att EU-migranter endast avhysts ca 25 gånger per år trots det mycket stora antal olagliga bosättningarna av EU-migranter. Antalet avhysningar borde ha varit som allra minst tiofaldigt fler. Det är på intet sätt acceptabelt att politikerna inte vågar agera och att tjänstemännen i kommunerna inte skickar rätt signaler till EU-migranterna.

Det som är relevant är hur många gånger myndigheter INTE avhyst/utvisat EU-migranter

– Och det är bara toppen på isberget. Det finns dussintals, kanske hundratals fler avhysningar som genomförts av lokalpolisen, säger rapportförfattaren Martha F Davis, professor vid Raoul Wallenberg-institutet i Lund.

Red’s kom:
Detta kan man spekulera mycket om men hur många gånger polisen skött sitt uppdrag och avhyst EU-migranter som stört ordningen och ställt sig över lagen är utan relevans. Det enda som är av relevans här är varför polisen oftast inte sköter sitt arbete. Såväl vad gäller de olagliga bosättningarna som utvisningar av EU-migranter utan rätt att vistas i Sverige.

TT och ”Raul Wallenberg-institutet” (dvs Martha F Davis) försöker flytta fokus från de problem som finns och från det som är relevant.

Vad är det för rapport som TT refererar till och varför vill TT inte uppge vad detta är?

Vem är det som kritiserar Sverige, och för vad?

Sveriges hantering av de oftast romska tiggarna har vid flera tillfällen fått utstå kritik, bland annat från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter [dvs Thomas Hammarberg, som inte alls är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter] och FN:s särskilda rapportör i minoritetsfrågor [Rita Izsák].

Red’s kom:
Alla länder som inte för en vänsterextrem politik kommer att kritiseras av vänsterextremister. Det är ofrånkomligt. Det är dock inget som förnuftiga personer behöver ta den minsta notis om. Vänsterextremisterna får fortsätta leka i sin egen lilla sandlåda samtidigt som politiker måste börja ta ansvar i sitt uppdrag och visa att det inte är vänsterextremisterna som styr landet.

Den person TT använder som stöd för sina personliga åsikter, Thomas Hammarberg, är pensionerad sedan länge. Det enda han gör är att föra vänsterextremisternas talan. Det var bara för några månader sedan som han började intressera sig för EU-migranter (efter påtryckningar från andra vänsterextremister). Thomas Hammarberg är märkbart okunnig om EU-migranterna och deras situation i Sverige med tillhörande regelverk.

”Vettiga alternativ” för turister?

Föga förvånande enligt Davis, som hävdar att frånvaron av vettiga alternativ till migranterna strider mot Sveriges åtaganden.

Red’s kom:
Ja, det är föga förvånande att vänsterextremister kritiserar dem som inte för en vänsterextremistisk politik.

När journalister (även Martha F Davis?) sedan är så okunniga att de inte ens begriper att EU-migranter inte är migranter bara för att vänsterextremisterna bytt namn på romer/zigenare till EU-migranter så kan man undra vilken skuld det vänsterstyrda media har i de många och djupa problem som Sverige befinner sig i idag.

Säger de mänskliga rättigheterna och europeisk lag att utländska romer ska ges särrättigheter i specifikt Sverige?

– Enligt de mänskliga rättigheterna, och europeisk lag, måste alla människor ges tillgång till rent vatten och toaletter. Detta gäller oavsett om de är medborgare eller inte, säger Davis.

Red’s kom:
Vänstergrupperna i världen gör sig själva till åtlöje när de försöker vända och vrida på ord till det yttersta.
1. Rätten till rent vatten är aktuellt för fattiga U-länder i t ex Afrika, det är inte en fråga för det vattenrika EU. Ingen EU-migrant lider brist på vatten i Sverige om de inte vill.
2. ”Rätt till toalett” har ingen. Inte ens svenska medborgare har denna rättighet så varför skulle denna rätt ges exklusivt till en särskilt utvald grupp av utländska turister?
3. Alla EU-migranter har tillgång till vatten och toalett i Sverige. Att de sedan inte vill nyttja sig av toaletter utan föredrar att förorena naturen är en annan sak.

Varför ska romer från andra länder ges gratis mark i Sverige?

Men i regeringens tiggerirapport som blev klar i januari rekommenderades kommunerna av utredaren Martin Valfridsson att inte anvisa alternativa boplatser.

Red’s kom:
Det är väl en självklarhet att Sverige inte kan selektera ut en speciell grupp av utländska medborgare som helt utan motivering ska förses med gratis boende under sin maximalt tre månader långa (i regel olagliga från dag 1) vistelse i Sverige?

Frågan är istället varför dessa EU-migranter tillåts bryta mot lagar och regler och inte behöver rätta sig efter EU-lag?

Vad menar S+MP-regeringens förlängda arm?

Han menar att vatten och toaletter bara måste erbjudas medborgare och de som har uppehållsrätt.

Red’s kom:
Varför tror TT att S+MP-regeringens samordnare för EU-migranter sagt detta?

Vatten och toaletter erbjuds till alla turister som befinner sig i Sverige, på samma villkor.

Lösryckta texter tagna ur sitt sammanhang, av TT

– Att Sverige skulle ha det i förhållande till alla Europas invånare, det menar jag att så långt sträcker sig inte den svenska skyldigheten, säger Martin Valfridsson till P4 Malmöhus.

Red’s kom:
Sverige har inte skyldighet att erbjuda EU-migranter mark att gratis bo på, där EU-migranterna förses med faciliteter på skattebetalarnas bekostnad. Dvs särskilda förmåner som ingen annan får.

Denna propaganda som TT kör med, där journalisterna försöker få stöd i sina personliga åsikter av vänsterextremister, är likt hur kommuniststater försökt hjärntvätta medborgarna genom alla tider. Alltför många journalister i Sverige tycks ha Nordkorea som förebild.

TT:s citat av SR:s citat sätts in i sitt sammanhang nedan i denna text.

Att DN, SvD, Aftonbladet, Metro, m fl helt okritiskt tar in TT:s dravel i tidningarna är skrämmande.

TT kan inte skilja på person och institut

Svaret förvånar på Raoul Wallenberg-institutet.

Red’s kom:
Den vänsterinriktade Martha F Davis är inte Raoul Wallenberg-institutet.

Går det emot alla Sveriges överenskommelse att EU-migranter inte får bo gratis i Sverige?

– Jag tycker att han har nått ett nytt lågvattenmärke. Det här går emot alla de överenskommelser som Sverige har skrivit på, säger Davis.

Red’s kom:
Att Sverige gör som alla andra länder, och inte erbjuder EU-migranter gratis boende i Sverige, går inte emot en enda ”överenskommelse” som Sverige skrivit under.

Vänsterextremister är duktiga på att kasta ur sig saker som inte stämmer med sanningen, och det är tacksamt att göra detta i ett vänsterstyrt media, där deras vansinnigheter inte bemöts eller ens får bemötas.

TT:s vinklade fakta om EU-migranter

Fakta: EU-migranter

Rätten till rent vatten och sanitära faciliteter fastslås av både EU samt FN. Bland annat i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Red’s kom:
Det blir inte fakta bara för att TT citerar något som de tycker eller tror står i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Eller någon annanstans.

Enligt rapportförfattarna har Sverige skrivit på bindande avtal som även om de inte är inskrivna i svensk lag mycket väl få betydelser i det svenska rättssystemet.

Red’s kom:
Vänsterextremister är fria att tycka vad de vill, men det är inte vänsterextremisternas personliga tyckande som styr, eller ska styra Sverige.

Domstolar är skyldiga att tolka svensk lagstiftning utifrån de avtal som Sverige sanktionerat.

Red’s kom:
Nej, domstolar är skyldiga att tolka svensk lagstiftning efter svensk lag, och i vissa fall efter EU-rätt. Men svensk lag står alltid över vänsterextremisternas personliga tolkningar.

Källa: Raoul Wallenberg-institutet/Södertörns högskolaKlicka här för att gå till TT:s artikel i DN, 2016-04-08


SR (Anna Bubenko) skriver följande i sin likaledes vinklade artikel:

Utanför stadshuset i Malmö demonstrerar den här veckan EU-migranter, med kravet att kommunen ska anvisa dem en laglig plats att bo på. Flera av dem bodde tidigare i Sorgenfrilägret, som kommunen tömde i november förra året. Lägret ansågs vara en sanitär olägenhet.

EU-migranter kräver gratis mark och gratis boende av Sverige… till att börja med

– Vi vill ha en camping, vad som helst, men en plats där vi får vara och där vi kan tvätta oss, säger Constantin Minel, en av demonstranterna.

Red’s kom:
Kan det inte vara lämpligt att ställa dylika krav till den det berör istället, dvs hemlandet?

Avhysningar från olagliga bosättningar pga sanitära olägenheter

Sedan 2013 har svenska kommuner genomfört minst 83 vräkningar, visar en rapport från Raoul Wallenberg-institutet i Lund. Skälet har oftast varit att bosättningen varit en sanitär olägenhet.

Red’s kom:
När ska de okunniga journalisterna i det vänsterstyrda media lära sig att inga EU-migranter vräks?

Vad ingår i våra mänskliga rättigheter?

Men samtidigt har kommunerna inte gett de fattiga migranterna tillgång till rent vatten och toaletter, som är en mänsklig rättighet att ha.

Red’s kom:
EU-migranter är tiggare som befinner sig olagligt i Sverige, inte migranter!

Det finns en skyldighet för Sverige att ordna det, även för fattiga som är här tillfälligt, anser professor Martha Davis på Raoul Wallenberg-institutet.

Red’s kom:
Det är en lögn. Det finns ingen sådan skyldighet, och vad gäller i så fall för de många EU-migranter som struntar i alla lagar och regler och befinner sig här olagligt? Tycker Martha F Davis att även de ska försörjas av de svenska skattebetalarna livet ut, utöver att samma skattebetalare betalar mest i världen till EU-migranterna i deras hemland?

– För mycket fattiga som inte kan ordna det själva finns det en viss skyldighet för kommunen att erbjuda det, säger Martha Davis.

Red’s kom:
Det finns ingen sådan skyldighet för Sverige. Det är inte utan anledning Martha F Davis inte kan referera till den lagtext (eller ens konvention) där det står som enbart är hennes personliga tyckande.

Martha F Davis anser att gratis camping för EU-migranter löser alla problem

Kravet kan uppfyllas genom att kommuner anvisar en campingplats, enligt Martha Davis. Det har också en del valt att göra.

Red’s kom:
Det är riktigt att det finns ett fåtal kommuner (oftast vänsterstyrda, men inte alltid) där politiker försökt sopa problemen under mattan temporärt genom att erbjuda gratis camping för EU-migranter. I strid med lagen.

Sverige har ingen skyldighet att ordna gratis rinnande vatten och avlopp – och allt som hör till – för EU-migranter

Men någon sådan skyldighet finns inte, anser Martin Valfridsson, som tidigare var nationell samordnare för utsatta EU-medborgare. Skyldigheten att ordna vatten och avlopp gäller bara medborgarna och de som har uppehållsrätt.

– Att Sverige skulle ha det i förhållande till alla Europas invånare, det menar jag att så långt sträcker sig inte den svenska skyldigheten, säger Martin Valfridsson.

Martha F Davis anser att EU-migranter ska tillåtas bryta mot lag om lagbrott upprepas

Men professor Martha Davis menar att de många vräkningarna visar att den inställningen är ohållbar.

Red’s kom:
De alltför få avhysningarna visar alls icke detta. Tvärtom så visar detta bara att samtliga kommuner måste ha nolltolerans mot EU-migranternas olagliga bosättningar!

I flera av de fall hon har studerat har till exempel samma personer vräkts flera gånger.

Red’s kom:
Så om man bryter mot lagen mer än en gång är det ok?

Är den bästa lösningen att lag inte följs och inte upprätthålls?

Sverige kan utvisa EU-medborgare som orimligt belastar biståndssystemet eller som inte kan försörja sig och som därför inte har uppehållsrätt här. Det vore lagligt, men inte den bästa lösningen, enligt Martha Davis.

– Och man kan inte istället säga att man då försöker svälta ut folk genom att förneka dem deras grundläggande mänskliga rättigheter. Det är inte tillåtet, säger hon.

Red’s kom:
Att hävda att det svenska folket svälter ut det romska folket när svenskar betalat mest i världen till romerna, och bara för att EU-migranter inte får särskilda privilegier utöver de som de redan har, blir bara löjligt.

Men det är som alltid lättast att kritisera de som gör mest.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-04-08
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Civil Rights Defenders ljuger om kritik från Rita Izsák om avhysning från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna i Civil Rights Defenders skriver:

Avhysningen från Sorgenfri kritiseras av FN

Red’s kom:
Nej, Civil Rights Defenders ljuger öppet. Det är endast en person – Rita Izsák – som enligt önskemål från Civil Rights Defenders ställer frågor om vad som hänt baserat på den förljugna bild av verkligheten som Civil Rights Defenders givit Rita Izsák.

Den senaste tiden har blickarna riktats mot Malmö med anledning av avhysningen av de omkring 200 EU-migranterna från boplatsen på Sorgenfri i början av november.

Civil Rights Defenders har den 30 oktober, i ett öppet brev till Malmö stad, uttryckt oro över att avhysningen innebär att Sverige kränker de boendes mänskliga rättigheter och därmed bryter mot de internationella åtaganden staten har åtagit sig att följa.

Red’s kom:
Som med all önskvärd tydlighet framkommit tidigare så har i aktuellt fall ingen brutit mot några mänskliga rättigheter eller några internationella åtaganden som staten åtagit sig att följa.

Sedan har Civil Rights Defenders inte ”uttryckt oro” över något. De har istället grundlöst anklagat Malmö Stad för att bryta mot mänskliga rättigheter och baserat sina anklagelser på ett antal rättsfall helt utan relevans för avhysningen.

Vår kritik får även stöd av FN:s särskilda rapportör för minoritetsfrågor, Rita Itzak, som i ett brev till utrikesminister Margot Wallström kritiserar stängningen av Sorgenfri och uttrycker stark oro över att avhysningen ”kan förstärka romernas utanförskap och den marginaliserade ställning som gruppen har och få allvarliga konsekvenser för deras grundläggande mänskliga rättigheter”.

Red’s kom:
Civil Rights Defenders får inget stöd av FN:s särskilda rapportör för minoritetsfrågor, Rita Izsák.

I brevet kritiseras särskilt bristen på alternativa boenden för de drabbade vilket kan leda till att de blir hemlösa.

Red’s kom:
Det är riktigt att det förekommer okunniga påståenden av Rita Izsák som kan tolkas som att hon tror att det finns något regelverk som skulle säga att Sverige är skyldig att försörja all världens medborgare, men det faller på sin egen orimlighet förutom det faktum att några sådana regelverk inte existerar på något sätt.

FN:s särskilda rapportör ställer också ett flertal viktiga frågor till utrikesministern om processen som ledde fram till beslutet och vilka åtgärder man har tagit för att säkerställa att de boende inte blir hemlösa.

Civil Rights Defenders välkomnar Rita Itzaks engagemang och vi ser fram emot utrikesministerns svar på de frågor den särskilda rapportören ställer till den svenska regeringen.


Här följer Rita Izsáks skrivelse:

Till:
Her Excellency
Ms. Veronika Bard
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative
Permanent Mission of Sweden to the United Nations Office in Geneva

30 Octobber 2015

We would be grateful if this letter could be transmitted at your earliest convenience to Her Excellency Ms. Margot Wallström, Minister for Foreign Affairs.

Exellency,
I have the honour to address you in my capacity as special Rapporteur on minority issues pursuant to Human Rights Council resolution 25/5.

In this connection, I would like to bring to attention of your Excellency’s Government information I have received concerning the alleged imminent eviction of 150-200 Roma individuals, including minors and pregnant women, from the Sorgenfrilägret (”The Sorgenfri camp”) Roma settlement in the Norra Sorgenfri area of the municipality of Malmö, which is scheduled to take place on 1 November 2015.

According to information received:

Red’s kom:
Information från vem?
Det handlar alltså om ogrundade anklagelser från vänsterextremisterna i Civil Rights Defenders (möjligen i samarbete med de likaledes okunniga Thomas Hammarberg och Soraya Post).

On 27 October 2015, the Malmö municipality its intention to evict the Sorgenfrilägret Roma settlement, following a decision handed down by its environmental council that the settlement poses a health risks to the population living in the camp. Reasons stated for the eviction include soil pollution due to the location of the settlement in a former industrial area, the lack of adequate sanitation services, and the accumulation of household garbage which has heightened the risk of infection for residents of the settlement.

The Sorgenfrilägret settlement is home to approximately 150-200 Roma including minors and pregnant women, all of whom Romanian nationality. It is the largest Roma settlement in Sweden.

Red’s kom:
• Det finns inga bevis för att någon minderårig bott olagligt på den ockuperade marken.
• Det finns inga bevis för att majoriteten är av rumänsk nationalitet.
• Naturligtvis finns det gravida romer i lägret (normalläge).

Some of the residents have been living in the settlement for one and a half years, and most of them have been living in the settlement between three and eight months.

Red’s kom:
Hur kan ockupanterna ha bott i kåkstaden under 1½ år eller mellan 3-8 månader när de bara får vistas i landet max tre månader, och då dessutom bara under förutsättning att de kan försörja sig själva och t ex fixa boende på egen hand?

Residents of settlement do not have access to basic services, such as basic sanitation, water supply and garbage collection despite repeated requests for such services from the community to the Malmö authorities.

Red’s kom:
Det är korrekt att de lagbrytandes romerna inte hade tillgång till sanitära faciliteter (förutom de bajamajor som inte användes pga att ingen städade dessa åt dem) eller vatten (förutom det som de hämtade från bl a den Kyrkogård där de uträttade sina behov).

Däremot fanns container för sopor, där romerna dock föredrog att slänga sina sopor antingen utanför containern eller någon annanstans.

Sverige har ingen skyldighet, och får inte ens enligt lag erbjuda detta på skattebetalarnas bekostnad.

Basic garbage disposal services and two portable toilets have been provided by a local NGO, funded jointly by the residents of the settlement.

Red’s kom:
Nej.
Hur mycket som ockupanterna bidrog med till kostnaden för sopcontainer och bajamajor finns det ingen redovisning av, men det är troligt att det handlar om några tior.

Det som betalades via vänstrextremister är indirekt via skattemedel, i syfte att hålla kvar så många som möjligt i en utsatt situation.

None of the children of the settlement attend school.

Red’s kom:
Eftersom det inte fanns några barn så faller det sig naturligt att inga romska barn gick i skolan, men om det funnits barn så skulle rätteligen de och deras föräldrar utvisats omedelbart, eftersom skolgång är obligatorisk i hemlandet.

Following the announcement of the intention to demolish the settlement on 27 October 2015, Roma residents were given five day notice of the pending eviction.

Red’s kom:
Ja, att romerna gavs så lång tid som fem dagars förvarning om att den olagliga bosättningen skulle utrymmas kan starkt ifrågasättas, med tanke på hur många tillsägelser/varningar de fått tidigare och att ingen var omedveten om att de bröt mot svensk lag.

The municipality has reportedly offered alternative accomodation for affected persons for a maximum of five nights on the basis of ’extreme weather’.

Red’s kom:
Civil Rights Defenders har försökt ljuga sig och andra blåa. Nej, erbjudandet var max 2-3 dagar evakueringsboende oavsett väder.

However it seems that the city council only has a capacity of 50 beds, which is insufficient to house the 200 affected persons.

Red’s kom:
Varför skulle 50 sovplatser vara otillräckligt? Fakta visar att 50 sovplatser var på tok för mycket, där bara en bråkdel nyttjades.

It is also envisaged that another shelter may open on December 2015 and operate during the winter months only (December-February), which will also have an additional capacity of 40 beds.
These alternative accommodation options are clearly insufficient to meet the needs of the affected residents of the Roma settlement.

Red’s kom:
Varför skulle 40 sängplatser vara ”uppenbart otillräckligt”?
– Det är bara ca 30 EU-migranter kvar.

Varför ska någon kommun i Sverige överhuvudtaget husera EU-migranter?
På vilken grund ska romer särbehandlas genom att erbjudas gratis boende som ingen annan får?

Sverige har inget ansvar för andra EU-länders medborgare (mer än akut vård).
Sverige har inte tvingat romerna att åka till Sverige.
Varför riktas inte eventuell kritik till där den hör hemma, dvs Rumänien och Bulgarien?

Moreover, there is already a current population of approximately 300 homeless Roma people in Malmö.

Red’s kom:
Var kommer denna siffra från? Vem vet hur många EU-migranter det har funnits i Malmö?

Rättelse:
– Inga hemlösa EU-migranter har funnits i Malmö.
– Inga hemlösa EU-migranter finns bland de 30 EU-migranter som fortsatt avser att bryta mot svensk lag i Malmö.

Rita Izsák skiljer i sitt resonemang inte mellan EU-migranter (romer från andra länder) och svenska romer.

Affected Roma families from the Sorgenfrilägret settlement have also repeatedly been offered ticket to return to their home countries.

Red’s kom:
Ja, kostnaden för hemresa ska Sverige inte stå för, och det är oacceptabelt att detta fortgår i ett antal kommuner i landet.

It is also alleged (av vem?) that if the residents of the settlement do not vacate it by the date specified, 1 November 2015, the municipality may request the assistance of the police to clear the settlement.

Red’s kom:
Ja, vad är problement med att polisen sköter sitt uppdrag och upprätthållaer lag och ordning?

Reportedly, there is a current case pending before the Environmental Court of Appeals regarding an earlier attempt to evict this community. On 23 April 2015 a first eviciton decision regarding Sorgenfrilägret settlement was issued by the city environmental council (Miljöförvaltningen). This decision was overturned in favour of the Roma comunity by the supervising body (Länsstyrelsen). That decision was subsequently appealed by the municipality to the Environmental Court, which also ruled in favour of the community. The case is currently pending trial before the Environmental Court of Appeals (Mark- och Miljööverdomstolen).

Red’s kom:
Här skippades en mängd relevant information.

Without awaiting the decision of the Environmental Court of Appeals, the Malmö municipality, by using rättelse, a special legal mechanism, was able to secure the current separate eviction order over the community on 27 October 2015. The rättelse is reportedly a special mechanism that empowers authorities to act independently and is intended to be used in cases where there is a particular necessity to act to prevent environmental damage. It also does not allow for a review of the reasons for the decision by an independent court or tribunal.

Red’s kom:
Det var ingen ”speciell juridisk mekanism”. Det är en del av lagtexten.

It is alleged that the authorities should not have used the rättelse to seek a separate eviction order, and should have awaited the outcome of the case pending in the Environmental Court of Appeals, which reportedly prevents new legal proceedings to be lodged by the local authorities.

Red’s kom:
Varför det?
Vem påstår detta?

On 28 October 2015 the community has filed an appeal against the decision of the environmental council made through the ”rättelse” mechanism; however it is unclear whether this appeal will have injunctive effect as the decision of the environmental council specifies immediate implementation.

Red’s kom:
Och?

Allegedly, in all of the above judicial proceedings, the local authorities failed to adequately consult with the Roma residents of Sorgenfrilägret, and also failed to inform them on how and where to apply for legal aid after the decisions on the evicitons were issued.

Red’s kom:
Det är mycket som hävdas av Rita Izsák att någon okänd har påstått, men Rita Izsák vågar inte ens säga vem det är.

Det fanns inget att konsultera med ockupanterna. Vad skulle detta vara? Det förekom ett mycket stort antal informationstillfällen, som aldrig skulle ha givits om det inte handlat om romer.

Ockupanterna hade konstant juridisk hjälp. Inte för att det gjort någon skillnad om de haft detta.
Sedan har kommunen ingen skyldighet att ge information, men romer är välkomna att själva söka sådan om så önskas. Det finns ingen anledning att särbehandla romer i precis alla frågor. Ibland får nog romer vackert nöja sig med att ha samma rättigheter som alla andra.

In the course of 2015, evictions of the two other Roma communities in Malmö, have been reported, namely ”Lucu camp”, whose residents then moved to Sorgenfrilägret, …

Red’s kom:
Det finns inga bevis för att någon flyttat från detta läger till kåkstaden!

… and may be again affected by the pending eviction, …

Red’s kom:
Ja, bara för att man begår ett brott en gång så innebär det inte att man är fri att bryta mot lagen efter detta.

… and ”Pildammsparken”, whose residents became homeless.

Red’s kom:
Man blir inte hemlös bara för att man blir av med sin olagliga semesterbostad.

Those Roma rendered homeless by the latter eviciton are allegedly still in Malmö, …

Red’s kom:
Vem som helst kan påstå vad som helst, men vad tillför det diskussionen?

… sleeping outside in the streets and in the parks, …

Red’s kom:
Ja, de bryter mot lagen och myndigheterna gör tyvärr fel här som inte utvisar dessa personer pga att deras vistelse i Sverige bryter mot EU’s fria rörlighet.

… and are chased away by the police almost every night.

Red’s kom:
Om det hade varit så väl.

I express grave concern at this alleged imminent eviction of Sorgenfrilägret, …

Red’s kom:
Varför det?

… which may reinforce the exclusion and marginalized position of this Roma community…

Red’s kom:
Det är i första hand hemlandet som står för exkludering och marginalisering, och i andra hand vänsterextremisterna i Sverige. Inget som gjorts i Malmö har ökat exkludering eller marginalisering av EU-migranter.

… and may have serious implications on the enjoyment of their fundamental human rights.

Red’s kom:
Vilka mänskliga rättigheter? Var står det att det är en mänsklig rättighet för andra EU-länders medborgare att försörjas av Sverige?

Som alla vänsterextremister kastar Rita Izsák bara ur sig anklagelser utan fäste i verkligheten.

I am particularly worried about the lack of reasonable alternative accomodation for the affected community, …

Red’s kom:
Framför gärna denna oro till där det hör hemma istället; Rumänien och Bulgarien.

… which could lead to this community becoming homeless.

Red’s kom:
Romerna har ett hem i sitt hemland och det är hemlandet som har ansvaret för sina medborgare.

Rita Izsák måste lära sig i alla fall något så grundläggande som vem som har ansvar för vad. Det torde inte behöva ta många minuter att ta reda på om hon inte besitter ens denna grundläggande kunskap.

Furthermore, while I appreciate that substandard conditions present in the settlement may require its ultimate demolition, any such action must take place in consultation with the affected Roma community in a transparent way

Red’s kom:
Det måste det inte, men det är ändå vad som gjorts.

… when information and appropriate alternatives are provided to the affected community, …

Red’s kom:
Alternativen finns i hemlandet.

including for the resettlement.

Red’s kom:
Nej, nu handlar det bara om att stoppa fortsatta olagliga bosättningar och att politikerna börjar ta ansvar för sina egna medborgare istället för att alltid prioritera andra länders medborgare framför Sveriges.

While I do not wish to prejudge the accuracy of these allegations, …

Red’s kom:
Ändå kan vi se från Rita Izsáks formuleringar att hon dragit förhastade slutsatser.

… I wish to express serious concern about the announcement to dismantle the camp, …

Red’s kom:
Varför det?

… and that many in the camp may be forced to return to their countries of origin, …

Red’s kom:
Det kan man hoppas.

… without any consultation with the relevant Romanian authorities regarding resettlement or reintegration of these families.

Red’s kom:
Här försöker Rita Izsák lägga över sitt personliga ansvar och uppdrag – samt EU’s ansvar – på Sverige, Hennes okunskap är anmärkningsvärd.

Nu har dock dessa kontakter ändå tagits av Malmö stad, vilket är olyckligt. Dels eftersom vad Sverige säger tar Rumänien i regel ändå ingen notis om, men inte minst för att en kommun inte ska avsätta resurser för andra länder eller dess medborgare, när dessa resurser t o m är otillräckliga för Sveriges egna medborgare.

I would like to remind your Excellency’s Government of the applicable international human rights norms and standards relevant to this case, …

Red’s kom:
Hur kan Rita Izsák veta vad som är relevant när hon inte ens vet vad det handlar om?

… including the obligation to ensure that persons belonging to minorities may exercise fully and effecitively all their human rights and fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before the law, …

Red’s kom:
Rita Izsák har inte förstått vem som har vilka rättigheter. Mänskliga rättigheter är det inte bara romer eller andra minoriteter som har.

När det gäller gäller att vi alla ska vara lika inför lagen så är det ett allvarligt problem i Sverige att romer kraftigt särbehandlas och i många fall står över lagen.

… notably in the enjoyment of the right to housing.

Red’s kom:
Om det var någon som fram till ovanstående mening var osäker om Rita Izsák bara är en i raden av alla okunniga vänsterextremister så kan det nu inte råda någon tvekan om detta längre.

Rita Izsák hävdar här att Sverige har en skyldighet att förse all världens medborgare med en bostad, men så är det givetvis inte.


Här nedan följer ett antal juridiska påståenden där det inte framgår på vilket sätt något skulle vara relevant för de EU-migranter som befinner sig i Sverige med stöd av EU’s fria rörlighet eller olagligen.
Ingen av nedanstående juridiska referenser är applicerbara i aktuellt fall.

1.
I would like to refer to the International Convenant on Economic, Social to which Sweden is a party since 6 December 1971, and more specifically article 11.1 recognizing the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including housing, and to the continous improvement of living conditions.
This article must be read in conjunction with article 2.2 of the Convenant which provides for the exercise of any right under the Convenant without discrimination of any kind.

2.
The committee on Economic, Social and Cultural Rights in its General Comment no. 4 has stressed that the right to adequate housing includes various aspects such as legal security of tenure to protect against forced evictions and other threats; and in its General Comment no. 7 on forced evictions, paragraphs 15 and 16, states that procedural protections are essential in relation to forced evictions, including, among others, genuine consultation, adequate and reasonable notice, alternative accommodation made available in a reasonable time, and provision of legal remedies and legal aid.

3.
Furhermore, I would like to draw the attention of your Excellency’s Government to article 5 (e) (iii) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, to which Sweden is a party since 6 December 1971 and which obliges States to prohibit and eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the right to housing.

4.
I also refer to General Comment 27 on discrimination against Roma of the committee on Racial Discrimination, which notes that States must avoid any discrimination practices affecting Roma, including regarding access to housing, and in particular to act firmly against local measures denying residence to, and unlawful expulsion of Roma.

5.
I would like to recall the Guiding Principles on security of tenure for the urban poor (A/HRC/25/54) prepared by the Special Rapporteur on adequate housing’s predecessor. I also recall the Special Rapporteur on adequate housing’s report on the obligations of subnational and local governments in the implementation of the right to adequate housing (A/HRC/28/62).

6.
I also refer to my recent Study on the Global Situation of Roma (A/HRC/29/24) which notes that that measures to confront the social-economic exclusion of Roma, including ensuring the right to adequate housing, must be part of wider approach that fosters Roma inclusion in all aspects of life, including through tackling the widespread prejudice, discrimination and racist attitudes agains Roma, including anti-Gypsism, that Roma communities regularly face.


The full texts of the human rights instruments and standards recalled above are available on www.ohchr.org or can be provided upon. [?]

Since it is my repsonsibility under the mandate provided by the Human Rights Council to seek to clarify all cases brought to my attention, I would be grateful for your observations on the following matters:

 1. Please provide any additional information and any comment you may have on the above-mentioned allegation.
 2. Please indicate the legal basis of the planned evicition.
 3. Did appropriate consultations take place with the affected persons? If yes, please give the details, date and outcome of these consultations.
 4. To what extent have measures of compensation been put in place for all concerned persons, with a due assessment of the loss of their housing?
  Svar: Vad gäller kompensation så uppgår dessa till åtskilliga miljoner kronor som ockupanterna och/eller hemländerna rimligen borde kompensera Malmös skattebetalare med.
 5. What measures have been foreseen to ensure that the evicted persons will not become homeless.
  Svar: Evakueringsboende 2-3 dagar. Gratis hemresa, vilket inte är förenligt med kommunallagen. Varför inte ställa denna frågor (liksom andra frågor i detta ärende) till dem som det rätteligen berör, dvs hemländerna?
 6. What has been foreseen in terms of relocation?
  Svar: Det är Rumäniens ansvar.
  If sites have been designated for relocation, please provide details on the exact location, including details on the area and quality of land, access to public services and livelihood sources, and cultural appropriateness for the Roma community.

While awaiting a reply, I urge that all neccessary interim measures be taken to safeguard the rights of the affected Roma families,…
… in compliances with the above international instruments.

Red’s kom:
Dessa internationella ”instrument” inte är relvanta i aktuellt fall.

Your Excellency’s Government’s response will be made avaialable in a report to be presented to the Human Rights Council for its consideration.

Rita Izsák
Special Rapporteur on minority issues


Vi får förmodligen aldrig se svaret från Sverige men man kan bara innerligt hoppas att Sverige gör processen kort med Rita Izsák och ägnar sig åt något meningsfullt istället.

Det är i princip bara att hänvisa Rita Izsák till Rumänien och önska henne lycka till.

Anledningen till att vänsterextremister även utanför Sverige lägger så mycket kraft på just Sverige är att Sverige inte avfärdar dem som det skämt de är. Dvs så som mer eller mindre alla andra länder gör. Dessa trakasserier kommer att fortsätta så länge Sverige inte har en regering som sätter ner foten.

Det finns tillräckligt med problem för svenska medborgare som skulle kunna sortera under brott mot mänskliga rättigheter för att sysselsätta 100 personer 365 dagar om året, för många, många år framöver, men Civil Rights Defenders vill ägna sig åt något som gjorts klanderfritt och som saknar alla förutsättningar att kunna leda till något konstruktivt. Tvärtom kan det CRD gör enbart skada romerna.

Med sitt agerande har Civil Rights Defenders, som sorgligt nog finansieras av SIDA, förlorat allt förtroende bland allmänheten (exkl. vänsterextremister) och ingen kommer hädanefter att kunna ta denna organisation på det minsta allvar.

Se även bl a;
Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Flera tunga människorättsorganisationer kritiserar Malmö stads avhysning av EU-migranter i Sofielund. Däribland FN:s särskilda rapportör i minoritetsfrågor, Rita Izsak.

Malmö stads sätt att hantera de boende i lägret vid Industrigatan kritiseras nu från flera välrenommerade människorättsorganisationer.

Civil Rights Defenders anser att miljöförvaltningens beslut innebär en kränkning av de boendes mänskliga rättigheter och kräver att Malmö stad gör en grundlig bedömning innan beslutet verkställs.

Red’s kom:
I föregående mening skriver SDS ”välrenommerade människorättsorganisationer”. På vilket sätt har Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, som utgörs av vänsterextremister på samma låga nivå som Solidaritet med EU-migranter, med ”välrenommerade människorättsorganisationer” att göra?

Organisationen hänvisar till beslut i Europadomstolen om att romer inte får utsättas för tvångsavhysningar om de inte samtidigt erbjuds alternativ till boende.

Red’s kom:
Något sådant beslut existerar inte i Europadomstolen. Lyckligtvis.

Civil Rights Defenders skriver;

Med hänvisning till den systematiska diskriminering som just romer utsätts för har Europadomstolen understrukit att denna grupp aldrig ska utsättas för tvångsavhysningar om de inte erbjuds ett alternativt boende, annat än om en katastrofsituation föreligger.

Det är självklart en lögn av Civil Rights Defenders. När man tar till lögner på det sätt som vänsterextremister i Civil Rights Defenders gör så visar detta mycket tydligt hur oseriös denna organisation är.

Thomas Hammarberg kritisk mot att Malmö inte försörjer andra länders medborgare

Thomas Hammarberg, som fram till 2012 var Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och nu är ordförande i Kommissionen mot antiziganism, säger att han inte kan alla detaljer om situationen i Malmö, men att han är kritisk mot att kommuner inte erbjuder alternativa boplatser.

Red’s kom:
Återigen uppstår osökt frågan hur Thomas Hammarberg skulle kunna landa under rubriken ”välrenommerade människorättsorganisationer”?
Se bl a:
SVT tigger om stryk pga Soraya Post & Thomas Hammarberg, tycker SDS
och;
Thomas Hammarberg vill sätta munkavle på politiker om EU-migranter – Antiziganism?

Thomas Hammarberg tror att EU-migranter inte vill vara till belastning

– Den erfarenhet jag har är att de romer som kommer inte vill vara till belastning, säger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Om detta vet Thomas Hammarberg inget, men vad vi med säkerhet kan konstatera är att de EU-migranter som kommer till Sverige är en mycket stor belastning på ett redan svårt utsatt samhälle pga den massiva flyktingströmmen och en icke fungerande/existerande flykting- och integrationspolitik.

Thomas Hammarberg tror att EU-migranters lagbrott är en ”nödlösning”

– När de slår sig ner på olämpliga platser är det en nödlösning också för dem, säger Thomas Hammarberg.

Red’s kom:
Det är en frihet de tar sig att ta svensk mark i besittning och orsaka skador på miljön för åtskilliga miljoner kronor varje år.

Man ska inte förväxla respektlöshet med ”nödlösning”. Om det hade rört sig om en nödlösning så skulle de betett sig på ett respektfullt sätt, men det kan vi se inte är fallet.

Nyckelfrågan är inte vad Thomas Hammarberg tror

– Nyckelfrågan är: Kan vårt samhälle erbjuda en plats för dem, där de kan bo lagligt?

Red’s kom:
Nyckelfrågan är en helt annan, den är; Varför ska vårt samhälle flytta fattigdom från andra länder till Sverige, speciellt när dessa länder får enorma summor pengar för att lösa sin fattigdom (471 miljarder kr i EU-pengar, mest av de svenska skattebetalarna), och detta samtidigt som Sverige har 35 000 egna medborgare som är hemlösa och 225 000 fattigpensionärer samt stora mängder andra medborgare som knappt får ekonomin att gå ihop?

Denna fråga hör ihop med följande nyckelfråga; Har Sverige möjlighet att försörja all världens fattiga (varav 220 miljoner inom EU)?

Thomas Hammarberg tror att problemet bara är att förse EU-migranter med gratis mark

– Jag menar att det borde vara möjligt att hitta någon plats där man får ställa en husvagn eller slå upp ett tält. Det är väldigt mycket en fråga om att erbjuda alternativ. Här har vi misslyckats.

Red’s kom:
Det blir bara löjeväckande när man försöker förenkla en komplex fråga med försörjning av andra EU-länders medborgare till att det bara handlar om att hitta en plats för att ställa en husvagn eller slå upp ett tält.

Inkompetenta personer upptar orimligt stort utrymme i media. Ju mindre vi ser och hör av Thomas Hammarberg, och andra vänsterextremister, desto bättre och desto mer energi kan samhället lägga på de verkliga frågorna.

Politikers feghet är grundproblemet för Sverige

Hur mycket handlar det om signalpolitik?
– Väldigt mycket. Jag tror att det finns en rädsla hos politikerna för att skicka signaler till Rumänien och Bulgarien om att Sverige är ett hyggligt land, att det är okej att komma hit. Man vill inte visa allt för stor generositet och välvilja.

Red’s kom:
De signaler som ska skickas är vad som gäller i Sverige. I detta ligger att signalerna måste vara maximalt tydliga i att det är inte ok att komma till Sverige för att missbruka landet.

FN:s särskilda rapportör i minoritetsfrågor, Rita Izsak, uttalar sig i frågor hon inte känner till

FN:s särskilda rapportör i minoritetsfrågor, Rita Izsak, skriver i ett brev till utrikesminister Margot Wallström, att hon är mycket orolig över vilka konsekvenser avhysningen kan få.

Red’s kom:
Återigen uppstår osökt frågan hur Rita Izsak skulle kunna landa under rubriken ”välrenommerade människorättsorganisationer”?

Varför har Rita Izsak inte skrivit till Margot Wallström tidigare om det verkliga problemet. Rita Izsak borde nämligen ha varit avsevärt mer orolig över vilka konsekvenser det får och kunnat få att avhysningen av EU-migranterna inte skett långt tidigare.

Vänsterextremisterna har tydligen formulerat en skrivelse till Rita Izsak som hon sedan skrivit under och skickat vidare helt utan att sätta sig in i frågorna.

Vad blir konsekvensen av att även romer måste följa lagen?

Hon menar bland annat att den ”kan förstärka det utanförskap och den marginaliserade ställning som romer har och få allvarliga konsekvenser för deras grundläggande mänskliga rättigheter”.

Red’s kom:
Det märks att hon inte har en susning om vad det handlar om. Rita Izsak vill bara försöka ge sken av att hon varit delaktig i frågan.

Vilka konsekvenser det kan få att att även romer måste följa lagen kan vi spekulera länge i, men vad vi med hundraprocentig säkerhet kan säga är i alla fall att det skulle få extremt allvarliga konsekvenser för inte bara EU-migranterna utan även för samhället att inte göra vad som nu sker.

Rita Izsak orolig över bristen på alternativa boenden för andra länders medborgare

”Jag är särskilt orolig över bristen på alternativa boenden”, skriver Rita Izsak.

Red’s kom:
Det är inte så mycket som tyder på Rita Izsak är insatt i frågorna. Det finns ”alternativa boenden” i hemlandet. Sverige har brist på boenden för många, men till de som är i behov av boenden hör inte Rumäniens romer.

Malmö stad konstaterar att Rita Izsak behöver fylla sina kunskapsluckor

UD skickade brevet vidare till Malmö Stads säkerhetschef Per-Erik Ebbeståhl.
– Jag ställer mig frågande till att en organisation inom FN formulerar ett brev på det sättet när de uppenbarligen inte har all information. De borde ha kontaktat oss först för att fylla sina kunskapsluckor, säger han.

Karin Åberg, Centrum för sociala rättigheter

Återigen uppstår osökt frågan hur vänsterextremisten Karin Åberg skulle kunna landa under rubriken ”välrenommerade människorättsorganisationer”?

Malmö stads högsta politiker, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), duckar för frågor om lägret. Symptomatiskt, anser juristen Karin Åberg som är aktiv i nätverket Centrum för social rättvisa.

Red’s kom:
Det är symptomatiskt att politiker duckar för frågor. Alldeles särskilt gäller detta politiker från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. I denna specifik fråga duckar emellertid inte Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Varje gång vänsterextremisten Karin Åberg uttalar sig i juridisk fråga så visar hon på en extrem okunskap om juridik.

Karin Åberg tycker inte att EU-migranter ska ha något ansvar för sin situation

– Man lägger över ansvaret på andra hela tiden, säger Karin Åberg.

Red’s kom:
Det gör man nog ofta, men när det gäller EU-migranterna så läggs det orimligt lite ansvar på dem.

Avslutningsvis kan konstateras att varken Rita Izsak, Thomas Hammarberg, Karin Åberg eller Robert Hårdh/Civil Rights Defenders kan kategoriseras som ”tunga människorättsorganisationer”. Det handlar bara om fyra okunniga personer som yttrar sig i frågor de inte behärskar i någon del.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-11-01
Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare? – Karin Åberg

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

MP Malmö vill att att problemet med EU-migranter ska lösas, men vilket problem?

Idag söndag stängs kåkstadens grind, imorgon arbetsfri dag för kringliggande företag

Sverige värsta rasistlandet, tycker EU-migranter i Malmös kåkstad

Sveriges största mediauppbåd för icke-avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Polisen: Nu har människorna varit där så länge att de har någon form av besittningsrätt. Det är komplicerat men så har vi tolkat det.


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö – Karin Åberg

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt – Karin Åberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.