Ska jobb och bostad till tiggare prioriteras framför svenska medborgares behov?

Rasmus Orsén, statsvetare, skriver under rubriken ”Tiggare behöver jobb”:

Tiggare är en utsatt grupp när det gäller bristen på bostäder.

Red’s kom:
Är inte bl a 35.000 hemlösa svenskar är också en utsatt grupp?

Andra länders mänskliga rättigheter Sveriges ansvar?

Problem med tiggare som bor på gatan i Sverige belyser Anna König Jerlmyr (M) på Aftonbladet Debatt den 9 april. Tiggeriförbud är ingen lösning menar hon men initiativ till att bevara dessa människors mänskliga rättigheter är EU:s skyldighet. Nej till tiggeriförbud ger Jerlmyr heder, …

Red’s kom:
Nej, det ger knappast Anna König Jerlmyr heder att hon inte respekterar folkets vilja. Sveriges medborgare kräver att den belastning EU-migranter orsakar samhället styrs upp, men politikerna bara kör vidare i samma gamla hjulspår och drar allt i långbänk utan att våga ta tag i problemen. Politikerna är rädda.

Bara tiggare som behöver arbete och inkomst?

… men i tal om behovet av bostäder glömmer hon, som en del av jobbpartiet Moderaterna, att dessa människor också behöver ett arbete med en inkomst.

Red’s kom:
Det finns väldigt, väldig många svenskar som också behöver ett jobb med inkomst.
Varför ska vi prioritera EU-migranter när problemen är så omfattande som de redan är för svenska medborgare?

Vi har dessutom en alarmerande hög ungdomsarbetslöshet. Varför ska svenska ungdomar stå åt sidan till fördel för EU-migranter för de arbeten som ungdomar så väl behöver inte bara för att kunna leva ett värdigt liv utan även för att komma in på arbetsmarknaden?

Till detta kommer en extremt hög invandring (asylsökande, anhöriginvandring, papperslösa samt kvotflyktingar) som bara ökar och ökar utan att det finns en fungerande integrationspolitik. En majoritet av de nytillkomna saknar i praktiken möjlighet att få ett arbete, i alla fall inom de närmaste 10 åren, och kommer att medföra enorma kostnader för staten (läs: våra skattepengar).

Utsatta tiggare finns inte för att det är roligt att tigga.

Red’s kom:
Floskler tillför inget i debatten. Vi vet alla varför romer kommer till Sverige för att tigga.

Bara bry sig om dem som syns?

Minusgrader, hunger, dålig hygien, oförmåga att mätta sina barn, såväl som mycket annat gör det till en horribel sysselsättning. Förutsättningarna är bättre om en bostad finns att tillgå, men det är en utopi för dessa människor som förutsätter en hushållsekonomi. En ekonomi som knappast kommer med tiggarlönen.

Red’s kom:
Det är en utopi för cirka en miljard människor. Sverige är nog inte lösningen på världsproblemen.

Innan vi ger oss in på att försöka lösa världsproblemen kanske det skulle vara fördelaktigt om dessa problem först löses internt i Sverige?

Gratis boende för en särskilt utvald grupp EU-medborgare?

Svensk lagstiftning ska gälla alla på lika villkor. Det belyser Jerlmyr. Hon skriver att ”… Det är inte möjligt att särbehandla en grupp, svensk lagstiftning måste gälla lika för alla som vistas här…” vilket inte går hand i hand med att en grupp bor gratis när någon annan betalar bara för att den kan.

Red’s kom:
Det är inte svenska skattebetalares uppgift i kommunerna att sörja för andra länders medborgare, utöver det bistånd som vi betalar mest av i världen till dessa medborgare som nu dessutom kräver jobb och bostäder av Sverige.

Likabehandling förutsätter lika krav

Om alla individer ska behandlas lika under lagen måste det ställas lika krav på alla individer.
Frågan är om Jerlmyr har tänkt på hur tiggare ska nå dit?

Red’s kom:
Frågan är inte om Jerlmyr tänkt hur tiggare ska nå ”dit” (var det nu är). Frågan är varför det skulle vara specifikt Sveriges ansvar att sörja för andra länders medborgare på svenska skattebetalares bekostnad, utöver vad som redan sker.

EU måste agera – Vänstern har fel

Det är lätt att säga att EU måste agera, Vänstern har fel och kommuner måste få fler verktyg. Men en tydlig lösning på problemet är betydligt svårare att formulera.

Red’s kom:
Ja, det är svårt att formulera en tydligare lösning, för så är det. EU måste agera och ”vänstern har fel” (i tiggarfrågan). Däremot behöver kommuner inte fler verktyg i denna fråga, endast ett tydligare regelverk som gör att de räddhågsna kommunpolitikerna vågar hantera problemen (inte minst avhysningarna av de olagliga bosättningarna) på ett handfast sätt.

Någon alternativ lösning till tiggeriförbud har inte Rasmus Orsén.

Rasmus, det är glädjande att du läser vad som skrivs här. Du är varmt välkommen att kommentera. Jag hoppas du inte är rädd för att bemöta kritik.Klicka här för att gå till artikeln i Piteå-tidningen, 2015-06-03
Se även bl a;
Statsvetare vill se möjligheter med tiggare, men vilka?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


7 av 10 svenskar för ett förbud mot tiggeri

56% vill ha förbud mot tiggeri, enligt Novus

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


80% av de journalister i all media som bevakar politik och samhälle är vänstersympatisörer! Varav 46% MP

En författares attack på den svenska åsiktslikriktningen och trångsyntheten


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Statsvetare vill se möjligheter med tiggare, men vilka?

Rasmus Orsén, statsvetare och gissningsvis C, refererar till en artikel i SvD där Mats Holmerson och Bo Krantz nämner att ett förbud mot tiggeri inte är helt främmande för Sverige samt att tiggeriet ökar när fler söker sig hit.

Rasmus Orsén menar att det är bättre att se möjligheterna med tiggarna, men kan inte peka på några dylika möjligheter.

Rasmus Orsén, statsvetare, skriver;
Förbjuda tidningsförsäljning är snarare att jämföra med att förbjuda någon att jobba. Är det tiggeri att försöka sälja en tidning för pengar? Om vi ska räkna tidningsförsäljning som tiggeri måste detta jämföras med att förbjuda rollen som tidningssäljare.

Red’s kom:
Tidningsförsäljning är i sig inte tiggeri – även om det ofta tar sig formen av tiggeri när tiggartidningar säljs på gator och torg.

Om EU-migranterna kan försörja sig på att sälja tidningar så är allt gott och väl. Men vi vet alla att denna nödlösning för en minimal del av tiggarna inte är en långvarig lösning ens för detta fåtal, och redan idag falerar det på flera nivåer.

Rasmus Orsén, statsvetare, skriver;
Vi har förmågan att klaga och saknar inte sällan förmågan att hitta kreativa lösningar på problem.

Red’s kom:
Denna statsvetare saknar själv förslag på lösningar, men hans oförmåga att prestera lösningar innebär inte att lösningar inte finns. Det finns alldeles utmärkta lösningar. Det krävs bara att någon effektuerar dem.

Rasmus Orsén, statsvetare, skriver;
En sådan inställning skapar ett samhälle där enskilda grupper, som tiggare vi idag ser, blir utfrysta i det parallella samhälle som Holmerson och Krantz beskriver.

Red’s kom:
Om det skulle vara så att tiggarna blir utfrysta i Sverige, vilket ligger redan i betydelsen av benämningen tiggare, så är det konsekvensen av att deras hemland inte tagit det ansvar som följer av EU-medlemskapet.

Om Sverige ska kunna lösa alla andra länders problem vore kanske en bra början att först lösa landets egna problem. Sverige kan t ex börja med att hitta lösningar för landets 35.000 hemlösa svenskar.

Innan man skapar sig nya problem är det alltid en fördel att beta av i alla fall något av de existerande problemen först.

Rasmus Orsén, statsvetare, skriver;
Vi bör istället se möjligheten att lära av mötet med nya kulturer. Förstå dem närmare och integrera dem i samhället för att, vi med dem, ska kunna dela kunskap.

Red’s kom:
Vilken möjlighet? Det här är bara flum som används när sakliga argumentent saknas. Vad har vi att lära av tiggarna som driver utvecklingen framåt i Sverige?

Det är ingen hemlighet att Sverige floppat totalt med integreringen så här långt. Sverige har sedan tidigare rekordmånga som lever i utanförskap. Varför skulle det fungera bättre med en ny grupp invandrare med bekräftat minsta tänkbara utbildning och yrkeserfarenhet, i regel utan kunskaper i något annat språk än romernas språk.

Om man inte är realistisk kan man komma med hur meningslösa åsikter som helst.

Rasmus Orsén, statsvetare, skriver;
Om tidningsförsäljning och burkinsamling är sysselsättningar som tiggare kan sysselsättas med istället för tiggeri på gatan så har man tagit ett steg i rätt riktning.

Red’s kom:
Detta är en absurd tanke. Det handlar inte om att sysselsätta EU-migranterna. Det handlar inte minst om att de som kommer till Sverige inte ska innebära en ytterligare belastning, i ett redan långt ifrån väl fungerande samhälle, som gör det om möjligt ännu omöjligare att uppnå förbättringar för landet och dess medborgare.

Rasmus Orsén, statsvetare, skriver;
Då kan vi se att samhällets mest utsatta, om ens en del av samhället, har börjat integreras i samhällsstrukturer där individen har möjligheten att arbeta för att få mat på bordet var dag.

Red’s kom:
Nej. Samhällets mest utsatta är inte vårt samhälles utan Rumäniens och Bulgariens samhälle. Det är där resurserna ska sättas in om de ska göra någon reel nytta. Det enda Rasmus Orsén föreslår är att befästa tiggarnas situation som utsatta medborgare.

Rasmus Orsén, statsvetare, skriver;
Det finns stor förbättringspotential i detta och inte minst politiker har ett ansvar att se nyttan med att dessa människor vandrar vägen från ”tiggare” till välmående ”samhällsmedborgare”.

Red’s kom:
Nej. Politikernas ansvar är att följa folkets vilja samt att i första hand värna om landets egna medborgare. Sverige och dess politiker har inte mer ansvar för tiggarna än vad deras hemländer har.Klicka här för att gå till artikeln i Barometern, 2015-04-15
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.