Bevis för att media/Stadsmissionen ljuger om att Eskilstunatiggare attackerats

Nedan framställs otvetydiga bevis för att vad som nu hävdas om attacker mot Eskilstunas tiggare inte är sanningsenligt, utan istället en påhittad historia med ursprung bland vänsteraktivister på Sveriges Radio. Ännu ett tydligt exempel på ”fake news” från Public Service där journalisterna tillåts att fritt föra sin politiska agenda.

Vänsterjournalisternas kraftigt vinklade artiklar om zigenarna fortsätter i samma stil som tidigare. Expressen (Sara Malm) skriver nedanstående under den direkt felaktiga rubriken ”Migranter hotade efter krav på tiggeritillstånd” (när ska vänstermedias obildade journalister lära sig att zigenarna från Rumänien och Bulgarien som tigger i Sverige inte är mer migranter än myskoxarna i Härjedalen?):

EU-migranter i Eskilstuna säger att de utsatts för hot och kränkningar efter att kommunen infört ett tiggeritillstånd.

Red’s kom:
Vänsterjournalisternas källa är vänsterjournalisterna på Ekot. SR:s/Ekots källa är i sin tur en av de mest partiska personerna som går att finna i denna fråga, Therese Lekander.

Som framgår av media själva är det inte zigenarna som säger ovanstående, och efterföljande, utan en enskild aktivist, Therese Lekander, som har sin försörjning genom zigenarna.

Privatpersoner har attackerat tiggande migranter [vilket tiggarna alltså inte är] verbalt, försökt avhysa dem och krävt att se deras tillstånd, rapporterar Ekot.

Red’s kom:
Notera att det finns inget stöd för att ”privatpersoner”;
• ”attackerat tiggande migranter verbalt”, och journalisterna skriver inte ett ord om hur dessa ”verbala attacker” skulle gått till (eller vad som sagts) mot ett folk som enbart pratar och förstår Romani Chib.
• ”försökt avhysa dem”, och journalisterna skriver inte ett ord om hur dessa påstådda ”försök till avhysningar” skulle gått till.
• ”krävt att se deras tillstånd”, och i detta sammanhang kan man fråga sig rimligheten i att allmänheten inte ska kunna ha denna kontrollmöjlighet (så länge man inte kan lita på att det finns en kontrollmyndighet som sköter detta).

Media uppger inte om det rör sig om en eller flera ”privatpersoner” och inte heller om det rör sig om en och samma zigenare som påstått sig uppleva detta, eller om det rör sig om de zigenare som kombinerat tiggeri med blåbärsförsäljning för att kringgå tillståndskravet eller hur många zigenare som skulle ha sagt något om detta. Det ska noteras att media inte lyckats hitta en enda zigenare som sagt vad som hävdas ovan!

”Verbala påhopp och kränkningar”?

EU-migranter ska ha hotats och utsatts för verbala påhopp och kränkningar sedan kravet på tillstånd för att få tigga infördes i Eskilstuna kommun för två veckor sedan.

Red’s kom:
Om man ska tro Sveriges vänsterjournalister så är dessa härdade tiggare väldigt lättkränkta.

Therese Lekander ingen pålitlig källa för icke pålitliga källor

De berättar dagligen om svenskar som försöker köra i väg dem och blir hotfulla, säger Therese Lekander, som jobbar på Eskilstuna Stadsmission, till Ekot.

Red’s kom:
• Hur många är ”de”?
• Hur vet ”de” att det är svenskar?
• Hur försöker ”svenskar” köra iväg dem?

DET ULTIMATA BEVISET FÖR LÖGNERNA!
• ”Dagligen”? När Therese Lekander intervjuades igår av vänstermedia sa hon inte ett ord om detta!!!
Inte heller zigenarna som intervjuades igår sa något – inte ens på en direkt fråga från SVT om detta – om att de upplevt de problem som media skriver om dagen efter.
Läs gårdagens SVT-intervju: En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

”Hotfull situation”?

Hon [Therese Lekander] säger att tiggande EU-migranter berättat att civilpersoner har krävt att få se tillstånd, och när detta inte frambringats så har det uppstått en hotfull situation.
– De kan skrika och gorma, göra upp en scen.

Red’s kom:
Skriker och gormar zigenarna, samt ”gör upp en scen”?

Källa: SR/Ekot

Kravet på tillstånd gäller endast vissa platser i Eskilstuna kommun, men EU-migranter ska ha attackerats även där det är lagligt att tigga, rapporterar Ekot.

Red’s kom:
Attackerats?

FORTFARANDE LAGLIGT ATT TIGGA
Det är lagligt att tigga överallt i Eskilstuna såväl som Sverige, utom på vissa platser i Vellinge, Staffanstorp och Katrineholm, samt Bromölla, Sölvesborg och Hörby.

Ekot/Sveriges Radio (rumänen Veli Brijiani från Radio Romano och Kajsa Nilsson, en färsk produkt av Södertörns högskola) skriver nedanstående under rubriken: ”Flera vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd” (där Ekot/SR alltså ännu inte lyckats hitta en enda zigenare som vittnar om detta; med ”flera” avses alltså enbart Therese Lekberg):

Drygt två veckor sedan Eskilstuna infört krav på tillstånd för att få tigga på vissa platser vittnar EU-migranter om att de utsatts för hotfulla situationer.

Therese Lekander, som jobbar på stadsmissionen i Eskilstuna, säger att det har varit stor oro bland EU-migranterna sedan förbudet trädde i kraft.

Flera har varit rädda för att få avslag på sin ansökan, men vissa vittnar också om att Eskilstunabor försökt avvisa dem eller krävt att de visar tillstånd, även om de suttit på platser där det fortfarande är lagligt att tigga.

Red’s kom:
TIGGERIFÖRBUD FINNS EJ
Det finns inget tiggeriförbud i Eskilstuna (tyvärr). Notera dessutom att tiggeritillståndet endast behövs för ”passiv pengainsamling” (och bara på vissa utmärkta platser). För att gå runt och tigga pengar krävs inget tillstånd, om man bortser från kommunernas ordningsstadgar som säger i klartext att tillstånd krävs för ”penninginsamling”, men som inte upprätthålls av ordningsmakten.

INGEN TIGGARE HAR VITTNAT
Det är endast Therese Lekander som ”vittnar (men med lite ansträngning går det säkert att skrapa fram någon zigenare som instrueras att ”säga rätt” på ledande frågor).

ESKILSTUNAS PK-POLIS
Dessutom låter SR/Ekot deras favorit, PK-polisen Thomas Bergqvist, beklaga sig över det som ingen kan bekräfta har hänt.

INGET ÖKAT ”HAT OCH HOT”!
De vänsterextremistiska blaskorna i Eskilstuna (efolket, ekuriren, etc) hakar snabbt på SR:s/Ekots fejkade story och använder lögnerna som skäl för fritt tiggeri i Sverige av alla zigenare från andra länder, under rubriker som ”Mera hotfullt mot tiggare i Eskilstuna efter tillståndskrav” och ”Ökat hat och hot mot EU-migranter i Eskilstuna” (vilket är de okunniga vänsterextremisternas egen slutsats baserat på ingenting mer än deras ideologi).

EN VÅG AV FEJKADE NYHETER GENOM VÄNSTERMEDIER
SR:s politiska ställningstagande har lett till att en rad andra vänstermedier helt okritiskt återsprider och utökar lögnerna (inte enbart via TT), t ex Dagens Nyheter 2019-08-17 där ledarskribenten Mattias Svensson skriver felaktigheter som ”Hot och trakasserier mot tiggare har ökat efter att Eskilstuna kommun infört restriktioner. Polisen har därmed fått dubbelt merarbete.”.

RADIO ROMANO
Radio Romano är en medborgarfinansierad (svenska skattebetalare) kanal för de romer som inte vill eller kan lära sig det svenska språket. En radiokanal i Sverige där svenskar fråntas möjligheten att kontrollera vilken propaganda eller fake news som sprids av vänsterextremisterna. Hur rimligt är det att vi finansierar media för att stödja parallellsamhällen?

Ekot säger;
Sedan Eskilstuna för drygt två veckor sedan införde krav på tillstånd för att få tigga på vissa platser i kommunen så vittnar EU-migranter [dvs endast Therese Lekander] om att det uppstått hotfulla situationer.

Petruta som kommer från Rumänien är en av dem som samlar pengar [läs: tigger] i Eskilstuna.
Vi får därefter – utan att höra hur frågan ställts – höra Petruta säga några ord på Romani Chib och sedan en anonym tolk som otydligt säger enbart:De är rädda för att vara på vissa platser för att de tycker att det är obehagligt…(fortsättningen klipptes bort av SR, men i ett annat klippt klipp kan man höra att tolken börjar säga ”de missförstår…).

Red’s kom:
Det finns många platser som svenskar är rädda för att vara på, pga den ständigt eskalerande brottsligheten i Sverige, som en direkt konsekvens av den okontrollerade invandringen och oansvarig invandringspolitik.

Therese Lekander: De berättar dagligen om svenskar som försöker köra iväg dem och blir hotfulla, där man väljer att resa sig upp och gå därför att man blir rädd.

Red’s kom:
VÄNSTERN STÄLLER GRUPP MOT GRUPP
För vänsterextremister handlar det alltid bara om att ställa grupp mot grupp, dvs ”svenskar” mot alla andra. I detta fall svenskar (de onda) mot zigenare (de goda).

Therese Lekander jobbar på Eskilstuna Stadsmission. Hon säger att det varit stor oro bland EU-migranterna sedan förbudet trädde ikraft.
Man har både varit rädd för att få avslag på sin ansökan, men också för att det uppstått hotfulla situationer när vissa eskilstunabor själva försökt avvisa dem. Även från platser där det fortfarande är lagligt att sitta och be om pengar [läs: tigga].

Red’s kom:
Hörsägen.
Det är intressant hur vänstermedia, som aldrig vill uppge nationalitet på de utlänningar som begår brott i Sverige, så säkert kan uttala sig om att det skulle vara ”Eskilstunabor”.
Det är fortfarande lagligt att tigga på alla platser i Eskilstuna!

Therese Lekander: Ja, och samma sak att man vill se de här tillstånden, att man kräver det. De kan skrika och gorma, göra upp en scen.

Inget fysiskt, bara verbalt – men ingen tiggare styrker Lekanders påståenden

EU-migranterna Vali, Ionella, Graziella och Petruta tillsammans med Stadsmissionens Therese Lekander. med Stadsmissionens Therese Lekander. Kajsa Nilsson, Sveriges Radio
I ett kraftigt vinklat uppföljningsreportage av Kajsa Nilsson (SR) och Veli Brijiani (SR), med rubriken ”EU-migranter vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd” (vilket de inte vittnat om), klargörs att inte ens Therese Lekander (längst till höger i bilden ovan) hävdar att det handlar om något fysiskt, utan att det bara skulle vara verbalt (fortfarande utan att kunna förklara hur zigenarna skulle veta vad som sägs på ett annat språk än vad de förstår).

Det är intressant att ej heller denna gång har Sveriges Radio förmått någon av de fyra tiggarna i bilden att säga vad Sveriges Radio och Therese Lekander påstår.

På en direkt fråga från SVT igår sa Ionella (andra från vänster i bilden) inget om det som Lekander påstår idag, och Ionella sa inte att något blivit sämre för dem sedan tillståndskravets införande. Hon var bara lycklig över att kunna fortsätta tigga obehindrat.

Pressombudsmannen & Myndigheten för radio och TV

Anmäl Expressen till Pressombudsmannen:
Publiceringen ska normalt vara max tre månader gammal, och du kan anmäla per epost på po@po.se eller på Allmänhetens Pressombudsmans webbformulär eller genom att skriva till PO, Box 223 10, 104 22 Stockholm.

Anmäl SR till Myndigheten för radio och TV:
PO kan inte pröva anmälningar som rör radio och tv. För klagomål rörande radio och tv hänvisas till Myndigheten för press radio och tv. Webbformulär för anmälan av radio- och TV.

Du kan i din anmälan länka till denna sida och peka på bl a;
1. Vad som sägs i SR:s (och Expressens) reportage står tydligt i strid med vad som framkom i SVT:s reportage timmarna innan.
SR:s rubriker 2019-08-16 är ”Flera vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd” och ”EU-migranter vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd”, men inte en enda s k ”EU-migrant” kan bekräftas ha sagt detta.
Media är helt okällkritisk mot såväl Stadsmissionen som andra medier.
2. SR (liksom Expressen) pekar ut och skuldbelägger specifikt svenskar för något som det inte finns något som helst sakligt stöd för. Hets mot folkgrupp?

3. SR (liksom Expressen) pekar ut och skuldbelägger specifikt Eskilstunabor för något som det inte finns något som helst sakligt stöd för. Hets mot folkgrupp?
4. SR har klippt bort vad tiggare och tolk egentligen sagt, liksom frågor som ställts till tiggarna.
5. Det finns absolut ingenting som stödjer medias påståenden att hot mot, eller kränkningar av, tiggare ökat efter tillståndskravet i Eskilstuna, eller att det ens förekommit hot mot eller kränkningar av tiggare i Eskilstuna efter tillståndskravet.
6. Det finns inte ett enda exempel på någon tiggare som sagt vad som hävdas i SR:s (och Expressens) reportage. Allt är overifierad andrahandsinformation via Therese Lekander (som är partisk på flera olika sätt). Detta faktum nämns inte överhuvudtaget utan istället försöker SR (liksom Expressen) ge sken av att det är tiggarna som sagt vad som inte kan bekräftas (varken av SR eller någon annan) att de sagt.
7. SR (och Expressen) ger dessutom allvarliga faktafel, som att tiggarna skulle vara ”migranter” och att det finns platser i Eskilstuna där det inte skulle vara lagligt att tigga.
8. SR:s (och Expressens) artiklar/inslag är kraftigt vinklade (med uppenbar avsaknad av saklig och relevant information) och tycks enbart ha ett politiskt syfte att snedvrida debatten om tiggeritillstånd samt skapa en aversion mot såväl tiggeritillstånd som tiggeriförbud (som vi kan se från bl a DN, 2019-08-17).
9. Vad SR skrivit och sagt i sina två artiklar/reportage överensstämmer inte med vad som står under artiklarna (”Grunden i vår journalistik…”).

Under Sveriges Radios/Ekots artikel står det:

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

Källa: Expressen och SR/Ekot samt SR:s uppföljningsreportage (”EU-migranter vittnar om hot efter krav på tiggeritillstånd”)
Förbjuda tiggeri
Se även bl a;
Exceptionellt vänstervriden artikel av SR om EU-migranter – Ett skämt?


Tiggeriförbud: Socialdemokraterna anammar SD:s politik

Nio ansökningar om tiggartillstånd i Eskilstuna, av 50 romer

8 av 10 tiggartillstånd beviljade i Eskilstuna – av 50 romer

En tiggare gråter… för sitt tillstånd att tigga i Eskilstuna

KD i Uppsala vill reglera tiggeri i väntan på att staten ska börja ta ansvar

Vänstern fördummar debatten om tiggeritillstånd


THERESE LEKANDER, STADSMISSIONEN ESKILSTUNA

Föreningen Härbärget i Eskilstuna planerar härbärge för EU-migranter

EU-migranter inväntar gratisboende innan de åker tillbaka till Eskilstuna

Eskilstuna-kuriren sprider felaktig info om EU-migranter – Avhysning och förorening

Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren

Inget gratis boende till Eskilstunas tiggare – vänsterextremister aggressiva i anonyma ledare i ekuriren

ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige

Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.
Lista över alternativa källor

Södertörns högskola startar utbildning i romska språket på regeringens uppdrag

Södertörns högskola har nu kommit ett steg närmare målet att starta en lärarutbildning i det romska språket romani čhib. Den 1 januari utnämndes Kimmo Granqvist till professor i romska studier.

Red’s kom:
Är en utbildning i det romska språket verkligen något som Sverige behöver?

En väldigt stor andel av dem som befinner sig i Sverige (alltså inte bara romer) kan inte ens svenska. Borde inte det svenska språket vara viktigare än allting annat?

Många är frågandes till varför Sverige har en särskild radiokanal – Radio Romano – på romani čhib, där svenska folket inte vet vad som sägs eller kan kontrollera sanningshalten i statlig propaganda.

Sverige har också en världsunik ”Roma Kulturklass”, en tvåspråkig klass för romska elever med egna lokaler i Enskededalen i Stockholm. Kati Dimiter-Taikon är lärare där.

Ovanpå detta finns det i Sverige otaliga romska organisationer och nätverk – med en uppsjö av webbsajter om romer och ”EU-migranter” där ingen av dessa speglar verkligheten eller syftar till att lösa problemen, som t ex integrationen av romer. Till dags dato verkar inget produktivt ha kommit från dessa satsningar.

EXKLUDERING ISTÄLLET FÖR INKLUDERING
Än märkligare blir det att Sverige nu dessutom ska ha en utbildning där elever lär sig romani čhib istället för svenska.

Det känns som att prioriteringarna inte ligger riktigt rätt i ett land där alla resurser borde läggas på att integrera människor istället för att exkludera dem via språk.

På motsvarande sätt kan man säga att hemspråksundervisning exkluderar istället för att inkludera.

Till råga på allt så understödjer Alliansen S+MP-regeringen genom att föreslå att de lärare som vågar sig in i utanförskapsområdena för att utbilda nyanlända, migranter, ”ensamkommande flyktingbarn”, etc så får de ett lönepåslag på 10 000 kr/månad. Alltså en form av risktillägg.

Steg 1: Språkutbildning i romani čhib, Steg 2: Lärarutbildning i i romani čhib

Den nya professuren är den enda i sitt slag i norra Europa och regeringsuppdraget att starta en lärarutbildning i romani čhib är bara ett av målen. Ett första steg blir att starta upp en språkutbildning.

Red’s kom: Vad syfte och mål är framgår inte.

Professorns bakgrund

Han har 20 års erfarenhet av romska studier och har tidigare verkat vid Helsingfors universitet och Forskningscentralen för de inhemska språken.

Senast kommer han från två års arbete som forskningsledare vid CBEES, Centre for baltic and east European studies, vid Södertörns högskola.

Kimmo Granqvist har också jobbat med utbildning, sysselsättning och social integration av romer.

Red’s kom:
Några konkreta resultat från dessa jobb finns tydligen inte att redovisa.

Forskning på romer – om vad och varför?

– Jag är övertygad om att professuren är ett tillfälle för högskolan att lyfta och driva frågor kring romska studier både i Sverige och internationellt. Viktiga delar i mitt uppdrag kommer att vara utveckling och tvärvetenskapligt samarbete inom Södertörns högskola, säger Kimmo Granqvist i ett pressmeddelande från Södertörns högskola.

– Jag vill också bygga upp en forskningsmiljö här på Södertörns högskola för att sedan skapa intresse och engagemang för dessa frågor även ute i samhället i stort, säger Kimmo Granqvist.

Red’s kom:
I rubriken till högskolans pressmeddelande står det:
Norra Europas enda professur i romska studier tillsätts på Södertörns högskola”.
Är det en tillfällighet att denna professur – som inte inriktar sig på att driva utvecklingen i Sverige framåt – blir just i Sverige?
Kan det finnas en anledning till att andra EU-länder inte sett detta som något meningsfullt?

Det tycks som att detta bara blir ännu en propagandainstitution som bara syftar till att sprida irrelevant och missvisande information istället för att regeringen satsar på något som är verkningsfullt och som tillför samhället något.

Så här beskriver Södertörns högskola sig själv:
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.
På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Källa: Mitti

Se även bl a;
Regeringen vill säkra romer och resandes rättigheter – Enkät


80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Hur löses problem med romer som inte vill integreras i Sverige?

Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Thomas Hammarberg & Faktums chefredaktör vet inte vad rasism är


3 romska kvinnor kräver 45 000 kr för att de inte fick bära folkdräkt på nattklubb


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Regeringen vill säkra romer och resandes rättigheter – Enkät

Regeringen har tillsatt en utredare i syfte att ”säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter”. Vad detta innebär kan man spekulera länge och mycket i, men kanske den enkät som lagts ut på Internet (och som vem som helst – även majoriteten – kan fylla i) ger någon ledtråd?

Enkäten (länk) som lagts ut på initiativ av utredaren Lennart Rohdin inleds med:

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Svenska kyrkans flerspråkiga arbete, Romska Ungdomsförbundet och Föreningen RUNG – Resandefolket.

Den här enkäten kan du också ha fått genom en annan förening för romer eller resande som du är medlem i.

Regeringen har i september 2016 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Denna enkät går ut till romer och resande i landets kommuner i syfte att ge utredaren underlag att bedöma, hur de själva ser på hur minoritetslagens rättigheter tillgodoses i deras kommun.

Du svarar bara på de frågor du själv vill svara på.
Dina svar på denna enkät är anonyma.

Svaren ska vara inne SENAST 10 februari 2017.

/Lennart Rohdin, särskild utredare om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)


För minoriteterna/minoritetsspråken har alltså Svenska kyrkan och RUNG tagit fram en online enkät bl a för Romer och resandefolket (utöver judar/jiddischtalande, samer/samisktalande, tornedalingar/meänkielitalande och sverigefinnar/finsktalande).

Man kan fråga sig om det är viktigare för Sverige att exkludera olika grupper genom att separera dem via språket från övriga i Sverige. Är inte integrering viktigare än exkludering för S+MP-regeringen?

Enkäten för romer och resande ligger öppen på Internet och frågorna ser ut så här:

1.Vilken kommun bor du i?

2. Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som
Kvinna
Man
Annat/både man och kvinna
Vet ej/vill ej svara

3. Din ålder?

4. Vilket språk talar du?
Romani kale
Romani lovara
Romani kaldaras
Romani arli
Svensk romani/resanderomani/resanderomska
Annat
Jag talar inget romskt språk

5. Är det viktigt för dig att få tala ditt romska språk?
Ja
Nej

Red’s kom:
För Sverige och för romernas/resandefolkets möjlighet att integreras i Sverige vet vi att detta inte är viktigt.
Romerna – som styrs starkt av de traditioner som gör dem svårintegrerade – kommer givetvis att svara Ja på denna fråga samt på fråga 6-9.
Men är det verkligen något som Sverige ska lägga resurser på?

6. Är det viktigt för dig att ditt romska språk får stöd att leva vidare bland barn och ungdomar i Sverige?
Ja
Nej

7. Anser du att det är viktigt att kunna tala ditt romska språk i kontakter med myndigheter?
Ja
Nej

8.Är det viktigt, enligt din mening, att det finns offentlig service på ditt romska språk på hemorten?
Ja
Nej

9. Skulle du använda dig av service på ditt romska språk om det fanns möjlighet till det?
Ja
Nej
Vet ej


10. Erbjuder din kommun äldreomsorg till någon del på ditt romska språk?
Ja
Nej
Vet ej

Red’s kom:
Är det verkligen något som Sverige ska lägga resurser på, istället för att försöka integrera romerna i det svenska samhället?

11. Erbjuder din kommun förskola till någon del på ditt romska språk?
Ja
Nej
Vet ej

Red’s kom:
Är det verkligen något som Sverige ska lägga resurser på, istället för att försöka integrera romerna i det svenska samhället?

12. Erbjuder din kommun modersmålsundervisning i skolan på ditt romska språk?
Ja
Nej
Vet ej

Red’s kom:
Är det verkligen något som Sverige ska lägga resurser på, istället för att försöka integrera romerna i det svenska samhället?

13. Behöver du hjälp på grund av språket t.ex. när du besöker vårdcentralen eller har kontakt med myndigheter?
Aldrig
Ibland
Ofta

Red’s kom:
Varför ska alla vårdcentraler och myndigheter erbjuda hjälp på det romska språket istället för att romerna lär sig svenska?

14. Finns det enligt dig särskilda hälsoproblem bland romer och resande?
Ja
Nej
Vet ej

Beskriv vilka hälsoproblem du avser

Red’s kom:
Om SD ställt ovanstående fråga så hade det fått stora rubriker i Sveriges starkt vänstervridna och politiskt korrekta media, och alla politiker hade förfasat sig över att de kunnat fråga om något sådant; ”En viss folkgrupp kan väl inte ha hälsoproblem som avviker från alla andra?”.


17. Hur väl svarar Sveriges Radio och Sveriges Television mot dina önskemål när det gäller program på ditt romska språk?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Inte alls

Red’s kom:
Frågor som denna visar på den djupa okunskapen hos dem som tagit fram frågorna.
De förstår inte ens något så elementärt att denna fråga omöjligen kan leda till något meningsfullt utan att respondentens kunskap om vad som finns på det romska språket – t ex Radio Romano.


21. Visste du om att romer och resande är en nationell minoritet i Sverige?
Ja
Nej

22. Visste du om att romani chib är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige?
Ja
Nej

Red’s kom:
Här kan man fråga sig varför romer och resandefolket är en nationell minoritet i Sverige och varför romani chib är ett språk som Sverige ska lägga resurser på istället för att romer förbättrar sina språkkunskaper i landets språk.


Regeringen skriver följande:

Ku 2016:02 Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Utredaren ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Utredaren ska bl.a.

• genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,

• analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,

• föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,

• utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och

• se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.

Red’s kom:
Eftersom regeringen misslyckats med integreringen av romer i Sverige så väljer regeringen att göra något som är meningslöst för Sverige och skadligt för romerna men som kan vändas till att politikerna framstår som goda.

Se även bl a;
80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Hur löses problem med romer som inte vill integreras i Sverige?


Hjälp Västerbottens tiggare känner sig motarbetade av alla

Romers och Resandes förening i Blekinge‬ upprörda över regeringens riktlinjer för EU-migranter

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

RUNG råder romer att inte rösta på S eftersom Löfven överväger tillståndsplikt för tiggeri


Thomas Hammarberg & Faktums chefredaktör vet inte vad rasism är


3 romska kvinnor kräver 45 000 kr för att de inte fick bära folkdräkt på nattklubb


Svenska folket flyr Svenska kyrkan – Skälet: kyrkans politisering


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Åsa Regnér har tecknat avtal med Bulgarien om EU-migranter – Spel för galleriet

Sverige och Bulgarien har 2016-02-05 ingått ett samarbetsavtal för att stärka situationen för utsatta EU-medborgare i hemlandet.

Ett liknande avtal mellan Sverige och Rumänien slöts i juni förra året.

En pappersprodukt utan värde

Det är ett brett avtal, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér till Radio Romano.

Red’s kom:
Det är ett extremt övergripande avtal utan mål, utan krav, utan möjlighet till påtryckningar, utan samarbetspartners, och inte specifikt riktat till romer.

Vad handlar Åsa Regnérs avtal med Bulgarien om?

Avtalet handlar bland annat om frågor som rör jämställdhet, social välfärd och barns rättigheter och en bakgrund till avtalet är just de många romer från Bulgarien som sökt sig till olika europeiska länder, däribland Sverige, för att tigga.
– Avtalet handlar om sociala frågor överhuvudtaget, men en del av bakgrunden till det är ju att människor drivs av fattigdom och utanförskap, bland annat till Sverige, för att be om pengar.

Red’s kom:
Vad som står helt klart är att det inte är ett avtal som på det minsta sätt löser problemen med EU-migranter i Sverige eller som minskar strömmen av tiggare till Sverige under de närmaste 5-10 åren (om ens någonsin).

Åsa Regnér hoppas att svenska kommuner ska gå utanför sitt lagstadgade uppdrag

Inom ramen för det här projektet hoppas vi att organisationer ska kunna samarbeta, kanske kommuner och förstås regeringarna, för att öka möjligheterna för människor att finna inkomster och skolgång i Bulgarien, säger Åsa Regnér.

Red’s kom:
Varför är det alltid bara Sverige som ska lägga kraft och resurser på andra länders medborgare (inte minst med tanke att problemen i Sverige hopar sig i allt större mängder)? Varför görs uppenbart ogenomtänkta och enskilda punktinsatser av Sverige istället för strukturerat och meningsfullt arbete i EU-regi?

Inga ekonomiska bistånd till Bulgarien

Men några rena ekonomiska bistånd ingår inte i avtalet, säger Åsa Regnér, eftersom Bulgarien är en del av EU.
– Eftersom det här handlar om två EU-länder så kan inte Sverige ge regelrätt bistånd till Bulgarien, utan vi får använda de andra EU verktyg som finns. Det är till exempel socialfonderna som ju Bulgarien får ganska mycket av. Det har vi också diskuterat, hur vi kan få de medlen att stödja ambitionerna i avtalet, säger hon.

Red’s kom:
Avtal tecknas alltså innan det ens utretts om det är möjligt att dra nytta av socialfonderna.

Notera att inga siffror nämns om hur mycket Bulgarien får av dessa socialfonder (där svenska medborgare bidragit mest).
Det är förmodligen inte i nivå med de 471 miljarder kr som Rumänien får, men det lär vara oförsvarbart stora summor som inte används effektivt.

Bulgarian Aid Mission tror att avtalet kommer att göra någon nytta

En organisation som Åsa Regnér besöker i Bulgarien är Bulgarian Aid Mission, som bland annat jobbar mot landets romska befolkning, och med den utsatthet som de många gånger upplever.

Ann-Kristin Stefanov jobbar med Bulgarian Aid Mission, och ser positivt på avtalet.
– Jag hoppas att man kan göra fler sådana här projekt, att man kan starta utbildningar här i Bulgarien så att romerna kan få ett arbete. Att man gör det på lång sikt så att de kan bo och leva här i Bulgarien med sin familj och sina barn. Att de inte ska behöva åka till Sverige och tigga, säger hon.

Vad blir bättre av att Åsa Regnér besöker en skola i Bulgarien?

Åsa Regnér ska bland annat besöka en skola som Bulgarian Aid Mission satt upp i det romska området i huvudstaden Sofia.

Red’s kom:
Dylika besök tillför inget för någon. Enbart slöseri med tid som istället kunnat nyttjas för något meningsfullt.

Detta är enbart ett spel för galleriet. Så länge det inte sker en samordnad och strukturerad insats på EU-nivå (där endast EU har makt att ställa krav på länderna) kommer avtal som de S+MP-regeringen tecknar med Rumänien och Bulgarien bara vara ett slöseri med tid och resurser… och dra ut på processen.

Dessa avtal med Rumänien och Bulgarien används enbart av S+MP-regeringen på exakt samma sätt som samordnaren för EU-migranter. Dvs bara för att det ska se ut som något görs och för att ha något att referera till. Detta istället för att konstruktiva åtgärder görs i Sverige mot de problem som finns här och nu.

Rom från Bulgarien skeptisk till avtalet

Rajka Marinova är rom från Bulgarien och sitter vid Centralstationen i Stockholm för att tigga.
– Det finns inte någon hjälp i Bulgarien för romer, vi får bara 15 euro per månad där. Därför är vi här och tigger. Jag litar inte på Bulgarien och de vill inte ha oss heller, säger hon.

Hon är också orolig över vad tiggeriutredningen som presenterades för regeringen häromdagen ska leda till. Den kom bland annat fram till att barn till EU-migranter ska inte få gå i skolan och att människor ska skänka pengar till etablerade organisationer istället för tiggarna direkt på gatan.
– Vi är vana att det kommer sådana här förslag som slå hårt på oss. Det finns ingen hjälp till romer och barnen kommer alltid att lida, säger Rajak Marinova.

Red’s kom:
Men nu befinner sig Rajka Marinova i Sverige och får rätta in sig efter det faktum att Sverige inte kan ta över ansvaret för andra EU-länders medborgare. Det håller inte att ”invadera” ett land och tro att man kan bryta mot vilka lagar som helst samtidigt som detta land försörjer en. Sverige är inte och kan inte vara lösningen på världsproblemen, hur gärna man än önskar detta. Man måste vara lite realistisk.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-02-05

Se även bl a;
Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar! – SvD 2015-04-01

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige – Expressen 2015-05-19

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer! – DN, SvD och Expressen 2015-06-03

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt – Expressen 2015-06-04

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Fred Taikon, ansvarig för organisationen É Romani Glinda, säger att tiggerisamordnarens föreslagna åtgärder kommer göra livet svårt för romer, skriver Rafal Szoppe, Radio Romano och Isabelle Swahn på SR.

Red’s kom:
En åsikt som tycks vara frekvent bland vänsterextremister är att svenska medborgares medel obegränsat ska gå till att försörja EU-migranter som missbrukar den fria rörligheten.

Överdrifter utan like

– Det känns jättejobbigt för mig som rom att behöva ta upp det här igen. Jag ser ju att Sverige med sin goda vilja faktiskt går tillbaka till det man pratade om för 100 år sedan.

Red’s kom:
Om man för 100 år sedan pratade om att även romer måste följa lagen så har Fred Taikon rätt.

Hur gör Sverige situationen ”jävla dålig” för EU-migranter?

– Att man ska göra situationen så jävla dålig för romerna så att de självmant flyttar ut ur landet, säger Fred Taikon, ansvarig för organisationen É Romani Glinda och romsk aktivist.

Red’s kom:
Tyvärr kommer nog EU-migranterna inte självmant att börja följa lagen.

Fred Taikon menar att det är Sveriges skyldighet att förse alla EU-migranter med gratis boende

Han är mycket kritisk till de förslag som presenterades i tiggeriutredningen i dag.

Rapporten som den nationella samordnaren Martin Valfridsson tagit fram föreslår att barnen till EU-migranter generellt inte ska ha tillgång till svensk skolgång och att kommuner inte ska erbjuda boplatser till EU-migranter eftersom det kan göra det för attraktivt att åka till Sverige och tigga.

– Jag kan hålla med om att man inte ska ha olagliga boplatser, men vad gör man istället då? Då får man väl skapa en plats där man kan bo på. Nu säger Martin Valfridsson att de har tittat på den frågan och bedömer att man inte ska upprätta några sådana platser.

Red’s kom:
Det finns kommuner som Lund och Helsingborg som skapat bosättningar där EU-migranter som bryter mot lagen får bo gratis. Detta tillvägagångssätt har aldrig tillfört något annat än att locka fler EU-migranter att komma till Sverige för att bryta mot lagen.

Kostar mindre att försörja EU-migranter än att verka för att EU-migranter följer lagen?

– De pengar som man lägger ner på avhysningar kostar mycket mer än att upprätta en plats att bo på, säger Fred Taikon.

Red’s kom:
Detta är typiskt för hur logikbefriade vänsterextremister resonerar. Om EU-migranter bryter mot lagen så ska de belönas för detta, och denna belöning ska bekostas av svenska medborgare som jobbat för pengarna och bidragit till samhället, vilket EU-migranterna inte gjort.

Någonstans måste det kanske gå en gräns för hur mycket svenska medborgare ska lägga på andra länders medborgare, särskilt på åtgärder som inte ens tillför något för någon?

Fred Taikon gör som EU-migranterna, dvs han bara ställer krav på Sverige att ensamt ta ansvaret för att försörja romer som inte tillför något till samhället… i stället för att göra någon samhällsnytta.

EU-migranternas tiggeri inte lika lönsamt idag?

Ett av förslagen i utredningen är att människor ska skänka pengar till frivilligorganisationer som hjälper till på plats i Rumänien och Bulgarien så att ingen ska behöva åka hit och tigga. Fred Taikon säger att han inte vet om bidragen till organisationerna har ökat, men att pengarna som människor skänker direkt i tiggarnas muggar har halverats under de senaste månaderna.

Red’s kom:
Det skulle vara ett stort steg i rätt riktning om pengarna i muggarna halverats under de senaste månaderna, men det finns tyvärr inget som styrker detta.

Mindre pengar gör livet svårt för EU-migranter i Sverige

– I mina ögon så kommer man göra livet ganska så svårt för de EU-medborgare som kommer hit, säger Fred Taikon.

Red’s kom:
Men då kommer de förhoppningsvis inte hit, eller?
Det blir i sådant fall en win-win-situation.

Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-02-01
Se även bl a;

Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

SR har frågat en (not. 1 st!) tiggare på gatan vad han tycker om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter som kom för ett par timmar sedan;
S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

SR (Isabelle Swahn, Rafal Szoppe, Radio Romano, Rikard Jansson, Radio Romano) skriver sedan under rubriken ”Romsk kritik mot tiggeriutredning”:

Barn till EU-migranter ska inte få gå i skolan och människor ska skänka pengar till etablerade organisationer istället för tiggarna direkt på gatan.

Red’s kom:
Det är inkorrekt. Människor är fortfarande fria att skänka pengar i tiggarmuggen, trots alla uppenbart negativa konsekvenser av detta.

Shaban Ibram är mycket kritisk till tiggeriutredningen.
Även om Shaban Ibram inte har läst tiggeriutredningen som presenterades i dag så säger han att sådana här förslag alltid slår hårt mot romer som grupp.
– Som vanligt kommer ett sådant här förslag slå hårt mot romer. Det finns ingen hjälp till romer och barnen kommer alltid att lida, säger Shaban Ibram, som sitter och tigger utanför en kontorsbyggnad i Stockholm.

Red’s kom:
Vilket förslag?
• Att EU-migranters barn av naturliga skäl inte ska gå i svensk skola?
• Att den bästa hjälpen för EU-migranter är stöd till hjälporganisationer i hemlandet?

Är en EU-migrant som tigger i Sverige kanske partisk i denna fråga?
Är tiggaren Shaban Ibram mer insatt i detta än någon annan?

Länsstyrelser ansvarar för samordning av EU-migranter

På grund av de senaste årens kraftiga ökning av tiggande EU-medborgare i Sverige har regeringen tillsatt en nationell samordnare som presenterade sin slutrapport i dag. Rapporten föreslår att länsstyrelserna ska få ansvara för samordningen för de utsatta EU-medborgarna och att länsstyrelsen i Stockholm ska få ett övergripande ansvar för frågan.

Inte skola för EU-migranters barn och kommuner ska inte anvisa boplatser

Bland annat föreslår rapporten att kommuner generellt inte ska erbjuda skolgång till eu-migrantbarn och att kommunerna inte heller ska erbjuda särskilda boplatser för EU-migranterna eftersom det gör det mer attraktivt att komma hit.

Tiggaren Shaban Ibram tror inte det är en lösning att skänka pengar till frivilligorganisationer

Vidare vill man också se att människor skänker pengar till frivilligorganisationer som arbetar i personernas hemländer, ofta Rumänien och Bulgarien, för att göra situationen bättre på plats.

Det tror inte Shaban Ibram, romsk eu-migrant, är en lösning.

Red’s kom:
Men att tigga i Sverige är en ”lösning”?

Shaban Ibram vill tydligen ha skattebefriade pengar direkt i handen istället och fortsätta leva på bidrag hellre än att arbeta för brödfödan.

Shaban Ibram misstror alla hjälporganisationer

– Människor stjäl från oss. Pengarna kommer inte att komma till oss. Vi är vana att icke-romer säger att ska hjälpa men de bara hjälper sina egna fickor. De organiserar sig för att hjälpa oss, men de fyller bara sina egna fickor och våra barn svälter och vi är tvungna att leva på det här sättet. Vi litar inte på våra länder och de vill inte ha oss heller, säger Shaban Ibram.

Red’s kom:
Om Rumänien inte vill ha romer så finns det alltid en möjlighet att visa att man kan vara till nytta för landet, eller? Man kanske inte alltid enbart kan lägga hela skuldbördan såväl som ansvaret på en av två parter?

Mer lönsamt att tigga i Sverige än att arbeta i Rumänien, menar Martin Valfridsson

Regeringens nationella utredare Martin Valfridsson säger att många tiggare får ihop mer pengar här i Sverige än vad de skulle tjäna om de hade vanliga jobb i sina hemländer, och att det skapar en ohållbar situation då föräldrarna tvingas åka hit och tigga och barnen hamnar i kläm.

Red’s kom:
Det är fakta.

Är frågan om romer inte en fråga om romer?

Det här är inte en fråga för romer utan det handlar om fattigdom, säger Martin Valfridsson till Radio Romano. Utgångspunkten är att minska lidandet och skapa en hållbar situation.

Red’s kom:
Det är inte korrekt.
Det finns två olika problem (vilket Valfridsson borde känna till);
1. Fattigdomen i EU-länder (bl a Sverige), men även i övriga länder i världen.
2. EU-migranterna som tigger i Sverige och de samhällsproblem det leder till för Sverige.

Den sista punkten var Martin Valfridssons uppdrag, men där inga konkreta lösningar på detta presenterats.

Den nationella samordnarens uppdrag var inte att lösa världsproblemen.

Martin Valfridsson vill inte förbättra bristerna i gällande lagstiftning

– Jag har försökt att utgå från den lagstiftning vi har och vad jag tror långsiktigt är det bästa sättet att hjälpa.

Red’s kom:
Det är att göra det väldigt, väldigt enkelt för sig i sitt uppdrag.

Jag har försökt att ha klarsynthet och medmänsklighet som ledsnöre. Att förstå bakgrunden hur romer har varit utsatta i Sverige men också i hela Europa. Men det innebär inte att vi kan börja tillämpa svensk lag olika i motsvarande situationer, säger Martin Valfridsson.

Civil Rights Defenders

Tiggeriutredningen har kritiserats av bland annat människorättsorganisationen Civil Right Defenders som menar att människorättsperspektivet helt saknas i utredningen.

Red’s kom:
Människorättjuristen Robert Hårdh på organisationen Civil Rights Defenders säger idag till nyhetsbyrån TT att det är fel att inte erbjuda barnen skolgång.

Den ogrundade och osakliga kritik som framförts av denna vänsterorganisation, utan reell kunskap i frågorna, har framförts innan rapporten presenterats.

Se:
Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Civil Rights Defenders ljuger om kritik från Rita Izsák om avhysning från Malmös kåkstad

EU-migranter har samma rättigheter som svenska medborgare, menar Civil Rights Defenders

Avhysningar av EU-migranters olagliga bosättningar kritiseras av Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders hävdar att EU-migranter står över svensk lag

Johanna Palmström stöttar Civil Rights Defenders galenskaper om EU-migranter

Samordnare för EU-migranter avfärdar Civil Rights Defenders som de stollar de är

Thomas Hammarberg, ordförande för svenska kommissionen mot antiziganism, säger till TT att kommunerna måste kunna erbjuda alternativ när EU-migranter avhyses från sina olagliga bosättningar.

Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-02-01
Se även bl a;
Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp!

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri

Samordnare för EU-migranter har inga svar till kommunerna

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren

Nationella samordnaren förvånad över vänsterextremisters diskussion om EU-migranter

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar

Samordnaren kritiserar Helsingborg för camping till EU-migranter – laglighetsprövning

Nationella samordnaren kräver nolltolerans mot EU-migranters läger

SKL:s önskemål om riktlinjer till den nationella samordnaren för EU-migranter

Samordnare för EU-migranter avfärdar Civil Rights Defenders som de stollar de är

Samordnare för EU-migranter kommer inte med direktiv

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna


Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.