SD protesterar mot utvisningsbeslut

Idag så hänger ett utvisningsbeslut över Maria Gevokyian som påverkar hela den familj som hon idag ser som sin egen. Av allt att döma skulle ett verkställande av detta beslut leda till att Maria och hennes bror David hamnar på ett barnhem i de biologiska föräldrarnas hemland Armenien.

Sverigedemokraterna menar att detta är ytterligare ett exempel på att Sveriges migrationspolitik totalt har havererat. Vi delar varje månad ut tusentals permanenta uppehållstillstånd i det närmaste helt utan bakgrundskontroll, medan en knappt treårig flicka som är född och uppvuxen i landet och som aldrig känt till något annat liv än det svenska obönhörligen ska utvisas.

Flyktingar protesterar mot att de inte får egna lägenheter i stad direkt vid ankomst till Sverige

Ett trettiotal flyktingar, som kommit till Sverige från bland annat Syrien och Irak, har sedan nyårsafton vägrat att lämna den buss som kört dem från Malmö till ett asylboende i Grytan söder om Östersund.

Om de inte får som de vill så överväger de att resa vidare till Finland eller Norge.

Migrationsverkets operative chef Mikael Ribbenvik säger;
– Kommer man till Sverige och söker asyl kan man bosätta sig hos vänner och släktingar, eller där vi anvisar boende.”.

På frågan;
Hur ser du på kraven som de asylsökande har ställt?
svarar Mikael Ribbenvik
– Den som protesterar högst kan inte få bättre rätt, det är omöjligt för oss att jobba på det sättet. Kylan i Norrland kan vi inte göra något åt, och var våra anläggningar ligger kan vi inte göra något åt. Samtidigt ligger det här 1,5 mil utanför Östersund, det finns busskommunikationer och det är inte världens ände. Man får acceptera det här, det är tillfälliga boenden”.

Efter beskedet att de inte skulle komma att få egna bostäder direkt har en del av flyktingarna valt att flytta till släktingar/vänner i storstäderna.Flyktingar kräver att bo i storstad... annars fortsätter de till Norge och Finland

Flyktingar kräver egna lägenheter