Länsstyrelsen stoppar Vänstern i Lunds planer på EU-migranters boende

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut om boplats för EU-migranter vid Sankt Hans backar.

Det har snart gått ett år sedan Lunds byggnadsnämnd gav ett tillfälligt bygglov för uppställning av husvagnar, bajamajor och sopcontainer för EU-migranter vid Sankt Hans backar.
Det blev aldrig något boende där – många närboende överklagade och den 21 december 2015 bestämde länsstyrelsen att beslutet inte ska gälla medan överklagandet behandlas.

Nu har länsstyrelsen behandlat ärendet och upphävt beslutet om migrantboende vid Sankt Hans backar.

Red’s kom:
EU-migranter är inte migranter! Kommer SDS någonsin att lära sig detta?

Byggnadsnämnden kunde inte påvisa att EU-migranternas camping skulle vara tillfällig

Enligt länsstyrelsen skulle en husvagnsparkering ha gjort området till en campingplats, när det enligt gällande detaljplan ska användas för gatutrafik samt park och plantering.

Länsstyrelsen är framför allt kritisk till att byggnadsnämnden inte visar varför den planerade verksamheten kan anses vara av tillfällig karaktär. ”Visserligen kan ett tillfälligt behov av boendeplats uppstå för de enskilda personer till vilka åtgärden riktas, men behovet av området som evakueringsplats framstår inte som tillfälligt”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Länsstyrelsen påpekar också att det i underlaget till det tillfälliga bygglovet tydligt står att behovet av bostäder inte kan anses vara tillfälligt. Länsstyrelsen har inte fått besked från byggnadsnämnden eller tekniska förvaltningen om vilka andra, permanenta lösningar som planeras. Därför är det enligt länsstyrelsen inte visat att det planerade boendet skulle vara tillfälligt. Det innebär att det inte finns förutsättningar för ett tillfälligt bygglov, slår länsstyrelsen fast.
Se bl a:
Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund
Bygglov för bosättning till EU-migranter i LundKlicka här för att gå till artikeln i SDS, 2016-10-15


Lunds kommun kommer nu istället att använda skattemedel för att finansiera ett boende på Källby camping. Det innebär oundvikligen att det blir försämringar på olika områden för kommunens egna invånare när man tullar på kommunens skattkista för att försörja andra länders medborgare:

Fyra husvagnar kommer återigen att ställas upp på Källby camping i Lund.

Det är de ideella organisationerna Hjälp tiggare i Lund och Crossroads Lund som ansvarar för husvagnarna på campingen.

Red’s kom:
Är organisationer ideella när de, som Joakim Månsson Bengtsson och Per Eriksson, avlönas med skattemedel?
Se bl a:
Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter
Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter – Per Eriksson

Skånskan har varit och tittat på parkeringen och kan konstatera att det står bilar på området som uppenbarligen är bostäder. Det är också oklart om bilarna är körbara. En bil har punktering på mer än ett däck. En annan saknar registreringsskylt. En tredje har pallats upp med stenar.

Red’s kom:
Var kommer alla skrotbilar från och varför bötfälls inte de som står registrerade på bilarna (vänsterextremisterna)?Klicka här för att gå till artikeln i SkD. 2016-08-19


Majoriteten i kommunfullmäktige har i alla fall tagit ett förståndigt beslut när de sa nej till Liberalernas förslag om en vänort i Rumänien, med tanke på att det inte ligger i kommunens uppdrag:

Lunds kommun ska inte skaffa sig en vänort i Rumänien. Majoriteten i kommunfullmäktige sa nej till idén, som förts fram både av Liberalerna och i ett medborgarförslag.

Ett vänortsavtal med en rumänsk kommun skulle kunna vara ett sätt att hjälpa många av de fattiga EU-migranter som kommer till Lund. Det var utgångspunkten för både medborgarförslaget och Liberalernas motion.

Liberalerna vill att Lunds kommun ska agera välgörenhetsorganisation i Rumänien, på skattebetalarnas bekostnad

– De allra flesta som har kommit till Lund för att tigga kommer från en av två rumänska kommuner. Vi tror att Lunds kommun skulle kunna spela en viktig roll för att säkra skola, socialtjänst, stadsplanering, jämställdhetsarbete, folkhälsa och barnens rättigheter på plats – samtidigt som vi markerar mot korruption, diskriminering och rasism, sa Philip Sandberg (L).

Han frågade sig varför de flesta partierna i kommunfullmäktige inte ville säga ja till ett formaliserat samarbete med en rumänsk kommun.
– Är det kostnaderna, när det finns EU-pengar som ligger och väntar på att vi ska söka dem? sa han bland annat.

Red’s kom:
Varför tror Philip Sandberg (L) att det finns EU-pengar för detta? EU-pengarna (som ändå bara skulle täcka en del av kostnaderna) är inte för svenska kommuner att använda utan för Rumänien. En kommun i Sverige har ingen rätt att missbruka dessa pengar.

Varför förstår inte Philip Sandberg (L) vad kommunallagen säger?

Liberalerna samstämmiga med Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ

Philip Sandberg fick dock stöd från ett parti som annars sällan gör gemensam sak med Liberalerna – Vänsterpartiet.
– Jag måste säga att det hedrar Vänsterpartiet att de står upp för internationell solidaritet inte bara i ord utan också när vi faktiskt ska göra något i praktiken. Och det hedrar V att de – till skillnad från det rödgröna styret – inte har en ryggmärgsreflex att rösta avslag på ett förslag bara för att det i partibeteckningen står ett L istället för ett S.

Hanna Gunnarsson (V) svarade:
– Jag får tacka Philip för de vänliga orden och ser fram emot fortsatt samarbete mellan Vänsterpartiet och Liberalerna i de frågor där vi är eniga, sa hon.

Även Feministiskt initiativ ville säga ja till ett samarbete med en rumänsk kommun.

Red’s kom:
Se bl a: Fi Lund vill ha 2 miljoner kr/år för att försörja EU-migranter

Peter Fransson (S) menade dock att idéerna i sig inte var fel.
– Philip gör ett kardinalfel. Bara för att vi inte delar hans syn på hur något ska göras och var beslut ska fattas så skulle vi per definition vara emot intentionerna i motionen. Så är det inte. Vi anser absolut att det kan finnas anledningar att ta upp de här sakerna, men inte på det sätt som det förs fram och inte genom att fatta beslut i kommunfullmäktige, sa han.

Red’s kom:
Någon som förstår vad Peter Fransson (S) säger?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2016-08-25
Se även bl a;
Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Lundabor oroliga över S+MP:s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter – Per Eriksson

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter – Per Eriksson

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Kommer de EU-migranter som bor på gratiscamping i Lund att utvisas den 31/1 2016?

Lunds olagliga camping för EU-migranter ska beslutas om av fullmäktige

Joakim Månsson Bengtsson (MP) säker att Lunds EU-migranter fortsatt försörjs

Laglighetsprövning av EU-migranters camping, fullmäktiges beslut – Per Eriksson

Laglighetsprövning av bidrag till Hjälp Tiggare i Lund

Per Eriksson, Crossroads Lund, vill stoppa våldsamma avhysningar av EU-migranter


Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Polisen tror inte Lunds kommun tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Polisanmälan för förtal av Joakim Månsson Bengtsson (MP Lund)

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun – Per Eriksson

Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015 – Per Eriksson

Pengar för EU-migranter i en aldrig sinande ström till Hjälp Tiggare i Lund

Lunds kommun hoppas EU-migranter på Källby camping lämnar frivilligt

Lund finansierar boende för EU-migranter som bryter mot rörlighetsdirektivet

Hjälp Tiggare i Lund/EU-migranter bryter mot avtalet med Lunds kommun

Ännu ett härbärge för 20 EU-migranter öppnar i Lund

Crossroads Lund kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Joakim Månsson Bengtsson (MP) vill ha mer pengar för Lunds EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) vill ha mer pengar för Lunds EU-migranter


Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Joakim Månsson Bengtsson lämnar MP för Feministiskt Initiativ

Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?

Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

(V)inklad uppsats om vad 7 volontärer tror om EU-migranter


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud

Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har åsikter om hemlösa… eller EU-migranter?

Lundaforskare/SVT sprider myter: EU-migranternas tiggeri är en myt


EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren


Stadsmissionen/Crossroads försöker få EU-migranter att stanna i Sverige


Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder


Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mall


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Fakturera Rumänien för EU-migranters hemresor och vård, säger FP Lund

Under lång tid har här tagits upp de gratis hemresor som romer får på skattebetalarnas bekostnad. I början på november reagerade till slut SKL på detta märkliga förfaringssätt för kommuner att skyffla undan problemen temporärt, tills EU-migranterna återvänder för att kräva nya gratis hemresor;
EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

En kvarts miljon kr för gratis hemresa till 137 EU-migranter i Lund 2015

Lunds kommun har under året betalat hemresor för 137 EU-migranter. Kostnaden uppgår till en kvarts miljon och Philip Sandberg (FP) tycker inte att Lundaborna ska stå för notan.

Mellan den 1 januari och den 11 november har kommunen betalat 249 000 kronor för hemresor.

Red’s kom:
VARFÖR BETALAR KOMMUNER ÖVERPRIS FÖR GRATIS HEMRESOR TILL EU-MIGRANTER?
Märkligt att kommunen betalar 1 818 kr (!!!) för en resa som annars kostar ca. 1 400 kr eller mindre.

Vid en sökning nu kan man se att en flygresa mellan Malmö och Budapest kostar 298 kr. En bussresa kostar mellan 620 kr och 1 080 kr (Eurolines).

Som det fungerar idag så kommer EU-migranter till Sverige och kalkylerar med att de inte ska behöva betala hemresan när de sedan väl åker hem (om de gör det). Med andra ord så lockar Sverige EU-migranter att komma till Sverige för att tigga.

Kan bli en kostnad på 300 000 kr bara under 2015 för gratis hemresa till EU-migranter i Lund

– Det är inte rimligt att vi betalar för EU-migranters hemresor. Det ser ut att kunna bli uppemot 300 000 kronor i år. Det är orimligt att Lunds kommun ska stå för det när de rest hit av egen fri vilja, säger Philip Sandberg.

Malmö: Gratis hemresor för EU-migranter på 306 000 kr under 2015, fram till 25/10

I Malmö ligger kostnaden för gratis hemresor till EU-migranter på 306 000 kronor under 2015, fram till den 25/10, dvs före avhysningen från Malmös kåkstad (Malmö stad uppger inte för hur många personer). Det kan alltså bli ½ miljon kr eller mer bara under året.

En del av EU-migranterna i Lund har fått hemresa betald flera gånger

Enligt socialdirektör Annika Pettersson så har det förekommit att personer åkt hem på kommunens bekostnad mer än en gång.
– I år, fram till den 18 november, har 137 personer fått hemresa beviljad och ett fåtal har fått två gånger av särskilda skäl.

Red’s kom:
Ja, dessa ”särskilda skäl” består i att EU-migranterna återvänt till Lund.

Det finns aldrig någon socialförvaltning som vill berätta vad de menar med ”särskilda skäl”. Det är bara retorik för att glida undan frågor.

EU-migranterna vet vilka kommuner i Sverige som erbjuder fria hemresor, så de kan i praktiken få precis hur många gratis hemresor de vill genom att åka till olika kommuner varje gång.

Eftersom det inte finns något nationellt register över dessa gratisresor för romer så finns det ingen som vet hur ofta EU-migranterna återvänder för att få nya gratis hemresor.

Tar socialtjänstlagen ingen hänsyn till om hemresa ska ges för andra länders medborgare?

Enligt Annika Pettersson tar socialtjänstlagen ingen hänsyn till var den hjälpbehövande kommer ifrån.

Red’s kom:
Det är ett löjeväckande påstående eftersom det innebär att Sverige som absolut enda land i världen skulle kunna erbjuda alla som så önskar en gratis hemresa, oavsett om de kommer från Rumänien, Karibien, Colombia, Mali eller Australien. Och detta endast grundat på att den som söker en gratis hemresa säger att man inte har några pengar.

Man kan inte likställa en gratis hemresa till Rumänien för romer som tagit sig till Sverige i from av välfärdsturister, med ett lån för en svensk medborgare att ta sig till sin hemkommun.

Det finns inget regelverk som medger utländska medborgare en gratis hemresa!

Det som gäller är att personen uppehåller sig i Lund och befinner sig i en nödsituation, då kan kommunen gripa in och stå för en hemresa om alternativ saknas.

Red’s kom:
Enligt vilket regelverk?
Det är inte vad som står socialtjänstlagen!!!

Det som Lunds kommun hävdar är bara en myt som spridits av lättlurade media – t ex SDS i detta fall – och som inte förstår att ställa de rätta frågorna.

Vad innebär en ”nödsituation”? Vad innebär ”nödhjälp”? Det existerar ingen deffinition av ”nödhjälp”/”akut hjälp” eller ”nödbistånd”.

Inget tak för hur mycket en hemresa för utländska medborgare får kosta

Eftersom det görs en bedömning utifrån varje enskilt fall så finns det inget tak för hur mycket EU-migranters hemresor får kosta.

Red’s kom:
Jo, taket är noll kr!

Faktum är att ingen har rätt till en hemresa överhuvudtaget! Det finns inget stöd för gratis hemresor i socialtjänstlagen eller i något annat regelverk. Tvärtom!

Hur kan kommuner vara så här okunniga?

27 ”personer” påstås ha fått avslag på att erhålla gratis hemresa

Enligt socialförvaltningen har 27 personer fått avslag av olika skäl, bl a eftersom de haft egna pengar.

Red’s kom:
Hur många av de som fått avslag på fri hemresa har varit annat än romer?

Om det skulle finnas romer som fått avslag på gratis hemresa så beror det enbart på att EU-migranterna frivilligt redovisat sina finanser.
När det gäller EU-migranter kan Socialförvaltningen nämligen bara utgå från vad EU-migranterna vill berätta.

Alltså; Om en EU-migrant har 25 000 kr på fickan och vill ha en gratis hemresa behöver EU-migranten bara säga att han/hon inte har några pengar så får EU-migranten hemresan betald av skattebetalarna.

Finns det EU-migranter som fått avslag pga att de någon gång tidigare fått hemresan betald?

En del har också fått avslag eftersom de redan tidigare fått hemresa betald och i samband med det fått information om att planera sitt uppehälle ifall de återvänder.

Red’s kom:
Hur många romer har fått avslag pga att de tidigare fått sin hemresa betald och vad har hänt med dessa ”personer” efter detta?
Har de fortsatt försörjts av kommunen, med gratis boende och annat?

Måste kunna diskutera vilket ansvar skattebetalarna har för EU-migranter

– Jag reagerar mycket starkt på de attacker vi sett mot EU-migranter runtom i landet. Det är helt oacceptabelt. Men likväl måste vi kunna diskutera vilket ansvar samhället har för människor som befinner sig här tillfälligt och då är min utgångspunkt att lagen ska gälla lika för alla, säger Philip Sandberg (FP).

Red’s kom:
Vi vet att EU-migranter står över lagen. De behöver inte betala p-böter, de straffas inte för de brott de begår, de får förmåner som svenska medborgare inte får, etc, etc.

Mina politiska motståndare brukar säga att vi inte ska prata om detta, med argumentet att det leder till en ökad antiziganism (hat mot romer) i samhället. Den typen av argument är mest ett svepskäl för att slippa ta debatten, skriver Philip Sandberg (FP).

Svenska medborgare får inte de förmåner som romer får

Lika för alla, är hans utgångspunkt.
– Vi kan inte förvänta oss den här hjälpen om vi reser utomlands och det fungerar inte på samma vis här för tyska turister eller japanska utbytesstudenter. Systemet faller på sin egen orimlighet, säger Philip Sandberg (FP).

Akut hjälp och hemresa ska inte belasta kommunens skattebetalare

Tillfällig akut hjälp och hemresa ska kunna erbjudas, menar han, men kostnaden ska inte belasta Lund.

Steg 1: Sammanställ alla kostnader för EU-migranter och fakturera Rumänien

– Vi föreslår att man gör en sammanställning av kostnaderna och skickar en faktura till den rumänska staten.

Red’s kom:
Rumänien har aldrig tagit ansvar för några kostnader som deras medborgare orsakar Sverige, så det är uteslutet att de skulle börja nu.

Steg 2: Rättsprocess i EU-domstolen för att utreda Rumäniens skyldigheter mot sina medborgare

Fungerar det inte så får vi inleda en rättsprocess i EU-domstolen så att man får klarlagt vilka skyldigheter Rumänien har mot sina medborgare.

Red’s kom:
Det är något som Sveriges regering borde inleda omedelbart!

Lund lämplig att inleda process mot Rumänien i EU-domstolen

Philip Sandberg tycker att Lund borde gå i bräschen för en sådan process.

Red’s kom:
EU-migranterna vet hur de ska kunna mjölka Sverige på så mycket som möjligt.

S+MP-regeringen kan inte fortsätta ducka för alla problem i Sverige utan måste börja ta sitt ansvar här. Krav måste ske på regeringsnivå på kompensation från Rumänien för Sveriges kostnader för de EU-migranter som vistas i Sverige. Allt annat är naturligtvis helt orimligt;

Se: Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Ökar pressen på Rumänien och Bulgarien

– Det är bra om man får det här prövat och det skulle öka pressen på EU-länder som Rumänien och Bulgarien. Många kommuner funderar över hur man ska hantera frågan och riktlinjerna är otydliga.

Lunds Socialförvaltning tror inte det är möjligt att fakturera Rumänien

Enligt socialförvaltningen finns det inga möjligheter till fakturering.
– Om någon behöver resa till Kiruna kan vi inte heller kräva resekostnad av hemkommunen, säger Annika Pettersson.

Red’s kom:
Varför inte det?
Enligt vilket regelverk?

Varför är media så lättlurade och ovilliga att ifrågasätta vad kommuner och politiker hävdar?

Följer Socialförvaltningen socialtjänstlagen?

Förvaltningen följer socialtjänstlagen…

Red’s kom:
Nej, Socialförvaltningen följer inte socialtjänstlagen, vilket SKL också konstaterat.

Fråga till Socialförvaltningen:
Lunds kommun hänvisar till socialtjänstlagen, men var står det där att EU-migranter (eller för den delen, någon annan) kan erbjudas gratis hemresa på skattebetalarnas bekostnad?

Är det inte istället så att gratis hemresor till EU-migranter enbart är en personlig tolkning av kommunen, helt fristående från socialtjänstlagen?

… och det ingår inte i uppdraget att kräva betalning. För det krävs utredning och politiska beslut.
– Det behövs ett politiskt uppdrag i så fall.

Red’s kom:
Nej, det behövs ingen utredning eller politiska beslut eller ”politiskt uppdrag” för att skicka en faktura till Rumänien. Det är Socialförvaltningens förbannade skyldighet att kräva tillbaka de pengar som ej rätteligen betalats ut.

Däremot vore det givetvis lämpligt om varje kommun tog politiska beslut om detta så att alla kommuner i Sverige börjar fakturera Rumänien för de kostnader dess medborgare åsamkar Sverige.


SDS har helt unikt lämnat öppet för kommentarer till artikeln (under några timmar, innan kommentarer togs bort… men har nu kommit tillbaka). Sven-Bertil Persson (S) gick där i polemik med Philip Sandberg (FP):

Sven-Bertil Persson · Lunds kommun
Bara det att jämföra situationen för utsatta fattiga EU-medborgare med den för tyska turister och japanska utbytesstudenter visar att folkpartiet i Lund är långt ifrån att kunna kalla sig socialliberalt. Solidaritet, humanism, var finns det hos folkpartiets främste företrädare i Lund???

Red’s kom:
Sven-Bertil Persson (S) säger här – utan att skämmas – att det finns ett regelverk för romer och ett regelverk för alla andra.

Varför tycker inte Sven-Bertil Persson (S) att han ska vara solidarisk mot kommunens invånare, som han är tillsatt att värna om, inte bara i första hand, utan enbart i detta syfte?

På vilket sätt är det humant att locka EU-migranter att söka sig till Sverige för att tigga i Lund i stället för att de förbättrar sin situation på den enda plats detta är möjligt, dvs i hemlandet?

Philip Sandberg · Kommunalråd på Lunds kommun
Var och en har skyldighet att planera för sin hemresa och hur den ska bekostas. Inträffar något akut som gör att man i princip är strandsatt utomlands är det ju vederbörandes hemland som får stå för hemfärden, precis som när svenska medborgare befinner sig utomlands och inte kan ta sig hem och då kan få ett lån via våra ambassader.

Sedan tycker jag det är intressant att socialnämndens ordförande, Sven-Bertil Persson (V) talar om solidaritet.

Jag frågar mig om det är solidaritet att helt ta ifrån våra medmänniskor det egna ansvaret och ersätta det med ett ständigt omhändertagande?

Är det solidaritet att bekosta hemresor för medborgare från vissa länder men inte från andra?

Eller att hålla med om att Rumänien behöver få mer press och ändå sätta sig med armarna i kors och konstatera att socialnämndens underskott bara växer och växer istället för att komma med konkreta förslag? Är det solidartiet att överge sina forna samarbetskamrater och därefter baktala dem och ge dem knivhugg i media?

Nä, Sven-Bertil Persson, låt oss konstatera att varken du eller jag har tolkningsföreträde till vad solidaritet handlar om. Men ni har minst sagt en hel del att leva upp till, inte bara i ord.

Red’s kom:
Efter detta svar vågar Sven-Bertil Persson (S) inte längre diskutera frågan (vilket är naturligt eftersom han saknar argument för sin ideologiska politik).Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-11-21
Se även bl a;
EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

EU-tiggare i Borås satt i system att utnyttja gratis hemresa

EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun

Gävle kommun erbjuder tiggare gratis hemresa

60 EU-migranter som ockuperat p-plats i Kallebäck avhyses – Får boende eller hemresa

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun

Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter

Bevis för att Luleå kommun försöker dölja gratis boende till EU-migranter

Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

EU-migranter flyttat från tält i Höganäs till husvagn i Ängelholm

Avhysning från olaglig bosättning av EU-migranter under Frösöbron, Östersund

EU-migranter blir inte hemlösa bara för att läger rivs i Sverige – Avhysning i Mönsterås

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Kommunen vill flytta EU-migranter från Lidingö

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara


Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm


Kyrkhjälpen vill finansiera EU-migranters boende med hjälp av Vetlanda kommun

Boende till EU-migranter: Kyrkhjälpen i Jönköping begär ytterligare 114 000 kr av skattemedel


Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter


EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


EU-migranter nekas försörjningsstöd, förvaltningsrätten instämmer i dom


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Förslaget att upplåta Källby camping till EU-migranter gör inte att ärendet om en boplats vid Sankt Hans backar är avskrivet. Men en boplats för EU-migranter är en principiell politisk fråga och därför ska kommunfullmäktige fatta beslutet. Det slår tjänstemännen fast efter att återigen ha tittat på ärendet, men Anders Almgren (S) håller inte med.

Red’s kom:
Se: Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping

Kommunens tankar på att göra i ordning en uppställningsplats för EU-migranternas husvagnar vid Sankt Hans backar har varit hett omdiskuterade.

Det är de rödgrönrosa partierna som anser att det eventuellt kan behövas en boplats för EU-migranterna, medan de borgerliga och Sverigedemokraterna är motståndare till planerna.

Anders Almgren (S) vill försörja EU-migranter med mer än camping

Efter förslaget om Källby camping är det mindre aktuellt med en boplats vid Sankt Hans backar, men ärendet är inte avskrivet.
– Jag tycker att Källby är en mycket bättre lösning, men frågan är om det räcker till, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Räcker till för vad?

De rödgrönrosa försöker få tjänstemännen att ändra åsikt

Oppositionsrådet Christer Wallin (M) har begärt att frågan ska avgöras av kommunfullmäktige. När tjänstemännen på kommunkontoret utredde ärendet första gången var det också vad de rekommenderade. Men de rödgrönrosa partierna skickade tillbaka ärendet till tjänstemännen för fortsatt utredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer nu att behandla frågan om EU-migranters boende

Nu kommer frågan återigen upp till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Och tjänstemännen håller fast vid sin åsikt.

EU-migranter är ingen obligatorisk verksamhet för kommunen

Tjänstemännen pekar på att det inte rör sig om någon obligatorisk verksamhet för kommunen. ”I valet för kommunen att åta sig eller inte åta sig en sådan verksamhet är det politiska momentet således helt dominerande”, står det i tjänsteskrivelsen.

EU-migranter är politiskt omtvistat och kontroversiellt – därmed en fråga att avgöras av kommunfullmäktige

Tjänstemännen nämner också att frågan är ”politiskt omtvistad och kontroversiell” vilket ”avspeglas i samhällsdebatten”.
Vidare syns det i det faktum att olika kommuner valt helt olika sätt att ta sig an frågan kring de utsatta EU-medborgarna.
Sammantaget anser kommunkontoret att detta ger bilden av en fråga där det politiska momentet dominerar. Frågan är därmed av principiell beskaffenhet och ska avgöras av kommunfullmäktige.

Handlingsplaner för EU-migranter

Tjänstemännen menar dessutom att en behandling i kommunfullmäktige inte kommer att fördröja processen eller hindra arbetet med att förbereda uppställningsplatsen och arbetet med att utarbeta handlingsplaner för EU-migranter.

Red’s kom:
Hur kan handlingsplaner utarbetas för en fråga som inte är en kommunal angelägenhet?

Bosättning med EU-migranter vid Sankt Hans backar inte aktuell för stunden

SDS skriver 2015-10-06:
Det har varit heta diskussioner om de rödgrönrosa partiernas tankar på att göra i ordning en uppställningsplats för EU-migranternas husvagnar på en parkeringsplats vid Sankt Hans backar.

På kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 antogs en formulering om att planen ”i dagsläget inte är aktuell då huvudinriktningen är härbärgesplatser för utsatta EU-medborgare i lokal, men ärendet ska fortsätta beredas på nämndsnivå för att möjliggöra ett framtida beslut.” Det slogs också fast att om boplatsen återigen blir aktuell så ska ärendet tas upp i kommunstyrelsen.

Red’s kom:
Notera hur kommunstyrelsens arbetsutskott går i vänsterextremisternas ledband och kallar romerna/zigenarna/EU-migranterna för ”utsatta EU-medborgare” så att det ska luddifieras vem det egentligen handlar om.

Utsatta EU-medborgare” inkluderar ju bl a svenska medborgare, men av dessa och andra ”utsatta EU-medborgare” än romer ingår noll.

Formulering om härbärgen lämnar öppet för vad som helst

SDS skriver 2015-10-06:
De borgerliga partierna är kritiska mot formuleringen om härbärgen.

– Den säger inte i hur stor omfattning det ska vara, hur det ska organiseras och hur det ska bekostas. Vi kan ju inte ha härbärgen som växer upp som svampar och blir permanenta gratis boenden, säger Philip Sandberg (FP).

Däremot godtar vi ett begränsat antal akuta, tillfälliga härbärgesplatser där en mindre avgift kan tas ut, säger Philip Sandberg (FP).

Problemet med EU-migranter löses inte

Christer Wallin (M) säger att han är glad att tjänstemännen ger honom rätt.
– Jag tycker att rättvisan har vunnit i det här fallet och att min tolkning av både kommunallagen och hur man bör samarbeta därmed också är korrekt. Men det löser inte själva problemet, säger han.
– Sakfrågan i sig, vad vi måste göra med våra EU-migranter, är en helt annan fråga än processen. Där hade vi kunnat komma mycket längre om vi inte hade sett till att det var konfrontation inom det här området.

Önskar att beslut om bygglov för p-plats vid Sankt Hans backar tas av kommunfullmäktige

SDS skriver 2015-10-06:
Christer Wallin (M) instämmer i kritiken av Philip Sandberg. Christer Wallin (M) vill dessutom att redan ärendet om ett bygglov för parkeringsplatsen vid Sankt Hans backar ska föras upp till kommunfullmäktige. Bygglovet är en förberedelse inför ett eventuellt beslut om en boplats.
– Jag är av den åsikten att man inte kan gå vidare med bygglovsprocessen utan att fullmäktige är inblandat, säger Christer Wallin, som nu planerar en formell sådan begäran.

De rödgrönrosa har bara ett förslag

SDS skriver 2015-10-06:
När det gäller Philip Sandbergs kritik om härbärgena slår Anders Almgren tillbaka. Han pekar på att den illegala EU-migrantbosättningen på Åkerlund & Rausings väg uppstod under alliansens styre och tycker att de borgerliga partierna bara säger nej utan att komma med egna förslag på lösningar.
– Man ska givetvis fundera på vad den långsiktiga konsekvensen av det man gör blir, men det får ju inte leda till att man inte gör någonting alls, säger han.

Red’s kom:
Anders Almgrens kritik är korrekt. Moderaterna och Folkpartiet verkar inte våga föreslå det enda juridiskt och moraliskt rätt – dessutom i enlighet med vad S+MP-regering och nationell samordnare förespråkar – dvs att lagbrott inte ska löna sig och det är endast avhysning som är det enda möjliga. Utan att EU-migranterna belönas med gratis eller subventionerat boende på något sätt.

– Vi står i en situation där vi måste göra något, men vad vi än föreslår faller det inte dem på läppen.

Red’s kom:
Detta är en klar överdrift. S+MP+FI har ju bara ett förslag som de varierar lite, och det är inte ett varken juridiskt eller moraliskt genomförbart förslag.

Anders Almgren (S) vill inte att frågan ska avgöras av kommunfullmäktige

Anders Almgren håller dock inte med tjänstemännen.
– Det är inte så att alla ärenden där det finns något politiskt bakom per definition är fullmäktigeärenden. I så fall hade vi ju inte behövt politiker i nämnderna, säger han.

SDS skriver 2015-10-06:
Tidigare har de rödgrönrosa menat att beslutet om en temporär boplats vid Sankt Hans backar kan tas på nämndsnivå, men nu fastslås det alltså att ärendet ska beredas av kommunstyrelsen, vilket innebär att det blir kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som i slutändan bestämmer.

Anders Almgren (S) anser dock att de rödgrönrosa inte har bytt ståndpunkt.
– Anledningen till att vi inte lyfte det direkt som en fullmäktigefråga var att läget var akut. Då finns det kraft och styrka i nämnderna att agera snabbt och skyndsamt inom ramen för den budget och det mandat man har. Men nu har det visat sig att den här lösningen inte gick att få till så snabbt. Därför är det ingen dramatik i att om det nu blir aktuellt – vi får hoppas att det inte blir det – så hinner vi och kan också lyfta det till fullmäktige.

Socialdemokraterna vill undvika inblandning av kommunfullmäktige till varje pris

SDS skriver 2015-10-06:
Anders Almgren (S) ställer sig dock frågande till Wallins begäran.
– Kommunfullmäktige kan inte hindra en nämnd att söka ett bygglov, säger han.

Skälet till varför de rödgrönrosa inte vill att frågan ska gå till högre instans: Inget block har majoritet i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

En viktig aspekt när det gäller var frågan om bosättning ska avgöras är den komplicerade parlamentariska situationen i Lund. I kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har varken de rödgrönrosa partierna eller de borgerliga egen majoritet utan Sverigedemokraterna och Förnyalund är vågmästare, men i nämnderna är det de rödgrönrosa som styr. Det betyder att om en fråga ska avgöras av en nämnd så blir det som de rödgrönrosa vill, medan resultatet kan bli annorlunda i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Red’s kom:
Demokrati är inte de rödgrönrosas starka sida.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-01
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Skapa en tillfällig boplats för EU-migranter på Källby camping. Det förslaget lanserar nu de rödgrönrosa partierna i Lund. De borgerliga är försiktigt positiva.

Tillvägagångssättet innebär att en del av campingen kommer kunna användas för att hänvisa de utsatta EU-medborgare som i dag är bosatta vid Åkerlund och Rausings väg. En mindre avgift kommer troligtvis att tas ut av de boende”, skriver representanter för den rödgrönrosa koalitionen i ett pressmeddelande.

Red’s kom:
Detta pressmeddelande vill de tydligen inte lägga ut på Lunds kommuns webbplats.

De EU-migranter som bor illegalt på parkeringsplatsen vid Åkerlund och Rausings väg är sedan i somras i centrum för en het politisk diskussion i Lund.
Företaget Flextrus har hotat med att flytta från Lund om situationen inte löses.

Att eventuellt skapa en boplats för EU-migranterna på en parkeringsplats vid Sankt Hans backar är en lösning som diskuterats. Men 2015-10-01 lanserade Lunds rödgrönrosa styre ett annat förslag: ett evakueringsboende på Källby camping dit de EU-migranter som bor vid Åkerlund och Rausings väg ska hänvisas.

Emma Berginger (MP)

– Källby camping är ju redan en camping och det finns den typ av faciliteter som krävs, som toalett och dusch och liknande, säger Emma Berginger (MP).

Anders Almgren (S)

– Jag hoppas att vi kan hitta en samsyn kring detta, för det borde inte vara dramatiskt att använda en camping som en camping, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Dramatiskt eller ej så medger kommunallagen varken att kommunen ägnar sig åt välgörenhet för utländska medborgare eller att EU-migranter särbehandlas genom gratis eller subventionerat boende på skattebetalarnas bekostnad!

I det fall ett dylikt lagvidrigt beslut tas av Lunds kommun får man hoppas att någon begär en laglighetsprövning av beslutet;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som Lunds kommun vill genomföra, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen, såväl som likabehandlingsprincipen. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter (även om det är via en bulvan) så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Lunds kommun vill kopiera Helsingborgs kommuns lagbrott

Modellen påminner om den lösning som Helsingborg har valt.

Red’s kom:
Det beslut Helsingborgs kommun tagit är inte heller förenligt med kommunallagen eller med likabehandlingsprincipen. Men i Helsingborg finns tydligen ingen vaken medborgare som begärt laglighetsprövning av kommunens beslut.

Troligen ska en mindre avgift tas ut av de boende, precis som det fungerar i Helsingborg.

Red’s kom:
Ett av problemen med detta är att det kommer att kosta mer i administration än vad kommunen får in.

Vill inte specificera kostnader

Kostnaderna bedöms bli relativt små eftersom inga anläggningsarbeten kommer krävas.”, skriver partierna i pressmeddelandet.

Red’s kom:
Så länge media inte är intresserade av att fråga om det som medborgarna vill veta kommer politiker undan med så här vaga uttalanden om kostnader.

Förutom det faktum att boendet är gratis/nästintill gratis – och kommunen därmed konkurrerar med privat verksamhet (vilket kan anmälas till konkurrensverket) – så är det givet att det kommer att bli en hel del driftskostnader (el, vatten, etc), ofta även renoveringskostnader efter EU-migranternas härjningar, bevakningskostnader, etc.

Frivilligorganisationer

Samverkan med frivilligorganisationer är en förutsättning för att kunna genomföra evakueringen och driften av boendet”, skriver partierna.

Red’s kom:
Dvs ytterligare kostnader, eftersom ”frivilligorganisationer” inte gör något för EU-migranter utan en rejäl ersättning för detta.

Alldeles särskilt gäller detta Joakim Månsson-Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund samt Crossroads Lund, som garanterat kommer att dra nytta av detta och tilldelas ytterligare pengar av sina vänner i det rödgrönrosa styret i Lund.

Se bl a:
Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Diffus dialog med polisen

Kontinuerlig dialog med polisen kommer att ske”, skriver partierna.

Red’s kom:
Om vad?

Socialförvaltningen planerar gratis härbärge för EU-migranter framöver

På längre sikt pågår arbetet inom Socialförvaltningen med att hitta inomhuslösningar i form av härbärgesplatser”, skriver partierna.

Red’s kom:
Vilket alltså är en fortsättning på olagligheterna där skattebetalarna får stå för fortsatt försörjning på obestämd tid/för all framtid för EU-migranter, och inget som tillför något för någon.

Tillfällig lösning i väntan på permanent boende

De rödgrönrosa betonar att det är en tillfällig lösning.
– Det här är en verksamhet som vi kan ha på den platsen i kanske två-tre månader, säger Anders Almgren.

Red’s kom:
Om Lunds kommun är intresserad av att följa lagen och att visa respekt för sina väljare så kan denna verksamhet inte förekomma en enda dag.

Det är alltså en ”tillfällig lösning” för att sedan övergå i fast boende för EU-migranter, enligt de rödgrönrosas vilja!

Beslut tas i Socialnämnden den 14/10

Planen är att både socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut den här månaden. Senast i månadsskiftet borde boendet kunna öppna, enligt Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Såtillvida det inte finns en enda medborgare som känner till att laglighetsprövning kan begäras (vilket alltså då kan göras efter den 14/10).

På vilket sätt har kultur- och fritidsnämnden med detta att göra?

Lokaltidningen preciserar beslutsgången bättre än SDS;
Arbetet med att hitta en lämplig plats har pågått sedan sommaren och beslut kommer fattas i socialnämnden den 14 oktober och i kultur- och fritidsnämnden den 22 oktober.

Inga protester från Alliansen mot lagbrott av Lunds kommun

Från alliansen hörs försiktigt positiva tongångar. De tycker att det är bättre än en boplats vid Sankt Hans backar.

Red’s kom:
Här borde alliansen istället klargöra att det inte ska löna sig för EU-migranter att begå brott. Men istället för att skicka rätt signaler så vill man visa EU-migranter att om de bara struntar tillräckligt mycket i regelverken så kommer de att belönas med gratis boende av kommunen.

Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Philip Sandberg (FP)

– Det finns fortfarande ett antal obesvarade frågor, men av de olika alternativen som vi har fått presenterade för oss från vänstersidan är det här det som vi tycker är det minst dåliga, säger Philip Sandberg (FP).

Red’s kom:
Det innebär i sådant fall att Philip Sandberg (FP) och resten av alliansen heller inte bryr sig om att Lunds kommun ska följa lagen.

Christer Wallin (M)

– Det är skönt att de äntligen har skickat in ett förslag som man kanske kan gå vidare med, inte bara de här kommunala kåkstäderna som man var inne på tidigare, säger Christer Wallin (M).

Red’s kom:
Vad är skillnaden mot tidigare med denna mellanlandning på kostnadsfri camping innan EU-migranter förses med härbärge där allt finansieras med skattemedel?

Varför vågar inte alliansen sätta ner foten och säga att EU-migranter inte ska försörjas på skattebetalarnas bekostnad, inte bara för att det strider mot lagen, utan även av respekt för väljarna?

EU-migranter är inte kommunens ansvar

Sverigedemokraterna är dock negativa.
– Jag tycker inte att det är upp till kommunen, svenska skattebetalare eller svenska medborgare i allmänhet att se till att icke-medborgare har någonstans att bo. Det är inte vårt problem, säger Ted Ekeroth (SD).

Red’s kom:
Det är dessutom ett tillvägagångssätt som befäster tiggarnas utsatthet och som inte kan göra något än att skada samtliga parter, inklusive EU-migranterna.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-01
Se även bl a;
SD begär laglighetsprövning av Säffles beslut om gratis boende för EU-migranter


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall (MP i Lund), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, skriver en replik på Philip Sandbergs (FP) kritik mot honom och vänsterblockets lagstridiga hantering av EU-migranter i Lund.

Peter Bergwall (MP) om likabehandlingsprincipen

Philip Sandberg (FP) anser att Lunds kommun ägnar sig åt otillåten särbehandling om den avsätter mark där bland andra EU-migranter tillfälligt får uppehålla sig (18/8). En kommun måste behandla alla sina medlemmar lika. De EU-migranter som berörs av diskussionen är dock inte medlemmar i kommunen och saknar därmed rätt till likabehandling.

Red’s kom:
Peter Bergwall (MP) har uppenbart undermåliga kunskaper om vad en kommun ska och får syssla med. EU-migranter saknar de särskilda rättigheter som vänsterblocket vill ge dem.

Kommunen får alltså inte försörja EU-migranter överhuvudtaget, men om vi bortser från detta faktum; Om kommunen, med medborgarnas pengar, försörjer EU-migranter så är det inte bara kommunens egna invånare som ska få samma rättigheter till gratis boende (med gratis el, vatten, toaletter, tvättmöjligheter, sophämtning, mat, etc, etc). Då ska även andra svenska kommuners invånare få samma rättigheter, liksom alla andra utländska medborgare (inte exklusivt romer).

Likabehandlingsprincipen gäller alla grupper som kommunen är ansvarig för på något sätt (men på olika sätt, enligt de olika regelverken), dvs för de personer/grupper som kommunen avsätter pengar för, och det inkluderar utländska medborgare. Men utländska medborgare har därmed inte samma rättigheter som svenska medborgare, liksom att andra svenska kommuners invånare inte har samma rättigheter som den egna kommunens invånare.

Not.
ALLTID DESSA LÖGNER FRÅN MP
Peter Bergwall (MP) har på eget bevåg ändrat vad det handlar om, när han skriver ”… om den avsätter mark där bland andra EU-migranter tillfälligt får uppehålla sig”. Det finns inget ”bland andra”. Förmånerna avser uteslutande EU-migranter (dvs romer) som kommer till Sverige för att utnyttja systemet och de särrättigheter som inget annat land erbjuder dem. T ex erbjuds inga svenska medborgare – varken inom eller utanför kommunen – denna möjlighet.
Vad som avses med ”tillfälligt” har heller aldrig definierats av vänsterblocket. Det kan vara år eller decennier för såväl enskilda EU-migranter som för folkgrupp.

Peter Bergwall (MP) hittar på att sociala insatser är tillåtet för EU-migranter

Riktade sociala insatser är däremot tillåtet såvida de inte bryter mot likabehandlingsregeln.

Red’s kom:
Riktade” sociala insatser – utöver viss akut hjälp – är inte tillåtet för andra länders medborgare, i detta fall direkt riktat mot en av kommunen särskilt utvald folkgrupp i form av romer från annat land. Peter Bergwall (MP) kan heller inte visa något juridiskt stöd för sitt påstående. Han framför bara personligt tyckande.

Det är därför det finns speciella regelverk för vissa medborgare i andra länder (t ex asylsökande) som ger dessa utländska medborgare särskilda rättigheter under specifika omständigheter.

Att idka välgörenhet för andra länders medborgare är inte förenligt med det kommunala uppdraget. Särskilt inte eftersom det ofrånkomligen leder till försämrad välfärd för kommunens invånare när kommunen lägger pengar på något som inte tillför något överhuvudtaget för invånarna. Dessutom finns en uppenbar risk för att konsekvensen blir att allt fler EU-tiggare söker sig till kommunen, med fortsatt eskalerande kostnader för kommunens invånare. De insatser kommunen gör, specifikt för romer, medför alltså högst sannolikt allt större kostnader för kommunen på kort såväl som lång sikt.

Utöver detta så är det orimligt att en kommun understödjer EU-migranters olagliga vistelse i Sverige.
De EU-turister som befinner sig i Sverige färre än tre månader (enligt EU’s fria rörlighet) måste kunna försörja sig själva. Oavsett om de är romer, greker, engelsmän eller något annat. Man kan inte bara åka till ett annat land på vinst och förlust, utan pengar på fickan, och förutsätta att detta land ska försörja en, så som EU-migranter gör. Det finns ingen annan grupp i något EU-land som kan göra detta.
De EU-turister som bryter mot EU’s fria rörlighet och stannar längre än tre månader kan heller inte försörjas på skattebetalarnas bekostnad eftersom kommunen även då understödjer brott.

Vänsterblockets ambitioner att försörja EU-migranter är endast för att de i egenintresse inte vill verka för att lagen upprätthålls och de finner denna lösning enklare med försörjning av en utselekterad folkgrupp från annat land.

För vänsterblocket handlar det bara om rättigheter för EU-migranter. Skyldigheter saknas. Aldrig ställs det minsta krav på EU-migranterna.

Dessutom utsätter kommunen legala campingar och hotell, etc för otillåten konkurrens när kommunen erbjuder gratis boende till utländska medborgare.

Med hänsyn till att det också leder till negativa konsekvenser för EU-tiggarna, som försvårande att inkorporeras i samhället i det land de kommer från (där t ex EU’s strukturfonder inte kan komma dem till gagn när de befinner sig i Sverige) samt att barn tas ur skolan för att vistas med sina föräldrar när de tigger i Sverige (som bl a den nationella samordnaren konstaterat) så finns det inget ur någon synvinkel som talar för att kommunen ska försörja denna folkgrupp.

Peter Bergwall (MP) förstår inte vilka som blir särbehandlade med camping för EU-migranter

Det är svårt att se hur en temporär uppställningsplats för människor utanför det sociala skyddsnätet skulle diskriminera någon på insidan.

Red’s kom:
För alla oss andra (som ej hör till MP, V eller Fi) är det extremt enkelt att se hur en kommunalt finansierad camping – med alla faciliteter – för EU-migranter diskriminerar andra grupper. Kommunen har en viss summa att utgå från, och det är de pengar som kommer in som skatter från kommunens invånare. Allt som görs för dessa pengar handlar om fördelning av pengar. Varje krona som läggs på andra länders medborgare innebär följaktligen en krona mindre för dem som kommunen enligt lag ansvarar för, dvs dem som är folkbokförda i kommunen men som inte ges samma rättigheter som EU-migranterna (dvs romerna).

Särskilda förmåner för en specifik folkgrupp från annat land är diskriminering av kommunens egna invånarna såväl som av andra kommuners invånare, och det är diskriminering av alla övriga EU- och världsmedborgare samt folkgrupper som inte erbjuds samma förmåner.

I övrigt finns det inget som säger att privilegierna för romer ska vara ”temporära” eftersom ingen deadline satts, och ingen plan finns för hur bosättningen ska avvecklas någon gång i framtiden (vilket kan bli tiotals år, om vänsterblocket får bestämma, eller aldrig).

Utöver allt annat tillkommer problemet med den av vänsterblocket särskilt gynnade Joakim Månsson Bengtsson och hans härbärge för EU-migranter. Det handlar alltså inte enbart om kommunens särskilda camping för EU-migranter utan kommunen erbjuder dessutom härbärge (med mat, etc) för denna grupp.

Vilken kommunmedlem blir positivt särbehandlad i och med den här lösningen, Philip Sandberg?

Red’s kom:
Ingen kommunmedlem blir positivt särbehandlad av att EU-migranter ges särskilda förmåner (som gratis boende, gratis mat, resurscenter, särskild arbetsförmedling för EU-migranter, gratis vård, etc). Alla av kommunens skattebetalare blir enbart negativt särbehandlade.

Vad som händer i Rumänien är inte enskilda svenska kommuners ansvar

Sandberg anser inte att diskriminering mot romska EU-medborgare är en angelägenhet för Lunds kommun.

Red’s kom:
Naturligtvis är diskriminering av romer i Rumänien inte Lunds kommuns ansvar. Precis som att t ex Greklands finansiella kris inte heller är kommunens ansvar att reda ut.

Lagbrott ska beivras, inte belönas

Den ideella organisationen Hjärta till hjärta föreslår exempelvis en tak-över-huvudet-strategi för att undvika framväxten av svenska kåkstäder samtidigt som arbetet mot diskriminering av romer i deras hemländer fortsätter i oförminskad takt.

Red’s kom:
När argumenten tryter så tar tydligen miljöpartister frekvent till lögner.
Hjärta till Hjärta (Rickard Klerfors) har definitivt aldrig i något läge hävdat det som Peter Bergwall (MP) påstår här. Det är ren fiction.

Sanningen är istället att det enda Rickard Klerfors uttalat om detta är;

1. Tak över huvudet-garanti
Det är ingen långsiktig lösning men kan användas akut.

Han pratar alltså om 1-3 dagar innan EU-migranterna lämnar Sverige (utvisas).

Tvärtom så är Hjärta till Hjärta – precis som den nationella samordnarentydlig motståndare till det som Peter Bergwall (MP) och resten av MP vill.

Dessutom: Det finns ingen tak-över-huvudet-garanti för svenskar. Varför skulle specifikt romer särbehandlas och få denna rättighet i Sverige?

Det sistnämnda faller inom statens och EU:s ansvarsområden men det förstnämnda är främst en kommunal fråga.

Red’s kom:
Det är bra att Peter Bergwall (MP) i alla fall förstår att det inte är kommunens ansvar att lösa diskriminiering i andra länder. Men sedan är det stopp på insikten.

Peter Bergwall (MP) säger att det är kommunens ansvar att ge en tak-över-huvudet-garanti för specifikt romer, men ingen annan. Det är inte kommunens uppgift att erbjuda varken romer eller någon annan utländsk folkgrupp tak-över-huvudet-garanti i kommunen.

Kommunen har endast att verka för dem som är folkbokförda i kommunen och får enligt kommunallagen inte ens ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare. Det får kommunen inte göra för andra svenska kommuners invånare, än mindre för andra länders medborgare.

Peter Bergwall (MP) refererar till påhittad paragraf i kommunallagen

Enligt kommunallagen kan en kommun ta ansvar för en utsatt person om ingen annan gör det.

Red’s kom:
Nu är Peter Bergwall (MP) helt ute och svävar i det blå (igen).

I kommunallagen, 2:a kap, 1 §, om Kommunernas och landstingens befogenheter, står följande;
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

EU-migranter och deras social skyddsnät ska handhas av ”någon annan”, dvs hemlandet. Därmed får en kommun inte försörja EU-migranter på något sätt.

Det är precis som att om jag skulle bli av med mina pengar och biljett hem när jag är i något annat EU-land så finns det inget EU-land som ställer upp och finansierar min hemresa. Inte ens min hemkommun eller Sverige.

Peter Bergwall (MP) visar sin totala okunskap om vad som gäller

Varje EU-land har förbundit sig att behandla alla EU-medborgare som om de vore dess egna

Red’s kom:
Är Peter Bergwall (MP) helt galen?
Inget EU-land har förbundit sig att behandla andra EU-medborgare som sina egna. Och inget EU-land kommer heller inom överskådlig framtid att göra detta.

Peter Bergwall (MP) tror att EU-migranter har lagstadgad rätt till boende i Sverige

… och boendestöd är en lagstadgad rättighet för alla som saknar egna medel.

Red’s kom:
Enligt vilken lag har EU-migranter rätt till gratis boende i Sverige?

Det brukar var Feministiskt initiativ som står för de vansinnigaste spekulationerna, men frågan är om inte Peter Bergwall (MP) toppar dumheterna när han tror att EU-migranter har lagstadgad rätt till boende i Sverige, som finansieras av skattebetalarna.

Gratis boende i Sverige en grundläggande rättighet i EU?

Genom att inte respektera EU:s grundläggande rättigheter så bidrar vi till att diskrimineringen av Europas romer fortgår.

Red’s kom:
Det ingår inte i ”EU:s grundläggande rättigheter” att alla inom EU som vill bo gratis, på svenska skattebetalares bekostnad, får göra detta i Sverige.

Däremot vill Peter Bergwall (MP) bidra till EU-migranternas utsatthet genom att undanhålla romer från sitt hemland där de måste föra sin kamp för ett bättre liv, och där det finns förutsättningar för detta (vilket det inte gör i Sverige);
471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Vad är omoraliskt, ovärdigt och olagligt?

Det vore inte bara omoraliskt utan troligtvis även olagligt och ovärdigt en rättsstat.

Red’s kom:
Vad är omoraliskt? Att verka för EU-migranternas bästa?
Vad är ovärdigt en rättsstat? Att följa lagen och motverka lagbrott?
Vad är olagligt? Att följa kommunallagen och verka i de egna medborgarnas intresse?

LAGLIGHETSPRÖVNING
Det som vänsterblocket vill genomföra i Lund, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning.

Se; Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och FörvaltningsbesvärKlicka här för att gå till insändaren i SDS, 2015-08-24Not. Just nu håller 31% av 229 läsare med Peter Bergwall (MP). 69% är emot.

Se även bl a;
FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren Martin Valfridsson

Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Philip Sandberg (FP), oppositionsråd i Lunds kommun, bemöter Peter Bergwalls (MP) åsikter;

Miljöpartiet har åtskilliga gånger försökt lägga locket på den diskussion som pågår i Lund kring en kåkstadsliknande bosättning för EU-migranter i rekreationsområdet Sankt Hans Backar.

Miljöpartister förespråkar censur om EU-migranter

I diverse sociala medier säger Peter Bergwall (MP) att det är obehagligt att diskutera frågan.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) antyder att det är destruktivt att inte instämma i Miljöpartiets linje.

Och kommunalrådet Emma Berginger (MP) menar att en diskussion ökar EU-migranterna utsatthet.

Nu verkar partiledningen förfasas över faktumet att Lundaborna får skicka in sina synpunkter efter att Länsstyrelsen rivit upp bygglovet.

Miljöpartiet förespråkar att turister – men bara romska – ska försörjas av Sverige

Politiken står inför ett vägval. Om Miljöpartiet driver frågan att alla som befinner sig tillfälligt i Sverige ska få försörjning, boende, mat, skolgång (vilket utbildningsminister Gustav Fridolin öppnat upp för) och tillgång till mark föreslår jag att de själva lägger ett nytt lagförslag i Sveriges Riksdag. Bergwall och Berginger kan driva detta via sina egna ministrar.

Missriktad solidaritet

Från Folkpartiets sida tror vi det är orealistiskt och vittnar om en missriktad solidaritet.

FP säger nej till att EU-migranter ska försörjas av kommunen

Vi säger ja till tillfälliga och akuta insatser lokalt, däremot nej till permanenta lösningar som dessa.

Insatser som inte hjälper utan bara leder till fler EU-migranter som vill bli försörjda är ingen lösning

Ett medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger på plats i Rumänien, vilket även biståndsorganisationer som Hjärta till Hjärta påpekar. Svaret är inte att utforma insatser som gör att fler människor söker sig till Lund för att tigga.

Även EU-migranter i form av tiggarturister måste följa svensk lag

Rättstaten omfattar alla. I Sverige kan man inte ta sig friheten att bosätta sig eller lägga beslag på andras mark. Detta ska givetvis gälla också för dem, som likt EU-migranterna, vistas i Sverige tillfälligt under tre månader.

Red’s kom:
Det måste också gälla de EU-migranter som struntar i regelverken och stannar längre vad lagen medger utan att Migrationsverket utvisar dessa personer.

Miljöpartiet särbehandlar EU-migranter med särskild arbetsförmedling, resurscentrum och samordnare

Peter Bergwall (MP) skriver att det är en solidaritet som Miljöpartiet anser att vi har råd med.

De har sagt ja till att kommunen skapar en parallell arbetsförmedling för EU-migranter, ett resurscentrum och tillsätter en samordnare, men vet inte till vilken kostnad och vilka konsekvenser.

Red’s kom:
Det är typiskt för Miljöpartiet. Miljöpartiets vilja och kravlösa förslag ska genomföras utan utredning, utan diskussion och utan konsekvensanalys.

Lunds kommun har aldrig utrett vilka konsekvenser de särskilda och kravlösa insatser för EU-migranter, som vänsterblocket inför, kommer att få.

Den nationella samordnaren för EU-migranter har dessutom klargjort att det Lunds kommun sysslar med bryter mot lagen!
Se; Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Inte Lunds uppgift att ta över andra länders ansvar för sina medborgare

Det kan inte vara Lunds uppgift att kompensera för att ett annat EU-land sviker sina skyldigheter gentemot medborgarna.

Utsatthet och diskriminiering löses aldrig genom att tigga i Sverige

Lösningen på diskriminering och utsatthet kan inte vara att människor tigger på Europas gator under tre månader.

Miljöpartiet gör EU-migranter till offer genom att behandla dem som offer

En sak jag lärt mig av många års arbete runtom i världen med människor som lever i extrem fattigdom och utsatthet är att man till slut blir ett offer om man ständigt behandlas som ett.

Lagbrott ska beivras, inte belönas

Förväntningar på våra medmänniskor är att visa respekt.

Red’s kom:
Kommunen måste ställa tydliga krav på EU-migranter och de lagbrott EU-migranter begår måste genomgående få tydliga konsekvenser för dem.Klicka här för att gå till insändaren i SDS, 2015-08-18Not. Av 129 läsare håller 95% med Philip Sandberg.

Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun, kommenterar Philip Sandbergs (FP) kritik mot hur illa det går till i Lunds kommun;

Flera av oss som engagerar sig politiskt triggas säkert av en hård men schysst debatt. Men precis som Joakim Månsson Bengtsson (MP) påpekat så går diskussionen om EU-migranter ibland över gränsen och blir direkt destruktiv.

Red’s kom:
Det destruktiva står MP helt och hållet själv för i denna diskussion.

Peter Bergwall (MP) försöker fortsatt lura oss om bygglovet

Ett sådant exempel är Philip Sandbergs (FP) insändare där han påstår att Miljöpartiet har försökt ”smyga igenom” ett bygglov, vilket är lögn.

Red’s kom:
Peter Bergwall (MP) måste tro att alla är extremt lättlurade om vi inte skulle förstå något så uppenbart som att Emma Berginger (MP), i samråd med vissa andra likatänkande i Lunds kommun, försökte smyga igenom ett bygglov för EU-migranterna.

Ansökan om bygglov lämnades in på tjänstemannanivå som ett led i beredningen av ett ärende för beslut i vanlig demokratisk ordning.

Red’s kom:
Nej, Emma Berginger har själv erkänt att hon i samråd med en tjänsteman på Lunds kommun fick till ett bygglov utan kännedom om detta bland oppositionspartierna.

Emma Berginger och Peter Bergwall visste att eftersom vänsterblocket i Lunds kommun är i majoritet så skulle de lätt som en plätt få igenom ett gratis boende för EU-migranter när det väl var dags för ett beslut. Ett snabbt klubbslag, utan att behöva bry sig om oppositionspartiernas protester och sakliga argument, så skulle det var klart.

Det viktiga för dem var att detta inte skulle komma ut i tid för varken oppositionspartierna att sprida information om vad som var på gång eller för allmänheten att reagera.

Som Länsstyrelsen konstaterat begick Emma Berginger (MP) och hennes allierade fel när de försökte kringgå möjligheten för de närboende att överklaga bygglovet.

Se bl a;
Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

MP försöker tysta debatten

Vidare menar Sandberg att bland andra jag försöker ”tysta ned debatten”, en rätt allvarlig anklagelse från en folkvald politiker att rikta mot en annan.

Red’s kom:
Vad som är avsevärt värre än att framföra denna korrekta åsikt måste väl ändå vara att göra som framförallt Joakim Månsson Bengtsson och Emma Berginger men som involverar hela Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Lunds kommun, att mörka och göra allt för att undvika dialog med  oppositionspartier såväl som kommunfullmäktige och allmänheten. För MP verkar det bara handla om att köra över alla andra i så odemokratisk ordning som möjligt.

Vad löser försörjning av EU-migranter?

De grundläggande orsakerna till att EU-medborgare söker sig ett bättre liv i Lund löser vi inte på kommunal nivå.

Red’s kom:
Och ingenting överhuvudtaget löses med gratis boende för EU-migranter.

Dessutom har nu även den nationella samordnaren för EU-migranter, Martin Valfridsson, klargjort att denna särbehandling som Miljöpartiet förespråkar av EU-migranter är ett brott mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Se;
Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk.

Menar Peter Bergwall (MP) att han inte har för avsikt att varken följa lagen eller den nationella samordnarens riktlinjer?

Detta vore i så fall ytterst allvarligt. Kommuner kan inte ha politiker som inte är främmande för att begå lagbrott.

Varför skulle en kommun invänta att EU eller S+MP-regeringen agerar?

Men det duger inte heller att vänta på att EU eller regeringen ska lösa problemet samtidigt som situationen förvärras lokalt.

Red’s kom:
Det finns ingen som helst anledning att ”vänta på att EU eller regeringen ska lösa problemet”.

Det första som måste göras är att definiera vilka problemen är – vilket Miljöpartiet, som verkar tro att det bara finns ett problem, inte ens brytt sig om att göra – och först efter detta kan man problemen lösas.

Vad gäller EU-migranters olagliga ockperingar av mark så är det bara att se till så att dessa avhyses i enlighet med lagen.

Vänsterblockets försörjning av EU-migranter saknar stöd bland kommuninvånare

Det är säkert många kommuninvånare som inte tycker att vi gör tillräckligt för att hantera frågan.

Red’s kom:
Det är säkert en klar majoritet av kommuninvånarna i Lund som anser att vänsterblocket gör och tänker fel om EU-migranterna.

Enkla/snabba lösningar finns

Tyvärr finns det ingen enkel eller snabb lösning på problemet.

Red’s kom:
Självklart finns det en enkel och relativt snabb lösning på ”problemet”. Det är sammanfattningsvis att verka för att EU-migranterna följer lagen genom att avhysa dem samtidigt som kommunen följer den nationella samordnarens riktlinjer och avhåller sig från att finansiera tiggeriet.

En kommun är ingen välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare och EU-migranter måste betala för sitt uppehälle precis som alla andra turister.

Eu-migranter som saknar identitetshandlingar – Utvisning!

Att rättssäkert avhysa en person som saknar adress eller identitetshandlingar är idag en omständlig historia som i praktiken oftast rinner ut i sanden.

Red’s kom:
Om en EU-migrant saknar identitetshandlingar – eller ljuger om detta för att försöka komma undan regelverket – så är det inte avhysning som gäller utan utvisning, via Migrationsverket. Det är ingen särskilt omständig historia, och ska genomföras när skäl för detta finns.

Sedan kan man fråga sig hur ofta denna speciella situation inträffar!?

Varför finns det alltid bara två alternativ för MP & V?

Bättre då att kunna anvisa de som olovligen uppehåller sig på privat eller allmän mark till en annan plats där det är tillåtet att vara under en begränsad tid.

Red’s kom:
Varför skulle de som olagligen vistas i landet stödjas i sitt lagbrott av kommunen?

Varför finns det för MP & V bara alternativen;
1. Låta EU-migranter fritt bryta mot alla lagar de känner för, eller
2. Försörja alla EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?

Lagbrott ska beivras, inte belönas

De resurser som det allmänna idag lägger på renhållning och upprätthållande av ordning skulle kunna användas bättre om kommunen möjliggjorde för de här människorna att vila, laga mat och sköta sin hygien i lugn och ro.

Red’s kom:
De pengar som Lunds skattebetalare tvingas lägga ut på EU-migranter som är respektlösa för Sverige, dess regelverk och dess invånare, skulle kunna användas avsevärt bättre på vad som helst annat än på EU-migranterna.

Miljöpartiet vet inte vad solidaritet är

Det är en solidaritet Miljöpartiet anser att vi har råd med.

Red’s kom:
I så fall kan väl Miljöpartister bekosta försörjningen av EU-migranter själva, utan hjälp av mina pengar?

Miljöpartiet tycks helt sakna förståelse för vad ordet solidaritet innebär. Det är inte solidaritet med EU-migranter att hålla fast dem i deras utsatthet. Och det är sannerligen inte solidaritet med svenska medborgare.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-17Not. Av 202 röster håller endast 15% med Peter Bergwall (MP).

Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Joakim Månsson Bengtsson (MP), som nu plötsligt börjat benämna sig som ”Verksamhetsutvecklare för Hjälp tiggare i Lund”, bemöter Philip Sandbergs kritik – FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter – mot honom, dock utan att bemöta själva kritiken som riktats mot honom;

Philip Sandberg upprepar i såväl egna artiklar som vid intervjuer ordet kåkstad, nu senast 12/8 i Sydsvenskan. Han befarar trots Crossroads Lunds, Hjälp tiggare i Lunds, socialförvaltningens samt tekniska förvaltningens uppenbara inblandning att en anvisad plats i kommunen för dem som inte får plats på härbärgena kommer att leda till eller riskerar att leda till en kåkstad.

Red’s kom:
Ja, gratis camping har undantagslöst blivit kåkstäder i alla övriga delar av landet. Detta som en av väldigt många negativa konsekvenser av att låta skattebetalarna finansiera tiggeriet. Varför skulle det inte bli så just i Lund?

Crossroads Lund och Hjälp tiggare i Lund är i praktiken samma organisation av likatänkande (dvs feltänkande).

Socialförvaltningens inblandning är minimal, men ändå katastrofal.

Tekniska förvaltningen, med Emma Berginger, har inte gjort annat än att försöka lura såväl lundaborna som övriga politiker (som vi kunnat läsa om i media).

Inga bra referenser!

Varför ska vi blint lita på organisationer bara för att de påstår sig vara ideella?

Detta är att inte lita på de ideella organisationer som fram tills nu varit de som möjliggjort, i samarbete med kommunen, …

Red’s kom:
Att lita på ideella organisationer vore väldigt, väldigt osmart. Att lita på Joakim Månsson Bengtsson (MP) vore långt värre än så, med tanke på hur han dels fixat egen personlig vinning på EU-migranterna och dels med tanke på hur Joakim Månsson Bengtsson (MP) erhållit bidrag från Socialnämnden – där han själv sitter – via Lunds socialförvaltning.
Det som står bl a här är bara toppen på isberget;
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor
och;
Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun
och;
Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund

Lunds kommun försöker desperat dölja hur det gått till med bidragen till Joakim Månsson Bengtsson (MP), men trots detta kommer här att läggs ut mer information om vad som egentligen hänt i Lund.

100 ”olika individer” kunnat sova inomhus och tillgodose sina basbehov?

… att omkring 100 olika individer kunnat sova inomhus och tillgodose sina basbehov, flera fått arbete, otaliga fått nödvändig vård och mycket mer.

Red’s kom:
Här har vi ett lysande exempel på hur Joakim Månsson Bengtsson (MP) på sitt sedvanligt oärliga sätt försöker föra Lundaborna bakom ljuset.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) har i SDS tidigare erkänt att beläggningen, i hans av skattebetalarna finansierade boende för EU-tiggare, inte varit större än ca 15 EU-tiggare på 21 platser (och då finns det all anledning att misstänka att beläggningen varit betydligt lägre i verkligheten). Han fantiserar nu ihop en siffra på 100 personer som fått ”sova inomhus och tillgodose sina basbehov”. Han berättar inte att detta är totalen sedan 2014-12-24. Alltså under 8 månader. Det finns ingen möjlighet att kontrollera hans uppgift, men osökt uppstår frågor som;
• Hur vet han att det är olika personer?
• Hur många sovnätter per person?
• Hur många har utnyttjat platserna längre än de tre månader de får stanna i landet?
• Hur många har återkommit?
• Majoriteten av Lunds EU-tiggare har valt andra alternativ, hur många är de som inte velat ha en sovplats i Joakim Månsson Bengtssons härbärge?
• Etc.

Flera fått arbete”? Det är bara ren och skär bluff! Han har aldrig nämnt ett ord om detta tidigare och försöker nu – helt uppenbart med lögner – ge sken av att Hjälp tiggare i Lund skulle ha tillfört något!

Otaliga fått nödvändig vård”? Ja, så är det säkert, på skattebetalarnas bekostnad.

Och mycket mer”. I så fall också detta på skattebetalarnas bekostnad.

Vad EU-tiggarna däremot inte fått är en bättre chans i livet, eftersom Joakim Månsson Bengtsson (MP) verkat för att fördjupa EU-tiggarnas utsatthet.

Sysslar Joakim Månsson Bengtsson med ideell verksamhet?

Att inte vi från ideell sektor tillsammans med kommunens tjänstemän har tillit nog från dig att utforma regelverk gällande den anvisade platsen, som sen skulle komma att hållas, är jag bekymrad över.

Red’s kom:
Jag skulle varit oerhört bekymrad om någon sunt tänkande människa hade tillit till dessa organisationer som så tydligt visat sig allt annat än kunniga och ärliga.

Dessutom, Joakim Månsson Bengtsson (MP), det du sysslar med är ingen ideell verksamhet när du får lön.

Vem vilseleder lundabor och främjar hat mot EU-tiggare?

Genom ditt sätt att upprepa farhågan om att kommunen med de ideellas hjälp skulle upprätta en kåkstad vilseleder du lundaborna och främjar hatet mot gruppen.

Red’s kom:
Genom ditt oresonliga sätt att resonera, din okunskap (vilket delvis kan förklaras med att du bara är 23 år) och ditt mörkande av viktiga fakta så är det du, Joakim Månsson Bengtsson (MP), som rejält vilseleder lundaborna och främjar hat mot EU-tiggare.

De som i demokratisk ordning framför sina åsikter och beaktar tänkbara problem är emellertid ärliga och ger ett avsevärt pålitligare intryck.

Vad är destruktivt för vem?

Det är destruktivt.

Red’s kom:
Ja, vi vet att du tycker att alla åsikter som inte överensstämmer med dina är destruktiva. Men det är du som är destruktiv. Du skadar EU-migranter (över hela landet, även om det är särskilt i Lund) och du skadar tilliten till politiker och i praktiken till hela Lunds kommun.

Vad löser fler härbärgen?

Med samarbete, kommunikation, fler härbärgen och anvisad plats (med campingregler) blir det ingen kåkstad.

Red’s kom:
Problemet är att du, Joakim Månsson Bengtsson (MP), bara vill och kan samarbeta och kommunicera med dem som gynnar dig.

Du vill ha fler härbärgen för att kunna utöka din för EU-migranter – såväl som för Lundabor – skadliga verksamhet.

Med fler campingplatser blir det inte bara fler kåkstäder. Det blir inte minst ohyggligt kostsamt för Lunds skattebetalare. Dessutom minskar du säkerheten för EU-tiggarna, men det verkar du inte bry dig det minsta om.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-16Not. Av 133 röster så är det 80% som inte håller med Joakim Månsson Bengtsson (MP)!

Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten


Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter


MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på


EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel


Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

I respons till Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten skriver Philip Sandberg (FP), oppositionsråd i Lund, under rubriken ”Tysta inte debatten, MP”;

Joakim Månsson Bengtsson, miljöpartistisk politiker samt ordförande i Hjälp tiggare i Lund, skriver att den senaste tidens debatt kring EU-migranter varit destruktiv.

Debatt måste tillåtas

Det är naturligtvis helt oacceptabelt med trakasserier och diskriminering oavsett den drabbades medborgarskap. Den senaste tidens attacker mot EU-migranter i exempelvis Göteborg är motbjudande och något som aldrig kan accepteras i vårt samhälle. Men den lokala debatten kring Miljöpartiets och Socialdemokraternas planer på att upplåta en kommunal tomt måste få fortsätta.

Lunds 50 EU-tiggare kostar skattebetalarna 1 miljon kr per år bara för grundläggande stöd

Lunds kommun bidrar med runt en miljon kronor årligen för insatser från civilsamhället, härbärgen och hemresor.

Red’s kom:
Därtill kommer kostnader som förmodligen är ännu större, t ex gratis vård för EU-tiggare.

FP motståndare till S+MP-kåkstäder

Från Folkpartiets sida är vi positiva till dessa akuta insatser för individer som befinner sig här tillfälligt. Att däremot anlägga skattefinansierade bosättningar med sophämtning, toalett och dusch blir en permanent tillvaro och medför en risk att en kåkstadsliknande miljö breder ut sig i rekreationsområdet Sankt Hans Backar.

Ytterligare kostnader för arbetsförmedling för EU-tiggare, resurscentrum och samordnare

MP och S vill dessutom inrätta en parallell kommunal arbetsförmedling, ett resurscentrum och tillsätta en samordnare. Vi i FP är skeptiska till den här typen av särlösningar för olika grupper – lagar och regler bör rimligtvis gälla lika för alla.

MP misslyckades smyga igenom en kåkstad för EU-migranter

Lunds ledande miljöpartister har försökt smyga igenom ärendet mitt i sommaren, men det avslöjades och Länsstyrelsen upphävde bygglovet. Så sent som den 17 juli kontaktade jag kommunalrådet Emma Berginger (MP) för att få information om planerna. Jag fick aldrig något svar, men några dagar senare fick vi läsa om det i tidningen.

MP försöker tabubelägga diskussion om EU-tiggare

Nu försöker istället tongivande MP-politiker som Emma Berginger (MP), Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Peter Bergwall (MP) tysta ned debatten och tabubelägga diskussionen. Det är inte rätt väg att gå i en demokrati där konstruktiva argument ska stötas och blötas.

Man måste ha både hjärta och hjärna i politiken.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-12
Se även bl a;
FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD


MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på


EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Sverigedemokraterna överklagar beslutet om bygglov för husvagnsparkering för EU-migranter vid Sankt Hans backar i Lund.

Så länge överklagandeprocessen pågår blir det ingen boplats där.
– Vi skriver överklagandet nu, det kommer att skickas på torsdagskvällen eller på fredagsmorgonen, säger Ted Ekeroth, ordförande för SD i Lund.

Bygglov i strid med detaljplanen

Bygglovsbeslutet togs fram skyndsamt på initiativ av tekniska nämndens ordförande, kommunalråd Emma Berginger (MP). Enligt beslutet innebär bygglovet en liten avvikelse från detaljplanen.

Det håller Ted Ekeroth inte med om.
– Ett bygglov med den här innebörden står helt i strid med detaljplanen. Det är ett strövområde.

Förvaltningsrätten, om beslutet gått rätt till

Sverigedemokraterna överväger även att vända sig till förvaltningsrätten för att få utrett om beslutet har gått rätt till.

Emma Berginger litar på sin tjänsteman, förvaltningschef Per Eneroth

Emma Berginger (MP) säger att hon litar på tjänstemännen som gjort tolkningen att avvikelsen från planen är liten.

SR skriver:
– Vi tycker att det är viktigt att vi erbjuder utsatta människor drägliga förhållanden när de vistas här. De har ju laglig rätt att vistas i landet och de kommer att uppehålla sig någonstans och då tycker vi att det är bättre att få en anvisad plats än att de slussas runt från plats till plats där de egentligen inte får vara, säger det miljöpartistiska kommunalrådet Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Om EU-tiggare inte kan försörja sig på egen hand i Sverige, utan behöver hjälp med gratis camping som i Lund, så har de inte någon laglig rätt att vistas i Sverige. En förutsättning för att kunna dra nytta av den fria rörligheten är förmågan till självförsörjning. Om inte detta grundkrav uppfylls återstår ingen annan möjlighet än att EU-migranter utvisas.

EN KOMMUN ÄR INTE EN VÄLGÖRENHETSORGANISATION
En kommun kan och får inte agera välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare, utan måste följa kommunallagen.

En kommun får inte ens försörja svenska medborgare från andra kommuner i landet. Varför skulle EU-tiggare särbehandlas så att de till och med får förmåner som inte ens svenska medborgare får?

Den kommun som försörjer andra svenska kommuner medborgare bryter mot det uppdrag de har, och kan följaktligen straffas för detta. På personlig nivå. Hur allvarligt blir då inte detta lagbrott om en kommun t o m försörjer andra länders medborgare?

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Emma Berginger tycker SD gör allt för att motverka hjälp till EU-tiggare

– Beslut om eventuellt genomförande fattas av tekniska nämnden den 19 augusti. Att Sverigedemokraterna gör allt för att motverka att vi hjälper fattiga EU-medborgare förvånar mig tyvärr inte.

Red’s kom:
Att SD överklagar ett beslut som Emma Berginger (MP) försökt mygla igenom på ett mycket fult sätt kanske inte är att definiera som att SD ”gör allt för att motverka att vi hjälper fattiga EU-medborgare”..

Inte minst med tanke på att det Emma Berginger (MP) vill göra inte är någon hjälp, utan tvärtom – som Philip Sandberg (FP) uttrycker det – hjälp till hjälplöshet.

Allt kan inte enbart handla om att skattebetalare ska försörja EU-migranter. Det måste nog finnas någon bland politikerna som tar ansvar även för kommunens medborgare, vilket alla kommunpolitiker är skyldiga till enligt kommunallagen.

Det skulle vara i strid med likabehandlingsprincipen om kommunen förser EU-tiggarna med en campingplats!

POLITIKER SOM UTSER SIG TILL ENVÅLDSHÄRSKARE
Det är illa nog när politiker tar sig rätten att gå emot folkets vilja, men det blir inte bättre av att göra som MP, V och S i Lund, där man dessutom väljer att göra detta genom att bryta mot lagen.

Nita Lorimer, Hjälp Tiggare i Lund/Vänsterpartiet, ogillar den demokratiska ordningen

eu-migranter_nita_lorimer_vansterpartietNita Lorimer är vice ordförande i föreningen Hjälp tiggare i Lund och aktiv i regionpolitiken för Vänsterpartiet. Hon vänder sig starkt emot Sverigedemokraternas överklagande.
Det är för jävligt. Vad kan man säga? Det är knappast ett lyxhotell vi ger dem. Kommunen erbjuder en liten bit på en gata, som de inte blir jagade från. Hur kan man bråka om det?

Red’s kom:
MP och V är sura över att de inte helt lyckades smyga sig förbi den demokratiska ordningen. SD för här fram folkets vilja, men vad medborgarna tycker är tydligen inget som varken Miljöpartiet eller Vänsterpartiet vill ta hänsyn till. MP och V tycker i vanlig ordning att de ska ha rätt att obehindrat bestämma över majoriteten.

När vänsterextremisterna i Centrum för sociala rättigheter satte käppar i hjulet för rättvisan genom att överklaga (via påhittad klagande) avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmös kåkstad – och EU-migranternas lagbrott därigenom fick fortsätta ännu ett tag – hörde vi inte varken Nita Lorimer (V) eller Emma Berginger (MP) klaga. Detta trots att det var uppenbart att de som mest drabbades av överklagandet var EU-migranterna själva.

Det är tydligt att EU-migranternas väl och ve inte kommer i första hand för vänsterextremister.

Även kommunalrådet Philip Sandberg (FP) är emot planerna

– Det är olämpligt av flera skäl. Dels tycker jag att kommunen skickar ut felaktiga signaler om man belönas med gratis tillgång till en kommunal tomt efter att man ockuperat annan mark. Men också att man anordnar en begynnande kåkstad om man installerar dusch och bajamajor. Det är fel sätt att stödja den här gruppen, säger Philip Sandberg.

Han är också kritisk till att beredningen i många delar hållits hemlig, bland annat det bygglov för Sankt Hans backar som tekniska förvaltningen ansökt om, skriver SR.

Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-23
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Kommunalrådet Philip Sandberg (FP) är starkt kritisk till kommunalrådet Anders Almgrens (S) planer på att ge kommunal mark till EU-migranter för att få bort dem från en parkeringsplats.
– Det funkar inte så i Sverige att någon, vem det än är, tar sig friheten att bosätta sig eller lägga beslag på andras mark. Sedan är det extra allvarligt att företaget hyr marken av kommunen, säger Philip Sandberg.

Red’s kom:
Det är ju bra att andra inom Lunds kommun nu börjar reagera, men var står övriga kommunalråd i denna fråga;
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Elin Gustavsson
• Miljöpartiet: Kommunalråd Emma Berginger
• Moderaterna: Kommunalråd Christer Wallin

Är de lika välvilliga med kommunens skattemedel till andra länders medborgare som kommunalrådet Anders Almgren?

Se; Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Varför ska EU-tiggares lagbrott belönas med gratis mark av kommunen?

Philip Sandberg menar att det sänder ut helt fel signaler när EU-migranter erbjuds kommunal mark som alternativ.
– Jag är väldigt bekymrad över vilka signaler vi skickar om någon belönas med tillgång till gratis mark om de ockuperat mark.
– Och var går gränsen? Kan alla mina fattiga släktingar i Mexico också få en bit mark i Lund?

Kommunen skickar fel signaler om EU-migranters lagbrott belönas
– Ockupation av mark kan inte premieras med tilldelande av gratis kommunal tomt. Vilka signaler skickar vi då till alla andra?

– Vi kan inte resa till vilken europeisk stad som helst och förvänta oss att staden ska bekosta husrum och mat för oss, inte heller ge oss gratis mark.

Om vi åker till annat EU-land så är det ingen som försörjer oss

Vad tycker du att man ska göra i stället? EU-migranter som bor i bilar och husvagnar finns ju redan här.
– EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i annat EU-land under tre månader. Men du och jag kan inte heller förvänta oss att om vi vi kommer till en annan stad i Europa ska den staden bekosta husrum och mat och gratis mark åt oss. Då har man eget ansvar att söka försörjning under tiden man är där.

Red’s kom:
Varför vågar inte politiker uttrycka den enda rimliga lösningen?

Om man som turist inom EU inte kan försörja sig på egen hand i det land man befinner sig så har man förverkat sin rätt att vistas i landet och då måste rimligtvis dessa personer utvisas ur landet.

Det är hög tid för politiker sluta tasssa runt i ullstrumpor i alla frågor som rör EU-migranter. Politiker måste säga som det är, istället för att vara livrädda för vänsterextremisternas ständiga påhopp om rasism.

Ska kommunen försörja EU-tiggare?

Anders Almgren (S) har inte preciserat något förslag utöver mark, men Philip Sandberg menar att redan det är för mycket.
– Kommunen tar på sig ett ansvar till en kostnad som är oklar.

Brott mot likabehandlingssprincipen att kommunen förser EU-tiggare med boplats

Philip Sandberg hänvisar till ett beslut i Umeå, där den socialdemokratiska ledningen räknat på kostnaderna för en kommunal plats för EU-migranter, och sagt nej. Enligt Umeås beräkningar skulle en uppställningsplats med kapacitet för 120 personer kosta tre miljoner kronor. Till det kom en årlig driftskostnad på 600 000 kronor.

Red’s kom:
Se; Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

Umeå kommun kunde inte motivera de kostnaderna utifrån likställighetsprincipen som innebär att kommuner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på saklig grund.

Red’s kom:
Dessutom skulle det vara brott mot kommunallagen.

KOMMUNEN SKA INTE FINANSIERA TIGGERI
En kommun är skyldig att värna om sina egna invånare i första hand. Att försörja medborgare i andra länder på bekostnad av kommunens invånare står i direkt strid mot regelverket för kommunen.

STRAFF FÖR ANSVARIGA SOM EJ FÖLJT KOMMUNALLAGEN
I de kommuner där något annat än akut hjälp ges till EU-migranter under kortast möjliga period av kommunen – direkt eller via bulvaner – ska detta rimligen leda till rättsligt efterspel för de ansvariga, med skadeståndskrav.

Hur motivera särbehandling av andra länders medborgare?

– Det finns andra människor också som har behov. Det blir problematiskt om en kommun går in och behandlar en grupp annorlunda. Vilken är nästa grupp man då ska hitta en särlösning till och var går gränsen?

Red’s kom:
Det finns 225 000 fattigpensionärer i Sverige!
225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?
Innan denna grupp fått en skälig levnadststandard får kommunen i princip inte lägga en krona på att stödja EU-migranter och deras tiggeri.

Risk för att kåkstad byggs upp

Philip Sandberg befarar att en tomt till EU-migranter blir en kåkstad och han menar att kommunen borde stanna vid de insatser man redan gör.

Red’s kom:
Vi kan se resultaten från andra håll i landet där kommunen finansierar EU-tiggarnas vistelse i landet på olika sätt. Det leder alltid till problem. Kommunen tror att man kan komma förbi problemen genom att ge pengar till bulvaner, men det slår alltid fel och ofta blir det ändå i slutänden kommunen som får försöka ställa allt till rätta igen.

Lunds kommun startar kåkstad

Att anvisa EU-migranter som bor i bilar och husvagnar till en kommunal tomt är helt fel väg att gå, anser Philip Sandberg (FP).
– Det här kommer att vara startskottet för att permanenta det boende som de kommer att ha där. Det blir någon typ av kommunal kåkstad. Det ställer vi oss mycket skeptiska till från Folkpartiets sida.

Kommunen ska hålla sig till socialtjänstlagen

– Kommunen ska bistå med akuta insatser men inte gå långt utöver socialtjänstlagen. Akuta insatser bistår kommunen med via frivilligorganisationer som tilldelats 700 000 kronor.

Red’s kom:
Dessa 700 000 kr/år till ett 50-tal tiggare för de närmaste tre åren som Lunds kommun avsatt för att försörja EU-tiggarna avser emellertid inte akuta insatser. Jag hoppas Philip Sandberg är medveten om detta!

700 000 kr/år rimlig nivå för Lunds EU-tiggare?

Philip Sandberg menar att kommunen har lagt sig på rimlig nivå genom sina bidrag till ideella organisationer.
– Vi betalar 700 000 kronor årligen nu. Det gör att man till exempel kan driva härbärge och ha andra typer av akuta insatser.

Red’s kom:
Hur kan någon tycka att 700 000 kr/år för att försörja 50 EU-tiggare som enbart belastar samhället utan att tillföra något överhuvudtaget, är en ”rimlig nivå”?

– Däremot vill vi inte att man ska gå in med insatser långt utöver det som socialtjänstlagen kräver, och framför allt vill vi inte att vi ska permanenta den här typen av bosättningar.
Folkpartiet kommer därför inte att ställa sig bakom förslaget om att upprätta en tillfällig boplats för EU-migranter, säger Philip Sandberg.

Red’s kom:
Men eftersom det är vänsterblocket som styr och håller tätt ihop i Lund kommer det ändå att bli så. Därför är en rimlig fråga hur Philip Sandberg (FP) kommer att agera för att till varje pris stoppa vänsteblockets galenskaper?

Att bara sitta på ett möte och rösta emot ett galet förslag som alla vet ändå kommer att röstas igenom känns meningslöst, om man inte också ansträngt sig i alla fall lite på något sätt.

Annars behövs ju ingen opposition i politiken.

Även EU-migranter har ett ansvar för sin försörjning

Philip Sandberg tror inte att fler kommunala åtaganden är lösningen på problemen med EU-migranter.
En kommun ska ha förväntningar på människor, det är också att visa respekt. För till syvende och sist har alla ett ansvar för sin egen försörjning.

Red’s kom:
Tyvärr kan vi konstatera på så många olika sätt att det saknas respekt från EU-tiggarnas sida för såväl lagar och regler som för landets medborgare. Det tycks ofta som att de medvetet försöker ställa till med så mycket problem som möjligt för att därigenom uppnå privilegier som inte landets medborgare har (t ex genom att slå upp läger vid polishuset som i Norrköping).

Hjälp till hjälplöshet med Lunds handlingsplan för EU-tiggare

Om man tittar på handlingsplanen som kommunen har nu så lägger den ett alltför stort fokus på omhändertagande. Det blir hjälp till hjälplöshet.

Red’s kom:
Ja, Lunds omhändertagande av EU-migranter gagnar ingen, varken tiggare, Lunds medborgare eller Sverige i stort. Vänsterblocket i Lund har försatt staden i en besvärlig situation, och det är kanske dags att såväl politikerna i Lund som Lunds medborgare vaknar och börjar protestera mot hur illa kommunen sköter sitt uppdrag.Klicka här för att gå till artikel i SDS, 2015-07-16
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat


Vänsterpartister; Sven-Bertil Persson, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.