Ger pengar i EU-migranters mugg kortsiktig lindring?

En av de första riktigt kalla dagarna nu i vinter gick jag och en god vän förbi en ung kvinna som satt och tiggde i centrala Stockholm. Hon såg ut att vara tonåring och inte över 18 år. Vi försökte fråga om hennes ålder, men hon förstod inte.

Socialarbetare har inte tid med tiggarbarn

Medan min kompis köpte en kopp varm choklad till flickan ringde jag socialjouren, eftersom Stockholms stad inte tillåter att minderåriga vistas på gatorna och tigger. Beskedet jag fick var att alla socialarbetare i fält var på Centralen och att de inte kunde göra någonting. Efter lite dividerande så noterade de ändå adressen och skulle ”se vad de kunde göra”.

Tyvärr har jag sett flickan ett flertal gånger därefter på samma plats.

EU-migranters tiggeri ingen lösning och skapar bara nya problem

Hon är bara en av många så kallade EU-migranter från Rumänien och Bulgarien som i stället för att gå i skolan eller arbeta, passivt sitter och tigger på Stockholms gator. Situationen är ohållbar. Framför allt bidrar inte tiggeriet till någon lösning på de underliggande problemen. I vissa fall skapar det nya.

Barn lämnas åt sitt öde i hemlandet

Regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare har till exempel pekat på att tiggeriet leder till att barn lämnas kvar i hemländerna medan föräldrarna vistas i Sverige. Problemen är komplexa och det finns inga enkla lösningar, men vi måste göra något annorlunda för att bryta utvecklingen.

Varför tillämpar polisen inte ordningsstadgar för EU-migranter?

Lika tveksam som jag är till ett lagstadgat tiggeriförbud, lika häpen är jag att de regler som redan finns i den kommunala ordningsstadgan inte verkar tillämpas av polisen.

Red’s kom:
Att man är tveksam till ett förbud för andra länders medborgare att tigga i Sverige är enbart för att man inte förstår situationen. För de som följt denna blogg är det uppenbart att ett tiggeriförbud (inte lokala), så som i princip alla andra länder har, är ofrånkomligt. Både med hänsyn till Sverige och dess befolkning och med hänsyn till vad som är bäst för EU-migranterna.

Det är i detta sammanhang viktigt att förstå att av Europas alla fattiga så är det bara romer som kommer till Sverige för att tigga (i kombinationer med att de begår brott). Det är alltså inte för att romerna är de enda utsatta människorna i Europa, eller ens för att de de mest utsatta. De kommer till Sverige för att det ligger i blodet. De tror det är en bättre väg att ta tag i sina problem än att ta tag i sin situation i hemlandet. Nu dessutom med mer stöd än vad några andra utsatta i världen får.

Varför är det bara romer som tillåts bryta mot lagen?

Man kan nästan ifrågasätta om vi har likhet inför lagen. Om jag skulle flytta ut delar av mitt bohag på gatan och parkera mig där är jag ganska säker på att myndigheterna skulle ingripa. Varför görs det inte i andra fall?

Red’s kom:
Det är vänsterextremisterna nu kraftigt urvattnade anklagelser om rasism/antiziganism om romer behandlas som alla andra.

Är det rimligt att lagar tillämpas selektivt?

Vad gäller och vilka andra regler och lagar tillämpas selektivt i Sverige?

Red’s kom:
När det gäller romer så står de över lagen i de flesta fall där de känner för att bryta mot lag och regelverk.

Polisen gör inget mer än om de känner att pressen blir för stor mot dem.

Innebär pengar i muggen en kortsiktig lindring?

Sedan har vi frågan om att ge eller inte ge. Pengar i muggen bidrar inte till att lösa grundproblemet, tvärtom, men kan givetvis innebära kortsiktig lindring.

Red’s kom:
De flesta förstår att pengar i muggen inte löser grundproblemet (där det i regel inte definieras vad grundproblemet är). Men det är ett missförstånd – spritt av okunniga vänsterextremister – att pengar i muggen ger en tillfällig lindring. Istället förlänger och försvårar det problemen, alltså även kortsiktigt.

Vad gör religiösa organisationer, som Stadsmissionen?

Men det finns också bra organisationer som exempelvis Stadsmissionen som kan bidra med den typen av lindring.

Red’s kom:
Detta är ännu ett exempel på hur man inte lyckats sätta sig in i vad de religiösa/ideella organisationerna gör i Sverige. De som har lite mer insikt i konsekvenserna ser att vad dessa organisationer gör inte är nämnvärt bättre än pengar i muggen. Detta styrks bortom allt tvivel av vad som dokumenterats i denna blogg.

Vad är Sveriges ansvar?

Vad vi rimligen borde göra är att försöka förbättra situationen på plats i Rumänien och Bulgarien. Det krävs politiska påtryckningar på EU- och regeringsnivå, men det finns också flera svenska biståndsorganisationer som bedriver bra verksamhet på plats. Det kan handla om att ge fler tillgång till utbildning och hälsovård eller att skapa möjlighet till långsiktig egen försörjning, till exempel genom att bygga upp hantverksföretag.

Red’s kom:
Så länge vi inte har en regering som är kapabel att styra landet och sätta upp gränser för vad Sveriges ansvar är så kommer aldrig rätt åtgärder att göras.

Svenska medborgare har redan bidragit mest i världen till att stödja romerna. Om vi fortsätter att försöka som ensamt land ta ansvar för all världens medborgare så kommer det att fortsätta fungera så illa som det gör nu.

Vad Sverige ska göra är att påverka EU att tvinga den rumänska staten att ta ansvar för sina medborgare. Sverige ska inte göra detta åt Rumänien och Bulgarien, m fl länder.

Pengar i muggen enbart för att döva sitt eget samvete

Det finns en stor vilja att hjälpa till och göra gott. Det är positivt, men frågan är om det inte också finns en aningslöshet i denna välvilja. Att lägga en slant i muggen känns bra, men leder det till något bra?Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-12-20
Se även bl a;
EU-migranter tigger pengar av hemlösa, ohållbar situation – tiggarlicens

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Vad blir konsekvensen av att ge pengar till tiggande EU-migranter?

Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Visar tiggeriet hur rasistiskt samhället är? – Vad kan göras åt tiggeriet?

Inför tillståndsplikt för tiggeri för att skydda utsatta EU-migranter

Alina Koltsova (MP): Avhysning av EU-migranter från olaglig bosättning är antiziganism

KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

EU-migranter: Folket kokar men ingen vaktar spisen

Rekord i floskler om EU-migranter i ledare!

EU-migranter – Empatiskt Utmattningssyndrom

EU-migranter polisanmälda för tiggeri, brott mot ordningsstadgar

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar

Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Aaron Israelson kritiserar regeringen för att tycka som folket om EU-migranter

Lisen Kebbe/Gotland Solidaritet: Regeringens linje att inte ge tiggare pengar är vidrig

Pengar till EU-migranter cementerar fattigdom och utanförskap

Nana Håkansson, SDS, kritiserar regeringens linje om EU-migranter

SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!

Thomas Hammarberg vill sätta munkavle på politiker om EU-migranter – Antiziganism?

SVT tigger om stryk pga Soraya Post & Thomas Hammarberg, tycker SDS

Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar

Solidaritet med EU-migranter i Mark förstår inte vad medmänsklighet är

Polisen i Båstad vill inte avhysa EU-migranter som ockuperar kommunens mark – Inget brott att bo olagligt

Privatperson förser 6 EU-migranter med lägenhet så de kan tigga i Sverige

Organiserat tiggeri bland EU-migranter, människohandel och tiggeriförbud


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Härbärgen, social inkludering och egenmakt för EU-migranter i Härnösand

Det blir ingen skola för barn till romska tiggare i Härnösand. Nu är kommundirektör Sofia Pettersson klar med sitt förslag till handlingsplan för hur Härnösands kommun ska hantera EU-immigranter. Planen ska behandlas vid nästa kommunstyrelsesammanträde.

Red’s kom:
Medias många omskrivningar för romer börjar bli löjliga. Nu kallas EU-migranterna t o m för ”EU-immigranter”.

Ingen skola för EU-migranters barn

I planen slås fast att Härnösands kommun inte kommer att erbjuda någon generell skolgång för barn till EU-migranter.

Red’s kom:
Det är väl givet? 

Se bl a;
Skolgång i Örnsköldsvik för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten
Ingvar Byström (C) har överklagat Örnsköldsviks kommunstyrelses beslut att ge möjlighet för migranters barn att gå i skola. Beslutet har överklagats hos förvaltningsrätten i Härnösand.
och;
Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång
och;
Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation
och;
Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna
och;
Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter
och;
EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen
och;
Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas

EU-migranters olagliga bosättningar och nedskräpning kommer att stävjas

Kommunen kommer också att se till så att kommunens ordningsstadga följs.
Det betyder att bland annat camping och systematisk övernattning på platser som ej är avsedda för detta ändamål inte kommer att accepteras och att regler om nedskräpning kommer att efterlevas”, skriver Sofia Pettersson.

Red’s kom:
Den kritiska frågan är HUR det ska göras som är självklart utan att särskilt behöva sättas på pränt?

Gratis hemresa för EU-migranter, men bara en gång?

Kommunen kommer också att i vissa fall kunna ställa upp med pengar till en hemresa för EU-immigranterna.
Sådant stöd ges inte mer än en gång per individ.

Red’s kom:
Kommuner vill gärna bli av med problemen med EU-migranter, och det blir de tillfälligt enklast genom att erbjuda en gratis hemresa till de romer som önskas.
Men som SKL påpekar så är detta inte enligt regelverken;
EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Om denna gratis hemresa bara erbjuds en gång, vad händer då nästa gång EU-migranter vill att svenska skattebetalare ska finansiera deras Sverigeresor?

Och vad innebär ”inte mer än en gång per individ”? Inom hur lång period? Hur och hur länge registreras de romer som får sin resa betald av skattebetalarna, och vem ansvarar för denna förteckning?

Kommuner använder sig av bulvan för härbärgen till EU-migranter

I handlingsplanen framgår också att man kommer att göra en överenskommelse med en ideell organisation om ett härbärge på fyra platser. Här ska finnas tillgång till toalett, dusch och tvätt.

Red’s kom:
Ett härbärge på fyra platser? Fyra härbärgen eller ett härbärge med 4 sängar?

Varför ska kommunen låta en viss grupp av EU-medborgare få bo gratis, trots att det strider mot lag?

Vad kommer det att kosta skattebetalarna?

Hur många EU-migranter finns i Härnösand?

Artikeln är oerhört dåligt skriven (med t o m flera språkfel) av Lennart Lundberg på Mittmedia.

Social inkludering och egenmakt för EU-migranter

Man vill också ha en dialog både med den idéburna sektorn och med polisen och aktivt följa kommunförbundets utvecklingsarbete genom projektet ”Make Sense” som syftar till social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Ska EU-migranter inkluderas i det svenska samhället? Varför?

Sverige har fatalt misslyckats med att integrera svenska romer i samhället, varför då försöka sig på något som t o m är betydligt svårare?
80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Vad kommer detta meningslösa och hopplösa arbete att kosta skattebetalarna (även om en del är ESF-pengar)?

Se:
Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige
och;
Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?
och;
Anders Ygeman: Regeringen jobbar aktivt för romers sociala inkludering
och;
Kommunalförbundet: Vi söker dig som vill vara med att bidra till ökad egenmakt och social inkludering för målgruppen EU-medborgare som befinner sig i en och social och ekonomisk utsatt situation – ”Make sense
och;
Utbyte av goda erfarenheter och expertis inom social inkludering och återintegrering (vad menas, åter?)Klicka här för att gå till artikeln i Allehanda, 2015-11-14
Se även bl a;
EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

EU-migranter i Eskilstuna avhyses gång på gång – respekterar inte lagen

I Eskilstuna finns mellan tre och fyra platser där EU-migranter slagit läger. Boplatserna innebär ett brott mot ordningslagen eftersom de ligger på offentliga platser inom detaljplanelagt område, och inom ett sådant får man inte slå läger utan tillstånd.

60-70 EU-migranter i Eskilstuna

SR skriver:
Enligt polisen finns idag minst 60-70 EU-migranter i kommunen, som ofta byter plats för övernattning.

Mellan 10 och 15 EU-migranter som satt upp ett läger vid Skogstorpsvägen har avhysts, enligt beslut av Eskilstuna kommun.

EU-migranternas läger växt de senaste veckorna

SR skriver:
Det större lägret vid Skogstorpsvägen hade enligt polisen vuxit under de senaste två-tre veckorna.

Ekuriren skriver:
Strax efter klockan 07 på torsdagsmorgonen besöktes lägret vid Skogstorpsvägen av en polispatrull och representanter från Eskilstuna kommun. De närvarande EU-migranterna fick en tillsägelse och blev informerade om de regler som gäller.

Metro skriver:
Representanter för kommunen var med vid tillsägelsen tillsammans med en tolk för att kunna svara på olika typer av frågor.

40-45 EU-migranter lämnade lägret

SVT skriver:
På morgonen fanns mellan 40 och 45 migranter i lägret. Strax efter lunch var lägret borta.

Sanitär olägenhet, nedskräpning och eldning

SR skriver:
Kommunen ser lägret som en sanitär olägenhet, eftersom det skräpas ner och eldas.

Eskilstuna kommun har inget ansvar för tak över huvudet till EU-migranter

Kommunen menar att den inte har något ansvar för att de har tak över huvudet, men en av Svenska kyrkan nystartad förening, Härberget, stöttas av kommunen ekonomiskt och målet är att hitta tak över huvudet för EU-migranter, men än finns ingen lokal i sikte.

Red’s kom:
Eller för att säga som sanningen är: Utåt erkänner politikerna i Eskilstuna att kommunen inte har något ansvar för EU-migranternas boende, samtidigt som kommunen avsätter pengar till bulvaner – i detta fall Svenska kyrkan – för att förse EU-migranter med boende.

EU-migranter hänvisas till campingplatser eller privata hyresvärdar

Metro skriver:
Platsen används, enligt ordningsstadgan, på ett sätt som den inte är avsedd för och EU-migranterna hänvisas till campingar eller privata hyresvärdar.

– De får vistas på platsen, men det är inte lagenligt att elda, parkera bilar och slå upp tält som de gör. Det har vi också påtalat för de här personerna, berättade polisen Staffan Grenehammar.

EU-migranterna känner till vad lagen säger, men bryr sig inte

SVT skriver:
– De kan de svenska lagarna men de säger att de inte har någon annanstans att ta vägen, säger Staffan Grenehammar.

Avhysningar av EU-migranter planeras på flera ställen i Eskilstuna

– Det är avvisningar på gång på flera ställen, säger Vedad Begovic, integrationsstrateg på Eskilstuna kommun.

EU-migranter med skåpbil och husvagn har avhysts i Eskilstuna

SR skriver:
Polisen har även avvisat flera vuxna EU-migranter i en skåpbil och en husvagn på Västra Åsgatan i Eskilstuna, eftersom de har stått där en längre tid utan tillstånd.

EU-migranter återvänder någon vecka efter avhysning

SDS skriver:
EU-migranterna i Eskilstuna har tidigare avvisats från ett antal platser runtom i Eskilstuna, och man har hittills aldrig stött på något motstånd.
– Men det har visat sig att de är borta någon vecka eller så, och sedan kommer tillbaka, säger Vedad Begovic.

Red’s kom:
Om EU-migranternas lagbrott fått konsekvenser (t ex böter på plats eller att deras fordon konfiskeras vid upprepade lagbrott, alternativt utvisning) så skulle dessa upprepade lagbrott snabbt upphöra i Sverige.

Avhysningar kan inte undvikas bara för att EU-migranter återvänder eller flyttar sin olagliga bosättning

Är det inte meningslöst att avhysa dem om de ändå flyttar tillbaka?
– Vi vet inte om de kommer tillbaka, och vi måste göra vårt jobb. Och det är viktigt att vi gör det innan det blir som i Malmö, en kåkstad, säger Vedad Begovic.

Red’s kom:
Skillnaden mot Malmö är att vänsterextremisterna i Eskilstuna inte hann samordna sig för att uppvigla EU-migranterna till motstånd.

Polisen gjort ID-kontroll på alla EU-migranter

SR skriver:
De som bodde vid Skogstorpsvägen har identifierats och har lämnat platsen.

EU-migranter berättar inte var de tänker sätta upp nästa bosättning

Polisen kommer att följa upp så att lägret inte återuppstår, säger Staffan Grenehammar.
– Vi kommer att titta till platsen. Frågan är väl var de tar vägen nu. Vi frågade dem om de hade några planer, men de sa att de inte hade det, säger Staffan Grenehammar.

EU-migranter planerat åka hem till Rumänien pga vintern

EU-migranterna berättade att de tyckte att det började bli kallt och att de inom bara några dagar ska åka hem till Rumänien.

Fem till sju tillsägelser till EU-migranterna

– Under det senaste året har vi delat ut mellan fem och sju tillsägelser. Vi har aldrig behövt gå längre än så, säger Staffan Grenehammar på Sörmlandspolisen.

Polisen har lågprioriterat avhysningar av EU-migranter

Rent polisiärt är inte bosättningarna ett speciellt allvarligt brott, vilket gör att polisen oftast prioriterar annat framför avvisningarna.

Ett problem för polisen är att EU-migranter flyttar till samma eller ny central plats efter avhysning

Staffan Grenehammar medger att polisen ofta får avvisa samma personer från olika platser.
– Det är ett problem. De människor som det rör har ett behov av att finnas centralt eftersom de bor och verkar där, säger han.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-11-05
Klicka här för att gå till artikeln i Ekuriren, 2015-11-05
Se även bl a;
Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter

Eskilstuna avsätter inga pengar till EU-migranter

Inget gratis boende till Eskilstunas tiggare – vänsterextremister aggressiva i anonyma ledare i ekuriren

Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren

Ekuriren bedriver hetsjakt mot Eskilstuna kommun om EU-migranter

Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun

Eskilstuna-kuriren sprider felaktig info om EU-migranter – Avhysning och förorening

Eskilstuna vill ge 13,5 miljoner till förening för EU-migranter


Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter

ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige

Den dubiösa föreningen En bättre chans – för EU-migranter – får bidrag av Eskilstuna kommun


Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremisterna har nu mer eller mindre helt tagit över showen i Malmö. Aktionen handlar inte längre om EU-migranter. För vänsterextremisterna handlar det bara om att protestera mot systemet och samhället. EU-migranterna är bara ett verktyg för vänsterextremisternas agerande, där det enda resultatet blir ökade kostnader för samhället.

En av vänsterextremisterna, Catalin Mihai (som tolkar för EU-migranterna och utger sig för att vara talesperson för dem), håller igång EU-migranterna under kvällen och hjälper dem skandera ”Carina”.

Johanna Nilsson och Jonas Bjärby är också alltid närvarande bland de ”samhällshatande” vänsterextremisterna.

Tumult uppstod när polisen slog till mot demonstrerande romer vid Stadshuset i Malmö.
Hela Malmö hatar polisen”, skanderade aktivister sedan området tömts på sovsäckar och madrasser.

Red’s kom:
Vänsterextremister utgör inte ”hela Malmö”.

Allt fler vänsterextremister passar på att utnyttja tillfället för sitt eget personliga nöje

Under hela onsdagen tillkom nya demonstranter bland de romer som övernattat bland madrasser och täcken på August Palms plats.

– Det har mest varit aktivister hela tiden. Antalet EU-migranter har aldrig varit fler än 30, 40 stycken, säger Robert Löffel, polisens talesperson på plats vid stadshuset.

EU-migranter fortsätter ställa krav på försörjning av Sverige så länge de tror att vänsterextremisterna kan få igenom dessa åt dem

Under sen eftermiddag började polisen dela ut flygblad med erbjudande om att bo en natt i ett kommunalt härbärge på Lantmannagatan.
– Vi erbjuder bostad. Tanken är att man ska få ett riktigt boende i kväll, upplyste en dialogpolis via tolk.

Gabriel Lacatus och hans mamma Georgeta Lacatus fann inte erbjudandet så attraktivt.
– Vi vill inte sova hos socialen. De måste hjälpa oss med ett ställe där vi alla kan övernatta, sade Gabriel Lacatus.

Red’s kom:
Men det var ju exakt det som erbjudandet var (förutom att det inte var hos socialen).

Vänsterextremister och EU-migranter skräpar ner framför Stadshuset i Malmö

Strax därpå började uppemot hundra poliser att cirkla runt platsen. Kvart över sex på onsdagskvällen inleddes en samlad insats.
– Vi har informerat om att demonstranterna måste städa bort sina saker. Sammankomsten är okej, men inte belamringen, förklarade Robert Loeffel, till vardags polistalesman i Växjö.
– Alla människor får vara kvar, men nedskräpningen är inte okej. Vi förverkar sakerna, preciserade han.

Red’s kom:
Det är kanske dags nu för polisen att sluta kalla vänsterextremisternas aktion för ”sammankomst” och börja bura in de som stör ordningen? Dvs innan det trillar in vänsterextremister från hela landet som vill vara med och av personliga skäl protestera mot samhället i allmänhet.

Så länge media rapporterar från detta vänsterjippo så kommer vänsterextremisterna utnyttja tillfället att belamra media med sina floskler och plattityder, utan något som helst värde för någon.

Ingen av huvudpersonerna i aktionen (främst Johanna Nilsson, Jonas Bjärby och Catalin Mihai samt vänsterextremisterna i Allt åt alla) har något intressant eller ens vettigt att säga, så media kan sluta ge dem uppmärksamhet.

Brott mot ordningslagen beivras inte av polisen

Man kan stilla undra varför denna demonstration inte kräver tillstånd så som andra demonstrationer?

Lokaltidningen skriver:
Enligt polisen kan manifestationen fortsätta hur länge som helst, så länge inga bekymmer uppstår.
– Så länge de inte stör eller utgör något hinder eller annat bekymmer, så händer det ingenting.

Poliser på plats berättar att det varit jättelugnt på platsen men manifestationen har inget tillstånd och en anmälan har därför upprättats om brott mot ordningslagen.
Det har inte sökts något tillstånd, men det spelar egentligen ingen roll, alla har samma rätt till att uttrycka sin mening i den här formen. Rent formellt har vi gjort en anmälan, men det är en rutinåtgärd som vi inte prioriterar just nu, säger Lars Förstell.

Vänsterextremister försökte hindra polisen från att städa upp

När polisen marscherade in för att plocka bort alla lösa föremål uppstod genast handgemäng. En rad vänsteraktivister gjorde motstånd och försökte hindra polisens upprensning.
– Ni måste hata fattiga människor, skrek en tjej.
– Ni är äckliga, ropade en annan.

Hanna Gedin (V) sällar sig till vänsterextremisterna

En av dem som slog sig ner bland demonstranternas sovplatser var Vänsterpartiets Hanna Gedin.
– Polisen gjorde en skamlig insats på Industrigatan. Detta är ytterligare en skamlig aktion. Skäms Malmö stad! Skäms polisen! Att försvåra tillvaron för en utsatt grupp är en skamfläck för Malmö, sade Hanna Gedin (V).

Red’s kom:
Avhysningen av vänsterextremister och EU-migranter från kåkstaden kunde knappast gått bättre. Men att det gick så bra gillades tydligen inte av Hanna Gedin (V) och de andra vänsterextremisterna.

Det är olyckligt för Malmö att politiker som Hanna Gedin (V) valts in eftersom dylika politiker inte har något att tillföra samhället.

Många vänsterextremister tvingades avlägsnas med våld

Ett stort antal aktivister avlägsnades med våld. Tre personer omhändertogs tillfälligt.

Red’s kom:
Totalt fyra personer omhändertogs (varav en sägs vara EU-migrant) under kvällen i enlighet på polislagens trettonde paragraf, störande av ordningen;
13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.
   Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas.

Efter en dryg halvtimme var platsen fri från föremål. Några hundra personer dröjde kvar för att prata av sig en chockartad upplevelse.

Red’s kom:
Chockartad upplevelse”? Först orsakar vänsterextremister och EU-migranter skada och oroligheter i samhället samt skräpar ner på allmän plats, stör ordningen och vill inte lyda polisens uppmaningar, och sedan blir de ”chockade” över att detta barnsliga beteende inte tolereras av ordningsmakten.

I samband med stängningen av Sorgenfrilägret greps också en person för våld mot tjänsteman. Men identiteten är oklar, personen är registrerad som okänd, utan personnummer, och blev också släppt senare..

Alltid dessa floskler från vänsterextremisterna om rasism

– Det är obehagligt att se sådan här strukturell rasism från samhället. Det blir tydligt i den här typen av aktioner, sade Lina, en aktivist som under det värsta tumultet höll sig på betryggande avstånd.

Red’s kom:
Vänsterextremister vet inte vad rasism är. För dem är det bara ett slagord och något de kallar allt som de inte gillar av någon anledning.

Revolutionen har kommit säger EU-migranterna

Gabriel och Georgeta Lacatus lyckades rädda sina madrasser undan polisens konfiskation.
Gabriel Lacatus var klar över var han tänkte tillbringa natten.
– Här! Jag ska sova här. Nu är revolutionen kommen. Vi sover här!

Kommentaren var influerad av ”Taikon”, den film som visats för demonstranterna på tisdagskvällen.
– Det här är som på 60-talet när det var zigenskt uppror i Sverige, sade han.

Red’s kom:
Vänsterextremisterna försöker desperat, på alla sätt de kan, uppvigla EU-migranterna mot samhället och polisen. EU-migranterna är svaga och lättmanipulerade människor vilket utnyttjas av vänsterextremisterna.

Medborgare berömmer Carina Nilsson för väl genomförd avhysning

Samtidigt som ilskan kokade bland romerna fylldes kommunalrådet Carina Nilssons mejlbox av lovord från när och fjärran.
Ett 20-tal elektroniska brev öste igår beröm över hur Malmö stad skött avhysningen av EU-migranter. ”Jag hoppas du orkar fortsätta agera lika ärligt, klart och rakt som du nu gjort i det här ockupationsärendet”, hette det i ett av mejlen.

Red’s kom:
Det är glädjande att medborgarna visar sin uppskattning när politiker gör ett bra jobb, så att det inte bara blir kritik för att man inte gillar vad politikerna gör. Politiker är människor och behöver uppskattning som alla oss andra, och Carina Nilsson förtjänar beröm för att avhysningen gick så smärtfritt och för att hon inte ger vika för de bråkiga vänsterextremisterna.

Ett hundratal vänsterextremister varav ett mindre antal EU-migranter

Vid 23.30-tiden var fortfarande ett hundratal personer kvar på platsen.
Ett tjugotal av dem låg och sov på den plana ytan framför trappan. De låg bland annat på filtar, kartongbitar och liggunderlag.

Många marschaller lyste i mörket. Lite mat stod framställd.


Några av medias kommentarer (där medias frekventa felskrivning rättats från ”migranter” till ”EU-migranter”, däremot har skrivningen ”aktivister” inte rättats till ”vänsterextremister”) i den löpande rapporteringen under onsdagskvällen:

Enligt polisens presstalesman Lars Förstell har EU-migranterna samlat så mycket saker vid platsen att det bryter mot ordningsstadgarna. Därför har EU-migranterna fått cirka 30 minuter på sig att ta bort sina saker, efter att de nåtts av beskedet att de måste ta bort sina saker

I går och i natt samt i morse fick EU-migranterna ligga på madrasser och liggunderlag men nu gör alltså polisen en annan bedömning.
Området är belamrat av föremål som kommit att samlas där i allt större omfattning. Det handlar om kartonger lastpallar och annat, säger Lars Förstell.

Var och en av de protesterande EU-migranterna har informeras om vad som gäller med hjälp av tolk, enligt polisen. Migranterna kommer inte att brottsmisstänkas, och kommer att få stanna kvar på platsen för att fortsätta sin protest. Men sakerna måste bort.

Aktivister har satt sig på marken och kopplat ihop sina armar. Det är stor polisiär närvaro och beslagtagna madrasser kastas upp på en framkörd lastbil.

Polisen sliter nu loss aktivister och EU-migranter från marken.
Polisen bokstavligen brottar loss aktivister. Aktivister och poliser slåss.

Ett hundratal aktivister skanderar nu ”Hela Malmö hatar polisen”. Det råder en mycket upprörd stämning på plats.

25-åriga Samantha från Rumänien har precis fått sin madrass beslagtagen.
– Polisen bara kom. Nu får jag sova i parken, jag är gravid, säger hon till TT.

Man har tvingats att ta till våld men det är det sista vi vill göra. Vi har kommunicerat mycket länge för att slippa detta men man har inte velat medverka utan sätter sig till motstånd mot oss, säger Robert Loeffel.

Enligt honom har migranterna haft cirka en och en halv timme på sig att ta bort sina saker.
– De som har lyssnat har plockat ihop sina saker på ett par minuter och gått härifrån. Men budskapet från aktivisterna har varit att man inte skulle medverka. De har de uppmanat till, säger Loeffel.

På torget står Viki, en kvinna i 30-årsåldern från Rumänien. Hon gråter.
– Polisen slog och tog min man. De förde iväg honom. Jag vet inte vad som kommer hända nu.

Eu-migranterna får inte tillbaka sina tillhörigheter som polisen tidigare tog.
– Nej, de är förverkade, säger Polisens presskommunikatör Robert Loeffel.

Enligt polisens presstalesman Lars Förstell är det fyra personer som frihetsberövats.
– De har stört ordningen och är frihetsberövade i upp till sex timmar, säger han.

Malmö vakna” ropar aktivisterna nu utanför stadshuset.

EU-migranterna skanderar:
Vi går inte härifrån förrän vi får ett hem. Vi stannar”.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-11-04
Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare? – Karin Åberg

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

MP Malmö vill att att problemet med EU-migranter ska lösas, men vilket problem?

Idag söndag stängs kåkstadens grind, imorgon arbetsfri dag för kringliggande företag

Sverige värsta rasistlandet, tycker EU-migranter i Malmös kåkstad

Sveriges största mediauppbåd för icke-avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Nu är det klart! EU-migranter kan avhysas från kåkstaden i Malmö

Tolken Catalin Mihai tror att polisen vill trötta ut vänsterextremisterna i Malmös kåkstad

EU-migranter i Malmös kåkstad fortsätter ställa krav på försörjning

Avhysningen av EU-migranter i Malmö ett vänsterjippo – Aktivister skadar romer

EU-migranter avhysta från Malmös kåkstad – lägret saneras nu

EU-migranter och aktivister protesterar vid Malmös stadshus

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

EU-migranter i Malmö kräver bostad och att kommunalråd ska stå till svars för något

Frederick Batzler hotar fortsätta med sina juridiska processer om EU-migranter

Den rumänska ambassadören besöker Malmö där EU-migranter demonstrerar

EU-migranter sover utanför stadshuset i Malmö i protest

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

EU-migranter som demonstrerar framför Malmös Stadshus börjar tappa sugen

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder

Özz Nûjen & Måns Möller hånar Carina Nilsson för att lagen följs för EU-migranter


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Polisen: Nu har människorna varit där så länge att de har någon form av besittningsrätt. Det är komplicerat men så har vi tolkat det.


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö – Karin Åberg

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt – Karin Åberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Aggressiva EU-migranter skrämmer kunder i Vä

Aggressiva tiggare skrämmer kunder. Det menar butiksägare i Vä Köpcentrum (utanför Kristianstad). De går nu samman för att få rätsida på situationen.

Kunder rädda och obekväma med tiggare

– Vi ser det som ett stort problem när kunder berättar att de känner sig rädda och obekväma med situationen, säger Peter Almgren, butikschef på Coop i Vä.

Anställda på Coop, Café Sandhem, Filles restaurang och butiken Kaxiga barn, vittnar om kvinnornas beteende.

Trakasserar kunder, tigger i butik, tigger pantkvitton, rycker i bildörrar

– De rycker i bildörrarna på parkeringen så att folk tvingas låsa om sig. De tigger saker i butikerna och går på kunder för att få pengar.

Vid flera tillfällen har kvinnorna, enligt butiksägarna, stått och vaktat vid pantautomaterna för att försöka tigga till sig pantkvittot.

Skrämmer bort kunder – Skriker om de avvisas

Bekymren började för ett par veckor sedan då två yngre kvinnor tog plats utanför butiken.
– De här två tjejerna skrämmer bort våra kunder, men avvisar vi dem börjar de skrika och gorma i butiken, vilket gör det obehagligt både för personal och kunder, säger Peter Almgren.

Ockuperar toaletter, tigger kaffe och mat, tigger aktivt av kunder som tankar

Även andra butiker i Väs Köpcentrum pekar på liknande händelser.
Butikschefen på Trobäcks berättar att kvinnorna ofta lånar toaletten och då samtidigt försöker tigga till sig kaffe och mat.

Sajran Amin på Filles Restaurang får också besök av kvinnorna.
– De låser in sig på toaletten och blir aggressiva om de inte får mat. Det påverkar våra ätande gäster när det är upptaget på toaletten och stökigt i lokalen.

– Det är självklart okej att de lånar toaletten men att de blir hotfulla om de inte får mat eller går fram och ber om pengar när folk kommer för att tanka, är inte okej, säger Maria Trobäck.

Stör matgäster – Blir arga om butiken inte vill växla pengar

– De kommer in med stora buntar av tjugolappar och vill växla till hundralappar. Vill vi inte det blir de arga. Under lunchen är de inne och äter från borden. Vi har inget emot att det sitter någon utanför, men att de stör ätande kunder känns inte bra, säger Annika F Walter på Café Sandhem.

Tiggeri en sak, störande av ordning en annan sak

Någon lösning på problemet har man ännu inte kommit fram till, och butiksägarna är oroliga att kunder ska skrämmas bort om inget förändras.
– Vi har som sagt inget emot att det sitter någon utanför butiken men oavsett så måste man bete sig korrekt, det gäller alla, säger Peter Almgren.

Polisanmälan har lämnats in

Polisanmälan är gjord, men Peter Almgrens uppfattning är att detta inte är något prioriterat ärende. Svenska folket är i det närmaste maktlösa mot EU-migranternas härjningar i landet.

Red’s kom:
Polisen avskriver snabbt nästan alla ärenden, och när det gäller romer är ärendet per automatik avskrivet redan innan anmälan gjorts.

Se: Varför provocerar EU-migranter?


Lokaltidningen skriver vidare:

Sköter de flesta EU-migranter sig?

Bo Olsson, engagerad i Nätverket för utsatta migranter i Kristianstad, känner inte igen det aggressiva beteende som butiksinnehavarna i Vä berättar om.
– Det är inget som hör till vanligheterna. Det är första gången jag hör något sådant. Vi upplever att de flesta tiggare sköter sig.

Red’s kom:
Det är inte så att vänsterextremister är någon form av instans dit klagomål på EU-migranter läggs. Så vad de känner till saknar helt relevans.
Även om det varit sant att de flesta tiggare ”sköter sig”, vilket är föga sannolikt, så hjälper det inte särskilt mycket om 49% inte ”sköter sig”.

Konflikter om tiggarplatser

En del konflikter mellan tiggarna uppstår dock då och då.
– Det är klart lite konkurrens om platserna, om var man vill stå och sådär och då har det hänt att det uppstått konflikter, men det är mer inom gruppen, säger Bo Olsson.

Red’s kom:
Självklart sker bråken inom gruppen EU-migranter.

Nätverk hjälper EU-migranter få hemresa på skattebetalarnas bekostnad

Nätverket för utsatta migranter i Kristianstad arbetar med att hjälpa EU-migranterna på flera olika sätt. Med hjälp av kontakter har de bl a hjälpt till att ordna hemfärd för dem som önskat det.

Red’s kom:
Dvs dessa vänsteraktivister hjälper EU-migranterna att förbruka skattebetalarnas pengar.

Vissa av EU-migranterna vill stanna för att bli försörjda i Sverige

– En del vill åka hem till Rumänien och andra grupper vill bosätta sig här. Klicka här för att gå till artikeln i Lokaltidningen, 2015-10-12
Se även;
Svensk handel vill ha stopp för tiggeri i och vid butiker


Aggressiva EU-tiggare ofredar butikskunder i Ankarsrum

Tiggare angriper hotfullt kunder till ICA i Linköping

Ofredande tiggare hade 12.000 kr i fickan – Polisen kritiserad för information om detta

Vänsterextremister hyllar inlägg om streck vid EU-tiggare som hjälteinsats

EU-migrant greps av polis efter attack mot försäljare av de hemlösas tidning… igen


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Polis beslutade om avhysning av EU-migranter i olaglig bosättning i Mölnvik

Nu är tiggarnas tältläger bakom Mölnvik borta.

Red’s kom:
Se: Kåkstad byggts upp av EU-migranter vid köpcentrum i Värmdö

Det handlar om ett tältläger som vuxit fram bakom köpladorna i Mölnvik. Av presenningar och lastpallar hade tiggare byggt upp en boplats som liknade en liten kåkstad.

Polis beslutade om avhysning från allmän mark

– Polisen fattade beslutet om avhysning. Eftersom det är allmän platsmark gäller ordningsstadgan. Polisen var där med ett skriftligt beslut, och talade om att de boende hade ett dygn på sig att flytta, säger Värmdös kommundirektör Stellan Folkesson.

Efter polisens besked lämnade EU-migranterna sin olagliga bosättning

– Sedan kom polisen tillbaka dagen efter, med en tolk, socialen och personal från kommunens driftsenhet. Då var det ingen där, och vi tog väck den olagliga bosättningen, fortsätter han.

Har du hört någon från de boende efter det?
– Nej. Vår personal var där och finstädade igår. Allt har gått enligt plan.

Red’s kom:
EU-migranterna är säkert redan i full färd med att bygga upp en ny olaglig bosättning någon annanstans.

Den 14 september rapporterade NVP följande;
Kommunen kommer inom kort att ansöka om avhysning av tiggarna i Mölnvik. Men en vräkning kan dröja
Politiker, tjänstemän och socialtjänst tillsammans med tolk besökte under föregående vecka tältlägret i Mölnvik för att informera de boende om vad som gäller.
Enligt kommunstyrelsens ordförande, Monica Pettersson, M, kommer kommunen också inom kort att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om att lägret ska rivas. När är dock oklart.
– Det kan jag inte svara på, utan det är handläggningstiden hos kronofogden som avgör, säger hon.

Red’s kom:
Varför skulle kommunen ansöka om avhysning från allmän mark? Det är polisens uppgift. Känner politikerna och kommunen inte ens till detta?Klicka här för att gå till artikeln i NVP, 2015-09-29

Se även bl a:
S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Aggressiva EU-tiggare ofredar butikskunder

Coop i Ankarsrum (sydväst om Västervik) har problem med en EU-migrant som uppträder aggressivt mot kunderna.

Polisen har inlett en utredning om ofredande. Enligt anmälan har problemen pågått sedan i juni.

En tiggare utanför Coop i Ankarsrum, har med tiden börjat uppträda allt mer aggressivt mot butikens kunder.
– Han går fram och tar kundernas vagnar när de kommer ut från butiken. Förmodligen vill han hjälpa till, för att på så sätt tjäna pengar, säger Gunnar Ege, vid polisen.

Red’s kom:
Det handlar naturligtvis inte om att tiggaren vill hjälpa. Såtillvida man inte är handikappad kan säkert de flesta rulla en kundvagn. Istället är det en provocerande typ av tiggeri som (i väntan på ett tiggeriförbud) enkelt hade kunnat beivras om kommunens ordningsstadgar förutsett detta med en passus om tiggeri i stil med; ”Tillstånd för insamling av pengar kräver tillstånd av polisen om inte insamlingen sker passivt, d v s att bössor eller liknande är placerade på marken och man inte går fram till någon.
Se: Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

EU-migrant aggressiv mot dem som avvisar honom

Men bland kunderna tycks mannens beteende enbart ha väckt obehag. De gånger mannen blivit avvisad av kunderna, ska han ha uttryckt fula ord och uppträtt aggressivt.

Butikens ägare har fått in flera klagomål och det har gått så långt att flera kunder väljer att gå in bakvägen till butiken för att slippa konfronteras med mannen. Andra har valt att byta inköpsställe, enligt anmälan.

Red’s kom:
Ännu ett exempel på samhällets flathet och myndigheters rädsla för att agera specifikt mot EU-migranter som tar sig rättigheter som aldrig skulle ha tillåtits fortsätta om det inte handlat om romer.Klicka här för att gå till artikeln i VP, 2015-10-02

Se även bl a:
Svensk handel vill ha stopp för tiggeri i och vid butiker


Tiggare angriper hotfullt kunder till ICA i Linköping

Ofredande tiggare hade 12.000 kr i fickan – Polisen kritiserad för information om detta

Vänsterextremister hyllar inlägg om streck vid EU-tiggare som hjälteinsats

EU-migrant greps av polis efter attack mot försäljare av de hemlösas tidning… igen


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Svensk handel vill ha stopp för tiggeri i och vid butiker

Svenska handlare tycker inte att de får hjälp från kommun och myndigheter med att hantera tiggeriet utanför butikerna. Det visar en rapport från Svensk Handel. Kd:s ordförande Ebba Busch Thor vill nu att kommunerna ska förbjuda tiggeri på vissa platser.

Skandalöst att politiker abdikerat inför den samhällsutmaning som tiggeriet innebär

Mats Hedenström är näringspolitisk chef hos Svensk Handel och han är upprörd.
– Jag tycker det är skandalöst om jag ska vara helt ärlig. Det är möjligt att man behöver göra justeringar i lagstiftningen, och då får man väl titta på det. Men för det första ska vi väl börja med att följa den lagstiftning som vi har i Sverige. Politiken kan inte abdikera från en samhällsutmaning som tiggeriet utgör.

Hälften av handlarna har tiggare utanför butiken – 90% uppger att tiggeriet ökat

I Svensk Handels rapport har totalt 2000 handlare svarat. Av dem uppger hälften att de har tiggare i anslutning till sin verksamhet. Av dessa handlare uppger nästan alla, 90 procent, att tiggeriet vid butiken har ökat.

70% av handlarna får inget stöd av kommun eller polis att hantera tiggarproblemet

Men det som framförallt oroar Svenska handel är att 70 procent av handlarna inte anser att de får någon hjälp av kommun eller myndighet att hantera situationen.

Tiggeri inne i butiker ökar

Enligt rapporten, som på måndag presenteras för regeringens samordnare för utsatta EU-migranter, vittnar handlarna även om en ökning av tiggeri inne i butik.
– Där har det skett en förändring och det gör det såklart, om möjligt, ännu mer bekymmersamt för våra medlemmar, säger Mats Hedenström.

Lokala ordningsföreskrifter ska reglera insamling av pengar

– Den lagstiftning som redan finns i dag bör kommunerna använda för att i sina lokala ordningsföreskrifter upprätthålla ordning och reda, bestämma var man får lov att samla in pengar och inte, var man får lov att tigga och inte, utifrån de lokala förutsättningarna.
Se: Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

Lokala ordningsföreskrifter måste vara motiverat av ordningsskäl

Men om Lokala ordningsföreskrifter ska kunna stå över Ordningslagen så måste det vara motiverat av ordningsskäl. Det uppger SKL:s förbundsjurist Ann Sofi Agnevik för Ekot.

Red’s kom:
Vad är problemet? Att styra upp EU-migranternas tiggeri är ju exakt detta (bestämma var man får lov att samla in pengar och inte, var man får lov att tigga och inte), dvs motiverat av ordningsskäl.

Alltså måste tiggeriet störa ordningen för att kunna förbjudas, och då endast i ett begränsat område.

Red’s kom:
Tiggeri stör ordningen, även passivt sådant, bl a eftersom tiggare ofta blockerar ut- och ingångar.

Vad menas med ”begränsat område”? Var går gränserna? En stad med detaljplanerad mark är ett begränsat område.

Enligt SKL skulle det till exempel kunna handlar om tiggeri vid avstigningsplatser för kollektivtrafik, vid smala passager, eller i gallerior.

Red’s kom:
Vad hindrar att tiggeriförbud införs för EU-migranter i hela staden, utan att försöka specificera små och diffusa områden som ”smala passager”?

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och riksdagsledamoten Annika Eclund, har presenterat förslag för hur de tror att tiggeriet ska minska. Bland annat vill de att kommuner lättare ska kunna bestämma att vissa gator ska hållas fria från insamlingar av pengar.
Se: Lokalt framtagna tiggeriförbud, enligt KD’s nya förslag, skapar stora problem

Rimligt att butik har inflytande över verksamhet i eller intill butik

Svensk Handels Mats Hedenström välkomnar kristdemokraternas förslag.
– Vi tycker att det är rimligt att man ska ha ett inflytande över vilken typ av annan verksamhet som får genomföras i eller i direkt anslutning till en butik.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-10-08
Se även bl a;

Tiggare angriper hotfullt kunder till ICA i Linköping

Tiggarbråk i Nynäshamn, i matmarknad och heminredningsbutik

Olika grupper av EU-migranter i bråk utanför butiker i Årjäng


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Regeringens utredningsdirektiv för avhysning av EU-migranter – Katastrofalt dåligt!

Följande utredningsdirektiv har nu (efter Uppdrag Gransknings program) – ett halvår efter löfte om detta – tagits fram av justitieminster Morgan Johansson och inrikesminster Anders Ygeman:

Regeringskansliet, Justitiedepartementet,
Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Uppdrag 2015-09-30

Uppdrag om hur markägares möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar kan förbättras

Uppdraget

En utredare ges i uppdrag att analysera och ge förslag på hur markägares möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar kan förbättras.
I arbetet ska utredaren beakta intresset av rättssäkerhet i förfarandet. I uppdraget ingår inte att föreslå straffbestämmelser.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 maj 2016.

Red’s kom:
Man får innerligt hoppas antingen att utredaren frångår detta uppenbart bristfälliga utredningsdirektiv alternativt att regeringen kommer med ett tilläggsdirektiv mycket snabbt!

Regeringen har t o m glömt att det inte bara handlar om markockupationer, utan även ockupationer av bostäder, som den Uppdrag Granskning tog upp i Högfors, samt liknande fall.

Närmare om uppdraget

Det kan vara svårt och kostsamt för en markägare att ta till vara sin rätt genom särskild handräckning för att få personer i en otillåten bosättning att lämna platsen.
En utredare ges därför i uppdrag att analysera och ge förslag på hur markägares möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar kan förbättras.

Red’s kom:
Här gör regeringen det allvarliga misstaget att begränsa uppdraget till markägarens möjligheter att få handräckning, istället för att bl a lämna öppet för lagjusteringar så att markägare på egen hand kan begränsa eller beivra ockupanter av fastighet, samt att tillföra nödvändiga kompletteringar till allemansrätten och minimera riskerna med EU-migranter som tar bostäder i besittning.

I arbetet ska utredaren beakta intresset av rättssäkerhet i förfarandet.

Ett barnrättsperspektiv ska ingå som en del i arbetet, bl.a. utifrån vad som regleras i socialtjänstlagen (2001:453) avseende barns särskilda rätt till skydd och stöd och de åtaganden som följer av FN:s barnkonvention.

Red’s kom:
Men barnrättsperspektivet är en helt annan fråga som det aldrig funnits några frågetecken runt. Med eller utan barn ska avhysning kunna ske på exakt samma sätt. Sedan vad som görs efter avhysning med eventuella barn är redan reglerat och är helt fristående från själva avhysningsprocessen som detta utredningsdirektiv avser.

Det skydd som följer av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska också beaktas.

Red’s kom:
Till de mänskliga rättigheterna hör inte att ta annans mark i besittning, och det är svårt att se på vilket sätt ”mänskliga rättigheter” har med frågan om en förenklad avhysning att göra.

Vilka grundläggande friheter är det som ska beaktas?

Det är högst anmärkningsvärt att regeringen inte tydligt fastställlt i utredningsdirektivet att den grundlagsskyddade äganderätten ska vara styrande!

Utredaren ska lämna fullständiga författningsförslag utifrån de överväganden som görs.

Utredaren ska i sina förslag beakta det arbete som den nationella samordnaren för arbetet med utsatta EES-medborgare gör för att främja samverkan med berörda aktörer i samband med avlägsnanden från tillfälliga bosättningar.

Det ingår inte i uppdraget att föreslå straffbestämmelser.

Red’s kom:
Varför inte?
Vem ska då föreslå straffbestämmelser? Eller menar regeringen att det ska vara straffritt att begå brottslig handling?

Eller ska regeringen tillsätta en ny utredning under 8 månader för att utreda straffbestämmelser, efter att denna utredning på 8 månader är klar?

Utredaren ska belysa konsekvenserna av förslagen.

Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras.

Red’s kom:
Kostnadsökningar blir det per automatik om utredaren gör sitt jobb, eftersom en fastighetsägare inte ska belastas med kostnader (så som idag, med 600 kr per EU-migrant) för ett samhällsproblem… ett samhällsproblem som dessutom skapats av regeringen.

Varför i hela fridens dar ska utredaren ägna tid åt att föreslå finansiering? Det är regeringens uppgift och har inte på något sätt med den rättsliga frågan att göra.

Utredaren ska i sitt arbete föra en dialog med Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Utredaren ska även föra en dialog med den nationella samordnaren för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

Synpunkter ska även inhämtas från andra berörda myndigheter, kommuner, organisationer och privata aktörer i den omfattning utredaren finner det lämpligt.

Utredaren ska också i lämplig omfattning undersöka hur frågan i förekommande fall har reglerats i andra länder.

Bakgrund

På senare år har flera större tillfälliga bosättningar byggts upp på olika platser i landet och kring de större städerna. Dessa har i stor utsträckning fungerat som boplats för personer som tillfälligt uppehållit sig i Sverige.
I vissa fall har det förekommit barn i dessa bosättningar.
Det rör sig ofta om mycket utsatta människor som lever i svår fattigdom i sina hemländer.
Tillfälliga bosättningar har etablerats både på offentliga platser och på privat mark. I stor utsträckning ägs marken av kommuner eller juridiska personer men även enskilda privata fastighetsägare är berörda.

Allemansrätten

För markägare kan en tillfällig bosättning innebära olägenheter i form av t.ex. skadegörelse, nedskräpning och brandrisk.
Ett tillfälligt ianspråktagande av annans mark behöver inte vara otillåtet. Enligt allemansrätten har alla tillgång till naturen och denna rätt gäller oberoende av markägarens samtycke.
Rätten att vistas tillfälligt på annans mark är dock begränsad. Större bosättningar under en längre tid ligger utanför vad allemansrätten medger. I ett sådant fall krävs samtycke från markägaren för att bosättningen ska få bestå.

Red’s kom:
Här är det högst anmärkningsvärt att regeringen inte explicit lagt in i utredningsdirektivet att klargöranden självklart måste göras även avseende allemansrätten.
T ex;
– Vad avses här med ”tillfälligt ianspråktagande av annans mark”?
– Vad avses här med ”olägenheter”, och vilka olägenheter ska resultera i vad?
– Vad avses här med ”större bosättningar” och hur lång tid är ”en längre tid”?

Att bortse från detta gör utredningen tämligen meningslös!

Offentlig plats

Om det är fråga om en offentlig plats kan regler i ordningslagen (1993:1617) bli tillämpliga. Polismyndigheten får t.ex. förelägga en person att ta bort anordningar som placerats på offentlig plats utan tillstånd eller i strid med kommunala ordningsföreskrifter.
Följs inte föreläggandet får Polismyndigheten vidta åtgärden.

Red’s kom:
Märkligt att regeringen inte vill att det ska klarläggas t ex hur dessa förelägganden ska utformas (hur snabbt ”anordningar” ska tas bort), vad som ska ske med ”anordningar” där ingen på plats vill ta ansvar för, vad som ska göras med de ”anordningar” som polisen tar bort, vad som ska hända om handlingen upprepas, t ex en bit bort, vilken typ av straff som ska vara tillämpliga (t ex beslagta fordon/husvagnar/tält) i vilka sammanhang, etc.

Polisen har rätt att ingripa för att avvärja straffbelagd handling

Polismyndigheten får även ingripa för att avvärja en straffbelagd handling.

Red’s kom:
Det är väl givet för alla. Frågan är emellertid vilken skyldighet polisen har att ingripa?
Varför vill man inte utreda och förbättra detta regelverk?

Ej offentlig plats

Gäller det däremot en otilllåten bosättning på en plats som inte är offentlig är ordningslagen inte tillämplig och markägaren får i stället vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om särskild handräckning.

Red’s kom:
Det är inte korrekt som regeringen säger att ordningslagen inte är tillämplig på plats som inte är offentlig. Om justitieminster och inrikesminster är så okunniga om lagen borde de kanske kontrollera med någon juridiskt kunnig innan de fastställer utredningsdirektivet!

Dessutom, i utredningsdirektivet måste givetvis ingå att fastighetsägare inte ska behöva bli ersättningsskyldig för andras brottsliga handling samt att processen med kronofogde antingen avvecklas helt eller avsevärt förenklas och snabbas upp.

Regeringen har fel om särskild handräckning

Dagens regler om särskild handräckning är utformade med målsättningen att hitta en balans mellan sökandens intressen och nödvändiga rättssäkerhetsgarantier för svaranden.

Red’s kom:
Nej! Dagens regler är helt uppenbart inte ett spår anpassade för fastighetsägares rättsäkerhet.

En regering får inte vara så här okunnig!

Regeringen har fel igen om särskild handräckning

En ansökan om särskild handräckning ska innehålla uppgifter om den som ska förmås att flytta, bl.a. namn, personnummer och adress.

Red’s kom:
Det är omöjligt att ställa krav på att personnummer krävs för den som inte har ett personnummer. Lika omöjligt är det att kräva en adress av någon som inte har en bostadsadress.
T o m kronofogden inser detta och ställer därför inte detta omöjliga krav (även om lagen säger så).

Och naturligtvis ska man inte komma undan genom att vägra identifiera sig.

Kronofogdens orimliga krav

När det gäller tillfälliga bosättningar kan det vara svårt för markägaren att lämna erforderliga uppgifter, bl.a. på grund av språkliga hinder och för att personsammansättningen på platsen ändras med korta intervall. Identifikation är inte en uppgift som Kronofogdemyndigheten kan hjälpa till med. Även om det ofta kan bli aktuellt med interimistiska beslut kan förfarandet ta tid då utgångspunkten är att svaranden ska delges ansökan, få tillfälle att yttra sig och kunna överklaga Kronofogdemyndighetens beslut.

Red’s kom:
Här skulle det stå i utredningsdirektivet att en begärd avhysning ska genomföras inom en specificerad tid, kanske lite beroende på omständigheterna, men för en avhyssning av EU-migranter måste den genomföras inom några dagar (eller timmar, beroende på konsekvenserna om avhysning inte sker omedelbart).

Kostnader för den som utsätts för brott

Den som ansöker om särskild handräckning ska betala en ansökningsavgift och andra kostnader med anledning av målet. Kostnaden för att få ett beslut om särskild handräckning verkställt är 600 kr per person som ska förmås att flytta.
Eftersom svaranden i många fall saknar betalningsförmåga är det ofta den sökande som i slutändan får stå för kostnaderna.

Red’s kom:
Här borde i utredningsdirektivet klargöras att målet måste vara att den som utsätts för brott inte ska behöva stå för kostnader.

Ovanpå allt annat borde lagstiftningen skärpas så att Miljöförvaltningen kan agera.

Särskild handräckning

Ur ett markägarperspektiv kan alltså det nuvarande systemet med särskild handräckning vara både tidskrävande och förenat med stora kostnader. Det är inte heller anpassat för att användas vid avlägsnande av en stor grupp av människor vars identitet kan vara okänd eller svår att fastställa och där gruppens sammansättning varierar.

Stöd och hjälp till dem som bryter mot lagen

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga. Socialtjänsten ska t.ex. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem.

Red’s kom:
Det har absolut ingenting med denna utredning om avhysning att göra; ”markägares möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar”!

Nationell samordnare

Regeringen tillsatte i januari 2015 en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige (S2015:01).
Samordnaren har i uppdrag att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Samordnaren ska bl.a. främja samverkan mellan berörda aktörer då det sker ett avlägsnande från tillfälliga bosättningar.


Regeringen skriver i ett pressmeddelande;
Stärkta möjligheter för markägare att avlägsna otillåtna bosättningar utreds

Regeringen har beslutat att ge kammarrättsrådet Maria Åhrling i uppdrag att analysera och ge förslag på hur möjligheterna att avlägsna otillåtna bosättningar kan förbättras. Uppdraget ska redovisas den 30 maj 2016.

På senare år har flera större tillfälliga bosättningar byggts upp på olika platser i landet och kring de större städerna. Dessa bosättningar har främst fungerat som boplats för utsatta EU-medborgare som tillfälligt uppehållit sig i Sverige.

Den 24 juni 2015 aviserade regeringen ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri, med det långsiktiga målet att ingen ska behöva tigga i Sverige. En viktig del av paketet är en bättre hantering av otillåtna bosättningar på allmän och privat mark.

Dagens system med handräckning via Kronofogdemyndigheten är inte anpassat för att användas vid avlägsnande av en stor grupp av människor. Det är både tidskrävande och förenat med stora kostnader. En utredare ges därför i uppdrag att analysera och ge förslag på hur markägares möjligheter att hävda sin rätt kan förbättras. Utredaren ska ha ett barnrättsperspektiv och beakta rättssäkerhetsintressen för dem som berörs.

– Det är inte acceptabelt att det har etablerats allt fler illegala bosättningar i Sverige på senaste tiden. Reglerna om avhysning måste förenklas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kontakt
Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08-405 21 73
Mobil 072-227 85 35
E-post till Jonatan Holst: jonatan.holst@regeringskansliet.se

Maria Åhrling
Utredare
Telefon 072-204 70 50

Se även bl a;
Utredning tillsatt om avhysning av EU-migranter – Vad görs åt problemen fram till 2018?


Mårten Schultz (SvD) menar att allemansrätten ger tiggare rätt att bosätta sig var de vill

EU-migranters bosättningar har inget med allemansrätten att göra

Mårten Schultz förstår inte varför hans svammel om tiggare och allemansrätten väcker reaktioner

Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas


Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

I slutet av maj 2015 utlovade Stefan Löfven att en utredning skulle tillsättas för att förenkla avhysningar;
Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt
Idag, fyra månader senare, har inte ens ett utredningsdirektiv tagits fram av S+MP-regeringen.

Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson, undrade i en interpellation (Interpellation 2014/15:675) till justitie- och migrationsministern, den 3:e september, om regeringen tänkte tillsätta en utredning om avhysning av läger och bosättningar för exempelvis EU-migranter och när en eventuell sådan kunde förväntas vara klar.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson utlovade då att regeringen inom kort kommer att tillsätta en utredning om avhysning av läger och bosättningar.

Regeringen har tidigare aviserat att en utredare ska få i uppdrag att analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras.
– Vi avser tillsätta utredningen inom kort, och den kan förväntas vara klar innan nästa sommar, sade Morgan Johansson i sitt svar.

Red’s kom:
Det är oacceptabelt lång tid för ett så allvarligt problem. Det ska inte behöva ta över ett år från att beslut tagits innan man kommer till skott. Så komplicerad är inte frågan som S+MP-regeringen försöker ge sken av.

– Vi talar om dagar, kanske en vecka innan vi har ett utredningsdirektiv, sa Morgan Johansson för snart tre veckor sedan.
– Vi har faktiskt också en utredare som är tillfrågad men som vi inte har offentliggjort än, förtydligade Morgan Johansson.

INTERPELLATIONSDEBATTEN:

Anf. 49 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)
Herr talman! Johan Forssell har frågat mig om jag avser att tillsätta en utredning om avhysning av läger och bosättningar och, om så är fallet, när den kan förväntas vara klar. Om jag inte avser att tillsätta en utredning vill Johan Forssell veta skälet till det.

Regeringen presenterade den 24 juni i år ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri, med det långsiktiga målet att ingen ska behöva tigga i Sverige. En viktig del av paketet är en bättre hantering av otillåtna bosättningar på allmän och privat mark. Jag aviserade att en utredare ska få i uppdrag att analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras. Jag avser att tillsätta utredningen inom kort. Utredningen kan förväntas vara klar före nästa sommar.

Anf. 50 Johan Forssell (M)
Herr talman! Problemet med olagliga bosättningar på såväl allmän och offentlig som privat mark växer i omfattning. Det finns många förklaringar till detta. I grund och botten rör det sig om människor som är fattiga, arbetslösa och saknar tillräcklig utbildning. De kommer ofta från länder som är korrupta och där man på ett mycket allvarligt sätt utsätter människor för diskriminering.

Samtidigt går det inte att blunda för att det här får allvarliga konsekvenser för många människor i vårt land. Man möts nästan dagligen av rapporter om människor som inte kommer in i sina egna portuppgångar på grund av boplatser, och vi ser parker här i Stockholm som nu stängs därför att städarna hotas av boende på boplatser. Det finns dagis som riskerar stängning på grund av sådana här boplatser, och det hittas skräp – och andra, betydligt värre, saker – i sandlådorna runt förskolor. Restauranger får stänga sina uteserveringar, och privata markägare känner en hopplöshet inför möjligheten att få tillstånd att genomföra avhysningar från sina egna marker.

En av de mest omdiskuterade och uppmärksammade avhysningarna här i Stockholm är den som gjordes i Högdalen. Där hade det gått så långt att det faktiskt var en regelrätt kåkstad, och man forslade under avhysningen bort 100 ton skräp. Så långt hade det gått – 100 ton.

Dessa exempel är hämtade från Stockholm, men Stockholm är inte unikt i det här fallet. Det finns problematik på många olika ställen i landet. Vi kan i medierna läsa om en privat markägare i Malmö som fick ett vitesföreläggande med krav på att städa tomten. När personen sedan vände sig till kronofogden för att få hjälp att avlägsna de personer som orsakat nedskräpningen nekades markägaren detta, med hänvisning till en otydlig lagstiftning och en påstådd besittningsrätt. Här uppstod alltså ett moment 22.

Alla i den här debatten säger att det inte finns några enkla lösningar, och visst är det kanske så. Men det finns i alla fall ett par enkla principer vi måste värna. Den första är att varje nation har ansvar för sina egna medborgare, och den rumänska hållningen här är naturligtvis helt orimlig. Det tror jag att vi är överens om.

Man kan däremot ifrågasätta vad problemet egentligen är. Är det att den rumänska regeringen inte vet hur den ska bemöta sina egna medborgare, eller är det att de vet men struntar i det? Jag tror att det är det sistnämnda, och därför är jag ganska skeptisk till de olika sociala program regeringen har aviserat. Jag är inte skeptisk för att jag tror att de saknar goda ambitioner, men jag tror helt enkelt inte att de kommer att lösa problematiken.

Den andra principen är att svensk lag ska gälla lika för alla människor i Sverige. Det finns ingen allemansrätt i det här landet, vare sig för den som är född i Sverige eller för den som är på tillfälligt besök, som möjliggör att långvarigt uppta någon annans mark.

På mindre än ett år har antalet personer som har sökt sig till Sverige dubblerats, enligt regeringens nationella samordnare. Vi ser nu allt större problem. Moderaterna har länge påtalat att vi står inför en orimlig situation och att vi måste vara konsekventa med avhysningarna. För detta har vi blivit kritiserade, inte minst av många rödgröna – och ibland rosa – kommunledningar.

Nu förefaller dock Socialdemokraterna och Miljöpartiet ha svängt, och regeringen har aviserat en utredning. Det tycker jag är bra. Det här är väl kanske lite av ett mönster; det var samma sak när vi lyfte upp frågan om organiserat tiggeri. Regeringen rasade först, och några veckor senare aviserade man en lagstiftning om just detta.

Min fråga till Morgan Johansson är när han förväntar sig att kommunerna ska få de nya verktyg de behöver för att upprätthålla ordningsföreskrifterna.

Anf. 51 Staffan Danielsson (C)
Herr talman och justitieministern! Det är en viktig fråga Johan Forssell tar upp, och jag vill ansluta mig till debatten. Jag har som enskild riksdagsledamot engagerat mig i detta i flera år; jag har diskuterat det i motioner till riksdagen och så vidare.

Sveriges regler för att kunna fördriva vildcampingar av till exempel asfaltsläggare, bärplockare och andra från ängar, tomter och längs skogsvägar måste enligt min uppfattning skärpas och bli mycket effektivare. Ska allemansrätten fortsatt kunna värnas som en i Europa unik rättighet för dem som befinner sig i Sverige måste också dess skyldigheter upprätthållas. Det gäller till exempel att camping på annans mark utan tillstånd inte får ske under mer än någon natt eller så, och utan nedskräpning.

Som Johan Forssell var inne på gäller allemansrättens regler och lagar alla lika. Rättigheterna gäller alla lika, och då måste också skyldigheterna gälla alla lika. Det är uppenbart orimligt som det är i dag, det vill säga att den markägare som upptäcker att tiotals eller fler människor har slagit sig ned på hans mark, bor där och skräpar ned inte omedelbart kan vända sig till polisen och begära avhysning.

Nej, det är markägaren själv som måste göra polisarbete genom att identifiera dem som gör det. Han måste ta reda på deras personnummer, om han kan, och sedan gå till kronofogden. Det kostar 600 kronor per person. Först efter att kronofogden har gjort en behandling kan polisen börja arbeta – om campingen nu är kvar efter de kanske två veckor, eller mer, som har gått.

Just principen att en markägare åläggs att göra polisarbete undrar jag hur justitieministern ser på. Det kan väl inte vara rimligt. Så gör vi inte när det gäller andra brott, att det är den enskilde som ska uppsöka den som begår en överträdelse.

Det finns säkert någon bakgrund till att lagstiftningen är så här, men den är uppenbart, enligt min uppfattning, överspelad och behöver rättas till. Därför är det mycket angeläget att regelverken ändras så att polisen helt enkelt ges rätt att avhysa dem som bryter mot allemansrätten och äganderättens grundfundament.

Ansvaret för de människor som inte har någonstans att bo och inte har några resurser åvilar, tycker jag, samhället, kommunen, inte de enskilda markägarna.

Jag motionerade om det här flera gånger under förra mandatperioden utan något vidare gehör från vare sig regering eller opposition på den tiden. Det hände ju inte så mycket i den här frågan. Därför tycker jag att det är glädjande att justitieminister Morgan Johansson nu instämmer i att regelverken är otillräckliga och att en utredare ska få i uppdrag att analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras. Jag ger justitieministern beröm för detta och tycker att det är ett uttalande i rätt riktning.

Jag hoppas att få återkomma även när regeringen förhoppningsvis återkommer till riksdagen med förslag i den här frågan och ge justitieministern fortsatt beröm.

Anf. 52 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)
Herr talman! Efter vad jag hört i inläggen här tror jag inte att det finns några större meningsskiljaktigheter om hur vi ska gå vidare med det här.

Jag säger i mitt interpellationssvar att beredningen är i sitt slutskede, och då talar jag om dagar eller kanske någon vecka innan vi är framme vid ett utredningsdirektiv. Vi har faktiskt också på plats en utredare som är tillfrågad men som inte är offentliggjord än, så jag vill inte säga vem det är. Men en utredning är i väldigt hög grad på gång.

Jag samarbetar gärna både med Moderaterna och med Centern om den här frågan framöver.

Det är nödvändigt att vi förändrar de här reglerna. De är inte anpassade för den situation som vi nu befinner oss i. De är anpassade för andra situationer. Om någon utnyttjar allemansrätten för mycket och tältar på en plats alldeles för länge kanske reglerna fungerar, men inte i den situation som vi ser i dag.

Vi kan inte ha en situation där det växer upp hundratals bosättningar spontant över hela landet. Man får inte bosätta sig på någon annans mark – så enkelt är det.

Reglerna har Staffan Danielsson i viss mening redogjort för. De är oerhört krångliga för den som bosätter sig på någons privata mark och som sedan ska bli avhyst från platsen. Då måste markägaren komma till platsen. Han eller hon måste själv samla in alla namn eller andra identitetsuppgifter. Sedan får man gå med dessa till Kronofogdemyndigheten och först betala en engångsavgift på 300 kronor för att över huvud taget få frågan prövad. Därefter ska Kronofogdemyndigheten besluta om detta, och innan beslut fattas måste den som berörs av avhysningen ges tillfälle att yttra sig. När det väl är gjort och man har fattat ett beslut om särskild handräckning ska det verkställas. Inför verkställandet ska också den som berörs få yttra sig. När själva avhysningen sedan verkställs tas en avgift ut på 600 kronor per person. Avgiften ska egentligen åläggas den som blir avhyst, men vi vet att det i praktiken inte fungerar därför att den som blir avhyst väldigt ofta saknar medel. I praktiken blir det då markägaren som får betala.

Red’s kom:
Det är felaktigt påstående att markägaren själv ska samla in identitetsuppgifter. Det är en polisiär uppgift! Inte så bra att justitieministern inte känner till detta.
Se även: Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Detta är inte fungerande regler. Därför behövs en översyn. Regeringens uppfattning är att lag måste gälla i Sverige och att lag också måste kunna hävdas i Sverige.

Anf. 53 Johan Forssell (M)
Herr talman! Det är bra att justitie- och migrationsministern bekräftar här att grundproblemet ligger i hemländerna och att Sverige inte kan avhjälpa de här problemen genom att rucka på lagstiftningen, behandla människor olika och tillåta tältläger.

En ny lagstiftning är ett viktigt besked, och jag vill upprepa min fråga när Morgan Johansson förväntar sig att kommunerna ska få de nya verktygen som behövs. Men jag tror att man också måste kunna visa ledarskap i den här frågan. Ett annat problem är nämligen att kommuner runt om i Sverige väljer att hantera de här frågorna på olika sätt.

Vi befinner oss ändå i Stockholm i dag, så jag tillåter mig att ta ett exempel just härifrån. Här i Stockholm har ju den rödgrönrosa majoriteten dragit i bromsen. I budgeten skriver de till och med att man ska vara restriktiv med avhysningar. Om jag är korrekt informerad genomfördes det under det första halvåret i år helt enkelt inga avhysningar i Stockholm. Det är ju ändå Morgan Johanssons partikamrater som står bakom den här politiken och därmed inte bara underlåter att upprätthålla ordningsföreskrifterna utan också passivt legitimerar framväxten av tältläger, illegala bosättningar och de väldigt allvarliga sociala problem som detta medför.

Jag är nyfiken på hur Morgan Johansson ser på de återkommande exemplen – och det finns fler, inte bara i Stockholm – där framför allt S- och MP-kommuner underlåter att genomföra avhysningar och därmed faktiskt tar på sig ett väldigt stort ansvar för de problem som följer i tältlägrens spår.

En ny och bättre lagstiftning vore väldigt välkommet. Det skulle ge kommunerna helt andra möjligheter. Men det måste också finnas ett politiskt ledarskap här, att man är beredd att använda de nya verktygen och ser att det faktum att man underlåter att ta kommandot här leder till sociala problem för de enskilda människorna men också för alla andra, inte minst barn som drabbas, boende, människor som besöker parker, näringsidkare och många fler.

Vad vill migrationsministern säga till sina lokala partikamrater? undrar jag.

Anf. 54 Staffan Danielsson (C)
Herr talman! Det är väldigt bra att Johan Forssell har ställt den här interpellationen och driver på. Det är bra att Moderaterna har lagt fram förslag i rätt riktning. Och det var ett väldigt bra inlägg av justitieministern som mycket illustrativt belyste hur absurda reglerna är i dag och att de behöver rättas till. Det finns säkert någon historisk bakgrund till dessa, att man skulle bo någonstans under en längre tid och så vidare. Men det gäller ju inte här.

Jag ser fram emot en effektiv och kompetent utredare – det tror jag säkert att migrationsministern strax kommer att presentera – och skarpa förslag som utan onödigt dröjsmål kan föreläggas riksdagen för beslut.

Anf. 55 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)
Herr talman! Jag har sagt att en översyn är på gång. Vi är väldigt nära att ha färdigställt ett direktiv och att ha en utredare utsedd. Vi talar om dagar eller någon vecka innan vi kan presentera ett utredningsdirektiv.

Det är klart att man gärna hade velat att det skulle ha gått snabbare, och så är det ofta i polititiken. Man tycker att saker och ting borde ha rättats till innan problemen kommer, att man borde ha börjat långt tidigare.

Jag vet att också den förra regeringen nosade på den här frågan, men den förra regeringen valde att inte gå vidare med någon utredning. Varför vet inte jag. Den frågan får man ställa till partierna i den förra regeringen. Men man kan inte kritisera mig för att jag nu inte fort nog genomför det som den förra regeringen inte gjorde.

Red’s kom:
Jo, det kan man. Bara för att den borgerliga regeringen inte tog tag i frågan är det ingen ursäkt för att dagens regering heller inte gör det. Dessutom har problemen eskalerat kraftigt sedan dagens regering tillträdde.

Vi ser nu till att försöka lösa det här problemet, och det blir den regering som jag företräder som får göra det. Det finns en enkel naturlag, nämligen att ju fortare man börjar med saker och ting, desto fortare blir man klar.

Nu tillsätter vi en utredare. Vederbörande kommer att vara färdig under våren. Därefter kommer vi att gå till riksdagen med ett lagförslag. Man ska veta att det inte är alldeles enkelt juridiskt att knäcka den här frågan. Det är, som många har påpekat, en komplicerad lagstiftning. Man måste också väga in starka rättssäkerhetsaspekter i den. Det är inte hur lätt som helst. Men vi har större möjligheter när det gäller offentlig plats. Redan i dag kan polisen i enlighet med ordningslagen flytta på folk som har bosatt sig på offentlig plats där de inte har rätt att vara. Men på privat plats är det mycket mer komplicerat.

Som sagt, vi går vidare med detta. Johan Forssell vill ta upp en diskussion om vad jag säger till olika kommunalråd och kommunföreträdare. Jag är från Skåne själv, och jag ser situationen i Malmö där vi har precis en sådan problematik som växer på Sorgenfriområdet med en begynnande kåkstadskaraktär. Malmö kommun, som är en socialdemokratiskt och miljöpartistiskt styrd kommun, tog initiativet i våras att med stöd av miljöbalken försöka avhysa dem som hade bosatt sig där. Det överklagades till länsstyrelsen och har inte kunnat genomföras. Det är också en problematik som jag tycker att man ska se i detta.

Låt oss försöka att gemensamt ta fram en ny lagstiftning. Jag samverkar gärna med de borgerliga partierna för att se till att den lagstiftningen blir så bra som möjligt.

Anf. 56 Johan Forssell (M)
Herr talman! Antalet migranter som kommer hit och tigger har enligt den nationella samordnaren fördubblats på ett år, så jag skulle nog säga att vi faktiskt står inför ett nytt läge. Det är betydligt mer bekymmersamt nu än vad det var för bara ett år sedan. Det kan ju förklara varför man har gjort och inte har gjort saker tidigare.

Vi moderater tog tag i den här debatten tidigt i våras. Då fick vi hård kritik för detta, och jag uppfattade aldrig att regeringen gav oss något stöd i detta då, men jag tycker som sagt att det är bra att ni nu tar tag i detta och har aviserat en utredning. Jag hoppas att den kommer på plats så snart som möjligt, men framför allt hoppas jag att lagstiftningen kommer på plats också.

Jag tror som sagt att det är viktigt att inte bara stirra sig blind på lagen utan också på hur den används. Där är de lokala företrädarna oerhört viktiga. Det krävs ett politiskt ledarskap på lokal nivå.

Här i Stockholm har man, om mina uppgifter är korrekta, inte genomfört några avhysningar från offentlig mark alls under det första halvåret. Det tycker jag är helt orimligt. Jag undrar vem som ska ta ansvar för detta. Stadshusmajoriteten duckar också i de här frågorna. Det är bekymmersamt. Jag tycker att regeringen har ett ansvar att tala med sina partikamrater på lokal nivå om man nu bryr sig så mycket om de här frågorna, som jag får intrycket av att Morgan Johansson gör, så att man inte bara passivt tittar på när problemen växer i omfattning utan faktiskt använder de medel som finns.

Jag tycker också att det är positivt med löftet om fortsatt samverkan med de borgerliga partierna. Det tycker jag är bra, och jag hoppas att det löftet är förankrat i hela regeringen.

Anf. 57 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)
Herr talman! När det gäller det sista är det självklart att det är hela regeringen vi talar om när det gäller att lösa den här frågan. Vi träffade samordnaren Martin Valfridsson i förra veckan. Han gick igenom hur läget just nu ser ut, och jag skulle nog vilja säga att vi är ganska väl pålästa på det som just nu inträffar. Vi ska försöka minska det här problemet så mycket vi bara kan.

Precis som Johan Forssell var inne på ligger en del av problematiken i hemländerna Rumänien och Bulgarien. Om jag ska avge något omdöme är Bulgarien faktiskt svårare att jobba med än vad Rumänien har varit. Med Rumänien har vi ett avtal mellan länderna för att i viss mån försöka hjälpa dem att ta del av de medel som finns på EU-nivå för detta. Med Bulgarien däremot har det varit väldigt mycket svårare. Jag träffade vice premiärministern från Bulgarien i våras, och när jag tog upp den här frågan ville man inte riktigt kännas vid problematiken. Vi jobbar alltså aktivt både på EU-nivå och på nationsnivå.

Utöver den här lagstiftningen som vi nu tar fram förbereder vi också andra utredningsdirektiv till människohandelsutredningen där vi ser över möjligheten att kriminalisera dem som utnyttjar någon annans tiggande, det vill säga tjänar pengar på någon annans tiggande. Det är alltså ungefär som den nuvarande kopplerilagstiftningen men applicerat på tiggeriverksamheten. Där är vi också på väg fram med utredningsdirektiv.

Diskussionen om hur det är i Stockholm tycker jag att man får ta i Stockholms stadshus, Stockholms fullmäktige, och inte i riksdagen. Jag kan bara från regeringens sida säga att det är viktigt att se till att svensk lag upprätthålls överallt och att man faktiskt lägger sig vinn om det också på kommunal nivå.

Överläggningen var härmed avslutad.

Se även bl a;
Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Anna König Jerlmyr ger förslag på åtgärder mot EU-migranter som inte löser problemen

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd Moderaterna Stockholms stad, ger ännu en gång förslag på hur man ska komma tillrätta med problemen med EU-migranterna. Men dessa sju förslag kommer inte att ha någon effekt i det stora hela, när ett tiggeriförbud – så som andra EU-länder har – skulle lösa problemen avsevärt effektivare, snabbare och billigare;

Fattiga EU-medborgare som sitter utanför butiker och på gator har de senaste åren blivit allt vanligare i Sverige, precis som i många andra länder i Europa.

Red’s kom:
Den största ökningen av EU-migranter/romer har dock skett i Sverige.

Bakgrunden är att människor är fattiga, arbetslösa och saknar tillräcklig utbildning och inte sällan beror detta på brister som korruption och diskriminering i deras hemländer. Som följd av detta växer allt fler olagliga boplatser fram med sanitära olägenheter och stundtals ökad otrygghet som följd.

Red’s kom:
Nej, att människor är fattiga, arbetslösa, outbildade och på vissa sätt diskriminerade har inte att göra med de sanitära olägenheter som EU-migranter orsakar Sverige (bland så mycket annat). Anledningen till dessa är enbart en fullständigt bristande respekt bland romer för det land de befinner sig i.

Vid samtal med lokal polis i Stockholm framgår det tydligt att boplatserna och sovplatserna aldrig varit så många som nu.

Sveriges politiska partier har misslyckats

Svenska partier måste vara självkritiska. Det måste också vi inom Moderaterna. Valet 2014 var tiggeri en av de mest diskuterade frågorna på gator, torg och vid köksborden. Ändå kunde vi moderater inte nå ut med tydliga svar eller någon enad partilinje. Trots att vi aktivt arbetat med frågan i flera år, både lokalt i Stockholms stad och andra kommuner. Att Moderaterna var tysta i en så angelägen fråga är ett underkännande av vår kommunikation till väljarna och något vi måste ta lärdom av för framtiden.

Någon som bryr sig om vad väljarna tycker?

Det är viktigt att vi inom politiken ser utmaningarna utifrån väljarnas perspektiv. Att hjälpa utsatta människor är viktigt, där är alla överens. Men vi får aldrig glömma tryggheten inom det offentliga rummet. Svensk lag gäller lika för alla, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.

Ingen vill ta sitt ansvar

Alla verkar dessutom säga att det är någon annans ansvar. Regeringen hänvisar till den nationella samordnarens arbete och förändringar som inte kommer att lösa de utmaningar vi ser på stadens gator i dag. Kommuner som Stockholms stad hänvisar till EU och regeringen.

Lokala ordningsföreskrifter och nationell lagstiftning

Moderaterna har varit tydliga med att i ett långsiktigt perspektiv måste hemländerna ta ansvar för sina medborgare och säkerställa välfärd och skolgång. Detta kan inte Sverige göra. I det kortsiktiga perspektivet måste svensk lag gälla lika för alla. De lokala ordningsföreskrifterna i kombination med nationell lagstiftning möter idag de allra flesta utmaningar som finns, men samtidigt ser vi en utmaning i att gällande regelverk inte följs. Polisen anser sig inte ha tid och resurser att upprätthålla lagen.

Moderaterna i Stockholms stad föeslår följande förändringar:
1. Möjliggör för kommuner att anställa lokala ordningsvakter som kan avlasta polisen i arbetet med att självständigt agera efter ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter. På så sätt kan lokala vakter avhysa och flytta på boplatser och sovplatser.

Red’s kom:
Till orimliga kostnader för samhället så länge ett tiggeriförbud inte införs i Sverige.

2. Inför en ny specialutbildning för ordningsvakter med särskilt fokus på ordningslag och lokal ordningsstadga.

Red’s kom:
Vad hjälper det när ordningslag/ordningsstadgar är otillräckliga och  EU-migranter fullständigt struntar i regelverken ändå?

Ordningsvakter skulle medföra stora kostnader för landet som inte har någon märkbar effekt så länge tiggeriförbud inte införs i någon form.

3. Minska byråkratin som omgärdar avhysning, i dag vittnar polis, markägare och andra aktörer om hur byråkratisk och segdragen processen runt avhysningar är.

Red’s kom:
Att bara minska byråkratin runt avhysningar tillför i sig väldigt lite. Kostnader för EU-migranters olagliga bosättningar ska inte drabba privata markägare. Olagliga bosättningar ska resultera i böter för EU-migranterna, och när dessa inte betalas ska deras fordon beslagtas och de ska utvisas. Mycket tydliga signaler måste skickas till EU-migranterna att olagliga bosättningar kommer att beivras med kraft.

4. Möjliggör för kommuner att bötfälla nedskräpning, vilket enbart polisen har mandat att göra i dag.

Red’s kom:
Vad skulle det tillföra när det ändå inte finns någon EU-migrant som bryr sig det minsta om att betala några böter?

5. Stärk arbetet mellan polis och socialtjänst i Rumänien och Sverige med uppsökande arbete för att upptäcka eventuell människohandel eller utnyttjande av fattiga EU-medborgare.

Red’s kom:
Rumänien är inte ett så civiliserat land. Polisen i Rumänien är korrupt. Varför skulle de bry sig?

Varför bortse från Bulgarien här?

6. Förstärk kommuners arbete med att informera redan vid anländandet till Sverige om regelverket kring den fria rörligheten, vilka skyldigheter EU-medborgare har och vad uppehållsrätten innebär.

Red’s kom:
Hur skulle det gå till rent praktiskt med gränser utan gränskontroller?

EU-migranterna vet mycket väl att de bara får vistas 3 månader i Sverige – och endast om de är självförsörjande. Varför skulle information om något de redan vet tillföra något?

7. Initiera ett toppmöte på EU-nivå om mänskliga rättigheter där sanktioner kan sättas in mot medlemsländer, som Rumänien och Bulgarien, som har utbredd diskriminering och förtryck.

Red’s kom:
Sverige kan inte initiera några toppmöten. Sverige är bara en lydstat till EU, där svenska politiker inte ifrågasätter något samt bugar och tackar för alla krav som ställs på Sverige och alla pengar vi glatt betalar till EU utan att få något tillbaka.

MP passiviserar regeringen

Vi välkomnar att regeringen allt mer driver Moderaternas linje i frågan om långsiktighet och behov av nationella riktlinjer, men befarar att deras utlovade insatser kommer att falla på grund av samverkan med Miljöpariet. Vi har sett detta i Stockholms stad där Socialdemokraterna helt har lämnat walk over i frågan till Miljöpartiet.

Oviljan att upprätthålla svensk lag och avhysa olagliga boplatser har snabbt lett till negativa konsekvenser och upplevd otrygghet. Parklekar tvingas stänga på grund av att de inte kan garantera säkerheten, parker och gator kan inte städas på grund av att medarbetare hotas när de försöker att utföra sitt arbete. Det är helt centralt att vi ska kunna garantera tryggheten för medborgare och stadens medarbetare. I synnerhet i våra allmänna rum och inte minst vid barns lekplatser, vilket inte är fallet i dag. Genom att ge kommuner rätt verktyg att själva agera som vi kan göra en verklig förändring här och nu.

Vill någon ta ansvar?

Det är dags för ansvar. Därför vill jag bjuda in Socialdemokraterna och Karin Wanngård till samtal om hur att lösa de utmaningar vi ser i Stockholms stad. Det är genom ett gemensamt ansvarstagande som vi kan göra skillnad.

Red’s kom:
Det är mycket bra att det finns i alla fall några politiker i landet som ökar pressen på att åtgärder ska vidtas, men det krävs betydligt kraftfullare åtgärder än ovan föreslagna om de ska ha någon märkbar effekt. Framför allt kostnadseffektivare åtgärder.Klicka här för att gå till debattartikeln i SvD, 2015-09-19
Se även bl a;
Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Ordningsvakter för att avhysa tiggare och bötfälla nedskräpning

12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

M, FP och KD kräver hårdare tag mot EU-migranters olagliga tältläger på Södermalm


Ska jobb och bostad till tiggare prioriteras framför svenska medborgares behov?


Beatrice Ask tror att tiggeriförbud är samma som förbud att be om hjälp


Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt


Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Norsjö kommun vilseleder om EU-migranter på sin webbplats

Norsjö kommun skriver (2015-09-08) på kommunens webbplats följande information om EU-migranter:

Varför kommer det tiggare till Sverige?
EU-migranter som tigger på våra gator har tidigare varit ett storstadsfenomen men som nu sprider sig runt om i Sverige. Merparten är medborgare i Bulgarien och Rumänien och tillhör etniska guppen romer, en grupp som diskrimineras i sina hemländer och har små möjligheter till inkomster. Att tigga i Sverige är ett sätt att försörja sig själv och kvarvarande familj i sitt hemland.

Red’s kom:
Detta är subjektiv information som knappast hör hemma på kommunens webbplats. Varför det kommer tiggare till Sverige finns det olika åsikter om – liksom att det finns olika anledningar till detta – och det är inte nödvändigtvis så att Norsjö kommuns åsikt om detta är den rätta.

Lagligt att tigga på gatan
I Sverige är det inte olagligt att tigga på offentliga platser.

Red’s kom:
Det är lagligt att tigga på offentliga platser i Norsjö kommun eftersom denna kommun är en av dem utan ordningsföreskrifter om insamling av pengar. Emellertid har en majoritet av Sveriges 290 kommuner regelverk för detta som måste följas. Det är alltså inte korrekt att det inte är olagligt att tigga på offentliga platser i Sverige.
Se; Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

Den fria rörligheten är en grundprincip som regleras av EU. För vistelse i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig med giltigt pass eller annan ID-handling.

Red’s kom:
Detta är inte korrekt.
För vistelse i högst tre månader av andra EU-länders medborgare krävs att dessa personer är självförsörjande.

Kommunen har ansvar för akuta insatser
För personer som vistas här men inte är bosatta i Sverige har kommunen biståndsansvar när det gäller akuta insatser, så kallad nöd. Personer som inte har för avsikt att söka arbete har inte rätt till långvarigt stöd, men har rätt till akuta insatser om behov uppstår och personen vänder sig till socialtjänsten.

Sådan hjälp kan bestå av resa till hemlandets ambassad eller pengar till mat eller härbärge.

Red’s kom:
Detta är värdelöst vetande så länge kommunen inte vågar tidsbestämma nödhjälpen på något sätt.

Sedan är det fel att nödhjälp kan bestå av resa till hemlandets ambassad. Var har kommunen fått detta från?
Se; Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm

Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och individuell prövning av sökandes behov.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller barn. Även om en familj inte själv söker hjälp så har socialtjänsten genom bland annat genom uppsökande verksamhet ett ansvar att försäkra sig om att inte något barn far illa.

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Sverige enda landet där tiggeriförbud är omöjligt, enligt Socialdemokraterna Vellinge

Under rubriken ”Ett tiggeriförbud är omöjligt att genomföra” skriver Björn Axtelius, ordförande för Vellinge Socialdemokrater, varför han tror att Sverige inte kan göra som alla andra EU-länder;

Från olika håll, inte minst i Vellinge kommun, kommer nu krav på att förbjuda tiggeri på gator och torg och låta kommunerna själva bestämma hur förbuden ska utformas.

Socialdemokrater kan inte acceptera diskussion om att förbjuda tiggeri

Vi Socialdemokrater i Vellinge kan inte acceptera en sådan utveckling och det av flera skäl.

1. Allmosor till den fattige löser inte orsakerna till fattigdom, ett förbud upphäver inte fattigdomen och att den har fått ett tydligare ansikte.

Red’s kom:
Det är riktigt att fattigdom inte löses med tiggeri, men varför måste syftet med ett tiggeriförbud endast vara att ”upphäva fattigdom”? Kan det inte finnas andra skäl? T ex att komma tillrätta med alla de problem EU-migranter orsakar Sverige?

Se; Varför provocerar EU-migranter?

Har politiker i Sverige inget ansvar?

Det är en konsekvens av de regler som gäller för vårt EU-medlemskap, den fria rörligheten av varor, tjänster och människor mellan EU-länderna.

Red’s kom:
Det går inte att skylla tiggeriet av EU-migranter, och medföljande problem, på den fria rörligheten. Orsaken till dagens problem är enkom politikernas handlingsförlamning och deras bristande förmåga till logiskt tänkande.

Socialtjänstlag inte uppdaterad för dagens sociala turism

Redan Göran Persson varnade för social turism och vår nästan halvsekelgamla socialtjänstlag är inte uppdaterad för att hantera dagens starka folkrörelser inom EU.

Har S+MP-regeringen tillsatt en utredning?

Regeringen har tillsatt en utredning i frågan och vi avvaktar resultatet av den.

Red’s kom:
Då får ni Socialdemokrater vänta länge, för någon sådan utredning har inte tillsatts. Kanske dags att vakna?

Det enda S+MP-regeringen gjort är att förhala frågorna genom sin förlängda arm, den nationella samordnaren för EU-migranter, som klargjort att han enbart kan komma med rekommendationer på hur kommunerna ska agera.

Vad kommunen ska göra vet vi redan idag, och det är att följa lagen, dvs ingen skola för tiggarbarn, inget subventionerat boende för EU-tiggare, inga pengar till organisationer som påstår sig verka för EU-migranter i Sverige.

Diskussion om EU-migrationens problem?

Även på högsta politiska nivå inom EU förekommer diskussioner om EU-migrationens problem.

Red’s kom:
Vilken politisk nivå är detta? Den enda diskussion som förekommer inom EU är migrationen, inte EU-migranter (dvs romer).

Björn Axtelius (S) tycks inte ens förstå skillnaden mellan migranter och EU-migranter (dvs en omskrivning av romer).

Ska Sverige vänta på en lösning som aldrig kommer?

Tills den är löst på denna nivå får var och en efter eget samvete hantera mötet med den fattige – det finns goda och relevanta ideologiska skäl både till att ge och inte ge pengar till en fattig.

Red’s kom:
Det finns inga ”relevanta ideologiska skäl” för att ge pengar till EU-migranter direkt i tiggarkoppen.

Naturligtvis ska Sverige inte avvakta något EU-beslut som kanske aldrig ens kommer. Dagens problem i Sverige ska lösas här och nu!

2. Om vi förbjuder tiggeri, hur ska detta fungera i praktiken?

Red’s kom:
Kanske enligt hur det fungerar i något av de andra EU-länderna? Eller så kan Sverige välja en egen variant. Förbud för EU-migranter att tigga i Sverige är i alla fall inte komplicerat att införa.

Dessutom finns det redan idag tillståndsplikt för tiggeri i de flesta kommuner. Att detta sedan inte utnyttjas är en annan sak.

Hur ser en tiggare ut?

Red’s kom:
Det är irrelevant hur en tiggare ser ut. Vi bryr oss inte om utseendet. Det är själva handlingen som ska förbjudas, inte utseendet.

Är en duktig gatumusikant en tiggare?

Red’s kom.
Om en ”duktig gatumusikant” är tiggare eller inte beror varken på om denna är duktig eller gatumusikant, utan om insamling av pengar sker och hur.

Dessa inslag i gatubilden upplever vi som berikande och som en rättighet för den enskilde att utöva.

Red’s kom:
Det kan man ha olika åsikter om. Men det har aldrig varit tal om att förbjuda gatumusikanter, så frågan saknar helt betydelse.

Krävs det att hen är en dålig eller rentav passiv gatukonstnär för att kvalificera sig som tiggare? Vem gör den bedömningen i så fall?

Red’s kom:
Mycket enkla frågor att lösa. Meningslösa/korkade frågor att ställa i nuläget.

Ska polisen beivra överträdelser? Vilka arbetsuppgifter ska då sättas åt sidan?

Red’s kom:
Det är polisens uppgift. Även om Moderaternas förslag är – med eller utan tiggeriförbud – att sysselsätta ett stort antal ordningsvakter för att försöka hålla ordning på landets EU-migranter.

Vi tror risken är stor att det utvecklas pöbelvälden med en självpåtagen uppgift att beivra lagbrott mot tiggeri.

Red’s kom:
Självpåtagen uppgift att beivra lagbrott”? ”Pöbelvälden”? Logik är inte Björn Axtelius starka sida, men fantasi verkar han ha desto mer av.

3. Vi kan inte ha 290 olika kommunala utformningar av reglering av tiggeri.

Red’s kom:
Varför inte det?

Självklart kan vi ha 290 olika kommunala utformningar av reglering av tiggeri, men det kommer det givetvis inte att bli.

Varför skulle det bli någon skillnad mot idag, där Sverige har 290 olika ordningsstadgar?

En kommun med starkare invandringskritiska partier kommer då att exportera problemen med tiggeri till närliggande kommuner.

Red’s kom:
Alltså löser problemen sig av sig själv. Det är väl bra?

Dessutom förutsätter detta resonemang att ett nationellt tiggeriförbud inte införs, vilket en majoritet vill ha eftersom det är det bästa alternativet för alla.

Lösningen måste istället sökas i en nationell strategi för både hur vi hanterar situationen i Sverige och inom EU-samverkan, precis som för asylmottagningen.

Red’s kom:
Det ena utesluter inte det andra. Tiggeriförbud är den bästa nationella strategin.

Regeringen har aktiverat sådana kontakter och planerar nationella strategier som vi avvaktar resultatet av.

Red’s kom:
Björn Axtelius (S) visar på en extrem okunnighet.Klicka här för att gå till debattinlägget i SDS, 2015-09-01Not. 89% av 194 läsare så här långt håller inte med Björn Axtelius (S).

Se även bl a;
Socialdemokraternas distriktsordförande i Bohuslän okunnig om EU-migranter, tiggeriförbud, etc

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud


Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Inför tillståndsplikt för tiggeri för att skydda utsatta EU-migranter


Alla politiska partiers strategi för tiggare listas – Endast SD följer folkviljan


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter polisanmälda för tiggeri, brott mot ordningsstadgar

Tiggeri som företeelse har anmälts som ett brott mot den lokala ordningsstadgan.

Att regelbundet sitta på allmän plats och be om pengar i en mugg borde vara ett brott. Det anser en man som lämnat in en polisanmälan mot att personer gjort just detta på flera platser i Ängelholm.

Under flera månader har mannen, som är i 30-årsåldern, observerat hur män och kvinnor suttit vid olika affärsingångar och bett om pengar. Han har även fört anteckningar om tidpunkter och platser mellan den 24 juni och 24 augusti.

Brott mot lokala ordningsstadgar

Sina iakttagelser har han lämnat till polisen som bevismaterial för att personerna brutit mot den lokala ordningsstadgan, där det bl a står att det krävs polismyndighetens tillstånd för insamling av pengar ”i bössor eller liknande” på allmän plats.

Red’s kom:
I ordningsstadgarna står standardformuleringen:
Insamling av pengar
§ 12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Se; Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

Polisen saknar stöd för att tiggeri inte är ett brott mot ordningsstadgar

Karim Ottosson, chef för lokalpolisområde Kulla-Bjäre, fick ta polisens rättscentrum i Malmö till hjälp för att tolka rättsläget.

Red’s kom:
En blind som leder en blind. Polisen saknar rättslig kunskap i dessa frågor, förutom att de bara ger sitt subjektiva tyckande där det handlar om att försöka undvika extra arbete för polisen.

Där kom man fram till att det inte är ett brott att samla in pengar till sitt eget uppehälle, eftersom det inte likställs med insamlingar till exempelvis organisationer.

Red’s kom:
Det är personligt tyckande att tiggeri inte likställs med insamlingar till organisationer, och därför inte kräver tillstånd. Det finns inget rättsligt stöd för detta tyckande, det är inte vad som står i ordningsstadgarna och det saknas prejudicerande dom!

Problemet är att ingen kommun vill driva denna fråga rättsligt för att därigenom, i medborgarnas intresse, få klarhet i vad som egentligen gäller.

När en liknande frågeställning dykt upp i Helsingborg har man kommit fram till samma slutsats.
– Den kommer troligtvis att läggas ner, det är ju inget brott, säger Karim Ottosson.

Red’s kom:
Troligtvis? Självklart kommer polisanmälan att avskrivas oavsett om det är ett brott eller ej, med motiveringen;
Förundersökning nedlagd på grund av att bevis saknas
så som sker med i princip alla polisanmälningar.

Det är så rättssamhället fungerar… eller rättare sagt inte fungerar. Polisen strävar bara efter att göra så lite som möjligt, och samhället accepterar detta i tysthet.

Brott mot ordningsstadgar att sätta upp lapp om att man söker arbete

På måndagen dök det upp en ny anmälan mot en EU-migrant som satt vid en butiksingång, hållande en skylt. Han ska också ha tejpat fast ett anslag på butiksfönstret med en information om att han sökte arbete. Även denna gång åberopar anmälaren brott mot den lokala ordningsstadgan.

Här kan det stämma, konstaterar Karim Ottosson. Men han tycker inte att överträdelsen har en sådan tyngd att den borde bli en polissak.

Polisen minimerar sina arbetsuppgifter

Generellt anser inte polisen i Ängelholm att det finns några ordningsproblem kring tiggandet. Det senaste året har ett fåtal incidenter noterats. I två fall har polisen fått anmälningar om att tiggare trakasserats. En annan gång blev en man bortjagad av en grupp efter en konflikt.

Red’s kom:
Självklart! Helt i linje med polisens strategi att undvika skapa sig nya arbetsuppgifter. De gör inte mer än vad de blir beordrade att göra.

Vad är det för mening i att kontakta polisen när man vet att inget kommer att hända?

– Jag har inte hört något från någon butiksägare heller, att de ringt till oss och velat ha hjälp att avhysa någon, säger förundersökningsledare Magnus Johansson.

Red’s kom:
Eftersom inte minst polisen så tydligt visat att det är meningslöst att be polisen avhysa EU-migranter som bryter mot lag och stadgar så är butiksägarna uppgivna.

Kommer undan böter genom att inte uppge vem man är

Straffet för att bryta mot den lokala ordningsstadgan är vanligen böter. För att kunna döma ut det måste man känna till personernas identitet.

Red’s kom:
Det spelar ingen roll vilka lagar EU-migranter bryter mot. Ingen EU-migrant har någonsin betalat några böter.

Om en svensk medborgare vägrar säga vem man är eller uppger fel identitetsuppgifter, så kommer man inte undan böter med det.

Vad gör kommunen åt problemen med EU-migranter?

Sverigedemokraten Patrik Ohlsson ställde i april en fråga i fullmäktige om vad kommunen gjorde åt vad han kallar för ”det växande tiggeriproblemet”.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) svarade att det inte är kommunens utan polisens sak att upprätthålla ordningen på gator och torg.

Red’s kom:
Att det är polisens sak att upprätthålla lag och ordning är en helt annan fråga.

Det är kommunens sak att sätta upp ordningsstadgar som sedan ska upprätthållas av polisen. Det ska som allra minst klart framgå från kommunens stadgar att aktivt tiggeri – dvs när man går runt och ber om pengar utan motprestation – kräver tillstånd.

Aktivt tiggeri kräver förvisso tillstånd av polisen redan med de ordningsstadgar som de flesta kommuner har, men det skadar inte att vara tydlig.Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2015-08-31
Se även bl a;
Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma

EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

Ordningsstadgar för
insamling av pengar

På något sätt har man kommit fram till att kommuner (trots sin självbestämmanderätt) som har stadgar enligt SKL, med tillståndskrav för insamling av pengar – tiggeri -, inte har rätt att utnyttja dessa stadgar för att hindra eller begränsa EU-migranter från att passivt tigga – dvs att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd – i kommunen.

Någon prejudicerande dom för förbud i kommunala ordningsstadgar mot passivt tiggeri finns emellertid inte. Frågan – som aldrig gått längre än till tingsrätten – har inte ens prövats i Förvaltningsrätten. Fram tills att en prejudicerande dom finns så vet ingen vad som egentligen gäller för möjligheterna för en kommun att förbjuda passivt tiggeri, eller belägga passivt tiggeri med tillståndsplikt.

Aktivt tiggeri (där man går runt och ber om pengar) kan emellertid förbjudas via lokala ordningsstadgar.

Not. En kommun har dessutom rätt att ta ut en avgift för användandet av offentlig plats.

Sammanfattningsvis, den kommun som vill stoppa EU-migranter från att tigga kan göra detta, men då måste viljan att följa folkets vilja finnas där. Frågan är bara vilken kommun som har en majoritet av politiker som vill följa folkets vilja?

Kommuner med hårdare krav för insamling av pengar än standard:
Aneby
Eksjö
Jönköping
Mullsjö
Tranås
Värnamo
Västerås
Åstorp

Kommuner utan undantag på krav för tillstånd till gatumusik:
Avesta
Helsingborg
Kumla
Malmö
Nynäshamn
Sollefteå
Tingsryd
Vetlanda
Vindeln
Värnamo

Kommuner med hårdare krav för tillstånd till gatumusik:
Borlänge
Gävle
Smedjebacken
Stockholm
Ystad

Kommuner med lättare krav för insamling av pengar än standard:
Dals-Ed
Färgelanda
Gagnef
Jönköping
Katrineholm
Lekeberg
Leksand
Lomma
Lysekil
Malung-Sälen
Mora
Pajala
Perstorp
Skara
Stenungsund
Svalöf
Sävsjö
Tjörn
Uddevalla
Upplands-Väsby
Uppsala
Vimmerby
Västervik
Västerås
Växjö
Ystad
Öckerö
Övertorneå

Kommuner utan krav överhuvudtaget för insamling av pengar:
Surahammar
Älvkarleby
samt de kommuner (t ex Hässleholm och Kristianstad) som ej listas här nedan.


MALMÖ
Lokal ordningsstadga för Malmö kommun
Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Not. Inget undantag för gatumusik!

LUND
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun
Insamling av pengar
11 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Tillstånd krävs inte för insamling, som skall ske i samband med framförande av gatumusik.

HELSINGBORG
Ordningsstadgar – Helsingborg
Insamling av pengar
§ 12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Not. Inget undantag för gatumusik!

GÖTEBORG
Lokal ordningsstdga, Göteborgs stad (?)
10 § För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

STOCKHOLM
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun
Insamling av pengar
14 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.


ALE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ALINGSÅS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
Insamling av pengar
10 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ALVESTA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alvesta kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ANEBY
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ANEBY KOMMUN
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
När polismyndigheten beviljat tillstånd skall arrangörens namn och ändamålet med insamlingen framgå.
Standard formulering om gatumusik.

ARBOGA
Lokala ordningsföreskrifter Arboga kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Gatumusikanter får, i samband med att de framför musik, samla in pengar utan tillstånd från polismyndigheten.

AVESTA
Lokala ordningsföreskrifter – Avesta
Insamling av pengar
§ 11 Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

BENGTSFORS
Lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BJUV
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BOLLEBYGGD
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BOLLNÄS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Bollnäs
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BORGHOLM
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BORLÄNGE
Lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
11§ Standard formulering.
Standard formulering om gatumusikom insamlingen sker passivt d v s att bössor eller liknande är placerade på marken.

BORÅS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BURLÖV
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
§ 13 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BÅSTAD
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

DALS-ED
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Dals-Eds kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer (hjälpverksamheter) krävs inte tillstånd.

DEGERFORS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Degerfors kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

EKSJÖ
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
När insamlingen sker ska arrangörens namn och ändamålet med insamlingen framgå.
Standard formulering om gatumusik.

EMMABODA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN
INSAMLING AV PENGAR
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

FALKENBERG
Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

FLEN
Lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

FORSHAGA
Kungörelse av lokala ordningsföreskrifter för Forshaga kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

FÄRGELANDA
Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer (hjälpverksamheter) krävs inte tillstånd.

GAGNEF
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun
§ 12 Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser krävs inte tillstånd.

GISLAVED
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GISLAVEDS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GNESTA
Lokala ordningsföreskrifter Gnesta kommun
Insamling av pengar
§14 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GNOSJÖ
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GNOSJÖ KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GOTLAND
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR REGION GOTLAND
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GRUMS
Lokala ordningsföreskrifter
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Grums kommun 17 FS 1996:24
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GÄVLE
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER GÄVLE KOMMUN Gäller från och med: Den 1 november 2014
Penninginsamling
13 § Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.

HALMSTAD
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER – Halmstad
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HANINGE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Haninge kommun
Insamling av pengar
§ 11 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HAPARANDA
Ordningsföreskrifter – Haparanda
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HEDEMORA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HEDEMORA KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HUDDINGE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun
12 § Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HYLTE
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HYLTE KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÅBO
Allmänna ordningsföreskrifter, gällande inom Håbo kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÄRJEDALEN
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN
INSAMLING AV PENGAR
§ 11 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÄRNÖSAND
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun
1.9
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÄRRYDA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER I HÄRRYDA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÖGANÄS
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÖGANÄS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÖÖR
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÖÖRS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

JOKKMOKK
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JOKKMOKKS KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

JÄRFÄLLA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

JÖNKÖPING
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun
Insamling av pengar
14 § Standard formuleringenligt vad som följer av 2 kap. 4 § ordningslagen.
Allmänheten som insamlingen riktar sig mot ska genom skylt upplysas om för vilket ändamål insamlingen sker.
Standard formulering om gatumusikav polismyndigheten.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte heller när skolklasser samlar in pengar till biståndsprojekt eller hjälporganisationer.

KALIX
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KARLSKOGA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskoga kommun
Insamling av pengar
14 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KATRINEHOLM
Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när
1. Skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande,
2. insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik.

KIL
Kungörelse med lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun (Värmlands län)
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KIRUNA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KIRUNA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KLIPPAN
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KLIPPANS KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KRISTINEHAMN
Lokala ordningsföreskrifter för Kristinehamns kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KUMLA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

KUNGSBACKA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KUNGSÖR
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KUNGÄLV
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KUNGÄLVS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KÄVLINGE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kävlinge kommun
Insamling av pengar
19 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KÖPING
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Köpings kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LAHOLM
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Laholms kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LEKEBERG
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Lekebergs kommun
12 § – Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
Tillstånd krävs inte heller för skolklasser för insamling av pengar till skolresor eller bidrag till hjälporganisationer mm.

LEKSAND
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun
Antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
Inte heller krävs tillstånd när skolklass samlar in pengar till hjälporganisation, skolresor och liknande ändamål.

LESSEBO
ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LESSEBO KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LILLA EDET
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LILLA EDETS KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LINDESBERG
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LINDESBERGS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LJUNGBY
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LJUNGBY KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LJUSNARSBERG
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LOMMA
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOMMA KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
Tillstånd behövs inte för skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer.

LUDVIKA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LYSEKIL
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LYSEKILS KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer krävs inte tillstånd.

MALUNG-SÄLEN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusikeller när skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer mm.

MARK
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MARKS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MELLERUD
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MORA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
För skolklasser och ideella föreningar skall kommunen söka tillstånd, innebärande att dessa grupper ej behöver erlägga avgift för tillstånd hos polismyndigheten.

MULLSJÖ
Lokala ordningsföreskrifterLokala ordningsföreskrifter, PDF
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Allmänheten som insamlingen riktar sig mot ska genom skylt upplysas om för vilket ändamål insamlingen sker.
Standard formulering om gatumusik.

MUNKEDAL
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkedals kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MUNKFORS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkfors kommun
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MÖLNDAL
LOKAL ORDNINGSSTADGA FÖR MÖLNDALS STAD
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MÖNSTERÅS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl torghandelsföreskrifter
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MÖRBYLÅNGA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN
Insamling av pengar
§ 11 Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer mm.
Standard formulering om gatumusik.

NORA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NORA KOMMUN
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

NORRTÄLJE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrtälje kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

NYBRO
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN
12 § Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN
12 § Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

NYNÄSHAMN
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

ORUST
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORUST KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

OSBY
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OSBY KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

OVANÅKER
Lokala ordningsföreskrifter – Ovanåkers kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

OXELÖSUND
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

PAJALA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PAJALA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik…, eller då t ex skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer m m.

PERSTORP
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Perstorps kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte då insamling sker till förmån för hjälporganisation eller i samband med framförande av gatumusik.

RAGUNDA
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER – RAGUNDA KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

RÄTTVIK
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Rättviks kommun
Insamling av pengar
§12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SALEM
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SALEMS KOMMUN
Insamling av pengar
§ 9 För insamling av pengar i bössor eller liknande vid Rönninge station krävs, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, polismyndighetens tillstånd.
Standard formulering om gatumusik.

SIMRISHAMN
Lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun – 27 september 2010
Insamling av pengar
14 § Standard formulering.
(Standard formulering om gatumusik.)

SJÖBO
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SJÖBO KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SKARA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKARA KOMMUN
12 § Standard formulering.
Tillstånd krävs inte för ideella organisationer eller skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer eller när insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik.

SKELLEFTEÅ
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SKURUP
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skurups kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd erfordras inte för insamling av pengar då detta sker i samband med framförande av gatumusik.

SMEDJEBACKEN
Lokala ordningsföreskrifter Smedjebackens kommun
INSAMLING AV PENGAR
12 § Standard formulering.
När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd, om insamlingen sker passivt d v s att bössor eller liknande är placerade på marken.

SOLLEFTEÅ
Allmänna ordningsföreskrifter – Sollefteå kommun
Insamling av pengar
§ 11 Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

SOLLENTUNA
Lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun
§ 12 Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SOLNA
Lokala ordningsföreskrifter – Solna stad
Insamling av pengar
12§ Standard formulering.

SOTENÄS
Ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

STAFFANSTORP
Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

STENUNGSUND
Ordningsstadga
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

STORUMAN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun – 29 april 2014
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

STRÖMSTAD
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SUNDBYBERG
Lokala ordningsföreskrifter för Sundbybergs kommun
Insamling av pengar
12§ Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SUNNE
Lokala ordningsföreskrifter för Sunne kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SURAHAMMAR
OBS!!!
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS KOMMUN
Insamling av pengar
10 § Upphävd.

SVALÖV
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SVALÖVS KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser krävs inte tillstånd.

SVEDALA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SVENLJUNGA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SVENLJUNGA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÄFFLE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÄTER
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Säters kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÄVSJÖ
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Sävsjö kommun
Insamling
14 § Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

SÖDERHAMN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Söderhamns kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÖDERKÖPING
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÖDERTÄLJE
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN – Februari 2012
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TIMRÅ
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TINGSRYD
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tingsryds kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

TJÖRN
Lokal ordningsstadga – Tjörn
12 § Insamling
Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

TOMELILLA
Lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TORSBY
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Torsby kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TRANEMO
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, även innefattande föreskrifter för torghandeln, för Tranemo kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TRANÅS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tranås Kommun
§ 12 Standard formulering.
I ansökan om tillstånd skall arrangörens namn och ändamålet med insamlingen framgå.
Standard formulering om gatumusik.

TRELLEBORG
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trelleborgs kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TROLLHÄTTAN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TROSA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun
Insamling av pengar
10 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TYRESÖ
Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TÄBY
Lokala ordningsföreskrifter för Täby kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

UDDEVALLA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA KOMMUN
§ 12 Insamling av pengar
Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer (hjälpverksamhet) krävs inte tillstånd.

ULRICEHAMN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun
Insamlig av pengar
15 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

UPPLANDS-BRO
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
Insamling av pengar
12§ Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

UPPLANDS-VÄSBY
Gällande lokala ordningsföreskrifter – Upplands Väsby kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
Inte heller krävs tillstånd när skolklass samlar in pengar till hjälporganisation, skolresor och liknande ändamål.

UPPSALA
Lokala ordningsföreskrifter – Uppsala – 2013-03-25
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när
1. skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande,
2. insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik.

VADSTENA
Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VARA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VARBERG
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Varbergs kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VAXHOLM
Vaxholms stads föreskrifter om lokala ordningsföreskrifter för Vaxholms stad
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VELLINGE
Ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Standard formulering om gatumusik.

VETLANDA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vetlanda kommun (Jönköpings län)
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

VIMMERBY
Lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer mm.
Standard formulering om gatumusik.

VINDELN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vindelns kommun
Insamling av pengar
§ ?? Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

VINGÅKER
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VÅRGÅRDA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VÄNERSBORG
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VÄRNAMO
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Värnamo
12 § Standard formulering.
Om tillståndspliktig penninginsamling sker skall ändamålet med insamlingen klart framgå av en skylt eller på annat sätt.
Not. Inget undantag för gatumusik!

VÄSTERVIK
Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer mm.
Standard formulering om gatumusik.

VÄSTERÅS
OBS!
Lokala ordningsföreskrifter – Västerås stad
12 § Standard formuleringeller om insamlingen sker till förmån för hjälporganisationer.
När insamlingen sker i samband med framförande av musikaliskt eller annat konstnärligt verk krävs tillstånd om det inte framgår tydligt av omständigheterna på platsen att insamlingen sker utan påverkan från de som framför verket eller medhjälpare till dessa.

VÄXJÖ
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Växjö kommun
Insamling av pengar
10 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs ej när skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer m m.
Standard formulering om gatumusik.

YSTAD
NYA ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR YSTADS KOMMUN
Beslutade av Kommunfullmäktige 2012-11-15 (§ 173), reviderade 2013-10-17 (§163)
Insamling av pengar
15 § Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.
Tillstånd krävs inte heller när skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer.

ÅMÅL
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Åmåls kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÅRJÄNG
Kungörelse med lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun (Värmlands län)
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÅSELE
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÅSTORP
Lokala ordningsföreskrifter för Åstorps kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
För hjälporganisationer och skolklasser krävs endast anmälan till polismyndigheten.

ÄLVKARLEBY
OBS!!!
Lokala ordningsföreskrifter för Älvkarleby kommun – Beslutade av kommunfullmäktige 2013-02-20
Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs ej för insamling av pengar i bössor eller liknande.

ÄNGELHOLM
Lokala ordningsföreskrifter Ängelholms kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÖCKERÖ
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Öckerö kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatuartisteri krävs inte tillstånd.

ÖDESHÖG
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Ödeshögs kommun
Insamling av pengar
15 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÖSTERÅKER
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÖVERTORNEÅ
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Övertorneå kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik…, liksom när skolklasser samlar in pengar till olika hjälporganisationer.


Enligt Ordningslag (1993:1617) gäller följande;
1 kap.
2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.

3 kap
Lokala föreskrifter m. m.

8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

10 § Regeringen får överlämna åt en kommun att meddela sådana föreskrifter i fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen eller av ett av kommunen helägt företag.

Bemyndigande för en kommun att meddela lokala ordningsföreskrifter återfinns i 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen.

Ordningsföreskrifter får enligt bemyndigandet meddelas om de behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats.
Av 3 kap. 1 § ordningslagen framgår att en offentlig plats inom ett detaljplanelagt område enligt huvudregeln inte utan Polismyndighetens tillstånd får användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget.
Ordningslagens krav på tillstånd motiveras av att ett obegränsat användande av marken för något annat ändamål än det för vilket den i första hand är avsedd kan orsaka påtagliga störningar i trafiken eller av den allmänna ordningen eller säkerheten.
Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Vidare måste föreskrifterna ha sådant innehåll och vara utformade med sådan exakthet att möjlighet finns att tillämpa dem och övervaka efterlevnaden av dem.
Tillsynen av att ordningen på allmän plats upprätthålls ansvarar Polismyndigheten för.
Ingripanden som kan komma att genomföras för att upprätthålla ordningen sker därför genom Polismyndighetens försorg.

I förarbetena till ordningslagen anförs att det kan finnas behov av lokala bestämmelser som reglerar penningsinsamling på offentlig plats.
Undantag från tillståndskrav för sådan verksamhet bör emellertid regelmässigt göras i de fall då penninginsamlingen är ett led i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som i sig är tillståndskrävande.
Skälet till detta tycks vara att någon prövning från ordningssynpunkt utöver den som görs i tillståndsärendet rörande sammankomsten eller tillställningen inte anses behövlig.

Enligt ett uttalande i ordningslagens förarbeten, prop. 1992/93:210, är penninginsamling i samband med framförande av gatumusik inte tillståndspliktig, dels med hänvisning till att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat konstnärligt verk i sådant fall begränsas, dels med hänvisning till att en musikants insamling i en instrumentlåda eller på ett klädesplagg är en passiv handling. Det förhåller sig annorlunda om musikanten går runt bland publiken och samlar in pengar. Ett sådant tillvägagångssätt betraktas som en penninginsamling som kan omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift.

EU-migranter / Zigenare


Se även bl a;
EU-migranter polisanmälda för tiggeri, brott mot ordningsstadgar


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Ordningsvakter för att avhysa tiggare och bötfälla nedskräpning

Polisen räcker inte till för att avhysa tiggare från olagliga bo- och sovplatser, enligt Moderaterna i Stockholm. Nu föreslår man att kommunala ordningsvakter ska specialutbildas och få vissa polisiära befogenheter.
– Poliserna är för få och har många andra brott att prioritera, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna i Stockholm har tidigare argumenterat för att ordningsvakter ska få befogenhet när det gäller avhysa och flytta på bo- och sovplatser.
Stockholmsmoderaterna vill specialutbilda kommunala ordningsvakter som ska komplettera polisen i arbetet med att flytta olagliga bo- och sovplatser, samt avlasta poliserna så att de kan jobba med tyngre brott.
– Hittills har polisen inte klarat det uppdraget. Det finns 100-tals sovplatser i Stockholm, och flera kommuner har liknande problem, säger Anna König Jerlmyr.

Sanitära problem efter EU-migranter

Hur stort problem är det att människor sover på platser där de inte får?
– Det är en enorm utmaning i Stockholm. Det är problem för boende som inte kan ta sig fram, eller upplever det som otryggt. Det finns även sanitära problem, såsom avföring i parker där man sover. Man sover i parker, förskolor och på andra platser.

Föreslår att ordningsvakter ska delta vid avhysningar och bötfälla nedskräpning av EU-migranter

Enligt Anna König Jerlmyr finns det i dag två ordningsvakter som lyder under polisenheten, en som jobbar med arenasäkerhet (högriskmatcher) och en annan med säkerhetskontroll (domstolar och offentliga sammanträden i kommuner och landsting).

Moderaterna i Stockholm föreslår nu en tredje utbildning inom ordningskontroll, och man vill att dessa ordningsvakters befogenheter ska öka, att de ska få delta vid avhysningar och även bötfälla vid nedskräpning.
– Vi vill komplettera med en som handlar om ordningslag och kommunal ordningsstadga och ge ökade befogenheter till de lokala ordningsvakterna, som i dag inte får bidra vid avhysningar eller flytta på personer och sovplatser

Får flytta på boplats men inte på sovplats

Anna König Jerlmyr beskriver situationen i Stockholm så här (enl. Aftonbladet):
– Längs Sveavägen kan det ligga madrasser, som inte räknas som en boplats utan som en sovplats. De får man inte flytta på. Folk sover där varje natt och andra uppger att det är väldigt svårt att komma in i sina portar och att det är hinder både för restaurangägare och boende. Det skapar otrygghet.

Red’s kom:
Varför skulle polisen inte ha rätt att flytta en sovplats?

Enligt EU’s rörlighetsdirektiv är egen försörjning ett krav

Kan man inte försörja sig och saknar resurser, har man inte möjlighet att stanna enligt EU-rätt, säger Anna König Jerlmyr (M).

Konstruktiva förslag om EU-migranter

Vet du om det här är ett förslag som Moderaterna i fler regioner ställer sig bakom?
– Det är svårt att uttala sig om. Vi får mycket stöd i Stockholm för att vi föreslår konstruktiva vägar framåt.
– Tydligt är att vi inte kan ha det som i dag, det är ohållbart för många kommuner.

Ewa Larsson (MP) menar att det är diskriminering att upprätthålla lag

Ewa Larsson, MP, Socialborgarråd i Stockholm stad är kritisk till König Jerlmyrs förslag. Hon anser att det ska vara polisens uppgift att genomföra avhysningar.
– Jag förstår inte hur Anna König Jerlmyr har tänkt. Det är en märklig människosyn, nämligen att utbilda människor för att mota bort en annan grupp. Det är enligt mig diskriminering, säger Ewa Larsson.

Red’s kom:
Miljöpartiet verkar ha en märklig syn på vad diskriminering är. Hur kan det vara diskriminering att personer ges i uppdrag att upprätthålla lagen?Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-06-24
Se även bl a;
Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Socialborgarråd Ewa Larsson vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Avhysning av EU-migranter bromsas av polisen i Stockholm

Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter

EU-migranter avhyses från p-plats i naturreservat – Diskriminering, säger MP

Hundratals boplatser med EU-migranter i Stockholms innerstad

Olagliga läger för EU-migranter

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

M, FP och KD kräver hårdare tag mot EU-migranters olagliga tältläger på Södermalm


Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

Anders Lindberg kritiserar förenklad avhysning av EU-migranter som symbolpolitik


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Mårten Schultz tycker tillståndsplikt för tiggeri är ”Orwellskt”

Mårten Schultz skriver i Dagens Arena under rubriken ”Liberala kvinnors tiggeriförslag klingar Orwellskt” där Schultz kommenterar Liberala kvinnors förslag om ett tillståndskrav för passivt tiggeri.

Mårten Schultz menar att en tillståndsplikt i praktiken skulle innebära ett kriminaliserande av tiggeri.

Red’s kom:
Mårten Schultz säger sig ha en juridisk utbildning, men när man läser vad han skriver om EU-migranter, allemansrätt, tiggeriförbud och tillståndsplikt – som har det gemensamt att det finns inga juridiska referenser – så häpnar man över hans bristande kunskap inom juridik såväl som hans oförmåga till logiskt tänkande.

Med Schultz resonemang så innebär allt som kräver tillstånd en kriminalisering. T ex behövs olika tillstånd för att bygga hus. Då är alltså husbygge kriminaliserat.

I Malmös ordningsstadga (med varianter i kommuners stadga) står det;

Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Red’s kom:
Alltså är – enligt Mårten Schultz – insamling av pengar redan kriminaliserat.

Mårten Schultz tycks inte förstå vad ”kriminaliserat” innebär. Det finns brott som har straffsanktioner, det finns brott som saknar straffsanktioner och det finns krav på tillstånd för att utföra vissa saker så att brott inte uppstår. Men när detta förklarades under den grundläggande utbildningen för jurister måste Mårten Schultz ha varit frånvarande.

Liberala kvinnor motiverade sitt förslag om tillståndskrav för passivt tiggeri med bl a (det fanns flera olika skäl!) att det skulle skydda kvinnor från att utnyttjas samband med tiggandet;
Vi är övertygade om att ett tillståndsförfarande skulle ge många EU-medborgare, främst kvinnor, som har mycket liten eller ingen kunskap alls om det svenska rättsväsendet och som löper risk att utnyttjas sexuellt, möjlighet att anmäla övergrepp de utsatts för.

Juristen Mårten Schultz tycker att det är en märklig motivering. Han tror inte att lagändringen skulle hjälpa de utsatta kvinnorna som Liberala kvinnor nämner, utan säger;

Jag är på ett övergripande plan skeptisk mot att hjälpa utsatta genom förbud. Det klingar lite Orwellskt.

Red’s kom:
Hela lagboken är full av förbud, hela samhället är fullt av förbud. Hela det moderna samhället bygger på förbud. Men detta har tydligen gått Schultz förbi.

Ej heller har Mårten Schultz förstått att tillståndsplikt inte är samma som förbud.

Det naturliga när människor i utsatthet inte anmäler brott borde vara att öka närvaron av rättsväsende och socialtjänst i de grupperna, säger Schultz.

Red’s kom:
Varför skulle det vara mer naturligt än att införa regelverk som styr upp samhället. Man kan säkert göra både och, men alla med minsta sunt förnuft begriper att det ojämförbart mest effektiva är ett regelverk.

Sedan måste man också tänka på de ekonomiska aspekterna. Mårten Schultz gör som alla andra vänsterextremister och ser aldrig ekonomi som en faktor i resonemangen.

Mårten Schultz tror också att det skulle vara svårt att få förbudet att bara gälla passivt tiggeri som EU-migranter gör, och säger;

Jag tror inte Liberala kvinnor räknar med att det här förbudet även skulle gälla de mer välbärgade människorna som tigger på stan, till exempel Röda korset och Frälsningsarmén.

Red’s kom:
Men snälla Schultz, vad är det som gör att du inte förstår att tillståndsplikt inte är ett förbud. Ett förbud mot tiggeri hade förvisso varit så mycket bättre, men det är inte vad Liberala kvinnor föreslagit här.

Sedan är Röda korset och frälsningsarmen inte ”välbärgade människor”.

Avslutningsvis; Självklart skulle tillståndsplikt gälla även välgörenhetsorganisationer. Vad är problemet med det?

Liberala kvinnor föreslår att folk skulle få ansöka om tillstånd för att tigga och att de i den processen skulle få hjälp av rättsväsendet.
– Det är väl osannolikt att de här ansökningarna skulle bli ifyllda och då blir den verkliga innebörden av detta att tiggandet blir kriminaliserat, säger Mårten Schultz.

Red’s kom:
Varför skulle det vara osannnolikt att en mycket enkel ansökan om tillstånd för att tigga skulle fyllas i?

Om man inte fyller i en ansökan om bygglov innebär det att byggandet blir kriminaliserat?

Han är också förvånad över att förslaget kommer från just Liberala kvinnor.
– Man får komma ihåg att om man, som jag, närmar mig de här frågorna från liberalt håll, så är ju allt detta inskränkningar på människors frihet, något som det här partiet säger sig värna om, säger han.

Red’s kom:
Mårten Schultz tycks närma sig alla frågor endast från vänsterextremistiskt håll.

Alla förbud, alla krav på tillstånd, alla ansökningar är en inskränkning av människors frihet. Det är t o m en inskränkning på människors frihet att man måste fylla i ett CV när man söker jobb. Vill Mårten Schultz ha ett samhälle där det är helt fritt att göra allt så rekommenderar jag att han åker tillbaka till den planet han kom från.Klicka här för att gå till artikeln i Dagens Arena, 2015-06-18
Se även bl a;
Mårten Schultz (SvD) menar att allemansrätten ger tiggare rätt att bosätta sig var de vill

EU-migranters bosättningar har inget med allemansrätten att göra

Mårten Schultz förstår inte varför hans svammel om tiggare och allemansrätten väcker reaktioner

Mårten Schultz vill byta ut ordet tiggare mot arbetare


Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?


Tiggeri förbjudet skylt på Handelshögskolan Stockholm


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

SD:s motion om att införa tillståndstvång för tiggare röstades ner av samtliga partier i fullmäktige i Kalmar. Men flera politiker efterlyste fler konstruktiva åtgärder för tiggare.

Red’s kom:
Det ska noteras att 24Kalmar, som skrev om motionen, har den felaktiga rubriken ”Enigt fullmäktige röstade ner tiggeri-motion”. Det var inte ett enigt fullmäktige som avslog motionen. SD röstade inte mot sin motion.

Barometern (Anders Blank) har den felaktiga rubriken; ”Inget förbud mot tiggeri – olagligt ändra i ordningsstadgar”. Det är alls icke olagligt att ändra ordningsstadgar. Om det skulle vara olagligt att införa ett krav på tillstånd för tiggeri i den lokala ordningsstadgan så har 7 av 12 kommuner i Kalmar län en ordningsstadga som är olaglig. Dessutom handlade motionen inte om att förbjuda tiggeri, utan om att det skulle krävas tillstånd för att samla in pengar.

I februari lade Sverigedemokraterna en motion om att införa tillståndsplikt för att samla in pengar på allmän plats i kommunens lokala ordningsstadgar.

SD hänvisade till en dom i Södertälje tingsrätt där rätten godkänt att kommunen skrev in en tillståndsplikt i lokala ordningslagen som skulle gälla uppsökande eller aggressivt tiggeri. Domen har dock inte prövats i högre instans.
– Ansvaret ligger i första hand på det land som de här personerna kommer från, det är där åtgärderna måste sättas in. Men ett steg på vägen är att göra frågan om tiggeri tillståndspliktig, och det ges ett visst utrymme för det om man läser promemorior från SKL, sa Thoralf Alfsson (SD) som även hänvisade till en opinionsundersökning från mars månad som Novus och TT gjort som visade att 56 procent av svenskarna var för ett förbud.

Kommunfullmäktige i Kalmar kan inte motivera varför de är emot tillståndsplikt

Men de övriga partierna i Kalmars kommunfullmäktige var eniga: Tillståndsplikt eller förbud är inte lösningen för att förbättra situationen för människor som kommer till Kalmar för att tigga. Motionen röstades ner.

Red’s kom:
Som vanligt saknar politikerna argument för att inte införa tillstånsplikt eller förbud. Man låtsas som att det enda det handlar om är att ”förbättra situationen för EU-migranter”. En förbättrad situation för Sverige och dess medborgare är inte en faktor som ens vägs in för politikerna.

Politikerna är fega. Säkert fanns det någon av politikerna i Kalmar som förstod de uppenbara fördelarna med att införa tillståndsplikt, men de följer hellre de få aktivisternas krav än folkviljan.

Centerpartiet saknar argument för att inte införa tillståndsplikt

– Det vi ser i gathörnen och på köpcentrum i Kalmar är resultatet av 1000 år av folkförföljelse och rasism. Ingen har väl sagt att vi i Kalmar sitter inne med lösningen på det här problemet. Det måste åtgärdas i de länder som folk kommer från, och det kommer att ta tid, sa Ingemar Einarsson (C), servicenämndens ordförande som även avslog motionen i nämnden.

Red’s kom:
Centerpartiet visar här sin okunskap. Ingemar Einarsson vill/kan inte motivera sitt avslag till motionen om tillståndsplikt.

Vänsterpartiet saknar argument för att inte införa tillståndsplikt

– Vår gatubild har förändrats, och fattigdomen i Europa kommer oss nära inpå. Man kan reagera på olika sätt. SD reagerar genom att man ska ta bort fattigdomen så den inte syns, sa Bertil Dahl (V).

Red’s kom:
Vänsterpartiet ska alltid vara värst. Det tyder på ren ointelligens när man uttrycker det som att tillståndsplikt för att samla in pengar är att ”ta bort fattigdomen så den inte syns”. Obegripliga floskler.

Folkpartiet saknar argument för att inte införa tillståndsplikt

En som ville föra diskussionen bort från förbud och tillstånd var Carl-Henrik Sölvinger (FP), som själv passade på att lägga en motion om att trycka upp informationskort att dela ut till EU-migranter, där kontaktuppgifter till myndigheter och andra organisationer finns på EU-migranternas eget språk.

Red’s kom:
Folkpartiet i Kalmar vill alltså underlätta för tiggeriet och befästa fattigdomen istället för att se till allas bästa.

Men vad hände med denna motion? Godkändes motionen om informationskort till tiggare från andra länder?

– Jag kan känna väldig frustration som kommunal företrädare att de långsiktiga lösningarna på det här problemet ligger någon annanstans. Men vi behöver också bli fler i den här församlingen som kommer med konstruktiva förslag i den här frågan, sa han och drog applåder från flera ledamöter.

Red’s kom:
Vad fanns i detta värt att applådera, kan man undra? Carl-Henrik Sölvinger avfärdar ett konstruktivt förslag från SD utan motivering och konstaterar bara att han själv och övriga i fullmäktige inte presterar något. Det fanns absolut ingenting där som förde utvecklingen framåt en millimeter. Man applåderar alltså sin egen inkompetens.Klicka här för att gå till 24Kalmar, 2015-06-16
Se även bl a;
Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?


Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå

Beslut om tiggeriförbud med förkrossande majoritet för Moderaterna Bohuslän

Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Varför inte förbjuda tiggeri?


Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom

Under rubriken ”Moderater vill förbjuda tiggeriet – kritiseras av ungdomsförbundet” tar även den kraftigt subjektiva sajten Nyheter 24 upp det förbud mot tiggeri som kommer att föreslås på Moderaternas kongress i höst, där partiets medlemmar då får ta beslut om ett tiggeriförbud också ska bli hela Moderaternas politik.

Rasmus Törnblom tror att EU-migranters tiggeri i Sverige löser deras fattigdom

Nyheter24 skriver;
Men Moderaterna i Bohuslän får skarpt mothugg inifrån det egna partiet.

Red’s kom:
Dvs från en-två personer inom MUF.

I ett mejl till Nyheter24 kommenterar Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande Rasmus Törnblom förslaget så här.
Att förbjuda tiggeri löser problemet med fattigdom lika lite som att ett förbud mot arbetslöshet skulle lösa att människor saknar jobb.

Red’s kom:
Rasmus Törnblom försöker motivera sin åsikt med irrelevant jämförelse i brist på sakliga argument.

    1. Avsikten med ett förbud mot tiggeri av EU-migranter i Sverige är inte att lösa världens fattigdom.
    2. Däremot underlättar det för länder som Rumänien och Bulgarien att lösa sina problem.

Det ska noteras att Rasmus Törnblom själv inte har en tillstymmelse till förslag för att lösa problemen med EU-migranterna i Sverige. Detta visar att han – i likhet med Filip Gollungberg, distriktsordförande i Öckerö – är motståndare till tiggeriförbud endast av den anledningen att han tror att det leder till att väljare går från Moderaterna till Sverigedemokraterna.

Så kommer det givetvis att bli i det fall Moderaterna inte röstar för ett tiggeriförbud på partistämman.

Vad är ett tiggeriförbud ingen lösning på?

Rasmus Törnblom menar att det är just situationen i migranterna hemländer som tvingar dem att komma hit och tigga, och därför är ett förbud i Sverige ingen lösning på deras problem.

Red’s kom:
Varför tycker Rasmus Törnblom att det skulle det vara en lösning på tiggarnas problem att befästa deras utsatthet genom att låta dem leva under människoovärdiga förhållanden i Sverige?

Anledningen till att EU-migranterna kommer specifikt till Sverige är;

  1. EU-migranter tjänar mer på att tigga i Sverige än vad inkomsten är för arbete i Rumänien.
  2. Andra EU-länder har tiggeriförbud.
  3. Inget annat EU-land ger tiggarna så många förmåner; gratis boende, gratis sjukvård, gratis tandvård samt gratis skola i ett mindre antal kommuner.

Ett tiggeriförbud är givetvis ingen lösning på EU-migranternas problem, men det är mer av en lösning än att låta dem leva under miserabla förhållanden i Sverige där EU-migranternas barn i hemlandet bara får det ännu svårare pga detta.

– Det är fruktansvärt att människor är så utsatta att de ser tiggande i andra länder som ett bättre alternativ, skriver han.

Red’s kom:
Ja, det gäller drygt 200 miljoner fattiga bara i Europa, där Rasmus Törnblom tycker att det endast är de som tar sig till Sverige som ska hjälpas genom att få ta del av den svenska välfärden – utan motprestation – på svenska skattebetalares bekostnad.

Men varför glömma bort t ex Sveriges 225 000 pensionärer som lever under EU’s fattigdomsgräns? Och alla arbetslösa svenskar. Och alla som tvingas leva på socialbidrag. Etc, etc. Är det kanske inte lite synd om dem också?

Är det verkligen under dessa omständigheter rätt att särbehandla EU-migranter som får särskilda förmåner, på bekostnad av Sveriges egna utsatta?

Till skillnad från Henrik Sundström tror inte Törnblom att förslaget har chans att vinna på Moderaternas kongress.

Red’s kom:
Vi kan spå i kaffesump i denna fråga, men vad som däremot står klart är att om Moderaterna vill fortsätta existera så har de nog inget annat val än att rösta ja (företrädesvis med samma kraftiga majoritet som i Bohuslän) till ett förbud om tiggeri.

– Jag kommer att rösta nej till det. Det här är ett förslag från ett av 26 länsförbund. Stödet för förslaget ser inte jättestort ut, skriver Rasmus Törnblom i mejlet.

Red’s kom:
Tiggeriförbudet är ett förslag från 14 kommuner. Törnbloms spekulationer om vad stödet för förslaget kommer att bli till hösten när det tas upp på partistämman är av inget värde.

Rasmus Törnblom kanske skulle satsa på en karriär inom MP istället för M? Hans logiska slutledningsförmåga tycks matcha MP’s partiledning ganska väl.

– Vi gör vad vi kan för att det inte ska bli moderaternas politik.

Red’s kom:
Frågan är vilka ”vi” är? Så väljarna vet vilka de inte ska rösta på.

Som DI nyligen skrev i en ledare;
Man bör inte få tigga. Det är destruktivt för den som tigger och för omgivningen som sakta men säkert vänjer sig vid att ha den yttersta nöden framför näsan. Sociala skyddsnät vilar ytterst på den breda allmänhetens känslighet och förmåga att reagera på fattigdom och den inlevelseförmågan ska man vara rädd om.

Eftersom Sverige inte kan eller vill ge alla EU:s medborgare samma sociala rättigheter som svenskar har, är vi tillbaka i samma dilemma som fanns i Sverige innan socialbidragssystemet var fullt utbyggt. Det är ingen slump att Sverige hade ett tiggeriförbud fram till mitten av 1960-talet. Och det är heller ingen slump att hjälporganisationer som arbetar med socialt utsatta romer i dag uppmanar att inte ge till tiggare. Då som nu fanns det en erfarenhet av att tiggeriet som sådant är skadligt och bör förhindras.

Klicka här för att gå till artikeln i Nyheter24, 2015-05-30Not.
Även det MP-dominerade SR är duktig på att vinkla nyheter, där P4 Sjuhärad skriver; ”Men att förbjuda själva tiggeriet, det vill säga att låta fattiga människor be om hjälp, har det inte talats om från partiledningens sida.”. SR lägger som vanligt in sin subjektiva åsikt; ”det vill säga att låta fattiga människor be om hjälp”, vilket helt uppenbart inte har det minsta med ett tiggeriförbud att göra.

SR har också lyckats skrapa fram en annan moderat som inte gillar tiggeriförbud;
Annette Carlson, Moderat kommunalråd i Borås, säger till P4 Sjuhärad att förbud inte är rätt väg att gå.
– Det handlar ju om fattigdom, säger hon. Däremot kanske man kan diskutera var man ska få sitta och tigga, men när det gäller det har vi ju de lokala ordningsstadgarna att använda oss av.

Red’s kom:
Att Anette Carlsson på detta sätt visar sin okunskap om lokala ordningsstadgar kan förklara hennes okunskap också inom tiggeriförbud och de problem som Sverige utsätts för genom EU-migranterna.

Se även bl a;
Få kritiska röster mot Moderaternas förslag mot tiggeriförbud, men blåses upp i media


Förbud mot tiggeri krävs av Moderater i Bohuslän

Beslut om tiggeriförbud med förkrossande majoritet för Moderaterna Bohuslän


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Cecilia Magnusson (M) vill förbjuda tiggeri i Sverige


Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge


80% av de journalister i all media som bevakar politik och samhälle är vänstersympatisörer! Varav 46% MP


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommunens ordningsstadgar hindrar inte EU-migranter att bosätta sig var de vill

Här kommer ett avslöjande som politiker och allmänheten inte verkar känna till: Kommunens ordningsregler behöver inte följas!
Det finns nämligen inga sanktioner mot dem som bryter mot kommunens ordningsregler.

Inte brottsligt/kriminellt att bryta mot regelverk

Malmö stad skriver på sin webbplats:

Även enligt Malmö stads miljöföreskrifter är camping bara tillåtet inom Sibbarps camping. Dispens krävs för camping på övriga platser. Att campa utan en sådan dispens är dock inte brottsligt i sig.

Att det inte skulle vara brottsligt att bryta mot kommunens miljöföreskrifter/ordningsstadgar fick mig att be Malmö stad om ett klarläggande i denna fråga;
Vad betyder detta och vad är det för mening med ett regelverk om det inte får några konsekvenser att bryta mot regelverket?

Malmö stads jurist svarar:
Det betyder att det inte finns någon straffbestämmelse för en överträdelse av denna bestämmelse i miljöföreskrifterna. Jämför tex med tomgångskörningsförbudet och reglerna om gatumusik i miljöföreskrifterna, där har lagstiftaren bestämt att överträdelse ska vara straffbar (29 kap 9 § 2 punkten miljöbalken).

Miljöbalken 29 kap 9 § 2 p:
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet…
2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt
fall om tomgångskörning eller gatumusik som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med
stöd av 9 kap. 12 §,

Ordningsstadgar endast i informativt syfte

Jag ställde två ytterligare frågor.

Om det inte är brottsligt/förenat med straff att ”campa” (= läs ”bosätta sig”) var man behagar i t ex parker;
a. Vilken funktion fyller då ordningsstadgar?

Malmö stads jurist svarar:
Var vänlig kontakta gatukontorets jurister om den frågan.

b. Vilken funktion fyller Malmö stads miljöföreskrifter?

Malmö stads jurist svarar:
Eftersom det inte finns straffbestämmelse i lagen så har de mest informativt syfte, och kan också ligga till grund för ett direkt förbud.

OBS!
Motsvarande skulle gälla om kommunerna införde antingen lokalt tiggeriförbud eller tillståndplikt för att tigga. EU-migranter kan strunta i detta eftersom rättsväsendet med dagens regelverk inte kan beivra detta.

Vem har huvudansvaret?

Malmö stad skriver på sin webbplats:

Om camping bedrivs på en fastighet i strid mot förbudet kan miljöförvaltningen kräva av fastighetsägaren eller den som bedriver camping att campingen ska upphöra.

Jag ställde med anledning av ovanstående text frågan:
a. Vilken av dessa två parter har huvudansvaret, dvs det yttersta ansvaret här? Fastighetsägaren eller ”camparen”?

Malmö stads jurist svarar:
Verksamhetsutövaren, i detta fall camparen i första hand. Enligt rättsfall kan en fastighetsägare i vissa fall ha ett ansvar också.

Polisen anser att lag inte gäller för EU-migranter

Malmö stad skriver på sin webbplats:

Polisens uppfattning är dock att lagstiftarens intentioner inte var att denna lagstiftning skulle användas mot denna form av mer långvarigt boende utan mot personer som slår upp sitt tält för att stanna en natt och sedan resa vidare. Lagstiftningen är alltså inte helt enkel.

Jag ställde med anledning av ovanstående text följande fråga:

Med ”polisens” avses här ”Malmöpolisens”, eller hur?

Malmö stads jurist svarar:
Ja.

Jag ställde även följande fråga:
Polisens uppfattning råkar överensstämma med att göra minsta möjliga, däremot överensstämmer det varken med lag, ordningsstadgar eller rättsfall. Hur motiverar polisen sin ”uppfattning” att lagstiftningen inte skulle kunna användas mot EU-migranters bosättningar på kommunal mark?

Malmö stads jurist svarar:
Var vänlig kontakta polisen angående detta.

Polisen har alltså (som vanligt) inte uppgivit någon motivering till sin åsikt!
Klicka här för en större bild
Se även bl a;
Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt

Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt


Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö


EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö


Avhysning av EU-migranter vid Singelgatan i Malmö misslyckades… igen!


När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranter från Pildammsparken i Malmö


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.