EU-migranter i exklusiva bilar som slagit läger i naturreservat riskerar att avhysas

I ett naturreservat utanför Växjö har ett 20-tal personer från Bulgarien slagit läger sedan ungefär två veckor. Snart blir de avhysta därifrån, men vart EU-migranterna ska ta vägen vet varken kommunen eller Länsstyrelsen.

Red’s kom:
Vad har kommunen och Länsstyrelsen att göra med vart EU-migranterna tar vägen?

Migranterna kom till den här platsen efter att ha körts iväg från andra platser och snart är det dags att flytta igen.

Red’s kom:
SVT ställer ingen fråga om vilka platser de ”körts bort” från eller hur det gått till, och ej heller om hur många månader (eller år) de tiggt i Sverige.

Not. EU-migranterna (dvs romer) är inte migranter.

– Om de kör iväg oss så vet jag inte vart vi ska ta vägen, säger en av männen.

Red’s kom:
Det verkar inte finnas någon brist på platser för EU-migranter att olagligen ockupera i Sverige, så det löser sig säkert enkelt. Att slå läger i ett naturreservat verkar dock inte särskilt smart.

Länsstyrelsen ansvarig för naturreservat

Länsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla ordningen i naturreservaten. Det är förbjudet med lägerverksamhet under en längre tid så nu måste migranterna flytta.

Mediciner på upphällning, men exklusiva bilar

I en baklucka sitter en man.
– Jag har värk överallt och medicinerna är slut. Jag tigger för att köpa medicin.

Red’s kom:
Det är inte riktigt vad EU-migranten på extremt dålig italienska säger (vokabuläret tycks vara begränsat till ett fåtal ord). Det är ord som SVT-reportern lägger i hans mun.

Men om det är brist på pengar, varför inte sälja sin bil? Det finns många svenskar som inte har råd att ha bil, och som framgår av bilderna från lägret är det idel moderna och exklusiva bilar som tiggarna har.EU-migranters bilarI denna blogg finns massor med bilder på de bilar i olika varianter som hör till EU-migranterna och även om det finns vrak bland dessa bilar så är det uppenbart att en väldigt stor andel av tiggarnas bilar är moderna och mycket dyra bilar. I prisklasser som kanske de flesta i Sverige inte skulle ha råd med, och definitivt ingen av Sveriges 35.000 hemlösa och ingen av Sveriges 250.000 fattigpensionärer som lever under existensminimum.

Saknar vatten/dusch och är kallt att sova i bil

Här finns inget vatten, ingen dusch och det är kallt att sova i bilen.

Var finns jobben?

Om det finns möjlighet att få ett jobb så tar jag det, jag kan ta vad som helst. Jag har inga problem att jobba.

Red’s kom:
Det är svårt att bortse från problemet att Sverige inte har arbeten att erbjuda ens svenska medborgare, och inte heller den stora strömmen av flyktingar.

SVT-reportern frågar inte om EU-migranten ens sökt något jobb i Sverige.

Vet inte var de ska sova

Han och de andra i gruppen är oroliga över framtiden.
– När polisen kommer och kör iväg oss så vet jag inte var vi ska sova någonstans, avslutar han.

Red’s kom:
Det är en väldig fokusering på denna fråga i SVT’s artikel. Det är tredje gången i denna innehållsfattiga artikel som SVT tar upp detta.

Diskuterar politikerna en lösning?

Politikerna diskuterar nu en lösning.

Red’s kom:
Fast det är det ingen som sagt, utan det är bara SVT’s personliga åsikt.

– Vi diskuterar en motion som kommit in från Vänsterpartiet om att kommunen skulle upprätta en campingplats för EU-migranter, och den avser jag att besvara i fullmäktige. Och det framgår tydligt i regelverket att det inte är kommunens uppgift att skapa den här typen av vistelseplatser, det ligger inte i den kommunala kompetensen, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Red’s kom:
Det är dessutom i strid med kommunallagen att försörja EU-migranter.

Oliver Rosengren är tidigare känd för att inte gilla öppenhet, så man kan hoppas han tagit sitt förnuft tillfånga idag.

Han säger också att regelverket måste redas ut.

Red’s kom:
Frågan är bara vilka frågetecken som finns om regelverket. Om någon undrar vad regelverket säger går det utmärkt att fråga mig.

– Regeringen måste visa ledarskap, det gör man inte i tillräckligt hög utsträckning och det gör att kommunerna hamnar i situationer som den här.

Red’s kom:
Ja, att regeringen inte visar ledarskap i dessa EU-migrantfrågor tror jag vi alla har kunnat konstatera. Även om regeringen nu – långt om länge – gått ut med bl a att kommuner inte ska upplåta mark till EU-migranter.
Se; Åsa Regnér och samordnare: Kommuner ska inte upplåta mark till EU-migranter
Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-14

Se även bl a;
Alltfler rastplatser i Sverige måste stängas ner pga EU-migranters skadegörelse

EU-migranter förstörde informationsplats – kräver några veckor att återställa

Ännu en rastplats stängs ner pga EU-migranters härjningar

EU-migranter avhyses från p-plats i naturreservat – Diskriminering, säger MP

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

EU-migranter föregick avhysning – flyttar från Nydalabadet till rastplatser

EU-migranter utanför Märsta avhysta


Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Varje år är ett nytt rekordår för svenskt flyktingmottagande

Handläggarna på Migrationsverket säger att Sverige inte har en rättssäker asylprocess och att inga tydliga riktlinjer eller lagstiftning finns att förhålla sig till. Kunskapen om de lagar som ska följas är dåliga.

En handläggare uttrycker sig så här;
Vi låtsas att vi utreder. Men det är världens största berättartävling jag jobbar med. Jag är något slags jury. Och vårt sätt att jobba gör att de med verkliga asylskäl, de som är traumatiserade på riktigt, de klarar inte av våra krav på hur en övertygande berättelse ska se ut.

Vad innebär Migrationsverkets vision?

När en tjänsteman på Migrationsverket startar sin dator kommer ett meddelande upp;
Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter.
Visionen sammanfattar verkets inriktning. Vi betraktar migrationen som en positiv kraft, något som bidrar till att göra vårt land rikare i ekonomiskt och kulturellt hänseende.
Är denna vision förenlig med det uppdrag som Migrationsverket har att bedöma asylskäl?
Migrationsverkets vision tycks vara ett politiskt ställningstagande som snarare för tankarna till opinionsbildning än myndighetsutövning.

En tjänsteman på Migrationsverket säger;
Uppdraget verkar vara att vi ska ta emot så många som möjligt på så kort tid som möjligt”.

Inte ens Migrationsverkets operativa chef Mikael Ribbenvik vet vad visionen innebär för verksamheten och säger att man inte förstår hur man ska omvandla visionen till handling.

5.000-6.000 tjänstemän för att bedöma asylärenden
Dvs 16-20 ärenden per anställd och år!!!

Runt fem tusen tjänstemän arbetar på Migrationsverket och det förbereds för att anställa ytterligare tusen personer. Det kräver dock att en ny budget passerar riksdagen.

Asylsökande från Syrien och Eritrea

Asylsökande från Eritrea och Syrien får sin ansökan beviljad i nära hundra procent av fallen. Därför låter man nya handläggare börja med dessa ärenden. Eftersom det endast är avslag som överklagas till Migrationsdomstolen är risken mindre att Migrationsverket får bakläxa – det är ju bara att bevilja alla ansökningar.

Något som är svårt att ta reda på under tidspress är om en person faktiskt kommer från det land han eller hon uppger sig komma ifrån. Som Syrien till exempel. Eller Eritrea. I det förra fallet saknar 72 procent pass och i det senare 98 procent.

Nyligen skickade Säpo en varning till Migrationsverket om att jihadister som stridit för Islamiska staten i Syrien och Irak kunde misstänkas försöka få asyl i Sverige, med hjälp av förfalskade eller stulna pass.

Förfalskade handlingar påverkar ej trovärdighet

– Det påverkar inte heller ens trovärdighet negativt om man saknar id-handlingar eller ens om man har falska handlingar. I synnerhet falska handlingar kan man tycka borde påverka Migrationsverkets bedömning. Men det gör alltså inte det.

Räcker med att låta trovärdig

Det är svårt att skilja dem med äkta asylskäl från dem utan. Signalen från rättschefen är dessutom att det räcker att låta trovärdig. Man ska inte bekymra sig om vad som är sant och inte. Egentligen är det den asylsökande som har plikt att styrka sin identitet. Men praxis verkar se annorlunda ut.Papperslösa flyktingar, ingen kontroll

Syrier som inte är från Syrien får asyl

– Många som kommer till Sverige i dag är inte från Syrien. De är från Storbritannien, Spanien, Italien, Turkiet, där de har levt i många år. De bryr sig inte ens om att dölja sin Londonaccent när de pratar med oss. Alla vet om det, men det är ingen som vågar göra något åt det.

Det förekommer att det visar sig att syrier som söker asyl i Sverige har dubbelt medborgarskap, och har levt i andra länder än Syrien de senaste åren. Enligt tjänstemännen jag pratat med beviljas ofta asyl till dessa människor trots att de knappast har skyddsbehov. De menar att det ofta rör sig om en önskan om bättre privatekonomi hos migranten. En önskan som är lätt att förstå, men som inte är ett asylskäl. Och de resurser som tas i anspråk kunde ha gått till människor med faktiska skyddsbehov.

Migrationsverkets uppgift

Är det verkligen Migrationsverkets uppgift att underlätta för människor att stanna i Sverige oavsett vilka skäl de har?

Arbetstillstånd genom fejkade anställningar

– Många får arbetstillstånd på en anställning som egentligen inte finns. Och det där utreder vi så gott som aldrig. Vi ställer inte ens frågor kring det, vilket jag kan tycka är konstigt.

Eftergifter för Miljöpartiet

Om Socialdemokraterna hade hållit fast vid sin plan och inte gett efter för Miljöpartiet vad gäller arbetskraftsinvandringen så hade fusket med företag som låtsas erbjuda anställningar minskat.

Bostäder till flyktingar saknas

Sedan tre år tillbaka är lägenheterna slut på grund av det ökade antalet asylsökande. Nu upphandlas sämre och dyrare bostäder, som vandrarhem och dylikt.
–Sedan lyckas vi skaka fram några så att man klarar sig över helgen. Men det här innebär en otrolig belastning på samhället.

Rosa gummiarmband för att motverka ”gnäll”

Under början och mitten av 2000-talet hade mycket kritik riktats mot Migrationsverket för bristande effektivitet. I synnerhet var de långa handläggningstiderna ohållbara. Människor gick i åratal i väntan på asylbeslut, vilket orsakade ett stort lidande. Konsultfirman McKinsey anlitades som föreslog managementmodellen Lean. Den går ut på att identifiera flaskhalsar i produktionsprocessen och att minimera slöseri med tid och resurser. Av kritiker har Lean kallats för management by stress. Lean infördes på Migrationsverket för fyra år sedan, som ett led i trenden att införa marknadslösningar inom offentlig verksamhet.
–Det blev något slags frikyrkostämning. Det var rena pingstmötena. Lean framställdes som lösningen på allt.

Mikael Ribbenvik säger att många var beslutsrädda tidigare och att de fått ner genomsnittstiden på en asylutredning från nio till tre månader.

Ett friskvårdsombud anlitades vilket ledde till att de anställda fick bära rosa gummiarmband. De anställda ansågs gnälla för mycket. De var för kritiska. Varje gång de gnällde skulle de byta handled för armbandet. Målet var att gå 21 dagar utan att ”gnälla”. De anställda som lyckades med det skulle få ett diplom som visar att man ”bidrar till en gnällfri värld”.
En ”skratthörna” infördes. ”Det är inte bara kul att skratta, det höjer också immunförsvaret!”, meddelade friskvårdsombudet. Inget handlade om vad själva omorganisationen hade för effekter.

–Om du pratar med folk som om de vore tolv år så börjar de till slut bete sig som om de vore tolv år. Vi är inte längre tjänstemän, vi är små rädda barn, säger en tjänsteman.
–Lean används som ett instrument för att få folk att sluta tänka.

Ingen tid för utredning av asylärenden

Tjänstemännen menar att den nya modellen för snabbare beslutsgång var en katastrof. Kravet på att producera beslut hamnar i konflikt med kvaliteten på utredningarna där man sällan hinner läsa in sig på ärenden.
–Om man börjar misstänka att något inte stämmer så hinner man ändå inte ställa en massa kontrollfrågor. Dels är tiden för kort och sedan kanske man kommer till slutsatsen att det behövs en ny, bättre utredning. Och det finns det verkligen inte tid till.

Praxis ändras över lunchen

Ibland ändras praxis mycket snabbt;
– En tisdag satt jag och skrev ett beslut på en man. Tidigare under dagen hade jag skrivit ett exakt likadant beslut, med exakt likadant skäl, och då gett bifall till uppehållstillstånd. Det hade räckt med att klippa och klistra, vilket vi ofta gjorde ändå.
– Men min kollega kom och hämtade mig för att käka lunch. När jag kom tillbaka hade jag fått ett mejl om att praxis hade ändrats. Så jag fick skriva avslag på den mannen. Hade jag skrivit klart beslutet innan lunch hade han fått uppehållstillstånd.

Oliver Rosengren (MUF:s förbundsstyrelse) kritiserade ovanstående artikel för att den riskerar att påverka opinion för öppenhet negativt. På frågan: Bör man avstå att lyfta fram fakta om det påverkar opinionen på ”fel sätt” svarade Rosengren ja, med brasklappen ”om man skriver för att påverka”.