Helsingborg vill ägna sig åt rikspolitik och lägga skattepengar på välgörenhet i Rumänien

Senast den 31 mars blir det stopp för Helsingborgs stads lösning att låta EU-migranter att bo på Stenbrogården. Istället vill stadens politiker hjälpa Rumänien på plats.

31/3 slutar Helsingborgs stad finansiera tiggeriet i staden med 50 000 kr/månad

Den 31 mars måste EU-migranterna lämna Stenbrogårdens camping. Staden slutar då att subventionera deras boende.
– Vi är övertygade om att lösningen för dessa människors enorma fattigdom inte är att tigga och bo på subventionerade campingplatser, säger Peter Danielsson (M), ledare för stadens blågröna styre.

Red’s kom:
Men denna övertygelse om det för alla uppenbara har inte hindrat de blågröna politikerna i Helsingborg att under ett års tid finansiera tiggeriet med bl a 50 000 kr/månad för camping till EU-migranter.

Socialdemokraterna tycker att Helsingborgs stad ska använda invånarnas pengar för välgörenhet i andra länder

Ola Möller, kommunalråd för oppositionspartiet Socialdemokraterna, talar i liknande termer.
– Det är bättre att fokusera på hur vi kan hjälpa dem i deras hemländer. De styrande säger att Helsingborg ska vara i framkant i alla möjliga områden. Då ska vi vara i spets även i att hjälpa utsatta människor, säger han.

Red’s kom:
Hade det inte varit bättre att ”vara i spets” med att hjälpa de egna invånarna istället?

Var hittar politikerna stöd i kommunallagen för att på kommunal nivå kunna ägna sig åt välgörenhet i Rumänien och Bulgarien?

Varför ska en kommun stödja annat land, dessutom parallellt med nationellt och EU-stöd?

Det handlar om att aktivt skicka stöd till i första hand Rumänien.
– De styrande i Helsingborg har varit senfärdiga. Vi kunde ha agerat redan i september, Men det är glädjande att de inser att vi hade rätt från första början, säger Ola Möller (S).

Red’s kom:
Alla politiker i Helsingborg hade fel från början som ens startade upp denna camping där en specifik folkgrupp, romer från andra länder, särbehandlas med i praktiken gratis boende.

Ola Möller (S) och Peter Danielsson (M) har inte förstått S+MP-regeringens bluffavtal med Rumänien

Både han och Peter Danielsson hänvisar till att Sverige i somras skrev på ett samarbetsavtal med Rumänien. Där är siktet inställt på välfärdsutveckling, barn rättigheter och jämställdhet. Och målet är att färre ska tvingas till Sverige för att tigga.
– Vi är beredda att vara med. Helsingborg vill gärna dra ett strå till stacken, säger Peter Danielsson (M).

Red’s kom:
Detta avtal med Rumänien (dess tidigare regering) var bara en rökridå av S+MP-regeringen och involverar inte enskilda kommuner i Sverige.

Se: Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!

Vänort i EU-land inget kommunalt uppdrag

HD väckte tidigare i år frågan om inte Helsingborg kunde skaffa en vänort i Rumänien. Detta har diskuterats på högsta politiska nivå.
– Vi vill gå mer rakt på än ett vänortssamarbete. Vi kan exempelvis skänka utrustningar och att skicka folk som hjälper till med utbildningsinsatser, säger Peter Danielsson (M).

Red’s kom:
Det är positivt om Helsingborgs politiker begriper att de inte ska ge sig in i någon form av ”vänorts-arbete” (omskrivning för bistånd) med Rumänien. Ju fler kockar desto sämre soppa. Och antalet svenska kockar för Rumänien är hissnande.

Men att skänka ”utrustning” och avsätta personal som ”hjälper till med utbildningsinsatser” (vad nu det innebär) i Rumänien känns så långt utanför det kommunala uppdraget som man kan komma.

Ola Möller (S) vet inte vad Helsingborgs stad kan ställa upp med utanför det kommunala uppdraget

Ola Möller (S) vill inte peka ut exakt vad han tror Helsingborgs stad kan bidra med.
– Vi måste utgå från vad de behöver. Men Sverige är expert på välfärd och kan säkert ge stöd både till medborgarna och den offentliga sektorn, säger han.

Red’s kom:
Önsketänkande! Sverige är verkligen inte någon expert på välfärd! Det är bara politiker och okunniga vänsterextremister som tror detta i sin lilla bubbla.

Samarbetspartners i Rumänien

Ola Möller (S) ser också möjligheter för staden att hjälpa organisationer i Helsingborg att hitta rätt samarbetspartner i Rumänien.

Red’s kom:
Sedan när blev Helsingborgs stad expert på Rumänien?

Finns det ingen ände på galenskaperna bland politiker?

Sverige befinner sig i ett krisläge med alla flyktingar som S+MP-regeringen lockat till Sverige men kommunpolitiker tycker att de ska lägga resurserna utomlands istället för att försöka minimera skadorna i den egna kommunen.

Sverige är nog i stort behov av att byta ut politiker från de som bara lallar med i sin politiska korrekthet till några som tar ansvar för det egna landet i första hand.Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2015-12-10
Se även bl a;
Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter i Helsingborg tänker inte flytta från parker till camping

Subventionerad camping för EU-migranter utanför Helsingborg kan stängas


Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren

Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk


Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri – Expressen 2015-01-23

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige

Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Helsingborg stänger sin camping för EU-migranter 31/3 – plan saknas

Den 31 mars tvingas EU-migranterna lämna Stenbrogården enligt det politiska förslaget till kommunstyrelsen. Då blir det stopp för Helsingborgs stads lösning att låta dem bo där. Därefter får de ordna boende själva.

Socialdemokraterna vill stänga campingen redan nu.

Moderaterna och Miljöpartiet föreslår att stänga camping för EU-migranter 31/3

De fem partierna i stadens blågröna styre står bakom förslaget att sätta stopp för den subventionerade campingen på Stenbrogården.

Ärendet ska upp på kommunstyrelsens bord den 13 januari.

Inte försvarbart att särbehandla EU-migranter med camping

– Vi sa redan från dag ett att det var en tillfällig lösning. Det är inte försvarbart att permanent driva camping för en viss grupp, säger Peter Danielsson (M), de blågrönas ledare.

Red’s kom:
Vad som sades från dag 1 var att campingen skulle stängas efter tre månader. Så skedde inte.

Campingen har kostat skattebetalarna 250 000 kr bara under de första fem månaderna

EU-migranternas flytt till Stenbrogården skedde i slutet av april i år. De cirka 50 personerna fick nya tält, sovsäckar och liggunderlag av Svenska kyrkan och hjälp med flyttning och tolk av Helsingborgs stad.

De boende betalar en avgift på 10 kronor per person och dygn. På campingen finns toaletter, duschar, kök och soptömning.

Kostnaderna för staden under de första fem månaderna har varit 40 000-50 000 kronor per månad.

Red’s kom:
Ägaren till campingen har gjort sig en rejäl hacka på EU-migranterna.

Campingen har kritiserats av den nationella samordnaren – legala lösningar bättre

Var ska de tiggande EU-migranterna ta vägen från den 1 april?

Peter Danielsson refererar till den nationella samordnaren Martin Valfridssons besök i Helsingborg.
– Han var skeptisk till campinglösningen. Och hans erfarenhet var att EU-migranter i andra kommuner brukade hitta andra legala lösningar. Som att några går samman och hyr en campingstuga, säger Peter Danielsson.

Se: Samordnaren kritiserar Helsingborg för camping till EU-migranter – laglighetprövning

MP föreslår stöd från frivilligorganisationer

Annika Román, kommunalråd för Miljöpartiet i det blågröna styret, svarar på samma fråga:
– Staden har ingen skyldighet att ordna boende, men det finns andra aktörer och ideella organisationer som kan ordna tak över huvudet. Det finns också möjlighet för dem att bo på camping eller vandrarhem.

Red’s kom:
Vad skulle skillnaden vara mot idag om dessa ”aktörer och ideella organisationer” ändå finansieras med skattemedel för att försörja EU-migranter?

Tänker du ta något initiativ till lösning?
– Det vet jag inte. Men vi kommer att ha fortsatt kommunikation med EU-migranterna. Vi ska ta tillvara de goda erfarenheterna staden fått. Vi har byggt upp ett förtroende och lärt känna varandra, säger Annika Román (MP).

Red’s kom:
Vilka goda erfarenheter?
På vilket sätt är detta påstådda ”förtroende” och att de lärt känna varandra relevant? De är väl dessutom inte kvar i Sverige efter ett halvår?

Även Moderaterna föreslår att skattemedel ska försörja EU-migranter via frivilligorganisationer

Även Peter Danielsson (M) talar om att staden ska fortsätta att samarbeta med frivilliga organisation kring EU-migranterna.
– Vi har också nätverk som vi kan aktivera när det blir kallt eller storm och då sätta in akuta boendelösningar. Där har vi ett ansvar. Vi har däremot inget långsiktigt boendeansvar. Därför avvecklar vi campingen, säger han.

Red’s kom:
Varför har detta boende i så fall inte avvecklats för länge sedan?
Svaret är enkelt; Bristande engagemang och bristande ansvar för medborgarna bland politikerna.

Subventionerad camping för EU-migranter under ett helt år

Lösningen med Stenbrogården kom till i våras. Detta på grund av problemen med att EU-migranterna olagligen bosatt sig i stadens parker.

Red’s kom:
Lösningen kom till i april 2015. När och om campingen stängs den 31/3 så har kommunen drivit denna olagliga camping för EU-migranter nästan ett helt år!

– Vi ville lösa en situation som blivit allt mer akut. Det var bränder i flera läger. Och massor av klagomål från helsingborgare om nedskräpning, säger Peter Danielsson (M).

Red’s kom:
Det är ingen lösning att ducka för sitt ansvar och använda skattemedel för att finansiera utländska medborgares tiggeri och brottslig verksamhet i Sverige, samt cementera EU-migranternas fattigdom. Dessutom under nästan ett helt år.

Olika bud om vilka åtgärder som ska vidtas mot EU-migranters brottslighet

Vad gör ni om EU-migranter slår läger i grönområden när de tvingas lämna Stenbrogården?

Peter Danielsson betonar att nolltoleransen gäller även framöver.

Annika Román (MP) säger:
– Staden får informera på ett vänligt sätt att det inte är legalt. Det är inte av grymhet utan av omsorg som de inte ska bo i parker. De är väldigt oskyddade där.

Red’s kom:
Moderaterna förespråkar alltså omedelbar avhysning, medan Miljöpartiet förespråkar den metod som aldrig någonsin fungerat; ”informera på ett vänligt sätt” att de inte får bryta mot lagen.

Efter ett år har politikerna alltså inte ens funderat på hur Helsingborg ska stävja EU-migranternas lagbrott.

Vill att kommunen ska kunna förbjuda tiggeri

Peter Danielsson har i den nationella debatten fört fram att kommunen bör få rätt att förbjuda tiggeri på vissa ställen.
– Om tiggeriet blir störande i den bemärkelse att de går på människor aktivt.

Red’s kom:
Denna rätt har en kommun redan idag, även om man försöker dölja detta, bl a med ej relevanta rättsfall.
Det finns minst en kommun i Sverige som nyligen förbjudit tiggeri. Men ingen reagerade på detta.

Moderaternas enda plan är att stänga campingen och se vad som händer

Men så har det inte varit i Helsingborg. Så i detta sammanhang tänker han inte agera.
– Vi gör inget annat än att stänga campingen.

Annika Román (MP) vecklar in sig

Annika Román (MP) säger först:
– Jag vill understryka att Miljöpartiet har varit en garant för att kunna ha kontraktet på Stenbrogården så länge som möjligt.

Har andra blågröna partier velat stänga tidigare?

Här vecklar Annika Román in sig i olika svar innan hon till slut kommer fram till:
– Nej. Jag vill säga att det har varit en diskussion för och emot när vi ska stänga, 1 januari har varit uppe som ett alternativ. Vi har drivit en konsekvent linje. Jag är väldigt glad att vi nådde så långt.

Red’s kom:
Hur långt har man nått i en situation där alla är förlorare på kommunens ”lösning”; tiggare såväl som skattebetalare, Rumänien såväl som Sverige, Helsingborgs invånare såväl som Sveriges invånare, MP såväl som M?

EU-migranter åker ändå hem till påsk, tror Annika Román (MP)

Hon säger att 31 mars är ett bra datum.
– Då är det påsk och EU-migranterna ska ändå åka hem. Nu är det drygt tre månader dit. Då har de möjlighet att planera sina liv och hitta andra lösningar om de kommer hit igen.

Red’s kom:
Eftersom alla EU-migranter måste identifiera sig för att få bo på campingen borde det vara lätt att få fram vilka som bryter mot EU’s fria rörlighet och som därmed skulle ha utvisats. Men så länge inga krav ställs på myndigheter att lag ska upprätthållas så sker detta inte heller.

Vad är grymt?

Det viktiga är att inte slänga ut folk mitt i vintern. Det vore grymt, anser Annika Román.

Red’s kom:
Särskilt grymt är det att göra som MP m fl, och locka tiggare till Sverige för att tigga och undanhålla dem möjligheter att förbättra sin situation.

Det finns emellertid inget grymt i att verka för att intresset för romer att tigga i Sverige minskar.

Socialdemokraterna tycker campingen för EU-migranterna gått alldeles för långt

Socialdemokraterna hade redan velat att campingen var stängd.
– Beslutet borde ha fattas tidigare. Den lösningen har spelat ut sin roll. Vi kan inte ha ett enskilt projekt för speciellt utvalda, säger Ola Möller (S), kommunalråd för det största oppositionspartiet.

Red’s kom:
Alltid glädjande att det finns personer, oavsett partitillhörighet, som besitter lite sunt förnuft.

Han utvecklar sitt resonemang:
– Campingen var en bra lösning för att hantera de illegala bosättningarna i parkerna. Men när det var löst skulle Stenbrogården ha stängt.

Till skillnad från Annika Román vill Ola Möller i detta läge att campingen stängs vid jultid.
– Det är mer humant att stänga nu innan vintern tagit grepp om landet. Och att hjälpa dem hem så att de kan vara med sina familjer i jul, säger Ola Möller.

Stenbrogårdens camping ska byggas om i april

Från april ska dessutom företaget som driver campingen göra en större ombyggnad av Stenbrogården. Detta för att omvandla den till en modern camping för husbilar.
– När vi till våren inte längre har tillgång till campingen faller sig datumet för avveckling naturligt, säger Peter Danielsson (M).

Red’s kom:
Det låter som att det verkliga skälet till att politikerna upphör med campingen för EU-migranter är just detta!Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2015-12-10
Se även bl a;
Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter i Helsingborg tänker inte flytta från parker till camping

Subventionerad camping för EU-migranter utanför Helsingborg kan stängas


Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren

Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk


Policy för EU-migranter i Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Höganäs, Perstorp, etc

Policy för EU-migranter saknas: Båstad beviljar gratis hemresa, Ängelholm beviljar bensinpengar


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.