Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Ett 20-tal personer hade samlats för en manifestation för att Gotland ska ta ansvar för EU-migranterna, på initiativ av fullmäktigeledamot Elin Bååth (Fi), i Visby inför måndagens fullmäktigemöte. Det var både gotlänningar och EU-migranter som ville uppmärksamma politikerna på migranternas situation på Gotland.

Gratis boende till alla

Elin Bååth har skrivit en interpellation till socialnämndens ordförande där hon vill veta hur hon ser på socialtjänstlagen och EU-migranternas situation. Elin Bååth anser att regionen som minst måste se till att det finns en plats för  tiggande EU-migranterna i sommar för att kunna ställa upp tält och där det finns toaletter och duschar. Men Elin Bååth vill helst att kommunen erbjuder gratis boende i ett hus där EU-migranterna kan få sova när de är på Gotland.

Red’s kom:
Vad praktiskt det hade varit om jag kunde åka runt i Europa och få gratis boende i alla EU-länder. För gratis boende åt alla är väl vad Elin Bååth förespråkar, även för t ex de 35 000 hemlösa svenskarna, som Elin Bååth aldrig nämnt med ett ord?

Jag upphör aldrig att förvånas över hur okunnig och förvirrad man kan vara som politiker. Feministiskt initiativ kommer med de mest verklighetsfrånvända förslagen, helt befriade från såväl intelligens som sunt förnuft.

– Jag är inte så säker på att ett boende är den rätta vägen att gå, säger riksdagsledamoten Hanna Westerén (S).
Klicka här för att gå till artikeln i Helagotland, 2015-04-27

Fullt stöd i Sverige till alla i EU

Elin Bååth (Fi) anser att de romska EU-migranterna har rätt till fullt stöd enligt socialtjänstlagen och inte bara till akuta insatser. Hon anser att Region Gotland, liksom många andra svenska kommuner, tolkar lagen fel.

Red’s kom:
Kommunerna tolkar lagen rätt. Det finns inga tveksamheter. Men sedan kanske Elin Bååth borde förstå det orimliga i att Sverige skulle fungera som socialhjälpsstat för 125 miljoner fattiga i EU (utöver för världens flyktingar).

Elin Bååth hänvisar till ej existerande rättspraxis

Maria Björkman (S), ordförande i socialnämnden, har svarat på interpellationen och hävdar – precis som regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) –  att regionen följer rättspraxis och till dess en ny rättspraxis tillkommit är det vad som gäller.

– Enligt rättspraxis har de rätt till fullt stöd enligt socialtjänstlagen, säger Elin Bååth.

Red’s kom:
Det finns ingen sådan rättspraxis som Elin Bååth hävdar, men Feministiskt inititativ gör som alltid och hittar på saker som stöd för sin personliga åsikt. Sakliga argument lyser som alltid med sin frånvaro.

95% av EU-migranterna är arbetssökande med verklig möjlighet till anställning?

Elin Bååth kritiserar definitionen av de romska EU-migranterna som utländska medborgare ”på besök”.
– Det är beklämmande att SKL beskriver de här som en grupp som kommer hit för att tigga, vi vet att de är här för att i första hand arbeta. Av de rumäner som är här är 95 procent arbetssökande med verklig möjlighet till anställning. Några gravida kvinnor är inte anställningsbara just nu.

Reds kom:
Märkligt att Elin Bååth anser sig veta att av de EU-migranter som kommit till Gotland för att tigga så är ”95% arbetssökande med verklig möjlighet till anställning”. Detta innebär en långt högre andel än svenska medborgare, svensktalande med avsevärt högre utbildning och med arbetslivserfarenhet, i motsats till majoriteten av EU-migranterna (som i regel inte behärskar något annat än romernas eget språk).

Om det varit sant som Elin Bååth säger, varför har då dessa 95% inget arbete (varken här eller i sitt hemland)?

Diskriminering, utropar Elin Bååth

Jonas Niklasson (C) och Annamaria Bauer (V), som båda arbetar aktivt för att hitta någonstans för migranterna att bo när härbärget i Axelsro stänger om några veckor, gav sina synpunkter med anledning av uppehållsrätten där EU-medborgare som vill ha hjälp av socialtjänsten måste söka hjälp. Enligt rättspraxis har EU-medborgare som lagligen vistas här och som kommit hit för att bosätta sig i princip samma rättigheter som alla svenskar, menade de.

– De har uppehållsrätt! Men om de går till socialen så får de en biljett till fastlandet. Det är diskriminering rakt av! utropar Elin Bååth.

Red’s kom:
Nej, de har enligt regelverken bara upphållsrätt om de kan försörja sig själva. Märkligt att Elin Bååth, och resten av Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet, samt nu även Centerpartiet, har en tendens att glömma bort denna ”detalj”.

Det är inte diskriminering att regelverken följs. Däremot är det diskriminering att EU-migranterna får stöd som inte svenskar får, samt att EU-migranter tillåts göra sådant som inte skulle accepteras om svenskar gjort samma sak (t ex mark- och husockupation och miljöbrott som nedskräpning).

Orden diskriminering, rasism och fascism återkommer hela tiden varje gång Elin Bååth eller någon annan inom Fi argumenterar, oavsett vad det handlar om.

Är det inte diskriminering mot oss andra att bara romerna får gratis biljetter?

Biljett till ”fastlandet”?
Klicka här för att gå till artikeln i Helagotland, 2015-04-27
Se även bl a;
Fascism att städa bort fattigdom, hävdar Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Gårdagens avhysning av de EU-migranter som olagligen ockuperat privat mark i Malmö blev inte av pga en till Miljöförvalningen inskickad begäran om anstånd, som Länsstyrelsen Skåne nu ska ta beslut om ifall den ska beviljas.

Information från miljöförvalntingen i EU-migranternas läger i Malmö, vid industrigatan, 2015-04-27Informationen om avhysning den 27 april har nu bytts ut till ovanstående, dvs;

Beslutet som miljöförvaltningen informerade om den 23 april har överklagats. Därför stoppar miljöförvaltningen sina åtgärder tills länsstyrelsen har beslutat om överklagandet. Tomten är fortfarande inte lämplig att bo på av hygieniska skäl och skräp och lukt stör omgivningen. Camping och boende är inte tillåtet på tomten.

Det är alltså inte så att EU-migranterna inte vet att de bryter mot lagen när de ockuperar svensk mark. De anser sig helt enkelt ha rätt till detta, och får stöd i sina lagbrott av vänsterextremister som kräver att lagbrotten ska stödjas på olika sätt av skattebetalarna.

Så här såg det ut på morgonen igår i EU-migranternas läger:
EU-migranters läger i Malmö, vid industrigatan, 2015-04-27Organisationerna Allt åt alla, Solidaritet med EU-migranter och Centrum för sociala rättigheter hade satt ihop många banderoller och slogans till denna dag. Synd bara att de inte förstår att de med sitt agerande inte på något sätt hjälper EU-migranterna. Aktivisterna saknar helt realistiska förslag till lösningar och ger inget stöd till EU-migranterna som förbättrar deras situation.
EU-migranters läger i Malmö, vid industrigatan, 2015-04-27Upp till 200 människor (EU-migranter, aktivister från vänsterorganisationer och journalister) rörde sig här denna morgon.
I dag är vi här som ett politiskt ställningstagande för att visa att Malmö är för alla, säger Martin Cornell från Förbundet Allt åt alla, som uppmuntrat folk att komma till Sorgenfri-lägret.
Kommunen kommer inte att ge upp, men just den här striden har vi vunnit, säger Martin Cornell.
Vi? Aktivisterna (samt Fi, V och MP) kanske vunnit denna strid temporärt, förlorarna är tyvärr EU-migranterna som bara fått en frist för att fortsätta tigga och leva i misär på giftig mark.
Om folk inte hade kommit hit och protesterat så hade polisen och staden säkert försökt genomföra det ändå. Det är jag ganska säker på, säger Amanda Muren, Nätverket solidaritet för EU-migranter.
Jag var beredd att hindra dem från att försöka gå in. Hade inte överklagan fungerat så hade vi tagit till mer militanta metoder. Som att blockera ingången, säger Amanda.Klicka här för att gå till artikel i Lokaltidningen, 2015-04-27Solidaritet med EU-migranter: Bella Wessman, Elle Boman, Amanda Muren och Emmy Loft.

Roxana, en av de boende i lägret, säger att hon och hennes man har varit i Sverige i sju månader och har inga planer på att lämna varken Sverige eller Sorgenfrilägret, rapporterar Lokaltidningen. Vi har inte ens diesel i bilarna så vi kommer inte kunna flytta dem härifrån, kommunen ger oss ett stort problem och de behandlar oss därför inte bra, menar Roxana.

Lokaltidningen skriver;
En av dem som kommit för att visa sin sympati var Maja Lindström.
– Vi är här som medmänniskor i dag för att protestera mot hur kommunen hanterar detta. Nu är de här människorna här och då får man göra det så bra man kan för dem. Men det känns som att kommunen hela tiden hittar nya skäl för att vräka dem. Först var det att det var för mycket sopor och sedan var det röken och att det luktar illa. Vi tycker att kommunen borde göra det drägligare för dem i stället för att avhysa dem. Ge dem baracker, toaletter och fixa lösningar så att de kan få sina grundläggande mänskliga behov tillgodosedda, säger hon.

Red’s kom:
Anledningarna till Miljöförvaltningens avhysning var att markockupanterna utsätts för hälsorisker i lägret samt det stora antalet klagomål som kommit in från grannar och företag i området (särskilt pga brandrök och att EU-migranterna öppet uträttar sina behov utomhus vid deras skjul). Eftersom fastigheten saknar sanitära anläggningar som vatten, avlopp, sophämtning och uppvärmning finns det allvarliga hälsorisker för dem som bor i lägret. Dvs avhysningen var inte minst för de utländska ockupanternas eget väl och ve. Tyvärr ser inte aktivisterna denna faktor som relevant.
EU-migranters läger i Malmö, vid industrigatan, 2015-04-27Det fanns egentligen inget att fotografera.
EU-migranters läger i Malmö, vid industrigatan, 2015-04-27Och inget att se.
EU-migranters läger i Malmö, vid industrigatan, 2015-04-27På kvällen var det i det närmaste tomt på folk. Men som vanligt ett stort antal svenska, rumänska och bulgariska bilar (några polska).

Se även bl a;
EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

EU-migranter kommer att avhysas från kåkstaden vid Industrigatan i Malmö.

Malmö stads miljöförvaltning informerar nu på skyltar att det råder förbud mot camping och övernattning där EU-migranter byggt upp en kåkstad.Avhysning kåkstad MalmöBeslut meddelas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, med hänvisning till 2 kap 3 §, 9 kap 3 §, 15 kap 30 §, 29 kap 1 och 7 §§. (Se Miljöbalken nedan)

Red’s kom:
Det är utmärkt om Svea Rikes lag upprätthålls, och att lagen gäller lika för alla, men jag måste erkänna att jag just nu är lite förundrad, med tanke på den information som gavs igår;
Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Hur ska en avhysning av EU-migranterna gå till?

Jag är ganska säker på att jag vet hur Miljöförvaltningen och Malmö stad lagt upp sin plan, men i frågan om själva avhysningen finns lite olika alternativ.

Fyra dagar på sig att lämna området

Senast på måndag den 27/4 kl 10.00 måste EU-migranterna ha flyttat, meddelar kommunen. EU-migranterna har bott på adressen sedan drygt ett år tillbaka, dock med ett konstant utbyte och tillflöde av EU-migranter.

Allvarliga hälsorisker

Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar förklarar att det finns allvarliga hälsorisker i lägret eftersom fastigheten saknar sanitära anläggningar som vatten, avlopp, sophämtning och uppvärmning.

Ett 50-tal klagomål om dålig lukt och rök från lägret har det senaste året skickats till kommunen.

Red’s kom:
Jag skulle vilja tillägga att marken är så giftig att markägaren inte ens givits tillstånd att bygga innan marken sanerats. Naturligtvis kan människor under inga omständigheter tillåtas sova på redan innan förorenad mark.

Miljöbalken gäller

Malmö stad motiverar sitt beslut genom att hänvisa till miljöbalken, som tvingar en tillsynsmyndighet att ingripa om det finns risk för människors hälsa.

Malmö stad skriver;
Lägret på Brännaren 19 på Industrigatan i Norra Sorgenfri är Malmös just nu största med uppskattningsvis 150-200 boende. Fastigheten ägs av Industrigatan i Malmö AB som tillhör Granen-koncernen i Stockholm

Tomten på kvarteret Brännaren är kraftigt nedskräpad med hushållssopor och avföring. Dessutom eldas det med fast bränsle, vilket medför kraftig röklukt samt allvarlig brandrisk för de boende i lägret.

Redan i början av 2014 informerade Miljöförvaltningen, enligt ordinarie rutin vid nedskräpning, tre fastighetsägare på Industrigatan om att de måste städa upp sina fastigheter. Två av de berörda fastighetsägarna avvisade de tillfälligt boende från platsen, städade sina fastigheter och satte upp stängsel. Fastighetsägaren till den tredje tomten (Brännaren 19) städade, men agerade inte för att förhindra tillträde till fastigheten. Detta har resulterat i att människor tillfälligt bosatt sig på platsen och att tomten nu är kraftigt nedskräpad med hushållssopor och avföring. Dessutom eldas det med fast bränsle, vilket medför en kraftig röklukt.

Enligt uppgift har fastighetsägaren under både 2014 och 2015 utan framgång försökt avvisa personerna från platsen med hjälp av kronofogde och polis.  Avvisningen har inte lyckats eftersom kronofogden har krävt att personerna på plats ska identifieras och fastighetsägaren har inte kunnat identifiera personerna utan polisens hjälp.

27 februari 2015 förelade Miljöförvaltningen fastighetsägaren med hot om vite att städa fastigheten. Fastighetsägaren blev delgiven (kvitterade) beslutet 20 mars. Samma dag överklagade fastighetsägaren beslutet som nu ligger hos Länsstyrelsen för beslut. Miljöförvaltningen har yttrat sig över överklagandet.

Miljöförvaltningen har den 10 mars 2015 anmält nedskräpning och miljöbrott till åklagaren. Åklagaren har lagt ner ärendet och beslutat att inte inleda förundersökning. Miljöförvaltningen har överklagat beslutet.

Den 2 april har miljöförvaltningen meddelat fastighetsägaren om förbud mot camping, boende och övernattning på fastigheten med hänvisning till allvarliga olägenheter för miljö och hälsa. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. Miljöförvaltningen väntar nu på att fastighetsägaren ska kvittera beslutet. Domstolarna kräver att förelägganden ska vara riktade till namngiven och identifierad adressat, vilket betyder att föreläggande i nuläget endast kan riktas till fastighetsägaren.

Den 8 april höll miljöförvaltningen ett samrådsmöte med polis, räddningstjänst, sociala resursförvaltningen och stadskontoret för att informera om läget. Ytterligare ett möte hölls den 21 april med berörda aktörer.

Red’s kom:
Fastighetsägaren försöker nu alltså komma undan sitt ansvar genom att helt enkelt strunta i att kvittera beslutet från Miljöförvaltningen den 2/4.

80 sovplatser under tre nätter

Sociala resursförvaltningen har en övernattningslokal i KIrseberg med 80 sovplatser till en del av dem som lämnar lägret – men endast de första tre nätterna.

Red’s kom:
Och efter dessa tre nätter?
Bistår rumänska ambassaden med hjälp (lån) för hemresa till EU-migranternas hemland?

När jag var inne i kåkstaden vid lunchtid idag var det matleverans (irakisk) och väldigt högljutt på en ilsken nivå. Vad alla skrek om till varandra vet jag inte eftersom det bara fanns romer i lägret. Men andra chillade lugnt på en soffa i solskenet, med bärs i handen, medan radion skrålade högt över nejden med någon form av musik (bilder från kåkstaden idag kommer senare).
Klicka här för att gå till artikeln i Metro, 2015-04-23

Miljöbalk (1998:808)

26 kap. Tillsyn

Förelägganden och förbud

9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.
Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud som
1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer, eller
2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats enligt 11 kap. 24 och 25 §§.
I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar. Lag (2014:114).

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

Hänsynsregler

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Definitioner

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

15 kap. Avfall och producentansvar

Nedskräpning

30 § Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

PÅFÖLJDER

29 kap. Straffbestämmelser och förverkande

1 § För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av aktsamhet

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra
a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller
b) någon annan betydande olägenhet i miljön,
2. förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön,
3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning, eller
4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grundvattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som medför eller kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön. Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har medfört eller kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning, om gärningen annars varit av särskilt farlig art eller innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

För försök eller förberedelse till grovt miljöbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller om förfarandet är allmänt vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt, döms inte till ansvar enligt denna paragraf. Lag (2011:512).

7 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. 7 a § Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig. Lag (2011:734).

Mer info kommer löpande om denna avhysning!

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Nedskräpningen i lägret med EU-migranter vid Industrigatan i Malmö kommer nu att prövas av högsta åklagarinstans. Riksåklagaren får avgöra om det ska inledas en förundersökning om misstänkt miljöbrott eller inte.

Känslig fråga, då utreds inte brott?

– Jag vet att det är en känslig fråga och jag vet att det handlar om utsatta människor. Men det pågår ett miljöbrott, säger stadsjurist Andrea H Dalhammar.

Sanitär olägenhet – varför ska vissa stå över lagen?

– Det är en olägenhet för människors hälsa på platsen och i omgivningarna. Vi har en lag som måste följas och vi kan inte se mellan fingrarna, säger stadsjuristen.

Red’s kom:
Miljöbalken gäller bara för svenska medborgare?

Chefsåklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott vill inte inleda förundersökning

Malmö stad vill få till stånd en polisutredning. Men chefsåklagare Stefan Göransson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott menar att det inte är möjligt. I chefsåklagarens beslut skriver han;

Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.

Red’s kom:
Förundersökning nedlagd” utan att förundersökning ens inletts är resultatet av de flesta alla polisanmälningar som görs i Sverige. Inom vissa brottskategorier är det t o m resultatet av nästan alla polisanmälningar. Helt fristående från möjligheten att klara upp brottet. Det är bara ett bekvämt sätt att slippa utföra sitt arbete.

Det finns ”inga spår eller andra åtgärder att vidta som kan tänkas leda till att brottet klaras upp”, anser chefsåklagaren.
EU-migranters kåkstad i Malmö. Ingen sanitär olägenhet? Utan spår av miljöbrott?EU-migranternas kåkstad vid Industrigatan i Malmö. Spårlöst avfall?

Kommunen överklagade chefsåklagarens nedlagda förundersökning

Kommunen överklagade chefsåklagarens beslut att inte inleda en förundersökning och nu har även vice överåklagare Bengt Åsbäck gjort samma bedömning som chefsåklagaren.

Malmö stads chefsjurist Andrea H Dalhammar menar att det är konstigt att hävda att det inte finns spår av en pågående verksamhet.
Avfall över hela kåkstaden med EU-migranter, i MalmöExkrementer, matrester, skräp och avfall överallt. Råttor frodas i den ständigt växande kåkstaden, uppbyggd på giftig mark, där EU-migranterna sover direkt på denna giftiga mark i sina skjul.

Red’s kom:
Om en svensk medborgare slänger ett tuggummipapper eller cigarettfimp på marken kan detta resultera i böter. Pinkar man utomhus så att allmänheten kan se det riskerar man en bot. En fastighetsägare med skräp på sin mark kan bötfällas. Slår vi upp ett tält i en park över natten blir vi avhysta, ev. tillsammans med en bot. Är verkligen alla lika inför lagen?

Inget förtroende för polisen – Påverkar vårt rättsmedvetande om brott inte ens utreds

– Det är ett absurt argument. Vi har anmält ett pågående brott och så väljer polisen att inte ens inleda en förundersökning. Då är det inte möjligt att stoppa en sådan här nedskräpning. Jag tror att det kan påverka det allmänna rättsmedvetandet, säger Malmö stads chefsjurist Andrea Dalhammar.

Red’s kom:
Tyvärr speglar detta hur det fungerar i normalfallet i Sverige. Rättssäkerheten är låg i detta land, med alla förundersökningar som läggs ner innan de ens inletts och med prövningstillstånd som minimerar medborgarnas möjligheter att få rätt när brott begås. Polis, åklagare och domstolar verkar inte i medborgarnas intresse, utan lever sitt eget liv.

Malmö stad kommer att överklaga till högsta instans

– Vi kommer att överklaga till Riksåklagaren, vi måste få det prövat av högsta instans, säger chefsjuristen.

Red’s kom:
Rimligtvis borde dessutom polis, chefsåklagare och vice överåklagare JO-anmälas! Om kommunen inte JO-anmäler dem så kan det göras av enskilda medborgare.

Markägare till kåkstaden har överklagat krav att städa tomten pga att EU-migranter inte kan avhysas

Malmö stad har med hot om vite begärt att fastighetsägaren städar upp på tomten. Det beslutet har överklagats till länsstyrelsen av ägaren som menar att det inte är praktiskt möjligt att efterleva beslutet eftersom det är svårt att avvisa de boende från platsen.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-04-22
Se även bl a;
EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

Polisen var i EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö i förra veckan för att identifiera vilka som bodde i lägret. När Kronofogden kom för att avhysa dem för två dagar sedan var emellertid alla som identifierats borta. En del av dem förmodligen bara temporärt försvunna medan kronofogden var där och andra håller säkert på som bäst att bygga upp ett nytt läger på en annan plats.

Det är okänt hur många EU-migranter som bor i lägret idag, men detta läger var det första permanenta EU-migrantläger i Malmö och har funnits drygt ett år.

Här följer några bilder från hur det ser ut idag.EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22På vägen in till lägret kom en EU-migrant cyklandes laddad med två sexpack öl. Party i kväll?

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Det kommer att fylla på detta lager med några tusen tomburkar. En sak vi noterat är att romer är väldigt förtjusta i öl. Även i EU-migranternas kåkstad vid Industrigatan ligger det överallt stora mängder tomflaskor öl (ofta inte öl som ingår i systembolagets ordinarie sortiment).

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22När vi promenerade in i lägret försvann samtliga snabbt in i sina husvagnar. Mannen här t.o.m. stängde dörren om sig när han såg kameran.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Solig och fin kväll. En rom från denna husvagn gick mot oss och hojtade ”What’s happening?”. Jag vet inte så jag svarade bara ”I don’t know, probably not so much”, varpå han replikerade, uppenbart lugnare; ”OK, then it’s ok”. Sedan vände han direkt på klacken och gick in i sin husvagn tillsammans med vad vi förmodar var hans fru. Därefter syntes de inte mer.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Så här ser det ut precis när man kommer in i det nu inte så välbefolkade lägret. Det fanns bara ett tiotal romer just när vi var där, men å andra sidan var det några tiggartimmar kvar av dagen.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Vad ”goiu mocanu borcan” betyder vet jag inte. Mocanu kan vara ett namn, kanske även Goiu (”Mynnings” enl. Google translate). Men ”borcan” betyder i alla fall ”burk”. Husvagnen är Goiu Mocanus burk?

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Jag vet inte vad de med denna övergivna servicebil servade, men det stod något om skogsvård på bilen.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Små röda bilar tycks det finnas gott om i de romska lägren, dessa hade kvar sina svenska registreringsskyltar.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Enorma sopberg, som alltid.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Den mest avskilda delen av lägret. Märkligt att ingen snabbt rivit de övergivna husen.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22En solig uteplats med fem sköna stolar runt ett bord, och skottkärra… kanske för att frakta all öl i?

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Ganska risigt skick på detta hus. Inte troligt att de som bott här återvänder, men kan bli plats för nya EU-migranter om de bara piffar upp kåken lite.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Avsevärt sämre kvalitet på de hus som romerna byggt här jämfört med EU-migranternas kåkstad vid Industrigatan, men lika skräpigt.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Jag tittade in, men ingen hemma här. Svårt att avgöra om huset fortfarande var i bruk, men det ligger stängda resväskor lite överallt. Kanske planerar att resa på semester?

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Högt i tak. Alla presenningar från hjälporganisationerna verkar finnas kvar.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Till höger står en stor kyl-frys. Inte inkopplad. Den traditionella skorstenen sticker ut, men här finns även en matlagningsplats utomhus. Till huset i hörnan hör många husgeråd där en del syns i bilden.

EU-migranters läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22Denna rökandes romska kvinna var väldigt snäll och trevlig och pratade mycket, men de enda ord hon verkade kunna på annat än hennes eget språk var ”police” och ”sleep”. Trots detta pratade vi ändå länge med varandra, så gott vi nu kunde med hjälp av teckenspråk. Hon hade sovit dåligt efter att polisen och kronofogden varit där för att avhysa dem. Vi önskar att vi kunde hjälpa henne på något sätt, men vad kan man göra?
Singelgatan, EU-migranter
Se även bl a;
Vanvårdat stulet får hittat i läger med EU-migranter i Malmö – Djurslakt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Malmös kåkstad, senaste bilder – aggressivare EU-migranter

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar

Ett antal förvaltningar i Göteborg har, tillsammans med polismyndigheten, sammanställt en rapport om illegala bosättningar. I rapporten betonas behovet av samverkan och en gemensam samordnare. Den pekar också på att det krävs allt mer resurser.

Red’s kom:
Samverkan för vad?
Samordnare för vad?
Mer resurser för vad?

Svenska medborgare känner sig otrygga

Antalet tillfälliga boplatser med fattiga EU-migranter runtom i Göteborg har ökat, liksom klagomålen från allmänheten. Tjänstemännen på förvaltningarna menar att det skett en förändring i attityden hos allmänheten och att boplatserna skapar en irritation och otrygghet hos det övriga samhället.
– Tidigare var många oroade för bosättarna och ville hjälpa till. I dag tycker allt fler att kommunen ska vidta hårdare åtgärder, enligt rapporten.

Red’s kom:
Hur motiverar Göteborgs stad att de inte minimerar problemen genom att införa ett lokalt förbud mot tiggeri i stadens ordnigsstadgar?

Bosättningarna växer – 100 vuxna + 20 barn i en bosättning

I Kallebäck bodde det nära 100 vuxna och drygt 20 barn när polisen gjorde en ID-kontroll vid en avhysning i juni 2014. Så stora boplatser har det inte funnits i Göteborg tidigare.

En rad problem följer av EU-migranternas bosättningar, bl a sanitära olägenheter

Olika problem är kopplade till de illegala bosättningarna. Människor, framför allt barn, riskerar att fara illa och eftersom platserna inte är avsedda för boende uppstår det lätt sanitära olägenheter.

10 år gammalt problem med EU-migranter i Göteborg

För drygt tio år sedan uppmärksammade Göteborgs kommun att EU-medborgare från framför allt Rumänien och Bulgarien, sökte sig till Göteborg. Få har kunnat få jobb i Sverige och i stället försörjer de sig genom att tigga.

Red’s kom:
Det är inte riktigt sant. EU-migranterna försörjer sig i huvudsak på svenska skattebetalares bekostnad som får stå för boende, mat, vård, sanering och annat.

År 2010 betalade kommunens socialjour i Göteborg 28 hemresor för utländska medborgare, dvs EU-migranter. År 2013 hade siffran ökat till 93.

Under åren har ett samarbete för att ge stöd och hjälp till EU-migranter växt fram mellan ideella organisationer och kommunen. Bland annat har sovplatser och tillfälligt boende anordnats.

Oro inför ökad tillströmning av tiggare till sommaren

I den nya rapporten om illegala bosättningar talas om en oro inför våren och sommaren. Indikationer visar på att allt fler EU-medborgare kommer till Göteborg.
– Det gör att människor som väljer att bosätta sig på boplatser troligen kommer att öka. Förvaltningarna har redan i dag knappa resurser att hantera frågan och trycket från medborgarna är också högt på att kommunen ska vidta åtgärder, står det i rapporten.

Red’s kom:
Varför har Göteborgs stad inte velat offentliggöra denna rapport genom att lägga ut den på sin webbplats?
Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2015-04-18

Fakta om Allemansrätten
Allemansrätten gör det möjligt för människor att tälta någon enstaka natt på undanskymt ställe utan att fråga markägaren.
Har man husvagn ska man dock alltid fråga om lov och är man flera måste man också prata med markägaren eftersom boplatsen sliter på naturen.

Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Skarpnäck har två bosättningar med EU-migranter. Stadsdelen vill avhysa, men har ingen makt att besluta när så sker.

En av boplatserna i Skarpnäcks stadsdel har funnits länge. Men nyligen har ytterligare en dykt upp i närheten i samma skog. Hur många människor som bor där är oklart eftersom det varit tomt varje gång socialtjänstens uppsökningsteam besökt lägren.

Även om de två fasta boplatserna ligger i en skog i Söderort är det staden centralt som bestämmer när polis och kronofogden verkställer avhysningen.
– Polis ser till att lag och ordning följs. Staden ser till att det finns evakueringslokaler och erbjuder sängplatser under kortare period. Det ligger inom mitt ansvarsområde. Och som ordförande i Skarpnäck så stöttar jag min förvaltning när den begär avhysning, säger Ewa Larsson (MP), nämndordförande i Skarpnäcks stadsdel samt socialborgarråd och högsta ansvarig för sociala frågor i Stockholm.

Kriterier för avhysning

Prioriteringen för avhysningar nu, när det finns bäddar som kan ta emot de hemlösa, bestäms efter vissa kriterier.

Bosättningar som ligger nära miljö där barn vistas ligger högst, på grund av problem med nedskräpning, avföring och eldning. Skarpnäcks bosättningar ligger i skyddade naturområden, vilket prioriteras lägre.

EU-migranter får inte göra mer än svenska medborgare?

Ewa Larsson viftar bort åsikter om att svenska medborgare aldrig skulle tillåtas uppföra sig på samma sätt i ett reservat, och komenterar detta med;
Så är det inte, det är samma regler för alla människor”.

Ingen politisk fråga att bromsa bosättningar… eller?

Hon ser det som en strikt polisiär fråga där hon som politiker gjort vad hon kan för att erbjuda sociala kopplingar vid avhysning.

Men när hon sedan får till svar att medborgarna ser det som en politisk fråga som politikerna måste lösa, så ändrar Ewa Larsson sig och säger;
– Polisen är också en politisk organisation. Så det är helt rätt. Det är en politisk fråga.

När responsen på detta blir att det är Ewa Larsson som folk röstar på och det är politikernas röst folk vill höra eftersom det här är en politisk fråga säger Ewa Larsson undvikande;
– Fast polisen är också en politiskt styrd organisation.

Odefinierat samarbete med frivilligorganisationer

Ewa Larsson säger att staden samarbetar med frivilligorganisationer i Rumänien, men hur detta samarbete är utformat kan hon inte svara på.
– Jag har träffat dem, jag har lyssnat på dem. Staden kommer att fortsätta stötta civilsamhället. Och jag vill tala om för alla människor att de finns. Vi pratar med kulturförvaltningen. Kan de få hjälp att exponera sin organisation på Kulturhuset i Stockholm, kanske även på kulturhuset i Skarpnäck så att människor kan få kanalisera sitt engagemang och känsla av vanmakt som vi alla känner när vi ser utsatta människor.

Snart kan Rumänien hjälpa till?

Ewa Larsson tror att Rumänien inom en snar framtid kommer att ta hand om sina utsatta och fattiga.
– Det är väldigt många organisationer som arbetar med hjälp till självhjälp för fattiga människor. Och de har precis fått mycket pengar från EU för att aktivt arbeta med den akuta fattigdomen, säger Ewa Larsson.

FAKTA

Hur går en avhysning till?

Alla stadsdelsförvaltningar informerar fortlöpande till ­socialförvaltningen om var bosättningarna finns i deras område. Socialförvaltningen gör sedan en lista i vilken ordning lägren ska avhysas där exempelvis närhet till förskolor och skolor prioriteras.

Avhysningen utförs sedan i samråd med polis och kronofogdemyndigheten. Stadsdelarna har sedan årsskiftet rätt att få ersättning av staden centralt för avhysningar.

12 avhysningar har kostat skattebetalarna i Söderort 2,1 miljoner kronor

Exploateringskontoret har utfört 12 avhysningar i Söderort under 2013 och 2014 till en total kostnad på 2,1 miljoner kronor.
Kostnaden för en avhysning varierar beroende på boplatsens storlek, hur mycket som ska städas bort, tillgänglighet för fordon med mera.

I januari antog politikerna i staden en policy som i stora drag innebär att fler tillfälliga sovplatser ska ordnas, gemensamma rutiner för avhysningar och samarbeten med frivilligorganisationer för att förbättra situationen i deras hemländer.Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-04-08

Anna König Jerlmyr: ”Socialborgarrådet flyr sitt ansvar”

Ewa Larsson duckar för frågan om illegala bosättningar. Det är provocerande. Det säger oppositionens Anna König Jerlmyr.
– Hon sitter på dubbla stolar. Dels är hon socialborgarråd i staden och stödjer en politik som slår fast att avhysningar ska ske mycket restriktivt. Och dels så är hon nämndordförande i Skarpnäck och säger sig där stödja när förvaltningen vill att polisen ska avhysa. Det är dubbla budskap som skapar stor förvirring, säger Anna König Jerlmyr.

Moderaternas gruppledare anser att Ewa Larsson i sin roll som socialborgarråd för ett regeringsparti har alla möjligheter i världen att påverka.
– Hon kan hemställa till regeringen att ändra lagen så att polisen får fler verktyg att avhysa och byråkratin minskar. Det går att göra det mindre krångligt så att polisen mäktar med sitt jobb. Bland annat genom att ta bort att kronofogden måste medverka vid avhysning.

Ewa Larsson sätter sin tilltro till att Rumänien inom kort ska kunna ta hand om sina egna fattiga. Det anser Anna König Jerlmyr är orimligt.
– Rumänien är decennier bort att kunna ta hand om det här. Samtidigt beräknas att antalet EU-migranter i Stockholm kommer att dubblas i sommar. Det är ohållbart att vi ska acceptera permanenta kåkstäder. Att då som Ewa Larsson prata om att ordna utställningar på Skarpnäcks kulturhus så att medborgarna kan ”kanalisera sitt engagemang”, är provocerande.

Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Malmös kåkstad, senaste bilder – aggressivare EU-migranter

EU-migranter i Malmös kåkstad blir allt aggressivare. Jag har de senaste veckorna sett flera bråk med tiggare involverade och när jag tog några foton idag av kåkstaden var det en av tiggarna som började skrika mycket aggressivt mot mig, och ville veta varför jag tog bilder. Han kanske inte förstår att dels är Sverige ett fritt land där man får fotografera och dels är det naturligtvis intressant att dokumentera lagbrott… som dessutom inte beivras.

Här är några bilder från 2015-04-17.Malmös kåkstad, 2015-04-17.Lägret breder ut sig mot väster och är nu väldigt nära ett av utedassen, dvs en av skateboardramperna. Mannen i blå tröja i bakgrunden som lastade av saker från den främre bilen stirrade länge på mig, men sa aldrig något. I motsats till en av romerna som med raska steg gick ut från lägret rakt mot mig, stirrandes argsint på mig, innan han svängde av precis framför mig och argt väste ”Hej” samtidigt som han gav mig ”det onda ögat”. Vad hade jag gjort honom?

Malmös kåkstad, 2015-04-17Här har tiggarna försökt göra det lite fint i sin trädgård och t o m planterat ett träd.

Malmös kåkstad, 2015-04-17Mannen som äger den svenskregistrerade gråa bilen kunde inte slita blicken från mig när jag fotograferade lägret, och efter ett tag började han skrika på mig. Svårt att förstå vad han sa, men han verkade tvärilsk över att jag fotograferade lägret.

Malmös kåkstad, 2015-04-17Efter att han svurit över mig länge nog tog jag upp kameran, och då tystnade han direkt och vände sig blixtsnabbt om, precis som mannen som kom ut från husvagnen (där en annan man dök tillbaka in i husvagnen när han såg kameran).

Malmös kåkstad, 2015-04-17Här ser det ut ungefär som tidigare, utöver att det tillkommit prylar/skräp och att husen tätats ännu mer.

Malmös kåkstad, 2015-04-17De två bilar som brukar stå här (bl a den lilla röda målvaktsbilen där registreringsskyltarna plockats av) var inte inne vid detta tillfälle.

Fler bilder kommer inom kort, bl a av de nya större hus som byggts upp av tiggarna under veckan.

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

Stadsmissionen har två husvagnar som erbjuds EU-migranter och Kalmar kommun har nu beslutat att upplåta plats för husvagnarna intill gamla Salvestaden samt att bygga upp ytterligare tre baracker för EU-migranter som kommer till Kalmar för att tigga.

Förutom husvagnarna kommer kommunen även att sätta upp tre baracker med toalett, dusch och kök.

Allt utan kostnad för tiggarna.

Red’s kom:
Ett tips till alla EU-migranter, åk till Kalmar. Där kommer kommunens skattebetalare att försörja er och se till att ni har en bostad.
Men ni som är hemlösa svenskar gör er icke besvär, det är inte för er.

Beslutet att erbjuda en plats att bo för EU-migranter i Kalmar är taget på tjänstemannanivå och barackerna ska sättas upp på prov under tre månader. Ska man fortsätta måste det till ett politiskt beslut, säger kommunchef Anette Andersson.

Red’s kom:
Varför just tre månader?
EU-migranter får inte vistas en vecka i landet om de inte kan försörja sig på egen hand. Kommunen blir alltså delaktig i lagbrott.

– Vi får titta så de som bor där följer den lagstiftning som gäller för alla, allt från nedskräpning till vad det än kan vara. Vi måste också se till att detta inte blir en plats som hundra personer kommer till, det är inte det som är syftet, säger Anette Andersson.

Red’s kom:
Frågan är då vad syftet är? Att befästa tiggarnas situation och hålla kvar romerna i bidragsberoende?

Anette Andersson efterlyser mer samarbete mellan kommunerna i länet i frågan om hur man hanterar fattiga människor som kommer för att tigga – som ofta bor i bristfälliga, tillfälliga läger – eller i bilar.Klicka här för att gå till artikeln i Kalmar24.se, 2015-04-15
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranterna – Förbjuda fattigdom?

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

EU-migranter som under några veckor haft ett tältläger i Mönsterås har börjat riva lägret efter att Claus Kempe, säkerhetsskyddschef på Mönsterås kommun, och polisen förklarat att det är förbjudet att sätta upp en bosättning där.
– Det verkar som att de insett att de inte kan bo kvar där, säger Claus Kempe.

Red’s kom:
Ännu ett exempel på hur stor okunskapen är i kommunerna runtom i landet. Det ska inte behövas att flera privatpersoner anmäler bosättningar till kommunen. Enda sättet för kommunerna att komma tillrätta med problemen är att omedelbart vidta åtgärder om en bosättning börjar byggas upp.

Var EU-migranterna tar vägen nu är oklart, skriver Barometern.

Red’s kom:
Vi vet alla att det bara blir en ny bosättning på annan plats, med tillhörande nedskräpning och förorening som inte beläggs med böter, där svenska skattebetalare måste stå för saneringen. Just därför är det viktigt att visa på handlingskraft omedelbart mot lagbrott av denna typ.Klicka här för att gå till artikeln i Barometern, 2015-04-13Det visade sig att lägret byggdes upp igen av EU-migranterna och att kommunen därför nu förbereder en regelrätt avhysning.

SVT rapporterar följande den 14/4 2015;
– Platsen är olämplig. Det finns varken vatten, toaletter eller något avlopp. Det är kommunens mark och dessutom ett naturområde. Grannarna tycker inte heller att det är så bra, säger Claus Kempe, säkerhetsskyddschef i Mönsterås kommun.

Det har enligt Kempe förekommit en del störningar i området den sista tiden.
– Jag har personligen varit där och pratat med dem och bett dem flytta. Sedan har polisen varit där på grund av ordningsstörningar. Så nu får vi gå till Kronofogden och begära handräckning därifrån, säger Kempe.

Mönsterås kommun har begärt att Kronofogden ska prioritera ärendet. När en vräkning kan bli av är oklart.

Se även bl a;
Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Polisen avhyste under söndagen ett hundratal EU-migranter som under lördagen slog läger på Spekeröds rastplats utmed E6 i Stenungsund. Tält restes, mat lagades över öppna brasor och man tvättade kläder.

När polisen kom eldades det på tre platser i gräset, vilket inte bara är förbjudet på området utan också farligt med tanke på blåsten.

– Skyltarna är tydliga. När det är en skylt på en eld och ett tält och båda är överstrukna – då handlar det inte om språkproblem. Skylten med max 3 timmars parkering är även den lika tydlig, säger polis på plats.

Polisen tog uppgifter om fordon – tio-tolv bilar från olika länder (t.ex. Rumänien och Bulgarien) – och dokumenterade platsen.

EU-migranterna, som använde sig av campingplatsen för att fira den ortodoxa påskdagen, fick tre timmar på sig att packa ihop, städa efter sig och lämna rastplatsen. De fortsatte sedan söderut.

Man har under ett antal år haft problem med campare och övernattare vid Spekeröds rastplats. De har stannat en längre tid, skräpar ner, eldar och ockuperar rastplatsen för övriga besökare. Under flera år var det också ett känt tillhåll för vägpirater från Östeuropa som försökte stoppa bilister på motorvägen för att därefter utsätta dem för rån, stöld eller bedrägerier. Men nya regler på rastplatsen gör att polisen nu kan agera.Klicka här för att gå til artikeln i Nyheter Sto, 2015-04-12

Se även bl a;
Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Miljöförvaltningen i Malmö har anmält nedskräpningen i kåkstaden i Malmö som miljöbrott och dömt ut tomten som olämplig för boende och övernattning. Chefsåklagare Stefan Göransson har dock meddelat att han inte tänker inleda någon förundersökning pga att ”det är uppenbart att brottet inte går att utreda”.

Red’s kom:
Det här visar att det är inte bara privatpersoner som per automatik får beskedet ”Förundersökning har lagts ner på grund av att brott inte kan styrkas”, eller liknande. Detta oavsett hur enkelt det än är att utreda såväl som att styrka brottet. Rättssäkerheten är låg i Sverige.

Överprövning begärd av Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har begärt överprövning av beslutet, i sista hand av Riksåklagaren.
– Brottet pågår och det finns misstänkta på platsen, säger Andrea Dalhammar, jurist på miljöförvaltningen.

Oskyldig part drabbas

Miljöfövaltningen ställer kraven gentemot fastighetsägaren, pga den bristfälliga lagstiftningen, istället för dem som begår brotten, dvs EU-migranterna.
– Den bygger på att det ska finnas en identifierbar adressat, säger Andrea Dalhammar.

Problemet är bara att den gällande lagstiftningen inte stöttar den grundlagsskyddade äganderätten och markägaren kan inte avhysa EU-migranterna utan stöd av Kronofogden. Och Kronofogden kan inte avhysa någon utan att namn (”personuppgifter”, men personnummer behövs inte, det är en direkt felaktig uppgift som spritts av media!) finns på alla som ska avhysas – vilket förutsätter att de som ska avhysas frivilligt vill uppge sina namn. Polisen i Malmö vill varken ta reda på namn eller se till att de EU-migranter utvisas som inte kan styrka att de följt regelverket för den fria rörligheten inom EU.

Till dags dato har Kronofogden inte avhyst en enda EU-migrant av alla de hundratals som brutit mot lagen i Malmö.

Hemlig plan för rivning av kåkstaden innan sommaren

SkD skriver;
Men det finns tankar om hur kommunen – miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten – ska kunna hantera problemen kring den olovliga campingen om fastighetsbolaget kan visa att man gjort allt man kan för lösa det själv (då det kan vara en fördel om fastighetsägaren lyssnar på mitt råd att sätta upp en skylt om ”obehöriga äga ej tillträde”).
– Vi håller på att arbeta fram en plan just nu. Blir olägenheterna tillräckligt stora måste de flytta. Vi kan inte ha en sommar med ett läger där, det går inte.

Red’s kom:
Det låter lovande, och återstår att se om denna plan fungerar. Om lagen så uppenbart inte fungerar, finns det i regel vägar förbi genom att utnyttja luddigheterna i lagen! Problemet är att det nog aldrig kommer att gå att få polisen till att upprätthålla lagen. Men kommunen måste ovillkorligen ta sitt ansvar för detta samhällsproblem och samarbeta med fastighetsägaren för att få till en snabb lösning.

Mer info om kommunens hantering av kåkstaden kommer inom kort!

Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-04-09Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas – antiziganism

Soraya Post skriver att Europaparlamentet den 15 april kommer att rösta om en resolution som erkänner förintelsen av romer under andra världskriget samt antiziganismen (”anti gypsyism” på engelska) i Europa. Soraya Post tillägger att det är en resolution hon tagit initiativ till och skrivit. Hon vill också instifta en minnesdag för romernas förintelse.

Red’s kom:
Hur ska EU kunna godkänna en resolution om att erkänna antiziganism, utan att ordet definierats och t.o.m. utan att det definierats var och på vilket sätt antiziganism skulle förekomma? EU-parlamentarikerna skulle vara helt galna om denna generellt formulerade och ej underbyggda resolution gick igenom.

När det gäller den antiziganism som hon hävdar finns i Europa, skulle jag vilja veta dels var exakt denna finns och hur den yttrar sig. Finns antiziganism utanför Rumänien? Finns antiziganism i Sverige? Var finns i så fall vetenskapliga belägg för detta?

Soraya Post har tidigare hävdat att antiziganism finns i alla EU’s medlemsstater, således även Sverige, men kan aldrig ge några belägg för detta. Man ska inte förväxla en motvilja mot tiggeri, förorening, olagliga bosättningar, ockupering av mark, tiggarslagsmål, brottslig verksamhet, orätt utnyttjande av andra länders förmåner och välfärd på bekostnad av landets egna utsatta medborgare, brott mot den fria rörligheten, handlingsförlamade politiker, Rumäniens ovilja att lösa sina interna problem, etc, med antiziganism.

Att vissa tycker illa om hur systemet fungerar och inte uppskattar t ex att folk respektlöst smutsar ner till stora kostnader för landet och bryter mot lagen kan omöjligen definieras som antiziganism. Det skulle vara precis lika illa om det var fransmän, engelsmän, italienare, tyskar, svenskar eller vilka som helst som skapade de problem tiggarna skapar, och är alltså oberoende folkslag. I detta fall råkar det vara nästan uteslutande romer.

Det finns ingen enhetlig och heltäckande definition av ordet ”antiziganism”, men sägs ofta handla om fördomar som att romer bär på farliga sjukdomar och stjäl barn.

Det ska här noteras att de flesta har fördomar mot de flesta folkslag. Bara för att nämna något exempel; fransmän och engelsmän.

Vad skulle ännu en minnesdag för specifikt romerna tillföra (2 987 romer avrättades den 2 augusti 1944 i Auschwitz/Birkenau), utöver den 27/1 när befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz högtidlighålls varje år samt romernas internationella dag? Om Soraya Post vill arbeta i romernas intresse istället för Sveriges, hade det då inte varit bättre att skriva resolutioner som förbättrar romernas situation idag?

Soraya Post är ledamot i Europaparlamentet för Feministiskt Initiativ och vad jag kan finna är det två frågor utöver romerna som Soraya Post engagerat sig i, Libyen och Palestina. Resolutioner som inte tillfört något överhuvudtaget.

Personligen tycker jag att det hade varit bättre om Sverige haft en ledamot i Europaparlamentet som arbetat primärt i Sveriges intresse och för Sveriges väl och ve.

Soraya Post, som bara vill ägna sig åt propaganda, vill inte länka till sin resolution, den finns inte på hennes Facebooksida, och jag kan inte finna den någonstans på nätet. Så det går inte att kommentera den mer än baserat på vad hon nu allmänt vill uppge om resolutionen.

Soraya Post skriver om antiziganismen;
Dess farligaste form visas i tystnad och likgiltighet hos makthavare och demokratiska församlingar. Det ger utrymme för våld och hat.

Red’s kom:
Jag förstår inte vad hon menar. Antiziganismens farligaste form visas i tystnad och likgiltighet? Var? Utanför Rumänien? I Sverige? På vilket sätt för vad?

Man måste förstå att vi lever i en värld där man också har ett eget ansvar. Det går inte att lägga allt ansvar på de som styr utan var och en måste också anstränga sig på konstruktiva sätt.

Vad som istället ger utrymme för hat och våld hos enstaka extremister är när makthavare låter romer fritt göra sådant som landets egna medborgare snabbt skulle straffas/bötfällas för.

Soraya Post fortsätter;
I mars samlade jag representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen och Europeiska rådet. Tillsammans konstaterade vi att ett arbete mot antiziganism är den pusselbit som saknas för att en integrationsprocess när det gäller romer och majoritetssamhället ska kunna bli verklighet.

Red’s kom:
Men vilken antiziganism, var, på vilket sätt? Varför vill Soraya Post (Fi) aldrig konkretisera vad hon syftar på? Istället för att bara kasta ur sig och upprepa en och samma term hela tiden kanske det hade varit bättre att referera till relevant statistik, objektiva utredningar och vetenskapliga undersökningar?

Jag har väldigt lite förtroende för Soraya Post, men om det finns vetenskapliga belägg för något som Soraya Post hävdar så kommer jag naturligtvis ändra min uppfattning där fakta finns att tillgå.

Not.
Europeiska rådet ska inte blandas ihop med Europeiska unionens råd (ministerrådet) som består av ministrar från varje medlemslands regering och är en av lagstiftarna i EU. Det ska inte heller blandas ihop med Europarådet som är en internationell organisation med främsta uppgift att försvara de mänskliga rättigheterna i Europa..

Soraya Post fortsätter;
I Malmö är nu det tältläger som fanns i Pildammsparken borta. Medan de boende hämtade andan i ett skyddsboende efter nattligt våld revs lägret och deras ägodelar kastades i containrar.

Red’s kom:
Nej! Det som romerna fått av välgörenhetsorganisationer eller tillförskansat sig på olika sätt samt som de inte ville ta med sig hem från sin olagliga bosättning med sin olagliga nedskräpning, en del av detta skräp kastades. Vad är fel i det?

Vad vill Soraya Post uppnå med att försöka föra medborgarna bakom ljuset?

Soraya Post fortsätter;
De folkvalda verkar tro att de inte har något ansvar för tältläger som det i Pildammsparken. Det är i sådana situationer som det behövs människor som kan stiga fram och visa vägen, människor som med kärlek och mod kan skapa en framtid för alla.

Red’s kom:
Tältlägret skulle naturligtvis inte tillåtits att byggas upp överhuvudtaget i parken, och EU-migranterna som inte uppfyllde kraven för den fria rörligheten skulle skickats hem direkt, på Rumäniens bekostnad. Att olagliga läger ändå tillåts av såväl kommunpolitiker som ordningsmakt är oförsvarbart. Vad är det för väg Soraya Post menar att någon ”med kärlek och mod” behöver visa?

Allt jag läser från Soraya Post är väldigt dåligt formulerat och i regel helt obegripligt. Emellanåt på dålig svenska. Det är ofta stört omöjligt att förstå vad hon menar. Man kan därmed ana vilken kvalitet det är på den resolution hon påstår sig ha skrivit och som vi inte får läsa.

Soraya Post fortsätter;
Om man läser EU:s grundlagar, fördraget, och EU:s stadga om grundläggande rättigheter är det tydligt att EU inte bara handlar om att skapa ekonomisk tillväxt för medlemsländerna. EU ska bygga på respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. Minoritetsrättigheter nämns särskilt. Värdena ska vara gemensamma för EU:s medlemsländer. Dessutom finns det tydliga regler när det gäller jämställdhet, likabehandling och förbud mot diskriminering.

Red’s kom:
Jaha, men hade det inte varit bra om denna text hörde ihop med något i ett sammanhang samt med referenser och citat istället för allmänt tyckande?

Sedan är det inte heller sant att det finns ”tydliga regler” för  jämställdhet, likabehandling och förbud mot diskriminering. Detta finns inte någonstans i världen och definitivt inte i EU:s regelverk.

Soraya Post fortsätter;
De närmast obefintliga resultaten och den flagranta frånvaron av politisk vilja att åstadkomma förändring, trots att det finns EU-lagstiftning mot etnisk diskriminering i EU, visar tydligt att det inte går att komma någonvart utan en politik som aktivt bekämpar antiziganism.

Red’s kom:
Frånvaro av politisk vilja var? Något speciellt ställe utöver Rumänien? För vad? 
Det behövs inte en politik som bekämpar ”antiziganism”. Det behövs en politik i Rumänien (och Bulgarien) som stöttar romerna med hjälp till självhjälp.

Hur skulle en politik se ut som bekämpar något ingen vet vad det är?

Soraya Post fortsätter;
Romernas situation är en fråga som berör alla länder, men det är EU:s ansvar att driva på medlemsstaterna för att åstadkomma förändring. Därför måste kampen mot antiziganism behandlas som en EU-fråga.

Red’s kom:
Återigen, det är omöjligt att bekämpa något som inte är konkretiserat eller definierat. Vad EU istället ska göra är att se till så att Rumänien tar ansvar för romerna i landet och utnyttjar de EU-pengar de fått tillgång till för detta (184 miljarder kr under 7 år till Rumäniens utveckling, varav 34 miljarder kr till fattiga där endast 20% av pengarna utnyttjats av Rumänien), med maximal kontroll mot korruption.

Något sådant relevant förslag på hur detta ska gå till har inte Soraya Post, vilket gör hennes resolution meningslös.

Soraya Post fortsätter;
Jag har tagit upp att det behövs en mekanism som slår till om inte medlemsländerna lever upp till EU:s grundvärden. Att det finns reella konsekvenser när något sådant sker är en förutsättning för att den diskriminering och exkludering av olika grupper som förekommer i EU:s medlemsländer ska upphöra.

Red’s kom:
Om ett medlemsland inte lever upp till grundkraven ska det givetvis få konsekvenser. Lycka till med att få igenom något konkret där.

Om man sitter i EU som representant för Sverige men inte vill befatta sig med svenska frågor kanske man i alla fall kan anstränga sig med att framställa reella förslag till lösningar för det man personligen vurmar för. Naturligtvis behöver romerna någon som arbetar i deras intresse, men om detta arbete inte tillför något i praktiken så är det ju bara bortkastade resurser.

Soraya Post fortsätter;
Europaparlamentet ska under våren utreda hur arbetet med en mekanism mot antiziganism kan stärkas.

Red’s kom:
För det första, vad är då Soraya Posts resolution till för?
För det andra, vad innebär en ”mekanism mot antiziganism”? En mekanism mot något som inte ens är definierat någonstans fyller ingen som helst funktion. Endast en mekanism mot något som kan definieras och mätas är av värde.

Hur är det möjligt att en hel nations media inte reagerar på svammel som detta och tar upp galenskaper som Fi och inte minst Soraya Post framför?

Epost till Soraya Post: soraya.post@europarl.europa.euKlicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-04-08
Låt oss lära oss av detta och se till att Sverige hädanefter får in ledamöter i EU som både vill arbeta i Sveriges intresse och som kan göra ett konstruktivt och meningsfullt arbete i EU. Annars blir EU bara en förlustaffär för Sverige (som det tyvärr är idag där svenskarna betalar mest till EU av alla länder, eftersom Sverige har EU’s svagaste EU-parlamentariker och inte arbetar i det egna landets intresse som övriga inom EU).

Fakta om romer

Det finns omkring 10–12 miljoner romer i EU (20 miljoner i hela världen).

Hur många romer finns det?
– Flest bor i Rumänien (ca 1,85 miljoner, drygt 8 procent av befolkningen), 621 573 enl. annan statistik

– Bulgarien (750 000, drygt 10 procent av befolkningen), 300 000 enl. annan statistik
– Ungern (700 000, cirka 7 procent), 750 000 och 308 957 enl. annan statistik
– Slovakien (500 000, drygt 9 procent), 402 840 enl. annan statistik
– Frankrike (400 000, cirka 0,6 procent), 500 000 enl. annan statistik.

För Sverige sägs antalet ligga på mellan 50.000-100.000 romer (exkl. tiggarna).

Antal romer i andra länder (enl. annan statistik):
USA 1 000 000
Ryssland 720 000 (år 2008)
Spanien 650 000 (725 000 år 2008 enl. annan statistik)
Italien 332 000
Grekland 200 000
Serbien 147 604
Tyskland 120 000
Storbritannien 90 000
Bosnien och Hercegovina 80 000
Polen 60 000
Vitryssland 60 000
Österrike 50 000
Ukraina 47 587
Kroatien 30-40 000
Turkiet 35 000 (2 750 000 år 2008 enl. annan statistik)
Moldavien 11 600
Finland 10 000
Tjeckien 5 199

En av tre romer har ett betalt arbete (framgår inte vad det innebär).

90 procent av EU:s romer lever i fattigdom (framgår inte vad det innebär).

20 procent har ingen sjukförsäkring.

En av tre romer i åldersgruppen 35 till 54 har hälsoproblem.

15 procent av de romska eleverna fortsätter studierna efter grundskola.

Källa: Rapport från FRA, EU:s byrå för mänskliga rättigheter, om romers levnadsförhållanden i elva EU-länder (Rumänien, Bulgarien, Ungern, Slovakien, Frankrike, Spanien, Italien, Grekland, Polen, Tjeckien och Portugal).

Det framgår inte hur man kommit fram till ovanstående uppgifter, men det står klart att uppgifterna är mycket långt ifrån statistiskt säkerställda förutom variationer mellan länderna, så uppgifterna ska tas med en stor nypa salt. Uppgifterna kan dock ge en indikation om vilka stora problem EU står inför.

Se även bl a
Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

EU-migranter utanför Märsta avhysta

EU-migranter har sedan en tid tillbaka haft ett läger vid Botele Udd utanför Märsta. Många kommuninvånare har hört av sig senaste veckorna med anledning av att de ockuperat området som är ett populärt gångstråk. Nedskräpningen är stor i området som även luktar avföring. EU-migranterna har nu avhysts. Eftersom marken är kommunal blir det en nota för kommunen att sanera efter bosättarna.

EU-migranter har huserat på olika platser i kommunen, bl a i en skidstuga vid Pinbacken som de avlystes ifrån i februari.Klicka här för att gå till artikeln i Märsta.nu, 2015-04-03
Se även bl a;

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något


Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

Linköpings kommun har bestämt att en ny resa till Rumänien och staden Pestera ska genomföras. Om en vecka ordnar Linköping en bussresa till Rumänien (277 mil) för de EU-migranter som vill åka hem. Bussen rymmer cirka 50 passagerare. I går hade 28 personer anmält intresse.

För att få följa med på den bussen får man inte tidigare ha fått en hemresa betald.

Red’s kom:
Ett högst rimligt krav för en kostnad som medborgarnas land rätteligen borde stå för, men som bl a inte Malmö stad haft i samband med avhysningen från Pildammsparken.

Och de som utnyttjar gratisresorna från Sverige till Rumänien för några veckors ”semester” i hemlandet, vad händer med dem?

Tidigare transport av EU-migranter

I början av februari körde en fullastad buss med 50-talet rumänska medborgare. Beslutet togs efter att socialförvaltningen kontaktats av flera EU-migranter som ville få hjälp att återvända hem.

280 000 kr/år för hemresor till EU-migranter i Linköping

Corren:
I förra veckan bussades 52 av Linköpings tiggare tillbaka hem till Rumänien. Totalt kostade det kommunen 99.000 kr. Linköping hör till de kommuner som ”i vissa fall” beviljar bidrag till hemresor och förra året var det 140 EU-migranter som fick stöd att ta sig hem.
Man kan bara få bidrag en gång per person och varje resa kostar i snitt 2 000 kr vilket innebär att kommunen la cirka 280 000 kr på hemresor förra året.

Tillfälligt boende för EU-migranter

Efter beslutet att tiggarna i Linköping inte får bo kvar under Tullbron, där ett 30-tal EU-migranter slagit läger under flera månader,  har Linköpings kommun ordnat ett tillfälligt boende för 20 personer. Boendet kommer att vara öppet fyra arbetsdagar.

Bosättning rivs, kvarlämnade prylar åker till tippen

– Linköpings kommun måste värna om alla kommuninvånares hälsa och välbefinnande och att våra offentliga platser är tillgängliga och trygga för alla, har kommunen skrivit.

EU-migranterna har avhysts och idag revs den boplats som många tiggare haft under Tullbron i Linköping.

Container efter container har fylts med skräp. Renhållningsarbetarna hittade bl a barnleksaker, matrester, filtar och madrasser.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-04-01

Se även bl a;
EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk


Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Den 31 mars påbörjade Malmö stad upprensningen, med hjälp av grävskopa, i Pildammsparken efter EU-migranternas läger som de till slut avhysts från.

När nätverket Solidaritet med EU-migranter fick höra att rivningen var på gång tog de med sig två EU-migranter (okända) och åkte till Pildammsparken. De fyra från nätverket Solidaritet med EU-migranter hävdar att de hade bestämt att flytta bohaget på eftermiddagen för att ge till andra EU-migranter.

Red’s kom:
Att det resterande skräpet som olovligen placerats på allmän plats nu skulle slängas har inte varit någon hemlighet. Varför har inte Solidaritet med EU-migranter agerat tidigare, med tanke på att lägret varit tomt sedan några dagar?

– Det är ganska upprörande att Malmö Stad betraktar migranternas saker som skräp. Det är sådant som malmöbor köpt, betalat för och skänkt säger Johanna Nilsson.

Red’s kom:
Saker som olovligen lämnats i en offentlig park, och som inte ens de EU-migranter som lämnat landet ville ha, måste rimligtvis räknas som skräp, precis som allt annat som skräpar ner miljön på offentlig plats, oavsett vem som skänkt detta till EU-migranterna.

Lastpallar och annat sparas till nya bosättningar

Gatukontoret har kommit överens med solidaritetsföreningen om att lastpallarna ska köras till en plats där de kan återanvändas till nya bosättningar för EU-migranter.

Den 31/1 uppgav Sydnytt att vissa föremål lämnats kvar i Pildammsparken efter rivningen, t ex presenningar och lastpallar, som nätverket Solidaritet med EU-migranter samlat in och som ska återgå till nätverket och EU-migranter.

Red’s kom:
Om inte förr så kommer säkert dessa saker väl till pass när de EU-migranter från Pildammsparken som fått en gratis hemresa är tillbaka igen om några veckor för att bygga upp en ny bosättning någonstans i staden (eftersom Malmö stad helt saknar strategi för att begränsa tillströmningen av tiggare).

Ersättning för EU-migranternas kvarlämnade sopor

Solidaritetsföreningens Johanna Nilsson, Magdalena Karlsson, Jonas Bjärby och Catalin Mihai (tolk) avser att kräva ersättning av Malmö Stad för det som forslats bort.

Red’s kom:
Hur skulle det fungera rent juridiskt att tredje person, som inte för någon specifik persons talan, ska kräva ersättning av Malmö stad för något som okända personer skänkt till okända personer och lämnat som skräp i stadens park?

Vill Solidaritet för EU-migranter betala Malmö stads utlägg, kanske 40.000 kr för upprensning av Pildammsparken efter EU-migranterna? Och hyra för mark, 50.000 kr? Och någon miljon kronor i övriga utgifter för EU-migranterna?

Felaktiga uppgifter om antalet EU-migranter

Sociala resursförvaltningen har erbjudit hemresor till EU-migranterna i parken, vilket lett till att 49 EU-migranter åkt hem sedan förra måndagen, uppger SkD.

Red’s kom:
I SDS 2015-03-31 uppgavs antalet boende i tältlägret vara ett tjugotal;
Malmö stads uppskattning är att ett tjugotal personer har bott i lägret.
– Ungefär 18 personer har ansökt om och beviljats hemresa till Rumänien med buss, säger Annelie Larsson, förvaltningsdirektör vid sociala resursförvaltningen.
”.

För de migranter som inte vill åka hem erbjuds inget alternativ till tältlägret. Det handlar enligt solidaritetsföreningen om sju personer och enligt Anneli Nilsson, sociala resursförvaltningen, om två personer.

Red’s kom:
I media har man (Malmö stad) annars hävdat att det totalt rört sig om ca 20 personer som bott i Pildammslägret, varav 11 hade accepterat en resa hem på stadens bekostnad.
Den 28/3 2015 uppgav Expressen att de var ett hundratal i Pildammsparkens tältläger (och enligt SDS 16/2 2015 uppgav kommunalrådet Carina Nilsson att antalet EU-migranter i hela Malmö under hösten 2014 uppskattades till runt 300 st).
Den 31/3 uppgav Sydnytt att ”cirka 15” av EU-migranterna sökt och beviljats hemresa till Rumänien.
Pingstkyrkan Europaporten uppgav den 30/1 till Lokaltidningen i Malmö att det handlade om ett 30-tal personer från Pildammsparken som skulle sova där.

Jag har i tidigare inlägg gissat på det mer sannolika antalet ”ett 40-tal”.
Nu tycks det som att det istället rört sig om så många som minst 51 stycken EU-migranter som bosatt sig i Pildammsparken. Eller?

Kan man inte ens nu bestämma sig för om det är 2 eller 7 EU-migranter från lägret i Pildammsparken som fortfarande är kvar i Malmö någonstans?

Gratis hemresa räknas inte?

– Det är ett bakvänt resonemang att man hjälper de som åker, men inte de som är kvar, säger Johanna Nilsson.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle det vara ett bakvänt resonemang?
EU-migranterna har fått bo olagligt på allmän plats under orimligt lång tid, de har fått gratis dagverksamhet, gratis natthärbärge, gratis dusch, gratis mat/frukost/fika, de har fått annan hjälp och stöd trots att de brutit mot lagen, de har inte bestraffats för sina brott och de slipper betala för återställning av parken samt bortforsling av deras skräp, som de lämnat åt andra att städa upp efter dem, trots allt de fått.
Nu har EU-migranterna dessutom fått en gratis resa hem till Rumänien, och Malmö stad är lika generös mot de kvarvarande.

Att de som är kvar inte vill ha hjälp är inte samma som att de inte erbjudits hjälp.

Solidaritetsföreningen fortsätter som tidigare

Föreningen Solidaritet för EU-migranter planerar fortsätta arbetet med att samla in förnödenheter och leta efter olika sätt att bistå EU-migranterna.

Red’s kom:
Det är utmärkt att det finns hjälporganisationer, sådana behövs, och det är ingen tvekan om att den lilla gruppen Solidaritet för EU-migranter vill EU-migranterna det bästa. Nätverket består tveklöst av goda människor och de ska ha beröm för att de engagerar sig. Men det är trist att Solidaritet med EU-migranter inte förstår att vad de gör är inte att hjälpa de fattiga EU-migranterna ur sin svåra situation, utan att de istället befäster deras misär när organisationen försöker hålla EU-migranterna kvar i sina skjul och tält i staden istället för att låta de etablerade hjälporganisationerna samt Rumänien arbeta för dem i EU-migranternas hemland.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-03-31

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Solidaritet för EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

HSB äger tomten på Södra Skeppsbron i Gävle. År 2017 ska HSB börja bygga bostäder där. Nu måste EU-migranterna som haft sitt hem på Philipsontomten bort eftersom tomten ska hägnas in och saneras till sommaren.

Tomten har varit ett ställe att bo på för EU-migranter under flera års tid, och växer. Högarna med sopor och skräp har växt. Skogsdungen i ena kanten av grusplanen används som latrin. Ett 45-tal människor, inklusive barn, måste nu hitta någonstans att bo. Ett 15-tal EU-migranter tillkom för bara ett par veckor sedan och fler befaras komma snart till bosättningen.

– Vart de ska ta vägen nu vet de väl inte själva. De kommer att försöka hitta en plats där de kan få stå kvar med sina bilar. De kommer väl bara att parkera efter nån gata, skulle jag tro, säger Lasse Wennman, som driver biståndsverksamheten Matakuten.

På onsdag är det tänkt att tomten ska vara sanerad och inhägnad.
– Ja, före påsk måste det ske. Problemet har varit att det inte har gått att prata med dem eftersom de inte förstår engelska. Men nu har vi med hjälp av Lasse Wennman anlitat en tolk och vi hoppas kunna ta det här lugnt och sakligt med dem och förklara varför vi måste göra så här, säger Anders Wallner, vice vd för HSB Södra Norrland.

Han säger att avhysningen, i värsta fall och i sista hand, kan bli ett ärende för polisen.
– Det är ju Kronofogdemyndigheten som driver ärendet, men de begär vid en avhysning handräckning av polisen. Men det är inte helt enkelt det heller eftersom alla kanske inte har personuppgifter.

Red’s kom:
Det ska bli intressant att följa. Ska man lyckas med det i Gävle som man misslyckats med i Malmö?

Jag kan tipsa om något som väldigt få känner till; Kronofogden behöver inte ”personuppgifter”, utan nöjer sig med namn på personerna (egentligen skulle inte ens namn behövas för att en avhysning ska kunna genomföras).Klicka här för att gå till artikeln i GD, 2015-03-30

Se även bl a;
Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Det är en outsinlig ström av insändare och uttalanden i media från Vänsterpartiet och Feministiskt Intitiv om EU-migranter. Idag ännu en. De dominerar media totalt. Det är alltid en handfull Vänsterpartister/Feministiskt Initiativ:ister som står för, eller är delaktiga, i media, och en gemensam nämnare är att de bara upprepar exakt samma luddiga saker hela tiden och aldrig bemöter frågor. Konstruktiva och realistiska lösningar lyser med sin frånvaro.

I dagens insändare skriver Martina Skrak (V) m fl att det är synd om romerna. Ja, självklart är det synd om dem, men vad det handlar om är ifall Sverige verkligen ska stå ensam i EU med att försörja romerna. Eller är det kanske ett problem för Rumänien, där Sverige kan såväl bistå med hjälp som ställa krav (under förutsättning att S+MP-regering någon gång vill börja ta tag i problemen).

Varför kastar dessa V-Fi-personer bort sin och vår tid på obegripliga insändare istället för att sätta press på S+MP-regeringen att i sin tur sätta press på EU?

Martina Skrak m fl skriver;
När de anonyma mobbarna ropar ”Åk hem!” slår landets kommuner ifrån sig med ”Det är inte vårt fel att de är fattiga!”.

Red’s kom:
Det är bara trams. Säg en enda kommun som slagit ifrån sig med denna mening! Det finns inte en endaste!!! Inte ens en enda person i en enda kommun!

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Regeringen tillsätter en samordnare men tillskjuter knappt några pengar. I EU prioriteras åtstramningspolitik och kapitalets rörlighet framför människors liv och hälsa.

Red’s kom:
Istället för allmänt gnäll, berätta hur mycket ni tycker att samordnarens ettåriga projekt ska kosta skattebetalarna!

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Fattigdom går inte att blunda bort eller förbjuda. Fattigdom måste bekämpas.

Red’s kom:
Givetvis, och?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Vi vill att EU ska ta krafttag mot fattigdom och förföljelse genom satsningar på utbildning, sysselsättning och bostäder.

Red’s kom:
Ja, men se då till att sätta press på EU om detta. Inte på Malmöbor/Lundabor.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Vi vill att regeringen inte bara pratar utan också tillskjuter pengar till kommunerna för bland annat bostäder och kontaktcenter.

Red’s kom:
Ja, men sätt då press på regeringen om detta. Inte på Malmöbor/Lundabor.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Men vi vill också ta vårt kommunala ansvar i den akuta situationen.

Red’s kom:
Där kan man diskutera om inte detta kommunala ansvar sedan länge passerat rimlighetens gräns.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Oavsett orsak till situationen har landets lokalpolitiker ett ansvar för att människor inte far illa i deras kommuner. Medborgarskap eller bakgrund spelar ingen roll.

Red’s kom:
Självklart, och detta ansvar har inte tagits när EU-migranterna tillåtits att bryta mot regelverket för den fria rörligheten, där de EU-migranter som måste förlita sig till kommunens (skattebetalarnas) resurser, tillåtits att fortsätta med detta, med som konsekvens att EU-migranterna bara grävs ner djupare sin fattigdom och sitt elände.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Det verkar på många håll finnas en naiv rädsla för att en madrass för mycket i en kommun eller möjlighet till grundläggande hygien skulle få alla EU-migranter att vallfärda dit.

Red’s kom:
Det var en dyr madrass. Bara dagverksamheten i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år (och kommer att öka i takt med EU-migranterna).
Att det ”vallfärdas” till de städer som erbjuder mest finns det konkreta bevis för.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Ju sämre och mer inhuman man kan göra en kommun desto mindre problem får man, tycks vara tankegången.

Red’s kom:
Bara för att inte alla ställer upp på ”allt åt alla”-filosofin utan ekonomisk hänsyn så innebär det inte att någon – varken kommuner eller någon annan – menar att ju mer inhuman desto mindre problem.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Vi vill att utvecklingen vänds och att kommunerna tar sitt ansvar. Ansvar både för den akuta situation många utsatta EU-medborgare befinner sig i men också ett långsiktigt ansvar. Alla människor ska ha möjlighet att försörja sig själva och makt över sina egna liv.

Red’s kom:
Det är bara svammel. Vad är det ni Vänsterpartister vill egentligen?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Socialtjänstlagen måste tolkas extensivt, med humanism och respekt.

Red’s kom:
Socialtjänstlagen, alla övriga svenska lagar, EU-lagar, etc vill Vänsterpartiet ska tolkas ”extensivt” till fördel för andra länders medborgare.
Men är det rimligt?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Alla människor har rätt till att skyddas från väder och vind, rätt till mat och dryck, sanitet och uppvärmningsmöjligheter.

Red’s kom:
Ja, det vore fint. Varför har Vänsterpartiet aldrig haft samma åsikt om t ex de svenska uteliggarna?
Välgörenhet ska vara till stor del frivillig, inte påtvingad i den omfattning som Vänsterpartiet önskar, eftersom det skapar diverse problem.

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Därför vill vi se härbärgesplatser, och ett stopp för godtyckliga och konsekvensblinda avhysningar. Nöden går att lindra.

Red’s kom:
Vem tycker Vänsterpartiet ska betala för detta?

Vad tycker Vänsterpartiet ska få mindre pengar för att finansiera försörjningen av alla EU-migranter?

Det har skett sammanlagt 1 avhysning i Malmö (och ingen i Lund, mig veterligen), och Vänsterpartiet tycker att det är för många. Dessutom skedde denna på tok för sena avhysning med full respekt för EU-migranterna och deras situation, samt på bekostnad (med härbärge, förnödenheter och bekvämligheter, biljett hem samt sanering av Pildammsparken) av Malmö stads skattebetalare.

Vänsterpartiet vill i vanlig ordning bara lösa symptomen på problemen, men har inte något endaste förslag på hur man löser själva problemet.

Vad är det som gör att Vänsterpartiet inte kan eller vill förstå vad som är bäst för de fattiga EU-migranterna?
Romerna ska ha stöd, men inte exklusivt av Sverige och av enskilda kommuner. Det fungerar helt enkelt inte i praktiken.

Det finns mängder med andra grupper och enskilda människor i Europa som befinner sig i nöd. Ska Sverige (enskilda kommuner) ensamt svara för dessa miljoner EU-medborgares försörjning också?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Alla människor, oavsett härkomst och sysselsättning, har rätt till trygghet och säkerhet när de vistas inom Sveriges gränser. Därför måste polisen intensifiera arbetet mot hatbrott.

Red’s kom:
Det tycker jag Vänsterpartiet ska framföra till dem det berör, t ex polisen och den tysta S+MP-regeringen.
Lycka till med att få polisen att prioritera något.

Den valkampanj Vänsterpartiet bedriver, i tävlan med Feministiskt Intitativ, känns som den är ute i lite väl god tid (eller för sent).

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Fattigdom ska och kan inte jagas över kommungränserna. Fattigdom måste bekämpas.
Därför borde kommunerna prioritera försörjningsskapande åtgärder som kontakt med Arbetsförmedlingen och information om svensk arbetsrätt.

Red’s kom:
Och alla arbetslösa svenskar, inte minst ungdomar, som ingen regering hittat en lösning på… i kombination med en ”extensiv” invandring där vi ser ett totalt fiasko i integreringen. Ska vi lägga dessa problem åt sidan för att prioritera Rumäniens medborgare?

Martina Skrak, m fl fortsätter;
Hatet som jäser på sociala medier, hoten som blir till verkligt och kännbart våld runt om i landet möter också motstånd.

Red’s kom:
Detta ”hat” är ett problem, men när man som Vänsterpartiet uttrycker sig som extremister utan sans och förnuft är kanske risken stor att detta hat underbyggs?

Insändaren har undertecknats av;
Martina Skrak (V), Kommunalråd, Malmö
Sven-Bertil Persson (V), Ordförande, socialnämnden Lund
Mats Fuchs (V), ledamot i socialnämnden, Helsingborg
Thord Kristiansson, ordförande Solidarisk Mäniskohjälp Engelholm SME
Nita Lorimer, vice ordförande i Hjälp Tiggare i LundKlicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-03-30

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Fi försöker arrangera städning i Malmös kåkstad

Under söndagen, efter att Feministiskt Initiativ och föreningen Solidaritet med EU-Migranter protesterat framför Stadshuset för ”EU-migranternas rättigheter”, begav de sig till kåkstaden vid Industrigatan i Malmö. Troligen i ett desperat försök att undvika avhysning av EU-migranterna pga den omfattande nedskräpningen.Klicka här för en större bild, 2015-03-29 eu-migranter_kakstad_sopor_2 eu-migranter_kakstad_sopor_3Det står en container i kåkstaden, men avfallet ligger överallt utom just i containern.

Vem är du, vem är jag, levande charader…

När vi steg in i kåkstaden sprang en Fi/V-kvinna efter oss och frågade vem vi var och var vi kom ifrån. Jag frågade vem hon var, men det ville hon inte svara på.

KLicka här för en större bild, 2015-03-29Diskussionens vågor gick emellanåt höga i den romska församlingen.

eu-migranter_kakstad_fi-v-allt_at_alla_2Det var en högljudd stämning med till synes upprörda känslor. En vänlig rom som kunde engelska tolkade för oss och berättade att det handlade om att Solidaritet med EU-Migranter/Fi/V/Allt åt alla ville få EU-migranterna att städa upp på området.

eu-migranter_kakstad_fi-v-allt_at_alla_3Efter en halvtimmes hetsiga diskussioner lyckades Solidaritet med EU-Migranter/Fi/V/Allt åt alla få några kvinnor i lägret att ta på sig plasthandskar.

eu-migranter_kakstad_fi-v-allt_at_alla_4Men diskussionerna fortsatte och motivationen att städa upp efter sig tycktes inte vara särskilt hög.

eu-migranter_kakstad_fi-v-allt_at_alla_5Om det blev någon upprensning av skräp vet vi inte. Efter en timme med till synes fruktlösa diskussioner mellan EU-migranter och Solidaritet med EU-Migranter/Fi/V/Allt åt alla, begav vi oss.

Om alla accepterat att städa upp från start hade det värsta kunnat vara borta redan innan vi lämnade.

Även om det städas upp så är det högst sannolikt att det är nedskräpat igen om några dagar. Dessutom kommer naturligtvis skateboardramp och marken runt skjulen att fortsätta användas som utedass.

Senare på kvällen ryckte brandkåren ut pga ett antal öppna eldar som tänts inom området, bl a för att elda upp diverse skräp.

Vi noterade att fastighetsägarens anslag med hot om avhysning den 2:e april rivits ner sedan igår.

PS.
Vår tolk (som nyligen anlänt från Rumänien) och hans ressällskap bjöds senare på kvällen på mat av min kollega. De var mycket tacksamma eftersom de inte hade några pengar att köpa mat för. Han behöver 700 kr för att laga sin bil så de kan fortsätta sin resa till Norge, om någon vänlig själ har lite pengar över. Skriv en kommentar här om du vill ge ett bidrag så ser vi till att de – Roberto och Alex – får pengarna.

Not.
Vid efterkontroll två dagar senare i kåkstaden var det mesta av skräpet runt containern flyttat till containern. Men fastigheten är fortfarande väldigt skräpig och en extremt osanitär olägenhet.

Se även bl a;

EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Denna blogg uppmärksammas i Rumänien + Finland

Om bloggen Politik & Partier i Rumänien, ed information om romernas kåkstad i MalmöOvanstående sajt har tydligen kopierat bilder och text om EU-migranter från denna blogg rakt av och placerat på sin startsida.

Rubriken i ”Rumäner i Sverige”;
Tabara tiganeasca în Suedia, mahalaua s-a mutat la Malmö – mizerie, gunoaie infestate, miros puturos, urina, manele, fecale, scandal, urlete, interlopi si curve – pe scurt “shanty town”

Blir med Google-översättning, exakt;
Gypsy Camp i Sverige, flyttade till Malmö förort – smuts, skräp angripna, stinkande lukt, urin, sånger, avföring, skandal, skrikande, jorden och kurva – kort sagt ”kåkstad”

Varför de har valt denna rubrik begriper jag inte. Jag förstår inte syftet, speciellt inte för en sajt som verkar ha syftet att skapa bättre samarbete mellan Rumänien och Sverige (om jag inte har helt fel, svårt med rumänskan).

Var de fått förort från kan man undra. Tiggarnas läger är förlagt till centrala Malmö. En vild gissning är att ”interlopi si curve” betyder skateboardramp (dvs ett av EU-migranternas utedass).

I Finland förfäras man över vad som händer i Sverige, och denna blogg sprids nu även över Finland. Här är ett exempel där man också kopierat bilderna härifrån;

Klicka här för en större bildPuistattavia kuvia maaliskuisesta Malmösta
Tässäkö on Suomenkin tulevaisuus?
Ruotsalaisen kansankodin todellisuus on Malmössa ankea. Antaa kuvien puhua puolestaan.

Google Translate:
Skrämmande bilder i mars-Malmö
Är detta Finlands framtid?
Svenska folkets hem i Malmö i verkligheten är dyster. Dessa bilder talar för sig själva.

På en annan finsk sajt, som också kopierat bilderna, står det;
Oheiset kuvat ovat Malmösta, jossa kerjäiset ovat suuri ongelma. Joka ainoan kaupan edessä istuu kerjäläinen. Kaikki vaihtolavat, joita ei ole naulattu seinään kiini, häviävät varmasti. Ennenkaikkea hygienia, se on katastrofi. Käytännössä tietyt kaupunginosat ovat tippuneet hygieniassa jonnekin intia- osastolle. Kaikki heitetään ympäriinsä, ruuantähteet, roskat, lastenvaipat jne. Roskaa, roskaa ja roskaa. Lisäksi tarpeet hoidetaan minne ne nyt satutaan hoitamaan. Kusta ja paskaa on kaikkialla. Rotat juoksevat ympriinsä ja lokit kirkuvat kuin kaatopaikalla.

Kun näitä kuvia katselee, ei uskoisi puhuttavan kerran niin kauniista ja siististä Malmösta.

Lisää kuvia Malmön kirjeenvaihtajalta http://hotpot.se/politik/bilder-fran-tiggarnas-kakstad-i-malmo-2015-03-21/

Med en (inte helt lyckad) Google-översättning blir det;
Dessa bilder är från Malmö, där tiggeriet är ett stort problem. Som är den enda butiken i fronten sitter en tiggare. Samtliga ersättningsblad, som inte har bekänt på väggen fångenskap, kommer att gå förlorade för säker. Framför allt hygien, är det en katastrof. I praktiken har vissa delar av staden fallit någonstans med Indien hygienavdelningen. Alla är kastas runt, matrester, sopor, barnblöjor mm Skräp, skräp och sopor. Dessutom är de behov uppfylls när de är som händer nu ska behandlas. Piss och skit överallt. Råttor kör ympriinsä och måsar skriker som deponi.

När man tittar på dessa bilder, skulle du inte tro talar om en gång vackra och snyggt Malmö.

Fler bilder på Malmö korrespondent http://hotpot.se/politik/bilder-fran-tiggarnas-kakstad-i-malmo-2015-03-21/

Någon som tycker svenska politiker gör bra reklam för Sverige?

Något särskilt parti som gynnas av politikernas handlingsförlamning och oförmåga att sätta ner foten för att begränsa problemen?

Se även bl a;

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.