Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter

ABF, Verdandi och föreningen En bättre chans i Eskilstuna berättar hur de vill kringgå regelverk för EU-bidrag till EU-migranter (= ”EU’s fattigaste”)

I höst kommer pengar från en särskild EU-fond delas ut till organisationer som hjälper hemlösa EU-migranter i Sverige. ABF är på väg att skriva en ansökan och har valt att samarbeta med föreningen En bättre chans i Eskilstuna.

Oriktiga uppgifter

EU-fonden Fead riktar sig till de allra fattigaste människorna inom EU, och från och med i höst kommer svenska organisationer få dela på 50 miljoner kronor ur den här fonden, pengar som ska räcka till år 2018.

Red’s kom:
Fel #1:
I media har tidigare felaktigt uppgivts 90 miljoner kronor. Nu uppger Sveriges Radio felaktigt 50 miljoner kr.
Sanningen är istället 87 miljoner kr (varav 13 miljoner kr är via svenska skattemedel) att användas för information till 700 av landets 5 000 tiggare från andra EU-länder.

Dvs pengarna är riktade till fattiga från de EU-länder som inte tar ansvar för sina egna medborgare. Sveriges 35 000 hemlösa svenska medborgare åsidosätts som vanligt, trots att de oftast är precis lika fattiga som EU-migranterna.

Fel #2:
Enligt bidragsgivaren är bidragsperioden inte fram till 2018, utan till år 2020.

ABF och Verdandi ansöker om 10 miljoner kr

Studieförbundet ABF och Verdandi planerar att tillsammans skicka in en ansökan i storleksordningen 10 miljoner kronor. ABF har valt att samarbeta med en handfull föreningar på lokal nivå, bl a föreningen En bättre chans i Eskilstuna.

Red’s kom:
10 miljoner kr, som inte kommer att tillföra ett vitten, jämfört med om pengarna istället utnyttjas till något konstruktivt för de fattiga i Rumänien och Bulgarien.

ESF-bidrag är förenat med en enormt tidskrävande och kostnadskrävande administration för redovisning av hur varje krona använts. Bara administrationen kan kosta 1 miljon kr, kvar är 9 miljoner kr.

Obekräftade uppgifter och lögn om hur EU-pengar använts

Ett dilemma för de ideella krafterna är att EU-pengarna bara får gå till hälsofrämjande och samhällsorienterande insatser, och inte till mat, kläder och husrum.

Många andra länder i EU har valt att låta pengarna gå till matprogram, hävdar Sveriges Radio utan referens till någon källa för denna uppgift.

Red’s kom:
Det är uppgifter som är helt obekräftade!
Vilka länder skulle ha brutit mot regelverket för EU-pengarna och använt bidraget från EU och det egna landet för mat till EU-migranter?
Nämn gärna ett enda land som fuskat på detta sätt med bidraget!

Men bl a Sverige, Storbritannien och Danmark har valt utbildande insatser istället, hävdar Sveriges Radio, igen utan referens till någon källa för denna uppgift.

Red’s kom:
Ingen i Sverige har ens börjat utnyttja dessa EU-pengar ännu.
Danmark har inga EU-migranter. Tiggeri är förbjudet, såväl som stöd till tiggare.
Har Storbritannien ens ansökt om dessa EU-pengar?

Det innebär att föreningarna måste vara kreativa i sina lösningar.

Red’s kom:
”Kreativ” är ofta ett finare ord för bedrägeri, när man använder bidrag för något som det inte är avsett för.

ABF berättar hur de vill komma runt regelverket

– Traditionellt inom studieförbunden har vi cirklar och det skulle vi kunna ha i matlagning, och lära ut vad som är näringsriktigt. När man då har det här kan man ju naturligtvis samtidigt äta maten som man har tillagat, säger Carin Forsberg, som från ABF:s sida håller i ansökan av Feab-fondens pengar.

Red’s kom:
Ja, det är ett sätt att låta bidraget från såväl EU som från svenska skattebetalare utnyttjas till något som det inte får utnyttjas för.

Föreningen En bättre chans har också förslag på hur man ska kunna använda bidrag till annat än sitt ändamål

Therese Lekander i Eskilstuna har en idé om hur det kan fungera i praktiken.
– Det går ju att få in mat, värme och hygien i det här konceptet. För det vi kommer behöva är en lokal, och i lokalen kommer det finnas ett badrum, så samtidigt kanske man kan ta en dusch också. Det ena utesluter inte det andra, säger hon.

Red’s kom:
Här vill föreningen En bättre chans att EU-pengarna och de svenska skattemedlen ska användas till det som bidraget inte får användas för, t ex mat.

Koordinator för Fead-fonden tipsar hur pengarna kan användas för annat än det avsedda

Föreningarna kan få pengar för en lokal där utbildningsinsatserna sker, och i lokalen kan man också erbjuda annan service, enligt Nardin Crisbi, som är koordinator för Fead-fonden på svenska ESF-rådet.

Red’s kom:
Ger t o m koordinatorn på ESF förslag på hur man ska komma runt regelverket för hur ESF-pengarna ska användas?
Om detta skulle vara korrekt så är det sensationellt.


En bättre chans – genom att titta på film om 2:a världskriget?

Redan gör föreningen i Eskilstuna samhällsorienterande insatser, enligt Therese Lekander på föreningen En bättre chans.

Nu närmast planerar föreningen att visa en film om Förintelsen för den grupp hemlösa de har kontakt med.

Red’s kom:
Har föreningen bara kontakt med hemlösa? Har de ingen kontakt med de inte hemlösa EU-migranterna?

Många har inte gått i skolan och läst om nazisternas förföljelser av romer, samtidigt som de säljer tidningen Sofia, som handlar om en romsk kvinna som överlevde koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau som barn.

Red’s kom:
På vilket sätt hjälper det EU-migranter att titta på en film om andra världskriget och koncentrationsläger?
Blir de gladare av det? Ger det jobb till EU-migranterna? Ger filmen kunskaper som gör att de lättare kan få ett arbete? Leder det till att de tiggande EU-migranterna blir mindre fattiga? Ger filmtitten bostäder till romerna? Stillar denna film hungriga magar? Gör filmen att Rumänien och Bulgarien börjar ta ansvar för sina medborgare?Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-04-24
Se även bl a;
Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare
Enligt Sveriges ansökan ska bidraget inte finansiera personernas basbehov som mat, toaletter eller duschmöjligheter. Bidraget ska endast täcka kostnader för projektpersonal och information till de utsatta EU-medborgarna.

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige


Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige

Sverige kommer för första gången att delta i ett EU-program riktat till unionens fattigaste medborgare. Runt 90 miljoner kronor satsas under en femårsperiod i syfte att ge bl a romer information om hur de kan dra nytta av samhällets resurser i Sverige på bästa och mesta sätt.

Tidigare program för EU:s fattigaste har enbart handlat om att dela ut mat och kläder. Detta har Sverige, tillsammans med en handfull andra länder, bl a  Danmark och Storbritannien, inte velat delta i. Som en kompromiss infördes därför en alternativ inriktning, så kallad social inkludering, och det är den som Sverige valt.

Red’s kom:
Social inkludering”? Dvs att de fattigaste ska ges stöd så att de kan inkorporeras i samhället?

Kringgå regelverket för EU-migranters barn

De människor som projektet riktar sig mot är främst romer från Rumänien och Bulgarien, som i dagsläget tigger och lever på gatorna i många svenska kommuner. För deras barn öppnar programmet nya möjligheter till utbildning, om vistelsekommunen inte erbjuder dem det, säger Nardin Crisbi, nationell samordnare på ESF.

Nardin Crisbi säger att om en kommun tolkar regelverket som att de inte har rätt till utbildning så kan man kringgå regelverket.

Red’s kom:
Känns som att det här oundvikligen blir startskottet för ett stort flöde av från Rumänien till Sverige av fattiga rumäners barn.

Arbetet ska ske i samverkan mellan ideela organisationer och kommun.

Red’s kom:
Antingen hålls det hemligt vilka frivilligorganisationer som Göteborgs stad ska samarbeta med här eller så är detta inte genomtänkt och bestämt ännu.

Göteborg första stad

Den enda stad i Sverige som så här långt ansökt om pengar för att informera de fattiga EU-migranterna om vilka rättigheter (inte skyldigheter) EU-migranterna har i det svenska samhället är Göteborg. Den 26 mars lanseras projektet i Göteborg och till hösten ska verksamheten vara i full gång.

Red’s kom:
Notera att media uppger att Göteborg ”valts ut” för detta projekt, under rubriken ”Göteborg väljs ut som experimentstad för EU-migranter”, men så fungerar det naturligtvis inte. Det är kommunledningen i Göteborg som bestämt detta samt ansökt om pengarna.

Hur mycket pengar det rör sig om vet vi inte.

Ej heller får vi veta hur pengarna ska användas.

Faktum är att vi inte vet någonting alls. Media har tydligen inte ställt några frågor till Göteborgs stad.

Det hävdas idag av Vänsterpartiet i Malmö att Malmö kommer att följa i Göteborgs fotspår. Malmö stad har inte gått ut med information om att man kommer att ansöka om pengar för att informera EU-migranter, och när jag frågade om detta för ett par dagar sedan verkade man inte ens känna till ESF-pengarna.

Inga tecken finns ännu på att Stockholm kommer att göra likadant. Är det rödgrönrosa styret (som annars talar sig varma för att Stockholms skattebetalare ska försörja EU-migranterna) i Stockholm smarta så ligger de lågt och låter de andra städerna ta smällen.

Beslutet innebär att EU-migranterna nu kommer att koncentreras till Göteborg och Malmö, där trycket var högst redan innan.

Sverige nästan ensam

Endast få övriga länder i Europa har ansökt om pengar för detta projekt. Inget annat land nämns som nyttjat sig av ESF-pengarna.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-03-22

Se även bl a:
Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare

Sverige och EU satsar tillsammans 87 miljoner kronor (9 281 554 Euro) för att ge tiggande EU-medborgare i Sverige samhällsinformation och förbättrade möjligheter att söka hälsa och hygien. EU-kommissionen har beviljat Sveriges ansökan där regeringen bidrar med 13 miljoner kronor.
– Vi vill humanisera närvaron för de EU-medborgare som stannar en kortare tid i Sverige genom att ha bättre samhällsorientering och bättre information om hälsofrämjande åtgärder, säger Nardin Crisbi, nationell samordnare vid svenska ESF-rådet som samordnar EU-stödet.

Sverige spenderar alltså 87 mkr enbart på att;

  • Göra reklam för Sverige bland romerna och väcka intresse för fler tiggare att komma specifikt till Sverige.
  • Sprida information om hur tiggarna kan få ut mesta möjligt av Sveriges skattebetalare och den svenska välfärden på bekostnad av en ännu sämre välfärd för svenska medborgare.

Detta utan att det tillför ett vitten för Sverige! Kanske dessa pengar kunnat användas till något bättre?

Om det kostar 87 miljoner kronor bara att informera 700 tiggare, vad kommer det då inte att kosta samhället att ta hand om (kost, logi, hälso- och sjukvård, rättstvister, etc) de tusentals EU-migranterna i Sverige… och de kanske tiotusentals ytterligare romer som kommer att strömma in i landet framöver?

Inga pengar till basbehov

Pengar kommer från EU-fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead).
Stödet ska inte gå direkt till de fattiga EU-medborgarna och det ska enligt Sveriges ansökan inte finansiera personernas basbehov som mat, toaletter eller duschmöjligheter. Bidraget ska endast täcka kostnader för projektpersonal och information till de utsatta EU-medborgarna.

Tips! Här finns enkla pengar att tjäna för lycksökare. Det ska inte ta mer än 6 månader för några personer att informera 700 romer, språkundervisning inkluderat. Inkomsten landar då på nästan 15 miljoner kronor per månad.

125 000 kr/tiggare enbart för information

Målet är att nå minst 700 individer i Sverige fram till 2020. Om det uppnås blir kostnaden 125 000 kronor per hjälpsökande EU-medborgare.

Nardin Crisbi förklarar att utgifterna består mycket av lönekostnader och att verksamheten är väldigt tidskrävande.

De organisationer som vill ha del av projektpengarna för att driva verksamhet kommer att kunna ansöka om det i månadsskiftet april-maj.

För 125.000 kr per tiggare hade dessa tiggare kunnat få mycket stöd istället för hjälp med hur de kan dra nytta av Sverige.

Målgrupp

Målgruppen är främst EU/EES-medborgare (övervägande från Rumänien och Bulgarien) som tillfälligt försörjer sig i Sverige genom att t ex tigga eller musicera på gator och torg. Programmet ska genom projekten nå minst 700 unika individer från målgruppen under perioden 2014-2020.
Källa: Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt. (det svenska programmet)

Vad som kan ingå i projekten

Med samhällsorienterande insatser avses t ex:
• Vägbeskrivningar till gatukök eller härbärgen,
• Information om villkor, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.
• Tolkning och översättning av nödvändig information,
• Grundläggande språkundervisning,
• Insatser för att främja e-inkludering,
• Lärande mötesplatser,
• Uppsökande social verksamhet.

Med hälsofrämjande insatser avses t ex:
• Insatser för att tillhandahålla möjligheter för personlig hygien samt insatser för att dagliga rutiner ska kunna upprätthållas,
• Information och andra insatser som syftar till att förbättra hälsa eller förebygga ohälsa.

Källa: Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt.

Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.