Härbärget Vinternatt i Växjö stänger pga EU-migranternas rökning

DEN ÖPPNA DÖRREN STÄNGER DÖRREN
Natthärbärget Vinternatt i Växjö höll stängt i natt efter ett beslut av föreningen Den Öppna Dörren, som äger lokalen. Anledningen var att de boende har brutit mot reglerna om bland annat rökning.

Red’s kom:
Varför vill SR inte berätta vilka andra regler som EU-migranterna brutit mot?

EU-migranter struntar respektlöst i tillrättavisningar

Vid flera tillfällen har de boende på härbärget brutit mot reglerna och trots tillsägningar inte förstått att de inte får röka.

– Vi har gått med på ett kontrakt där man bland annat bara får röka på angiven plats, säger Martin Rosén, chef för Diakonicentrum i Växjö som driver härbärget och berättar att omgivningen uppmärksammat rökningen.

Red’s kom:
Sover volontärerna också på härbärget, eftersom de tydligen inte uppmärksammat regelbrotten?

Ingen EU-migrant avvisas om de bryter mot regler

– Vi har försökt att förklara för gästerna vad som gäller men de har trotsat eller inte förstått allvaret i detta.

Red’s kom:
Vad hindrar att de som bryter mot regler stängs ute från härbärget? Hade inte det varit en tydlig signal att skicka?

Skyller på ”språkförbistringar”

Till viss del handlar det om språkförbistringar, säger Martin Rosén.
– Informationen har inte gått fram eller landat ordentligt.

Red’s kom:
Det är en uppenbart löjlig bortförklaring. De har skrivit under ett kontrakt med regelverk. Hur svårt är det att förklara och förstå att rökning är förbjuden? Även EU-migranter måste väl förstå en skylt med ett streck över en cigarett?Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-01-20
Se även bl a;
EU-migranter förstörde informationsplats – kräver några veckor att återställa

EU-migranter i exklusiva bilar som slagit läger i naturreservat riskerar att avhysas

Politiskt landsförräderi avseende EU-migranter

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas

Växjö prioriterar EU-migranter – med 600 000 kr – framför hemlösa

V i Växjö vill att kommunen ska betala för permanent camping till EU-migranter

Diakonicentrum m fl i Växjö öppnar gratis härbärge för 16 EU-migranter

Härbärget Vinternatt i Växjö öppnat


Reportage om tiggare i Rumänien som åker till Sverige för att begå brott

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Organiserat tiggeri bland EU-migranter, människohandel och tiggeriförbud


Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Diakonicentrum m fl i Växjö öppnar gratis härbärge för 16 EU-migranter

För andra året i rad öppnar härbärget Vinternatt i Växjö upp sina portar för EU-migranter som får sova under tak nattetid.

Diakonicentrum, Erikshjälpen, Röda Korset, Den Öppna Dörren

Diakonicentrum, Erikshjälpen, Röda Korset och Den Öppna Dörren driver Vinternatt som öppnar på måndag kväll vid 19-tiden.
– Det kommer vara i samma lokaler som förra året i Ekebo nära Skogslyckans församlingshem i Växjö, berättar Martin Rosén som är chef för Växjö Diakonicentrum.

Red’s kom:
Som vanligt vill SR inte redovisa vad detta härbärge kostar skattebetalarna. Det är ”känslig” information som ska döljas, menar SR.

16 sängplatser

På kvällarna finns personal på plats för att ta emot och volontärer finns under natten. sedan får man lämna härbärget under morgonen.
– Det är ju ett natthärbärge och där finns möjlighet att laga mat, att duscha och härbärget kommer ha 16 sängplatser.

Religiösa organisationer lockar EU-migranter till Sverige

Martin Rosén är glad att härbärget nu kan öppna men han tycker också att det är tråkigt att denna typ av verksamhet ska behöva finnas.
– Ja, att människor måste söka sig till andra länder för att klara sitt uppehälle är tråkigt, säger Martin Rosén.

Red’s kom:
Det som är tråkigt är att kommuner och religiösa organisationer lockar EU-migranter till Sverige istället för att EU-migranterna får en chans till ett bättre liv i sitt hemland.

EU-migranterna kommer ofta inte till Sverige för att klara sitt uppehälle utan för att det lönar sig mer att tigga i Sverige än att jobba i hemlandet. Speciellt när de försörjs av Sverige.

Att det bara är romer av 120 miljoner fattiga i EU som kommer till Sverige borde göra att alla – t o m de okunniga religiösa organisationerna och politikerna – förstår vad det egentligen handlar om.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-01-09
Se även bl a;
EU-migranter förstörde informationsplats – kräver några veckor att återställa

EU-migranter i exklusiva bilar som slagit läger i naturreservat riskerar att avhysas

Politiskt landsförräderi avseende EU-migranter

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas

Växjö prioriterar EU-migranter – med 600 000 kr – framför hemlösa

V i Växjö vill att kommunen ska betala för permanent camping till EU-migranter


Reportage om tiggare i Rumänien som åker till Sverige för att begå brott

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Organiserat tiggeri bland EU-migranter, människohandel och tiggeriförbud


Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Växjö prioriterar EU-migranter – med 600 000 kr – framför hemlösa

Att lösa boendesituationen för de hemlösa i Växjö är en svår uppgift för kommunen, speciellt under vintern när behovet är som störst.

EU-migranter är turister

Vilka de ska och inte ska hjälpa är däremot glasklart.
– Det hela är ganska enkelt, EU-migranter är här på turistvisum, de är inte Växjös medborgare. De kan komma hit och få tak över huvudet i två till tre dagar och pengar till en resa till sitt hemland. Det är något som har gjorts väldigt klart från nationella samordnaren för EU-migranter, säger Per Sandberg, chef för förvaltningen arbete och välfärd.

Red’s kom:
Att EU-migranterna är turister och enbart har rätt till akut stöd har tydligt klargjorts av Martin Valfridsson. Att EU-migranter ska särbehandlas med gratis hemresa har dock den nationella samordnaren inte konstaterat.

Se bl a;
EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Varför skulle EU-migranter ha denna rättighet till gratis hemresa? Det finns inget stöd i något regelverk för detta!

Gratis hemresa för EU-migranter nyttjas av kommuner bara för att temporärt bli av med problemen… tills EU-migranterna kommer tillbaka igen där de räknar med att återigen få sina hemresor betalda av skattebetalarna i Sverige!

Att förse EU-migranterna med en gratis hemresa leder ofrånkomligen bara att fler tiggare söker sig till Sverige.
EU-migranterna har lärt sig att hemresan finansieras med skattemedel i Sverige och planerar nu för detta i sina tiggarresor.

Vilken är skillnaden om barn är involverade?

Per Sandberg tillägger:
– Detta om det inte finns barn med i bilden, då har vi en större skyldighet att undersöka skyddsbehov.

Red’s kom:
Här måste Sverige skicka starka signaler att Sverige inte tolererar att EU-migranter tar med sig sina barn till Sverige! Om EU-migranternas barn inte har en rimlig standard i Sverige måste dessa barn naturligtvis skickas tillbaka omedelbart tillsammans med sina föräldrar. På hemlandets bekostnad!

Diakonicentrum har fått 600 000 kr för att försörja EU-migranter under vintern

Trots detta har ett bidrag på totalt 600 000 kr utgått till Diakonicentrum öronmärka för projektet Vinternatt som skapar just boendemöjligheter för EU-medborgare under vintertid.

Red’s kom:
Växjös politiker är tydligen av en annan uppfattning än förvaltningschefen.

Hur har Växjös politiker kunnat vara så vårdslösa med skattemedel?

250 000 kr i lönekostnader för ”frivilligpersonal

350 000 kr för generella omkostnader och 250 000 kr för personalförstärkningar.

10-20 hemlösa i Växjö

Hemlösa skrivna i Växjö har de däremot ansvar för och Per Sandberg räknar med att det finns mellan 10-20 sådana personer i kommunen.
– Det är många som inte söker upp oss, men gör man det och måste ha tak över huvudet har vi en skyldighet att hjälpa till. Samtidigt har vi svårt att ordna hotellplatser då det är många som inte vill ta emot dem, ibland har vi kanske någon ledig lägenhet.
– Vi håller på att ta fram en kalkyl på 8-12 bostäder nu, men det är en lång resa, säger Per Sandberg.


Med vintern här och allt kallare temperaturer på väg får alla utan boende, EU-migranter som hemlösa skrivna i Växjö, en allt tuffare tillvaro. Båda dessa grupper har svårt att få bostad, men värst blir det för hemlösa med missbruksproblem eller funktionsnedsättning, som både kommunen och Diakonicentrum har svårt att hjälpa.

Red’s kom: EU-migranter är inte ”utan boende”!

Diakonicentrum koncentrerar sig på där pengarna finns

Diakonicentrum som dagligdags hjälper personer som har det sämre ställt, bland annat genom sin dagliga frukost- och lunchservering, kommer i boendeväg att koncentrera sig på eu-migranterna med sitt projekt Vinternatt. Något de kör med för andra året i rad.

Projekt Vinternatt enbart för EU-migranter, inte för hemlösa

– Det är enbart till för eu-medborgare, men vi har inte någon lokal ännu, säger Martin Rosén, chef på Diakonicentrum i Växjö.

Red’s kom:
Så svenska hemlösa är inte EU-medborgare?

Diakonicentrum söker mer pengar av skattemedel för att försörja 10-12 EU-migranter

– Det är något vi jobbar på för att få fram tillsammans med kommunen och vi hoppas att var klara med en lösning snart. Det kommer antagligen att röra sig kring tio till tolv platser.

Vi planerar att öppna upp i början av januari, säger Martin Rosén.

Två platser till Växjö kommun för den som missar tåget

– I anslutning till det tillhandahåller vi två akutplatser åt Växjö kommun, där det egentligen inte är definierat vilka som ska kunna bli aktuella för att använda dem än. Det vi har fått höra från kommunen är att de ska vara till människor som visas tillfälligt i staden, som till exempel missar ett tåg.

Red’s kom:
Det låter absurt. Varför konkurrerar kommunen med hotell, motell, vandrarhem, etc på detta extrema sätt?

Plan saknas för att hjälpa kommunens hemlösa

Flera av de som kommunen däremot ska hjälpa, de hemlösa som är skrivna i Växjö, har Martin Rosén kontakt med genom sitt arbete.
– Hur kommunen löser det för dem i vinter kan jag inte svara på.

EU-migranter prioriteras

Trots att kommunen inte har något ansvar för att ordna bostäder till eu-migranter utgår det ett bidrag till Diakonicentrum för projektet Vinternatt.

Red’s kom:
Varför?

För eu-medborgarna finns det inte heller något att göra i bostadsväg just nu, de hankar sig fram som de gör resten av året, men där är vi som sagt på väg att lösa något snart.

Red’s kom:
Varför denna rädsla för att kalla EU-migranter för vad de är, eller i alla fall använda sig av den förskönande omskrivningen; ”EU-migranter”?Klicka här för att gå till artikeln i Lokaltidningen, 2015-12-13
Se även bl a;
EU-migranter i exklusiva bilar som slagit läger i naturreservat riskerar att avhysas

EU-migranter förstörde informationsplats – kräver några veckor att återställa

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Politiskt landsförräderi avseende EU-migranter

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Juridiska, praktiska och moraliska skäl att ej upplåta mark till EU-migranter i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Juridiska, praktiska och moraliska skäl att ej upplåta mark till EU-migranter i Sverige

Romer måste följa samma regler som alla andra. Det finns både juridiska, praktiska och moraliska skäl för kommuner att inte upplåta mark åt EU-migranter.

En grupp bulgariska romer som tältat i Växjös västra delar kommer troligtvis att avhysas under nästa vecka.

Vänsterpartiet har en skuld till romer

Carin Högstedt (V) vill att kommunen upplåter en parkeringsplats till de avhysta. Hon säger att ”vi har en skuld till den här gruppen människor”.

Det må vara sant om Högstedt med ”vi” menar vänsterpartister. Det var ju deras systerpartier som styrde länderna där de östeuropeiska romerna förtrycktes, exkluderades och till sist lämnades i stor fattigdom, trots alla fagra löften.

Växjöbor har ingen skuld till romer

Däremot har inte ”vi” i betydelsen vi Växjöbor någon kollektiv skuld till bulgariska romer.

Kommuner saknar rätt att idka välgörenhet för andra länders medborgare

Vi har i stället en skyldighet att behandla dem som vi skulle behandla någon annan som reste hit inom ramen för EU:s fria rörlighet.

Regeringens samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har i sommar varit kritisk mot det fåtal kommuner som har upplåtit mark åt för EU-migranter att sätta upp läger på.

Red’s kom;
Se; Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Kommunen bryter mot kommunallagen/likabehandlingsprincipen

Det är en form av särbehandling som kommunallagen inte tillåter.

Kan inte på etnisk grund grund selektera förmåner

Kommunen har en likabehandlingsprincip att rätta sig efter och dess tjänstemän kan inte på etnisk grund välja ut vilka som ska få ta del av en förmån. Det skulle vara en form av diskriminering.

I sådana fall måste samma tjänst vara öppen för alla andra. Och även då skulle det finnas ett problem i att kommunen konkurrerade med befintliga campingplatser.

Undvika permanenta kåkstäder

Martin Valfridsson har också påpekat att kommuner som upplåter mark mot gällande lagar riskerar att skapa permanenta kåkstäder. Vilket ju är en utveckling som vi i Sverige i alla andra sammanhang vill undvika.

Kommuner cementerar utanförskap

De bulgariska romernas fattigdom och utsatthet berör de flesta oss. Men vi måste agera på ett sätt som långsiktigt hjälper gruppen. Vi ska inte fatta panikbeslut som cementerar utanförskap.

Samordnarens fokus är på integrering i hemlandet

Regeringens samordnare kommer att presentera förslag efter årsskiftet. Men klart är att fokus ligger på att hjälpa romerna att integreras i sina hemländer.

Till exempel finns redan ett påbörjat samarbete med Rumänien.

Red’s kom:
Det är emellertid inte korrekt. Det är bara en rökridå som S+MP-regeringen lagt ut för att det inte lika tydligt ska märkas att S+MP-regeringen inte gör något.
Se; Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Om vi börjar tro på politikers lögner så kommer debatten inte att landa rätt.

Lagbrott ska beivras, inte belönas

När EU-medborgare är på besök här ska de ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. I de fall där tillresta grupper inte respekterar våra lagar eller de bofasta människornas rättigheter är det heller inget giltigt skäl för att särbehandla.Klicka här för att gå till artikeln i SMP, 2015-08-22
SR skriver;
Vänsterpartiet i Växjö föreslår att kommunen ska utse en plats där EU-migranter kan få stanna under en längre tid och campa gratis utan att bli avhysta.

Red’s kom:
Förutom att det bryter mot lagen så är en boplats för EU-migranter ingen hjälp, vilket vänsterpartister tyvärr har uppenbara problem att förstå.

Diakonicentrum stödjer V:s förslag till mer permanent kåkstad

På Diakonicentrum i Växjö tror man att en campingplats för EU-migranter kan hjälpa utsatta personer i staden och de ser att det finns ett stort behov av en plats där personer kan få campa en längre tid.
– Jag tror att det skulle hjälpa folk att känna sig trygga. Att känna att här får jag vara, att det är ingen som anmäler mig för att jag är här med min husvagn eller tält, säger verksamhetschefen Hanna Näverbrant.

Red’s kom:
Tyvärr är dylika åtgärder något som i dagens samhälle enbart kan leda till en större otrygghet för EU-migranter.

Hon säger också att det är många som kommer till Diakonicentrum och frågar efter en plats att sätta upp sitt tält på och då har de ingenstans att hänvisa dem.
– Man behöver någonstans att vara, säger Hanna Näverbrant.

Red’s kom:
Finns det ingen plats att tälta i Sverige? Det finns gott om campingplatser här. Varför inte rekommendera någon av dessa? Annars lär det finnas gott om plats för tält i Bulgarien.

– Det får bara vara en tillfällig lösning där man samtidigt strävar efter bättre lösningar, säger Martin Rosén som är vikarierande chef på Diakonicentrum.

Red’s kom:
Frågan är vad Martin Rosén menar med sitt diffusa ”bättre lösningar”, men dessa bättre lösningar finns inte i Sverige. När kommuner finansierar EU-migranters tiggeri leder det bara till problem.

Se även;
Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!


EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.