Pirjo: EU-migranter minskat med 25% i Sundsvall, men de har inte blivit färre

Medias verklighetsförfalskningen fortsätter, och kommer att fortsätta så länge det vänster/MP-styrda media anlitar sina meningsfränder för att oemotsagda föra fram sina budskap i media. Som här där ST hävdar följande felaktigheter:

• Rivningen har inte minskat antalet tiggare: ”Det har inte förändrat deras situation i hemlandet”
• Det har inte blivit färre tiggare sedan lägret revs.

ST har träffat tiggarna i Sundsvall och många som åkte hem är nu på väg tillbaka.

Red’s kom:
Hur ST (Annelie Ledin) vet att ”många” av de 20 som påstås ha åkt hem är på väg tillbaka till Sundsvall framgår inte av artikeln.

Den femte oktober revs det tillfälliga husvagnsläger som EU-migranter, främst från Rumänien, satt upp i hamnen i Sundsvall.

Antalet EU-migranter i Sundsvall minskat med 25%, men ändå lika många kvar?

Rivningen har inte gjort någon skillnad på antalet rumäner som tigger i Sundsvall i dag, enligt Pirjo Holmström.

Red’s kom:
Detta trots att – enligt Pirjo Holmströms (MP) egna ord – antalet minskat med 25%.

Eller menar Pirjo Holmström (MP) att de 25% hon påstår åkt hem alla är bulgariska romer? Vilket folkslag var då de som åkt till andra kommuner?

Blir situationen bättre för tiggare av att leva i utsatthet i Sverige?

– Nej situationen i deras hemland blev ju inte bättre för det, så de har inget annat val, säger Pirjo Holmström, som är miljöpartist och engagerad i de rumänska tiggarnas situation.

Red’s kom:
Tiggeriet i Sverige har inte förändrat deras situation i hemlandet!

Hur många EU-migranter är kvar? Hur många nya kommer?

Hon säger att ett tjugotal åkte hem när lägret revs, men att de ändå var på väg.

Red’s kom:
Detta är endast den bild som Pirjo Holmström (MP) vill ge av verkligheten och är inte baserad på någon kunskap eller insikt i vad som verkligen gäller.

Om det är sant att ett 20-tal EU-migranter åkte hem för att ”de ändå var på väg”, så var de på väg för att de visste att deras förmåner skulle begränsas en aning när kommunen efter några år beslutat sig att försöka följa lagen i alla fall lite bättre än tidigare.

EU-migranter har räknat upp 40 osynliga EU-migranter

– Jag har pratat med ett tjugotal av de som är kvar och de har räknat upp fler som finns här så ungefär ett sextiotal uppskattar jag finns kvar i Sundsvall, säger Pirjo Holmström.

Red’s kom:
Det blir komiskt när Pirjo Holmström (MP) i sina ständiga försöka att vända och vrida på sanningen – och ljuga – t o m säger emot sig själv.

Pirjo Holmström (MP) säger nu att det finns ca 60 EU-migranter idag i Sundsvall, även om de inte syns. Detta trots att av de ursprungliga 80 har 20 åkt hem och ett antal – enligt Pirjo Holmström (MP) själv – har sökt sig vidare till andra kommuner där de kan bli försörjas av skattebetalarna.

Pirjo Holmström (MP) är spågumma

I november kommer fler och i januari är det väl uppe i ungefär ett åttiotal, som det brukar vara, säger Pirjo Holmström.

Red’s kom:
Varför Pirjo Holmström (MP) hävdar att fler EU-migranter kommer i november kan man fråga sig. Media frågar sig dock inte detta.

Varför skulle det komma fler i november? Speciellt med tanke på de flesta EU-migranter åker hem på semester över jul och nyår.

Varför skulle det komma nya EU-migranter när nu ryktet spritt sig att kommunen inte är riktigt lika generös med skattebetalarnas pengar?

Bara fem av 80 EU-migranter intresserade av kommunens gratisboende

Det är något Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande inte har fått besked om.
– Jag har hört att de blivit färre, säger hon.

Har EU-migranter något eget ansvar, eller är andra länders medborgare bara de svenska skattebetalarnas ansvar?

Hon säger att det finns cirka tolv platser på härbärget och ungefär fem av dem upptas av EU-migranter i nuläget.
– Det är det vi kan erbjuda, man har ju ett eget ansvar också, säger Malin Larsson (S).

Om fler EU-migranter kommer…

Men om [?] kommer kan inte få plats på kommunens härbärge, hur löser de det?
– De som vill och kan försöker bo på härbärget, det kostar 20 kronor per natt. Men en del vill inte bo där för de får bara sova där, de får inte lämna tillhörigheter där under dagen. En del väljer därför att bo i sin husvagn på en campingplats, en del bor i sina bilar, säger Pirjo Holmström.

EU-migranter som betalar 7 500 kr/månad på camping

Ett fåtal har flyttat till Fläsian, men det är bara ungefär en månad de har råd med det. Det kostar 3500 för en person att bo i husvagn, till det tillkommer el och en avgift per extra person. Om de tillexempel bor fyra så kan det bli en kostnad på upp emot 7500 kronor per månad.
– Det finns inte en möjlighet för dem att klara det på sikt. Även delat på fyra. Folk ger så lite pengar numera också så det går inte ihop, säger hon.

Red’s kom:
Tydligen finns det i alla fall en möjlighet på kort sikt för EU-migranter att betala 7 500 kr/månad, om vi ska lita på Pirjo Holmström (MP), eftersom hon själv hädar att vissa flyttat till camping: Det måste vara väldigt lönsamt att tigga.

Eller är det bara tiggarbossarna som betalar för campingplats?

Varför är kvinnorna bland EU-migranterna så ofta gravida?

– Mouta är i 35-års åldern, ensamstående tvåbarnsmamma med en till på väg. Hon har afasi och har eventuellt fått någon stroke för hon är svår att förstå, säger Pirjo Holmström.

Se: Propagandaprogrammet ”Vi kallas tiggare… som tycker om att ligga”

Blir EU-migranternas barn statslösa?

– Hon har inte fått ihop tillräckligt för att försörja sina barn i vinter men måste hem innan barnet föds, säger Pirjo Holmström.
Det är något de gravida kvinnorna är rädda för berättar Pirjo. Om barnen föds i Sverige blir barnen statslösa och har inte rätt till vård eller skola någonstans i EU.

Red’s kom:
Barnen blir inte mer statslösa än andra barn som föds utomlands, men det är ju positivt om det i alla fall finns något som får EU-migranterna att återvända hem.
Se: EU-migranters barn som dumpats i Sverige släpps inte in i Rumänien?

Pirjo Holmström (MP) ljuger öppet om vårdkostnader

Hon beskriver att många av rumänerna har hälsoproblem också.
– En del har tumörer, många har ruttna tänder, många kvinnor har svåra urinvägsinfektioner efter att ha suttit på gatan, säger hon.

Red’s kom:
Pirjo Holmström (MP) utelämnar de smittsamma sjukdomar som EU-migranter ofta har, t ex tuberkulos.
Se: Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

– Men de kan inte söka hjälp för räkningen skickas till rumänska staten och så skickas det vidare till dem. De har inte pengarna att betala för vården. Bara i akuta situationer söker de hjälp, säger hon.

Red’s kom:
Vad sanningen är vet vi emellertid tack vare att denna information lyckats ta sig igenom informationsfiltret i Sveriges vänsterstyrda media. Kostnaden för EU-migranternas vård stannar helt hos de svenska skattebetalarna:
30 000 EU-migranter fick gratis vård 2015, rejäl ökning
Region Skåne ger EU-migranter gratis vård, men kan inte förklara varför
Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media
NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige
MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige
Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen
SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige
Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?
Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Hur mycket EU-migranter påstår sig tjäna är irrelevant

De tiggare vi träffar när vi går runt med Pirjo berättar om vad de fått in under dagen. En rapporterar 70 kronor, två ligger på cirka 50 kronor. Några vill inte bli filmade, de är rädd för överfall och för att affärsägare ska bli provocerade så de ska bli bortkörda från sina platser.

Tigger för sina fem barn som EU-migranten skaffat utan att kunna försörja

Katalin Simion är här med sin fru. Hemma finns fem barn och de måste tigga för att dryga ut kassan. Under en heldag utanför Kulturmagasinet har han fått i hop 70 kronor.
– För ett par år sedan kunde de få 250 till 300 kronor i snitt. Bra dagar upp mot 500 kronor. Vid någon juldag som mest en tusenlapp på de allra bästa platserna. Så ser det inte ut längre. Nu får de i snitt cirka 50 kronor per dag, en bra dag upp till 150 kronor, säger Pirjo Holmström.

Red’s kom:
Pirjo Holmström utger sig för att veta hur mycket EU-migranterna tjänar, och media hakar glatt på utan att ifrågasätt dessa uppgifter överhuvudtaget. Naturligtvis har Pirjo Holmström (MP) ingen vetskap om hur mycket EU-migranterna drar in. Det enda vi vet med säkerhet är att så länge det lönar sig att tigga så stannar EU-migranterna i Sverige… om inte regeringen vidtar konkreta åtgärder istället för att att bara dra allt i långbänk och låtsats som att det inte finns några problem i Sverige.

EU-migranter vistas olagligt i Sverige utan att varken myndigheter eller regering vill upprätthålla lagen

Då kunde de stanna i tre månader och sedan åka hem till familjen.

Red’s kom:
Detta säger Pirjo Holmström (MP) som att EU-migranter tidigare skulle ha stannat bara inom den tidsgräns som medges enligt rörlighetsdirektivet.

Att Pirjo Holmström (MP) tidigare själv berättat om de EU-migranter som stannat i ett eller flera år i Sverige för att tigga och begå brott hindrar henne inte från att nu försöka dölja detta faktum.

Nu måste de stanna längre, kanske sex månader för att kunna försörja familjen över vintern.

Red’s kom:
EU-migranterna måste inte stanna sex månader, eller i flera år, för att försörja sin ”familj”, vilket oftast är en omskrivning för de många barn de – på sitt extremt oansvariga sätt – sätter till världen utan att kunna försörja eller ge en värdig uppväxt.

Så länge andra länder tar över ansvaret från hemländerna kommer inga förbättringar att ske för EU-migranterna.

Det dör inte fler människor av svält eller köld i hemlandet än vad det gör i Sverige.

Tiggeriet gör ingen som helst positiv effekt för EU-migranter, tvärtom!

Men är det värt att åka hit då? Om de ska betala 40 kronor om dagen för härbärge och ett mål mat?

Red’s kom: 2 x 20 kr, för boende och mat.

– När de bara får femtio kronor går det ju inte i hop. Men de har det ändå bättre på en kall trottoar här än hemma i Rumänien. Kan de bara skicka hem 500 kronor på en månad så gör det stor skillnad för familjen, säger hon.

Red’s kom:
Tiggeriet gör enbart en stor negativ skillnad för familjen. Oavsett hur mycket EU-migranterna drar in på sitt tiggeri så;
1. ska inte det svenska samhället på olika sätt finansiera detta tiggeri.
2. bibehålls EU-migranterna i exakt samma utsatthet och fattigdom som tidigare.

Dessutom är det en stor kostnad för kommunens skattebetalare med alla tillhörande konsekvenser, t ex vårdkostnader och de brott EU-migranter begår.Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2016-10-23
Se även bl a;
Handlar problemen med EU-migranter enbart om humanitära aspekter?


Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

10 felaktiga punkter om EU-migranter av Sofia Mirjamsdotter

EU-migranter i Sundsvall försöker trötta ut kommunen för att försörjas

Om EU-migranter avhyses vinner de mörka krafterna menar S i Sundsvall

EU-migranter med barn i Sundsvall valde gratis hemresa

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om samordnarens rapport om EU-migranter följs

Sundsvall vill bygga upp slum med EU-migranter men ingen vill upplåta mark

Sundsvall – S, V, C, KD, L – vill upprätta en kåkstad för EU-migranter

Sundsvalls politiker lyckas inte dumpa problem med EU-migranter på andra

1,5 miljoner kr/år otillräckligt för EU-migranters läger i Sundsvall

Babyboom i Sundsvalls tiggarläger, ska EU-migranters barn få svenskt personnummer?

Sundsvalls EU-migranter tvingas flytta… till nytt gratisboende

Sundsvalls läger med EU-migranter tömt: ”Bottenlös tragik”, tycker SVT

EU-migranters fordon i Sundsvall ägs av aktivister – Slipper böter

Misafet Redepi/Ny framtid försöker integrera Sundsvalls EU-migranter i Sverige

Volontär i Sundsvall hotad av ”unga män” med vapen, dvs EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

EU-migranters fordon i Sundsvall ägs av aktivister – Slipper böter

Nu planerar gatukontoret tömningen av det övergivna husvagnslägret i hamnen i Sundsvall där det tidigare bott uppemot 80 EU-migranter.

Under onsdagen kommer kommunen att ta in alla tillgängliga bärgare för att rensa bor övergivna bilar och husvagnar.

En av de skrotbilar som vänsterextremister gett till EU-migranterna i SundsvallEn koll av alla övergivna fordon visar att alla husvagnar ägs av svenskar.

Red’s kom:
Dvs av vänsteraktivister/vänsterextremister, men vilka personer som står bakom denna nedskräpning är inget som det vänsterstyrda media vill föra fram.

Precis som de flesta vandaliserade bilar.

Red’s kom:
Alltså vandaliserade av EU-migranterna, eftersom ingen annan befunnit sig i lägret.Alla husvagnar har försetts med kaminer av EU-migranterna

Alla vänsterextremister som äger bilarna slipper betala för bärgning och skrotning

Men enligt ansvarig för tömningen på Sundsvall kommun så kommer inte ägarna att debiteras.

Red’s kom:
Varför ställer media inte ens frågan varför de som äger bilarna inte får böter för nedskräpning och t o m slipper ta kostnaden för bortforsling och skrotning, som alla andra måste göra?

Omkring 1 800 kronor per husvagn plus moms, kostar det i borttransport med bärgare inklusive skrotningsavgift. 600 kronor plus moms för en personbil. Men då är det inte medräknat någon arbetstid för de arbetare på kommunen som jobbar med att ta bort fordonen. Det är inte heller något medräknat för kostnaden att sanera området.

Skattebetalarna får stå för EU-migranternas nedskräpning, som alltid

Den kostnaden stannar på kommunen.

Red’s kom:
För att uttrycka det korrekt; Den kostnaden stannar på skattebetalarna istället för på de som är ansvariga för kostnaden enligt lag; vänsterextremister och EU-migranter. Båda dessa grupper orsakar stora samhällskostnader och tillför  inget för landet. De är bara en belastning för samhället.

Om svenskar skräpar ner blir det dryga böter. EU-migranter, och tydligen även vänsterextremister, är emellertid alltid straffbefriade.
Se bl a: Missade papperskorg, får böta 800 kr – Aldrig böter för EU-migranters nedskräpning

Omkring 30 000 kr kommer bärgning och skrotning att kosta av de omkring ett 20-tal fordonen, men då inte medräknat arbetstimmarna för Gatukontorets personal.

Red’s kom:
Så den egentliga kostnaden för skattebetalarna ligger på runt 60 000 kr bara för bilarna.

Vad övrig saneringskostnad kommer att kosta vill ingen på kommunen svara på

Området är också nedskräpat. Det ligger bilbatterier, hushållsmaskiner, kläder och skor runt marken.
Den saneringen kommer senare att hamna på REKO.

Red’s kom: Reko?

Ingen på kommunen vill i nuläget ge en totalkostnad för saneringen av området.

Red’s kom:
Saneringen efter EU-migranterna i Malmös f.d. kåkstad uppgavs landa på 2 miljoner kr.

Det ska noteras att Mittmedia stängt för möjligheten att kommentera inslaget, precis som det normalt fungerar i Sveriges vänsterstyrda media.Klicka här för att gå till inslaget i Mittmedia, 2016-10-04


Härbärge för EU-migranter i centrala Granlo

Nu får hemlösa tak över huvudet i centrala Granlo – tills våren.

Red’s kom:
Nu blev det fel igen. Härbärget är inte för hemlösa utan för EU-migranter, som i regel har ett hem i sitt hemland.

Tvingades lämna den kommunala bosättningen efter två år

I helgen lämnade EU-migranterna självmant det hårda livet i lägret, där som mest 25 husvagnar och 70–80 boende funnits de senaste två åren.

Red’s kom:
Det var alls inte frivilligt, men EU-migranterna gjorde inte motstånd med stöd av vänsterextremister som på andra ställen, t ex vid utrymningen av EU-migranternas kåkstad i Malmö.

Malin Larssons (S) bristande logik

Vart de tar vägen är oklart – liksom hur många som ännu befinner sig i Sundsvall.
– Att vi stänger lägret gör inte att människorna inte finns kvar, säger Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande.

Red’s kom:
Detta märkliga påstående blir lustigt inte bara med tanke på att om de inte finns kvar i lägret eller i Sundsvall så finns de inte kvar, utan även med hänsyn till att Pirjo Holmström (MP) berättat vart de tagit vägen;
– Några har flyttat till Fläsians camping, andra har åkt utomlands eller till andra städer. Enligt Pirjo Holmström har några fått husrum på andra håll i Sundsvall och hon tror att några flyttat sina husvagnar till mer undanskymda platser.

Sundsvalls kommun gör sin egen tolkning av nödhjälp

Under tiden EU-medborgare vistas i ett annat medlemsland saknar kommuner ansvar för försörjningsstöd, men har skyldighet att bistå med akut nödhjälp.

Red’s kom:
På vilket sätt är det nödhjälp att en viss grupp av utländska medborgare – romer som vistas illegalt i Sverige – får bo gratis (med gratis mat) under ett antal månader?

Inget alternativ att åka hem?

– Nu har vi ett alternativ för att de som själva inte hittat en lösning ska behöva sova på gatan, säger Malin Larsson.

Red’s kom:
Varför ser inte socialnämndens ordförande att det är ett alternativ att EU-migranterna tvingas upphöra med sin olagliga vistelse i landet och åker hem till sitt eget land och sitt eget hem?

Härbärge endast för nyktra och drogfria romer

Tolv vuxna får möjlighet att övernatta i före detta vaktmästarbostaden på Västra Vägen. Men det gäller endast nyktra och drogfria. Dessutom kostar varje natt 20 kronor.

Red’s kom:
Om detta regelverk upprätthålls kanske det blir svårt att fylla upp de 12 platserna?

Endast 4 EU-migranter har anmält intresse att bo och äta gratis

– Vi har fyra som har anmält sig i kväll, det kanske blir fler också, säger Misafet Redepi, från romska föreningen Ny framtid.

Det är först till kvarn som gäller genom föranmälan via Slink In, kommunens dagligverksamhet för socialt utsatta, säger Marianne Bergman, kanslichef på socialförvaltningen.

Härbärge finansierat t o m mars 2017

Härbärgets portar kommer hållas öppna fram tills sista mars nästa år. Även tiderna är utökade: 18.00 till 09.00 på vardagar samt till 10.00 på helger.

Vaktbolag anlitat – kostnad redovisas inte

Om oroligheter skulle uppstå finns ett vaktbolag anlitat för att rycka ut till platsen, där närmaste granne är Högoms skola.

275 000 kr bara i personalkostnader för härbärge till 12 personer

Vad kostnaderna landar på totalt sett är än så länge oklart. När det gäller bemanningen rör det sig om ett driftbidrag på 275 000 kronor.

Red’s kom: Inga volontärer här.Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2016-10-04
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

10 felaktiga punkter om EU-migranter av Sofia Mirjamsdotter

EU-migranter i Sundsvall försöker trötta ut kommunen för att försörjas

Om EU-migranter avhyses vinner de mörka krafterna menar S i Sundsvall

EU-migranter med barn i Sundsvall valde gratis hemresa

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om samordnarens rapport om EU-migranter följs

Sundsvall vill bygga upp slum med EU-migranter men ingen vill upplåta mark

Sundsvall – S, V, C, KD, L – vill upprätta en kåkstad för EU-migranter

Sundsvalls politiker lyckas inte dumpa problem med EU-migranter på andra

1,5 miljoner kr/år otillräckligt för EU-migranters läger i Sundsvall

Babyboom i Sundsvalls tiggarläger, ska EU-migranters barn få svenskt personnummer?

Sundsvalls EU-migranter tvingas flytta… till nytt gratisboende

Sundsvalls läger med EU-migranter tömt: ”Bottenlös tragik”, tycker SVT


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Sundsvalls EU-migranter tvingas flytta… till nytt gratisboende

Stämningen spänd och uppgiven bland migranterna inför rivningen av lägret. Tidsfristen gick ut lördag den 1 oktober och på måndags väntas frågan tas över av kronofogden och polisen.

Red’s kom:
När ska statlig media (här SVT) lära sig att bara för att vänstern lyckats byta ut vem det handlar om till ordet ”EU-migranter” så innebär det inte att dessa romer är ”migranter”?

Vart ska jag ta vägen?

Laloh är på väg med sin ryggsäck på morgonen till det som är hans jobb, att tigga.
Det är jättedåligt att lägret ska stängas. Jag vet inte vart jag ska ta vägen, kanske måste jag sova i bilen sedan, säger han.

Red’s kom:
Den eviga frågan, som alltid upprepas av media. Men när man olagligen vistas i ett land kanske man måste förstå att detta lands lagar åtminstone ibland upprätthålls… även om det kan ta några år för politiker och polis att reagera.

Om man har råd med en bil (vilket inte ens många svenskar har) så kanske man inte är så fattig som media försöker ge sken av?

En EU-migrant kan tänka sig gratis hemresa till Rumänien – Ett sätt att sopa problemen under mattan

En äldre kvinna försöker förklara att hon kan tänka sig att ta emot ett resebidrag från socialtjänsten för att åka till Rumänien.

Men Pirjo Holmström, politiker för Miljöpartiet som i flera år engagerat sig i migranterna, berättar att kvinnan redan fått biljettpengar en gång tidigare.

Red’s kom:
Förmodligen har de flesta EU-migranter i Sverige fått ett flertal gratis hemresor. I alla fall de EU-migranter som saknar bil.

Dessa gratis hemresor – som svenska medborgare inte kan få – är ett sätt för Sverige att locka EU-migranter till Sverige för att tigga, och ett sätt av många för de folkvalda politikerna att slippa ta ansvar för de egna medborgarna, samt ett sätt att försöka mörka problemen.

Pirjo Holmström (MP) förstår inte vad den fria rörligheten innebär !!!

– Och de har ju rätt att inom EU åka vart de vill och stanna hur länge de vill.

Red’s kom:
Det är otroligt att det fortfarande finns politiker i Sverige som är så okunniga att de inte ens är insatta i vilka förutsättningar som gäller för den fria rörligheten? Det kan bara vara de inom vänsterblocket som inte kan eller vill lära sig detta.

SVT låter på sitt sedvanligt okritiska sätt – om galenskaperna framförs från vänsterblocket – felaktigheter som dessa sägas utan att rättelse görs.

Nya olagliga bosättningar byggs snabbt upp

Den akuta frågan är vart de 30-talet människorna ska ta vägen.

Red’s kom:
Är det verkligen en akut fråga var de som vistas olagligt i Sverige ska ta vägen?

Någon påstår att en grupp byggt kojor i skogen, en kvinna säger att nätterna i oktober får tillbringas i en park, på järnvägsstationen eller kanske Slink-in.

10 av EU-migranternas 25 husvagnar kvar

Som mest har jag sett cirka 25 husvagnar uppställda i hamnens södra del i Sundsvall.

På fredagen var tio kvar och samtliga i väldigt dåligt skick. Rutorna är tejpade, hjulen finns inte kvar och smutsen påtaglig.

Är det Sundsvalls kommuns fel att EU-migranternas husvagnar inte är i bra skick?

– Det är en sorglig syn men att lägret ser ut som det gör beror även på kommunens frånvaro, menar Pirjo Holmström.

Red’s kom:
Ja, det kan ju inte vara EU-migranternas fel som inte bryr sig om att varken hålla rent efter sig eller underhålla sina olagligt uppställda (och emellanåt stulna) husvagnar?

Pirjo Holmström (MP) tycker det är märkligt att kommunen inte servar de EU-migranter som olagligen vistas i Sverige

Det är märkligt att kommunen först hänvisar romerna hit men sedan töms inte bajamajorna och hur upprätthåller man sanitet när det inte ens finns vatten, undrar Pirjo Holmström.

Red’s kom:
Är frågan ”hur” eller ”varför”?

Romska EU-migranter från Rumänien och Polen

Nästan alla i migrantlägret är romer från Rumänien och Polen.

Tar EU-migranter ”stort ansvar” för de många barn de skaffar utan att kunna försörja?

Det är svårt att se mäniskor leva i omständigheterna i lägret. Alla är födda i fattigdom men reser ändå i Europa, man tar ett stort ansvar för barnen som är kvar och de lyckas på något sätt dra in pengar.

Red’s kom:
Vad styrker vänsterns ständiga påståenden om att EU-migranter tar ”stort ansvar” för de barn som de lämnar över till andra att uppfostra under barnens uppväxt (emellanåt under flera år)? Det saknas belägg för detta!

Och vilket ansvar tar EU-migranterna för de barn de tar ut ur skolan och tar med sig på sina tiggarresor?

Är det fel att ställa krav på EU-migranter som olagligen vistas i Sverige?

Ska man då inte ställa högre krav på dessa vuxna människor att ta tag i sina liv och skaffa ett värdigt boende?
– Man kan inte skaffa ett värdigt boende om man inte har en inkomst, och har man inget jobb så har man ingen inkomst. Det socialbidrag de har i hemländerna räcker till blöjor till barnen, det räcker inte till mat, säger Pirjo Holmström.

Red’s kom:
Men likväl ser EU-migranter inget problem i att skaffa barn efter barn som de saknar förutsättningar att försörja.

Är det skamligt av Sverige att Sverige inte övertar ansvaret för andra landsmedborgares barn?

Vad känns svårast med situationen i lägret?
– Barnen. Det är den tyngsta biten för barnen har inte valt att leva i fattigdom i den här misären, det är orättvist.

Red’s kom:
Världen är tyvärr inte rättvis, men vad får Pirjo att tro att Sverige ensamt kan skapa en rättvis värld? Pirjo uttrycker sig alltid som att det är enskilt Sveriges ansvar att skapa rättvisa i världen… och då gärna över en natt.

– Det är skamligt att ett land inte kan ta ett större ansvar för barnen åtminstone.

Red’s kom:
Borde inte Pirjo rikta denna kritik mot hemlandet istället för mot det land som gör mest – dvs Sverige – för EU-migranterna?

Olika utseende på Pirjo och Stella

Pirjo Holmström är väl igenkänd och tycks ha en särskild relation till Stella Danchu.
– Vi är båda 46 år, det kan man inte tro, säger Pirjo och de två kvinnorna ställer sig bredvid varandra.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-09-30


I dag är sista dagen som romerna får bo i lägret vid hamnen i Sundsvall. På måndag upprättar kommunen en polisanmälan om inte alla flyttat därifrån.

Planerar att fortsätta vistas olagligen i Sverige… för all framtid?

Nästan alla har redan flyttat från lägret. Det är fyra familjer kvar och de säger alla att de ska flytta innan måndag. De förbereder sig för att bo i sina bilar.

Tackar Sundsvalls kommun för att de fått bo gratis under två år i Sverige

– Vi är tacksamma för att vi har fått bo här så länge men förstår att vi måste flytta. Det är klart det känns lite sorgligt men vi vill tacka Sundsvalls kommun för att vi fått bo här i nästan två år, säger Viktor Dantio från Polen.

Red’s kom:
Men skattebetalarna som fått stå för kostnaden tackas inte.

Sundsvalls kommun avser att låta EU-migranter bo gratis på härbärgen

Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande, säger att kommunen har jobbat för att försöka hitta alternativa lösningar till de som inte har någonstans att bo.
– Ingen ska behöva sova på gatan. Vi kommer ha extra öppettider på härberget [SVT har ofta svårt att stava till härbärge] på Västra Vägen från och med måndag, säger hon.

EU-migranterna visar inte ens någon tacksamhet genom att städa efter sig

– Så fort lägret är tomt påbörjar vi uppstädningen. Är folk fortfarande kvar på måndag kommer vi upprätta en polisanmälan.

Red’s kom:
Varför behöver EU-migranter aldrig städa efter sig? Varför ställs aldrig några krav på EU-migranterna om detta?
Varför vill EU-migranterna inte ens visa denna lilla respekt mot de skattebetalare som försörjt dem år efter år?

Polisen får i så fall identifiera personerna som är kvar och sedan är det kronofogden som avhyser personerna enligt deras rutiner.

– Vi hoppas att det inte behöver gå så långt. Jag upplever att vi haft god kommunikation och att det finns en förståelse bland tiggarna för vårt beslut, säger hon.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2016-09-30
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

10 felaktiga punkter om EU-migranter av Sofia Mirjamsdotter

EU-migranter i Sundsvall försöker trötta ut kommunen för att försörjas

Om EU-migranter avhyses vinner de mörka krafterna menar S i Sundsvall

EU-migranter med barn i Sundsvall valde gratis hemresa

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om samordnarens rapport om EU-migranter följs

Sundsvall vill bygga upp slum med EU-migranter men ingen vill upplåta mark

Sundsvall – S, V, C, KD, L – vill upprätta en kåkstad för EU-migranter

Sundsvalls politiker lyckas inte dumpa problem med EU-migranter på andra

1,5 miljoner kr/år otillräckligt för EU-migranters läger i Sundsvall

Babyboom i Sundsvalls tiggarläger, ska EU-migranters barn få svenskt personnummer?


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

EU-migranter med barn i Sundsvall valde gratis hemresa

Efter att socialtjänsten varit på besök på fredag eftermiddag i EU-migranternas läger i Sundsvall valde barnfamiljerna att resa hem.

För en dryg vecka sedan stängde kommunen av elen till lägret eftersom säkerheten inte var tillräcklig.

I husvagnarna bor ett trettiotal personer och det fanns sju barn i åldrarna ett till femton år.

Red’s kom:
Tidigare hävdades att det fanns 50 EU-migranter, varav 10 barn.
Men om denna nya uppgift är sann så finns det nu kvar 30 EU-migranter, varav en eller flera är gravida.

– Vi hade ett möte på fredag förmiddag och bestämde att vi skulle göra ett samordnat besök i lägret, säger socialnämndens ordförande Malin Larsson (S).
Det genomfördes på fredag eftermiddag och där deltog socialtjänsten, kommunens säkerhetsansvariga, miljökontoret och räddningstjänsten.
Enligt Malin Larsson var det för att se hur läget var och informera de boende, bland annat om vad de kan få för hjälp.

Gratis hemresa för alla som är romer, utan lagstöd för detta

De boende i lägret fick veta att det är möjligt att bo på härberget och att de också kan få hjälp med hemresa.

Red’s kom:
Det finns inget som helst stöd i lagen för att erbjuda utländska medborgare en gratis hemresa, men denna strategi används frekvent av kommuner (mestadels i hemlighet) för att temporärt sopa problemen under mattan. Det är ju bara skattemedel, så vem bryr sig?

Återigen: Härbärge stavas inte som Härberge.

Politiker och socialtjänsten vet inget om EU-migranternas situation i hemlandet eller varför de kommit till Sverige

Malin Larsson betonar att det är en sårbar grupp som söker sig hit för att de är väldigt utsatta i sina hemländer men att socialtjänsten har ett ansvar för barnen och måste följa lagen.

Red’s kom:
Varför EU-migranterna kommit till Sverige vet Malin Larsson (S) inget om, och det är okunnigt att spekulera i detta som om att hon hade kännedom om deras situation. Det finns många olika skäl till varför EU-migranter kommer till Sverige men när politiker och vänsterextremister uttalar sig så generaliserar de och begränsar glatt alla dessa olika skäl till endast ett.

– I första hand har vårdnadshavaren ansvar för sina barn men om socialtjänsten bedömer att det finns brister måste samhället gripa in och ytterst kan det då bli ett omhändertagande, säger Malin Larsson.

När barnfamiljerna i husvagnslägret fick det beskedet valde de att börja packa på en gång.

Tre familjer, släkt med varandra, med sex barn

– De var rädda att socialtjänsten skulle ta deras barn och tre familjer, som är släkt och tillsammans har sex barn, valde att åka redan på fredag kväll, säger Pirjo Holmström.
– De fick panik och packade i all hast, säger Pirjo Holmström.

Föräldrarna tog till slut sitt förnuft till fånga och lämnade lägret

Hon jobbar ideellt med att försöka hjälpa EU-migranterna och när hon besökte tiggarlägret på lördagen stod det klart att alla barn lämnat lägret.

Red’s kom:
Notera att Sundsvalls Tidning noga undviker att nämna hur många personer totalt som lämnade lägret såväl som att alla EU-migranternas hemresa bekostades av skattebetalarna.

Ingen ställer frågor om vad alla de gratis hemresorna för romer kostar skattebetalarna.

Pirjo Holmström tycker det är för djävligt

– Att något skulle ske från socialtjänsten har de boende och jag bara väntat på.
– Jag tycker att det är fördjävligt. De har inga mänskliga rättigheter någonstans och samtidigt ställs det så många krav på dem, säger Pirjo Holmström.

Red’s kom:
Vad är det som Pirjo Holmström tycker är för djävligt?
Att socialtjänsten utför sitt arbete?

EU-migranter har inte bara mänskliga rättigheter i Sverige, de har en rad rättigheter som inte ens svenska medborgare har. Det, om något, är väl för djävligt?

Det finns garanterat ingen grupp i samhället som det ställs så lite krav på som just EU-migranter. Aldrig någonsin har det hänt att det ställts krav på motprestation för den vård EU-migranter får gratis, det boende de får gratis, den mat de får gratis, de hemresor de får gratis, eller för någonting. De behöver inte heller betala skadestånd för det de förstör eller betala några böter.

Pirjo Holmström ger intryck av att vara en extremt okunnig person. Den bok hon håller på att skriva om EU-migranter kommer att ha noll och intet värde, mer än för hennes gelikar bland vänsterextremisterna som inte är intresserade av fakta eller hur verkligheten ser ut.Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2016-01-09
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

10 felaktiga punkter om EU-migranter av Sofia Mirjamsdotter

EU-migranter i Sundsvall försöker trötta ut kommunen för att försörjas

Om EU-migranter avhyses vinner de mörka krafterna menar S i Sundsvall


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Om EU-migranter avhyses vinner de mörka krafterna menar S i Sundsvall

EU-migranternas flytt från Södra kajen dröjer. Tidigast i sommaren kan de flyttas.

Red’s kom:
Till sommaren”, heter det på svenska.

Stefan Falk (L) anser att avhysning är nödvändigt oavsett vad som beslutas i övrigt

Nu får majoriteten kritik för sin hantering och Liberalernas gruppledare Stefan Falk kräver handling. Falk menar även att en avhysning kan bli aktuell oavsett om en ny plats hittas eller inte.
– Är det fara för liv och hälsa som i det här fallet kan det behövas, oavsett om vi har en ny plats eller inte.
– Frågan måste få prioritet och som situationen är nu kan vi behöva avhysa EU-migranterna i alla fall, säger han.

Om lagen upprätthålls vinner de ”mörka krafterna” menar Malin Larsson (S)

Socialnämndens ordförande Malin Larsson om kritiken:
– Jag tror inte på att en avhysning skulle hjälpa dem. Vi har ett fullmäktigebeslut som säger att vi inte ska göra det och det vore att snarare straffa den här utsatta gruppen ytterligare och låta de mörka krafterna vinna.

Red’s kom:
Att EU-migranterna avhyses från sin olagliga bosättning är inte att straffa dem. Det är att lära dem respektera det land de befinner sig i samt att göra det som är bäst för dem på längre sikt.

Frågan är vilka ”de mörka krafterna” egentligen är? Är det möjligen de krafter som folket röstar på pga att partier som Socialdemokraterna inte fungerar och inte verkar i medborgarnas intresse?

Om politiker har andra prioriteter i egenintresse så är det inget kommunen, dess invånare eller någon annan gagnas av.

Fullmäktige beslutat att avhysning av EU-migranter från olaglig boplats inte ska ske

Ett fullmäktigebeslut från september slog fast att kommunen skulle hitta en ny plats för tältlägret med EU-migranter, men ännu har inget hänt.

Red’s kom:
Tältläger… utan tält?

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28 var;
§ 270 Ställningstagande om kommunens framtida förhållningssätt till EU-medborgare
(KS-2015-00485-1)

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa inriktning för kommunens framtida hantering av utsatta EU-medborgare enligt alternativ 2 i koncernstabens skrivelse daterad 2015-06-08,
att socialnämnden får samordningsansvaret för den framtida hanteringen av utsatta EU-medborgare,
att ingen avhysning av de EU-medborgare som har inrättat husvagnsläger på Södra Kajen ska ske innan annan lösning föreslagits,
att åtgärder inom den inriktning som kommunfullmäktige fastställer ska beslutas av socialnämnden senast 2015-11-18,

Not.
För Socialnämndens beslut 2015-11-18, se:
§215 Samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare

att socialnämnden ska återkomma med finansieringen av kommunfullmäktiges beslutade inriktning i ett separat ärende till kommunfullmäktige senast i januari 2016, samt
att ärendet skall återrapporteras till kommunfullmäktige i december 2016 i syfte att utvärdera effekterna av dagens beslut

Det ska noteras att Stefan Falk (L) föreslog ovanstående tillsammans med Bodil Hansson (S).
Någon återrapportering verkar inte ha skett i december.

Här uppstår osökt frågan;
Ska politiker utgå från ett gammalt beslut (dessutom uppenbart ogenomtänkt och som säkert skulle underkänts av Förvaltningsrätten om någon bemödat sig att begära laglighetsprövning av beslutet) under dåvarande omständigheter eller ska politiker utgå från hur verkligheten ser ut?

– Innan sommaren ser jag inte att vi har en ny plats. Vi får se om och när vi lyckas, sa socialnämndens ordförande Malin Larsson (S) för några dagar sedan.

Kritik för sent och för lite

Den senaste tiden har varit orolig i lägret med elproblem, det kalla vintervädret och fyrverkeriattacker.

Nu kommer också kritik mot hur majoriteten hanterat frågan.
– Det är många månader sedan vi fattade ett beslut i fullmäktige. Vid det tillfället och i diskussionerna med Bodil Hansson (S) var planen att skapa en ny plats den här vintern. Men hittills har det inte hänt något och det verkar inte finnas någon plan heller. Hela hanteringen tar för lång tid, säger Stefan Falk.

Tufft läge för EU-migranterna som vägrar åka hem

Han är orolig över situationen.
– Som det ser ut nu finns det för stora risker med den här platsen och vi måste få ordning på den här misären. Kylan kryper nedåt, strömmen är borta, toaletter fryser och gasolen kan förgifta de boende. Dessutom bor det barn i området vilket jag inte tidigare visste, säger han.

Red’s kom:
Om Stefan Falk (L) läst denna blogg skulle han känt till de 10 tiggarbarnen. Sedan kan man ju tycka det är märkligt att politikerna inte har någon koll på det som de beslutar om, och att ingen utredning gjorts om EU-migranterna innan kommunen börjar försörja dem.

Vad löser en ny uppställningsplats för husvagnarna?

Hur skulle du vilja lösa situationen?
– Det krävs ett omedelbart agerande och ärendet behöver få prioritet. Det måste fram ett alternativ snabbt om en ny uppställningsplats.

Red’s kom:
Vad skulle en ny uppställningsplats lösa? Det är ju enbart att förvärra situationen, vilket man kanske som politiker borde begripa.

Vad löser ett härbärge?

– Då får vi försöka få in dem på härbergen i stället innan vi har en lösning klar, säger Falk.

Red’s kom:
EU-migranterna har vägrat att flytta till härbärge (= hur detta ord stavas).

– Man kan förstås alltid göra mer, men jag tycker att vi gjort jättemycket så här långt. Jag vet att tjänstemännen håller på med ett förslag som ska presenteras för oss längre fram. Det är en stor fråga och den är en svår balansgång, säger Malin Larsson.

Red’s kom:
Man kan också alltid göra mindre… och följa lagen samt tillvarata de egna invånarnas intresse istället. Ett alternativ som dessutom skulle vara det bästa för EU-migranterna.
Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2016-01-08
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

10 felaktiga punkter om EU-migranter av Sofia Mirjamsdotter

EU-migranter i Sundsvall försöker trötta ut kommunen för att försörjas


Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

Under rubriken ”Ett år efter kungabesöket – nu stängs elen av” skriver SVT om Sundsvalls EU-migranter som att det är självklart att de ska ha rättigheter som ingen annan har:

Inför de kallaste vintermånaderna har Sundsvalls kommun beslutat stänga all el till husvagnarna i inre hamnen. Av ett 50-tal boende i lägret är tio barn. Det yngsta är sex månader.

Kommunens säkerhetschef har beslutat att stänga elförsörjningen till lägret av säkerhetsskäl. Enligt Gunnar Åberg har det skett farliga och olagliga elinstallationer i de elskåp kommunen satt upp. Han säger sig inte vilja ta ansvar för att det utbryter bränder eller att någon dör till följd av elen i området.

– Vi har satt upp instruktioner men får det inte att fungera. Beslutet att stänga av strömmen är oåterkalleligt och om det blir extremt kallt kan vi alltid erbjuda plats på ett härbärge, säger Gunnar Åberg.

SVT: Men är det rimligt att stänga elen under den kallaste perioden av året?

Red’s kom:
Varför ställer SVT inte istället den naturliga frågan:
Är det rimligt att kommunens skattebetalare överhuvudtaget ska stå för elkostnad till en viss grupp utländska EU-medborgare som befinner sig olagligt i landet, och på detta sätt finansiera tiggeriet?

– Vi måste samtidigt komma ihåg att socialförvaltningen utreder en långsiktig lösning på EU-migranternas boendesituation. Själv tar jag ansvar för säkerhetsfrågor och då ser jag inget annat alternativ än att stänga av elförsörjningen till området, säger Åberg.

Red’s kom:
Varför utreder socialförvaltningen ”en långsiktig lösning på EU-migranternas boendesituation” i Sundsvall? Den långsiktiga lösningen för dessa utländska medborgares boende kan väl enbart finnas i hemlandet, och är hemlandets ansvar (även om det sker i huvudsak på svenska skattebetalares bekostnad genom EU-bidrag)?

SVT: Hur vet ni att det inte är utomstående som saboterat elskåpen?
– Elskåpen står så placerade att man måste ta sig in bland husvagnarna för att komma åt dem. Det skulle ha märkts.

Red’s kom:
Dessutom har det bekräftats att EU-migranterna brutit upp elskåpen vid åtminstone ett tillfälle.

Under rubriken ”Kungen ilsknade till” tillägger SVT;

I fjol höll kung Carl Gustaf till och med på att ställa in sitt besök vid broinvigningen i Sundsvall när det stod klart att EU-migrantlägret i inre hamnen flyttats för att ge plats för invigningsceremonier och kungatal. ”Vi ställer oss mycket frågande”, meddelade kungahuset i ett pressmeddelande och det visade sig senare att kungen gått så långt att han hotat ställa in.

Red’s kom:
Det gör kanske att man starkt kan ifrågasätta kungahusets fortsatta existens.
Det räcker kanske med att Sverige har ”politiskt korrekta” politiker och media. Vi kan nog klara oss förutan ett ”politiskt korrekt” kungahus som helt uppenbart saknar kunskaper i frågan.

Varför ska Sverige tolerera EU-migranters olagliga bosättningar överhuvudtaget och att EU-migranter anser att de inte behöver respektera Sverige och dess befolkning på något sätt?

Förhandlingarna med hovet pågick in i det sista och samma morgon som bron skulle invigas bad kommunen offentligt om ursäkt och lovade EU-migranterna el som plåster på såren.

Red’s kom:
Denna historia känns mycket märklig, och det är sorgligt att kommunen utlovar gratis el till utländska medborgare som bryter mot lagen bara för att kungen ska tala vid invigningen av Sundsvallsbron. Då hade det väl varit bättre om kung C.G. stannat hemma eller försökt hitta något meningsfullt att syssla med istället.

Men det var då det. Nu stängs elen av, vilket sker samtidigt som det också skett flera polisanmälningar om allvarliga trakasserier av EU-migranterna i lägret.


Sundsvalls Tidning skriver:

Kommunens säkerhetschef Gunnar Åberg beslutade att strömmen skulle stängas av, eftersom elskåpet utsatts för sabotage och att fortsätta använda det skulle innebära livsfara för alla boende i lägret.

Socialnämndens ordförande Malin Larsson (S) står bakom beslutet med hänvisning till att säkerheten måste gå först.

Det råder viss oenighet kring vem som skulle ligga bakom sabotaget, men det står utom allt rimligt tvivel att någon eller några av personerna som bor i lägret vid åtminstone ett tillfälle har brutit upp skåpet för att laga strömmen vid ett tidigare tillfälle när kabeln till lägret var överbelastad så att säkringar gick.

Detta gjordes på ett amatörmässigt och inte säkert sätt, varför kommunen nu väljer att inte fixa strömmen.

Nu står kylan för dörren igen och utan ström kommer det att bli en hård vinter för dem som stannar i lägret.

Red’s kom:
Det är i så fall ett eget val av EU-migranterna. Det är väl ingen som tvingar dem att ockupera svensk mark?

Bland dem som har engagerat sig för tiggarna är det nu flera som riktar hård kritik mot kommunen och tycker lägret snarast bör förses med ström. Frågan är om det finns någon bortre gräns för vad kommunen bör göra? Hur många gånger ska de laga vad som är trasigt? Hur många gånger är det rimligt att informera de boende i lägret om vilka regler som gäller?

Red’s kom:
Det är enkla frågor med enkla svar: Det finns inget rimligt i att förse EU-migranter med gratis el och det är heller inget som gagnar EU-migranterna att kommunen underlättar deras tiggeri i kommunen.

Hittills har kommunen hanterat situationen med tiggarna förhållandevis väl. Vi är långt från situationen som rådde i exempelvis Malmö där flera hundra tiggare vräktes från det läger som byggts upp på privat mark.

Red’s kom:
Vad är skillnaden? Jo skillnaden är att Sundsvalls kommun ännu inte valt att göra det enda rätta, dvs att avhysa EU-migranterna från deras olagliga bosättning.

I september fattades beslut om att upprätta ett nytt ”läger” i Sundsvall, på en lämpligare plats än den nere i hamnen. Någon sådan plats har tyvärr inte ordnats.

Red’s kom:
Tyvärr”? Varför tycker skribenten – Sofia Mirjamsdotter – detta?

Det bästa vore såklart om denna plats kunde vara en enklare camping, med tillgång till el och vatten, samt toalett och dusch.

Red’s kom:
Sådana platser finns det bl a i och utanför Sundsvall. Dvs campingplatser.

För detta vore det också rimligt att ta ut en avgift från dem som bor där.

Red’s kom:
Det är så det fungerar på campingplatser.

Malin Larsson (S) säger nu att detta inte är aktuellt före sommaren, varför de akuta problemen nu måste lösas.

Red’s kom: Vilka akuta problem?

Vad är värst? Att tiggarna fryser hela vintern, eller att en livsfarlig brand riskerar att bryta ut i lägret?

Red’s kom:
Vad som är värst är väl upp till EU-migranterna själva att avgöra och att agera utifrån den bedömning de gör? Eller pratar vi om förståndshandikappade människor som är oförmögna att ta egna beslut?

Varför skulle det bara finnas dessa två alternativ? Varför bortse från det enda naturliga alternativet, dvs att EU-migranterna åker tillbaka till sina hem?

Finns alternativ? De som har barn har erbjudits boende i ett tillfälligt härbärge. Detta har de tackat nej till.


Allehanda.se har en videofilm som ett av tiggarbarnen filmat med sin mobiltelefon när raketer avfyrats mot EU-migranternas husvagnar:

– Både jag och barnen är rädda. Det kommer hit rasister flera gånger varje natt, säger hans mamma Cheza Caldarar.
Rasisti, rasisti, säger tioårige Darius med oro i blicken.

Red’s kom:
Hur vet de att det är rasister?
Även om raketerna mot husvagnarna inte är försvarbara så är denna aktion i sig inte något bevis om att det handlar om rasister.

Det är vänsterextremister som indoktrinerar EU-migranterna genom att referera till allt som rasism, oavsett om det handlar om EU-migranternas beteende och krav samt politikernas feghet i att agera som är orsaken till det som händer, och det är helt irrelevant vilket folkslag som det handlar om.

Emil Caldarar är en annan av den till synes stora släkten Calderar som befinner sig i Sverige, och som här valt att sova i en husvagn i Sundsvall utan att vilja eller kunna betala för värme.

Gasolplattorna på spisen intill Darius är blå och sprider en viss värme i husvagnen där tre syskon bor med sina föräldrar nere i husvagnslägret på Kolvägen. Tvåårige Rusalim är nyvaken och kryper omkring i sängen där tolvårige Anton också sover.

Red’s kom:
Det är underligt att dessa EU-migranter, som saknar förmåga att ta hand om sina barn under sin vistelse i Sverige, inte utvisas ur landet. De uppfyller ju inte kraven för EU:s fria rörlighet.

Frågan är om de heta gasolplattorna utgör en tryggare värmekälla. Särskilt när det kan dyka upp människor som avfyrar fyrverkeripjäser och kastar sten och flaskor med bensin mot de omkring 20 husvagnarna.

Red’s kom:
Det är väl helt och hållet upp till EU-migranterna själva att avgöra?
Däremot torde det vara ganska givet att kommunen inte ska bidra med riskmoment utöver vad de redan gör genom att tillåta EU-migranternas olagliga bosättning.

Enligt ett politiskt beslut är det inte aktuellt med någon avhysning av EU-migranterna och socialnämndens ordförande Malin Larsson (S) säger att man så småningom ska försöka ordna med en ny uppställningsplats för husvagnarna.

– Vi är glada att vi lyckats få till ett härbärge som öppnade dagen innan julafton så att ingen ska behöva frysa ihjäl, säger Malin Larsson.

Red’s kom:
Ingen behöver frysa ihjäl om EU-migranterna tar ansvar för sina liv och åker hem eller till en varmare plats.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2016-01-04
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Sundsvalls kommun har spenderat nästan en miljon kr av skattemedel på ca 80 EU-migranter under årets första 10 månader. För nästa år utökas budgeten för att försörja EU-migranterna till 1,5 miljoner kronor.

Det ska noteras att inga som helst positiva effekter har konstaterat genom att kommunen finansierar tiggeri av utländska medborgare. Tvärtom så saknar Sundsvalls försörjning av EU-migranter möjligheter att uppnå någon som helst positiv effekt.

Sundsvalls kommun avser också att framöver upprätta en kåkstad för EU-migranter finansierad med skattemedel, se nedan.

Här nedan följer Socialnämndens protokoll 2015-11-18:

§ 215 Samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare
(SN-2015-00283-3)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. genomföra de åtgärder som beslutats av kommunfullmäktige 2015-09-28 och som innebär följande:
• Inrätta ett härbärge under vinterperioden
• Bedriva uppsökande verksamhet riktat mot barn
På sikt inrätta en plats för husvagnsuppställning
• Ge akut hjälp efter individuell prövning

2. hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 1,5 miljoner kr för 2016 med anledning av det samordningsuppdrag socialnämnden fått av kommunfullmäktige.

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-09-28 beslutat följande:
• Att fastställa inriktning för kommunens framtida inriktning av utsatta EU medborgare enligt alternativ 2 i koncernstabens skrivelse 2015-06-08
• Att ge socialnämnden samordningsansvaret för den framtida hanteringen av utsatta EU medborgare
• Att ingen avhysning av de EU medborgare som har inrättat husvagnsläger på Södra kajen ska ske innan annan lösning föreslagits
• Åtgärder inom den inriktning som kommunfullmäktige fastställer ska beslutas av socialnämnden senast 2015-11-18
• Att socialnämnden ska återkomma med finansieringen av kommunfullmäktiges beslutade inriktning i ett separat ärende till kommunfullmäktige senast i januari 2016
• Att ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige i december 2016 i syfte att utvärdera effekterna av beslutat fullmäktige fattade 2015-09-28

Inriktningen enligt alternativ 2 i kommunfullmäktiges beslut kan innebära följande:
• Att kommunen inrättar ett härbärge under vinterperioden
• Att det finns uppsökande verksamhet som riktar sig mot barn
• Att kommunen inrättar en plats där utsatta EU medborgare och övriga medborgare kan ställa sina husvagnar
• Husvagnsuppställning utöver detta på kommunal mark tillåts inte
• Annan stödjande informativ kan bedrivas av kommunen efter ansökan om EU medel
• Akut hjälp kan ges efter prövning i det enskilda fallet

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska socialnämnden senast 2015-11-18 besluta om åtgärder med den inriktning kommunfullmäktige fastställt samt i januari 2016 återkomma till kommunfullmäktige i ett separat ärende omkring finansieringen.

Kommunens kostnader för 2015 är fram till 2015-10-31 919.900 kronor.

För kommande samordningsuppdrag inklusive personalkostnader (en ½ tjänst som samordnare) beräknar socialnämnden 1,5 miljoner kronor för 2016.

Sundsvalls kommun, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun har tillsammans beviljats EU medel till ett treårigt projekt, Make Sense (Social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i Norra Sverige) som riktar sig mot utsatta EU medborgare.
Se: 11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!
Socialnämndens arbete i frågan kommer därför att samordnas med detta projekt.

Red’s kom:
Social inkludering av rumänska och bulgariska medborgare i Sverige?

Dessa FEAD-pengar – som vi redan från början vet av erfarenhet inte kommer att tillföra något – får dock inte användas för t ex boende eller mat, utan i princip bara för ”information”. Se;
Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare
och;
Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige

Överläggning
Jan Björnefax (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag och föreslår en ny att-sats enligt följande:
– Att nämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges beslut (daterat 2015-09-28) i frågan.
Detta med anledning av kommunens redan ansträngda ekonomi. Det finns i dagsläget inget som talar för att kommunens ekonomi kommer att vara bättre under år 2016.

Jonas Väst (S) med biträde av Johan Landström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Malin Larsson ställer de två förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutat enligt Jonas Västs (S) förslag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse Samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare
• Bilaga Best-Resultatrapport.pdf
• Bilaga Kopia av Fläsian-Södra kajen.xlsx

Uppföljning av beslut
Återrapportering till kommunfullmäktige i december 2016

De som tog ovanstående beslut i det vänsterstyrda Sundsvall är;
Malin Larsson (S) ordförande
Jonas Väst (S) v ordförande
Jenny Bjerkås (S)
Ulf Sjölinder (S)
Annika Söderberg (S)
Leif Viklund (S)
Niklas Evaldsson (V)
Johan Landström (FP)
Anna Edin (C)
Hans Brynielsson (KD)
Alicja Kapica (M)
Per-Magnus Forsberg (M)Tiggare
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall


Svenska hemlösa demonstrerar för att få samma rättigheter som EU-migranter


EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom


Tiggare i Hälsingland tjänar drygt 10 miljoner kr/år, skattefritt

Tiggare som inte drog in pengar dumpades av sin tiggarboss på E4:an


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

I det provisoriska husvagnslägret på Södra kajen är strömlösheten ett återkommande problem för de 80 EU-migranterna.
– Det är inte bra, förklarar Mircea Vasilica Tudorel, och visar ett bränt eluttag.

Anläggningen är dimensionerad för fem husvagnar, inte 21. När propparna går får de laga efter läge – bilbatterier, gasol och värmeljus åker fram.

Red’s kom:
Var får EU-migranter alla sina husvagnar från, och hur många av dessa har körförbud trots att de rullar på svenska vägar?

EU-migranter vill ”låna” fler elskåp

– Vi betalar gärna för elen, men vi behöver få låna fler elskåp säger Alex Bujör och Irina Gherrasá, som också bor där.

Red’s kom:
Ja, varför tar kommunen inte betalt för elen? Var ligger logiken och rättvisan i att EU-migranter kan komma till Sverige och få förmåner som gratis el, medan alla andra medborgare såväl som turister får stå för sina kostnader själva? Om en svensk medborgare inte betalar sin elräkning så stängs elektriciteten av.

Efter helgen får Mircea Vasilica Tudorel ordning på elskåpet och ger förhållningsorder till de övriga i husvagnslägret om hur de ska göra för att de ska slippa nya elavbrott.

Påstådda okända jobb

Mircea Vasilica Tudorel har på sistone fått arbete, jobbar några timmar om dagen på en närliggande firma. Alex Bujör har också haft jobb.

Red’s kom:
Märkligt att ingen information uppges för vad dessa ”arbeten” handlar om som dessa två EU-migranter haft en kort period.

Tiggeri huvudsysselsättning även för dem med ”arbete”

Huvudsysselsättningen är annars tiggeri.

Olaglig bosättning blir inte laglig bara för att lag inte upprätthålls

När EU-migranterna från början slog läger så saknade de tillstånd. Men, enligt kommunfullmäktiges beslut i september så kommer ingen att bli avhyst, så länge det inte finns ett förslag på en annan lösning.

Red’s kom:
Bosättningen blir inte mer laglig bara för att kommunfullmäktige inte vill ta sitt ansvar och låta avhysa dem som olagligen ockuperar mark.

Kommunpolitikernas agerande – eller rättare, brist på agerande – är respektlöst mot de svenska medborgarna, och det är ett hån mot skattebetalarna att hantera skattemedel på ett så oansvarigt sätt som Sundsvalls kommun gör, där de pengar som läggs på EU-migranter inte ens tillför något för EU-migranterna.

Kommunen vet inte hur de ska förhålla sig till EU-migranternas olagliga bosättningar

Troligtvis ligger inget sådant förslag på bordet före sommaren. Först ska socialnämnden ta över samordningsansvaret för ”kommunens framtida förhållningssätt till utsatta EU-medborgare”, som politikerna formulerat frågan.

Vinterhärbärge för EU-migranter som förra året

Klubban åker i bordet den 18 november.
– Det vi ska göra är att inrätta ett vinterhärbärge, precis som ifjol. Men var det blir vet vi inte än.

Red’s kom:
Gratis boende på skattebetalarnas bekostnad är inte förenligt med kommunallagen. Varje medborgare i kommunen kan begära laglighetsprövning om kommunen beslutar om detta den 18/11.

Sedan så ska vi bedriva uppsökande verksamhet mot barn, vilket är precis det uppdrag vi har idag enligt socialtjänstlagen.

Red’s kom:
Uppsökande verksamhet mot tiggarbarn som ska resultera i vad?

Vad innebär ”akut hjälp”?

Sedan så ska vi ge akut hjälp efter individuell prövning, som tidigare.

Red’s kom:
Det som så luddigt kallas ”akut hjälp” innebär med största säkerhet gratis hemresa på skattebetalarnas bekostnad eftersom ett flertal kommuner använder sig av denna metod för att tillfälligt bli av med problemen. Det är respektlöst mot kommuninvånarna att använda skattemedel för att ge EU-migranter dylika förmåner.

Mycket märkligt att media avhåller sig från att ställa frågor till politiker som kan upplevas ”känsliga”.

Gratis uppställning för husvagnar med tillhörande faciliteter som på camping

Vi ska också inrätta en husvagnsuppställning, men det kan inte vi lösa själv utan där får be den övriga kommunorganisationen om hjälp för att hitta en plats, säger Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande.

EU-migranter har inte samma rättigheter som hemlösa medborgare

Även Malin Larsson (S) har nåtts av informationen om elbristen i husvagnslägret, men konstaterar att frågan får bero tills dess att socialnämnden tar över samordningsansvaret.
– Det man måste komma ihåg är att det här inte är medborgare i Sundsvall, och att de egentligen inte har samma rättigheter som våra hemlösa medborgare.

Red’s kom:
Kommunen har heller inte rättigheter att ge EU-migranter de förmåner som kommunen ger dem.

Standardfloskler för att försöka motivera lagbrott

– Ingen ska behöva frysa ihjäl på våra gator, säger Malin Larsson.

Red’s kom:
Alltid när man saknar argument så kommer vänsterextremisternas favoritfloskel fram; ”Ingen ska behöva frysa ihjäl på våra gator”. Om EU-migranter inte vill frysa så har de alltid alternativet att åka hem.

Gratis boende för EU-migranter högst prioritet

Först i kö för socialnämnden ligger annars frågan om vinterhärbärget, som ska vara på plats före jul, enligt Malin Larsson (S).

Red’s kom:
Till när?

2015-11-23 skriver Malin Larsson (S), utan att förklara något, i ST:

Det vi nu har fattat beslut om i kommunfullmäktige är att inrätta ett härbärge under vinterperioden, att bedriva uppsökande verksamhet riktad mot barn, att inrätta en plats för husvagnsuppställning och att ge akut hjälp efter prövning.

Red’s kom:
Vad innebär ”akut hjälp”?

Detta gäller för EU-migranterna men självklart också för Sundsvalls medborgare.

Red’s kom:
Nej, projektet avser enbart EU-migranter, och att hävda detta är bara att ljuga för medborgarna.

I den politiska majoriteten vill vi att kommunens bostadspolitik ska omfamna fler än dem som idag har en bostad. För att minska hemlösheten vill vi se ett projekt som innebär att hemlösa medborgare får möjlighet till egen bostad samtidigt som personen får stöd och hjälp för att skapa ett långsiktigt och stabilt liv och boende.

Red’s kom:
Hur, var och varför?

Oavsett om du är hemlös medborgare i Sundsvall eller EU-migrant som vistas i kommunen så kommer vi göra det vi kan för att hjälpa dig ur den situationen.

Red’s kom:
Hur, var och varför ta över ansvaret från andra länder?

Malin Larsson (S)
Ordförande, socialnämnden i Sundsvalls kommun

Försöker kringgå lag genom att hävda att härbärge även är för ”bostadslösa” i Sundsvall

Liksom förra året ska det också finnas platser för andra på vinterhärbärget, som bostadslösa Sundsvallsbor.

Red’s kom:
Kommunen kommer undan med detta oärliga påstående eftersom media aldrig frågar hur många ”bostadslösa Sundsvallsbor” som nyttjar EU-migranternas härbärge.

Principen är att varje övernattning också kommer att vara förenad med en avgift.

Red’s kom:
Vad är det för mening med att ta ut en avgift på 10-20 kr/dygn? Det är samma som om att det är gratis men kostar mer i hantering för skattebetalarna.

Vad händer om en EU-migrant inte kan (vill) betala? Får denna EU-migrant då ”frysa ihjäl på gatan”?

EU-migranternas boende kostade drygt 400 000 kr förra vintern

Slutnotan för fjolårets vinterhärbärge på Fläsian landade ändå på 406.213 kronor. Då gick drygt hälften, 226.000 kronor, till det vaktbolag som patrullerade området.

Pirjo Holmström (MP) tycker att EU-migranterna istället ska bo gratis på hotell med hotellfrukost

Pirjo Holmström är politiskt aktiv i Miljöpartiet och har engagerat sig för EU-migranterna på Södra kajen. Hon besöker dem i stort sett dagligen och tycker inte att satsningen på Fläsian var så lyckad.
– Det hade varit billigare att låta dem bo på hotell och äta hotellfrukost, säger hon.

Red’s kom:
Det är svårt att veta om det är Pirjos (MP) kunskaper i enkel matematik som fallerar eller om hon bara inte begriper konsekvenserna av gratis hotellboende för EU-migranter.

EU-migranter ratar gratis boende om det inte är centralt beläget

Avståndet in till stan gjorde att många av EU-migranterna, av väldigt praktiska skäl, avstod från att övernatta. Det blev helt enkelt för dyrt och för komplicerat för dem att ta sig till och från härbärget i Fläsian varje dag.

Pirjo Holmström (MP) säker på att Sverige kommer att bygga modulboende för EU-migranter att bo gratis i

Vad tror du är den bästa lösningen på sikt?
– Jag är övertygad om att det kommer att uppföras modulboenden. Det finns så många som har behov, bostadslösa, asylsökande och EU-migranter och det ser jag som den enda rimliga lösningen, säger Pirjo Holmström (MP).

Kommunens beslut om EU-migranterna i husvagnslägret på Södra kajen

• Att socialnämnden får samordningsansvaret för den framtida hanteringen av utsatta EU-medborgare.

• Att ingen avhysning av de EU-medborgare som har inrättat husvagnsläger på Södra kajen ska ske innan annan lösning föreslagits.

• Att åtgärder inom den inriktning som kommunfullmäktige fastställer ska beslutas av socialnämnden senast den 18 november.

• Att socialnämnden ska återkomma med finansieringen av kommunfullmäktiges beslutade inriktning i ett separat ärende till kommunfullmäktige senast i januari 2016.

• Att ärendet skall återrapporteras till kommunfullmäktige i december 2016 i syfte att utvärdera effekterna av dagens beslut.

Källa: Sundsvalls kommunKlicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-11-15
Se även bl a:
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern


Svenska hemlösa demonstrerar för att få samma rättigheter som EU-migranter


EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom


Tiggare i Hälsingland tjänar drygt 10 miljoner kr/år, skattefritt

Tiggare som inte drog in pengar dumpades av sin tiggarboss på E4:an


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.