Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

I måndags lämnade Martin Valfridsson över rapporten han sammanställt för hur kommuner, organisationer och landsting ska hantera frågan kring utsatta EU-migranter till statsrådet Åsa Regnér. Valfridsson, som tidigare varit statssekreterare för Beatrice Ask och ombudsman för stockholmsmoderaterna. Han är moderat och hela rapporten andas moderat signalpolitik i frågor om villkoren för utsatta EU-medborgare, skriver Linda Westerlind på Folkbladet.

Se även: Linda Westerlind, feminist, öser hat över dem som vill att lag ska följas för EU-migranter

Jag hade önskat en djupare analys över hur dagens juridiska ramverk påverkar kommuner, landsting och myndigheter i hur man inom respektive område i dag förhåller sig till eu-migranter.

Red’s kom:
Spelar det någon som helst roll hur förvirrade politiker och myndigheter i olika kommuner hanterar problemen med EU-migranter? Det enda som är relevant är väl vilka problem det finns samt hur respektive problem ska lösas?

Jag hade velat att Valfridsson hade satt de svaren i relation till den europeiska unionens regelverk och sen gjort en fullständig granskning hur den svenska lagstiftningen kompletterar EU:s regelverk.

Red’s kom:
På vilket sätt hade det löst vilka problem med EU-migranter i Sverige idag?

Jag hade velat att Valfridsson hade analyserat huruvida svensk lagstiftning i dag täcker den nya situationen med att EUs fattigaste medborgare tar sig till Sverige för att tigga.

Red’s kom:
Meningslöst, eftersom lagstiftningen inte täcker denna situation på ett tillräckligt tydligt sätt. Dvs det enda som är intressant är hur lagstiftningen ska kompletteras och förtydligas, men någon sådan utredning vill S+MP-regeringen tyvärr inte se.

Dessutom är det inte EU:s fattigaste medborgare som tigger i Sverige, det finns många som är mer utsatta som aldrig kommer till Sverige.

Den här rapporten skulle behövts för att kunna fortsätta diskussionen kring Sveriges position i EU och i världen som ett välfärdsland och vilka skyldigheter det för med sig.

I stället är rapporten från början till slut ett långt dokument på olika anledningar till varför Sverige bör göra så lite som möjligt.

Red’s kom:
Sverige bör göra så lite som möjligt för EU-migranter i Sverige av den enkla anledningen att allt som görs i Sverige enbart leder till försämringar för alla parter.

Sverige ska inte uppmuntra EU-migranter att söka sig till Sverige

Samordnaren skriver att: Det svenska samhället som helhet bör inte agera på ett sätt som uppmuntrar människor, vilka lever i en utsatt situation i hemlandet, att resa till Sverige utan att i förhand planera för att barnens behov av till exempel boende och skolgång kan tillgodoses här.

Samhället gör fel om pengar skänks till tiggare, anvisar boplatser och erbjuder skolgång för EU-migranters barn

Hur uppmuntrar då det svenska samhället som helhet människor att resa till Sverige?

Enligt samordnaren är det exempelvis genom att privatpersoner skänker pengar till de som tigger. Eller hjälper till att ordna uppställningsplatser för husvagnar och tält. Barnen till föräldrar utan uppehållsrätt ska inte få gå i svensk skola.

Sverige ska inte skicka signaler att det är ok för EU-migranter att ta med sig sina barn på tiggarresor

Samordnaren skriver uttryckligen i rapporten att om barnen till EU-migranterna som följt med till Sverige i olika kommuner tillåts komma in på härbärgen eller matserveringar eller får ta del av olika former av pedagogisk verksamhet kan det skicka signaler till barnets föräldrar att vissa kommuner som tillåter att barnen får tak över huvudet, mat och lite skolgång genom sina insatser accepterar att barnen följer med när de reser hit för att tigga.

EU-migranter ska inte hjälpas i Sverige

Det som framgår av rapporten är att samordnaren själv inte anser att man ska hjälpa människorna som är på plats i Sverige, utan i stället fokusera på att skänka pengar till hjälporganisationer för att ordna deras situation i Rumänien och Bulgarien.

Ibland kan empiriska studier ersätta forskning

Några relevanta studier, forskning i ämnet eller annan vetenskap lyser med sin frånvaro. I stället är det hur kommuner, organisationer, myndigheter och landstings tidigare agerande i frågan som har styrt var kontentan landade i rapporten.

Syftet med samordningen var att det skulle fungera som ett stöd för SKL, men just därför är det av högsta vikt att det gemensamma underlaget har någon form av vetenskaplig evidens och juridisk förankring.

Red’s kom:
Det finns inga sakliga och opartiska studier att utgå från. Istället får man använda sig av sunt förnuft och logiskt tänkande samt av den kunskap och erfarenheter vi har från verkligheten.

Har föreslagna åtgärder inte någon verklighetsförankring?

Bortsett från att en djupare diskussion lyser med sin frånvaro i rapporten har inte heller de åtgärder som presenteras någon verklighetsförankring.

Red’s kom:
Rapporten har kanske inte så mycket förankring i vänsterextremisterna verklighet.

Insatser för EU-migranter resulterar bara i bortkastade medel

Samordnaren återkommer till att familjer i första hand ska ha en ordnad tillvaro i hemlandet och att insatser i Sverige därför är bortkastade medel, trots att man grundligt presenterar hur situationen ser ut i Rumänien och Bulgarien.

Red’s kom:
Man måste lägga kraften där det finns i alla fall lite förutsättningar för att kunna uppnå något.

För S+MP-regeringen en moderat politik?

Samordnaren anser att kommunerna inte bör vara för tillmötesgående då det kan ge fel signaler. Vilket i sig inte är så konstigt då han har fått fria händer att skriva en SOU bestående av moderat signalpolitik på ämnet utsatta EU-medborgare.

Det är djupt tragiskt att Martin Valfridsson fick uppdraget att göra den här rapporten. Är det något vi sannerligen behöver mindre av är det Moderaternas signalpolitik i frågor om samhällets mest utsatta.

Red’s kom:
Martin Valfridsson är S+MP-regeringens förlängda arm och allt han tar upp är vad S+MP-regeringen vill ska framgå.

Linda Westerlind vill ha vänsterextremist som samordnare

Särskilt på positionen som samordnare hade vi behövt någon med en humanistisk människosyn och inte en högborgerlig.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle det bli bättre av att utse någon som representerar en försvinnande liten del av Sveriges befolkning?
Ska Sveriges styras enbart av känsloargument och missriktad välvilja?

Att hänvisa till den här rapporten och utgå från vad den rekommenderar är att direkt gå Moderaternas ärenden och driva moderat politik. Skamligt.

Red’s kom:
Eller så är det att ta i alla fall lite ansvar för landet?Klicka här för att gå till artikeln i Folkbladet, 2016-02-03
Se även bl a;

Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Linda Westerlind, feminist, öser hat över dem som vill att lag ska följas för EU-migranter

Anders Ågren, kommunalråd (M) i Umeå, skriver under rubriken ”Umeå kommun har inget ansvar för att finansiera boende för tiggare” en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Angående kommunal finansiering av tiggares boende

En av de mest omdebatterade frågorna är situationen med tiggare i landets kommuner, och kommunernas eventuella ansvar för dem. Nyligen var det ett ärende i KSAU om Umeå kommun skulle ge bidrag till en förening som upplåter stugor för boende åt romska familjer. Föreningen hade ansökt om ersättning för den hyra de går miste om genom att upplåta stugorna till romerna.

Det är viktigt att vi politiker är tydliga. Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar för tiggare.

Om föreningar eller privatpersoner vill ordna boende åt s.k. EU-migranter så är det deras sak, men de kan inte räkna med att kommunen ska finansiera det. Precis som den nationelle samordnaren konstaterar, så strider det även mot likabehandlingsprincipen. Om man erbjuder gratis boende för tiggare, så måste man göra till alla grupper av människor.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:
– Delar du min uppfattning om att Umeå kommun inte har ansvar för att ordna och finansiera boende för tiggare, under den korta tid man har rätt att vistas i landet?

Därefter konstaterar Anders Ågren följande under rubriken ”Lindberg (S) har svårt att ge besked om tiggarna. Inte ok.

Nu på förmiddagen hade vi uppe frågan om tiggarna i Umeå, och huruvida kommunen ska finansiera eller ordna boende åt dem.

Moderaternas linje är tydlig. Det är INTE ett kommunalt ansvar. Varken att ordna boende, finansiering för det, skolgång eller något annat för den delen. Annat än ev akut bistånd enligt lagstiftningen.

Men när jag ställde frågan till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), så duckade han för frågan. TRE gånger. Hans enda svar var att det utreds, samt att kommunen inte ska ställa upp med uppställningsplats för husvagnar. Ja, det sista är ju bra. Men det är ju bara en ytterst liten del. Det kan ju innebära att kommunen väljer att ta ansvar för övrigt boende: kommunal camping för tiggare, uthyrning av boendeplatser, moduler, hotellrum etc etc.

En äcklad Linda Westerlind, Folkbladet

I Folkbladet,  under rubriken ”Om jag kunde få slippa denna idioti”, kommenterar en hatisk feminist – Linda Westerlind – Anders Ågrens enkla fråga;

Stundtals var det smärtsamt att lyssna på gårdagens debatt i Umeå kommunfullmäktige. Det började med Moderaternas Anders Ågren som sin använde sin möjlighet att ställa en enkel fråga till kommunalrådet Hans Lindberg som en språngbräda för att proklamera moderaternas allt brunare politik för åhörare och ledamöter.

Ågrens framförande i talarstolen äcklade mig samtidigt som det gav mig kalla kårar.

Vikten av att respektera även politiska motståndare håller jag hårt på, men när meningsmotståndare strategiskt gräver ett allt djupare hål som de sedan själva stegvis fyller med en blåbrun dynga så har den tidigare lilla respekten för länge sedan försvunnit ner i samma avgrundsdjupa hål.

Ågrens (M) enkla fråga är från början till slut ett strategiskt inlägg och ställningstagande mot de EU-migranter som kommit till Umeå för att försöka hitta en väg bort från fattigdom och stigmatisering.

Red’s kom:
Dvs välfärdsturister. Där kommunens skattemedel inte varken ska eller får användas till välgörenhet för utländska medborgare.

Anders Ågren framför inget ställningstagande mot någon, däremot för dem som valt honom (vilket också leder till stöd för EU-migranterna, även om Linda Westerlind i sin okunskap inte förstår detta). Att verka i väljarnas intresse är annars inte så vanligt, så i de få tillfällen när detta sker ska vi vara glada.

Anledningen till hans fråga är ett ärende som KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskott, valt att återremittera. Det handlade om en förening som ansökt om ersättning för hyror som uteblivit för deras stugor på grund av att de lånat ut stugorna till EU-migranter utan något eget hem.

Red’s kom:
Nu blev det fel igen. Det är inte så att romerna saknar ett hem. De har ett hem såväl som ett hemland som har ansvaret för dem.

Det är väldigt många i landet nu som försöker dra personliga ekonomiska fördelar på EU-migranterna. Denna hemliga förening (IOGT-NTO) ”lånar” ut stugor och vill sedan ha full ekonomisk kompensation utan att behöva stå utan dagar då stugorna är tomma.

Redan i rubriken (”Kommunal finansiering av tiggares boende”) markerar Ågren att tiggare i Umeå inte är önskvärda genom att tillskriva människorna epitetet ”tiggare”.

Red’s kom:
Ja, vänsterextremister försöker ideligen hitta nya ord för tiggare. Men tiggare är tiggare, precis som feminister är feminister (även om ”feminist” idag verkar vara synonymt med ”vänsterextremist”). Vänsterextremister har svårt att argumentera och vill därför istället koncentrera sin tid och kraft på enstaka ord.

Han avhumaniserar en grupp människor som på grund av EU:s öppna gränser faller mellan stolarna och på grund av sin fattigdom tvingas tigga.

Red’s kom:
Oj, så nu avhumaniserar vi tiggare genom att benämna dem för exakt vad de är istället för att försöka föra folket bakom ljuset i sann vänsterextremistisk anda.

Det är inte så att EU’s fria rörlighet gör att romer faller mellan stolarna. De öppna gränserna medför inte att Sverige tar över ansvaret för alla EU’s fattiga. Varje land ansvarar fortfarande för sina medborgare. Alldeles särskilt Rumänien som omotiverat får 471 miljarder kronor för att rusta upp sitt land.
Se; Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Ågren använder således människornas fattigdom emot dem själva.

Red’s kom:
Hur använder man tiggarnas fattigdom mot dem själva genom att benämna dem för vad de är, dvs tiggare?

Genom hela sin text markerar Ågren att det inte på långa vägar är Umeå kommuns ansvar att se till att de EU-migranter som tagit sig hit klarar sig.

Red’s kom:
Det är väl bra att det finns någon som klargör vad som gäller?

Efter Ågrens bruna inlägg i migrant-debatten skrev jag ett argt, ledset och frustrerat inlägg på Facebook där jag tyckte att det var på sin plats att Anders Ågren testar att gå i en annan människas skor…

Red’s kom:
Jag skulle inte vilja gå i Linda Westerlinds skor.

Jag undrar hur många gånger Anders Ågrens existens har blivit ifrågasatt?

Red’s kom:
Hur kan det vara ett ifrågasättande av någons existens att klargöra en ansvarsfråga och rättsläget?

Jag reagerade även starkt över att det tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S) ställer sig på Ågrens sida och menar i en kommentar till mitt facebookinlägg att man som kommun har en skyldighet att följa de lagar och regler som gäller, och säger sig vara mörkrädd över att jag förespråkar en kommun som går runt de lagar och förordningar som finns för att kunna ge hjälp och stöd till… EU-migranter.

Av oss som följt Holmlunds bloggande är det ingenting nytt att han anser att lagar och regler är till för att följas till punkt och pricka, i alla fall när det kommer till EU-migranter.

Red’s kom:
Ja, att följa lagar och förordningar är verkligen inte något som ligger vänsterextremister nära till hands precis.

Genom att Anders Ågren delar upp människor i grupper där en grupp är värd kommunens pengar och en annan inte är det gör Ågren världen svartvit.

Red’s kom:
Där kom ännu en av vänsterextremisternas klassiska floskler. Vi ska inte ställa olika grupper mot varandra… i alla fall inte när det gäller EU-migranter, för vi gör ju det i alla andra frågor.

Människor består av ett oräkneligt antal olika grupper, och det är bara så att vissa har rätt till vissa saker, andra inte.

Kämpar man för ett jämlikt samhälle finns det inget farligare än att börja göra skillnad på människor.

Red’s kom:
Fram tills den dag vi ersätts av robotar så är det skillnad på människor. Det finns ingen motsättning i detta och jämlikhet.

Vi vet sedan tidigare att både han och Västerbottens enda moderata riksdagsperson, Edward Riedl, inte gillar tiggeri och vill införa ett förbud. Gårdagens inlägg är således bara en fortsättning på Moderaternas nya, mer brunblåa, politiska linje.

Red’s kom:
Det är en linje som delas av tydlig majoritet i Sverige. Jag förstår att Linda Westerlind är sur över att vara i minoritet, men så blir det tyvärr om man valt vänsterextremismens väg.

Jag önskar att jag slapp skriva all den här kritiken mot män som representerar olika politiska fält men har samma inskränkta verklighetsuppfattning och är så goda paragrafryttare att hälften vore nog.

Red’s kom:
Sällan har jag läst någon mer hatisk text. Dessutom över något som är självklart. Var får feminister all sin ilska från, kan man undra?

Jag önskar att jag i kunde lägga all den här tiden på att diskutera reformer som kan driva vår samhällsutveckling framåt istället för att tvingas förhålla mig den här sörjan. Jag blir bara så trött.

Red’s kom:
Godnatt!Klicka här för att gå till artikeln i Folkbladet, 2015-08-31
Se även bl a;
EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Svenska kyrkan anser att de är kommunens ansvar


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.