Umeå ger kyrkan 1,6 miljoner kr för boende, läxhjälp etc till EU-migranter

Umeå kommun (styrt av S+MP) avser att skapa ett parallellsamhälle med utanförskap för EU-migranter året runt, med Svenska kyrkan som bulvan, där kommunen understödjer EU-migranternas lagbrott mot den fria rörligheten:

Umeå kommun ger kyrkan 1,6 miljoner för att bland annat ordna härbärge och läxhjälp till skolbarnen.

Red’s kom:
Dvs 1,6 miljoner kr utöver alla andra kostnader, t ex miljontals kronor för en ”mötesplats”, vårdkostnader och en lång rad andra samhällskostnader för EU-migranterna.

”Oförutsägbara utgifter”

Enligt det material som gått ut till ledamöterna handlar det om totalt 1,65 miljoner kronor som ska tas från arbetsutskottets kassa för oförutsägbara utgifter. Detta ska finansiera den verksamhet som Umeå pastorat leder fram till maj 2017.

Enligt överenskommelsen mellan kommunen och pastoratet ska kyrkan ordna följande:

1. Vinterhärbärge för 50 EU-migranter

Umeå Pastorat åtar sig att bedriva vinterhärbärge i Backengården, med ca 40 – 50 sängplatser under vinterperioden med start så snart som möjligt till och med 15 maj 2016.

Härbärget öppnar igen den 15 nov 2016 och stängs den 15 maj 2017.

En person arbetar som värd på halvtid.

Rutiner för hur de människor som har störst behov ska prioriteras har skapats. Principen som tillämpas är att barnfamiljer går först.

Gemensamma faciliteter som erbjuds är dusch, tvättrum och kök.

Hyra om 1000 kr per rum och familj per månad tas ut.

Red’s kom:
Vad planeras för de EU-migranter som inte vill betala dessa pengar? Slipper de då att betala?

Plan för hot och våldssituationer ska finnas och ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas av utföraren.

2. Pedagogisk verksamhet – Kyrklig förskola för tiggarbarn

Minst två gånger per vecka får yngre barn (0 – 7 år) ta del av pedagogisk verksamhet.

Två pedagoger ska vara ansvariga och till sin hjälp har de flertalet volontärer.

Utöver detta erbjuder Backens kyrka öppen förskola. Ambitionen är att skapa en föräldragrupp.

Red’s kom:
Enligt media finns det bara två barn! Men med dessa verksamheter lär det nu naturligtvis tillföras fler barn från Rumänien och Bulgarien.

3. Läxhjälp

Två gånger per vecka erbjuds de barn som går i skolan läxhjälp.
Verksamheten bedrivs i första hand med hjälp av volontärer.

4. Språkundervisning

Planering finns för ett språkkafé som erbjuder språkundervisning med hjälp av volontärer.

Red’s kom:
Varför ska EU-migranter lära sig svenska?

5. Hälsorådgivning och provtagning

”Hälsa på lika villkor” avser att ha en mottagning på plats som erbjuder hälsorådgivning och enklare provtagning.

6. Gratis kläder

I byggnaden kommer en klädutlämning att finnas som sköts av Umeå Pastorats diakonala verksamhet.

7 . Stöd till etablering på öppna arbetsmarknaden

Söka möjligheter till anställningar för EU–migranter genom kontaktskapande med företag/arbetsgivare i Umeå med mål att upprätta anställningsförhållanden som ersätter tiggeri som daglig syssla för nämnd målgrupp.

För att uppnå denna målsättning kan ideella aktörer fungera möjliggörande genom att bygga relationer.

Red’s kom:
Vilka förutsättningar har EU-migranter som är analfabeter, saknar yrkeserfarenhet och bara pratar Romani Chib att få arbete i Sverige med en redan hög arbetslöshet med avsevärt mer kvalificerade svenska medborgare som inte lyckas hitta arbete på många år?

8. Vistelseplats sommartid med sanitära faciliteter

Umeå pastorat anordnar vistelseplats på av pastoratet förhyrd eller ägd mark för minst 50 personer.

I anslutning till vistelseplatsen ska sanitära behov tillgodoses.

Dvs för uppställning av bilar, husvagnar, tält, etc till EU-migranterna.

9. Övrigt – Aktivitetsrum och körverksamhet

I Backengården kommer ett aktivitetsrum för barnen att finnas och körverksamhet till alla åldersgrupper kommer att erbjudas.

Red’s kom:
Naturligtvis kommer det att vara religiösa inslag i verksamheten när kommuner använder kyrkor som bulvaner.


SR och SVT är mycket restriktiva i information om avtalet och skriver i princip endast följande vinklade information:

SR skriver:

Härbärge öppnar i Umeå nästa vecka

− Jag är väldigt nöjd, säger Leif Hognert, Svenska kyrkan, nu när i princip allt är klart för härbärget på Backengården i Umeå.
Bara en slutbesiktning av lokalerna och ett formellt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott återstår innan Backengården kan öppna dörrarna för hemlösa EU-migranter med barn.

Red’s kom:
EU-migranter är inte hemlösa bara för att de inte har ordnat semesterboende i Sverige.

Detta sedan kommunalrådet Margareta Rönngren och kyrkans representant Leif Hognert kommit överens om ett avtal om gemensamt ansvar för att hjälpa EU-migranter i Umeå, i första hand barnfamiljer.

Avtalet ska nu godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott, som har möte på tisdag den 2 februari. Då kommer det också att bestämmas mer exakt hur mycket pengar som kommunen ska bidra med.

Lokalerna i Backengården blir ett vinterhärbärge för 40 personer. Barnfamiljer ska prioriteras, och förutom tak över huvudet ska familjerna erbjudas barnverksamhet och hjälp att hitta jobb och komma ut ur tiggeriet.

Under sommarmånaderna stänger härbärget, men då hoppas Leif Hognert på en lösning med en ordnad camping på Baggböleängarna.

SVT skriver:

Kommunen stöttar EU-migranter

Red’s kom:
Insatserna som görs stöttar inte EU-migranterna, det bara bibehåller dem i utsatthet och bidragsberoende samt försvårar deras möjligheter till att få ett bättre liv i hemlandet. Samtidigt som fler EU-migranter lockas till Sverige. Allt på skattebetalarnas bekostnad.

Idag skakade Margareta Rönngren (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande, och Leif Hognert, Kyrkorådets ordförande, hand på att skapa ett samarbete om stöd till utsatta EU-medborgare.

Grundstenarna i överenskommelsen är att stärka förmågan till försörjning för målgruppen utifrån stöd till vistelse med en prioritering för barnfamiljer.

– Jag är oerhört nöjd över att vi i samarbete kommit fram till en långsiktig helhetslösning med stöd till utsatta EU-medborgare säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Lösning på vad???

Det är en kortsiktig ”lösning” – och på intet sätt ”helhetslösning” – som helt saknar förutsättningar att kunna lösa något problem överhuvudtaget. Denna verksamhet skadar inte bara EU-migranterna och inte bara Umeå, utan hela Sverige.

– Det känns verkligen bra att vi äntligen kommit överens om en helhetslösning. För mig har det varit viktigt att barnfamiljerna prioriterats, säger Margareta Rönngren (S).Klicka här för att gå till artikeln i VK, 2016-01-29
Se även bl a;
EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

EU-migranter i Umeå får nya boenden

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Umeå kommun efterlyser riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer för EU-migranter, Margareta Rönngren (S)

Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

EU-migranter i Umeå får inte gratis elektricitet enligt krav från V

Vänsterpartiet i Umeå rasar över att EU-migranter inte försörjs av kommunen

Umeå avhyser EU-migranter från deras olagliga bosättningar

Kaotisk avhysning av EU-migranter i Umeå, flyttade tillbaka, avhyses på nytt

Prästen Ulf Dahne upprörd över att Umeå inte försörjer EU-migranter

Avhysta EU-migranter i Umeå flyttat till kyrkans mark och till Skellefteå


11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

Mötesplats för EU-migranter i Umeå – meningslösa åtgärder för miljontals kr


Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Svenska kyrkan vill förse 40 av 130 EU-migranter i Umeå med gratis härbärge


Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du


Romer i Umeå förstår inte varför svenska kommunpolitiker åker till Rumänien

Floskelpartiet (FP) i Umeå vill också åka på skattefinansierad semester i Rumänien


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Avhysta EU-migranter i Umeå flyttat till kyrkans mark och till Skellefteå

Under tisdagen kördes EU-migranterna som bodde i husvagnar på Klockarbäcken i Umeå bort av Umeå kommun.

Det var på tisdag morgon som Umeå kommun tagit hjälp av polisen vid avhysningen av EU-migranterna på Klockarbäcken i Umeå. Polisen hade kallats in för att se till att allt gick lugnt till. Umeå kommunen ansvarade för själva avhysningen.

Flyttade först till parkering vid Media Markt

De flesta tog sin tillflykt till parkeringen bakom Media Markt, men nu har lägret splittrats.

EU-migranter flyttat till Svenska kyrkans mark och Skellefteå

– Det är väldigt upprörande att kommunen inte kan erbjuda en alternativ uppställningsplats. Flera har tagit sin tillflykt till kyrkans mark i Baggböle. Där lär de få stå kvar. Tre vagnar åkte till Skellefteå, säger Roland Laestander, Pingstkyrkan i Umeå.


SR skriver;
– Situationen är förtvivlad. Det säger Leif Hognert, Svenska kyrkan i Umeå, sedan EU-migranterna skickats bort från I 20-området.

SVT rapporterar:
Peter Ericson, pastor i Pingstkyrkan, är av en helt annan åsikt och säger att ”läget är ganska bra” för EU-migranterna. Han säger att alla har platser och alla har el.

Minerva Grancia och Dancih CaldararMinerva Grancia och Dancih Caldarar, som bott under ett okänt antal månader eller år i Sverige hävdar att de inte har något hem i Rumänien, de säger att de är sjuka, har inga pengar men har 8 barn hemma i Rumänien, rapporterar SVT. De är upprörda över att de måste följa lagen i Sverige.

Det kan noteras att de flesta av EU-migranternas bilar (som inte är några fattigmansbilar på något sätt) och husvagnar i Umeå tycks vara svenskregistrerade, t ex:
PPW 127 Bil, blå
RSC 348 Bil
KEN 984 Husvagn
PLF 889 Släp
EU-migranternas alla svenska bilar och husvagnar ifrågasätts aldrig av media. Aldrig någonsin undrar media var EU-migranternas alla fordon kommer från.

Svenska kyrkan vill öppna härbärge för 40 EU-migranter

På Backengården i Umeå står Svenska kyrkan beredda att öppna ett härbärge för EU-migranter med barn, där familjer kan få bo mot en låg hyra. Men Umeå kommun måste först både ge bygglov och bidra med pengar, och där har det fastnat, säger Leif Hognert som är ordförande i kyrkorådet i Umeå landsförsamling.
– Det har tagit för lång tid. Vi lämnade in ett bygglov i mitten av december och ett förslag till avtal om partnerskap den 22 december, men ingenting är klart ännu.

Red’s kom:
Man får kanske vara ute i god tid?

Om kommunen accepterar ett IOP-avtal med Svenska kyrkan så är det sorgligt med tanke på de många och stora negativa konsekvenserna av detta. IOP-avtal nyttjas för att mörka och minska demokratin.

Kyrkan vill öppna ett härbärge med ett 40-tal bäddar i Backengården, och ombyggnaden av lokalerna är redan igång. Där skulle i första hand barnfamiljer få bo för en hyra på 1000 kronor i månaden per familj.

Kyrkan vill också erbjuda aktiviteter för barnen och språkträning för vuxna, med hjälp av anställda och frivilligarbetare.


Kommunen anlitar bulvaner som alltid

2015-11-27 skrev SVT:
– Den enda möjligheten jag ser att hjälpa romerna är genom frivilligorganisationerna. Det är inte ett sätt att skyffla över ansvaret på andra, utan vi följer de regler och lagar som finns, säger Margareta Rönngren (S).

Red’s kom:
IOP-avtal för att försörja EU-migranter är knappast förenligt med regler och lagar, men det tycks inte vänsterstyrda kommuner bry sig om.

Rädda Barnen ljuger om vad lagen säger

Vid ett panelsamtal mellan socialt engagerade föreningar och kyrkor var det fler röster som höjdes för att de romska barnen ska få gå i skolan.
– Framförallt är det kärlek. De behöver också utbildning och hälsoövervakning och det är saker som vi enligt lag är skyldiga att stå för här i Sverige också, säger Bengt Lagerkvist vid Rädda Barnen i Umeå.

Red’s kom:
Kyrkor, frivilligorganisationer och vänsterextremister tjänar inget på att ljuga. Någon sådan lag som säger att Sverige är skyldig att stå för utbildning och ”hälsoövervakning” för EU-migranternas barn existerar definitivt inte. Varken i Sverige eller i något annat land. Varje förälder har ett eget ansvar för sina barn och även om EU-migranter i regel har väldigt många barn så måste de snart lära sig att ta hand om dessa.

Varför svenskundervisning?

– De gör ingenting på dagarna. Det är inte en vettig miljö för barnen att vara i. Vi har svenskundervisning på onsdagar då de får komma och leka av sig ett par timmar, men det är ju ingenting mot för vad de behöver, säger Sabina Wall, Hjälp Västerbottens tiggare.

Red’s kom:
Varför ska EU-migranter och deras barn lära sig något de inte har den minsta nytta av?

Öppen Gemenskap kräver skolgång för EU-migranters barn

Ytterligare en viktig sak är givetvis behovet av skolgång, säger Magdalena Sundqvist som är verksamhetsansvarig vid Öppen Gemenskap.

Red’s kom:
Hemlandet har obligatorisk skolgång.

Skolgång för EU-migranter?

Om föräldrarna har fasta jobb och bott länge på en plats ska barnen erbjudas skolgång annars inte menar Margareta Rönngren.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2016-01-27
Se även bl a;
EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

EU-migranter i Umeå får nya boenden

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Umeå kommun efterlyser riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer för EU-migranter, Margareta Rönngren (S)

Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

EU-migranter i Umeå får inte gratis elektricitet enligt krav från V

Vänsterpartiet i Umeå rasar över att EU-migranter inte försörjs av kommunen

Umeå avhyser EU-migranter från deras olagliga bosättningar

Kaotisk avhysning av EU-migranter i Umeå, flyttade tillbaka, avhyses på nytt

Prästen Ulf Dahne upprörd över att Umeå inte försörjer EU-migranter


11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

Mötesplats för EU-migranter i Umeå – meningslösa åtgärder för miljontals kr


Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Svenska kyrkan vill förse 40 av 130 EU-migranter i Umeå med gratis härbärge


Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du


Romer i Umeå förstår inte varför svenska kommunpolitiker åker till Rumänien

Floskelpartiet (FP) i Umeå vill också åka på skattefinansierad semester i Rumänien


Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Svenska kyrkan vill förse 40 av 130 EU-migranter i Umeå med gratis härbärge

Svenska kyrkan vill åter öppna församlingsgården på Backen i Umeå som boende för EU-migranter över vintern. Nu inväntar man besked från kommunen om bygglov.

Kenneth Nordgren är kyrkoherde i Umeå:
– Vi försöker ordna en vinterhärbärgeslösning. Med fokus på de barnfamiljer i gruppen av utsatta EU-migranter som nu vistas i Umeå. Formellt sett är det ett bygglov som måste beslutas av kommunen.

Fåtal sover i EU-migranternas 30 husvagnar

Många EU-migranter i Umeå bor just nu i ett tillfälligt boende som frivilliga ordnat – endast ett fåtal sover för tillfället i husvagnar. Men det här handlar om en något mer permanent lösning över vintern, fram till i maj ungefär.

Red’s kom:
Vad är detta för ”tillfälligt boende”, hur ”tillfälligt” är detta, vilka frivilliga har ordnat detta och hur finansieras boendet?

Svenska kyrkan vill erbjuda ”pedagogisk verksamhet” till EU-migranternas barn

Kyrkan vill ha ett samarbete med kommunen, för att bl a erbjuda någon pedagogisk verksamhet åt EU-migranternas barn.

Red’s kom:
Vad menas med ”pedagogisk verksamhet”?
Varför skulle Svenska kyrkan ha kompetens inom detta område?
Det finns stark anledning att misstänka att Svenska kyrkan genom denna ”pedagogiska” verksamhet avser att värva nya medlemmar bland tiggarbarnen. Dvs skattemedel finansierar Svenska kyrkans värvningsverksamhet.

Om staten skiljts från kyrkan så verkar det inte som kommunen skiljts från kyrkan.

Svenska kyrkan beroende av skattemedel

– Vi är beroende av kommunens ekonomiska stöd för att kunna köra igång, både vinterhärbärget, men också verksamheten. I grunden tycker vi att det är kommunens ansvar, säger Leif Hognert, kyrkorådets ordförande.

Red’s kom:
Oavsett vad Svenska kyrkan tycker så är det ett faktum att det inte är kommunens ansvar att finansiera tiggeriet. Kommunens har ansvar för de egna invånarna, inte andra länders medborgare.

– Vi från kyrkan och de andra organisationerna vill medverka tillsammans med kommunen, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Givetvis vill de ”samarbeta” med kommunen, eftersom ”samarbete” det handlar om att tillförskansa sig pengar.

Ingen redovisning av hur mycket pengar Svenska kyrkan vill ha av kommunen

– Så fort vi får ett positivt besked från kommunen, då startar vi med en gång, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Med en gång? Efter att bygglov beviljats så kan detta överklagas under tre veckor.

Positivt besked om vad? Vad är det Svenska kyrkan efterfrågat av kommunen?

Hur ska allt finansieras? I vanlig ordning undanhåller statlig media information om hur mycket pengar Svenska kyrkan vill ha för sitt ”ideella” arbete, där EU-migranter ska försörjas av skattebetalarna.

Vid kontroll av Umeå kommuns protokoll så finns det inget ärende där bidrag till Svenska kyrkan behandlats för härbärge och ”pedagogiska verksamhet”.
I det fall bidrag beviljas så kan varje boende i Umeå begära en laglighetsprövning av beslutet.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna tjänst på Internet, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Folkbladet skriver:
– Vi har lämnat in ett konkret förslag till kommunen där vi föreslår bland annat pedagogisk hjälp, hälsorådgivning och språkundervisning. Men vi behöver deras ekonomiska stöd för att kunna genomföra det, säger Leif Hognert.

Hans Lindberg (S), kommunalråd i Umeå (och ordförande i Umeås gymnasienämnd), säger att han inte sett ansökan om samarbetet kring EU-migranter som kommit in från Svenska kyrkan.
Hans Lindberg säger dock att kommunens linje är att man ska samarbeta med frivilligorganisationer i den här frågan.
Ansökan från kyrkan ska hanteras och beredas av politikerna nu efter julledigheten, säger Hans Lindberg.

Backengården byggs om för att rymma fler EU-migranter

Även förra vintern fick EU-migranterna bo i just Backengården. Och just nu arbetar man med att bygga om lokalerna så att ännu fler ska få plats där i vinter – upp emot 40 personer.

Red’s kom:
För vilka pengar?
Varför görs detta innan beslut tagits av kommunen om bidrag och innan beslut tagits om bygglov?

Folkbladet skriver:
Svenska kyrkan vill ha ett delat partnerskap och för att härbärget ska kunna bli verklighet krävs i första hand ett bygglov. Men trots att bygglovet inte har godkänts än så har man redan börjat göra i ordning lokalen.
– Jag kan inte tänka mig att kommunen är så kallsinniga att de vägrar hjälpa de här utsatta människorna. Vi vill komma igång nu och hoppas att bygglovet är klart så snabbt som möjligt, säger Leif Hognert.

Hjälp Västerbottens Tiggare

Sabina Vall, frivillig från föreningen Hjälp Västerbottens Tiggare, var en av de som var på plats i församlingsgården på fredagen för att hjälpa till.
– Vi snickrar ihop våningssängar. Det är full huggning, säger hon.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-01-08
Se även bl a;
Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige


Hjälp Västerbottens tiggare känner sig motarbetade av alla


EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

EU-migranter i Umeå får nya boenden

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Umeå kommun efterlyser riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer för EU-migranter, Margareta Rönngren (S)

Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

EU-migranter i Umeå får inte gratis elektricitet enligt krav från V

Vänsterpartiet i Umeå rasar över att EU-migranter inte försörjs av kommunen


11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!


Romer i Umeå förstår inte varför svenska kommunpolitiker åker till Rumänien

Floskelpartiet (FP) i Umeå vill också åka på skattefinansierad semester i Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Monika Sandström (C), Kyrkoråd och kyrkofullmäktige, Svenska kyrkan i Umeå, skriver i en insändare att hon anser att EU-migranterna ska förses med boende på skattebetalarnas bekostnad;

I debattinlägg 22/9 av Leif Hognert (Posk) och Kenneth Nordgren (kyrkoherde) samt i nyhetsartikel 23/9 med Georg Andersson (S) och Levi Bergström (S) framgår hur man ser på situationen och vad man förväntar sig av kommunen.

Red’s kom:
Se: Svenska kyrkan i Umeå vill integrera EU-migranter och att politiker ska bryta mot lag

Jag instämmer helt i detta. Kyrkan kan göra väldigt mycket när det gäller integration och sociala aktiviteter.

Red’s kom:
Sociala aktiviteter”? Dans? Läsa bibeln?

Om något är säkert så är det att Svenska kyrkan inte kan göra något alls när det gäller integration av romer. Detta oavsett hur mycket pengar Svenska kyrkan lyckas tillförskansa sig av skattemedel (trots att laglig rätt för detta saknas).

Se: 80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Det är idag en hård konkrurrens mellan vänsterextremister och Svenska kyrkan i vem som kan få störst andel av skattemedel. Kyrkan vinner i regel denna kamp, men inte sällan i samarbete med vänsterextremisterna (ibland samma personer). Det är sorgligt att det fungerar så här eftersom det arbete Svenska kyrkan gör endast har en långsiktigt negativ effekt. Det är lätt att förstå varför Danmark infört förbud för hjälporganisationer/kyrkor att hjälpa tiggare.

Men vi förväntar oss att kommunen tänker om när det gäller boendefrågan.

Svenska kyrkan har en plan

Frågan om EU-migranterna i Umeå har diskuterats det senaste året inom Svenska kyrkan. Det är en viktig fråga och många initiativ har tagits. Kyrkorådet har nu en handlingsplan för hur vi fortsättningsvis vill bemöta och hjälpa migranterna i samarbete med andra aktörer.

Red’s kom:
Det är ingen tvekan om att Svenska kyrkan finansierat en stor del av sin verksamhet det senaste året med EU-migranterna som stöd. Så givetvis har Svenska kyrkan en plan för hur de ska kunna få ännu mer pengar för åtgärder som inte tillför något för EU-migranterna.

Var ska EU-migranterna bo?

Läget börjar nu bli akut eftersom kylan och mörkret blir mer och mer påtagligt. Var ska migranterna bo?

Red’s kom:
Hemma?

Vem är det som låter EU-migranter frysa och bli sjuka?

Ska kommunen låta folk frysa och bli sjuka i sina kalla husvagnar flyttandes mellan olika parkeringsplatser?

Red’s kom:
Är det inte vuxna människor som kan ta ansvar för sina egna liv överhuvudtaget?

Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Sverige ska ta ansvar för sina egna medborgare i första hand. EU-migranterna är hemländernas ansvar.

Följa lagar eller visa medmänsklighet?

Umeå kommun säger sig inte ha något ansvar och hänvisar till lagar. Men kommunen borde väl också visa medmänsklighet!

Red’s kom:
Det är inte medmänsklighet att befästa tiggare utsatthet. En kommun har att arbeta inom lagens ramar.

Förbud mot att ta humanitärt ansvar?

Det finns inte heller något förbud mot att ta ett humanitärt ansvar.

Red’s kom:
Mycket märkligt och ologiskt påstående, typiskt vänsterextremister.
För det första så är det inte att visa medmänsklighet att låta EU-migranter tro att de ska bli försörjda av Sverige under sin resterande livstid och cementera EU-migranternas utsatthet.
För det andra så medger inte lagen att kommunala skattemedel nyttjas för att försörja andra länders medborgare.

Slutsats: Det finns inget förbud mot att visa medmänsklighet, men det finns ett förbud mot att kommunen erbjuder EU-migranter gratis boende eller andra särskilda förmåner på skattebetalarnas bekostnad. Dvs med pengar som är avsedda att gå tillbaka till skattebetalarna.

Vem har det primära ansvaret för barn?

De flesta är barnfamiljer och kommunen har faktiskt ett särskilt ansvar för barn som vistas här.

Red’s kom:
Men föräldrarna till tiggarbarnen är ansvarsbefriade?

Om föräldrarna utsätter barnen för något som kan vara till skada för barnen så är det utvisning som måste till.

Gratis boende/uppställningsplatser för husvagnar

Jag tror att de flesta Umeåbor håller med om att kommunen borde ordna uppställningsplatser för husvagnar eller alternativt boende.

Red’s kom:
Tro gör man i kyrkan.

Floskler

Utsatta EU-migranter är också människor.

Red’s kom:
Det är tydligen människor som vissa anser ska särbehandlas med förmåner som inte ens svenska medborgare får, och att detta ska finansieras olagligt med skattemedel.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna tjänst på Internet, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i VK, 2015-09-25

Se även bl a;
Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar


Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter


Umeå kommun efterlyser riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer för EU-migranter

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende


Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar

KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Ju mer religion desto mindre moral, etik och pålitlighet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Svenska kyrkan i Umeå vill integrera EU-migranter och att politiker ska bryta mot lag

Leif Hognert, ordförande i kyrkorådet, Svenska kyrkan i Umeå och Kenneth Nordgren som är kyrkoherde, Svenska kyrkan i Umeå anser att kommunen ska erbjuda gratis boende för alla EU-migranter och att EU-migranter ska integreras i det svenska samhället;

Så har det hänt igen. Umeås folkvalda företrädare har återigen sagt nej till att ta humanitärt ansvar för de hitresta romer som just nu befinner sig som EU-migranter i Umeå.

Red’s kom:
Det är inte humant att upprätthålla romers fattigdom och undanhålla de romska barnen från sin obligatoriska skolgång i hemlandet.

Det är dessutom inte förenligt med kommunallagen och likabehandlingsprincipen att kommunen försörjer andra länders medborgare på skattebetalarnas bekostnad.

EU-migranter saknar kommunens omtanke samt el och vatten

Vintern är i antågande och våra tillfälliga gäster i en skogsglänta på Backen samt en del andra utsatta ställen saknar inte bara kommunens omtanke utan även el och rinnande vatten.

Red’s kom:
Ordet ”tillfälliga” tolkas lite olika.

Omtanke ska vi visa varandra, men samtidigt måste kommunen följa lagen. En viss utvald grupp av turister kan därför inte särbehandlas.

Inställningen till samhällets svagaste lämnar en del att önska och kanske är det inte en slump att Umeå ligger långt ner på listan över flyktingmottagande bland Sveriges kommuner?

Red’s kom:
Om romerna är ”samhällets” svagaste vet vi inte, men det är möjligt att så är fallet i Rumänien.

Eftersom flyktingar själva väljer var de vill bo så får väl Svenska kyrkan kristisera flyktingarna för att de inte väljer Umeå.

80 EU-migranter i Umeå, huvudsakligen barnfamiljer

I dag, 2015, befinner sig runt 80 EU-migranter från främst Rumänien, varav de flesta är barnfamiljer, i Umeå.

Svenska kyrkan vill att kommunen ska försörja vissa turister (romer)

Tänk om vi som kommun kunde föregå med gott exempel, visa vägen för andra kommuner och erbjuda våra gästande romer att bli en del av vår tillvaro och gemenskap. Då skulle varumärkeslöftet få mer tyngd, även i sammanhang som socialt ansvarstagande och hållbarhet.

Red’s kom:
Dessa romer har emellertid ett land som har ansvaret för dem. Sverige kan inte ta över alla andra länders ansvar. Det fungerar inte så. Varken ekonomiskt eller på andra sätt.

Svenska kyrkan ser det inte som sitt ansvar att upplåta boende för EU-migranter

Som kyrka ser vi inte som vår uppgift att ta ansvar för deras boende när de vistas i kommunen. Men vi har hittills kunnat erbjuda temporära lösningar på akuta problem för en del av romerna. Det är inte hållbart vare sig på kort eller lång sikt.

Red’s kom:
Det är korrekt. Svenska kyrkans temporära och meningslösa åtgärder befäster EU-migranternas utsatta situation och försvårar möjligheterna för dem att ta sig ur sin fattigdom. Så ja, det är inte hållbart på något sätt.

Svenska kyrkan vill integrera rumänska romer i det svenska samhället

Om kommunen tar ansvar för boendefrågan kan vi från Svenska kyrkan och andra ideella organisationer fokusera på det sociala arbetet. Integration. Sociala aktiviteter. En tro på framtiden.

Red’s kom:
Dessa försök till ”integration” har inte fungerat i Norge och det har inte fungerat i Sverige (eller någon annanstans). Det har inte ens fungerat särskilt väl för landets egna romer. Varför skulle Svenska kyrkan nu lyckas med något som ingen annan lyckats med tidigare?

Lösningen på romernas problem är inte att Sverige försöker sig på den hopplöst svåra uppgiften att integrera andra länders romer i det svenska samhället. Man får nog först försöka lyckas med detta för Sveriges romer, innan man ger sig in i denna betydligt tuffare uppgift.

Svenska kyrkan är övertygad om att näringslivet vill bidra till att integrera romer i Sverige

Vi är dessutom övertygade om att det finns aktörer och eldsjälar inom näringslivet som också gärna bidrar.

Red’s kom:
Det är emellertid vi andra inte alls lika övertygade om.

Svenska kyrkan agerar som aktivister och vill att Umeå ska bryta mot lagen

För en sak är säker. Historieböckerna har inte plats för fler hukande politiker som duckar ansvar med hänvisning till rådande lagstiftning.

Red’s kom:
Men historieböckerna har gott om utrymme för politiker som bryter mot lagen och inte värnar om de egna medborgarna?

Solidaritet, vad är det?

Och tal om solidaritet ekar tomt när det endast används i högtidstal.

Red’s kom:
Det är inte solidaritet att försämra situationen för romer. Däremot är det solidariskt mot landet och dess medborgare att följa lagen. Sverige kan inte ensamt lösa fattigdomen i världen på skattebetalarnas bekostnad, hur önskvärt detta än hade varit.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna tjänst på Internet, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i VK, 2015-09-21
Se även bl a;
Svenska kyrkan i Umeå – Leif Hognert och Kenneth Nordgren – tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå (Kenneth Nordgren) finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar

EU-migranter i Umeå får nya boenden


Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar


Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund


KD rasar mot att kyrkan hjälper romer


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

De EU-migranter som bor i Svenska Kyrkans lokaler på Backengården i Umeå, och vars husvagnar står parkerade på Ålidhemskyrkans mark, måste flytta. Det handlar om femton EU-migranter – varav 6 barn? – som bor på Backengården och två husvagnar vid Ålidhemskyrkan.

– Vi som kyrka ska finnas till för medmänniskor i utsatta situationer, men det är kommunens ansvar att lösa frågan om boende och andra humanitära förutsättningar för de personer som befinner sig i Umeå, säger Kenneth Nordgren, kyrkoherde Svenska kyrkan i Umeå i ett pressmeddelande.

EU-migranter har bott i Umeå ½ år

Det var i december som kyrkan öppnade lokalerna på Backengården för de utsatta EU-migranter som levde hemlösa i Umeå.

Red’s kom:
Ovanstående är vad SVT skriver om detta. Jag har sagt det många gånger förr, men SVT envisas att skriva fel: EU-migranter blir inte hemlösa bara för att de saknar ett andra hem i Sverige.

– Detta gjordes för medmänniskors skull, utifrån en kristen kallelse och inom det samordningsuppdrag som Umeå kommun har tilldelat Pingstförsamlingen. Det var redan från början klart uttalat att det handlade om temporära lösningar i väntan på att Umeå kommun skulle hitta en mer uthållig lösning för de gästande EU-migranterna inom EU:s regelverk om rörelsefrihet, säger Kenneth Nordgren.

Red’s kom:
Men det är inte inom EU’s regelverk för fri rörlighet. Varför har myndigheterna inte utvisat de EU-migranter som befunnit sig där 3 månader längre än vad de får vistas i Sverige?

Vad har detta kostat skattebetalarna?

Kyrkans lokaler behövs för annat än EU-migranter

Nu är däremot kyrkan i behov av lokalerna, och de som bott där sedan i vintras kommer flytta den 15 juni.

Ska kyrkan erbjuda sysselsättning, utbilda i svenska och integrera EU-migranter i Sverige?

– Det vi har sagt är att Svenska Kyrkan måste ta ett större engagemang – men i de uppgifter som är kyrkans. Det handlar om att tillhandahålla mötesplatser för integration, meningsfull sysselsättning, möjligheter till språkutbildning och den typen av frågor, säger Leif Hognert, ordförande i kyrkorådet, Svenska kyrkan i Umeå.

Red’s kom:
Det är tråkigt att Kyrkan inte förstår att de gör EU-migranterna en björntjänst när de reducerar EU-migranternas möjlighet att integreras i sitt hemland, där de har bäst förutsättningar att få rätt utbildning och okvalificerat arbete.

Kommunens uppgift att ordna boende för EU-migranter?

– Kommunen ska se till att de har någonstans att bo – vi ska se till att vara medmänniskor, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Med vilken motivering ska svenska skattebetalare förutsättningslöst försörja andra EU-länders medborgare?

Ska kyrkor och föreningar eller kommunen försörja EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?

– Det är inte acceptabelt att skapa en förväntan på att kyrkor och föreningar ska ordna detta, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Det är inte mer kommunens uppgift att erbjuda gratis boende för andra EU-länders medborgare än vad det är kyrkans.

Kyrkorådet planerar öka insatser för EU-migranter

Kyrkorådet har beslutat att utöka Svenska kyrkan i Umeås insatser i arbetet för särskilt utsatta grupper, som EU-migranter, asylsökande och ensamkommande barn som en grupp av kvotflyktingar. Då handlar det inte om att uppfylla den typen av grundläggande behov, som exempelvis boende.

Red’s kom:
Vilka insatser till vilken kostnad för skattebetalarna?

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna Internettjänst, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i Folkbladet, 2015-06-12
Se även bl a;
Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund

Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan


EU-migranter som saknar bygglov för sin bosättning ska avhysas i Olofström


62 500 kr till Lunds diakoniföreningar för att stödja EU-migranter

Den dubiösa föreningen En bättre chans – för EU-migranter – får bidrag av Eskilstuna kommun


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.