Linköping öppnar härbärgen för 40 EU-migranter

Höstkylan är här och på fredagen öppnade härbärgena i Linköping för EU-migranter som försörjer sig som tiggare.

Linköpings kommun driver härbärge för EU-migranter

Blå Villan drivs av personal från Linköpings kommun.

I år är Blå Villan på Folkungavallen öppen från start och 40 sovplatser erbjuds varje natt.

Platserna är fördelade mellan Ryttargårdskyrkan och Blå Villan på Folkungavallen. För härbärget i Ryttargårdskyrkan ansvarar Stadsmissionen, vars volontärer bistår migranterna med en enkel kvälls- och morgonmacka varje dag och bemannar lokalen nattetid.

De 40 platserna kommer högst troligt att vara fyllda, enligt Lars Linebäck, direktor för Stadsmissionen. Visserligen har betydligt färre migranter försörjt sig som tiggare i Linköping den här sommaren jämfört med året innan.

Red’s kom:
Lars Linebäck har säkert rätt. Rykten sprids snabbt bland EU-migranter och romer från andra kommuner kommer säkert att söka sig till Linköping för att dra nytta av kommunens skattefinansierade härbärge för specifikt romer.

Hjärta till hjärtas verksamhet i Rumänien minskar intresset att tigga i Linköping under sommaren

En stor bidragande orsak till det är den Linköpingsbaserade hjälporganisationen Hjärta till Hjärtas arbete i Rumänien. Organisationen har bistått i att öppna lokal odling och tillverkning i fattiga byar, vilket gjort att fler kan försörja sig och inte måste ge sig av på tiggarresor.

– Men vi tror att fler kommer hit under vintern när odlingarna stänger och de inte lyckas hitta andra jobb, säger Lars Linebäck.

Crossroads hjälper EU-migranter att dra nytta av välfärden i Sverige

Stadsmissionen och kommunen driver redan Crossroads, som kvällstid hjälper migranter till rådgivning, läkarbesök och där sovbiljetter till platserna i härbärgena delas ut varje torsdagskväll. Inom kort startar också enskild rådgivning på dagtid i Sankt Larskyrkan.

Red’s kom:
All denna ”rådgivning” från de kyrkliga organisationerna handlar i praktiken enbart om att tipsa EU-migranterna hur de bäst kan låta sig försörjas av de svenska skattebetalarna. Crossroads gör aldrig något för att romerna ska bli själförsörjande, vilket inte är så märkligt eftersom förutsättningarna och kompetensen för detta inte finns inom Crossroads.

– Där kan man få djupare information med tolk om sina rättigheter och skyldigheter och möjligheter och omöjligheter i Sverige, säger Lars Linebäck.

Red’s kom:
Vad gäller ”skyldigheter” och ”omöjligheter” – vad det nu skulle kunna tänkas vara – så tycks det, utifrån hur verkligheten ser ut, vara bortkastad tid att informera om detta.

Rådgivning under romernas ”arbetstid”

Han räknar med att många migranter tar chansen till sådan rådgivning, trots att den sker under deras arbetstid.

Red’s kom:
De kan säkert lyfta sig från sin tiggarplats för den knappa timme som denna information tar, med tanke på att det alltid är intressant att få reda på vilka privilegier man kan få. Men det är trist att Crossroads försvårar möjligheten för EU-migranterna att komma på fötter.Klicka här för att gå till artikeln i Corren, 2015-10-16
Se bl a;
Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år


Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri


Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter


EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk – Blå villan


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Hur många EU-migranter har Crossroads Linköping fixat ”jobb” till?

En fråga ställdes av en medborgare till Crossroads Linköping:
Stadsmissionens Lars Linebäck beskriver förtjänstfullt vad som görs akut och på sikt för EU-migranter. Samorganisationen Crossroads i Linköping serverar luncher och skaffar fram härbärgen åt behövande samt försöker få nära kontakt med dem. 240 personer har man mött i samtal och betydligt fler för rådgivning i huvudsakligt syfte att skaffa dem arbete. Den mest intressanta frågan för läsaren undviker han dock, nämligen hur många av de 240 personerna har den tunga samorganisationen Crossroads i Linköping hittills lyckats få i arbete?

Red’s kom:
Se: Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Lars Linebäck, direktor för Linköpings Stadsmission, svarar på frågan ”Hur många har fått hjälp till ett arbete?

Hur många EU-migranter har ”organisationen Crossroads i Linköping lyckats få i arbete”?

Crossroads är ett samarbete mellan kyrkor, församlingar, organisationer, volontärer, Linköpings kommun och Stadsmissionen med syfte att bistå EU-migranter i akut nöd med kläder, hygien, mat, härbärge under de kallaste månaderna samt rådgivning. Rådgivningen handlar om vilka rättigheter och skyldigheter som vi har i det svenska samhället.

Red’s kom:
Rättigheter som ”vi” har? EU-migranter har inte samma rättigheter som svenska medborgare. Vad sedan gäller EU-migranters skyldigheter så kan vi konstatera att det spelar ingen roll hur mycket som informeras om dessa, de nonchaleras ändå av EU-migranterna.

Svenska Postkodlotteriet finansierar försök till alternativa inkomster för EU-migranter

Till detta har vi även projektet ”EU-migranter som resurs” som betalas av pengar från Svenska Postkodlotteriet, och som syftar till att hitta alternativ till tiggeri för de EU-medborgare som är här och i dag försörjer sig på det sättet.
Se: Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Nio jobb till EU-migranter?

Hittills har projektet lyckats förmedla nio jobb till EU-migranter.

Red’s kom:
Stadsmissionen har alltså – för sina bidrag på 7 miljoner kr plus bidrag via skattemedel – fixat tillfälliga arbetsuppgifter till 9 av 240 EU-migranter.

Notera här att detta ”raka” svar inte säger någonting överhuvudtaget; nio ”jobb” till EU-migranter?
Det enda Lars Linebäck säger är att upp till 9 EU-migranter vid något tillfälle fått någon form av uppdrag;
• Det kan ha varit huvudsakligen jobb på några timmar.
• Det kan ha varit obetalt, men från vad vi informerats så är det i alla fall underbetalt (Crossroads har tidigare gett exempel på 300 kr/dag, dvs 30-40 kr/timme).
• Lars Linebäcks mycket luddiga och undvikande svar kan mycket väl t o m tolkas som 9 små uppdrag till en enda EU-migrant (notera att han inte skriver ”jobb till nio EU-migranter”).

Stadsmissionen vill göra Arbetsförmedlingens uppdrag

Stadsmissionen har inga jobb, men arbetar alltså för att förmedla i den mån det är möjligt. Vi är mycket noga med att arbeten ska betalas enligt svenska skatteregler och anställningsvillkor.

Red’s kom:
En fråga som osökt uppstår är varför EU-migranter inte kan vända sig till Arbetsförmedlingen som alla andra, och varför just denna grupp av turister måste ha en separat arbetsförmedling?

Stadsmissionen tjänar säkert en hel del på denna affär (även genom de bidrag de får av skattemedel), men vad tillför det egentligen för EU-migranterna?

”Kortare” arbetstillfällen

Det handlar om kortare arbetstillfällen från någon dag till ett par veckor.

Red’s kom:
För dessa ynka nio tillfälliga ”jobb” hade det väl inte varit svårt att specificera tidslängderna bättre i sitt svar än så?

Typ av ”jobb”

Främst är det lantbrukare som anställt, men även andra intressenter t ex inom mark och anläggning. Arbetsuppgifterna har handlat om ogräsrensning, fasadtvätt, målning, markarbete samt fönsterputs. Just nu finns även flera förfrågningar från intressenter som önskar hjälp med flyttstädning, enklare snickeriarbeten, markarbeten samt olika typer av småjobb.

Red’s kom:
Mark- och anläggning” låter ju bra som omskrivning för att rensa ogräs och putsa fönster.

Så det finns ”förfrågningar från intressenter” om småjobb, men inga EU-migranter som vill eller klarar av eller vill åta sig dessa?

Enklast möjliga arbetsuppgifter

Det kan handla om arbetsuppgifter som annars riskerar att inte bli gjorda och som enkelt kan utföras och förklaras för en person som inte pratar svenska och kanske saknar yrkesutbildning, men som mycket hellre vill arbeta för att tjäna sin inkomst än att be om pengar på gatan.

Red’s kom:
Se: Vilka risker finns det med att anlita EU-migranter för småjobb?Klicka här för att gå till insändaren i Corren, 2015-10-03
Se även bl a;
Kyrkor i Örebro vill bilda stadsmission för EU-migranter, 7,5 miljoner kr


Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.