Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Oppositionsråd Christer Wallin (M) i Lund kräver att ärendet om tillfällig boplats för EU-migranter tas upp i kommunfullmäktige. Beslutet om bygglov är fattat i odemokratisk ordning och riskerar att skapa en kommunal kåkstad, menar han.
Se; Miljöpartiet i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Skandal att MP tagit fram bygglov för boende till EU-migranter utan information till övriga partier

Christer Wallin (M) är besviken och arg över hur den styrande minoriteten i Lund har använt sin makt när ett bygglov för en kommunal husvagnsparkering för EU-migranter tagits fram utan att andra partier tillfrågats eller informerats.
– Jag är oerhört kritisk, för man har satt alla normala politiska spelregler ur spel. Det är inte acceptabelt. Hur man än vänder och vrider på detta så är det en stor skandal.

Miljöpartiet odemokratisk

Christer Wallin menar att den styrande minoriteten åtminstone borde ha informerat andra partier om planerna.
– Man måste förstå att den här frågan är riktigt laddad och det finns ganska många som vill lämna synpunkter innan man fattar ett beslut. Då kan man inte hantera det i hemliga rum. Det är inte förenligt med god demokrati. Jag är riktigt upprörd.

MP’s beslut inte förankrats i nämnderna

Principiellt viktiga frågor av den här digniteten måste åtminstone förankras hos oppositionen i de aktuella nämnderna, menar Christer Wallin.

Förberedelse i flera månader i all hemlighet

Eftersom den kommunala husvagnsparkeringen för EU-migranter berör åtminstone fyra nämnders ansvarsområden borde beslutet lyftas åtminstone till kommunstyrelsen, tycker han. Men det har inte skett.
– Såvitt jag känner till har vi i kommunstyrelsen inte fått någon som helst information om planerna, trots att detta tydligen har förberetts i flera månader.

Lundaborna ska inte köras över på detta sätt

– Det här borde vi få lov att diskutera i fullmäktige inför Lundaborna, så att de får lov att höra hur vi ställer oss.

Red’s kom:
Problemet är bara att vänsterblocket ändå kommer att köra över alla övriga politiker. Vad Lundaborna tycker har MP, V och S inte tagit någon notis om tidigare, så varför skulle de börja nu?

De vill i sin okunskap göra ett stort problem ännu större, och då ska allmänheten inte få sätta käppar i hjulet oavsett hur hårt det drabbar såväl EU-tiggare som Lundabor.

Krav att kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp frågan

Christer Wallin kräver nu i ett brev till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) att kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp frågan på sitt nästa möte den 10 augusti.

Red’s kom:
Den 16 juli sa Anders Almgren till SR att problemet med EU-migranterna som ockuperat företags p-platser skulle vara löst inom en vecka eller två.
– Vi kommer väldigt snart hitta en lösning, sa Anders Almgren (S).
Emma Berginger (MP) hade alltså konspirerat tillsammans med Anders Almgren (S) om den plan som de tänkte överraska andra med den 19 augusti.

Det är något ruttet i Lund.

MEDVETEN STRATEGI AV EU-TIGGARE ATT BETE SIG ILLA
Vänsterblocket tycker att EU-tiggare ska belönas för sina lagbrott och vill skicka signaler till alla romer att det är ok att komma till Sverige för att ockupera mark, för då kommer de att försörjas av kommunen.

Anders Almgren (S) sa den 16 juli att under tiden man håller på att lösa orättvisorna i Europa så måste kommunen ta ansvar för EU-migranterna.

Inga krav överhuvudtaget ställs på EU-tiggarna.

Kåkstad finansierad med skattemedel är ingen lösning

– Emma Berginger har tydligen sysslat med detta i flera månader, men vi har först nu fått reda på att man tänker bygga en kåkstad i utkanten av Lund, och dessutom subventionera det med skattemedel. Men det här är ett ärende där det krävs majoritetsbeslut, och då måste det upp till fullmäktige.

Red’s kom:
Den stora frågan är vad Miljöpartiet tycker att Lunds medborgare ska betala för att finansiera EU-tiggarnas tiggeri i Lund?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-23

SkD skriver;
Eftersom det handlade om att få fram mark som är kommunägd blev det en fråga för tekniska nämnden och förvaltningen.
Syftet är att skapa legala boplatser som innebär trygghet och som inte leder till störningar för omgivningen.
– Det löser inte de grundläggande problemen för EU-migranterna men vi vill göra det drägligt för dem under den tid de är här – som alternativ till olovligt boende och kringflyttning, säger Emma Berginger.

– Det blir enkel standard och inte några höga kostnader för kommunen – knappast mer än vad hanteringen av illegala boplatser innebär, säger Emma Berginger, tekniska nämndens ordförande.

Red’s kom:
Det handlar bara om att undvika redogöra för kostnaderna! Självklart blir kostnade högre! Speciellt om man jämför med alternativet att likabehandlingsprincipen följs och att lag och ordning upprätthålls.

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
”… inte några höga kostnader för kommunen – knappast mer än vad hanteringen av illegala boplatser innebär”?

I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Detta alltså för något som enligt kommunens skyldigheter (kommunallag och likabehandlingsprincip) skulle vara noll kr.

Var ska dessa pengar tas från?

Markområdena är på cirka 1 000 kvadratmeter vardera.

För den lågutnyttjade p-platsen vid S:t Hans backar finns bygglov på delegation men beträffande det andra området har det kommit kritiska synpunkter från grannskapet vilket innebär att ärendet ska upp i byggnadsnämnden.

Nämnderna har inga sammanträden under sommaren utan byggnadsnämnden kan ta upp ärendet först den 20 augusti.
Tekniska nämndens arbetsutskott ska diskutera de båda föreslagna platserna den 11 augusti och nämnden sammanträder den 19 augusti.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-07-23
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Efter anmälningar om att EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden anlitade kommunen ett vaktbolag att patrullera lägret för EU-migranter vid Salve.

Kalmar kommun betalar för bevakning av EU-migranter

Efter ett möte med berörda parter beslutade Kalmar kommun att beställa rondering vid boplatsen, en gång i timmen dygnet runt.
Efter en ny avstämning halverar man nu den tiden trots protester från ryttarna, som vill ha fortsatt bevakning 24 timmar om dygnet.
– Stadsmissionen har också tagit på sig att prata mer med dem. I princip så fort det händer något är de där, säger serviceförvaltningens chef Benny Wennberg.

EU-migranternas bosättning patrulleras varannan timme 14.00-02.00

Lägret med 25-30 boende ska nu patrulleras varannan timme från klockan två på dagen till klockan två på natten. Men det är inte tillräckligt, anser ryttare och grannar.

Bevakning av EU-migranter fortsätter
Ronderingen fortsätter över helgen och en bit in i kommande vecka, med kontinuerlig avstämning mellan alla parter, förklarar Wennberg.

Illegal verksamhet av kommunen, hävdar plan- och byggchef

Anders Andersson, plan– och byggchef i Mönsterås kommun, är delägare i en häst som har sin hemvist i området, och har även barnbarn som rider i krokarna kring Salvestaden. Han skriver;

Det som är sjukast är Kalmar kommuns agerande i detta. Det finns inga politiska beslut i frågan och det tillfälliga bygglov som beviljats är för två VVS containrar, inga husvagnar. Detta har kommunen helt mörkat trots att man vet om att det inte heller är planenligt, vilket är ett måste i dessa frågor. Alltså sammantaget en illegal verksamhet med kommunens medvetande. Vagnarna ska bort och det är nu.

Bygglov saknas för campingverksamhet

Plan– och byggchefen tillägger;
– Det finns inget bygglov beviljat för husvagnar, de står på parkeringen olagligt. Det krävs en planändring för att ha campingverksamhet på Salve. Kommunen gör det lätt för sig och det är många som är väldigt irriterade på dem nu.

Serviceförvaltningens chef förstår Anderssons kritik, men tycker att bygglov för camping inte är nödvändigt.
– I sak förstår jag vad han menar, men faktum är att vi har ett tillfälligt bygglov på sex månader. Och uppställningen av husvagnarna på parkeringen i det korta perspektivet strider inte mot något regelverk. Det är en allmän parkeringsplats och vi har ökat 24 timmarsparkering till 30-dagars, säger han.

Red’s kom:
Kommunens tjänstemän försöker alltså komma runt regelverken genom att öka 24-timmars parkering till 30-dagars parkering för EU-tiggare.

Är det så tjänstemän på en kommun ska missbruka sina positioner?

Dessa 30 dagars tillstånd från kommunen har passerats. Alla fordon, sex husvagnar och ett femtontal bilar,  står kvar. Vad händer nu?

EU-migranter transporterar skrotbilar till bosättningen

Det har dock setts skrotbilar på parkeringen och de ska bort, förklarar Wennberg. Tält får heller inte stå där längre än det dygn som allemansrätten tillåter.

Beslut i augusti om kommunen ska fortsätta upplåta gratis mark till EU-migranter

– Vi vill betona att det här är ett försök och att vi självklart tar till oss alla synpunkter som framkommer under denna period och de synpunkter kommer att ligga till grund till det beslutet som kommunen tar i slutet av augusti, säger Benny Wennberg, serviceförvaltningens chef.

Red’s kom:
Kommunens agerande, där man bryter mot likabehandlingsprincipen för utländska medborgare, strider mot kommunallagen.

EU-MIGRANTER BELÖNAS FÖR BROTT
Kommunens motivering till varför man upplåter gratis mark för EU-migranter är att alternativet är värre. Dvs att de sprider ut sig, med miljöförstöring på olika håll. Eftersom ingen kan driva in böter från EU-migranter så vill kommunen försöka begränsa de problem och kostnader som EU-migranterna orsakar genom att försörja dem. Dvs genom att EU-migranterna beter sig illa så belönas de av kommunen. Det är samma strategi av EU-migranterna som över hela landet.

EU-tiggarna lär sig snabbt av varandra och vet att om de gör sig tillräckligt besvärliga så får de en mängd förmåner som ingen annan får.
Se t ex; Polisen i Norrköping ”belägrad” av EU-migranter som begår miljöbrott

Kalmars politiker vill inte befatta sig med problemen runt EU-migranter

– Beslutet att erbjuda en plats att bo för EU-migranter i Kalmar är taget på tjänstemannanivå och barackerna ska sättas upp på prov under tre månader. Ska man fortsätta måste det till ett politiskt beslut, säger kommunchef Anette Andersson.

Red’s kom:
Stadsmissionen har skänkt två husvagnar till EU-tiggarna och kommunen avser att bygga tre bostäder med toalett, dusch och kök – samt el , vatten och avfallshantering – för övriga EU-tiggare att bo gratis i. Allt på skattebetalarnas bekostnad.

Har politikerna i Kalmar gått under jorden?;
– Johan Persson (S) kommunalråd
– Dzenita Abaza (S) kommunalråd
– Bertil Dahl (V) kommunalråd
– Anders Andersson (C) kommunalråd
– Christina Fosnes (M) oppositionsråd
– Inger Hilmansson (FP) oppositionsråd
Är det ingen av dessa politiker som ens vågar ha en åsikt i frågan om EU-migranternas bosättning och kostnader för kommunen?Klicka här för att gå till artikeln i 24kalmar, 2015-07-17
Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Kommunalrådet Philip Sandberg (FP) är starkt kritisk till kommunalrådet Anders Almgrens (S) planer på att ge kommunal mark till EU-migranter för att få bort dem från en parkeringsplats.
– Det funkar inte så i Sverige att någon, vem det än är, tar sig friheten att bosätta sig eller lägga beslag på andras mark. Sedan är det extra allvarligt att företaget hyr marken av kommunen, säger Philip Sandberg.

Red’s kom:
Det är ju bra att andra inom Lunds kommun nu börjar reagera, men var står övriga kommunalråd i denna fråga;
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Elin Gustavsson
• Miljöpartiet: Kommunalråd Emma Berginger
• Moderaterna: Kommunalråd Christer Wallin

Är de lika välvilliga med kommunens skattemedel till andra länders medborgare som kommunalrådet Anders Almgren?

Se; Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Varför ska EU-tiggares lagbrott belönas med gratis mark av kommunen?

Philip Sandberg menar att det sänder ut helt fel signaler när EU-migranter erbjuds kommunal mark som alternativ.
– Jag är väldigt bekymrad över vilka signaler vi skickar om någon belönas med tillgång till gratis mark om de ockuperat mark.
– Och var går gränsen? Kan alla mina fattiga släktingar i Mexico också få en bit mark i Lund?

Kommunen skickar fel signaler om EU-migranters lagbrott belönas
– Ockupation av mark kan inte premieras med tilldelande av gratis kommunal tomt. Vilka signaler skickar vi då till alla andra?

– Vi kan inte resa till vilken europeisk stad som helst och förvänta oss att staden ska bekosta husrum och mat för oss, inte heller ge oss gratis mark.

Om vi åker till annat EU-land så är det ingen som försörjer oss

Vad tycker du att man ska göra i stället? EU-migranter som bor i bilar och husvagnar finns ju redan här.
– EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i annat EU-land under tre månader. Men du och jag kan inte heller förvänta oss att om vi vi kommer till en annan stad i Europa ska den staden bekosta husrum och mat och gratis mark åt oss. Då har man eget ansvar att söka försörjning under tiden man är där.

Red’s kom:
Varför vågar inte politiker uttrycka den enda rimliga lösningen?

Om man som turist inom EU inte kan försörja sig på egen hand i det land man befinner sig så har man förverkat sin rätt att vistas i landet och då måste rimligtvis dessa personer utvisas ur landet.

Det är hög tid för politiker sluta tasssa runt i ullstrumpor i alla frågor som rör EU-migranter. Politiker måste säga som det är, istället för att vara livrädda för vänsterextremisternas ständiga påhopp om rasism.

Ska kommunen försörja EU-tiggare?

Anders Almgren (S) har inte preciserat något förslag utöver mark, men Philip Sandberg menar att redan det är för mycket.
– Kommunen tar på sig ett ansvar till en kostnad som är oklar.

Brott mot likabehandlingssprincipen att kommunen förser EU-tiggare med boplats

Philip Sandberg hänvisar till ett beslut i Umeå, där den socialdemokratiska ledningen räknat på kostnaderna för en kommunal plats för EU-migranter, och sagt nej. Enligt Umeås beräkningar skulle en uppställningsplats med kapacitet för 120 personer kosta tre miljoner kronor. Till det kom en årlig driftskostnad på 600 000 kronor.

Red’s kom:
Se; Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

Umeå kommun kunde inte motivera de kostnaderna utifrån likställighetsprincipen som innebär att kommuner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på saklig grund.

Red’s kom:
Dessutom skulle det vara brott mot kommunallagen.

KOMMUNEN SKA INTE FINANSIERA TIGGERI
En kommun är skyldig att värna om sina egna invånare i första hand. Att försörja medborgare i andra länder på bekostnad av kommunens invånare står i direkt strid mot regelverket för kommunen.

STRAFF FÖR ANSVARIGA SOM EJ FÖLJT KOMMUNALLAGEN
I de kommuner där något annat än akut hjälp ges till EU-migranter under kortast möjliga period av kommunen – direkt eller via bulvaner – ska detta rimligen leda till rättsligt efterspel för de ansvariga, med skadeståndskrav.

Hur motivera särbehandling av andra länders medborgare?

– Det finns andra människor också som har behov. Det blir problematiskt om en kommun går in och behandlar en grupp annorlunda. Vilken är nästa grupp man då ska hitta en särlösning till och var går gränsen?

Red’s kom:
Det finns 225 000 fattigpensionärer i Sverige!
225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?
Innan denna grupp fått en skälig levnadststandard får kommunen i princip inte lägga en krona på att stödja EU-migranter och deras tiggeri.

Risk för att kåkstad byggs upp

Philip Sandberg befarar att en tomt till EU-migranter blir en kåkstad och han menar att kommunen borde stanna vid de insatser man redan gör.

Red’s kom:
Vi kan se resultaten från andra håll i landet där kommunen finansierar EU-tiggarnas vistelse i landet på olika sätt. Det leder alltid till problem. Kommunen tror att man kan komma förbi problemen genom att ge pengar till bulvaner, men det slår alltid fel och ofta blir det ändå i slutänden kommunen som får försöka ställa allt till rätta igen.

Lunds kommun startar kåkstad

Att anvisa EU-migranter som bor i bilar och husvagnar till en kommunal tomt är helt fel väg att gå, anser Philip Sandberg (FP).
– Det här kommer att vara startskottet för att permanenta det boende som de kommer att ha där. Det blir någon typ av kommunal kåkstad. Det ställer vi oss mycket skeptiska till från Folkpartiets sida.

Kommunen ska hålla sig till socialtjänstlagen

– Kommunen ska bistå med akuta insatser men inte gå långt utöver socialtjänstlagen. Akuta insatser bistår kommunen med via frivilligorganisationer som tilldelats 700 000 kronor.

Red’s kom:
Dessa 700 000 kr/år till ett 50-tal tiggare för de närmaste tre åren som Lunds kommun avsatt för att försörja EU-tiggarna avser emellertid inte akuta insatser. Jag hoppas Philip Sandberg är medveten om detta!

700 000 kr/år rimlig nivå för Lunds EU-tiggare?

Philip Sandberg menar att kommunen har lagt sig på rimlig nivå genom sina bidrag till ideella organisationer.
– Vi betalar 700 000 kronor årligen nu. Det gör att man till exempel kan driva härbärge och ha andra typer av akuta insatser.

Red’s kom:
Hur kan någon tycka att 700 000 kr/år för att försörja 50 EU-tiggare som enbart belastar samhället utan att tillföra något överhuvudtaget, är en ”rimlig nivå”?

– Däremot vill vi inte att man ska gå in med insatser långt utöver det som socialtjänstlagen kräver, och framför allt vill vi inte att vi ska permanenta den här typen av bosättningar.
Folkpartiet kommer därför inte att ställa sig bakom förslaget om att upprätta en tillfällig boplats för EU-migranter, säger Philip Sandberg.

Red’s kom:
Men eftersom det är vänsterblocket som styr och håller tätt ihop i Lund kommer det ändå att bli så. Därför är en rimlig fråga hur Philip Sandberg (FP) kommer att agera för att till varje pris stoppa vänsteblockets galenskaper?

Att bara sitta på ett möte och rösta emot ett galet förslag som alla vet ändå kommer att röstas igenom känns meningslöst, om man inte också ansträngt sig i alla fall lite på något sätt.

Annars behövs ju ingen opposition i politiken.

Även EU-migranter har ett ansvar för sin försörjning

Philip Sandberg tror inte att fler kommunala åtaganden är lösningen på problemen med EU-migranter.
En kommun ska ha förväntningar på människor, det är också att visa respekt. För till syvende och sist har alla ett ansvar för sin egen försörjning.

Red’s kom:
Tyvärr kan vi konstatera på så många olika sätt att det saknas respekt från EU-tiggarnas sida för såväl lagar och regler som för landets medborgare. Det tycks ofta som att de medvetet försöker ställa till med så mycket problem som möjligt för att därigenom uppnå privilegier som inte landets medborgare har (t ex genom att slå upp läger vid polishuset som i Norrköping).

Hjälp till hjälplöshet med Lunds handlingsplan för EU-tiggare

Om man tittar på handlingsplanen som kommunen har nu så lägger den ett alltför stort fokus på omhändertagande. Det blir hjälp till hjälplöshet.

Red’s kom:
Ja, Lunds omhändertagande av EU-migranter gagnar ingen, varken tiggare, Lunds medborgare eller Sverige i stort. Vänsterblocket i Lund har försatt staden i en besvärlig situation, och det är kanske dags att såväl politikerna i Lund som Lunds medborgare vaknar och börjar protestera mot hur illa kommunen sköter sitt uppdrag.Klicka här för att gå till artikel i SDS, 2015-07-16
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat


Vänsterpartister; Sven-Bertil Persson, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Kommunalrådet Anders Almgren (S), Lund, tycker att hotet från Flextrus om att flytta från Lund är tillspetsat, men han utlovar snara åtgärder.
Se; EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Red’s kom:
Tillspetsat? Vad menar Anders Almgren?
Efter ett år och en artikel i media om att företaget fått nog av kommunens handlingsförlamning så får han tummarna loss, men då inte genom att styra upp tiggeriet utan genom att utlova att Lunds skattebetalare ska finansiera tiggeriet i Lund t o m ännu mer än tidigare.

Hur kan det anses vara tillspetsat att efter denna orimligt långa period säga att man överväger att flytta?

Kommunal tomt garanteras till EU-tiggarna

En kommunal tomt till EU-migranterna ska det bli och nu är det bråttom, enligt Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Varför blev det plötsligt så brått att ta tag i problemen?

Varför har kommunen inte bistått med att tvinga bort EU-migranterna från sin olagliga bosättning tidigare?

Socialdemokraterna vill behålla företag och EU-tiggare i Lund

– Lund ska ha ett bra näringslivsklimat samtidigt som vi aktivt arbetar med insatser för socialt utsatta. Vi förväntar oss att strax ha en lösning som gör att EU-migranterna inte är kvar på Flextrus parkering, säger Anders Almgren (S).

– Platsen och formerna för det är vi inte klara med än men jobbar för fullt med detta. Vår ambition är att ha en lösning helst under månadens utgång men det kan ta lite längre. Jag förstår att Flextrus inte är helt nöjda med situationen, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Till SR säger Anders Almgren;
– Det här är ingen unik utmaning för Lund och nu söker vi en annan plats för EU-migranterna som kommunen förfogar över, säger Anders Almgren (S), kommunalråd i Lund.

Utmaningen är inte unik, men Anders Almgrens ”lösning” är milt uttryckt unik.

Anders Almgren (S) uppger att kommunen räknar med att kunna presentera ett tänkbart boendealternativ inom en vecka.

Lönsamt för EU-tiggare att bryta mot lagen

– EU-migranterna har flyttat från den södra parkeringen, som var den som Flextrus använde mest. Där har kommunen fått dem att flytta. Det är ingen permanent lösning. Vi var tydliga med det när de flyttade. Men det hjälper inte att hela tiden meddela dem var det inte är tillåtet att vara.

Red’s kom:
Med andra ord, det lönar sig för EU-migranter att bryta mot lagen. Det leder inte till några straff, inte ens små böter. Lagbrott får inga konsekvenser mer än att EU-migranterna belönas med särskilda privilegier som ingen annan får.

Lunds kommun ger särskilda förmåner till andra länders medborgare

Vi tittar på en lösning där kommunen kan erbjuda mark under begränsad tid, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Med tanke på att Lunds kommun planerat och budgeterat för att försörja EU-migranter som minst under de tre närmaste åren så kan man fråga sig vad ”begränsad tid” innebär.

LUNDS KOMMUN BRYTER MOT KOMMUNALLAGEN
Det är dessutom fegt att formulera det som att kommunen ”erbjuder” mark när det inte handlar om att hyra/arrendera mark, utan om att ge kostnadsfria förmåner till personer som kommunen inte har något ansvar för.

Det är ett solklart lagbrott när kommunen vägrar följa likabehandlingsprincipen.

Vänsterblocket i Lund vill inte ha en lösning som är bäst för alla parter

Men ni har ju vetat om detta länge?
– Vi jobbar aktivt med detta nu. Man ska också veta att EU-migranterna är en väldigt utsatt grupp och därför måste kommunen hitta en lösning som fungerar bättre för alla parter.

Red’s kom:
Vilken lösning är bättre för alla parter – EU-tiggare, Lunds invånare, skattebetalare och turister, samt Sverige – än att kommunen inte finansierar tiggeriet och att EU-tiggarna hänvisas hem till sitt hemland?

LUNDS KOMMUN STÖDJER OLAGLIG VISTELSE I LANDET
Detta eftersom EU-migranterna saknar försörjningsmöjlighet i Sverige och därmed också saknar rätt att utnyttja sig av den fria rörligheten.

LUNDS KOMMUN BRYTER MOT KOMMUNALLAGEN
Det finns många utsatta grupper, även bland svenskar. Varför vill det vänsterstyrda Lund prioritera förmåner till just EU-migranter?

Lund bryter mot likabehandlingsprincipen när särskilda förmåner ges till romerna.

Lunds kommun har tydligen varit tydligt otydlig till EU-migranterna

EU-migranterna säger till Sydsvenskan att de trodde att de fick vara på den parkeringsplats de hänvisades till av kommunen.
– Jag vet inte exakt vad som hände där, men vi var tydliga med att de inte fick vara kvar på den södra parkeringen och den lämnande de också.

Så kommunen arrenderar ut mark som inte kan användas. Den har tagits i anspråk av någon annan som kommunen hänvisat dit?
– Kommunen är inte polismyndighet, svarar Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Lunds kommun har alltså hänvisat EU-migranterna till en viss del av den parkering som kommunen arrenderar ut till företaget, och låtit företaget betala till kommunen för den av kommunen anvisade platsen som EU-migranterna ockuperat.

Har ni inget ansvar?
– Jo, och därför jobbar vi med en lösning. De har ju ett avtal med kommunen sedan 1980-talet. Så klart ska de förfoga över sin parkering, säger Anders Almgren (S).

Ingen plats för andra fordon på företagets parkering än EU-migranternas

Parkeringsplatsen är full, men sedan ett år finns där inga fordon som tillhör Flextrus eller företagets anställda.
– I det här fallet är det inte rimligt att de befinner sig på parkeringsplatsen, så kommunen får använda egen mark. Det kan kanske bli möjligt att ställa upp husvagnar under ordnade former, säger Anders Almgren.

Red’s kom:
OLIKABEHANDLING AV LUNDS KOMMUN
Så kommunen får använda egen mark”? Varför finns inte ens alternativet att samma regler ska gälla för EU-migranter som för landets egna medborgare?

Oklart hur många tomter EU-tiggarna ska få

Var det blir finns det inga beslut om. Än så länge är det oklart om kommunen ska erbjuda mer än en tomt att slå läger på.

Red’s kom:
När fler EU-tiggare upptäcker att Lunds kommun försörjer dem och ger dem allt de behöver så kommer alltså fler tomter att reserveras för EU-migranter allteftersom de kommer till Lund.

Kommunen förser EU-tiggare med toaletter

Blir det toaletter?
– Det är där är praktiska frågor som gör vissa platser mer lämpliga än andra, där är vi inte klara än, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Självklart kommer vänsterblocket att låta Lunds skattebetalare stå för gratis toaletter till dessa skattebefriade EU-tiggare som gärna drar nytta av Sverige.

Med tomt till EU-migranter följer ofrånkomligen kåkstad

Är tält eller koja okej?
– Jag har inte hört något annat än husvagn, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Hört vad av vem?

Får man sova i bil?
– Att bo i bil koja eller tält året runt på allmän mark i stan, det är inte så vi vill ha det.

Red’s kom:
Det är inte så vi vill ha det”? Men det är så det blir med vänsterblockets resonemang.
Alternativt att Lunds kommun låter Lunds skattebetalare bekosta full försörjning med boende, mat, vård, socialbidrag, etc, för bl a Rumäniens 2 miljoner fattiga romer.
Där räcker då inte de budgeterade 700 000 kr/år för de närmaste tre åren särskilt långt.

Vad blir kostnaden för skattebetalarna?

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Hur organiserar Lunds kommun samhället?

– Vi har valt att organisera samhället med andra system som ska se till att den här typen av utanförskap inte finns, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Organisera samhället med andra system”? Vad är detta för svammel?

Lunds ansvar att lösa världsproblemen?

– Det är ett europeiskt problem att vissa områden är så fattiga att det blir ett lätt val att söka sig någon annanstans.

Red’s kom:
Nu handlar det om Lunds problem och det är inte kommunens problem att på skattebetalarnas bekostnad lösa fattigdomen i Europa eller i världen.

– De sociala klyftorna i Europa är en jättestor utmaning. Under tiden man försöker lösa det måste man vara beredd att göra något åt det som finns framför ögonen.

Red’s kom:
Anders Almgrens/vänsterblockets extrema okunnighet inom området kommer att få starkt negativa konsekvenser för många, inte minst för skattebetalarna i Lunds kommun.

Genom att tro sig lösa bara det man ser framför sig resulterar det i att en verkligt fungerande lösning försvåras eller förhindras.

– Men vi har inga färdiga lösningar än, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Vi vet att Anders Almgren inte har någon ”färdig lösning” idag. Problemet är emellertid att han inte någonsin kommer att ha detta.

Polis och kronofogde ligger lågt

Polisen och Kronofogden gör ingenting i ärendet med den snart ettåriga bosättningen på parkeringsplatsen vid Åkerlund & Rausings väg.

– Kommunen och polisen har haft möten om detta. Bollen ligger hos kommunen. Vi avvaktar deras initiativ och beslut, säger Rickard Bruhn, vid polisen i Lund.

Red’s kom:
Det är riktigt. Med dagens otillfredsställande regelverk förutsätts att Lunds kommun;
1. Ber polisen identifiera alla EU-tiggare som ockuperat kommunens parkering.
2. Lämnar identifikationsuppgifterna från polisen till Kronofogden och beställer en omedelbar avhysning.

Frågan är varför Lunds kommun inte gjort detta?

EU-migranters olagliga bosättning inte en polisiär fråga

Rickard Bruhn säger att polisen patrullerar området regelbundet men att bosättningen inte är en polisiär fråga.

Red’s kom:
Det låter onekligen märkligt att polisen hävdar att en olaglig bosättning inte är en polisiär fråga.

Marken ägs visserligen av kommunen men eftersom den arrenderas ut så betraktas den som privat.

Red’s kom:
Nu blev det komplicerat.
Om det är korrekt att arrenderad mark juridiskt betraktas som privat så är det arrendatorn (företaget) som ska initiera en avhysning. Varför har företaget då inte gjort detta?

Polisen hänvisar till Q-Park

– Vi kan bara skriva p-böter på kommunens mark. Här är det Q-Park som ansvarar och de har vänt sig till kommunen. När kommunen fattat beslut så får vi se vad vi behöver göra, säger Rickard Bruhn.

Red’s kom:
Det är inte Q-Park som kan initiera en avhysning!


Lunds kommuns stöd till EU-migranter

Lunds kommun (dvs Lunds skattebetalare) bekostar hämtning av EU-migranternas sopor från Flextrus parkeringsplats på Åkerlund & Rausings väg. Helt utan kostnad för de skattebefriade EU-migranterna.

Behov uträttas företrädesvis i buskarna runt parkeringen.

Kommunfullmäktige har avsatt 700 000 kronor/år under en treårsperiod för stöd till föreningar som arbetar med att hjälpa EU-migranter.

Lunds socialförvaltning arbetar med uppsökande verksamhet för de mellan 50 och 70 EU-migranter som befinner sig i Lund för att tigga.

Lunds kommun planerar dessutom att fungera som en särskild arbetsförmedling för specifikt EU-migranter.

Lunds kommun bryter mot lagen!

Lunds kommun (dvs Lunds skattebetalare) betalar hemresor för EU-migranter. Cirka 100 personer har ansökt om hemresa under 2015 och 86 personer har beviljats.

Red’s kom:
Fråga har ställts till Lunds kommun vad kostnaden blivit för detta, men Lunds kommun säger att det inte finns någon som kan svara på denna fråga under sommaren.

Dock kan man konstatera att Lunds skattebetalare fått stå för hemresor åt EU-migranter för ca 120.000 kr under årets första 6 månader.

Hur många av dem som fått gratis hemresa har återkommit till Lund och Sverige?

ROMER SÄRBEHANDLAS AV LUNDS KOMMUN
Det ska noteras att det bara är romer som har denna förmån att kommunen finansierar hemresor. Varken i Sverige eller något annat land i EU är det någon myndighet som ens lånar ut pengar för hemresa för andra EU-medborgare!

Lunds kommun bryter därmed flagrant mot kommunallagen när de inte följer likabehandlingsprincipen (på motsvarande sätt som i den övriga behandlingen av EU-tiggarna).

Hur motiverar Lunds kommun att de bryter mot lagen? Det gör de inte, de bara hoppas att ingen ska opponera sig mot lagbrottet!

Sover oppositionen i Lund?

Varför reagerar inte de kommunpolitiker som inte hör till vänsterblocket, på vänsterblockets misskötsel av kommunens finanser?

Det ska noteras att SDS – som valt att inte prata med oppositionen för att därigenom få en bättre bild av situationen – inte vill publicera SD’s reaktioner på missförhållandena inom Lunds kommun.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-16
Se även bl a;
FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kronofogdens avhysning av EU-migranter – Hur går det till?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund – befäster tiggarnas fattigdom

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund ska hjälpa EU-tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skrivit varsin skrivelse till kommunstyrelsen om stöd till EU-migranter som tigger i kommunen.
Miljöpartiet vill se en lokal handlingsplan för hur Värmdö ska hjälpa EU-migranterna.
Socialdemokraterna föreslog att det skulle utredas vilka av kommunens lokaler som kan bli tillfälliga härbärgen.

Härbärge för EU-migranter strider mot kommunal- och socialtjänstlagen

Tjänstemännen skriver bl a att det inte är klarlagt om tillfälligt bygglov kan beviljas för ändrad användning av lokaler. Dessutom, påpekar man, strider det ”troligtvis” mot kommunal- och socialtjänstlagen att upplåta kommunala lokaler till personer som inte är ”kommunmedlemmar”.

Sandro Wennberg accepterar inte att härbärgen strider mot kommunallagen

Sandro Wennberg, S, som skrev förslaget, är inte nöjd med svaret.
– Det är ett alltför defensivt sätt att förhålla sig till frågan, inte minst med tanke på vad Stockholms stad gör ihop med civilsamhället för att ordna härbärgen, säger han.

Red’s kom:
Det blir inte mer rätt för att fler gör fel.
Med ”civilsamhället” avses de hjälporganisationer som kommuner använder som bulvaner för att komma runt regelverken.

Sandro Wennberg köper inte resonemanget om att härbärgen strider mot kommunallagen.
– Jag menar inte att exkludera kommuninvånarna från härbärgena. De skulle finnas för alla som har behovet.

Red’s kom:
Det var inte vad Sandro Wennberg sagt tidigare. Om det inte varit för EU-migranterna hade han heller aldrig skrivit sitt förslag.

Sedan spelar det ingen roll om även svenska hemlösa inkluderas på ett hörn. Det är fortfarande en fråga hur skattepengar kan användas för andra länders medborgare som inte bidrar eller kommer att bidra till samhället på något sätt.

Konventionen om mänskliga rättigheter?

Framför allt vänder Sandro Wennberg sig emot att det, enligt honom, saknas långsiktiga lösningar för EU-migranterna i Värmdö.
– För mig handlar det om samhällets ansvarstagande. Självklart är det en fråga för hela EU, men i den mån Värmdö berörs tycker jag att vi har ett ansvar att leva upp till konventionen om mänskliga rättigheter. Vi flyttar bara problemet om vi inte gör något.

Red’s kom:
Det är väl högst rimligt att flytta problemet tillbaka till hemlandet som har ansvaret för EU-migranterna?

Konventionen om mänskliga rättigheter säger inte att Sverige ska ta över ansvaret för andra EU-länders medborgare. Dylika osakliga argument drar man till med om man saknar sakliga och relevanta argument.

– Det här blir inte löst bara för att man hänvisar till lagparagrafer, säger Sandro Wennberg.

Red’s kom:
Vad menar Sandro Wennberg (S)? Ska lagen inte följas?

Lösning finns bara i hemlandet

På MP:s fråga om en lokal handlingsplan svarar tjänstemännen att det först måste till en regional dialog. En sådan är också igång: Förbundet Kommunerna i Stockholms län, KSL, bestämde på sitt senaste möte att ett nätverk ska bildas.
– Vi vill samordna oss i regionen. Tjänstemän ska kunna ha löpande kontakt kring exempelvis avhysningar. Alla kommuner brottas med samma utmaningar och ingen har hittat lösningen, säger KSL:s nye ordförande, Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M).

Red’s kom:
Ingen kommer att hitta lösningen heller, så länge man söker efter en lösning i Sverige på fattigdomen för andra EU-länders medborgare. Det är istället de problem och kostnader som EU-migranterna orsakar i Sverige som måste lösas primärt, sedan kan man se hur Sverige ska kunna bistå med hjälp i EU-migranternas hemländer. Då förhoppningsvis utan att glömma bort utsatta svenska medborgare.

– Man kan tycka att det är en hemsk situation, men samtidigt har Sverige och Nacka inte möjlighet att ta emot en halv miljard fattiga människor från hela världen, säger Mats Gerdau (M).

Red’s kom:
Det låter väl logiskt?Klicka här för att gå till artikeln i NVP, 2015-05-05
Se även bl a;
Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

Vänsterpartiet vill ha fler tiggare till Sundbyberg genom gratis bostäder till EU-migranter – Moderaterna saknar förslag


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

8 av 12 ledamöter i justitieutskottet vill inte ha förbud mot organiserat tiggeri

Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten

Lennart Bondeson (KD) tycker vi ska vänja oss vid problemen med tiggeriet

Tiggeriet är inte organiserat… för det har inte undersökts, menar DN’s Stefan Lisinski

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Många tiggare utlämnade åt kriminella, säger en rom i Sverige

M hoppar på ”populisttåget” och för SD-politik när de vill vidta åtgärder mot EU-migrantproblemen?

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå

Vänstern saknar åtgärdsförslag för problem med tiggeriet

Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.