Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

När den moderata kommungruppen sammanträdde i Sundsvall togs frågan om EU-migranterna i kommunen upp på dagordningen. Bakgrunden är tre tjänstemannaförslag;
• avhysa EU-migranterna,
• upplåta ett begränsat antal platser mot en avgift i kommunens regi,
kommunen upplåter riktiga bostäder och erbjuder barnen skolplats.

Red’s kom:
Se; Sundsvall vill erbjuda subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare, i ett försök att kringgå lagen

MUF och Moderata Studenter emot avhysning av EU-migranter

Efter en lång debatt valde partigruppen att gå på linjen om avhysning. Men Både MUF och Moderata Studenter ställer sig starkt emot en avhysning då de anser att en avhysning inte går ihop med liberala värderingar och idén om den fria rörligheten.

Red’s kom:
• Vilka är dessa liberala värderingar närmare bestämt? Att befästa EU-migranters fattigdom och utsatthet? Att inte följa kommunallagen?

• Vad har den fria rörligheten med detta att göra? Innebär den fria rörligheten att det är fritt för medborgare från andra länder att begå brott, ockupera mark i andra länder och försörjas av svenska skattebetalare via kommunala skattemedel?

Det skulle vara intressant att veta vilken inställning medlemmarna i MUF har i frågor som denna, men det får vi aldrig veta så länge representanter tar sig rätten att tycka för alla medlemmar.

Partiordförande Viktoria Jansson (M) emot att lagen följs

Även partiets ordförande, Viktoria Jansson (ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Sundsvall) ställer sig emot förslaget.
– Min personliga åsikt, vilket jag vill förtydliga, är att en avhysning i praktiken kommer att innebära samma sak som idag men med sämre förutsättningar.

Red’s kom:
Vilka sämre förutsättningar, och varför?

Eller så leder det till att EU-migranter väljer det för alla bästa alternativet och åker hem, och verkar för bättre förhållanden i sitt hemland.

– Människor kommer fortsätta att nyttja den fria rörligheten, oavsett om man är fattig eller bättre belevad, säger Viktoria Jansson (M).

Red’s kom:
Det är ingen som betvivlar att människor kommer att fortsätta utnyttja sig av den fria rörligheten… även ”bättre belevade”. Och den kommer att missbrukas av vissa fattiga – vilket i princip tycks vara enbart romer. Speciellt i länder som inte sänder rätt signaler, allra främst Sverige.

Som EU-migrant har man rätt att vara här i tre månader därefter ska man kunna uppvisa en inkomstbringande sysselsättning eller studier för att få stanna. Det ska gälla alla och det är där fokus bör ligga, säger Viktoria Jansson (M).

Red’s kom:
Obegripligt resonemang. Detta gäller fortfarande, även om EU-migranterna avhyses från sig olagliga bosättning.

Sedan har man endast denna rätt att utnyttja den fria rörligheten inom EU under förutsättning att man kan försörja sig på egen hand.

Elin Nilsson (M) kommer att rösta emot sitt parti

Elin Nilsson (M) är ledamot i kommunfullmäktige och Barn- och utbildningsnämnden samt arbetsutskott och kommunförbundet Västernorrlands Skolpresidium – och argumenterar för alternativet där kommunen upplåter platser.

Red’s kom:
Dvs Elin Nilsson (M) argumenterar för att vidmakthålla EU-migranternas utsatthet på skattebetalarnas bekostnad, trots att kommunallagen inte medger detta.

Hon kommer att rösta emot partiet i slutet av september då beslut ska tas i kommunfullmäktige.

Red’s kom:
Vad spelar det för roll? Vänsterblocket kommer ju ändå att köra över Moderaterna och rösta igenom något annat alternativ.

Här är det viktigt att Sundsvalls medborgare begär en laglighetsprövning, eftersom ett beslut att försörja EU-migranter inte är förenligt med kommunallagen;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som vänsterblocket vill genomföra i Sundsvall, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

– Utsatta människor behöver minskad stress och inte ökad. Om tryggheten att barnen har värme finns blir det enklare att ta sig ur fattigdom och gå mot en sysselsättning, säger Elin Nilsson (M).

Red’s kom:
Elin Nilsson (M) visar på starkt bristande kunskaper när hon tror att tiggeri i Sverige är lösningen på fattigdom.
Med så här usla grundläggande kunskaper bland Sveriges politiker, hur ska detta sluta?

Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-08
Tiggarna har väldigt exklusiva bilar!

Se även bl a;
Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?


Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar


EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

Vänsterpartiet har begärt en laglighetsprövning av ksau:s (kommunstyrelsens arbetsutskott) beslut om att inte ordna en alternativ uppställningsplats åt de EU-migranter som uppehållit sig vid Nydalabadet.

Red’s kom:
Tror Vänsterpartiet på allvar att det skulle vara olagligt av en kommun att inte finansiera tiggeriet av utländska medborgare i Sverige?

Det är tvärtom alla beslut som kommuner tar om att ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare, i strid med kommunallagen, som skulle laglighetsprövas.

LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se; Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

– Det finns vissa regler hos kommunen om hur ett ärende ska beredas. I det här fallet anser vi att det inte har följts. Vi anser också att det föreligger ett osäkert beslutsförhållande mellan kommunstyrelsens och socialtjänstlagstiftningen, säger Daniel Kallos, Vänsterpartiet.

Red’s kom:
Kan man uttrycka sig mer kryptiskt än så här?

Not.
Daniel Kallos har, efter denna begäran om laglighetsprövning, själv blivit polisanmäld av polisen för sitt agerande i detta sammanhang;
Daniel Kallos (V) anmäld av polis vid information till EU-migranter – V stöder attacken

På vilket sätt då?
– Det beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit kan beröra socialnämndens myndighetsutövning. Vi menar att ksau inte har beaktat att beslutet kan beröra myndighetsutövningen, säger Daniel Kallos.

Red’s kom:
Någon som blev klokare av detta om vad som egentligen överklagats på vilka grunder?

Jag har själv inte läst denna begäran om laglighetsprövning (vem som helst kan begära ut handlingarna av förvaltningsrätten eller Umeå kommun), men med tanke på omständigheterna kan jag tänka mig att den innehåller svammel av sällan skådat slag.

Laglighetsprövningen har lämnats in till förvaltningsrätten.

Red’s kom:
Vänsterpartiets absurda begäran om laglighetsprövning lämnades in till förvaltningsrätten i juni 2015. Kanske förvaltningsrätten snart kommer till beslut, eller redan gjort detta? I media är det tyst.

Vänsterpartiet skrivit till Kronofogden om avhysning av kyrkorna

Samtidigt så har Vänsterpartiet skickat en skrivelse till Kronofogdemyndigheten angående kommunjuristens begäran om hjälp för att avhysa kyrkorna som har avtal om bland annat husvagnsplatser vid Nydalabadet.

Red’s kom:
Se; Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

Undrar vad Vänsterpartiet ville att Kronofogden skulle göra åt kommunens beslut om avhysning av Pingstkyrkan/Carlskyrkan?

Anmärkningsvärt med handlingskraft bland politiker?

– Det anmärkningsvärda med kommunens begäran till Kronofogden är att den lämnades in bara två dagar efter beslutet i ksau om att inte hålla löftet om att ordna en ny uppställningsplats, säger Daniel Kallos.

Red’s kom:
Vad är problemet med detta? Bara för att handlingskraft saknas hos Vänsterpartiet (konstruktiv sådan) så kanske inte även alla andra behöver dra varje fråga i långbänk.

Ansökan till Kfm om avhysning

I begäran framgår det inte heller att en eventuell tvångsförflyttning skulle innebära att barnfamiljer berörs, säger Daniel Kallos.

Red’s kom:
Nu blev det inngen tvångsförflyttning eftersom EU-migranterna lämnade platsen ”frivilligt” när de förstod att de inte längre skulle kunna ockupera platsen som de olagligen tagit i besittning.
Se bl a;
EU-migranter föregick avhysning – flyttar från Nydalabadet till rastplatser

Men om Kronofogden behövt utföra avhysningen, vad hade det spelat för roll på vilket sätt om detta inte klargjorts i ansökan om avhysning? Även barnfamiljer måste följa lagen, och det var ingen som hindrade EU-migranterna från att åka hem till sin egen bostad i sitt hemland.

Kronofogden har i övrigt egna ögon att se med.

Svenska barnfamiljer avhyses från sina riktiga hem. Det är märkligt att Vänsterpartiet tycker att EU-migranter inte bara ska ha samma rättigheter som svenska medborgare utan även fler och större rättigheter.Klicka här för att gå till artikeln i VK, 2015-06-05
Se även bl a;
EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

EU-migranter i Umeå får nya boenden


Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Barnkonventionen innebär inte att Göteborg ska ta över ansvaret för Rumäniens barn

Under rubriken ”Barnkonventionen gäller alla barn i Göteborg” skriver David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg om att Rumäniens barn ska erbjudas skola i Göteborg;

För de EU-medborgare som befinner sig i Göteborg gör civilsamhället tillsammans med kommunen viktiga insatser. Det är självklart att Göteborg ska göra detta.

Vi får aldrig acceptera att barn inte får den skolgång de har rätt till, eller att människor tvingas sova under broar.

Red’s kom:
Vi får heller aldrig acceptera att svenska kommuner använder skattebetalarnas pengar till något kommunen inte har rätt till, så som KD vill.

Den plan som kommunstyrelsen ska fatta beslut om är ett steg i rätt riktning, men det krävs ett arbete på alla politiska nivåer för att bryta den diskriminering och fattigdom som tvingar människor att tigga.

Red’s kom:
Med ”människor” avses alltså romer från Rumänien och Bulgarien, och frågan är varför en enskild kommun i Sverige ska arbeta för andra länder, förutom att det bryter mot kommunallagen.

David Lega (KD) m fl vill särbehandla romer, men enligt kommunallagen får en kommun inte agera välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare. Dessutom ska kommunen följa likabehandlingsprincipen, vilket Göteborgs kommun inte gör när de erbjuder skolgång till vissa turisters barn.

Efter ett initiativ av Alliansen förra året har en konkret handlingsplan tagits fram. Enligt den föreslagna planen ska socialsekreterare ägna sig åt uppsökande verksamhet när barn befinner sig i olämpliga miljöer, exempelvis boende på parkeringsplatser.

Red’s kom:
Om andra länders barn far illa i Sverige så är det utvisning som gäller.

Alliansens plan i Göteborg är att Göteborg övertar ansvaret för romers barn

Planen anger också att skola ska erbjudas dessa barn. Detta är en självklarhet, FN:s barnkonvention gäller alla barn, överallt och alltid.

Red’s kom:
Barnkonventionen säger inget om att ett specifikt EU-land ska överta andra EU-länders ansvar för barn.
Se; EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Politiska beslut ska tas baserat på fakta, och inte på lögner. Barnkonventionen är inte en lag i Sverige, och även om de allmänt formulerade rekommendationerna i denna konvention riktar sig till all världens barn så innebär den inte att Sverige ska ta över ansvaret för romers barn. Det är bara extremt okunniga personer (t ex Soraya Post) som kastar ur sig dessa dumheter, utan att ens läsa barnkonventionen.

Beslut tas i morgon

I morgon, onsdag, ska kommunstyrelsen fatta beslut om planen.

Red’s kom:
Om kommunens politiker tar ett lagvidrigt beslut att fortsätta erbjuda utbildning till romers barn på skattebetalarnas bekostnad – vilket politikerna naturligtvis kommer att göra, utan någon konsekvensanalays – så kan detta beslut överklagas av medborgarna;

LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Vilket ansvar har hemlandet (Rumänien)?

Ansvaret för att EU-medborgare lever i fattigdom, utanförskap och diskriminering ligger dock på hemlandet.

Red’s kom:
Varför skulle det vara någon skillnad i ansvarsfördelningen specifikt när det gäller barn?
Varför skulle Rumänien ha ansvar för ”att EU-medborgare lever i fattigdom, utanförskap och diskriminering”, men inte för landets barn?

David Lega (KD) okunnig om vilka möjligheter som finns

När det finns EU-länder som, trots erbjudet bistånd, inte vidtar lämpliga åtgärder så måste EU tydligt markera genom olika typer av sanktioner.

Red’s kom:
Detta är ett av de mest uttjatade påståenden i debatten. Ja, vi vet alla vad EU borde göra, men att hela tiden bara tycka att EU ska ta sitt ansvar, på vilket sätt blir något bättre av det?

Det är handling och inte vaga ord som behövs. Det minsta som politiker borde göra är att komma med konkreta förslag. Men förslagen lyser med sin frånvaro, som alltid. Ekklare då för kommunen att välja en simpel lösning som bara döljer problemen temporärt.

Politiker är extremt fega, och det är ofrånkomligt att denna extrema feghet drabbar medborgarna.

Vilka förslag löser vilka problem?

Ett antal förslag har hörts i debatten, alltifrån att man ska kunna få stöd ur EU:s socialfond utan att själv bidra med egna medel, till att Sverige bör avstå från att betala avgift till EU till dess att EU löst frågan.

Red’s kom:
Först gör man en analys över vilka problem som finns. Efter en konsekvensanalys fastställer man vilken åtgärd – om någon – som ska lösa vilket problem.

Man gör inte som många politiker vill och genomför ostrukturerade, allmänna åtgärder som man tror löser alla problemställningar av skiftande karaktär, men som istället endast bygger på problemen.

Uteslutet med uteslutning av Rumänien ur EU

Även frågan om enskilda länder ytterst borde kunna bli uteslutna ur unionen bör prövas.

Red’s kom:
Precis som med t ex brottslingar i Sverige så kommer länder i EU undan bara man bryr sig tillräckligt lite. EU är en feg organisation och de få personer som bestämmer där skulle aldrig våga utesluta Rumänien, eller ens hota om detta.

Uteslutet att S+MP-regeringen sätter press på Rumänien

Regeringen bör se över vilka åtgärder som är lämpliga för att sätta den press som tyvärr krävs för att lösa frågan.

Red’s kom:
Retorik som inte tillför det minsta. Politiker vågar inte ens föreslå åtgärder eftersom de är rädda för att kritiseras.

S+MP-regeringen är nog den sista regering inom EU som skulle ”se över” att sätta press på Rumänien.

Uteslutet att Rumänien skulle betala andra länders kostnader för Rumänien

Kommuner, som Göteborg, bör se över möjligheten att fakturera medlemsstater som inte tar ansvar för sina medborgare. Jag kommer att föreslå kommunstyrelsen att Göteborg ser över denna möjlighet. Det kan inte vara meningen att svenska kommuner ska stå för kostnader för andra EU-länder.

Red’s kom:
Denna okunniga David Lega (KD) lever i drömmarnas värld. Sverige har, precis som EU, lärt Rumänien att de inte behöver betala för några kostnader som de åsamkar andra länder.

Rumänien betalar t ex inte en enda vårdfaktura för sina medborgare, vilket lett till att landstingen i Sverige helt enkelt struntar i att följa regelverken och inte ens debiterar Rumänien för det som de är skyldiga att betala.
Se bl a;
Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media
Klicka härför att gå till artikeln i GP, 2015-09-08
Se även bl a;
50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Svenska kommuner kan inte lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Sofia Mirjamsdotter på mittmedia skriver återigen om sina personliga synpunkter på kommunens olagliga försörjning av tiggare från andra länder.
Se; Sundsvalls kommun vill erbjuda subventionerat boende för inte bara EU-tiggare, utan till alla världsmedborgare
Som alltid är hennes synpunkter kliniskt rena från vad regelverken säger, och från de egna invånarnas synpunkter och rättigheter. Det handlar enbart om felgrundade känsloargument med felriktade satsningar;

Förra vintern överrumplades Sundsvall av de tiggare från Rumänien och Bulgarien som sov ute, på järnvägsstationen, i pappkartonger och andra mindre lämpliga platser.

Visst stöd av kommunen = Skattebetalarna står för allt

Privata initiativ med visst stöd av kommunen…

Red’s kom
Visst stöd” av kommunen? Det är kommunens skattebetalare som – utan att få säga sin mening om detta – genom politikerna tvingats att försörja andra länders medborgare, trots att det inte är lagenligt.

Kommunen bygger kåkstad

… gjorde att ett läger växte fram i hamnen, som försågs med el och bajamaja för att hålla den värsta misären på avstånd.

Red’s kom:
Dvs kommunens politiker försåg tiggarna med en kåkstad på skattebetalarnas bekostnad.

EU’s fria rörlighet – tandlöst regelverk som måste skrivas om

Men lägret har varit omtvistat, och det är heller inte en lämplig plats för det permanenta boende som det nu blivit för många av tiggarna.

Red’s kom:
Självklart blir det ett permanent boende för tiggare, eftersom ingen av tiggarna bryr sig det minsta om att EU’s tandlösa regelverk ger dem maximalt tre månaders vistelse i Sverige, under förutsättning att de är självförsörjande.

Varför finns det inget politiskt parti i Sverige som ställer krav på EU att uppdatera regelverket för den fria rörligheten inom EU, efter de förhållanden som gäller idag, så att denna fria rörlighet inte kan fortsätta att missbrukas?

Är en lösning inte en lösning

Att bara fösa iväg dem skulle vara omänskligt, olämpligt, och inte lösa några problem.

Red’s kom:
Det är inte en komplett lösning på fattigdomen i världen. Men förutom att det är en dellösning på tiggarnas utsatthet att avhysa, och i förekommande fall utvisa, så är det en lösning på kommunens problem.

Sundsvalls politiker har istället valt att bryta mot kommunallagen.

Är att upprätthålla tiggarnas utsatthet den bästa lösningen?

Att däremot försöka hitta en lämpligare plats och förse den med något bättre faciliteter än i det nuvarande lägret är det bästa kommunen kan göra.

Red’s kom:
Märk hur extremt subjektivt och vinklat Sofia Mirjamsdotter uttrycker sig;
– Att avhysa dem som bryter mot lagen och verka i allas intresse kallar hon ”fösa iväg” och att det inte är att ”lösa några problem”.
– Att finansiera tiggeriet och upprätthålla tiggarnas utsatthet, till nackdel för samtliga parter, kallar hon ”det bästa kommunen kan göra”.

Det är bara okunniga personer – i regel vänsterextremister – som tror att försörjning av andra länders tiggare är ”det bästa”.

Härbärge för andra länders tiggare är fel och lagstridigt

Att redan nu börja leta efter härbärge inför vintern är också helt rätt av kommunen, då de förra vintern tycktes tagna på sängen och det dröjde lite för länge innan sovplatserna i Fläsian gjordes tillgängliga för tiggarna.

Red’s kom:
Logiken falerar rejält.

Sundsvall permanentar tiggarnas boende – Tiggarna ställer krav

Tiggarna själva säger att de vill bo kvar. Det är inte konstigt. De har gjort sig hemmastadda, att flytta är bökigt. De känner sig trygga med den omgivning de nu befinner sig i och de flesta av oss kan förstå att det är besvärligt att ryckas upp och tvingas flytta till en okänd plats.

Red’s kom:
Tiggarna nöjer sig inte bara med att bli försörjda av skattebetalarna, de anser sig dessutom ha rätt att bestämma var i kommunen de ska få bo på skattebetalarnas bekostnad.

Kraven från tiggarna blir allt större. Se t ex i Malmö där tiggarna kräver inte bara att kommunen ska ge dem gratis boende utan även arbete, utan att de ska behöva göra någon ansträngning själva;
Tiggare/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Se även;
Romer startar förening för att pressa Sverige på jobb och bostad till EU-migranter

Standardhöjning för tiggarna

Detta bör kommunen inte ta hänsyn till i det här fallet, detta eftersom – om det nu blir som det sägs – den nya platsen kommer att hålla högre standard än den nuvarande, något som jag är säker på att de boende kommer att uppskatta när de väl fått göra sig hemmastadda.

Red’s kom:
Frågan är varför kommunen ska ta hänsyn överhuvudtaget till vilka krav tiggarna har på hur de ska försörjas av kommunens skattebetalare?

Är avhysning att lämna tiggarna åt sitt öde?

En annan åtgärd, som vore fullt lagligt och som tillämpats på andra platser i landet vore att endast avhysa dem och lämna dem åt sitt eget öde. Inför det alternativet är valet inte svårt.

Red’s kom:
Är avhysning att lämna tiggarna åt sitt öde? Eller kan det vara så att tiggarna själva har möjlighet att påverka sina liv, så som andra människor har i världen, även om deras utsatthet begränsar alternativen?

Det finns inget stöd i lagen för att erbjuda gratis hemresa, så som många kommuner gör, men det är i alla fall ett mindre allvarligt brott än att försörja tiggarna. Varför skulle detta inte vara ett alternativ för kommunen?

Tiggarna är här för att stanna, om Sverige inte bestämmer något annat

Tiggarna är här för att stanna,…

Red’s kom:
Ja, så länge Sveriges inställning är att andra länders tiggare bestämmer över Sverige så är tiggarna här för att stanna.
Men om Sverige som stat, och kommuner, bestämmer sig för att följa medborgarnas vilja och Svea rikes lag, samt verka i allas intresse, så är det inte utländska medborgare som bestämmer om svenska medborgare ska stå för deras försörjning på lokal nivå i Sverige.

Floskler: Måste försörja tiggare, så att de inte fryser ihjäl

… att då ordna så att de slipper frysa och har möjlighet att sköta personlig hygien är det minsta vi kan göra,..

Red’s kom:
Det är ett val EU-tiggarna har. Om de vill frysa spenderar de vintern i norra Sverige, om de inte vill frysa så åker hem till sitt hem, dvs i Rumänien eller Bulgarien.

Det finns naturligtvis en anledning till att tiggare åker ända upp till norra Sverige. Det är där vänsterblocket har sitt starkaste fäste och kunskapen bland politikerna är den lägsta, varför enskilda kommuner också i större omfattning finansierar tiggeriet på olika sätt.

Tiggarna jublar

… och det kan och bör göras även om de själva inte jublar till att börja med.

Red’s kom:
Tiggarna jublar över att Sverige är ett av få länder i EU där de, genom vänsterextremister och religiösa organisationer, lyckats få del av skattemedel som enligt lag skulle gått tillbaka till de egna medborgarna men som nu istället går till försörjning av rumänska och bulgariska medborgare.

Sundsvalls kommun agerar nu humant och rakryggat, betydligt bättre än de gjorde i vintras.

Red’s kom:
Det är en inställning som okunniga vänsterextremister har. Men de som är lite mer initierade, och kan tänka längre än i ett steg, förstår att dessa åtgärder alls inte är humana.

Att kalla det ”rakryggat” att bryta mot lagen och i praktiken försnilla pengar från medborgarna är kanske inte riktigt den rätta benämningen.Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-09-03
Se även bl a;
EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Svenska kyrkan & Hela Människan vill få Norrköpings kommun att bekosta härbärge för EU-migranter

Det är långt ifrån säkert att tiggare i Norrköping får nattlogi i vinter. Nu vill Svenska Kyrkan och Hela Människan (Hela Människan är en del av Svenska Kyrkan) väcka kommunen.

Förra vintern öppnade den ideella kristna organisationen Hela Människan ett härbärge för tiggare i Norrköping med stöd av svenska kyrkan och kommunen.
– Jag är hundra på att flera av dem kommer tillbaka till vintern, säger Barbro Eriksson som, för hjälporganisationen Hela Människan, jobbade på härbärget under vårvintern.

Red’s kom:
Naturligtvis är de som jobbat på härbärget hundra procent säker på detta, men frågan är varför de är säkra på något som är omöjligt att veta?

Tiggare i Sverige för att de inte kvalificerar sig för jobb i Rumänien/Bulgarien

Hon påpekar att tiggarna på Norrköpings gator visserligen är färre just nu men att det beror på att romerna ofta har tillfälle till sommarjobb i sina hemländer.
– Då kan de hjälpa till på gårdar och liknande och få chans att träffa sina familjer. Men annars är det ju därför de är här – för att de som är romer inte kan få jobb i Rumänien och Bulgarien.

Red’s kom:
Det finns många fattiga (125 miljoner) i EU, som heller inte kan få jobb, men de kommer ändå inte till Sverige för att tigga.

Hela Människan vill ha pengar för att cementera EU-migranters utanförskap och befästa deras utsatthet

Nu när vi går mot kallare tider känner Barbro Eriksson och Ulf Larnemark, chef för Hela Människan i Norrköping, att Norrköping behöver hjälpa de nödställda personer som kommer att befinna sig här.

Red’s kom:
Om EU-migranter kommer hit så kan de säkert ta sig hem.

Enligt kommunallagen får kommunen inte finansiera boende för utländska medborgare. Kommunen kan inte välja ut en specifik grupp av turister och ge dem särrättigheter.

– Men om vi ska kunna öppna i november behöver vi ha besked nu i september, säger Ulf Larnemark.

Red’s kom:
För ideeella och religiösa organisationer handlar det bara om få sig tilldelat pengar. Det handlar inte om att hjälpa EU-migranter för det gör man givetvis inte genom att erbjuda gratis boende till dem i Sverige.

Lars Stjernkvist (S) initierade brott mot kommunallagen

Förra hösten var det kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) som väckte frågan om ett härbärge när han kallade ideella aktörer till ett möte för att diskutera frågan.
– Jag tror att man hoppades att vi skulle ta den kostnaden, säger Ulf Larnemark, Hela Människan.

Red’s kom:
Ja, om politikerna följt lagen så får denna välgörenhet för specifikt romer inte finansieras med skattemedel.

Senare, när vintern redan var här, blev insikten stor om att något snabbt måste göras.
– Jag kom på att vi skulle kunna starta ett härbärge snabbt genom att bidra med arbetet och personalen om Svenska Kyrkan och kommunen också ställde upp, säger Lars Stjernkvist (S).

Red’s kom:
Men någon hänsyn till kommunallagen och likabehandlingsprincipen kom Lars Stjernkvist (S) inte på.

Svenska kyrkan drog in 300 000 kr på EU-migranterna

Kyrkoherden Thomas Wärfman såg till att kyrkan stod för härbärgets lokal, Matteusgården, och inventarierna. Han pratade också med kommunen som stod för de 300 000 kronor som härbärget kostade.

Red’s kom:
Det socialdemokratiska styret borde skämmas som lägger 300 000 kr av medborgarnas pengar på något som inte tillför något för någon, utan tvärtom skadar alla parter.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna Internettjänst, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Alla vänsterstyrda kommuner vill jämföra sig med det vänsterstyrda Linköping

Men trots att Linköpings kommun har budgeterat 3 miljoner kronor för härbärgen och luncher till tiggare i år lägger inte Norrköpings socialnämnd en krona.

Red’s kom:
Sanningen är illa nog, det finns ingen anledning att överdriva. Linköping lägger 2,5 miljoner kr 2015 (om de inte petat in ytterligare ½ miljon i efterskott) på åtgärder för 40 av Sveriges upp till 6 000 EU-tiggare. Pengar som inte tillför något och som är i strid med lagen.
Se; Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

Linköpings kommun (FP, Daniel Andersson, omsorgsnämnden, Linköping) resonerar som ”Ingen ska frysa ihjäl på våra gator”. Det är dylika floskler som man argumenterar med, istället för sakargument, för att inte följa lagen.

Hela Människan vill att skattebetalarna ska stå för 550 000 kr till boende för andra länders medborgare

Man går inte utanför sin budget med de 550 000 kronor som skulle behövas för ett vinteröppet härbärge.

Red’s kom:
Dvs för ett okänt antal EU-tiggare. Ansvariga i kommuner som t o m budgeterar för att romer ska få bo gratis borde lagföras.

Kommunen ska följa lagen, inte följa andra kommuner

– Det kan bli en mild vinter och det kan vara så att länderna de kommer ifrån tar ett större ansvar så att vi kan ställa upp efter behov, säger ordföranden Roger Källs (S) som inte tycker att städerna ska snegla för mycket på varandra.

Red’s kom:
Det var ju ovanligt förnuftigt om Roger Källs med det menar att kommunen ska göra vad som är rätt och riktigt enligt regelverken, där kommunen är skyldig att värna om sina egna medborgare, men inte får spendera skattemedel på att försörja andra länders medborgare.
Klicka här för att gå till artikeln i NT, 2015-09-04
Se även bl a;
Polisen i Norrköping ”belägrad” av EU-migranter som begår miljöbrott


Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund


KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar


Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvalls kommun tar nu politisk ställning angående situationen med tiggarna.

Det innebär att ett härbärge inrättas i vinter samt att de får flytta från sin nuvarande campingplats.
– Det är inte säkert med järnvägen och tunga fordon där. Vi kommer att hitta en ny plats åt dem som uppfyller samhällets krav, säger Hans-Åke Oxelhöjd, fastighetsstrateg.

Red’s kom:
Är ”samhällets krav ” (vilket samhälle?) subventionerat boende för utländska medborgare?
Men kommunallagen – dvs lag! – vill Sundsvalls politiker inte följa.

Boende för EU-migranter ska vara centralt beläget i staden

– Inget är bestämt utan vi tittar på några platser. Men vi söker en central och offentlig plats som inte inbjuder till ingrepp. Med tanke på vad som hänt på andra håll så är säkerhetsaspekten jätteviktig, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Red’s kom:
En offentlig plats som inte ”inbjuder till ingrepp”?

Fler förmåner leder till fler tiggare

Sundsvall har på några år märkt av en rejäl ökning av antalet EU-medborgare

Red’s kom:
EU-medborgare? Eller EU-migranter, dvs romer?

Det är givet att förmåner till en specifik grupp utländska medborgare leder till fler som vill dra nytta av dessa förmåner.
Se; Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter

Tjänstemännens åtgärder?

Men här har det saknats ett politiskt ställningstagande för att tjänstemannaorganisationen ska kunna utföra sina åtgärder.

Red’s kom:
Märklig retorik.

För att tjänstemannaorganisationen ska kunna utföra sina åtgärder”? Tjänstemännen har alltså en egen agenda men vågar inte själva bryta mot lagen, utan direktiv om detta från politikerna.

Bodil Hansson (S) söker vägledning

På plan- och utvecklingsutskottets senaste möte fastställdes en rad beslut där det längre fram i september kommer att fattas slutgiltiga beslut kring.
– Det är klart att det är viktigt att vi fattar beslut kring detta. Det behövs så att vi vet hur vi ska förhålla oss och något som kan ge oss vägledning, säger Bodil Hansson (S), ordförande i plan- och utvecklingsutskottet.

Red’s kom:
Här är en vägledning: Följ kommunallagen och likabehandlingsprincipen, vilket innebär att kommunen inte har rätt att använda skattemedel för att finansiera tiggeri av utländska medborgare.

Medborgarnas pengar går till utländska medborgare

Politikerna hade olika alternativ att ta ställning till som reglerade vilket ansvar kommunen ska ta.

Red’s kom:
Tydligen var inte ett av dessa alternativ att kommunen ska följa lagen och värna om de egna medborgarnas intressen.
Sundsvalls politiker väljer istället att utnyttja de pengar som annars skulle gått tillbaka till medborgarna för välgörenhet till andra länders medborgare.

Kommunen har inte mer ansvar för turister från Rumänien än turister från något annat land.

Kommunen försöker kringgå lagen – SUBVENTIONERAT BOENDE FÖR ALLA I HELA VÄRLDEN!

Valet blev ett alternativ som innefattar följande:
Kommunen upprättar även i vinter ett härbärge som kan nyttjas av alla, oavsett medborgarskap.

Red’s kom:
Om politiker varit lika duktiga på att tillvarata medborgarnas intressen som de är på att lura, manipulera och bedra hade utvecklingen kunnat ta stora steg framåt. Att lägga till ”oavsett medborgarskap” – bara för att de vet att det ändå bara är EU-migranter som nyttjar förmånerna – är fult. Smutsiga trick som detta hör inte hemma i ett demokratiskt land.

Det enda som detta trick av kommunen kanske löser är att kringgå likabehandlingsprincipen. Det kringgår inte kommunallagen. Dvs kommunen kan kanske erbjuda de egna invånarna subventionerat härbärge/camping, men inte andra länders medborgare – inte minst eftersom det i så fall konkurrerar med hotell, etc. Kommunen kan inte ens erbjuda detta för andra svenska kommuners invånare.

Upphandling planeras för var boendet ska finnas

Det är osäkert om det blir på Fläsians camping eftersom en ny upphandling måste genomföras.

Red’s kom:
Är det härbärge eller camping med alla faciliteter som kommunen avser erbjuda EU-migranter?

En avgift?

En avgift tas sedan ut för varje plats.

Red’s kom:
Som vanligt ställer journalister i det vänsterstyrda media inte frågor om det som medborgarna vill veta.
• Hur stor avgift? Kommer den att bli runt 20-30 kr/dygn som i Helsingborg?
• Vad händer när avgift inte betalas?
• Vad får man för denna avgift?

Husvagnsuppställning för alla i världen

Det kommer även att inrättas en plats där ”de utsatta EU-medborgarna och andra medborgare kan ställa sina husvagnar”. Området ska inhägnas och ha ett begränsat antal platser samt tydliga förhållningsregler. Det ska även finnas en sanitetsanläggning med dusch, toalett samt elanslutning.

Red’s kom:
Vad är det egentligen Sundsvalls kommun planerar för all världens medborgare? Subventionerat härbärge eller natthärbärge plus subventionerad camping med alla faciliteter och/eller gratis/subventionerad uppställningsplats för husvagnar med dusch, toalett och el?

Detta smutsiga trick med gratis/subventionerat boende för EU-migranter där politikerna låtsas som att det är för alla kommer säkert fler vänsterstyrda kommuner att anamma. Inte minst Lund. Trots att det ändå inte är lagenligt.

Hemlig avgift

Kommunen tar ut en avgift mot detta.

Red’s kom:
Avgift för uppställning av husvagn med hur mycket?
Det är skrämmande hur politiker med stöd av det vänsterstyrda media kan undanhålla information och ge en missvisande bild av vad som gäller, och komma undan med detta.

”Modell” fungerar bara så länge ingen överklagar kommunens lagstridiga beslut

– Vi befinner oss i dag i en modell som vi tycker fungerat bra och det är utifrån den som vi resonerat oss fram, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Denna modell fungerar bra enbart för att medborgarna inte engagerar sig och överklagar kommunens felaktiga beslut.

Inget alternativ till natthärbärge finns?

– Vi tycker att ett natthärbärge under vintern är en nödvändig åtgärd så ingen riskerar att frysa ihjäl, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Om det blir kallt nog kan vi vara säkra på att EU-migranterna hellre väljer att bo hemma.

Och för de EU-migranter som förlitar sig på välgörenhet med skattemedel, så finns det ett ypperligt alternativ som är lika olagligt, men bättre för alla parter; Gratis hemresa.

Vad vill majoriteten? Ska politiker följa folkets vilja?

– Det är många som har åsikter om kommunen att vi gör för lite, medan andra tycker att vi gör mycket. Det är en svår avvägning, men vi tycker det här är rimligt, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Typiska politikerfloskler. Vi vet alla att människor tycker olika. Det behöver vi inte informeras om. Frågan är vad majoriteten tycker och om politiker ska följa folkviljan.

Ingen politiker har någonsin fått frågan av det vänsterstyrda media om de tycker att folkviljan ska följas.

Socialnämnden får samordningsansvar för EU-tiggare

Det blir även socialnämnden som får samordningsansvaret för hanteringen av tiggarna.

Beslut om härbärge/natthärbärge, camping, uppställningsplats tas i slutet av september

I slutet av september fattas ett definitivt beslut på kommunfullmäktiges möte.

Red’s kom:
När detta politiska beslut tagits om härbärge och camping för EU-migranter (även om kommunen hävdar att det är för alla, så är det uppenbart att förmånerna riktas mot specifikt EU-migranter, och bara denna grupp kommer att nyttja förmånerna) kan varje enskild medborgare överklaga beslutet;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som vänsterblocket vill genomföra i Sundsvall, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranterKlicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-09-04
Se även bl a;
EU-migranter tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas

Philip Sandberg (FP), oppositionsråd i Lunds kommun, kritiserar MP i lund för deras vilja att bryta mot lagen och ställer frågan när det är befogat att åsidosätta grundläggande rättsprinciper så som MP Lund vill göra;

Peter Bergwall, Miljöpartiets andranamn i Lund, driver frågan att kommunen ska stå för bostad, försörjning och tillgång till gratis mark till EU-migranter och andra grupper som befinner sig här tillfälligt. Därmed menar Bergwall att man ska åsidosätta principer om allas likhet inför lagen.

Red’s kom:
Det särskilda gynnande av en viss grupp utländska medborgare som MP i Lund förespråkar är inte förenligt med kommunallagen som klargör att kommunen enbart ska verka i de egna medborgarnas intresse. Att förse specifikt romer med en boplats på skattebetalarnas bekostnad är varken lagenligt eller moraliskt försvarbart på något sätt.

Not. Inga ”andra grupper” än romer avses. Det var bara något Peter Bergwall hittade på i sin insändare för att försöka dölja de orättvisor och lagbrott som han tycker är ok att begå som politiker.

Miljöpartiets och Socialdemokraternas agerande är bara för att välja det som är enklast för dem personligen. Vad det kostar skattebetalarna bryr de sig inte om lika lite som de tar någon notis om alla andra negativa konsekvenser.

I Malmö vill MP följa lagen, i Lund vill MP bryta mot lagen

Detta står i skarp kontrast till Malmös kommunalråd Nils Karlsson (MP) som skriver;

Samtidigt måste vi använda samma regelverk för er (EU-migranter) som för andra som tillfälligt vistas i staden. Det är inte lagligt att bosätta sig på någon annans mark utan tillstånd.

Peter Bergwall (MP), Lund, förespråkar sabotage mot oppositionspartiers information

Men det är inte första gången Peter Bergwall (MP) anser att det står var och en fritt att bryta mot svensk lagstiftning.

Den 3 augusti kommenterade han uppmaningarna om lagbrott från Vänsterpartiets partiföreträdare i Lund när hon ansåg att ett annat riksdagspartis reklam skulle vandaliseras i Stockholms tunnelbana.

Red’s kom:
Förtydligande: Det var Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet Lund, som via sociala medier uppmanade allmänheten att riva ner reklam och förstöra Sverigedemokraternas informationskampanj (V-politiker: Riv ner SD-reklam).

Vice statsminister Åsa Romson (MP) gick ut och fördömde detta även om hon mycket riktigt påpekade att reklamen varit stötande. Men Peter Bergwall höll inte med sin partiledare. Istället skrev han på Facebook ”jag försvarar civil olydnad när den är befogad och det tycker jag den är i det här fallet”.Peter Bergwall MP Lund

När politiker både själva vill bryta mot lagen och uppmanar andra till lagbrott, vilka signaler sänder det?

Är det ett sådant samhälle vi vill ha där var och en ska avgöra när det är befogat att bryta mot de gemensamma spelregler vi politiker har antagit i Sveriges riksdag i form av svensk lagstiftning? Hur ställer sig Miljöpartiet till ett sådant synsätt?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-09-03Not. 86% av 203 läsare håller just nu med FP Lund.

Se även bl a;
FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

Västerås kommun satsar en halv miljon kr nästa år på hemlösa EU-migranter.

Red’s kom:
I så fall innebär det att inga pengar går till landets EU-migranter, eftersom de inte är hemlösa. Dessutom innebär en ”satsning” att det är pengar som kommunen får igen på något sätt. Så är det ju inte.

Kommunstyrelsen beslutat att strategi ska tas fram för hur ½ miljon kr ska kunna gå till andra länders medborgare

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny strategi inom den närmaste tiden för att kommunen ska kunna möta EU-migranter.

Red’s kom:
En strategi för att ”möta EU-migranter” borde – i allas intresse – istället vara en strategi för att göra det ointressant för EU-migranternas välfärdsturism.

Eftersom ett dylikt beslut om välgörenhet för andra länders medborgare strider mot kommunallagen kan man bara hoppas att det finns någon medborgare i Västerås som tycker att lagen ska följas och därför omedelbart överklagar kommunens beslut.

Varje enskild medborgare kan överklaga kommunens beslut;
LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

– Så länge folk kommer hit så måste vi behandla alla på samma sätt, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Red’s kom:
Folk”? Vad Anders Teljebäck (S) menar – men inte vågar säga rakt ut – är;
Vi ska behandla alla utom romer på samma sätt. Längre ner på denna sida säger Anders Teljebäck (S) t ex att kommunen ska betala romernas hemresa. Är det vad Anders Teljebäck (S) tycker är att behandla alla på samma sätt?

SOCIALDEMOKRATERNA VERKAR INTE I VÄLJARNAS INTRESSE
EU-migranter kommer hit för att politiker som Anders Teljebäck (S) – precis som EU-migranterna – inte respekterar lagen och att det inte blir några konsekvenser av att bryta mot lagen.

Socialdemokraterna kan inte skilja på problemen i Sverige och problemen i Rumänien

– Vi kan inte lösa problemet, eftersom det ligger på en nationell nivå, men vi måste och kan försöka att hantera situationen på bästa sätt lokalt här i Västerås, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Red’s kom:
Lösa ”problemet”? Vänsterextremister vill gärna blanda ihop olika problem för att försöka försvåra en saklig diskussion. Anders Teljebäck (S) slår ihop problemen med EU-migranterna i Sverige, som kommunen har ansvar för, med problemen med EU-migranternas utsatthet, som hemlandet och EU har ansvar för.

Medan ”problemet” i Rumänien inte kan lösas av en enskild kommun i Sverige så kan ”problemet” i kommunen ganska enkelt lösas, om bara viljan hade funnits där.

Socialdemokraterna vill samarbeta med den obskyra Stadsmissionen

Förra vintern samarbetade kommunen med Stadsmissionen och man skapade en mötesplats för att hjälpa EU-migranterna. Under två timmars tid om dagen fick de möjlighet att tvätta sina kläder och duscha.
– Vi hoppas på att kunna göra om samma samarbete och även kunna jobba tillsammans med andra aktörer. Det viktigaste är att hitta ett bra förhållningssätt och försöka göra det bättre för de som kommer hit, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Vad kommunens invånare tycker och vad som är bäst för dem saknar uppenbart betydelse för Socialdemokraterna.


VLT skriver under rubriken ”Kommunen avsätter en halv miljon åt tiggarna”;

En ny strategi ska hjälpa kommunen att hantera de hemlösa EU-migranterna.

Red’s kom:
Tiggarna är alltså inte hemlösa. Det är bara sociala turister som saknar och inte vill eller kan betala för semesterbostad i Sverige, och därmed saknar rätt att vistas i landet.

Budgeterat ½ miljon kronor 2016 för att försörja tiggare

Nu kommer en sådan handlingsplan snart att vara färdig. I budgeten för nästa år har kommunstyrelsen avsatt en halv miljon kronor för att möta tiggare utan bostad i Västerås.

Red’s kom:
Hur mycket av dessa skattemedel kommer att gå till Stadsmissionen? Hur mycket har Stadsmissionen tjänat på detta tidigare?

Pengar budgeterats för en okänd strategi

– Pengarna ska stötta den strategi som vi har fattat beslut om att ta fram, säger kommunalråd Anders Teljebäck (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Strategi för vad?

Vad kommer strategin att gå ut på?
-Det handlar om att samarbeta med andra aktörer, som t ex stadsmissionen, för att hitta en mötesplats för EU-migranter. Det handlar om hur vi ska hantera situationen och kunna kommunicera med varandra i den här frågan, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Vore kanske inte rätt väg att först ta fram en strategi och sedan bestämma hur mycket och om – inte minst ur juridisk synpunkt – pengar ska avsättas för att försörja EU-migranter?

Hur ska ½ miljon kr hjälpa hur många tiggare?

Vad innebär det konkret för de hemlösa EU-migranternas del?
– Vad vi kan bidra med är att de får ett bra bemötande här i staden. De har tre månader på sig att hitta arbete och jobb precis som alla andra, där kan vi inte göra skillnad beroende på vilket land man kommer ifrån. Men det rör sig samtidigt om utsatta människor som behöver hjälp med det mest akuta. Till exempel ordnade Stadsmissionen en mötesplats under vintern, som var öppen två timmar om dagen så att hemlösa kunde komma dit och tvätta kläder och duscha. Vi kan även bidra med akut bistånd, som hjälp med hemresa, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Många ord, men föga konkret.

Med vilken rätt betalar kommunen hemresa för EU-migranter? Speciellt med tanke på att ingen annan än romer erbjuds denna gratis hemresa, liksom att inget land i världen – inkl. Rumänien – erbjuder denna förmån för svenskar.

Regeringen vaknat sent… eller inte alls?

– Jag tycker att regeringen har vaknat väldigt sent i den här frågan, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Sent? S+MP-regeringen har på intet sätt vaknat överhuvudtaget.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-01
Se även bl a;
Vänsterpartiet vill stödja tiggeriet i Västerås mer, krav på handlingsplan för EU-migranter

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Tiggare tvingas betala för sovplats och plats att tigga i Västerås


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


Stadsmissionen och Räddningsmissionen/Podrom sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri

Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten

Nu har ett överklagande, enligt vad här tidigare tipsats om, lämnats in till förvaltningsrätten angående kommunens beslut att erbjuda tiggarbarn skolgång. Märkligt nog var det varken en Sverigedemokrat eller Moderat som tog detta steg att försöka skapa lite ordning i kaoset, utan en Centerpartist.

Ingvar Byström (C) har överklagat Örnsköldsviks kommunstyrelses beslut att ge möjlighet för migranters barn att gå i skola. Beslutet har överklagats hos förvaltningsrätten i Härnösand.

Skola för tiggarbarn inte en kommunal angelägenhet

Han menar att skolgången inte är en kommunal angelägenhet.
– I kommunallagens första paragraf står att kommunerna ska ägna sig åt sina egna angelägenheter.
Underförstått är skolgång för EU-migranters barn inte en angelägenhet för Örnsköldsvik.

Red’s kom:
Kommunallagen:
2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
Allmänna befogenheter
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunallagen inte uppdaterad för nya förhållanden med fri rörlighet inom EU

– Kommunallagen är inte skriven för den nya situation vi har med öppna gränser, säger Ingvar Byström (C).

Regering och riksdag skjuter alla frågor om EU-migranter framför sig

– Jag är jädrigt less på en riksdag och en regering som inte vågar sätta ned foten. De skjuter bara den här frågan ifrån sig, säger Ingvar Byström (C).

Kommuner hanterar skolgång för tiggarbarn olika

Ingvar Byström (C) konstaterar också – vilket även kommunstyrelsen gjort – att man gör på olika sätt i frågan i landets kommuner.

Red’s kom:
Ja, i Göteborgs kommun har vänsterblocket valt en annan väg, och lyckats få igenom detta eftersom ingen (märkligt nog) överklagat kommunens beslut att erbjuda skolgång för tiggarbarn.

Kommer regering och riksdag att vakna?

– Jag hoppas att förvaltningsrätten ska få problem med min överklagan – och det kommer den att få. Och jag hoppas att den tvingar regering och riksdag att säga någonting. Inte mig emot om Löfven och kompani i Stockholm får svettas.

Red’s kom:
Man ska nog inte ha några förhoppningar om att regering och riksdag kommer att bryta sin tystnad. I det fall de har några kommentarer i frågan så kommer det att bli; ”Vi får nu först se vad förvaltningsrätten kommer fram till.

S+MP-regeringen kommer sedan att lägga till något intetsägande om att de avvaktar den nationella samordnarens rapport i februari 2016.

Det ska dock understrykas att såväl justitieministern som den nationella samordnaren för EU-migranter redan tydligt markerat vad som gäller; ingen skola för tiggarbarn.

Dessutom har Skolväsendets överklagandenämnd kommit fram till att skolgång inte ska erbjudas barn till EU-migranter;

Det är min förhoppning att fler kommunala beslut, där EU-migranter favoriseras av kommunen, överklagas (främst avseende skola härbärge/bostad, men även alla andra förmåner som vissa kommuner ger EU-migranter på ett respektlöst sätt gentemot de egna medborgarna);

Varje enskild medborgare kan överklaga kommunens beslut;
LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

Skolgång för barn som vistas 3 månader i kommunen skapar problem, inte minst språkmässigt

Vilken är din egen åsikt om skolgången?
– Jag tror att det är väldigt långsökt, tro att det går att bedriva skolgång för barn som är här i tre månader. De praktiska problemen, inte minst med språket, gör det för svårt.

Red’s kom:
Nu har jag inte sett aktuellt överklagande av beslutet om skola för tiggarbarn, men jag misstänker att förvaltningsrätten kommer att göra allt för att slippa ta i frågan och därför kommer att avfärda överklagandet med någon formalia som ursäkt.

Örnsköldsviks kommuns beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 4 augusti att låta kommundirektören Magnus Haglund:
• Fortsätta arbetet för ett härbärge vintern 2015/16 under liknande premisser som förra vintern.
• Fortsätta arbetet med att skolpliktiga barn ska kunna få möjlighet att gå i skolan.
• Följa den åtgärdsplan som säger att resecentrum ska fungera som just resecentrum och stängas nattetid, d v s att EU-migranterna inte får sova där.

Glenn Nordlund (S)

Glenn Nordlund (S), kommunstyrelsens ordförande, konstaterar att kommunerna gör olika i skolfrågan.
– Det finns ingen tydlig linje. Vi har valt att gå efter FN-konventionen, att se barnen.

Red’s kom:
FN-konventionen? Vilken då? Glenn Nordlund (S) vet inte vad han pratar om.

Dessutom, inget har nämnts om någon ”FN-konvention” tidigare. Det är bara något Glenn Nordlund (S) desperat drar till med nu.

Någon FN-konvention har naturligtvis ingenting med saken att göra, precis lika lite som barnkonventionen (som kanske var vad han menade);
EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Ser ni de praktiska problemen med att lösa skolgången?
– Klart vi gör, men man tycks ju ha löst dem på andra ställen.

Red’s kom:
På vilka andra ställen har vilka problem lösts?

Glenn Nordlund (S) medger att det är otillfredsställande att det inte finns nationella regler.
– Nu tittar en nationell utredare på frågan och ska komma med ett förslag till riktlinjer i skolfrågan i höst. Det är bra.

Red’s kom:
Den nationella samordnaren för EU-migranter har varit mycket tydlig i frågan om skolgång för tiggarbarn. Varför vill Glenn Nordlund (S) inte bry sig om det klara beskedet att skolgång inte ska erbjudas samtidigt som han säger säger sig invänta riktlinjer? Som han alltså redan fått.

Vad tycker du om att Ingvar Byström överklagar kommunstyrelsens beslut?
– Alla har rätt att överklaga beslut. Och det är bra att en så här otydlig fråga prövas.

Kommundirektören Magnus Haglund har uppdraget att utreda frågan om skolgången och det arbetet pågår.

Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick genom beslutet

Beslutet att EU-migranters barn ska ges möjlighet att gå i skola i Örnsköldsvik togs i kommunstyrelsen den 4 augusti, men långt ifrån i enighet.

– Ska vi bara erbjuda skola om barnen bor i en utkyld bil? undrar oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind (C).

– Det finns ju en nationell samordnare som arbetar med just den här frågan. Troligen kommer det riktlinjer i oktober. Varför kunde vi inte vänta in dem? Varför ska vi springa före?

Anna-Britta Åkerlind och de övriga i den borgerliga alliansen i kommunstyrelsen hade tilläggsförslag till det förslag i ärendet som tjänstemännen hade arbetat fram:
• Vänta in riktlinjerna som den nationella utredaren beräknas komma med i oktober.
• Att skolgången för migrantbarnen utreds i ett större perspektiv.

Frågan gick till votering, där Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiets och Miljöpartiets representanter vann med 9–6.
– Vi blev jätteöverraskade att vi inte fick in våra små justeringar i beslutet, men det blev uppenbart att det var en väldigt känslig fråga för majoriteten, säger Anna-Britta Åkerlind.


Övrigt om flykting- och migrationsfrågor

Din åsikt rent allmänt i flykting- och migrationsfrågorna?
– Jag har lagt en motion till centerstämman. Min uppfattning är att Europa måste gå fram gemensamt, att det skapas EU-regler.
– Till slut blir det som i Australien, det skickas ut kanonbåtar i Medelhavet, inte räddningsbåtar.
– Vi måste se hur de gör i de andra länderna, säger Ingvar Byström (C).

Och göra konkret?
– Införa tillfälliga uppehållstillstånd.

Ingvar Byström har också en uppfattning kring de ensamkommande flyktingbarnen.
– 40 procent av de ensamkommande kommer till Sverige, som har 2 procent av befolkningen. Det tyder på att något är galet.Klicka här för att gå till artikeln i Allehanda, 2015-09-01
Se även bl a;
EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger


Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas


Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Rätt till skolgång i Sverige för EU-migranters barn, Unicef kan inte motivera


Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?


Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Örnsköldsvik planerar gratis boende och skola specifikt för romer

Örnsköldsviks kommun kommer erbjuda härbärge för tiggare i vinter. Nu överväger man även skola för barnen, enligt kommunalråd Glenn Nordlund (S)

Fortsatt gratis boende till EU-migranter

I Örnsköldsvik kommer man, precis som förra vintern, erbjuda härbärge.
– Ja, det är vår plan att även den här vintern ha ett härbärge igång, säger kommunalrådet Glenn Nordlund (S).

Red’s kom:
Tydligen vill kommunen inte följa kommunallagen.

Varje enskild medborgare kan därmed överklaga kommunens beslut;
LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

Vill erbjuda utländska tiggarbarn skolgång i kommunen

Kommunen planerar också att ordna skolgång för barnen i de utsatta familjerna.
– Det är vår ambition att kunna ha det också, i någon form. Men vilken form det kan vara är inte klart, säger Glenn Nordlund (S).

Red’s kom:
Undrar om kommunens skattebetalare är glada över att resurserna i kommunen avsätts för andra länders medborgare istället för att deras pengar går till det som de är avsedda att göra enligt kommunallagen.

Undrar varför det vänsterstyrda media aldrig frågar om kostnader för kommunernas välgörenhet för dessa välfärdsturister.

Härbärge och skola, men bara för rumänska romer

Varför väljer ni att satsa på härbärge och skolgång?
– När det handlar om härbärge handlar det om att ha någonting i begränsad omfattning i alla fall, för det är i begränsad form. Men det var inte för alla. Man fick turas om att använda det. Det är för att det ska kunna vara någorlunda drägliga förhållanden, säger Glenn Nordlund.

Red’s kom:
Det var inget svar på frågan om varför kommunen ägnar sig åt välgörenhet för en utvald grupp av utländska turister.

Det är riktigt att kommunen inte erbjuder härbärge och skolgång till alla turister. Det är i vanlig ordning endast romer som får dessa särskilda förmåner.

Man kan fråga sig varför ingen (särskilt media) frågar om kommunen tycker det är rätt att;
• särbehandla romer,
• bryta mot kommunallagen,
• gå emot den nationella samordnarens rekommendationer,
• bistå lagbrott genom att understödja romer som inte bryr sig om begränsninngarna i regelverket för EU’s fria rörlighet.

Not. Stavfel har här rättats i SR:s text. SR:s/SVT:s journalister (i detta fall anonym) har svårt för att stava och behärskar inte stavningskontroll.

Glenn Nordlund tror att kommuninvånarna vill att skattemedel ska finansiera tiggeriet

Det känns ändå som om vi är överens politiskt och civilsamhället att ha det även den här vintern, säger Glenn Nordlund (S).

Red’s kom:
Varför tror Glenn Nordlund (S) att en majoritet av invånarna tycker att deras pengar ska gå till att försörja andra länders medborgare? Har han någonsin frågat kommunens invånare om de vill försörja välfärdsturister?

Varför är det rätt att ta så stort ansvar som Örnsköldsviks kommun gör för personer som kommer till Örnsköldsvik?
– Det är en vilja och ambition vi har i vår kommun, säger Glenn Nordlund.

Red’s kom:
Frågan var här varför det skulle vara rätt att överta ansvaret för medborgare i annat EU-land, inte vad han eller hans närmaste tycker personligen.

Kommunen struntar i vad den nationella samordnaren rekommenderar

– Nu ska vi vänta och se vad den nationella utredaren kommer fram till, kanske ska man likrikta kommunerna, säger Glenn Nordlund (S), kommunalråd i Örnsköldsvik.

Red’s kom:
Men det är ju just det Glenn Nordlund (S) inte avser att göra. Istället för att lyssna på vad den nationella samordnaren för EU-migranter redan gått ut med, och istället för att vänta på hans slutgiltiga rapport så vill han rusa fram och gå emot såväl den nationella samordnaren som kommunallagen och det svenska folket.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-08-31
Tillägg:
2015-10-07 rapporterar SR följande;
Örnsköldsviks kommun har nu gjort klart med ett vinterhärberge för de EU-migranter som finns i kommunen. Det blir samma lokal som användes under fjolåret, det gamla stationshuset.
Den gamla tågstationen kommer återigen kommer till användning. Det bekräftar kommunchefen Magnus Haglund.
Visserligen återstår det en del tillstånd som kommunen ska lösa men enligt Haglund blir detta klart inom den närmaste framtiden.
Härbärget för tiggarna har 10 platser, planeringen ligger på att öppna lokalerna den 1 november.
Förutom kommunen finns också en rad kyrkliga organisationer med och hjälper till med den här verksamheten.

Se även bl a;
Örnsköldsvik utreder om EU-migranters barn ska erbjudas skolgång

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger


Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Rättsligt prövat fall för EU-migranters barn – ingen rätt till skola i Sverige

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen


Förvaltningsrätten: Kommunen får ej förse EU-migranter med boende


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Länsrätten: Kommunen får ej förse EU-migranter med boende

Kommunstyrelsen överskred sina befogenheter när man upplät sina valstugor till härbärge för tiggande EU-migranter. Det säger förvaltningsrätten i en dom. Bedömning och beslut skulle i stället gjorts av socialnämnden.

Länsrätten konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott, som fattade beslutet, saknade befogenhet till det. Bedömningen och beslutet skulle i stället ha gjorts av socialtjänsten eftersom det åligger socialen att hantera frågan.

– Hässleholms kommun har inte visat att kommunstyrelsen givits uppdrag av kommunfullmäktige att fatta beslut om sådant boende enligt socialtjänstlagen eller annan lag, resonerar Länsrätten.

Kommunstyrelsen ordnade akut boende till EU-migranter

Det var den 18 februari som kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag åt kommunens säkerhetschef att ordna akut boende till en grupp EU-migranter som bosatt sig i skjul längs Vankivavägen.

Tiggarna erbjöds att bo i kommunens valstugor, Friggebodar, som hastigt gjordes i ordning för övernattning och ställdes ut på en industritomt vid Väpnaregatan. Härbärget beboddes av romer från Rumänien, fram till den 31 mars då bodarna togs bort.

Moderaterna överklagade kommunstyrelsens beslut om boende

Beslutet överklagades av moderaterna Rickard Bernsheim (byggnadsnämnden), Kenny Hansson (fullmäktige) och Lars Johnsson (fullmäktigeledamot).
– Jag kan konstatera att förvaltningsrätten delar vår bedömning att kommunstyrelsens arbetsutskott har överskridit sin befogenhet.

Red’s kom:
Men vilken konsekvens blir det för kommunstyrelsen där skattebetalarnas pengar använts på ett felaktigt/otillåtet sätt? Borde dessa politiker inte betala skadestånd? Kommer de vanligtvis sovandes revisorerna att anmärka på felaktigheterna i sin revisionsberättelse?

Sammanträdesprotokoll 2015-02-18:
Drygt 20 EU-medborgare har sedan 2015-02-11 olovligen bosatt sig i små skjul på kommunalägd parkmark utmed Vankivavägen. EU-medborgarnas bosättning strider bl a mot kommunfullmäktiges beslut avseende Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun samt mot bestämmelserna i ordningslag (1993:1617) och miljöbalken. Kommunen har också fått in klagomål på nedskräpning, bilar som tutar, störande röklukt etc. Det finns även en risk för att personerna i bosättningen kommer till skada då bosättningen är belägen precis intill en mycket trafikerad väg. Kommunen har efter EU-medborgarnas etablering bildat en tjänstemannagrupp med uppgift att göra en omvärldsbevakning samt undersöka vilka möjligheter kommunen har att göra en akut tidsbestämd insats mot bakgrund av den fara som bosättningens placering utgör. Kommunen har i ärendet också varit i kontakt med Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Röda korset vilka samtliga erbjuder sig att vara stödresurser i ärendet. Kontakt har också skett med de berörda EU-medborgarna vilka informerats om att deras boende är olagligt och att de inte kommer att få bo kvar där de etablerat sig samt att kommunen kommer att riva deras boende.

Olika handlingsalternativ har diskuterats i tjänstemannagruppen och efter diskussion med de närvarande gruppledarna, vilka var inbjudna till information och diskussion i ärendet 2015-02-16, föreslås att kommunen erbjuder de aktuella EU-medborgarna ett akut tidsbegränsat övernattningsalternativ på kommunal fastighet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunledningskontorets säkerhetschef att i nära samråd med tekniska förvaltningens tf. förvaltningschef erbjuda de EU-medborgare som bosatt sig på kommunens parkmark vid Vankivavägen ett akut tidsbegränsat övernattningsalternativ på kommunal fastighet

Lars Johnsson (M)

Om socialtjänsten och dess professionella tjänstemän hade fått hantera ärendet hade detta garanterat en likvärdig och rättssäker och human hantering. Jag tror inte att socialtjänsten hade kommit fram till att det är lämpligt att mitt i vintern erbjuda någon boende i oisolerade friggebodar på ett industriområde, kommenterar fullmäktigeledamot Lars Johnsson (advokat till yrket), Hässleholm, utslaget.

Red’s kom:
Socialtjänsten hade kanske gjort bedömningen att kommunallagen skulle följas istället, vilket innebär att kommunen inte kan idka välgörenhet för EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad.

Om kommunstyrelsen följt regelverket skulle de verkat för att EU-migranterna åkte hem till sina hem i Rumänien, istället för att kommunen finansierar tiggeriet.

Lena Wallentheim (S)

Frilagt.se skriver;
– Vi diskuterade med polismyndigheten om möjligheten att avhysa migranterna när de bosatt sig vid Vankivavägen. Men det skulle ta lång tid och det var under vinterhalvåret. När vi dessutom fick information om stenkastning mot lägret och att en kvinna var höggravid valde vi att skynda på, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

Men varför kunde inte socialnämnden besluta?
De ansåg inte att de hade stöd i sin lagstiftning och eftersom det handlade om en säkerhetsfråga borde det beslutas på högre nivå, säger Lena Wallentheim (S).

Hon konstaterar nu att det blev fel.
Domen säger att vi agerade fel. Det får vi ta till oss inför framtiden, situationen kan ju uppstå igen. Innan dess får vi diskutera hur vi ska hantera det och på vilken nivå beslut ska fattas.

Krisledning ligger redan på kommunstyrelsen, men någon kris av det slaget var det inte frågan om. Det handlade inte heller om att socialnämnden inte hade pengar till ändamålet.

– Nu måste vi sätta oss ner och göra en omvärldsanalys. Vi är inte den enda kommunen i den här situationen. Vi får titta på hur andra gör och även vad statens utredare i frågan kommer fram till, säger Lena Wallentheim (S).

Red’s kom:
Herregud, omvärldsanalys? Så mycket svammel. Varför har Lena Wallentheim (S) och övriga delaktiga i det felaktiga beslutet inte tidigare brytt sig om vad den nationella samordnaren för EU-migranter kommit fram till? Dvs kommunen ska inte upplåta subventionerat boende till EU-migranter, eftersom det bryter mot kommunallagen. Det handlar inte om att ”titta på hur andra gör”. Det handlar om att följa lagen och respektera kommuninvånarna.
Klicka här för att gå till artikeln i NSK, 2015-08-31
Se även bl a;
Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Andreas Pettersson: Alla EU-migranter har rätt till försörjningsstöd och utbildning i Sverige

Expressen drar fram den ena snyfthistorien efter den andra om romer. Det kan vara så triviala saker som att Bahia Von Kahya, 52 år, firar en EU-migrant med tårta och sång. Det är förvisso snällt och medmänskligt, och inget fel i detta, men är det verkligen av intresse för någon utomstående person?

Nu senast skriver Expressen en lång och tårdrypande historia om en rom som varit i Sverige sedan ett år tillbaka, och som är namnlös, döv samt saknar ett språk att kommunicera med. En tragisk livshistoria, men det finns oerhört många av dessa även för svenska medborgare, utan att det nämns med ett ord i media.

Denna rom hade några svenska medborgare sympati för och fixade ett temporärt deltidsjobb, boende (utan att tidningen klargör vad som avses) samt någon form av utbildning (tidningen vill inte uppge vilken utbildning, utöver texten; ”Jorden är rund, visar Mudo. Den snurrar, runt, runt. Det har han lärt sig i sommar.”).

Privata initiativ för utsatta människor är bra (även om de nu mest bara tycks riktas mot EU-migranter), men man kanske inte för den sakens skull ska förutsätta att det är de svenska skattebetalarnas ansvar att försörja alla utländska medborgare med tragiska livsöden. Hemländerna måste kanske ta lite ansvar också för sina medborgare.

Nekas försörjningsstöd

Denna rom har nu nekats försörjningsstöd av Botkyrka kommun.

Andreas Pettersson: Romer blir ständigt särbehandlade i Sverige

Andreas Pettersson är lektor vid Umeå universitet och lärare och forskare i socialrätt. Han menar att EU-migranter, främst romer, ständigt blir särbehandlade i Sverige.

Red’s kom:
Främst romer”? Vilka andra ingår i gruppen EU-migranter?

Ja, romer blir ständigt positivt särbehandlade i Sverige. De står över lag och rätt. Man kan fråga sig varför det inte finns ett ord för denna positiva särbehandling så som man skapat för ”rasism mot romer”, som nu benämns ”antiziganism”.

Varför har media en förkärlek för att anlita okunniga vänsterextremister till att kommentera sina artiklar? Media har effektivt sett till att titlar som t ex ”lektor” och ”forskare” helt saknar relevans idag.

Andreas Pettersson: ”Smygapartheid” av romer

– Det är en form av smygapartheid, hävdar Andreas Pettersson.

Red’s kom:
I sann vänsterextremistisk anda tar Andreas Pettersson till extrema jämförelser. Är det inte nazister, koncentrationsläger och liknande så är det apartheid.

Not.
Apartheid: Benämning på den rasåtskillnadspolitik och det samhällssystem som rådde i Sydafrika från 1948 till 1994.

Har Sverige bara två rättsliga system, varav en ”låtsasrätt” för romer?

– För vi har två rättsliga system. Ett för de som får vara med i den vanliga rätten, och sedan en låtsasrätt som vi har skapat för att kunna diskriminera den här gruppen. Det är en rätt som inte är skriven, som inte finns eller följer några normala procedurer, säger han.

Red’s kom:
Nej. Sverige, liksom alla övriga länder i världen, har fler än ett regelverk. Sverige har t ex ett regelverk för specifikt de som bor i kommunen, ett regelverk för de som bor i Sverige, ett regelverk för EU-medborgare, två regelverk för ”flyktingar” (från i princip enbart fem länder), ett regelverk för anhöriginvandring och ett regelverk för övriga världsmedborgare.

Vad den vänsterextremistiska – och uppenbart okunniga – Andreas Pettersson vill göra är att flytta specifikt romer från den grupp de tillhör – dvs utländska EU-medborgare – till gruppen boende i kommunen, och ge specifikt dessa romer särrättigheter i Sverige.

Andreas Pettersson försöker luras med retorik om vad som gäller

Alla som vistas inom en kommun rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. Vilket gäller för alla grupper, förutom just EU-migranter i nöd, enligt Andreas Pettersson.

Red’s kom:
Som alltid försöker Andreas Pettersson uttycka sig svävande och hänvisar vårdslöst till ”stöd” (alltså inte försörjningsstöd), ”socialtjänstlagen” samt ”EU-migranter i nöd”.

Vem tror Andreas Pettersson att han lurar med sin svepande retorik? Alla som vistas i kommunen har naturligtvis inte rätt till försörjningsstöd.

Inga andra turister har de rättigheter som Andreas Pettersson vill tillföra dessa välfärdsturister i form av romer.

Finns alla faktorer på plats för att få försörjningsstöd?

Just Mudos fall är särskilt intressant, menar forskaren. Här finns alla faktorer på plats för att han ska få försörjningsstöd, inklusive att han står till arbetsmarknadens förfogande.

Red’s kom:
Nej, alla faktorer finns inte på plats för att denna EU-migrant ska få försörjningsstöd. Tvärtom.
Se svaret han fått;
Utredningen visar att du varken är inskriven på Arbetsförmedlingen eller söker arbete aktivt och du bedöms därför inte göra vad du kan för att på sikt bli självförsörjande.

Se även vad Anette Agenmark, utredare på Socialstyrelsen, säger:
– Grundregeln för försörjningsstöd i stort är att man ska utöka sin arbetstid så mycket man kan, om man är arbetsför. Man ska stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid, i princip. Ha kontakt med Arbetsförmedlingen, och ta de jobb som erbjuds.
– Man ska alltid göra en individuell prövning. Socialtjänstlagen är utformad så att man alltid ska göra en bedömning vad som är rimligt utifrån den här personens förutsättningar.

Möjlighet för en utländsk medborgare att erhålla försörjningsstöd kräver att man har förutsättning att kunna få ett riktigt arbete, inte ett välgörenhetsarbete som idag. Och på fulltid. Saknar en medborgare från annat land (förutom utbildning, yrkeserfarenheter, särskilda kunskaper i något som är en bristvara i landet) ett språk – oavsett om det är ett medfött handikapp – så torde förutsättningarna för att få ett riktigt arbete i Sverige vara så nära noll som det någonsin kan vara.

Andreas Pettersson tror att romer har fler rättigheter än svenska medborgare

– Man ska stå till arbetsmarknadens förfoganden. Men det har i praxis också kunnat innebära att man genomgår en överenskommen utbildning som stärker ens möjligheter på arbetsmarknaden.

Red’s kom:
Någon sådan praxis existerar bara i Andreas Petterssons fantasi. Inte ens svenska medborgare får detta, varför skulle just romer priviligieras på detta sätt?

EU’s fria rörlighet syftar inte till att alla som vill få det bättre ställt kan flytta till Sverige.

Andreas Pettersson erkänner att förutsättning att få arbete saknas

Det handlar om att höja sin anställningsbarhet från nästan noll, som det verkar vara i det här fallet, till en acceptabel nivå. Det ska kommunen hjälpa till med, menar Andreas Pettersson.

Red’s kom:
Andreas Petterssons resonemang falerar rejält. Trots att han nu erkänner att han är medveten om att anställningsbarheten är noll så förstår han ändå inte vad som gäller.

Varför skulle kommunen på ett så extremt sätt särbehandla just romer – i strd med lagen?

Enligt kommunallagen är kommunen skyldig att verka i de egna medborgarnas intresse. En kommun får inte agera välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare. Att lägga resurser på välfärdsturister som inte tillför något på något sätt för kommunen, och därigenom ta resurser från de egna medborgarna, bryter mot kommunallagen. Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-08-31
Se även bl a;
Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn


EU-migranter nekas försörjningsstöd, förvaltningsrätten instämmer i dom


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Ewa Larsson (MP) fördummar debatten om EU-migranter

Under den på flera sätt missvisande rubriken ”Ni fördummar debatten om fattiga EU-medborgare” skriver Ewa Larsson (MP) sina synpunkter om romer – idag allmänt kallade EU-migranter. Det handlar alltså inte alls om de 125 miljonerna ”fattiga EU-medborgare”, utan om romer från primärt Rumänien och Bulgarien. Ewa Larsson hör till de många vänsterextremister som vill lägga ut en dimridå genom att sortera in romerna i en avsevärt större – och anonym – grupp.

Det blir löjeväckande när vänsterextremisterna först får media – helt omotiverat – att byta ut ordet zigenare mot EU-migranter. När det nya uttrycket etablerats, och de upptäcker att det inte räckte för att dölja vilka välfärdsturister det egentligen handlar om, så försöker de introducera uttrycket ”fattiga EU-medborgare” (vissa försöker t o m förvirra ännu mer genom att variera med ”fattiga EES-medborgare”), där sex miljoner romer kan gömma sig bakom 120 miljoner andra okända personer. Men nu är det slut på eftergifterna.

Ewa Larsson (MP) bemöter Moderaternas kritik på;
Tiggande EU-migranter får ersättning för förlorad arbetsinkomst under sexkurs.

Hälsoprojekt? Eller propagandaprojekt?

Stockholm, Göteborg och Malmö ansöker gemensamt om nästan 9 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden. Pengarna ska bekosta ett hälsoprojekt som vänder sig till kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i Sverige och som försörjer sig i gatumiljö.

Red’s kom:
Det blir fel att kalla det för ett hälsoprojekt när syftet (till okänd andel) är att försöka riva upp den patriarkala strukturen bland romer; ”Projektet kan lyfta upp patriarkala strukturer.”.

Not.
Andréa Ström (M), vice ordförande socialnämnden Stockholms stad, skrev;
Detta är ett beslut som Moderaterna inte ställer sig bakom eftersom vi anser att beslutsunderlaget borde ha utretts vidare för att inte riskera att få fel konsekvenser.

En eventuell ohälsa innebär inte att det rödgrönrosa styret har rätt

Sexuell och reproduktiv ohälsa är ett av de vanligaste hälsoproblemen för kvinnor i åldern 15 till 44 år som är låg- och medelinkomsttagare.

Red’s kom:
I så fall, varför erbjuds då endast romer denna kurs?

Att ”Sexuell och reproduktiv ohälsa är ett av de vanligaste hälsoproblemen” berättigar emellertid inte ett projekt som inte förbättrar denna sexuella och reproduktiva ohälsan, och som dessutom skapar nya problem.

Att WHO har rätt innebär inte att det rödgrönrosa styret har rätt

Samtidigt säger Världshälsoorganisationen, WHO, att god hälsa är en förutsättning för att ta sig ut ur ett utanförskap.

Red’s kom:
Det är en av många förutsättningarna. Om inte alla förutsättningar uppfylls (vilket det inte gör) så fyller denna enskilda förutsättning ingen funktion överhuvudtaget.

God hälsa uppnås dessutom inte av att en handfull romer får gå en sexkurs till en kostnad som är minst 20 gånger dyrare än vad den behövt vara om det gjorts rätt, på plats i hemlandet, för en grupp stor nog att kunna göra någon skillnad.

Vilken roll ska Riksorganisationen för Europeiska Romer ha?

Beviljas pengarna kommer bland annat RFSU och Riksorganisationen för Europeiska Romer att vara samarbetspartners i projektet.

Red’s kom:
För att göra vad?

Inget långsiktigt arbete för EU-migranter – Bara retorik

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm arbetar utifrån ett gemensamt antaget 16-punktsprogram med åtgärder för fattiga EU-medborgare. Programmet innehåller många akuta insatser men vi arbetar också långsiktigt med mål att ingen ska behöva sitta på gatan och tigga.

Red’s kom:
Vi vet inte vad som ingår i detta ”16-punktsprogram”, men det är uppenbart att ingen arbetar långsiktigt. Det finns inget som har gjorts under det rödgrönrosas styret som syftat till en långsiktig förbättring. Inget har ens någonsin nämnts som handlar om långsiktigt arbete.

Vi kan alltid göra mindre

Men vi kan alltid göra mer.

Red’s kom:
Eller göra mindre och överlåta utbildningen till dem som har ansvaret istället, och som får pengar av EU (mest från svenskarna) för detta. Istället för att förutsätta att alla i Rumänien är förståndshandikappade och göra parallella arbeten, där det rödgrönrosas styres insatser saknar förutsättningar att leda till den minsta form av förbättring. Resultatet av de rödgrönrosas ogenomtänkta planer kan sammantaget inte bli annat än negativt för romerna.

De rödgrönrosas ostrukturerade punktinsatser saknar helt positiv effekt, och de skador de ställer till med – inte minst för romerna – på kort och lång sikt är svåra att överblicka.

De rödgrönrosa har inte en tillstymmelse till långsiktig plan. De har bara en filosofi: Om du är fattig, kom till Sverige så låter vi skattebetalarna försörja dig för all framtid.

Utveckla är inte samma som att förbättra

Att arbeta med hälsofrämjande insatser för kvinnor tillsammans med civilsamhällets organisationer är ett exempel på hur vi utvecklar arbetet.

Red’s kom:
Att ”utveckla” arbetet har inget att göra med att arbete görs som tillför något.

Ewa Larsson (MP) försöker flytta fokus från sina egna fel

För mig är det särskilt glädjande att städer går samman i förebyggande arbete, Det är också något som är otroligt viktigt eftersom hälsa är helt avgörande för individens sociala- och ekonomiska utveckling.

Red’s kom:
Att ”hälsa är helt avgörande för individens sociala- och ekonomiska utveckling” är dock inget som berättigar ett projekt som inte uppnår detta.

Ewa Larssons (MP) vilseledande retorik tar sig löjliga proportioner. Men det är tyvärr signifikativt för Miljöpartiet idag.

Ewa Larsson (MP) försöker flytta fokus från sina egna fel, igen

Efter Moderaterna i Stockholms kritik mot projektet har det stormat en del kring ”sexkurser” på sociala medier. Jag tycker att det är så otroligt tråkigt att okunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa är så utbredd.

Red’s kom:
Vad syftar Ewa Larsson (MP) på för okunskap? Romernas eller Moderaternas? För det kan väl inte vara hennes egen okunskap som åsyftas?

Vad Ewa Larsson (MP) tror gör inte en felsatsning till något rätt

Det ligger nära till hands att tro att satsningen förlöjligas för att det är kvinnors hälsa det handlar om. Dessvärre skulle det inte vara första gången.

Red’s kom:
Att det rödgrönrosa styrets dåraktiga planer kritiseras har på intet sätt att göra med ”att satsningen förlöjligas för att det är kvinnors hälsa det handlar om”. Det är bara meningslös retorik för att glida undan de omfattande bristerna i planerna.

Ewa Larsson (MP) försöker flytta fokus från sina egna fel, återigen

Av den anledningen vore det också så bra om landstinget i Stockholm ville vara med på tåget. Något som Andréa Ström (M) också tar upp. Hon tycker att det är anmärkningsvärt att majoriteten inte har involverat landstinget i processen. Själv tycker jag snarare att det är anmärkningsvärt att moderatledda landstinget i Stockholm visat så ljumt intresse av att samarbete med Stockholms stad när det gäller hälsoinsatser till fattiga EU-medborgare.

Red’s kom:
På vilket sätt har landstingets intresse för samarbete med Stockholms stad att göra med att det rödgrönrosa styret inte samrått med landstinget innan förslaget tagits fram?

Not.
Andréa Ström (M), vice ordförande socialnämnden Stockholms stad, skrev;
Det är även anmärkningsvärt att majoriteten inte har involvera landstinget i processen, då det ytterst ansvaret för frågor som rör hälsa och rådgivning av preventivmedel ligger på Stockholms läns landsting såväl politiskt som professionellt. Det är nödvändigt att Landstinget finns med som en samverkansaktör och kan utforma de insatser som bör göras inom sjukvårdsfrågor.

Kan inte ställa ”förebyggande hälsoinsatser” mot ”akuta insatser” för andra länders medborgare?

Det är obegripligt att Moderaterna i Stockholm ställer förebyggande hälsoinsatser mot akuta insatser.

Red’s kom:
16 timmars kurs för ett fåtal att lära sig hur man tvättar sig och för att få bort ett tvåtusenårigt patriarkat? Till en kostnad av minst 35.000 kr/EU-migrant.
• Detta är inte att definiera som ”förebyggande hälsoinsatser”.
• Det är inget som på något sätt förbättrar situationen för de 6 miljoner romerna i Europa.
Denna verksamhet för andra länders medborgare är heller inget som en kommun ska ägna sig åt, i strid med kommunallagen.Klicka här för att gå till artikeln i Dagens Samhälle, 2015-08-28
Se även bl a;
Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lagbrott av EU-migranter ska leda till böter i Östersund

Under sommaren har det varit fyra bosättningar med EU-migranter i och runt Östersund och ett stort antal husbilar har stått på otillåten parkeringsplats. Nedanför Jamtli, i Lugnvik, under Frösöbron, i Österängsparken och i Odensala.

Enligt kommunalråd Anders Edvinsson (S) har frågan om att behöva ändra eller skärpa upp reglerna gällande otillåten camping och nedskräpning inte varit på tapeten i sommar, varken hos tjänstemän eller politiker.
– Vi politiker har inte direkt inflytande över parkförvaltningens arbete och vi har inte ansett att det finns anledning att skärpa reglerna.

Parkförvaltningen har varit och inspekterat Östersängsparken och nu kommer det att städas upp.

Östersunds EU-migranter minskat till 20-30 st

Det finns ingen kartläggning eller liknande gjord över hur många personer som befunnit sig på de olika platserna.

Svenska kyrkans samordnare Josefina Hilding, som sedan snart ett år tillbaks har jobbat med stöd till EU-migranter, säger att det totala antalet personer som tigger i Östersund snarare har minskat än ökat.
– Det har varit cirka 20-30 personer här under sommaren, några nya har kommit till och några har rest härifrån. Det är mest rumäner, men även lite bulgarer, säger hon.

Red’s kom:
Det är en ganska märklig situation i Sverige där Svenska kyrkan – precis som andra kyrkliga organisationer och vissa kommuner – har en särskild samordnare för EU-migranter. Ingen annan grupp i samhället har någon samordnare.

Se; Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund

Se även; KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

EU-migranter har campat på otillåten plats utan åtgärder mot detta

Vid Storsjöns strand, på den stora öppna ytan nedanför Jamtli, monterade kommunen upp nya parkeringsförbuds- och campingförbudskyltar i våras. Ett regelverk som inte har följts upp under sommaren. På området har ett stort antal campare övernattat.

Böter för brott mot kommunens stadgar kommer att börja utfärdas

– Hittills har inga böter delats ut, men vi har tänkt börja prioritera det nu. Reglerna gäller för alla, oavsett om man har en husbil eller ett tält, som man ställer på otillåten mark, säger Lars Andersson, samhällsbyggnadschef.

Red’s kom:
Det är alltid bra att skicka rätt signaler, men det kommer att bli som för de EU-migranter i Lund som ockuperat en p-plats i över ett år. EU-migranter betalar aldrig några böter, och så kommer det att bli här också. Det krävs alltså fler åtgärder utöver böter.

EU-migranter, ett nytt problem?

Enligt Lars Andersson handlar det både om en resursbrist och att det, enligt honom, är först på senare tid som problemen uppstått.
– Otillåten camping är ett nytt fenomen som har aktualiserats de senaste två åren. Det föranleder oss att se över hela området, säger han och vädjar till förståelse för att parkförvaltningen inte har obegränsade resurser som gör att de kan skicka personal omedelbart det uppstår nedskräpning eller liknande.

EU-migranters bosättningar har resulterat i rumänska informationsblad om regelverk

Den senaste tidens debatt och bosättningar har gjort att Östersunds kommun förtydligat vilka regler som gäller. På kommunens hemsida publicerades nyligen en utförlig information. Det har även tagits fram ett informationsblad som hittills översatts till engelska och rumänska, som är tänkt att användas för att informera berörda grupper.

Red’s kom:
Här uppstår osökt tre problem;
1. Många av EU-migranterna är analfabeter.
2. Det är inte säkert att romer förstår rumänska.
3. Det är inte att EU-migranterna inte förstår att de bryter mot lagen, de bara struntar i regelverken. Att informera dem om att de bryter mot lagen leder inte till att de börjar följa regelverken.

Till ÖP säger romerna som bosatt sig i Österångsparken att de inte visste att det var förbjudet att bosätta sig i parken;
– Vi har valt att bo här för att inte störa någon, säger Emil Dimu, enligt honom har varken polis, någon från kommunen eller någon annan informerat dem om att det inte är tillåtet att tälta på parkmark.
De vet mycket väl att de bryter mot lagen, och om det varit sant – vilket det naturligtvis inte är – att de inte ville störa någon så hade de valt en undanskymd plats istället.

Därefter hotar de med att om de blir bortkörda från parken så kommer de bara att ockupera en annan plats på sitt sedvanligt respektlösa sätt;
– Om polisen kommer och vräker oss då flyttar vi någon annanstans.
Här erkänner de alltså att de inte bryr sig om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. De stannar kvar trots att de vet att det är olagligt, och endast polisen kommer att kunna få dem att flytta på sig.

Socialdemokraterna kan tänka sig att särbehandla romer

Även Anders Edvinsson (S) är beredd att se över hur problematiken ska lösas. Han är beredd att se över förslaget om att erbjuda subventionerade alternativ för EU-migranter.
– Någon form av camping skulle kunna vara en lösning, men frågan har inte aktualiserats, varken hos tjänstemän eller politiker. Men det är inte omöjligt att det tas upp till diskussion i höst.

Red’s kom:
Det strider mot lagen om kommunen erbjuder subventionerad camping till EU-migranter.

LAGLIGHETSPRÖVNING

Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

200 000 kr i skattemedel till EU-migranter via Svenska kyrkan som bulvan

Under året har Östersunds kommun lämnat bidrag på totalt 200 000 kronor till Svenska kyrkan Östersund, för deras arbete med målgruppen. Ett arbetssätt som Anders Edvinsson (S) förordar att de ska fortsätta med framöver.
Se; Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan

Red’s kom:
FINANSIERING AV TIGGERI
Detta missbruk av skattemedel är anmärkningsvärt! Socialdemokraterna är nonchalanta mot skattebetalarna när de använder pengar på detta vårdslösa sätt trots att denna välgörenhet är lagstridig såväl som till ingen nytta!

Lagbrott ska beivras, inte belönas

– Vi ska snart sätta oss ner med polisen, socialförvaltningen och kyrkan för att stämma av hur vi ska hantera det framöver. Folk är välkomna att höra av sig med förslag om hur vi bör arbeta, säger Anders Edvinsson (S).

Red’s kom:
En grundläggande regel när man bryter mot lagen är att detta ska få konsekvenser, och då inte konsekvenser som EU-migranter kan nonchalera. Det måste till konsekvenser som är kännbara och som gör EU-migranterna mindre benägna att bryta mot svensk lag.

Kommunen ska verka för att minska intresset för EU-migranterna att försöka utnyttja välfärden i Sverige samt för att de ska åka tillbaka till sitt hemland så att det är möjligt att vidta åtgärder som leder till förbättringar för dem på lång sikt.Klicka här för att gå till artikeln i ÖP, 2015-08-28

Se även bl a;
Avhysning från olaglig bosättning av EU-migranter under Frösöbron, Östersund


Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas


Vänsterextremister hyllar inlägg om streck vid EU-tiggare som hjälteinsats


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund

Idag (2015-08-26) har Lunds kommun (vänsterblocket) publicerat en kungörelse om bygglov för att upprätta en bosättning för EU-migranter i Lund:

Bygglov, Norra Fäladen 4:1, Lunds kommun

Klicka här för en större bildNotera att Lunds kommun undanhåller information om att bygglovet avser gratis-boende för EU-tiggare i Lund.

BESKRIVNING ÖVER HUR DU ÖVERKLAGAR BYGGLOV

Mall för att överklaga bygglov

I överklagan av bygglov kan du bl a skriva något i stil med;
Bygglovet har meddelats i strid mot detaljplan L439 A. Detaljplanen anger att området ska användas som park- och rekreationsområde samt att nu aktuell plats ska användas till parkeringsplats för besökare till området.
Avvikelsen från detaljplanen är inte liten utan påverkar den detaljplaneenliga verksamheten på området eftersom den kommer att förhindra tillgängligheten till parken samt möjligheten och viljan att parkera på området.
Bygglovet begränsar den pågående verksamheten på rekreationsområdet. Avsikten bakom bygglovet är att upplåta mark åt en kåkstad/husvagnsparkering för EU-migranter. Detta kommer att påverka min och allmänhetens vilja och möjlighet att nyttja området.
Bygglovet kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eftersom människor förväntas kunna bo där trots att platsen saknar VA-anläggning, sophämtning, avfallshantering och anslutning till el-nätet (hur detta ska lösas uppges inte av kommunen och verkar inte ha beaktats).
Detta medför en betydande lokal miljöpåverkan.

Bygglovet medför också att kommunen gynnar enskilda genom att upplåta gratis campingplatser åt dem, vilket inte är förenligt med varken likabehandlingsprincipen eller kommunallagen.
Det är inte kommunens uppgift att ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare med stöd av skattemedel som är avsedda för kommunens egna invånare.
Dessutom blir det en form av diskriminering mot såväl kommunens egna invånare som andra samhällsgrupper och medborgare när kommunen på detta sätt särbehandlar EU-migranterna.

Ovanpå allt detta så har den nationella samordnaren, Martin Valfridsson, tydligt uttryckt sin oro över Lunds kommuns planer, eftersom denna tilldelning av mark till EU-migranter befäster tiggarnas utsatthet, håller kvar dem i fattigdom och ökar på problemen för dem.

Beslutet bör inhiberas eftersom det är sannolikt att mitt överklagande vinner bifall och att beslutet kommer medföra beaktansvärd skada för såväl mig som allmänheten.

LAGLIGHETSPRÖVNING

Om vänsterblocket i Lunds kommun trots allt genomför sina planer för gratis boende till EU-migranter så kan du begära en laglighetsprövning eller lämna in ett förvaltningsbesvär.

Det som vänsterblocket vill genomföra i Lund, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av den nationella samordnaren

Här listas tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut:
Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige


EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till EU-tiggare


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

EU-migranter och vänsteraktivister lyssnade på V och Fi vid möte i Malmös kåkstad

Under mötet mellan Vänsterpartiet och EU-migranter/vänsteraktivister i Malmös kåkstad var det ingen EU-migrant som anmälde sitt intresse för att bo i de bostäder som ska byggas där EU-migranterna byggt upp en kåkstad;

Malmös ledande politiker nobbade EU-migranternas inbjudan till lägret vid Industrigatan. Istället bjöd de in till ett eget möte samma dag.

Hanna Gedin (V) beklagar att aktivister & EU-migranter inte fick sin vilja igenom denna gång

I lägret vid Industrigatan står ett sextiotal EU-migranter i en halvcirkel. Flera av dem går fram till mikrofonen där Vänsterpartiets Hanna Gedin fick applåder när hon sa:
– Jag beklagar att jag är den enda politikern som kommit hit idag. Hoppas ni får besked av ansvariga politiker vid ett annat tillfälle.

Red’s kom:
Snarare var det upp till 50 st av närmare 300 EU-migranter + vänsterextremisterna i gruppen Allt åt alla samt övrig publik & media.

EU-migranterna tycker den ockuperade hälsofarliga marken är mest lämplig för dem

En äldre man som bor i lägret tar mikrofonen. En tolk står bredvid, beredd att översätta.
– Den här platsen ger oss trygghet. Just nu är det den lämpligaste platsen för oss.

Red’s kom:
Den lämpligaste platsen – i de fall utländska medborgare inte kan försörja sig själv och betala för sitt boende i Sverige istället för att ockupera svensk mark – torde vara EU-migrantens hem i hans hemland.

Vad tackar EU-migranterna Malmö stad för?

En annan man kommer fram och pratar om attackerna mot romer i andra delar av landet. Situationen i Malmö beskriver han som ”ganska unik”.
– Jag vill tacka Malmö stad för att vi fått vara här. Jag skulle uppskatta om vi får vara kvar.

Red’s kom:
Tacka Malmö stad för vad? För att politikerna inte varit mer bestämda och aktiva mot EU-migranternas lagbrott från början?

Det finns emellertid ingen som givit dem tillåtelse att vara här.

Vänsterextremister/EU-migranter ville få förhandsinfo

Boende i lägret bjöd för ett par veckor sedan in Malmös politiker till mötet för att visa upp lägret och diskutera lösningar nu när tomten ska bebyggas.

Red’s kom:
Vänsterextremisternas terminologi med ”boende i lägret” tycks nu fått genomslag även i Sydsvenskan. Alla vi andra definierar dem som olagliga ockupanter av svensk mark, som saknar respekt för Sverige och dess medborgare.

• Nej, det var inte EU-migranterna som bjöd in Malmös politiker. Det var vänsterextremisterna i gruppen Allt åt alla.

• Nej, de bjöd inte in Malmös politiker för att varken ”visa upp lägret” eller ”diskutera lösningar”. De som bryter mot lagen och de som bistår dem i lagbrotten var endast intresserade av att få förhandsinformation om när de kommer att avhysas och för att ställa krav på kommunalt finansierat boende.

Endast Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ hörsammade aktivisternas önskan

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ kom.

Red’s kom:
SDS informerar inte om att det var två personer som kom till kåkstaden;
– Hanna Gedin, Vänsterpartiet, och
– Katerin Mendez, Feministiskt initiativ
Men vad Katerin Mendez (Fi) gjorde där är oklart.

Allt åt alla och EU-migranter hörsammade inte kommunens erbjudan att få information

Kommunalrådet Karolina Skog (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, valde däremot att vända på steken och istället bjuda in EU-migranterna till ett möte på Stadshuset, samma dag fast en timme senare. Det gick sådär.

Tjugo minuter efter utsatt tid fanns inte en enda EU-migrant på plats och den inhyrda tolken, ordningsvakterna och chefstjänstemännen kunde gå hem.

Red’s kom:
Slöseri på tid och pengar av kommunen!

– Jag uppfattade det som ärligt menat att de vill komma och få information om våra planer och det ville jag gärna ge. Så jag beklagar det, säger Karolina Skog (MP).

Red’s kom:
Men det var nu inte byggplanerna för området som någon var intresserad av.

Martin Cornell från Allt åt alla tycker kommunens erbjudande om information var hånfullt och nonchalant

Martin Cornell Malmö Allt åt allaMartin Cornell, som varit med och arrangerat mötet i lägret, tycker att Skogs agerande är märkligt. I mejlkonversationen dem emellan framgår att ingen av dem accepterat varandras inbjudningar.
Det är hånfullt mot de 200 till 300 som bor här, det är nonchalant, säger Martin Cornell.

Red’s kom:
Men att olagligen ockupera svensk mark är inte hånfullt mot varken fastighetsägaren eller andra drabbade Malmöbor?
Att ta sig rättigheter som inte ens svenska medborgare har är inte nonchalant mot någon?

DEN EXTREMA VÄNSTERGRUPPEN ALLT ÅT ALLA TROR SIG KUNNA SÄTTA VILLKOR
Varken EU-migranterna eller aktivisterna har någon som helst rättighet till mer information om området och planeringen inför deras avhysning än vad någon svensk medborgare har.
Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-24

SkD skriver;
Ett möte i lägret om EU-migranternas situation. Ett annat i stadshuset om detaljplanen för lägertomten.

50 EU-migranter lyssnade på Vänsterpartiet/Fi

Minst ett 50-tal EU-migranter lyssnade, och allt översattes med tolkhjälp.

EU-migranter/aktivister struntar i byggplaner

Mötet handlade mindre om byggplanerna i kvarteret och mer om lägret, och vart de ska ta vägen om de körs ut.

Red’s kom:
Om de körs ut?

EU-migranter hoppas Malmö stad fortsätter finansiera tiggeriet

Caldaru Costadi, som plågas av ett dåligt ben och brist på medicin, förklarade att lägret ändå är bättre än vad EU-migranterna möter på andra håll.
Situationen är lyckad i Malmö, att vi bor på denna plats är unikt. Jag vet att folk körs bort i Stockholm när de försöker sova vid Centralen. De har det mycket svårare än här på Industrigatan. Det är viktigt för oss att vara tillsammans. Därför ska Malmö stad ha ett stort tack, och jag hoppas de fortsätter att hjälpa oss.

Kritiska röster tolereras inte av vänsterextremister

I publiken fanns också kritiker.
– Detta är olagligt, ni har tagit lagen i egna händer när ni bosatt er här, sa Sandor Herold och hamnade genast i en hätsk diskussion.

– Här har det bott hemlösa i många år, varför reagerar du först nu när det är romer, undrade Martin Hansson i gruppen Allt åt alla.

Red’s kom:
Kritikern, precis som alla vi andra, reagerar nu för att det är nu problemen finns. Hur svårt är det att förstå detta?

Vänsterextremister kan aldrig diskutera utan att dra fram det tröttsamma rasistkortet. De saknar sakliga argument och tar till vad de kan.

I motsats till romerna så kördes svenska hemlösa bort, trots att det var ett avsvärt mindre problem då, innan EU-migranterna tog den privata marken i besittning.
Dessutom var de enstaka svenska medborgare som tidigare spenderat kortare tid på området hemlösa, i motsats till EU-migranterna.

Att markockupationen är olaglig bryr sig naturligtvis ingen av vänsterextremisterna – precis som EU-migranterna – det minsta om.

Hanna Gedin (V) tror att EU-migranter är hemlösa

Hanna Gedin, Vänsterpartiet MalmöI mötet deltog också vänsterpartisten Hanna Gedin och Katerin Mendez (FI).
– Det är viktigt att det byggs bostäder, men det betyder inte att andra ska lämnas i hemlöshet, sa Hanna Gedin (V).

Red’s kom:
Varför har vänsterextremister så svårt för att lära sig att EU-migranter inte är hemlösa?

Kommunen borde anvisa en annan plats för dem där finns både sopcontainer, vatten och toaletter, sa Hanna Gedin (V).

Red’s kom:
Varför anser Hanna Gedin (V) att kommunen ska bryta mot lagen?

LAGLIGHETSPRÖVNING
Försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning.

Se; Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Katerin Mendez (Fi) tycker att kommunen ska ägna sig åt utrikespolitik

Katerin Mendez konstaterade att det blåser bistra vindar kring mänskliga rättigheter och pekade på diskrimineringen av romer i Rumänien och Bulgarien.
– Det är ingen naturlag, det går att ändra på.

Red’s kom:
Men varför gör du då inte det, Katerin Mendez?Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-08-24

SVT skriver;
Idag hölls två möten om situationen på den ödetomt i Sorgenfri i Malmö som sedan lång tid bebos av hundratals fattiga EU-migranter.

Det ena mötet hölls på plats i den kåkstadsliknande miljön med ett hundratal EU-migranter.

Red’s kom:
I SVT’s verision har plötsligt de 50 EU-migranter som var på plats ökat till ”ett hundratal”.

De hade bjudit Malmös ansvariga politiker, men ingen av dem dök upp. Bara oppositionsrådet Hanna Gedin (V) träffade de pratsamma EU-migranterna.
– Det är en märklig prioritering, vi tycker det är viktigt att vara i den verklighet där människor befinner sig, säger Hanna Gedin (V).

Red’s kom:
Viktigt för vad? Viktigt för vem?

Istället beslöt politikerna att bjuda in till ett eget möte på stadshuset dit bara ett tiotal politiker och tjänstemän kom.

Red’s kom:
Bara” ett tiotal politiker och tjänstemän för att underhålla vänsterextreimster och EU-migranter som bryter mot svensk lag? Det känns som att det var minst 9 för många.

Vad ville egentligen aktivisterna uppnå med mötet?

Martin Cornell, en av arrangörerna av mötet säger att den ursprungliga inbjudan kom från EU-migranterna.

Red’s kom:
SVT vill inte nämna att Martin Cornell är en av personerna i den vänsterextremistiska gruppen Allt åt alla (som mest tycks bestå av Martin & Martin).

Den ursprungliga inbjudan kom från Martin & Martin i Allt åt alla.

– Då är det märkligt att de väljer att göra sin grej på stadshuset. De boende här ville visa hur de har det och prata om framtiden med politikerna som hittills inte kommit hit, säger Martin Cornell.

Red’s kom:
Det finns inget behov av att vänsterextremister och marokockupanter (inte ”de boende”) ska ”visa hur de har det”. Det vet hela Sverige.
Att ”prata om framtiden” är en förskönande omskrivning för att de enbart ville veta när de kommer att avhysas och vad Malmö stad då har att erbjuda för gratis alternativt boende för dem som saknar rätt att vistas här.

Hanna Gedin informerar om att hon bara företräder sig själv

Mötet i lägret inleddes med att Hanna Gedin (V) berättade att hon inte företrädde Malmö stad, men var beredd att lyssna på vad de boende hade att säga.
– Jag tror att man inte får blunda för fattigdom, utan att man ska diskutera och prata om den med de människor det berör, sa Gedin till åhörarna genom en tolk.

Red’s kom:
Man behöver inte blunda för fattigdom bara för att man väljer att upprätthålla lag och ordning mot de EU-migranter som så nonchalant tar lagen i egna händer.

Har EU-migranterna ”jobbat hårt”?

– Vi känner oss trygga här och har jobbat hårt för att skapa den tryggheten. Det finns många människor som har det svårt och vi vill vara kvar här, eftersom vi tycker att det är den lämpligaste situationen, sa en manlig åhörare.

Red’s kom:
På vilket sätt har EU-migranterna jobbat hårt för att ockupera svensk mark? De har ju bara helt nonchalant struntat i alla regelverk såväl som alla andras rättigheter, och låtit vänsteraktivisterna arbeta för dem.

EU-migranterna vistas på hälsofarlig mark

– Enligt miljöförvaltningen är det olämpligt att vistas där eftersom det är förorenad mark, säger Karolina Skog.

Vad skulle ett möte i kåkstaden tillföra för vem?

Skulle inte ett möte där ge er en bättre uppfattning om migranternas situation?
– Det är många i kommunen som har bra kontakt med personer som behöver olika typer av stöd och de återkommer till oss med vilken situationen är.

Red’s kom:
Vad finns det som inte alla vet om EU-migranternas ”situation”? Och vad finns det om EU-migranternas ”situation” som inte kan sägas med ord?

Tomas Pettersson (M) understryker att EU-migranternas lagbrott inte kan accepteras

– Det är ju synd för deras egen skull att de inte kom. I övrigt anser vi att det här lägret måste försvinna. De här människorna är där illegalt, de ockuperar marken och det är helt oacceptabelt, säger stadsbyggnadsnämndens andra vice ordförande Tomas Pettersson (M).

Mark- och miljödomstolen i Växjö avgör om EU-migranterna ska avhysas snabbare

Ärendet kring marken på kvarteret Brännaren ligger för närvarande hos mark- och miljödomstolen i Växjö. Miljöförvaltningen i Malmö stad belade tomten med boendeförbud, men det överklagades och upphävdes därefter av Länstyrelsen.

Red’s kom:
Se: Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Varför har tidigare avhysningar av EU-migranter misslyckats?

Tidigare försök att avhysa de boende har misslyckats eftersom polisen och kronofogden inte har kunnat identifiera dem.

Red’s kom:
Det är definitivt felaktigt. Sanningen är att fastighetsägaren inte gjort något seriöst försök att identifiera EU-migranterna, och fastighetsägaren har därmed kommit undan kostnaden för kronofogdens arbete att avhysa markockupanterna. Det är polisens uppgift att identifiera EU-migranterna, men fastighetsägaren har inte krävt av polisen att utföra sin uppgift.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-08-24
Se även bl a;
EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

Solidaritet med EU-migranter: ”Sluta köra runt fattiga människor”

Juridiska, praktiska och moraliska skäl att ej upplåta mark till EU-migranter i Sverige

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige – Med argument för laglighetsprövning


EU-migranter: Folket kokar men ingen vaktar spisen


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall (MP i Lund), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, skriver en replik på Philip Sandbergs (FP) kritik mot honom och vänsterblockets lagstridiga hantering av EU-migranter i Lund.

Peter Bergwall (MP) om likabehandlingsprincipen

Philip Sandberg (FP) anser att Lunds kommun ägnar sig åt otillåten särbehandling om den avsätter mark där bland andra EU-migranter tillfälligt får uppehålla sig (18/8). En kommun måste behandla alla sina medlemmar lika. De EU-migranter som berörs av diskussionen är dock inte medlemmar i kommunen och saknar därmed rätt till likabehandling.

Red’s kom:
Peter Bergwall (MP) har uppenbart undermåliga kunskaper om vad en kommun ska och får syssla med. EU-migranter saknar de särskilda rättigheter som vänsterblocket vill ge dem.

Kommunen får alltså inte försörja EU-migranter överhuvudtaget, men om vi bortser från detta faktum; Om kommunen, med medborgarnas pengar, försörjer EU-migranter så är det inte bara kommunens egna invånare som ska få samma rättigheter till gratis boende (med gratis el, vatten, toaletter, tvättmöjligheter, sophämtning, mat, etc, etc). Då ska även andra svenska kommuners invånare få samma rättigheter, liksom alla andra utländska medborgare (inte exklusivt romer).

Likabehandlingsprincipen gäller alla grupper som kommunen är ansvarig för på något sätt (men på olika sätt, enligt de olika regelverken), dvs för de personer/grupper som kommunen avsätter pengar för, och det inkluderar utländska medborgare. Men utländska medborgare har därmed inte samma rättigheter som svenska medborgare, liksom att andra svenska kommuners invånare inte har samma rättigheter som den egna kommunens invånare.

Not.
ALLTID DESSA LÖGNER FRÅN MP
Peter Bergwall (MP) har på eget bevåg ändrat vad det handlar om, när han skriver ”… om den avsätter mark där bland andra EU-migranter tillfälligt får uppehålla sig”. Det finns inget ”bland andra”. Förmånerna avser uteslutande EU-migranter (dvs romer) som kommer till Sverige för att utnyttja systemet och de särrättigheter som inget annat land erbjuder dem. T ex erbjuds inga svenska medborgare – varken inom eller utanför kommunen – denna möjlighet.
Vad som avses med ”tillfälligt” har heller aldrig definierats av vänsterblocket. Det kan vara år eller decennier för såväl enskilda EU-migranter som för folkgrupp.

Peter Bergwall (MP) hittar på att sociala insatser är tillåtet för EU-migranter

Riktade sociala insatser är däremot tillåtet såvida de inte bryter mot likabehandlingsregeln.

Red’s kom:
Riktade” sociala insatser – utöver viss akut hjälp – är inte tillåtet för andra länders medborgare, i detta fall direkt riktat mot en av kommunen särskilt utvald folkgrupp i form av romer från annat land. Peter Bergwall (MP) kan heller inte visa något juridiskt stöd för sitt påstående. Han framför bara personligt tyckande.

Det är därför det finns speciella regelverk för vissa medborgare i andra länder (t ex asylsökande) som ger dessa utländska medborgare särskilda rättigheter under specifika omständigheter.

Att idka välgörenhet för andra länders medborgare är inte förenligt med det kommunala uppdraget. Särskilt inte eftersom det ofrånkomligen leder till försämrad välfärd för kommunens invånare när kommunen lägger pengar på något som inte tillför något överhuvudtaget för invånarna. Dessutom finns en uppenbar risk för att konsekvensen blir att allt fler EU-tiggare söker sig till kommunen, med fortsatt eskalerande kostnader för kommunens invånare. De insatser kommunen gör, specifikt för romer, medför alltså högst sannolikt allt större kostnader för kommunen på kort såväl som lång sikt.

Utöver detta så är det orimligt att en kommun understödjer EU-migranters olagliga vistelse i Sverige.
De EU-turister som befinner sig i Sverige färre än tre månader (enligt EU’s fria rörlighet) måste kunna försörja sig själva. Oavsett om de är romer, greker, engelsmän eller något annat. Man kan inte bara åka till ett annat land på vinst och förlust, utan pengar på fickan, och förutsätta att detta land ska försörja en, så som EU-migranter gör. Det finns ingen annan grupp i något EU-land som kan göra detta.
De EU-turister som bryter mot EU’s fria rörlighet och stannar längre än tre månader kan heller inte försörjas på skattebetalarnas bekostnad eftersom kommunen även då understödjer brott.

Vänsterblockets ambitioner att försörja EU-migranter är endast för att de i egenintresse inte vill verka för att lagen upprätthålls och de finner denna lösning enklare med försörjning av en utselekterad folkgrupp från annat land.

För vänsterblocket handlar det bara om rättigheter för EU-migranter. Skyldigheter saknas. Aldrig ställs det minsta krav på EU-migranterna.

Dessutom utsätter kommunen legala campingar och hotell, etc för otillåten konkurrens när kommunen erbjuder gratis boende till utländska medborgare.

Med hänsyn till att det också leder till negativa konsekvenser för EU-tiggarna, som försvårande att inkorporeras i samhället i det land de kommer från (där t ex EU’s strukturfonder inte kan komma dem till gagn när de befinner sig i Sverige) samt att barn tas ur skolan för att vistas med sina föräldrar när de tigger i Sverige (som bl a den nationella samordnaren konstaterat) så finns det inget ur någon synvinkel som talar för att kommunen ska försörja denna folkgrupp.

Peter Bergwall (MP) förstår inte vilka som blir särbehandlade med camping för EU-migranter

Det är svårt att se hur en temporär uppställningsplats för människor utanför det sociala skyddsnätet skulle diskriminera någon på insidan.

Red’s kom:
För alla oss andra (som ej hör till MP, V eller Fi) är det extremt enkelt att se hur en kommunalt finansierad camping – med alla faciliteter – för EU-migranter diskriminerar andra grupper. Kommunen har en viss summa att utgå från, och det är de pengar som kommer in som skatter från kommunens invånare. Allt som görs för dessa pengar handlar om fördelning av pengar. Varje krona som läggs på andra länders medborgare innebär följaktligen en krona mindre för dem som kommunen enligt lag ansvarar för, dvs dem som är folkbokförda i kommunen men som inte ges samma rättigheter som EU-migranterna (dvs romerna).

Särskilda förmåner för en specifik folkgrupp från annat land är diskriminering av kommunens egna invånarna såväl som av andra kommuners invånare, och det är diskriminering av alla övriga EU- och världsmedborgare samt folkgrupper som inte erbjuds samma förmåner.

I övrigt finns det inget som säger att privilegierna för romer ska vara ”temporära” eftersom ingen deadline satts, och ingen plan finns för hur bosättningen ska avvecklas någon gång i framtiden (vilket kan bli tiotals år, om vänsterblocket får bestämma, eller aldrig).

Utöver allt annat tillkommer problemet med den av vänsterblocket särskilt gynnade Joakim Månsson Bengtsson och hans härbärge för EU-migranter. Det handlar alltså inte enbart om kommunens särskilda camping för EU-migranter utan kommunen erbjuder dessutom härbärge (med mat, etc) för denna grupp.

Vilken kommunmedlem blir positivt särbehandlad i och med den här lösningen, Philip Sandberg?

Red’s kom:
Ingen kommunmedlem blir positivt särbehandlad av att EU-migranter ges särskilda förmåner (som gratis boende, gratis mat, resurscenter, särskild arbetsförmedling för EU-migranter, gratis vård, etc). Alla av kommunens skattebetalare blir enbart negativt särbehandlade.

Vad som händer i Rumänien är inte enskilda svenska kommuners ansvar

Sandberg anser inte att diskriminering mot romska EU-medborgare är en angelägenhet för Lunds kommun.

Red’s kom:
Naturligtvis är diskriminering av romer i Rumänien inte Lunds kommuns ansvar. Precis som att t ex Greklands finansiella kris inte heller är kommunens ansvar att reda ut.

Lagbrott ska beivras, inte belönas

Den ideella organisationen Hjärta till hjärta föreslår exempelvis en tak-över-huvudet-strategi för att undvika framväxten av svenska kåkstäder samtidigt som arbetet mot diskriminering av romer i deras hemländer fortsätter i oförminskad takt.

Red’s kom:
När argumenten tryter så tar tydligen miljöpartister frekvent till lögner.
Hjärta till Hjärta (Rickard Klerfors) har definitivt aldrig i något läge hävdat det som Peter Bergwall (MP) påstår här. Det är ren fiction.

Sanningen är istället att det enda Rickard Klerfors uttalat om detta är;

1. Tak över huvudet-garanti
Det är ingen långsiktig lösning men kan användas akut.

Han pratar alltså om 1-3 dagar innan EU-migranterna lämnar Sverige (utvisas).

Tvärtom så är Hjärta till Hjärta – precis som den nationella samordnarentydlig motståndare till det som Peter Bergwall (MP) och resten av MP vill.

Dessutom: Det finns ingen tak-över-huvudet-garanti för svenskar. Varför skulle specifikt romer särbehandlas och få denna rättighet i Sverige?

Det sistnämnda faller inom statens och EU:s ansvarsområden men det förstnämnda är främst en kommunal fråga.

Red’s kom:
Det är bra att Peter Bergwall (MP) i alla fall förstår att det inte är kommunens ansvar att lösa diskriminiering i andra länder. Men sedan är det stopp på insikten.

Peter Bergwall (MP) säger att det är kommunens ansvar att ge en tak-över-huvudet-garanti för specifikt romer, men ingen annan. Det är inte kommunens uppgift att erbjuda varken romer eller någon annan utländsk folkgrupp tak-över-huvudet-garanti i kommunen.

Kommunen har endast att verka för dem som är folkbokförda i kommunen och får enligt kommunallagen inte ens ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare. Det får kommunen inte göra för andra svenska kommuners invånare, än mindre för andra länders medborgare.

Peter Bergwall (MP) refererar till påhittad paragraf i kommunallagen

Enligt kommunallagen kan en kommun ta ansvar för en utsatt person om ingen annan gör det.

Red’s kom:
Nu är Peter Bergwall (MP) helt ute och svävar i det blå (igen).

I kommunallagen, 2:a kap, 1 §, om Kommunernas och landstingens befogenheter, står följande;
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

EU-migranter och deras social skyddsnät ska handhas av ”någon annan”, dvs hemlandet. Därmed får en kommun inte försörja EU-migranter på något sätt.

Det är precis som att om jag skulle bli av med mina pengar och biljett hem när jag är i något annat EU-land så finns det inget EU-land som ställer upp och finansierar min hemresa. Inte ens min hemkommun eller Sverige.

Peter Bergwall (MP) visar sin totala okunskap om vad som gäller

Varje EU-land har förbundit sig att behandla alla EU-medborgare som om de vore dess egna

Red’s kom:
Är Peter Bergwall (MP) helt galen?
Inget EU-land har förbundit sig att behandla andra EU-medborgare som sina egna. Och inget EU-land kommer heller inom överskådlig framtid att göra detta.

Peter Bergwall (MP) tror att EU-migranter har lagstadgad rätt till boende i Sverige

… och boendestöd är en lagstadgad rättighet för alla som saknar egna medel.

Red’s kom:
Enligt vilken lag har EU-migranter rätt till gratis boende i Sverige?

Det brukar var Feministiskt initiativ som står för de vansinnigaste spekulationerna, men frågan är om inte Peter Bergwall (MP) toppar dumheterna när han tror att EU-migranter har lagstadgad rätt till boende i Sverige, som finansieras av skattebetalarna.

Gratis boende i Sverige en grundläggande rättighet i EU?

Genom att inte respektera EU:s grundläggande rättigheter så bidrar vi till att diskrimineringen av Europas romer fortgår.

Red’s kom:
Det ingår inte i ”EU:s grundläggande rättigheter” att alla inom EU som vill bo gratis, på svenska skattebetalares bekostnad, får göra detta i Sverige.

Däremot vill Peter Bergwall (MP) bidra till EU-migranternas utsatthet genom att undanhålla romer från sitt hemland där de måste föra sin kamp för ett bättre liv, och där det finns förutsättningar för detta (vilket det inte gör i Sverige);
471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Vad är omoraliskt, ovärdigt och olagligt?

Det vore inte bara omoraliskt utan troligtvis även olagligt och ovärdigt en rättsstat.

Red’s kom:
Vad är omoraliskt? Att verka för EU-migranternas bästa?
Vad är ovärdigt en rättsstat? Att följa lagen och motverka lagbrott?
Vad är olagligt? Att följa kommunallagen och verka i de egna medborgarnas intresse?

LAGLIGHETSPRÖVNING
Det som vänsterblocket vill genomföra i Lund, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning.

Se; Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och FörvaltningsbesvärKlicka här för att gå till insändaren i SDS, 2015-08-24Not. Just nu håller 31% av 229 läsare med Peter Bergwall (MP). 69% är emot.

Se även bl a;
FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren Martin Valfridsson

Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kyrkhjälpen vill finansiera EU-migranters boende med hjälp av Vetlanda kommun

Kyrkhjälpen i Vetlanda vill med stöd av kommunen ordna boende för EU-migranter.

Red’s kom:
Kyrkhjälpen är en organisation (sammanslutning av kyrkor och ideella organisationer, uppgift saknas om vilka dessa är) som riktar sig enbart till EU-migranter.

David Wallenberg, Kyrkhjälpen Vetlanda, tror att det finns tolv EU-migranter från Rumänien och Bulgarien i Vetlanda, varav hälften bor i bil eller husvagn och flyttar runt mellan olika parkeringar.

Kyrkhjälpen vill att kommunen ska finansiera boplats, el, vatten, toaletter, sophämtning, etc för EU-migranter

I ett brev till kommunen skriver Kyrkhjälpen att de planerar att köpa in två vinterbonade baracker där EU-migranterna kan bo i vinter. De vill att Vetlanda kommun hittar en plats med tillgång till vatten, el och toaletter där man kan ställa barackerna.

Red’s kom:
En kommun får inte idka välgörenhet för andra länders medborgare. Dessutom skulle kommunen stödja brottslighet om kommunen finansierar boende för dem som stannar längre än vad EU’s fria rörlighet medger.

Allt som en kommun får göra för andra länders medborgare enligt kommunallagen är att erbjuda akut hjälp. Dvs i form av ett lån där EU-migranterna blir återbetalningsskyldiga.

Kyrkhjälpen vill att kommunen ska finansiera anställd för att supporta 6-12 EU-migranter med sjukvård, etc

Kyrkhjälpen vill också att en kommunal representant utses som ska säkerställa EU-migranternas hälsa och säkerhet.

Red’s kom:
Det som Kyrkhjälpen vill att kommunen ska ställa upp med strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Om en kommun tar ett  lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning.
Se; Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och FörvaltningsbesvärKlicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-08-24
Se även bl a;
Kyrkhjälpen i Jönköping ska agera arbetsförmedling för EU-migranter


Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden

EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Minst 20 barn, i åldrarna mellan sju månader och 18 år, skickas nu hem till Rumänien, Bulgarien och Polen.

Det finns flera orsaker till att barnen, som följt med sina tiggande föräldrar hit, inte kan gå i skola här.
– Dels så har kommunen inte tagit beslut om skola här, dels så har barnen ingen bostad eller adress. Kommunen och de sociala myndigheterna kräver att man har en riktig bostad för att kunna bo här. De får inte bo i husvagn, säger Pirjo Holmström, miljöpartistisk politiker och författare som engagerat sig för de romska barnen.

EU-migranter är inte papperslösa

Enligt Pirjo Holmström (MP) så har papperslösa barn rätt att gå i skola, men eftersom de sociala myndigheterna kräver en bostad så kan de inte göra det.

Red’s kom:
Eftersom EU-migranter inte hör till kategorin ”papperslösa” så har emellertid EU-migranternas barn inte rätt att gå i svensk skola. Därför hade det inte hjälpt om de haft en fast adress här.

Inte lätt för EU-migranter att få gratis fast bostad i Sverige

Och att få en bostad är nästintill omöjligt. Pirjo liknar situationen vid ett moment 22.

Red’s kom:
Ja, det blir lite av ett moment 22 om man försöker få Sverige att försörja andra EU-länders medborgare eftersom det inte fungerar så.

Otaliga hinder för att låta EU-migranters barn gå i skola i Sverige

– Jag kan förstå att det inte är helt okej att bo i husvagn året runt när man inte har tillgång till hygienfaciliteter, men skulle det ordnas så kan inte jag se några hinder för att barnen får stanna här och gå i skolan, säger Pirjo Holmström (MP).

Red’s kom:
Ett av många hinder är att tiggarbarnen inte har rätt till skolgång i Sverige.
Ett annat problem är att kommunen saknar laglig rätt att försörja EU-migranter och deras barn. Kommuner får inte idka välgörenhet för andra länders medborgare.
Ett tredje problem är att om romer erbjuds skolgång måste även alla andra turister i Sverige erbjudas skola, enligt likabehandlingsprincipen.
Ett fjärde problem är att EU-migranterna fråntas sina möjligheter till skolgång i sitt hemland.
Ett femte problem är att EU-migranterna inte får vistas längre än tre månader i Sverige.
Ett sjätte problem är att Sverige inte kan erbjuda romska lärare.
Ett sjunde problem är kostnaderna, för trots att vänsterextremister inte förstår detta så kostar utbildning pengar, och när pengar omfördelas så är det oundvikligt att välfärden för svenska medborgare minskar.

Bara för att nämna några problem med att Sverige skulle erbjuda tiggarbarn skolgång.

Att rumäner/bulgarer är analfabeter är inte svenska kommuners ansvar

Det är bättre att de får en möjlighet till skolgång så att de har en framtid. Har man inte gått i skola blir det svårare att få jobb. Många är ju analfabeter, säger Pirjo Holmström (MP).

Red’s kom:
Ja, många är analfabeter, men det är tyvärr inget som svenska kommuner varken kan eller får lösa. Varje land ansvarar för sina medborgare, och Rumänien, Bulgarien samt Polen har obligatorisk skolplikt.

Kommuner har inte rätt att ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare och slösa med skattemedel på något som inte tillför något för kommunen.

Ett beslut om att erbjuda skolgång för EU-migranters barn är i strid med lagen och om en kommun tar ett sådant lagstridigt beslut att försörja EU-migranter så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning.
Se; Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Eu-migranter planerar för att skicka hem sina barn

Föräldrarna planerar nu för barnens hemfärd. Någon eller några ur gruppen följer med barnen tillbaka till deras hemländer, där skolorna börjar senare än här, i mitten av september.

Red’s kom:
Det är väl som vanligt de svenska skattebetalarna som får stå för denna hemresa, eftersom romer har privilegier som ingen annan har.

Rumänska/Bulgariska medborgares möjlighet till skolgång är inte kommunens ansvar

Men om hemresan faktiskt betyder att barnen också kommer att gå i skolan är oklart.
– Det kostar med kläder, böcker och bussresor. Vissa har privilegiet att få gå i skolan något år, andra inte.

Red’s kom:
Det är faktiskt inte svenska kommuners ansvar. Vill man påverka Rumänien och Bulgarien i dessa frågor så är det endast på regeringsnivå och EU-nivå som detta kan och ska ske.

Det råder INTE stor variation i Sveriges kommuner för tiggarbarns skolgång

Det råder stor variation i Sveriges kommuner när det gäller tiggarbarnens möjligheter att gå i skolan.

Red’s kom:
Det är bara i det vänsterstyrda Göteborg och någon kommun till i Sverige där politikerna tagit beslutet att frångå kommunallagen och erbjuda tiggarbarn skolgång på skattebetalarnas bekostnad.

Det har uppgivits att utöver Göteborg är det ytterligare fem av Sveriges 290 kommuner som erbjuder eller tidigare har erbjudit skolgång i någon form för EU-migranters barn. En av dessa är Gnosjö kommun (med SD som vågmästare). Även Mark kommun erbjuder skola, där ordförande Sofia Sjöstrand (FP) föreslog att barn till EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige har rätt till skolgång i Mark (avser en bulgarisk familj av EU-tiggare, med två barn, 13 respektive 14 år gamla). Beslutet går emot Folkpartiets inställning i denna fråga. Umeå kommun räknas också in bland dessa, fast de inte erbjuder skolgång. Vilka de övriga två kommunerna är (om detta stämmer) finns det dock ingen som kan eller vill svara på.

Pirjo Holmström (MP) ljuger om att Örnsköldsvik erbjuder skola till tiggarbarn

Enligt Pirjo Holmström (MP) så har Örnsköldsviks kommun tagit beslut om att barnen ska få gå i skola där. Där har också härbärget från i vintras ordnats som boende.

Red’s kom:
Ärlighet verkar inte vara miljöpartisters starka sida. Det är anmärkningsvärt att miljöpartister vågar ljuga öppet på detta sätt, även om de förutsätter att Sveriges vänsterstyrda media inte är källkritiskt och därför – som här – inte bryr sig om att kontrollera uppgifterna.

Sanningen är istället att Örnsköldsvik tillsatt en utredning för att se om Örnsköldsvik ska och har rätt att erbjuda skolgång till tiggarbarn.
Se; Örnsköldsvik utreder om EU-migranters barn ska erbjudas skolgång

Men i Sundsvall så har kommunen inte fattat ett sådant beslut.Klicka här för att gå till ST, 2015-08-20
Se även bl a;
Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång


EU-migranter tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar – Pirjo Holmström

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning?


Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter


Kan tiggarbarnen gå i skola i Sverige?


Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas


Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


Gustav Fridolin (MP) förespråkar skolgång i Sverige för EU-migranters barn


Stefan Löfvén tiger om tiggeriet i Sverige


Regeringen erkänner: Sveriges avtal med Rumänien sekretessbelagt

Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!


Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri


EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Örnsköldsvik utreder om EU-migranters barn ska erbjudas skolgång

Många EU-migranter befinner sig i Örnsköldsviks kommun och en hel del försöker dra in pengar till sina familjer genom att tigga. I en del fall finns barnen med i Sverige och nu ska kommundirektör Magnus Haglund utreda om dessa barn som befinner sig i kommunen har rätt till skolgång här.

SKL förordar inte skola för EU-migranters barn

Sveriges kommuner och landstings nationella samordnare har efter en utredning gett budskap till kommunerna kring EU-migranter. Budskapet lyder ”vi bedömer att målgruppen kommer finnas en längre tid i Sverige, tänk långsiktigt”.

Red’s kom:
Detta uttalande har på intet sätt att göra med att tiggarbarn ska erbjudas skolgång i Sverige!

Sveriges nationella samordnare för EU-migranter har tydligt klargjort att EU-migranters barn inte ska erbjudas skola i Sverige;
Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

EU-migranters barn saknar rätt till skolgång i Sverige – Kommunen saknar rätt att erbjuda skolgång

Som ett steg i det diskuterades under senaste kommunstyrelsemöte i Örnsköldsvik frågan om EU-migranternas barns rätt till skolgång.

I protokollet kan man läsa ”En knäckfråga är hur Örnsköldsviks kommun skall se på barnens skolgång. Det juridiska läget är inte entydigt – barnen får gå i skola men det är lika ”rätt” att neka skolgång. Olika kommuner har gjort olika ställningstaganden i denna fråga.

Red’s kom:
Det är inte riktigt korrekt.
Det stämmer givetvis att kommunen,  av naturliga skäl, har rätt att neka EU-migranters barn skolgång. Men det finns inget som säger att kommunen har denna rätt att nyttja skattemedel på andra länders medborgare. Tvärtom. Enligt kommunallagen ska kommunen värna endast om kommunens egna invånare! Inte ens om andra kommuners invånare, än mindre andra länders medborgare.

Det är endast det vänsterstyrda Göteborg, samt någon kommun till, som erbjuder tiggarbarn skolgång.

Socialtjänstlagen

När föräldrar befinner sig i ett annat land under långa perioder för att tigga pengar till förmån för familjens överlevnad visar det på en dålig livssituation för de barnen. I de fall barn/ungdomar följer med föräldrarna och lever i en utsatt situation i Sverige så ska en anmälan till socialtjänsten göras och situationen hanteras enligt den lagstiftningen.

Red’s kom:
Dvs EU-migranter som tagit med sig skolpliktiga barn till Sverige ska utvisas.

Barnkonventionen säger inget om att Sverige är skyldig att erbjuda skola till andra länders medborgare

Vad som är en svårare fråga är om barnen, utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv samt barnkonventionen, ska beredas möjlighet att gå i skola.

Red’s kom:
Det finns inget i barnkonventionen som säger att EU-migranters barn ska erbjudas skolgång i Sverige. Det är bara en myt som vänsterextremister försöker sprida i hopp om att ingen ska läsa barnkonventionen för att konstatera vad som gäller.

Se bl a;
EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Skolfråga för tiggarbarn aldrig varit aktuell tidigare

Under senaste läsåret kom dock inte till kommunens kännedom att några barn i Örnsköldsvik skulle ha varit aktuella för frågan om att gå eller inte gå i skola.

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att undersöka skolgång för tiggarbarn?

Kommundirektör Magnus Haglund fick vid senaste kommunstyrelsemötet uppdraget att fortsätta arbetet med att barn i skolpliktig ålder ska kunna beredas skolgång samt att reda ut hur denna skolgång kan se ut.

– I uppdraget ingår även att sätta upp en plan för vilka insatser kopplat till skola som bör göras för yngre barn i förskoleåldern och barn i gymnasieålder, säger Magnus Haglund.

– Det som händer nu är att jag och förvaltningschef för bildningsförvaltningen, Kristina Rastbäck, har ett inbokat möte om hur vi ska lösa uppdraget.

Red’s kom:
Vad är egentligen uppdraget? Att – som det står i rubriken och  ingressen – undersöka om kommunen kan och ska erbjuda skola till EU-migranternas barn eller att undersöka hur detta ska gå till?

Ett beslut om att erbjuda skolgång för EU-migranters barn är i strid med lagen och om en kommun tar ett sådant lagstridigt beslut att försörja EU-migranter så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning.
Se; Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ingen skola för tiggarbarn i Umeå

I Umeå kommun har man beslutat att inte erbjuda generell skolgång för EU-medborgare, även om barnen har vistats i Sverige i över tre månader. I stället gör kommunen bedömningar från fall till fall och planerar dessutom att starta pedagogisk verksamhet utanför den kommunala skolan.

Se; I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

– Vi får egentligen ingen ledning i den här frågan om när man ska betraktas som papperslös, varken från Skolverket eller Sveriges kommuner och landsting. Jag känner att man inte ska överlåta det här ansvaret på kommunerna, här måste finnas en gemensam nationell hållning för att skapa jämlikhet i hela landet, säger Moa Brydsten, ordföranden för grundskolenämnden i Umeå.

Red’s kom:
Det finns inget som tyder på att EU-migranter skulle kunna räknas som papperslösa. Efter kontakt med Socialstyrelsen så visar det sig att ej heller Socialstyrelsen har det minsta stöd för en dylik åsikt.
Se bl a; Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?
Klicka här för att gå till artikeln i Allehanda.se, 2015-08-17
Se även bl a;
Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger


Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige


Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.