Kyrkhjälpen Jönköping nöjda med 50.000 kr/mån för att försörja EU-migranter

Socialnämnden i Jönköping ger bidrag till Kyrkhjälpen som ska hjälpa EU-migranter att få tak över huvudet.

Kyrkhjälpen ville ha 360 000 kr för lokal till EU-migranter och en anställd

Kyrkhjälpen hade ansökt om bidrag på 386 000 kronor till hyra av en lokal och en föreståndare. Socialnämnden i Jönköpings kommun sa i dag ja till 100 000 kronor i form av ett verksamhetsbidrag för november och december.

Red’s kom:
Ideell verksamhet verkar aldrig finnas för EU-migranter. Alla organisationer kräver bara att skattebetalarna ska stå för fiolerna.

– Politikerna i Socialnämnden ska ha varit eniga. Vi har en kyrkolokal i Jönköping som vi ska titta på under morgondagen, säger Kjell Olsson på Kyrkhjälpen.

Fortsatta ansökningar om bidrag från skattemedel

– Vi är nöjda nu sedan kommer vi få göra en ny ansökan som gäller för januari, februari och mars nästa år och även för hösten 2017, säger Kjell Olsson på Kyrkhjälpen.

JP tillägger:
Härbärget med 20 platser ska inrymmas i en gymnastikhall i Svenska kyrkans lokaler i Jönköping. Under onsdagen träffades Kyrkhjälpens ledning för att planera inför starten, men också börja formulera på nästa ansökan.

Se: Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

— Det här måste jobbas fram snabbt, men jag har svårt att tro att vi hinner komma igång före första december. På campingen fanns ju allt redan, men nu måste vi till exempel anställa en härbärgevärd på deltid. Pengarna ska även täcka hyran och driften, säger Iréne Lindahl, samordnare för Kyrkhjälpen Södra Vätterbygden.

2015-10-21 skrev Jmini;
Det blev nej hos socialnämnden i Jönköping. Kyrkhjälpen får inga pengar till EU-migranternas vinterboende.

Begärt 87 000 kr/månad (?) för bostäder till EU-migranter

Kyrkhjälpen hade begärt 87 000 kronor [per månad?] av socialen i Jönköping till EU-migranternas vinterbostäder. Detta avslogs dock av nämnden.

BROTT MOT SOCIALTJÄNSTLAGEN

Anledningen är, säger vikarierande ordförande, Christoffer Gullberg (m), att man brutit mot socialtjänstlagen om man sagt ja. Lagen säger att varje individ ska prövas.

Kyrkhjälpen ska istället söka föreningsbidrag. Tjänstemännens uppdrag blir då, säger han till P4, att lösa frågan. Det till ett kostnadstak på upp till 60 000 kronor [per månad?].
Man kommer också att försöka få fram en mer hållbar lösning genom att föra samtal med andra berörda parter.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-11-14
SVT har tidigare skrivit;

Kyrkhjälpen i Jönköping vill starta ett nytt tillfälligt boende för de som tigger. Under tisdagen ska de träffa representanter från Jönköpings kommun för att be om pengar som ska ge tak över huvudet.

Red’s kom: Ett ”tillfälligt boende” som redan varat under 3 år.

Vad är det för situation som Jönköping har ansvar att lösa för EU-migranter?

Trots att vintern är här har situationen för EU-migranterna i Jönköping inte löst sig än.
– Eu-migranterna har det jättetufft nu när det är minusgrader ute. De tvingas bo i tält och i bilar, säger Kjell Olsson på Kyrkhjälpen.

40 EU-migranter har bosatt sig i Jönköping

I Jönköping bor det just nu runt 40 tiggare och kylan gör deras situation allt tuffare.

Inget alternativ att åka hem?

Nu hoppas Kyrkhjälpen få stöd av kommunen när de träffar socialnämnden för att ansöka om ett bidrag på 386 000 kronor. Pengarna ska gå till hyra av en lokal och till en föreståndare som sköter om lokalen.
– Vi hoppas att det kommer att lyssna på oss i morgon. För situationen är akut nu. De kan inte bo i tält längre utan behöver en lokal som är varm, säger Kjell Olsson.

Red’s kom:
Problemet är att Kyrkhjälpen i samarbete med kommunen på detta sätt permanentar EU-migranterna i Sverige, på skattebetalarnas bekostnad.

Han säger att de hoppas kunna hjälpa dem att ordna liknande boende som tidigare år.

Kyrkhjälpen fått bidrag under tre år för att finansiera tiggeriet i Jönköping

Det är tredje året i rad som Kyrkhjälpen ansöker om bidrag hos kommunen för att se till att de tiggare som befinner sig i Jönköping kan sova inomhus.

Red’s kom:
En redovisning över vad EU-migranterna kostat skattebetalarna totalt hade varit på plats här.

– Jag kan inte säga något idag. Vi ska träffas i nämnden imorgon och då kommer jag kunna ge ett besked, säger Ola Nilsson, socialnämndens ordförande i Jönköping.

Red’s kom:
2016-05-19 rapporterade JP att Ola Nilsson (KD) avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i Socialnämnden, efter att ha kritiserats, och att han börjat söka andra jobb. Hittade han inget annat jobb?

Vilket beslut får ”allvarliga konsekvenser”?

Blir det ett nej är det ett beslut som skulle kunna få allvarliga konsekvenser, enligt Kyrkhjälpen.

Red’s kom:
Konsekvensen av att bidrag inte ges skulle bli att EU-migranterna tvingas att antingen åka hem eller att åka till en annan kommun som försörjer EU-migranterna, och fördjupar problemen för såväl för EU-migranterna som för Sverige.

Kommunens beviljande av bistånd får alltså allvarliga konsekvenser, vilket ett nej inte resulterar i.

Risk att EU-migranter fryser?

– Vi har ingen plan B. Risken är att de fryser så illa att de måste uppsöka sjukhus akut. Men vi har ingen möjlighet att hjälpa dem om vi inte får bidrag från kommunen, säger Kjell Olsson.

Red’s kom:
Risken att frysa är en risk som det är upp till EU-migranterna att ta. Precis som för alla oss andra så har även EU-migranter ett eget ansvar för sina liv.

Om Kyrkhjälpen och kommunen velat hjälpa dem så skulle de överlåta till EU-migranterna att finansiera sitt tiggeri på egen hand.

Borde inte EU-migranterna ansvara för sitt boende under sin olagliga vistelse i Sverige?

De flesta vet ju om att det inte går att sova ute i Sverige på vintern. Borde de då inte själva ansvara för sitt boende?
– Jo man tycker ju det men de är ett folk som är vana vid att resa runt och leva under sådana här förhållande. Vi brukar säga till dem att de åtminstone ska stanna hemma under vintern, men de kommer ändå och då måste vi göra det vi kan för att hjälpa dem, säger Kjell Olsson.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2016-11-14
Se även bl a;
Kyrkhjälpen i Jönköping ska agera arbetsförmedling för EU-migranter

Boende till EU-migranter: Kyrkhjälpen i Jönköping begär ytterligare 114 000 kr av skattemedel

Liberalerna Jönköping vill finansiera EU-migranternas tiggeri med skattemedel

Kyrkhjälpen Jönköping vill ha 350 000 kr för att härbärgera 25 EU-migranter i stugor

Kyrkhjälpen i Jönköping får 125 000 kr för att försörja EU-migranter

Kyrkhjälpen i Jönköping positiv till regeringens utredning om EU-migranter

Kyrkhjälpen minskar försörjning av EU-migranter i Jönköping

EU-migranter i Jönköping förutsätter försörjning av kommunen


EU-migranter avhyses i Jönköping

Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden


Städning efter EU-tiggare på Osets parkeringsplats i Jönköping kostade 50 000 kronor


EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Fakturera Rumänien för EU-migranters hemresor och vård, säger FP Lund

EU-migranter minskat i Jönköping


Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping


Bråk mellan EU-migranter i Jönköping, tiggare polisanmäld


Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Ska skattemedel stödja EU-migranters tiggeri och vistelse i Sverige?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

EU-migranter minskat i Jönköping

Januari är lågsäsong för de EU-migranter som vistas i Jönköping. Kylan i kombination med att folk generellt är mindre givmilda den här tiden på året är orsaken enligt Kyrkhjälpen.

Antalet EU-migranter i Jönköping halverats efter julen

Kjell Olsson på Kyrkhjälpen berättar att det just nu bor 27 rumänska EU-migranter på campingen på Rosenlund i Jönköping.
– Jag vet att det är några till som kommer att åka hem nu till helgen, säger Kjell Olsson.

30 – 60 EU-migranter i Jönköping

Han berättar att det under 2015 brukade finnas mellan 30 – 50 tiggande EU-migranter i Jönköpings kommun, men att det brukar bli färre efter jul- och nyårshelgerna.

Red’s kom:
Enligt tidigare uppgift har antalet växlat mellan 30 och 60 EU-migranter under 2015.

Åker till sina hem i Rumänien pga kylan

– De fick mest i sina muggar under julen. Då är folk givmilda. Nu i januari är det lite svårare att få pengar och dessutom är det ju kallt ute. Därför väljer en del att åka hem till Rumänien, säger Kjell Olsson.

Fem stugor för 30 EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad

På campingen på Rosenlund finns några stugor öronmärka åt de tiggande EU-migranterna. Där får 30 personer plats, och de betalar en mindre summa i hyra.

Red’s kom:
Varför är SVT noga med att hålla inne med informationen om summan som EU-migranterna betalar, dvs 20 kr/natt?
Skattebetalarna i Jönköping får emellertid betala minst 2 000 kr/natt (oavsett hur få EU-migranter som nyttjar stugorna).

Överskott på platser i stugorna

Kjell Olsson säger att det inte är kö för att få en sängplats på campingen. Det var det innan jul.
– Jag tror att det kommer att vara runt 25 personer som bor här nu under vintern, säger Kjell Olsson.
– Så vitt jag vet bor inga personer i bilar just nu.

Red’s kom:
Om kommunen inte finansierat boendet för EU-migranterna skulle alla eller nästan alla EU-migranter ha åkt hem, inkl. de som stannat längre än vad EU:s fria rörlighet medger (vilket troligen är de flesta). Det är till nackdel för alla parter när kommunen finansierar tiggeri via bulvaner som Kyrkhjälpen.

Kyrkhjälpens meningslösa projekt

Under nästa vecka kommer de boende få information om konkreta sätt att försörja sig i Rumänien.
– Det kan handla om exempelvis korgtillverkning och sömnad. Att de produkterna senare exporteras till Sverige och säljs via exempelvis kyrkor, säger Kjell Olsson.

Red’s kom:
Det är trist att de religiösa organisationerna hela tiden sysslar med saker som helt saknar förutsättningar att kunna tillföra något, inger falska förhoppningar bland EU-migranterna och undanhåller dem från hemlandet, som är den enda plats där det finns förutsättningar för ett bättre liv för EU-migranterna.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-01-08
Se även bl a;
Kyrkhjälpen i Jönköping ska agera arbetsförmedling för EU-migranter

Boende till EU-migranter: Kyrkhjälpen i Jönköping begär ytterligare 114 000 kr av skattemedel

Liberalerna Jönköping vill finansiera EU-migranternas tiggeri med skattemedel

Kyrkhjälpen Jönköping vill ha 350 000 kr för att härbärgera 25 EU-migranter i stugor

Kyrkhjälpen i Jönköping får 125 000 kr för att försörja EU-migranter


EU-migranter avhyses i Jönköping

Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden


Städning efter EU-tiggare på Osets parkeringsplats i Jönköping kostade 50 000 kronor


EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Fakturera Rumänien för EU-migranters hemresor och vård, säger FP Lund


Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden

I Jönköping bor EU-migranter i bosättningar vid Rocksjön och Vätternstranden.

Polisen informerar nu att de EU-migranter som bor på dessa platser har helgen på sig att flytta eftersom deras bosättningar strider mot ordningslagens bestämmelser. De boende har till på måndag på sig att förbereda sig inför flytten.

Informationslappar (på svenska, engelska och rumänska) har satts upp vid de tillfälliga bostadsplatser som uppstått när EU-migranterna kommit till Jönköping för att tigga. Det är i första hand boplatserna vid Rocksjön och Oset vid Vätterstranden som berörs. Budskapet är att de som bor där måste förhålla sig till lagstiftningen som förbjuder användande av offentlig plats inom detaljplanerat område för camping och boende. I texten hänvisas till boende på campingplatser eller liknande.

Kyrkhjälpen har ordnat ett boende på Rosenlunds camping, säger Mats Rosenqvist på polisen i Jönköping i ett pressmeddelande.
Oavsett var de bor behöver vi vara inställda på att det här är något som kan fortsätta under lång tid. Vi har inget som tyder på att tiggeriet minskar i Sverige, säger Mats Rosenqvist.

Man räknar med att ett 40-tal av EU-migranterna i området kommer att flytta till campingen. Kyrkhjälpen har köpt in 8 tält specifikt för EU-migranterna med plats för runt 5 personer i varje tält.

Jönköpingsposten rapporterar;
Överenskommelsen innebär att de får betala en summa per natt till campingen, men att Kyrkhjälpen tillsvidare går in och subventionerar en tredjedel av priset.
Kjell Olsson på Kyrkhjälpen konstaterar att man inte vet hur länge Kyrkhjälpen kan subventionera, och att insatsen förutsätter bidrag från enskilda och företag.
Från kommunens sida har man tidigare uttryckt att det inte är aktuellt med anvisade platser för EU-migranterna.

– Vi har valt den här insatsen när kommunen inte kunde anvisa någon plats. Rent moraliskt kan man tycka att kommunen borde ge ett bidrag så att det kan rulla runt ekonomiskt, när vi med ideellt arbete gör en sådan samhällelig insats, säger Kjell Olsson på Kyrkhjälpen.

Red’s kom:
Samhällelig insats”? För vilket samhälle?
Eller kan det som Kyrhjälpen nu gör möjligen vara till skada för såväl tiggarna som det svenska samhället?

Jnytt skriver:
– Det kommer att sättas upp tält på campingen. Det blir en möjlighet till ett överkomligt pris. Vi på Kyrkhjälpen ordnar tälten och ger en sponsring. Sedan får gästerna stå för stora delar av notan, säger Christer Tornberg på Kyrkhjälpen, som har engagerat sig i tiggarnas situation.
Vi ser att migranterna behöver en plats och vi tycker att kommunen behöver ha plats för alla människor. Skulle de inte få bo här skulle bara problemet förflyttas till en annan kommun, säger Christer Tornberg.

Red’s kom:
Eller så hade EU-migranterna tvingats tillbaka till sitt hemland, som har ansvaret för dem, om man inte stöttat tiggeri inom kommunen.
Är det rimligt att en kommun är delaktig i detta brott mot lagen om den fria rörligheten som EU-migranterna begår?
Vad menas med ”överkomligt pris”?
Hur länge ska dessa förmåner ges och varför specifikt för EU-migranter och inte andra i nöd? Likabehandling?
Vad kostar detta campingboende med tält och allt för skattebetalarna? Var kommer pengarna från?

Klicka här för att gå till artikeln i Jmini.se, 2015-04-24
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.