Svenska kyrkan Umeå upplåter mark för EU-migranters olagliga bosättning

Svenska kyrkan låter de EU-migranter som dröjt kvar på Baggböleåkern stanna kvar på kyrkans mark, tillsvidare.

Trafikverket ska så småningom få tillgång till markområdet när bygget av Västra länken kommer igång. Då måste lägret vara borta.

Kommunen kräver att den tillfälliga campingen upphör omedelbart eftersom den inte har bygglov.
– Men det ligger inte i kyrkans intresse att driva bort de här personerna, säger Kenneth Nordgren, kyrkoherde Umeå pastorat.

Under år 2016 fick Svenska kyrkan i Umeå ett kommunalt bygglov för att där erbjuda EU-migranter en tillfällig camping. Bygglovet gick ut i mitten av november men det tillfälliga husvagnsboendet består.

Svenska kyrkan har inte längre bygglov för den tillfälliga campingen på Baggböleåkern. Men trots det är det ett femtontal EU-migranter som bor kvar där i husvagnar och bilar.

– De personer som vistas där de gör det på eget initiativ. Olovligen. Säger Kenneth Nordgren, kyrkoherede Umeå pastorat.

– I och för sig är det som en fortsättning på den mer ordnade vistelseplatsen vi hade fram till den 15:e november.

– Men vi har informerat dem som nu vistas där flera gånger om om att de inte kan stanna.

Bygglov för camping gick ut 2016-11-15 – Ingen bryr sig

Enligt Byggnadsnämndens ordförande, Mikael Berglund (S), måste campingen bort eftersom den inte har bygglov.

Red’s kom:
Varför har inte Umeå kommun, med hot om vite, begärt att Svenska kyrkan ska följa lagen och varför vill media inte fråga om detta?

Varför avhyses inte EU-migranterna av polisen?

För varje gång kommunen signalerar att lagbrott är ok kommer problemen bara att växa.

Ligger inte i Svenska kyrkans intresse att följa lagen, menar kyrkoherden

Kan det bli aktuellt med en avhysning från Baggböleåkern?

– Ja, det kan det ju bli om personer fortfarande vistas där när marken ska tas i anspråk, ja då går det inte att ha personer kvar där när vägbygget ska starta, säger Kenneth Nordgren, kyrkoherede Umeå pastorat.

– Men det ligger inte i kyrkans intresse att driva bort de här personerna med makt.

Red’s kom:
Det ligger tyvärr bara i Svenska kyrkans intresse att hålla EU-migranterna i utanförskap, utsatthet, fattigdom och bidragsberoende. Med stöd av skattebetalarnas pengar. Svenska kyrkans kontraproduktiva åtgärder leder dessutom till att EU-migranternas ovärdiga livsstil förs vidare till deras barn, och problemen cementeras därmed generation för generation.

Det ligger däremot i kommunens och medborgarnas intresse att ”med makt” förhindra lagbrott.

Enda sättet att få Svenska kyrkan – som är den enskilt största aktören för att locka EU-migranter till Sverige – att tänka rätt (dvs i allas intresse, inte bara i kyrkans) är att ännu fler går ur Svenska kyrkan. Begär utträde idag!
Se: Svenska folket flyr Svenska kyrkan – Skälet: kyrkans politisering

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Före 1996 blev varje svensk automatiskt medlem i Svenska kyrkan i och med födseln. Vid millennieskiftet 1999/2000 skildes Svenska kyrkan från staten.

Rimligtvis borde alla som inte uttryckligen begärt medlemskap i Svenska kyrkan per automatik få sitt medlemskap avslutat inom maximalt 3 månader och få avgiften tillbaka sedan åtminstone 2000-01-01. Pga ett systemfel där politikerna inte ställt detta krav måste du själv begära utträde.

Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer (av totalt ca 100 000 under år 2016) begära utträde via denna Internettjänst. Alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du idag fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Efter behandling skickas en skriftlig bekräftelse på utträdet hem till anmälaren. Utträdet är kostnadsfritt. Om du ångrar dig kan du närhelst du vill bli medlem igen, utan extra kostnad.

Varje medlem i Svenska kyrkan betalar – via staten – en medlemsavgift eller kyrkoavgift (samtidigt som begreppet kyrkoskatt lever kvar). Avgiften styrs av inkomst och var man bor. Riksgenomsnittet för 2016 var 1,01 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. För en normalinkomsttagare betyder det runt tre tusenlappar årligen.

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

EU-migranterna bryr sig inte om vad Svenska kyrkan ber dem om

– Vi försöker få dem förstå att de inte kan stanna.

Red’s kom:
Hur då, och hur bra har det lyckats?

– Jag hoppas ju, och vi jobbar för, att de här personerna ändå väljer att avbryta sin vistelse där.

Red’s kom:
Enligt media tar EU-migranterna inte den minsta notis om vad de blivit ombedda att göra, precis som i detta fall.

Vad menas med ”vi jobbar för”? Det enda Svenska kyrkan gjort är ju att informera dem om att de inte kan stanna kvar. Kyrkan har inte ens bett dem att flytta på sig.

Svenska kyrkan fixar ”andra lösningar” för EU-migranternas olagliga bosättningar

– Och vi hjälper dem att finna andra lösningar.

Red’s kom:
Som vad? Hur? Och vad kostar det för skattebetalarna?

EU-migranternas skrot måste transporteras bort

Svenska kyrkan har beställt borttransportering av de skrotbilar och husvagnar som står övergivna på åkern.EU-migranter, Umeå, skrotbilarEU-migranter, Umeå, husvagnar

Red’s kom:
Vad media tydligen inte vill berätta är att kostnaden för denna borttransportering av skrot landar på skattebetalarna. Med de 1,6 miljoner kr som Svenska kyrkan fått av kommunen för att finansiera tiggeriet.

EU-migranterna är en fantastisk inkomstkälla för Svenska kyrkan, så det ligger i kyrkans intresse att locka så många EU-migranter som möjligt till Sverige.

EU-migranterna slipper, som alltid, att betala för den miljöförstöring de orsakar. Och böter behöver de aldrig betala.

Åkern måste saneras efter EU-migranterna

När EU-migranterna helt har lämnat platsen måste den saneras på grund av oljeutsläpp och eldning.

Det är Svenska kyrkan i Umeå som kommer att ta ansvar för den marksaneringen.

Red’s kom:
Media ”råkar” glömma att berätta att denna kostnad får skattebetalarna stå för. Så Svenska kyrkan riskerar inget.

Källa: VK


SVT skriver:
Tanken var att campingen skulle vara en tillfällig lösning, men EU-migranterna har nu bott där i närmare ett års tid.

Red’s kom:
EU-migranter får bara vistas i Sverige under upp till 3 månader (i regel inte ens så länge), men eftersom de vet att ingen upprätthåller regelverken bosätter de sig mer eller mindre permanent i Sverige, på samhällets bekostnad. Kommunens politiker understödjer alltså lagbrott och motarbetar tjänstemännen i deras uppdrag.

Politiker och kyrkpersonal oense
Luleå Stift, som äger markområdet, har inget omedelbart behov av att använda det. Stiftsjägmästare Anders Landström har uppgett att de inte ser något hinder för att EU-migranterna dröjer sig kvar på åkern.

Något som Kenneth Nordgren, kyrkoherde i Umeå pastorat, håller med om.
De kan stanna ännu en tid tills vi kan hitta barmhärtiga lösningar. Det finns tid att jobba framåt i frågan, säger han.

Men Mikael Berglund (S) som är ordförande i byggnadsnämnden är av en annan åsikt. Han kommer att kontakta kyrkan och påpeka att det inte går att ha en uppställd camping utan bygglov.

I slutet av november skrev SVT;
– Att bo ute i denna kyla mitt i vintern är inte humant. Vi vill hitta andra boenden för barnfamiljerna, men som situationen ser ut just nu i Umeå med alla andra asylsökande flyktingar och studenter så är det nästan hopplöst, säger Bengt Bergius från Svenska kyrkan.

Under kvällen bjuder Öppen Gemenskap och Sensus in till dialog om den rådande situationen och hur den ska lösas. Bland annat kommer kommunalrådet Margareta Rönngren, Rädda barnen och Umeås stadsförsamling att finnas på plats i Frälsningsarméns lokaler.

Kommunen jobbar i nuläget tillsammans med flera frivilligorganisationer för att finna lösningar på boendefrågan.

Se även bl a;
Prästen Ulf Dahne upprörd över att Umeå inte försörjer EU-migranter

Avhysta EU-migranter i Umeå flyttat till kyrkans mark och till Skellefteå

Umeå ger kyrkan 1,6 miljoner kr för boende, läxhjälp etc till EU-migranter

EU-migranter får bo gratis i Umeå om de tar med sina barn till Sverige


Kyrkor skapar utanförskap för EU-migranter och svartjobb


Vänsterpartiet i Umeå rasar över att EU-migranter inte försörjs av kommunen


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Svenska kyrkan vill förse 40 av 130 EU-migranter i Umeå med gratis härbärge

Svenska kyrkan vill åter öppna församlingsgården på Backen i Umeå som boende för EU-migranter över vintern. Nu inväntar man besked från kommunen om bygglov.

Kenneth Nordgren är kyrkoherde i Umeå:
– Vi försöker ordna en vinterhärbärgeslösning. Med fokus på de barnfamiljer i gruppen av utsatta EU-migranter som nu vistas i Umeå. Formellt sett är det ett bygglov som måste beslutas av kommunen.

Fåtal sover i EU-migranternas 30 husvagnar

Många EU-migranter i Umeå bor just nu i ett tillfälligt boende som frivilliga ordnat – endast ett fåtal sover för tillfället i husvagnar. Men det här handlar om en något mer permanent lösning över vintern, fram till i maj ungefär.

Red’s kom:
Vad är detta för ”tillfälligt boende”, hur ”tillfälligt” är detta, vilka frivilliga har ordnat detta och hur finansieras boendet?

Svenska kyrkan vill erbjuda ”pedagogisk verksamhet” till EU-migranternas barn

Kyrkan vill ha ett samarbete med kommunen, för att bl a erbjuda någon pedagogisk verksamhet åt EU-migranternas barn.

Red’s kom:
Vad menas med ”pedagogisk verksamhet”?
Varför skulle Svenska kyrkan ha kompetens inom detta område?
Det finns stark anledning att misstänka att Svenska kyrkan genom denna ”pedagogiska” verksamhet avser att värva nya medlemmar bland tiggarbarnen. Dvs skattemedel finansierar Svenska kyrkans värvningsverksamhet.

Om staten skiljts från kyrkan så verkar det inte som kommunen skiljts från kyrkan.

Svenska kyrkan beroende av skattemedel

– Vi är beroende av kommunens ekonomiska stöd för att kunna köra igång, både vinterhärbärget, men också verksamheten. I grunden tycker vi att det är kommunens ansvar, säger Leif Hognert, kyrkorådets ordförande.

Red’s kom:
Oavsett vad Svenska kyrkan tycker så är det ett faktum att det inte är kommunens ansvar att finansiera tiggeriet. Kommunens har ansvar för de egna invånarna, inte andra länders medborgare.

– Vi från kyrkan och de andra organisationerna vill medverka tillsammans med kommunen, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Givetvis vill de ”samarbeta” med kommunen, eftersom ”samarbete” det handlar om att tillförskansa sig pengar.

Ingen redovisning av hur mycket pengar Svenska kyrkan vill ha av kommunen

– Så fort vi får ett positivt besked från kommunen, då startar vi med en gång, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Med en gång? Efter att bygglov beviljats så kan detta överklagas under tre veckor.

Positivt besked om vad? Vad är det Svenska kyrkan efterfrågat av kommunen?

Hur ska allt finansieras? I vanlig ordning undanhåller statlig media information om hur mycket pengar Svenska kyrkan vill ha för sitt ”ideella” arbete, där EU-migranter ska försörjas av skattebetalarna.

Vid kontroll av Umeå kommuns protokoll så finns det inget ärende där bidrag till Svenska kyrkan behandlats för härbärge och ”pedagogiska verksamhet”.
I det fall bidrag beviljas så kan varje boende i Umeå begära en laglighetsprövning av beslutet.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna tjänst på Internet, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Folkbladet skriver:
– Vi har lämnat in ett konkret förslag till kommunen där vi föreslår bland annat pedagogisk hjälp, hälsorådgivning och språkundervisning. Men vi behöver deras ekonomiska stöd för att kunna genomföra det, säger Leif Hognert.

Hans Lindberg (S), kommunalråd i Umeå (och ordförande i Umeås gymnasienämnd), säger att han inte sett ansökan om samarbetet kring EU-migranter som kommit in från Svenska kyrkan.
Hans Lindberg säger dock att kommunens linje är att man ska samarbeta med frivilligorganisationer i den här frågan.
Ansökan från kyrkan ska hanteras och beredas av politikerna nu efter julledigheten, säger Hans Lindberg.

Backengården byggs om för att rymma fler EU-migranter

Även förra vintern fick EU-migranterna bo i just Backengården. Och just nu arbetar man med att bygga om lokalerna så att ännu fler ska få plats där i vinter – upp emot 40 personer.

Red’s kom:
För vilka pengar?
Varför görs detta innan beslut tagits av kommunen om bidrag och innan beslut tagits om bygglov?

Folkbladet skriver:
Svenska kyrkan vill ha ett delat partnerskap och för att härbärget ska kunna bli verklighet krävs i första hand ett bygglov. Men trots att bygglovet inte har godkänts än så har man redan börjat göra i ordning lokalen.
– Jag kan inte tänka mig att kommunen är så kallsinniga att de vägrar hjälpa de här utsatta människorna. Vi vill komma igång nu och hoppas att bygglovet är klart så snabbt som möjligt, säger Leif Hognert.

Hjälp Västerbottens Tiggare

Sabina Vall, frivillig från föreningen Hjälp Västerbottens Tiggare, var en av de som var på plats i församlingsgården på fredagen för att hjälpa till.
– Vi snickrar ihop våningssängar. Det är full huggning, säger hon.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-01-08
Se även bl a;
Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige


Hjälp Västerbottens tiggare känner sig motarbetade av alla


EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

EU-migranter i Umeå får nya boenden

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Umeå kommun efterlyser riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer för EU-migranter, Margareta Rönngren (S)

Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

EU-migranter i Umeå får inte gratis elektricitet enligt krav från V

Vänsterpartiet i Umeå rasar över att EU-migranter inte försörjs av kommunen


11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!


Romer i Umeå förstår inte varför svenska kommunpolitiker åker till Rumänien

Floskelpartiet (FP) i Umeå vill också åka på skattefinansierad semester i Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Monika Sandström (C), Kyrkoråd och kyrkofullmäktige, Svenska kyrkan i Umeå, skriver i en insändare att hon anser att EU-migranterna ska förses med boende på skattebetalarnas bekostnad;

I debattinlägg 22/9 av Leif Hognert (Posk) och Kenneth Nordgren (kyrkoherde) samt i nyhetsartikel 23/9 med Georg Andersson (S) och Levi Bergström (S) framgår hur man ser på situationen och vad man förväntar sig av kommunen.

Red’s kom:
Se: Svenska kyrkan i Umeå vill integrera EU-migranter och att politiker ska bryta mot lag

Jag instämmer helt i detta. Kyrkan kan göra väldigt mycket när det gäller integration och sociala aktiviteter.

Red’s kom:
Sociala aktiviteter”? Dans? Läsa bibeln?

Om något är säkert så är det att Svenska kyrkan inte kan göra något alls när det gäller integration av romer. Detta oavsett hur mycket pengar Svenska kyrkan lyckas tillförskansa sig av skattemedel (trots att laglig rätt för detta saknas).

Se: 80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Det är idag en hård konkrurrens mellan vänsterextremister och Svenska kyrkan i vem som kan få störst andel av skattemedel. Kyrkan vinner i regel denna kamp, men inte sällan i samarbete med vänsterextremisterna (ibland samma personer). Det är sorgligt att det fungerar så här eftersom det arbete Svenska kyrkan gör endast har en långsiktigt negativ effekt. Det är lätt att förstå varför Danmark infört förbud för hjälporganisationer/kyrkor att hjälpa tiggare.

Men vi förväntar oss att kommunen tänker om när det gäller boendefrågan.

Svenska kyrkan har en plan

Frågan om EU-migranterna i Umeå har diskuterats det senaste året inom Svenska kyrkan. Det är en viktig fråga och många initiativ har tagits. Kyrkorådet har nu en handlingsplan för hur vi fortsättningsvis vill bemöta och hjälpa migranterna i samarbete med andra aktörer.

Red’s kom:
Det är ingen tvekan om att Svenska kyrkan finansierat en stor del av sin verksamhet det senaste året med EU-migranterna som stöd. Så givetvis har Svenska kyrkan en plan för hur de ska kunna få ännu mer pengar för åtgärder som inte tillför något för EU-migranterna.

Var ska EU-migranterna bo?

Läget börjar nu bli akut eftersom kylan och mörkret blir mer och mer påtagligt. Var ska migranterna bo?

Red’s kom:
Hemma?

Vem är det som låter EU-migranter frysa och bli sjuka?

Ska kommunen låta folk frysa och bli sjuka i sina kalla husvagnar flyttandes mellan olika parkeringsplatser?

Red’s kom:
Är det inte vuxna människor som kan ta ansvar för sina egna liv överhuvudtaget?

Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Sverige ska ta ansvar för sina egna medborgare i första hand. EU-migranterna är hemländernas ansvar.

Följa lagar eller visa medmänsklighet?

Umeå kommun säger sig inte ha något ansvar och hänvisar till lagar. Men kommunen borde väl också visa medmänsklighet!

Red’s kom:
Det är inte medmänsklighet att befästa tiggare utsatthet. En kommun har att arbeta inom lagens ramar.

Förbud mot att ta humanitärt ansvar?

Det finns inte heller något förbud mot att ta ett humanitärt ansvar.

Red’s kom:
Mycket märkligt och ologiskt påstående, typiskt vänsterextremister.
För det första så är det inte att visa medmänsklighet att låta EU-migranter tro att de ska bli försörjda av Sverige under sin resterande livstid och cementera EU-migranternas utsatthet.
För det andra så medger inte lagen att kommunala skattemedel nyttjas för att försörja andra länders medborgare.

Slutsats: Det finns inget förbud mot att visa medmänsklighet, men det finns ett förbud mot att kommunen erbjuder EU-migranter gratis boende eller andra särskilda förmåner på skattebetalarnas bekostnad. Dvs med pengar som är avsedda att gå tillbaka till skattebetalarna.

Vem har det primära ansvaret för barn?

De flesta är barnfamiljer och kommunen har faktiskt ett särskilt ansvar för barn som vistas här.

Red’s kom:
Men föräldrarna till tiggarbarnen är ansvarsbefriade?

Om föräldrarna utsätter barnen för något som kan vara till skada för barnen så är det utvisning som måste till.

Gratis boende/uppställningsplatser för husvagnar

Jag tror att de flesta Umeåbor håller med om att kommunen borde ordna uppställningsplatser för husvagnar eller alternativt boende.

Red’s kom:
Tro gör man i kyrkan.

Floskler

Utsatta EU-migranter är också människor.

Red’s kom:
Det är tydligen människor som vissa anser ska särbehandlas med förmåner som inte ens svenska medborgare får, och att detta ska finansieras olagligt med skattemedel.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna tjänst på Internet, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i VK, 2015-09-25

Se även bl a;
Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar


Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter


Umeå kommun efterlyser riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer för EU-migranter

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende


Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar

KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Ju mer religion desto mindre moral, etik och pålitlighet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Svenska kyrkan i Umeå vill integrera EU-migranter och att politiker ska bryta mot lag

Leif Hognert, ordförande i kyrkorådet, Svenska kyrkan i Umeå och Kenneth Nordgren som är kyrkoherde, Svenska kyrkan i Umeå anser att kommunen ska erbjuda gratis boende för alla EU-migranter och att EU-migranter ska integreras i det svenska samhället;

Så har det hänt igen. Umeås folkvalda företrädare har återigen sagt nej till att ta humanitärt ansvar för de hitresta romer som just nu befinner sig som EU-migranter i Umeå.

Red’s kom:
Det är inte humant att upprätthålla romers fattigdom och undanhålla de romska barnen från sin obligatoriska skolgång i hemlandet.

Det är dessutom inte förenligt med kommunallagen och likabehandlingsprincipen att kommunen försörjer andra länders medborgare på skattebetalarnas bekostnad.

EU-migranter saknar kommunens omtanke samt el och vatten

Vintern är i antågande och våra tillfälliga gäster i en skogsglänta på Backen samt en del andra utsatta ställen saknar inte bara kommunens omtanke utan även el och rinnande vatten.

Red’s kom:
Ordet ”tillfälliga” tolkas lite olika.

Omtanke ska vi visa varandra, men samtidigt måste kommunen följa lagen. En viss utvald grupp av turister kan därför inte särbehandlas.

Inställningen till samhällets svagaste lämnar en del att önska och kanske är det inte en slump att Umeå ligger långt ner på listan över flyktingmottagande bland Sveriges kommuner?

Red’s kom:
Om romerna är ”samhällets” svagaste vet vi inte, men det är möjligt att så är fallet i Rumänien.

Eftersom flyktingar själva väljer var de vill bo så får väl Svenska kyrkan kristisera flyktingarna för att de inte väljer Umeå.

80 EU-migranter i Umeå, huvudsakligen barnfamiljer

I dag, 2015, befinner sig runt 80 EU-migranter från främst Rumänien, varav de flesta är barnfamiljer, i Umeå.

Svenska kyrkan vill att kommunen ska försörja vissa turister (romer)

Tänk om vi som kommun kunde föregå med gott exempel, visa vägen för andra kommuner och erbjuda våra gästande romer att bli en del av vår tillvaro och gemenskap. Då skulle varumärkeslöftet få mer tyngd, även i sammanhang som socialt ansvarstagande och hållbarhet.

Red’s kom:
Dessa romer har emellertid ett land som har ansvaret för dem. Sverige kan inte ta över alla andra länders ansvar. Det fungerar inte så. Varken ekonomiskt eller på andra sätt.

Svenska kyrkan ser det inte som sitt ansvar att upplåta boende för EU-migranter

Som kyrka ser vi inte som vår uppgift att ta ansvar för deras boende när de vistas i kommunen. Men vi har hittills kunnat erbjuda temporära lösningar på akuta problem för en del av romerna. Det är inte hållbart vare sig på kort eller lång sikt.

Red’s kom:
Det är korrekt. Svenska kyrkans temporära och meningslösa åtgärder befäster EU-migranternas utsatta situation och försvårar möjligheterna för dem att ta sig ur sin fattigdom. Så ja, det är inte hållbart på något sätt.

Svenska kyrkan vill integrera rumänska romer i det svenska samhället

Om kommunen tar ansvar för boendefrågan kan vi från Svenska kyrkan och andra ideella organisationer fokusera på det sociala arbetet. Integration. Sociala aktiviteter. En tro på framtiden.

Red’s kom:
Dessa försök till ”integration” har inte fungerat i Norge och det har inte fungerat i Sverige (eller någon annanstans). Det har inte ens fungerat särskilt väl för landets egna romer. Varför skulle Svenska kyrkan nu lyckas med något som ingen annan lyckats med tidigare?

Lösningen på romernas problem är inte att Sverige försöker sig på den hopplöst svåra uppgiften att integrera andra länders romer i det svenska samhället. Man får nog först försöka lyckas med detta för Sveriges romer, innan man ger sig in i denna betydligt tuffare uppgift.

Svenska kyrkan är övertygad om att näringslivet vill bidra till att integrera romer i Sverige

Vi är dessutom övertygade om att det finns aktörer och eldsjälar inom näringslivet som också gärna bidrar.

Red’s kom:
Det är emellertid vi andra inte alls lika övertygade om.

Svenska kyrkan agerar som aktivister och vill att Umeå ska bryta mot lagen

För en sak är säker. Historieböckerna har inte plats för fler hukande politiker som duckar ansvar med hänvisning till rådande lagstiftning.

Red’s kom:
Men historieböckerna har gott om utrymme för politiker som bryter mot lagen och inte värnar om de egna medborgarna?

Solidaritet, vad är det?

Och tal om solidaritet ekar tomt när det endast används i högtidstal.

Red’s kom:
Det är inte solidaritet att försämra situationen för romer. Däremot är det solidariskt mot landet och dess medborgare att följa lagen. Sverige kan inte ensamt lösa fattigdomen i världen på skattebetalarnas bekostnad, hur önskvärt detta än hade varit.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna tjänst på Internet, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i VK, 2015-09-21
Se även bl a;
Svenska kyrkan i Umeå – Leif Hognert och Kenneth Nordgren – tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå (Kenneth Nordgren) finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar

EU-migranter i Umeå får nya boenden


Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar


Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund


KD rasar mot att kyrkan hjälper romer


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

EU-migranter får nu ställa upp sina husvagnar på kyrkans mark i Backenområdet i Umeå.

Red’s kom:
Återigen så finansierar Svenska kyrkan EU-tiggarnas tiggeri i Sverige. Det är inget stöd som hjälper tiggarna på något sätt. Det enda Svenska kyrkan gör med sina insatser för EU-migranter över hela landet är att befästa tiggarnas utsatthet.

Detta visar behovet av att Sverige gör som Danmark och förbjuder organisationer, som inte begriper bättre, från att stödja EU-tiggare.

– Vi vill inte att romer ska tvingas vara resande i Umeå, och kommunen har inte tagit sitt ansvar, säger kyrkoherde Kenneth Nordgren.

Red’s kom:
Vilket skulle detta ansvar vara som kommunen har, enligt Svenska kyrkan?

Temporär lösning?

I skogsområdet, som förvaltas av Luleå stift, har det ordnats med baja-major. De boende, de flesta romer från Rumänien, förses också med vatten i dunkar.
– Det är en väldigt enkel och temporär lösning.

Red’s kom:
Det ska bli spännande att se hur temporär denna lösning blir och hur Svenska kyrkan ska lyckas med att avhysa EU-tiggarna när området blivit en uppställningsplats för skrotbilar och målvaktsbilar med miljöförstöring och alla andra tillhörande problem.

Hur kan EU-migranter bli kommunens ansvar att försörja?

– Vi anser egentligen att det är kommunen som ska ta ansvar för att EU-medborgare som kommer hit lagligt kan vistas under humanitärt godtagbara förutsättningar.

Red’s kom:
På vilka grunder anser Svenska kyrkan att det är skattebetalarna som ska finansiera EU-tiggares skattebefriade tiggeri i Sverige?

SVENSKA KYRKAN STÖDJER BROTTSLIG VERKSAMHET
Dessutom handlar det alls icke om ”EU-medborgare som kommer hit lagligt”. Om dessa EU-migranter saknar förmåga att försörja sig själva med allt som innebär ”humanitärt godtagbara förutsättningar” så befinner sig dessa EU-migranter olagligen i Sverige.

Uppställningsplats för husvagnar och EU-migranters fordon

– Men nu blev situationen akut så därför öppnade vi för att låta dem ställa upp sina husvagnar på kyrkans mark en tid, säger Kenneth Nordgren.

Red’s kom:
En tid”? Varför tror Svenska kyrkan att EU-migranter frivilligt skulle lämna en plats de fått sig tilldelad med tanke på att det aldrig någonsin inträffat tidigare?

Gravid EU-tiggare fick gratis boende av Svenska kyrkan

Det är inte det första som pastoratet gjort för EU-migranter. De första kom till Umeå våren 2014, då fick en gravid kvinna hjälp med boende.

Församlingshem och uppställningsplats för husvagnar av Svenska kyrkan

I november 2014, när vintern närmade sig, öppnade pastoratet ett tidigare församlingshem, Backengården, och parkeringsplatser utanför två kyrkor där romerna fick ställa upp husvagnar.
– Den lösningen var temporär och upphörde enligt planen den 15 juni i år.

– Men kommunen har inte anvisat gruppen någon ny plats, så om vi inte öppnat kyrkans mark så skulle de ha fått flytta mellan olika platser varje dygn, säger han.

Red’s kom:
Detta resonemang – att EU-tiggarna skulle flytta varje dygn – förutsätter att EU-tiggarna skulle följa lagen. Detta har aldrig hänt tidigare, varför skulle det plötsligt ske nu?

Pingskyrkan utsedd av Umeå kommun som samordnare för EU-migranter

Kommunen har utsett en samordnare av frivilligorganisationernas arbete med EU-migranterna, Pingstkyrkan i Umeå.

Skattebetalare får betala hemresor för EU-migranter

Men i övrigt har insatserna varit begränsade, och kommunens svar på vad den ska göra har varierat.
– Kommunen har dels sagt att de bara ska bidra med en bussbiljett till Rumänien, att den skulle vilja göra mer men att lagen förbjuder det, och att den ska göra mer – men det har inte infriats.

Svenska kyrkan vidhåller att EU-tiggare är kommunens ansvar

Men vi fortsätter diskussionen med kommunen och vi fortsätter att hävda att ansvaret är dess, säger Kenneth Nordgren.

Red’s kom:
Svenska kyrkan kan inte motivera varför EU-migranter skulle vara kommunens ansvar. En sådan motivering är omöjlig av det enkla skälet att kommunen inte har någon juridisk skyldighet till detta. I motsats till kommunens juridiska – och moraliska – skyldighet gentemot kommunens skattebetalare att inte försörja EU-tiggare.

Kulturkrockar mellan Svenska kyrkan och EU-migranter

Pastoratet har skapat en styrgrupp för församlingarnas arbete med EU-migranterna.
– Det är ett komplext arbete. Det blir ofta kulturkrockar, det är svårt att hitta bra sätt att hjälpa och vi kan inte veta i förväg om våra insatser medför nya problem.

Red’s kom:
Det är mycket enkelt att förutspå de problem Svenska kyrkan orsakar.

Svenska kyrkans missriktade insatser

– Men vi möter människor i en svår situation, de är vår nästa just nu, så vi måste agera.

Red’s kom:
Det enda Svenska kyrkan gör är att förvärra situationen för EU-migranterna. Om Svenska kyrkan verkligen velat hjälpa EU-migranterna så skulle de lagt alla resurser på att få alla att åka tillbaka hem och sedan hjälpa dem i hemlandet istället, där förutsättningarna finns att hjälp leder till något konstruktivt.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna Internettjänst, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i Kyrkans tidning, 2015-07-21
Se även bl a;
KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar


Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

EU-migranter föregick avhysning – flyttar från Nydalabadet till rastplatser

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

EU-migranter i Umeå får nya boenden

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar


Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Daniel Kallos (V) anmäld av polis vid information till EU-migranter – V stödjer attacken


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

De EU-migranter som bor i Svenska Kyrkans lokaler på Backengården i Umeå, och vars husvagnar står parkerade på Ålidhemskyrkans mark, måste flytta. Det handlar om femton EU-migranter – varav 6 barn? – som bor på Backengården och två husvagnar vid Ålidhemskyrkan.

– Vi som kyrka ska finnas till för medmänniskor i utsatta situationer, men det är kommunens ansvar att lösa frågan om boende och andra humanitära förutsättningar för de personer som befinner sig i Umeå, säger Kenneth Nordgren, kyrkoherde Svenska kyrkan i Umeå i ett pressmeddelande.

EU-migranter har bott i Umeå ½ år

Det var i december som kyrkan öppnade lokalerna på Backengården för de utsatta EU-migranter som levde hemlösa i Umeå.

Red’s kom:
Ovanstående är vad SVT skriver om detta. Jag har sagt det många gånger förr, men SVT envisas att skriva fel: EU-migranter blir inte hemlösa bara för att de saknar ett andra hem i Sverige.

– Detta gjordes för medmänniskors skull, utifrån en kristen kallelse och inom det samordningsuppdrag som Umeå kommun har tilldelat Pingstförsamlingen. Det var redan från början klart uttalat att det handlade om temporära lösningar i väntan på att Umeå kommun skulle hitta en mer uthållig lösning för de gästande EU-migranterna inom EU:s regelverk om rörelsefrihet, säger Kenneth Nordgren.

Red’s kom:
Men det är inte inom EU’s regelverk för fri rörlighet. Varför har myndigheterna inte utvisat de EU-migranter som befunnit sig där 3 månader längre än vad de får vistas i Sverige?

Vad har detta kostat skattebetalarna?

Kyrkans lokaler behövs för annat än EU-migranter

Nu är däremot kyrkan i behov av lokalerna, och de som bott där sedan i vintras kommer flytta den 15 juni.

Ska kyrkan erbjuda sysselsättning, utbilda i svenska och integrera EU-migranter i Sverige?

– Det vi har sagt är att Svenska Kyrkan måste ta ett större engagemang – men i de uppgifter som är kyrkans. Det handlar om att tillhandahålla mötesplatser för integration, meningsfull sysselsättning, möjligheter till språkutbildning och den typen av frågor, säger Leif Hognert, ordförande i kyrkorådet, Svenska kyrkan i Umeå.

Red’s kom:
Det är tråkigt att Kyrkan inte förstår att de gör EU-migranterna en björntjänst när de reducerar EU-migranternas möjlighet att integreras i sitt hemland, där de har bäst förutsättningar att få rätt utbildning och okvalificerat arbete.

Kommunens uppgift att ordna boende för EU-migranter?

– Kommunen ska se till att de har någonstans att bo – vi ska se till att vara medmänniskor, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Med vilken motivering ska svenska skattebetalare förutsättningslöst försörja andra EU-länders medborgare?

Ska kyrkor och föreningar eller kommunen försörja EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?

– Det är inte acceptabelt att skapa en förväntan på att kyrkor och föreningar ska ordna detta, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Det är inte mer kommunens uppgift att erbjuda gratis boende för andra EU-länders medborgare än vad det är kyrkans.

Kyrkorådet planerar öka insatser för EU-migranter

Kyrkorådet har beslutat att utöka Svenska kyrkan i Umeås insatser i arbetet för särskilt utsatta grupper, som EU-migranter, asylsökande och ensamkommande barn som en grupp av kvotflyktingar. Då handlar det inte om att uppfylla den typen av grundläggande behov, som exempelvis boende.

Red’s kom:
Vilka insatser till vilken kostnad för skattebetalarna?

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna Internettjänst, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i Folkbladet, 2015-06-12
Se även bl a;
Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund

Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan


EU-migranter som saknar bygglov för sin bosättning ska avhysas i Olofström


62 500 kr till Lunds diakoniföreningar för att stödja EU-migranter

Den dubiösa föreningen En bättre chans – för EU-migranter – får bidrag av Eskilstuna kommun


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.