Statlig media hakar på Fafos undersökning av EU-migranter – försöker manipulera medborgarna

Under rubriken ”Forskning: Tiggarna förvinner inte med förbud” försöker Sveriges Radio lura oss med stöd av Fafo’s personliga åsikter – inte deras forskning! – att tiggarna inte försvinner om Sverige skulle förbjuda tiggeri.

SR bryr sig inte ens om att det är så enkelt att genomskåda bluffen. De bara kör på och hoppas kunna lura så många som möjligt med sina vinklade historier:

Ett förbud mot tiggeri leder inte till att tiggarna försvinner. Istället påverkar det vilka tiggare som söker sig till det land där det råder förbud. Det är en av slutsatserna i en nordisk forskningsstudie som har intervjuat över 1 000 tiggande EU-migranter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn.

Red’s kom:
Det är en av de uppenbart felaktiga slutsatserna från Fafo. Dessutom den kanske mest uppenbart felaktiga slutsatsen.
Slutsatsen har i praktiken ingen koppling till vad som framkommit i rapporten i övrigt. Det är bara ett stickspår som Fafo kommer in på utan att de kan motivera sin teori sakligt på något sätt överhuvudtaget.

Till Danmark där det är förbjudet att tigga kommer de starkaste tiggarna, menar Karin Borevi som är statsvetare på Södertörns högskola och deltar i forskningsprojektet.

Red’s kom:
Det framgår inte på vilket sätt Karin Borevi deltar i ”forskningsprojektet”, men det verkar som hon okritiskt tagit åt sig de påhittade slutsatser som de fyra Fafo-forskarna präntat ner utan saklig motivering.

Starkaste tiggarna”? Vad menas med det. De som kan lyfta mest skrot?

Tiggare och tiggeri är två olika saker, men det beaktar inte Fafo

– Det är inte så att tiggeriet helt har försvunnit…

Red’s kom:
Det är korrekt att tiggeriet inte ”helt” försvunnit i Danmark. Det finns t ex fortfarande danska tiggare i Köpenhamn och det finns romer/rumäner som passerar förbi till Sverige, Norge och Finland eller på väg tillbaka till sitt hemland.

Man måste skilja på ”tiggare” samt romer/rumäner och på ”tiggeri”! Men det har man inte gjort i Fafo’s undersökning!

… eller att de här människorna har slutat att komma till Danmark,

Red’s kom:
De här människorna”? Ett av många sätt att utröna vad som är lögn och vad som är sanning är att notera graden av luddighet i formuleringarna. I denna specifika fråga uttrycker man sig extremt luddigt. Dvs de avslöjar därigenom att de  själva är medvetna om att de inte håller sig riktigt till sanningen.

… utan sammansättningen av de människorna som tar sig till Danmark för att försöka tjäna pengar ser annorlunda ut.

de människorna som tar sig till Danmark”? Mer luddigheter. Man skiljer inte på de tiggare som tar sig genom Danmark och de tiggare som tar sig till Danmark.

Felaktig slutsats om vilka som tar sig till Danmark

Det är de tuffaste som åker för att man måste klara sig i en situation där polisen har hårdare metoder.

Red’s kom:
Det finns inget belägg för detta. Det är bara de fyra Fafo-forskarnas (Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum, Huafeng Zhang) personliga tycke som Karin Borevi upprepar.

Tiggare kommer till Danmark av den enkla anledningen att det är på vägen till Sverige… samt Norge och Finland. Samt på vägen tillbaka till tiggarnas hemländer.

Att tiggeri minskar är inte samma som att tiggeri upphör

Slutsatsen är att tiggeriet slutar inte.

Red’s kom:
Det är en helt ovetenskapligt grundad teori och en retorik som endast avser att manipulera medborgarna.

Ingen har påstått att tiggeriet slutar för att ett tiggeriförbud införs. Däremot – som man kan konstatera från konkreta exempel såväl i som utanför Danmark – minskar tiggeriet drastiskt. Alldeles särskilt från EU-migranter.

Om de starkaste söker sig till Köpenhamn är det de svagaste som kommer till Stockholm visar studien enligt Karin Borevi.

Red’s kom.
Där slant det dessutom in ett litet ”om” i lögnerna… ett sätt att försöka minska på styrkan i lögnerna.

Karin Borevi drar egna slutsatser från rapporten

– De informanter man har pratat med i Stockholm skiljer ut sig från Oslo till exempel genom att vara svagare vad beträffar utbildning och social bakgrund. Det är möjligt för svaga grupper att klara sig i Sverige och till viss del även i Norge.

Red’s kom:
Märklig slutsats som inte tillför något för någon.

Fafo har definitivt inte sagt att det är de starkaste – i avseende ”utbildning och social bakgrund” som söker sig till Danmark. Det har Karin Borevi tagit helt ur luften. Det kan alla konstatera som läser Fafo’s rapport.

Forskarna har – till synes medvetet – dragit en felaktig slutsats från sin egen undersökning. Studerar man undersökningen lite så ser man att det är fler romer som tigger i Stockholm än i Norge och i Norge. Denna struktur får man inte pga att någon är ”starkare” eller ”svagare”utan för att vissa romska grupper lärt sig att åka till Sverige. Ryktet sprids.

Intervjuobjekt har ej identifierats

Den här forskningsstudien bygger på intervjuer med över 1 200 hemlösa rumäner i de tre huvudstäderna, Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

Red’s kom:
Det påstås i Fafos raport att man i en specifik undersökning intervjuat 385 rumäner i Köpenhamn. Även om det är avsevärt färre än vad det finns i Stockholm så är det inte sannolikt att de lyckats hitta så många! Inte ens om man räknar in dem som passerar förbi Köpenhamn! För denna undersökning handlar det i så fall till stor del om fast boende romer/rumäner i Köpenhamn, inte tiggare!

Sedan är det värt att notera att det är högst osannolikt att det är enbart rumäner som intervjuats. Var de kommer från är inte bekräftat på något sätt. Det kan mycket väl vara t ex ett stort antal romer från Storbritannien (eller andra länder).

Ej hemlösa definieras som hemlösa

Sedan framgår det inte av rapporten att någon av intervjuobjekten är hemlös.

SR nämner inget om att frågorna ger missvisande svar

Frågor man har ställt handlar om vad som styr vart de reser, hur mycket pengar de får in – och på vilket sätt är deras verksamhet organiserad.

Red’s kom:
Här är det viktigt att konstatera att t o m Fafo tydligt erkänner att de inte tror svaren är korrekta när det t ex gäller hur mycket pengar tiggarna får och människohandel. Men det bekymrar inte SR när de för fram sin starkt vinklade historia.

SR nämner inget om att känsliga frågor exkluderats

Man kan också konstatera att i princip alla känsliga frågor utelämnats i undersöknigen. T ex hur de utnyttjat välfärdssystemet i landet, eller hur de utnyttjat de gratis hemresor som de erbjuds av svenska kommuner på rutin.

Den bekräftade brottsligheten finns inte, enligt undersökningen

Enligt den här inledande studien i ett samnordiskt forskningsprojekt som ska hålla på under flera år och som Karin Borevi är med i, finns inga tecken på att de som tigger är utsatta för någon form av trafficking.

Red’s kom:
Naturligtvis inte. Men det har inget att göra med hur frekvent trafficking är.

Tråkigt att denna bluff ska finansieras under flera år. Illa nog som det är.

– Det finns inga eller små indikationer på att det skulle röra sig om det, alltså organiserad brottslighet, om vi nu talar om organisering som någon slags juridisk brottslighetsterm.

Red’s kom:
Det är tur att vi i alla fall i Sverige och Norge fått den organiserade brottsligheten bekräftad innan denna Fafo-undersökning kom ut så att alla kan konstatera med 100% säkerhet att studien är en bluff.

Men däremot i en sociologisk term organiserar sig människor, man samordnar sig.

Red’s kom:
Jag tror alla begriper att detta också förekommer. Saknar relevans.

Statlig media undviker rapportera ”känsliga” resultat från undersökningen

Det är intressant att statlig media inte tar upp ett enda av de fakta som undersökningen kommit fram till, t ex hur låg utbildningsnivån är, hur extremt få som någonsin haft ett arbete, etc.

Relevanta frågor har undvikits till förmån för känslofrågor

Det är också intressant hur Fafo i alla dessa frågor koncentrerat sig på känslofrågor istället för faktafrågor. Man har t o m utelämnat de mest grundläggande frågorna som;
– Hur länge har du varit i landet denna gång?
– Vilka andra länder i Skandinavien har du tiggt i och hur länge varje gång?
– Vilka andra länder i Europa har du tiggt i och hur länge varje gång?
– Hur många tiggarresor har du gjort?
– Etc.

Eller;
– Hur många barn har du?

Fafo har också noga undvikit alla frågor som visar vilka kostnader tiggarna varit för samhället, t ex;
– Hur ofta har du varit hos tandläkaren i respektive land som du tiggt i, vad kostade det och vem betalade?
– Hur ofta har du varit hos sjukvården i respektive land som du tiggt i, vad kostade det och vem betalade?
– Etc.

Man har försökt mörka alla interna konflikter mellan romer/rumäner genom att inte ställa frågor som;
– Har du varit involverad i ett bråk om tiggarplats?
– Har du sett ett bråk om tiggarplats?
– Har du varit involverad i ett bråk om annat än tiggarplats?
– Har du sett ett bråk om annat än tiggarplats?
– Etc.
Istället slår man ihop frågor så att man lägger in interna bråk som om det var externa personer (svenska medborgare) som startade dessa.

Man har exkluderat i princip alla frågor som bekräftar vikten av att Sverige inte understödjer tiggeriet om man vill verka i tiggarnas eget intresse.

Fafo har också formulerat sig så att det skulle kunna utnyttjas av t ex statlig media genom att vända och vrida på Fafo’s åsikter så att de t o m blir ännu mer fel än vad åsikterna ursprungligen var.

Undersökningens syfte

Det är är kristallklart att Fafo’s undersökning bara har ett syfte; Vi ska tycka synd om tiggarna och glömma bort alla negativa konsekvenser för landet och dess medborgare och de stora samhällskostnaderna för tiggeriet.

Staten styr dig

Är inte detta ”Orwellskt” om något, där staten på ett så otroligt manipulativt sätt försöker styra våra tankar i en specifik riktning?Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-06-18
Se även bl a;
Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare

Hur kan man låta sig luras av Fafo’s undersökning av EU-migranter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn?

Här avslöjas bluffen i Fafo’s undersökning om EU-migranter

Fafo:s tabeller om EU-migranter från Rumänien i Stockholm


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.