Göteborg har 400 EU-migranter i 25 bosättningar

I juni förra året avhystes drygt 100 personer från en boplats i Kallebäck. De hade då bott där någon månad och att så många bor på samma ställe är ovanligt i Göteborg.

Red’s kom:
Och EU-migranterna återkommer;
60 EU-migranter som ockuperat p-plats i Kallebäck avhyses – Får boende eller hemresa

Teresa Woodall, samordnare för Göteborgs stads arbete med utsatta EU-medborgare

En tät samverkan mellan olika myndigheter och en tydlig strategi gör sannolikheten för att Göteborg ska hamna i samma situation som Malmö liten.

Det menar Teresa Woodall, samordnare för Göteborgs stads arbete med utsatta EU-medborgare.
– Vi har en strategi för att förhindra illegala bosättningar och ett väl upparbetat samarbete mellan kommunen och berörda myndigheter, säger hon. Så nej, jag tror inte vi riskerar att hamna där.

Red’s kom:
Göteborg har ingen strategi för att förhindra att olagliga bosättningar uppstår.

Göteborg belönar de EU-migranter som bryter mot lagen med gratis boende

I strategin ingår att agera innan boplatser blir så omfattande och stadigvarande som Sorgenfri i Malmö blivit. Kommunens fältarbetare arbetar uppsökande regelbundet och ska erbjuda alternativa boenden när det behövs. Dessutom finns ett väl upparbetat samarbete med frivilligorganisationer i kommunen.

Red’s kom:
Att avhysa EU-migranter inom några månader från deras olagliga bosättning är något annat än att ”förhindra illegala bosättningar”, men Göteborg saknar alltså helt en strategi för att undvika att EU-migranter börjar bygga upp sina olagliga bosättningar.

Det finns bara ett sätt att förhindra EU-migranternas uppbyggnad av bosättningar och det är att göra det mindre intressant för EU-migranterna att komma hit. Göteborg gör motsatsen.

Ulrika Falk, Göteborgs Räddningsmission

Ulrika Falk från Göteborgs Räddningsmission håller med om att frivilligorganisationerna och kommunen kompletterar varandra när det gäller insatser för EU-migranter i Göteborg. Kommunen gör ett bra arbete för att undvika att människor hamnar i storskaliga undermåliga bosättningar. Platserna blir lätt sanitära olägenheter och innebär även problem för kringboende, menar Ulrika Falk. Samtidigt måste det finnas rimliga alternativ och sociala insatser, poängterar hon.

Red’s kom:
Dessa ”rimliga alternativ” är orimliga för skattebetalarna, och förändrar inte situationen för EU-migranterna på något sätt. Den enda konsekvensen blir att fattigdomen flyttas från Rumänien och Bulgarien till Göteborg.

Se bl a;
50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg – Ulrika Falk

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla – Ulrika Falk

Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter – Ulrika Falk

SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!

Varför ska svenska skattebetalare ensamt försörja Europas fattiga?

– Behoven hos dem som bott i Sorgenfri kvarstår, säger Ulrika Falk. De behöver dygnsvila, rinnande vatten och toalett. Man kan tycka att vårt samhälle skulle kunna ordna enkla boendealternativ som fungerar för de fattiga EU-migranterna som kommer hit. De är trots allt inte så många, runt 4 000 i hela Sverige, och marknaden för att kunna försörja sig på gatan är begränsad.

Red’s kom:
Det är inte Sveriges ansvar, och de är inte runt 4 000 i Sverige utan runt 5 000. Kostnaden för dessa runt 5 000 EU-migranter är hissnande;
Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Förutom kostnaden som i sig innebär en märkbar försämring av välfärden för svenska medborgare så är EU-migranterna en markant belastning på samhället på andra sätt. Inte minst genom brottsligheten och trycket på vården.
Se: Varför provocerar EU-migranter?

Det är inte heller svårt att räkna ut att ju mer EU-migranter försörjs av Sverige desto fler av EU’s romer kommer till Sverige för att också bli försörjda utan några som helst motkrav.

Till råga på allt understödjer Göteborg brott genom att de EU-migranter som finns i Sverige i regel befinner sig här i strid med EU’s fria rörlighet.

Är Sverige lösningen på alla romers problem?

Många av de utsatta EU-migranterna är romer, som är och har varit diskriminerade.
– De är ett gemensamt ansvar för hela Europa och inte bara för länder som Rumänien och Bulgarien, säger Ulrika Falk.

Red’s kom:
Men precis som med flyktingarna så är det bara Sverige och något land till som tar detta ansvar för andra länders medborgare i det egna landet.

Sverige tar redan mest ansvar i världen genom de pengar Sverige bidrar med till Rumänien. Någonstans kanske det måste finnas en gräns för vad Sverige kan bistå med?

En eventuell diskriminiering är ett problem som inte kommer att lösas av Sverige och det är infantilt att tro något annat.

Se bl a: Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Frälsningsarmen fikar efter mer skattemedel

Frälsningsarmén, som bland annat har ett dagcenter för EU-migranter, tycker att Göteborgs kommun gör mycket för att hjälpa utsatta, men samtidigt finns en oro för alla som sover ute nu när det blir allt kallare.
– Det finns ett starkt engagemang här och är det någon stad som ska klara att ta hand om dem som behöver hjälp är det Göteborg, säger Alejandro Gallardo från Frälsningsarmén.Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2015-11-04


400 EU-migranter i 25 bosättningar

Finns det någon numerär gräns för en boplats?
– Nej, i dag räknar vi med att totalt cirka 400 personer bor i husvagnar, tält eller kojor i Göteborg. Det rör sig om cirka 25 platser, säger Teresa Woodall.

Se: Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige – Teresa Woodall & Ulrika Falk

Flest EU-migranter i Bergsjön, Angered och Hisingen

Det största antalet EU-migranter i Göteborg uppehåller sig i stadsdelarna Bergsjön, Angered och Hisingen.

Just i Angered och östra Göteborg har fyra personer anställts för skolornas räkning. De ska underlätta kontakterna mellan hem och skola.
De fyra personerna får utbildning under två år på halvtid medan de på halvtid ska arbeta för att utveckla relationerna mellan skolan och romska familjer.

Red’s kom:
Fyra heltidsanställda enbart för EU-migranternas barn i en stadsdel. Göteborg lägger enorma resurser på EU-migranter, och aldrig kan några positiva resultat uppvisas av de satsningar som vänsterstyret i Göteborg gör.

Göteborg lägger enorma resurser på EU-migranter utan att kunna uppvisa resultat

Göteborg kommuns ambition att inte låta boplatserna bli för stora tog fart efter en större avhysning i Kallebäck i juni 2014.
– Det finns flera spår i vår strategi för det offentliga rummet. Utöver det konkreta samarbetet kommunen och Stadsmissionen finns samverkan mellan social resursförvaltningen, polis, kronofogden, miljö- och markförvaltning. Alla inblandade möts en gång i månaden för en avstämning. Dessutom erbjuder vi till exempel öppen förskola. Den större samverkan är nyckeln, säger Teresa Woodall.

Göteborg har 8 anställda för att hålla koll på 400 EU-migranter

Sammanlagt är det åtta personer som dagligen följer upp läget för utsatta EU-medborgare i 031-området.
– Vi har varit noga med att inte göra någon etnisk åtskillnad mellan människorna, berättar Teresa Woodall.

Red’s kom:
Etnisk åtskillnad görs tydligt genom att EU-migranter får särskilda förmåner i Göteborg. Om romer bryter mot lagen så belönas det av Göteborg.

Stadsmissionen får skattemedel för att arbeta med EU-migranter

Göteborgs kommun samarbetar med Stadsmissionen när det gäller utsatta EU-medborgare.

Göteborg skulla aldrig väcka sovandes EU-migranter

Teresa Woodall hävdar att det som hände på boplatsen Sorgenfri i Malmö inte kommer att upprepas i Göteborg.
– Vi skulle aldrig låta polisen väcka dem.

Red’s kom:
Att som i Malmö genomföra avhysningen tidigt på morgonen var en förutsättning för att avhysningen gick så smärtfritt som den gjorde. Vad är det som gör att Teresa Woodall inte förstår något så elementärt?

– Före en planerad avhysning är vi där kvällen före och erbjuder övernattning inomhus. Vi kan boka tre nätter i taget i ett fyrabäddsrum på Bräcke diakoni på Hisingen, berättar Teresa Woodall.

Red’s kom:
Dvs motsvarande till vad som gjordes i Malmö, med den skillnaden att två nätter räcker väl i en sovsal.
Det ska också noteras att kommunen inte har någon skyldighet till att belasta skattebetalarna med evakueringsboende för EU-migranter.

Teresa Woodall okunnig om situationen med EU-migranter i Malmö

Varför blev det som det blev i Malmö
– Vad jag förstod så låg ärendet länge på miljöförvaltningens bord. Ingen tog tag i det, säger Teresa Woodall.

Red’s kom:
Så var det inte alls. Väldigt många tog tag i frågan. Men på fel sätt. Det blev som det blev i Malmö pga komplicerade omständigheter där det tog orimligt lång tid för politikerna att våga sätta ner foten. Det är alltid politikers feghet, okunnighet och brist på handlingskraft som är grunden till problemen med EU-migranterna. Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-11-04
Se även bl a;
Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar

Kritik mot polisen vid avhysning av EU-migranter i Göteborg

Fler härbärgen till EU-tiggare i Göteborg

30-60 EU-migranter som bosatt sig vid Götatunneln i Göteborg flyttades av Trafikverket


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige

Svenska kommuner kan inte lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien


Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag


Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas

EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Barnkonventionen innebär inte att Göteborg ska ta över ansvaret för Rumäniens barn

Flera partier i Göteborg säger nej till skola för EU-migranters barn

Räddningsmissionen i Göteborg ser inte nackdelarna med skola för EU-migranters barn


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


GP tipsar alla EU-migranter i Sverige att åka till Hamburg


Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

Slagsmål mellan ett 40-tal EU-migranter i Göteborg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

60 EU-migranter som ockuperat p-plats i Kallebäck avhyses – Får boende eller hemresa

Pendelparkeringen vid Delsjömotet i Göteborg har återigen blivit boplats för fattiga EU-migranter.

P-platser ockuperade av EU-migranter under tre månader

Nu är en ny avhysning från parkeringar i Kallebäck och Lackarebäck på gång. Göteborgs stad har begärt och fått hjälp av Kronofogdemyndigheten för att se till att samtliga som bor på platsen flyttar.

GP skriver:
De EU-migranter som olovligen bosatt sig på pendelparkeringen i Kallebäck och en parkering i Lackarebäck måste flytta med omedelbar verkan, efter beslut från kronofogden. Avhysning sker på onsdag. Enligt myndighetens lista rör det sig om nära 60 personer som sedan tre månader ockuperat områdena.
Kronofogden skriver i sitt beslut att ansökan om särskild handräckning beviljas omedelbart i ett intermistiskt beslut.

– Det här vållar olägenheter, och då måste vi agera, säger Stefan Granath på Trafikkontoret, som kontaktade polisen redan i augusti.

Red’s kom:
Responstiderna från polisens sida måste helt uppenbart förbättras. Att det ska behöva ta två månader innan man kommer till skott med en avhysning är helt oacceptabelt.

50-tal klagomål om nedskräpning, upptar p-platser och otrygghet

Enligt Stefan Granath på Göteborgs trafikkontor har ett 50-tal klagomål kommit in med anledning av lägren.
– Det handlar bland annat om nedskräpning och att de upptar parkeringsplatserna. Dessutom känner folk sig otrygga.

Göteborgs trafikkontor uppger att det är så stor nedskräpning att den bedöms vara en hälsorisk.

När EU-migranterna ser att de inte kommer att kunna bryta mot lagen åker de vidare

Förra sommaren genomfördes en avhysning på samma plats. Då hade samtliga boende flyttat när myndigheterna kom dit.
Stefan Granath ser ett liknande scenario för sig även denna gången.

GP skriver:
I somras vräktes ett tjugotal EU-migranter från samma parkering, i våras vräktes 13 personer från parkeringsplatsen i Lackarebäck.

Göteborg erbjuder alla romer gratis boende eller gratis hemresa

– Men de som eventuellt är kvar kommer att bli erbjudna något annat boende eller en biljett hem. Det är stadens policy.

Red’s kom:
Det är en policy hos vänsterblocket i Göteborg som naturligtvis inte gör annat än att förvärra problemen, förutom att det är ett slöseri med skattemedel.


GT skriver:
Martina Glänfelt är chef för Kronofogdens team som ansvarar för att människorna försvinner från parkeringsplatserna.

Informerat med tolk

Hon berättar att hennes personal redan har varit ute och informerat de berörda personerna om att Kronofogden på onsdag med hjälp av polisen kommer att avhysa dem från platsen om de inte försvinner självmant.
– Vi åker alltid ut innan vi genomför ett sådant här beslut. Den 14 oktober var vi ute med tolk och hade även med vårt beslut översatt på rumänska och bulgariska, säger Martina Glänfelt.

Glänfelt säger att hon hoppas att människorna har flyttat på sig innan de åker ut till platsen. Annars riskerar de att bli av med sina bilar och tillhörigheter.
– Vi kommer att genomföra det här på onsdag genom att åka ut och kontrollera så att de inte är kvar. Kan vi koppla till exempel en bil till en person som ingår i vårt beslut så kommer bilen att bärgas från platsen, säger Martina Glänfelt.

Problemet flyttas runt

Stefan Granat på Trafikkontoret menar att problemet med tältläger och illegala bosättningar ligger på ett högre plan än vad trafikkontoret själva kan lösa.
– Vi på Trafikkontoret sitter inte på lösningen på det här problemet – det ligger snarare på regeringsplanet. Problemet flyttas runt mellan de markförvaltande nämnderna i kommunen för varje gång människor tvingas flytta, säger Stefan Granat.

Han menar att Trafikkontoret måste ta hjälp av Kronofogden och polisen då deras uppdrag är att se till så att parkeringsplatserna används till det syfte de är tänkta för.
– När det gäller de här platserna finns det ju redan offentliga beslut kring vad marken ska användas till. Vi hoppas att de här människorna flyttar på sig självmant. De här parkeringsplatserna är till för pendlare och det ligger i vårt uppdrag att se till så att marken används för det ändamålet, säger Stefan Granat.

En del av EU-migranterna redan flyttat till nästa bosättning?

När GT på måndagseftermiddagen besöker en av bosättningarna i Kallebäck är inga EU-migranter kvar vid platsen. I terrängen ligger sovsäckar, skräp, kläder och vattendunkar. Det finns även spår från att det har eldats på flera ställen.

Fastkilade bakom vindrutetorkaren på en bulgariskregistrerad bil sitter tre A4-sidor med Kronofogdens beslut översatta på bulgariska.

Soraya Post anser att lagbrott av romer inte ska beivras

När Kronofogden tillsammans med polisen förra sommaren avhyste EU-migranter från parkeringsplatsen i Kallebäck varnade EU-parlamentarikern Soraya Post (Fi) för att metoden både är kortsiktigt och kostsam.
– Det är skamligt att man förflyttar folk på det sättet. Vart ska de ta vägen nu då? Man vräker dem igen, och igen, och igen. Det är ingen bra lösning.

Soraya Post tycker att kommunerna måste ta ett socialt ansvar för tiggarna.
– Det här är ett EU-problem och vi politiker måste lyfta frågan, men kommunerna måste ändå ta det ansvar som man bör ta när det gäller människor, sa Soraya Post i samband den förra avhysningen.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-10-19
Se även bl a;
Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar

Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige

Kritik mot polisen vid avhysning av EU-migranter i Göteborg

Fler härbärgen till EU-tiggare i Göteborg

30-60 EU-migranter som bosatt sig vid Götatunneln i Göteborg flyttades av Trafikverket


Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg


Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige

Stockholms allt hårdare attityd med avhysningar av fattiga EU-medborgare gör att fler söker sig till Göteborg.

Red’s kom:
Det är en märklig slutsats. Varför tror man att tiggare i Stockholm byter plats till Göteborg?

Att det kommer fler EU-migranter till Västsverige beror på att det kommer fler tiggare från andra EU-länder. Antalet EU-migranter har ökat överallt i Sverige. Men givetvis påverkar det antalet tiggare i Göteborg att tiggarna får särskilda förmåner i denna stad.

Frivilligorganisationer som polis och företrädare för kommunen är överens om antalet fattiga EU-migranter ökat sedan förra året.

Red’s kom:
Självfallet, vi vet alla redan – från inte minst SVT’s enkätförfrågan – att antalet tiggare ökat i hela Sverige.

Allt fler fattiga människor, från framför allt Rumänien, söker sig till Göteborg. Många av dem tigger på gatan för att få ihop till sin och sin familjs försörjning.

Ulrika Falk på Räddningsmissionen i Göteborg menar att en anledning kan vara att attityden i Stockholm blivit hårdare med fler avhysningar.

Red’s kom:
Ja, naturligtvis är det en av anledningarna till varför tiggarna ökar i Göteborg att avhysningar börjat ske (om än långt ifrån behovet) i Stockholm, medan Göteborg ökar sitt stöd till EU-migranterna med skattebetalarnas pengar.

– Men människors behov försvinner inte för att man bestämmer sig hårdare tag, säger Ulrika Falk.

Red’s kom:
Människors behov försvinner inte oavsett vilket. Däremot försvinner och/eller minskar problemen i Sverige med hårdare tag och om lagen upprätthålls.

Göteborg har 20 kända bosättningar på kommunal mark

Göteborgs kommuns samordnare Teresa Woodall kan inte säga om Stockholms agerande i frågan påverkat människor att söka sig hit. Men hon ser en successiv ökning av illegala bosättningar sedan förra sommaren.
– Just nu vet vi om 20 olika boplatser på kommunal mark, säger hon. Det är en jättesvår situation. Det innebär att allmänheten inte får samma tillgång till platserna plus att det finns en stor social problematik bland dem som bor här och inte hittar någon annan lösning.

Boplatser för EU-migranter i Göteborg

På en ödetomt på Hisingen bor 40 personer i tält. En av kvinnorna har sex barn hemma i Rumänien. De bor i bilar, i tält, i husvagnar och under broar. Kommunens 35 övernattningsplatser skulle inte alls förslå om alla fattiga EU-medborgare sökte sig dit.

Vid utkanten av en stor parkeringsplats i anslutning till ett bostadsområde står fem bilar och en husvagn som används för övernattning.
Gorik Gica från Rumänien är 62 år, arbetslös, har nyligen blivit änkling och är i Sverige och Göteborg för första gången. Han påstår att han tjänar runt 150 kronor per dag på att tigga. I hans sällskap ingår två bilar och en husvagn. Han bor tillsammans med sex andra personer, utan el eller tillgång till wc.

På en annan parkeringsplats står två minibussar. Här bor en familj bestående av mormor, morfar och tre gifta par. De vill inte ha plats på något härbärge, utan hålla ihop med varandra.
– Vi är rädda för att träffa på någon som håller på med droger, säger de.

• Sedan sommaren 2014 har det funnits bosättningar på olika platser i Göteborg.
• På pendelparkeringen Kallebäck/Delsjön vistades cirka 130 personer förra sommaren. Av dem var nära ett 30-tal barn. Det ledde till att ett stadsövergripande arbete inleddes för att ta fram rutiner för hur kommunen ska hantera bosättningar.
Källa: Göteborgs kommun

Göteborgs kommun hoppas SKL ska hitta någon magisk lösning

Under måndagen tog Göteborgs kommun upp frågan med SKL (Sverige kommuner och landsting) med förhoppning om att bättre samarbete mellan olika kommuner i hela landet.

Handlingsplan för kommunerna i Göteborgsregionen

På onsdag ska politikerna i social resursnämnd ta ställning till ett förslag på handlingsplan för kommunerna i Göteborgsregionen.
– Det kan främja en likabehandling och öka samarbetet mellan kommuner när det gäller fattiga EU-medborgare, säger Teresa Woodall. Det är en styrka att ha ett gemensamt dokument och något att förhålla sig till.

Red’s kom:
Vad Teresa Woodall menar är att om det finns någon som tar fram ett dokument så kan kommunen skylla på någon annan för dem som är missnöjda med kommunens agerande.

Plan för 13 kommuner:
• Handlingsplanen för kommunal insatser som rör fattiga EU-medborgare innefattar 13 kommuner i Göteborgsregionen.
• Den ska ge kunskapsbakgrund samt förslag på agerande och förhållningssätt i några prioriterade frågor. Det handlar bl a om hur kommunerna bör göra när en bosättning inte kan finnas kvar och hur barnens situation ska bedömas.
• Eftersom ingen registrering sker är antalet personer som berörs osäkert.

Red’s kom:
Känns som en märklig handlingsplan. Svaren på dessa frågor (olagliga bosättningar, barn) finns ju redan.

Ett ”gemensamt dokument” följs bara om det överensstämmer dagens strategi

Men det kommer inte att innebära några större förändringar i hur Göteborg arbetar med frågan. Den inslagna vägen med samarbeten med frivilligorganisationer fortsätter som tidigare.

Göteborgs policy för avhysningar ändras inte

Enligt Teresa Woodall kommer det heller inte att innebära någon ändrad policy vad gäller avhysningar av illegala bosättningar.
– Det är ju inte tillåtet att bo var som helst. Men vi ska ha ett stort socialt perspektiv och ingen ska bli avhyst utan att ha fått information först. Man ska inte bli väckt av att man blir avhyst.

Personligt tyckande om organiserat tiggeri

Erik Nord, chef i polisområde Storgöteborg, menar att de fattiga EU-medborgare som är i Göteborg och tigger ofta är organiserade på så vis att man samarbetar med varandra. Men det betyder inte att någon behöver vara är vilseförd eller utnyttjas.
– Jag ser inte riktigt den stora konspirationen i det här, säger Erik Nord. Jag tvivlar inte på att det förekommer kriminalitet inom de här grupperna och att man emellanåt utnyttjar och lurar varandra. Men det är inte så att alla som kommer hit deltar i en stor konspiration.

Red’s kom:
Personligt tyckande från en polis har inte ett uns större värde än personligt tyckande från mig. Det är fakta som gäller och fakta får man inte så mycket av utan att någon anstränger sig för detta.

De allra flesta som är här och tigger behåller sina pengar själva, men får nog betala för sin resa hit, säger Erik Nord.

Red’s kom:
Det kan mycket väl vara så att de flesta tiggare får behålla i alla fall det mesta av sina pengar själva (exkl. räntor på lån för resa till/från Sverige), men det är inget vi vet.

Så bara för att de flesta får behålla de pengar de tiggt ihop så kan man glömma de tiggare som utsätts för människohandel?

Man gör det lätt för sig genom att beskriva fattigdom som organiserad kriminalitet. Då slipper man ta tag i den riktigt svåra frågan: att folk är fattiga, tillägger Erik Nord.

Red’s kom:
Ingen har någonsin beskrivit fattigdom som organiserad kriminalitet. Det är ett löjeväckande påstående, och ger intryck av att det bara är ett försvarstal för polisen att slippa utföra sina arbetsuppgifter.

Det är inte Sveriges ensidiga ansvar att försörja fattiga människor från andra EU-länder.

Från Crossroads, Stadsmissionens informationscenter för EU-medborgare, efterlyser man ett bättre samarbete med de fattigas egna hemländer. Daniela Andreoli är enhetschef på Crossroads och har nyligen själv besökt Rumänien.
– Min bild är att det görs mycket bra grejer på plats, både av frivilligorganisationer och kommuner. En bättre samverkan länder emellan skulle kunna betyda mycket. Nu blir det som om alla ska uppfinna hjulet på nytt.

Red’s kom:
Vad är det för ”samverkan”? Daniela Andreoli talar i gåtor.

– Vi får inte glömma att de flesta som kommer hit inte har några planer på att bosätta sig här långsiktigt. De vill helst bo kvar i sitt hemland, säger Daniela Andreoli.

Red’s kom:
Ännu en sak vi inte vet något om, och det är inte bra att uttala sig på detta sätt om något som man med 100% säkert kan säga att ingen vet något om.
Men sedan gör det ingen skillnad var EU-migranterna vill bo i de problem och kostnader som EU-migranterna orsakar Sverige.Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2015-05-19
Se även bl a;
Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad


Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar


EU-migranter tvingas av kriminella landsmän att tigga i Östergötland


Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar

Ett antal förvaltningar i Göteborg har, tillsammans med polismyndigheten, sammanställt en rapport om illegala bosättningar. I rapporten betonas behovet av samverkan och en gemensam samordnare. Den pekar också på att det krävs allt mer resurser.

Red’s kom:
Samverkan för vad?
Samordnare för vad?
Mer resurser för vad?

Svenska medborgare känner sig otrygga

Antalet tillfälliga boplatser med fattiga EU-migranter runtom i Göteborg har ökat, liksom klagomålen från allmänheten. Tjänstemännen på förvaltningarna menar att det skett en förändring i attityden hos allmänheten och att boplatserna skapar en irritation och otrygghet hos det övriga samhället.
– Tidigare var många oroade för bosättarna och ville hjälpa till. I dag tycker allt fler att kommunen ska vidta hårdare åtgärder, enligt rapporten.

Red’s kom:
Hur motiverar Göteborgs stad att de inte minimerar problemen genom att införa ett lokalt förbud mot tiggeri i stadens ordnigsstadgar?

Bosättningarna växer – 100 vuxna + 20 barn i en bosättning

I Kallebäck bodde det nära 100 vuxna och drygt 20 barn när polisen gjorde en ID-kontroll vid en avhysning i juni 2014. Så stora boplatser har det inte funnits i Göteborg tidigare.

En rad problem följer av EU-migranternas bosättningar, bl a sanitära olägenheter

Olika problem är kopplade till de illegala bosättningarna. Människor, framför allt barn, riskerar att fara illa och eftersom platserna inte är avsedda för boende uppstår det lätt sanitära olägenheter.

10 år gammalt problem med EU-migranter i Göteborg

För drygt tio år sedan uppmärksammade Göteborgs kommun att EU-medborgare från framför allt Rumänien och Bulgarien, sökte sig till Göteborg. Få har kunnat få jobb i Sverige och i stället försörjer de sig genom att tigga.

Red’s kom:
Det är inte riktigt sant. EU-migranterna försörjer sig i huvudsak på svenska skattebetalares bekostnad som får stå för boende, mat, vård, sanering och annat.

År 2010 betalade kommunens socialjour i Göteborg 28 hemresor för utländska medborgare, dvs EU-migranter. År 2013 hade siffran ökat till 93.

Under åren har ett samarbete för att ge stöd och hjälp till EU-migranter växt fram mellan ideella organisationer och kommunen. Bland annat har sovplatser och tillfälligt boende anordnats.

Oro inför ökad tillströmning av tiggare till sommaren

I den nya rapporten om illegala bosättningar talas om en oro inför våren och sommaren. Indikationer visar på att allt fler EU-medborgare kommer till Göteborg.
– Det gör att människor som väljer att bosätta sig på boplatser troligen kommer att öka. Förvaltningarna har redan i dag knappa resurser att hantera frågan och trycket från medborgarna är också högt på att kommunen ska vidta åtgärder, står det i rapporten.

Red’s kom:
Varför har Göteborgs stad inte velat offentliggöra denna rapport genom att lägga ut den på sin webbplats?
Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2015-04-18

Fakta om Allemansrätten
Allemansrätten gör det möjligt för människor att tälta någon enstaka natt på undanskymt ställe utan att fråga markägaren.
Har man husvagn ska man dock alltid fråga om lov och är man flera måste man också prata med markägaren eftersom boplatsen sliter på naturen.

Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.