Avhysning av EU-migranter från olaglig boplats i Gävle

Kommunen har bestämt att de utsatta EU-medborgare som bor i läger på Gävle strand måste flytta därifrån när området blir en byggarbetsplats.

På tisdagen var kommunen där och satte upp informationslappar på olika språk. De som bor där ska även informeras muntligt via tolk. På informationslapparna står det att området kommer att stängslas in den 31 maj.

Red’s kom:
Inhägnader för att försöka skydda sig mot EU-migranter medför stora kostnader för Sverige.

De boende hänvisas till att hyra plats på campingar eller i vandrarhem.

Red’s kom:
Samma information med hänvisning till campingar har även gått ut till andra av EU-migranternas olagliga bosättningar runt om i Gävle.

EU-migranter hotar bryta mot lagen om de inte får bo gratis

Men det är inget som Atanas Asenov och hans familj från Bulgarien har råd med någon längre tid. När Gefle Dagblad intervjuade honom vid familjens husvagn på Gävle strand i april sa han att de i stället får hitta en plats i skogen.

De rödgröna är motståndare till att lagen upprätthålls

Den rödgröna oppositionen har kritiserat beslutet att EU-migranterna måste flytta från Gävle Strand.

Red’s kom:
Beslutet fattades av kommunledningen och innebar att både Liberalerna och Centern gjorde en helomvändning från förra året gällande kommunens ansvar i frågan.

Politiker som inte vågar ta ansvar för medborgarna väljer det som de tror är den enklaste vägen för dem. Att sopa problemen under mattan tycks vara en patentlösning för politiker, särskilt inom vänsterblocket även om det här även gäller för de gamla allianspartierna.

”Ett annat alternativ”?

– Den stora frågan är vad man gör när man ingriper mot en illegal bosättning. Vi tror att kommunen måste avvisa de människorna till ett annat alternativ, sa Jörgen Edsvik, kommunalråd i opposition för S, i april.

Red’s kom:
Vänsterextremister använder sig alltid av floskeln ”till ett annat alternativ” istället för att säga vad det egentligen handlar om till vilka kostnader och som löser vilka problem. Var? Varför? Vem ska bekosta detta gratisboende och varför?

Varför lyssnar de lokala socialdemokratiska politikerna inte på S+MP-regeringen som på sitt diskreta sätt försökt få Sveriges politiker att förstå att det som den rödgröna röran föreslår inte löser några problem utan bara skapar nya och fler problem?

Jörgen Edsvik (S) tror att lösningen på alla problem är gratis boende för EU-migranter i ett parallellsamhälle

Han menar att kommunen först borde ställa i ordning en plats att hänvisa dem till där det finns basala saker som sophantering och toaletter.

Men alliansen anser att det är ett för stort ansvar för kommunen eftersom EU-medborgarna bara vistas tillfälligt i Gävle.

Red’s kom:
Dvs EU-migranterna är turister som får vistas i Sverige max tre månader, men eftersom ingen kontroll av detta finns överhuvudtaget och ingen vågar ta det minsta ansvar för att de som vistas olagligt i Sverige utvisas så bosätter sig ett antal EU-migranter mer eller mindre permanent i Sverige.

Ett dylikt permanentboende, finansierat med skattemedel där EU-migranter särbehandlas, underlättar naturligtvis för de EU-migranter som vistas olagligt i Sverige.

Kommunens ansvar gäller enligt lag enbart i akuta nödsituationer

– Det är bara i akut nödsituation som kommunen kan gå in och när det gäller barn, säger kommunalrådet Inger Källgren Sawela (M).

Ria får 307 000 kr i kommunbidrag för att utöka stöd till EU-migranter

I stället ska kommunens samarbete med och stödet till frivilligorganisationer stärkas. Som ett steg i det beviljade kommunstyrelsen på tisdagen 307 000 kronor till den kristna ideella organisationen Hela Människan som bedriver RIA-verksamheten på Brynäs.

Red’s kom:
Kommunen finansierar på detta sätt tiggeriet i kommunen samt understödjer brottslig verksamhet.

Alla partier utom främlingsfientliga SD stod bakom beslutet.

Red’s kom:
När Gävle Dagblad, istället för att rapportera fakta, lägger in personligt tyckande som ”främlingsfientliga” om SD så visar det med all önskvärd tydlighet hur subjektivt media är och att vad som skrivs i övrigt därför inte är tillförlitligt.

Gratis frukost, dusch, tvätt, ”samhällsguidning”.. och ”annat”

Pengarna ska användas till frukostservering en timme per dag, dusch- och tvättmöjligheter, samhällsguidning och annat stöd.

Red’s kom:
Vad innebär ”samhällsguidning”? Vem ska bedriva och vem ska kontrollera att det stämmer?
Vad innebär ”annat stöd”. Låter lite luddigt att få skattemedel för något odefinierat.

Med stöd av skattemedel kan fler EU-migranter lockas till kommunen

Det är verksamhet som Ria bedriver redan i dag, men det kommunala stödet garanterar att verksamheten kan fortsätta och kanske utökas, enligt Lennart Sjögren, styrelseordförande för Hela Människan i Gävle.

– Vi kommer inom ett par veckor att bjuda in samarbetspartners till samtal om hur vi tillsammans kan ge människor det stöd de behöver, säger han.

Red’s kom:
Vilka ”samarbetspartners”? Vänsterextremister?

60-tal romer i Gävle

Under rubriken ”Utsatta EU-medborgare i Gävle” – dvs en omskrivning av EU-migranter som är en omskrivning av romer – skriver GD;

Kommunen bedömer att det i dag vistas ett 60-tal utsatta EU-medborgare i Gävle.

De flesta kommer från Bulgarien och försörjer sig genom tiggeri, gatumusicerande och försäljning och bor i husvagnar, bilar och skjul på parkeringsplatser och byggtomter.Klicka här för att gå till artikeln i GD, 2016-05-17
Se även bl a;
EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle

Gävle kommun erbjuder tiggare gratis hemresa

Färre EU-tiggare i Gävle

Ansvarsbefriade EU-migranter i Gävle lämnar stora mängder miljöfarligt avfall efter sig

Ingen skola för EU-migranters barn i Gävle, Alliansen och S eniga

EU-migranter ska avhysas från bosättningar i Gävle

S+V+MP i Gävle: Att inte försörja EU-migranter är att sticka huvudet i sanden

Gävles EU-migranter missnöjda med att de inte får bo gratis


EU-migranter i brottsutredning i Gävle, en gripen


EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!

Teodorescu: Dags att sluta bortse från migrationens problem

Federico Moreno (KvP): Romer trakasseras om EU-migranter inte får bryta mot lag


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle

Vilket ansvar har Gävle kommun för barn till EU-migranter, alltså tiggarnas barn? Det var ämnet i en debatt mellan Jörgen Edsvik, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Gävle, och Inger Källgren Sawela, moderat och kommunalråd i opposition i Gävle.

Kommunen har inget ansvar för tiggare och deras barn

Såväl Socialdemokrater som Moderater tycker att frågan inte är en kommunal angelägenhet.
– Det känns inte riktigt som att det är våran fråga, vi har egentligen ingenting med de här tiggarna att göra, säger Inger Källgren Sawela (M).

Moderaterna anser att frågan ska hanteras av SKL

Inger Källgren Sawela (M) hänvisar till den fria rörligheten mellan landsgränser i Europa, och tycker att frågan ska hanteras landsövergripande av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Mål att familjer med barn åker till sitt hemland

– När det finns barn med i bilden så känner jag ändå att vi har ett särskilt ansvar för dem, och därför vet jag att i Gävle kommun arbetar både socialnämnden och socialförvaltningen med de här frågorna, säger Inger Källgren Sawela (M).

Inger Källgren Sawela (M) förespråkar en dialog med barnens föräldrar, med målet att få familjerna att åka tillbaka till sina hemländer.
– Kommunerna i sig har inget ansvar för de här barnen, säger hon.

Socialdemokrater och moderater vill använda hjälporganisationer som bulvaner

Kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraten Jörgen Edsvik kommenterar att hans åsikt inte skiljer sig i grunden från moderaternas, och han menar att kommunen inte kan gå in och ge enskilda personer på besök i vårt land stöd.
– Utan då handlar det om att hitta former för till exempel stöd via frivilligorganisationer, och naturligtvis en tillsyn via socialtjänsten, vilket vi har idag. Att se till att barnen inte har det hur odrägligt som helst.

Inger Källgren Sawela (M) säger att hon är beredd att skjuta till ”sociala medel” till frivilligorganisationerna.

Red’s kom:
Alltså säger Socialdemokrater och moderater emot sig själva när de anser att tiggarna och deras barn inte är kommunens ansvar.

Det är olyckligt när kommuner använder hjälporganisationer som bulvaner, dvs att kommunen stödjer tiggeri genom att ge pengar till friviliigorganisationer istället frör att markera att kommunen inte kommer att underlätta för tiggare att komma till Sverige för att dra nytta av landets välfärd på skattebetalarnas bekostnad.

Centern och Folkpartiet föreslår ökat stöd till EU-migranter, t ex gratis camping

Nyligen gick några politiker från Centern och Folkpartiet ut och krävde att kommunen förbättrade förhållandena för EU-migranterna. De föreslog t ex en tillfällig camping.

Moderaterna anser inte att EU-migranter kan få särskilda förmåner

– Vi måste ha samma regler för människor som kommer tillfälligt till vår kommun som vi har för våra medborgare i kommunen, så därför anser jag att i grund och botten så ska vi inte göra i ordning några särskilda platser, utan de ska följa de regelsystem som finns, säger Inger Källgren Sawela (M).

Kommunens kostnad för gratis camping till EU-migranter: 6,4 miljoner kr/år

I Göteborg var man först ute med att erbjuda EU-migranter gratis camping. För 2016 innebär det att Göteborgs kommun måste betala 6,4 miljoner kronor för den här ”tillfälliga” bosättningen och ändå har man inte löst problemet.

I Borås inrättade man också en camping för EU-migranter vilket ledde till en dubblering av antalet EU-migranter som kom till kommunen.

Socialdemokraterna vill ge visst stöd till EU-migranter

Socialdemokraternas Jörgen Edsvik tycker inte svaret är lika självklart.
– Jag har sagt att det är en fråga som vi måste se över. De här människorna har rätt att komma hit, och det uppstår problem när de inte har tillräckliga faciliteter. Det kan handla om hygien eller någonstans att göra av sitt avfall, säger han.

Red’s kom:
Det vanligaste politikersvaret: ”Det är en fråga vi måste se över”.

Jörgen Edsvik (S) menar att det ofta är den här typen av problem som kommuninnevånarna reagerar på.
– Vi ska titta över frågan, och vi kommer att presentera ett förslag till lösning.

Red’s kom:
Ännu en gång säger Socialdemokraterna emot sig själva om att tiggarna och deras barn inte är kommunens ansvar.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-05-13
Se även bl a;
EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle


S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen


Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping


Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas


Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna


Vem ska försörja EU-migranterna?


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.