Älmhult velar i frågan om avhysning av EU-migranter

Kommunalrådet Ingemar Almkvist (S) har svängt i frågan om EU-migranterna. ”… jag inte legat vaken och grunnat över en enda husvagn. Man kan tänka med hjärnan, men man kan också tänka med hjärtat” sa han i oktober förra året. Men efter att lägret börjat växa ändrade sig kommunalrådet.

Privat markägare har upplåtit mark till EU-migranter

I dag finns två grupperingar, en som har sin boplats på kommunal mark, och en som har tillstånd från en privat markägare att campa på hens mark.

Olaglig bosättning på kommunal mark, kommunen står handfallen

EU-migranterna har flyttat till ett område intill kombiterminalen i Älmhult.

Det har sedan innan jul talats om en eventuell avhysning eftersom lägret på kommunens mark är en illegal camping.

Vill att kommunstyrelsen ska ta beslut om avhysning

I mars menar Älmhults kommun hålla ett möte för allmänheten angående situationen med EU-migranter och illegal camping. Trots att det talats om avhysning har inget beslut om sådan fattats, och kommunalrådet vill helst se ett gemensamt beslut i kommunstyrelsen.

Red’s kom:
Varför ska det behöva tas beslut i kommunstyrelsen ifall kommunen ska upprätthålla lagen?

Är det en fråga om kommunen ska erbjuda gratis camping för en viss grupp?

Almkvist vill nu ta upp frågan om hur kommunen ska agera för ett beslut i kommunstyrelsen. Ska kommunen tillåta camping och då också tillhandahålla duschar, sophämtning och toaletter?
Han är själv inte beredd att tillhandahålla några bekvämligheter, men vill att övriga partier också ska ta ställning i frågan.
– Vi har inga planer på det i dag, men jag skulle vilja att vi fattar ett beslut gemensamt.

Red’s kom:
Det är ett utmärkt sätt att cementera EU-migranterna i deras utsatthet och bidragsberoende, samtidigt som det lockar fler EU-migranter till Älmhult.

Centerpartiet: Inget ansvar för EU-migranter utöver vad lagen kräver

Från Centerpartiets sida är budskapet tydligt, kommunens ska inte ta något ansvar utöver det lagen kräver.
– Kommunen ska hålla sig till sitt ansvarsområde. Vill Ingemar ta upp frågan i kommunstyrelsen får han lyfta den, men han verkar ha lite svårt att bestämma sig.

Vill inte skapa ny kåkstad á la Malmö

Elizabeth Peltola (C) har en bestämd uppfattning om att kommunen inte ska vara delaktig i att skapa ett parallellsamhälle av utanförskap som det som växte fram i Malmö.

Frivillig flytt eller avhysning?

Om EU-migranterna inte flyttar är avhysning det återstående alternativet.

Ingen av EU-migranterna pratar engelska

Men hur länge det dröjer innan kommunen tar det steget kan hon inte svara på.
– Först måste vi kommunicera med dem, och det har varit svårt eftersom ingen talar engelska.

Tekniske chefens ansvar att genomdriva avhysning

Tekniske chefen Bengt Pettersson har fått axla rollen som kommunens talesman mot EU-migranterna.

Uppdraget att få en avhysning genomförd ligger enligt Almkvist på Bengt Pettersson. Hittills ska inga steg tagits för att få tillstånd en tvångsflytt. Klicka här för att gå till Smålänningen, 2016-01-28
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende

Älmhult vill inte befatta sig med EU-migranter som vägrar flytta

Inre gränskontroll av EU-migranter inför avhysning i Älmhult


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Älmhults EU-migranter försvunna… men är kvar

Den illegala campingen med EU-migranter i Älmhult har upphört.

I slutet av förra veckan gick kommunen från ord till handling när det gällde den illegala campingen utmed gamla Loshultsvägen.

EU-migranter flyttar sin olagliga bosättning innan avhysning

På torsdagen kom polis till platsen för att kontrollera identiteten på ett tiotal EU-migranter.

Nästa steg var att kronofogden skulle ta över ärendet och så småningom avhysa EU-migranterna. Men redan innan så skett har den illegala campingen upplösts.

Red’s kom:
EU-migranterna är väl medvetna om rutinerna. De vet att när identifiering skett är det lika bra att flytta frivilligt. Men de väntar in i det sista.

Tiggarna kvar i Älmhult

Det är oklart vart EU-migranterna har tagit vägen.
– Vi har inte fått någon indikation på det, säger kommunalrådet Ingemar Almkvist (S).
– Tiggare har dock synts utanför flera varuhus i Älmhult under helgen.

Detta kan tyda på att man har flyttat de fyra husvagnarna till ännu en undanskymd plats utanför Älmhult.

Kommunen behöver tips om EU-migranter

Kommunen fick kännedom om den illegala campingen utmed Loshultsvägen via ett tips från allmänheten.

Red’s kom:
Man kan således hoppas att tips fortsätter komma in varje gång EU-migranterna etablerar en ny bosättning.

EU-migranters olagliga bosättningar måste ovillkorligen alltid upplösas omedelbart efter att de upptäckts om EU-migranterna ska lära sig att det inte lönar sig att bryta mot lagen.

Inte kommunens uppgift att leta reda på EU-migranters olagliga bosättningar

Klart är att kommunen inte kommer att göra några efterforskningar när det gäller den nya boplatsen.
– Det är en sak för andra myndigheter än kommunen.

Måste lagar följas?

– Helt klart tycker jag synd om de här människorna, men lagar måste följas. Det är heller ingen bra lösning att de flyttar runt hela tiden.

Red’s kom:
Att döma av bilden i tidningen så ser det inte så vackert ut efter EU-migranternas bosättning, precis som alltid annars. En skrotbil och skräp har de bl a lämnat efter sig för skattebetalarna att betala för uppstädning.

Denna nedskräpning har de lyckats med på bara en vecka.

Och som alltid straffas EU-migranter aldrig för sin nedskräpning.
Se: Missade papperskorg, får böta 800 kr – Aldrig böter för EU-migranters nedskräpning
Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-12-21
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende

Älmhult vill inte befatta sig med EU-migranter som vägrar flytta

Inre gränskontroll av EU-migranter inför avhysning i Älmhult


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Inre gränskontroll av EU-migranter inför avhysning i Älmhult

Älmhults kommun tar tag i problematiken kring EU-migranterna.
Detta genom att kontrollera identiteten på dem.
– Vi väntar på uppgifterna för att kunna ansöka om avhysning hos Kronofogden, säger kommunalrådet Ingemar Almkvist (S).

Ett tiotal EU-migranter campar sedan en dryg vecka illegalt på en sidogata till den gamla Loshultsvägen.

Kommunalrådet Ingemar Almkvist menade att det inte finns plats för migranterna, medan ansvarig tjänsteman tvekade.

Inre gränskontroll av EU-migranter

På torsdagen kom polis till platsen för att genomföra en inre gränskontroll bland EU-migranterna.

Detta för att ta reda på identiteten på personerna, så att dessa sedan kan avhysas från platsen.

Tekniske chefen slog ifrån sig om polisens id-kontroll

Men detta med poliskontrollen vill tekniske chefen Bengt Pettersson först inte kännas vid.
– Det får väl polisen svara på om man har varit där, menar Bengt Pettersson.

EU-migranterna vägrar fortfarande flytta från sin olagliga bosättning

– Jag var hos dem på onsdagsmorgonen och de var inte pigga på att flytta. Läget är oförändrat, om det inte har hänt något i dag.

Tekniske chefen säger sig vara ovetande om vad polisen gjorde

Men du vet inte vad som orsakat polisens närvaro?
– Det är frågan vad polisen gjort där.

Smålänningen avslöjar att tekniske chefen visste vad polisen gjorde

Till saken hör att kommunalrådet Ingemar Almkvist på torsdagen fick ett mejl från just Bengt Pettersson.
I mejlet berättade Pettersson att polis kallats till den illegala campingen för att genomföra just en inre gränskontroll.

Detta, förklarade Pettersson, var i syfte att ta reda på EU-migranternas identiteter. Uppgifterna ska sedan skickas till Kronofogden.

Bengt Pettersson klargjorde att detta var på kommunens initiativ.

Smålänningen konfronterar den tekniske chefen igen

Smålänningen ringer på nytt upp Bengt Pettersson och berättar att han skickat ett mejl till kommunalrådet där hela processen har beskrivits.

Har du rätt som inget vet om polisens ingripande, eller har Almkvist rätt? Det är lite förvirrande.
– Almkvist har rätt, säger Bengt Pettersson.

Varför berättade du inte detta när jag ringde för några minuter sedan?
– Jag visste inte vad de gjorde därborta.
– Men, jodå, de kollade identiteten.

Vad blir nästa steg i det här ärendet?
– Då får vi höra med Almkvist.

Är det han som bestämmer detta, vad ni ska göra med uppgifterna?
– Du får kolla med Almkvist.

Men som ansvarig borde väl du veta vad som blir nästa steg?
– Jag tappar minnet fort.

Ingemar Almkvist (S) anser att lagar måste följas

– Men vi har lagar att följa och de gäller alla, säger Ingemar Almkvist.
– Oavsett vad man tycker om detta måste vi följa lagarna. Är lagarna inte bra så får man ändra dem och det är upp till riksdagen. I slutänden är detta Rumäniens problem.

Red’s kom:
Problemet är att vi följer lagarna, men EU-migranterna gör det inte.
Problemet är också att det är lite si och så med att upprätthålla lagarna när det gäller EU-migranter och deras brott.Klicka här för att gå till artikeln i Tranås tidning, 2015-12-17
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende

Älmhult vill inte befatta sig med EU-migranter som vägrar flytta


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Älmhult vill inte befatta sig med EU-migranter som vägrar flytta

EU-migranterna vägrar att flytta från sin illegala campingplats i Älmhult.

Men det är oklart om, och i så fall hur, kommunen ska agera.
– Jag ska kolla upp detta, säger tekniske chefen Bengt Pettersson.

Efter några år blev migranterna avvisade från platsen på handelsområdet.

När husvagnarna flyttats från landmärket stolen vid tidigare Swedwood, slog man läger vid den gamla Loshultsvägen.

Kommunalrådet Ingemar Almkvist (S) var då tydlig med att migranterna inte fick vara kvar.

24 timmar blev 200 timmar som blir…

Vid det tillfället var kommunens tekniske chef Bengt Pettersson också tydlig med att man bara får campa i 24 timmar på ett och samma ställe.

Snart 200 timmar senare är migranterna kvar.

Ingen uppföljning

Nu är fyra husvagnar på plats.
– Vi trodde att de hade flyttat, säger Bengt Pettersson.
– Jag har inte haft koll på detta, men trodde att de skulle följa det som vi snackade om i torsdags.

Red’s kom:
Så kommunen går ut och informerar EU-migranterna vad de redan vet, dvs att de bara får campa 24 timmar på samma plats, och sedan tror kommunen att det ska räcka. Trots att det aldrig tidigare hänt i Sverige att EU-migranterna brytt sig om vad regelverken säger.

Älmhults kommun vill inte ta något ansvar för EU-migranternas lagbrott

När kom husvagnarna till den nuvarande uppställningsplatsen?
– I tisdags i förra veckan.

Och du förklarade för dem att det var camping i 24 timmar som gällde, precis samma regler som gäller för alla andra?
– Ja, just.

Vad händer om de fortsätter att vägra att lämna sin boplats?
– Då får vi ta det i beaktande.

Red’s kom:
Men hur ska detta beaktas?
Ska avhysning ske med hjälp av kronofogden enligt vad Ingemar Almkvist (S) tidigare hävdat?
Eller ska polisen utföra sina arbetsuppgifter och avhysa dem?

Kan kommunen tänka sig en fungerande metod för att EU-migranterna ska följa lagen?

Finns det något alternativ till att ännu en gång be dem att flytta efter 24 timmar?
– Det vet jag inte.

Vad säger reglerna?
– Vi har ju inga separata regler, utan det är 24 timmar som gäller. Vi har varit tillmötesgående. Någon gång måste vi få ett slut på det här.

Vad betyder det i praktiken?
– Det vet jag inte ännu. Det får vi ta en diskussion om. Vad föreslår du?

Inte mycket. Däremot föreslog Ingemar Almkvist att kommunen skulle anlita polis och kronofogden. Kan det vara en lösning?
– Det är helt klart att det är möjligt. Men vi har inte lyft detta.

Nu består den illegala campingen av fyra husvagnar och enligt uppgift 10-12 personer?
– De har varit så många hela tiden.

Red’s kom:
Och sex personbilar.

Prioriterar kommunen det här ärendet?
– Fungerar det inte får vi ta en diskussion om det.
– Vill de inte flytta får vi se vad vi ska göra.

Red’s kom:
Det är uppenbart att EU-migranterna inte avser följa regelverket. Är det fritt för även svenska medborgare att strunta i lagar och regelverk?

Men det vet du alltså inte nu?
– Jag sitter inte på det svaret.

Red’s kom:
Borde man inte som teknisk chef sitta inne med detta svar?Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-12-16
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende

EU-migranterna i Älmhult har flyttat till ett annat skogsområde. Nu överväger kommunen att anlita polis.

I förra veckan gjorde kommunen en kovändning och ändrade inställning till den illegala campingplatsen i Älmhult.

EU-migranter avhystes

Vid väg 23, intill handelsområdet, bodde sedan en tid ett antal EU-migranter. Där hade man parkerat såväl husvagnar samt byggt ett skjul, något kommunen tidigare accepterat.

I torsdags (3/12) avhystes EU-migranterna.

EU-migranter flyttade till ny olaglig plats

Men det betydde inte att de lämnade Älmhult, utan i stället slog man läger vid stolen-landmärket i närheten av tidigare Swedwood.

EU-migranter flyttade 4 husvagnar och 6 bilar till ännu en ny olaglig plats

Häromdagen fick kommunen tips från allmänheten om att EU-migranterna hade hittat en ny boplats. Den här gången på en avtagsväg från den gamla Loshultsvägen.
Företrädare för kommunen konstaterade att EU-migranterna ställt upp fyra husvagnar och sex stycken personbilar.

EU-migranter ställer krav på politiker (inte bara i Malmö och Stockholm)

EU-migranterna begärde att få träffa kommunalrådet Ingemar Almkvist, som vid tillfället befann sig på annan ort.
– De vill väl träffa mig för att fråga hur kommunen menar göra, säger Ingemar Almkvist (S).

– Vad man kan säga är att det finns regler att rätta sig efter.

Ingen gratis mark för EU-migranter i Älmhult

Kommunalrådet konstaterar att Älmhults kommun inte har någon plats att upplåta för EU-migranterna.

EU-migranter svinar ner på alla sina bosättningar

Tvärtom börjar Ingemar Almkvist (S) tröttna på detta med migranternas spontana campingplatser.
– Det har varit två man och röjt upp efter dem på det ställe vid väg 23 där man hållit till en lång tid. Det var inte så kul.

Red’s kom:
Då finns alltid alternativet att lagföra EU-migranterna för deras brott.

Inte acceptabelt att uträtta sina behov i skogen

– Om vi ska acceptera att upplåta en plats för de här personerna måste vi ordna en toalett. De kan inte uträtta sina behov i skogen, som de har gjort hittills.

Strategi till våren – Kanske boende på skattebetalarnas bekostnad

Ingemar Almkvist (S) berättar att kommunen ska utforma en strategi kring detta till våren. Det kan innebära att EU-migranterna erbjuds ett boende.

EU-migranter borde stanna hemma om de ska kunna få ordning på sina liv

– Det vore bäst om de stannade hemma i Rumänien och tog hand om sina barn, säger Ingemar Almkvist (S).

Red’s kom:
Av EU’s alla fattiga så är det bara romer som kommer till Sverige för att tigga och dra nytta av välfärden på skattebetalarnas bekostnad. Bara detta borde säga en hel del för den mest oinvigde.

Är lösningen på EU-migranters lagbrott att belöna dem för dessa?

– Flyttar de inte frivilligt måste vi anlita kronofogden och polisen. Det är ingen lösning att flytta runt dem i byn, säger Ingemar Almkvist (S).

Red’s kom:
Vem är det som flyttar runt EU-migranterna? Det är väl de själva som flyttar och upprättar olagliga bosättningar? Ingen tvingar väl dessa välfärdsturister till detta?

Är det ingen lösning att upprätthålla lagen?
Med nolltolerans skickas rätt signaler och EU-migranterna kommer att tvingas följa svensk lag.

Sverige behöver politiker som tar ansvar för egna medborgare mer än för andra länders medborgare.Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-12-10
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranterna som under en längre tid slagit läger på kommunal mark har ombetts flytta.
– Det är ingen bra lösning för någon att de bor där, säger kommunalrådet Ingemar Almkvist (S).

Tiotal EU-migranter i uppbyggda skjul

På ett markområde nära väg 23 har EU-migranter till och från de senaste åren bott i husvagnar. Under hösten ska lägret ha växt, det har byggts skjul och nu ska ett tiotal personer bo där.

Flyttar EU-migranterna, i så fall vart?

Kommunen har bett EU-migranterna att flytta senast i dag (2015-12-02).

Red’s kom:
Om EU-migranterna flyttade, och i så fall vart, förtäljer inte historien.

Däremot kan det vara intressant att känna till att även den 4 augusti rapporterades det att kommunen snällt ombett EU-migranterna att flytta;
– Vi har bett EU-migranterna flytta från ett bostadsområde till ett mera undanskymt område, säger Ingemar Almkvist (S).

Är det möjligt för en kommun att hjälpa alla utöver de egna medborgarna?

Ingemar Almkvist har tidigare varit ovillig att avvisa EU-migranterna, och vid fullmäktiges sammanträde i oktober när Moderaterna tog upp frågan sa han så här:
– Med tanke på den information vi precis fått om hur många flyktingar som står vid våra gränser, så har jag inte legat vaken och grunnat över en enda husvagn. Man kan tänka med hjärnan, men man kan också tänka med hjärtat.

EU-migranternas läger utökas, som alltid

Men han menar att detta sagts med förståelsen att EU-migranterna skulle lämna Älmhult under vintern.
– Vi har lyssnat till expertisen och det står klart att det nuvarande läget inte är en bra lösning för någon. Vi har också märkt att lägret växt. I kommunstyrelsens arbetsutskott var vi överens om att be dem att flytta.

Kommunen måste skicka rätt signaler

Han vill också se ett beslut om vilken hållning kommunen ska ha till våren om EU-migranterna återvänder.
– Det är ingen som tycker annat än att det är en jättejobbig situation, men kommunen måste sätta ner foten och det har vi gjort nu.

Om EU-migranter inte flyttar frivilligt kommer Kronofogden anlitas för avhysning

Om EU-migranterna inte flyttar kommer kommunen att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten med avhysningen.

Red’s kom:
Det kan noteras att vänsterextremister jämför kommunalrådet Ingemar Almkvist/Älmhults kommun med krigsförbrytaren Josef Mengele bara för att kommunen inte fritt låter EU-migranter sätta upp bosättningar var de vill;
Josef Mengele (Der Totsengel) ler i sin himmel och säger: Jag gratulerar mina systrar och bröder i Älmhult som återigen lyfter min själ och jagar bort de undermåliga”.

Ljungbybon förklarar att han vänder sig ”med total avsmak mot Älmhults kommun som viker sig för det oetiska rasistiska drevet”.

I skrivelsen heter det att socialdemokraterna i Älmhult glider långt ut på högerkanten och att man har grävt ner sin känsla för solidaritet med de svagaste.Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-12-02
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhults kommun lät EU-migranterna campa i ett bostadsområde trots att det stred mot reglerna. Men efter många upprörda reaktioner på Facebook ska EU-migranterna flyttas från Östra Esplanaden i centrala Älmhult till en mer undanskymd plats.
Se; EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Krav på åtgärder

En av alla kommentarer som Älmhults kommun fått in till sin Facebook-sida efter att ha låtit EU-migranter campa i ett bostadsområde under längre tid än de enligt allemansrätten tillåtna 24 timmarna;
Älmhults kommun blir ju bara mer och mer pinsamma. Sätt hårdare regler för dessa människor. Vi får ju inte göra vad vi vill, varför ska de få göra det?

Kommunen ansåg att för en utsatt grupp gäller inte de regler som gäller för svenskar

Kommunen svarade att de såg mildare på campandet i det här fallet eftersom att det rörde sig om en utsatt grupp. Men nu har de alltså ändrat sig.

Protester mot EU-tiggares lagbrott gav effekt till slut

Kommunalrådet Ingemar Almkvist (S) säger att de förr eller senare hade fått be EU-migranterna att flytta, men att protesterna på Facebook skyndade på processen.
– Det har varit lite sommarstiltje i kommunen. Det här ärendet ligger hos vår tekniska chef som är ledig. Men när protesterna börjar bli för stora måste vi ta tag i det, säger han.

Kommunen rädd för att medborgare tar lagen i egna händer

– Många har upprörts över det här och man vet aldrig vad som händer. Det kan ju bli att några tar lagen i egna händer. Förr har det varit stenkastning mot deras boende och det vill vi definitivt inte ha, fortsätter han.

Kommunen kommer att be EU-tiggarna att respektera lagen

Nu ska kommunen be EU-migranterna att flytta från bostadsområdet. Om de inte gör det frivilligt måste Kronofogden kopplas in för att avhysa dem.

Romer kan inte tillåtas stå utanför de regelverk som svenska medborgare måste följa

– Samtidigt vurmar jag och känner med de här människorna. Jag tror inte att de far tvärs över Europa för att campa i Älmhult för ingenting, utan de har det tufft. Men det är klart att lagar och regler gäller för dem också, säger Ingemar Almkvist (S).

Har ingen lösning på problemet med EU-migranter?

På tisdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott diskutera frågan. Ingemar Almkvist (S) medger att de inte har någon bra lösning på problemet.
– Det är ingen idé att flytta folk fram och tillbaka. Det är inte lätt för en enskild kommun att agera i sådana här fall.

Red’s kom:
Vad är det som är komplicerat? Det är ju bara att se till att lagen upprätthålls och det gör man genom följande;
1. Böter för de EU-tiggare som bryter mot regelverket.
2. Konfiskering av tält/husvagn om lagbrott upprepas/böter ej betalas.
3. Avhysning till dess att signalerna går fram att det inte lönar sig att bryta mot lagen.

Inte kommunens sak att betala för EU-tiggares boende

En del av de som reagerat på Facebook tycker att kommunen borde hjälpa EU-migranterna med boende. Vad säger du om det?
Vi är inte redo att hysa in dem på en campingplats och betala avgift åt dem. Det är inte vår sak att göra det.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-07-31

Smålänningen skriver;
Proteststormen mot campande tiggare i Älmhult får kommunen att backa.

Älmhults kommun såg mellan fingrarna för EU-tiggares lagbrott

Trots att reglerna säger att man får campa på en plats i endast 24 timmar, och den illegala campingen pågått en längre tid, valde kommunen att inte agera.
Detta fick den redan kraftiga proteststormen på Facebook att tillta i styrka, där det ifrågasattes varför reglerna inte gäller för alla.

Kommunens förklaring var att den illegala campingen var okej, eftersom det rörde sig om en utsatt grupp. Nu gör kommunen en kovändning.
– När proteststormen är så stor kan vi inte blunda för detta, säger Ingemar Almkvist.

EU-tiggare flyttas av kommunen till mer undanskymd plats

Enligt Ingemar Almkvist (S) ska campingen bestå av en husvagn på området. Älmhults kommun har beslutat att tiggarna snarast ska flyttas från Östra Esplanaden till den plats där de höll till ifjol, nämligen mellan handelsområdet och väg 23.

Ju mer EU-migranter struntar i regelverken desto fler privilegier får de

Tycker du att det är en bra lösning?
– Nej, men vad ska vi göra? Om vi vräker dem, något som måste skötas av kronofogden, reser de förmodligen inte hem till Rumänien. Därför är det inte rimligt att vi kastar ut dem från Älmhults kommun, säger kommunalrådet Ingemar Almkvist (S).

Red’s kom:
Varför ska man strunta i att upprätthålla lagen bara för att man inte tror att EU-tiggare kommer att följa lagen ändå? Är det rimligt att man ska belönas för att man bryter mot lagen?

Kommunens ansvar att EU-migranter inte trakasseras

Men ifjol blev ju tiggarna utsatta för stenkastning på just den plats dit de ska flyttas?
– Jag, jag vet om det. Det är vårt ansvar att vi inte kommer i det läget. Detta måste ordnas på ett vettigt vis.

Red’s kom:
Frågan är vilket vis som då är vettigt?
Kan det vara att se till så att även romer måste följa lagen och att romer inte får privilegier som inte svenska medborgare får?

Ska romer ha särskilda rättigheter i Sverige?

Kan inte en godkänd campingplats vara ett alternativ?
– Det kostar en massa pengar för dem. Men å andra sidan är det ju så alla andra får göra.

Det är ju det många menar, att alla ska behandlas lika?
– Ja, man får inte ställa upp en husvagn så där. Jag skulle också kunna stå med en husvagn i exempelvis Björkparken.

Är en dialog mellan Sverige och Rumänien lösningen?

– Detta måste ordnas på ett vettigt vis. Jag anser att det behövs en dialog mellan Sverige och Rumänien om detta.

Red’s kom:
Kommentarer som denna är bara ett sätt för politiker att slippa ta sitt ansvar. En dialog mellan Sverige och Rumänien löser ingenting i detta läge. Här måste kommunen agera resolut och handlingskraftigt mot EU-tiggares respektlöshet mot Sverige och dess regelverk samt Sveriges medborgare.Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-07-31
Se även bl a;
Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Gratis boende med alla faciliteter för EU-migranter på Gotland

Gratis sommarbostad med el/vatten för tiggare i Varberg

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar


Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.