EU-migranter i Örnsköldsvik tycker det är kallt, men vill inte åka hem

Allehanda.se skriver att det är synd om tiggarna i det kalla vädret. Det är det givetvis, men samtidigt kan man inte bortse från att det är ett eget val de gjort:

Kylan har börjat tränga sig på och Örnsköldsviks tiggare har den svåraste tiden framför sig. Många förfryser kroppsdelar och blir sjuka.

Vintern är lång och besvärlig för EU-migranterna som tigger runtom i kommunen. Många är stillasittandes hela dagar och har dåliga möjligheter att värma sig.
– Det är tuffa människor som är överlevare. Men kylan är ett problem nu, säger diakonen Britt Lundholm.

Hon berättar att den senaste tiden har den ideella läkargruppen fått behandla många förfrusna fötter och urinvägsinfektioner.
– Det är kallt ute nu och det märks. Sen att de inte rör sig tillräckligt är ett problem för kroppen, säger hon.

Barn tigger i Örnsköldsvik

Zlatko Jordanov och hans 17-åriga dotter Silvia Fidanava tigger mellan fem och sju timmar om dagen till familjen i Bulgarien. På nätterna bor de i en bil på en parkering. Zlatko berättar att han fryser mycket och att han har fått ryggbesvär av att sitta still i kylan.
– Det blir mycket kallt. Vi har inte råd med varma kläder, säger han.

Red’s kom:
Är det något som EU-migranter inte behöver pengar till så är det varma kläder. Dessa finns ju i överflöd och gratis för alla EU-migranter som så önskar. Dessutom ser de ut att redan ha väldigt varma kläder utifrån bilden på dem.

Kommunen har inget ansvar för EU-migranter

Örnsköldsviks kommuns utvecklingsstrateg Lena Finne Jansson menar att kommunen inte har något ansvar för EU-migranterna och att man har en begränsad möjlighet att hjälpa dem.
– Som EU-medborgare ansvarar man själv för hur man lever i ett annat land. Lagen säger en sak och hjärtat säger en annan. Det är en svår balansgång.

Boende varannan vecka för EU-migranter

– Vi försöker visa medmänsklighet med att de kan bo på härbärget Vinternatt varannan vecka, säger hon.

Red’s kom:
Inget nämns om den kvällsmat och frukost som ingår, eller om EU-migranterna, som förra vintern, får betala 20 kr för boende, mat och övriga faciliteter.

Make sense… makes no sense – Varför två mötesplatser för okänt antal EU-migranter?

Just nu är projektet ”Make sense” i planeringsstadiet. I februari drar projektet, som finansierar med EU-pengar, i gång och då kommer utsatta människor få två nya mötesplatser i Örnsköldsvik.

Red’s kom:
Nej, inte ”utsatta människor”, utan EU-migranter!

Precis som för Umeå är detta en obegriplig satsning eftersom den helt saknar förutsättningar för att kunna tillföra något under de maximalt tre månader som de har rätt att vistas i landet enligt EU:s rörlighetsdirektiv (som starkt missbrukas av EU-migranterna);
Mötesplats för EU-migranter i Umeå – meningslösa åtgärder för miljontals kr

Där kommer det finnas möjlighet att tvätta sig själv och sina kläder, samt delta i olika studiecirklar för att bland annat lära sig om olika rättigheter och skyldigheter.

Red’s kom:
Sedan när har EU-migranter någonsin tagit hänsyn till vilka skyldigheter de har när de befinner sig i Sverige?

– Totalt håller projektet i gång i 30 månader. Det kommer vara kvällsaktiviteter och de kommer att få möjlighet att ta hand om sig själva, säger hon.

Red’s kom:
Ta hand om sig själva?


Härbärge för upp till 10 EU-migranter

Örnsköldsviks kommun skriver följande:

Klart med härbärge för hemlösa EU-migranter

Red’s kom:
Man blir inte hemlös per automatik bara för att man är EU-migrant!

Den 19 december är det planerat att ett härbärge, ”Vinternatt”, ska öppna i Örnsköldsvik.

Härbärget har cirka 10 sängplatser för akut behov av övernattning och riktar sig till hemlösa EU-migranter.

Härbärget bygger på ett partnerskap mellan offentlig och ideell sektor.

En överenskommelse har ingåtts mellan Örnsköldsviks kommun och EFS Örnsköldsvik, Elimförsamlingen, Frälsningsarmén, Pingstförsamlingen Örnsköldsvik, Svedjeholmskyrkan och Svenska Kyrkan Örnsköldsvik.

Red’s kom: Alltså bulvaner.
Se: Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

– Härbärget blir en viktig del i det sammantagna arbete som många intressenter bidar till. Kommunen och Pingstkyrkan med flera samfund, Hoppets Stjärnas insatser och ÖAs vedinsamling – vi har en kombination av humana åtgärder här och på plats i Rumänien, säger kommundirektör Magnus Haglund.

Red’s kom:
Det är inte en kommunal uppgift att försörja EU-migranter i Sverige, och det är inte en kommunal uppgift att spendera skattepengar i Rumänien.

Örnsköldsviks kommun upplåter lokal för härbärget i en del av den gamla järnvägsstationen, öppnar och låser lokalen samt bidrar till driften av verksamheten. Övriga avtalsparter står för innehållet i verksamheten.

Härbärget ”Vinternatt” blir en viktig pusselbit i det övergripande arbetet att lyfta utsatta EU-migranters livssituation – såväl i deras hemländer som till andra instanser i Sverige.

Red’s kom:
Härbärget fyller i verkligheten ingen funktion överhuvudtaget i något arbete med att ”lyfta utsatta EU-migranters livssituation”. Tvärtom!

Notera att Örnsköldsviks kommun – precis som media – varje gång noga undviker att nämna hur mycket av skattebetalarnas pengar de lägger på detta.

Klicka här för att gå till artikeln i Allehanda.se, 2016-01-23
Se även bl a;
Örnsköldsvik planerar gratis boende och skola specifikt för romer

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten

Tiggarboss tappat bort sin slav i Örnsköldsvik, nu efterlyst


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Ingen kåkstad för EU-migranter i Uppsala, anser Centern

Stefan Hanna, kommunalråd (C), bemöter kritiken från Feministiskt initiativ;
Fi Uppsala kräver att kommunen ska särbehandla EU-migranter & finansiera tiggeriet:

Kommunen ska inte driva kommunalt subventionerade ”campingplatser” för EU-migranter, skriver Stefan Hanna.

Den politiska majoriteten ville under hösten öppna en så kallad tillfällig uppställnings- eller bosättningsplats för de tiggande EU-migranter som kommer till Uppsala.

Efterhandskonstruktion för att försöka dölja verkligheten

Det rörde det sig om en av kommunen subventionerad campingplats som enligt S, V och MP skulle kunna användas av alla de människor i Uppsala som har ett liknande behov. Detta är dock en efterhandskonstruktion som tillkom i och med att kommunen inte får driva en plats exklusivt för en särskild grupp då det strider mot likabehandlingsprincipen.

Platsen skulle således vara tillgänglig för alla som är i behov av en billig campingplats i Uppsala kommun och notan var tänkt att tillfalla kommunens skattebetalare.

Kommunen initierar en permanent åtgärd med kåkstad

Som Uppsalabor ser vi alla den misär och sociala oro som tiggarna lever i. Jag blir frustrerad över den nuvarande situationen och känner medlidande för deras utsatthet. Som förtroendevald förväntas jag komma med lösningar på sådana samhällsutmaningar, vilka måste analyseras och vägas mot följderna.

Förmodligen blir konsekvensen av att erbjuda fattiga EU-migranter en campingplats för bilar, tält och husvagnar en mer permanent ordning med tiggare på Uppsalas gator och torg.

Red’s kom:
Givetvis, eftersom ingen kommun som startar en med skattemedel finansierad camping för EU-migranter har en plan för hur och när denna camping ska avvecklas.

En camping för EU-migranter är aldrig något annat än ett sätt för politiker att försöka sopa problemen under mattan.
Se bl a: Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

En sådan samhällsutveckling vill jag inte bidra till då risken är att liknande uppställningsplatser utvecklas till en kommunalt subventionerad kåkstad.

Denna oro delas av regeringens särskilda samordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson.

Obefintlig beredning av frågan om camping för EU-migranter

Efter omfattande kritik drogs dock förslaget på uppställningsplats tillfälligt tillbaka.

Beredningen från majoriteten var ur vårt perspektiv obefintlig och frågetecknen många.

Varken jag, eller någon annan oppositionspolitiker, hade t ex fått ta del av en beräkning om vad det skulle få kosta och än mindre ett svar på frågan om vad som sker när den första ”campingplatsen” blir full.

Ska kommunen understödja hot och våld med ett parallellsamhälle?

Ännu mer problematiskt blir det när konkurrensen om tiggarplatserna hårdnar. När en konflikt uppstår så vinner den starkaste parten, tyvärr i många fall med hot och emellanåt även med fysiskt våld.

Att detta scenario skulle kunna inträffa på kommunens campingplats är heller ingen omöjlighet så varför skulle vi understödja detta parallellsamhälle?

Camping för EU-migranter är inte en kommunal angelägenhet

Det är inte Uppsala kommuns ansvar att driva en campingplats för utvalda EU-medborgare.

Varför ska en kommun underlätta tiggeri och skapa utanförskap?

Inte heller ska kommunen underlätta för människor att tigga. Uppsala kommun ska inte vara bidragande till att barn och unga växer upp i utanförskap med tiggeriet som daglig sysselsättning när de borde gå i skola för att kunna få en bättre framtid.

Varje land har ansvar för sina egna medborgare

Tiggarnas utanförskap i deras respektive hemland är en nyckel i frågan så länge de inte väljer att permanent flytta. Varje EU-land ska därför ta ett eget ansvar för att kunna ge sina utsatta medborgare ett drägligt liv.

Red’s kom:
Om man vill förbättra EU-migranters situation så är det de facto bara i hemlandet detta låter sig göras.

Endast EU-migranter som är självförsörjande har rätt att vistas i Sverige

Som EU-medborgare har man rätten att under tre månader vistas i Sverige för att söka arbete så länge som man är självförsörjande. Det är en ordning som jag och Centerpartiet gillar.

Även EU-medborgare som tigger har denna rätt men under tiden som de befinner sig i, i det här fallet, Sverige ska de lyda under samma regelverk som övriga EU-medborgare. Detta innebär även att kunna finansiera sitt boende och uppehälle på ett lagligt sätt.

EU-migranter står inte över lagen och ska inte behandlas annorlunda än andra turister

Jag förordar en hållning i denna fråga där vi som kommun håller på de regler och lagar som finns. En hållning där alla de EU-medborgare som kommer hit behandlas lika.

Människor som befinner sig i vår kommun ska få akut hjälp om det behövs.

I det fallet att människor behöver stöd och hjälp med boende ska de hänvisas till kommunens redan befintliga natthärbärgen.

EU-migranters olagliga bosättningar ska omedelbart upplösas

De människor som upprättar illegala bosättningar ska skyndsamt avhysas.

Är en med skattemedel subventionerad sysselsättning med inslagning av julklappar ett riktigt arbete?

Vidare så ställer jag mig mycket positiv till att vår kommun, i den mån vi kan, hjälper de människor som tigger att få ett riktigt arbete, som initiativet till arbete som paketinslagare under julhandeln i Gränby Centrum.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle denna sysselsättning tillföra något för EU-migranter?

Se: Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar

Det bara inger falska förhoppningar bland EU-migranterna att de har möjlighet att integreras och försörjas det svenska samhället för all framtid.

Vad tillför civilsamhället för EU-migranter?

Det är viktigt att även frivilliga insatser från civilsamhället uppmuntras och fortsatt stöttas, då deras insatser för dem som lever i utanförskap är av mycket stort värde för oss alla.

Red’s kom:
Det är tvärtom till stor skada för alla parter när frivilligorganisationer endast förlänger EU-migranternas vistelse i Sverige i stället för att verka på den enda plats där åtgärder kan få en positiv effekt, dvs i hemlandet.

Vi behöver fler goda krafter i samhället som bidrar till att utsatta människor tar steget in på Uppsalas arbetsmarknad och in i samhället.

Red’s kom:
Förutsättningarna saknas helt för att EU-migranter ska kunna få riktiga arbeten i Sverige och integreras i samhället. Det har t o m fatalt misslyckats för Sveriges egna romer.
Se bl a: 80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Varför skulle man lyckas bättre med en grupp som är t o m avsevärt svårare att integrera i samhället?

Stefan Hanna (S) förstår inte konsekvenserna av att använda FEAD/ESF-pengar

De bidragspengar från EU som är avsedda för att integrera och hjälpa EU-migranter i deras respektive hemländer bör också kunna användas av vår kommun, liksom många andra svenska kommuner, som i dag måste hantera denna utmaning.

Red’s kom:
Att använda sig av dessa pengar – som endast syftar till att lära EU-migranter hur de i mesta möjliga mån kan utnyttja och missbruka välfärden i Sverige – skulle vara förödande.

Det är dessutom pengar som Sverige betalat in till EU där Sverige måste avsätta ytterligare egna pengar för att få tillgång till dessa tidigare inbetalade pengar.
Se bl a:
Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Att lära EU-migranter hur de ska kunna bli försörjda så mycket som möjligt i Sverige leder bara till att de stannar här ännu längre över den tid de har rätt att vistas i landet.

Varför ska Uppsala avsätta skattemedel för välgörenhet i rumänsk by?

Jag kan också tänka mig att byn Valea Seacă, varifrån många av tiggarna kommer, erbjuds en särskild stödinsats från Uppsala kommun för att bidra till förbättringar i deras hemmiljö.

Red’s kom:
Det är en absurd tanke att enskilda kommuner på detta helt ostrukturerade sätt ägnar sig åt välgörenhet i andra länder.

Så bara för att tiggare kommer från en viss plats ska kommunen avsätta pengar till just den plats de kommer från? Det är bara att sopa problemen under mattan och leder bara till att andra byar flyttar till Sverige för att få samma förmåner.
Se: Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället

Romer från Valea Seacă åker även till andra kommuner (t ex Härnösand) med som konsekvens att pengar samlas in till Hoppets Stjärna för åtgärder specifikt i denna by. Det är förvisso lovvärt – så länge det inte sker med skattemedel -, men det är kanske inte lämpligt att belöna lagbrott på detta sätt, i stället för att fördela stödet rättvist och där det behövs mest, via nationellt samordnade resurser.

Även hjärnan måste vara med i de beslut en kommun tar

Majoritetens tänkta lösning med en ”campingplats” för tiggare är dock en oklok väg framåt, som förtroendevalda måste vi kunna kombinera både hjärta och hjärna i vårt beslutsfattande och se till de långsiktiga och förebyggande lösningarna.Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-12-05
Se även bl a;
Kommunalt finansierad camping för EU-migranter i Uppsala – Centern kritisk


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Sverige går back 30 miljarder kr/år på medlemskapet i EU

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Invandringen gör Sverige fattigare: Nettoförlust på 125 miljarder kr/år – redan innan ”flyktingkrisen” 2015

Minska kostnaden för flyktingmottagandet föreslås av KD

Pensionerna räcker inte till alla


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Bitte Assarmo, chefredaktör för Katolskt magasin, tar upp problemet med aktivisterna i Sverige som bistår EU-migranter i deras olagliga verksamhet:

Antirasistiska aktivister”?

Diskussionen om tiggarna håller på att gå helt överstyr. Å ena sidan har vi de så kallade ”aktivisterna” (ofta med epitetet ”antirasistiska” för att ytterligare betona det goda i deras agerande) som inte bara accepterar att tiggarna slår läger på olika platser utan till och med hjälper dem med det.

Å andra sidan har vi ett växande antal människor som sprider näthat och begår direkta attacker mot dessa utsatta människor.

Red’s kom:
Huvudorsaken till detta näthat är de aktivister – t ex En bättre chans/Therese Lekander, Hjälp Tiggare i Lund/Joakim Månsson-Bengtsson, Centrum för sociala rättigheter/Frederick Batzler/Karin Åberg, Höörs Eldsjälar, Hjälp Västerbottens Tiggare, Natthärbärget Lyktan, RUNG, Romers och Resandes förening i Blekinge‬, SME/Solidarisk människohjälp i Engelholm/Thord Birger Kristiansson, Hjälp EU-migranterna i Avesta, Gotland Solidaritet, Solidaritet med tiggarna vid Slussen, Solidaritet med eu-migranter, Nätverket för Norrbottens EU-migranter, Nätverket Medmänniskor i Luleå, Boden mot rasism – som i sin okunskap inte förstår att vad de gör inte tillför något för landets EU-migranter. Raka motsatsen.

Förr i tiden gjorde aktivister goda saker, men den tiden verkar vara förbi.

Ett litet urval av organisationer och nätverk med aktivister som riktar sig till EU-migranter i Sverige

Nationella

Röda korset
Young Roma Women Against Violence
Unga romer
Romernas nyheter
Nordiska romer av romanifolket
Romer för kulturell utveckling
Folk är folk
Dik Manusch
Jag är stolt att vara zigenare
Alla vi zigenare och resande
Erikshjälpen

Borås
Hemlösa EU-migranter i Borås

Båstad/Laholm
Stand

Eskilstuna
EU-migranter Eskilstuna

Gotland
Gotland solidaritet – för EU-migranter på Gotland

Göteborg
Utsatta EU-medborgare i Göteborg
Stöd för hemlösa i Göteborg
Göteborgs räddningsmission
Göteborg EU-migrants
Famnen dagcenter för EU-migranter hos Frälsningsarmén i Haga Göteborg

Finspång
Solidaritetsnätverket i Finspång

Helsingborg
Stöd till EU-migranter, Helsingborg

Husqvarna
Kyrkhjälpen i Husqvarna

Hörby
Hjälp tiggarna i Hörby

Höör
Hjälp tiggare i Höör

Järna
Järna Solidaritet

Jönköping
Kyrkhjälpen i Jönköping

Karlshamn
Hjälp till självhjälp i Karlshamn

Linköping
Hjärta till hjärta

Lund
Crossroads i Lund
Föreningen Hjälp tiggare i Lund
Hjälp tiggare i Lund

Malmö
Solidaritet med EU-migranter

Mark
Solidaritet med EU-migranter i Mark

Norrköping
Hjälp Norrköpings EU-migranter
Vi som hjälper EU-migranter i Norrköping

Nynäshamn
Hjälp Nynäshamns migranter

Nyköping
Stöd till EU-migranter i Nyköping

Ronneby
Tiggande EU-migranter i Ronneby

Sigtuna
Migrant Sigtuna

Skellefteå
Hjälp tiggare i Skellefteå

Stockholm
Crossroads
Föreningen HEM
Ny Gemenskap
Solidaritet för 17
Vinternatt 2
Stockholm

Strängnäs
Stöd EU-migranter i Strängnäs! Köp träslöjd!

Sundsvall
Hjälp Sundsvalls tiggare
Hjälp till tiggande EU-migranter i Sundsvall

Tranås
Solidaritet med EU-migranter – Tranås

Umeå
Hjälp tiggare i Umeå
Solidaritet med romer i Umeå

Uppsala
Hjälp till tiggande EU-migranter i Uppsala
Stefanushjälpen

Vetlanda
Kyrkhjälpen Vetlanda

Vindeln
Hjälp tiggarna i Vindeln

Västerbotten
Hjälp Västerbottens tiggare

Överkalix
Vi som vill hjälpa fattiga Rumäner i Överkalix.

Tiggeri är ovärdigt/inhumant – måste upphöra för tiggarnas skull

De flesta är helt klara över att tiggeriet är ovärdigt, och direkt inhumant och att det på ett eller annat sätt måste upphöra, allra mest för tiggarnas egen skull.

Hjälp ska ske i hemlandet, inte i Sverige

Det står också bortom allt tvivel att det ultimata skulle vara att förändringen sker i tiggarnas egna hemländer, vilka främst är Rumänien och Bulgarien.

Aktivister förstår inte de negativa konsekvenserna av deras agerande

Ändå fortsätter aktivisterna att understödja framväxandet av undermåliga tältläger. Så har skett vid upprepade tillfällen i Högdalen söder om Stockholm, där tiggare nu har bott i flera år.

Red’s kom:
Man ska inte glömma bort att de som inte verkar i tiggarnas intresse också är; ett antal kommuner i landet, politiska partier (främst Feministiskt Initiativ, t ex Katerin Mendez, Elin Bååth och Soraya Post, men även Miljöpartiet, Vänsterpartiet, LUF, MUF och Grön ungdom,) samt enskilda politiker (t ex Åsa Regnér och Stefan Löfven), samt media som Ekuriren och många skribenter i media (t ex Hans Swärd, Mårten Schultz, Anders Lindberg/Aftonbladet, Lennart Bondesson, Stefan Lisinski, Lars Ströman, Susanne Nyström, Susanne Sjöstedt), religiösa organisationer – t ex Svenska kyrkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Crossroads/Stadsmissionen (inte minst i Skåne), Räddningsmissionen (inte minst i Göteborg och i Syd), Carlskyrkan, Filadelfiakyrkan, Immanuelskyrkan, Centrumkyrkan, Frälsningsarmén, Hoppets stjärna, Korskyrkan, Kyrkhjälpen, Livets ord, frikyrkornas frivilligorganisation, Diakonicentrum i Växjö, Lunds Diakoniförening, Pingstkyrkan, Erikshjälpen, Falu kristna forum Stefanushjälpen/Micael Grenholm – samt Röda korset, Läkarmissionen, Läkare i världen (Johannes Mosskin, Anders Björkman), föreningen Hem/Sven Hovmöller, tidningen Faktum, IOGT-NTO/IOGT medmänniska, Rädda barnen, Unicef, ABF och prästen Kerstin Vinterhed.

Säkert många fler som jag glömt på rak arm.

Aktivister bygger upp nya läger för EU-migranter

Varje gång kommunen, efter en utdragen process, lyckas få till stånd en avhysning hjälper aktivister till att bygga upp ett nytt läger alldeles intill, samtidigt som de i debattartiklar och demonstrationer anklagar sina meningsmotståndare för att vara inhumana. Men hur humant är det då att hjälpa till att etablera tältläger utan tillgång till sanitet och värme?

Red’s kom:
Aktivisterna består förmodligen av personer som själva känner att de står utanför samhället, och deras primära intresse är inte att hjälpa utan att på detta sätt ”protestera mot systemet” och synas i media.

Enligt min mening fyllde aktivister en värdefull funktion i samhället tidigare, men idag har det urartat och alla aktivister ägnar sig idag i stort bara åt en enda sak, och det är att försvåra livssituationen för EU-migranter samt för samhällets möjligheter att komma tillrätta med de problem EU-migranterna orsakar.

Äganderätt är inte något aktivister tar hänsyn till

Att det också i många fall finns en markägare som av förklarliga skäl är rädd om sina ägor nonchaleras också. Varför tiggare har större rätt till en plats än den person som äger marken motiveras med vaga fraser om medmänsklighet och solidaritet.

Red’s kom:
Det är inte utan att det blir lite komiskt att aktivisterna motverkar just det som de säger sig stå för. Aktivisterna bygger upp en rasism och ett hat i Sverige, och aktivisterna skapar inhumana situationer för tiggare där aktivisterna inte är solidariska mot varken EU-migranter eller någon annan än sig själva.

Aktivisters agerande ineffektivt, inhumant och osolidariskt

Det hela är mycket känslosamt, men föga effektivt. Det är heller inte speciellt solidariskt att hjälpa tiggare bygga tältläger. Det känns säkert varmt och gott i hjärttrakten att åka till tältplatsen med kuddar och filtar och konserver, och det är förmodligen en alltigenom äkta medmänsklighet som driver fram dessa gester, men det hjälper inte på något sätt tiggarna till ett bättre liv. Den hjälpen sker mest effektivt i deras egna hemländer.

Kommer aktivister att börja arbeta i tiggarnas intresse?

Frågan är hur de som nu aktiverar sig genom att bygga tältläger ska bemöta det nya förslaget från regeringen. Kommer de att lägga sina egna känslor åt sidan och samarbeta för en bättre framtid för tiggarna – eller kommer de att fortsätta med aktioner som befäster deras fattigdom och utsatthet?

För de utsatta tiggarnas skull får man hoppas att de stödjer politikernas beslut att en gång för alla försöka få bukt med tiggeriet på ett djupare plan. Det är nämligen inte människovärdigt att vissa människor ska tvingas tigga i främmande länder för att överleva.Klicka här för att gå till artikeln i Världen Idag, 2015-06-26
Se även bl a;
Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

Anders Lindberg kritiserar förenklad avhysning av EU-migranter som symbolpolitik


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning

Varför provocerar EU-migranter?


Rasist/främlingsfientlig – Definition & hur anklagelser kan bemötas!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Samordnare för EU-migranter har inga svar till kommunerna

Kommunerna måste arbeta långsiktigt, tiggande EU-migranter runt om i länet är inget som kommer att försvinna över en natt.

Red’s kom:
Men frågan är hur kommunerna ska arbeta långsiktigt!
Många kommuner arbetar kortsiktigt med att erbjuda tiggande EU-migranter härbärgen året runt och boplatser samt mat. Men vad tillför det att kommunerna finansierar tiggeriet i Sverige?

Många kommuner tycks ganska vilsna och vill ha svar på VAD och HUR man ska förhålla sig den här utsatta gruppen av människor. Krav på nationella riktlinjer i frågan är återkommande.

Red’s kom:
Egentligen är det inte alls särskilt komplicerat. Det finns mängder med avsevärt mer komplicerade frågor för kommunerna. Problemet är bara att detta är en fråga där många har koll på kommunernas agerande samt att kommunerna låter sig skrämmas av vänsterextremisterna istället för att värna om medborgarna.

Martin Valfridsson reser runt

Frågorna är många i dagsläget – och förhoppningen är att Valfridsson ska leverera svaren. Sedan han fick jobbet i januari har han har rest runt i landet för att träffa kommunföreträdare – idag var det dags för kommunerna i Västernorrland.

Red’s kom:
Det kanske inte leder till särskilt mycket att en person som inte har svar på några frågor åker runt till vilsna kommuner som har samma frågor som de inte får några svar på.

Många kommunerna försöker komma undan sitt ansvar genom att säga att de väntar på riktlinjer från den nationella samordnaren. Detta trots att han inte kommer med något förrän tidigast i början på nästa år, och trots att Martin Valfridsson redan hintat om att hans arbete inte resulterar i lösningar.

Barn och skola för eu-migranters barn

– En av de svåraste frågorna rör barns situation, säger Martin Valfridsson.
De är de mest utsatta, menade han, kommuner måste se till att söka upp grupper där det finns barn för att se till att de inte far illa.
– Skolfrågan den svåraste menade han.

Red’s kom:
Kommunernas skyldighet att erbjuda skolgång till EU-migranters barn är inte en svår fråga. Detta har redan utretts och alla svar på detta finns redan i denna blogg. Det enda som behövs är att någon berättar vad som gäller så att de vilsna och rädda kommunerna känner att de har ryggen fri.

Se bl a;
EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen
och;
Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

Självklart att EU-migranters barn får skolgång?

Det är självklart att barn som vistas i landet under lång tid får rätt till skolgång.

Red’s kom:
På vilket sätt är det ”självklart”? Under vilka förutsättningar? Enligt vilket regelverk?
Vad menas med lång tid?

Nu gör Martin Valfridsson en enkel fråga till en svår fråga genom att göra frågan luddig. Alltså en nationell samordnare som försvårar istället för att förenkla!

EU-migranterna utnyttjar Sverige för skolgång

– Samtidigt, sa Martin Valfridsson, har vi sett exempel på hur familjer hämtat hit sina barn för att sätta dem i skola.

Tiggare utnyttjas av tiggarbossar/landsmän

Den senaste tiden har debatten kommit att handla mycket om huruvida det förekommer organiserat tiggeri. Det är en varierad bild, menar Martin Valfridsson.
– Mycket tyder på att det finns människor som utnyttjar tiggarna, sa han.

Ett fall som rör människohandel utreds – Nationell kartläggning?

– Just här utreds ett fall som rör människohandel, säger han, och påpekar att den svenska polisen just nu gör en nationell kartläggning för att få grepp om omfattningen av problemet.

Red’s kom:
Nej, det finns ingen nationell kartläggning som avser att utreda omfattningen av människohandel. Det är en ren lögn av Martin Valfridsson!
Det finns bara en allmän nationell kartläggning (som jag redovisat tidigare).

Se;
Inventering av EU-migranter i Sverige med start av polisen i Motala
och;
Polisen kartlägger EU-migranter i Stockholms län – ostrukturerat

Hjälp ska ges i hemlandet, inte i Sverige, enligt samordnaren

– Det bästa för att åtgärda problemen är att arbeta med projekt i de här människornas hemländer, säger Martin Valfridsson.

Red’s kom:
Men det kan i bästa fall bara ”lösa” den första av följande två frågor;
1. Hjälp till utsatta personer i andra länder.
2. Minimering av de problem och kostnader EU-migranterna orsakar i Sverige.

I juni väntas regeringen skriva under ett ramavtal med Rumänien med inrikting på sociala rättigheter – främst barnens situation.

Red’s kom:
Detta hemliga avtal är bara ett spel för galleriet, se;
”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Veronica Palm åker till Rumänien för att tala med talmannen om tiggare i Sverige

Samordnaren upprepar att lösningen på problemen inte är en lösning

– Att förbjuda tiggeri är ingen framkomlig väg, menade Martin Valfridsson. Det har provats i Norge, men där gick man på pumpen, säger han.

Red’s kom:
Hur vågar samordnaren Martin Valfridsson öppet ljuga på detta sätt?
Ingen har ”gått på pumpen” i Norge, där lokala tiggeriförbud börjat införas.

Kommunerna kommer inte att klara av tiggarna på egen hand?

Men, slog Martin Valfridsson fast, kommunerna kommer inte att klara det här på egen hand, och samma sak gäller för frivilligorganisationer som Hoppets Stjärna och Rädda Barnen.

Red’s kom:
Vad är det kommunerna inte kommer att klara av på egen hand och vad är då lösningen (utöver tiggeriförbud) på det som kommunerna inte klarar av?

Vilket samarbete behövs mellan kommuner?

Samtidigt har kommunerna en lång väg att gå – idag finns exempelvis inget organiserat samarbete mellan kommunerna i Västernorrland. Det trots att de här grupperna ofta rör sig över kommungränserna. Den här konferensen kanske kan bli startskottet på ett samarbete.

Red’s kom:
Vad är det för samarbete som skulle behövas mellan kommuner i vilka specifika frågor, och varför?

Samordnaren vill inte ta fram en handlingsplan

Men en handlingsplan, en manual för kommunerna, vill regeringens samordare inte utlova.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-05-21
Se även bl a:
Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp!

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri

Röda Korset vill att EU-migranter ska hjälpas i Sverige

Regeringen utser ännu en nationell samordnare för EU-migranter

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund


Stefan Löfvén försöker flytta fokus från problemen med EU-migranterna


Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige


Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.