S och MP i Höör fick inte igenom försörjning av EU-migranter under 1 år

Ska Höörs kommun bistå med skattemedel för att hjälpa de privatpersoner som bidrar med uppehälle till EU-migranterna i Höör? Frågan väckte livlig debatt på måndagens sammanträde i kommunstyrelsen. Till slut avslogs föreningen Höörs eldsjälar begäran om ett föreningsbidrag på 120 000 kronor.

Höörs Eldsjälars begäran om 120 000 kr för att försörja EU-migranter avslogs

Efter två olika voteringar hamnade det rödgröna partnerskapet i minoritet. Tillsammans med Sverigedemokraterna fick den borgerliga treklövern majoritet och kunde avslå begäran med siffrorna sju mot fem.

Protokoll:
En ansökan om bidrag till föreningsstöd åt den ideella föreningen Höörs Eldsjälar i Höörs kommun har tillsänts kommunstyrelsen genom ordförande Johan Magnusson, vice ordförande Alexander Olsson och kassör Morten Nielsen Kehler. I denna ansökan framgår anledning och motiv till bidraget och summan uppgår till 120 000 kronor.

Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till ansökan om föreningsbidrag från Höörs Eldsjälar i sin helhet, dvs med 120 000 kr. Annagreta Reinholdz (S) och Susanne Asserfors (S) biträder yrkandet.

Följande ledamöter röstade JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S).

Höörs eldsjälar påstår ha ”hjälpt” 25 EU-migranter under ett år

Föreningen Höörs eldsjälar har lämnat in en skrivelse till Höörs kommun där man önskar hjälp med att ta hand om de EU-migranter som vistas i kommunen. Sedan november 2014 har cirka 25 EU-medborgare fått hjälp av föreningen.

Red’s kom:
Hur har EU-migranter fått hjälp av föreningen Höörs Eldsjälar?

Varför måste så många försöka hitta omskrivningar på romer/EU-migranter/zigenare?

Gratis boende för EU-migranter via Svenska kyrkan och Nya Centrumkyrkan

Förutom att Svenska kyrkan och Nya Centrumkyrkan ställt upp med sovplatser till tiggarna har ett antal privatpersoner bidragit på samma vis.

Red’s kom:
Den enda effekten kyrkorna och vänsterextremisterna uppnår med detta är att cementera EU-migranternas fattigdom och utsatthet.

Privatpersoner har bekostat mat och hygienartiklar för EU-migranter

Dessa personer har haft utökade kostnader i form av matvaror och hygienartiklar med mera.

Red’s kom:
Nu vill de alltså ha ersättning för denna ”hjälp” som ingen bett dem om!

En inom Höörs Eldsjälar har skjutsat EU-migranter fram och tillbaka till tiggarplatser

En person inom föreningen har dessutom ställt upp och skjutsat EU-migranterna från och till deras tillfälliga bostäder på olika ställen i Höör morgon och kväll.

Red’s kom:
Man kan starkt ifrågasätta detta, men det finns tyvärr ingen lag som förhindrar dessa tiggartransporter.

Varje EU-migrant kostar 1 000 kr/månad exkl. boende, enligt Höörs eldsjälar

Höörs eldsjälar har gjort en uträkning att varje EU-migrant kostar runt 1 000 kronor per månad oavsett om föreningen disponerar en lokal eller om privatpersoner står för sovplatserna.

Red’s kom:
Osökt uppstår frågan varför lokalkostnaden är noll?

Höörs Eldsjälar vill att skattebetalare ska försörja 10 EU-migranter under 1 år

Därför har man sökt ett bidrag som ska täcka kostnaden för ett år (120 000 kronor).

Höörs Eldsjälar vill belöna lagbrott

Höörs eldsjälar pekar vidare på långsiktiga effekter som insatserna bidrar till såsom höjd säkerhet för tiggarna, inget behov av ett tältläger eller att EU-migranterna måste sova utomhus eller i trappuppgångar.

Red’s kom:
Om EU-migranterna följt regelverket för EU’s fria rörlighet hade de haft ett boende istället för att vara en belastning för Sverige.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att skattebetalarna ska försörja EU-migranter

Socialdemokraterna röstade precis som Miljöpartiet för att kommunen skulle bidra med ekonomiskt stöd. Men ledamoten i kommunstyrelsen, Annagreta Reinholdz (S) säger att partiet varit kluvet i frågan.
– Det här är en medmänsklig fråga, en samvetsfråga. Kommunen kan inte stötta det här egentligen. Jag ser ingen lösning, säger Annagreta Reinholdz (S), som inte tycks enig med partilinjen.

Red’s kom:
Om man inte är enig med partilinjen röstar man emot denna.

Moderaterna anser inte att skattemedel ska användas för att finansiera tiggeri

Kommunalrådet Anna Palm (M) tycker att situationen med tiggarna är fruktansvärt beklaglig.
– Det är fantastiskt med människor som går in och hjälper på detta sätt. Men kommunen har inget lagrum att hantera frågan med att stötta med skattemedel säger Anna Palm, som dessutom är rädd för att finansiellt stöd gör tiggarnas situation permanent.

Om EU-migranter söker asyl förändras läget, menar Moderaterna

Skulle EU-migranterna söka asyl hamnar frågan i ett annat läge, säger Anna Palm.

Red’s kom:
Märkligt påstående. Som om att det var naturligt för andra EU-länders medborgare att söka asyl i Sverige.

Centern backade

Centerns Lars-Olof Andersson var beredd att hjälpa Höörs eldsjälar med 30 000 kronor och avstod från att rösta i den slutliga voteringen.
– Framförallt är det här en EU-fråga och en nationell fråga som borde hanteras på den nivån. Samtidigt har vi ett antal personer i Höör som behöver stöttning och då kunde vi tänka oss en mindre summa. Men vi är inte beredda att bidra till ett härbärge, säger Lars-Olof Andersson (C).

Kommunstyrelsen beslutade att skriva till S+MP-regeringen om EU-migranter

Förutom att avslå begäran om föreningsbidrag har kommunstyrelsen beslutat att tillskriva regeringen om EU-migranternas situation i Höör.

Red’s kom:
Ja, Regeringen har väl ingen vetskap eller kunskap om EU-migranterna i Sverige?

Det skulle vara intressant att läsa vad kommunstyrelsen skriver om EU-migranterna.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-12-12
Se även bl a;
Miljöpartiet i Höör inte eniga om gratis boende för EU-migranter

MP i Höör får ej gehör för försörjning av EU-migranter


Kan kommunen bistå EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige?

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

MP i Höör får ej gehör för försörjning av EU-migranter

Miljöpartiet i Höör vill att Höörs kommun ska bidra med hyreskostnaden för ett natthärbärge för hemlösa EU-migranter under vinterhalvåret.

Red’s kom:
Hemlösa EU-migranter, finns sådana i Sverige?

Både Socialdemokraterna och Moderaterna tycker att det råder en oklarhet i Miljöpartiets motion om ett natthärbärge för tiggare.
– Där finns en otydlighet hur den är skriven, säger medkommunalrådet Anna Palm (M).

MP i Höör oeniga om försörjning av EU-migranter

Dock har det funnits oenighet inom MP om motionen. Andre vice ordföranden i socialnämnden Maria Truedsson (MP) har tidigare meddelat att hon inte ställer sig bakom förslaget.

Red’s kom:
Se; Miljöpartiet i Höör inte eniga om gratis boende för EU-migranter

Det är positivt att dagens Miljöparti inte uteslutande består av vänsterextremister som saknar sans och förnuft.

Avslag i kommunstyrelse och socialnämnd för härbärge till EU-migranter

När frågan var uppe i kommunstyrelsen förra veckan blev det avslag precis som i socialnämnden.
– Det är en jättesvår fråga. Vad säger huvudet och vad säger hjärtat? Höörs eldsjälar har som förening gjort en stor insats men trots detta är det fel att som kommun ta på sig ett ansvar, säger kommunalrådet Stefan Lissmark (S).

Red’s kom:
Jättesvår fråga”? Vad menar Stefan Lissmark (S) med detta? För den som har huvud säger huvud och hjärta exakt samma sak i denna fråga.

Höörs eldsjälar har, som alla övriga vänsterextremister, inte tillfört något för någon. De har bara bidragit till att försvåra situationen för EU-migranterna. Märkligt att Stefan Lissmark (S) kan berömma aktivisterna för de problem de ställer till med för alla parter.
Se; Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

MP förstår inte skillnaden mellan EU-migranter och hemlösa

Anna Palm (M) anser att motionen är otydligt skriven eftersom motionsförfattarna Fredrik Hanell (MP) och Elin Hyltén-Cavallius (MP) först skriver om EU-migranter och sedan om allmänt hemlösa.

Kommunen ska stötta sina egna medbogare

– Som kommun måste vi stötta alla medborgare. När det gäller EU-migranter kommer de inte till kommunen och ber om hjälp. De bor inte i kommunen, säger Anna Palm (M).

– Vi har inte så många EU-migranter här i Höör. Mellan åtta och nio som kanske är här tre månader i taget. Vi har inga läger och det är vi tacksamma för, säger Stefan Lissmark (S).

Red’s kom:
EU-migranterna blir alltså bussade av tiggarbossar från andra platser till Höör.

Se; EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad

Stefan Lissmark (S) bara spekulerar när han säger att de ”kanske” befinner sig i Höör ”tre månader i taget”. Det finns inget som tyder på att EU-migranter bryr sig om hur länge de enligt EU’s fria rörlighet får befinna sig i Sverige.

Kommunfullmäktige beslutar om MP:s motion nästa vecka

Kommande onsdag ska motionen avgöras i kommunfullmäktige.

Red’s kom:
Med tanke på att boende för EU-migranter strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen, vilket nu också den nationella samordnaren klargjort, så kan kommunfullmäktiges beslut endast bli avslag för härbärge till EU-migranter.
Se; Gratis boende för EU-migranter – Nationella samordnaren kritiskKlicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-08-21
Se även bl a;
Kan kommunen bistå EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Bitte Assarmo, chefredaktör för Katolskt magasin, tar upp problemet med aktivisterna i Sverige som bistår EU-migranter i deras olagliga verksamhet:

Antirasistiska aktivister”?

Diskussionen om tiggarna håller på att gå helt överstyr. Å ena sidan har vi de så kallade ”aktivisterna” (ofta med epitetet ”antirasistiska” för att ytterligare betona det goda i deras agerande) som inte bara accepterar att tiggarna slår läger på olika platser utan till och med hjälper dem med det.

Å andra sidan har vi ett växande antal människor som sprider näthat och begår direkta attacker mot dessa utsatta människor.

Red’s kom:
Huvudorsaken till detta näthat är de aktivister – t ex En bättre chans/Therese Lekander, Hjälp Tiggare i Lund/Joakim Månsson-Bengtsson, Centrum för sociala rättigheter/Frederick Batzler/Karin Åberg, Höörs Eldsjälar, Hjälp Västerbottens Tiggare, Natthärbärget Lyktan, RUNG, Romers och Resandes förening i Blekinge‬, SME/Solidarisk människohjälp i Engelholm/Thord Birger Kristiansson, Hjälp EU-migranterna i Avesta, Gotland Solidaritet, Solidaritet med tiggarna vid Slussen, Solidaritet med eu-migranter, Nätverket för Norrbottens EU-migranter, Nätverket Medmänniskor i Luleå, Boden mot rasism – som i sin okunskap inte förstår att vad de gör inte tillför något för landets EU-migranter. Raka motsatsen.

Förr i tiden gjorde aktivister goda saker, men den tiden verkar vara förbi.

Ett litet urval av organisationer och nätverk med aktivister som riktar sig till EU-migranter i Sverige

Nationella

Röda korset
Young Roma Women Against Violence
Unga romer
Romernas nyheter
Nordiska romer av romanifolket
Romer för kulturell utveckling
Folk är folk
Dik Manusch
Jag är stolt att vara zigenare
Alla vi zigenare och resande
Erikshjälpen

Borås
Hemlösa EU-migranter i Borås

Båstad/Laholm
Stand

Eskilstuna
EU-migranter Eskilstuna

Gotland
Gotland solidaritet – för EU-migranter på Gotland

Göteborg
Utsatta EU-medborgare i Göteborg
Stöd för hemlösa i Göteborg
Göteborgs räddningsmission
Göteborg EU-migrants
Famnen dagcenter för EU-migranter hos Frälsningsarmén i Haga Göteborg

Finspång
Solidaritetsnätverket i Finspång

Helsingborg
Stöd till EU-migranter, Helsingborg

Husqvarna
Kyrkhjälpen i Husqvarna

Hörby
Hjälp tiggarna i Hörby

Höör
Hjälp tiggare i Höör

Järna
Järna Solidaritet

Jönköping
Kyrkhjälpen i Jönköping

Karlshamn
Hjälp till självhjälp i Karlshamn

Linköping
Hjärta till hjärta

Lund
Crossroads i Lund
Föreningen Hjälp tiggare i Lund
Hjälp tiggare i Lund

Malmö
Solidaritet med EU-migranter

Mark
Solidaritet med EU-migranter i Mark

Norrköping
Hjälp Norrköpings EU-migranter
Vi som hjälper EU-migranter i Norrköping

Nynäshamn
Hjälp Nynäshamns migranter

Nyköping
Stöd till EU-migranter i Nyköping

Ronneby
Tiggande EU-migranter i Ronneby

Sigtuna
Migrant Sigtuna

Skellefteå
Hjälp tiggare i Skellefteå

Stockholm
Crossroads
Föreningen HEM
Ny Gemenskap
Solidaritet för 17
Vinternatt 2
Stockholm

Strängnäs
Stöd EU-migranter i Strängnäs! Köp träslöjd!

Sundsvall
Hjälp Sundsvalls tiggare
Hjälp till tiggande EU-migranter i Sundsvall

Tranås
Solidaritet med EU-migranter – Tranås

Umeå
Hjälp tiggare i Umeå
Solidaritet med romer i Umeå

Uppsala
Hjälp till tiggande EU-migranter i Uppsala
Stefanushjälpen

Vetlanda
Kyrkhjälpen Vetlanda

Vindeln
Hjälp tiggarna i Vindeln

Västerbotten
Hjälp Västerbottens tiggare

Överkalix
Vi som vill hjälpa fattiga Rumäner i Överkalix.

Tiggeri är ovärdigt/inhumant – måste upphöra för tiggarnas skull

De flesta är helt klara över att tiggeriet är ovärdigt, och direkt inhumant och att det på ett eller annat sätt måste upphöra, allra mest för tiggarnas egen skull.

Hjälp ska ske i hemlandet, inte i Sverige

Det står också bortom allt tvivel att det ultimata skulle vara att förändringen sker i tiggarnas egna hemländer, vilka främst är Rumänien och Bulgarien.

Aktivister förstår inte de negativa konsekvenserna av deras agerande

Ändå fortsätter aktivisterna att understödja framväxandet av undermåliga tältläger. Så har skett vid upprepade tillfällen i Högdalen söder om Stockholm, där tiggare nu har bott i flera år.

Red’s kom:
Man ska inte glömma bort att de som inte verkar i tiggarnas intresse också är; ett antal kommuner i landet, politiska partier (främst Feministiskt Initiativ, t ex Katerin Mendez, Elin Bååth och Soraya Post, men även Miljöpartiet, Vänsterpartiet, LUF, MUF och Grön ungdom,) samt enskilda politiker (t ex Åsa Regnér och Stefan Löfven), samt media som Ekuriren och många skribenter i media (t ex Hans Swärd, Mårten Schultz, Anders Lindberg/Aftonbladet, Lennart Bondesson, Stefan Lisinski, Lars Ströman, Susanne Nyström, Susanne Sjöstedt), religiösa organisationer – t ex Svenska kyrkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Crossroads/Stadsmissionen (inte minst i Skåne), Räddningsmissionen (inte minst i Göteborg och i Syd), Carlskyrkan, Filadelfiakyrkan, Immanuelskyrkan, Centrumkyrkan, Frälsningsarmén, Hoppets stjärna, Korskyrkan, Kyrkhjälpen, Livets ord, frikyrkornas frivilligorganisation, Diakonicentrum i Växjö, Lunds Diakoniförening, Pingstkyrkan, Erikshjälpen, Falu kristna forum Stefanushjälpen/Micael Grenholm – samt Röda korset, Läkarmissionen, Läkare i världen (Johannes Mosskin, Anders Björkman), föreningen Hem/Sven Hovmöller, tidningen Faktum, IOGT-NTO/IOGT medmänniska, Rädda barnen, Unicef, ABF och prästen Kerstin Vinterhed.

Säkert många fler som jag glömt på rak arm.

Aktivister bygger upp nya läger för EU-migranter

Varje gång kommunen, efter en utdragen process, lyckas få till stånd en avhysning hjälper aktivister till att bygga upp ett nytt läger alldeles intill, samtidigt som de i debattartiklar och demonstrationer anklagar sina meningsmotståndare för att vara inhumana. Men hur humant är det då att hjälpa till att etablera tältläger utan tillgång till sanitet och värme?

Red’s kom:
Aktivisterna består förmodligen av personer som själva känner att de står utanför samhället, och deras primära intresse är inte att hjälpa utan att på detta sätt ”protestera mot systemet” och synas i media.

Enligt min mening fyllde aktivister en värdefull funktion i samhället tidigare, men idag har det urartat och alla aktivister ägnar sig idag i stort bara åt en enda sak, och det är att försvåra livssituationen för EU-migranter samt för samhällets möjligheter att komma tillrätta med de problem EU-migranterna orsakar.

Äganderätt är inte något aktivister tar hänsyn till

Att det också i många fall finns en markägare som av förklarliga skäl är rädd om sina ägor nonchaleras också. Varför tiggare har större rätt till en plats än den person som äger marken motiveras med vaga fraser om medmänsklighet och solidaritet.

Red’s kom:
Det är inte utan att det blir lite komiskt att aktivisterna motverkar just det som de säger sig stå för. Aktivisterna bygger upp en rasism och ett hat i Sverige, och aktivisterna skapar inhumana situationer för tiggare där aktivisterna inte är solidariska mot varken EU-migranter eller någon annan än sig själva.

Aktivisters agerande ineffektivt, inhumant och osolidariskt

Det hela är mycket känslosamt, men föga effektivt. Det är heller inte speciellt solidariskt att hjälpa tiggare bygga tältläger. Det känns säkert varmt och gott i hjärttrakten att åka till tältplatsen med kuddar och filtar och konserver, och det är förmodligen en alltigenom äkta medmänsklighet som driver fram dessa gester, men det hjälper inte på något sätt tiggarna till ett bättre liv. Den hjälpen sker mest effektivt i deras egna hemländer.

Kommer aktivister att börja arbeta i tiggarnas intresse?

Frågan är hur de som nu aktiverar sig genom att bygga tältläger ska bemöta det nya förslaget från regeringen. Kommer de att lägga sina egna känslor åt sidan och samarbeta för en bättre framtid för tiggarna – eller kommer de att fortsätta med aktioner som befäster deras fattigdom och utsatthet?

För de utsatta tiggarnas skull får man hoppas att de stödjer politikernas beslut att en gång för alla försöka få bukt med tiggeriet på ett djupare plan. Det är nämligen inte människovärdigt att vissa människor ska tvingas tigga i främmande länder för att överleva.Klicka här för att gå till artikeln i Världen Idag, 2015-06-26
Se även bl a;
Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

Anders Lindberg kritiserar förenklad avhysning av EU-migranter som symbolpolitik


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning

Varför provocerar EU-migranter?


Rasist/främlingsfientlig – Definition & hur anklagelser kan bemötas!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Miljöpartiet i Höör inte eniga om gratis boende för EU-migranter

Miljöpartiet i Höör har skrivit en motion om att inrätta ett natthärbärge för de EU-migranter som vistas i kommunen. Men partiet är inte enigt i frågan.
– Jag vill hjälpa tiggarna. Men varför ska de bo gratis utan att tillföra något i samhället i övrigt som vi andra får göra, säger Maria Truedsson (MP), andre vice ordförande i socialnämnden.

Red’s kom:
Glädjande att det faktiskt finns självständigt tänkande personer inom MP.

Fredrik Hanell (MP) och Elin Hyltén-Cavallius

En mindre konflikt har blossat upp i Miljöpartiet angående den motion Fredrik Hanell (MP) och Elin Hyltén-Cavallius skrivit om att inrätta ett natthärbärge i Höör.

Johan Magnusson

En av initiativtagarna till motionen är miljöpartisten och ersättaren i socialnämnden Johan Magnusson. Han är också ordförande i nystartade föreningen ”Höörs eldsjälar” som bl a vill hjälpa EU-migranterna.

Maria Truedsson motståndare till motionen

Miljöpartisten Maria Truedsson var motståndare till att motionen skrevs vilket hon tog upp på ett medlemsmöte.
– Jag meddelade vad jag tyckte och då fanns det medlemmar som inte höll med mig. De ville lägga motionen i alla fall, säger Maria Truedsson.

Inte socialnämndens uppdrag att sponsra natthärbärge för EU-migranter

På socialnämndens senaste sammanträde beslutade man att inte bidra med hyreskostnaden för ett natthärbärge för hemlösa EU-migranter under vinterhalvåret. Nu skickas frågan vidare till kommunstyrelsen.

Socialnämnden var helt enig i beslutet. Miljöpartisten Maria Truedsson närvarade inte på sammanträdet men stödjer nämndens beslut och går därmed mot sitt eget parti.
– Självklart vill jag hjälpa tiggarna och ingen ska behöva frysa ihjäl. Men jag tror inte det hjälper i längden med att kommunen finansierar ett boende, säger hon.

Natthärbärge låser in tiggarna i deras fattigdom

– Det ingår inte i socialnämndens uppdrag att sponsra ett natthärbärge till denna grupp. De är inte här för att leta bostad utan primärt för att få pengar eftersom de lever under fattiga förhållanden. Man lider med människor som måste lämna sina barn för att sitta och förnedra sig utanför en butik. Men ett natthärbärge låser bara in tiggarna i deras fattigdom, säger Anders Magnhagen (S), ordförande i socialnämnden.

Att erbjuda gratis boende till tiggare är inte att sponsra dem?

Johan Magnusson (MP) från Höörs eldsjälar närvarade inte heller på nämndens sammanträde. Han beklagar beslutet.
– Vi vill inte sponsra tiggarna. Vi vill hjälpa dem nu och de sover ute om vi inte hjälper dem. I dag finns inget tältläger i Höör eftersom tiggarna sover hemma hos folk, fortsätter Johan Magnusson.

Alla kan inte vara överens inom MP

– Alla kan inte vara överens i ett parti och här var det en eller två som var osäkra på om ett natthärbärge var lösningen, säger han om Miljöpartiets splittring.

Red’s kom:
Det är första gången någonsin som en Miljöpartist uttalat sig offentligt där det handlat om att inte stödja EU-migranternas tiggeri i Sverige!

5-12 EU-migranter samtidigt i Höör sedan november

Föreningen Höörs eldsjälar gör bedömningen att 30-tal EU-migranter besökt Höör sedan i november. Mellan 5 och 12 tiggare har varit i byn samtidigt.

10 inneboende EU-migranter

– I början var det kyrkan som hjälpte till och ställde upp med sovplatser. Sedan februari har fyra olika familjer ställt upp. I dag är det två familjer som har EU-migranter boende hos sig, säger Johan Magnusson och nämner att en person ett tag hade tio EU-migranter boende hos sig.

Motionen om ett natthärbärge ska slutligen avgöras i kommunfullmäktige.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-05-29
Se även bl a;
S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen


Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Gratis sommarbostad med el/vatten för tiggare i Varberg

Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund

Vänsterpartiet vill stödja tiggeriet i Västerås mer, krav på handlingsplan för EU-migranter

Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter


Rykten rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.