Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Några av de mest vänsterextrema aktivisterna har gått samman i en gemensam insändare i Aftonbladet där de menar att Martin Valfridssons rapport är samma som ett förbud mot tiggeri (vilket det tyvärr inte är):
Nätverket för utsatta EU-medborgare i Sverige:
• Joakim Månsson Bengtsson, Ordförande i Hjälp Tiggare i Lund, MP
Micael Grenholm, Stefanushjälpen
Johannes Widlund, Ordförande Stefanushjälpen
Marie Volkevics, En bättre chans Eskilstuna
Thord Birger Kristiansson, Solidarisk Människohjälp Ängelholm
Håkan Andersson, Solidaritet med EU-migranter i Mark
Linda Lundqvist, RUNG
Anna Waara, Nätverket för Norrbottens EU-migranter, Fi
Jenny Larsson, Nätverket för Norrbottens EU-migranter (Nätverket Medmänniskor i Luleå)
• Lise-Lotte Bremer, Diakon i Svenska kyrkan

Regeringens nya utredning hjälper inte EU-migranterna

Red’s kom: Det gör den, men det kanske inte var det enda syftet?

Som engagerade i lokala föreningar och initiativ som hjälper utsatta EU-medborgare, hade många av oss höga förväntningar på Martin Valfridsson när han tillsattes som regeringens samordnare i arbetet för dessa.

Red’s kom:
Vad var det som gjorde att ni trodde att den nationella samordnaren för EU-migranter skulle företräda en liten andel vänsterextremister i Sverige?

Skjut inte på pianisten

Tyvärr måste vi dock säga att civilsamhällets förtroende för Valfridsson har brustit.

Red’s kom:
Varför kritisera Martin Valfridsson? Han för ju bara S+MP-regeringens talan!

Massiv kritik av en handfull vänsterextremister

Detta tydliggjordes redan i höstas på konferensen om utsatta EU-medborgare i Göteborg, där kritiken mot Valfridsson var massiv.

Red’s kom:
Den ”massiva” kritiken från en försumbar del av Sveriges befolkning kanske vi kan lämna därhän?

Skola, arbete och socialbidrag till alla européer som kommer till Sverige

Det är ingen hemlighet hur man bekämpar fattigdom: Skolgång för alla, en inkluderande och ickediskriminerande arbetsmarknad samt sociala trygghetssystem är vad som gör att få är fattiga i de flesta västländer.

Red’s kom:
Varför i så fall inte rikta kritiken mot dem det berör; I första hand hemlandet och i andra hand EU?

Det vi vill se är förstås att fattiga romer och andra utsatta européer ska få tillgång till detta både i Sverige och i deras hemländer.

Red’s kom:
Varför begränsa det till att alla européer ska försörjas av Sverige?
Varför vill vänsterextremisterna inte att resten av världens fattiga/utsatta medborgare ska försörjas av Sverige?

S+MP-regeringen vill inte gå vänsterextremisterna till mötes fullt ut

Regeringen har slagit in på en annan väg.

Red’s kom:
Ett litet steg i rätt riktning.

Ingen skola för EU-migranters barn, förenkla avhysning, inga skattefinansierade bosättningar

I måndags annonserade Valfridsson i sin utredning att han inte tycker att barnen ska få gå i skola i Sverige annat än i undantagsfall.

Red’s kom:
En förkrossande stor del av Sveriges befolkning anser att EU-migranters barn inte ska gå i svensk skola, men kanske inte att det ska finnas undantagsfall.

Han vill förenkla för att avhysa hemlösa medan han motsätter sig lagliga uppställningsplatser.

Red’s kom: Hemlösa?

Är att alla EU-migranter gör som de vill samma som ett tiggeriförbud?

Hans inställning är att människor inte ska ge till dem som tigger, utan till organisationer, vilket skulle få samma konsekvenser som ett tiggeriförbud om rådet följdes.

Red’s kom:
Alla vänsterextremister är fullt fria att inte följa rådet, så vad är problemet?

Det är bara sorgligt att det inte inte införs ett nationellt förbud, som i Danmark, för att skattemedel ska användas för att försörja EU-migranter.

Vilka åtgärder är destruktiva, repressiva, och försämrar EU-migranters situation?

Detta är destruktiva, repressiva åtgärder som inte kommer förbättra de fattigas situation utan försämra den.

Red’s kom:
Bl a här ser man hur dessa vänsterextremister hela tiden influeras av andra vänsterextremister, i detta fall Anders Lindberg/Aftonbladet, och upprepar samma sak i all oändlighet utan att någonsin utveckla.

Nu handlar det inte om de fattiga, utan om EU-migranter. Och inga förslag från Martin Valfridsson försämrar EU-migranternas situation. Tvärtom.

Blir situationen för EU-migranter sämre i hemlandet om den skulle bli sämre i Sverige?

Situationen blir inte bättre i Rumänien och Bulgarien för att den blir sämre i Sverige.

Red’s kom:
Situationen blir inte heller sämre i Rumänien och Bulgarien för att – om nu så hade varit fallet, vilket det inte är – den blir sämre i Sverige.

Det enda som gör situationen bättre i Rumänien och Bulgarien är de åtgärder som görs på plats där.

På vilket sätt förbättras situationen för EU-migranters barn om skola i hemlandet ersätts med skola i Sverige?

Skolgång i Sverige försämrar inte barnens chans att få ett bättre liv, det förbättrar den bara.

Red’s kom:
Skolgång i Sverige för EU-migranters barn försämrar situationen för EU-migranternas barn, för Sveriges barn och för Sverige i stort.

Säger barnkonventionen att Sverige ansvarar för att all världens barn får skolgång i Sverige?

Därtill kräver barnkonventionen att alla barn som vistas i Sverige ska få utbildning, som UNICEF har påpekat.

Red’s kom:
Det finns inte ett ord i barnkonventionen om att Sverige har ansvar för att all världens barn får utbildning i Sverige, inte ens för andra EU-länders barn.

Tvingas EU-migranter bryta mot lagen om de inte försörjs av Sverige?

Naturligtvis ska ingen ockupera någon annans mark, men detta är en nödvändig konsekvens av att Valfridsson och regeringen motsätter sig lagliga uppställningsplatser.

Red’s kom:
Om lagbrott en ”nödvändig konsekvens” av att Sverige inte försörjer EU-migranter så måste det få konkreta och tydliga konsekvenser för dem som bryter mot lagen. I form av böter (som måste betalas), konfiskering av tillgångar och utvisning.

Ska EU-migranter belönas för de brott de begår?

Avhysningar utan lagliga ställen att anvisa de hemlösa till blir en dyr och destruktiv katt-och-råtta-lek utan ände.

Red’s kom:
Att bryta mot lagen belönas inte för svenska medborgare, varför ska just EU-migranter – dvs romer – belönas för sina lagbrott?

Det är dyrare att försörja EU-migranterna, och om Sverige skickar tydliga signaler kommer EU-migranternas lagbrott snabbt att minska och kanske upphöra, när de ser att lagbrott faktiskt inte längre är lönsamt i Sverige.

Är tiggeri och kriminalitet de enda alternativ EU-migranter har?

Tiggeri är långtifrån optimalt men en nödvändig livlina när 70 procent av Rumäniens romer är arbetslösa och saknar tillgång till ordentliga socialbidrag. Det enda alternativet är kriminalitet.

Red’s kom:
Det är i så fall bara ännu ett tungt vägande skäl för att stoppa strömmen av EU-migranter till Sverige.
Varför ska Sverige överta Rumäniens kriminalitet och problem?

Varför ska EU-migranter integreras i Sverige?

Valfridsson hade kunnat rekommendera insatser för att integrera EU-migranterna på den svenska arbetsmarknaden och ge dem tillgång till svenska bidrag.

Red’s kom:
En hopplöst omöjlig uppgift, som inte ens lyckats för Sveriges egna romer under alla år.

Se:
Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Blir livet sämre för EU-migranter om de inte försörjs av Sverige?

I stället gör han livet sämre för dem genom att tvinga dem till länder som de flytt ifrån och där de inte har någon inkomst överhuvudtaget. Tiggeri är som bekant förbjudet i Rumänien.

Red’s kom:
Problemen i Rumänien löses i Rumänien, inte i Sverige.

Är Sverige en aldrig sinande kassako för världens fattiga?

Sverige har världens sjätte rikaste befolkning och skulle utan problem kunna hjälpa de blott 5 000 EU-migranter som kommit hit.

Red’s kom:
Att det finns en liten grupp rika människor i Sverige gör inte Sveriges befolkning rika i ett land med hög arbetslöshet, många egna hemlösa, 225 000 fattigpensionärer och en dyster framtid med en omöjlig integreringsuppgift för alla migranter med en ökande brottslighet, ej fungerande rättsväsende och starkt eskalerande samhällsproblem förorsakat av inte minst S+MP-regeringen.

Se bl a;
225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Sedan handlar det inte om de 5 000 EU-migranter som i varje stund befinner sig i Sverige. Det handlar om i första hand 2 miljoner romer som gärna skulle vilja komma till Sverige för att bli försörjda utan krav på motprestation. Sedan handlar det om 250 miljoner utsatta människor i EU som skulle vilja få samma förmåner, och sedan alla de miljoner utsatta människorna i resten av Europa som vänsterextremisterna tycker att Sverige ska försörja.

Hur tycker vänsterextremisterna att ett land med 9 miljoner invånare kunna försörja 500 miljoner fattiga människor?

Till detta kommer de för närvarande 800 Marockanska (etc) barn som driver runt på gatorna i framförallt Stockholm och Göteborg, där de dagligen begår brott samt de hundratusentals till miljontals flyktingarna (ofta muslimska) som vill fortsätta komma till specifikt Sverige för att dra nytta av välfärden.

Vänsterextremister bygger upp en främlingsfientlighet i Sverige

Valfridsson väljer dock att spela de främlingsfientliga rätt i händerna och verkar dela deras felaktiga ideologiska övertygelse om att Sverige inte kan ta emot invandrare.

Red’s kom:
Sanningen är emellertid en helt annan: Vänsterextremisternas obstinata beteende och oförmåga att se och förstå verkligheten skapar en främlingsfientlighet i landet som inte gagnar någon.

Även om vänsterextremisterna lever i en bubbla och inte förstår att det finns en gräns (inte minst ekonomiskt) för hur många Sverige kan försörja så är det tur att det faktisk finns personer som har lite mer förstånd. Om vänsterextremisterna fått styra Sverige så skulle landet vara bankrutt på väldigt, väldigt kort tid.

EU-migranter = Östeuropeiska invandrare?

Vi tycker att det är dags att se potentialen i att hjälpa och integrera de östeuropeiska invandrare som vill och kan jobba och bo i Sverige, samtidigt som vi också hjälper och vägleder de som vill och kan jobba och bo i sitt hemland.

Red’s kom:
Nu försöker vänsterextremisterna t o m benämna EU-migranterna som ”östeuropeiska invandrare”, för att fortsatt försöka krångla till diskussionerna.

Vi kommer fortsätta kämpa för romers och andra utsatta européers mänskliga rättigheter…

Red’s kom:
Lycka till, men vad som står helt klart att på det sätt ni beter er så kommer ni inte uppnå något överhuvudtaget i denna kamp.

… tills ingen behöver leva i fattigdom i det enormt rika land som Sverige är.

Red’s kom:
De svenska medborgare som lever i fattigdom har dessa vänsterextremister inget till övers för.

Not.
Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.Klicka här för att gå till artikeln i Aftonbladet, 2016-02-01
Se även bl a;

Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Föreningen Solidaritet med EU-migranter i Mark är inte solidarisk mot EU-migranter

Håkan Andersson, Solidaritet med EU-migranter i Mark, svarar på en tidigare insändare;
Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar
Det är mycket upprepningar, en fortsatt rad av floskler och oväsentligheter samt okunniga och direkt felaktiga påståenden:

När Jan-Ola påstår att tiggarna inte är sådana som avses i EU:s regler för tidsbegränsad vistelse i annat land har han fel! Den fria rörligheten omfattar alla EU-medborgare oavsett etnicitet eller förmögenhet.

Red’s kom:
Det är Håkan Andersson som har fel, och det är lite tröttsamt med all denna okunskap bland vänsterextremisterna.

  1. Den fria rörligheten kom inte till för att romer som tigger skulle spridas ut över Europa och belasta andra länder samt försvåra arbetet med att minska deras utsatthet. Den fria rörligheten tillkom endast för att reducera arbetslöshet, utnyttja arbetskraften bättre och sprida kunskap över EU. Idag vet vi att resultatet inte blev särskilt bra. Detta eftersom regelverket för den fria rörligheten är framtaget av okunniga personer som gjort bättre nytta om de säsongsarbetat som jordgubbsplockare.
  2. Dessutom kan och får man inte dra nytta av den fria rörligheten om man blir en belastning för det land man vistas i. Om det är något som ingen kan argumentera mot, inte ens vänsterextremister, så är det att EU-migranterna är en enorm belastning för samhället på många nivåer. Därmed har de förverkat sin rätt att vistas i landet, och kommuner måste förstå att det bara får negativa konsekvenser att upprätthålla romerna i sin fattigdom genom att försörja dem i Sverige.

Vem är det egentligen som ger en onyanserad bild av verkligheten?

Jan-Ola ger en onyanserad bild av de som bland annat tigger, pantar burkar och tar enstaka ströjobb när han påstår att de ockuperar sommarstugor, vilket helt klart tillhör ett undantag.

Red’s kom:
Vad som är ett undantag är att EU-migranter följer regelverken i Sverige.

Undantag som bekräftar regeln

Alla slår inte läger, det finns utsatta EU-medborgare som bor hos släktingar.

Red’s kom:
De romer som bor hos släktingar och samtidigt tigger är också att kategorisera som undantag, och det är inte dessa romer som är det primära problemet här.

Frågan är inte OM alternativ behövs utan VILKA alternativ som behövs och var

De som olovligt slår läger under en längre tid kan självklart medföra oangelägenheter för markägare och andra. Det är därför alternativ behövs.

Red’s kom:
Alternativ finns i Rumänien, inte i Sverige.

Det är inte kommunernas uppgift att som ”alternativ” försörja dessa romer på skattebetalarnas bekostnad.

Inget blir bättre av att ständigt upprepa varken historia eller bortförklaringar

Självklart måste förutsättningarna att försörja sig i hemländerna ges högsta prioritet. Den rasism och diskriminering som romer utsätts för, i Rumänien och Bulgarien, idag talar tyvärr för en process som kommer att ta tid.

Red’s kom:
Så länge man håller på att försöka hitta bortförklaringar som ”rasism och diskriminering”, och aldrig lägger det minsta ansvar på romerna eller ställer några krav på dem, kommer definitivt inget att lösas i Rumänien eller Bulgarien. Eller, för den delen, i Sverige. Självklart förekommer rasism och diskriminering mot romer, men man kan inte lägga all skuld för detta på en sida. Man måste använda hjärncellerna lite mer och med helikoptersyn se problemen i sin helhet.

Klart är, för alla som är lite mer initierade, att ingen lösning på problemen finns att hämta i Sverige inom överskådlig tid. Och definitivt inte så länge okunniga vänsterextremister gör allt som står i deras makt för att förhala stegen i rätt riktning för dessa romer.

Vänsterextremister vill gärna tro att romer är de enda som är utsatta och diskriminerade, men så är det naturligtvis inte. Att lösa fattigdomen för romerna löser inte fattigdomen för de 120 miljoner andra fattiga i EU.

Hur länge till kommer romer att söka sig till Sverige för att tigga?

Så länge de inte ges möjligheter att försörja sig i hemländerna kommer fattigt folk att söka sig möjlighet att försörja sig här.

Red’s kom:
Så länge Sverige inte sätter ner foten och visar att svensk lag ska följas så kommer problemen med EU-migranterna att fortsätta i Sverige.

Öppnar både plånböcker och hjärtan.

Solidaritet med EU-migranter i Mark är ännu en förening i mängden som inte verkar i någons intresse

Solidaritet med EU-migranter i Mark är en förening som fixar med både det ena och andra.

Red’s kom:
Dock inte med något som kan bekräftas ha tillfört det minsta för någon.

Att ingå i en förening innebär inte automatiskt att någon blir hjälpt

Fördelen med att vara en förening är att vi tillsammans kan hjälpa våra utsatta medmänniskor.

Red’s kom:
Nackdelen med föreningar som inte förstår problemen är att problemen bara späs på och det blir allt svårare att finna riktiga lösningar.

Medlemmar har öppnat sina hem?

Medlemmar i föreningen har öppnat sina hem för dusch och tvätt av kläder, middagar och social samvaro.

Red’s kom:
Om detta luddiga påstående skulle vara sant, vad har det tillfört?

Floskler

Vi öppnar både våra plånböcker och hjärtan.

Red’s kom:
Floskler utan värde.

Gratis lokaler, härbärgen samt plats för romernas husvagnar och exklusiva bilar löser allt?

Precis som andra föreningar så har vi inte möjlighet att bedriva vår verksamhet i våra hem, det är därför vi vill hyra en lokal till ett härbärge eller plats att ställa husvagnar på med tillgång till el.

Red’s kom:
Den enda effekt detta skulle kunna få är en negativ sådan. Skattemedel ska istället användas på ett konstruktivt sätt.

Det är nästan komiskt hur vänsterextremister alltid undviker att diskutera problem och lösningar. De struntar i såväl problem som lösningar (som de inte har någon kunskap om överhuvudtaget), och vill bara prata – utan att lyssna – om hur Sveriges skattebetalare ska kunna försörja EU-migranterna,  så många och så mycket som möjligt.

På vilket sätt gynnas skattekollektivet av onödiga och meningslösa utgifter?

Det gynnar skattekollektivet då alternativet sannolikt är att utsatta EU-medborgare som tidvis vistas i Kinna, Skene och Örby själva skulle finna en plats de finner lämplig att tillfälligt bo på under sin vistelse i kommunen. Vilket kanske skulle medföra kostnader och olägenheter för markägare, kommunen och allmänheten.

Red’s kom:
Brott ska beivras, inte belönas. Vad som gynnar skattekollektivet är om rättsväsendet börjar upprätthålla lagen även för romer och att tydliga signaler skickas om att det inte lönar sig att bryta mot lagen i Sverige.

Humanintet är inte vänsterextremisternas starka sida… precis som ekonomi

Självklart kan Sverige ta ett humanare ansvar för de utsatta EU-medborgare som vistas i landet.

Red’s kom:
Ja, och det mest humana ansvaret Sverige kan ta är att verka för att romerna befinner sig i hemlandet, eftersom det är den enda platsen där de kan få den hjälp och det stöd de behöver för att så sakteliga komma på rätt köl.

Billiga = Gratis boendealternativ

Billiga boendealternativ bör kunna ordnas.

Red’s kom:
Ja, dessa kallas för tält. Men gratis semesterboende i någon form ska inte erbjudas i Sverige, inte ens tält. För allas bästa.

Inget ideellt arbete av kyrkor och frivilligorganisationer

Det görs redan idag av många kyrkor och frivilligorganisationer och grupper i samverkan med andra kommuner.

Red’s kom:
Eller för att uttrycka som det är; Gratis boende erbjuds EU.migranter redan idag på skattebetalarnas bekostnad i kommunen, där nästan alla pengar går till hycklande frivilligorganisationer och kyrkor i form av personalkostnader och annat, utan värde för romerna.

Vilken är den medmänskliga visionen?

Det är både mänskligt, skäligt och möjligt om man har en medmänsklig vision.

Red’s kom:
Det finns säkert de som vill väl bland vänsterextremisterna, men kunskapen saknas, och pga den till synes allmänt rådande inkompetensen bland frivilligorganisationerna och kyrkorna förvärras bara situationen för romerna.

Media fylls av så mycket okunskap att all form av kunskap trycks undan. Medias strategi att ge dessa vänsterextremister så mycket mediautrymme är beklaglig eftersom det inte för utvecklingen framåt på något sätt. Det får enbart direkt motsatt effekt.Klicka här för att gå till Markbladet, 2015-10-14
Se även bl a;
Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Solidaritet med EU-migranter i Mark förstår inte vad medmänsklighet är

Håkan Andersson, Solidaritet med EU-migranter i Mark, skriver följande i en insändare:

Europas största minoritet, romerna, är ofta diskriminerade och tvingas leva under mycket svåra förhållanden. De flesta som åker hit och tigger är från Rumänien och Bulgarien. Självklart är det bra och nödvändigt att hjälpa i deras hemländer. Det sker insatser, men hemländernas, EU:s, och olika organisationers insatser kommer att ta tid innan de ger tillräcklig verkan. När romerna får sina mänskliga rättigheter, möjlighet att försörja sig, utbilda sig och få drägliga bostadsförhållanden är oklart. Självklart vill vi i föreningen Solidaritet med EU-migranter i Mark att våra medmänniskor ska få det bra i sina hemländer och bidrar till hjälporganisationernas arbete där.

Red’s kom:
De resurser som läggs i Sverige på EU-migranter är i praktiken bortkastade, medan samma resurser verkligen kunnat vara till hjälp i hemlandet. Det är ett av de viktigaste skälen till att inget försök till hjälp ska ges EU-migranter i Sverige.

Vänsterextremisters retorik – pajkastning

Borås Tidnings ledarsida ställer frågan: ”Vem är mest medmänsklig, den som lägger en slant i tiggarens mugg eller den som säger nej och kräver att Rumänien och Bulgarien tar ansvar för sitt folk?”. Borås Tidning har det cyniska svaret att verklig skillnad görs om stöd istället riktas mot hemländerna. BT använder samma retorik som SD i flyktingfrågan.

Red’s kom:
So what om någon använder samma retorik som SD i någon fråga? Vad är det som säger att allt är fel som ett parti tycker? Dessa vänsterextremister undviker hela tiden sakfrågor till varje pris och resonerar som små barn. När de inte kan argumentera i sak så kör de – som en gammal upphakad vinylskiva – på sitt ointelligenta sätt med rasist/nazist/antiziganist-påhopp och att motparten tycker som SD.

De flesta partier har nu anpassat sig efter SD’s åsikter i flyktingfrågan (precis som i alla andra EU-länder), inte minst Socialdemokraterna. Det är nu bara Centerpartiet och ett försumbart antal vänsterextremister (MP, V, Fi) som inte förstår vad som är bäst för alla parter.

Vad har ”människors lika värde” med vad att göra?

Vi anser att det är nödvändigt att värna om alla människors lika värde både här och nu samt i hemländerna och på lång sikt.

Red’s kom:
Floskler! Endast i en utopi har alla människor lika värde, men bara för att Sverige inte försörjer romer innebär det inte att romer är mindre värda.

Vilka är skälen till varför EU-migranter söker sig just till Sverige, precis som flyktingar?

För så länge utsatta EU-medborgare inte kan finna sin försörjning i Rumänien och Bulgarien kommer de att fortsätta söka lyckan här genom ströjobb, att panta burkar och tiggeri.

Red’s kom:
Och genom att begå diverse brott i Sverige samt genom att försöka låta skattebetalarna försörja dem. De kommer tyvärr inte att finna ”lyckan” i Sverige.

Rumänien får 471 miljarder från EU, mest av oss. Om människor inte kan finna försörjning i sitt hemland innebär det inte per automatik att svenska skattebetalare har skyldighet att försörja dessa personer med sina pengar;
Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Är det en välgärning att skänka en slant till tiggare, eller har det motsatt effekt?

Genom att skänka en slant i tiggarens burk görs en välgärning.

Red’s kom:
Det är ingen välgärning. Det är bara att upprätthålla EU-migranternas utsatthet och lägga pengar på något som istället kunnat gå till något konstruktivt.

Går pengar i tiggarkoppen direkt till tiggaren?

Pengarna går direkt till en behövande utan mellanhänder.

Red’s kom:
Den som tror detta visar bara upp sin extrema okunnighet.
Vi andra vet att pengarna i huvudsak går till transporter, lån med räntor pga vistelsen i Sverige och försörjning i ett avsevärt dyrare land än hemlandet.
Dessutom går en större del, eller allt de får i tiggarkoppen, i vissa fall till tiggarbossar.

Pengar till tiggare går till familj och hemlandet?

Det tiggarna samlar ihop gynnar inte enbart den enskilde tiggaren och hans familj, utan pengar kommer även hem till hemlandet.

Red’s kom:
Dock inte i normalfallet… eller ens i majoriteten av fallen. Troligen endast i extremfall.

Varför vill vänsterextremister att EU-migranter ska leva under miserabla förhållanden i Sverige?

EU-migranterna är en ekonomiskt svag grupp som i regel bor under mycket bristfälliga förhållanden även när de vistas i Sverige. Hemmabyggda tält, i bilar och husvagnar. Boenden utan tillgång till el, värme, soptunna, toalett och dusch. Boendeförhållanden ingen ska behöva uppleva.

Red’s kom:
Det är rätt, men nu ser världen ut som den gör och då får man nog anpassa sig en aning efter verkligheten.
Att vänsterextremister upprätthåller EU-migranternas utsatthet är beklagligt, men så blir det när det inte är förnuftet som råder.

Vad är det som orsakar rasism, antiziganism och våld?

Nackdelarna med denna typ av boende är stora både för de utsatta EU-medborgarna och för kommunen med flera. Boenden som riskerar att rasism, antiziganism hot och våld ökar.

Red’s kom:
Det är vänsterextremister och handlingsförlamade politiker samt bristande regelverk och myndigheters feghet som gör att rasism, antiziganism hot och våld eventuellt ökar. Inte EU-migranternas boenden.

EU-migranter har inte fler rättigheter än andra, även om de tar sig dessa rättigheter

De har samma rätt till fri rörlighet inom EU som alla andra,…

Red’s kom:
Floskler! Att EU-migranter har samma rätt till fri rörlighet som andra EU-medborgare innebär inte att de har rätt att bryta mot denna, vilket de bl a gör om de inte kan försörja sig på egen hand.

Billigare boende gör inte att olagliga bosättningar försvinner

… dock har de inte råd att ta in på dyra hotell, det krävs billigare alternativ för att undvika illegala boplatser.

Red’s kom:
Det krävs inte ”billigare alternativ”, det krävs gratis boende på skattebetalarnas bekostnad. Dessutom för någon miljon romer från andra länder, kanske inte så mycket för de romer som kommer till Sverige. Flera svenska kommuner ägnar sig åt olaglig verksamhet när de förser dessa gratis boenden till EU-migranter.

Solidaritet med EU-migranter i Mark belastar samhället och tillför inget för EU-migranter

Vi har i samverkan med bl a kyrkliga församlingar kunnat ordna med väl fungerade boende i husvagnar med tillgång till el, dusch och toalett.

Red’s kom:
Eller, om vi istället ska hålla oss till sanningen, Solidaritet med EU-migranter i Mark har tillsammans med kyrkliga församlingar upprätthållit EU-migranternas utsatthet på skattebetalarnas bekostnad.

Resurser som inte tillfört något för 10 personer hade kunnat hjälpa 100 personer i hemlandet

Vi har koncentrerat vår hjälp (på grund av våra förutsättningar och resurser) till ett tiotal personer från fem olika hushåll, som tidvis uppehåller sig i Skene, Kinna, Örby.

Red’s kom:
Därigenom har Solidaritet med EU-migranter i Mark och de kyrkliga organisationerna inte tillfört något överhuvudtaget för ett tiotal EU-migranter, istället för att samma resurser kunnat göra verklig nytta för 100 personer i deras hemland.

Solidaritet med EU-migranter i Mark vill att skattebetalarna ska finansiera tiggeriet

När vi var i kontakt med Marks kommuns fastighetschef så frågade vi enbart om en lokal att hyra. Därför kvarstår frågan om det finns någon politisk vilja att i Mark hyra oss en plats att ställa husvagnar på? För oss veterligen har frågan varken beretts eller varit uppe för politiskt beslut. Margareta Lövgren (M) är visserligen kommunstyrelsens ordförande, men hon bestämmer väl inte själv?

Svar från Lars Näslund, politisk redaktör:

SD vill förbjuda tiggeri. Det vill inte BT:s ledarsida. Ledarsidan har också uppmuntrat att de som vill stödja EU-migranter, som alltså har rätt att vistas i landet i upp till tre månader, bäst gör det genom bidrag till de olika etablerade hjälporganisationer som gör en stor insats, i Sverige och i människornas hemländer. Vi kan bara notera att en liknande uppmaning formulerats av ansvarigt statsråd, Åsa Regnér (S) liksom nationelle samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, och hjälporganisationen Hjärta till hjärtas biståndsansvarige Rickard Klerfors.

Ledarsidan anser att kommuner, av en rad skäl, inte ska bidra till att bygga upp en infrastruktur för tiggeri. I det långa loppet gynnar det allra minst de fattiga.Klicka här för att gå till artikeln i BT, 2015-10-07
Se även bl a;
Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Ingen mark till EU-migranter i Mark kommun – Välfärdsturister inte kommunens ansvar

I Mark har föreningen ”Solidaritet med EU-migranter i Mark” vädjat till kommunen om att få hyra mark där man skulle upplåta plats åt EU-migranter från Rumänien.
– Kommunen bör ju ha fastigheter som man kan ha boende i, om viljan finns. Om inte det så i alla fall lite mark som vi kan hyra för att ställa upp några husvagnar, sa föreningens Håkan Andersson till Radio Sjuhärad förra veckan.

Red’s kom:
Det finns t ex camping för detta, där romer får betala som alla andra. Annars finns det hotell, motell, B&B, vandrarhem, etc.

Inga lokaler eller mark till utländska medborgare som kommunen inte har ansvar för

Kommunstyrelsens ordförande Margareta Lövgren (M) håller fast vid att någon uthyrning av lokaler eller mark till föreningen inte är aktuell.
– Det är inte vårt uppdrag i kommunen, för i nästa steg kommer det frågor om hur man ska kunna sköta sin hygien och då handlar det om riktiga bostäder, säger hon till radion.

Red’s kom:
Det är heller inte en kommuns uppdrag att erbjuda skola till välfärdsturisters barn. Mark kommun erbjuder skola för tiggarbarn, där ordförande Sofia Sjöstrand (FP) föreslog att barn till EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige har rätt till skolgång i Mark (avser en bulgarisk familj av EU-tiggare, med två barn, 13 respektive 14 år gamla). Beslutet går emot Folkpartiets inställning.

Bejaka och understödja en infrastruktur för tiggeri i Sverige

Ja, hur hårt det än kan låta är det förstås precis så det är: Väljer samhället att öppet se mellan fingrarna på våra lagar och indirekt bejakar, understödjer, en infrastruktur för tiggande öppnas ett sluttande plan som i längden inte gagnar de EU-migranter som ändå inte har rätt att vistas i landet mer än i tre månader.

Red’s kom:
EU-migranter har inte rätt att vistas i Sverige ens tre månader om de inte kan försörja sig själva, dvs betala för boende, mat och allt som behövs. Att EU-migranter inte utvisas när de inte kan försörja sig själva beror enbart på politikernas feghet och Migrationsverkets bristande engagemang. Det finns helt enkelt ingen som tar ansvar för landet.

Felriktade insatser som inte gagnar EU-migranter

Om det ädla engagemanget till deras stöd i stället riktas mot hemländerna kan verklig skillnad göras.

Red’s kom:
Valet står mellan att cementera EU-migranters utsatthet i Sverige eller att verkligen hjälpa romer genom att stödja dem i deras hemländer. Lata, fega och okunniga kommunpolitiker väljer det första alternativet.Klicka här för större bildI alla läger med EU-tiggare ser man alltid ett antal dyra och ibland exklusiva bilar. Så även i detta läger i Borås. Är det verkligen de allra fattigaste som upprättar bosättningar i Sverige med sina husvagnar och bilar?

Vad är medmänsklighet?

Vem är mest medmänsklig, den som lägger en slant i tiggarens mugg eller den som säger nej och kräver att Rumänien och Bulgarien tar ansvar för sitt folk?

Medan vi kivas kring den frågan river svenska kommunpolitiker sitt hår över om och i så fall hur EU-migranter som tigger ska tas om hand med skattepengar i vinter, och om deras barn ska erbjudas skolgång eller inte.

Felriktad snällism i Göteborg börjar stödjas även av Alliansen

I Göteborg har det rödgrönrosa styrets felriktade snällism på senare tid fått stöd från delar av alliansen. Där går redan ett 20-tal barn i stadens skolor.Klicka här för att gå till artikeln i BT, 2015-10-04
Se även bl a;
Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.