Moderaterna Gotland protesterar mot försörjning av EU-migranter – Röda Korset upprörda

Moderaterna vill att regionen backar från hjälpen till EU-migranterna.
Dagens modell löser inte de här människornas problem”, säger Simon Härenstam (M).

395 000 kr för att finansiera EU-migranters tiggeri

Idag ska regionstyrelsen ta ställning till om Region Gotland ska fortsätta stödja projektet Operation Vinternatt. Förslaget är att regionen lägger 395 000 kronor i projektet under det närmaste året.

Projektet gav under förra vintern tak över huvudet till de EU-migranter som befinner sig på ön för att tigga. De boende betalade en mindre summa per natt. Det övriga bekostades av regionen och flera frivilligorganisationer. Nyligen blev det klart med ett nytt boende för den här vintern.

Moderaterna anser att pengar kan användas bättre

Nu vill Moderaterna, med gruppledare i fullmäktige Simon Härenstam, i spetsen, att regionen backar från samarbetet. Regionen har inte råd med hjälpen till EU-migranterna i de kraftiga besparingstider som råder, menar Moderaterna.

Red’s kom:
Fast det spelar väl ingen roll vad Moderaterna tycker eftersom vänsterstyret ändå kommer att köra över dem, oavsett hur tunga argument som framförs.

Parallellt hjälpsystem för EU-migranter

Men det handlar inte bara om det, säger Simon Härenstam.
– Vi är oroliga för att man bygger upp ett parallellt hjälpsystem som Region Gotland varken bör eller har skyldighet att finansiera.

Hemlandets ansvar

De länder varifrån EU-migranterna kommer för att tigga måste ta ansvar för sina medborgare, säger Simon Härenstam.

Röda korset måste avveckla om de inte tillförs skattemedel

Röda Korset är en av de frivilligorganisationer som är engagerade i EU-migranternas situation på Gotland. Verksamhetschefen Göran Wahlqvist reagerar starkt när han får reda på Moderaternas förslag.
– Jag blir mycket förvånad. Det är tänkt att boendet ska öppna till helgen. Utan regionens pengar måste vi avveckla.

Red’s kom:
Ja, det är liksom det som är syftet. Dvs att Sverige inte ska ta över hemlandets ansvar för sina medborgare.

EU-migranters lagbrott ska belönas, menar Röda Korset

Göran Wahlqvist menar att det inte alls blir någon besparing för regionens del att dra sig ur Operation Vinternatt.
Då blir det vild camping på Gotland. Se vad som hände i Malmö. Avhysningen där var inte gratis. Och det här är något som det humanitära Gotland inte vill se.

Red’s kom:
På vilket sätt är det humanitärt att cementera EU-migranternas fattigdom?

Är inte detta en form av utpressning? Om EU-migranter inte får gratis boende så bryter de mot lagen.

Om EU-migranter inte får gratis boende blir de sjuka

Dessutom tror Göran Wahlqvist att om EU-migranterna bor i bilar eller i tält över vintern kommer regionen istället få ökade kostnader för till exempel akutsjukvård.

Red’s kom:
Eller så får EU-migranterna följa rörlighetsdirektivet och åka hem till sitt hem i sitt hemland.


Moderata fullmäktigegruppen enades på måndagen om att ställa sig bakom Simon Härenstams förslag och i en debattartikel utvecklar Simon Härenstam hur Moderaterna tänker i frågan:

M: Regionen ska inte finansiera projekt Vinternatt

På onsdag ska regionstyrelsen ta ställning till om regionen ska fortsätta finansiera insatser för de EU-medborgare från framför allt Rumänien och Bulgarien som befinner sig på Gotland, det så kallade projekt Vinternatt. Ledningskontoret har föreslagit ett stöd på 359 000 kronor för det
närmaste året.

Moderaterna kommer att rösta nej. Av flera skäl.
Vi har, precis som alla kännande människor, berörts av dessa EU-medborgares svåra situation.
Men vi menar att man måste skilja på vad civilsamhället – enskilda, föreningar, företag – själva väljer att göra för dessa människor, och vad det offentliga måste eller bör göra.

Moderaterna på Gotland anser att de offentliga insatserna ska bygga på lagstiftning och principen om likabehandling.

Lagstiftningen är tydlig. En EU-medborgare som vill stanna i Sverige längre än tre månader måste kunna försörja sig på egen hand. Kommunerna har inget ansvar att bistå med annat än det som krävs för att undvika en akut nödsituation, till exempel akutvård, enstaka bidrag till mat, tillfällig logi eller resa hem. Allt annat ansvar vilar på EU-medborgarens hemland.

Den principen menar vi ska gälla för alla EU-medborgare, oavsett var de kommer ifrån eller vilken situation de befinner sig i. Ingen grupp i samhället ska särbehandlas, vare sig negativt eller positivt. Region Gotland varken måste eller bör erbjuda längre boende, ekonomiskt bistånd eller andra insatser (ex icke akut vård och utbildning) för personer som tillfälligt befinner sig på Gotland.

Vi tycker också att det är orimligt att region Gotland permanent finansierar hjälpinsatser för EU-medborgare samtidigt som vi genomför kraftiga besparingar i regionens kärnverksamheter.

Region Gotlands primära uppgift är att ta ansvar för gotlänningarna och deras välfärd, och den uppgiften måste alltid prioriteras.

Att förbättra livssituationen för de fattiga EU-medborgare som vistas på Gotland och i andra delar Sverige är en mycket komplex fråga. Men det är bara i hemländerna problemen kan lösas, både på kort och lång sikt. Och det är i hemländerna och ingen annanstans det politiska ansvaret
vilar. Därför röstar Moderaterna nej till fortsatt finansiering av projekt Vinternatt.

Simon Härenstam
Gruppledare (M)Klicka här för att gå till artikeln i Helagotland, 2015-11-24
Se även bl a;
Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Gratis boende med alla faciliteter för EU-migranter på Gotland

Regionstyrelsen Gotland ger Röda Korset 210 000 kr för att finansiera EU-migranters tiggeri

40 EU-migranter på Gotland hoppas få gratis bostäder innan vintern

Gratis boende planeras för EU-migranter på Gotland

Region Gotland lurar medborgarna om finansiering av EU-migranternas boende


Stadsmissionen, Röda korset, Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Röda Korset vill att EU-migranter ska hjälpas i Sverige

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranters gratisboende på Gotland hemlighålls av säkerhetsskäl

Flera av de EU-migranter som befinner sig på Gotland har under sommaren och hösten bott i ett tältläger på Visborgsområdet.

Den 31/10 gick avtalet ut med Region Gotland för den tältplats i Visby där en del av EU-migranterna bott under sommaren.
– Sängplatser saknas ju inte på Gotland, det handlar om vad det kostar och att vi vill samla så många som möjligt av de EU-migranter som finns på ön på samma plats. Det underlättar samordningen. Och regionen har en positiv inställning till att bidra, säger Göran Wahlqvist, verksamhetschef för Röda Korset.
– Vi har fått en respit på två veckor, sa Annamaria Bauer, samordnare för Projekt Vinternatt (liksom för Projekt Sommarnatt och ingår i ”Gotland solidaritet”, och sitter i Regionfullmäktige för Region Gotland där pengarna till EU-migranternas boende kommer från, Vänsterpartiet), den 31/10.

Red’s kom:
Region Gotland styrs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vilket kan förklara varför så märkliga beslut tas i denna region.

EU-migranter bett att det ska hemlighållas var de får bo

– Vi väljer att göra som Migrationsverket med asylboendena. Det är både en önskan från EU-migranterna själva och egna funderingar som vi har. Med tanke på säkerhetsaspekten behöver vi inte sprida det här mer än nödvändigt, säger Annamaria Bauer, samordnare för Projekt Vinternatt.

Man kommer inte att avslöja var boendet kommer att ligga, men enligt Annamaria Bauer ska det inte ligga i Visbyområdet, som P4 Gotland rapporterat.
– Det är inte alls korrekt, men mer än så vill jag inte säga. Vi kommer att hamna inomhus och det kommer att bli jättebra.
– Vi har fört diskussioner med flera privata hyresvärdar, och nu är vi snart i land med en lösning.

Red’s kom:
För den som vill veta var EU-migranternas boende är lär det inte vara särskilt svårt att ta reda på, så det känns ganska meningslöst att försöka hålla detta hemligt.

Det är lite typiskt för vänsterextremister att resonera som att ju mindre folket vet desto bättre. I denna blogg finns många mycket tydliga exempel på detta.
Se t ex: Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

Flytt beräknas till den 1/12

– Vi räknar med att flyttlasset ska gå den 1 december. Tills dess bor EU-migranterna kvar i tältlägret.

Red’s kom:
Alltså en månad efter att avtalet gått ut för tältlägret. Att hålla avtal är tydligen inte så noga när det gäller EU-migranter.

Antalet EU-migranter ökat från 30 till 50 på fyra dagar

Enligt Annamaria Bauer finns i dagsläget omkring 50 EU-migranter på Gotland.

Red’s kom:
För bara fyra dagar sedan fanns det ett 30-tal EU-migranter, enligt Annamaria Bauer. Söker EU-migranter sig nu snabbt till Gotland för att ta del av gratis boende på skattebetalarnas bekostnad?

Tidigare boende räcker inte till för det ökade antalet EU-migranter

Förra vintern bodde många av EU-migranterna på Axelsro söder om Visby.
– Axelsro är dels för litet, och dels har man höjt hyran med 100 procent. Så det hade vi inte råd med i år.

Red’s kom:
Vilka ”vi”? Det är ju skattemedel, det finns det väl obegränsat av?

OBS!
Ingenstans vill media uppge vad kostnaderna är för skattebetalarnas försörjning av EU-migranterna.

Ej heller verkar någon reagera på att detta boende inte är förenligt med lag, och det verkar inte vara någon på Gotland som känner till att man kan begära laglighetsprövning av beslutet för att stoppa detta slöseri med skattemedel (eftersom det inte finns något landsting på Gotland beslutar regionfullmäktige även i frågor som normalt ligger under landstingsfullmäktige).Klicka här för att gå till artikeln i Helagotland, 2015-11-16
Se även bl a;
Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Gratis boende med alla faciliteter för EU-migranter på Gotland

Regionstyrelsen Gotland ger Röda Korset 210 000 kr för att finansiera EU-migranters tiggeri

40 EU-migranter på Gotland hoppas få gratis bostäder innan vintern

Gratis boende planeras för EU-migranter på Gotland


Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Röda Korset vill att EU-migranter ska hjälpas i Sverige

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Gratis boende planeras för upp till 50 EU-migranter på Gotland

Det finns flera olika alternativ för EU-migranterna i vinter. ”Vi hoppas på en långsiktig lösning” säger Röda korset.

Organisationerna bakom ”Operation vinternatt” och Region Gotland träffades i veckan. På mötet diskuterade man EU-migranternas framtida boendesituation på ön.
Förra vintern erbjöd frivilligorganisationer, med bidrag från regionen, boende på Axelsro söder om Visby.
– Vi har tre olika alternativ för var de ska bo under vintern. Ett av dem är Axelsro, där EU-migranterna även bodde under förra vintern, säger Göran Wahlqvist, verksamhetsledare för Röda korset.

Red’s kom:
Undrar varför Röda korset vill hemlighålla vilka de två andra alternativen är?

Under sommaren har många av dem tältat eller bott i sina bilar vid ett anvisat ställe nära P18-spåret. Där finns tillgång till toalett och kök.

Röda korset vill ha gratis året-runt-boende för EU-migranter

Han säger att man helst vill ha en lösning som gäller över en längre tid.
– Vår målsättning är att hitta något där de kan bo under hela året. Vi hoppas på en långsiktig lösning, säger Göran Wahlqvist.
– Senast den första november vill vi kunna erbjuda någon form av boende, säger Röda Korsets verksamhetschef Göran Wahlqvist.

Red’s kom:
Vad är ett året-runt-boende för utländska tiggare en lösning på?

Alla försök åt det hållet har misslyckats fatalt i Sverige såväl som i andra länder.
Se bl a: EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Gotlänningar lärt sig av sina misstag

Förra vintern öppnade många gotlänningar sina hem för dem som kommit för att tigga.
– Men det är inte lika många privatpersoner som ställer upp längre, säger Göran Wahlqvist.

Red’s kom:
De har naturligtvis lärt sig dels att det skapar mycket problem, och kostnader, att upplåta boende till EU-migranter. Samtidigt förstår allt fler att boende i Sverige inte tillför något för EU-migranterna utan snarare upprätthåller deras fattigdom och utsatthet.

Upp till 50 EU-migranter på Gotland

För tillfället uppskattar Göran Wahlqvist att det finns 40-50 EU-migranter på ön.

Boende till EU-migranter beräknas vara klart innan november

Besked om en framtida lösning kommer inom kort.

Socialdemokraterna villig att använda skattemedel för gratis boende till EU-migranter

Under mötet diskuterade man också Region Gotlands åtaganden och regionen kommer ha med frågan kring hanteringen av EU-migranterna i nästa års budget.
– Vi har diskuterat frågan hur vi ska klara det den här vintern. Vi har sonderat möjligheterna och lyssnat av hur frivilligorganisationerna ser på sina insatser, säger Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande som var med på mötet.
– Vi har sagt att vi är beredda att ställa upp inom rimliga ramar.

Självklart för socialdemokraterna att använda skattemedel till välgörenhet för andra länders medborgare

Är det självklart för er att ställa upp?
– Det finns EU-migranter på ön. Då måste vi försöka hantera det, så att allting fungerar på ett bra sätt. Nu gör vi en bedömning utifrån hur det ser ut för tillfället, säger Björn Jansson (S).

Red’s kom:
Varför är Socialdemokraterna inte intresserad av att kommunallagen inte medger kommunen att försörja EU-migranter?

Pengarna slut

Efter årsskiftet har regionen inga pengar avsatta till hjälp för EU-migranterna.
– Vi har fört diskussioner i positiv anda. Men samtidigt har regionen en besvärlig ekonomisk situation nu, säger Göran Wahlqvist.

Red’s kom:
Med det socialdemokratiska styret på Gotland kan gotlänningarna säkert vara lugna för att deras pengar omprioriteras till att försörja EU-migranterna.Klicka här för att gå till artikeln i Helagotland, 2015-10-08
2015-11-12 skriver SR:
Förhandlingarna är i ett slutskede med ett nytt boende för de EU-migranter på Gotland som i dag bor på P18 i södra Visby. Förhandlingarna sker med en privat fastighetsägare som har möjlighet att ta emot 40 migranter. Det rör sig om boende i ”visbyområdet”.

Axelsro, där migranterna bodde förra vintern har blivit för litet. Planen är nu att migranterna ska kunna lämna det tillfälliga boendet på P18 och flytta till det nya stället den 1 december.

Enligt nätverket Vinternatt, som bildats till stöd, finns i dag ett trettiotal EU-migranter på Gotland.

Red’s kom:
2015-11-16 säger samma nätverk att det nu är ett femtiotal EU-migranter.


Se även bl a;
Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Gratis boende med alla faciliteter för EU-migranter på Gotland

Regionstyrelsen Gotland ger Röda Korset 210 000 kr för att finansiera EU-migranters tiggeri

40 EU-migranter på Gotland hoppas få gratis bostäder innan vintern


Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Röda Korset vill att EU-migranter ska hjälpas i Sverige

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Regionstyrelsen Gotland ger Röda Korset 210 000 kr för att finansiera EU-migranters tiggeri

Ett 20-tal EU-migranter bor just nu i en barack på Visborgsområdet, som Röda Korset hyr av regionen sedan 15 juni.

Enligt överenskommelsen fick EU-migranterna använda faciliteterna i barackerna, men inte bo i husen av säkerhetsskäl. Efter att EU-migranterna hävdat att de blivit skrämda fick de ändå bo i baracken.

Nu måste EU-migranterna flytta ut
– De måste flytta ut någon gång i slutet av veckan, då är det tillbaka till tältförläggning igen, säger Göran Wahlqvist, Röda Korset.

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) säger att det rent juridiskt är svårt att tillåta fortsatt boende i baracken.
– Om det t ex skulle bli en brand, då är det kanske regionen som står som ansvarig. Vi skulle aldrig hysa in flyktingar i en barack, det faller på sin egen orimlighet. Ett sådant boende strider mot alla regler och principer som vi har, säger Tommy Gardell.

Röda korset används som bulvan av regionstyrelsen

Regionstyrelsen beviljade i torsdags 210 000 kronor i stöd till Röda Korsets projekt Sommarnatt. Det kommer räcka resten av året och bekosta stöd till EU-migranterna samt förlängd anställning för projektsamordnaren Annamaria Bauer, engagerad i Gotland solidaritet.

Red’s kom:
Regionen använder alltså Röda Korset som bulvan för att finansiera tiggeri på Gotland. Genom att använda sig av bulvaner förlorar medborgarna (liksom regionen) möjligheten att se hur pengarna använts.

Varför behövs en särskilt anställd samordnare för 20 personer?

Vad ska pengarna som Röda Korset får användas till?

Lite märkligt att region Gotland ger pengar till Röda korset för att betala tillbaka till regionen i hyra för EU-migranter.

Tänk om dessa 210 000 kr gått direkt till tiggarna. Då hade de tjänat allt vad de behöver, och långt mer. De skulle då kunna åka hem nästa dag, och hade t o m kunnat betala sin hemresa med egna medel, utan att kommunen behövt använda ytterligare skattemedel för detta.

Nya tält till alla EU-migranter

Röda Korset har köpt in fem stycken fyramannatält och kommer att köpa in fler om det behövs.
– Någon kan ju välja att sova i bilen istället, men det ska finnas tält för dem som vill.

Förhandlingar om fortsatta pengar för att finansiera tiggeri

Så länge det är tillräckligt varmt kan de bo i tältlägret. Vad som händer därefter vet inte Göran Wahlqvist, men förhandlingar kommer att inledas inom kort.

Reds kom:
Först säger man att de 210 000 kronorna kommer att räcka resten av året, sedan vill Röda Korset ändå omedelbart ha ännu mer pengar för att EU-migranter ska försörjas med gratis boende och annat.

Röda korset, Stadsmissionen, Svenska kyrkan, Rädda Barnen

– Vi kan inte bära det här ensamma och jag hoppas på ett fortsatt samarbete med Stadsmissionen, Svenska kyrkan och Rädda Barnen, säger Göran Wahlqvist.

Red’s kom:
Vad är det som kostar? Fem fyramannatält kan väl inte kosta hundratusentals kronor?

Hur många barn har EU-migranterna med sig?

50-tal EU-migranter på Gotland

Sammanlagt befinner sig ett 50-tal EU-migranter på Gotland just nu, men många har ordnat arbete och bostad på annat håll, enligt Göran Wahlqvist.

Red’s kom:
Kanske inte riktigt korrekt. Vissa har av ”barmhärtighetsskäl” erbjudits kortare och enkla arbetsuppgifter (på Fårö) under sommaren. Vad det är för boende vissa tiggare har fått och om det är regionen eller någon annan som bekostar även dessa är oklart.Klicka här för att gå till artikeln i Helagotland, 2015-06-22
Se även bl a;
Gratis boende med alla faciliteter för EU-migranter på Gotland

Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Fascism att städa bort fattigdom, hävdar Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Tiggare sökes till Almedalen


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Gratis boende med alla faciliteter för EU-migranter på Gotland

Under våren har ett 40-tal EU-migranter, främst från Rumänien, vistats på Gotland för att tigga. En del av dem har bott i sina bilar, andra har fått hjälp med boende av privatpersoner men många har bott på det härbärge i Axelsro som frivilligorganisationer har drivit. Nu stänger det och länge har det varit osäkert var EU-migranterna ska ta vägen.

Först var tanken att de skulle kunna bo i anslutning till Svaide-Romas anläggning. Men efter att idrottsklubben räknat på vad det skulle kosta sa Region Gotland nej till förslaget eftersom kostnaden blev för hög.

– Det som vi tittat på är byggnader från militärens tid. Där hoppas vi kunna ordna sanitära möjligheter och kokmöjligheter för dem. Det är till 99 procent klart, säger Göran Wahlqvist, verksamhetsledare för Röda Korset på Gotland.

Anläggningen ligger söder om den nya sporthallen. Där kommer flera av EU-migranterna att bo i tält som liknar bungalows.
– Vi ska skaffa rejäla tält till dem med sovrum och sådär. Det är vad vi kan erbjuda under sommaren, säger Göran Wahlqvist.
– Nu får vi låna toaletter provisoriskt av Region Gotland som ska fixa mer permenanta lösningar för sanitära möjligheter och kokmöjligheter i nästa vecka.

Red’s kom:
På vilket sätt tycker Röda korset att de hjälper fattiga genom att underlätta för dem att tigga?

Vem betalar för allt detta med vilka pengar?

Oklart vad som avses. Ska EU-migranterna bo i militärbyggnader eller tält/bungalows?

Göran Wahlqvist säger att situationen inte är så akut för så många. Flera av EU-migranterna kommer att jobba under sommaren och bo på andra ställen, enligt Göran Wahlqvist.
– En del ska jobba på Fårö och det är inte så jättemånga som ska bo där, säger han.

Red’s kom:
Ungefär hur många ska jobba var med vad?
Varför ställer inte journalister frågor om det som allmänheten är intresserad av att veta?Klicka här för att gå till artikeln i Helagotland, 2015-05-13
Se även bl a;
Fascism att städa bort fattigdom, hävdar Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland


Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter


Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter

Eskilstuna avsätter inga pengar till EU-migranter

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

Vänsterpartiet vill ha fler tiggare till Sundbyberg genom gratis bostäder till EU-migranter – Moderaterna saknar förslag

Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök


Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer


Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige

Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.