Många tiggare utlämnade åt kriminella, säger en rom i Sverige

– De som utnyttjar andra människor måste straffas. Många i min situation är helt utlämnade åt kriminella, säger Geta Iorgu från Rumänien, som säljer sjalar på Hamngatan i Stockholm. Hon är för en kriminalisering av organiserat tiggeri.
– På gatan råder djungelns lag. Det finns kriminella som utnyttjar det. De ska straffas hårt, säger hon.

EU-migranter exploateras

En som applåderar lagförslaget från Moderaterna är Bienviendo Flores, som i flera år på egen hand säger sig arbeta för utsatta EU-medborgares situation.
– Moderaterna kommer att klandras och beskyllas för att de bara vill vinna röster. Men sanningen är att någon på allvar måste ta ansvar för situationen. Min erfarenhet är att många människor far väldigt illa i dag, just för att de exploateras.
– Min erfarenhet är att många tvingas hit och sedan tvingas de underkasta sig de som står högst upp i hierarkin. I spåren av det följer, hot, våld och t ex prostitution.
– De frivilliga hjälporganisationer som förnekar att det är så är antingen naiva eller så vill de skydda tiggarna i allmänhet, säger Bienvenido Flores.

Tiggare vågar inte berätta

Enligt Bienvenido Flores vore en skärpning av nuvarande lagstiftning till gagn för den enskilde tiggaren på gatan:
– I dag är den personen helt rättslös. Om han eller hon visste att rättssamhället står på dens sida skulle de kanske våga berätta och vittna om vad de faktiskt utsätts för, fortsätter Bienvenido Flores som tidigare sagt att vissa tiggare krävs på hyror för de gathörn de sitter i.

Red’s kom:
Helt rättslös” är väl en uppenbar överdrift? Det känns mer som om det är svenska medborgare som är rättslösa mot de lagbrott EU-migranterna begår.

– Det svenska samhället måste börja arbeta professionellt med den här frågan. Att ägna sig åt välgörenhet leder ingenstans. Hjälp till självhjälp, att försöka se och stärka människors egen förmåga vore mycket mer effektivt.

Red’s kom:
Ja, men någonstans har man också ett eget ansvar och Sveriges primära uppgift är inte att bistå andra EU-länders medborgare med hjälp i Sverige. Hjälp som inte ens svenska medborgare får.

Organiserat tiggeri bör förbjudas

Både Bienvenido Flores och Geta Iorgu tror att tiggeriet på våra gator skulle minska om det i sin organiserade form förbjöds.
– Det skulle sprida sig och färre skulle välja att komma hit, det försvårar ju situationen för alla, säger Geta Iorgu.

Red’s kom:
Frågan är om Geta Iorgu är partisk i denna fråga, och kanske mer säger vad hon tycker i egenintresse, där hon vill se mindre konkurrens av EU-migranter?

Förening för tiggare som vill bosätta sig i Sverige

Geta Iorgu bildade och blev vald till ordförande i föreningen Remis (Roma EU-migranter i Sverige). Föreningens mål är att få myndigheter att hjälpa utsatta EU-medborgare att på laglig väg kunna bosätta sig och arbeta i Sverige.Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2015-04-30
Se även bl a;
Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

8 av 12 ledamöter i justitieutskottet vill inte ha förbud mot organiserat tiggeri

Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten

Lennart Bondeson (KD) tycker vi ska vänja oss vid problemen med tiggeriet

Tiggeriet är inte organiserat… för det har inte undersökts, menar DN’s Stefan Lisinski

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

M hoppar på ”populisttåget” och för SD-politik när de vill vidta åtgärder mot EU-migrantproblemen?

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag

EU-migranter gör inget fel. Allt är antiziganismens fel, enligt Fi

Rickard Klerfors har fel om bl a varför EU-migranter söker sig till Sverige

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå

Vänstern saknar åtgärdsförslag för problem med tiggeriet


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Romer startar förening för att pressa Sverige på jobb och bostad till EU-migranter

EU-migranterna från Rumänien vägrar lämna Kista. Nu har de startat en förening för att försöka sätta tryck på Sverige och dess myndigheter att ge dem arbete och bostad.

Red’s kom:
Varför startar inte EU-migranterna en dylik förening i sitt eget land?

Geta Iorgu – en 26-årig tvåbarnsmamma som aldrig gått i skolan, men lärt sig skriva samt tala flera språk, blev enhälligt vald till ordförande i föreningen Remis – Roma EU-migranter i Sverige. Remis startades efter att gruppen i förra veckan blev avhysta från sin senaste sovplats, en parkering i Kista. Där hade de ställt upp skrotbilar som de köpt gemensamt.

Varför tycker ni att svenska myndigheter ska ta det ansvaret?
– Därför att vi är människor – och vi behöver hjälp. Vi är inte hundar som man kan köra bort för att vi inte passar in, säger Geta Iorgu.

Red’s kom:
Det handlar inte om att man betraktas som hundar för att man körs bort från olagliga övernattningsplatser. Det handlar om att Sverige har en lagstiftning där det kanske inte är rätt om man låter en speciell folkgrupp stå över lagen, med rättigheter som inte svenska medborgare har. Vad är det som gör att EU-migranterna inte förstår något så grundläggande?

När man medvetet bryter mot lagen så måste man nog räkna med att det får konsekvenser. Man måste också vara medveten om att om svenska medborgare brutit mot lagen på samma sätt som EU-migranterna så hade svenskarna inte bara avhysts avsevärt snabbare, det hade också i regel varit förenat med böter. Romerna får aldrig några böter (däremot får de fri tandvård, fri sjukvård och en rad andra förmåner).

Föreningen har drygt 50 medlemmar. En del säljer tidningar, rosor eller hantverk, men merparten tigger också.

Red’s kom:
Exakt varje gång jag sitter på en uterestaurang och försöker föra en diskussion med mina vänner blir vi avbrutna av tiggare som envist sticker fram rosor under näsan på oss och rabblar något obegripligt på romska. Det är inget vi uppskattar

Att sälja dessa s k tiggartidningar och rosor är därför bara en variant på tiggeri, och jag tror de flesta instämmer i detta.

Utan utbildning och erfarenhet i ett land med hög arbetslöshet och extremt få okvalificerade arbeten kanske man inte ska några större förhoppningar om att romer kan erbjudas möjligheter som inte erbjuds svenska medborgare. Det är den bistra verkligheten, hur gärna vi än hade velat stödja romerna med det som inte är alla förunnat ens bland svenskar.

– Var och en av oss kan betala 50 kronor per natt för sovplats. Det skulle totalt bli 75 000 kronor i månaden – men ingen vill hyra ut till oss, säger Geta Iorgu, och tillägger att de vill göra rätt för sig.

Red’s kom:
Det är jättebra att det finns de som ”vill göra rätt för sig”. Det behöver vi fler av. Men kruxet är bara att det skapar ett väldigt ojämlikt samhälle om en viss folkgrupp får en rad förmåner och betalar en fjärdedel eller mindre för samma sak som svenskar betalar ett pris för som motsvarar kostnaderna. Hur skulle man kunna motivera detta på ett sakligt och relevant sätt?

Konstgjord andning att tillåta tiggares bosättningar

Geta Iorgu och delar av styrelsen har hittat en bit mark nära fotbollsplanen i Kista där de vill slå upp läger och ska nu lämna in en ansökan om campingtillstånd.

Red’s kom:
Dessa bosättningar blir då bara ett stöd för att befästa EU-migranterna i sin fattigdom i Sverige. En boplats för tiggare är direkt skadlig för såväl tiggarna som för samhället på olika sätt. En boplats som inte kombineras med alla tillhörande väsentligheter är inget att eftertrakta för någon. Det fungerar inte att ett land i EU tar ensamt ansvar för 120 miljoner (och ständigt växande) fattiga i andra EU-länder när inte ens Sveriges egna fattiga kan ges ett värdigt liv.

Dessutom blir det lite märkligt när svenska skattebetalare betalat mest av alla i EU’s länder till att hjälpa romerna i Rumänien och sedan betalar vi ännu en gång, och redan t o m ännu mer, när de migrerar till Sverige.

När vänsterextremister framför alla sina krav på stöd till EU-migranterna så finns ordet ekonomi aldrig någonsin med i diskussionerna. För dem finns det en mystisk outsinlig källa av pengar att finansiera allt med. Men verkligheten är tyvärr en annan… för oss som lever i verkligheten.Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2015-04-17
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.