Kyrkhjälpen minskar försörjning av EU-migranter i Jönköping

Den 30 april 2015 flyttade fyrtio EU–migranter in i åtta sommartält med liggunderlag. Tälten hade Kyrkhjälpen köpt för 10 000 kronor och EU–migranterna betalade 125 av de 175 kronor det kostade per natt och tält till campingen. Resten stod Kyrkhjälpen för.

Red’s kom:
Eller så var det egentligen skattebetalarna som stod för kostnaden, via de pengar Jönköpings kommun tilldelade Kyrkhjälpen i efterskott.

Kyrkhjälpen påstår att de inte kommer att finansiera tiggeriet efter 2016-03-31

Men i år blir det inga tält.
— Tälten kom till i ett visst skede och det fanns ett erbjudande från campingen. Det var en smidig lösning. Men vi har inte tillräckligt med folk så att vi kan hålla koll och vi har inte heller någon ekonomi för det, säger Fredrik Hollertz i Kyrkhjälpen som nu meddelat kommunledningen att det inte blir några tält på Björkhaga camping på Rosenlund.

Blev komplicerat att försöka upprätthålla ordning bland EU-migranterna efter ett tag

Fredrik Hollertz tycker att det var en god ordning där i början.
— Men i längden blev det jobbigt att hantera det. Vi har upplevt det som att det blev en bättre ordning i stugorna. Tälten är sommartält och är inte i så bra skick och vi har inte så mycket folk att vi har kunnat vara där jämt, säger Fredrik Hollertz.

Fredrik Hollertz tror att EU-migranter kommer att återvända till sin bostad i hemlandet

Hur blir det efter den 31 mars?
— Det är en period då kanske fler väljer att återvända till Rumänien då det är lättare att få olika sorters dagsverken, säger Fredrik Hollertz.

Red’s kom:
Det lär inte hända! De tjänar mer på att tigga i Sverige än att jobba i Rumänien.

Dagcentraler i Huskvarna och Ulf Sparregården i Jönköping fortsätter

— Vi kommer att ha kvar våra dagcentraler i Huskvarna och Ulf Sparregården och vi vill hjälpa EU–migranterna under nästa vinter också, säger Fredrik Hollertz.

Red’s kom:
Kyrkhjälpen vill gärna locka så många EU-migranter som möjligt till Huskvarna och Jönköping för att därigenom bibehålla deras utsatthet, kvarhålla dem i bidragsberoende och försvåra möjligheterna till ett bättre liv i hemlandet.

Kyrkhjälpen leder EU-migranterna in i en social återvändsgränd. Tiggeri har aldrig varit en väg ut ur fattigdom. Sveriges medborgare ska inte kompensera för andra länders bristande styre genom att stillatigande acceptera att det etableras ett permanent tiggeri på gator och torg och att mark olagligt tas i besittning.

30-40 EU-migranter i Jönköping – EU-migranternas boende påstås vara fullbelagt

Just nu är vinterboendet fullt och Fredrik Hollertz uppskattar att det finns mellan 30 och 40 EU-migranter i Jönköping. Det är något färre än tidigare.

Moderaterna i det M+KD+C+L-styrda Jönköping säger att om EU-migranter bygger bosättningar kommer de att avhysas

Carin Berggren (M) säger att kommunledningen gärna träffar Kyrkhjälpens representanter.
— Men kommunen har ingen skyldighet att ordna boende för EU–migranter. Tekniska kontoret får börja med avhysning igen om det blir vildcamping vid Oset eller Rocksjön igen. Bara för att man är fattig får man inte skräpa ner hur som helst, säger Carin Berggren och tillägger att hon tror mer på insatser i EU–migranternas hemländer.Klicka här för att gå till artikeln i Jönköpings-posten, 2016-02-17
Se även bl a;
Kyrkhjälpen i Jönköping ska agera arbetsförmedling för EU-migranter

Boende till EU-migranter: Kyrkhjälpen i Jönköping begär ytterligare 114 000 kr av skattemedel

Liberalerna Jönköping vill finansiera EU-migranternas tiggeri med skattemedel

Kyrkhjälpen Jönköping vill ha 350 000 kr för att härbärgera 25 EU-migranter i stugor

Kyrkhjälpen i Jönköping får 125 000 kr för att försörja EU-migranter

Kyrkhjälpen i Jönköping positiv till regeringens utredning om EU-migranter


EU-migranter avhyses i Jönköping

Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden


Städning efter EU-tiggare på Osets parkeringsplats i Jönköping kostade 50 000 kronor


EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Fakturera Rumänien för EU-migranters hemresor och vård, säger FP Lund

EU-migranter minskat i Jönköping


Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun

Det finns två barn, fem och sju år gamla, som bor med sina föräldrar på Rosenlunds camping, Jönköping. Socialtjänsten, Kyrkhjälpen och campingen tycker inte att det är okej.

Det var i slutet av förra veckan som uppgifterna om att det fanns barn bland EU-migranterna på campingen på Rosenlund nådde Kyrkhjälpen.
– Vi hade då ett samråd med kommunen och campingen och vi kom fram till att det inte är lämpligt. Det är komplext, men det var inte så det var tänkt när den här lösningen togs fram med tält för EU-migranterna, barn finns inte med i den lösningen, säger Fredrik Hollertz på Kyrkhjälpen.

Gratis hemresa eller full campingavgift

Vi har erbjudit föräldrarna och barnen en bussbiljett hem, säger Åsa Jonsson–Sköld, chef för individ – och familjeomsorgen på socialtjänsten.

Red’s kom:
Dessa ständiga erbjudanden från kommunerna med gratis hemresor gäller inga andra medborgare i Europa än de romer som kommer till Sverige för att tigga. Frågan är om detta är rimligt?

Vad är alternativen? Det bästa alternativet – efter ett tiggeriförbud – är kanske att göra som många andra länder i världen och;
Stänga gränser – inreseförbud för alla som inte kan visa att de kan försörja sig på egen hand (utan att tigga).

— Föräldrarna har fått beskedet att de antingen antar vårt erbjudande om en bussresa hem till Rumänien eller så måste de lämna campingen på torsdag, säger Åsa Jonsson–Sköld.

Ointressant hur länge EU-migranter får vara i Sverige

— Det är inget vi kan påverka. Man har rätt som EU-medborgare att vistas tre månader i Sverige, säger Åsa Jonsson–Sköld.

Red’s kom:
EU-medborgare från andra länder har rätt att vistas i Sverige om de kan försörja sig på egen hand! Det finns ingen rätt att ta sig till Sverige för att försörjas av svenska skattebetalare med boende, mat, etc!

Eftersom ingen kontrollerar hur länge EU-tiggarna vistats i Sverige, och ingen myndighet bryr sig ifall det visar sig att de befunnit sig i Sverige ens över ett år, är det ointressant hur länge de egentligen har rätt att vara här.

Vad är det för mening med att ha regelverk som ingen bryr sig om att varken följa eller kontrollera? Hur tänkte man här när EU införde den fria rörligheten?

Finns inga EU-migranter som betalar för sitt boende i Sverige

Föräldrarna kan, om de inte väljer att åka hem, flytta till en annan camping tillsammans med barnen. Men då måste de betala full avgift.
— Det är ju inte säkert att de väljer en camping här i Jönköping. Men de är kanske inte intresserade av att betala full avgift för att tälta och kanske väljer att åka hem, säger Åsa Jonsson–Sköld.

Red’s kom:
Det finns inga EU-tiggare som betalar full avgift för sitt boende. Billigare att ockupera mark olagligt. Det är särskilt lönsamt eftersom det inte är förenat med någon form av straff för EU-tiggare att bryta mot lagen i Sverige. Inte ens en liten böter.

Kyrkhjälpen befäster tiggarnas utsatthet

Christer Tornberg i Kyrkhjälpen som har engagerat sig mycket i tiggarnas situation säger att Kyrkhjälpen samarbetar med socialtjänsten när det gäller barnen.

Red’s kom:
Jönköpings kommun har anlitat Kyrkhjälpen som bulvan, där kommunen betalat 30.000 kr till Kyrkhjälpen för att köpa in 8 tält till EU-tiggarna och betala campingavgift för några månader, till att börja med.

Christer Tornberg och Kyrkhjälpen är en av dem som genom sin okunnighet, om än i all välmening, skadar såväl EU-migranter som svenska medborgare. Det är förenat med stora kostnader för skattebetalarna att finansiera EU-tiggarnas tiggeri i Sverige. Det är trist att de religiösa organisationerna, genom oförstånd och oförmåga att se problemet i hela sitt perspektiv, gör EU-tiggarna en björntjänst när de underlättar tiggeriet för dem.

Om EU-tiggarnas barn far illa omhändertas de

Kommunalråd Carin Berggren (M) är informerad om att det finns två barn bland tiggarna.
— Barnen ska ha flyttats från campingen på torsdag. Är det så att de far illa omhändertar vi dem, säger hon.Klicka här för att gå til JP, 2015-07-14
Se även bl a;
Kyrkhjälpen i Jönköping ska agera arbetsförmedling för EU-migranter


Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden

EU-migranter avhyses i Jönköping

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr


EU-migrant polisanmält människohandel i Jönköping

Bråk mellan tiggare i Jönköping – misshandel


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.