Soraya Post – som inte verkar i Sveriges intresse – hävdar att Sverige är sämst i EU

Soraya Post ägnar sig enbart åt att kritisera Sverige i alla lägen hon kan, och det verkar inte finnas någon bortre gräns för hur denna företrädare för Sverige – som enbart företräder andra länders romer – smutskastar Sverige.

Frågan är om Sverige kan tillåta Soraya Post att sitta mandatperioden ut? Det måste rimligtvis finnas något demokratiskt sätt att avsätta EU-parlamentariker, t ex genom att rikta en misstroendeförklaring mot Soraya Post? Varför tar inte svenska politiker sitt ansvar och kräver Soraya Posts avgång, med tanke på att hon inte verkar i Sveriges intresse såväl som pga den skada hon orsakar landet?

Hur kan media i Sverige vara så tysta mot Soraya Posts galenskaper?

Soraya Post har följt avhysningen i Malmö i ett tillstånd av upprördhet och ilska:
– Jag som alltid har skrutit om Sverige. Nu är vi sämst i klassen jämfört med andra medlemsstater, säger Fi:s europaparlamentariker.

Red’s kom:
Soraya Post kastar ur sig floskler och plattityder och framför helt absurda och verklighetsfrämmande åsikter.

Sverige gör mest inte bara i EU utan i hela världen för romerna, men när lagen till slut upprätthålls för de romer från huvudsakligen Rumänien som olagligen tagit privat mark i besittning så är Sverige ”Sämst i klassen”.

Aldrig i Sveriges historia har väl detta land haft någon mer okunnig politiker än Soraya Post?

Omdirigering av skolbuss i Milano

Soraya Post berättar om ett eget besök i Milano nyligen där det tog fem minuter att få kommunen att dirigera om skolbussen så att romska barn skulle slippa gå två kilometer genom ett majsfält för att nå skolan.

Red’s kom:
Vilken relevans har detta för vad?

Sanitära faciliteter i franskt flyktingläger

Hon upprepar det färska domstolsbeslutet i Frankrike som tvingar myndigheterna att upprätta sanitära faciliteter i det stora flyktinglägret i Calais…

Red’s kom:
Vilken relevans har detta för vad?

Soraya Post envisas med att jämföra äpplen med ärtsoppa

… och att man i tyska Hamburg sätter tak över huvudet på alla genom att slänga in madrasser i övergivna byggnader.

Red’s kom:
Vilken relevans har detta för vad?

Är Soraya Post inte ens nöjd med alla resurser som Hamburg lägger på de EU-migranter som saknar laglig rätt att vistas i Tyskland?
Se: GP tipsar alla EU-migranter i Sverige att åka till Hamburg
Det som görs i Hamburg för EU-migranter är inget som tillför något för någon. Att ge ”tak över huvudet” (vilket är en grov förenkling av vad det egentligen handlar om) för de som illegalt vistas i landet bara upprätthåller fattigdomen hos EU-migranterna och skapar en mängd växande problem som blir allt svårare att lösa ju längre tiden går.

Soraya Post förväntar sig att Sverige ska vara lösningen för alla romer

– Men inte här i vårt fina land. Jag hade förväntat mig mer.

Red’s kom:
Ja, vi vet att Soraya Post förväntar sig att Sverige ska ta över ansvaret för EU’s alla romer medan de avsevärt fler som lever under samma eller sämre omständigheter får klara sig bäst de vill. Soraya Post talar i egenintresse för sitt eget folk, men bryr sig inte det minsta om den stora majoriteten av utsatta människor. Hon sitter som representant för Sverige i EU, men verkar enbart i andras intresse.

Istället för att utnyttja sin position som EU-parlamentariker för att kritisera Sverige, trots att Sverige gör mer än något annat land i världen för romer, varför lägger Soraya Post inte sin kraft på att kritisera EU-migranternas hemländer… eller alla andra länder som gör mindre än Sverige?

På vilket sätt behandlas ”människor” som boskap, enligt Soraya Post?

– Människor behandlas som boskap.

Red’s kom:
Behandlas människor som boskap för att lagen upprätthålls?

Vad tror Soraya Post gratis camping i Sverige för Rumäniens och Bulgariens romer löser?

– Om man nu är så oroad över hälsoläget i lägret i Malmö, varför har man inte hänvisat folk till en campingplats? Det finns ju massor i Skåne.

Red’s kom:
Precis som för alla andra turister är romer fria att betala för övernattning på valfri camping. Varför skulle det behövas en hänvisning för detta?

Varför har vi inte gett dessa lidande människor ett bättre alternativ? Frågar Soraya Post.

Red’s kom:
Därför att;

 1. Det är inte Sveriges ansvar.
 2. Det strider mot lagen.
 3. Det löser inga problem. Tvärtom så försvårar det situationen för alla parter.
 4. Sverige har egna utsatta medborgare som lider och kan inte rimligen prioritera andra länders medborgare högre än sina egna.
 5. I en demokrati är det folkets vilja som måste styra, inte en handfull okunniga vänsterextremister. Det är de facto inte folkets vilja att försörja EU-migranter som kommer till Sverige i form av välfärdsturister och beter sig respektlöst mot landet och dess invånare.

Soraya Post kommer aldrig att förstå detta eftersom hon inte besitter den kunskap som krävs för detta. Som politiker är det viktigt att ha förmågan inte bara att kunna argumentera utan även att kunna hämta in kunskap där det finns kunskapsluckor.

Hur tycker Soraya Post ”politiken” ska ta tillvara ”goda krafter”?

Fi-profilen med romskt ursprung och hemvist i Göteborg ser en tydlig trend i samhället:
– Politiken tar inte vara på goda krafter. Som när folk står och brer mackor på Stockholms central.

Red’s kom:
Obegripligt, som vanligt. Hur skulle ”politiken” ta vara på ”folk” som brer mackor?

Vad är ”det mörka”?

– Istället lyssnar man för mycket på det mörka. Snart behöver vi inte Jimmie Åkesson när de andra gör jobbet. Sen kan de sitta i riksdagen och dra för gardinerna, säger Soraya Post.

Red’s kom:
Vad som är ”det mörka” kan man diskutera. Är det de 99% av Sveriges befolkning som inser att Fi’s åsikter och förslag aldrig kommer att kunna leda till några förbättringar?

Fi har idag stöd av ca 1% av Sveriges befolkning. Det är inte utan att det är skrämmande att så många som 1% av befolkningen inte inser att vänsterextremisterna i Feministiskt Initiativ aldrig kommer att tillföra något för landet.

Grupper i samhället ställs alltid mot varandra

Soraya Post säger att hon inte vill ställa folk mot folk, men pekar ändå på kontraster.

Red’s kom:
Det är en av de mest frekventa flosklerna bland vänsterextremister. Vänsterextremister, som Soraya Post, ställer själva grupper mot grupper i samhället. Det görs i alla beslut som tas, och det är så det fungerar, och måste fungera. Oavsett vad man tycker om detta.

Har romer ingen egen skuld i sin situation?

– Det finns en vilja att hjälpa och visa solidaritet med folk som flytt krigets Syrien. Men romerna lider också helvetets kval. Man sitter inte på gatan för skoj skull. Man skäms. Man försöker få ihop pengar för att hjälpa sina nära och kära i hemlandet som man flytt efter psykisk och fysisk misshandel. Romerna kan klä upp sig i söndagskläder i vardagen för att hålla skenet uppe. Men innerst inne skäms man, säger Soraya Post.

Red’s kom:
Vi lever i en hård värld där det tyvärr kommer att fortsätta finnas utsatta människor under många år framöver, kanske fram till jordens undergång, men definitivt under allas vår livstid. Det håller inte att skuldbelägga alla utom romerna själva. Vi har alla ett ansvar för våra liv.

Om romer vill förbättra sina liv måste de förstå att de inte enbart kan förlita sig på att andra ska försörja dem. De måste själva börja ta ansvar för sina liv om de vill sätta hjulen i rullning. Inte minst måste de komma till insikt om att inget blir bättre av att ta sig till andra länder för att bryta mot landets lagar och bete sig respektlöst på en mängd olika sätt.

Har Soraya Post aldrig lyft ”frågan” om romer i EU-parlamentet?

Fi:s representant i EU-parlamentet kommer att lyfta frågan nästa gång hon gästar Bryssel.

Red’s kom:
Det är olyckligt för romerna att deras representant i EU saknar förtroende. Det är därför uteslutet att Soraya Posts lyft av ”frågan” kommer att ge något som helst resultat.

Sverige bryter mot romers ”personliga integritet” genom att inte försörja andra länders medborgare?

– Sverige kränker den personliga integriteten reglerad i artikel 8 i Europakonventionen genom att agera så här.

Red’s kom:
Detta är ett typexempel på varför ingen kan ta Soraya Post på allvar.

Artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna säger;

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

Alla normalbegåvade människor förstår naturligtvis att Sverige inte bryter mot artikel 8 varken genom;
• att avhysa romer som som olagligen tar svensk mark i besittning
eller;
• att inte villkorslöst försörja romer från Rumänien/Bulgarien på livstid.

Soraya Post bara hänvisar hej vilt till vad hon läst att andra vänsterextremister hasplat ur sig, utan att hon har den minsta aning om vad hon pratar om.

Ingen kan ta en människa som är så här extremt okunnig seriöst.

Kommer Sverige att kritiseras för att romer inte tillåts bryta mot lagen?

– Vi kommer att få kritik för det som skett i Malmö.

Red’s kom:
Det finns alltid vänsterextremister som kritiserar samhället, oavsett vad som görs. Vi kan och måste ignorera dessa okunniga personer och istället vara konstruktiva.

Om Italien är bättre för romer varför åker romer inte dit?

– Berlusconi (Italien) är bättre än oss, fnyser Soraya Post.

Red’s kom:
Soraya Post och andra romer är naturligtvis fria att söka sig till Italien om de tror att de får ett bättre liv där.

Har Sverige fler okvalificerade arbeten än andra länder?

Stora skaror av romer har dragit norrut mot Norden sedan Spanien och Italien drabbats av sämre tider:
– Där nere var det lättare för dem, både språkligt och att få ströjobb på fälten. Men inte här. Jag blir ledsen i hjärtat, säger Soraya Post.

Red’s kom:
Tror Soraya Post att det högteknologiska Sverige kan erbjuda fler okvalificerade arbeten än andra länder… som t ex Rumänien och Bulgarien?Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-11-03
Se även bl a;
Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas – antiziganism

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!

Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter

SVT tigger om stryk pga Soraya Post & Thomas Hammarberg, tycker SDS

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Alliansen böjer sig för S+MP-regeringen i flyktingpolitiken – Ny decemberöverenskommelse

Alliansen allierar sig nu med S+MP-regeringen och decemberöverenskommelsen har nästan direkt ersatts med oktoberöverenskommelsen (där Sveriges största parti exkluderas från diskussionerna i den maktfullkomliga klubben).

Fyra allianspartier – Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna – har enats om att följa S+MP-regeringens vilja och förenkla för flyktingar att ta sig till Sverige.

Allianspartierna följer nu S+MP-regeringens flyktingpolitik där de kommit fram till ett avtal med regeringen om att;

 1. Göra det lättare för flyktingar utanför EU att komma till Sverige.
 2. Ingen gränskontroll ska införas trots det uppenbart akuta behovet av detta.
 3. Kommuner ska tvingas ta emot flyktingar (Moderaterna la sig platt här).
 4. Inga tillfälliga uppehållstillstånd införs. Med undantag för vuxna utan barn (men då bara med tillfälligt ”tillfälliga uppehållstillstånd” (okänt om det bara gäller under de närmaste månaderna).

Med andra ord är allianspartierna bara S+MP-regeringens knähundar.

Ingen kommunikation kommer att göras utåt om tuffare inställning, riktat till de migranter som nu söker sig till Sverige i en lång korridor genom Tyskland.

Inte en enda av de åtgärder som har en verklig effekt på flyktingströmmen beslutades av S+MP+Alliansen-regeringen.

Se t ex: Statlig välgörenhet och ingen omfördelning av jobb

Fakta: Migrationsverket prognos

HUR MÅNGA MIGRANTER/FLYKTINGAR KOMMER TILL SVERIGE 2015?
Migrationsverket spår i sin nya prognos att det kommer mellan 140 000 och 190 000 asylsökande till Sverige i år. Enligt huvudscenariot handlar det om 160 000 personer.

Så sent som i juli 2015 trodde Migrationsverket, i sin förra prognos, att det skulle komma 74 000 personer. Hittills i år har det anlänt 100 000 asylsökande.

Red’s kom:
I Migrationsverkets siffror ingår inte papperslösa. Det kan komma tiotusentals migranter till Sverige bara under 2015 som inte registrerar sig som asylsökande, men som ändå blir en belastning för samhället pga Reinfeldts och Hägglunds förmånslagar för papperslösa (dvs lagen som Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund tog fram 2013 om papperslösa tillsammans med skollagen).

Redan för tre år sedan räknade man att det fanns upp till 50 000 papperslösa i Sverige.

HUR MÅNGA ”ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN” KOMMER TILL SVERIGE 2015?
De ensamkommande flyktingbarnen väntas bli tre gånger så många som man trodde förra året, upp till 40 000.

HUR MÅNGA MIGRANTER/FLYKTINGAR KOMMER TILL SVERIGE 2016?
Nästa år kan det komma ännu fler asylsökande, upp till 170 000 personer.

Red’s kom:
Det kan också komma 300 000. Eller 400 000? Var tycker S+MP-regeringen att taket finns för att gränskontroller ska införas?

Uppgifter saknas för hur många ”ensamkommande flyktingbarn” som Migrationsverket beräknar att komma till Sverige 2016.

70 MILJARDER KR EXTRA… TILL ATT BÖRJA MED
Migrationsverket säger att de behöver ytterligare 70 miljarder mer under två år än vad de trodde i somras.

Finansminister Magdalena Andersson vet inte hur det ska bekostas men nämner besparingar och att ta ännu mer pengar ur biståndsbudgeten.

Red’s kom:
Biståndsbudgeten??? Om man så tar hela biståndsbudgeten på 40 miljarder kr så räcker det bara till handkassan för flyktingkostnaderna.

Dessa prognoser från Migrationsverket blir alltid mer. 70 miljarder kr i extra kostnader bara för Migrationsverkets kostnader för flyktingar kan snabbt bli 150 miljarder kr extra.

Sedan tillkommer alla andra kostnader på åtskilliga hundratals miljarder kr. Resultatet blir 500 miljarder kr – och uppåt, utan övre gräns med S+MP-regeringens flyktingpolitik – i försämring av välfärden för svenska medborgare. Detta bara inom den närmaste tiden.

Hur snabbare handläggningstider?

Handläggningstiderna av asylansökningar ska snabbas upp. Personer som fått avvisningsbeslut ska skickas hem snabbare, bland annat för att frigöra fler boendeplatser.

Red’s kom:
Snabbare handläggningstider kan endast ske genom en eller bägge av följande två åtgärder;
– För enormt mycket pengar anställa ytterligare tusentals – eller tiotusentals – handläggare på Migrationsverket.
– Genom en sänkning av kvaliteten i kontrollen av de migranter som söker asyl i Sverige (som om denna kvalitet inte var låg nog redan), varigenom avsevärt fler som saknar rätt till asyl släpps igenom.

Överenskommelsen innebär att öppna upp fler vägar för migranter till Sverige

Lagliga vägar för att söka asyl för flyktingar utanför EU ska utredas.

Red’s kom:
Tanken är absurd. Att ens lägga resurser på en utredning för detta är skamligt, och kommer bara att öka trycket ännu mer på landet. Sverige riskerar snart att bli det enda land i världen (i alla fall från Afrika, Mellanöstern och Asien) som alla fattiga söker sig till.

1 flykting genererar ca 3 anhöriga

Det pratas endast om flyktingar, men anhöriginvandringen är större. I praktiken innebär det att på några år kan ha kommit ca 5 miljoner utländska medborgare, s k ”flyktingar” och ”anhöriga”, till Sverige där de i princip alla ska försörjas med skattemedel.

Var finns alla dessa bostäder? Ska utländska medborgare få förtur till bostäder, som dessutom helt finansieras med skattemedel?

Förtur till jobb för flyktingar

Överenskommelsen innebär sänkta trösklar till arbetsmarknaden.

Red’s kom:
Dvs företräde för utländska medborgare till de jobb som finns i Sverige.

80% av Sveriges befolkning är idag missnöjda med S+MP-regeringens flyktingpolitik (enl. opinionsinstitut, så den verkliga andelen är säkert minst 90%). Men bryr sig S+MP-regeringen om folkets vilja?

Aldrig tidigare har Sverige haft en statsminister som skadat landet så mycket.

Under nästan hela sitt första år som statsminister var Stefan Löfvén osynlig. Osynlig som person och osynlig som kraft.

Den senaste tiden har regeringen satsat PR-resurser (bortkastade) för att försöka öka förtroendet för Stefan Löfvén. Detta under pågående mandatperiod, alltså inte inför ett val (i alla fall inte ett ännu utlyst sådant).

Har Sverige någonsin tidigare haft en statsminister som skadat landet så mycket? Detta dessutom redan innan ett år passerat.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-23
Se även bl a;
Dessa åtgärder krävs för Sveriges invandringspolitik

Vilka är Sveriges skyldigheter?


98 % av Sverige ogillar S+MP


För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Romers och Resandes förening i Blekinge‬ upprörda över regeringens riktlinjer för EU-migranter

Edvin Rahmanovic, ordförande, och ‪Glenn Möllergren, vice ordförande i Romers och Resandes förening i Blekinge‬ kritiserar i en lång – och i stora delar väldigt virrig – text regeringen för att ha gått ut med riktlinjer om att kommuner inte ska upplåta mark till romer och att vi inte ska ge EU-migranter pengar i tiggarkoppen;

Hjälp på plats är det inget parti som har ensamrätt på

”Hjälp dem på plats.” Det brukar vara extremhögerns mantra för att ”lösa” flyktingrelaterade problem.

Red’s kom:
Det handlar inte om vem som säger vad utan vad som är den bästa lösningen!!!

Hjälp på plats är i detta fall den för alla otvivelaktigt bästa lösningen, och dessutom vad vi nu kan höra att även bl a FN, liksom Tyskland, förespråkar.

Är det negativt om en regering inser vad som är bäst?

Nu har regeringen övertagit denna politik, fast bara när det gäller rumänska romer.

Red’s kom:
Det är väl bara bra om S+MP-regeringen, som bland de sista, inser vad som är bäst? Kanske S+MP-regeringen framöver förstår att det är den bästa lösningen även för en stor andel av migranterna?

Rasism att ge hjälp till frivilligorganisationer?

Det är bättre att de stannar i sitt hemland, och svenskarna gör klokast i att hjälpa dem via ombud. Vi ska inte stödja de romer som tar sig till Sverige, utan rikta våra ansträngningar mot att förbättra förhållandena i Rumänien. Allt detta enligt minister Åsa Regnér, S, och Martin Valfridsson, ”samordnare” för EU-migranter, i DN Debatt den 11 september.

Det här är en hållning som skulle te sig rent rasistisk om den riktade sig mot någon annan grupp,…

Red’s kom:
Det finns ingen rasism i att välja det alternativ som är det bästa för alla parter, istället för det alternativ som är sämst för såväl romer som Sverige.

Samtidigt måste man förstå att S+MP-regeringens utspel bara är ett desperat sätt att försöka undvika den enda fungerande lösningen, dvs någon form av tiggeriförbud. S+MP-regeringen har målat in sig i ett hörn genom att de – innan frågan ens utretts – gått ut med att något tiggeriförbud kommer de inte att införa, oavsett vad folket tycker.

Man blir inte önskvärd genom att bete sig illa

… och indikerar att just den här folkgruppen – en av Sveriges nationella minoriteter – egentligen inte är önskvärd här i landet.

Red’s kom:
Om det finns en grupp – oavsett om det är romer, bastubadare eller små troll – som inte respekterar lag och ordning, och som orsakar det svenska samhället skada, kanske man inte ska förvänta sig att vara önskvärd. Det är i regel svårt att få respekt genom bete sig respektlöst.

Se bl a; EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Utsiktslöst att ge hjälp till romer?

Dessutom är den utsiktslös: Den havererade rumänska arbetsmarknaden är så långt ifrån att erbjuda landets romer en stabil tillvaro, att vi med all frivillighjälp sammantaget inte skulle nå mer än en bråkdel av dem.

Red’s kom:
Det upplevs ”utsiktslöst” bara för den som inte förstår situationen och som inte satt sig in i frågan.

Är EU-migranter Sveriges mest utsatta folkgrupp?

Vi och andra frivilligarbetare, och företrädare för romer i Sverige, betackar oss för regeringens ”goda råd”, och ser helst att regeringens samordnare Martin Valfridsson inte fortsätter sin kampanj för att försämra för Sveriges redan mest utsatta folkgrupp.

Red’s kom:
Det är Rumäniens och Bulgariens utsatta folkgrupp. Det handlar inte om landets svenska romer, även om dessa – efter decennier – inte heller lyckats integreras i det svenska samhället.

En majoritet av Sveriges befolkning hoppas att de försiktiga steg som nu tagits av regeringen är inledningen till i alla fall lite handlingskraft från S+MP-regeringen. Men, det återstår att se.

Åtgärder måste byggas på kunskap och helikoptersyn, inte okunskap och tunnelseende

I stället vill vi be regeringen att fundera över sin hållning till romerna, och som hjälp i dessa funderingar kommer här några punkter i all välmening.

Red’s kom:
Jag betvivlar inte att det är i all välmening, men de är också i all okunskap.

Vad det handlar om är att S+MP-regeringens handlingsförlamning skapat många stora och oftast helt onödiga problem för Sverige, som vi hade sluppit om S+MP-regeringen stämt i bäcken, innan vi hamnat i den situation som Sverige befinner sig i idag med EU-migranterna.

Är det Sverige som styrt i Rumänien och orsakat alla landets problem?

1. Socialdemokraterna, liksom övriga riksdagspartier, har stött Rumänien i att vandalisera sin industri. Fem miljoner jobb, av totalt nio miljoner, har försvunnit sedan 1990, genom att industriella och agrikulturella anläggningar lagts ned och sålts som skrot. Allt på grund av ideologiskt betingade politiska beslut, vilka Sverige helhjärtat har stött. De rumänska romerna har på det stora hela inte efterfrågat denna utveckling, men har blivit dess mest utsatta offer. Fram till 1990 hade en klar majoritet av de rumänska romerna en ordnad försörjning genom vita jobb på samhällsägda industrier – i dag har inte fem procent av de vuxna romerna ett vitt heltidsjobb.

Fundera över detta: Var det en bra politik ni ålade Rumänien att genomföra för att kunna kvalificera sig för EU-medlemskap?

Red’s kom:
Jag är bara ett stort frågetecken inför ovanstående synpunkter och förstår inte vad det har med vad att göra.

Romer växer

2. Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter. Varför är det önskvärt att denna folkgrupp inte blir större?

Red’s kom:
Denna folkgrupp gör sig större ungefär varje sekund. Utan hänsyn till barnen.

Vad skulle det hjälpa att bara flytta problemen från en plats till en annan?

Varför är det positivt om så många romer som möjligt bor i Rumänien, snarare än i Sverige?

Red’s kom:
Det är det ingen som sagt. Men om man har ett hemland och saknar förutsättningar för att försörja sig i ett annat land så hjälper det ingen att romerna flyttar till Sverige… som inte tilldelats 471 miljarder kronor av EU’s strukturfonder, där svenska medborgare bidrar mest;
471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Romer vet bäst?

Varför anser sig regeringen veta bättre än romerna själva vad som är bäst för dem?

Red’s kom:
Det finns mycket som tyder på att romer inte vet vad som är bäst för dem, men det är inte den svenska regeringens uppgift att försörja all världens fattiga. Den svenska regeringens absolut primära uppgift är att följa folkviljan och verka i svenska medborgares intresse. Speciellt med tanke på att Sveriges bistånd redan är bland de högsta i världen;
Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Notera skillnaden; Romer verkar enbart i sitt eget intresse (eller i alla fall som de tror), medan den svenska regeringen verkar i de svenska medborgarnas intresse.

Pengar i koppen bara befäster tiggarnas utsatthet

3. Även om man inte skulle behöva återskapa alla de fem miljoner jobb som förstörts i Rumänien för att kunna erbjuda romerna anställningar – då arbetskraftens antal också sjunkit under samma tid – så finns det troligen ändå över miljonen arbetslösa romer i landet. De hjälpprojekt som i dag är orienterade mot rumänska romer lyckas, av rapporterna att döma, hjälpa enskilda familjer eller i bästa fall enstaka byar och små kommuner. Det är oerhört glädjande att arbetet görs, och det ändrar livet för dem som berörs. Men den romska befolkningen, framför allt i kåkstäder på soptippar och i städer och byars utkanter, ökar snabbare än vad hjälpprojekten hinner förverkligas. Och då minskar inte ens nöden, trots ansträngningarna. Och även om denna trend skulle brytas: Fram tills att åtminstone omkring en miljon riktiga jobb, med anständiga löner, har återskapats – fram tills dess kommer rumänska romer att söka sig utomlands.

Den hjälp som kan ges till den lilla spillra som tar sig hit är lika avgörande för de personerna, som all hjälp ”via ombud” som kanske hittar fram på plats.

Red’s kom:
a. Denna ”lilla spillra” på upp till 6.000 EU-tiggare kostar kanske 6 miljarder kr/år;
Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

b. 6.000 EU-migranter kan snabbt bli några miljoner som vill försörjas av Sverige, om regeringen inte sänder rätt signaler.

Vi har i dagarna sett hur viktigt det är med rätt signaler. Angela Merkel gick ut med att det var inga problem för Tyskland att ta emot hundratusentals flyktingar. Detta uttalande spreds med ljudets hastighet och inom några dagar blev det just så, tills Tyskland och en rad andra länder fick göra något så drastiskt som att gå ur Schengen och stänga gränserna.

c. I de fall pengarna som läggs i tiggarkoppen går till EU-migranten (och hur vanligt detta är vet vi inte) så gör omkostnaderna för tiggarresan att pengar inte tillför ett vitten, och tiggarna är fortsatt exakt lika utsatta och fattiga som de var innan sin tiggarresa.

De fantasihistorier som presenteras där tiggare byggt sig hus för de pengar de tjänat efter 3 månaders tiggande i Sverige kanske ska tas med en nypa salt?

Det måste till mer långsiktiga lösningar, och dylika långsiktiga lösningar försvåras eller omöjliggörs om romers utsatthet upprätthålls i Sverige.

Rumänien får otroliga summor för att förbättra för landet och dess utsatta medborgare

Tror regeringen själv på sin politik? Okej – verka då för att en del av de fyra miljarder kronor Rumänien får från EU för fattigdomsbekämpning de närmsta fem åren…

Red’s kom:
Det var 32 miljarder kr som Rumänien fick mellan 2007 och 2013. Hur många ytterligare miljarder kr som är avsatta för specifikt detta den närmaste tiden verkar ingen kunna svara på, inte ens regeringen, men vi vet att det tillkommit åtskilliga miljarder;
Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige kan och ska inte ensamt ta över EU’s uppgift

… går till den typen av projekt som kan leda till jobb och försörjning ”på plats”. Våga tänk den hädiska tanken: Kanske kan samhället tillåtas återstarta en del av den industri och jordbruksproduktion vi hittills ålagt Rumänien att slita i stycken?

Red’s kom:
Vi har inte ålagt Rumänien något, men först måste regeringen lösa problemen på hemmaplan. Det som Romers och Resandes förening i Blekinge‬ kräver att Sveriges regering ska göra är något ni får vända er till EU om.

Framtidens dom över S+MP-regeringen kommer inte att vara vacker

Går det bra så lär det inte komma romer hit, om det nu är målet för politiken. Fram tills detta är förverkligat kanske regeringen kan fundera på hur framtiden kommer att döma S och MP när de, som svar på en förfärande misär bland medlemmar av en av de nationella minoriteterna, lade sitt krut på att argumentera för en ännu värre misär.

Red’s kom:
Framtiden kommer att döma S+MP-regeringen mycket hårt, men definitivt inte för att denna regering varit för hård mot Rumäniens befolkning.

Det är Romers och Resandes förening i Blekinge som argumenterar för en värre misär för romerna, även om det är pga okunskap.

Riktas regeringens alla förbud, inskränkningar och goda råd uteslutande till rumänska romer?

4. Redan när Rumänien släpptes in i EU var landets romer på god väg in i den humanitära katastrof som i dag utspelar sig.
När landet trots detta tillätts ta del av de rättigheter som tillkommer alla EU-länder – varför är det bara de fattigaste av medborgarna som ska utsättas för politiska förändringar? De förbud, inskränkningar och ”goda råd” regeringen kommer med riktar sig uteslutande mot rumänska romer.

Red’s kom:
Det riktar sig mot EU-migranter, som bevisligen inte visar respekt för Sverige.

Romer står inte över lagen

Gör det lättare att vräka dem! Vägra deras barn plats i våra skolor! Ge inte sjukvård, skapa inte plats på kommunala campingplatser! Lägg inte pengar i deras koppar! – så låter slagorden i dag;…

Red’s kom:
Det är inga slagord, det handlar i grund och botten om två saker;
• Romer kan inte stå utanför alla regelverk – svensk lag gäller även för romer
• Vill Romers och Resandes förening i Blekinge‬ försörja EU-migranter så får de göra detta, men inte med skattemedel.

Har Sverige gett romer rätten att bryta mot lag?

… mot människor som i grund och botten bara nyttjar en rätt som givits dem av vår och andra EU-länders regeringar.

Red’s kom:
Nej, ingen har givit romer rättigheter att olagligen ockupera mark, förstöra egendom i Sverige, grisa ner, etc, etc, samt försämra välfärden för svenska medborgare. Det är en rätt som romer själva tagit sig, och som inte är acceptabelt på något sätt.
Se bl a; Varför provocerar EU-migranter?

Rumänien/Bulgarien skulle inte givits medlemsskap i EU

Om beslutet att släppa in Rumänien (och Bulgarien) var felaktigt – varför ska just de fattigaste av dess medborgare vara måltavla för en svensk S/MP-regerings politik?

Red’s kom:
Beslutet att släppa in Rumänien i EU var uppenbart ett oriktigt beslut av EU, men det ger ändå inte romer rättigheter i Sverige som ingen annan har.

Är lösningen att fråga de rumänska romerna vad de vill?

5. Kunde det inte vara idé att fråga de rumänska romerna om hur de själva ser på sin framtid?

Red’s kom:
Vad skulle det tillföra? Lagar och regelverk måste följas oavsett hur romerna ser på sin framtid.

Är det vad vi i Sverige vill göra med vårt land som ska vara styrande eller är det Rumäniens romer som ska bestämma över Sverige?

”Kampanjcentralen under Valfridssons ledning”

Vi i hjälporganisationerna runt om i landet, som har daglig kontakt med tusentals tiggande personer, möter en mycket mer komplex verklighet än den som diktas ihop på kampanjcentralen under Valfridssons ledning.

Red’s kom:
Endast löjeväckande påstående som visar på en djup okunskap om situationen.

Hjälporganisationer i Sverige, som Romers och Resandes förening i Blekinge, saknar kunskap om bl a politik, ekonomi, lagar och regelverk. De ser och hör bara det de har framför sig och vill bara hjälpa dem som befinner sig i deras närhet. Det är således inte dessa organisationer, och deras missriktade välvilja, som ska vara vägledande på något sätt i de beslut Sverige tar.

Ingen betvivlar att tiggare vill försörjas av Sverige

Det är inte så att någon vet, att samtliga, eller ens flertalet, av de romer som tigger i Sverige ser sin sejour här som begränsad till en kort tid.

Red’s kom:
Det är det heller ingen som påstått. Självklart vill tiggare stanna i Sverige så länge de försörjs av Sverige.

Bara för att man vill något innebär det inte att det är möjligt

Vi upplever tvärtom att romer ofta uttrycker, och agerar för, att man vill stanna här, ta hit sin familj, och bygga en ny framtid.

Red’s kom:
Jag skulle vilja flyga till månen, men jag får ödmjukt acceptera att det nog inte är möjligt i en nära framtid.

Mycket kan uppnås, men man kan inte bara förutsätta att det är andra som ska uppnå detta åt en.

Vill ha ”billiga” bostäder i Sverige?

Man frågar om hjälp med att hitta billiga bostäder, även under den standard vi tar för given.

Red’s kom:
Nej, det handlar inte om ”billiga” bostäder. Det handlar om gratis boende på svenska skattebetalares bekostnad. Dessutom i ett land med ett stort underskott på bostäder.

Varför ska Rumäniens medborgare ha förmåner i Sverige som inte ens svenska medborgare har?

Vill ha gratis kurser, förtur till jobb, och gratis skolgång av Sverige

Man undrar över svenskundervisning, jobb, plats i skolan för barnen.

Red’s kom:
Det är givetvis fritt att ”undra”.
• Rumäniens tiggare är inte invandrare. De är turister och saknar som sådana rätt till SFI, men vill de lära sig svenska så finns det kurser för den som är beredd att betala för detta.

• Vad gäller arbete så kan inte tiggare från Rumänien och Bulgarien ha förtur till jobb framför svenska medborgare, men det är ingen som hindrar dem från att söka jobb i Sverige, på samma villkor som för alla andra.

• Plats i skolan för sina barn finns i deras hemland, där obligatorisk skolplikt råder.

13 romer med företag, jobb och skola för barnen, i Sverige… eller?

I min egen hemstad, Karlshamn, ökar befolkningen i höst med 13 personer, då en romsk familj i tre generationer klipper bandet med sitt tidigare hemland. Barnen är inskrivna på skola, familjen har initierat ett företag för trädgårdshjälp och städning, två av de vuxna personerna har erbjudanden om varaktiga anställningar inom sina kompetensområden. Vägen till detta har gått genom ett halvårs tiggeri, vilket alla är överens om att vi vill slippa.

Rde’s kom:
Det framgår inte vad denna historia kostat de svenska skattebetalarna, men om detta är korrekt så grattis till denna familj på 13 personer.

Obegriplig text

Men vilket ger en rumänsk-romsk familj mat på bordet och utbildning till barnen: Regeringens råd om att svenskarna ska skänka sina pengar till hjälporganisationer som kanske, i en okänd framtid, kan förverkliga ett bättre liv ”på plats”, eller frivilligas arbete och bidrag till att bygga sig en ny framtid här? Hur långt vill regeringen gå, när det gäller det arbete som vår och många andra hjälporganisationer utför – ska vi, efter att ha läst DN Debatt, be skolan att avsluta undervisningen, uppmana hyresvärden att slänga ut familjen, avanmäla dem från arbetsförmedlingen, avbryta ansträngningarna för att få deras företag bärkraftigt, förmedla till allmänheten att det INTE är önskvärt att köpa fönsterputsning, städhjälp, kvastar och tidningar av dessa personer – för regeringen ser helst att de återvänder till Rumänien?

Red’s kom:
Det var en väldigt lång mening och jag förstod inget av ovanstående text, men vad det än handlar om så kan jag inte se att det har någon relevans för S+MP-regeringens uttalade riktlinje att inte ge tiggare pengar.

Ska vi heja på, snarare än ifrågasätta, när kommunen, som nu i juni i år, beordrar polisen till deras boplats för att lagvidrigt flytta ut dem i ett skogsparti, där de sedan blir beskjutna av rasister?

Red’s kom:
Som sagt, romer ska följa svensk lag. Detta är bara obegripligt svammel som inte går att bemöta.

Och, i så fall: Varför vill regeringen att vi ska bete oss så?

Red’s kom
Hur?Klicka här för att gå till debattartikeln i DN, 2015-09-14
Se även bl a;
Aaron Israelson kritiserar regeringen för att tycka som folket om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Alex Schulman kritiserar regeringens uttalanden om EU-migranter

Lisen Kebbe/Gotland Solidaritet: Regeringens linje att inte ge tiggare pengar är vidrig


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Alex Schulman kritiserar regeringens uttalanden om EU-migranter

Det är märkligt hur omfattande okunnigheten är hos en viss del av befolkningen, och nu har även Alex Schulman sällat sig till okunnighetens massa. Han ger sina åsikter om EU-migranter och visar på en total oförståelse för vad som är bäst, inte bara för Sverige utan även för dem han försöker ge sken av att värna om. Alex Schulman saknar förmåga att argumentera för sina åsikter och som alla vänsterextremister uttalar han sig om något utan att ens sätta sig in i frågan;

En av tiggarna har en lapp över bröstet där det står, ungefär: Hjälp mig att samla pengar, så att jag kan åka hem.
Han har förstått hur vindarna blåser, han har förstått att det finns folk här i Sverige som inte tycker om att han sitter där.

Red’s kom:
Alex Schulman utesluter att det bara är en variant på skyltar med texter i stil med; ”Behöver pengar för mina 8 svältande och sjuka barn”. Om någon skriver något på en skylt så tror en godtrogen Alex Schulman att så måste det vara.

Sverige betalar hemresor för alla – och endast – romer (ofta oavsett hur många gånger de återvänder, och trots att det inte är förenligt med lag), så vi vet att det inte är respengar han är ute efter.

Alla som inte tycker som V, MP och Fi är invandringsfientliga

Han har fattat att han hamnat i ett land där nästan en femtedel är invandringsfientliga.

Red’s kom:
För det första så skulle det enligt Alex Schulmans uppenbart ologiska resonemang i så fall vara drygt 25% av Sveriges befolkning som är rasister.

Sedan är det mer än tröttsamt att höra vänsterextremisternas ogrundade anklagelser om att alla är invandringsfientliga som vill välja bättre och effektivare alternativ att hjälpa dem i nöd än det enda alternativ som de i sin okunskap tror finns.

Varför ska Sverige vara en diktatur?

Det är ledsamt att se hur alla anpassar sig efter den här opinionen. Förskjutningen som sker, i medierna och i verkliga livet. Politiker från alliansen som i skräck för röstläckaget till SD plötsligt blir stränga i invandringspolitiken.

Red’s kom:
Om man lever i en demokrati, är det då inte folkviljan som ska följas?

Om Alex Schulman föredrar att leva i en diktatur, varför flyttar han då inte till en sådan?

Den ”förskjutning” som Alex Schulman ser i media existerar tyvärr inte. Det är fortfarande vänsterextremisterna som äger media.

En klar majoritet av Sverige håller inte med Alex Schulman

Det är hemskt, för de lyssnar ju på en opinion som trots allt bara utgör 18 % av oss. De är inte fler. Vi är fortfarande 82 % som gillar den här skrotiga gamla idén om ett öppet Sverige, som ser alla som kommer hit som tillgångar.

Red’s kom:
Alex Schulmans matematiska kunskaper är tydligen lika låga som för bl a Stefan Löfven och Grön Ungdom.

Alla normalbegåvade personer ser direkt de matematiska felaktigheterna i Alex Schulmans påstående här så jag ska inte gå in på detta ännu en gång, men vill understryka – förutom att alla som kommer till Sverige inte är ”tillgångar” – följande;

 1. Flera opinionsinstitut har nu kommit fram till att SD stöds av flest väljare, med ca 25%.
  Se; Media söker desperat förklara bort att SD är Sveriges största parti
 2. Trenden är att SD fortsätter att växa i takt med S+MP-regeringens handlingsförlamning i alla frågor, men främst i frågor rörande EU-migranter och migranter.
 3. Att man inte röstar på SD innebär inte att man inte stödjer SD’s åsikter om EU-migranter och i invandringspolitiken.

Tvärtom kan vi från samtliga undersökningar som gjorts i frågan konstatera att en klar majoritet av Sveriges befolkning stödjer SD’s linje. Se t ex;
Novus juni 2015: 76% i Sverige tycker som SD i invandringspolitiken
Samt;
Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?

Det är uppenbart att Alex Schulman stödjer de 1-10% i Sverige som inte håller med S+MP-regeringen att;
• kommuner inte ska upplåta mark till EU-migranter,
• Sverige inte ska låta EU-migranters barn gå i svensk skola, och
• vi inte ska ge pengar direkt till EU-migranter.

Se även; Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri. Idag kanske bara 15% är emot ett tiggeriförbud.

Alex Schulman förstår inte vad solidaritet och medmänsklighet är

Jag tar illa vid mig av den här statliga rekommendationen av två anledningar.
1. Att ge pengar till en tiggare är medmänskligt och solidariskt. Jag älskar att Sverige är ett land där de som har pengar i alla fall ibland ger till dem som inte har.

Red’s kom:
Det finns inget medmänskligt eller solidariskt i att upprätthålla fattiga romers utsatthet genom att ge dem pengar i tiggarkoppen, låta dem ockupera svensk mark och bo under avsevärt mer miserabla förhållanden än i sitt hemland, att bistå romerna i att undanhålla deras barn från skolgång i deras hemländer och ge EU-migranter falska förespeglingar om att Sverige har resurser för att försörja dem.

Jag vill inte leva i ett land där svenskarna skyndar förbi tiggarna och mumlar för sig själva: Pengarna gör mer nytta långsiktigt hos organisationerna. Det är att blunda för människan.

Red’s kom:
Att inte förstå det självklara i att pengarna gör mer nytta hos hjälporganisationer som kan styra resurserna efter behoven är att blunda för människan.

Att tycka som SD är rasism oavsett vad SD tycker

2. Den här idén med att hjälpa tiggarna i deras hemländer och inte här i Sverige, är inte det en retorik som känns igen?
Att hjälpa i närområdet. Är inte det ren SD-retorik? Ännu en förskjutning.

Red’s kom:
Den här retoriken om rasism, är det en retorik som känns igen?
Att allt är rasism som inte stödjer extremt temporära nödlösningar med förödande konsekvenser för romer. Är inte det ren vänsterextremistisk retorik?

Klicka här för att gå till Aftonbladet, 2015-09-13
Se även bl a;
Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar

Aaron Israelson kritiserar regeringen för att tycka som folket om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Lisen Kebbe/Gotland Solidaritet: Regeringens linje att inte ge tiggare pengar är vidrig


Vad blir konsekvensen av att ge pengar till tiggande EU-migranter?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvalls kommun tar nu politisk ställning angående situationen med tiggarna.

Det innebär att ett härbärge inrättas i vinter samt att de får flytta från sin nuvarande campingplats.
– Det är inte säkert med järnvägen och tunga fordon där. Vi kommer att hitta en ny plats åt dem som uppfyller samhällets krav, säger Hans-Åke Oxelhöjd, fastighetsstrateg.

Red’s kom:
Är ”samhällets krav ” (vilket samhälle?) subventionerat boende för utländska medborgare?
Men kommunallagen – dvs lag! – vill Sundsvalls politiker inte följa.

Boende för EU-migranter ska vara centralt beläget i staden

– Inget är bestämt utan vi tittar på några platser. Men vi söker en central och offentlig plats som inte inbjuder till ingrepp. Med tanke på vad som hänt på andra håll så är säkerhetsaspekten jätteviktig, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Red’s kom:
En offentlig plats som inte ”inbjuder till ingrepp”?

Fler förmåner leder till fler tiggare

Sundsvall har på några år märkt av en rejäl ökning av antalet EU-medborgare

Red’s kom:
EU-medborgare? Eller EU-migranter, dvs romer?

Det är givet att förmåner till en specifik grupp utländska medborgare leder till fler som vill dra nytta av dessa förmåner.
Se; Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter

Tjänstemännens åtgärder?

Men här har det saknats ett politiskt ställningstagande för att tjänstemannaorganisationen ska kunna utföra sina åtgärder.

Red’s kom:
Märklig retorik.

För att tjänstemannaorganisationen ska kunna utföra sina åtgärder”? Tjänstemännen har alltså en egen agenda men vågar inte själva bryta mot lagen, utan direktiv om detta från politikerna.

Bodil Hansson (S) söker vägledning

På plan- och utvecklingsutskottets senaste möte fastställdes en rad beslut där det längre fram i september kommer att fattas slutgiltiga beslut kring.
– Det är klart att det är viktigt att vi fattar beslut kring detta. Det behövs så att vi vet hur vi ska förhålla oss och något som kan ge oss vägledning, säger Bodil Hansson (S), ordförande i plan- och utvecklingsutskottet.

Red’s kom:
Här är en vägledning: Följ kommunallagen och likabehandlingsprincipen, vilket innebär att kommunen inte har rätt att använda skattemedel för att finansiera tiggeri av utländska medborgare.

Medborgarnas pengar går till utländska medborgare

Politikerna hade olika alternativ att ta ställning till som reglerade vilket ansvar kommunen ska ta.

Red’s kom:
Tydligen var inte ett av dessa alternativ att kommunen ska följa lagen och värna om de egna medborgarnas intressen.
Sundsvalls politiker väljer istället att utnyttja de pengar som annars skulle gått tillbaka till medborgarna för välgörenhet till andra länders medborgare.

Kommunen har inte mer ansvar för turister från Rumänien än turister från något annat land.

Kommunen försöker kringgå lagen – SUBVENTIONERAT BOENDE FÖR ALLA I HELA VÄRLDEN!

Valet blev ett alternativ som innefattar följande:
Kommunen upprättar även i vinter ett härbärge som kan nyttjas av alla, oavsett medborgarskap.

Red’s kom:
Om politiker varit lika duktiga på att tillvarata medborgarnas intressen som de är på att lura, manipulera och bedra hade utvecklingen kunnat ta stora steg framåt. Att lägga till ”oavsett medborgarskap” – bara för att de vet att det ändå bara är EU-migranter som nyttjar förmånerna – är fult. Smutsiga trick som detta hör inte hemma i ett demokratiskt land.

Det enda som detta trick av kommunen kanske löser är att kringgå likabehandlingsprincipen. Det kringgår inte kommunallagen. Dvs kommunen kan kanske erbjuda de egna invånarna subventionerat härbärge/camping, men inte andra länders medborgare – inte minst eftersom det i så fall konkurrerar med hotell, etc. Kommunen kan inte ens erbjuda detta för andra svenska kommuners invånare.

Upphandling planeras för var boendet ska finnas

Det är osäkert om det blir på Fläsians camping eftersom en ny upphandling måste genomföras.

Red’s kom:
Är det härbärge eller camping med alla faciliteter som kommunen avser erbjuda EU-migranter?

En avgift?

En avgift tas sedan ut för varje plats.

Red’s kom:
Som vanligt ställer journalister i det vänsterstyrda media inte frågor om det som medborgarna vill veta.
• Hur stor avgift? Kommer den att bli runt 20-30 kr/dygn som i Helsingborg?
• Vad händer när avgift inte betalas?
• Vad får man för denna avgift?

Husvagnsuppställning för alla i världen

Det kommer även att inrättas en plats där ”de utsatta EU-medborgarna och andra medborgare kan ställa sina husvagnar”. Området ska inhägnas och ha ett begränsat antal platser samt tydliga förhållningsregler. Det ska även finnas en sanitetsanläggning med dusch, toalett samt elanslutning.

Red’s kom:
Vad är det egentligen Sundsvalls kommun planerar för all världens medborgare? Subventionerat härbärge eller natthärbärge plus subventionerad camping med alla faciliteter och/eller gratis/subventionerad uppställningsplats för husvagnar med dusch, toalett och el?

Detta smutsiga trick med gratis/subventionerat boende för EU-migranter där politikerna låtsas som att det är för alla kommer säkert fler vänsterstyrda kommuner att anamma. Inte minst Lund. Trots att det ändå inte är lagenligt.

Hemlig avgift

Kommunen tar ut en avgift mot detta.

Red’s kom:
Avgift för uppställning av husvagn med hur mycket?
Det är skrämmande hur politiker med stöd av det vänsterstyrda media kan undanhålla information och ge en missvisande bild av vad som gäller, och komma undan med detta.

”Modell” fungerar bara så länge ingen överklagar kommunens lagstridiga beslut

– Vi befinner oss i dag i en modell som vi tycker fungerat bra och det är utifrån den som vi resonerat oss fram, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Denna modell fungerar bra enbart för att medborgarna inte engagerar sig och överklagar kommunens felaktiga beslut.

Inget alternativ till natthärbärge finns?

– Vi tycker att ett natthärbärge under vintern är en nödvändig åtgärd så ingen riskerar att frysa ihjäl, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Om det blir kallt nog kan vi vara säkra på att EU-migranterna hellre väljer att bo hemma.

Och för de EU-migranter som förlitar sig på välgörenhet med skattemedel, så finns det ett ypperligt alternativ som är lika olagligt, men bättre för alla parter; Gratis hemresa.

Vad vill majoriteten? Ska politiker följa folkets vilja?

– Det är många som har åsikter om kommunen att vi gör för lite, medan andra tycker att vi gör mycket. Det är en svår avvägning, men vi tycker det här är rimligt, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Typiska politikerfloskler. Vi vet alla att människor tycker olika. Det behöver vi inte informeras om. Frågan är vad majoriteten tycker och om politiker ska följa folkviljan.

Ingen politiker har någonsin fått frågan av det vänsterstyrda media om de tycker att folkviljan ska följas.

Socialnämnden får samordningsansvar för EU-tiggare

Det blir även socialnämnden som får samordningsansvaret för hanteringen av tiggarna.

Beslut om härbärge/natthärbärge, camping, uppställningsplats tas i slutet av september

I slutet av september fattas ett definitivt beslut på kommunfullmäktiges möte.

Red’s kom:
När detta politiska beslut tagits om härbärge och camping för EU-migranter (även om kommunen hävdar att det är för alla, så är det uppenbart att förmånerna riktas mot specifikt EU-migranter, och bara denna grupp kommer att nyttja förmånerna) kan varje enskild medborgare överklaga beslutet;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som vänsterblocket vill genomföra i Sundsvall, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranterKlicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-09-04
Se även bl a;
EU-migranter tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri

Ordningsstadgar för
insamling av pengar

På något sätt har man kommit fram till att kommuner (trots sin självbestämmanderätt) som har stadgar enligt SKL, med tillståndskrav för insamling av pengar – tiggeri -, inte har rätt att utnyttja dessa stadgar för att hindra eller begränsa EU-migranter från att passivt tigga – dvs att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd – i kommunen.

Någon prejudicerande dom för förbud i kommunala ordningsstadgar mot passivt tiggeri finns emellertid inte. Frågan – som aldrig gått längre än till tingsrätten – har inte ens prövats i Förvaltningsrätten. Fram tills att en prejudicerande dom finns så vet ingen vad som egentligen gäller för möjligheterna för en kommun att förbjuda passivt tiggeri, eller belägga passivt tiggeri med tillståndsplikt.

Aktivt tiggeri (där man går runt och ber om pengar) kan emellertid förbjudas via lokala ordningsstadgar.

Not. En kommun har dessutom rätt att ta ut en avgift för användandet av offentlig plats.

Sammanfattningsvis, den kommun som vill stoppa EU-migranter från att tigga kan göra detta, men då måste viljan att följa folkets vilja finnas där. Frågan är bara vilken kommun som har en majoritet av politiker som vill följa folkets vilja?

Kommuner med hårdare krav för insamling av pengar än standard:
Aneby
Eksjö
Jönköping
Mullsjö
Tranås
Värnamo
Västerås
Åstorp

Kommuner utan undantag på krav för tillstånd till gatumusik:
Avesta
Helsingborg
Kumla
Malmö
Nynäshamn
Sollefteå
Tingsryd
Vetlanda
Vindeln
Värnamo

Kommuner med hårdare krav för tillstånd till gatumusik:
Borlänge
Gävle
Smedjebacken
Stockholm
Ystad

Kommuner med lättare krav för insamling av pengar än standard:
Dals-Ed
Färgelanda
Gagnef
Jönköping
Katrineholm
Lekeberg
Leksand
Lomma
Lysekil
Malung-Sälen
Mora
Pajala
Perstorp
Skara
Stenungsund
Svalöf
Sävsjö
Tjörn
Uddevalla
Upplands-Väsby
Uppsala
Vimmerby
Västervik
Västerås
Växjö
Ystad
Öckerö
Övertorneå

Kommuner utan krav överhuvudtaget för insamling av pengar:
Surahammar
Älvkarleby
samt de kommuner (t ex Hässleholm och Kristianstad) som ej listas här nedan.


MALMÖ
Lokal ordningsstadga för Malmö kommun
Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Not. Inget undantag för gatumusik!

LUND
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun
Insamling av pengar
11 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Tillstånd krävs inte för insamling, som skall ske i samband med framförande av gatumusik.

HELSINGBORG
Ordningsstadgar – Helsingborg
Insamling av pengar
§ 12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Not. Inget undantag för gatumusik!

GÖTEBORG
Lokal ordningsstdga, Göteborgs stad (?)
10 § För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

STOCKHOLM
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun
Insamling av pengar
14 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.


ALE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ALINGSÅS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
Insamling av pengar
10 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ALVESTA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alvesta kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ANEBY
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ANEBY KOMMUN
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
När polismyndigheten beviljat tillstånd skall arrangörens namn och ändamålet med insamlingen framgå.
Standard formulering om gatumusik.

ARBOGA
Lokala ordningsföreskrifter Arboga kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Gatumusikanter får, i samband med att de framför musik, samla in pengar utan tillstånd från polismyndigheten.

AVESTA
Lokala ordningsföreskrifter – Avesta
Insamling av pengar
§ 11 Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

BENGTSFORS
Lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BJUV
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BOLLEBYGGD
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BOLLNÄS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Bollnäs
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BORGHOLM
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BORLÄNGE
Lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
11§ Standard formulering.
Standard formulering om gatumusikom insamlingen sker passivt d v s att bössor eller liknande är placerade på marken.

BORÅS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BURLÖV
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
§ 13 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

BÅSTAD
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

DALS-ED
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Dals-Eds kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer (hjälpverksamheter) krävs inte tillstånd.

DEGERFORS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Degerfors kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

EKSJÖ
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
När insamlingen sker ska arrangörens namn och ändamålet med insamlingen framgå.
Standard formulering om gatumusik.

EMMABODA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN
INSAMLING AV PENGAR
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

FALKENBERG
Lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

FLEN
Lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

FORSHAGA
Kungörelse av lokala ordningsföreskrifter för Forshaga kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

FÄRGELANDA
Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Färgelanda kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer (hjälpverksamheter) krävs inte tillstånd.

GAGNEF
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun
§ 12 Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser krävs inte tillstånd.

GISLAVED
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GISLAVEDS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GNESTA
Lokala ordningsföreskrifter Gnesta kommun
Insamling av pengar
§14 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GNOSJÖ
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GNOSJÖ KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GOTLAND
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR REGION GOTLAND
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GRUMS
Lokala ordningsföreskrifter
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Grums kommun 17 FS 1996:24
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

GÄVLE
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER GÄVLE KOMMUN Gäller från och med: Den 1 november 2014
Penninginsamling
13 § Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.

HALMSTAD
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER – Halmstad
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HANINGE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Haninge kommun
Insamling av pengar
§ 11 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HAPARANDA
Ordningsföreskrifter – Haparanda
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HEDEMORA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HEDEMORA KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HUDDINGE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun
12 § Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HYLTE
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HYLTE KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÅBO
Allmänna ordningsföreskrifter, gällande inom Håbo kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÄRJEDALEN
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN
INSAMLING AV PENGAR
§ 11 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÄRNÖSAND
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun
1.9
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÄRRYDA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER I HÄRRYDA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÖGANÄS
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÖGANÄS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

HÖÖR
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÖÖRS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

JOKKMOKK
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JOKKMOKKS KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

JÄRFÄLLA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

JÖNKÖPING
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun
Insamling av pengar
14 § Standard formuleringenligt vad som följer av 2 kap. 4 § ordningslagen.
Allmänheten som insamlingen riktar sig mot ska genom skylt upplysas om för vilket ändamål insamlingen sker.
Standard formulering om gatumusikav polismyndigheten.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte heller när skolklasser samlar in pengar till biståndsprojekt eller hjälporganisationer.

KALIX
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KARLSKOGA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskoga kommun
Insamling av pengar
14 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KATRINEHOLM
Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när
1. Skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande,
2. insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik.

KIL
Kungörelse med lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun (Värmlands län)
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KIRUNA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KIRUNA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KLIPPAN
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KLIPPANS KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KRISTINEHAMN
Lokala ordningsföreskrifter för Kristinehamns kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KUMLA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

KUNGSBACKA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KUNGSÖR
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KUNGÄLV
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KUNGÄLVS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KÄVLINGE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kävlinge kommun
Insamling av pengar
19 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

KÖPING
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Köpings kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LAHOLM
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Laholms kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LEKEBERG
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Lekebergs kommun
12 § – Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
Tillstånd krävs inte heller för skolklasser för insamling av pengar till skolresor eller bidrag till hjälporganisationer mm.

LEKSAND
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Leksands kommun
Antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
Inte heller krävs tillstånd när skolklass samlar in pengar till hjälporganisation, skolresor och liknande ändamål.

LESSEBO
ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LESSEBO KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LILLA EDET
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LILLA EDETS KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LINDESBERG
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LINDESBERGS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LJUNGBY
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LJUNGBY KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LJUSNARSBERG
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LJUSNARSBERGS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LOMMA
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOMMA KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
Tillstånd behövs inte för skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer.

LUDVIKA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

LYSEKIL
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LYSEKILS KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer krävs inte tillstånd.

MALUNG-SÄLEN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusikeller när skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer mm.

MARK
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MARKS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MELLERUD
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MORA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
För skolklasser och ideella föreningar skall kommunen söka tillstånd, innebärande att dessa grupper ej behöver erlägga avgift för tillstånd hos polismyndigheten.

MULLSJÖ
Lokala ordningsföreskrifterLokala ordningsföreskrifter, PDF
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Allmänheten som insamlingen riktar sig mot ska genom skylt upplysas om för vilket ändamål insamlingen sker.
Standard formulering om gatumusik.

MUNKEDAL
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkedals kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MUNKFORS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkfors kommun
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MÖLNDAL
LOKAL ORDNINGSSTADGA FÖR MÖLNDALS STAD
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MÖNSTERÅS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl torghandelsföreskrifter
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

MÖRBYLÅNGA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MÖRBYLÅNGA KOMMUN
Insamling av pengar
§ 11 Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer mm.
Standard formulering om gatumusik.

NORA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NORA KOMMUN
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

NORRTÄLJE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrtälje kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

NYBRO
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN
12 § Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYBRO KOMMUN
12 § Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

NYNÄSHAMN
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

ORUST
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORUST KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

OSBY
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OSBY KOMMUN
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

OVANÅKER
Lokala ordningsföreskrifter – Ovanåkers kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

OXELÖSUND
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

PAJALA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PAJALA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik…, eller då t ex skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer m m.

PERSTORP
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Perstorps kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte då insamling sker till förmån för hjälporganisation eller i samband med framförande av gatumusik.

RAGUNDA
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER – RAGUNDA KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

RÄTTVIK
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Rättviks kommun
Insamling av pengar
§12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SALEM
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SALEMS KOMMUN
Insamling av pengar
§ 9 För insamling av pengar i bössor eller liknande vid Rönninge station krävs, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, polismyndighetens tillstånd.
Standard formulering om gatumusik.

SIMRISHAMN
Lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun – 27 september 2010
Insamling av pengar
14 § Standard formulering.
(Standard formulering om gatumusik.)

SJÖBO
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SJÖBO KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SKARA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKARA KOMMUN
12 § Standard formulering.
Tillstånd krävs inte för ideella organisationer eller skolklasser som samlar in pengar till hjälporganisationer eller när insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik.

SKELLEFTEÅ
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SKURUP
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skurups kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd erfordras inte för insamling av pengar då detta sker i samband med framförande av gatumusik.

SMEDJEBACKEN
Lokala ordningsföreskrifter Smedjebackens kommun
INSAMLING AV PENGAR
12 § Standard formulering.
När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd, om insamlingen sker passivt d v s att bössor eller liknande är placerade på marken.

SOLLEFTEÅ
Allmänna ordningsföreskrifter – Sollefteå kommun
Insamling av pengar
§ 11 Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

SOLLENTUNA
Lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun
§ 12 Insamling av pengar
Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SOLNA
Lokala ordningsföreskrifter – Solna stad
Insamling av pengar
12§ Standard formulering.

SOTENÄS
Ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

STAFFANSTORP
Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

STENUNGSUND
Ordningsstadga
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

STORUMAN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun – 29 april 2014
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

STRÖMSTAD
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SUNDBYBERG
Lokala ordningsföreskrifter för Sundbybergs kommun
Insamling av pengar
12§ Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SUNNE
Lokala ordningsföreskrifter för Sunne kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SURAHAMMAR
OBS!!!
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SURAHAMMARS KOMMUN
Insamling av pengar
10 § Upphävd.

SVALÖV
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SVALÖVS KOMMUN
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser krävs inte tillstånd.

SVEDALA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SVENLJUNGA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SVENLJUNGA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÄFFLE
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Säffle kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÄTER
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Säters kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÄVSJÖ
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Sävsjö kommun
Insamling
14 § Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

SÖDERHAMN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Söderhamns kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÖDERKÖPING
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

SÖDERTÄLJE
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN – Februari 2012
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TIMRÅ
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TINGSRYD
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tingsryds kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

TJÖRN
Lokal ordningsstadga – Tjörn
12 § Insamling
Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

TOMELILLA
Lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TORSBY
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Torsby kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TRANEMO
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, även innefattande föreskrifter för torghandeln, för Tranemo kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TRANÅS
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tranås Kommun
§ 12 Standard formulering.
I ansökan om tillstånd skall arrangörens namn och ändamålet med insamlingen framgå.
Standard formulering om gatumusik.

TRELLEBORG
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trelleborgs kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TROLLHÄTTAN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TROSA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun
Insamling av pengar
10 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TYRESÖ
Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

TÄBY
Lokala ordningsföreskrifter för Täby kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

UDDEVALLA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA KOMMUN
§ 12 Insamling av pengar
Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik eller av skolklasser till hjälporganisationer (hjälpverksamhet) krävs inte tillstånd.

ULRICEHAMN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun
Insamlig av pengar
15 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

UPPLANDS-BRO
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
Insamling av pengar
12§ Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

UPPLANDS-VÄSBY
Gällande lokala ordningsföreskrifter – Upplands Väsby kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
Inte heller krävs tillstånd när skolklass samlar in pengar till hjälporganisation, skolresor och liknande ändamål.

UPPSALA
Lokala ordningsföreskrifter – Uppsala – 2013-03-25
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när
1. skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande,
2. insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik.

VADSTENA
Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VARA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VARBERG
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Varbergs kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VAXHOLM
Vaxholms stads föreskrifter om lokala ordningsföreskrifter för Vaxholms stad
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VELLINGE
Ordningsföreskrifter
Insamling av pengar
11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Standard formulering om gatumusik.

VETLANDA
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vetlanda kommun (Jönköpings län)
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

VIMMERBY
Lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer mm.
Standard formulering om gatumusik.

VINDELN
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vindelns kommun
Insamling av pengar
§ ?? Standard formulering.
Not. Inget undantag för gatumusik!

VINGÅKER
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VÅRGÅRDA
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VÄNERSBORG
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

VÄRNAMO
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Värnamo
12 § Standard formulering.
Om tillståndspliktig penninginsamling sker skall ändamålet med insamlingen klart framgå av en skylt eller på annat sätt.
Not. Inget undantag för gatumusik!

VÄSTERVIK
Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisationer mm.
Standard formulering om gatumusik.

VÄSTERÅS
OBS!
Lokala ordningsföreskrifter – Västerås stad
12 § Standard formuleringeller om insamlingen sker till förmån för hjälporganisationer.
När insamlingen sker i samband med framförande av musikaliskt eller annat konstnärligt verk krävs tillstånd om det inte framgår tydligt av omständigheterna på platsen att insamlingen sker utan påverkan från de som framför verket eller medhjälpare till dessa.

VÄXJÖ
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Växjö kommun
Insamling av pengar
10 § Standard formulering.
Polismyndighetens tillstånd krävs ej när skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer m m.
Standard formulering om gatumusik.

YSTAD
NYA ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR YSTADS KOMMUN
Beslutade av Kommunfullmäktige 2012-11-15 (§ 173), reviderade 2013-10-17 (§163)
Insamling av pengar
15 § Standard formulering.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.
Tillstånd krävs inte heller när skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer.

ÅMÅL
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Åmåls kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÅRJÄNG
Kungörelse med lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun (Värmlands län)
Insamling av pengar
13 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÅSELE
ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÅSTORP
Lokala ordningsföreskrifter för Åstorps kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.
För hjälporganisationer och skolklasser krävs endast anmälan till polismyndigheten.

ÄLVKARLEBY
OBS!!!
Lokala ordningsföreskrifter för Älvkarleby kommun – Beslutade av kommunfullmäktige 2013-02-20
Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs ej för insamling av pengar i bössor eller liknande.

ÄNGELHOLM
Lokala ordningsföreskrifter Ängelholms kommun
Insamling av pengar
§ 12 Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÖCKERÖ
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Öckerö kommun
Insamling av pengar
11 § Standard formulering.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatuartisteri krävs inte tillstånd.

ÖDESHÖG
Allmänna lokala ordningsföreskrifter – Ödeshögs kommun
Insamling av pengar
15 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÖSTERÅKER
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik.

ÖVERTORNEÅ
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Övertorneå kommun
Insamling av pengar
12 § Standard formulering.
Standard formulering om gatumusik…, liksom när skolklasser samlar in pengar till olika hjälporganisationer.


Enligt Ordningslag (1993:1617) gäller följande;
1 kap.
2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.

3 kap
Lokala föreskrifter m. m.

8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

10 § Regeringen får överlämna åt en kommun att meddela sådana föreskrifter i fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen eller av ett av kommunen helägt företag.

Bemyndigande för en kommun att meddela lokala ordningsföreskrifter återfinns i 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen.

Ordningsföreskrifter får enligt bemyndigandet meddelas om de behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats.
Av 3 kap. 1 § ordningslagen framgår att en offentlig plats inom ett detaljplanelagt område enligt huvudregeln inte utan Polismyndighetens tillstånd får användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget.
Ordningslagens krav på tillstånd motiveras av att ett obegränsat användande av marken för något annat ändamål än det för vilket den i första hand är avsedd kan orsaka påtagliga störningar i trafiken eller av den allmänna ordningen eller säkerheten.
Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Vidare måste föreskrifterna ha sådant innehåll och vara utformade med sådan exakthet att möjlighet finns att tillämpa dem och övervaka efterlevnaden av dem.
Tillsynen av att ordningen på allmän plats upprätthålls ansvarar Polismyndigheten för.
Ingripanden som kan komma att genomföras för att upprätthålla ordningen sker därför genom Polismyndighetens försorg.

I förarbetena till ordningslagen anförs att det kan finnas behov av lokala bestämmelser som reglerar penningsinsamling på offentlig plats.
Undantag från tillståndskrav för sådan verksamhet bör emellertid regelmässigt göras i de fall då penninginsamlingen är ett led i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som i sig är tillståndskrävande.
Skälet till detta tycks vara att någon prövning från ordningssynpunkt utöver den som görs i tillståndsärendet rörande sammankomsten eller tillställningen inte anses behövlig.

Enligt ett uttalande i ordningslagens förarbeten, prop. 1992/93:210, är penninginsamling i samband med framförande av gatumusik inte tillståndspliktig, dels med hänvisning till att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat konstnärligt verk i sådant fall begränsas, dels med hänvisning till att en musikants insamling i en instrumentlåda eller på ett klädesplagg är en passiv handling. Det förhåller sig annorlunda om musikanten går runt bland publiken och samlar in pengar. Ett sådant tillvägagångssätt betraktas som en penninginsamling som kan omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift.

EU-migranter / Zigenare


Se även bl a;
EU-migranter polisanmälda för tiggeri, brott mot ordningsstadgar


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Alla politiska partiers strategi för tiggare listas – Endast SD följer folkviljan

Att gå emot folkets vilja (att följa folkviljan är vad vänsterextremister kallar populistiskt) är sällan ett lyckat koncept för det parti som vill få röster. De etablerade partierna måste lära sig av trenden i Europa om de inte vill gå sin undergång till mötes. Endast följande alternativ finns när det gäller landets EU-migranter:

 1. Ändra partiets linje till att antingen tiggeriförbud eller tillståndsplikt för att tigga (företrädesvis det första) omedelbart ska införas. Tydligt uttryckt att det ska ske inom tre månader.
 2. S och M, går ihop till ett parti efter valet 2018 (utan att före valet avslöja detta). Samarbete mellan S och M kommer att göra dessa två partier tillsammans till mindre än SD.
 3. Genomföra en folkomröstning, med fyra alternativ (som måste vara klara som korvspad, tydligt definierade);
  • Nationellt tiggeriförbud,
  • Nationellt tiggeritillstånd med tillståndsplikt att tigga på endast begränsade platser under begränsade tider (som specificeras),
  • Inget av de två föregående alternativen.
  Med löfte om att omedelbart följa folkomröstningen enligt majoritetens förslag.

Vad partierna än bestämmer sig för så måste det göras i god tid innan valet 2018. Sista-minuten förslag/åtgärder kommer endast att få en liten effekt på antalet röster för partiet.

Här nedan listas S+MP-regeringens och övriga riksdagspartiers inställning till åtgärder som ska göras mot problemen som EU-tiggare orsakar i Sverige. Inget parti – utöver SD – har något förslag som kommer att resultera i någon märkbar skillnad för Sverige.

• Regeringen – S+MP

Tiggeri
Vill göra det lättare att avhysa olovliga bosättningar.
Samarbetsavtal med Rumänien.

Red’s kom:
Dessa åtgärder, särskilt det fejkade samarbetsavtalet, är helt utan värde för situationen i Sverige, på såväl kort som lång sikt.

Vad Miljöpartiet vill får vi inte veta eftersom de bakas ihop med Socialdemokraterna.

Migration
Arbetar via EU för jämnare fördelning.

• Vänsterpartiet

Tiggeri
Bekämpa fattigdom och ordna boenden för folk på gatan.

Red’s kom:
Vänsterpartiet vill bara försämra välfärden i Sverige och försvåra livet för EU-migranterna.

Bekämpa fattigdom” är som att önska fred i världen. V är lika flummiga som alltid i vad de egentligen vill göra.

Migration
Reglerad invandring, men med överordnad asylrätt.
Uppehållstillstånd ska vara permanenta.

• Centerpartiet

Tiggeri
Kritiska till förbud mot organiserat tiggeri och mot förslag om utökade uppgifter för ordningsvakter.
Öppna upp arbetsmarknaden.
Se till att öronmärkta EU-pengar når fram.

Red’s kom:
Helt utan värde för situationen i Sverige, på såväl kort som lång sikt.
Att öronmärkta pengar ska nå fram är givet, men det är EU’s ansvar, inte Sveriges.

Migration
Inga förslag om ändrade regler.

Red’s kom:
Anmärkningsvärt med ett parti som tycker allt fungerar bra som det är. Samtidigt finns det starka krafter inom partiet (t ex Annie Lööf) som förespråkar helt fri invandring till Sverige på skattebetalarnas bekostnad.

• Moderaterna

Tiggeri
Förbjud organiserat tiggeri.
Låt vakter stoppa bosättningar. Enklare att avhysa.

Red’s kom:
Kommer endast att rätta upp en del av problemen. 90% av problemen kvarstår.

Migration
Tillfälliga uppehållstillstånd i tre år, sedan permanenta vid jobb eller skyddsbehov.
Skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring.
Kortare asylprocess för säkra länder.

• Folkpartiet

Tiggeri
Motarbeta antiziganismen.
Ökat tryck på Rumänien att lösa problemen där.

Red’s kom:
Vilken antiziganism? Eller FP menar med ”antiziganism” svenska folkets irritation över romer som inte respekterar Sverige?
Helt utan värde för situationen i Sverige, på såväl kort som lång sikt.

Migration
Hårdare försörjningskrav vid anhöriginvandring.
Tillfälliga uppehållstillstånd till att börja med, permanentas för den som försörjer sig eller om skyddsskäl kvarstår efter tre år.

• Kristdemokraterna

Tiggeri
Nej till förbud att tigga.
Stöd ideella hjälporganisationer (dvs fortsatt finansiering av tiggeriet).
Hjälp EU-migranter att resa hem (dvs på skattebetalares bekostnad).
Avhys olagliga bosättningar.

Red’s kom:
Helt utan värde för situationen i Sverige, på såväl kort som lång sikt.
Stöd till EU-migranter via ideella organisationer innebär att skattemedel fortsatt avsätts för andra länders medborgare ovanpå alla andra stöd som Sverige bidrar med, mest i världen.
Se; Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Migration
Kortare asylprocess för säkra länder. Tillfälliga uppehållstillstånd i tre år, sedan permanent för den som fått jobb eller har fortsatt skyddsbehov. Inför nödvisum till EU.

• Sverigedemokraterna

Tiggeri
Ska förbjudas.

Red’s kom:
Den enda ekonomiskt försvarbara lösningen, oavsett vad man tycker om detta, och vad en majoritet av befolkningen vill ha.

Migration
Skärpta regler för anhöriginvandring. Endast tillfälliga uppehållstillstånd. Stöd till återvändande. Bara konventionsflyktingar ska tas emot.

Red’s kom:
Inte ens om man skulle slå ihop samtliga partiers – exkl SD:s – förslag, och genomföra dessa åtgärder omedelbart, så skulle det leda till någon förbättring av betydelse i Sverige.

Klart är att om politikerna fortsätter att försöka uppfostra folket och på sitt sedvanligt oärliga sätt försöker ge en snedvriden bild av verkligheten och kritisera SD istället för att presentera förslag av värde, så finns det bara en vinnare, och det är Sverigedemokraterna.

För varje dag som passerar nu så tappar alla etablerade partier röster. När rösterna väl gått över till SD blir det svårt att fiska tillbaka dem. Om partierna inte agerar snabbt med maximalt konkreta förslag förlorar de sin chans att behålla/vinna mark till valet 2018.Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2015-08-29
Se även bl a;
Vad ansåg Sveriges partiledare om tiggeriet i December 2013?

Partiledardebatten juni 2015 – Ingen vågade ta upp EU-migranter eller andra ”känsliga” frågor

Vad tycker de olika partierna i Uppsala ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter (mars 2015)?


56% vill ha förbud mot tiggeri, enligt Novus

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri


EU-migranter – Empatiskt Utmattningssyndrom


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter fick inte gratis bussresa – folket jublade

Tidigare i veckan ringde en vän. Han jobbar nattvakt på ett av regionens större sjukhus. Han berättade att när han satte sig på bussen på morgonen så stod det tre romska tiggare bakom honom i kön till bussen. Han klev på men efter honom stängde chauffören dörren. Det blev ett herrans liv på tiggarna där de stod med sina ikeapåsar, sopsäckar och filtar. De hade, vilket var väl känt, sovit i någon av kulvertarna under sjukhuset även denna natt. De skrek och bultade på dörren. Chauffören öppnade bara ena dörrhalvan och frågade:

”Got any ticket? frågade chauffören

”No” blev svaret från de tre tiggarna

”Same as yesterday then” sade chauffören.

Busschauffören stängde dörren utan att släppa ombord dem. Han lade i en växel och började köra. Tiggarna stod kvar med gapande munnar, någon av dem visade en obscen gest med ena handens långfinger.

Då hände det. Samtliga passagerare i bussen började applådera. Stämningen gick från morgonsömnig till rent ut sagt uppsluppen. Folk som inte kände varandra började prata glatt. Min vän kom på sig själv att sitta och le och applådera. En känsla av kollektiv glädje spred sig i bussen.

Red’s kom:
Det svenska folket är trött på;
• politikernas handlingsförlamning
• politikernas ovilja att följa folkets vilja
• samhällets feghet och rädsla att sätta ner foten mot lagbrott
• särbehandlingen av EU-migranter
• vänsterextremisternas galenskaper
• det vänsterstyrda medias lögner och snyfthistorier om EU-migranter.

Rasism? Nej! Aniziganism? Nej! Det skulle lika gärna kunna vara svenskar, Tomelillabor eller lindansare.  Det är en respektlös grupp i samhället som S+MP-regeringen hållit under armarna tillräckligt länge för att bygga upp en kollektiv irritation mot denna grupp.

Det spelar inte längre någon roll att inte 100% av romerna på ett gravt sätt brister i sin respekt. Andelen respektlösa romer  är orimligt stor. Det svenska folkets tålamod sinar i allt snabbare takt pga främst S+MP-regering och vänsterextremister.

Det är oundvikligt att det som sker idag sprider sig som en löpeld i samhället. Och det kommer bara att bli ”värre” om inte politikerna tar sig i kragen. Politiker, vänsterextremister och media skapar en ilska mot inte bara sig själva utan även mot alla respektlösa EU-migranter som tycker att de kan göra precis som de vill i samhället samtidigt som de försörjs av detsamma.Klicka här för att gå till artikeln i Ledarsidorna, 2015-08-29
Se även bl a;
EU-migranter – Empatiskt Utmattningssyndrom


56% vill ha förbud mot tiggeri, enligt Novus

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Rekord i floskler om EU-migranter i ledare!

Var kommer alla okunniga ledarskribenter – inte minst från mittmedia- i Sverige från? Här kommer en ledarkrönika från Jens Runnberg på Mittmedia:

Sverige påstås ha ett stort problem med EU-migranter som ber om pengar.

Red’s kom:
Det inte bara ”påstås”, det är ett för alla uppenbart faktum!

Det är etablerade samhällsdebattörer och politikers ovilja att tala om bl a detta problem som ger en stor förändring i partiopinionerna.

Red’s kom:
Det är riktigt att när det starkt vänsterstyrda media – med sina okunniga skribenter – vinklar och döljer fakta, hemlighåller uppgifter och skriver oändliga snyfthistorier om EU-migranter som ofta inte har någon bäring i verkligheten eller är relevanta så påverkar det givetvis det svenska folkets åsikter om politikerna och partierna.

När sedan dessutom politikerna sticker huvudet i sanden för alla problem med EU-migranter så är det inte precis något som gynnar varken dessa handlingsförlamade och konflikträdda politiker eller Sverige.

Så ser den förhärskande politiska analysen ut just nu, men jag förstår den inte.

Red’s kom:
Den politiska analysen är att SD vinner mark pga att SD följer folkets vilja i motsats till övriga partier.
Vad finns det att inte förstå i detta?

Floskel #1.

Jag kan inte se att Sverige som nation har något problem med att fattiga människor från andra länder ber om pengar.

Red’s kom:
Man måste vara extremt trångsynt, för att inte säga korkad, om man tror att problemet med EU-migranter är att ”fattiga människor från andra länder ber om pengar”.

Detta är den förhärskande retoriken bland vänsterextremister som tycks sakna all form av insikt och kunskap i frågorna.

Floskel #2.

Att förbjuda dem att göra det de gör är att se någon sorts omsorg om ”stadsmiljön” som överordnad vissa européers rätt att omfattas av samma fri- och rättighet att röra sig över nationsgränser som alla andra.

Red’s kom.
Detta påstående, som också upprepas till förbannelse av de okunniga vänsterextremisterna, är så urbota korkat att man häpnar.

Det krävs väldigt, väldigt, väldigt lite tankeförmåga för att förstå att problemet är så oerhört mycket större än att det bara handlar om romernas miljöförstöring och kommunernas sanering efter dessa romer, på skattebetalarnas bekostnad, som upprör det svenska folket.

Förvisso kan man tycka att EU-migranternas fullständigt bristande respekt för Sverige och dess befolkning när de helt obekymrat och nonchalant förstör parker, gator, torg, skog och mark är fullt tillräckligt för att begränsa romernas rörelsefrihet, men det är en lång rad andra problem som följer med EU-migranternas härjningar i Sverige. De flesta av dessa har jag tidigare listat här;
Varför provocerar EU-migranter?

Floskel #3.

De belastar på inget sätt det svenska välfärdssystemet, utan är här tillfälligt, inom ramen för den fria rörligheten i EU.

Red’s kom:
Tre fel i en och samma mening om EU-migranternas välfärdsturism!

Ännu fler av vänsterextremisternas favoritlögner. Men allt färre låter sig luras av dessa verklighetsfrånvända åsikter.
Idag begriper en majoritet av befolkningen vad sanningen är;
1. EU-migranterna innebär en mycket stor påfrestning på ett redan innan kraftigt krackelerande välfärdssystem i Sverige, inte minst när det gäller vården.
2. EU-migranterna är här inte ”tillfälligt”. I regel är de här långt längre än de tre månader som EU’s fria rörlighet medger, även om de ibland åker hem på semester, helt på skattebetalarnas bekostnad.
3. EU-migranterna är inte här ”inom ramen för den fria rörligheten i EU”. Inte ens de EU-migranter som befinner sig kortare tid än tre månader i Sverige, eftersom de i regel saknar försörjningsförmåga och istället blir en belastning för det svenska samhället, dvs för de kommuner där politikerna är för fega för att sätta ner foten och säga att det får vara nog nu.

Floskel #4.

Pengarna de får i koppen de håller fram är en följd av enskildas vilja att ge, inte av transfereringar genom skattesystemet.

Red’s kom:
Flosklerna flyger fritt i denna okunniga ledarskribents krönika.

Skattemedel som annars skulle gått till att försöka upprätthålla välfärden i Sverige transfereras nu till EU-migranter, oftast till åtgärder som inte tillför något, inte ens för EU-migranterna.

De skattebefriade pengar de får i koppen är en piss i Mississippi jämfört med de kostnader de orsakar samhället, oftast pga en skrämmande respektlöshet, och även i form av diverse brottslighet (bekräftad, och med många exempel från verkligheten bara i denna blogg).

Sjävklart utnyttjar EU-migranter att de får gratis vård och annat. Så de tjänar nog ofta mer på denna del än vad de får i tiggarkoppen.

Floskel #5.

Består alltså ”problemet” av att många helt enkelt inte står ut med att se riktigt fattiga människor i samband med att de handlar på Ica eller på Systembolaget?

Red’s kom:
Hur många gånger har vi inte i media fått läsa detta löjliga påstående från vänsterextremisterna som dominerar i landets vänsterstyrda media?

Här kan det vara viktigt att påpeka att dessa ”riktigt fattiga människor” inte är de ”riktigt fattiga människor” som verkligen är riktigt fattiga i Rumänien men i avsevärt större omfattning i andra delar av världen.

De ”riktigt fattiga människor” med yrke som EU-tiggare i Sverige har, förutom sin bostad i hemlandet, t ex ibland väldigt fina bilar. Må så vara att ett antal av de lyxigaste fordonen hör till tiggarbossarna, men dock.

Floskel #6.

Öppnar dessa EU-migranters vädjande ”Hej?” en tidigare fördold sanning – det finns regioner i Europa där etniska grupper av människor har en levnadsstandard som svenskarna lämnade bakom sig under det tidiga 1900-talet?

Red’s kom:
Nej, EU-migranternas vädjande ”Hej” öppnar ingen ”tidigare fördold sanning”. Vad skulle den vara?

Självklart vet vi alla att det finns fattiga människor. En inte oväsentlig andel av EU’s befolkning kan kategoriseras som fattiga. Beroende på hur man räknar kan det vara så många som 1/4. En stor andel av romerna är naturligtvis fattiga men de är inte unika när det gäller fattigdom (de är unika på andra sätt).

Deras upprepade ”Hej hej” är en tiggarteknik. Som inte öppnar någon sanning. Den som varit ute lite i världen har upplevt detta många gånger. Hälsningsfrasen förekommer i all världens hörn och syftar till att väcka medlidande såväl som att rikta uppmärksamheten till dem.

Allt färre orkar följa vänsterextremisternas tjatiga önskemål om att vi ska titta tiggarna i ögonen för att på detta sätt känna skuld för att vi inte är lika fattiga som EU-tiggarna.

Floskel #7.

De finns. Nu ser vi dem. Så vad ska vi göra?

Red’s kom:
Vi vet att de finns och vi ser dem. Saknar relevans.

Vad vi ska göra är enkelt. Det finns bara två alternativ (i enlighet med hur det fungerar i andra EU-länder);
1. Generellt tiggeriförbud i någon form.
2. Tillståndsplikt för att tigga med begränsningar för tiggarplatser.

Det är vad svenska folket vill och kräver. Antingen genomförs ett av dessa två alternativ nu (företrädesvis alternativ 1, även om det är högst osannolikt att det kommer att genomföras så länge Socialdemokraterna/MP sitter i regeringen) eller så kommer det att bli en ny regering senast 2018 som följer folkets vilja.

Floskel #8.

Ur deras perspektiv är det förstås helt rationellt att be om pengar. Så illa är det där de bor – i länen Tulcea, Neamt och Iasi i östra och norra Rumänien – att de får en bättre tillvaro genom att ta sig hit.

Red’s kom:
Det är kanske riktigt att det upplevs rationellt ur EU-migranternas perspektiv att tigga om pengar, men för alla oss andra sunt tänkande människor så vet vi att det inte är – och kommer aldrig att bli – en väg ur fattigdom.

Genom att Sverige tillåter denna tiggarverksamhet är Sverige också högst medskyldig till att befästa romernas utsatthet.

Floskel #9.

De som ber om pengar i Dalarna kommer dock i stor utsträckning från de allra fattigaste delarna av Bulgarien.

Red’s kom:
Om detta vet vi inget, varken jag eller ledarskribenten.

Dessutom är detta ännu en felaktig retorik som vänsterextremister använder sig av. Dvs, om man kommer från ett fattigt område, eller säger sig komma från ett fattigt område, så ska dessa EU-migranter uppfattas som fattigast i hela världen.

Floskel #10.

Nära 100 procent, i den största (1200 intervjuade) studie som gjorts, uppger att de hellre skulle arbeta och att det är förnedrande att be om pengar.

Red’s kom:
Det var inte vad Fafo kom fram till (och det var inte av 1200 intervjuade);
På frågan;
Om jag kunde få ett fast arbete här i Stockholm skulle jag föredra det framför att tigga?
svarade 91% av en oredovisad andel av 701 okända personer med okänd härkomst under en okänd period, att de under givna men ej gällande förutsättningar skulle föredra ett fast arbete framför att tigga.
Men det torde vara uppenbart för alla att resultatet av denna ledande och vinklade fråga helt saknar värde.
På frågan;
Det är förödmjukande för en anständig person att tigga?
så var det bara 57% av en oredovisad andel av 701 okända personer med okänd härkomst under en okänd period, som tyckte att det var förödmjukande att tigga trots att denna helt felaktigt formulerade fråga var ledande och givetvis inte gav det minsta rättvisande resultat. Det skulle lika gärna kunna vara 1%. Vi vet inte. Vi vet bara att eftersom tiggeri är som ett yrke för en klar majoritet av dessa EU-migranter så är det osannolikt att mer än en handfull finner det förödmjukande att tigga.

Redan när Fafo kom med sin starkt vinklade och rejält missvisande studie så förutspådde jag att denna uppenbart felaktiga studie skulle nyttjas av okunniga vänsterextremister för lång tid framöver.

Jag har tydligt visat på att de fyra forskarnas studie saknar värde i stora delar;
Se bl a; Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare

Floskel #11.

Snittet på 130 kronor om dagen som de får i sina muggar är en högre dagsersättning än vad som är möjlig i den trakt där de bor.

Red’s kom:
Det är väldigt stora variationer i hur mycket EU-migranter drar in skattefritt på sitt tiggeri, så det går inte att dra några slutsatser av detta. Det enda vi vet är att det lönar sig väl att tigga i Sverige, annars skulle de inte komma hit och annars skulle antalet EU-migranter inte ha dubblats till nästan 6 000 på bara ett år.

Dessutom är det naturligtvis fullt möjligt att tjäna mer än 130 kr/dag i den trakt de bor.

Floskel #12.

”Homo economicus” alltså. Den som har grundläggande behov otillfredsställda får lov att svälja stoltheten. Att sätta sig på huk, säga ”Hej?” och sträcka fram koppen blir en möjlighet att få det bättre – exempelvis att sätta riktiga fönster i huset i hembyn när turistvisumet löper ut och man reser tillbaka.

Red’s kom:
Vi vet inte hur stor andel som behöver ”svälja stoltheten”, kanske ingen, men vad vi vet med säkerhet är att tiggeri gått som yrke i generationer, och att frågan om stolthet i detta samanhang därför saknar betydelse.

När turistvisumet löper ut”? Ledarskribenten är så sällsynt okunnig att han t o m tror att EU-migranterna är i Sverige på turistvisum. Skrämmande!

Att EU-migranter skulle resa hem bara för att regelverket säger att de inte får stanna mer än maximalt (under förutsättning att de kan försörja sig på egen hand) tre månader blir bara löjeväckande. Det vet vi alla att det inte är så.

Pengar i koppen leder till fler EU-tiggare, fler EU-tiggare leder till fler problem

När den som höjer sin standard på det sättet berättar om hur det gått till hemma i byn, vill förstås fler resa till Sverige. Barnen tar intryck av de vuxnas sätt att lyfta familjens tillvaro.

Ett mönster som sträcker sig över generationerna sätts. Och varje krona som läggs i en kopp i Sverige är med och befäster detta mönster.

Floskel #13. ”Allmosor är aldrig vägen ur armod” (Stefan Löfven)

Ledande socialdemokrater har denna månad förändrat sin retorik i frågan: ”Allmosor är aldrig vägen ur armod”, konstaterade statsminister Stefan Löfven i sitt sommartal.

Red’s kom:
Var det någon som trodde något annat? Stefan Löfven är flosklernas mästare.

Allt fler inser det självklara

Och LO:s ordförande Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson har i SvD berättat om sitt personliga ställningstagande:
”En dag insåg jag att man aldrig med individuella medel kan lösa ett kollektivt problem. Det var inte för att jag fick ett sämre hjärta just den dagen, utan jag insåg att det aldrig kommer att lösa problemet. Så jag ger inte.”

Money makes the world go around

Skulle fler, och till slut alla, resonera som Thorwaldsson skulle det vara meningslöst att resa till Sverige för att be om pengar.

Red’s kom:
Som sagt, pengar i koppen är en drivkraft för de romer som tar sig till Sverige. Men det finns naturligtvis andra skäl, och det är t ex att utnyttja välfärden i Sverige på olika sätt, men alltid på svenska skattebetalares bekostnad.

Pengar i koppen löser ingen fattigdom/utsatthet

Men behovet av försörjning, en verkningsfull plan för att bryta fattigdomen i dessa byar på den rumänska och bulgariska landsbygden, skulle kvarstå.

Floskel #14.

Det finns uppenbarligen en stor vilja i Sverige att hjälpa den här gruppen människor.

Red’s kom:
Det finns det tyvärr inte alls. Vänsterextremisterna och det vänsterstyrda media har varit duktiga på att se till så att vår välvilja att hjälpa romerna ur sin fattigdom kraftigt minskat.

De som definitivt saknar vilja att hjälpa EU-migranterna är just de vänsterextremister som utger sig för att göra detta. Det är uppenbart att aktivisternas primära intresse är att ”protestera mot systemet” och skapa sig en gemenskap i sin lilla samhällsgrupp, mot ”etablissemanget”. Något stöd för EU-migranterna är de emellertid inte.

Floskel #15.

För Stefan Löfven och ”Kålle” har rätt. I längden är de utsträckta kopparna ovärdiga och utgör inte vägen framåt. En stor del av lösningen är naturligtvis politisk och denna regering och den förra har tagit vissa steg i rätt riktning.

Red’s kom:
Det är korrekt att S+MP-regeringen, efter ett stort tryck från den tysta majoriteten, tagit vissa steg. Men tyvärr inte i rätt riktning. Endast bakåt.

EU’s strukturfonder för Rumänien, historiskt unika

De cirka 190 Mkr årligen som privatpersoner ger i Sverige bör ställas emot de 297 miljarder kronor (!) som EU beviljat Rumänien i ett strukturprogram de kommande sju åren.

Red’s kom:
Eller, om vi ska uppge den korrekta summan i bidragen, där svenska medborgare bidragit mest; 471 miljarder kr;
Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får
Klicka här för att gå till ledaren i DT, 2015-08-26
Se även bl a;
Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

Gratis camping till EU-tiggare förbättrar deras säkerhet, hävdar Susanne Nyström

Susanne Nyström: Skattebetalarnas ansvar att finansiera boende för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter: Folket kokar men ingen vaktar spisen

Ledarsidorna skriver en i vanlig ordning fyndig artikel om EU-migranter och invandring där partiernas ovilja att ge raka svar dominerar mer än i någon annan fråga.

Decemberöverenskommelsen: Anna Kinberg Batra vill inte regera

För det första måste vi ha klart för oss att inget av det Anna Kinberg Batra säger har någon som helst betydelse eftersom hon inte vill regera, hade hon velat det så hade hon och övriga Alliansen fällt Stefan Löfven med SD:s stöd för längesen.

Hon talar ofta om ansvar men vilket ansvar har hon visat själv? Hon har ju själv stått för det största väljarsveket i historien genom decemberöverenskommelsen, glöm inte att hon dessutom sagt att hon har stort stöd för DÖ inom den egna organisationen.

Av alla de aktiva moderater jag frågat så finns det ingen, absolut ingen som stöder varken DÖ eller Anna Kinberg Batra. De erkänner också att de inte vågar säga ifrån för då är karriären förstörd, jag tolkar det som att Reinfeldts stenhårda partipiska lever vidare.

Hur bryta utanförskapet och skapa jobb som inte finns till invandrare?

Anna Kinberg Batra pratar om att bryta utanförskapet, nyanlända i förstajobb samt sin företrädares favoritlögn att alla andra länder gör för lite.

Red’s kom:
Vad andra länder gör eller inte gör är bara en retorik politiker använder sig av för att försöka flytta fokus från att inget eller fel görs av politiker i Sverige. Men är det något som någon normalintelligent person låter sig luras av idag?

Men hur ska hon bryta utanförskapet när Shariapåvarna, de som tolkar koranen utan kompetent vägledning, får härja fritt i förorten? Människor som vill bryta utanförskapet trakasseras till tystnad.

Hur ska invandrare få arbete utan att ens ha avslutat 6 år i grundskola?

Hur ska hon sätta folk i jobb som inte ens har avslutat 6 år i grundskolan?

Inget påverkar invandringsvolymer

Absolut ingenting av det hon säger har någon som helst påverkan med dagens invandringsvolymer, landet håller på att gå sönder på alla håll och då pratar Anna Kinberg Batra om sovmorgon för skolbarn… jag finner knappt ord. Hur svårt kan det vara att förstå? Om handfatet rinner över för att det är stopp i avloppet så måste man stänga kranen, enkel logik som tyvärr inte fått fäste i Alliansen.

Media frågar inte hur partiledarna ska förhålla sig till sina väljare

Journalister har en kärlek till att fråga partiledare hur de ska förhålla sig till SD, personligen är jag mer intresserad av att de förhåller sig till sina väljare på ett klokt sätt.

Politiker tar sig egenmäktigt rätten att INTE följa sina väljares vilja

Självklart påverkar SD:s väljarstöd de övriga partierna vilket Paula Bieler, integrationspolitisk talespeson hos SD är inne på i en krönika i DS. Problemet är att övriga partier inte har något kontrakt med SD, men de har ett kontrakt med sina väljare vilket de ständigt bryter mot.

Red’s kom:
Det är tyvärr svårt att avsätta folkvalda politiker som tror sig veta bättre än de som valt dem (så demokratiskt är inte Sverige), men dessa politiker ska i alla fall inte återväljas.

Som minst 63% vill minska invandringen – osmart motarbeta det parti som lyssnar på väljarna

När 63 % av den totala väljarkåren (SCB, maj 2013) vill se en striktare invandringspolitik framstår det som extremt dåligt omdöme att motarbeta det enda parti som lyssnar på väljarna i just den frågan, det normalbegåvade hade istället varit att tillmötesgå väljarna.

Lyssnar man på väljarna så ökar man, försöker man uppfostra väljarna så backar man, enkel matematik.

Sverigedemokraterna kan få över 40% till valet 2018

Hur stora kan SD bli? En fråga som varit aktuell ett tag, inte minst denna vecka med några färska mätningar från olika institut i minnet, själv håller jag Sentio högst eftersom de visat extremt god träffsäkerhet. Om vi fortsätter exakt som vi gör idag så vill jag påstå att SD kommer ha över 40 % vid valet 2018, men jag tror inte att S/MP får sitta kvar till 2018.

Red’s kom:
Om demokratin fungerar får S+MP-regeringen inte sitta kvar ända fram till 2018 – och definitivt kommer den oärliga Stefan Löfven inte tillåtas sitta kvar -, men jag har inga större förhoppningar om att demokrati gäller i Sverige (speciellt med tanke på DÖ).

Många har haft fel om SD:s tak, även jag, men så länge vi inte ser någon avmattning i ökningen så borde signalerna rörande invandringen vara svåra att missa för övriga partier.

Red’s kom:
Se; Media söker desperat förklara bort att SD är Sveriges största parti

EU-migranter: Låt inte vänsterextremister styra agendan

”Jag har redan betalat till dig på skatten, du kan ta din äckliga j-a pappmugg och dra åt h-e!”

En liten vattenkammad nasse som gapar på en tiggare? Glöm det gott folk, vi pratar om en helt vanlig svenne banan i min ålder som bara fått nog en tisdagkväll utanför ICA här hemma.

• För det första så kunde inte tiggardamen svenska så verkan i målet, som vi säger på militärspråk, var inte så stor.
• För det andra så är det politikerna som gjort detta möjligt. Kvinnan med pappmuggen fick bara vara symbol och budbärare för en ilska som egentligen är riktad mot en skara politiker som inte tar sina väljare på allvar.

Red’s kom:
Det är viktigt att förstå att EU-tiggare bara utnyttjar inkompetenta, okunniga och oengagerade politiker i Sverige. Det är alltså politikerna – och inte EU-tiggarna – som kritiken ska riktas mot.

Välfärdssamhället bryts ned

Johan Westerholm har varit extremt tydlig med att funktionerna i välfärdssamhället håller på att brytas ned.

Jag vill inte komma till den punkten att jag skriker åt fattiga människor, något jag tror jag delar med flertalet. Men, motståndskraften blir mindre och mindre. Vi måste nu också vara mycket medvetna om att helt vanliga väluppfostrade människor känner sådan extrem frustration så att detta uttalande vid ICA bara är en ljum vårvind av det vi kommer att få se inom en mycket snar framtid.

Svenska folket kokar

Det kokar i folk nu men ingen vaktar spisen. När människan är frustrerad så skriker hon. Först mot de ansvariga, sedan mot symbolerna. När ingen lyssnar tar hon till våld. Vi har redan en mycket komplicerad våldsproblematik kopplad till okontrollerad invandring, det vore relativt obegåvat att med full medvetenhet addera ytterligare våld till samhället.

Red’s kom:
Denna våldsproblematik, som byggs upp av vänsterextremister, måste politikerna ta sitt ansvar för. Genom åtgärder för att begränsa orsakerna, inte symptomen, till problemen.Klicka här för att gå till artikeln i Ledarsidorna, 2015-08-23
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Media söker desperat förklara bort att SD är Sveriges största parti

Under den obegripliga rubriken ”Säg tiggare, det räcker” (det är möjligt att texten ”för SD” fallit/tagits bort på slutet, men det gör ändå inte rubriken mer begriplig) skriver Gunilla Grahn-Hinnfors sina okunniga åsikter;

Enkla svar på komplicerade frågor?

I dagens polariserade debattklimat räcker det med enkla svar på komplicerade frågor.

Red’s kom:
När i Sveriges historia har politiker gett annat än ”enkla svar”? Varför skulle SD ha mer krav på sig än samtliga övriga partier?

Konkreta förslag leder till fler väljare

SD vill stänga gränsen och belönas med ökat väljarstöd i GP/Sifo.

Red’s kom:
Det visar att ett konkret förslag till lösning på problem är avsevärt bättre än inget förslag överhuvudtaget och att låta problemen växa fritt.

SD har aldrig sagt att de vill stänga gränsen, men SD förstår i alla fall att problemen måste lösas innan de blir helt olösbara.

Migrationsfrågor skapar dilemma för de partier som vill undvika dessa frågor

Det här året har den svenska samhällsdebatten totalt dominerats av ett enda ämne: migration. Det skapar ett dilemma för alla partier, utom Sverigedemokraterna.

Red’s kom:
Mer korrekt uttryckt: Att migration debatteras skapar ett dilemma för alla partier som försöker undvika problemställningarna och som inte vill följa folkviljan. Alltså för alla partier utom SD.

INGEN INTEGRATIONSPOLITIK
Partierna har under många år nu förutsatt att det svenska folket inte skulle begripa att inget parti har någon fungerande integrationspolitik. Men lögner och bedrägeri fungerar bara till en viss gräns.

Idag vet alla med det absolut minsta förnuft att partierna bara räknat med att allt skulle lösa sig av sig själv och att ingen skulle förstå alla de samhällsproblem som invandringen leder till.

Det är märkligt att partierna – även om det varit med starkt stöd av det vänsterstyrda media – lyckats hålla en så stor del av befolkningen i okunskap under så lång period.

Vad kan partierna göra om de inte vill förlora förtroendet helt?

Om de andra sju partierna försöker tala om något annat än flyktingar och tiggare verkar de tondöva och hoppar de på invandringsspåret tycks det enda resultatet bli att SD växer ytterligare.

Red’s kom:
Om de sju handlingsförlamade partierna (S, MP, V, M, C, FP, KD) vill vända trenden att SD växer måste dessa sju partier;
• tänka långsiktigt
• omedelbart sluta försöka föra befolkningen bakom ljuset.

Självklart fortsätter SD växa så länge de sju partierna;
• fortsätter vara oärliga
• inte vågar säga annat än politiskt korrekta saker
• bara ägnar sig åt att kritisera SD (och göra som bl a Stefan Löfven & Magdalena Andersson och kalla SD för fascister)
• saknar konstruktiva förslag
• vägrar följa folkets vilja
• låter sig skrämmas av en liten grupp okunniga vänsterextremister.

Som statsvetare Sören Holmberg säger; Vill de etablerade partierna få tillbaka sina väljare så finns det bara en lösning och det är att ändra sin politik. Det är det enkla svaret, eftersom folket åsiktsröstar.

Vilket mätinsitut är mest trovärdigt?

I GP/Sifo når SD nytt rekord. Siffran 17,8 procent är inte i närheten av YouGovs omdiskuterade siffra från i torsdags, men placerar ändå partiet på en trygg pallplats bland de tre största.

Red’s kom:
Media gör allt för att försöka tona ner resultatet på 25,2 % för SD i YouGovs mätning, som är ”omdiskuterad” bland vänsterstyrda media och vänsterextremister. Att YouGov är det mätinstitut som lyckats pricka in valresultaten för SD bäst i de två senaste valen vill det vänsterstyrda media och vänsterextremister inte nämna. Istället försöker de desperat – på sätt som aldrig tidigare i historien förekommit för något mätinstitut – nedvärdera YouGovs resultat.

Sifo har, å sin sida, presenterat mätresultat som varit rent åt skogen felaktiga för SD i de två senaste valen.

Gunilla Grahn-Hinnfors vill utgå från den undersökning som ger SD lägst resultat
Gunilla Grahn-Hinnfors refererar till denna undersökning, som ger SD det lägsta resultatet av alla undersökningar. Inte ens i Aftonbladets undersökning, ”Sverige tycker” har SD ett så lågt resultat som 17,8 %.

Det kraftigt vänsterstyrda Aftonbladets mätning via Inizio (webbundersökning 11-19 augusti 2015) visar följande;
• Socialdemokraterna: 25,5 %
• Moderaterna 21,4 %
• Sverigedemokraterna: 20,8 %
Aftonbladets undersökningsresultat ”råkar” alltid ge Sverigdemokraterna ett antal procent lägre (och Socialdemokraterna ett antal procent högre) än vad det sedan blir i valresultaten.

YouGov och Aftonbladet/Inizio har i grunden samma teknik (självrekryterad webbpanel dit man får anmäla sig) för att rekrytera personer som svarar på undersökningar, med den inte helt oviktiga skillnaden att Aftonbladet/Inizio hämtar sina personer i stor del från det vänsterstyrda media.

Opinionsundersökningar Augusti 2015

 (Val 2014) YouGov GP/Sifo Aftonbladet/Inizio Sentio
S (31%): 23,4% 26,3% (-0,8) 25,5% (-1,8) 23,5% (-0,6)
MP (6,9%): 6,4% 7,6% (+1,0) 8,8% (+-0) 6,4% (+-0)
V (5,7%): 6,8% 6,5% (+0,3) 8,7% (-0,2) 7,5% (-1,1)
Fi (3,1%): 2,8% 1,7% (-0,7) 1,9% (-0,2) 2,3 (-0,1)
SD (12,9%): 25,2% 17,8% (+2,6) 20,8% (+2,9) 23,4% (+0,1)
M (23,3%): 21,0% 24,5% (-0,5) 21,4% (-2,9) 21,1% (+0,3)
C (6,1%): 5,6% 6,1% (-1,8) 8,6% (+0,6) 7,8 (+1,1)
FP (5,4%): 4,4% 4,7% (-0,1) 4,2% (+0,2) 4,6% (+0,2)
KD (4,6%): 3,7% 4,0% (-0,1) 4,5% (+1,4) 2,0 (-1,1)
Övriga: 0,8% 0,9% (-0,1%) 0,4 (-1,0)

S+MP-regeringen har sedan valet 2014 tappat nästan 7 procentenheter. Alliansen har tappat 0,7 procentenheter. SD har ökat med nästan 8 procentenheter (en ökning med över 60%), enligt Aftonbladet (och med utgångspunkt från Aftonbladets missvisande augusti-undersökning till nackdel för SD).

Tillägg: Den 29/8 ger Novus SD 18,6% (S=25,8%, M=23,8%).

Allt tydligare för väljarna att de etablerade partiernas invandringspolitik drabbar Sverige hårt

Det intressanta är att SD har nått den positionen utan att presentera någon ny politik.

Red’s kom:
Varför skulle SD behöva ”presentera någon ny politik” när man för den politik som en klar majoritet av befolkningen önskar? Det räcker alldeles utmärkt att allt fler medborgare inser att övriga partiers invandringspolitik inte är hållbar för landet, och att välfärden därav minskar konstant, för att SD ska fortsätta växa.

SD inte Sveriges största parti?

I sitt väldigt långa Almedalstal kom Jimmie Åkesson inte med många nyheter. Det mest spektakulära han sa var att SD skulle bli Sveriges största parti. Där är vi inte, men trenden att SD växer är otvetydig.

Red’s kom:
Där är vi idag, även om Gunilla Grahn-Hinnfors lever i förnekelse. Det är lite märkligt att bara utgå från att det undersökningsinsitut som misslyckats i sina prognoser inför valen, och det mätinsitut av alla som ger SD lägst resultat, är det som vi ska lita på mest.

Frågan är bara om de sju övriga partierna vill lära sig av andra länder, där man kan se att den strategi som andra länders partier haft inte fungerat alls. Ju mer de etablerade partierna försöker förtrycka ett växande parti som följer folkviljan desto färre röster får dessa ”förtryckarpartier”.

Folket vill ha minskad invandring och tiggeriförbud

Så vad vill SD? Efter att under en tid ha försökt att bredda politiken, till bl a äldreomsorg, har SD under det senaste året framför allt koncentrerat sig på sin gamla huvudfråga: invandring. Partiet vill minska invandringen med 90 procent och förbjuda tiggeri. I många väljares ögon verkar detta räcka långt.

Red’s kom:
Det är i alla fall odiskutabelt avsevärt bättre än något som de sju övriga partierna har kommit med. Antingen gör alliansen eller vänsterblocket mycket snart en helomvändning i invandringspolitiken och EU-tiggarpolitiken eller så är det ett faktum 2018 att SD är Sveriges största parti.

Att som SD ha ett mål att flykting – och anhöriginvandringen ska minska med 90% är väl ett bra mål att ha? Att detta sedan inte är möjligt så länge SD inte har drygt 50% av rösterna är en annan sak, men det är i alla fall ett mål.

Inget annat parti har något annat uttalat mål än att flykting- och anhöriginvandringen ska öka, tillsammans med tillhörande problem.

Dålig ekonomi och hög arbetslöshet

Inte minst som vi befinner oss i en tid med våldsamma konflikter och extremt stora flyktingströmmar i olycklig kombination med en europeisk ekonomi som inte tar fart och en hög arbetslöshet som biter sig fast. SD kommer med ett enkelt svar: stäng gränsen.

Red’s kom:
Vi vet alla (utom de okunniga vänsterextremisterna), oavsett hur mycket de etablerade partierna försöker dölja detta och ljuga medborgarna rakt upp i ansiktet, att det är omöjligt för den europeiska ekonomin att ta fart – och att arbetslösheten bara kommer att öka – så länge dessa enorma resurser läggs på att ta emot och försörja fattiga från i huvudsak fem länder. Nu dessutom EU-tiggare.

Vad krävs från partierna i migrationsfrågor?

De andra partierna måste ha bra svar på väljarnas oro när det gäller migration.

Red’s kom:
Inte bara ”bra” svar. Svaren om invandrare och EU-migranter måste vara;
• tydliga
• konstruktiva
• leda till markant färre invandrare
• leda till markant färre EU-tiggare
• vara ärliga (alla lögner måste upphöra omedelbart)
• leda till konkreta och otvetydigt verkningsfulla åtgärder i god tid innan 2018.

Invandring/integration viktigaste frågan för svenska folket

Invandring/integration har sedan i januari 2014 gått från sjunde till tredje plats bland de frågor som svenska folket rankar som viktigast, enligt Novus mätningar. Frågan är central, men långt ifrån den enda.

Red’s kom:
Frågan om invandring/integration har faktiskt gått till nästförsta plats i undersökningar som är mer överensstämmande med verkligheten, och ligger kanske på första plats idag.
Se; Integrationen nu nästviktigaste frågan för väljarna

Och i Novus undersökning i juni 2015 visade det sig att 76% i Sverige tycker som SD i invandringspolitiken;
Novus juni 2015: 76% i Sverige tycker som SD i invandringspolitiken

2015-06-30 visade en Sifo-mätning att 65% av befolkningen var missnöjda med S+MP-regeringens invandringspolitik;
Invandringspolitik, 65 % missnöjda med regeringen – SVT manipulerar resultat

Men i verkligheten är det naturligtvis en betydligt högre andel än 65% som ogillar S+MP-regeringens invandringspolitik och handlingsförlamning när det gäller alla problem som EU-tiggare genererar. Ett mer verklighetsnära resultat är 90% missnöje.

Moderaternas integrationsförslag väcker ilska

Så hur försöker de två största partierna att rycka åt sig debattinitiativet? I sitt Almedalstal relanserade Anna Kinberg Batra begreppet utanförskap. På Moderat-prosa heter det numera ”det nya utanförskapet” och det ska botas med en förstajobbet-anställning riktad till unga och nyanlända.

Red’s kom:
Kan förslag som åsidosätter behoven bland svenska medborgare till förmån för andra länders medborgare göra annat än väcka ilska?

M har också föreslagit tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav.

Red’s kom:
Det låter kanske bra i ord, men är naturligtvis högst otillräckligt.

Socialdemokraterna saknar konkreta förslag – bara käbbel

Socialdemokraternas Stefan Löfven lägger å sin sida mycket krut på frågor som brukar förknippas med M. I sitt sommartal uppehöll sig Löfven länge vid brottslighet, oro och ordningsfrågor. I Almedalen försökte han införa ett nytt ord: utvecklingsmoral, som verkade handla om att alla behöver skärpa sig och anstränga sig mer.

Red’s kom:
Bara svammel och försök att manipulera medborgarna. Det lurar ingen normalt tänkande människa.

Slagkraftiga och trovärdiga förslag i budgetdebatt

Om några veckor är det budgetdebatt i riksdagen. För både S och M är det en ödesstund. Båda partierna behöver komma med slagkraftiga och trovärdiga förslag.

Red’s kom:
Några sådana ”slagkraftiga och trovärdiga förslag” lär vi inte se i annat än frågor som få intresserar sig för. Precis som det fungerat tidigare.

Stefan Löfven måste presentera en jobbpolitik som ska sänka den svenska arbetslösheten till Europas lägsta inom fem år.

Red’s kom:
Vi vet med 100% säkerhet att det är uteslutet att Stefan Löfvén skulle presentera något sådan trovärdig jobbpolitik.

Och Anna Kinberg Batra har det inte så mycket enklare. Hon ska stoppa väljarströmmen från M till SD, hålla ihop partiet och visa att M är ett vasst oppositionsparti, men ändå släppa igenom en rödgrön minoritetsregerings budget.

Red’s kom:
Att stoppa väljarströmmen till SD från M gäller lika mycket (eller mer) från S. Det är egentligen inte så svårt, men då måste Moderaterna göra det som de fruktar mest, dvs inleda samarbete med SD, alternativt anamma SD’s politik.

Men när Moderaterna släpper igenom den rödgröna budgeten – enligt decemberöverenskommelsen – så är frågan om det finns något som kan rädda Moderaterna och de övriga allianspartierna.

En nyanserad debatt är vad vänsterblocket fruktar mest

För sju av rikdagens partier väntar en stentuff höst. Inte nog med att de måste få fram handlingskraftig politik. De behöver också få till ett samtalsklimat som ger utrymme för en mer nyanserad debatt.

Red’s kom:
En nyanserad debatt fruktas framförallt av vänsterblocket. Det är uteslutet att vänsterblocket skulle ge utrymme för en mer nyanserad debatt i invandringspolitiken. Det kommer helt enkelt inte att hända.

GP/Sifo: Tre tendenser

• Centern minskar
Framgångstrenden för Annie Lööf har brutits.

• SD – Det nya arbetarpartiet
De som betecknar sig som arbetare röstar nu helst på SD. Där har partiet nästan 30 procent. I LO-gruppen är S fortfarande störst, med SD på andra plats.

• Stor koalition är liten
Om S och M skulle vilja bilda en koalition, lik den i Tyskland, skulle de få en mycket knapp majoritet: 50,8 procent.

Red’s kom:
För det första gäller det endast om;
– Den mest säkra undersökningen, dvs YouGovs, inte skulle stämma.
– Den minst säkra undersökningen, dvs Sifos, skulle vara korrekt (S = 26,3% och M = 24,5%).
– SD inte växer ytterligare, och det kommer SD givetvis att göra.

För det andra skulle en koalition mellan S och M resultera i början till slutet för såväl S som M. Även om de med en koalition lyckas lura medborgarna och därför lyckas hålla sig kvar under ytterligare 4 år, så skulle det definitivt vara slut för dessa partier efter detta. Är politikerna verkligen beredda att ta denna risk bara för att behålla sina jobb under ytterligare 4 år?

Sedan är det lätt att lura väljarna en gång, men det lär knappast fungera två gånger i rad. Om partierna inte i god tid innan valet 2018 avger ett heligt löfte om vem de kommer att regera tillsammans med så kommer det att trilla in många extraröster till SD i slutfasen av valet.Klicka här för att gå till artikeln i GP, 2015-08-21YouGovs väljarbarometer augusti 2015
Undersökningen är genomförd av Yougov under perioden 14-17 augusti 2015. Sammanlagt har 1 527 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år.Sifo Augusti 2015
Se även bl a;
Sentio och YouGov pålitligaste opinionsinstitut – SD största parti

Valresultat 2014

Förutsägelse om riksdagsvalet 2018


Antalet flyktingar måste få diskuteras

Fakta är inte onda eller goda

Varje år är ett nytt rekordår för svenskt flyktingmottagande

Tre gånger fler asylsökande i Sverige som i övriga Norden tillsammans

Journalister mörklägger sanningen om invandrarna


Folkpartiets nya villkor för invandrare

Minska kostnaden för flyktingmottagandet föreslås av KD


Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?

Sofia Mirjamsdotter (som var betydligt mer nyanserad en gång i tiden) luftar sina åsikter under rubriken ”Varför pratar Bodström om tiggeritillstånd när han menar förbud?” om Thomas Bodströms förslag att det ska krävas tillståndsplikt för att tigga i Sverige.

Tillståndsplikt för att tigga inget nytt

Efter en seglivad diskussion om tiggeriförbud är det nu tid för diskussionen om tiggeritillstånd. Detta eftersom förre justitieministern Thomas Bodström (S) nu föreslår just tiggeritillstånd.

Red’s kom:
Förslaget om tillståndsplikt att tigga har tidigare givits av Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater.

Diskussionen om tiggeriförbud är emellertid långt ifrån avslutad.

Är problemet med tillståndsplikt att det låter bra?

Problemet med hans förslag är bara att det i praktiken är exakt samma sak som tiggeriförbud, endast inlindat i ett ord som gör att det låter lite bättre i de öron som ryggar tillbaka när förbud kommer på tal.

Red’s kom:
Ja, det är väl fiffigt? 🙂

Thomas Bodström ger på detta sätt Socialdemokraterna en möjlighet att komma ur den svåra knipa de försatt sig i, där – enligt opinionsinstitut – antalet Sverigedemokrater (25,2%) idag är fler än Socialdemokrater (23,4%).

Tillståndsplikt för att tigga lömskt och oanständigt?

Det är lömskt och på gränsen till oanständigt att helt enkelt byta ut ordet tiggeriförbud mot tiggeritillstånd för att det låter lite bättre.

Red’s kom:
I det världsunikt politiskt korrekta Sverige så får man ta till de knep man kan för att åstadkomma förbättringar.

Annars är det naturligtvis en himmelsvid skillnad mellan ett totalförbud och en skyldighet att ha tillstånd som alla får som ansöker om det, utom de som missbrukar systemet med fejkade handikapp, utnyttjande av andra, etc.

Bodström förstår konsekvenserna av tillståndsplikt för att tigga

Jag önskar jag kunde säga att Bodström inte har koll på problematiken kring tiggeriet, och därför naivt tror att ett tiggeritillstånd är något bra för dem som tigger. Tyvärr är det så att han vet precis vad han pratar om och förstår konsekvenserna av förslaget.

Red’s kom:
Självklart förstår Bodström konsekvenserna av förslaget om licensierade tiggare, precis som jag.

Vad Sofia Mirjamsdotter inte nämner med ett ord någonstans i sin ledare är alla de positiva effekterna av tillståndsplikt för att tigga. Det finns givetvis klara och stora fördelar för EU-migranterna, även om Sofia Mirjamsdotter inte vill se dessa.

Sofia Mirjamsdotter tror, som alla vänsterextremister, att tiggeri är lösningen på fattigdom och utsatthet. Men alla som har lite vett och förnuft förstår att det naturligtvis alls icke är så.

Varför är det en nackdel om tillståndsplikt får motståndare att svänga?

Vad värre är – han förstår givetvis att den förändrade retoriken kan komma att få somliga motståndare till förbud att svänga.

Red’s kom:
Det handlar nog inte så mycket om att få motståndare till tiggeriförbud att svänga. De utgör idag bara kanske upp till 20% av Sveriges befolkning, i huvudsak vänsterextremister, och dessa behöver man inte ta den minsta hänsyn till.

En majoritet av Sveriges befolkning efterlyser ett tiggeriförbud. Varför ska de folkvalda politikerna nödvändigtvis rätta sig efter vad en liten minoritet tycker i sin okunskap?

Vad spelar det för roll om några ändrar åsikt? Det är väl effekterna av förslaget som har relevans, och absolut inget som helst annat?

Tillståndsplikt manipulativt att föreslå?

Manipulativt så det förslår.

Red’s kom:
Bodström manipulativ? Men när t ex S+MP-regeringen fejkade att de gjorde något åt EU-migrant-problemen genom att inleda ett ”kompetensutbyte” med Rumänien så var det inte manipulativt? Då var det dessutom en regering – inte privatperson – som fullt medvetet lurade befolkningen på ett gravt allvarligt sätt. Är inte det lite värre?
Se; ”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Tillståndsplikt att tigga har inget att göra med att legitimera EU-migranters verksamhet i Sverige

Det är knappast så att Bodström verkligen tycker att vi genom ett tillstånd ska legitimera att människor försörjer sig genom tiggeri.

Red’s kom:
Syftet med tillståndsplikt för att tigga är inte att legitimera att EU-migranter kommer i strid ström till Sverige för att tigga. Något så elementärt måste väl ändå alla begripa?

Varför är tiggeritillstånd samma som tiggeriförbud?

Så varför innebär tiggeritillstånd egentligen detsamma som tiggeriförbud?

Därför att majoriteten av de som i dag försörjer sig genom tiggeri inte kommer att söka dessa tillstånd.

Red’s kom:
Detta argument håller dock inte. Trots de eviga striderna internt mellan olika romska grupper så finns det en sammanhållning när det gäller tiggeriet, och de kommer säkert att finna lösningar på detta.

Det finns mer relevanta skäl till varför tiggeritillstånd kan jämföras med tiggeriförbud.

Är det Sveriges problem att EU-migranter är analfabeter?

Många av dem är analfabeter.

Red’s kom:
Ja, de flesta EU-migranter är analfabeter, men det finner de säkert lösningar på.

RIMLIGT ATT EU-MIGRANTER BARA HAR RÄTTIGHETER OCH INGA SKYLDIGHETER I SVERIGE?
Vänsterextremister utgår alltid från att Sverige ska vara helt kravlös gentemot EU-migranter. Men om EU-migranter vill dra nytta av Sverige och utnyttja systemet kanske det inte är helt orimligt att de åtminstonde har ett litet grundläggande krav på sig. Dvs att ansöka om tillstånd för att tigga.

Administrationen runt EU-migranter minskar drastiskt

Administrationen skulle vara extremt komplicerad.

Red’s kom:
Administrationen kommer initialt förmodligen att vara stor, men efter några månader så lär det flyta på bra. Information sprids snabbt bland EU-migranter.

Varför förutsätts att EU-migranter inte kan göra det som alla andra kan?

Jag vet inte hur Bodström tänkt informera alla tiggare om detta tillstånd och hur det ska gå till att söka, men här har vi ett uppenbart problem.

Red’s kom:
Problem är till för att lösas och varför skulle just detta problem vara olösbart?

När vi turistar i ett annat land måste vi känna till vad som gäller för regelverk i det landet med hänsyn till vad våra avsikter är. Varför skulle just EU-migranter/romer undantas från vad som gäller för alla övriga människor i världen?

Vänsterextremister diskriminerar EU-migranter när de förutsätter att en hel folkgrupp av romer inte är kapabla till att anpassa sig!

Kraftigt minskade resurser i Sverige för EU-migranter

Dessutom; den övervakning som Bodström föreslår kräver resurser som behövs annorstädes.

Red’s kom:
Sofia Mirjamsdotter har tydligen inte förstått vilka enorma resurser som krävs för EU-migranterna idag. Det är som en socialdemokratisk politiker sagt; det mesta av den politiska verksamheten över hela Sverige idag går åt till att behandla problem med EU-migranter samt flyktingar.

Finns det problemlösningar som inte kräver insatser?

Både administrativa och praktiska insatser krävs ju för att Bodströms förslag ska kunna genomföras. Eller just ja. Det kommer ju inte att krävas några resurser eftersom nästan ingen kommer att söka tillstånd och de som inte söker kommer att avhysas. Alltså; i praktiken tiggeriförbud.

Red’s kom:
Precis som när tiggeriförbud införts i övriga EU-länder så är det resurser som måste avsättas i början för detta. Men sammantaget kommer det att bli avsevärt mindre resurskrävande för Sverige med tillståndsplikt för att tigga än utan en sådan tillståndsplikt.

Det är en valfrihet att ansöka om tillstånd, och vill tiggarturister inte följa regelverket i det land de befinner sig så är det upp till dem, men då får de också ta konsekvenserna. Det är inte samma som tiggeriförbud att man måste följa ett lands regelverk.

Om målet är att minimera resurserna för hanteringen av EU-migranter, liksom kostnaderna för detta, till nästan noll så krävs att man följer Danmarks exempel och inför tiggeriförbud samt förbud för organisationer att stödja tiggare.

Har S+MP-regeringen föreslagit konkreta åtgärder mot tiggeriet?

Regeringen har föreslagit konkreta åtgärder när det gäller tiggeriet i Sverige.

Red’s kom:
Om Sofia Mirjamsdotter tycker att S+MP-regeringen ”föreslagit konkreta åtgärder när det gäller tiggeriet i Sverige” så måste hon vara moll allena i denna villfarelse. S+MP-regeringen har inte föreslagit någon åtgärd som löser något problem utöver kanske EU-migranternas olagliga ockupationer av svensk mark. Men det är ju bara en minimal del av alla problem som EU-migranter orsakar.

S+MP-regeringens förslag – som S+MP-regeringen kopierade från Moderaterna – var i övrigt inte på något sätt ”konkret”.

Finns det ingen snabb lösning på de problem EU-migranter genererar för Sverige?

Och hur gärna många än vill finns det inga snabba lösningar, …

Red’s kom:
En snabb och effektiv lösning är ett förbud i någon form mot att tigga.

Om S+MP-regeringen inte inför tillståndsplikt för att tigga väldigt snabbt så vet vi med 100% säkerhet att senast 2018 så kommer Socialdemokraterna inte att ingå i regeringen (Miljöpartiet kommer definitivt inte att ingå i någon regering oavsett vad som görs).

Fattigdom och problemen med EU-migranter är två separata problem

… eftersom problemet är fattigdom som kräver målmedvetna, långsiktiga insatser för att komma tillrätta med.

Red’s kom:
Sofia Mirjamsdotter gör det klassiska tankefelet att tro att fattigdom och tiggeri är samma sak. Varje sunt tänkande människa begriper att det naturligtvis är två separata problem som löses på helt olika sätt (även om det finns kopplingar däremellan).

Problemen med fattigdom löses där den förekommer. Problemen i Sverige löses däremot endast i Sverige.

Fungerande förslag nedvärderas som ”populistiska”

Jag tror mer på att följa denna inslagna väg än på nya populistiska förslag som i praktiken inte leder till någon besparing vare sig ekonomiskt eller i mänskligt lidande.

Red’s kom:
Vilken ”inslagna väg”? Att göra absolut ingenting och föra befolkningen bakom ljuset? S+MP-regeringens väg är inte en väg jag ser som lämplig.

Tillståndsplikt att tigga kommer helt uppenbart att leda till en avsevärd besparing för Sverige såväl som förbättrade förutsättningar för EU-migranter. Vilket däremot inget förslag från S+MP-regeringen kommer att göra.

Det kommer att bli antingen tiggeriförbud eller tillståndsplikt för att tigga. Detta eftersom allt annat är otänkbart på alla sätt, ur alla synvinklar. Så frågan är endast vilket alternativ man föredrar av dessa två.

FÖR SMÅPARTIER ÄR ALLA FÖRSLAG POPULISTISKA SOM INTE FÖLJER DERAS VILJA
Politiker ska följa folkviljan och inte låta sig styras av ett fåtal extremister. Förslag blir inte per automatik populistiska bara för att förslagen överensstämmer med folkviljan.

Tillståndsplikt eller tiggeriförbud

Bodströms förslag är konstruerat så att det inte ska fungera i praktiken. Därför bör det kastas i soptunnan snarast möjligt

Red’s kom:
Självklart fungerar tillståndsplikt i praktiken, precis som det gör i andra länder.

Det är givet att en tillståndsplikt blir en mer kostsam lösning än ett tiggeriförbud, och det är givet att resultatet av en tillståndsplikt inte blir lika effektivt som ett tiggeriförbud. Men det finns bara dessa två alternativ att välja mellan. Det är ofrånkomligt att det blir det ena eller det andra. Sedan får man tycka vad man vill om det.Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-08-19

Se även bl a;
Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter

Direktor Marika Markovits, Stockholms Stadsmission, skriver i en lång debattartikel – under den bevisat felaktiga rubriken ”Studie slår hål på myter om tiggare” – om sina personliga åsikter där hon baserar sina känsloargument och sitt personliga tyckande på osakliga källor och felaktigheter, inte minst FAFO’s undersökning som bl a här har bekräftats som den bluff den är.

I ingressen som SvD skrivit till debattartikeln understödjer SvD felaktigheterna och lögnerna;

Det är få frågor i dag där så många rykten och myter florerar som i tiggerifrågan.

Red’s kom:
RYKTEN
Det är korrekt. Det förekommer en ofattbar mängd felaktigheter om EU-migranterna. Några av de värsta ryktesspridarna på detta område är Mårten Schultz och Marika Markovits själv, men i princip gäller det alla vänsterextremister, uppbackade av Sveriges vänsterstyrda media.

MYTER
Vilka myter? De ”myter” som FAFO gav har aldrig florerat i Sverige i alla fall.

Stockholms stadsmission har sin felaktiga bild klar

Vi som dagligen möter dessa människor har länge haft bilden klar: det finns ingen organiserad brottslighet bakom.

Red’s kom:
Självklart finns det en organiserad brottslighet bakom EU-tiggare. Det är bevisat långt bortom allt rimligt tvivel. Vid åtskilliga tillfällen. T o m av det vänsterstyrda media.

Dessutom tillkommer den brottslighet som EU-tiggare står för i Sverige och som också bekräftats av media, inte minst åldringsbrott, de fejkade dövstumma, cykelstölder, inbrott, markockupationer, nedskräpning/miljöförstöring och ficktjuveri.

Det är problemet med Marika Markovits och alla vänsterextremister. De tycks helt sakna förmåga att ta in fakta. De har sin bild klar och oavsett vilka bevis som läggs fram så förnekas dessa. Dessutom då bara rent allmänt eftersom de aldrig ger sig in i sakfrågor, där de vet att de inte har några argument.

FAFO hittar på myter som inte finns

En nyligen publicerad rapport kan nu – svart på vitt – bekräfta vår bild och slå hål på myterna, skriver Marika Markovits, Stockholms Stadsmission.

Red’s kom:
Dvs de myter som bevisligen inte finns och därför är lätta att slå hål på.

Ett tiggeriförbud är skiljt från kriminalisering av EU-tiggare

Från olika håll i samhället förs det i dag titt som tätt upp argument för en kriminalisering av människor som tigger om pengar på våra gator.

Red’s kom:
Nej, det förs inte upp argument för en ”kriminalisering av människor som tigger om pengar på våra gator”. Däremot förs det upp sakliga och välgrundade argument för ett förbud i någon form mot ett för Sverige – såväl som för EU-tiggarna – på många sätt skadligt tiggeri.

Ett konkret exempel är när den tidigare justitieministern Beatrice Ask och Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé i en debattartikel (Dagens Nyheter den 30 april; Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)) skrev att ”organiserande av tiggeri ska förbjudas”.

Genom ett förbundsbeslut i Bohuslän kommer Moderaterna i höst även ta ställning till ett nationellt totalförbud mot tiggeri.
Se; Beslut om tiggeriförbud med förkrossande majoritet för Moderaterna Bohuslän

Minst 56% av Sveriges befolkning önskar tiggeriförbud

Det här är förslag som tidigare enbart hörde SD till, men som nu allt mer smygs in i de etablerade partiernas retorik.

Red’s kom:
Det finns få eller inga frågor som hör till endast ett politiskt parti.

I ett land där en klar majoritet är för att förbjuda tiggeri kan partierna välja att hålla sin egen politiskt korrekta linje – och försvinna från den politiska kartan – eller att rätta sig efter folkets vilja, dvs den vilja som de är tillsatta för att efterfölja. Politiker som har en egen personlig agenda hör inte hemma i politiken.

Se bl a;
56% vill ha förbud mot tiggeri, enligt Novus

7 av 10 svenskar för ett förbud mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Marika Markovits vill sätta stopp för åtgärder för allas bästa

Det är en oroväckande trend som vi måste sätta stopp för. Här och nu.

Red’s kom:
Ledsen Marika Markovits, men även om det är minoriteten som styr Sverige just nu så kommer detta minoritetsstyre inte att lyckas lura det svenska folket i denna fråga ens med stöd av landets vänsterstyrda media.

Trenden att allt fler politiker börjar se till Sveriges bästa och verkar i det svenska folkets intresse blir nog svår att sätta stopp för.

Stadsmissionen och vänsterextremister gör EU-tiggare alltmer utsatta

För i takt med att debattläget blir allt mer uppskruvat ser vi en tydlig korrelation med hur bemötandet i verkligheten ser ut för människor som tigger.
För varje nytt utspel finns en människa som drabbas i form av ett ökande antal kränkande behandlingar. Bespottningar, förolämpningar och fysiska attacker har blivit allt mer vanligt förekommande i vår gatumiljö.
Det är ett skeende som inte går att bortse från och som varje debattör måste förhålla sig till.

Red’s kom:
Det är en rejält felaktig observation. Sanningen är istället så här;
I takt med att vänsterextremisterna framför sina orealistiska krav och osakliga känsloargument för en markant försämring av Sveriges välfärd ser vi en tydlig korrelation med hur välfärdsturister bemöts av en väldigt, väldigt liten andel av Sveriges befolkning.

Stadsmissionens erfarenheter saknar helt relevans i diskussionen

Stockholms Stadsmission möter dagligen ett stort antal EU-migranter i våra verksamheter, cirka 130 per dag. Det gör oss till en av de organisationer som har störst erfarenhet av att möta EU-migranter som lever i extrem fattigdom och utsatthet.

Red’s kom:
Att Stockholms Stadsmission möter några av EU’s fattiga – dock inte de fattigaste och inte de mest utsatta – är inget som gör att Stockholms Stadsmission har någon kunskap av värde för de diskussioner som förs om tiggeriförbud.

Genom att vi finns nära dessa människor har vi erfarenhet av hur de lever, arbetar och umgås.

Red’s kom:
Det är en i sammanhanget helt irrelevant erfarenhet att Stockholms Stadsmission ser hur EU-migranter tigger, lever och umgås i Sverige, där stadsmissionen får den bild som EU-migranterna vill ge dem.

Att allt tiggeri inte är kriminellt organiserat innebär inte att det inte förekommer

Och ja, vi kan säga att vår erfarenhet är att de människor vi möter organiserar sig. Det är inte konstigt, då det är en allmänmänsklig egenskap att vi i situationer av nöd och utsatthet ofta organiserar oss för att hjälpa varandra. När det inte finns ett socialt skyddsnät att vända sig till tar vi hjälp av familj, vänner och bekanta.

Red’s kom:
Ett uttjatat argument som samtliga vänsterextremister använder sig av för att försöka ta fokus från det kriminellt organiserade tiggeriet.

En intressant fråga här är varför Maria Markovits och vänsterextremister är så rädda för att Sverige inför ett regelverk som bättre skyddar EU-tiggare? Hur resonerar de där egentligen, när de så flagrant säger emot sig själva?

Personligt tyckande om personligt tyckande av en okunnig Mårten Schultz

Men är det själva organiserandet som är problemet?

Red’s kom:
Nej, det är bara ett av de många delproblemen med EU-tiggare;
Varför provocerar EU-migranter?

Juridikprofessorn Mårten Schultz konstaterade i Svenska Dagbladet den 30 april – Mårten Schultz vill byta ut ordet tiggare mot arbetare – att ”var och en är enligt regeringsformen gentemot det allmänna tillförsäkrad en ’frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften’. Även tiggaren.

Red’s kom:
Vad denna uppenbart okunniga Mårten Schultz missat är bl a att organisering av medborgare i andra länder inte lyder under föreningsfriheten i Sverige.

Men framförallt ger föreningsfriheten i Sverige inte någon rätt att med denna föreningsfrihet som grund ägna sig åt människohandel och utnyttja andra människor för egen vinning.

När vänsterextremister använder varandras personliga och dåraktiga tyckande som källor istället för att utgå från fakta och verkligheten blir det onekligen komiskt. 🙂

Vidare skriver han något tänkvärt som fler borde reflektera över: ”Det var inte så länge sedan de marginaliserade och utsatta yrkesgruppernas organiserande ansågs som ett hot, som något som behövde kväsas.

Red’s kom:
Jag har aldrig någonsin läst något av Mårten Schultz som kan kategoriseras som det minsta ”tänkvärt”.

Jag upprepar mina frågor som jag ställde till ovanstående obegripliga artikel av Mårten Schultz;
Vilka andra ”marginaliserade och utsatta yrkesgrupper”? Vem ansåg dessa onämnda grupper vara ett hot mot vad?

Och det var inte så länge sedan som civiliserade länder kom fram till insikten om att denna rätt att organisera sig därför behövde särskilt skydd mot övermakten och att detta särskilda skydd hörde till de grundläggande rättigheterna i en rättsstat.

Red’s kom:
Jag upprepar min kommentar till ovanstående obegripliga artikel av Mårten Schultz;
Tiggare från andra länder har givetvis rätt att organisera sig för att på bästa sätt utnyttja den svenska välfärden på bekostnad av svenska skattebetalare. Men har inte Sverige rätt att värna om sina egna medborgare?

Om då själva organiserandet är skyddat enligt grundlagen – hur står det då till med frågan om det rör sig om någon form av organiserad kriminell verksamhet?

Red’s kom:
Så här galna synpunkter får man när juridiskt och allmänt okunniga yttrar sig.

Feltolkning av felaktig FAFO-undersökning

Nyligen publicerades en norsk studie – Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare – baserad på intervjuer med 1 200 hemlösa rumäner i Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Red’s kom:
Så vitt vi känner till utifrån undersökningen utfördes inte en enda intervju med någon hemlös rumän. Alltså;
Om någon av de som intervjuats var hemlös vet vi inte. Troligast är att ingen av intervjuobjekten var hemlös. Säkert är i alla fall att det var betydligt fler som hade minst två hem (varav ett i Sverige på skattebetalarnas bekostnad) än de som inte hade något hem alls.
Hur många av intervjuobjekten som var rumäner vet ingen, inte ens de som gjorde undersökningen. Vi kan bara förutsätta att en majoritet förmodligen var rumäner. Ingen vet ens hur många som var romer, men även här kan man förutsätta att detta folkslag i alla fall var i majoritet bland EU-tiggarna.

Intervjuer utfördes mot ersättning vid olika tillfällen med olika EU-tiggare på ett ostrukturerat och definitivt ej statistiskt säkerställt sätt.

Som Håkan Boström, GP, skrev: ”Det forskarna hade gjort var att fråga tiggarna själva om tiggeriet – samt betalat dem för att fylla i enkäter. Den som kan det minsta om samhällsvetenskaplig metod förstår att denna ’forskning’ egentligen bara kan svara på hur de tiggande själva vill framställa sin situation.”.

FAFO’s rapport ska tas med en stor nypa salt

Det är den största studien i sitt slag och ger oss en god bild av hur verkligheten ser ut (och som bör vara obligatorisk läsning för den som vill ge sig in i tiggeridebatten).

Red’s kom:
I motsats till Marika Markovits så har jag läst hela undersökningen. Alla som läser denna undersökning ser hur enormt många brister undersökningen har. Några av felen och bristerna i undersökningen har jag kort tagit upp här;
Här avslöjas bluffen i Fafo’s undersökning om EU-migranter

FAFO’s RAPPORT GER INGEN BILD AV VERKLIGHETEN
Som jag förutspådde skulle FAFO’s bluff-undersökning utnyttjas av vänsterextremister. Den vänsterstyrda undersökningen gav i stora delar den bild beställaren och de fyra forskarna ville att vi skulle ha, inte hur verkligheten ser ut.

I sak bekräftar FAFO-undersökningen bara vad vi redan visste. Dvs att nästan alla EU-tiggare som kommer till Sverige saknar utbildning, yrkeskunskaper och yrkeserfarenhet samt att EU-tiggare är en orimlig belastning för det svenska samhället, samt att alla åtgärder som görs i Sverige för EU-tiggare är missriktade.

Bekräftar FAFO att kriminellt organiserat tiggeri inte existerar?

Rapporten bekräftar Stadsmissionens bild av en organisering som i princip uteslutande består av informella samarbeten mellan olika grupper av människor som redan känner varandra. Till största delen kan man härröra dessa från tre specifika regioner i de östra delarna av Rumänien: Tulcea, Neamt och Iasi.

Red’s kom:
FAFO-rapporten bekräftar absolut ingenting i denna fråga, som på intet sätt är avgörande för något. Vi vet alla att de som utnyttjas kriminellt sällan berättar om detta. Av naturliga skäl.

Naturligt att det finns få rättsligt prövade fall av människohandel

Endast några enstaka fall finns rättsligt prövade där människor utnyttjats.

Red’s kom:
Ja, det finns bara ett fåtal rättsligt prövade fall i Sverige av människohandel. Det säger ingenting om någonting. Att få fall prövas av utnyttjande av EU-tiggare är självklart eftersom det är något som med dagens regelverk och otillräckliga insatser är i det närmaste omöjligt att komma tillrätta med.

Bevisen för kriminellt organiserat tiggeri är överväldigande

Det finns inga belägg för en organiserad form av kriminalitet bakom.

Red’s kom:
Det finns många belägg för organiserat utnyttjande av EU-tiggare i Sverige såväl som i andra länder. En del av dessa har jag tagit upp i denna blogg, t ex;
EU-migranter tvingas av kriminella landsmän att tigga i Östergötland

19 kommuner med EU-migranter som tvingas att tigga – Kalla Fakta avslöjar

Människohandel med tiggare i Sverige bekräftat… igen

Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Bråk mellan tiggare i Södertälje om tiggarplatser – Tiggarboss och människohandel

Vill EU-tiggare slippa tigga?

Vad som också är värt att notera är att i princip alla som intervjuats i studien uppger att de hellre hade haft ett vanligt avlönat jobb än att behöva ägna sig åt tiggeri om de hade haft möjligheter.

Red’s kom:
1. Ja, vem skulle svara annat? Det är som att fråga; ”Skulle du hellre vilja bli försörjd av Sverige än att tigga?”.
2. För de EU-tiggare som verkligen menade att de ville ha ett jobb är bisatsen ”om de hade haft möjligheter” högst relevant. Problemet är att dessa möjligheter till arbete saknas i Sverige för alla de romer som saknar utbildning, yrkeserfarenheter och språkkunskaper i annat än det romska språket.

De flesta uppger att de tycker det är förnedrande att behöva tigga, men ser inga andra alternativ på grund av avsaknad av försörjning och en dräglig tillvaro i hemlandet.

Red’s kom:
Ja, det är givet att man föredrar att tigga i Sverige och tjäna skattebefriade pengar till en nivå som är högre än för Rumäniens högavlönade arbetare som verkligen utför ett riktigt arbete.

Självklart svarar ”de flesta” EU-tiggare att de tycker att det är förnedrande att tigga oavsett om de tycker det eller ej. På vilket sätt skulle detta vara relevant för vad?

EU-tiggare saknar möjlighet att inkorporeras i det svenska samhället

Det är alltså människor som inte vill annat än att slippa tigga om de kunde. Men tyvärr finns inte den möjligheten.

Red’s kom:
Tyvärr finns inte den möjligheten i Sverige. Lite realistiskt tänkande i resonemangen är nog aldrig fel

Om EU-tiggarnas inkomster vet vi bara att det är lönsamt

Vad ger då det här tiggandet för inkomster? Varför besvärar sig människor med att åka hela vägen till Sverige för att sitta dagarna i ända och tigga, om det inte finns en hel del pengar att hämta?

130 kronor per dag. Det är vad man i genomsnitt tjänar på att tigga på våra gator i dag. Då är även pantning av burkar (en vanligt förekommande sysselsättning vid sidan om tiggandet) inräknat. Om vi gör antagandet att en arbetsdag är 8 timmar (många tillbringar betydligt längre tid än så på gatorna) blir det en timlön på cirka 16 kronor.

Red’s kom:
Marika Markovits personliga gissning ger ca 4000 kr/månad, vilket motsvarar en hög månadslön i Rumänien för en välutbildad person som utför ett riktigt och meningsfullt arbete och bidrar till välfärden i Rumänien, i motsats till EU-tiggare.

Vi kan sluta med dessa vilda spekulationer om hur mycket EU-tiggare tjänar.

Enligt Ulrika Falk, verksamhetsansvarig för EU-migranter på Göteborgs räddningsmission, tjänar en EU-tiggare ca 90 000 kr/månad;
Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Ulrika Falks påstående är naturligtvis inte sannolikt, men det visar att det bara blir tramsigt att ge sig in i diskussioner om hur mycket EU-tiggare drar in. Vi kan bara konstatera att det är lönsamt för EU-tiggare att tigga i Sverige, förutom alla övriga förmåner de får som inte ens svenska medborgare får.

Att förbjuda tiggeri är inte att kriminalisera utsatta

Vi ska inte kriminalisera människor som befinner sig i nöd.

Red’s kom:
Jag tror alla tycker att ingen ska kriminaliseras bara för att denne befinner sig i nöd. Det är det heller ingen som sagt. Däremot ska Sverige inte acceptera att romer lever under sina egna regelverk och aldrig straffas för de lagbrott de begår.

Vi ska fortsätta hjälpa utsatta, men inte fortsätta på fel väg

Vi ska fortsätta att hjälpa dem.

Red’s kom:
Självklart, och det finns inget land i världen som gör detta mer än Sverige. Tyvärr försämrar religiösa organisationer som stadsmissionen och andra okunniga vänsterextremistiska organisationer möjligheterna för EU-tiggarna att komma på fötter. Och detta till en stor kostnad för svenska medborgare, med insatser som bara befäster EU-tiggarnas utsatthet.

Hetsjakt och pöbelmentalitet mot sanningssägarna

Det är en hetsjakt som pågår och som allt mer börjar ta formen av en pöbelmentalitet.

Red’s kom:
Att säga sanningen är inte en hetsjakt. Däremot är det en omfattande hetsjakt – med pöbelmentalitet – mot dem med sakliga argument, som bara får meningslösa känsloargument i respons på fakta och verklighet.

Stockholms Stadsmission står för hetsjakt och pöbelmentalitet

Det är något som vi på Stockholms Stadsmission anser inte hör hemma i Sverige.

Red’s kom:
Ändå står stadsmissionen i fronten för dem som bedriver hetsjakten och pöbelmentaliteten.

Det är bättre om vi förhåller oss till verkligheten som den ser ut och för resonemang utifrån fakta istället för att göra som bl a Stockholms Stadsmission.

Sverige följer internationella mänskliga rättigheter mer än andra länder

Vi får också påminna oss om att vi har antagit ett antal internationella åtaganden till stöd för de mänskliga rättigheterna samt etniska minoriteters rättigheter.

Red’s kom:
Få länder i världen – om ens något – följer de mänskliga rättigheterna mer än Sverige, mer för andra medborgare än svenska. Men det är inte en mänsklig rättighet att välfärdsturista till Sverige och fritt bryta mot landets lagar utan att riskera vare sig böter eller någon form av straff, inte ens en tillsägelse.

Inget står över Svea rikes lag

Åtaganden som står över svensk lag och som tillkommit för att säkerställa människors grundläggande rättigheter till en dräglig och human tillvaro.

Red’s kom:
Nej, svensk lag gäller. Det finns inga mänskliga rättigheter som står över svensk lag. Det finns nämligen ingen svensk lag som står i konflikt med de mänskliga rättigheterna.

Världens medborgare har inte ”grundläggande rättigheter till en dräglig och human tillvaro” i Sverige på svenska skattebetalares bekostnad!

Svenska medborgares rätt till en dräglig och human tillvaro kan inte bortses från till förmån för andra länders medborgare som bara drar nytta av välfärden i Sverige utan att tillföra något.

Hur vi ser på EU-tiggare saknar relevans

Det viktiga är att vi fortsätter att se de människor som möter oss på våra gator som individer som har fattat rationella beslut om att komma hit i försök att försörja sina familjer.

Red’s kom:
Självklart ska vi se EU-tiggare som individer oavsett om deras beslut att tigga i Sverige är rationella eller ej. Men det saknar helt relevans för frågor som t ex tiggeriförbud.

Att ge tiggare pengar ökar bara på problemen för alla parter

För dig som redan i dag sträcker ut en hjälpande hand – fortsätt med det!

Red’s kom:
Om du vill att t ex;
1. Sveriges välfärd ska fortsätta att försämras,
2. Brottsligheten i Sverige ska fortsätta öka,
3. EU-tiggares situation ska fortsätta att försämras,
ska du ge tiggarna pengar. Annars inte.

Se bl a;
Ge inte pengar till tiggare, säger hjälporganisationen Liv och ljus!

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Gav tiggare pengar, bestals på plånbok

FAFO visar inte att du stödjer fattiga genom att ge pengar i koppen

Forskningsrapporten visar att du stödjer individer i fattigdom, inte organiserad brottslighet.

Red’s kom:
Det är något som FAFO’s forskningsrapport med 100 % säkerhet inte visar. Men det förutsätter att man – som jag – läser rapporten, för att förstå detta.

Syftet med tiggeriförbud är inte att dölja utsatthet och fattigdom

Ett tiggeriförbud syftar till en enda sak – att dölja utsattheten och fattigdomen.

Red’s kom:
Ett tiggeriförbud – så som andra länder i EU har – syftar endast till två saker;
1. Att ge EU-tiggare förutsättningar att komma ur sin fattigdom.
2. Att värna om svenska medborgare och Sveriges miljö.

EU-tiggare minskar vår vilja att hjälpa

Vår erfarenhet är att det är när fattigdom och utsatthet är synlig som människor engageras.
Allmänheten mobiliseras och påverkar politiker i Sverige, i Rumänien och på EU-nivå.

Red’s kom:
Så var det kanske en gång i tiden. I den extrema form som dessa mänskliga reklampelare för fattigdom är i Sverige så har det enbart motsatt effekt. Svenska folket blir bara allt mer motvilliga att hjälpa nödställda i andra EU-länder.

Marika Markovits låter sig luras av S+MP-regeringens ”samarbetsavtal” med Rumänien

Resultatet av den påverkan är redan synlig i det avtal Sverige och Rumänien tecknat, samt i de ökade insatser för romer som nu sker i Rumänien.

Red’s kom:
Nej, S+MP-regeringens meningslösa samarbetsavtal med Rumänien är inte resultatet av EU-tiggarnas synlighet, utan av det svenska folkets samlade ilska över S+MP-regeringens handlingsförlamning och rädsla att ta tag i problemen.

Alla är inte lika lättlurade som Marika Markovits, Stockholms Stadsmission. Vi som är mer insatta och dessutom har förmågan att läsa mellan raderna vet att S+MP-regeringens samarbetsavtal var en historiskt stor bluff. Så länge svenska medborgare så lätt låter sig luras av politiker kommer vi aldrig att komma på rätt spår;
Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!

Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!

Sverige skriver historia om politikers   handlingsförlamning och försök att manipulera

Vi skriver just nu ny historia för Europas romer – ett tiggeriförbud tilltalar enbart den som inte vill skapa förändring!

Red’s kom:
Det skrivs endast historia om hur illa Sverige fungerar och hur öppet och ogenerat politiker, likt psykopater, kan ljuga medborgarna rakt upp i ansiktet.

Ett tiggeriförbud tilltalar alla som vill skapa en förbättring.

Marika Markovits debattartikel sträcker sig bortom okunskap. Hon försöker medvetet manipulera svenska folket med osakliga, felaktiga och irrelevanta påståenden/känsloargument. Om syftet med detta är att värna om sitt egen inkomst eller om det är något annat kan man fråga sig. Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-08-01
Se även bl a;
Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Varför inte förbjuda tiggeri?

Tiggare utan identitet

Medierna fokuserar på enskilda tiggares utsatta situation. Vad vet vi då om tiggarna?
Är namn och identitetsuppgifter alls kända för myndighetsföreträdare eller andra som har kontakt med dem? Har de någon som företräder dem i förhållande till svenska myndigheter? Finns organisation eller samverkan mellan grupperna? Finns regler eller andra maktstrukturer?

Red’s kom:
Vi har ett stort antal identitetslösa tiggande EU-migranter i Sverige, och antalet kommer bara att växa – precis som samhällsproblemen – om man inte med kraft begränsar strömmen  av tiggare till Sverige (som nu verkar ha blivit många av romernas favoritland i Europa).

Svenska politikers feghet och rädsla för grundlösa anklagelser om antiziganism och rasism skadar Sverige.

Att dessa EU-migranter också är okända och oregistrerade skapar fler problem, inte minst när det används som svepskäl för att låta EU-migranterna obehindrat begå brottsliga handlingar, som att ockupera allmän och privat mark.

Några argument för ett förbud mot tiggeri

Tiggeri må tillfälligt ge livets nödtorft, men kan aldrig leda till välstånd. Tiggarna är beroende av vår välvilja, de vistas i landet utan förankring i samhället, långt från barn och anförvanter. Deras ohälsosamma leverne medför betydande risker för sjukdom och olycksfall. De kan när de tigger inte förkovra sig för egen försörjning på annat sätt här eller i hemlandet.

Att de i Sverige ska tigga för sin försörjning kan inte tillåtas bli långsiktigt vedertaget.

Eftersom tiggarna får en bättre utkomst av tiggeri än av de sätt som sägs alternativt stå till buds i hemlandet, måste ett uttryckligt, effektivt förbud mot tiggeri i Sverige införas genom ny lagstiftning. Åtgärder för att kortsiktigt underlätta tiggarnas svåra livsföring må av humanitära skäl vara mycket angelägna, men de kan aldrig ge en långsiktig lösning av tiggarnas situation.

Red’s kom:
Få vågar säga detta, men romernas ohälsosamma leverne inte bara ökar risken för sjukdom och olycksfall bland dem själva. Det skapar också en uppenbar sanitär olägenhet som riskerar att leda till att sjukdomar sprids även bland svenska medborgare.

Kortsiktiga åtgärder försämrar tiggarnas situation

Ett förbud mot tiggeri i Sverige försämrar genast tiggarnas ekonomiska situation. Det kan framstå som grymt. Det är då viktigt att skilja kortsiktiga åtgärder, som inte i grunden förändrar tiggarnas situation, mot långsiktiga åtgärder som förändrar villkoren för dem och deras barn.

Här måste social ingenjörskonst användas. Ett förbud mot tiggeri kombineras med insatser för tiggarnas välfärd i deras hemmiljö.

Red’s kom:
När politiker tillfrågas om de vill förbjuda tiggeri vågar de inte svara annat än att de inte vill detta. Trots att denna åsikt går emot folkviljan. All offentlig makt utgår från folket står det i grundlagen. Men verkligheten är en helt annan.

När politiker tillfrågas om varför de inte vill se ett förbud mot tiggeri så gör de som Stefan Löfven och kastar irrelevanta floskler i ansiktet på oss, t ex; ”Man kan inte förbjuda fattigdom”. Detta trots att så länge ett förbud mot tiggeri inte finns så vidmakthåller man bara tiggarnas fattigdom.

Inte blir det bättre av att EU-migranterna som tigger inte uppfyller kravet på EU:s fria rörlighet. Sverige skulle kunnat utvisa tiggarna från landet även utan ett förbud mot tiggeri. Men det förutsätter politiker som det är lite stake i och en polismyndighet som inte skyr denna uppgift.

Långsiktiga åtgärder enda lösningen

Mats Holmerson (jurist) och Bo Krantz (företagsekonom) skriver;
Vi föreslår att till exempel yrkesskolor under svenskt huvudmannaskap etableras med inriktning mot utbildning som leder till kvalificerat yrkesarbete inom byggande, installations- och anläggningsverksamhet, fastighetsunderhåll, trädgårdsskötsel och liknande. Sådana yrkeskunskaper, med stark efterfrågan även i framtiden, ger dessa grupper tillräcklig kompetens för arbete i hemlandet och i Europa i övrigt liksom för förbättring av det egna boendet.

Red’s kom:
Det är bra förslag, men ska bekostas av EU-pengar och inte av ett enskilt land inom EU. Sverige kan inte ensamt ta ansvar för fattigdomen inom EU.

Statens – inte kommunens – uppgift

Ett förbud mot tiggeri i Sverige i kombination med välfärdsinsatser i hemländerna är en statlig uppgift. Endast staten har sådan ställning i förhållande till främmande makt att resultat kan uppnås. Av svenska kommuner kan inte krävas annat än tillfälligt humanitärt arbete.

Red’s kom:
De åtgärder som kommunerna i landet vidtar – dagcenter, nattcafé, härbärgen, etc -, är inte förenliga med den kommunala verksamheten. Med vilken rätt använder kommunerna skattebetalarnas pengar för detta? Kommunerna får inte idka välgörenhet för andra länders medborgare på detta sätt. Det enda kommunen är behörig att bekosta är akuthjälp. Kan EU-migranten sedan inte försörja sig utan stöd av det svenska samhället så är det en biljett hem inom max 3-5 dagar som gäller. Den för alla parter bästa lösningen, om än inte optimal i sig.

Finns inte förbud redan mot tiggeri i Sverige?

I Stockholms lokala ordningsföreskrifter föreskrivs att insamling av pengar utan samband med tillståndspliktig allmän sammankomst, liksom tillfällig försäljning, kräver tillstånd av polisen. Föreskrifterna anger inte vilka skäl som sådana tillstånd kräver. Det kan inte antas att tillstånd ges för den som vill att tigga för sitt uppehälle. Föreskrifterna är bötessanktionerade.

Polisen i Stockholms län har på fråga svarat att inga personer som man kan anta faller under begreppet tiggare har sökt tillstånd för penninginsamling. Vanligen söks tillstånd av organisationer.

Red’s kom:
Samma regelverk gäller nog i de flesta städer i Sverige. Tiggeri utan tillstånd är förbjudet, men man har valt att se mellan fingrarna pga ”humanitära skäl” men mest pga lathet och rädsla för kritik.

För den kommun som så velat hade det varit enkelt att styra upp problemen genom att helt enkelt upprätthålla gällande regelverk.

För varje dag som passerar utan;

 1. ett nationellt förbud mot tiggeri som i andra länder, och/eller
 2. upprätthållande av regelverket att tiggeri kräver tillstånd (som ska vara restriktivt), och/eller
 3. utvisning ur landet pga att EU-migranten saknar laglig rätt att vistas i landet

så förvärras situationen för såväl tiggarna som det svenska samhället och problemen blir allt svårare att lösa.
Ett nationellt tiggeriförbud kan införas inom 6 månader om viljan finns (vilket den gör bland folket, men inte bland politikerna), men de två övriga alternativen kan införas redan denna dag.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-04-04
Se även bl a;
Är tillståndsplikt för att tigga samma som tiggeriförbud för EU-migranter?


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Varför är decemberöverenskommelsen odemokratisk?

Den 27/12 2014 ställs nyvalet in efter en muntlig, och diffust presenterad, överenskommelse mellan vänsterblocket och högerblocket.

Oppositionen drar sig tillbaka

Det odemokratiska i decemberöverenskommelsen ligger i att man diskuterat fram en lösning där en minoritet av partierna (och därmed en minoritet av väljarna) styr ostört istället för en överenskommelse i politiska sakfrågor. Det är samarbete i sak som behövs inte samarbete i hur man bäst uppnår en diktatur.

Väljarna marginaliseras och får inte säga sin mening

Det odemokratiska ligger också i att man vill förbigå väljarna och deras åsikter och frånta medborgarna sin möjlighet att rösta fram den lösning som de anser är bäst för Sverige baserat på aktuell situation. Några få personer (6 stycken) har alltså fråntagit väljarna sina demokratiska möjligheter… i alla fall fram till nästa val, när denna maktfullkomlighet kan visa sig ödesdiger.

Det politiska etablissemanget har satt sig över folkviljan.

Decemberöverenskommelsen

Överenskommelsen från den 27 december 2014 framstår som ett hafsverk och skulle behöva förtydligas. T ex är glidningen mellan de två begreppen ”partikonstellation” och ”regering” olycklig.

Det ska noteras att överenskommelsen saknar formell status. Den är inte lag och därmed inte heller bindande. Varje riksdagsledamot äger sin egen röst.
Den 27/12 2014 beslutade socialdemokraterna att ställa in nyvalet där medborgarna skulle få säga sin mening

Se även bl a;
Slutresultat i riksdagsvalet 2018


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Minska kostnaden för flyktingmottagandet föreslås av KD

Lägre bidrag, tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta och snabbare handläggning av flyktingar som sannolikt kan ges ett avslag. Det är Kristdemokraternas (Göran Hägglund, partiordförande) förslag för att minska Sveriges kostnader när det gäller flyktingmottagandet och minska antalet personer som ges permanenta uppehållstillstånd utan att ha skaffat sig en egen försörjning.

Vi måste lyssna till människors oro och ta oss an de utmaningar som en kraftigt ökad invandring för med sig. Med
• lägre bidrag,
• tillfälliga uppehållstillstånd och
• snabbare avslagsprocess för säkra länder
kan vi minska kostnaderna utan att inskränka asylrätten, skriver Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.

Jag har varit arg och sorgsen denna höst. Över att vi blivit ett land där ingen diskuterar hur vi ska lösa samhällsproblem för att alla är upptagna med att klistra etiketter på varandra. Över att vi inte ser vilka som får betala priset för vår underlåtenhet att göra politiken bättre.

För de som betalar priset är dagens nyanlända som fastnar i långvarigt socialt och ekonomiskt utanförskap.

En integrationspolitik som inte fungerar undergräver migrationspolitikens legitimitet.

Är Sverige vaccinerat mot en sådan utveckling? Kan inte det som händer i våra grannländer också hända här? Är det självklart att vi aldrig kommer att se riksdagsbeslut om inskränkningar i asylrätten?

Är de onda, de som röstar och mejlar och pratar? Nej, jag tror att många är högst vanliga och anständiga medborgare. De är oroliga. De tycker inte att politiken ger svar på de samhällsproblem som de möter i sin vardag.

Det finns inget vaccin. Men det finns ett val att göra. Vi kan fortsätta med handfallenhet och etiketter. Eller så kan vi lyssna till människors oro och ta oss an de utmaningar som en kraftigt ökad invandring för med sig.

De bättre svaren behöver handla om kostnaderna för mottagandet. Det är ett självändamål att ha en human migrationspolitik. Men det är inte ett självändamål att politiken ska kosta så mycket som möjligt. De bättre svaren behöver också handla om hur fler nyanlända snabbare ska få arbete.

Följande förslag bedöms både sänka kostnaderna och öka chanserna till jobb:

1. Lägre bidrag (etableringsersättning) och ett nytt etableringsavdrag.
Etableringsersättning
Om bidragen är för höga och möjliga arbetsinkomster för låga kommer det att bli mindre arbete utfört. Möjligheten att sänka nyanländas etableringsersättning något bör därför prövas.

Not.
Det rör sig om en ungefärlig sänkning från 300 kronor per dag till 275 kr/dag.
Att stärka människors drivkrafter är bra. Men att höfta fram hur det ska gå till är inte lika bra. Hur har Hägglund kommit fram till att 25 kronor är en lämplig sänkning?

Etableringsavdrag
Vi föreslår också ett nytt etableringsavdrag som innebär att en nyanländ under sina första fem år i Sverige sammanlagt kan tjäna upp till en halv miljon kronor, motsvarande 100.000 kronor per år, utan att betala inkomstskatt.
Även jobb till lägsta avtalade lönenivå blir mer lönsamma eftersom den nyanlända kompenseras med lägre skatt.

Not.
Det är underligt att förslagen påstås syfta till att sänka kostnaderna för mottagandet, eftersom sänkt etableringsersättning kommer att röra sig om småpengar, till skillnad från fem års skattesubventioner.
Det är ingen kortsiktig kostnadsbesparing.

Utöver en positiv särbehandling av nyanlända är frågan om;
• Etableringsavdrag kan ges i kombination med andra bidrag och i så fall vilka, under vilka förutsättningar?
• Etableringsavdrag kan ges för vad som helst, t ex för att starta upp mini-matbutiker och kiosker som finns i ett enormt överflöd och som oftast går i konkurs ett-två år efter att bidragen upphör.

DISKRIMINERING AV SVENSKAR I SVERIGE !!!

Etableringsavdraget är en klar diskriminering av svenskar och minskar svenskars möjlighet att få ett arbete på en redan svår arbetsmarknad.
Varför, i rättvisans namn, ska de som belastar samhället med högst kostnader få förmåner som inte svenskar har och som ger invandrare företräde till arbete?

Det är INTE bara incitament för att arbeta som behövs. Det är inte vatten värt om det ändå inte finns några arbeten!!!

Politikerna måste svara på frågan hur flyktingar och anhöriginvandrarare ska kunna få arbeten utan att svenskar trängs undan och diskrimineras.

2. Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren.
Den som beviljas asyl i Sverige bör som huvudregel ges ett uppehållstillstånd som gäller i tre år i stället för att, som i dag, få ett permanent uppehållstillstånd. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som under de första tre åren har etablerat sig på arbetsmarknaden ges ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte skulle kvarstå. Förslaget stärker incitamenten till etablering eftersom eget arbete säkrar rätten att stanna i Sverige

Not.
Det innebär att invandrare kan köpa sig ett anställningskontrakt för att få permanent uppehållstillstånd.

Förslaget kan också påverka hur många som söker asyl just i vårt land. Att Sverige i dag, till skillnad från andra EU-länder, som huvudregel ger permanenta uppehållstillstånd kan göra att fler söker asyl här i stället för i andra EU-länder. En jämnare fördelning kan minska Sveriges kostnader och underlätta etableringen för de som kommer hit. Sannolikt kommer förslaget att ha begränsad effekt på antalet asylansökningar, men om det kan bidra till en något jämnare ansvarsfördelning inom EU så är det välkommet.

ANHÖRIGINVANDRING

Eftersom en minskad användning av permanenta uppehållstillstånd skulle försvaga rätten till familjeåterförening bör den som beviljats uppehållstillstånd för tre år ges rätt att återförenas i Sverige med sin make/maka och barn under 18 år.

3. Säkra länder.
Ett allvarligt hinder för snabb integration är de långa väntetiderna hos Migrationsverket. Varje asylansökan ska granskas individuellt med bevarad rättssäkerhet, men Migrationsverket bör snabbare behandla ansökningarna från länder som kan betecknas som säkra, från vilka nästan alla ansökningar avslås.

Nästa år beräknas 8.000 ansökningar, framför allt ifrån västra Balkan vara uppenbart ogrundade, vilket gör att bara ett par procent beviljas.

Not.
Göran Hägglund hävdar att handläggningstiderna för asylsökande från länder som anses säkra kan halveras. Vad grundar han det på?

Göran Hägglunds förslag kommer knappast ha någon märkbar påverkan på flyktingströmmen. Ändå gick Rädda Barnen snabbt ut och protesterade med anledning av att Hägglunds förslag skulle försvåra för fattiga barn.
Det visar hur politikerna låtit invandringsfrågan infekteras till den grad att det idag är nästintill omöjligt att kunna föra en saklig diskussion om invandringen.

Om Sveriges intresse ska tas tillvara på det minsta sätt är det nog nödvändigt att köra över den markant lilla minoritet som inte ens vill diskutera hur Sverige skulle på minsta sätt närma sig hur det fungerar i alla andra Europeiska länder, inte minst våra nordiska grannländer.

I UNT 2015-03-17 ger två kommunpolitiker från KD (Sigtuna) sin syn på saken.
De instämmer i att asylsökande ska ges tillfälliga uppehållstillstånd i tre år innan det sker en ny prövning, och att asylansökningar från länder som kan betraktas som säkra ska behandlas snabbare. De tror att detta ger snabbare vägar till jobb, vilket är avgörande för integrationen.

De tillägger att Migrationsverket och andra aktörer ska kunna bygga modulbostäder i stället för att som i dag betala överpriser till oseriösa uthyrare. De tror att om fler väljer att bo i Migrationsverkets boende så minskas trångboddheten, och att det snabbt skulle leda till en bättre fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna.

Red’s kom:
Modulbostäder har föreslagits av andra partier, och det är tråkigt om Sverige ska vara delaktig i att bygga upp kåkstäder, utöver de romska kåkstäder som sprider sig över landet.

Det framgår inte vad de menar med att asylsökande ska ”välja” Migrationsverkets boende, liksom varför det skulle minska trångboddheten samt varför det skulle leda till en bättre fördelning av flyktingar mellan kommunerna.

De förslår dessutom att nyanlända ska betala lägre skatt under ”en övergångsperiod” samtidigt som etableringsersättningen sänks.

Red’s kom:
Det ena ska ta ut det andra, och vad det skulle tillföra kan man fråga sig.

Som vanligt saknas förslag på konkreta lösningar. Så länge det inte finns jobb så kan man hålla på och strukturera om hur mycket man vill, men det kommer ändå inte att leda till några förbättringar på något sätt. Enbart försämringar i takt med en ökande flyktingström, och integrationen kommer bara bli allt sämre.

För till syvende och sist så är det endast riktiga jobb och riktiga bostäder (inte kåkstäder) som kan lösa problemen, där inte svenska medborgare diskrimineras samt slås ut och där välfärden inte försämras ytterligare.

Not. År 2014 sökte över 80 000 människor asyl i Sverige.

REAKTIONER FRÅN ÖVRIGA PARTIER

Som alltid när det presenteras förslag som hanterar invandringen och integrationen, följdes publiceringen av beskyllningar och etiketter. En SD-flört” var mångas (läs: vänsterblockets) lika förutsägbara som tröttsamma dom.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna välkomnar Kristdemokraternas förslag att skärpa reglerna för att minska kostnaderna för asyl- och flyktinginvandring.
Men i realiteten tror partiet inte det kommer leda till några kostnadsbesparingar eller minskad flyktingtillströmning.
SD tycker att förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd i tre år är en för kort tid och ogillar förslaget att införa olika skatt för svenskar och invandrare.
Om man skattebefriar nyanlända kan det göra Sverige än mer attraktivt och nettoeffekten kan bli väldigt liten eller till och med noll.

Miljöpartiet

Vice statsminister Åsa Romson (MP) riktar däremot hård kritik mot Kristdemokraterna.
Miljöpartiet slöt under förra mandatperioden den migrationspolitiska överenskommelsen med de fyra borgerliga partierna, bland andra KD.
Det är fel signal att skicka att invandrare och flyktingar som kommer till Sverige huvudsakligen är en kostnad.
Hon anser att det kan finnas problem med att förena KD-förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd med den migrationspolitiska överenskommelsen som även Socialdemokraterna anslutit sig till.

Jag tycker det är en mycket problematisk ton i utspelet. Det utmålar flyktingar som kostnader (…) Det drabbar de människor som flyr”, sade Maria Ferm (MP).

Not.
Den som inte ser att en oförändrad integrationspolitik påverkar precis samma grupp människor på ett förödande sätt ser bara halva bilden. Att inte se kostnader som en del av flyktingsproblematiken är att stoppa huvudet i sanden!
Problemet med svensk integrationspolitik är inte främst vad som sägs eller hur, vad Hägglunds kritiker än må hävda. Det är snarare vad som inte sagts och gjorts, integrationsdebatten har länge lidit brist på såväl energi som debattörer. Och det är där – bland konkret politik, inte i etiketträsket – som fokus bör ligga framöver.

Folkpartiet

FP-ledaren Jan Björklund välkomnar att Kristdemokraterna startar en diskussion om flykting- och integrationspolitiken.
Vi har en egen pågående diskussion om de här frågorna. Däremot vill jag inte ta ställning till de konkreta förslagen från KD. Men jag vill heller inte utesluta något av förslagen, säger Jan Björklund.
Vi ser samma utmaningar. Under kommande åren går prognoserna för antalet flyktingar som kan komma till Sverige upp väldigt kraftigt.

Centerpartiet

Även Centerpartiet (som själva inte har ett enda konkret förslag) är positivt till KD:s integrationspolitiska förslag.
Vi välkomnar att Kristdemokraterna ser behovet av att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Däremot är det för tidigt att ta ställning till de konkreta förslagen, säger Johanna Jönsson, Centerpartiets integrationspolitiska talesperson.
Det akuta problemet just nu är att finna praktiska lösningar på mottagandet av nyanlända i kommunerna. Bristen på bostäder är ett sådant problem. Vi studerar de här frågorna nu och avser återkomma med förslag på området inom en snar framtid.

Språktest?

KD gör nu upp med regeringen Reinfeldts integrationspolitik. Det är ett paradigmskifte, där skillnaderna mellan partierna åter ökar om invandringspolitiken. Räkna med att fler borgerliga partier följer efter.

Nu vill KD också med hjälp av morot (sänkt skatt och möjlighet till permanent uppehållstillstånd) och piska (lägre bidrag) förmå de nyanlända att anstränga sig hårdare för att få jobb.
Synsättet påminner om Alliansens arbetslinje och jobbskatteavdraget, men är kontroversiellt eftersom det skapar en skatteklyfta mellan de som just kommit och de som bott längre i Sverige.

Den erfarne Hägglund minns säkert valrörelsen 2002, när Folkpartiet gick upp 4,1 procentenheter genom ett förslag om språktest.

Jag tar också avstånd från Miljöpartiets i stora delar mycket naiva migrationspolitik som jag tyvärr tycker har påverkat Alliansens politik alltför mycket de senaste åren”, skrev riksdagsledamot Jan Ericson (M) på sin blogg.

Räkna med att fler borgerliga partier följer efter

Se även bl a:
Regeringens plan för reformering av nyanländas etablering
Regeringens utspel om invandring kritiseras hårt
Socialdemokraternas plan för flyktingar
Regeringens hemliga asylgrupp

Åtgärder som krävs för Sveriges invandringspolitik

Centerpartiets integrationspolitik
Centerns liberala invandringspolitik förpliktigar
Centerpartiet vill omvandla alla asylsökande till arbetskraft

Folkpartiets nya villkor för invandrare
Folkpartiet: Kommuner vill sätta tak för invandring

Alliansen: Ingen ändring i invandringspolitiken

Moderaterna ändrar sig om migration

Integrationsförslag som inte löser problemen

Av Riksdagspartierna så har Moderaterna och Vänsterpartiet ännu inte med ett ord presenterat sin syn på hur flyktingpolitik, invandringspolitik, och integrationspolitik ska utformas.

Aftonbladets hat mot alla som inte tycker som dem

Aftonbladet har – om än temporärt – hittat någon annan än SD att kasta glåpord över, nämligen Annie Lööf (C);
Hon verkar drivas av ett närmast messianskt sossehat, där Löfven ska störtas till varje pris. Mot folkviljan och med röststöd från Sverigedemokraterna om så krävs.
Lööf är David som möter Goliat. Hennes historiska uppgift att sätta stopp för extrema vänsterförslag som gratis mediciner till barn och mer pengar till järnvägsunderhåll.
Sossarna ska knäckas en gång för alla och om detta må ni berätta runt läger­eldarna i hundratals år framöver.
”.

Men naturligvis måste SD få sig en släng av sleven, samtidigt som Lööf kritiseras;
I rapporteringen är allt ljus på spel, rasistisk propaganda och regeringsfrågan. Det är inte så konstigt när vi har ett nyfascistiskt parti som tagit svensk politik som gisslan.”.

För Aftonbladet spelar det tydligen ingen roll vad experter och forskare säger, SD är ett fascistiskt parti, och därmed basta. Oavsett vad experterna kommit fram till.

Hur kan någon ta denna extrema tidning och dess galenskaper på något allvar överhuvudtaget?

Grön Ungdoms bristande kunskaper i grundläggande matematik

Magda Rasmusson, språkrör, Grön ungdom skriver i SvD (10/12) bl a;
I en representativ demokrati som Sverige behöver partier som inte har 50 procent samarbeta med andra för att få igenom politik. I höstens val röstade 13 procent på Sverigedemokraterna medan övriga röstade på partier som inte vill minska invandringen. Miljöpartiet och några till vill därtill stärka asylrätten så att fler får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Logiken i hennes resonemang lämnar mycket övrigt att önska.
Det är inte 87 % av Sverige som vill öka invandringen eller ens behålla den på nuvarande nivå.
Det är också fel att alla partier, utom SD, inte vill minska invandringen. Det är bara tre småpartier som proklamerat denna åsikt (V, C och MP som vill ha fri invandring utan att kunna förklara hur det skulle gå till).

Se dessutom händelseutvecklingen inom Moderaterna där t o m hälften av M-politikerna öppet säger att de vill göra åtstramningar i flyktingpolitiken. Då kan man bara ana hur många det är som i grunden tycker likadant, men som inte vågar uttrycka detta!

Magda Rasmusson visar med sina hatiska formuleringar mot SD att hon saknar relevanta argument, och därför inte kan göra annat än hänge sig åt osakliga och irrelevanta smutskastningar i samma anda som inte minst Stefan Löfven.

En stilla undran till Magda Ramussons synpunkter; Var på denna planet finns det ett land som har en demokrati som inte är representativ?

Är det en demokrati om en partistyrelse bestämmer mot folkets vilja?

Utanför ämnet kan man fråga sig om ett land kan kalla sig demokratiskt där inte folket styr utan där 50 % av partiernas representanter (vars åsikter och vilja dessutom normalt inte framgår) kan styra över 100% av medborgarna. De senaste händelserna i Sverige kan väl inte tydligare visa att det finns anledning till förändringar.

Ska politiker följa folkets vilja?

Endast 31 % av Sveriges befolkning tyckte år 2013 att det var ett dåligt förslag att minska flyktinginvandringen.

När frågan i stället är om det är ett bra förslag att öka flyktinginvandringen så är det endast 18 procent som tycker det är ett ”bra förslag”. Troligen nästan enbart från småpartierna, i huvudsak V- och MP-väljare, samt C-väljarna – där endast 16% av C-väljarna vill ta emot fler flyktingar, trots att partiledningen vill ha fri invandring.

Ingen öppenhet om kostnader & problem
Om politikerna vågat vara öppna med de kostnader och problem som inte bara flyktinginvandringen utan även den ännu mer omfattande anhöriginvandringen samt lågkvalificerad arbetskraftsinvandring innebär är det inte orimligt att tro att folket blivit ännu mer negativa till den gällande invandringspolitiken.