SVT’s vinklade version av S+MP-regeringens åtgärdspaket

Under rubriken ”Bekämpa utsatthet och tiggeri” skriver SVT (Lena Liljeborg) sin personliga version (med många felstavningar) av regeringens åtgärdspaket;

Linköpings politiker tycker att det viktigaste är att bekämpa fattigdomen i världen

Att förhindra fattigdom och istället hitta egenförsörjning för tiggarna i sitt hemland, tycker Linköpings majoritetspolitiker är det viktigaste i regeringens åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.
– Den viktigaste signalen för mig är att regeringen sagt att de slutit ett samarbetsavtal med Rumänien, säger Eva Lindh (S), kommunalråd Linköping med ansvar för välfärdsfrågorna.

Red’s kom:
För Linköpings lokala politiker är alltså de interna och lokala problemen mindre viktiga än de olösliga problemen med fattigdom i Europa/världen. Kanske dessa politiker borde ägna sig åt något annat om de inte är intresserade att verka, enligt deras lagstadgade skyldighet, för kommunens lokala invånare?

Begriper inte alla att Åsa Regnér & co la ut en rökridå med ett  s k samarbetsavtal – kliniskt rent från krav, uppföljning och strategier – mellan Rumänien och Sverige?
Detta samarbetsavtal kommer naturligtvis varken göra till eller från, inte ens på längre sikt.

Notera hur SVT Öst omformulerar ”Eva Lindh” till ”Linköpings majoritetspolitiker”. Alltså får en politiker med ansvar för välfärdsfrågor I KOMMUNEN representera majoriteten av politikerna i Linköping.

Praktisk att som ensam person kunna vara i majoritet.

I övrig vad innebär ”med ansvar för välfärdsfrågorna”? Är det bara en eufemism av ”med ansvar för EU-migranters välfärd”?

Regeringen ska inte ”hitta egenförsörjning

Regeringen vill också göra det förbjudet att tjäna pengar på någon annans tiggande.
– Att de jobbar för att förhindra att fler känner sig tvingade att åka iväg till andra länder för att tigga, tycker jag var den viktigaste saken som regeringen presenterade idag, säger Eva Lindh. – Det vill säga att förhindra fattigdom och istället hitta egenförsörjning i sitt hemland, säger Eva Lindh med ansvar för äldre-, social- och omsorgsfrågor.

Red’s kom:
Nej, att regeringen ska hitta egenförsörjning för fattiga i ”sitt hemland” är inte en del av S+MP-regeringens åtgärdspaket. Det har Eva Lindh hittat på själv.

Men eftersom denna felaktiga bild av sanningen låg i SVT’s intresse – där S+MP-regeringen hamnade i bättre ljus – så återgav SVT påståendet utan rättelse.

Vad är egentligen det LÅNGSIKTIGA målet?

Regeringens insatser syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri, med det långsiktiga målet att ingen ska behöva tigga i Sverige.

Red’s kom:
Jag tror alla med det minsta förnuft begriper att detta påstående om att ”det långsiktiga målet” att ”ingen ska behöva tigga i Sverige” bara är politikerretorik och en del av regeringens rökridå för att minska kritiken mot de två huvudförslagen.

Enklare avhysning från privat OCH KOMMUNAL mark

Det ska bli enklare att stoppa tillfälliga bosättningar och avhysa personer från privat mark, det vill säga tiggande EU-migranter eller vildcampare. Regeringen vill också göra det förbjudet att tjäna pengar på någon annas tiggande.

Red’s kom:
Det påstods också att det skulle bli enklare att avhysa EU-migranter från kommunal mark!

Utredare för olagliga bosättningar – deadline saknas

Regeringen tillsätter nu en utredare ska nu undersöka hur markägare lättare ska kunna få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar. Regeringen ska också utreda om det går att införa en lagstiftning liknande den som förbjuder koppleri.

Samarbetsavtal med Rumänien – ett spel för galleriet

Åsa Regnér pekade på att ansvaret för de tiggande EU-medborgarna ytterst ligger hos ursprungsländerna, framför allt Rumänien. Därför samarbetar svenska regeringen med företrädare för den rumänska regeringen.
– Vi har skrivit under ett avtal som fokuserar på barns och kvinnors rättigheter och på välfärdsutveckling. Det vi gör nu är att sätta ihop en arbetsgrupp från de båda länderna som ska träffas efter sommaren. Efter det kommer vi komma ut med en väldigt konkret handlingsplan, sade Åsa Regnér.

Red’s kom:
Återigen, detta samarbetsavtal kan vi redan idag konstatera att det inte kommer att ge några mätbara effekter (även om den bild som regeringen framgent presenterar naturligtvis kommer vara allena positiv).

SVT vinklar regeringens åtgärder

Åtgärdspaketets tre reformområden
• Ökad samverkan inom EU, särskilt med Rumänien och Bulgarien.
• Tydligare regler i Sverige
• Nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.
Åtgärdspaketet innehåller insatser för ökad samverkan inom EU och med Rumänien och Bulgarien, tydligare regler i Sverige och nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.

Red’s kom:
Vad gäller samverkan med Bulgarien så ingår det inte i de specificerade åtgärderna i regeringens åtgärdspaket med retorik.

Notera hur SVT’s Lena Liljeborg omformulerar de två huvudpunkterna i S+MP-regeringens åtgärdspaket;
• Förenkla avhysning av EU-migranter
• Stävja människohandel
till:
• ”Tydligare regler i Sverige

Följande är regeringens åtgärdspaket i sin helhet;
Tre reformområden:
• Ökad samverkan inom EU, särskilt med Rumänien och Bulgarien.
• Tydligare regler i Sverige
• Nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.

Åtgärder i paketet:
• Inom ramen för samarbetsavtalet med Rumänien fortsätta arbetet med välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet.
• Aktivt arbeta med frågan gentemot EU-kommissionen och driva på EU:s arbete med romsk inkludering.
• Stöd till Rumänien via sammanhållningsfonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.
• Regeringsuppdrag till Polisen om att föreslå åtgärder för att stoppa våld mot utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november.
Tilläggsdirektiv till människohandelsutredningen om det straffrättsliga skyddet mot exploatering av utsatta personer som kommit till Sverige.
Bättre hantering av olovliga bosättningar på allmän och privat mark. En utredare ska analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras.
• Bättre samarbete och återkommande möten med de civilsamhällesorganisationer som arbetar med utsatta EU-medborgare.

Det återstår att se hur många – om ens någon – av dessa extremt luddigt formulerade punkter – utan angivna mål och utan tidsperspektiv för färdigställande – som kommer att leda till något konkret, och hur bra det i så fall blir. Hys inga större förhoppningar.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-06-24
Se även bl a;
Expo ljuger om EU-migranter, statlig media hakar på


Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter


Den galna professorn: Ogillar avhysningar av EU-migranters olagliga bosättningar

Den galna professorn #2: Rasism att inte låta EU-migranter ockupera svensk mark

Susanne Nyström: Skattebetalarnas ansvar att finansiera boende för EU-migranter

Susanne Sjöstedt: Morgan Johansson spårade ur om romerna


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

I Linköping får EU-migranter gratis husrum och mat.

2,5 miljoner kr/år från kommunen med Stadsmissionen som bulvan för att försörja 40 EU-migranter

– Vi vill ge ett akut stöd. Därför ger vi ett bidrag på 2,5 miljoner kronor per år till ett härbärge som Stadsmissionen har med plats för 40 gäster. Dit kan man även komma för att få ett mål mat per dag, säger socialdemokraten Eva Lindh som är kommunalråd i Linköping.

Linköping tycker att konstgjord andning är bra

I Linköping menar kommunen att det är bra för båda parter att kommunen ser till att ta hand om de EU-migranter som har kommit hit.
– Framför allt handlar det om att vi vill ta hand om dessa utsatta människor medan de är här, säger Eva Lindh.

Karlskrona använder sig inte av bulvaner för att ge bistånd till EU-migranter

Karlskrona kommun ger inget bidrag till organisationer som hjälper EU-migranter med mat och boende.
– Lilla Karlskrona kan inte ta ansvar för den biten själva, det blir helt orimligt, säger det centerpartistiska kommunalrådet Magnus Larsson.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-04-16
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.