SVT ljuger om att EU-migranter får jobb i Sverige

Flera av de EU-migranter från Rumänien som kommit till Sverige har fått jobb. Ofta timanställningar men också fasta jobb. Framförallt är det de unga, som kan engelska, som får jobben.

Red’s kom:
Så inleder SVT gårdagens artikel och inslag om EU-migranterna i Lund, där SVT fiskat fram två EU-migranter som fått någon form av arbete (”välgörenhetsjobb”). Men hur mycket sanning ligger egentligen i vad SVT påstår?

SVT vill att undantagen (i regel dessutom särskilt konstruerade sådana) ska spegla verkligheten istället för att hålla sig till fakta. Sanningen avslöjas här nedan.

Inte en enda kritisk eller undersökande fråga ställs av en starkt vänsterstyrd public service organisation som tycks ha som främsta syfte att förvanska och mörklägga information samt föra medborgarna bakom ljuset och leda in landet i misär och tillbaka till stenåldern, där ingens situation förbättras.

Att hålla sig till och förmedla sanningen verkar inte ingå i föreskrifterna för Public Service. Ej heller är det mycket bevänt med objektiviteten, som väl de flesta förstått idag.

Vlad Moldovan från Rumänien är 21 år och har fått jobb som diskare på en restaurang i Lund. Hela ansiktet skiner upp när jag frågar om hur det känns.
– Jag är så glad, så glad, säger han.

Red’s kom:
SVT förnekar sig aldrig. Med känslor och vinklade påståenden hoppas det vänsterstyrda media övertrumfa fakta, för att på detta sätt ta fokus från problemen och försöka förvilla medborgarna.

Vad är EU-migranternas drivkraft för att ta sig till Sverige?

Hans bakgrund och drivkraft är fattigdomen i hemlandet. Där var det trångt, tio personer sov i samma rum, berättar han. Och jobben, de som finns, är dåligt betalda.

Red’s kom:
För ekonomiska flyktingar är naturligtvis fattigdom den främsta drivkraften att försöka ta sig till andra länder, istället för att försöka förbättra situationen i hemlandet och skapa förändringar på sikt. På detta sätt förflyttas fattigdomen från ett land till ett annat och inte mycket händer i hemlandet.

Bodde i sin bil

– När jag kom hit försörjde jag mig på att panta burkar, sälja Faktum och dela ut reklam, säger Vlad.

Red’s kom:
SVT vill inte fråga eller informera om t ex hur länge Vlad tiggt i Sverige eller hur länge han vistats i landet (eller hur stor del av denna vistelse som varit olaglig).

– Jag bodde i bilen i två månader men det var väldigt kallt, säger Vlad.

Red’s kom:
De som är verkligt fattiga i världen har inte ens en cykel. Men väldigt många EU-migranter tycks – precis som den 21-åriga Vlad – ha bilar (samt husvagnar, cyklar, etc). Vissa av dessa bilar har vi så många gånger kunnat konstatera är dyra och lyxiga bilar. Men många av EU-migranternas bilar verkar också vara målvaktsbilar och olagliga.

Internationellt finns det en fattigdomsgräns, antagen av bl a Världsbanken och FN. Enligt den är den fattig som lever på under två amerikanska dollar per dag. I praktiken inga romer är fattiga enligt denna definition.

Den som har en inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i landet ses som fattig av EU. Även om en hel del romer enligt denna definition skulle vara fattiga så stämmer det även in på t ex 17,3 procent (2010) av Sveriges barnfamiljer.

Vlad erbjöds diska på en restaurang i Lund – Starkt vinklad information

Han blev då erbjuden husrum hos Sam Hellhager som äger en restaurang i Lund och som sedan också erbjöd jobb.

Red’s kom:
Det ska noteras att SVT inte vill fråga eller informera om det som är intressant för allmänheten, t ex;

  1. Varför erbjöd Sam just Vlad ett jobb framför hundratals arbetssökande svenska medborgare i närområdet?
  2. Hur mycket betalar Sam för denna arbetskraft?
  3. Hur stor del av lönen finansieras med skattemedel?
  4. Hur mycket tjänar Vlad i månaden, dvs brutto- och nettolön?
  5. Hur många timmar per dag jobbar Vlad i snitt?
  6. Hur länge har Vlad haft detta arbete?
  7. Hur länge varar detta arbete?

Cristina med familj kom till Sverige, också pga låg lön i hemlandet

Även Cristina Marin från Rumänien fick jobb i Sverige. I hemlandet jobbade hon som kassörska men det var dåligt betalt.
– Man jobbar för ingenting, säger hon.

Red’s kom:
Ja, det är låga löner i Rumänien och Bulgarien (inkl. för landets mest kvalificerade), och det är givet att EU-migranter gör som så många andra ekonomiska flyktingar från mindre bemedlade länder, främst i Afrika (huvudsakligen Somalia, Sudan, Kongo, Eritrea och Marocko) och Mellanöstern (Afghanistan, Syrien, Irak), och försöker dra nytta av andra länders bättre ekonomi. Där migranterna från dag 1 leds in i ett bidragsberoende utan några krav på motprestation för de bidrag som ges. Frågan är bara om det är svenska skattebetalare som ska stå för fiolerna, och vad detta rent konkret får för effekter på såväl kort som lång sikt.

När EU:s ”fria rörlighet” infördes så ville politikerna ge sken av att det handlade om att det skulle bli lättare för arbetskraft att röra sig till där behoven fanns. Nu handlar den fria rörligheten mest bara om att okvalificerad arbetskraft från de länder som Sverige betalar högst bistånd till försöker förbättra sin ekonomi genom att ta de okvalificerade jobben i Sverige eller leva i bidragsberoende i Sverige. Med bl a som resultat att de flyktingar som kommer till Sverige kommer i andra hand och alla de mycket svåra problem som detta leder till för samhället.

Cristina, hennes man och son kom till Sverige för tre år sedan

Hennes man reste i förväg och för tre år sedan kom Cristina hit med deras gemensamma son Alberto. Idag går han på dagis och paret har en liten bostad.

Red’s kom:
Även här vill SVT inte berätta om t ex hur länge de tiggt i Sverige, vad Cristinas man gör idag, hur länge de olagligen vistats i landet, vad samhällets kostnader legat på för deras vistelse i Sverige, om de avser att stanna i Sverige för resten av livet, etc.

Det skattefinansierade Crossroads Malmö erbjöd ”till slut” Cristina jobb som städerska

Till slut fick hon jobb som städerska på Stadsmissionens rådgivnings- och informationscenter, Crossroads. Men hon arbetar också på timmar för ett annat företag.

Red’s kom:
I syfte att försöka förbättra statistiken och få det till att framstå som att EU-migranter får jobb i Sverige så ”anställer” organisationer som Crossroads/Stadsmissionen EU-migranter. I medias starkt vinklade rapportering om detta undanhålls sedan allmänheten all relevant information om vad som rent faktiskt gäller om anställningen.

Sverige är ett högteknologiskt land och i takt med att de okvalificerade jobben tryter kommer allt fler av migranterna att stå arbetslösa. Att då försöka fylla upp de okvalificerade jobben med EU-migranter – med stöd av skattemedel – istället för att försöka verka för att allt fler kommer i arbete i hemlandet (där avsevärt fler okvalificerade arbeten finns) är att motverka förbättringar i EU-migranternas hemländer samtidigt som Sverige backar i utvecklingen.

Joakim Månsson Bengtsson (Fi) ifrågasätts aldrig av media

Enligt Joakim Månsson Bengtsson som arbetar för föreningen Hjälp tiggare i Lund, har ett tiotal av de omkring 70 fattiga EU-migranter som vistas i Lund, fått jobb.
– Några har fått temporära jobb men det finns också dem som har visstidsanställningar och fastanställda, säger han.

Red’s kom:
Notera att SVT – som alltid – undviker de frågor som folket vill veta, t ex;
1. Jobb som vad?
2. Till vilken lön?
3. Hur länge? Timanställda?
4. Hur mycket av EU-migranternas löner finansieras med skattemedel?
5. Etc, etc.

Joakim Månsson Bengtsson (som inte bara driver ”Hjälp Tiggare i Lund” utan även sitter i Crossroads Lund) kommentar i inslaget:
Några temporära, andra tillsvidare och några som är helt fast anställda.”.

Notera att Joakim Månsson Bengtsson (Fi) – som alltid undviker att uttala sig annat än i generella ordalag och aldrig kan ge några exakta siffror på hur många som fått vilken typ av jobb – är helt fri från all form av kritik av det vänsterstyrda media. Aldrig ställs några kritiska eller undersökande frågor. Joakim Månsson Bengtsson (Fi) vet idag att han kan påstå precis vad som helst. Han kommer inte att ifrågasättas på något sätt av Sveriges traditionella media.

Crossroads Malmö: ”Databaserad presentationssida” av EU-migranter – Ett fiasko

På Crossroads i Malmö arbetar man också för att fler ska kunna få ett jobb. Bland annat har man gjort en databaserad presentationssida av arbetssökanden som heter Pratajobb.nu

Det är en del i Sveriges Stadsmissioners projekt, EU-migranter som resurs.

Red’s kom:
Se bl a;
EU-migranter som resurs – Stadsmissionens meningslösa projekt

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Hur många EU-migranter har Crossroads Linköping fixat ”jobb” till?

Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar

150 EU-migranter + nigerianer försörjs av Crossroads & Livets ord i Uppsala

Stadsmissionen/Crossroads försöker få EU-migranter att stanna i Sverige

– Här möter vi personer som har erfarenhet men som är odokumenterad och den här är ett försök att presentera folk och underlätta för arbetsgivarna, säger Christian Tigerblad som är projektledare.

Red’s kom:
Ingen kritisk eller undersökande fråga ställs av SVT trots att det är så enkelt att avslöja Stadsmissionens och Crossroads projekt som det fiasko och den bluff den är.

Vad SVT inte vill berätta är att Crossroads bara lyckats skrapa ihop totalt åtta (av 5 000 – 6 000) EU-migranter som vill ha jobb.
EU-migranternas kompetens och erfarenhet sträcker sig enligt Crossroads från att sjunga hip-hop-låtar, spela fotboll och vara ute i naturen till att städa.

Väldigt många EU-migranter kan engelska, påstår Joakim Månsson Bengtsson (Fi)

– Språket är en barriär men väldigt många unga som kommer hit kan engelska och är väldigt ambitiösa och vill lära sig både svenska och engelska, säger Joakim Månsson Bengtsson.

Red’s kom:
Naturligtvis ifrågasätts inte Joakim Månsson Bengtssons påstående om detta. Sanningen är emellertid en annan än den bild Joakim Månsson Bengtsson försöker ge allmänheten, med stöd av Sveriges vänsterstyrda och starkt partiska media.
Fakta är istället att mycket få av EU-migranterna i Sverige kan engelska, även om det finns en liten andel EU-migranter som kan kommunicera på engelska med enkla ord på en låg nivå.

Joakim Månsson Bengtssons definition av att vara ”ambitiös” stämmer kanske inte med hur vi andra ser på detta. Vi vet att Joakim Månsson Bengtsson (Fi) bl a menar att det är ambitiöst att sitta framför en butik och tigga hela dagarna, Men det är förmodligen inte vad en klar majoritet anser.

Det finns säkert vissa EU-migranter som vill lära sig svenska och engelska för att därmed ha lite bättre möjligheter att ta de försvinnande få okvalificerade jobb som finns i Sverige eller för att det tror att det ska hjälpa dem att bli försörjda av Sverige, men frågan är om skattemedel ska gå till detta, med tanke på att det inte är en långsiktig lösning på något.

Är EU-migranter invandrare?

Både Cristina och Vlad pratar engelska men har också börjat plugga svenska.
– Jag pratar lite svenska och läser på SFi, säger Cristina Marin.

Red’s kom:
I inslaget av SVT sägs följande om detta;
Helena Bohm Nilsson:
Men du har lärt dig lite svenska?

Cristina Marin:
Ja, lite svenska.

Helena Bohm Nilsson:
Ja, då har du gått i skola för att lära dig svenska?

Cristina Marin:
Ja, jag har gått till SFI.

Är det verkligen rätt och riktigt att skattemedel ska finansiera utbildning i svenska för okvalificerad arbetskraft, som då tar de jobb som skulle kunnat gå till unga medborgare i Sverige eller t ex migranter som i praktiken sitter och rullar tummarna på asylboenden och andra skattefinansierade boenden under många år, kanske för all framtid?

SFI står för Svenska För Invandrare? Är EU-migranter invandrare?

– Och jag går varje måndag och läser svenska men läser också böcker, säger Vlad Moldovan.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2016-09-27
Se även bl a;
SVT:s nya serie vinklade snyfthistorier om EU-migranter

Lundaforskare/SVT sprider myter: EU-migranternas tiggeri är en myt


Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”


EU-migranter anlitas som svart arbetskraft i Sverige för farliga jobb

Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund

Ska jobb och bostad till tiggare prioriteras framför svenska medborgares behov?

EU-migranter fick boende och jobb – Total flopp, förstörde lägenhet!

EU-migranter tar jobb för svenskar till slavlöner: EU:s fria rörlighet

EU-migrants 1:a maj tal: Romer vill ha jobb


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

Stadsmissionen driver vuxendagis för EU-migranter

Förra året drog Sveriges Stadsmissioner igång projektet EU-migranter som resurser. I Linköping har projektet resulterat i en aktivitet där tiggare får skapa hantverk.

Stadsmissionen vill försöka sälja fem utvalda romska kvinnors hantverk

Den 24 till 25 maj öppnar Stadsmissionens kafé en tillfällig affär. Här kommer det att säljas hantverk som rumänska kvinnor har skapat.

Det är fem kvinnor som har fått chansen att delta i projektet och de vi pratat med är tacksamma för arbetet.

Red’s kom:
Självklart är de tacksamma. De får lön från skattemedel i Sverige utan minsta krav på att producera något som efterfrågas eller behövs.

Burkar av virkade dukar & grytunderlägg av färgglada pärlor

Kvinnorna i projektet har bland annat fått skapa burkar av virkade dukar och grytunderlägg av färgglada träpärlor.

De två kvinnor som översett projektets arbete heter Britt-Marie Edman och Sofia Mileteg. De berättar att kvinnorna hade svårt att kombinera färger i början, de tog första bästa pärla och satte på tråden.

Red’s kom:
När skattemedlen är slut – och de inte längre försörjs av Sverige – är dessa kvinnor tillbaka i exakt samma situation som tidigare… tiggande på Sveriges gator.

Har de fem romska kvinnorna fått arbetslivserfarenhet?

Kvinnorna kom till Sverige för att tigga, men har genom projektet fått lön och erfarenheter från arbetslivet.

Red’s kom:
I det verkliga livet finns krav på att producera enligt efterfrågan, inte efter produkter som det finns i överflöd av och som bara köps för ”den goda sakens skull”.

Bättre än att sitta och frysa framför en butik

– Det har varit skönt att göra något med händerna istället för att sitta ute och frysa, säger Roxana Pirvu.

Allt fler inser att pengar i koppen inte leder till någon förbättring

Mihaela Serban deltar också i projektet. Hon berättar att summan pengar som läggs i tiggarnas muggar blivit allt mindre. Efter en dålig dag kan koppen eka tom på kvällen.

Alltid dessa barn som romer skaffar utan att kunna försörja dem

– Jag har kommit hit för mina två barn, säger Mihaela Serban. Kunde jag försörja dem i Rumänien skulle jag göra det.

Red’s kom:
Nu är det istället svenska skattebetalare som försörjer Mihaela Serban och hennes två barn.

Vad hjälper kreativt tänkande om det inte leder till någon förbättring?

– Vi har satt igång det kreativa tänkandet hos de här kvinnorna, säger Britt-Marie Edman. Det är väldigt roligt att se dem utvecklas.

Red’s kom:
Det är sorgligt att okunniga politiker slösar bort miljontals kronor på att låta Stadsmissionen – som alla förstår helt saknar kunskap inom arbetsmarknadsområdet – driva dylika fullständigt meningslösa projekt.

Ett projekt utan konstruktiv målsättning överhuvudtaget

Projektledaren för EU-migranter som resurser, Malin Nylén berättar att målet med projektet i första hand var att hitta andra sysselsättningar än tiggeri.
– Vi har mött människorna där de befinner sig och utgått ifrån deras kunskaper, säger Malin Nylén.

Red’s kom:
Istället för att utgå från vad de kan borde EU-migranterna befinna sig i ett seriöst arbetsmarknads- och utbildningsprojekt i hemlandet där de kan lära sig något som hemlandet kan ha nytta av och som leder till att de kan försörja sig själva.Klicka här för att gå till artikeln i Corren, 2016-05-21
Se även bl a;
Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri

Marika Markovits lögner om EU-migranter SvD:s mest lästa ”debattartikel”


Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter

Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen och GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer


Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

EU-migranter som resurs – Stadsmissionens meningslösa projekt


Stadsmissionen, Röda korset, Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Stadsmissionen vill ha tak över huvud garanti för EU-migranter med stöd av falsk statistik

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Stadsmissionen/Crossroads försöker få EU-migranter att stanna i Sverige


Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission

Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Göteborg har 400 EU-migranter i 25 bosättningar

Göteborg söker härbärgen för EU-migranter

EU-migranter får bo i kyrka i Göteborg – finansieras med skattemedel


Birthe Wallin, direktor Skåne Stadsmission


Fullbokat på Malmös/Pingstkyrkans härbärge för EU-migranter

Härbärge för EU-migranter i Malmö via olagligt IOP-avtal

EU-migranter i Malmö har högre prioritet för kommunen än hemlösa

Malmö öppnar extra nattöppen värmestuga för EU-migranter som inte finns

Ingen koll på EU-migranter i Malmö – Spänd väntan på samordnarens rapport


Susanne Lundström, direktor Kalmar Stadsmission

Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommuns bosättning för EU-migranter fortsätter trots planerad nedstängning

Kalmar stadsmission vill starta Crossroads för EU-migranter för att få mer pengar/mindre kritik

Kalmar förlänger bygglov för EU-migranters bosättning utan politiska beslut


Lars Linebäck, direktor Linköpings Stadsmission

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

Hur många EU-migranter har Crossroads Linköping fixat ”jobb” till?

Linköping öppnar härbärgen för 40 EU-migranter

EU-migranter i Linköping vill inte betala 20 kr/natt för boende och mat


Ulrica Blomqvist, direktor Västerås Stadsmission

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Vänsterpartiet vill stödja tiggeriet i Västerås mer, krav på handlingsplan för EU-migranter

Tiggare tvingas betala för sovplats och plats att tigga i Västerås

Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

EU-migranter tränger undan svenska hemlösa från härbärge i Västerås

Stadsmissionens mötesplats för EU-migranter i Västerås 2 tim/dag, ½ miljon kr

Västerås finansierar EU-migranter och understödjer brott mot EU:s fria rörlighet


Margaretha Svensson Paras, verksamhetschef Uppsala Stadsmission

EU-migranter avhyses från p-plats i Uppsala – Stadsmissionen upprörda

Uppsala ger 1,3 miljoner kr till Livets ord för boende till några EU-migranter

Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar

Kommunalt finansierad camping för EU-migranter i Uppsala – Centern kritisk

150 EU-migranter + nigerianer försörjs av Crossroads & Livets ord i Uppsala

Uppsala inväntar nationella riktlinjer om EU-migranter


Jonas Rydberg, socialchef Stockholms Stadsmission

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter vill hyra bostad på Östermalm, Stockholm… med skattemedel


Eskilstuna

Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren

Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun

Föreningen Härbärget vill bli Stadsmission för att förse EU-migranter med gratis boende i Eskilstuna

Församlingshem i Eskilstuna öppnas för EU-migranter till jul

EU-migranter inväntar gratisboende innan de åker tillbaka till Eskilstuna

Föreningen Härbärget i Eskilstuna planerar härbärge för EU-migranter


Örebro

Kyrkor i Örebro vill bilda stadsmission för EU-migranter, 7,5 miljoner kr – Filadelfiakyrkan


Gotland

Regionstyrelsen Gotland ger Röda Korset 210 000 kr för att finansiera EU-migranters tiggeri

Lisen Kebbe/Gotland Solidaritet: Regeringens linje att inte ge tiggare pengar är vidrig

Region Gotland lurar medborgarna om finansiering av EU-migranternas boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

Stadsmissionen/Crossroads försöker få EU-migranter att stanna i Sverige

Under rubriken ”En väg bort från tiggeri” skriver Arbetet följande:

Först införde Stadsmissionen Blixtjobb för hemlösa missbrukare. Nu börjar de också ordna tillfälliga arbeten åt EU-migranter.

Syftet är att hjälpa dem in på den svenska arbetsmarknaden.

Red’s kom:
Till dags dato har varken Stadsmissionen/Crossroads eller någon annan lyckats hjälpa en enda EU-migrant in på arbetsmarknaden i Sverige. Borträknat tillfälliga jobb som julklappsinslagning, tillverka träbestick och enkla städarbeten.

Förutsättningar för att få ett arbete för dessa romer som saknar utbildning, yrkeserfarenheter och språkkunskaper är i det närmaste noll. Varför slösa tid och kraft på något alla med minsta förnuft begriper är dömt att misslyckas från start?

Byggjobbaren Ciprian Parashiv köar utanför Stockholms Stadsmissions verksamhet Crossroads i Frihamnen, Stockholm. Hit kommer han flera dagar i veckan för att äta frukost och få hjälp att söka jobb.

”EU-migranter som resurs”?

Genom en ny satsning, som går under namnet EU-migranter som resurs, har Ciprian fått en del timanställningar som städare. Men jobben är få och för det mesta försörjer han sig på att samla burkar.

Red’s kom:
EU-migranterna är inte någon resurs för Sverige. Men de skulle kunna vara det i sina hemländer… om inte organisationer som Stadsmissionen/Crossroads lurat dem att slösa bort sin tid i Sverige.

Se: EU-migranter som resurs – Stadsmissionens meningslösa projekt
och;
Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter
och;
Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar

De som arbetar i EU-migranter som resurs blir tillfälligt timanställda och får en timlön på 110 kr före skatt. Semesterersättning tillkommer. Försäkring och kollektiv-avtal med Arbetsgivaralliansen ingår.

Projektet EU-migranter som resurs stöds av Postkodlotteriet och genomförs av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Det finns i Stockholm, Uppsala, Linköping och Malmö.

Red’s kom:
Här glömmer media, som vanligt, de skattemedel som går till detta. T ex ovan nämnda 7 miljoner kr.

Vill ta med familjen till Sverige

– Drömmen är att komma in i byggbranschen och stanna en längre tid i Sverige. Då skulle jag kunna ta hit min fru och son som är kvar i Rumänien, berättar Ciprian Prashiv som är i Sverige för tredje gången.

Stadsmissionen har under 10 månader lyckats fixa tillfälliga städjobb åt 7 av 6 000 EU-migranter

Mircea Budulean, projektledare för Stadsmissionens satsning, berättar att man hittills ordnat tillfälliga jobb, med kollektivavtal, åt sju personer som befinner sig i Stockholm. De första uppdragen inom städbranschen startade i juni 2015.

Red’s kom:
Sorgligt.

Sy tygväskor

I december inleddes ett samarbete med företagare i Sickla köpkvarter om tillverkning av tygväskor.

Red’s kom:
Är att sy enkla tygväskor ett framtidsyrke i Sverige?

Crossroads får EU-migranter att vilja stanna i Sverige

29-åriga Nicoletta från Pitetsi i Rumänien är den första sömmerskan som arbetar i Crossroads nyinredda ateljé.
– Förut kändes det inte okej att vara i Sverige. Nu känner jag mig som en riktig människa, berättar Nicoletta.

Fem EU-migranter från Rumänien som syr tygväskor i Stockholm

Om några veckor kommer ytterligare fyra personer att jobba med väsktillverkningen. Samtliga är romer från Rumänien.

Romer från Rumänien är den svåraste gruppen att arbeta med

– Det är den svåraste gruppen att jobba med. Om vi lyckas hitta sätt att hjälpa några kan vi skapa modeller för att jobba med EU-migranter även från andra länder, säger Mircea Budulean.

För att en EU-migrant ska bli timanställd genom Stockholms Stadsmission krävs det ett samordningsnummer från Skatteverket, för att kunna betala inkomstskatt. För många är det ett stort steg att fylla i blanketter och kontakta myndigheter.

– Vår uppgift är att skapa förtroende, ge stöd och hitta fler, säger Mircea Budulean som vill utveckla arbetet med att hjälpa hitresta EU-medborgare att hitta alternativ till tiggeri.

Jobb där det inte krävs någon erfarenhet, kompetens eller språkkunskaper sökes

En kartläggning av deltagarnas kompetens och ett samarbete med Arbetsförmedlingen är några av idéerna.
Arbeten inom bygg, trädgård, biodling och lantbruk har diskuterats.

Svarta jobb för EU-migranter i Mariefred och Strängnäs

Berit Örtell, distriktsombudsman på LO Mellansverige, har varit kritisk till att EU-migranter tidigare anställts svart och utan avtalsenlig lön i Sörmlandsstäderna Mariefred och Strängnäs. Men hon tycker att det är bra om förutsättningar skapas för att anställa EU-migranter vitt.

Se: Mariefredsmodellen (Pingstkyrkan) – EU-migranter utnyttjas som slavar i Sverige

Mircea Budulean hoppas att fler av EU-migranterna i Crossroads nätverk ska få arbete genom projektet:
– Ett tillfälligt jobb skapar ett kontaktnät och är ett första steg in på arbetsmarknaden.

Red’s kom:
Om något så skapar det ett kontaktnät inom svartjobbsbranschen. Det är beklagligt att skattemedel slösas bort på ett så här ansvarslöst sätt av politiker.


Under den i vanlig ordning subjektiva rubriken ”Utsatta EU-migranter får enkla jobb genom Stadsmissionen” skriver SR bl a:
Tre personer på ateljén är timanställda och två har fått praktik genom Arbetsförmedlingen, berättar projektledaren Mircea Budulean.

Det tvååriga projektet ”EU-migranter som resurs” är nu lite mer än halvvägs och kommer att avslutas om tio månader. Syateljén och andra projekt, som bl a erbjudit gräsklippning och fönsterputsning, kommer då inte längre att kunna ge jobb till de utsatta EU-migranterna. Men de som har tagit del av det projektet har också lärt sig att man kan påverka sin livssituation, vilket är avgörande säger Mircea Boudulean

Red’s kom:
Avgörande för vad? Vad händer när EU-migranterna kommer tillbaka till sin arbetslöshet i hemlandet… i de fall de inte stannar mer eller mindre permanent för att tigga i Sverige?

– Nästan alla EU-migranter som man kommer i kontakt med är arbetssökande och alla efterfrågar arbete eller utbildning. De människor som jag träffat de vill jobba, och de är jätteglada när de börjar göra det. Man kan se det på deras ansikte, i deras attityd och i glädjen att lära sig något nytt, att göra något nytt, säger Mircea Boudulean.

Red’s kom:
Självklart säger de EU-migranter som Stadsmissionen kommer i kontakt med att de vill jobba. Och självklart blir de som får några dagars arbete glada av att syssla med något. Men ska vi bli imponerade av att en handfull EU-migranter (under loppet av drygt 1 år) fått några dagars arbete eller praktik inom något som inte kräver några som helst förkunskaper, utbildning eller språkkunskaper? För de åtskilliga miljoner kr som detta projekt kostat! Om dessa pengar istället utnyttjats till något meningsfullt i hemlandet hade verklig förändring kunnat åstadkommas, för fler!Klicka här för att gå till artikeln i Arbetet, 2016-03-04
Se även bl a;
Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter


CROSSROADS MALMÖ – EU-migranter som resurs

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Den rumänska ambassadören besöker Malmö där EU-migranter demonstrerar

EU-migranter som demonstrerar framför Malmös Stadshus börjar tappa sugen

Fi’s motion om att Malmö ska försörja alla EU-migranter debatteras i fullmäktige

Hemligt härbärge på Stadionmässan för Malmös försvunna EU-migranter

EU-migranter demonstrerar igen framför stadshuset Malmö för gratis boende

Fullbokat på Malmös/Pingstkyrkans härbärge för EU-migranter

Härbärge för EU-migranter i Malmö via olagligt IOP-avtal

EU-migranter i Malmö har högre prioritet för kommunen än hemlösa

Malmö öppnar extra nattöppen värmestuga för EU-migranter som inte finns

Ingen koll på EU-migranter i Malmö – Spänd väntan på samordnarens rapport

CROSSROADS GÖTEBORG

Fler EU-migranter till Göteborg och Västsverige

CROSSROADS STOCKHOLM – EU-migranter som resurs

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

CROSSROADS LUND

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Polisanmälan för förtal av Joakim Månsson Bengtsson (MP Lund)

Pengar för EU-migranter i en aldrig sinande ström till Hjälp Tiggare i Lund

Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Laglighetsprövning av EU-migranters camping, fullmäktiges beslut

Laglighetsprövning av IOP mellan Lunds kommun och Hjälp Tiggare i Lund m fl

Laglighetsprövning av bidrag till Hjälp Tiggare i Lund

Många frågetecken runt Lunds IOP-avtal för EU-migranter

Crossroads Lund kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

CROSSROADS UPPSALA – EU-migranter som resurs

EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Uppsala ger 1,3 miljoner kr till Livets ord för boende till några EU-migranter

Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar

Uppsala inväntar nationella riktlinjer om EU-migranter

150 EU-migranter + nigerianer försörjs av Crossroads & Livets ord i Uppsala

Uppsala: Samhället måste börja ställa krav på EU-migranter

CROSSROADS LINKÖPING – EU-migranter som resurs

Hur många EU-migranter har Crossroads Linköping fixat ”jobb” till?

Linköping öppnar härbärgen för 40 EU-migranter

EU-migranter i Linköping vill inte betala 20 kr/natt för boende och mat

CROSSROADS ÖREBRO

Kyrkor i Örebro vill bilda stadsmission för EU-migranter, 7,5 miljoner kr

Örebro ger kyrkorna 750 000 kr för härbärge till max 12 EU-migranter

Crossroads startar meningslöst projekt för att ”etablera” EU-migranter i Örebro

STADSMISSIONEN/CROSSROADS VÄSTERÅS

Västerås finansierar EU-migranter och understödjer brott mot EU:s fria rörlighet

KALMAR

Kalmar stadsmission vill starta Crossroads för EU-migranter för att få mer pengar/mindre kritik

Kalmar förlänger bygglov för EU-migranters bosättning utan politiska beslut


CROSSROADS – THOMAS HAMMARBERG

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Thomas Hammarbergs förslag på hur problem med EU-migranter ska utökas


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


CROSSROADS

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

EU-migranter anlitas som svart arbetskraft i Sverige för farliga jobb

Inför tillståndsplikt för tiggeri för att skydda utsatta EU-migranter

EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Hälften av EU-migranterna i Sverige tänker stanna i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

150 EU-migranter + nigerianer försörjs av Crossroads & Livets ord i Uppsala

Crossroads i Uppsala öppnades i november 2014 som ett tillfälligt dagcenter för att hjälpa EU-migranter. I mars 2015 förlängdes stödet i ytterligare sex månader. Nu, drygt ett år senare, är behovet fortfarande stort – men det är oklart hur länge pengarna räcker.

Red’s kom:
Dvs det är oklart hur länge till skattebetalarna accepterar att deras pengar slängs i sjön av politikerna till ingen nytta för någon.

Innanför Crossroads dörrar på Seminariegatan i Uppsala står människor i kö för att låna badrum och toalett. På golvet ligger högar med kläder och tvättmaskinerna går för fullt. I köket på övervåningen serveras det kaffe, te och smörgåsar till den som är hungrig.

UNT lika okunnig som statlig media om EU-migranternas status

Besökarna är hemlösa EU-migranter och tredjelandsmedborgare, som söker sig till Stadsmissionens lokaler för att få hjälp med sina basala behov.

Red’s kom:
Det blir bara löjeväckande att media fortfarande försöker ge sken av att EU-migranter är hemlösa bara för att de åker från sin bostad i hemlandet utan att planera något boende i Sverige.

Och vad gäller tredjelandsmedborgare så är det det EU-land som beviljat dem uppehållstillstånd som har ansvar för att de har någonstans att bo. Det kan inte rimligen vara Sveriges ansvar att försörja även dessa personer?

25-65 personer/dag, en del barn

– Vi tar emot 25–65 personer om dagen, varav en del är barn, säger Jasmina Merdan, föreståndare för Crossroads.

ICKE HEMLÖSA EU-migranter tar med sig sina barn till Sverige

Bland de hemlösa finns även barn eftersom föräldrarna inte vill lämna dem i hemländerna.

Red’s kom:
Det är oroväckande att Crossroads och Livets Ord stödjer denna tiggeriverksamhet där det är uppenbart att Crossroads och Livets Ords verksamhet försämrar situationen för barnen.

För dem som hamnat i utanförskap kan verksamheten vara avgörande för att klara sig igenom vintern, inte minst för barnen.

Red’s kom:
Det som hade varit avgörande för barnens bästa skulle vara om Sverige gjorde som Danmark och förbjöd hjälporganisationer och kyrkliga organisationer att stödja tiggeriverksamheten på det sätt de gör.

150 ICKE HEMLÖSA EU-migranter i Uppsala

Jasmina berättar att drygt hundrafemtio hemlösa EU-migranter befinner sig i Uppsala.

Varför nigerianer från andra EU-länder i Sverige?

Dessutom finns det ett antal tredjelandsmedborgare, som främst kommer från Nigeria. De senare har fått uppehållstillstånd i ett annat EU-land, men sökt sig till Sverige i hopp om att få arbete.

Red’s kom:
Varför har personer med uppehållstillstånd i annat EU-land, men inte medborgarskap i EU-land, rätt att vistas i Sverige?

Den fria rörligheten inom EU avser medborgare inom EU.

Det kan inte vara hållbart att personer som får uppehållsrätt i andra EU-länder fortsätter vidare till Sverige för att bli försörjda här.

Det känns som att det är hög tid att skrota eller skriva om EU:s rörlighetsdirektiv.

Har nigerianer ”utbildning, språk och arbetslivserfarenheter”?

Trots att många av dem har utbildning, språk och arbetslivserfarenheter från andra EU-länder, har de svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden eftersom de inte talar svenska.

Red’s kom:
Så bara för att man kan svenska så är man garanterad arbete i Sverige oavsett att man inte har någon utbildning eller yrkeskunskap som efterfrågas i Sverige?

Vad är detta för utbildning, språk och arbetslivserfarenheter som ”många” av dem från Nigeria skulle ha, enligt vem?

Om dessa personer från Nigeria inte kommer in på arbetsmarknaden i de länder där de fått uppehållstillstånd (där de påstås ha fått utbildning och lärt sig landets språk, vilket det finns anledning att ifrågasätta), varför skulle förutsättningarna för att få arbete vara bättre i Sverige? Är Sverige ett U-land med obegränsade möjligheter till okvalificerade jobb?

Crossroads hjälper nigerianer skriva CV och med ”myndighetskontakter”

– Vi hjälper tredjelandsmedborgare med att söka arbete, skriva CV och med myndighetskontakter.

Red’s kom:
De religiösa organisationerna befinner sig väldigt långt från verkligheten.

EU-migranter undervisas i sitt modersmål i Sverige

Crossroads arbetar för att hitta alternativa vägar till försörjning bort från tiggeri. Flera av EU-migranterna är analfabeter och för att stärka deras möjligheter i hemländerna, undervisas de i sitt modersmål.

Red’s kom:
Det är en utbildning som rimligen måste ske i hemlandet och inget Sverige kan ta ansvar för i Sverige.

Insatserna som görs av de religiösa organisationerna tar sig löjliga proportioner, är uppenbart ogenomtänkta och saknar helt förutsättningar att kunna leda till något konstruktivt.

EU-migranter som kan sitt modersmål undervisas i svenska och engelska

De som har bättre språkkunskaper undervisas i både svenska och engelska.

Red’s kom:
Slöseri med tid och resurser att lära ut svenska, men det är tyvärr signifikativt för kyrkliga organisationer att ägna sig åt saker som inte tillför något.

EU-migranter som resurs – Stadsmissionens meningslösa projekt

Tillsammans med stadsmissionerna i Stockholm, Linköping och Skåne deltar Uppsala i projektet ”EU-migranter som resurs” som finansieras av Postkodlotteriet.

– Några lär sig sy, andra bakar och ett par har fått tillfälligt arbete i Gränby centrum, där de paketerar julklappar.

Red’s kom:
Det är sådant som välgörenhetsorganisationer kan bistå med i hemlandet, i rätt miljö, om det ska ha någon möjlighet att vara av något värde.

Angående julklappsinslagningen så har denna sysselsättning för 3-4 EU-migranter tjatats länge och mycket nog av media;
Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar
Dessutom är det idag den 5:e januari och antalet julklappar som fortfarande slås in torde vara ganska begränsat.

Sverige har fullständigt misslyckats med att integrera Sveriges egna romer, varför skulle det fungera bättre med en t o m avsevärt svårare målgrupp?

Se: 80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Inga insatser som leder till arbete

– Förhoppningen är att detta ska hjälpa personerna, som deltar i projektet, att hitta ett arbete i framtiden.

Red’s kom:
Vilket det givetvis inte gör. Det krävs avsevärt mer omfattande och långvariga insatser – som görs i hemlandet – för att insatserna ska ha en chans att få någon effekt överhuvudtaget.

Varför lär man sig inte av misstagen genom åren?

Livets Ords natthärbärge

Många av dem som söker sig till Crossroads sover i bilar eller under bar himmel. Endast ett fåtal får plats på Livets Ords natthärbärge som öppnades under förra hösten.

Red’s kom:
Livets Ord är kända för att bl a försnilla pengar och diverse skumraskaffärer.
Se;
Uppsala ger 1,3 miljoner kr till Livets ord för boende till några EU-migranter

Crossroads
Bakgrund: Crossroads öppnade i november 2014 som ett samarbete mellan Stadsmissionen och Uppsala kommun. Verksamheten är ett öppet dagcenter på Seminariegatan i Uppsala som fungerar som en råd- och stödverksamhet för Eu-migranter samt tredjelandsmedborgare. På Crossroads får människor hjälp med basala behov som mat, dusch, tvätt och kläder. Man ger också information om samhället och i mån av resurser även utbildning.

Crossroads finansieras av Uppsala kommun, gåvogivare och Svenska Postkodlotteriet.

Crossroads verksamhet har beviljats ytterligare medel fram till april, men för att nå ut till de som är i behov av hjälp skulle man behöva fler resurser.

Red’s kom: Mer bortkastade resurser?Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2016-01-05
Se även bl a;
EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge

Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Föreningen Tillsammans för Uppsala anser att Sverige ska försörja alla EU-migranter

EU-migranter undvek avhysning genom att flytta liten bit bort på kommunens mark

Nytt försök att avhysa EU-migranter i Uppsala

EU-migranter avhyses från p-plats i Uppsala – Stadsmissionen upprörda

EU-migranter i Uppsala får gratis uppställningsplats på IOGT-NTO’s mark

Uppsala ger 1,3 miljoner kr till Livets ord för boende till några EU-migranter

Fi Uppsala kräver att kommunen ska särbehandla EU-migranter & finansiera tiggeriet

Ingen kåkstad för EU-migranter i Uppsala, anser Centern

Kommunalt finansierad camping för EU-migranter i Uppsala – Centern kritisk

EU-migranter som resurs – Stadsmissionens meningslösa projekt

150 EU-migranter + nigerianer försörjs av Crossroads & Livets ord i Uppsala


Ilsken Sven Hovmöller får betala EU-migranters böter


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter som resurs – Stadsmissionens meningslösa projekt

Media är duktiga på att göra stora saker av ingenting. T ex om Stadsmissionens på alla sätt meningslösa projekt där några EU-migranter fick slå in julklappar. Så här skriver SR;

Stockholms stadsmissions initiativ ska hjälpa fattiga EU-migranter att hitta andra sätt att försörja sig på än att tigga.

Red’s kom:
Alla med ett uns förnuft begriper att Stadsmissionens initiativ definitivt inte leder till att EU-migranter hittar andra sätt att försörja sig på än tiggeri.

Med utbildning och yrkeserfarenhet inom ett yrke som behövs ökar möjligheterna till att få ett arbete. Att slå in julklappar några dagar leder givetvis inte till något arbete.

Hur kan Stadsmissionen tillåtas hålla på med något sådant här?

En lång kö ringlar sig fram till Stadsmissionens bord i köpcentret Gränby centrum i Uppsala. Det är många som vill få sina julklappar inslagna idag. Men vad de flesta kanske inte vet är att de som slår in paketen är EU-migranter.

Red’s kom:
Om det nu inte skulle synas, vem bryr sig?

– Vi försöker hjälpa EU-migranter som inte har försörjning, som tigger eller samlar pantburkar, att få jobb helt enkelt, säger Mihaela Suleap, en av personerna bakom initiativet ”EU-migranter som resurs”.

Red’s kom:
Detta lyckas dock inte Stadsmissionen med. De saknar kompetens för ett dylikt uppdrag!

Mihaela Suleap tycker att det är viktigt att ge alla människor som vill chansen att jobba.

Red’s kom:
Det är många svenska medborgare som inget hellre skulle vilja jobba, om det hade funnits jobb. Varför lägga krut på en grupp som saknar möjlighet att få annat jobb i Sverige än i stil med paketinslagning?

– De är arbetsvilliga och trevliga personer som behöver få chansen att få ett jobb, även om det handlar om kortare uppdrag, säger hon.

Red’s kom:
Och efter julen är allt som tidigare igen. Paketinslagningen leder inte till något jobb i Sverige precis lika lite som i hemlandet där förutsättningarna är avsevärt bättre att få ett jobb för denna grupp.

Att uppdraget bara sträcker sig över julhelgen är synd tycker bröderna Burtca Torin och Burtca Kelimbar som slår in julklapp efter julklapp. För även om de är väldigt glada över att ha fått ett jobb skulle det vara ännu bättre om de kunde få uppdrag som varade längre.

Red’s kom:
Tyvärr är risken överhängande att Stadsmissionens initiativ gör att dessa EU-migranter inte förstår att det måste vara i deras hemland som de söker jobb.

– Vi fick rena arbetskläder och fick tvätta och duscha oss via Gränby centrum och det är bra, säger Burtca & Burtca.

Mihaela Suleap berättar att reaktionerna bara har varit positiva hittills.

Red’s kom:
Positiva reaktioner på vad? Från vem?

Hon hoppas att de, genom initiativet, kan uppmuntra andra köpcenter att följa deras exempel.

Red’s kom:
Till vilken nytta?

– Vi har inga samarbeten just nu men hoppas att det här kanske kan bli ett positivt exempel, säger Mihaela Suleap.

Red’s kom:
Det är mer ett sorgligt exempel på hur EU-migranter vilseleds att tro att det finns möjligheter för dem att få jobb i Sverige. Så här långt har ingen EU-migrant fått ett arbete i Sverige trots medias ständiga rapporteringar om att EU-migranter fått jobb. Det har då nämligen handlat om specifika förutsättningar och villkor i mycket tidsbegränsade projekt. Mariefredsmodellen är ett exempel på totalt misslyckade dylika projekt.


Dagens handel förtydligar i det som statlig media inte vill gå in på;

Gränby centrum och Uppsala stadsmission ger utsatta EU-migranter jobb inför jul.

Inför julhandeln gjorde Uppsala stadsmission och Gränby centrums en aktivitet för att hitta arbete för utsatta EU-migranter och tredjelandsmedborgare.

Uppsala stadsmission är en av fyra stadsmissioner i landet som fått pengar av Svenska postkodlotteriet för att driva projektet ”EU-migranter som resurs”.

Red’s kom:
Ett skäl så gott som något att inte vara med i Postkodlotteriet, när pengar slösas bort till ingen nytta på detta sätt istället för att gå till välgörande ändamål.

Inom det projektet hjälper Uppsala stadsmission arbetsvilliga EU-migranter med förberedande insatser för att möjliggöra anställningar.

Samarbetet med Gränby centrum innebär att omkring fyra personer får anställning under julhandeln. Bland annat med att slå in julklappar.

Red’s kom:
Alltså fyra EU-migranter av upp till 6 000 som befinner sig i Sverige… och av 120 miljoner fattiga bara i EU.

Förhoppningen från Uppsala stadsmissions sida är att fler arbetsgivare i Uppsala kan tänka sig samarbete inom projektet.

– Vi hoppas att det här projektet kan tillföra ett stort värde både till personer som inte har arbete såväl som till våra besökare säger Kalle Lindgren, marknadsansvarig Gränby centrum

Red’s kom:
För ”besökare” har det naturligtvis inget värde att det är just EU-migranter som packar in klappar i stället för arbetslösa ungdomar.
För EU-migranterna själva har det kanske ett visst värde under de dagar de får syssla med detta, men direkt efter detta så är allt som vanligt igen. Inget har förändrats.


SDS hakar på i nyhetsbevakningen;

Jobba i stället för att behöva tigga. På flera håll i landet har stadsmissioner ordnat arbetstillfällen till EU-migranter. I Uppsala slår de in paket. I Malmö säljer de julblommor.

Blomsterarrangemangen har de gjort själva, och de har också själva betalat för materialen.

– Det är en stolthet att ha tillverkat något själv, i stället för att bara be om pengar, säger Viorica Jahibau.

Red’s kom:
Givetvis är det så, men det löser inget problem. Situationen är exakt densamma för EU-migranterna dagen efter jul.

Projektet är en del av Sveriges stadsmissioners satsning ”EU-migranter som resurs”.
– Det här är människor som kan jobba och vill jobba. De lever ett ganska tufft liv och blir glada av att få jobba med jord och blommor, säger Christian Tigerblad, Skåne stadsmission.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-12-22
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar

Från och med idag får fyra EU-migranter arbete på Gränby Centrum i Uppsala. I samarbete med stadsmissionen får alla kunder nu chansen att få klapparna inslagna i julruschen.

Samarbetets syfte är att hitta arbete för utsatta EU-migranter under projektet ”EU-migranter som resurs”, där fyra stadsmissioner i landet deltar, skriver SVT.

Se:
Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Hur många EU-migranter har Crossroads Linköping fixat ”jobb” till?

Kholod Saghir (S) tycker att paketinslagning är att ta tillvara resurser i EU-migranterna

– Jag är oerhört glad över att vi har arbetsgivare som tar tillvara på resurser som våra utsatta EU-migranter och tredjelandsmedborgare har. Det här visar på hopp om att det finns andra alternativ än tiggeri, säger Kholod Saghir (S), projektledare för Uppsala Stadsmission.

Red’s kom:
Ja, EU-migranter är en viktig resurs för Sverige för hur skulle Sverige klara sig utan EU-migranter som slår in julklappar?

• Det finns ca 35 000 svenskar som Stadsmissionen kategoriserar som hemlösa. Hade inte någon av dessa kunnat vara en resurs?

• Det finns en mycket hög ungdomsarbetslöshet i Sverige. Är inte ungdomar en resurs i Sverige?

• Det finns hundratusentals migranter/flyktingar som kommit till Sverige de senaste åren. Finns det inga resurser bland dessa?

• Det finns 225 000 fattigpensionärer i Sverige. Säkert skulle någon av dem kunna haft nytta av denna sysselsättning.

Se: Ska jobb och bostad till tiggare prioriteras framför svenska medborgares behov?

Hur gagnar det köpcentret att EU-migranter slår in julklappar?

Ersättningen är enligt kollektivavtal och gagnar både Gränby Centrum och migranterna, menar stadsmissionens projektledare Kholod Saghir (S).

Red’s kom:
Frågan är hur mycket köpcentret betalar till EU-migranterna? Gissningsvis inte en krona!

Stadsmissionen inleder EU-migranter i villfarelsen att det finns en möjlighet för dem att stanna i landet permanent. Allt Stadsmissionen uppnår är alltså bara att cementera EU-migranterna i fattigdom.

Hur gagnar detta EU-migranterna? Det hade varit billigare att skicka pengarna till dem i hemlandet.

SVT och SR har ännu inte lärt sig att EU-migranterna inte är ”migranter”, och tydligen inte heller Kholod Saghir (S).

Två dagar/vecka

– Vi tycker att det är väldigt bra att kunna erbjuda människor som ofrivilligt tvingas att tigga ett arbete under helgerna, säger hon.

Red’s kom:
Det handlar alltså i praktiken om två dagar i veckan. Eller totalt cirka 10 dagar.

Är denna satsning på 10 dagars julklappsinslagning för 4 EU-migranter något att trumpeta ut i media?

Se: Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Inslagning av klappar 2 dgr/vecka försörjer en familj?

Albano Borcea är en av de fyra som får chansen att jobba.
– Vanligtvis samlar jag burkar. Jag är glad över att få jobba här och speciellt med att slå in paket. Det ger mig en chans att försörja min familj, säger han.

Red’s kom:
Nej, det ger Albano Borcea en chans att bryta ännu mer mot EU’s fria rörlighet, och försvårar han och hans familjs möjlighet att komma rätt i livet i deras hemland.

Fått utbildning i hur man slår in julklappar

Albano är i Sverige med sin fru. Han pantar burkar på dagarna medans hans fru sitter utanför en mataffär och tigger, skriver SR.

Efter en utbildning i går känner han att han kan det här med att slå in paket.

Vad tillför julklappsinslagningen för vem?

– Jag är glad och stolt över att vårt samarbete med Uppsala Stadsmission fortsätter. Vi hoppas att det här projektet kan tillföra ett stort värde både till personer som inte har arbete såväl som till våra besökare säger Kalle Lindgren, marknadsansvarig Gränby Centrum.

Red’s kom:
Emellertid tillför det inget av värde för varken EU-migranter eller ”besökare”.
Men ett köpcentra uppskattar naturligtvis alltid gratis arbetskraft.

Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-11-27Not. Uppsala stadsmission hävdar, som synes på skylten att de arbetar för hemlösa. Det är alltså bevisligen en lögn. De riktar in sig på det som ger Stadsmissionen pengar, och det är inte hemlösa utan istället EU-migranter!

Se även bl a;
EU-tiggare vill inte dela ut reklam pga arbetstiderna

EU-migranter i Avesta ska sälja dubiös tiggartidning – Sofia Z igen

Kyrkan försökte lära EU-migranter plocka bär, misslyckat projekt


MP lovordar temporära jobb till EU-migranter som inte ger skatteintäkter


Vilka risker finns det med att anlita EU-migranter för småjobb?


Ge tiggande EU-migranter arbete och utbildning istället för att se dem som problem


Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter

Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter


Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri


EU-migranter avhyses från p-plats i Uppsala – Stadsmissionen upprörda – Kholod Saghir


Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter


Uppsala ger 1,3 miljoner kr till Livets ord för boende till några EU-migranter

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Hur många EU-migranter har Crossroads Linköping fixat ”jobb” till?

En fråga ställdes av en medborgare till Crossroads Linköping:
Stadsmissionens Lars Linebäck beskriver förtjänstfullt vad som görs akut och på sikt för EU-migranter. Samorganisationen Crossroads i Linköping serverar luncher och skaffar fram härbärgen åt behövande samt försöker få nära kontakt med dem. 240 personer har man mött i samtal och betydligt fler för rådgivning i huvudsakligt syfte att skaffa dem arbete. Den mest intressanta frågan för läsaren undviker han dock, nämligen hur många av de 240 personerna har den tunga samorganisationen Crossroads i Linköping hittills lyckats få i arbete?

Red’s kom:
Se: Stadsmissionen/Crossroads driver hopplöst projekt för att få EU-tiggare i arbete i Sverige

Lars Linebäck, direktor för Linköpings Stadsmission, svarar på frågan ”Hur många har fått hjälp till ett arbete?

Hur många EU-migranter har ”organisationen Crossroads i Linköping lyckats få i arbete”?

Crossroads är ett samarbete mellan kyrkor, församlingar, organisationer, volontärer, Linköpings kommun och Stadsmissionen med syfte att bistå EU-migranter i akut nöd med kläder, hygien, mat, härbärge under de kallaste månaderna samt rådgivning. Rådgivningen handlar om vilka rättigheter och skyldigheter som vi har i det svenska samhället.

Red’s kom:
Rättigheter som ”vi” har? EU-migranter har inte samma rättigheter som svenska medborgare. Vad sedan gäller EU-migranters skyldigheter så kan vi konstatera att det spelar ingen roll hur mycket som informeras om dessa, de nonchaleras ändå av EU-migranterna.

Svenska Postkodlotteriet finansierar försök till alternativa inkomster för EU-migranter

Till detta har vi även projektet ”EU-migranter som resurs” som betalas av pengar från Svenska Postkodlotteriet, och som syftar till att hitta alternativ till tiggeri för de EU-medborgare som är här och i dag försörjer sig på det sättet.
Se: Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Nio jobb till EU-migranter?

Hittills har projektet lyckats förmedla nio jobb till EU-migranter.

Red’s kom:
Stadsmissionen har alltså – för sina bidrag på 7 miljoner kr plus bidrag via skattemedel – fixat tillfälliga arbetsuppgifter till 9 av 240 EU-migranter.

Notera här att detta ”raka” svar inte säger någonting överhuvudtaget; nio ”jobb” till EU-migranter?
Det enda Lars Linebäck säger är att upp till 9 EU-migranter vid något tillfälle fått någon form av uppdrag;
• Det kan ha varit huvudsakligen jobb på några timmar.
• Det kan ha varit obetalt, men från vad vi informerats så är det i alla fall underbetalt (Crossroads har tidigare gett exempel på 300 kr/dag, dvs 30-40 kr/timme).
• Lars Linebäcks mycket luddiga och undvikande svar kan mycket väl t o m tolkas som 9 små uppdrag till en enda EU-migrant (notera att han inte skriver ”jobb till nio EU-migranter”).

Stadsmissionen vill göra Arbetsförmedlingens uppdrag

Stadsmissionen har inga jobb, men arbetar alltså för att förmedla i den mån det är möjligt. Vi är mycket noga med att arbeten ska betalas enligt svenska skatteregler och anställningsvillkor.

Red’s kom:
En fråga som osökt uppstår är varför EU-migranter inte kan vända sig till Arbetsförmedlingen som alla andra, och varför just denna grupp av turister måste ha en separat arbetsförmedling?

Stadsmissionen tjänar säkert en hel del på denna affär (även genom de bidrag de får av skattemedel), men vad tillför det egentligen för EU-migranterna?

”Kortare” arbetstillfällen

Det handlar om kortare arbetstillfällen från någon dag till ett par veckor.

Red’s kom:
För dessa ynka nio tillfälliga ”jobb” hade det väl inte varit svårt att specificera tidslängderna bättre i sitt svar än så?

Typ av ”jobb”

Främst är det lantbrukare som anställt, men även andra intressenter t ex inom mark och anläggning. Arbetsuppgifterna har handlat om ogräsrensning, fasadtvätt, målning, markarbete samt fönsterputs. Just nu finns även flera förfrågningar från intressenter som önskar hjälp med flyttstädning, enklare snickeriarbeten, markarbeten samt olika typer av småjobb.

Red’s kom:
Mark- och anläggning” låter ju bra som omskrivning för att rensa ogräs och putsa fönster.

Så det finns ”förfrågningar från intressenter” om småjobb, men inga EU-migranter som vill eller klarar av eller vill åta sig dessa?

Enklast möjliga arbetsuppgifter

Det kan handla om arbetsuppgifter som annars riskerar att inte bli gjorda och som enkelt kan utföras och förklaras för en person som inte pratar svenska och kanske saknar yrkesutbildning, men som mycket hellre vill arbeta för att tjäna sin inkomst än att be om pengar på gatan.

Red’s kom:
Se: Vilka risker finns det med att anlita EU-migranter för småjobb?Klicka här för att gå till insändaren i Corren, 2015-10-03
Se även bl a;
Kyrkor i Örebro vill bilda stadsmission för EU-migranter, 7,5 miljoner kr


Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen, Röda korset , Frälsningsarmén motståndare till regeringens förslag och folkets vilja

Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

Med stöd av sju miljoner kronor från Postkodlotteriet har stadsmissionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Linköping startat ett gemensamt projekt för att förmedla jobb till tiggande EU-migranter ”EU-migranter som resurs”.

Red’s kom:
Sverige har alltså fått ännu en Arbetsförmedling. Varför skulle Stadsmissionen, utan kunskap och erfarenhet inom området, lyckas bättre än AF?

Hjälp till EU-migranter att söka jobb som inte finns

– Vi vill hjälpa människor att hitta alternativ till tiggeri, förbättra deras försörjningsmöjligheter och öka deras egenmakt, säger Tove Franzson som är samordnare för projektet.

Red’s kom:
Att öka tiggarnas egenmakt är bra, men det är givetvis i deras hemland dessa resurser ska sättas in om de ska ha någon som helst meningsfull effekt.

Utbildning i svenska och jobbcoaching

I projektet ingår att EU-migranterna ska få viss utbildning, t ex i svenska, och få hjälp att söka jobb på arbetsförmedlingen. Men framför allt vill man vara en förmedlande länk mellan företagare som behöver arbetskraft för en kortare period, och EU-migranter som letar efter jobb.

Red’s kom:
Stadsmissionen pratar alltså om ett mycket långsiktigt projekt, med mycket små förutsättningar att det tillför något överhuvudtaget för någon. Det här har inte ens lyckats för svenskar (som pratar svenska), än mindre lär det fungera för dem som efter något år kanske lärt sig lite av det svenska språket.

Målning, trädgårdsarbete, jordbruk

– Det kan handla om trädgårdsarbete, jobb i lantbruket eller något som behöver målas. Lönen ska vara avtalsenlig eller däromkring. Vi accepterar inga svartjobb och vill inte ägna oss åt lönedumpning, fortsätter Tove Franzson.

Red’s kom:
Eller däromkring”. Klart att det kommer att handla om lönedumpning.
Tidigare har insatserna handlat om att EU-migranterna ska tälja bestick i trä, binda ihop kvastar av trädgrenar, eller virka dukar.

Stadsmissionen arbetsgivare för EU-migranter

Helst vill man förmedla jobb hos privatpersoner också, men då uppstår svårigheter med vem som ska vara arbetsgivare. Det finns tankar på att låta Stadsmissionen bli arbetsgivare, men det är inte klart än.

Red’s kom:
Detta projekt känns skrämmande ogenomtänkt.

Vad är målet? Hur många EU-migranter ska få jobb i Sverige?
Hur ska resurserna fördelas?
Vilka ska vara ansvariga för projektet?

Kontraproduktiva åtgärder

– Nu söker vi företagare som vill ha hjälp med något, och samtidigt vill göra en insats för utsatta människor, säger Malin Nylén som är projektledare i Linköping.

Red’s kom:
Tyvärr är det bara ännu en kontraproduktiv åtgärd. Det är bra att det finns välgörenhetsorganisationer, det är mindre bra att det finns dem i Sverige som bidrar med resurser för en missriktad välvilja. Särskilt illa är det att Sverige inte har en regering som vågar uttala sig i frågan, som kan kan styra upp problemen och se till att resurserna istället används på ett meningsfullt sätt.

EU-migranter viktigare än svenska ungdomar?

Vad säger ni till människor som tycker att jobben borde gå till svenska ungdomar i stället?
– Svenska ungdomar kan språket, har utbildning och är inne i samhällssystemet. De här människorna har ingenting sådant, de står utanför samhället trots att de är EU-medborgare. Då kan jag tycka det är bra om någon företagare vill erbjuda dem några dagars arbete, säger Malin Nylén.

Red’s kom:
Det är inte hållbara argument och inte ens svar på frågan. Frågan är varför EU-migranter ska ha de extremt få okvalificerade arbeten som finns i Sverige, när detta för många svenska ungdomar är enda vägen in i arbetslivet?

Det känns som att dessa sju miljoner kr från Postkodlotteriet kunnat användas till något betydligt mer produktivt. Kommer Postkodlotteriet att tappa spelare när de gör dylika missriktade satsningar som kanske inte alla vill bidraga till?Klicka här för att gå till artikeln i Corren, 2015-04-21
Se även bl a;
Förslag på åtgärder för Rumänien i stället för ­missriktad svensk solidaritet till EU-migranter – Hjärta till hjärta


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.