Dramatiska förändringar krävs i Sveriges migrationspolitik – måste ske nu!

Vi har hört nyckelformuleringarna om och om igen: ”Detta är den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget”. ”Vi räddar liv, bokstavligen!” Den bild som manas fram av denna retorik är att miljontals människor nu flyr hals över huvud undan bomber, mot städer som Malmö och Trelleborg. Precis som under andra världskriget måste vi därför förvandla Sverige till fristad i ett desperat läge, kosta vad det kosta vill.

Kan dagens situation jämföras med andra världskriget?

Men detta är inte andra världskriget eller ens Balkankriget. Analogierna är missvisade och ger därför fel analys av läget.

Flyktingström beror på bristande säkerhet i EU’s yttre gränser… och på EU’s fria rörlighet

Det främsta skälet till att antalet asylsökande i Europa plötsligt flerdubblats är att det har blivit mycket lättare att ta sig in genom EU:s yttre gräns, vilket underströks i det brev som EU:s ordförande Donald Tusk skickade ut inför veckans toppmöte i Bryssel.

Turkiet nyttjar migranter för utpressning av ett svagt och enfaldigt EU

I bakgrunden anar man Turkiets osynliga hand. Landets alltmer auktoritäre president, Recep Erdogan, har velat använda flyktingströmmen för att utverka eftergifter från ett Europa som vid det här laget har gått ner på knä.

Denna bakgrund måste vi ha klart för oss när vi funderar över svenska handlingsalternativ.

Det finns inget naturligt slut på denna ström av migranter så länge Turkiet vill fortsätta att hålla pressen uppe på Europa.

Antalet kan tvärtom komma att öka ytterligare i vår. Viljan att ta sig till Europa är oändlig så länge inkörsporten är öppen och priset och farorna upplevs som överkomliga.

Endast 1/3 av asylsökande är från Syrien

Bara en dryg tredjedel av alla asylsökande i Sverige är från Syrien.

Inte ens ett slut på Syrienkriget skulle därför häva det extraordinära läget i svenskt flyktingmottagande.

Asylsökande från Afghanistan ökar snabbt

Det mest dramatiska som händer nu är i stället att antalet afghanska asylsökande ökar snabbt.

Främst rör det sig om minderåriga, varav många har lämnat sin familj i Iran för att ensamma ta sig till Sverige.

Skälet är att Iran sedan år 2011 har blivit mer restriktivt med att förnya uppehållstillstånd till landets drygt två miljoner afghanska flyktingar.

Men även strömmen direkt från Afghanistan ökar och är just nu ”all time high”, enligt UNHCR.

Migrationsverket räknar därför med att det är denna grupp asylsökande som kommer att växa mest framöver.

Asylsökande från Irak ökar snabbt

En annan grupp som har ökat markant under året är irakier, varav många är sunnimuslimska män från Bagdad som inte vill slåss för regimens räkning.

Naturligt att afghaner, irakier, eritreaner och syrier i Turkiet/Libanon vill ta sig till Sverige

Inget av detta är något att förvånas över. Att människor inte ser någon framtid i Afghanistan eller som papperslös i Iran är fullt begripligt liksom att man som sunnimuslimsk soldat vill lämna Irak.

Lika lätt är det att förstå alla ungdomar som flyr Eritrea för att slippa undan den omänskliga värnplikten i diktaturens tjänst.

Eller att syriska familjer bryter upp från den hopplösa tillvaron som flyktingar i Turkiet och Libanon där de aldrig kan påbörja livet på riktigt igen.

Vi hade i motsvarande situation också sökt oss till en bättre/rikare miljö där vi garanteras försörjning av staten utan krav på motprestation

I varje läge bör man göra tankeexperimentet att det kunde ha varit jag. Många av oss hade gjort exakt samma val.

Även alla de tusentals migranter som nu passar på att ta sig till Sverige för att gå under jorden gör ett rationellt val.

Red’s kom:
Självklart är det ett rationellt val, särskilt som alla som går under jorden i Sverige har särskilda rättigheter (tack vare Fredrik Reinfeldt och Göran Hägglund) som fri sjukvård, skola, etc. Vilket annat land i världen erbjuder dessa förmåner för de som olagligt vistas i landet?

Men någonstans måste man inse att fattigdom och elände inte utrotas i världen, eller ens nämnvärt påverkas, bara för att man flyttar fattigdom och elände till Sverige.

Självklart ska Sverige ägna sig åt välgörenhet men men en grundläggande förutsättning för detta är att staten måste ha en mycket tydlig avgränsning för denna välgörenhet. För att detta ska fungera krävs en fastställd biståndsbudget för olika former av välgörenhet för andra länders medborgare, och denna budget får inte överskridas. Samtidigt måste  det finnas en tydlig lagparagraf som förbjuder kommuner att nyttja kommunala skattemedel för detta.

Dvs all form av välgörenhet för andra länders medborgare får enbart ske med statliga medel för att på detta sätt ha kontroll över kostnaderna såväl som för att få en struktur på de åtgärder som görs, i motsats till hur det fungerar idag.

Var går gränsen för Sveriges ansvar under gällande förutsättningar?

Men det betyder inte att ett litet land som Sverige kan axla ett obegränsat ansvar för denna mänskliga nöd. Det finns lägen då vi måste vara beredda att offra allt för att hjälpa.

En ny förintelse skulle vara en sådan händelse eller en massflykt från våra grannländer där Sverige är första säkra land. Då skulle det vara ett moraliskt imperativ att undsätta så många vi kan oavsett konsekvenserna. Men där är vi inte.

Nödvändigt att sätta ett tak för en situation där ingen bortre gräns finns för hur många som söker sig till Sverige

Sverige ska givetvis ta sin del av ansvaret även för dagens globala flyktingströmmar. Men det är inte rimligt att Sverige försätter sig självt i ett krisläge för att möta ett skeende som varken har en slutpunkt eller en geografisk begränsning.

Statsfinanserna blöder med miljardbelopp varje vecka. Skolor och socialtjänst går på knäna. Ingen har en aning om var alla flyktingar ska bo och takten i antalet ensamkommande minderåriga som nu kommer till Sverige motsvarar en hel svensk årskull med barn.

Red’s kom:
Vad som är t o m betydligt värre och svårare att komma tillrätta med än dagens problem är de problem flyktingströmmen får på lite längre sikt.

En försämrad välfärd för landets medborgare under ganska lång tid framöver är oundviklig.

Det är nu – IDAG – som Sverige har en möjlighet att stämma i bäcken, inte när hela systemet kapsejsat pga av politikers politiska korrekthet och rädsla för en liten men högljudd grupp av vänsterextremister.

Finns det inget Sverige kan göra för att minska trycket på landet?

Det finns ändå inget vi kan göra för att minska söktrycket, invänder en del debattörer. Det är givetvis nonsens.

FRYSNING AV ASYLPRÖVNINGAR – SIGNALPOLITIK
Finland skrev i veckan ner sin prognos över antalet asylsökande i år från 50 000 till 30 000-35 000. Förklaringen är att Finland har fryst alla asylprövningar för irakier och somalier liksom att man har infört utökade gränskontroller.

SKICKA RÄTT SIGNALER
På samma sätt har Danmarks och Norges signalpolitik hållit antalet asylsökande nere. Omvänt ökade antalet syriska flyktingar till Tyskland snabbt när landet införde ett snabbspår för denna grupp förra hösten.

Red’s kom:
Eftersom det kan ta ett rätt bra tag innan signaler får effekt krävs någon omedelbar och ”drastisk” åtgärd än ovanstående; Sverige måste fram till dess att övriga signaler nått fram, införa gränskontroller under en månad, precis som Tyskland gjort.

Sverige står inför ett vägval

Förhandlingar pågår nu mellan regeringen och alliansen kring migrationspolitiken. Sverige står inför ett vägval som kan komma att definiera landets framtid.

Red’s kom:
Regeringen exkluderar Sveriges idag största (enl. flera opinionsinstitut) parti, Sverigedemokraterna från dessa överläggningar om Sveriges framtid. Det är ett högst odemokratiskt agerande! Speciellt med tanke på att det bara handlade om en diskussion, och då kan man inte exkludera Sveriges största parti lika lite som det näst största eller tredje största.

Att låta Vänsterpartiet ingå i diskussionerna om Sveriges krissituation, men mota bort Sverigedemokraterna är respektlöst, oansvarigt, barnsligt och inhumant.

Se: Varför vill Löfven inte samarbeta?
och;
Så vill Löfven samarbeta i integrationsfrågan

Endast dramatiska åtgärder kommer att ha någon effekt

Om partierna tror att det räcker med några smärre förändringar i marginalen bedrar de sig. Sverige måste signalera en dramatisk omsvängning för att göra verklig skillnad.

Vi bedriver redan en passiv signalpolitik, skulle man kunna säga. Tältläger inför vintern, långa handläggningstider och akut brist på bostäder drar ner Sverigebilden. Till det måste nu läggas en aktiv signalpolitik såsom
– tillfälliga uppehållstillstånd i upp till fem år av norsk modell, där man blir tvungen att återvända till sitt hemland om säkerhetsläget har förbättrats.
– Reglerna för anhöriginvandring måste skärpas,
– etableringsersättningen skäras ner,
– med mera.

Red’s kom:
En av de viktigaste åtgärder som måste göras är begränsning av anhöriginvandring (dvs den största gruppen), genom diverse restriktioner.

Det krävs dessutom någon form av krav på att man måste vara i arbete inom en viss tid, men dylika krav måste kombineras med mycket tydliga avgränsningar för vad som definieras som arbete.

Framför allt krävs mycket tydliga krav på motprestation från första dag för de som söker sig till Sverige.

Fredrik Reinfeldts och Göran Hägglunds totalt misslyckade migrations- och integrationspolitik – som S+MP hakat på utan att ifrågasätta något – måste brytas med omedelbar verkan.

Se: Dessa åtgärder krävs för Sveriges invandringspolitik

Tydliga signaler till omvärlden

Och allt detta måste tydligt kommuniceras till omvärlden. Många kommer fortfarande hit med stora förhoppningar för att sedan malas ner psykiskt i den långa väntan på att få komma in i samhället på riktigt.

Regering och riksdag måste börja ta ansvar för landet

Sverige har i flera decennier tagit ett större ansvar för världens flyktingströmmar än något annat västland per capita. Nu måste vi ta ansvar för att landet inte kastas in i en kris som vi inte kan hantera.Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-10-17
Se även bl a;
Statlig välgörenhet och ingen omfördelning av jobb


Stefan Löfven: Det finns en gräns för hur många flyktingar vi kan ta emot…

Dags att prata om volymer för invandring

Socialdemokraternas plan för flyktingar

Regeringens hemliga asylgrupp

Debatt om flyktingpolitiken: Kristina Persson (S), Fredrik Malm (FP), Paula Bieler (SD)

Novus juni 2015: 76% i Sverige tycker som SD i invandringspolitiken

58% av svenskarna vill ha minskad invandring – MP-väljare avviker

12% av moderaterna tycker annorlunda än SD

Varje år är ett nytt rekordår för svenskt flyktingmottagande

Svensk invandringspolitik är extrem?

Klyfta mellan folk och folkvalda – Problem viftas bort av politiker

Ska politiker följa folkets vilja?

Pratats för lite om invandringsproblematiken


Centerpartiet vill omvandla alla asylsökande till arbetskraft

Centerpartiets integrationspolitik

Centerns liberala invandringspolitik förpliktigar


Anna Kinberg Batra, Januari 2015: Ingen ändring i invandringspolitiken


Tyskland lämnar Schengen med omedelbar verkan – När gör Sverige likadant?


Svenskar mest invandringspositiva i EU… eller?


Hans Rosling vilseleder svenska folket om migranter/flyktingar

Hans Rosling har fel om flyktingkostnader

Henrik Arnstad i debatt om flyktingar – alla tokigheter listas här


Skrämmande okunskap om invandring och integration, Aftonbladet


Sverige har tagit emot 6 gånger fler flyktingar än Tyskland

14 av 28 EU-länder tar emot kvotflyktingar – Sverige flest!

Flyktingar/migranter till EU, hur många, varifrån och till vilket land – Sveriges flyktingpolitik

Migrationsverkets prognoser lika meningsfulla som väderprognos för nästa årLista över vilka länder asylsökande kommer från till Sverige!

Tre gånger fler asylsökande i Sverige som i övriga Norden tillsammans

Inför en förundrad omvärld


54% av flyktingarna har en inkomst under 13.000 kr efter 10 år

Minst 15,5% av flyktingar begår brott…

Är arbetsförmedlingens uppdrag att fiffla med statistik om nyanlända?

Högutbildade kebabtekniker höjer utbildningsnivån i Sverige


Pensionerna räcker inte till alla


För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Minska kostnaden för flyktingmottagandet föreslås av KD

Lägre bidrag, tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta och snabbare handläggning av flyktingar som sannolikt kan ges ett avslag. Det är Kristdemokraternas (Göran Hägglund, partiordförande) förslag för att minska Sveriges kostnader när det gäller flyktingmottagandet och minska antalet personer som ges permanenta uppehållstillstånd utan att ha skaffat sig en egen försörjning.

Vi måste lyssna till människors oro och ta oss an de utmaningar som en kraftigt ökad invandring för med sig. Med
• lägre bidrag,
• tillfälliga uppehållstillstånd och
• snabbare avslagsprocess för säkra länder
kan vi minska kostnaderna utan att inskränka asylrätten, skriver Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.

Jag har varit arg och sorgsen denna höst. Över att vi blivit ett land där ingen diskuterar hur vi ska lösa samhällsproblem för att alla är upptagna med att klistra etiketter på varandra. Över att vi inte ser vilka som får betala priset för vår underlåtenhet att göra politiken bättre.

För de som betalar priset är dagens nyanlända som fastnar i långvarigt socialt och ekonomiskt utanförskap.

En integrationspolitik som inte fungerar undergräver migrationspolitikens legitimitet.

Är Sverige vaccinerat mot en sådan utveckling? Kan inte det som händer i våra grannländer också hända här? Är det självklart att vi aldrig kommer att se riksdagsbeslut om inskränkningar i asylrätten?

Är de onda, de som röstar och mejlar och pratar? Nej, jag tror att många är högst vanliga och anständiga medborgare. De är oroliga. De tycker inte att politiken ger svar på de samhällsproblem som de möter i sin vardag.

Det finns inget vaccin. Men det finns ett val att göra. Vi kan fortsätta med handfallenhet och etiketter. Eller så kan vi lyssna till människors oro och ta oss an de utmaningar som en kraftigt ökad invandring för med sig.

De bättre svaren behöver handla om kostnaderna för mottagandet. Det är ett självändamål att ha en human migrationspolitik. Men det är inte ett självändamål att politiken ska kosta så mycket som möjligt. De bättre svaren behöver också handla om hur fler nyanlända snabbare ska få arbete.

Följande förslag bedöms både sänka kostnaderna och öka chanserna till jobb:

1. Lägre bidrag (etableringsersättning) och ett nytt etableringsavdrag.
Etableringsersättning
Om bidragen är för höga och möjliga arbetsinkomster för låga kommer det att bli mindre arbete utfört. Möjligheten att sänka nyanländas etableringsersättning något bör därför prövas.

Not.
Det rör sig om en ungefärlig sänkning från 300 kronor per dag till 275 kr/dag.
Att stärka människors drivkrafter är bra. Men att höfta fram hur det ska gå till är inte lika bra. Hur har Hägglund kommit fram till att 25 kronor är en lämplig sänkning?

Etableringsavdrag
Vi föreslår också ett nytt etableringsavdrag som innebär att en nyanländ under sina första fem år i Sverige sammanlagt kan tjäna upp till en halv miljon kronor, motsvarande 100.000 kronor per år, utan att betala inkomstskatt.
Även jobb till lägsta avtalade lönenivå blir mer lönsamma eftersom den nyanlända kompenseras med lägre skatt.

Not.
Det är underligt att förslagen påstås syfta till att sänka kostnaderna för mottagandet, eftersom sänkt etableringsersättning kommer att röra sig om småpengar, till skillnad från fem års skattesubventioner.
Det är ingen kortsiktig kostnadsbesparing.

Utöver en positiv särbehandling av nyanlända är frågan om;
• Etableringsavdrag kan ges i kombination med andra bidrag och i så fall vilka, under vilka förutsättningar?
• Etableringsavdrag kan ges för vad som helst, t ex för att starta upp mini-matbutiker och kiosker som finns i ett enormt överflöd och som oftast går i konkurs ett-två år efter att bidragen upphör.

DISKRIMINERING AV SVENSKAR I SVERIGE !!!

Etableringsavdraget är en klar diskriminering av svenskar och minskar svenskars möjlighet att få ett arbete på en redan svår arbetsmarknad.
Varför, i rättvisans namn, ska de som belastar samhället med högst kostnader få förmåner som inte svenskar har och som ger invandrare företräde till arbete?

Det är INTE bara incitament för att arbeta som behövs. Det är inte vatten värt om det ändå inte finns några arbeten!!!

Politikerna måste svara på frågan hur flyktingar och anhöriginvandrarare ska kunna få arbeten utan att svenskar trängs undan och diskrimineras.

2. Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren.
Den som beviljas asyl i Sverige bör som huvudregel ges ett uppehållstillstånd som gäller i tre år i stället för att, som i dag, få ett permanent uppehållstillstånd. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som under de första tre åren har etablerat sig på arbetsmarknaden ges ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte skulle kvarstå. Förslaget stärker incitamenten till etablering eftersom eget arbete säkrar rätten att stanna i Sverige

Not.
Det innebär att invandrare kan köpa sig ett anställningskontrakt för att få permanent uppehållstillstånd.

Förslaget kan också påverka hur många som söker asyl just i vårt land. Att Sverige i dag, till skillnad från andra EU-länder, som huvudregel ger permanenta uppehållstillstånd kan göra att fler söker asyl här i stället för i andra EU-länder. En jämnare fördelning kan minska Sveriges kostnader och underlätta etableringen för de som kommer hit. Sannolikt kommer förslaget att ha begränsad effekt på antalet asylansökningar, men om det kan bidra till en något jämnare ansvarsfördelning inom EU så är det välkommet.

ANHÖRIGINVANDRING

Eftersom en minskad användning av permanenta uppehållstillstånd skulle försvaga rätten till familjeåterförening bör den som beviljats uppehållstillstånd för tre år ges rätt att återförenas i Sverige med sin make/maka och barn under 18 år.

3. Säkra länder.
Ett allvarligt hinder för snabb integration är de långa väntetiderna hos Migrationsverket. Varje asylansökan ska granskas individuellt med bevarad rättssäkerhet, men Migrationsverket bör snabbare behandla ansökningarna från länder som kan betecknas som säkra, från vilka nästan alla ansökningar avslås.

Nästa år beräknas 8.000 ansökningar, framför allt ifrån västra Balkan vara uppenbart ogrundade, vilket gör att bara ett par procent beviljas.

Not.
Göran Hägglund hävdar att handläggningstiderna för asylsökande från länder som anses säkra kan halveras. Vad grundar han det på?

Göran Hägglunds förslag kommer knappast ha någon märkbar påverkan på flyktingströmmen. Ändå gick Rädda Barnen snabbt ut och protesterade med anledning av att Hägglunds förslag skulle försvåra för fattiga barn.
Det visar hur politikerna låtit invandringsfrågan infekteras till den grad att det idag är nästintill omöjligt att kunna föra en saklig diskussion om invandringen.

Om Sveriges intresse ska tas tillvara på det minsta sätt är det nog nödvändigt att köra över den markant lilla minoritet som inte ens vill diskutera hur Sverige skulle på minsta sätt närma sig hur det fungerar i alla andra Europeiska länder, inte minst våra nordiska grannländer.

I UNT 2015-03-17 ger två kommunpolitiker från KD (Sigtuna) sin syn på saken.
De instämmer i att asylsökande ska ges tillfälliga uppehållstillstånd i tre år innan det sker en ny prövning, och att asylansökningar från länder som kan betraktas som säkra ska behandlas snabbare. De tror att detta ger snabbare vägar till jobb, vilket är avgörande för integrationen.

De tillägger att Migrationsverket och andra aktörer ska kunna bygga modulbostäder i stället för att som i dag betala överpriser till oseriösa uthyrare. De tror att om fler väljer att bo i Migrationsverkets boende så minskas trångboddheten, och att det snabbt skulle leda till en bättre fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna.

Red’s kom:
Modulbostäder har föreslagits av andra partier, och det är tråkigt om Sverige ska vara delaktig i att bygga upp kåkstäder, utöver de romska kåkstäder som sprider sig över landet.

Det framgår inte vad de menar med att asylsökande ska ”välja” Migrationsverkets boende, liksom varför det skulle minska trångboddheten samt varför det skulle leda till en bättre fördelning av flyktingar mellan kommunerna.

De förslår dessutom att nyanlända ska betala lägre skatt under ”en övergångsperiod” samtidigt som etableringsersättningen sänks.

Red’s kom:
Det ena ska ta ut det andra, och vad det skulle tillföra kan man fråga sig.

Som vanligt saknas förslag på konkreta lösningar. Så länge det inte finns jobb så kan man hålla på och strukturera om hur mycket man vill, men det kommer ändå inte att leda till några förbättringar på något sätt. Enbart försämringar i takt med en ökande flyktingström, och integrationen kommer bara bli allt sämre.

För till syvende och sist så är det endast riktiga jobb och riktiga bostäder (inte kåkstäder) som kan lösa problemen, där inte svenska medborgare diskrimineras samt slås ut och där välfärden inte försämras ytterligare.

Not. År 2014 sökte över 80 000 människor asyl i Sverige.

REAKTIONER FRÅN ÖVRIGA PARTIER

Som alltid när det presenteras förslag som hanterar invandringen och integrationen, följdes publiceringen av beskyllningar och etiketter. En SD-flört” var mångas (läs: vänsterblockets) lika förutsägbara som tröttsamma dom.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna välkomnar Kristdemokraternas förslag att skärpa reglerna för att minska kostnaderna för asyl- och flyktinginvandring.
Men i realiteten tror partiet inte det kommer leda till några kostnadsbesparingar eller minskad flyktingtillströmning.
SD tycker att förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd i tre år är en för kort tid och ogillar förslaget att införa olika skatt för svenskar och invandrare.
Om man skattebefriar nyanlända kan det göra Sverige än mer attraktivt och nettoeffekten kan bli väldigt liten eller till och med noll.

Miljöpartiet

Vice statsminister Åsa Romson (MP) riktar däremot hård kritik mot Kristdemokraterna.
Miljöpartiet slöt under förra mandatperioden den migrationspolitiska överenskommelsen med de fyra borgerliga partierna, bland andra KD.
Det är fel signal att skicka att invandrare och flyktingar som kommer till Sverige huvudsakligen är en kostnad.
Hon anser att det kan finnas problem med att förena KD-förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd med den migrationspolitiska överenskommelsen som även Socialdemokraterna anslutit sig till.

Jag tycker det är en mycket problematisk ton i utspelet. Det utmålar flyktingar som kostnader (…) Det drabbar de människor som flyr”, sade Maria Ferm (MP).

Not.
Den som inte ser att en oförändrad integrationspolitik påverkar precis samma grupp människor på ett förödande sätt ser bara halva bilden. Att inte se kostnader som en del av flyktingsproblematiken är att stoppa huvudet i sanden!
Problemet med svensk integrationspolitik är inte främst vad som sägs eller hur, vad Hägglunds kritiker än må hävda. Det är snarare vad som inte sagts och gjorts, integrationsdebatten har länge lidit brist på såväl energi som debattörer. Och det är där – bland konkret politik, inte i etiketträsket – som fokus bör ligga framöver.

Folkpartiet

FP-ledaren Jan Björklund välkomnar att Kristdemokraterna startar en diskussion om flykting- och integrationspolitiken.
Vi har en egen pågående diskussion om de här frågorna. Däremot vill jag inte ta ställning till de konkreta förslagen från KD. Men jag vill heller inte utesluta något av förslagen, säger Jan Björklund.
Vi ser samma utmaningar. Under kommande åren går prognoserna för antalet flyktingar som kan komma till Sverige upp väldigt kraftigt.

Centerpartiet

Även Centerpartiet (som själva inte har ett enda konkret förslag) är positivt till KD:s integrationspolitiska förslag.
Vi välkomnar att Kristdemokraterna ser behovet av att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Däremot är det för tidigt att ta ställning till de konkreta förslagen, säger Johanna Jönsson, Centerpartiets integrationspolitiska talesperson.
Det akuta problemet just nu är att finna praktiska lösningar på mottagandet av nyanlända i kommunerna. Bristen på bostäder är ett sådant problem. Vi studerar de här frågorna nu och avser återkomma med förslag på området inom en snar framtid.

Språktest?

KD gör nu upp med regeringen Reinfeldts integrationspolitik. Det är ett paradigmskifte, där skillnaderna mellan partierna åter ökar om invandringspolitiken. Räkna med att fler borgerliga partier följer efter.

Nu vill KD också med hjälp av morot (sänkt skatt och möjlighet till permanent uppehållstillstånd) och piska (lägre bidrag) förmå de nyanlända att anstränga sig hårdare för att få jobb.
Synsättet påminner om Alliansens arbetslinje och jobbskatteavdraget, men är kontroversiellt eftersom det skapar en skatteklyfta mellan de som just kommit och de som bott längre i Sverige.

Den erfarne Hägglund minns säkert valrörelsen 2002, när Folkpartiet gick upp 4,1 procentenheter genom ett förslag om språktest.

Jag tar också avstånd från Miljöpartiets i stora delar mycket naiva migrationspolitik som jag tyvärr tycker har påverkat Alliansens politik alltför mycket de senaste åren”, skrev riksdagsledamot Jan Ericson (M) på sin blogg.

Räkna med att fler borgerliga partier följer efter

Se även bl a:
Regeringens plan för reformering av nyanländas etablering
Regeringens utspel om invandring kritiseras hårt
Socialdemokraternas plan för flyktingar
Regeringens hemliga asylgrupp

Åtgärder som krävs för Sveriges invandringspolitik

Centerpartiets integrationspolitik
Centerns liberala invandringspolitik förpliktigar
Centerpartiet vill omvandla alla asylsökande till arbetskraft

Folkpartiets nya villkor för invandrare
Folkpartiet: Kommuner vill sätta tak för invandring

Alliansen: Ingen ändring i invandringspolitiken

Moderaterna ändrar sig om migration

Integrationsförslag som inte löser problemen

Av Riksdagspartierna så har Moderaterna och Vänsterpartiet ännu inte med ett ord presenterat sin syn på hur flyktingpolitik, invandringspolitik, och integrationspolitik ska utformas.