Kalmar: EU-migranter hotar bosätta sig på p-platser om de inte försörjs

• EU-migranter förbereder sig för Salvestängning, men kommunen har inte hittat någon alternativ plats och nämndsordföranden ser ingen lösning.

• Oron bland tiggarna är stor: ”När Salve stänger kommer vi att bo på parkeringsplatser.”

För över ett år sedan fick samhällsbyggnadskontoret i uppgift att söka efter ett alternativ till migrantlägret i Salve. Det lyckades de inte med.

Red’s kom:
När ska alla dessa okunniga journalister – i detta fall Anders Blank – lära sig att EU-migranter (vänsterns omskrivning av zigenare) inte är migranter?

Likväl så har kommunen beslutat att stänga lägret och beskriver situationen som ohållbar. Frågan är bara när.
– Vi vill stänga Salve till årsskiftet, avslöjade kommunalrådet Dzenita Abaza (S) för Barometern för några veckor sedan.

Red’s kom:
Det ligger inte i en kommuns uppdrag att försörja andra länders medborgare. Det är t o m i strid med kommunallagen (enligt vad som tidigare beskrivits här), även om alltför många politiker inte verkar bry sig om vad lagen säger.

Men när servicenämnden svarade Jan-Ingemar Lundström (M) på hans medborgarförslag så fanns det inget slutdatum.

Se: EU-migranternas kåkstad i Salve (Kalmar) kan permanentas av S+C+V

Är det en konflikt mellan Stadshuset och servicenämnden?
– Nej det är det inte. Vi är alla överens om att Salve inte är någon långsiktigt lösning, säger Ingemar Einarsson (C) ordförande servicenämnden.

Red’s kom:
Tog det Ingemar Einarsson (C) två år att förstå att EU-migranternas gratiscamping inte är en långsiktig lösning? Hur lång tid ska det då ta för honom att förstå att det heller inte är en kortsiktig lösning… mer än för politiker som vill sopa problemen under mattan och inte tar ansvar för invånarna.

– Vi definierar bara inte datumet, säger Ingemar Einarsson (C).

Red’s kom:
Definierar inte datumet? Typisk politikerretorik för att säga att de inte vågar ta tag i problemen.

Är problemet att EU-migranterna inte har någon ”alternativ plats” eller är det politikerna som är problemet?

Problemet är att kommunen inte har någon alternativ plats och de är rädda att det kommer att bli samma problem som innan Salve. Då klagade bland annat serviceförvaltningens personal om problemen med nedskräpning vid parkeringar som användes som tillfälliga boplatser.

Red’s kom:
Den ”alternativa platsen” finns, och den ligger i hemlandet, och har legat där hela tiden under EU-migranternas olagliga vistelse i Sverige, som understötts av politikerna i Kalmar.

Vilka ”aspekter” finns det att tänka på?

– Det är flera aspekter vi måste tänka på. Inte minst den mänskliga, därför måste vi göra det här humant, säger Ingemar Einarsson.

Red’s kom:
För de flesta politiker på vänsterkanten (till vilken Centerpartiet ofta hör) verkar det inte finnas någon annan aspekt än den som de vill kalla ”mänskliga”. ”Humant” är ett annat försök till bortförklaring för politikernas okunnighet och feghet.

Om det Ingemar Einarsson (C) hävdar här hade varit sant så hade de verkat för att regelverket för EU:s fria rörlighet upprätthålls och att EU-migranterna utvisas ur landet. Det är det enda mänskliga/humana.

Katarina Borgemo på Stadsmissionen ser ingen lösning

Katarina Borgemo är diakon på Stadsmissionen och är ute vid Salve flera gånger i veckan. Hon är bekymrad inför framtiden för tiggarna.
– Jag ser ingen lösning i sikte, jag ser inte hur man ska lösa det här, säger hon.

Red’s kom:
Det var klokt sagt av Katarina Borgemo, med tanke på att det är uppenbart att det inte finns någon lösning för EU-migranterna i Sverige. Det finns det däremot i hemlandet, som har ansvaret för sina medborgare.

EU-migranterna tänker stanna för gott i Sverige… eller tills de inte längre försörjs

Sandru Andrea tigger vid Giraffen och sover i Salve på nätterna.
– När Salve stänger kommer vi att bo på parkeringsplatser, säger hon.

Red’s kom:
Var Sandru Andrea möjligen en av dem som hotade att sova på gatorna om de inte fick gratis boende i Malmö, men som sedan sökte sig till nya jaktmarker (bl a Lund) när de insåg att de inte skulle få sina krav uppfyllda?;
EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Det S+MP-styrda lund struntar i vad S+MP-regeringen vill

Medan Kalmar kommun väljer att stänga lägret ute vid Salve så gör Lund tvärtemot.

Begränsad försörjning av EU-migranter i Malmö, full försörjning i Lund

Malmö och Lund är grannkommuner. Men deras sätt att ta hand om problemet med tiggare skiljer sig helt åt. Lund evakuerade precis som Malmö olagliga bosättningar, men Lund ordnade ersättningsboenden, det gjorde inte Malmö. Förra vintern ordnade man husvagnar på Källby camping, i år gör man samma sak igen.

– Ja, det har varit en bra och billig lösning, säger Joakim Månsson Bengtsson, ordförande och verksamhetsutvecklare för organisationen Hjälp tiggare i Lund.

Red’s kom:
Det är i alla fall en ”billig lösning” för Joakim Månsson Bengtsson (Fi), som (tillsammans med Per Eriksson) tjänar pengar på EU-migranternas vistelse i Lund.

För kommunens egna invånare är det däremot en stor förlust, på flera olika sätt.
Och för EU-migranterna själva är det ingen lösning på något. Lunds kommun bara upprätthåller EU-migranterna i fattigdom och försvårar för dem att integrera sig i deras eget land.

Barometern kopierar Sydsvenskan i den nya långa titel de ger Joakim Månsson Bengtsson (Fi).

– Men det är kanske lättare här än i Kalmar då Källby redan från början var en camping, vi slapp bygglovsproceduren här, säger Joakim Månsson Bengtsson.

Red’s kom:
Se: Länsstyrelsen stoppar Vänstern i Lunds planer på EU-migranters boende – Bygglov nekas

Detta kompletterar de med nytt boende i form av härbärge för att se till att ingen ska behöva sova på parkbänkar.

Joakim Månsson Bengtsson (Fi) tycker det är bra att EU-migranter får bo gratis i Lund

Joakim Månsson Bengtsson tycker det är en bra idé att upplåta campingplatser till EU-migranter.

Red’s kom:
Men han kan inte svara på varför. En gratiscamping tillför ju inget annat än att sopa problemen under mattan på skattebetalarnas bekostnad.

– Ja, det har fungerat bra. Det finns el bekvämligheter i husvagnarna, säger Joakim Månsson Bengtsson.

Red’s kom:
el bekvämligheter”?
Kalmars olagliga invånare förses, precis som i Lund, med gratis el, bland många andra särskilda förmåner för denna specifika grupp.

Tidigare hade de bara campingen öppen i tre månader. Detta därför att EU-medborgare som inte kan ordna sin egen försörjning inte får vistas i Sverige längre än den perioden. Joakim Månsson Bengtsson menar att det var även migranterna noga med att följa.

Red’s kom:
Vad Joakim Månsson Bengtsson (Fi) menar kanske media ska sluta bara ta för givet att det är sant. Aldrig någonsin har ett ord ifrågasatts av den stora mängd märkligheter och obegripliga saker som Joakim Månsson Bengtsson (Fi) sagt.
Se bl a: Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Notera att Joakim Månsson Bengtssons (Fi) omskrivning av omskrivningen av zigenare är ”EU-medborgare”.

Angående öppettiderna så finns det inget annat beslut än att Källby camping ska vara öppen under tre månader. Hur detta slutar i en stad där många miljoner kr av kommunala skattemedel går till att försörja ett 70-tal EU-migranter återstår att se.

– Men nu kommer det i stället bli en rotationsprincip, säger han. Man får i sin säng här högst tre månader.

Red’s kom:
Detta har Joakim Månsson Bengtsson (Fi) alltid hävdat. Men inga media ifrågasätter detta påstående eller ens ber honom att förklara hur det ska upprätthållas och kontrolleras. Efter tre månader får de byta säng i Lund?Klicka här för att gå till artikeln i Barometern, 2016-10-18
Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

21 maj: Salve öppnas för tiggare (Barometern)

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger

21 juli: Hästar flyttas efter oro vid Salvelägret (Barometern)

24 juli: Tiggarna: ”Vi är inte farliga” (Barometern)

25 juli: Tiggare väcker starka känslor i Kalmar (Barometern)

28 juli: Svårt att lösa problem med tiggare i Kalmar (Barometern)

29 juli ”Varför vill inte Persson att tiggarna ska diskuteras?” (Barometern)

Kalmar stadsmission vill starta Crossroads för EU-migranter för att få mer pengar/mindre kritik


Dzenita Abaza: Kalmar kommer förse EU-migranter med boende för alltid

Kommer Kalmar gå emot regeringens utredning om EU-migranter?


Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Länsstyrelsen: Bygglov för Kalmars svart-camping för EU-migranter ok, men…

Kalmar kommuns bosättning för EU-migranter fortsätter trots planerad nedstängning

Kalmar förlänger bygglov för EU-migranters bosättning utan politiska beslut

EU-migranter i Salvestaden stal och totalförstörde husvagn


EU-migranter i Kalmar polisanmälda för nedskräpning


Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

Bajamajor för EU-migranter, vad löser det?

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Organiserat tiggeri bland EU-migranter, människohandel och tiggeriförbud

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Ammunition, prostitution, stöldgods, stulen husvagn, etc i EU-migranternas kåkstad i Malmö

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

EU-migranternas kåkstad i Salve (Kalmar) kan permanentas av S+C+V

Den politiska majoriteten (C, V och S) i servicenämnden negligerar kommunalrådet Dzenita Abazas löfte, om stängning av Salve vid årsskiftet.

Dzenita Abaza (S) utlovat att gratiscampingen för EU-migranter stängs årsskiftet 2016-2017

I Barometern kunde vi nyligen läsa att kommunen stänger Salve. Det är kommunalrådet Dzenita Abaza (S) som ger denna information, utifrån att Kalmar kommun och Stadsmission, nu har kommit överens om att stänga ner Salve vid årsskiftet.

Red’s kom:
Barometern skrev 2016-09-05, under rubriken ”Kalmar kommun stänger Salve” bl a:
Kalmar kommun och Stadsmissionen har nu kommit överens om att stänga ner campingen vid Salve vid årsskiftet.
Det som för ett år sedan var tänkt som en lösning där några få husvagnar och EU-migranter skulle kunna få en boplats har nu växt till en mindre by.
Över 80 personer och 22 husvagnar finns uppställda på den gamla medeltidsbyns parkering.

Av de 80 som bor på Salve är det bara 22 som är verksamma och tigger i Kalmar. Övriga är verksamma på Öland, i Torsås och i Mönsterås.

Just Mönsterås hade för lite drygt ett år sedan problem med en illegal bosättning där EU-migranter hade bosatt sig, men efter att Kalmar kommun etablerade Salve, försvann problemet.

– Men vi har själva tagit hand om problemet genom ett nära samarbete med Pingstkyrkan, säger Claus Kempe informationschef på Mönsterås kommun.

– Jag har svårt att se vårt ansvar i det hela, jag tycker inte tiggerifrågan ska kommunaliseras, säger Henrik Nilsson Bokor (S) kommunstyrelsens ordförande i Torsås.

Katarina Borgemo på Stadmissionen säger att det visst finns tiggare i Mönsterås som bor på Salve och att det inte har fungerat så bra.
– Men det här är den bästa lösningen. Vi inom Stadsmissionen vill ju jobba mer inkluderande, mer med etablering, säger hon.
Dzenita Abaza (S) har tidigare uttalat att EU-migranter alltid kommer att försörjas av kommunen;
Dzenita Abaza: Kalmar kommer förse EU-migranter med boende för alltid
Kommer Kalmar gå emot regeringens utredning om EU-migranter?

Förvaltningschefen anser att Salve campingen ska avvecklas ”på sikt”… alltså på obegränsad tid

Onsdagen den 28 september skulle servicenämnden ta ställning till undertecknads medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats för EU-medborgare (illegala invandrare).
Här fick jag möjlighet att medverka och i muntlig form föredra mitt medborgarförslag.

Red’s kom:
För politiker är det viktigare att försöka mörka och sopa problemen under mattan än att vidta konkreta åtgärder som får stopp på tillströmningen av alla de EU-migranter som förväntar sig att utan några som helst krav på motprestation bli försörjda av samhället. Alltså i Sverige, inte i hemlandet.

I samband med nämndsmötet förelåg ett yttrande från förvaltningschefen, där han föreslog nämnden att besluta om att Salve skulle avvecklas på sikt. I motsats till kommunalrådets presiderade beslut om årsskiftet, fanns här ingen angiven tidsgräns.

Red’s kom:
Nu är Salve-campingen olaglig från början eftersom en kommun inte har rätt att använda skattemedel för att försörja en särskild grupp utländska medborgare på detta sätt, men utan tidsgräns blir det dessutom som i Lund, dvs campingen är olaglig och kan inte få tillfälligt bygglov.
Se: Länsstyrelsen stoppar Vänstern i Lunds planer på EU-migranters boende

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet i Servicenämnden röstar emot S-kommunalrådet

När nämnden gick till beslut ställde sig S, V och C bakom förvaltningschefens förslag, medan de borgliga valde att reservera sig mot beslutet i form av en protokollsanteckning.

Har Sverige fått ett nytt vänsterparti?

Detta innebär att servicenämndens majoritet går emot sitt egna kommunalråds beslut.

Red’s kom:
Precis som i andra kommuner, även på riksdagsnivå, verkar Centerpartiet alltmer anamma Vänsterpartiets idéer och alliera sig med dem. Sverige får därmed ett fjärde vänsterparti (frånräknat Fi). Kanske kommer även Liberalerna att byta sida?

Ignorerar 3-månaders-regel samt regeringens och samordnarens rekommendationer

# Vidare tvingas vi konstatera att denna nämnds beslut innebär att man sätter sig över EU:s tre månaders regel, genom att möjliggöra ett fortsatt boende för ett 80-tal illegala bosättare vid Salve.

Red’s kom:
Många tror att EU-migranterna kan tigga i Sverige bara under tre månader. Men så är det inte. EU:s rörlighetsdirektiv är inte villkorslöst och EU-migranter uppfyller inte villkoren för att vistas i Sverige ens en enda dag.

# Vidare tvingas vi konstatera att nämndens beslut innebär att man sätter sig över regeringens politiska samordnare Martin Valfridssons rapport, där han inte vill att kommuner ska erbjuda särskilda boplatser för utsatta EU-migranter. Eftersom kommunerna då bidrar till att återskapa de slumsamhällen som man frenetiskt arbetat för att få bort.

Ingemar Einarsson (C) viker sig inte för folkets vilja

Här får vi verkligen uppleva hur politiker i kommunens servicenämnd med dess centerpartiska ordförande Ingemar Einarsson i spetsen sätter sig över allmänhetens uppfattning, genom att fortsatt stödja Salve i dess nuvarande form, med ett 30-talet ruckliga husvagnar och ett stort antal skrotbilar.

Vi har de politiker vi förtjänar

För undertecknad framstår Salve som ett socialt getto och en kommunal skamfläck, och som fortsatt ekonomiskt ska bekostas ur det allmänna. Någon har sagt att vi har de politiker vi förtjänar, håller du med eller?

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att permanenta EU-migranternas kåkstad

Nästa kommunfullmäktige, måndagen den 31 oktober, i Brofästets samlingssal, är ett möte som bör samla många åhörare, eftersom då kommer servicenämndens förslag om att kommunfullmäktige ska besluta om att det inte ska finnas någon bortre gräns för Salves avveckling.

Jan-Ingemar Lundström (M), som kommuninvånareKlicka här för att gå till artikeln i Barometern, 2016-10-15
Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

21 maj: Salve öppnas för tiggare (Barometern)

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger

21 juli: Hästar flyttas efter oro vid Salvelägret (Barometern)

24 juli: Tiggarna: ”Vi är inte farliga” (Barometern)

25 juli: Tiggare väcker starka känslor i Kalmar (Barometern)

28 juli: Svårt att lösa problem med tiggare i Kalmar (Barometern)

29 juli ”Varför vill inte Persson att tiggarna ska diskuteras?” (Barometern)

Kalmar stadsmission vill starta Crossroads för EU-migranter för att få mer pengar/mindre kritik


Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Länsstyrelsen: Bygglov för Kalmars svart-camping för EU-migranter ok, men…

Kalmar kommuns bosättning för EU-migranter fortsätter trots planerad nedstängning

Kalmar förlänger bygglov för EU-migranters bosättning utan politiska beslut

EU-migranter i Salvestaden stal och totalförstörde husvagn


EU-migranter i Kalmar polisanmälda för nedskräpning


Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

Bajamajor för EU-migranter, vad löser det?

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Organiserat tiggeri bland EU-migranter, människohandel och tiggeriförbud

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Ammunition, prostitution, stöldgods, stulen husvagn, etc i EU-migranternas kåkstad i Malmö

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Dzenita Abaza: Kalmar kommer förse EU-migranter med boende för alltid

Tills man har ett bättre alternativ blir boplatsen för EU-migranter vid Salvestaden kvar. Det var beskedet från kommunalrådet Dzenita Abaza (S) på måndagen.

Kalmar kommun går tvärsemot den nationella samordnarens och S+MP-regeringens riktlinjer

I början på februari släpptes en statlig utredning där utredaren pekar ut problem med att kommuner anordnar boplatser för utsatta EU-medborgare som tigger.

Utredningen sätter också kommunens boplats för tiggare på Salve i ett nytt ljus, och under måndagens fullmäktigemöte ville både Moderaternas Kajsa Hedin och Thoralf Alfsson (SD) veta vad som kommer att hända på Salve framöver.

Dzenita Abaza (S) vill finansiera EU-migranternas boende för all framtid

Interpellationerna riktades till ansvariga kommunalrådet Dzenita Abaza (S) och hennes svar var tydligt:
– Vi kan inte avsluta Salveprojektet innan vi har något alternativ. Det är ingen långsiktig plats, men innan vi har några alternativ accepterar vi helt enkelt och fortsätter.

Red’s kom:
Varför kan ”Salveprojektet” inte avslutas utan att kommunen tagit fram ett nytt gratisboende för annat lands medborgare, på skattebetalarnas bekostnad? Motivering saknas.

Hur kan det vara att Kalmar inte har någon långsiktig plan för EU-migranterna? Kommunen tänker lika kortsiktigt som tiggarna. Det är ingen lösning på något problem att förse EU-migranter med boende. Det är bara ett sätt för kommunen att sopa problemen under mattan och förvärrar situationen för alla parter.

”Ett antal andra alternativ”? Vilka?

Kommunen tittar på ett antal andra alternativ inför att bygglovet på Salve går ut i slutet på april, men har än så länge inte landat i en placering som inte innebär ytterligare investeringar, säger Dzenita Abaza.

Red’s kom:
Kalmar kan tydligen bara hoppas på att Dzenita Abaza (från Bosnien, f.d. flyktingsamordnare, administratör på Försäkringskassan och arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen) inte får fortsatt förtroende efter valet 2018, och att några med lite mer sunt förnuft och förstånd tar över.

Bosättningen på Salve har kostat skattebetalarna 225 000 kr så här långt

Hittills har boplatsen kostat kommunen omkring 225 000 kronor, som enligt Serviceförvaltningens tjänstemän bl a innefattar kostnaden för att söka bygglov, hyran för wc- och duschbaracker och personalkostnader för att hålla rent ute på området.

Red’s kom:
Hyra baracker 72 864 kr
Fastighetsunderhåll 57 690
Personalkostnader 53 007
Avgifter 17 153 kr
Vatten och avlopp 12 654 kr
Renhållning 6 539 kr
Bevakning 5 863 kr
Ovanstående redovisning av kommunen känns friserad & opålitlig.
Thoralf skriver att ordföranden i Servicenämnden Ingemar Einarsson uppger att den post i sammanställningen ovan på 53 000 kronor inte var personalkostnader utan det bidrag som givits till Stadsmissionen. Men samtidigt angav han en annan siffra på 55 700 kronor.
Kostnaden för Katarina Borgemos halvtidstjänst vill man tydligen inte redovisa.

Som vanligt måste andra hålla rent efter EU-migranterna, för de gör aldrig detta själva. Och ingen vågar ens ställa några krav på EU-migranterna att städa upp efter sig. Om EU-migranter tvingas göra som alla andra så är det diskriminering.

Se bl a;
EU-migranter i Kalmar polisanmälda för nedskräpning
och;
Missade papperskorg, får böta 800 kr – Aldrig böter för EU-migranters nedskräpning

Stadsmissionen glädjs åt att kommunen håller kvar EU-migranterna i utsatthet

För Stadsmissionen, som var på plats under fullmäktiges möte på måndagen, var det tydliga beskedet från kommunalrådet en lättnad.
– Vi ser inte heller den här platsen som en långsiktig, utan en tillfällig lösning på ett komplext problem, säger Katarina Borgemo som ansvarar för Stadsmissionens verksamhet på Salve.

Red’s kom:
Det är många som försöker dölja vad det handlar om genom att referera till ett odefinierat ”komplext problem”. Med denna retorik bortser man (vänsterextremister och andra okunniga) från att det handlar om flera olika problem. I huvudsak två;
fattigdomsproblemet i världen,
problemen som EU-migranter (romer) skapar i Sverige.

Ett av ovanstående problem kan Sverige lösa, dock inte det andra.

Katarina Borgemo har givetvis fel när hon hävdar att när skattemedel används för att försörja EU-migranter så är detta en ”tillfällig lösning”. Tillfällig lösning på vad? Det är i alla fall inte någon lösning på något av de problem som finns. Tvärtom.

Katarina Borgemo blandar ihop Kalmars EU-migranter med andra

Katarina Borgemo vänder sig emot argumentet att kommunen positivt särbehandlar en grupp människor, EU-migranter, gentemot andra bostadslösa och utsatta i kommunen.
– Man talar här om att behandla alla lika. Men romer behandlas aldrig lika. De försöker fixa bostad men när man får höra var de kommer i från så blir det nej. Diskrimineringen finns i inte bara i hemlandet utan också i Sverige.

Red’s kom:
Om det skulle stämma att vissa romer diskrimineras av någon annan innebär det då att kommunen kan särbehandla andra romer?

Katarina Borgemos logik haltar rejält. Men så har hon också ett personligt intresse av att EU-migranter stannar kvar i kommunen eftersom det innebär att hon får lön för sin halvtidstjänst på Kalmar Stadsmission.

Dessutom kan man fråga sig vad det är för diskriminering som finns i Sverige av vem? När man generaliserar på detta sätt så kan man komma fram till precis vad som helst.

Jag har inte hört talas om att romer diskrimineras på bostadsmarknaden de senaste åren, men det finns kanske en högst befogad anledning till att hyresvärdar inte vill hyra ut till arbetslösa människor (oavsett härkomst) som inte kan betala hyran och som orsakar kostnadskrävande skador på fastigheten?


I en insändare i Barometern skriver en privatperson:

Genom Stadsmissions försorg och kommunens upplåtelse av mark, har det vid Salvestadens parkering, möjliggjorts att 20-talet husvagnar under en längre tid har kunnat stå uppställda.

En placering som skapat oro, inte minst, bland de personer som har hästhagar i anslutning till parkeringsplatsen. Regeringens nationella tiggarsamordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, redovisar i sin rapport till regeringen bland annat att han inte vill att kommuner ska erbjuda särskilda boplatser för utsatta EU-medborgarna. Eftersom det då uppstår nya svårigheter.

Samhället bidrar till att återupprätta de slumsamhällen som vi frenetiskt arbetet för att få bort. Budskapet måste vara att man får komma hit, men gör man det så måste man bo på ett legalt sätt.

Utifrån ovan redovisat förutsätter undertecknad att Kalmar kommuns politiska ledning, snarast fattar beslut om att vi inom Kalmar kommun inte ska upplåta boplatser för EU-migranter.Klicka här för att gå till artikeln i 24Kalmar, 2016-02-29
Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

21 maj: Salve öppnas för tiggare (Barometern)

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger

21 juli: Hästar flyttas efter oro vid Salvelägret (Barometern)

24 juli: Tiggarna: ”Vi är inte farliga” (Barometern)

25 juli: Tiggare väcker starka känslor i Kalmar (Barometern)

28 juli: Svårt att lösa problem med tiggare i Kalmar (Barometern)

29 juli ”Varför vill inte Persson att tiggarna ska diskuteras?” (Barometern)


Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Länsstyrelsen: Bygglov för Kalmars svart-camping för EU-migranter ok, men…

Kalmar kommuns bosättning för EU-migranter fortsätter trots planerad nedstängning

Kalmar förlänger bygglov för EU-migranters bosättning utan politiska beslut

EU-migranter i Salvestaden stal och totalförstörde husvagn

EU-migranter i Salve, Kalmar, måste kanske flytta pga störningar

Kommer Kalmar gå emot regeringens utredning om EU-migranter?


Kalmar stadsmission vill starta Crossroads för EU-migranter för att få mer pengar/mindre kritik


Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

Bajamajor för EU-migranter, vad löser det?

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas


Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Ska skattemedel stödja EU-migranters tiggeri och vistelse i Sverige?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Ammunition, prostitution, stöldgods, stulen husvagn, etc i EU-migranternas kåkstad i Malmö

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

EU-migranter i Kalmar polisanmälda för nedskräpning

Den granne som tidigare riktat kritik mot EU-migranternas boplats vid Salve polisanmäler nu flera fall av nedskräpning på området kring campingen.

Mannen, som bor granne med kommunens boplats för EU-migranter på Salve, har även tidigare överklagat kommunens tillfälliga bygglov för de dusch- och wc-baracker som finns uppställda bakom husvagnsparkeringen. Han har även JO-anmält kommunen.

Nu polisanmäler han flera fall av nedskräpning på området kring boplatsen.

Enligt anmälan har han hittat skräp som ligger utanför soptunnorna och att han även hittat avföring på marken, både vid gångar och buskage.

Kommunen medveten om EU-migranternas nedskräpning

Att det varit skräpigt i perioder känner man till på kommunen, men inte att det ska ha varit särskilt skräpigt på sistone.

Kommunen gör ronderingar ute på Salve varje månad, och på fredagen kommer man att skicka ut miljöinspektörer till platsen för att undersöka om det finns någon grund grannens anmälan, säger serviceförvaltningens chef Benny Wennberg.

Kommun och Stadsmission förvånade över att EU-migranter inte använder toaletter

Både kommunen och Kalmar Stadsmission är dock förvånade över rapporterna om att man avföring på marken.
– Det är ju lite märkligt kan man tycka eftersom det finns toaletter där ute, säger Benny Wennberg.

Red’s kom:
Man kan tycka det är märkligt men det är så det fungerar enligt vad vi kan konstatera även från andra ställen i Sverige.

Kommunen betalar vaktbolag

För två veckor sedan fick kommunen skicka ut vaktbolag för att skydda EU-migranterna från bilburna ungdomar som kastat sten och skjutit smällare mot husvagnarna. Även polisen har riktat en insats mot att skydda de boende från angrepp, vilket tycks ha gett resultat. Sedan dess är det nu lugnt på Salve.

Red’s kom:
Ett lugn som varat hela två veckor.

Kommunen saknar plan för EU-migranter efter 2016-04-30

Men det tillfälliga bygglovet för boplatsen på Salve går ut den sista april. Någon någon ny plats har kommunen inte hittat. Det enda alternativet i dagsläget är att lägga ner Salve och att de boende sprids runt om i staden – eller att söka nytt tillfälligt bygglov, säger Benny Wennberg.

EU-migranter åker runt mellan olika kommuner för att dra mesta möjliga nytta av skattemedel

Den statliga utredning som kom i början på februari – där man avråder kommuner från att anordna permanenta boplatser för EU-migranter – måste nu tolkas av myndigheter och politiker. I utredningen står bl a att länsstyrelserna bör ta ett större ansvar för EU-migranterna, eftersom de oftast inte bara verkar och bor i en kommun, utan i flera.

Kommunen förnekar, som alltid, att de privilegierade EU-migranterna särbehandlas

Att kommunen bryter mot kommunallagen genom att särbehandla en grupp människor ställer Benny Wennberg dock inte upp på.
– Man kan inte säga att vi särbehandlar på Salve. Vem som helst kan ställa sig och parkera där i 30 dagar.

Red’s kom:
Kommunen och dess politiker är naturligtvis väl medvetna om att;
1. Samtliga EU-migranter stannar där längre än maxtiden på 30 dagar.
2. Ingen annan än romer skulle våga ställa sig på denna plats som tillkommit unikt för EU-migranter.

– Det är allmänna toaletter, och inte bara för EU-migranter, säger Benny Wennberg.

Red’s kom:
Med tanke på den extremt bristande hygienen bland EU-migranterna, vem skulle vilja nyttja dessa toaletter?

– Det är ingen camping, eftersom vi tar inte betalt för det, säger Benny Wennberg.

Red’s kom:
Det är inte definitionen av en camping att kommunen tar betalt.
Dessutom är detta faktum att kommunen inte tar betalt ett starkt skäl för att denna skattefinansierade camping är olaglig (vilket framkommer om någon invånare i kommunen begärt laglighetsprövning). Dvs olaglig konkurrens av kommunen.

– Det vi gjort från kommunen är att vi hänvisat Stadsmissionen till den här platsen, säger Benny Wennberg.

Red’s kom:
Här ”glömmer” Benny Wennberg nämna att det är kommunen som finansierar campingen. Kommunen och dess politiker tror de kan kringgå lagen genom att anlita bulvaner, men det gör inte kommunens agerande mindre olagligt. Det bara visar att de någonstans innerst inne begriper att det är olagligt.

Dzenita Abaza (S) ska svara på vad Kalmars plan är för EU-migranterna

På måndagens kommunfullmäktige ska kommunalrådet Dzenita Abaza (S) svara på vad politikerna har för plan för de kringresande EU-migranterna i Kalmar kommun.

Red’s kom:
Det är väl för mycket att hoppas att politikerna slutar med att försöka sopa problemen under mattan. Det är bra om politiker istället spenderar skattemedel på ett mer ansvarsfullt sätt.Klicka här för att gå till artikeln i 24kalmar, 2016-02-25
Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

21 maj: Salve öppnas för tiggare (Barometern)

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger

21 juli: Hästar flyttas efter oro vid Salvelägret (Barometern)

24 juli: Tiggarna: ”Vi är inte farliga” (Barometern)

25 juli: Tiggare väcker starka känslor i Kalmar (Barometern)

28 juli: Svårt att lösa problem med tiggare i Kalmar (Barometern)

29 juli ”Varför vill inte Persson att tiggarna ska diskuteras?” (Barometern)


Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Länsstyrelsen: Bygglov för Kalmars svart-camping för EU-migranter ok, men…

Kalmar kommuns bosättning för EU-migranter fortsätter trots planerad nedstängning

Kalmar förlänger bygglov för EU-migranters bosättning utan politiska beslut

EU-migranter i Salvestaden stal och totalförstörde husvagn

EU-migranter i Salve, Kalmar, måste kanske flytta pga störningar

Kommer Kalmar gå emot regeringens utredning om EU-migranter?


Kalmar stadsmission vill starta Crossroads för EU-migranter för att få mer pengar/mindre kritik


Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

Bajamajor för EU-migranter, vad löser det?

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Ammunition, prostitution, stöldgods, stulen husvagn, etc i EU-migranternas kåkstad i Malmö

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommer Kalmar gå emot regeringens utredning om EU-migranter?

Kalmar kommuns tillfälliga boplats för EU-migranter på Salve får kritik. Det är juridiskt tveksamt om kommuner får särbehandla en särskild grupp hemlösa, slår regeringens utredare fast.

Red’s kom: EU-migranterna är inte ens hemlösa.

Det är nu snart ett år sedan parkeringen vid gamla Salvestaden uppläts som boplats åt fattiga EU-medborgare som försörjer sig på tiggeri i Kalmarområdet.

En kommun har inget ansvar för att förse utländska medborgare med gratis boende

I höstas sökte kommunen förlängt tillfälligt bygglov för de dusch- och wc-bodar som ställts upp på platsen – helt enkelt för att man inte hittat en bättre lösning för de boende.
– Vi hittar ingen annan plats och det är en kall vinter på väg, sa Gunilla Svensson, fastighetschef på Serviceförvaltningen i oktober.

Varför måste Kalmar hitta ny ”lösning” innan 2016-04-30?

Nu börjar tiden rinna ut igen. Det nya tillfälliga bygglovet gäller till och med den 30 april och innan dess måste kommunen hitta en ny lösning.

Red’s kom:
Lösning på vad?

Vill Kalmar kommun bryta mot lagen?

Samtidigt är det inte säkert att kommunen ens har lagen på sin sida när man anordnar tillfälliga boendeplatser för EU-migranter.

I en färsk rapport från regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare slås det fast att det kan strida mot kommunallagen att kommuner, likt Kalmar, upplåter kommunal mark för särskilda boplatser till EU-migranter utan bostad.

På många orter i landet är det stor bostadsbrist och ett antal hemlösa medborgare finns redan. Att mot en symbolisk hyra upplåta någon form av campingplats uteslutande till en specifik grupp hemlösa, som heller inte är kommunmedborgare kan därför ifrågasättas juridiskt” skriver nationella samordnaren Martin Valfridsson i sin slutrapport.

Ska en kommun konkurrera med privata näringsidkare?

Beroende på servicenivån på boendeplatsen kan det också röra sig om olaglig konkurrens med privata campingägare, står det i utredningen.

Kommer det S+V+C-styrda Kalmar bry sig om S+MP-regeringens direktivlösa utredning?

Kajsa Hedin (M) är vice ordförande i Kalmar kommuns servicenämnd och har skrivit en interpellation till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) där hon frågar om planerna för den tillfälliga boplatsen på Salve:
– Jag har väntat på den här utredningen. Det ska bli spännande att se hur majoriteten ställer sig till det här. Det är ändå regeringens utredare som skriver detta, och majoriteten bör väl lyssna på sina egna utredare.

Berättigas särbehandling av att politiker därmed slipper ta beslut som upplevs ”känsliga”?

Hon har tidigare just varit kritisk mot att en särskild grupp, i detta fall EU-migranter, får positiv särbehandling av kommunen.

Det hjälps inte att boplatsen på Salve, i alla fall ur kommunens perspektiv, varit välfungerande och löst många problem med nedskräpning och illegal camping, säger hon.

– Min inställning är att det måste var lika för alla, och man måste dra en gräns. Illegala handlingar måste tas hand om av rättssystemet. Där man gjort fel innan, man har undvikit problemet och inte tittat på nedskräpning som ett nedskräpningsärende. Jag förstår kommunen, det har varit välfungerande på Salve, men jag kan ändå inte stå bakom att det här är en rättvis lösning.

Red’s kom:
Från media kan vi faktiskt se att det inte alls varit särskilt ”välfungerande” på Salve.Klicka här för att gå till artikeln i 24kalmar, 2016-02-17
Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

21 maj: Salve öppnas för tiggare (Barometern)

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger

21 juli: Hästar flyttas efter oro vid Salvelägret (Barometern)

24 juli: Tiggarna: ”Vi är inte farliga” (Barometern)

25 juli: Tiggare väcker starka känslor i Kalmar (Barometern)

28 juli: Svårt att lösa problem med tiggare i Kalmar (Barometern)

29 juli ”Varför vill inte Persson att tiggarna ska diskuteras?” (Barometern)


Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Länsstyrelsen: Bygglov för Kalmars svart-camping för EU-migranter ok, men…

Kalmar kommuns bosättning för EU-migranter fortsätter trots planerad nedstängning

Kalmar förlänger bygglov för EU-migranters bosättning utan politiska beslut

EU-migranter i Salvestaden stal och totalförstörde husvagn

EU-migranter i Salve, Kalmar, måste kanske flytta pga störningar


Kalmar stadsmission vill starta Crossroads för EU-migranter för att få mer pengar/mindre kritik


Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

Bajamajor för EU-migranter, vad löser det?

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Ammunition, prostitution, stöldgods, stulen husvagn, etc i EU-migranternas kåkstad i Malmö

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kalmar förlänger bygglov för EU-migranters bosättning utan politiska beslut

Campingen för EU-migranter på Salve blir kvar, åtminstone till våren. Bygglovet för barackerna förlängs, trots protester – och utan några politiska beslut i grunden.

En månad efter att det gamla bygglovet upphörde, har kommunen nu till slut beslutat att förlänga det tillfälliga bygglov för två toalett- och dusch-baracker som använts av EU-migranter på Salve.

Red’s kom:
Kommunen har alltså under en månads tid brutit mot lagen avseende bygglovet, utöver det tidigare lagbrottet med försörjning av andra länders medborgare.

Bosättning blir kvar till som minst 2016-04-30

Det innebär att boplatsen blir kvar till sista april – trots protester från en granne.

Red’s kom:
När en kommun väl börjat med försörja EU-migranter så kommer den politiska korrektheten göra att denna försörjning fortsätter i all evighet… eller till dess att politikerna bytts ut.

S-, V- och C-politiker i Kalmar vill inte lägga sig i politiken

Även denna gång har beslutet tagits på tjänstemannanivå, och än har alltså politikerna varken sagt bu eller bä om boplatsen, även om flera i media uttryckt att de tycker att den fungerat bra.

Red’s kom:
Överenskommelse
Fram till oktober 2018 leds Kalmar kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. De har ett gemensamt ansvar för hela den politiska verksamheten och utgör tillsammans den politiska kommunledningen.

Hela överenskommelsen med ansvarsfördelning och arbetsuppgifter hittar du här.

Gratis camping för EU-migranter inte viktigt?

– Vi har en delegationsordning, och detta är ett typiskt ärende där tjänstemän får lov att fatta beslut. För att föra det till politiken krävs det att ärendet är principiellt viktigt, och det har jag stämt av med nämndens ordförande att det inte är, säger Thorbjörn Ziegler, bygglovschef.

Red’s kom:
På vilka grunder?
Endast baserat på personligt tyckande

Vilken nämnd? Socialnämnden?
Har Roger Holmberg (S) hävdat att ett kommunalt finansierat boende för personer som illegalt vistas i Sverige inte är ”principiellt viktigt”?
Detta alltså trots att alla andra kommuner verkar vara av en helt annan åsikt!

S, V och C vill sopa problemen under mattan genom att finansiera tiggeriet via Crossroads

Däremot kommer kommunen nu inleda diskussioner om att sluta avtal med Kalmar stadsmission om en så kallad Crossroads-verksamhet för EU-migranter.

Se: Kalmar stadsmission vill starta Crossroads för EU-migranter för att få mer pengar/mindre kritik

Bättre plats för EU-migranter

Men ett sådant avtal, som i andra städer har inneburit att kommunen går in med pengar för att stötta verksamheten med EU-migranter, förutsätter att samhällsbyggnadskontoret lyckas hitta en bättre plats än Salve – och att politiker i kommunledningen tar ställning, säger Ingemar Einarsson (C), servicenämndens ordförande.
– Det här har inte diskuterats till botten i kommunen. Med tanke på frågans karaktär bör den förankras högre upp, säger han.

Red’s kom:
Vad innebär en ”bättre plats”?

Med ”kommunledning” avses alltså att det är kommunfullmäktige som ska ställning till om kommunen ska bryta mot kommunallagen och miljontals kronor ska gå till att försörja EU-migranter via Stadsmissionen/Crossroads? Dvs:

Roger Kaliff, ordförande, Kalmar (S)
Ann-Marie Engström, 1:e v ordförande, Kalmar (S)
Dzenita Abaza, ledamot, Kalmar (S)
Mattias Adolfson, ledamot, Kalmar (S)
Marie Simonsson, ledamot, Kalmar (S)
Roger Holmberg, ledamot, Kalmar (S)
Magnus Lundén, ledamot, Kalmar (S)
Michael Ländin, ledamot, Kalmar (S)
Marianne Dahlberg, ledamot, Kalmar (S)
Nasim Malik, ledamot, Kalmar (S)
Annika Brodin, ledamot, Kalmar (S)
Steve Sjögren, ledamot, Kalmar (S)
Lasse Johansson, ledamot, Kalmar (S)
Robert Sigvardsson, ledamot, Kalmar (S)
Mona Jeansson, ledamot, Kalmar (S)
Sandra Shalaby, ledamot, Kalmar (S)
Stig Persson, ledamot, Kalmar (S)
Kristina Podolak-Andersson, ledamot, Kalmar (S)
Erik Holm, ledamot, Kalmar (S)
Peter Olofsson, ledamot, Kalmar (S)
Gunnel Akinder, ledamot, Kalmar (S)
Mattias Spångberg, ledamot, Kalmar (S)
Ylva Granqvist, ledamot, Kalmar (S)
Johan Persson, ledamot, Ljungbyholm (S)
Elisabeth Gustavsson, ledamot, Halltorp (S)
Bjarne Ringdahl, ledamot, Rockneby (S)
Elisabeth Heimark, ledamot, Vassmolösa (S)

Anders Andersson, ledamot, Trekanten (C)
Gunnar Olsson, ledamot, Ljungbyholm (C)
Ingemar Einarsson, ledamot, Påryd (C)
Bodil Wahlgren, ledamot, Ljungbyholm (C)
Anita Wollin, ledamot, Rockneby (C)

Bertil Dahl, ledamot, Kalmar (V)
Liselotte Ross, ledamot, Kalmar (V)
Leila ben Larbi, ledamot, Kalmar (V)

Patricia Vildanfors, ledamot, Kalmar (MP)
Anna Thore, ledamot, Kalmar (MP)
Max Troendlé, ledamot, Kalmar (MP)
Annika Carlsson Wistedt, ledamot, Kalmar (MP)

Per-Olof Jonsson, 2:e v ordförande, Rockneby (M)
Lisa Jalmander, ledamot, Rockneby (M)
Christina Fosnes, ledamot, Kalmar (M)
Per Dahl, ledamot, Kalmar (M)
Jonas Lövgren, ledamot, Kalmar (M)
Karl Holst, ledamot, Kalmar (M)
Kajsa Hedin, ledamot, Kalmar (M)
Jan R. Andersson, ledamot, Kalmar (M)
Måns Linge, ledamot, Kalmar (M)

Inger Hilmansson, ledamot, Kalmar (FP)
Björn Brändewall, ledamot, Kalmar (FP)
Kent Pettersson, ledamot, Kalmar (FP)
Carl-Henrik Sölvinger, ledamot, Ljungbyholm (FP)

Bengt-Olof Roos, ledamot, Kalmar (KD)
Christopher Dywik, ledamot, Vassmolösa (KD)

Thoralf Alfsson, ledamot, Kalmar (SD)
Lars Rosén, ledamot, Kalmar (SD)
Petra Gustafsson, ledamot, Kalmar (SD)
Carina Falkestad, ledamot, Kalmar (SD)
Krister Thornberg, ledamot, Kalmar (SD)
Lars Peterson, ledamot, Kalmar (SD)Klicka här för att gå till artikeln i 24Kalmar, 2015-11-27
Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger


Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Länsstyrelsen: Bygglov för Kalmars svart-camping för EU-migranter ok, men…

Kalmar kommuns bosättning för EU-migranter fortsätter trots planerad nedstängning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Kalmar kommun har nu bestämt sig för att stänga den omdebatterade campingen för EU-migranter vid Salve.

Många klagomål på EU-migranternas uppförande i Salvebyn

Enligt kommunen har det fungerat bra kring boendet, även om det uppstått oroligheter med bland annat tjuvridning på en häst hos en granne.
– Det är egentligen bara den incidenten vi har haft, och det var en person som inte tillhörde campingen, säger Dzenita Abaza (S).

Red’s kom:
Att det bara förekommit en ”incident” med EU-migranterna i Salve motsägs av de närboende.
Se; EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden
Det finns heller inget stöd för att den eller de som tjuvridit på hästar inte var en av EU-migranterna.

EU-migranterna har inte klagat över att de blir försörjda av kommunen

– EU-migranterna har också varit nöjda, säger Dzenita Abaza (S).

Red’s kom:
Att EU-migranterna är nöjda med att försörjas av kommunens skattebetalare är väl ganska uppenbart?

Ingen optimal lösning?

– Vi har ett tillfälligt bygglov som varar till den 31 oktober, och bygglovet är sedan tidigare överklagat och grannar har haft synpunkter. Vi har utvärderat verksamheten och kommit fram till att det inte har varit en optimal lösning. Nu väljer vi att leta efter en ny plats i stället, säger kommunalrådet Dzenita Abaza (S).

Red’s kom:
Ingen ”optimal lösning”? Man kan fråga sig vad det innebär i klartext?

I Barometern framgår det att det verkliga skälet är att man tror att bygglovet inte kommer hålla juridiskt;
– Bygglovet är sedan tidigare överklagat och vi gör kanske bedömningen att klagande kan få rätt. Det är främst därför som vi letar efter en plats, säger Dzenita Abaza (S).

Mall för överklagan av bygglov

Okänt när campingen för EU-migranter i Salve stängs

När stängs campingen?
– Det vet vi inte än. Men man har rätt att vara där fram till den 31 oktober, eftersom bygglovet gäller fram till det datumet.

Ny gratis camping för EU-migranter planeras vara klar inom drygt två månader

Efter måndagens majoritetsmöte gavs planberedningen uppdraget att leta efter en ny plats, som måste stå klar senast den 31 oktober.
– Ja, det måste den. Vintern och kylan kommer snart, och vi vill inte ha det som förra året där kyrkorna fick agera som tillfälliga lösningar. Det måste vara mer strukturerat i år, säger Dzenita Abaza.

Red’s kom:
Någon hänsyn till lagen verkar dock Kalmar kommun inte vilja ta. Trots att den nationella samordnaren för EU-migranter tydligt förklarat att Helsingborgs kommun, Lunds kommun och Uppsala kommun bryter mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen när de förser EU-migranter med boende, så ger Kalmar kommun inte upp sina planer på att fortsätta försörja EU-migranter.
Se; Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Det ingår inte i enskilda kommuners uppdrag att ta över ansvaret för andra länders medborgare.

Hög standard för boende till 35 EU-migranter

Tittar ni på något specifikt område?
– Det kan jag inte säga, men vi måste kunna ha alla samlade på samma ställe. Det är det bästa ur ett säkerhetsperspektiv.
– Vi pratar om cirka 35 personer, så det måste bli genomtänkt och hålla en hög standard, säger Dzenita Abaza.

Red’s kom:
En kommun får inte agera välglörenhetsorganisation för andra länders medborgare. En kommun får inte ens idka välgörenhet för andra svenska kommuners invånare.

Dzenita Abaza (S) försöker vilseleda Kalmarborna om kostnader

– Det ska inte innebära någon stor investering, helst ingen alls, säger Dzenita Abaza (S), kommunalråd.

Red’s kom:
Det hade varit betydligt bättre om Dzenita Abaza (S) varit ärlig om kostnaderna. Bara hyreskostnaden för barackerna, med dusch och toaletter, ligger på 30 000 kr/månad. Med el, vatten, bevakning, städning, sophantering, bortforsling av skrotbilar som EU-migranter tagit dit, etc, landar kostnaden som minst på vad campingen kostar skattebetalarna i Helsingborg, dvs minst 50 000 kr/månad.

Alltså minst 600 000 kr/år, exklusive alla andra kostnader som EU-migranterna belastar kommunens skattebetalare med, t ex gratis sjukvård och tandläkare för EU-migranter. Allt detta utan att EU-migranterna tillför kommunen något överhuvudtaget.

Då är administrationen för kommunen inte inräknad, vilket kan dubbla denna kostnad till minst 1,2 miljoner kr/år. Blir det dessutom en investeringskostnad (som att dra vatten och el, eller bereda plats) så kan kostnaden stiga med ytterligare några miljoner kronor.

Kalmar kommun har inte redovisat kommunens kostnader för lägret med EU-migranter.

Kalmarbornas gåvor leder bara till fler tiggare, säger Dzenita Abaza (S)

Till Barometern svarar Dzenita Abaza (S) på frågan om hon ger pengar till tiggare;
– Ärligt talat, nej. Det leder ingen vart.

Dzenita Abaza menar också att så länge det finns en marknad för tiggarna så kommer de hit för att stanna. Hon menar att så länge Kalmarborna lägger pengar i kopparna så kommer de återkomma.

Red’s kom:
Och så länge Kalmar kommun försörjer EU-migranter i strid med lagen kommer antalet EU-migranter aldrig att minska, med konstant ökade kostnader för skattebetalarna.

TIPS!

Om Kalmar kommun går vidare i sina planer och vill trotsa lagen genom att särbehandla EU-migranter så är ett tips till Kalmarborna att begära en laglighetsprövning i förvaltningsrätten av kommunens beslut. Det är en rättighet som varje kommunmedlem i Sverige har.Klicka här för att gå till artikeln i 24kalmar, 2015-08-18

Hur man överklagar ett kommunalt beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut så finns det två olika sätt att överklaga kommunens beslut på.

A. Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning (se i not nedan för mer detaljerad förklaring).

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget (justerat) på kommunens officiella anslagstavla. Kalmar kommuns officiella anslagstavla finns i Stadshusets entré på Östra Sjögatan 18 – på Stortorget.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

1. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,

2. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,

3. beslutet strider mot lag eller annan författning, eller

4. beslutet inte tillkommit i laga ordning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

B. Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.

Den överprövande instansen – vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrättenprövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen, men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Not.
Det är ett antal väsentliga detaljer som skiljer överklagandereglerna i kommunallagen (även benämnt laglighetsprövning) och förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) åt, först och främst ifråga om vilka organ reglerna gäller.
Som utgångspunkt överklagas beslut av kommunfullmäktige, nämnder och övriga som anges i KL 10 kap. 2 § medelst laglighetsprövning medan beslut av andra förvaltningsmyndigheter angrips genom förvaltningsbesvär. Som framgår av KL 10 kap. 3 § utgår dock reglerna i KL 10 kap. om det finns särskilda föreskrifter om överklagande.

Regelverket skiljer sig åt mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär gällande vem som får överklaga.
• Laglighetsprövning har varje kommun- eller landstingsmedlem rätt till enligt KL 10 kap. 1 §.
Vem som är kommun- eller landstingsmedlem anges i KL 1 kap. 4 §;
Medlemskap
4 § Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.
Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget. Lag (2011:1344).


• Rätten till förvaltningbesvär är däremot avsevärt begränsad i förhållande till laglighetsprövningen och tillkommer endast den som beslutet ifråga angår, enligt FL 22 §.
Ett beslut angår alltid den som haft ställning som part hos beslutsmyndigheten men även andra kan ha rätt att överklaga, t.ex. grannar i vissa bygglovsärenden.
Principer om vem eller vilka beslut angår har utvecklats i praxis.

Även angående vilken myndighet överklagandet ska ges in till skiljer sig reglerna åt.
• Laglighetsprövning: Överklagandet skickas direkt till förvaltningsrätten som prövar det, KL 10 kap. 5 §.
• Förvaltningsbesvär: Överklagandet ska enligt FL 23 § 2 st. ges in till beslutsmyndigheten, dvs den myndighet som fattat beslutet som överklagas. Om myndigheten inte ändrar beslutet enligt klagandens begäran ska ärendet vidarebefordras till förvaltningsrätten.

Slutligen ser det lite annorlunda ut vad angår verkan av besvär.
• Laglighetsprövningen innebär en kontroll av beslutets laglighet. Förvaltningsrätten kan upphäva eller godkänna beslutet men inte ändra det.
• Vid förvaltningsbesvär står däremot även möjligheten att ändra ett beslut till buds för rätten, t.ex. tillerkänna en enskild försörjningsstöd när han eller hon i ett tidigare beslut av socialnämnden nekats detta.

Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger


Kommunpolitiker hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Efter anmälningar om att EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden anlitade kommunen ett vaktbolag att patrullera lägret för EU-migranter vid Salve.

Kalmar kommun betalar för bevakning av EU-migranter

Efter ett möte med berörda parter beslutade Kalmar kommun att beställa rondering vid boplatsen, en gång i timmen dygnet runt.
Efter en ny avstämning halverar man nu den tiden trots protester från ryttarna, som vill ha fortsatt bevakning 24 timmar om dygnet.
– Stadsmissionen har också tagit på sig att prata mer med dem. I princip så fort det händer något är de där, säger serviceförvaltningens chef Benny Wennberg.

EU-migranternas bosättning patrulleras varannan timme 14.00-02.00

Lägret med 25-30 boende ska nu patrulleras varannan timme från klockan två på dagen till klockan två på natten. Men det är inte tillräckligt, anser ryttare och grannar.

Bevakning av EU-migranter fortsätter
Ronderingen fortsätter över helgen och en bit in i kommande vecka, med kontinuerlig avstämning mellan alla parter, förklarar Wennberg.

Illegal verksamhet av kommunen, hävdar plan- och byggchef

Anders Andersson, plan– och byggchef i Mönsterås kommun, är delägare i en häst som har sin hemvist i området, och har även barnbarn som rider i krokarna kring Salvestaden. Han skriver;

Det som är sjukast är Kalmar kommuns agerande i detta. Det finns inga politiska beslut i frågan och det tillfälliga bygglov som beviljats är för två VVS containrar, inga husvagnar. Detta har kommunen helt mörkat trots att man vet om att det inte heller är planenligt, vilket är ett måste i dessa frågor. Alltså sammantaget en illegal verksamhet med kommunens medvetande. Vagnarna ska bort och det är nu.

Bygglov saknas för campingverksamhet

Plan– och byggchefen tillägger;
– Det finns inget bygglov beviljat för husvagnar, de står på parkeringen olagligt. Det krävs en planändring för att ha campingverksamhet på Salve. Kommunen gör det lätt för sig och det är många som är väldigt irriterade på dem nu.

Serviceförvaltningens chef förstår Anderssons kritik, men tycker att bygglov för camping inte är nödvändigt.
– I sak förstår jag vad han menar, men faktum är att vi har ett tillfälligt bygglov på sex månader. Och uppställningen av husvagnarna på parkeringen i det korta perspektivet strider inte mot något regelverk. Det är en allmän parkeringsplats och vi har ökat 24 timmarsparkering till 30-dagars, säger han.

Red’s kom:
Kommunens tjänstemän försöker alltså komma runt regelverken genom att öka 24-timmars parkering till 30-dagars parkering för EU-tiggare.

Är det så tjänstemän på en kommun ska missbruka sina positioner?

Dessa 30 dagars tillstånd från kommunen har passerats. Alla fordon, sex husvagnar och ett femtontal bilar,  står kvar. Vad händer nu?

EU-migranter transporterar skrotbilar till bosättningen

Det har dock setts skrotbilar på parkeringen och de ska bort, förklarar Wennberg. Tält får heller inte stå där längre än det dygn som allemansrätten tillåter.

Beslut i augusti om kommunen ska fortsätta upplåta gratis mark till EU-migranter

– Vi vill betona att det här är ett försök och att vi självklart tar till oss alla synpunkter som framkommer under denna period och de synpunkter kommer att ligga till grund till det beslutet som kommunen tar i slutet av augusti, säger Benny Wennberg, serviceförvaltningens chef.

Red’s kom:
Kommunens agerande, där man bryter mot likabehandlingsprincipen för utländska medborgare, strider mot kommunallagen.

EU-MIGRANTER BELÖNAS FÖR BROTT
Kommunens motivering till varför man upplåter gratis mark för EU-migranter är att alternativet är värre. Dvs att de sprider ut sig, med miljöförstöring på olika håll. Eftersom ingen kan driva in böter från EU-migranter så vill kommunen försöka begränsa de problem och kostnader som EU-migranterna orsakar genom att försörja dem. Dvs genom att EU-migranterna beter sig illa så belönas de av kommunen. Det är samma strategi av EU-migranterna som över hela landet.

EU-tiggarna lär sig snabbt av varandra och vet att om de gör sig tillräckligt besvärliga så får de en mängd förmåner som ingen annan får.
Se t ex; Polisen i Norrköping ”belägrad” av EU-migranter som begår miljöbrott

Kalmars politiker vill inte befatta sig med problemen runt EU-migranter

– Beslutet att erbjuda en plats att bo för EU-migranter i Kalmar är taget på tjänstemannanivå och barackerna ska sättas upp på prov under tre månader. Ska man fortsätta måste det till ett politiskt beslut, säger kommunchef Anette Andersson.

Red’s kom:
Stadsmissionen har skänkt två husvagnar till EU-tiggarna och kommunen avser att bygga tre bostäder med toalett, dusch och kök – samt el , vatten och avfallshantering – för övriga EU-tiggare att bo gratis i. Allt på skattebetalarnas bekostnad.

Har politikerna i Kalmar gått under jorden?;
– Johan Persson (S) kommunalråd
– Dzenita Abaza (S) kommunalråd
– Bertil Dahl (V) kommunalråd
– Anders Andersson (C) kommunalråd
– Christina Fosnes (M) oppositionsråd
– Inger Hilmansson (FP) oppositionsråd
Är det ingen av dessa politiker som ens vågar ha en åsikt i frågan om EU-migranternas bosättning och kostnader för kommunen?Klicka här för att gå till artikeln i 24kalmar, 2015-07-17
Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.