EU-migranternas kåkstad i Salve (Kalmar) kan permanentas av S+C+V

Den politiska majoriteten (C, V och S) i servicenämnden negligerar kommunalrådet Dzenita Abazas löfte, om stängning av Salve vid årsskiftet.

Dzenita Abaza (S) utlovat att gratiscampingen för EU-migranter stängs årsskiftet 2016-2017

I Barometern kunde vi nyligen läsa att kommunen stänger Salve. Det är kommunalrådet Dzenita Abaza (S) som ger denna information, utifrån att Kalmar kommun och Stadsmission, nu har kommit överens om att stänga ner Salve vid årsskiftet.

Red’s kom:
Barometern skrev 2016-09-05, under rubriken ”Kalmar kommun stänger Salve” bl a:
Kalmar kommun och Stadsmissionen har nu kommit överens om att stänga ner campingen vid Salve vid årsskiftet.
Det som för ett år sedan var tänkt som en lösning där några få husvagnar och EU-migranter skulle kunna få en boplats har nu växt till en mindre by.
Över 80 personer och 22 husvagnar finns uppställda på den gamla medeltidsbyns parkering.

Av de 80 som bor på Salve är det bara 22 som är verksamma och tigger i Kalmar. Övriga är verksamma på Öland, i Torsås och i Mönsterås.

Just Mönsterås hade för lite drygt ett år sedan problem med en illegal bosättning där EU-migranter hade bosatt sig, men efter att Kalmar kommun etablerade Salve, försvann problemet.

– Men vi har själva tagit hand om problemet genom ett nära samarbete med Pingstkyrkan, säger Claus Kempe informationschef på Mönsterås kommun.

– Jag har svårt att se vårt ansvar i det hela, jag tycker inte tiggerifrågan ska kommunaliseras, säger Henrik Nilsson Bokor (S) kommunstyrelsens ordförande i Torsås.

Katarina Borgemo på Stadmissionen säger att det visst finns tiggare i Mönsterås som bor på Salve och att det inte har fungerat så bra.
– Men det här är den bästa lösningen. Vi inom Stadsmissionen vill ju jobba mer inkluderande, mer med etablering, säger hon.
Dzenita Abaza (S) har tidigare uttalat att EU-migranter alltid kommer att försörjas av kommunen;
Dzenita Abaza: Kalmar kommer förse EU-migranter med boende för alltid
Kommer Kalmar gå emot regeringens utredning om EU-migranter?

Förvaltningschefen anser att Salve campingen ska avvecklas ”på sikt”… alltså på obegränsad tid

Onsdagen den 28 september skulle servicenämnden ta ställning till undertecknads medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats för EU-medborgare (illegala invandrare).
Här fick jag möjlighet att medverka och i muntlig form föredra mitt medborgarförslag.

Red’s kom:
För politiker är det viktigare att försöka mörka och sopa problemen under mattan än att vidta konkreta åtgärder som får stopp på tillströmningen av alla de EU-migranter som förväntar sig att utan några som helst krav på motprestation bli försörjda av samhället. Alltså i Sverige, inte i hemlandet.

I samband med nämndsmötet förelåg ett yttrande från förvaltningschefen, där han föreslog nämnden att besluta om att Salve skulle avvecklas på sikt. I motsats till kommunalrådets presiderade beslut om årsskiftet, fanns här ingen angiven tidsgräns.

Red’s kom:
Nu är Salve-campingen olaglig från början eftersom en kommun inte har rätt att använda skattemedel för att försörja en särskild grupp utländska medborgare på detta sätt, men utan tidsgräns blir det dessutom som i Lund, dvs campingen är olaglig och kan inte få tillfälligt bygglov.
Se: Länsstyrelsen stoppar Vänstern i Lunds planer på EU-migranters boende

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet i Servicenämnden röstar emot S-kommunalrådet

När nämnden gick till beslut ställde sig S, V och C bakom förvaltningschefens förslag, medan de borgliga valde att reservera sig mot beslutet i form av en protokollsanteckning.

Har Sverige fått ett nytt vänsterparti?

Detta innebär att servicenämndens majoritet går emot sitt egna kommunalråds beslut.

Red’s kom:
Precis som i andra kommuner, även på riksdagsnivå, verkar Centerpartiet alltmer anamma Vänsterpartiets idéer och alliera sig med dem. Sverige får därmed ett fjärde vänsterparti (frånräknat Fi). Kanske kommer även Liberalerna att byta sida?

Ignorerar 3-månaders-regel samt regeringens och samordnarens rekommendationer

# Vidare tvingas vi konstatera att denna nämnds beslut innebär att man sätter sig över EU:s tre månaders regel, genom att möjliggöra ett fortsatt boende för ett 80-tal illegala bosättare vid Salve.

Red’s kom:
Många tror att EU-migranterna kan tigga i Sverige bara under tre månader. Men så är det inte. EU:s rörlighetsdirektiv är inte villkorslöst och EU-migranter uppfyller inte villkoren för att vistas i Sverige ens en enda dag.

# Vidare tvingas vi konstatera att nämndens beslut innebär att man sätter sig över regeringens politiska samordnare Martin Valfridssons rapport, där han inte vill att kommuner ska erbjuda särskilda boplatser för utsatta EU-migranter. Eftersom kommunerna då bidrar till att återskapa de slumsamhällen som man frenetiskt arbetat för att få bort.

Ingemar Einarsson (C) viker sig inte för folkets vilja

Här får vi verkligen uppleva hur politiker i kommunens servicenämnd med dess centerpartiska ordförande Ingemar Einarsson i spetsen sätter sig över allmänhetens uppfattning, genom att fortsatt stödja Salve i dess nuvarande form, med ett 30-talet ruckliga husvagnar och ett stort antal skrotbilar.

Vi har de politiker vi förtjänar

För undertecknad framstår Salve som ett socialt getto och en kommunal skamfläck, och som fortsatt ekonomiskt ska bekostas ur det allmänna. Någon har sagt att vi har de politiker vi förtjänar, håller du med eller?

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att permanenta EU-migranternas kåkstad

Nästa kommunfullmäktige, måndagen den 31 oktober, i Brofästets samlingssal, är ett möte som bör samla många åhörare, eftersom då kommer servicenämndens förslag om att kommunfullmäktige ska besluta om att det inte ska finnas någon bortre gräns för Salves avveckling.

Jan-Ingemar Lundström (M), som kommuninvånareKlicka här för att gå till artikeln i Barometern, 2016-10-15
Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

21 maj: Salve öppnas för tiggare (Barometern)

EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger

21 juli: Hästar flyttas efter oro vid Salvelägret (Barometern)

24 juli: Tiggarna: ”Vi är inte farliga” (Barometern)

25 juli: Tiggare väcker starka känslor i Kalmar (Barometern)

28 juli: Svårt att lösa problem med tiggare i Kalmar (Barometern)

29 juli ”Varför vill inte Persson att tiggarna ska diskuteras?” (Barometern)

Kalmar stadsmission vill starta Crossroads för EU-migranter för att få mer pengar/mindre kritik


Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Länsstyrelsen: Bygglov för Kalmars svart-camping för EU-migranter ok, men…

Kalmar kommuns bosättning för EU-migranter fortsätter trots planerad nedstängning

Kalmar förlänger bygglov för EU-migranters bosättning utan politiska beslut

EU-migranter i Salvestaden stal och totalförstörde husvagn


EU-migranter i Kalmar polisanmälda för nedskräpning


Motion om tillståndsplikt för att tigga avslogs i Kalmar

Bajamajor för EU-migranter, vad löser det?

Ytterligare två rastplatser som förstörts av EU-migranter tvingas stängas


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Organiserat tiggeri bland EU-migranter, människohandel och tiggeriförbud

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

Ammunition, prostitution, stöldgods, stulen husvagn, etc i EU-migranternas kåkstad i Malmö

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Mönsterås kommun förser EU-migranter med boplats, toalett och vatten, gratis

Efter diskussion med bl a kyrkorna i Mönsterås kom vi fram till den här lösningen. Nu kommer de tiggande EU-migranter som befinner sig i Mönsterås erbjudas att slå upp sina tält på ett område där det finns både vatten och toalett, säger Claus Kempe, informationsansvarig vid Mönsterås kommun.
– Deras nuvarande boplats strider mot allemansrätten. Lösningen vi hittat nu är tillfällig över sommaren, sedan får vi se hur vi går vidare när det blir kallare ute igen.

Red’s kom:
Lösning? På vad?
Är det inte istället en utökning/förlängning av problemen?

Hur ska avfallsproblemen lösas och vem bekostar detta?

Tillfällig över sommaren”?
Om EU-migranterna inte kan försörja sig själva (vilket de inte kan om kommunen måste bistå med hjälp) saknar de rätt att vistas i Sverige, och om möjligt än mindre rätt att vistas i Sverige har de efter tre månader.
Kommunen understödjer därmed lagbrott!

Not. Det handlar om samma släkt på 9 personer som nekade en gratis bussresa hem till Rumänien efter att de blev avhysta tidigare.

Exakt var området ligger vill Claus Kempe inte säga.
– Det finns en risk att det skapas onödigt mycket irritation om vi går ut med exakt var det ligger.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle någon bli mer irriterad över att kommunen subventionerar tiggeriet och befäster tiggarna i deras fattigdom och slösar med skattebetalarnas pengar genom att medborgarna vet var kommunen arrangerar boplats för EU-migranter?

Det är inte så att tiggarna syns ändå?Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-05-12

Se även bl a;
EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

EU-migranter blir inte hemlösa bara för att läger rivs i Sverige – Avhysning i Mönsterås

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter

En grupp invånare i och kring Mönsterås har gått samman för att få bort de tiggande EU-migranter som finns i kommunen och de problem som följer av EU-migranterna. De gör detta genom att sätta de sig på de platser där tiggarna annars sitter – och tigger pengar, dock inte för sig själva.

Endast EU-migranter kan ha tiggarskyltar

Gruppen har en skylt där det står:
Insamling för våra äldre i kommunen!
För en trevlig fikastund på träffpunkterna!!!
PS: Vi har tillåtelse av polis!

Men gruppen har inte längre laglig rätt att använda sig av några skyltar eller plakat, så som de EU-migranter som aldrig söker tillstånd av polisen har, men trots det går deras kamp mot tiggeri av EU-migranter vidare.

Pengar till de äldre i kommunen

Gruppen har fått in drygt 1 700 kr så här långt. Dessa pengar vill de skänka som fikapengar till kommunens träffpunkter.

Kommunen rädd för att kritiseras i media

Mönsterås kommun är kritiska till att skänka pengar till de äldre. Claus Kempe, informationschef Mönsterås kommun, säger att kommunen inte vill bli slagträ i någon debatt och därför kommer kommunen att inte att ta emot några pengar till de äldre.

Red’s kom:
Anmärkningsvärt att det är viktigare för en kommun att försöka undvika debatt än att förbättra för de äldre och göra något så enkelt som att ta emot bidrag från kommuninvånare.

Om kommunen vägrar att ta emot pengarna så kommer pengarna att gå till demensvården istället. Så kommer de ändå våra äldre till nytta, säger Linda Gunnarsson.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-05-06
Se även bl a;
EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

EU-migranter blir inte hemlösa bara för att läger rivs i Sverige – Avhysning i Mönsterås

Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter blir inte hemlösa bara för att läger rivs i Sverige – Avhysning i Mönsterås

Lägret med EU-migranter i Mönsterås, där tiggarna i kommunen bott under en månad, revs tidigt i morse och de avhystes från platsen av polisen, Kronofogdemyndigheten och representanter från kommunen.

Kronofogden har bifallit kommunens begäran mot bakgrund av att EU-migranterna olovligen bosatt sig på kommunens mark och att bosättningen medför olägenheter.

Kommunen har i flera veckor velat ha bort lägret vid återvinningscentralen på grund av att det inte var en lämplig plats att bo på, med tanke på att det inte fanns avlopp eller vatten. Många Mönsteråsbor har protesterat mot tiggarna i olika grupper på sociala medier och vill ha bort dem från kommunen.

25-åriga Narcisa Grozavu är en av dem som vräktes från lägret och nu är hon bostadslös.

Red’s kom:
Nej, Narcisa är inte hemlös. Hon har bara blivit av med sin ”semesterbostad” pga att EU-migranterna inte vill anpassa sig till svensk lag.

– Vi var tvungna att riva lägret. Nu vet jag inte hur jag ska klara av natten när det är så regnigt och kallt ute, säger Narcisa Grozavu.

Red’s kom:
Om jag inte trivs när jag är på semester i något land så åker jag hem. Räcker pengarna inte för hemresan måste jag vända mig till min ambassad för att lösa detta problem. Det är ingen som skulle erbjuda mig en gratis hemresa, och jag förutsätter inte att något annat land ska stå för mina kostnader.

Kommunen har haft möte med tiggarna och erbjuder hjälp med bokning av biljetter hem till Rumänien.
– De verkar inte vilja ha någon hjälp med hemresa, utan hoppas att vi kan hjälpa dem med boende här, säger Claus Kempe, informationschef på Mönsterås kommun.

Det är nio EU migranter – alla är släkt med varandra – som tagit sig från Rumänien till Mönsterås där de varit i över en månad. På dagarna har de tiggt pengar utanför affärerna och under nätterna har de bott under presenningar i lägret, som ligger bredvid de gröna återvinningscontainrarna vid en mataffär.

Enligt Claus Kempe bodde de tiggande EU-migranterna i bilar, en container och under presenningar. För att värma sig eldade de i ett eldkar med stenar.
– Vi vill inte tänka på vad som skulle ha hänt om de här containrarna hade tömts när någon av dem legat där och sovit, säger Claus Kempe.

För kommunen är det här är en akut fråga där man kräver hjälp från riksdag och regeringen.
– Vi har 290 kommuner runt om i Sverige och jag tror att vi måste efterlysa någon form av nationella regler hur vi hanterar detta. Det blir lite konstigt om vi ska ha 290 olika varianter på lösningen, konstaterar Claus Kempe.

Red’s kom:
Regering och riksdag tvår sina händer i denna fråga. Alla är rädda för att föreslå inskräkningar eftersom det leder till grundlösa anklagelser från såväl oppositionen som vänsterextremister om fascism och diskriminering.

– Ja, det stället de bodde vid var inte ett människovärdigt ställe att bo på, så det är inte så mycket att säga om det. Frågan är om kommunen kan avhysa utan att säga om vi har ett alternativ som är bättre. Jag tycker inte att det vi gör här just nu är så humanitärt, säger kyrkoherden Alf Johansson.

Red’s kom:
Sverige har ingen skyldighet enligt något regelverk att erbjuda alternativt boende, vare sig bättre eller sämre. Kommunen har inte ansvaret för EU-migranter som tigger i kommunen utan medel att kunna försörja sig (varmed de förverkat sin rätt att vistas i Sverige). Detta ansvar ligger på respektive EU-migrants hemland, och det gagnar ingen att Sverige övertar ansvaret för andra länders medborgare. Det är inte humanitärt att kommunen erbjuder boende för EU-migranterna, förutom att det är ett icke acceptabelt slöseri av skattemedel.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-05-05
Se även bl a;
EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

EU-migranter som under några veckor haft ett tältläger i Mönsterås har börjat riva lägret efter att Claus Kempe, säkerhetsskyddschef på Mönsterås kommun, och polisen förklarat att det är förbjudet att sätta upp en bosättning där.
– Det verkar som att de insett att de inte kan bo kvar där, säger Claus Kempe.

Red’s kom:
Ännu ett exempel på hur stor okunskapen är i kommunerna runtom i landet. Det ska inte behövas att flera privatpersoner anmäler bosättningar till kommunen. Enda sättet för kommunerna att komma tillrätta med problemen är att omedelbart vidta åtgärder om en bosättning börjar byggas upp.

Var EU-migranterna tar vägen nu är oklart, skriver Barometern.

Red’s kom:
Vi vet alla att det bara blir en ny bosättning på annan plats, med tillhörande nedskräpning och förorening som inte beläggs med böter, där svenska skattebetalare måste stå för saneringen. Just därför är det viktigt att visa på handlingskraft omedelbart mot lagbrott av denna typ.Klicka här för att gå till artikeln i Barometern, 2015-04-13Det visade sig att lägret byggdes upp igen av EU-migranterna och att kommunen därför nu förbereder en regelrätt avhysning.

SVT rapporterar följande den 14/4 2015;
– Platsen är olämplig. Det finns varken vatten, toaletter eller något avlopp. Det är kommunens mark och dessutom ett naturområde. Grannarna tycker inte heller att det är så bra, säger Claus Kempe, säkerhetsskyddschef i Mönsterås kommun.

Det har enligt Kempe förekommit en del störningar i området den sista tiden.
– Jag har personligen varit där och pratat med dem och bett dem flytta. Sedan har polisen varit där på grund av ordningsstörningar. Så nu får vi gå till Kronofogden och begära handräckning därifrån, säger Kempe.

Mönsterås kommun har begärt att Kronofogden ska prioritera ärendet. När en vräkning kan bli av är oklart.

Se även bl a;
Ohållbart med tiggarläger

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.