S och MP i Höör fick inte igenom försörjning av EU-migranter under 1 år

Ska Höörs kommun bistå med skattemedel för att hjälpa de privatpersoner som bidrar med uppehälle till EU-migranterna i Höör? Frågan väckte livlig debatt på måndagens sammanträde i kommunstyrelsen. Till slut avslogs föreningen Höörs eldsjälar begäran om ett föreningsbidrag på 120 000 kronor.

Höörs Eldsjälars begäran om 120 000 kr för att försörja EU-migranter avslogs

Efter två olika voteringar hamnade det rödgröna partnerskapet i minoritet. Tillsammans med Sverigedemokraterna fick den borgerliga treklövern majoritet och kunde avslå begäran med siffrorna sju mot fem.

Protokoll:
En ansökan om bidrag till föreningsstöd åt den ideella föreningen Höörs Eldsjälar i Höörs kommun har tillsänts kommunstyrelsen genom ordförande Johan Magnusson, vice ordförande Alexander Olsson och kassör Morten Nielsen Kehler. I denna ansökan framgår anledning och motiv till bidraget och summan uppgår till 120 000 kronor.

Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till ansökan om föreningsbidrag från Höörs Eldsjälar i sin helhet, dvs med 120 000 kr. Annagreta Reinholdz (S) och Susanne Asserfors (S) biträder yrkandet.

Följande ledamöter röstade JA: Susanne Asserfors (S), Annagreta Reinholdz (S), Maria Truedsson (MP), Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S).

Höörs eldsjälar påstår ha ”hjälpt” 25 EU-migranter under ett år

Föreningen Höörs eldsjälar har lämnat in en skrivelse till Höörs kommun där man önskar hjälp med att ta hand om de EU-migranter som vistas i kommunen. Sedan november 2014 har cirka 25 EU-medborgare fått hjälp av föreningen.

Red’s kom:
Hur har EU-migranter fått hjälp av föreningen Höörs Eldsjälar?

Varför måste så många försöka hitta omskrivningar på romer/EU-migranter/zigenare?

Gratis boende för EU-migranter via Svenska kyrkan och Nya Centrumkyrkan

Förutom att Svenska kyrkan och Nya Centrumkyrkan ställt upp med sovplatser till tiggarna har ett antal privatpersoner bidragit på samma vis.

Red’s kom:
Den enda effekten kyrkorna och vänsterextremisterna uppnår med detta är att cementera EU-migranternas fattigdom och utsatthet.

Privatpersoner har bekostat mat och hygienartiklar för EU-migranter

Dessa personer har haft utökade kostnader i form av matvaror och hygienartiklar med mera.

Red’s kom:
Nu vill de alltså ha ersättning för denna ”hjälp” som ingen bett dem om!

En inom Höörs Eldsjälar har skjutsat EU-migranter fram och tillbaka till tiggarplatser

En person inom föreningen har dessutom ställt upp och skjutsat EU-migranterna från och till deras tillfälliga bostäder på olika ställen i Höör morgon och kväll.

Red’s kom:
Man kan starkt ifrågasätta detta, men det finns tyvärr ingen lag som förhindrar dessa tiggartransporter.

Varje EU-migrant kostar 1 000 kr/månad exkl. boende, enligt Höörs eldsjälar

Höörs eldsjälar har gjort en uträkning att varje EU-migrant kostar runt 1 000 kronor per månad oavsett om föreningen disponerar en lokal eller om privatpersoner står för sovplatserna.

Red’s kom:
Osökt uppstår frågan varför lokalkostnaden är noll?

Höörs Eldsjälar vill att skattebetalare ska försörja 10 EU-migranter under 1 år

Därför har man sökt ett bidrag som ska täcka kostnaden för ett år (120 000 kronor).

Höörs Eldsjälar vill belöna lagbrott

Höörs eldsjälar pekar vidare på långsiktiga effekter som insatserna bidrar till såsom höjd säkerhet för tiggarna, inget behov av ett tältläger eller att EU-migranterna måste sova utomhus eller i trappuppgångar.

Red’s kom:
Om EU-migranterna följt regelverket för EU’s fria rörlighet hade de haft ett boende istället för att vara en belastning för Sverige.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att skattebetalarna ska försörja EU-migranter

Socialdemokraterna röstade precis som Miljöpartiet för att kommunen skulle bidra med ekonomiskt stöd. Men ledamoten i kommunstyrelsen, Annagreta Reinholdz (S) säger att partiet varit kluvet i frågan.
– Det här är en medmänsklig fråga, en samvetsfråga. Kommunen kan inte stötta det här egentligen. Jag ser ingen lösning, säger Annagreta Reinholdz (S), som inte tycks enig med partilinjen.

Red’s kom:
Om man inte är enig med partilinjen röstar man emot denna.

Moderaterna anser inte att skattemedel ska användas för att finansiera tiggeri

Kommunalrådet Anna Palm (M) tycker att situationen med tiggarna är fruktansvärt beklaglig.
– Det är fantastiskt med människor som går in och hjälper på detta sätt. Men kommunen har inget lagrum att hantera frågan med att stötta med skattemedel säger Anna Palm, som dessutom är rädd för att finansiellt stöd gör tiggarnas situation permanent.

Om EU-migranter söker asyl förändras läget, menar Moderaterna

Skulle EU-migranterna söka asyl hamnar frågan i ett annat läge, säger Anna Palm.

Red’s kom:
Märkligt påstående. Som om att det var naturligt för andra EU-länders medborgare att söka asyl i Sverige.

Centern backade

Centerns Lars-Olof Andersson var beredd att hjälpa Höörs eldsjälar med 30 000 kronor och avstod från att rösta i den slutliga voteringen.
– Framförallt är det här en EU-fråga och en nationell fråga som borde hanteras på den nivån. Samtidigt har vi ett antal personer i Höör som behöver stöttning och då kunde vi tänka oss en mindre summa. Men vi är inte beredda att bidra till ett härbärge, säger Lars-Olof Andersson (C).

Kommunstyrelsen beslutade att skriva till S+MP-regeringen om EU-migranter

Förutom att avslå begäran om föreningsbidrag har kommunstyrelsen beslutat att tillskriva regeringen om EU-migranternas situation i Höör.

Red’s kom:
Ja, Regeringen har väl ingen vetskap eller kunskap om EU-migranterna i Sverige?

Det skulle vara intressant att läsa vad kommunstyrelsen skriver om EU-migranterna.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-12-12
Se även bl a;
Miljöpartiet i Höör inte eniga om gratis boende för EU-migranter

MP i Höör får ej gehör för försörjning av EU-migranter


Kan kommunen bistå EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige?

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Media vaknat om laglighetsprövning av Säffles boende för EU-migranter

Efter att jag skrivit om situationen i Säffle där kommunen bryter mot lag genom att förse EU-migranter med gratis boende, samt när jag senare uttryckt min förvåning över medias tysthet om detta, så nappade TT (det satt långt inne men efter 5 dagar gav TT efter!) och några tidningar i Sverige på nyheten;

Ett härbärge för tiggare har orsakat politisk strid i Säffle.
Säffle kommuns beslut om bidrag till Centrumkyrkans natthärbärge för tiggare har fått Sverigedemokraterna att se rött.
– Det här är ju andra länders medborgare som kommer hit som turister och inte är registrerade vare sig i kommunen eller landet, säger Jimmy Jonasson, ledamot i kommunsstyrelsen i Säffle för Sverigedemokraterna.

120 000 kr för gratis boende under några månader till 10 EU-migranter

Idag finns ett tiotal tiggare i Säffle som behöver någonstans att sova om nätterna. Centrumkyrkan har öppnat natthärbärge i tre av det kommunala bostadsbolagets lägenheter, och får nu 120 000 kronor för verksamheten.

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna ställde sig bakom beslutet i kommunstyrelsen tidigare i veckan.
– Vi har ett humanitärt ansvar, säger kommunstyrelsens vice ordförande, Ingegerd Welin Fogelberg från Sjukvårdspartiet.
– I vår kommun ska ingen behöva vare sig frysa eller svälta ihjäl.

Centrumkyrkan tycker det är ett billigt sätt att komma undan problemen med EU-migranter

Enligt Centrumkyrkan är härberget ett relativt billigt sätt för kommunen att slippa problem med tillfälliga sovplatser och tältläger.

Red’s kom:
Framförallt är det ett smidigt sätt för kommunen att slippa ta det ansvar de har moraliskt och enligt lag.

Kommunen vill inte ta tag i problemen

Redan i vintras satsade kommunen 19 000 kronor på boende åt tiggarna, och kommunstyrelseledamoten Jonny Jonasson (SD) menar nu att det finns en risk att kostnaderna ska skena.
– Stannar det här nu, undrar han. Nej det tror inte jag. Jag tror att det kommer att bli mer och mer kostnader. Därför ser jag det som helt klart billigare att erbjuda skjuts hem.

Ingrid Welin Fogelberg tror att gratis bostäder hjälper EU-migranter

– Det är ingenting som vi kan lösa på kommunal nivå. Vi kan hjälpa till för stunden. Det är det vi gör på det här sättet, säger Ingrid Welin Fogelberg (SiV).

Men är det rimligt att skattepengar ska gå till det här?
– Ja, vi tycker att det är rimligt, säger Ingrid Welin Fogelberg (Siv)

Red’s kom:
Det är på intet sätt rimligt att en kommun ägnar sig åt välgörenhet för andra länders medborgare, men oavsett vad man tycker om detta så är det inte förenligt med kommunallagen.


Expressen var i övrigt den enda tidning som försökte tillföra något av värde till TT’s text, även om de i sin subjektiva rapportering satte den felaktiga rubriken ”Hjälp till EU-migranter anmäls av SD-ledamot” (någon hjälp är det inte);

Den lokala Centrumkyrkan får extra bidrag från Säffle kommun för att hjälpa EU-migranter. Det var i augusti som Säffle kommun bestämde att Centrumkyrkan skulle få utökat ekonomiskt bidrag.
Man beslutade att ge kyrkan 120 000 kronor i föreningsstöd för resten av året. Anledningen är att Centrumkyrkan hyr lägenheter som fungerar som härbärge för EU-migranter.

Nu har kommunen anmälts av Billy Johansson (SD).
SD menar att beslutet bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen.
– Vi anser att det här går till EU-medborgare som inte är mantalsskrivna i Sverige och framför allt inte i Säffle kommun. Det är härbärgen för romer och ingenting som vi ska betala med kommunens skattepengar, säger Benny Johansson.
– Vi tycker att det ska vara lika för alla. Om en förening i Säffle fått oproportionerligt mycket stöd jämfört med andra föreningar av liknande storlek hade vi satt oss emot också det. För det finns ingen rimlighet och reson i att några ska bli särfördelade.

Men är det inte rätt att avsätta lite pengar för att hjälpa människor i nöd?
– Jag anser inte att de är i nöd. De har åkt hit på eget bevåg och ska försörja sig på tiggeri. Klarar de inte det, genom att de har råd att betala tak över huvudet och liknande, fungerar det onekligen inte. I sådana fall kan de inte vara kvar i vårt land.

Vilken värld lever Centerpartiet i?

Kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne (C) tror inte att SD:s anmälan kommer leda någonvart.

Red’s kom:
På vilka grunder han tror detta vill han tydligen inte säga.
Om förvaltningsrätten anser att lagen ska följas så kommer beslutet bli att kommunen gjort fel.

Samtidigt är han oförstående till hur partiet agerar.
– Vi lever i en värld som inte ser ut som SD vill, säger Dag Rogne.

Red’s kom:
Vi lever alla i en värld som inte ser ut som vi vill.

– Man får acceptera att EU-migranterna är här och göra det bästa av situationen, säger Dag Rogne.

Red’s kom:
Eller så accepterar man att;
• lag ska följas av kommunen
• likabehandlingsprincipen ska följas, och man kan inte särbehandla en viss grupp av turister
• en kommun ska inte konkurrera med hotellverksamhet, motel, B&B’s, etc
• en kommun måste visa respekt för kommunens medborgare
• de skattemedel kommunen lägger på EU-migranter inte tillför det minsta av värde för EU-migranterna, tvärtom.

– Vi hjälper kyrkan så att de kan hjälpa, säger Dag Rogne.

Red’s kom:
Nej, kommunens folkvalda hjälper ingen mer än sig själva. De ser detta alternativ som smidigast för dem, trots att det t o m går emot regeringens tydligt uttalade riktlinjer.

– Jag tycker att det som kyrkan gör är beaktningsvärt, säger Dag Rogne.

Red’s kom:
Beaktningsvärt kanske, men inte beaktansvärt! Centrumkyrkan verkar bara se till sina egna intressen, annars hade de gjort något som skulle kunna hjälpa EU-migranterna att i alla fall ta sig en bit på väg ur sin fattigdom, iställer för att cementera deras utsatthet.

Hur mycket är 120 000 kronor av er totala budget?
– Vi har en budget på totalt en miljard, så det blir någon promille, säger Dag Rogne.

Red’s kom:
Vad spelar det för roll hur mycket pengar av budgeten det handlar om? Oavsett om det är 100 kr eller 100 000 kr så är väl lagbrott inte något en kommun ska syssla med?

Vid vilken summa tycker Dag Rogne (C) att gränsen går för att lagbrott inte längre är acceptabelt.

Politiker som hanterar pengar så här vårdslöst visar på sin olämplighet för sitt uppdrag.


GP valde att inte utveckla TT:s innehållsfattiga text om laglighetsprövningen, utan tog in nyheten som TT skrivit den, där endast rubriken ändrades till ”Kyrkohjälp anmäls av SD-ledamot”.
Kyrkohjälp”? Det är kommunen som ger pengar – komuninvånarnas pengar – till en kyrka – en bulvan! – för något som helt saknar förutsättningar att förbättra situationen för EU-migranterna!Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-14
Se även bl a;
Säffle kommun ger 120 000 kr till bulvan för boende till EU-migranter – Protester!

SD begär laglighetsprövning av Säffles beslut om gratis boende för EU-migranter


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

SD begär laglighetsprövning av Säffles beslut om gratis boende för EU-migranter

Kommunstyrelsen bryter mot lagen!

Sverigedemokraterna Mathias Gyllensteen Söderström och Billy Johansson överklagar kommunstyrelsens beslut om att bevilja Centrumkyrkan det föreningsstöd som ska gå till härbärge för EU-migranter. Man menar att kommunstyrelsen bland annat bryter mot kommunallagen.

Red’s kom:
Se; Säffle kommun ger 120 000 kr till bulvan för boende till EU-migranter – Protester!

Så här ser SD’s begäran om laglighetsprövning ut;
KS (Kommunstyrelsen) i Säffle beslutade den 17:e augusti om att bevilja ett särskilt föreningsstöd om 120,000:- till Centrumkyrkan. Bakgrunden till detta beslut är att Centrumkyrkan i Säffle har tagit hand om tolv (12) EU-medborgare, som försörjer sig genom tiggeri utanför kommunens affärer. Kyrkan ansåg sig själva inte längre klara av den ekonomiska belastning det innebar och vände sig då till kommunen för att söka ett särskilt föreningsbidrag som skulle täcka kostnaderna för hyra hos det kommunala fastighetsbolaget Säfflebostäder (SÄBO). Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge och det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel.

Tidigare har Socialnämnden betalat ut minst 21,000:- för hyra av övernattningslokal till SÄBO för EU-medborgarna. Detta skedde efter viss påtryckning från kyrkan.

Undertecknarna anser att:
• KS bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen.
• KS använder Centrumkyrkan som ”täckmantel” för att kunna betala ut pengarna man behöver för att finansiera ett härbärge avsett för EU-medborgare.

Vi önskar att Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning på det beslut som KS i Säffle har tagit och hänvisar till Kommunallagen 10 Kap §8.

Vi vill också att KS redogör vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna motta ett föreningsstöd i Säffle, då informationen om detta är mycket bristfällig i Säffle kommun.

Ovanstående begäran om laglighetsprövning är lite kortfattad. Jag hade nog velat utveckla den lite mer (t ex att kommunen med sitt beslut konkurrerar med vandrarhem, hotell, etc, med skattebetalarnas pengar – dvs otillåten konkurrens – samt med referens till Kommunallagen, 2 kap. 1 §), men hoppas att Förvaltningsrätten inte hakar upp sig på detaljer i syfte att slippa ta beslut i frågan.

120 000 kr av skattemedel till Centrumkyrkan för lägenheter som kyrkan hyr

Det var i augusti i år som kommunstyrelsen beslutade att Centrumkyrkan skulle få 120 000 kronor i ett särskilt föreningsstöd. Pengarna skulle användas till att täcka hyreskostnaderna för de lägenheter som kyrkan hyr av Säfflebostäder, som härbärge för EU-migranter i kommunen.

Härbärge för EU-migranter ingen kommunal angelägenhet

– Säffle är en liten ort och har aldrig tidigare behövt ett härbärge och det är föga troligt en kommunal angelägenhet att finansiera sådan verksamhet med kommunala medel, skriver politikerna i överklagan till förvaltningsrätten i Karlstad.

Bryter mot kommunallagen och Centrumkyrkan nyttjas som bulvan

Säfflepolitikerna anser att kommunstyrelsen i Säffle bryter mot likställighetsprincipen i kommunallagen och att kommunstyrelsen använder Centrumkyrkan som ”täckmantel” för att kunna betala ut pengarna man behöver för att finansiera ett härbärge avsett för EU-migranterna.

I överklagan skriver politikerna att de önskar att förvaltningsrätten ska göra en laglighetsprövning på det beslut som kommunstyrelsen fattat.

Vilka kriterier gäller för att få föreningsstöd?

SD vill också få klargjort vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna motta ett föreningsstöd i Säffle, då SD-politikerna menar att informationen om detta i Säffle varit mycket bristfällig.

Överklagan av kommunalt beslut

Överklagan skickades in den 31 augusti 2015 och diariefördes vid förvaltningsrätten i Karlstad den 8 september (Mål 3524-15).

Red’s kom:
Står de politiker i Sverige som inte överklagar kommunala beslut om försörjning av andra länders medborgare med skattemedel, på folkets sida?Klicka här för att gå till artikeln i NWT, 2015-09-08
Se även bl a;
Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


Kyrkhjälpen vill finansiera EU-migranters boende med hjälp av Vetlanda kommun

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

FP vill inrätta gratis camping för EU-migranter i Töreboda

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Säffle kommun ger 120 000 kr till bulvan för boende till EU-migranter – Protester!

Säffle kommun ska ge 120 000 kronor i bidrag som ska användas till ett härbärge för EU-migranter. Detta har Säfflepolitiker beslutat. Ett beslut som får Sverigedemokraterna att rasa.

120 000 kr till bulvan – Centrumkyrkan – för boende till EU-migranter

Det kokade i stadshuset i måndags, när kommunstyrelsen sammanträdde. I en halvtimme pågick debatten kring frågan om kommunen ska tilldela Centrumkyrkan 120 000 kronor i bidrag för att täcka hyran för lägenheter som bildar ett härbärge för EU-migranter.

Alla partier utom ett ville bevilja bidraget – Sverigedemokraterna sa tvärt nej.

Red’s kom:
Jag rekommenderar starkt en laglighetsprövning av detta kommunala beslut som bryter mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen, där alla partier (utom SD) bryter mot lagen, trots att den nationella samordnaren klargjort att detta är ett lagbrott.
Se; Gratis boende för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Dessa 120 000 kr är kostnaden bara fram till slutet av december. Och endast för gratis boende, dvs exklusive vårdkostnader och allt annat.

Centrumkyrkan sökt pengar för att försörja EU-migranter

Bakgrunden är följande: i ett tjänsteyttrande från kommunledningskontoret (som beretts av kommunledningen i samråd med socialförvaltningen och Säfflebostäder) kan man läsa att Centrumkyrkan i början av juni sökte pengar från kommunen.

Centrumkyrkan ansökte om särskilt föreningsbidrag för lägenheter

Man sökte ett särskilt föreningsbidrag för att täcka hyreskostnader för lägenheter som används som härbärge för EU-migranter.

120 000 kr för att härbärgera max 12 EU-migranter

Härbärget kan ge upp till 12 EU-migranter tak över huvudet.

Kyrkor i samverkan med kommuner skadar Sverige

Under vintern har Säfflebostäder och socialförvaltningen tillfälligt upplåtit en lokal för ändamålet, och det är kyrkorna i Säffle som tagit ansvar för de boende.

Med kyrkan som huvudansvarig ska Säfflebostäder hyra ut lägenheter med månadskontrakt.

Kommunledningskontoret vet att kommunen inte har något ansvar för EU-migranter

Kommunledningskontoret har föreslagit för politikerna att bevilja kyrkan 120 000 kronor så att hyran täcks.

I tjänsteyttrandet menar kommunledningskontoret att ansvaret för EU-migranterna inte ligger på någon kommunal instans, inte heller Säfflebostäder. Men, man vill ändå vara behjälpliga från kommunens sida.

Red’s kom:
Behjälplig? För vem? Inte för EU-migranterna i alla fall. Och definitivt inte för kommunens invånare där de, via skattemedel, tvingas försörja andra länders medborgare, utöver de enorma bidrag Sverige redan gett för detta.

Det är nog snarare så att de involerade parterna bara vill hjälpa sig själva.

Centerpartiet vill inte att kommunfullmäktige ska ta beslut om ifall lagbrott är ok

Förslaget väckte minst sagt starka känslor på kommunstyrelsens sammanträde.
– Det var ganska så irriterad stämning, berättar Erik Evestam (C).

Sverigedemokraterna begärde att ärendet skulle tas upp i kommunfullmäktige för beslut, men så kommer det inte att bli. Det är inte frågan om att äska nya pengar till härbärget, utan det är befintliga pengar som tas ur kommunstyrelsens medel för föreningsbidrag på finansförvaltningen och just den omständigheten gör att fullmäktige inte kommer att ta upp ärendet.

– Det är inte så att vi är rädda för att ta debatten i kommunfullmäktige, tvärt om. Det hade vi mer än gärna gjort. Men gör vi det för det här ärendet måste vi göra det med fler ärenden, som ska tas av nämnderna. Skickar vi sådana här ärenden till kommunfullmäktige kan det fördröja beslutsprocessen med flera månader, menar Erik Evestam (C).

Red’s kom:
Löjlig förklaring av Centerpartiet för att undvika ett demokratiskt förfarande. Med tanke på den nationella samordnarens uttalande om kommuners lagbrott så har situationen kommit i ett annat läge och alla kommuner måste nu beakta om de ska följa lagen eller ej.

Sverigedemokraten Billy Johansson kommenterar:
– Vi var fler som ville ha upp det här till fullmäktige. Man kan tycka vad man vill i frågan, men jag är övertygad om att det finns personer som röstat på alla möjliga partier som har en åsikt och vill veta var Säffles politiker står. Det är skattepengar vi pratar om!

– De sa att det ”bara” rör sig om 120 000 kronor – hur kan man säga ”bara” när Gallans fritidsgård i Svanskog hotas av nedläggning för att det saknas 35 000 kronor?

Självklart att hjälpa EU-migranter? Men hur?

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Ingegerd Welin Fogelberg (Siv) tycker att det är självklart för kommunen att göra vad de kan för att hjälpa de EU-migranter som befinner sig i Säffle, skriver Värmlands Folkblad.

Red’s kom:
På vilket sätt är detta självklart?

Vi måste underlätta för EU-migranterna? Men hur?

– Det är ingen av oss som tycker att det är en bra situation. Men vi får försöka underlätta så gott vi kan för de här människorna, säger Ingegerd Welin Fogelberg (Siv).

Red’s kom:
Det hade varit bättre om kommunens politiker följt lagen istället. Samt att folkvalda politiker värnar om de medborgare som är tillsatta för att göra just detta för, och inte ägnar sig åt välgörenhet för andra länders medborgare. Dessutom en allvarligt missriktad sådan välgörenhet.

– Ingen väljer frivilligt en livssituation där man tvingas tigga, säger hon.

Red’s kom:
På vilket sätt är detta relevant för vad? Dvs om det nu varit sant.

Vad man tycker om försörjning av EU-migranter beror på vilken människosyn man har?

– Det här är en komplicerad fråga och vad man tycker beror mycket på vilken människosyn man har, säger Ingegerd Welin Fogelberg (Siv).

Red’s kom:
Nej, vad man tycker beror inte alls på vilken människosyn man har, så som vänsterextremister alltid försöker ge sken av, i syfte att försöka begränsa debatten. Oavsett människosyn så är den försörjning av EU-migranter som vänsterextremister förespråkar inget som hjälper EU-migranterna på något sätt. Tvärtom så får det uppenbart negativa effekter för EU-migranter, som blir svåra att komma tillrätta med i efterskott.

Ett mer korrekt sätt att formulera detta är;
– Detta är en ganska okomplicerad fråga i grunden (även om vänsterextremister i sin okunskap försöker komplicera den), och vad man tycker är bästa stödet för EU-migranter – såväl som för de invånare i kommunen som kommunens politiker har ett uttalat krav på sig att verka för -, beror helt på hur intelligent man är.

Ingen ska behöva fara illa. Alltså ingen ska behöva frysa ihjäl eller svälta ihjäl, säger Ingegerd Welin Fogelberg (SiV), vice ordförande kommunstyrelsen, till SVT.

Red’s kom:
Men om de fryser här (eller är hungriga) så står det faktist EU-migranterna fritt att åka till sitt hem och värma upp sig.

Ingegerd Welin Fogelberg säger att hon vet att ”detta” (vad det nu är) är ett stort problem för Rumänien, men ”det” (vad det nu är) är inget som kan lösas på kommunal nivå, utan ”vi” kan hjälpa till för stunden, och det är det kommunen gör på det här sättet.

Ingegerd Welin Fogelberg säger att det är rimligt att skattepengar ska finansiera tiggeriet.

Försörjning av EU-migranter löser inget problem

– Det här är rent vansinne! Visst, om de som kommer hit är i absolut nöd och behöver stanna några nätter och vi kan hjälpa dem hem igen, men det här kommer inte att lösa problemet, säger Billy Johansson (SD).

Erik Evestam (C) menar också att härbärget inte löser situationen långsiktigt med att män och kvinnor från Rumänien kommer till Säffle för att tigga.
– Nej, det löser inte problemet. Men när de kommer hit, ska de sätta upp tält någonstans? Bo ute när vintern kommer? Man kan tycka vad man vill om det, men vi måste lösa det här när problemet står för dörren. Det är inte förbjudet att tigga.

Red’s kom:
Vad har det med saken att gör att det inte är förbjudet att tigga (vilket det borde vara i Sverige för andra länders medborgare)?

Om EU-migranterna vill bo ute i Sverige så är det upp till dem. Om de inte kan försörja sig i Sverige så får de inte vistas i landet.

EU-migranter bryter mot lag när de stannar längre än vad lagen medger

– När Sverigedemokraterna kallade dem för kriminella var det många av oss som blev upprörda, säger Erik Evestam (C).

– Jag sa att de har ett kriminellt beteende, säger Billy Johansson (SD). Om de är i Sverige mer än tre månader så begår de en kriminell handling. En del ville påvisa att Säffles EU-migranter inte är här mer än tre månader, men så är det!

Bättre plocka svamp än att tigga

På Facebook rasar debatten efter mötet. Säfflepolitiker bråkar med varandra i Facebook-trådar och beskyller varandra för att ljuga.
– Jag sa under mötet att det är bättre att de plockar svamp och bär och säljer i stället för att förnedra sig själva genom att sitta och tigga. Jag kan gladeligen ta med en svampkorg och visa dem, säger Billy.

Föreningar som försörjer EU-migranter får mer föreningsbidragbidrag än större föreningar

Att politikerna beviljade pengarna som ett särskilt föreningsbidrag är anmärkningsvärt, menar Billy Johansson.
– Jag har frågat ett par föreningar i Säffle hur mycket de får i föreningsbidrag och de berättar att de får mellan fem och tio tusen om året. Det är föreningar med relativt stort antal deltagare. Det här är 120 000 kronor! Det kan inte vara rätt att ge det här när det går till 12 personer på ett år.

Försörjning av EU-migranter kommer att fortsätta diskuteras

Frågan lär komma upp igen senare i år, när politikerna åter ska ta ställning. Ett nytt beslut ska nämligen fattas i slutet av året kring verksamheten och om kommunen ska fortsätta ge bidrag till kyrkan.

Överklaga kommunens beslut till kammarrätten

Sverigedemokraterna kommer att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet och överväger också att överklaga beslutet till kammarrätten.

Red’s kom:
Först av allt måste kommunens beslut laglighetprövas. Varje invånare i kommunen kan begära laglighetsprövning.Klicka här för att gåtill artikeln i Säffle-tidningen, 2015-08-20
Se även bl a;
EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Thomas Bodström: EU-migranter ska ansöka om tillstånd att tigga


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Bitte Assarmo, chefredaktör för Katolskt magasin, tar upp problemet med aktivisterna i Sverige som bistår EU-migranter i deras olagliga verksamhet:

Antirasistiska aktivister”?

Diskussionen om tiggarna håller på att gå helt överstyr. Å ena sidan har vi de så kallade ”aktivisterna” (ofta med epitetet ”antirasistiska” för att ytterligare betona det goda i deras agerande) som inte bara accepterar att tiggarna slår läger på olika platser utan till och med hjälper dem med det.

Å andra sidan har vi ett växande antal människor som sprider näthat och begår direkta attacker mot dessa utsatta människor.

Red’s kom:
Huvudorsaken till detta näthat är de aktivister – t ex En bättre chans/Therese Lekander, Hjälp Tiggare i Lund/Joakim Månsson-Bengtsson, Centrum för sociala rättigheter/Frederick Batzler/Karin Åberg, Höörs Eldsjälar, Hjälp Västerbottens Tiggare, Natthärbärget Lyktan, RUNG, Romers och Resandes förening i Blekinge‬, SME/Solidarisk människohjälp i Engelholm/Thord Birger Kristiansson, Hjälp EU-migranterna i Avesta, Gotland Solidaritet, Solidaritet med tiggarna vid Slussen, Solidaritet med eu-migranter, Nätverket för Norrbottens EU-migranter, Nätverket Medmänniskor i Luleå, Boden mot rasism – som i sin okunskap inte förstår att vad de gör inte tillför något för landets EU-migranter. Raka motsatsen.

Förr i tiden gjorde aktivister goda saker, men den tiden verkar vara förbi.

Ett litet urval av organisationer och nätverk med aktivister som riktar sig till EU-migranter i Sverige

Nationella

Röda korset
Young Roma Women Against Violence
Unga romer
Romernas nyheter
Nordiska romer av romanifolket
Romer för kulturell utveckling
Folk är folk
Dik Manusch
Jag är stolt att vara zigenare
Alla vi zigenare och resande
Erikshjälpen

Borås
Hemlösa EU-migranter i Borås

Båstad/Laholm
Stand

Eskilstuna
EU-migranter Eskilstuna

Gotland
Gotland solidaritet – för EU-migranter på Gotland

Göteborg
Utsatta EU-medborgare i Göteborg
Stöd för hemlösa i Göteborg
Göteborgs räddningsmission
Göteborg EU-migrants
Famnen dagcenter för EU-migranter hos Frälsningsarmén i Haga Göteborg

Finspång
Solidaritetsnätverket i Finspång

Helsingborg
Stöd till EU-migranter, Helsingborg

Husqvarna
Kyrkhjälpen i Husqvarna

Hörby
Hjälp tiggarna i Hörby

Höör
Hjälp tiggare i Höör

Järna
Järna Solidaritet

Jönköping
Kyrkhjälpen i Jönköping

Karlshamn
Hjälp till självhjälp i Karlshamn

Linköping
Hjärta till hjärta

Lund
Crossroads i Lund
Föreningen Hjälp tiggare i Lund
Hjälp tiggare i Lund

Malmö
Solidaritet med EU-migranter

Mark
Solidaritet med EU-migranter i Mark

Norrköping
Hjälp Norrköpings EU-migranter
Vi som hjälper EU-migranter i Norrköping

Nynäshamn
Hjälp Nynäshamns migranter

Nyköping
Stöd till EU-migranter i Nyköping

Ronneby
Tiggande EU-migranter i Ronneby

Sigtuna
Migrant Sigtuna

Skellefteå
Hjälp tiggare i Skellefteå

Stockholm
Crossroads
Föreningen HEM
Ny Gemenskap
Solidaritet för 17
Vinternatt 2
Stockholm

Strängnäs
Stöd EU-migranter i Strängnäs! Köp träslöjd!

Sundsvall
Hjälp Sundsvalls tiggare
Hjälp till tiggande EU-migranter i Sundsvall

Tranås
Solidaritet med EU-migranter – Tranås

Umeå
Hjälp tiggare i Umeå
Solidaritet med romer i Umeå

Uppsala
Hjälp till tiggande EU-migranter i Uppsala
Stefanushjälpen

Vetlanda
Kyrkhjälpen Vetlanda

Vindeln
Hjälp tiggarna i Vindeln

Västerbotten
Hjälp Västerbottens tiggare

Överkalix
Vi som vill hjälpa fattiga Rumäner i Överkalix.

Tiggeri är ovärdigt/inhumant – måste upphöra för tiggarnas skull

De flesta är helt klara över att tiggeriet är ovärdigt, och direkt inhumant och att det på ett eller annat sätt måste upphöra, allra mest för tiggarnas egen skull.

Hjälp ska ske i hemlandet, inte i Sverige

Det står också bortom allt tvivel att det ultimata skulle vara att förändringen sker i tiggarnas egna hemländer, vilka främst är Rumänien och Bulgarien.

Aktivister förstår inte de negativa konsekvenserna av deras agerande

Ändå fortsätter aktivisterna att understödja framväxandet av undermåliga tältläger. Så har skett vid upprepade tillfällen i Högdalen söder om Stockholm, där tiggare nu har bott i flera år.

Red’s kom:
Man ska inte glömma bort att de som inte verkar i tiggarnas intresse också är; ett antal kommuner i landet, politiska partier (främst Feministiskt Initiativ, t ex Katerin Mendez, Elin Bååth och Soraya Post, men även Miljöpartiet, Vänsterpartiet, LUF, MUF och Grön ungdom,) samt enskilda politiker (t ex Åsa Regnér och Stefan Löfven), samt media som Ekuriren och många skribenter i media (t ex Hans Swärd, Mårten Schultz, Anders Lindberg/Aftonbladet, Lennart Bondesson, Stefan Lisinski, Lars Ströman, Susanne Nyström, Susanne Sjöstedt), religiösa organisationer – t ex Svenska kyrkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Crossroads/Stadsmissionen (inte minst i Skåne), Räddningsmissionen (inte minst i Göteborg och i Syd), Carlskyrkan, Filadelfiakyrkan, Immanuelskyrkan, Centrumkyrkan, Frälsningsarmén, Hoppets stjärna, Korskyrkan, Kyrkhjälpen, Livets ord, frikyrkornas frivilligorganisation, Diakonicentrum i Växjö, Lunds Diakoniförening, Pingstkyrkan, Erikshjälpen, Falu kristna forum Stefanushjälpen/Micael Grenholm – samt Röda korset, Läkarmissionen, Läkare i världen (Johannes Mosskin, Anders Björkman), föreningen Hem/Sven Hovmöller, tidningen Faktum, IOGT-NTO/IOGT medmänniska, Rädda barnen, Unicef, ABF och prästen Kerstin Vinterhed.

Säkert många fler som jag glömt på rak arm.

Aktivister bygger upp nya läger för EU-migranter

Varje gång kommunen, efter en utdragen process, lyckas få till stånd en avhysning hjälper aktivister till att bygga upp ett nytt läger alldeles intill, samtidigt som de i debattartiklar och demonstrationer anklagar sina meningsmotståndare för att vara inhumana. Men hur humant är det då att hjälpa till att etablera tältläger utan tillgång till sanitet och värme?

Red’s kom:
Aktivisterna består förmodligen av personer som själva känner att de står utanför samhället, och deras primära intresse är inte att hjälpa utan att på detta sätt ”protestera mot systemet” och synas i media.

Enligt min mening fyllde aktivister en värdefull funktion i samhället tidigare, men idag har det urartat och alla aktivister ägnar sig idag i stort bara åt en enda sak, och det är att försvåra livssituationen för EU-migranter samt för samhällets möjligheter att komma tillrätta med de problem EU-migranterna orsakar.

Äganderätt är inte något aktivister tar hänsyn till

Att det också i många fall finns en markägare som av förklarliga skäl är rädd om sina ägor nonchaleras också. Varför tiggare har större rätt till en plats än den person som äger marken motiveras med vaga fraser om medmänsklighet och solidaritet.

Red’s kom:
Det är inte utan att det blir lite komiskt att aktivisterna motverkar just det som de säger sig stå för. Aktivisterna bygger upp en rasism och ett hat i Sverige, och aktivisterna skapar inhumana situationer för tiggare där aktivisterna inte är solidariska mot varken EU-migranter eller någon annan än sig själva.

Aktivisters agerande ineffektivt, inhumant och osolidariskt

Det hela är mycket känslosamt, men föga effektivt. Det är heller inte speciellt solidariskt att hjälpa tiggare bygga tältläger. Det känns säkert varmt och gott i hjärttrakten att åka till tältplatsen med kuddar och filtar och konserver, och det är förmodligen en alltigenom äkta medmänsklighet som driver fram dessa gester, men det hjälper inte på något sätt tiggarna till ett bättre liv. Den hjälpen sker mest effektivt i deras egna hemländer.

Kommer aktivister att börja arbeta i tiggarnas intresse?

Frågan är hur de som nu aktiverar sig genom att bygga tältläger ska bemöta det nya förslaget från regeringen. Kommer de att lägga sina egna känslor åt sidan och samarbeta för en bättre framtid för tiggarna – eller kommer de att fortsätta med aktioner som befäster deras fattigdom och utsatthet?

För de utsatta tiggarnas skull får man hoppas att de stödjer politikernas beslut att en gång för alla försöka få bukt med tiggeriet på ett djupare plan. Det är nämligen inte människovärdigt att vissa människor ska tvingas tigga i främmande länder för att överleva.Klicka här för att gå till artikeln i Världen Idag, 2015-06-26
Se även bl a;
Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

Anders Lindberg kritiserar förenklad avhysning av EU-migranter som symbolpolitik


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning

Varför provocerar EU-migranter?


Rasist/främlingsfientlig – Definition & hur anklagelser kan bemötas!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.