SVT sprider Fake News om extremister i Sverige – Finns inga vänsterextremister?

I ett inslag i SVT:s ”Sverige idag Sommar” informerades Sverige om att det finns ca 100 s k ”våldsbejakande extremister” i norra Sverige, där hälften är islamister och resten är ”nazister”. SVT försöker jämställa hotbilden från terrorister med en avsevärt mindre grupp av högerextremister.

SVT försöker också med sin retorik kraftigt förringa faran med vänsterextremisterna trots att SÄPO inte skräder orden när de klargör att vänsterextremisterna är det största hotet mot demokratin:

Det finns ett hundratal våldsbejakande extremister i de norra delarna av Sverige. Det visar säkerhetspolisens kartläggning. Nu har den lokala polisen fått namnlistor på vilka individer det handlar om.

Red’s kom:
Varför får Migrationsverket och kommunerna inte dessa namnlistor över personer som hotar landet? Och varför utvisas inte islamisterna?

”Ett konkret hot”?

Efter Stockholmsattentatet [terroristen Rakhmat Akilov, från Uzbekistan] i våras har polisen nu fått uppgifter från Säkerhetspolisen om personer i landet som kan utgöra ett konkret hot.

Red’s kom:
Vad menas med ”kan utgöra ett konkret hot”? Hot mot vad och vem? Hot på vilket sätt?

Utgör dessa 3 000 personer – som av de politiskt korrekta packats ihop i en grupp såsom att de skulle utgöra samma typ av hot – ett större hot än;
• afghanska och somaliska våldtäktsmän?
• de rumänska och baltiska villainbrottstjuvarna som härjar i mycket stora ligor över hela Sverige?
• EU-migranter som stjäl, gör inbrott och kör runt i olagliga målvaktsbilar?
• vapenförsedda romer och andra som skjuter vilt omkring sig och kastar handgranater (särskilt i Malmö och Göteborg)?
• de med utländskt ursprung som bränner bilar och kastar sten på blåljuspersonal?
• övriga mördare, tjuvar, knarkare och våldtäktsmän?

Not.
För den som inte känner till detta så har det tidigare fungerat så att SÄPO hemlighållit för såväl kommuner som för polisen – och naturligtvis för svenska folket – vilka terrorister som huseras av Sverige. Frågan är om någon kommer att informera Migrationsverket – såväl som kommunerna – om vilka de ”våldsbejakande extremisterna” är, gärna innan de beviljas asyl i Sverige?

Kliniskt rent från vänsterextremister, enligt SVT

I norra Sverige [Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland] rör det sig om ett hundratal personer varav ena hälften bedöms [Av vem?] vara islamistiska extremister och den andra hälften högerextremister. Polisen har fått konkreta namnlistor.Extremister i norr

Red’s kom:
Alltså 50 islamister och 50 s k ”nazister” (som kanske mer kan definieras som fotbollshuliganer). Lustigt att hela norra Sverige är kliniskt ren från vänsterextremister. Undrar hur det kan komma sig?

SVT tolkar polisen

Pär Lindmark, polisens underrättelseenhet:
– Det som pågår just nu är att vi försöker att trycka ut de här listorna med de här namnen så att det blir allmänt känt inom hela polisorganisationen så att det inte stannar någonstans. Sedan i steg två blir det också att titta på de uppgifter vi samlat på oss under tidigare år.

SVT:s transkribering av vad Pär Lindmark säger:
– Det som sker just nu är att vi försöker att trycka ut de här listorna så att uppgifterna blir kända i hela polisorganisationen. I steg två kommer vi också att jämföra den nya informationen med den information som vi redan har inom polisen, säger Pär Lindmark, chef för polisens underrättelseenhet i polisregion Nord.

Vilka orter rör det sig om? Var finns de här personerna?
– Det är ganska utbrett. De finns i hela regionen. Man ser inte tydliga kluster att det bara är i de större städerna. Utan det är både mindre orter och större städer, så det är lite blandat.

SVT:s transkribering av inslaget i nyheterna:
SVT: Vilka orter nämns i norra Sverige?
– Det är ganska utspritt i hela regionen. Det finns inga kluster och ingen markant koncentration till de större städerna utan även mindre orter förekommer. Det är kort sagt väldigt blandat, säger Lindmark.

SVT ändrar betydelsen av vad polisen säger

SVT lägger sedan in följande text, som inte ingick i inslaget som sändes i TV:
Nyligen dömdes tre män med nazistkoppling för bombdåd mot flyktingboenden. Personer punktmarkeras redan nu.

Red’s kom:
På vilket sätt dessa tre män har en ”nazistkoppling” kan eller vill SVT inte redogöra för. Det viktiga för SVT tycks bara vara att få med ordet ”nazist” och flytta fokus till de problem med högerextremism som ter sig obefintliga i förhållande till problemen med den importerade extremismen.

Därefter följer på SVT:s webbplats ett annat inslag som heller inte sändes i TV (vi får dock inte veta vilken fråga reportern ställt som föranleder polisens svar):
Pär Lindmark, polisens underrättelseenhet:
– Absolut. Vårt uppdrag är att försöka med alla till buds stående medel att motverka att det sker någon form av brottslig gärning.
I vissa fall kanske vi bevakar dem, vi försöker störa ut dem, inkapacitera dem så fort som möjligt. I andra fall söker vi mer information, att vi önskar få in information till oss om just de här personerna.

SVT skriver på SVT:s webbplats:
Nyligen dömdes tre män med nazistkoppling för bombdåd mot flyktingboenden i Göteborg.
Enligt polisen finns det personer i norra Sverige som punktmarkeras.
SVT tillägger därefter följande manipulerade transkribering av vad Pär Lindmark sa i inslaget;
– Absolut. Vårt uppdrag är ju att med alla till buds stående medel förhindra att det sker någon brottslig verksamhet.
I vissa fall kan det bli punktmarkering och i andra fall kan det röra sig om att störa ut och inkapacitera. Vi söker också mer information, säger Lindmark.

Red’s kom:
Polisen säger alltså inte (som SVT hävdar, enligt här ovan) att ”personer” – där SVT försöker styra tittarna/läsarna till att tro att det handlar specifikt om nazister/högerextremister – punktmarkeras. Ordet punktmarkering nämns aldrig av polisen.

Hur ökar kraven på kommunerna att försöka lösa de problem regeringen skapat?

Kraven höjs nu på kommunerna att upptäcka och förebygga extremismen. Men beredskapen varierar runt om i landet.

Red’s kom:
Att beredskapen varierar är en självklarhet och därmed irrelevant info, men vem höjer kraven på de självständiga kommunerna och på vilket sätt? Och varför vill SVT inte berätta detta?

Eftersom kommunerna är självständiga kan staten inte ställa några krav på kommunerna (annat än genom lagstiftning, och även då är det fritt för kommunpolitiker att ta beslut i strid med lagen utan att riskera något straff).

Vad innebär att en kommun ”känner till” våldsbejakande grupper/individer?

Trots att man [Vem?] känner till grupper eller individer som kan vara ett hot så är det få som tagit fram skriftliga lägesbilder.

Red’s kom:
På annan plats uppger SVT att 40% av kommunerna tagit fram skriftliga lägesbilder (men då utan att någon verklig bild av läget ges eftersom de inte ens fått informationen från SÄPO, som är en av flera förutsättningar).
SVT:s uppgift på 40% kommer från den genomgående felaktiga rapporten som samordnaren mot våldsbejakande extremism tagit fram.

OBS!
Läs det otroliga avslöjandet om den nationella samordnarens enkät till kommunerna och efterföljande rapport. Du kommer inte att tro dina ögon när du ser vad sanningen egentligen är: Den stora bluffen av samordnaren mot våldsbejakande extremism avslöjas här!

Den nationella samordnaren skriver:Andelen kommuner som har en nedskriven handlingsplan mot våldsbejakande extremism har det senaste året ökat från 7 till 44%. 42% av kommunerna uppger att de har en uppdaterad lokal lägesbild över de olika extremistmiljöerna.”.
Men vad spelar det för roll om det är noll eller 100 procent? Det kan jobbas med hur många pappersprodukter (lägesbilder/handlingsplaner) som helst utan att något blir det minsta bättre! Det är bara resultat som räknas! För att uppnå resultat krävs förändringar i grunden, förändringar som gör att de ständiga små åtgärderna i form av brandkårsutryckningar kraftigt reduceras.

Det blir komiskt, för att inte säga löjligt, när landets kommuner tar fram handlingsplaner utan att ens veta vad de tar fram dessa planer för. Lägesbilder saknas.

Exempel på handlingsplaner (fler här):
Malmö (landets mest omfattande, av naturliga skäl)
Göteborg
Örebro
Fagersta
Grums
Hässleholm
Järfälla
Karlskrona
Katrineholm
Kungsbacka
Nyköping
Sunne
Tyresö
Upplands Väsby
Uppsala
Vellinge
Västervik
Älvsjö/Stockholm
Östersund

En ren och skär lögn!

Fyra av fem kommuner i Sverige uppger att de själva känner till våldsbejakande grupper eller individer i kommunen.

Red’s kom:
Vi får (i vanlig ordning) inte ta del av underlaget som SVT baserar sitt påstående på. Vi får inte veta hur frågeställningen formulerats, vilka kommuner som svarat/inte svarat eller vem på kommunen som besvarat frågeställningen.

Vi får heller inte veta vad definitionen av ”känner till” är (om den som svarat t ex tror sig ha läst något om detta i gammelmedia). Därmed kan SVT och samordnaren hävda precis vad de vill.

Tillägg:
SVT:s källa är nu identifierad till påståendet att 80% av Sveriges kommuner uppger att de ”själva känner till” våldsbejakande grupper eller individer i kommunen. Uppgiften kommer från den av den nationella samordnaren förfalskade rapporten om våldsbejakande extremism i Sverige.
Som framgår av avslöjandet om samordnarens bluff är det istället 189 kontaktpersoner i 288 kommuner + 24 stadsdelsnämnder/stadsdelar – DVS MAX 66% AV SVERIGES KOMMUNER – där kontaktpersonerna uppgett att de tror (alltså inte baserat på några fakta!) att det finns våldsbejakande grupperingar eller individer i kommunen i någon form.

Är de högerextrema ”mest aktiva”? Aktiva hur?

Och det är de högerextrema rörelserna som uppges som mest aktiva.

Red’s kom:
Detta är alltså SVT:s personliga åsikt. Inte ens de anonyma/rödgröna kontaktpersonerna på kommunerna har uppgett detta! Det finns absolut inget stöd i fakta eller forskning för SVT:s åsikt (det finns enbart stöd i fakta för motsatsen till vad SVT hävdar)!
• Vad är definitionen av ”mest aktiva” och enligt vem?
• För t ex en kommunpolitiker i Sundsvall är naturligtvis en medlem i NMR som synligt viftar en flagga på stan mer aktiv än en IS-terrorist som på sitt statsfinansierade boende planerar ett folkmord eller halshugger hundra personer i Syrien. Terrorister har en tendens att inte synas eller märkas särskilt mycket innan de sprider döda människor runt sig.

Vem utgör det största hotet; den ”aktiva” flaggviftaren eller den osynlige terroristen?

Vilka är de ”högerextrema rörelserna”? Hur har de anonyma personerna i kommunerna definierat/namngivit dessa påstådda rörelser i sina svar? Finns det någon annan högerextrem rörelse än NMR?

I Sundsvall har det förekommit aktiviteter med koppling till såväl Islamiska staten som Nordiska motståndsrörelsen.

Red’s kom: Aktiviteter”?

Bodil Hansson (S), kommunalråd Sundsvall:
– Det kan tolkas som att det [vad?] förekommer i Sundsvall. Jag brukar säga att Sundsvall är en trygg kommun att bo och leva i men vi får inte vara naiva och tro att de här extrema rörelserna [eller kanske brottslingar, rent generellt, som gör samhället otryggt?] inte finns i Sundsvall. Det är också viktigt att vi fångar upp och ser de signalerna [vilket inte verkar vara fallet] så att vi kan jobba med dem [hur… och varför?].

Red’s kom: Politikersvammel helt utan värde.

Vilka hot utgör de olika grupperna i norra Sverige?

Enligt SÄPO finns det i norra Sverige ett hundratal personer som kan utgöra ett hot [det handlar nog snarare om åtskilliga tiotusentals i denna kategori].

Red’s kom:
Det finns olika grader av ”hot”, men någon sådan gradering är SVT inte intresserad av att göra i sin rapportering. Är t ex munhuggning, där ingen skadas, mellan högerextrema (fotbollshuliganer) och vänsterextremister (som inte finns, enligt SVT) jämförbart med planering av en terroristattack av muslimer i syfte att döda så många som möjligt?

Varför gör regeringen inte ”sin del av jobbet”?

Och polisen räknar med att kommunerna gör sin del av jobbet.

Red’s kom:
Om regeringen hade gjort ”sin del av jobbet” (inte minst med lagstiftning, planering av polisiär styrka efter de behov regeringen skapat och krav på utvisningar) så hade dessa ”hot” inte ens förekommit.
Se bl a;
Regeringen och Alliansen eniga om att inte vidta åtgärder mot terrorism!
Stefan Löfven, gör din plikt!

Pär Lindmark, polisens underrättelseenhet:
– Kommunerna har också ett ansvar för att upprätta en handlingsplan om våldsbejakande extremism. Länsstyrelsen har ju nyligen fått ett nationellt uppdrag att stödja kommunerna i det här.

Red’s kom:
Som inte kommer att förbättra något förutan nödvändigt stöd av lagar och personal samt avsevärt hårdare tag.

Källa: SVT


I samband med inslaget skriver Rolf Lunneborg följande på SVT:s sajt:

Det bedöms finnas 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige. Ett hundratal finns enligt Säkerhetspolisen i norra Sverige.

Red’s kom:
Att drygt 2 000 (men som lika gärna kan vara 10 000) av dessa är våldsbejakande islamistiska extremister, enligt SÄPO, vill SVT tydligen inte nämna. Det är helt i linje med den vilseledande information som främst Public Service gett den senaste tiden om extremister i Sverige och hotbilden.

Dvs på samma sätt som att Sveriges vänstermedia skriver spaltmeter om 17 personer från NMR i Almedalen (som provocerades av en ”mångfaldsdemonstration”, dvs ett hundratal HBTQ-aktivister/vänsterextremister) utan att någonting egentligen hände, samtidigt som det är i princip knäpptyst om 10 000 vänsterextremister som skadar hundratals poliser i Hamburg under G20-mötet.

Ej heller vill SVT nämna att SÄPO (generaldirektör Anders Thornberg) uppger att det finns totalt 600-700 personer inom ”vit makt-miljön och vänsterextrema autonoma rörelser”.
Att Public Service – precis som resten av Sveriges vänsterstyrda media – inte ens vill ställa frågan hur dessa 600-700 personer fördelas mellan de två olika grupperna är förunderligt.

Men hur fördelningen ser ut visas tydligt varje gång NMR är ute och promenerar med sina flaggor, då de alltid möts upp av mångdubbelt fler hatiska, aggressiva och stenkastande vänsterextremister.

År 2013 var SÄPO tydlig med att det största hotet kom från vänsterextremisterna;
Största hotet kommer från vänster
Autonoma vänsteraktivister utgör det största hotet mot demokratin i Sverige. Det hävdar Säpo.
– Vi bedömer att de autonoma aktivisterna i dagsläget har en större förmåga än vit makt-anhängarna att använda våldsamma metoder strategiskt och systematiskt, säger Ahn-Za Hagström.
I rapporten skriver Säpo att många fall av otillåten påverkan av folkvalda gäller ”hembesök där autonoma aktivister [läs: ”vänsterextremister”] tagit reda på meningsmotståndarnas adresser och hotat eller förstört egendom.”

På bara sju år har regeringen lyckats 15-dubbla antalet våldsbejakande extremister (enligt SÄPO-chefen främst genom det stora antal migranter som S+MP-regeringen lät släppa in i landet 2015). År 2010 bedömde Säkerhetspolisen i en rapport att det fanns omkring 200 våldsbejakande extremister i Sverige.

Efter stockholmsattentatet i våras har polisen nu fått uppgifter från Säkerhetspolisen om personer i landets som kan utgöra ett konkret hot. Uppgifterna att det rörde sig om flera tusen väckte uppseende och nu har detaljerna nått den vanliga polisen.

Red’s kom:
Varför inte, för allas säkerhet, publicera en offentlig lista med alla våldsbejakande islamistiska extremister? Det kanske är hög tid att staten börjar se de egna medborgarna som viktigast?

Inga vänsterextremister i norra Sverige?

I norra Sverige rör det sig om ett hundratal ”hotaktörer” varav ena hälften bedöms vara islamistiska extremister och den andra hälften högerextremister.

Det finns en tredje kategori också, men i norra Sverige bedöms det inte finnas några vänsterextremister i betydande omfattning [Vad innebär ”i betydande omfattning”? Är inte en vänsterextremist en vänsterextremist för mycket?].

Red’s kom:
Här är problemet att det inte framgår vem som ”bedömt” detta. Eftersom varken den lokala polisen, polisens underrättelsetjänst eller Säkerhetspolisen sagt detta i media verkar det som att det är SVT som ”bedömt” detta. På okänt, eller inget, underlag.
Om SÄPO gjort denna bedömning finns det all anledning att ifrågasätta deras kompetens.

Men vad är det som gäller? Vad SVT säger här (”… inte finnas några vänsterextremister i betydande omfattning”) skiljer sig från SVT:s redovisning där det hävdas att det inte finns en enda vänsterextremist;Extremister i norr

Enkätundersökning bland Sveriges kommuner som inte säger ett vitten

Högerextremism och IS
Vilka underrättelseuppgifter som polisen har tillgång till är alltså lite oklart [läs: ”okänt”], men landets kommunerna har nyligen tillfrågats om förekomsten av extremistiska aktiviteter [Hur definieras ”extremistiska aktiviteter” och hur kan man svara på en enkät utan att det ens finns en enhetlig definition av detta?].
I ett enkätsvar till samordnaren mot våldsbejakande extremism [sedan 2016-12-20 är detta Anna Carlstedt, där hon efterträdde Mona Sahlin som presterade en 12 sidor lång och oanvändbar rapport till en kostnad av 10 miljoner kr] svarar 48 procent av kommunerna att högerextremister är mest aktiva [Det svarar bevisligen kommunerna inte alls!] medan 23 procent uppger islamistisk extremism som mest förekommande.Extremister i Sverige enligt kommunernaRed’s kom:
Denna undersökning av den till synes okunniga samordnaren för våldsbejakande extremism är helt och hållet utan värde;
• Enkätsvaren är bara vad enskilda personer tror, fristående från fakta.
• Enkätsvaren ger ingen bild av antalet extremister inom respektive grupp.
• Enkätsvaren ger ingen uppfattning om hotbilden eller graden av hot.
Det enda enkätsvaren kan ge en bild av är möjligen vilka politiska åsikter de anonyma personer som svarat har. Eller, i ”bästa” fall, vad enskilda anonyma personer i kommunerna personligen upplever baserat på vad de läst – eller tror sig ha läst – i Sveriges vänsterstyrda media.

Det ska noteras att vi inte får veta hur många som svarat på enkäten, vilka kommuner som svarat/inte svarat, eller vilka personer på kommunerna som svarat. Vi får inte ens veta hur frågeställningen formulerats till kommunerna.

Att det hemlighålls vilka kommuner (utöver de självklara; Malmö, Göteborg och Stockholm, alla vänsterstyrda) som anser t ex att islamistisk extremism är vanligast förekommande är beklämmande.

Ytterligare vilseledande info av SVT

Polisens uppgift är att kartlägga de här personerna och förebygga brott [Hur?]. Pär Lindmark betonar också ett nära samarbete med kommunerna som har andra informationskällor.

Red’s kom:
Som framgår av SVT:s olika versioner av inslaget säger Pär Lindmark inget i någon av versionerna om ett ”nära samarbete” med kommunerna eller att kommunerna ”har andra informationskällor” (oavsett om det kan vara så).

Det kan också bli aktuellt att socialtjänsten och skolan kopplas in för förebyggande arbete.

Red’s kom: … tycker SVT.

Källa: SVT


I en annan artikel om inslaget skriver SVT (Rolf Lunneborg, igen):

Nyligen kom säkerhetspolisen med en sammanställning och i norra Sverige är det ett hundratal personer som bedöms vara ett hot.

Kommunerna får i uppdrag att försöka lösa de problem regeringen skapat

Kommunerna har fått ett uppdrag att förebygga och motverka våldsbejakande extremism – men trots att man känner till grupper eller individer som kan vara ett hot är det få som tagit fram skriftliga lägesbilder.

Red’s kom:
Istället för att kommunerna ges detta uppdrag, som de – av naturliga skäl – inte behärskar och/eller bryr sig om, hade det inte varit betydligt bättre om regeringen verkat för att våldsbejakande islamistiska extremister inte tilläts komma in och bedriva sin verksamhet i Sverige?

Polisen tror att det inte finns fler islamister i islamisternas huvudsäten än i övriga kommuner

Enligt polisens underrättelser finns det inga orter som sticker ut mer än andra men flertalet kommuner förefaller vara representerade.

Red’s kom:
Om polisen inte förstått ens något så grundläggande som att Malmö, Göteborg, Stockholm, Borås och Örebro sticker ut, dessutom rejält, i detta avseende så får nog polisen skaffa sig bättre ”underrättelser”. Annars blir det nog svårt att lösa problemen.

Behövs ingen dokumentation av extremister?

I en enkät som gjorts bland landets kommuner är det fyra av fem kommuner [som] uppger att de har våldsbejakande grupperingar eller individer i kommunen. Men bara två av fem kommuner har tagit fram skriftliga lägesbilder.

Nazister och IS
Sundsvalls kommun ser inte avsaknaden av skriftliga lägesrapporter som ett problem. Informationen kan dels vara känslig, dels anser kommunen att varje myndighet som deltar i lägesgenomgångarna själva får avgöra hur uppgifterna ska hanteras.

Red’s kom:
Låter väldigt förvirrat. Det sker alltså ingen strukturerad dokumentering av läget. Kan det möjligen bero på att inget finns att dokumentera?

Not.
Jmf SVT:s rubrik i föregående artikel ”Högerextremism och IS” som i denna artikel av SVT förstärkts till ”Nazister och IS” (där man dessutom kan fråga sig vad rubriken har med brödtexten att göra).
Tycker SVT att ”högerextremism” är identiskt med ”nazism”?

Vänsterextremisterna lyser fortfarande med sin frånvaro, i SVT:s ögon.

Varför tycker Socialdemokraterna inte att resultatet är det viktiga?

– Det viktiga är att vi har kontinuerliga möten och ser till att informationen är färsk, säger Bodil Hansson (S) som är ordförande för planerings- och utvecklingsutskottet i Sundsvall.

Red’s kom:
Borde inte det viktiga vara att uppnå resultat? Eller att annars ägna sig åt något som är meningsfullt?

SVT upprepar sin desinformation

I den enkät bland landets kommuner som samordnaren mot våldsbejakande extremism genomfört är det de högerextrema rörelserna som upplevs som mest aktiva. 48 procent av kommunerna anser [till skillnad mot SÄPO och de flesta andra] att högerextrema aktiviteter är mest vanliga medan 23 procent uppger islamistisk våldsbejakande extremism. 10 procent av kommunerna anger vänsterextremism.

Lägesrapport för extremism i Sundsvall

– Vi har haft högerextrema aktiviteter i form av Nordiska Motståndsrörelsen men det har också kommit in uppgifter om en bil som kört omkring med en IS-flagga. Vi har också sett klistermärken med koppling till IS och sammantaget visar detta att det förekommer aktiviteter i kommunen, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
• ”Högerextrema aktiviteter i form av Nordiska Motståndsrörelsen”?
• ”En bil som kört omkring med en IS-flagga”?
• ”Klistermärken”?
Låter inte som särskilt allvarliga ”hot”, eller?

Ovanstående kommentar från kommunalrådet i Sundsvall säger en hel del om värdet på undersökningen av kommunernas uppfattning av hot från islamister (största gruppen) samt högerextremister (= NMR) och vänsterextremister (näststörsta gruppen).

Vilka resultat har uppnåtts efter alla påstådda insatser?

Sundsvalls kommun uppger att man arbetat med frågan sedan 2015. Vi har utsett en samordnare, arbetat med en strategi och arbetar just nu med handlingsplanen. Parallellt har vi också utbildat personal på fritids, i skolan och i socialtjänsten så att de uppmärksammar tecken på radikalisering. Även om vi upplever att vi bor i en trygg kommun får vi inte vara naiva, säger Bodil Hansson.

Red’s kom:
Lustigt att Public Service aldrig frågar om vilka resultat som uppnåtts. Men förmodligen förstår de flesta att dessa ”satsningar” inte gett något resultat överhuvudtaget.

Från polisens sida förväntar man sig att kommunerna ska arbeta förebyggande.
– Kommunerna har ett uppdrag att göra handlingsplaner mot våldsbejakande extremism och länsstyrelserna har nyligen fått ett uppdrag att stötta kommunerna i det här arbetet. Vi vet att det skiljer mellan kommunerna hur långt man kommit, säger Pär Lindmark.

Red’s kom: Värdelöst vetande.

Källa: SVT

Se även bl a;
Stiftelsen Tryggare Sverige sprider desinformation om extremism


Vad är en vänsterextremist?


Lättkränkta får inte kritiseras, vänsterextremister fria uttrycka sitt hat


Jag är så jävla trött på vänsterextremister


Bojkotta företag som ger efter för vänsterextremisters utpressning

Sluttande plan om företag ger efter för vänsterextremisters krav


Svenska FN-förbundet avslöjas som en vänsterextremist-bluff


Hög brottslighet bland utlandsfödda döljs av media

Brottslighet i Sverige bland utrikes födda, BRÅ:s statistik

Desinformation från regeringen om invandrare och brottslighet! FAKE NEWS – No-go zoner


800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Tolken Catalin Mihai tror att polisen vill trötta ut vänsterextremisterna i Malmös kåkstad

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremister håller kvar EU-migranter i kylan i sin laglösa demonstration

Thomas Hammarberg sällar sig till vänsterextremisterna i Malmö – Stödjer EU-migranters lagbrott

Härbärge för specifikt EU-migranter i Malmö kritiseras av vänsterextremister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterextremister i Uppsala försöker bluffa politiker att försörja EU-migranter


Vänsterextremister hyllar inlägg om streck vid EU-tiggare som hjälteinsats


Claes Borgström resonerar som tvättäkta vänsterextremist om EU-migranter


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Om EU-migranter avhyses vinner de mörka krafterna menar S i Sundsvall

EU-migranternas flytt från Södra kajen dröjer. Tidigast i sommaren kan de flyttas.

Red’s kom:
Till sommaren”, heter det på svenska.

Stefan Falk (L) anser att avhysning är nödvändigt oavsett vad som beslutas i övrigt

Nu får majoriteten kritik för sin hantering och Liberalernas gruppledare Stefan Falk kräver handling. Falk menar även att en avhysning kan bli aktuell oavsett om en ny plats hittas eller inte.
– Är det fara för liv och hälsa som i det här fallet kan det behövas, oavsett om vi har en ny plats eller inte.
– Frågan måste få prioritet och som situationen är nu kan vi behöva avhysa EU-migranterna i alla fall, säger han.

Om lagen upprätthålls vinner de ”mörka krafterna” menar Malin Larsson (S)

Socialnämndens ordförande Malin Larsson om kritiken:
– Jag tror inte på att en avhysning skulle hjälpa dem. Vi har ett fullmäktigebeslut som säger att vi inte ska göra det och det vore att snarare straffa den här utsatta gruppen ytterligare och låta de mörka krafterna vinna.

Red’s kom:
Att EU-migranterna avhyses från sin olagliga bosättning är inte att straffa dem. Det är att lära dem respektera det land de befinner sig i samt att göra det som är bäst för dem på längre sikt.

Frågan är vilka ”de mörka krafterna” egentligen är? Är det möjligen de krafter som folket röstar på pga att partier som Socialdemokraterna inte fungerar och inte verkar i medborgarnas intresse?

Om politiker har andra prioriteter i egenintresse så är det inget kommunen, dess invånare eller någon annan gagnas av.

Fullmäktige beslutat att avhysning av EU-migranter från olaglig boplats inte ska ske

Ett fullmäktigebeslut från september slog fast att kommunen skulle hitta en ny plats för tältlägret med EU-migranter, men ännu har inget hänt.

Red’s kom:
Tältläger… utan tält?

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28 var;
§ 270 Ställningstagande om kommunens framtida förhållningssätt till EU-medborgare
(KS-2015-00485-1)

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa inriktning för kommunens framtida hantering av utsatta EU-medborgare enligt alternativ 2 i koncernstabens skrivelse daterad 2015-06-08,
att socialnämnden får samordningsansvaret för den framtida hanteringen av utsatta EU-medborgare,
att ingen avhysning av de EU-medborgare som har inrättat husvagnsläger på Södra Kajen ska ske innan annan lösning föreslagits,
att åtgärder inom den inriktning som kommunfullmäktige fastställer ska beslutas av socialnämnden senast 2015-11-18,

Not.
För Socialnämndens beslut 2015-11-18, se:
§215 Samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare

att socialnämnden ska återkomma med finansieringen av kommunfullmäktiges beslutade inriktning i ett separat ärende till kommunfullmäktige senast i januari 2016, samt
att ärendet skall återrapporteras till kommunfullmäktige i december 2016 i syfte att utvärdera effekterna av dagens beslut

Det ska noteras att Stefan Falk (L) föreslog ovanstående tillsammans med Bodil Hansson (S).
Någon återrapportering verkar inte ha skett i december.

Här uppstår osökt frågan;
Ska politiker utgå från ett gammalt beslut (dessutom uppenbart ogenomtänkt och som säkert skulle underkänts av Förvaltningsrätten om någon bemödat sig att begära laglighetsprövning av beslutet) under dåvarande omständigheter eller ska politiker utgå från hur verkligheten ser ut?

– Innan sommaren ser jag inte att vi har en ny plats. Vi får se om och när vi lyckas, sa socialnämndens ordförande Malin Larsson (S) för några dagar sedan.

Kritik för sent och för lite

Den senaste tiden har varit orolig i lägret med elproblem, det kalla vintervädret och fyrverkeriattacker.

Nu kommer också kritik mot hur majoriteten hanterat frågan.
– Det är många månader sedan vi fattade ett beslut i fullmäktige. Vid det tillfället och i diskussionerna med Bodil Hansson (S) var planen att skapa en ny plats den här vintern. Men hittills har det inte hänt något och det verkar inte finnas någon plan heller. Hela hanteringen tar för lång tid, säger Stefan Falk.

Tufft läge för EU-migranterna som vägrar åka hem

Han är orolig över situationen.
– Som det ser ut nu finns det för stora risker med den här platsen och vi måste få ordning på den här misären. Kylan kryper nedåt, strömmen är borta, toaletter fryser och gasolen kan förgifta de boende. Dessutom bor det barn i området vilket jag inte tidigare visste, säger han.

Red’s kom:
Om Stefan Falk (L) läst denna blogg skulle han känt till de 10 tiggarbarnen. Sedan kan man ju tycka det är märkligt att politikerna inte har någon koll på det som de beslutar om, och att ingen utredning gjorts om EU-migranterna innan kommunen börjar försörja dem.

Vad löser en ny uppställningsplats för husvagnarna?

Hur skulle du vilja lösa situationen?
– Det krävs ett omedelbart agerande och ärendet behöver få prioritet. Det måste fram ett alternativ snabbt om en ny uppställningsplats.

Red’s kom:
Vad skulle en ny uppställningsplats lösa? Det är ju enbart att förvärra situationen, vilket man kanske som politiker borde begripa.

Vad löser ett härbärge?

– Då får vi försöka få in dem på härbergen i stället innan vi har en lösning klar, säger Falk.

Red’s kom:
EU-migranterna har vägrat att flytta till härbärge (= hur detta ord stavas).

– Man kan förstås alltid göra mer, men jag tycker att vi gjort jättemycket så här långt. Jag vet att tjänstemännen håller på med ett förslag som ska presenteras för oss längre fram. Det är en stor fråga och den är en svår balansgång, säger Malin Larsson.

Red’s kom:
Man kan också alltid göra mindre… och följa lagen samt tillvarata de egna invånarnas intresse istället. Ett alternativ som dessutom skulle vara det bästa för EU-migranterna.
Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2016-01-08
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall

Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Ström för Sundsvalls EU-migranter avstängd pga olagliga inkopplingar

Vilka privilegier är rimliga för EU-migranter i Sundsvall?

10 felaktiga punkter om EU-migranter av Sofia Mirjamsdotter

EU-migranter i Sundsvall försöker trötta ut kommunen för att försörjas


Överskott på härbärge för EU-migranter, underskott för svenska hemlösa

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Politikerna i Sundsvall har fattat sitt beslut när det gäller EU-migranterna. Det innebär att de får flytta från Södra kajen – och kommunen ska hitta en ny plats.
– När det kan ske är inte klart, säger Bodil Hansson (S).

Kommunen skulle ta ställning när det gäller EU-migranternas situation i Sundsvall.
Se: Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Nu är ett beslut fattat.

Red’s kom:
Därmed kan varje medborgare i Sundsvall begära en laglighetsprövning av beslutet:

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som vänsterblocket vill genomföra i Sundsvall, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

Husvagnsläger flyttas från Södra kajen och ett härbärge inrättas

Den politiska majoriteten valde att gå fram med ett förslag som innebär att husvagnslägret flyttas från Södra kajen och ett härbärge inrättas under vintern.

Bara Moderaterna och Sverigedemokraterna mot beslutet

Samtliga partier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna stod bakom beslutet.

Moderaterna stödde det förslag som gick ut på EU-migranterna ska avhysas från Södra kajen utan att erbjudas någon ny plats. Ett beslut som kritiserades.
Ett fegt och kortsiktigt ställningstagande, säger Niklas Säwén (S).

Red’s kom:
Moderaternas inställning till Sundsvalls tiggare är förenligt med lag i motsats det det förslag som Socialdemokraterna stödjer, vilket är ytterst fegt och visar på ett kortsiktigt tänkande av vänsterblocket i Sundsvall.

Oppositionsrådet Jörgen Berglund (M) försvarar linjen:
– Vi har olika slutsatser och menar i stället att det är ett modigt beslut av oss. Vi kan inte acceptera att folk ska behöva bo under sådana här förhållanden.

Red’s kom:
Ja, det är märkligt att Socialdemokraterna tycker det är bra att upprätthålla romernas utsatthet samtidigt som partiet inte har någon respekt för lagen.

Moderaterna inte eniga i om lagen ska följas

Elin Nilsson (M) valde att rösta emot partilinjen.
– Det här löser inte alla problem, men det är rätt väg, säger hon.

Red’s kom:
Det visar att kunskapen om vad som är rätt och fel inte bara brister inom vänsterblocket.

SD röstade för avhysning från den olagliga bosättningen

Sverigedemokraterna röstade på ett eget förslag som innebar omedelbar avhysning.Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-09-28
Se även bl a:
Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF


Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare


Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar


EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvalls kommun tar nu politisk ställning angående situationen med tiggarna.

Det innebär att ett härbärge inrättas i vinter samt att de får flytta från sin nuvarande campingplats.
– Det är inte säkert med järnvägen och tunga fordon där. Vi kommer att hitta en ny plats åt dem som uppfyller samhällets krav, säger Hans-Åke Oxelhöjd, fastighetsstrateg.

Red’s kom:
Är ”samhällets krav ” (vilket samhälle?) subventionerat boende för utländska medborgare?
Men kommunallagen – dvs lag! – vill Sundsvalls politiker inte följa.

Boende för EU-migranter ska vara centralt beläget i staden

– Inget är bestämt utan vi tittar på några platser. Men vi söker en central och offentlig plats som inte inbjuder till ingrepp. Med tanke på vad som hänt på andra håll så är säkerhetsaspekten jätteviktig, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

Red’s kom:
En offentlig plats som inte ”inbjuder till ingrepp”?

Fler förmåner leder till fler tiggare

Sundsvall har på några år märkt av en rejäl ökning av antalet EU-medborgare

Red’s kom:
EU-medborgare? Eller EU-migranter, dvs romer?

Det är givet att förmåner till en specifik grupp utländska medborgare leder till fler som vill dra nytta av dessa förmåner.
Se; Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter

Tjänstemännens åtgärder?

Men här har det saknats ett politiskt ställningstagande för att tjänstemannaorganisationen ska kunna utföra sina åtgärder.

Red’s kom:
Märklig retorik.

För att tjänstemannaorganisationen ska kunna utföra sina åtgärder”? Tjänstemännen har alltså en egen agenda men vågar inte själva bryta mot lagen, utan direktiv om detta från politikerna.

Bodil Hansson (S) söker vägledning

På plan- och utvecklingsutskottets senaste möte fastställdes en rad beslut där det längre fram i september kommer att fattas slutgiltiga beslut kring.
– Det är klart att det är viktigt att vi fattar beslut kring detta. Det behövs så att vi vet hur vi ska förhålla oss och något som kan ge oss vägledning, säger Bodil Hansson (S), ordförande i plan- och utvecklingsutskottet.

Red’s kom:
Här är en vägledning: Följ kommunallagen och likabehandlingsprincipen, vilket innebär att kommunen inte har rätt att använda skattemedel för att finansiera tiggeri av utländska medborgare.

Medborgarnas pengar går till utländska medborgare

Politikerna hade olika alternativ att ta ställning till som reglerade vilket ansvar kommunen ska ta.

Red’s kom:
Tydligen var inte ett av dessa alternativ att kommunen ska följa lagen och värna om de egna medborgarnas intressen.
Sundsvalls politiker väljer istället att utnyttja de pengar som annars skulle gått tillbaka till medborgarna för välgörenhet till andra länders medborgare.

Kommunen har inte mer ansvar för turister från Rumänien än turister från något annat land.

Kommunen försöker kringgå lagen – SUBVENTIONERAT BOENDE FÖR ALLA I HELA VÄRLDEN!

Valet blev ett alternativ som innefattar följande:
Kommunen upprättar även i vinter ett härbärge som kan nyttjas av alla, oavsett medborgarskap.

Red’s kom:
Om politiker varit lika duktiga på att tillvarata medborgarnas intressen som de är på att lura, manipulera och bedra hade utvecklingen kunnat ta stora steg framåt. Att lägga till ”oavsett medborgarskap” – bara för att de vet att det ändå bara är EU-migranter som nyttjar förmånerna – är fult. Smutsiga trick som detta hör inte hemma i ett demokratiskt land.

Det enda som detta trick av kommunen kanske löser är att kringgå likabehandlingsprincipen. Det kringgår inte kommunallagen. Dvs kommunen kan kanske erbjuda de egna invånarna subventionerat härbärge/camping, men inte andra länders medborgare – inte minst eftersom det i så fall konkurrerar med hotell, etc. Kommunen kan inte ens erbjuda detta för andra svenska kommuners invånare.

Upphandling planeras för var boendet ska finnas

Det är osäkert om det blir på Fläsians camping eftersom en ny upphandling måste genomföras.

Red’s kom:
Är det härbärge eller camping med alla faciliteter som kommunen avser erbjuda EU-migranter?

En avgift?

En avgift tas sedan ut för varje plats.

Red’s kom:
Som vanligt ställer journalister i det vänsterstyrda media inte frågor om det som medborgarna vill veta.
• Hur stor avgift? Kommer den att bli runt 20-30 kr/dygn som i Helsingborg?
• Vad händer när avgift inte betalas?
• Vad får man för denna avgift?

Husvagnsuppställning för alla i världen

Det kommer även att inrättas en plats där ”de utsatta EU-medborgarna och andra medborgare kan ställa sina husvagnar”. Området ska inhägnas och ha ett begränsat antal platser samt tydliga förhållningsregler. Det ska även finnas en sanitetsanläggning med dusch, toalett samt elanslutning.

Red’s kom:
Vad är det egentligen Sundsvalls kommun planerar för all världens medborgare? Subventionerat härbärge eller natthärbärge plus subventionerad camping med alla faciliteter och/eller gratis/subventionerad uppställningsplats för husvagnar med dusch, toalett och el?

Detta smutsiga trick med gratis/subventionerat boende för EU-migranter där politikerna låtsas som att det är för alla kommer säkert fler vänsterstyrda kommuner att anamma. Inte minst Lund. Trots att det ändå inte är lagenligt.

Hemlig avgift

Kommunen tar ut en avgift mot detta.

Red’s kom:
Avgift för uppställning av husvagn med hur mycket?
Det är skrämmande hur politiker med stöd av det vänsterstyrda media kan undanhålla information och ge en missvisande bild av vad som gäller, och komma undan med detta.

”Modell” fungerar bara så länge ingen överklagar kommunens lagstridiga beslut

– Vi befinner oss i dag i en modell som vi tycker fungerat bra och det är utifrån den som vi resonerat oss fram, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Denna modell fungerar bra enbart för att medborgarna inte engagerar sig och överklagar kommunens felaktiga beslut.

Inget alternativ till natthärbärge finns?

– Vi tycker att ett natthärbärge under vintern är en nödvändig åtgärd så ingen riskerar att frysa ihjäl, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Om det blir kallt nog kan vi vara säkra på att EU-migranterna hellre väljer att bo hemma.

Och för de EU-migranter som förlitar sig på välgörenhet med skattemedel, så finns det ett ypperligt alternativ som är lika olagligt, men bättre för alla parter; Gratis hemresa.

Vad vill majoriteten? Ska politiker följa folkets vilja?

– Det är många som har åsikter om kommunen att vi gör för lite, medan andra tycker att vi gör mycket. Det är en svår avvägning, men vi tycker det här är rimligt, säger Bodil Hansson (S).

Red’s kom:
Typiska politikerfloskler. Vi vet alla att människor tycker olika. Det behöver vi inte informeras om. Frågan är vad majoriteten tycker och om politiker ska följa folkviljan.

Ingen politiker har någonsin fått frågan av det vänsterstyrda media om de tycker att folkviljan ska följas.

Socialnämnden får samordningsansvar för EU-tiggare

Det blir även socialnämnden som får samordningsansvaret för hanteringen av tiggarna.

Beslut om härbärge/natthärbärge, camping, uppställningsplats tas i slutet av september

I slutet av september fattas ett definitivt beslut på kommunfullmäktiges möte.

Red’s kom:
När detta politiska beslut tagits om härbärge och camping för EU-migranter (även om kommunen hävdar att det är för alla, så är det uppenbart att förmånerna riktas mot specifikt EU-migranter, och bara denna grupp kommer att nyttja förmånerna) kan varje enskild medborgare överklaga beslutet;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som vänsterblocket vill genomföra i Sundsvall, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranterKlicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-09-04
Se även bl a;
EU-migranter tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter

Det cirkulerar falska rykten i Rumänien om att man får gratis hus i Sverige. Författaren och miljöpartisten Pirjo Holmström, som står bakom en Facebookgrupp som försöker hjälpa EU-migranter i Sundsvall att hitta jobb, uppskattar genom sina kontakter att antalet tiggare – romer från Rumänien och Bulgarien – ökar i sommar från 60-70 till omkring 100 EU-migranter.

För kommunledningen kommer uppgifterna som en överraskning.
– Jag kan bara konstatera att det inte finns gratis bostäder i Sundsvall. Jag har inte hört det felaktiga ryktet tidigare, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.
Enligt Bodil Hansson är inga särskilda hjälpåtgärder planerade inför sommaren.
– I vintras beslutade vi att ordna ett natthärbärge så att ingen skulle riskera att frysa ihjäl.
– Den långsiktiga lösningen måste vara att påverka de länder som de här människorna kommer ifrån så att den här gruppen får bättre livsvillkor. Det vi kan göra från kommunen är att hjälpa till i akuta situationer, säger Bodil Hansson.

Pirjo Linna Avarre, kommunens samordnare för nationella minoriteter, säger att hon hört att antalet EU-migranter kommer öka markant till sommaren.

I vintras vände sig många EU-migranter till Slink In, kommunens dagliga verksamhet för socialt utsatta.
– Jag tror mycket väl att det kan stämma, säger handledaren Bengt Persson om att tiggeriet kan slå nya rekord på gatorna.Klicka här för att gå till artikeln i ST, 2015-04-21
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.