Polisutryckning pga texten ”svensk zon” på marken – hatbrott mot eu-migranter

Någon har skrivit texten ”Svensk zon” på marken utanför en Vargöbutik där EU-tiggare brukar sitta.

Händelsen är polisanmäld och kommer sannolikt att rubriceras som skadegörelse med hatbrottsmotiv, enligt polisen i Trollhättan.

Red’s kom:
Hur ofta händer det att klotter leder till en polisanmälan? Och stora rubriker i media för detta! Hatbrott? För två skrivna ord (9 tecken)!

För att hatbrott överhuvudtaget ska vara möjligt måste hatet riktas mot någon speciell folkgrupp… vilken etnisk grupp är ”EU-migranter” och hur kan orden ”svensk zon” definieras som hat mot EU-migranter?

När ska Stefan Löfvéns, Magdalena Anderssons, Rosanna DinaMarcas, m fl, hatiska påhopp mot SD-politiker och dess väljare börja klassas som hatbrott, dvs hets mot folkgrupp?

Är det inte ett värre hatbrott att Rossana DinaMarca (V) bär en T-shirt i Riksdagen med texten ”SD = Rasisterän att någon klottrat ”Svensk zon” på marken?

När Åsa Romson (MP) vägrar skaka hand med Jimmie Åkesson efter debatt, är det hatbrott?

Varningsskyltar om hälsofara pga EU-migranter

UNT rapporterade för några dagar sedan om att någon satt upp skyltar i ett bostadsområde vid en lekplats i Eriksberg med varningstexter om att ”zigenarna använder området som avträde…” och därav är en hälsofarlig plats.eu-migranter_skylt_zigenare_avtrade
Polisen ryckte ut och konstaterade att skyltarna inte var från någon myndighet så de plockades ned eftersom de ansågs rasistiska.

På vilket sätt varningsskyltarna ansågs vara rasistiska framgår inte. Kanske var det någon som tyckte att ordet ”zigenare” var rasistiskt? Frågan är i så fall varför?

Bostadsrättsföreningen intill är medveten om att det existerar ett problem med att tiggare utför sina toalettbehov i skogsdungen. Många barn leker i området och att det är populärt promenadstråk för hundägare.

Föreningen har varit i kontakt med kommunen, men inget har hänt.
– Om kommunen kunde ställa ut en bajamaja eller göra något kunde detta kanske ha undvikits. Det känns som att de inte bryr sig, säger bostadsrättsföreningens ordförande, Marianne Nyberg.

När ett hälsofarligt problem finns med risk för att drabba små barn är det ingen som bryr sig. Men när någon sätter upp skyltar med varningstexter om hälsofara då rycker polisen ut direkt för att stoppa detta.

Har polisen rätt prioriteringar?

I Malmö lyfter polisen inte ett finger när EU-migranter från den olagliga kåkstaden uträttar sina behov bland gravar på kyrkogården, stjäl vattenkannor och tvättar sina kläder i kyrkogårdens vattenposter.

När EU-migranter stannar längre i landet än vad lagen medger, vad gör polisen då? Ingenting.

När EU-tiggare slår upp ett läger intill polishuset i Norrköping så är det ingen polis som reagerar. Trots en olaglig bosättning, nedskräpning och att EU-migranterna uträttar sina behov vid träden intill polisstationen;
Polisen i Norrköping ”belägrad” av EU-migranter som begår miljöbrott

I Norrköping säger polisen att de under loppet av en månad inte haft tid att göra något åt den olagliga bosättningen.

Men när någon sätter upp en befogad varningsskylt om sanitär olägenhet där barn leker, eller någon klottrar ”svensk zon” på marken då kommer polisen direkt (med blåljus och sirener?) för att omedelbart vidta åtgärder och upprätta anmälan om hatbrott.

Man kan bara stilla undra om polisen har de rätta prioriteringarna?Klicka här för att gå till artikeln i Ttela, 2015-07-12
Se även bl a;
EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds kommun tar på sig för mycket med den nya handlingsplanen för utsatta EU-medborgare. Det anser allianspolitikerna i socialnämnden.

Rödgrönrosa majoriteten i Lund beslutade anta handlingsplanen för EU-migranter

Den nya handlingsplanen antogs på onsdagens nämndmöte av den rödgrönrosa majoriteten i nämnden. Men allianspartierna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, röstade emot.

Red’s kom:
De rödgrönrosas sex röster (inkl. ersättare för Joakim Månsson Bengtsson);
• Sven-Bertil Persson (ordförande) – Vänsterpartiet
• Erik Hammarström (vice ordförande) – Miljöpartiet
• Joakim Månsson Bengtsson – Miljöpartiet
• Peter Fransson – Socialdemokraterna
• Eva S Olsson – Socialdemokraterna
• Yumna Ramadan – Feministiskt Initiativ
vägde i detta beslut tyngre än alliansens fem röster.

Handlingsplan rätt, innehåll fel

– Vi har inget emot en handlingsplan, däremot tycker vi att innehållet är fel. På de punkter vi har tagit upp har man utökat kommunens ansvar och det tycker vi är orimligt. Man har dessutom inte finansierat de satsningar som planen innehåller, säger Göran Wallén (M), andre vice ordförande i socialnämnden.

Kommunen finansierar en extra särskild jobbförmedling specifikt för EU-migranter

Bland de punkter som de borgerliga partierna är kritiska mot finns bland annat att kommunen ska starta ett resurscentrum där EU-migranter ska kunna få hjälp att hitta jobb.

– Det är inte vår uppgift att vara en arbetsförmedling. Dessutom kan man ifrågasätta var ska vi dra gränsen, vem ska man förmedla jobb till?

Att socialförvaltningen själv skulle starta ett resurscentrum och gå in och agera arbetsförmedlare för EU-migrander är dock ett missförstånd, menar socialnämndens ordförande Sven-Bertil Persson (V).
– Det är kanske inte alldeles tydligt formulerat. Vi beslutade på mötet i onsdags att diakonin beviljas medel, för lokaler dit EU-migranter kan komma och där kan de också ha annan kringverksamhet bland annat för dem som vill ha tillfälliga jobb. Jag tolkar det så att det är där man kan ha de aktiviteterna. Sedan kanske någon socialarbetare kommer och informerar om vart man kan vända sig för att hitta jobb, säger Sven-Bertil Persson (V).

Red’s kom:
Sven-Bertil Persson (V) tolkar den handlingsplan han precis beslutat om för tiggare i Lund – en grupp man har lite eller ingen kunskap om -, men en handlingsplan ska inte tolkas vad den handlar om precis efter att den beslutats om – om man sköter sitt uppdrag rätt.

Kommunen ska hålla lokal tom som beredskap för kallt väder och avhysningar

Alliansen tycker inte heller att det är kommunens uppgift att tillhandahålla en evakueringslokal för kallt väder eller om det blir fråga om att avhysa migranter från någon lägerplats.

– Att vi skulle ha en lokal stående tom tycker vi är en orimlighet. Vi ligger 30 miljoner back i socialförvaltningens budget. Vi tycker att man kan ta av de pengar som är avsatta av fullmäktige till ett härbärge, men att det inte ska drivas i kommunens regi utan i föreningsregi, säger Göran Wallén.

Men enligt Sven-Bertil Persson (V) är det inte frågan om att man ska dra över budgeten, allt som står i handlingsplanen ska täckas av de 700 000 kronor per år som avsatts för EU-migranter under tre år.
– Vi har inte mer pengar till det, sedan beror det på hur man räknar. Man ska inte sticka under stol med att det finns folk som jobbar med det här på socialförvaltningen, men de 700 000 går i första hand som bidrag till organisationer som jobbar med EU-migranter.

Red’s kom:
Här är tre allvarliga fel:

  1. Kommunen avsätter 700 000 kr/år på en särskild verksamhet för 50-75 tiggare som andra länder har ansvaret för.
  2. Okunniga aktivister (inkl. Joakim Månsson-Bengtsson i Socialnämnden), som inte heller har något begrepp om ekonomi, ska försörja andra länders medborgare med boende, mat och annat.
  3. Lunds kommun markerar inte tydligt att EU-migranterna inte är kommunens ansvar.

LUNDS KOMMUN FINANSIERAR SKATTEBEFRIAT TIGGERI
Som det är nu, där kommunen beslutat att lägga 700 000 kr/år på specifikt EU-migranter som tigger markerar kommunen istället att de inte har för avsikt att göra något för att minska strömmen av EU-migranter och att man vill locka fler tiggare till Lund.

Det är viktigt att förstå att de 700 000 kronorna/år bara är en liten del av kostnaderna för EU-migranterna i Lund. Den verkliga kostnaden vet ingen (eftersom ingen vill räkna på detta), men denna kostnad för Lunds skattebetalare kan ligga på 3-5 miljoner kr per år (eller mer). Utan att det tillför ett vitten för skattebetalarna.

Kommunens ansvar för EU-migranters bosättningar – skapar kåkstäder som i Malmö

Göran Wallén tycker också att handlingsplanen går för långt när det gäller det kommunala ansvaret för de tillfälliga bosättningar som uppstår.

– Enligt handlingsplanen vill man ju helst inrätta bajamajor och duschmöjlighet och det menar vi är orimligt, vi får kåkstäder om vi skulle godkänna sådana saker, säger Göran Wallén.

Sven-Bertil Persson (V) håller med om att det kan finnas invändningar mot bajamajor;
– Det beror på vilka platser det handlar om. Är det platser en bit ut, så tror jag inte risken är så stor för kåkstäder.

Red’s kom:
En bit ut? I 100 % av de bosättningar som bildas av EU-migranterna finns det risk för att mer eller mindre permanenta kåkstäder byggs upp. Det existerar inga bosättningar som inte är på behörigt avstånd från tiggarplatser.

– Men det är en situation där det inte finns några mallar. Vi försöker ligga i framkant när det gäller att man inte etablerar sig på ställen där man inte får vara och då handlar det om att informera. Vi har inte lösningar på allt men det finns en beredskap.

Red’s kom:
Det finns endast en beredskap i Lund för att stödja EU-migranter, det finns ingen beredskap eller handlingsplan för att avvärja riskerna med EU-migranterna eller för att ge EU-migranter ett stöd som inte bara är en kostsam akuthjälp.

Det saknas mallar för det mesta här i livet. Men det innebär inte bara för detta att det är ok att göra fel.

Endast socialnämnden involverad i handlingsplan för EU-migranter

Alliansen är också kritisk till att det bara är socialnämnden som inbegrips i handlingsplanen, eftersom flera andra nämnder också berörs.

Men enligt Sven-Bertil Persson (V) har man skickat ut handlingsplanen på remissrunda till berörda nämnder och förvaltningar och det finns ett samarbete.

Red’s kom:
Uppenbarligen finns det inget samarbete eftersom det inte är någon annan än socialförvaltningen och socialnämnden som haft åsikter om handlingsplanen.

Sven-Bertil Persson (V) poängterar att handlingsplanen ska utvärderas i oktober och då kanske en del formuleringar kommer att förtydligas.

Red’s kom:
Förtydligas”? Alltså anser Sven-Bertil Persson (V) att handlingsplanen ska fortsatt följas som den är.
Borde inte dessa förtydliganden – som vi här kan konstatera behövs redan nu – gjorts innan handlingsplanen godkändes och skattemedel slösas bort till ingen nytta?

Fortsättning på denna galna historia följer strax! Det blir bara värre!Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-06-22
Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Vänsterpartister; Martina Skrak, Sven-Bertil Persson, m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun


Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter i Umeå får nya boenden

De flesta av EU-migranterna har flyttat ut från Svenska kyrkans lokaler på Backengården i Umeå. Lokalerna fungerade som tillfälligt boende för ett 15-tal EU-migranter men nu behövs de för ensamkommande flyktingbarn.

Fyrabarnsmamman Stella Didina säger att hon tror att hon kommer sova med sina barn i en bil.

Red’s kom:
Om man tycker det är ett bättre alternativ än att åka hem så är det ett val man gör.

Enligt Gini Mohlin, sekreterare i RUNG, finns det äldre med dålig hälsa och barn i gruppen.
– De kan ju inte sova ute, säger hon.

Red’s kom:
Det är väl ingen som tvingar dem att sova ute? Vill de sova inomhus så finns alltid alternativet att åka hem.

Sverige har inget försörjningsansvar för Europas fattiga, men framförallt så är de resurser som läggs på EU-migranterna bortkastade pengar eftersom de inte leder till någon lösning på deras fattigdom utan endast befäster denna.

Tiggare i Nydala

För tiggarna som bor i husvagn vid Nydala är läget fortfarande oklart. Fyra bajamajor har ställts upp på området, men kommunen har också nöjt sig med att stänga av halva duschfaciliteterna för renovering, enligt Gini Molin. Därmed har tiggarna ännu tillgång till vatten och toa.

Två tiggarfamiljer till IOGT-NTO’s stugor

IOGT-NTO i Umeå har beslutat att hyra ut två av sina tre stugor i Tavelsjö till två romska EU-migrantfamiljer – totalt fyra vuxna och åtta barn – som bott i husvagn på parkeringen vid Ålidhemskyrkan i Umeå, efter förfrågan från Pingstkyrkan som koordinerar, berättar Larsa Åhlén, ordförande i IOGT Medmänniska.

Red’s kom:
IOGT-NTO är en nykterhetsorganisation, varför ägnar de sig inte åt det som är deras verksamhet? Är det månne för att det inte ger någon publicitet?

Även förra sommaren bodde EU-migranter på anläggningen i Tavelsjö.
-Vi började med det i fjol för de romska familjerna som bodde där då. Vi tar 3.000 kronor i hyra för en hel månad i en sex bäddars stuga med tillgång till servicehus, kyl, frys, diskmaskin, tv och allt som finns.

Red’s kom:
De max tre månader som den fria rörligheten medger tiggarna att vistas i Sverige verkar ingen bry sig om överhuvudtaget.

TILLÄGG:
I juli 2015 har IOGT inkvarterat tre romska familjer vid sin anläggning i Tavelsjö och organisationen ansöker om 40 000 kronor i hyresbidrag av kommunen för detta.

Vad tänker du om kommunens sätt att hantera de romska migranterna?
-Jag tycker det saknas en handlingplan. Annars hade det här aldrig inträffat. Tittar vi på vad som hänt sen de kom så är det i princip bara frivilligorganisationer som klivit in och hjälp de här stackarna som är här, säger Larsa Åhlén.

Red’s kom:
Handlingsplan för vad? Med vilken motivering ska skattebetalarna i kommunen finansiera tiggeri i Sverige av utländska medborgare?

Problemet är att dessa frivilligorganisationer inte huserar tiggare med egna medel utan detta finansieras med skattemedel.

-Vår förening står ju för att alla människor ska ha samma rättigheter och här tullar ju kommunen på människors rättigheter. Då kan vi ställa upp, och speciellt när det finns barn med i familjerna. Vi har ju tillgång till en miljö som inte många får uppleva. Det blir jättebra för de här barnen när de växer upp att ha som minne, den sommaren vi var ute i Tavelsjön med bad och allt som hör till, säger Larsa Åhlén.

Red’s kom:
Om motiveringen är att alla ska ha samma rättigheter, ska inte då vi i Sverige få bo gratis om vi åker på semester i Rumänien?Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-06-15
Se även bl a;
Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner


Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping


EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning


Kommuner vill/kan ej ta emot fler flyktingar


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan

Camping inte tillåten i parkområde eller stadsplanerat område

Kommunalrådet Anders Edvinsson (S) anser att lagstiftningen är glasklar. Tiggarnas tält under Frösöbron ska bort
– Ingen får campa inom parkområde. Det är glasklart.

Men i dagsläget är det ingen fråga som han kommer att agera i.
– Det är inte en fråga för oss förtroendevalda i nuläget, men ingen person får campa inom parkmark eller där det är så kallat stadsplanerat område. Det gäller alla, det är inte en så svår fråga.

Okunnig om avhysning från olaglig bosättning kräver ett politiskt beslut

Anders Edvinsson (S) tycker att kommunen agerat rätt. Han säger att han har förtroende för att kommunens tjänstemän agerat enligt gällande lagstiftning för de lokala ordningsföreskrifterna.
– Nästa steg, om man måste gå vidare och begära avhysning med hjälp av kronofogden, om det måste till ett politiskt beslut för det. Det känner jag inte till. Men det får man ta reda på.

Bajamajor är bara att befästa tiggarnas fattigdom

Han ser det inte som någon lösning att placera ut bajamajor och tillåta camping på parkmark. Det blir snarare ett sätt att befästa fattigdomen för gruppen.

Internationellt problem som hanteras lokalt

– Det här är ett internationellt problem, som vi får hantera lokalt. Jag tror att vi är lite valhänta. Det känns som det blir lite fel än hur vi gör.

Anders Edvinsson vill stödja tiggeriet med YTTERLIGARE 100 000 kr via bulvan

Anders Edvinsson anser att kommunen ska stödja de EU-migranter som kommer hit.
Han kommer att förorda att kommunen beviljar Svenska kyrkan ytterligare 100 000 kronor för att arbeta med socialt stöd för EU-migranter i Östersund. Vilket han ser som ett sätt för Östersunds kommuns att arbeta med gruppen.
– Om vi kan stödja Svenska kyrkan, som har en person som jobbar aktivt med att hjälpa de här med bostad och jobb. Det är det mest konkreta och konstruktiva sättet vi som kommun kan hjälpa de här människorna på.

Red’s kom:
Vi vet alla att det inte kommer att leda till att EU-migranterna får något annat jobb mer än i bästa fall välgörenhetsjobb, vad händer när dessa 100.000 kr är förbrukade utan något konstruktivt resultat? Ska då 200 000 kr avsättas till tiggarna av skattemedel, osv?

När tiggarna sedan dubbleras, ska de få 400 000 kr för att kunna fortsätta tigga i Östersund?

Är det fattigdom vi upprörs av?

– I Sverige har vi länge jobbat för att utrota fattigdomen. Det är därför vi blir upprörda över att se fattigdom och då reagerar vi på olika sätt.

Anders Edvinsson tror att det även är möjligt att människor kan gå från ord till handling.
– Det har ju varit stök i en del större städer. Så det är klart att det kan hända här.

Red’s kom:
Nej, det är ingen som upprörs av EU-migranternas tiggeri. Det är kostnaderna och konsekvenserna för landet, t ex nedskräpningen och en ökad brottslighet. Samt kommunens, regeringens och myndigheternas valhänthet i frågorna, där man inte ens vågar agera vid de lagbrott som EU-migranterna begår och där kommunen går över sina befogenheter i hur skattemedel används.Klicka här för att gå till artikeln i ÖP, 2015-05-24
Se även bl a;
Avhysning från olaglig bosättning av EU-migranter under Frösöbron, Östersund


Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund


Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge


EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning

EU-migranter får fängelse men utvisas inte


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Paneldebatt om EU-migranter i Stockholm med Anders Lindberg och Sven Hovmöller

En paneldebatt med Sören Eskilsson från Filadelfiakyrkan, Veronica Wolgast Karlberg från socialtjänstförvaltningen och Anders Lindberg från Aftonbladet diskuterade ämnet fattiga EU-migranter i Stockholm. Endast ett 20-tal stockholmare dök upp.

Red’s kom:
Kanske var det ett så litet engagemang eftersom det idag är känt att inga sakliga svar ges på frågor om EU-migranter, och då är det bortkastad tid att dels inte få några svar och dels att bli påhoppad av vänsterextremister som inte accepterar en annan åsikt än deras egen samt är oförmögna att föra en saklig diskussion. Speciellt med tanke på hur panelen var utformad – helt befriad från opposition – var det nog många som inte såg någon mening i att delta i debatten.

Sven Hovmöller – bajamajor & el till EU-migranter

Sven Hovmöller från föreningen Hem, som jobbar ideellt för att ”hjälpa” EU-medborgare, ställde den märkliga frågan;
När kommer staden att bli så civiliserad att man ställer ut bajamajor i lägren, och när kommer de att få elektricitet?

Veronica Wolgast Karlberg, samordnare för Stockholms stads insatser för EU-migranter, svarade;
– I dag finns inga planer på att ställa ut bajamajor i tältläger eller planer på omfattande jobbprogram för EU-medborgare i Stockholm. Kommunallagen sätter gränser för vad Stockholms stad kan och får göra.

Red’s kom:
Jag har tidigare läst om Sven Hovmöller och hans åsikter, men aldrig tagit upp något av detta här, eftersom jag inte kunnat finna att hans åsikter tillför något överhuvudtaget i debatten.

Rasist om man inte tycker som Sven Hovmöller

En kvinna hävdade att ”tiggarna vid Odenplan har de modernaste kläderna och de senaste mobiltelefonerna” och därför bör ifrågasättas. Tiggeriet är organiserat och kriminellt, fortsatte hon.

Sven Hovmöller från Hem skrek då:

”Sluta! Rasist!”

Red’s kom:
Ja, det var ju ett sakligt, konstruktivt och välformulerat inlägg i debatten från Sven Hovmöller. I sann vänsterextremistisk anda.

Se: Rasist/främlingsfientlig – Definition & hur anklagelser kan bemötas!

Anders Lindberg far med osanning

– Alla journalister som fördjupat sig i sådana fördomar har kommit fram till att de inte är sanna, replikerade Anders Lindberg från Aftonbladet på kvinnans åsikter.

Red’s kom:
Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet, har förekommit några gånger tidigare i denna blogg där jag tydligt visat på hans bristande logik och saklighet i vad han skriver.
När nu Anders Lindberg återigen påstår något som bevisligen inte är sant är det dags att bemöta hans galenskaper igen;

  1. Vad är det som gör att en journalists personliga åsikt väger tyngre än någon annans?
  2. Ingen journalist har någonsin utrett (för övrigt inte ens möjligt) i vilken omfattning som tiggeriet är organiserat. Om något ska utredas så är det personer som är kompetenta för uppdraget, och objektiva, som ska göra detta. Sedan kan journalister vidarebefordra resultatet. Anders Lindbergs syn på hur systemet fungerar är inte riktigt hur verkligheten ser ut eller ska se ut.
  3. Ett flertal grävande journalister, i motsats till Anders Lindberg, har hittat exempel på organiserat tiggeri, där det inte bara varit organiserat inom en släkt.
    Tillägg: Bl a Corren, med riktiga journalister, har bekräftat kriminellt organiserat tiggeri i Östergötland.
  4. Om Anders Lindberg hade satt sig in i de frågor han uttalar sig om skulle han sett att även polisen har exempel på organiserat tiggeri (vilket jag refererat till flera gånger i denna blogg).

Hur Anders Lindberg kan tillåtas sitta i en paneldebatt är för mig obegripligt, med tanke på hans bristande kunskap och virriga samt genomgående faktabefriade svar. Det blir ingen seriös debatt.

Anders Lindberg söker desperat uppmärksamhet enbart genom att tycka tvärtemot alla andra. Det är sorgligt att en så uppenbart inkompetent journalist får sitta som ledarskribent. Hur tänkte Aftonbladet där?

Frågor utan svar

Exempel på andra frågor som dök upp var;
– Varför ber ni inte frivilligorganisationer att ordna en campingplats om staden inte kan göra det själv?
– Vad är det bästa man kan göra för de fattiga personer man passerar på gatan?

Red’s kom:
Även om inga svar gavs på de frågor som ställdes så visar frågorna i sig på hur stor okunskapen är dels om EU-migranterna och dels om vad som är bäst för de olika parterna.

Veronica Wolgast Karlberg undvek att gå i polemik. Hon förklarade att hennes jobb är att genomföra det som politikerna beslutat och att staden måste hålla sig till vissa lagar och regler.
Jag är stolt över det arbete som Stockholm gör i samarbete med frivilligorganisationerna men jag är inte stolt över hur det ser ut i Europa och att människor far illa”, sa Veronica Wolgast Karlberg, samordnare för Stockholms stads insatser för EU-migranter.

Red’s kom:
I vanlig ordning ersätts konkreta svar med personligt tyckande utan relevans för vad som måste göras lokalt och inom personernas ansvarsområde.Klicka här för att gå till artikeln i Stockholm Direkt, 2015-04-16
Se även bl a;
Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Olagliga läger för EU-migranter

Kommuner över hela Sverige brottas nu med frågan om vad de ska göra med fattiga EU-migranters olagliga bosättningar, skjul, husvagnar eller sovsäckar direkt på trottoaren. Är det orimligt att kommuner har rätt att upplösa olagliga läger?

Tiggarnas läger växer

I Stockholm beslutade den nya rödgrönrosa majoriteten efter valet att avhysningarna skulle upphöra. Därefter, är det tänkt, ska människors situation lösas exempelvis genom att de får hjälp med biljett hem.

Resultatet av denna strategi har blivit att lägren fortsatt att växa och politikerna tycks stå handlingsförlamade.

Konkret och långsiktig plan saknas helt för tiggarna

Tf socialborgarrådet i Stockholm, Ewa Larsson (MP), hävdar;
Det ska inte bli några kåkstäder i Stockholms stad. Och det är därför vi jobbar med att ge EU-medborgarna en säng.

Tiggarna är många hundra, kanske uppåt 1 000, samtidigt som det finns runt 130 sängplatser.

På vilket sätt skulle sängplatser för tiggarna lösa vilka problem?

Vad händer sedan? Ska tiggarna hjälpas hem? Om de reser hem (vilket många av dem uttryckligen sagt att de inte kommer att göra), är det då inte högst troligt att många av dem snart är tillbaka igen?

Kåkstäder

Stadsdelsnämnderna kommer att tvingas bestämma hur de ska förhålla sig. Ska man inkorporera lägren i sophämtningen? Sätta dit bajamajor?
I så fall har Stockholm fått kåkstäder, oavsett hur frenetiskt politikerna intygar att det inte är så.

Lika för alla inför lagen

Det finns många människor i EU som har det utfattigt och hukar under diskrimineringens tyngd i sina hemländer. Inte minst gäller det de miljoner romer som bor i forna Östeuropa. Men vårt svar kan inte bli att tolerera att EU-medborgare slår upp olagliga tältläger. Lagen måste gälla lika för alla. Därför måste kommunpolitiker ta fram en långsiktig strategi för att se till att lagen följs.

Politikerna missköter sina uppdrag när de bara skjuter problemen framför sig

Att som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus låtsas lösa problemet när man i själva verket bara skjuter det framför sig, med stor risk för att problemen växer, är oacceptabelt. Den politiker som inte kan axla detta ansvar borde ägna sig åt något helt annat än politiskt beslutsfattande.Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-02-26Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.