Fakturera Rumänien för EU-migranters hemresor och vård, säger FP Lund

Under lång tid har här tagits upp de gratis hemresor som romer får på skattebetalarnas bekostnad. I början på november reagerade till slut SKL på detta märkliga förfaringssätt för kommuner att skyffla undan problemen temporärt, tills EU-migranterna återvänder för att kräva nya gratis hemresor;
EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

En kvarts miljon kr för gratis hemresa till 137 EU-migranter i Lund 2015

Lunds kommun har under året betalat hemresor för 137 EU-migranter. Kostnaden uppgår till en kvarts miljon och Philip Sandberg (FP) tycker inte att Lundaborna ska stå för notan.

Mellan den 1 januari och den 11 november har kommunen betalat 249 000 kronor för hemresor.

Red’s kom:
VARFÖR BETALAR KOMMUNER ÖVERPRIS FÖR GRATIS HEMRESOR TILL EU-MIGRANTER?
Märkligt att kommunen betalar 1 818 kr (!!!) för en resa som annars kostar ca. 1 400 kr eller mindre.

Vid en sökning nu kan man se att en flygresa mellan Malmö och Budapest kostar 298 kr. En bussresa kostar mellan 620 kr och 1 080 kr (Eurolines).

Som det fungerar idag så kommer EU-migranter till Sverige och kalkylerar med att de inte ska behöva betala hemresan när de sedan väl åker hem (om de gör det). Med andra ord så lockar Sverige EU-migranter att komma till Sverige för att tigga.

Kan bli en kostnad på 300 000 kr bara under 2015 för gratis hemresa till EU-migranter i Lund

– Det är inte rimligt att vi betalar för EU-migranters hemresor. Det ser ut att kunna bli uppemot 300 000 kronor i år. Det är orimligt att Lunds kommun ska stå för det när de rest hit av egen fri vilja, säger Philip Sandberg.

Malmö: Gratis hemresor för EU-migranter på 306 000 kr under 2015, fram till 25/10

I Malmö ligger kostnaden för gratis hemresor till EU-migranter på 306 000 kronor under 2015, fram till den 25/10, dvs före avhysningen från Malmös kåkstad (Malmö stad uppger inte för hur många personer). Det kan alltså bli ½ miljon kr eller mer bara under året.

En del av EU-migranterna i Lund har fått hemresa betald flera gånger

Enligt socialdirektör Annika Pettersson så har det förekommit att personer åkt hem på kommunens bekostnad mer än en gång.
– I år, fram till den 18 november, har 137 personer fått hemresa beviljad och ett fåtal har fått två gånger av särskilda skäl.

Red’s kom:
Ja, dessa ”särskilda skäl” består i att EU-migranterna återvänt till Lund.

Det finns aldrig någon socialförvaltning som vill berätta vad de menar med ”särskilda skäl”. Det är bara retorik för att glida undan frågor.

EU-migranterna vet vilka kommuner i Sverige som erbjuder fria hemresor, så de kan i praktiken få precis hur många gratis hemresor de vill genom att åka till olika kommuner varje gång.

Eftersom det inte finns något nationellt register över dessa gratisresor för romer så finns det ingen som vet hur ofta EU-migranterna återvänder för att få nya gratis hemresor.

Tar socialtjänstlagen ingen hänsyn till om hemresa ska ges för andra länders medborgare?

Enligt Annika Pettersson tar socialtjänstlagen ingen hänsyn till var den hjälpbehövande kommer ifrån.

Red’s kom:
Det är ett löjeväckande påstående eftersom det innebär att Sverige som absolut enda land i världen skulle kunna erbjuda alla som så önskar en gratis hemresa, oavsett om de kommer från Rumänien, Karibien, Colombia, Mali eller Australien. Och detta endast grundat på att den som söker en gratis hemresa säger att man inte har några pengar.

Man kan inte likställa en gratis hemresa till Rumänien för romer som tagit sig till Sverige i from av välfärdsturister, med ett lån för en svensk medborgare att ta sig till sin hemkommun.

Det finns inget regelverk som medger utländska medborgare en gratis hemresa!

Det som gäller är att personen uppehåller sig i Lund och befinner sig i en nödsituation, då kan kommunen gripa in och stå för en hemresa om alternativ saknas.

Red’s kom:
Enligt vilket regelverk?
Det är inte vad som står socialtjänstlagen!!!

Det som Lunds kommun hävdar är bara en myt som spridits av lättlurade media – t ex SDS i detta fall – och som inte förstår att ställa de rätta frågorna.

Vad innebär en ”nödsituation”? Vad innebär ”nödhjälp”? Det existerar ingen deffinition av ”nödhjälp”/”akut hjälp” eller ”nödbistånd”.

Inget tak för hur mycket en hemresa för utländska medborgare får kosta

Eftersom det görs en bedömning utifrån varje enskilt fall så finns det inget tak för hur mycket EU-migranters hemresor får kosta.

Red’s kom:
Jo, taket är noll kr!

Faktum är att ingen har rätt till en hemresa överhuvudtaget! Det finns inget stöd för gratis hemresor i socialtjänstlagen eller i något annat regelverk. Tvärtom!

Hur kan kommuner vara så här okunniga?

27 ”personer” påstås ha fått avslag på att erhålla gratis hemresa

Enligt socialförvaltningen har 27 personer fått avslag av olika skäl, bl a eftersom de haft egna pengar.

Red’s kom:
Hur många av de som fått avslag på fri hemresa har varit annat än romer?

Om det skulle finnas romer som fått avslag på gratis hemresa så beror det enbart på att EU-migranterna frivilligt redovisat sina finanser.
När det gäller EU-migranter kan Socialförvaltningen nämligen bara utgå från vad EU-migranterna vill berätta.

Alltså; Om en EU-migrant har 25 000 kr på fickan och vill ha en gratis hemresa behöver EU-migranten bara säga att han/hon inte har några pengar så får EU-migranten hemresan betald av skattebetalarna.

Finns det EU-migranter som fått avslag pga att de någon gång tidigare fått hemresan betald?

En del har också fått avslag eftersom de redan tidigare fått hemresa betald och i samband med det fått information om att planera sitt uppehälle ifall de återvänder.

Red’s kom:
Hur många romer har fått avslag pga att de tidigare fått sin hemresa betald och vad har hänt med dessa ”personer” efter detta?
Har de fortsatt försörjts av kommunen, med gratis boende och annat?

Måste kunna diskutera vilket ansvar skattebetalarna har för EU-migranter

– Jag reagerar mycket starkt på de attacker vi sett mot EU-migranter runtom i landet. Det är helt oacceptabelt. Men likväl måste vi kunna diskutera vilket ansvar samhället har för människor som befinner sig här tillfälligt och då är min utgångspunkt att lagen ska gälla lika för alla, säger Philip Sandberg (FP).

Red’s kom:
Vi vet att EU-migranter står över lagen. De behöver inte betala p-böter, de straffas inte för de brott de begår, de får förmåner som svenska medborgare inte får, etc, etc.

Mina politiska motståndare brukar säga att vi inte ska prata om detta, med argumentet att det leder till en ökad antiziganism (hat mot romer) i samhället. Den typen av argument är mest ett svepskäl för att slippa ta debatten, skriver Philip Sandberg (FP).

Svenska medborgare får inte de förmåner som romer får

Lika för alla, är hans utgångspunkt.
– Vi kan inte förvänta oss den här hjälpen om vi reser utomlands och det fungerar inte på samma vis här för tyska turister eller japanska utbytesstudenter. Systemet faller på sin egen orimlighet, säger Philip Sandberg (FP).

Akut hjälp och hemresa ska inte belasta kommunens skattebetalare

Tillfällig akut hjälp och hemresa ska kunna erbjudas, menar han, men kostnaden ska inte belasta Lund.

Steg 1: Sammanställ alla kostnader för EU-migranter och fakturera Rumänien

– Vi föreslår att man gör en sammanställning av kostnaderna och skickar en faktura till den rumänska staten.

Red’s kom:
Rumänien har aldrig tagit ansvar för några kostnader som deras medborgare orsakar Sverige, så det är uteslutet att de skulle börja nu.

Steg 2: Rättsprocess i EU-domstolen för att utreda Rumäniens skyldigheter mot sina medborgare

Fungerar det inte så får vi inleda en rättsprocess i EU-domstolen så att man får klarlagt vilka skyldigheter Rumänien har mot sina medborgare.

Red’s kom:
Det är något som Sveriges regering borde inleda omedelbart!

Lund lämplig att inleda process mot Rumänien i EU-domstolen

Philip Sandberg tycker att Lund borde gå i bräschen för en sådan process.

Red’s kom:
EU-migranterna vet hur de ska kunna mjölka Sverige på så mycket som möjligt.

S+MP-regeringen kan inte fortsätta ducka för alla problem i Sverige utan måste börja ta sitt ansvar här. Krav måste ske på regeringsnivå på kompensation från Rumänien för Sveriges kostnader för de EU-migranter som vistas i Sverige. Allt annat är naturligtvis helt orimligt;

Se: Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Ökar pressen på Rumänien och Bulgarien

– Det är bra om man får det här prövat och det skulle öka pressen på EU-länder som Rumänien och Bulgarien. Många kommuner funderar över hur man ska hantera frågan och riktlinjerna är otydliga.

Lunds Socialförvaltning tror inte det är möjligt att fakturera Rumänien

Enligt socialförvaltningen finns det inga möjligheter till fakturering.
– Om någon behöver resa till Kiruna kan vi inte heller kräva resekostnad av hemkommunen, säger Annika Pettersson.

Red’s kom:
Varför inte det?
Enligt vilket regelverk?

Varför är media så lättlurade och ovilliga att ifrågasätta vad kommuner och politiker hävdar?

Följer Socialförvaltningen socialtjänstlagen?

Förvaltningen följer socialtjänstlagen…

Red’s kom:
Nej, Socialförvaltningen följer inte socialtjänstlagen, vilket SKL också konstaterat.

Fråga till Socialförvaltningen:
Lunds kommun hänvisar till socialtjänstlagen, men var står det där att EU-migranter (eller för den delen, någon annan) kan erbjudas gratis hemresa på skattebetalarnas bekostnad?

Är det inte istället så att gratis hemresor till EU-migranter enbart är en personlig tolkning av kommunen, helt fristående från socialtjänstlagen?

… och det ingår inte i uppdraget att kräva betalning. För det krävs utredning och politiska beslut.
– Det behövs ett politiskt uppdrag i så fall.

Red’s kom:
Nej, det behövs ingen utredning eller politiska beslut eller ”politiskt uppdrag” för att skicka en faktura till Rumänien. Det är Socialförvaltningens förbannade skyldighet att kräva tillbaka de pengar som ej rätteligen betalats ut.

Däremot vore det givetvis lämpligt om varje kommun tog politiska beslut om detta så att alla kommuner i Sverige börjar fakturera Rumänien för de kostnader dess medborgare åsamkar Sverige.


SDS har helt unikt lämnat öppet för kommentarer till artikeln (under några timmar, innan kommentarer togs bort… men har nu kommit tillbaka). Sven-Bertil Persson (S) gick där i polemik med Philip Sandberg (FP):

Sven-Bertil Persson · Lunds kommun
Bara det att jämföra situationen för utsatta fattiga EU-medborgare med den för tyska turister och japanska utbytesstudenter visar att folkpartiet i Lund är långt ifrån att kunna kalla sig socialliberalt. Solidaritet, humanism, var finns det hos folkpartiets främste företrädare i Lund???

Red’s kom:
Sven-Bertil Persson (S) säger här – utan att skämmas – att det finns ett regelverk för romer och ett regelverk för alla andra.

Varför tycker inte Sven-Bertil Persson (S) att han ska vara solidarisk mot kommunens invånare, som han är tillsatt att värna om, inte bara i första hand, utan enbart i detta syfte?

På vilket sätt är det humant att locka EU-migranter att söka sig till Sverige för att tigga i Lund i stället för att de förbättrar sin situation på den enda plats detta är möjligt, dvs i hemlandet?

Philip Sandberg · Kommunalråd på Lunds kommun
Var och en har skyldighet att planera för sin hemresa och hur den ska bekostas. Inträffar något akut som gör att man i princip är strandsatt utomlands är det ju vederbörandes hemland som får stå för hemfärden, precis som när svenska medborgare befinner sig utomlands och inte kan ta sig hem och då kan få ett lån via våra ambassader.

Sedan tycker jag det är intressant att socialnämndens ordförande, Sven-Bertil Persson (V) talar om solidaritet.

Jag frågar mig om det är solidaritet att helt ta ifrån våra medmänniskor det egna ansvaret och ersätta det med ett ständigt omhändertagande?

Är det solidaritet att bekosta hemresor för medborgare från vissa länder men inte från andra?

Eller att hålla med om att Rumänien behöver få mer press och ändå sätta sig med armarna i kors och konstatera att socialnämndens underskott bara växer och växer istället för att komma med konkreta förslag? Är det solidartiet att överge sina forna samarbetskamrater och därefter baktala dem och ge dem knivhugg i media?

Nä, Sven-Bertil Persson, låt oss konstatera att varken du eller jag har tolkningsföreträde till vad solidaritet handlar om. Men ni har minst sagt en hel del att leva upp till, inte bara i ord.

Red’s kom:
Efter detta svar vågar Sven-Bertil Persson (S) inte längre diskutera frågan (vilket är naturligt eftersom han saknar argument för sin ideologiska politik).Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-11-21
Se även bl a;
EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

EU-tiggare i Borås satt i system att utnyttja gratis hemresa

EU-migranter med barn erbjuds gratis hemresa av Jönköpings kommun

Gävle kommun erbjuder tiggare gratis hemresa

60 EU-migranter som ockuperat p-plats i Kallebäck avhyses – Får boende eller hemresa

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun

Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter

Bevis för att Luleå kommun försöker dölja gratis boende till EU-migranter

Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

EU-migranter flyttat från tält i Höganäs till husvagn i Ängelholm

Avhysning från olaglig bosättning av EU-migranter under Frösöbron, Östersund

EU-migranter blir inte hemlösa bara för att läger rivs i Sverige – Avhysning i Mönsterås

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Kommunen vill flytta EU-migranter från Lidingö

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara


Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm


Kyrkhjälpen vill finansiera EU-migranters boende med hjälp av Vetlanda kommun

Boende till EU-migranter: Kyrkhjälpen i Jönköping begär ytterligare 114 000 kr av skattemedel


Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter


EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


EU-migranter nekas försörjningsstöd, förvaltningsrätten instämmer i dom


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Campingen för EU-migranter på Källby skulle ha öppnat till helgen men så blir det inte. Frivilligorganisationen Hjälp tiggare i Lund har bara lyckats få fram en av de elva husvagnar som behövs.

Red’s kom:
Först nu framkommer det som skrivits i tidigare inlägg här, dvs att när Lunds kommun pratar om ”frivilligorganisationer” så är det alltid Joakim Månsson Bengtssons (MP) ”frivilligorganisation” som åsyftas.
Lunds kommun vågar förmodligen inte skriva det rakt ut i skrift eftersom det då skulle bli alltför tydligt att Hjälp Tiggare i Lund får särskilda förmåner av kommunen.

Avtal mellan Lunds kommun och Hjälp Tiggare i Lund inte klart än

Under tisdagen besökte personal från socialförvaltningen parkeringsplatsen på Åkerlund & Rausings väg och meddelade EU-migranterna att parkeringsplatsen ska tömmas om en vecka. Men det beskedet backade socialförvaltningen från redan under onsdagen.

Förberedelserna är långt ifrån klara och avtalet som är förutsättningen för hela samarbetet mellan socialförvaltningen och Hjälp tiggare i Lund är inte i hamn.
Jag har inte sett avtalet än, bara utkast, säger Joakim Månsson Bengtsson, initiativtagare till Hjälp tiggare i Lund.

Hjälp Tiggare i Lund har bara hittat en av 11 husvagnar

Föreningen har hittills endast hittat en husvagn.
– Vi har inte husvagnarna. Vi fick först i måndags veta att vi åläggs att köpa in alla elva. Det är svårt för oss som frivilligorganisation att lägga ut så mycket pengar.

Red’s kom:
Om Joakim Månsson Bengtsson (MP) lägger undan lite av sitt hemliga arvode som han får via Crossroads Lund och/eller utnyttjar lite av de oskäligt stora summor Hjälp Tiggare i Lund fått av skattemedel (senast 211 500 kr, varav vissa ingående summor helt omotiverade) så borde det inte vara några problem att fixa fram alla pengar för de 11 husvagnarna.

Se även: Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

– Vi hoppas hitta personer som vill sälja husvagn billigt eller hyra ut.

Red’s kom:
Nu får Joakim Månsson Bengtsson (MP) bestämma sig. Antingen har han ”ålagts” att ”köpa in” 11 husvagnar eller så har Lunds kommun frågat om han kan på valfritt sätt kan ordna fram 11 husvagnar november-januari. Vad är det som gäller i denna röra som vänsterstyret i Lunds socialnämnd skapat?

Joakim Månsson Bengtsson räknar med att betala 5 000 – 10 000 kronor per husvagn.

Red’s kom:
Det är inköpspris för begagnade husvagnar, men kostnadsläget kan bli ett annat om husvagnar hyrs.

Det är obegripligt att detta inte utretts innan socialnämnden tog sitt så uppenbart förhastade och ogenomtänkta beslut.

Inga kommunala pengar för husvagnar till EU-migranter

Enligt Annika Pettersson, socialdirektör, så blir det inga kommunala pengar till husvagnar.
– Kommunen upplåter plats för husvagnar, inget annat.

Red’s kom:
Det är klokt av Annika Pettersson. Kommunens politiker har ju inte tagit något beslut om detta så det hade varit tjänstefel om socialförvaltningen bekostat dessa husvagnar.

Fint samarbete med den ”ideella sektorn”?

– Vi har ett fint samarbete med den ideella sektorn och tar dialogen med dem först. Sedan informerar vi om datum, säger Annika Pettersson.

Red’s kom:
När Lunds kommun säger ”den ideella sektorn” är det alltså en omskrivning för Hjälp Tiggare i Lund (och i vissa fall Crossroads Lund).

Lunds kommun hade en hypotes

Det blir ingen camping på söndag och inte heller avhysning på tisdag.
– Vi hade en hypotes men vi måste diskutera det vidare för att det ska klaffa. Det har varit en massa olika resonemang och vi omprövar tidpunkten. Det finns inget nytt datum bestämt. De som bor på parkeringen är kvar tills det blir klart, säger Annika Pettersson.

Red’s kom:
Vad är detta för hypotes? Att det inte skulle vara några problem att fixa fram 11 ofinansierade husvagnar på några dagar?

Camping upphör den 31/1 oavsett startdatum

Även om det blir camping senare än den första november så kommer erbjudandet inte att gälla längre än den sista januari.

EU-migranter kommer att informeras om att deras olagliga ockupation får fortsätta

Det bor runt 40 EU-migranter på parkeringsplatsen. Under onsdagen blev de inte informerade om de ändrade planerna.
– Vi går ut med information igen. Datum är inte bestämt men nu vet de att parkeringsplatsen ska tömmas. Vi kan ha en dialog med dem om när det ska ske, säger Annika Pettersson.

Red’s kom:
Sanningen är istället att ingen har en susning om hur många EU-migranter som bor på p-platsen, eftersom ingen någonsin utrett detta. Spekulationerna inom Lunds kommun har varierat mellan 20 till 75 EU-migranter.

Se: EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

EU-migranter oroliga för att de inte får ta med sig sina sovplatser till campingen

Enligt Joakim Månsson Bengtsson vill EU-migranterna flytta till Källby, men de har många frågor.
– De är jätteoroliga. För många av dem är bilen deras enda tak över huvudet och möjlighet till förvaring.

Red’s kom:
EU-migranterna är ”jätteoroliga” över vad? Det är komplicerat att flytta saker från sina bilar till husvagnar?

Lunds kommun missade att en plats på campingen behövs för bajamajor

Från början var det tal om 12 husvagnar men en plats avsätts istället för två bajamajor som kommunen ska tömma. Sophämtning sköts också av kommunen. För dusch och tvätt hänvisas de boende till diakonin.

Hjälp Tiggare i Lund sköter bevakningen?

Endast de som bor på parkeringen erbjuds camping. Incheckning med id-kontroll ska skötas av Hjälp tiggare i Lund.

Red’s kom:
Detta har inte utretts av någon eller beslutats om av Socialnämnden.
Så Hjälp Tiggare i Lund ska ha en dygnet-runt-bevakning av Källby camping?

TILLÄGG – SDS skriver nu:
Socialförvaltningen har satt nytt datum för rensning av parkeringsplatsen på Åkerlund & Rausings väg. Den femte november ska det ske, men bara om husvagnar på Källby camping står redo för EU-migranterna.
– Planeringen är att städning på parkeringen kommer att ske den 5 november. Om platserna på Källby inte räcker till alla som vill ha så får bedömning av behovet ske i varje enskilt fall, säger Annika Pettersson, socialdirektör.

Målet är att inleda flytten även om alla inte flyttar samtidigt.

Socialnämndens ordförande Sven-Bertil Persson (V) tror att det blir av.
– Jag har pratat med Joakim Månsson Bengtsson på Hjälp tiggare i Lund och de är optimistiska. De har redan nu flera erbjudanden om husvagnar från privatpersoner som ställer upp. Det blir lite försenat och fram tills husvagnarna är på plats får EU-migranterna stanna kvar på parkeringsplatsen. Vi måste vara flexibla och jag ser ingen anledning till dramatik, säger han.

Kontraktet mellan socialförvaltningen och Hjälp tiggare i Lund undertecknas i början av nästa vecka.

Under torsdagen registrerades de boende på parkeringsplatsen som har rätt till en campingplats.
– Vi måste veta av säkerhetsskäl vilka som finns på campingen. Både Hjälp tiggare i Lund och socialförvaltningen känner till vilka som bott på parkeringsplatsen.

Enligt Sven-Bertil Persson (V) är alla intresserade av flytten.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-29
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


Hjälp Tiggare i Lund/Vänsterpartiet, ogillar den demokratiska ordningen

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter


Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mall

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Aktivistgruppen Hjälp Tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Bedömning av konsekvenser för ev. avslag av ansökan från Crossroads Lund på 100 000 kr


Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Istället för att ställa högst relevanta frågor till Lunds kommun – Emma Berginger (MP) och hennes bundsförvant kommunalrådet Anders Almgren (S) – om vad kostnaderna blir för skattebetalarna att förse EU-tiggare med gratis camping i Lund på obestämd tid (utan deadline) så gräver SDS ner sig i den meningslösa frågan vems ansvar EU-tiggares avfall är.

Frågan om vem som får ansvar för städning och skräp efter EU-migranter har inget enkelt svar, enligt Olof Moberg, jurist på Sveriges kommuner och landsting.

Red’s kom:
Jo, få frågor är så enkla att besvara.

Eftersom;
1. EU-migranter struntar i svensk lag och övriga regelverk
2. EU-migranter aldrig någonsin betalar några böter
3. EU-migranter är svåra/omöjliga att få ut några pengar från
3. EU-migranter inte har några krav på sig från varken kommun eller stat
4. EU-migranter inte utvisas när så ska ske
blir det alltid kommunens skattebetalare som får stå för kostnaden för renhållning efter skattebefriade EU-migranter.

Enskild bosättare – nedskräpning dennes ansvar

– Om en enskild person får låna en markplätt att ställa upp sin husvagn på under en kortare tid så finns det ingen skyldighet för markägaren att också ansvara för renhållningen, säger Olof Moberg.
– Då är det snarast upp till den enskilde husvagnsägaren att också se till så att området hålls snyggt och prydligt, säger Olof Moberg.

Red’s kom:
Meningslösa spekulationer och gäller enbart under förutsättning att husvagnsägaren känner för att ansvara för renhållningen.

Markägarens ansvar om ”många” personer bosätter sig på en plats

Om många personer bosätter sig på samma plats och det uppstår problem med t ex nedskräpning hamnar det dock på markägarens bord att lösa det.

Red’s kom:
Fortsatt meningslösa spekulationer.

I resonemanget görs ingen skillnad mellan om markägaren erbjudit mark till EU-tiggare att bosätta sig på eller om marken ockuperats av EU-tiggare.

Varken ordet ”många” eller ”bosätta” definieras.

Referens till lag saknas. Bara personligt tyckande.

Uppställning av husvagnar kräver bygglov

– Om det liknar en campingverksamhet så har markägaren ett ansvar för sophämtning och latrin och så vidare. För att ha husvagnar uppställda under en längre tid krävs även bygglov.

EU-migranters sophämtning, etc, blir kommunens ansvar

I Lund har stadsbyggnadskontoret beviljat bygglov för en parkeringsplats intill Sankt Hans backar. Här ska EU-migranter få bo i sina bilar och husvagnar och det beviljade bygglovet innebär därmed också ett ansvar på kommunen.
– Ja, då blir det kommunens ansvar med sophämtning och liknande. Även om kommunen själva skulle säga att det bara handlar om att upplåta ett stycke mark så blir det som en camping, säger Olof Moberg.

Red’s kom:
Finns det ingen journalistiskt kunnig person i Sverige som kan ställa relevanta frågor, som vi vill veta svaren på?

FRÅGOR UTAN SVAR FRÅN LUNDS KOMMUN

Här följer några exempel på frågor där media gjort det lätt för det vänsterstyrda Lunds kommun genom att inte undersöka hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna tänkt sig;

KOMMUNENS ANSVAR
Vilket ansvar tar Lunds kommun på sig – idag och i framtiden – rent konkret genom att upplåta mark till bosättningar för EU-migranter?

Vilket ansvar tycker kommunen att de har gentemot de egna invånarna?

ALTERNATIVA ÅTGÄRDER
Ser kommunen bara två tänkbara alternativ när det gäller EU-migranter?;
1. Göra ingenting alls – inga resurser läggs på EU-migranter
2. Försörja EU-migranter / Finansiera tiggeri av utländska medborgare.
Eller kan det finnas andra alternativ?
I så fall, vilka?

PRESENTERA REDOVISNING ÖVER KOSTNADER
Vad blir den initiala kostnaden för campingen?

Vad blir den löpande kostnaden per år?

Finns det någon gräns för hur mycket skattemedel Lunds kommun kan lägga på förmåner till andra länders medborgare?

Hur många kronor max/år och totalt i framtiden?

KOMMUNALLAGEN
Med vilken rätt tycker Lunds kommun att man kan förbigå kommunallagen som klargör att kommunen inte ska avsätta resurser (mer än för akuta åtgärder) på dem som inte bor i kommunen?

LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
Med vilken rätt tycker Lunds kommun att man kan förbigå likabehandlingsprincipen, och ge en speciell grupp av människor – dessutom från ett annat land – förmåner som ingen annan får? Inte ens svenska medborgare!

FÖRETRÄDER LUNDS KOMMUN MAJORITETEN?
Tror Lunds kommun att majoriteten i Lund vill att Lunds kommun ska försörja EU-migranter och att en skattefinansierad camping för EU-migranter är den bästa lösningen?

Är Lunds kommun intresserad av vad kommunens medborgare tycker?

Varför undersöker inte Lunds kommun vad medborgarna tycker i en så här stor och avgörande fråga för samhället och framtiden?

PRESENTERA KONSEKVENSANALYS
Har konsekvensanalys gjorts (och i så fall när och av vem) för kommunens åtgärder med anledning av stadens EU-migranter?

Varför inte?

På vilka sakliga grunder  tror Lunds kommun (Emma Berginger) att förmåner till EU-migranter inte leder till att fler EU-migranter söker sig till Lund?

VÅRDKOSTNADER OCH ANDRA KOSTNADER EU-MIGRANTER GENERERAR
Hur mycket har Lunds EU-migranter kostat Sverige i vårdkostnader?

Vilka övriga kostnader får kommunen genom EU-migranter?

EU-MIGRANTERNAS SÄKERHET
Varför tror Lunds kommun (Emma Berginger) att EU-migranterna bor mer säkert på en undanskymd plats vid S:t Hans Backar?

Är bevakningskostnader inberäknade i Lunds kommuns kalkyl? Med hur mycket per år?

CAMPING
Hur tänker Lunds kommun rent konkret hantera att EU-migranternas läger blir en uppställningsplats för målvaktsbilar och skrotbilar?

Vad är kommunens plan för kalla vinterdagar?

DEADLINE
Finns det någon sluttidpunkt för kommunens åtgärder eller är det stöd Lunds kommun ger EU-migranter permanent för all framtid så länge EU-migranter kommer till Lund?

Hur har Lunds kommun planerat att en nedstängning av camping för EU-migranter ska gå till i framtiden? Vad händer då? Vart ska de ta vägen då?

UTVISNING
Hur ställer sig Lunds kommun till att EU-migranter överskrider den tid de får vistas i Sverige?

Hur ställer sig Lunds kommun till att EU-migranter som under de tre första månaderna inte kan försörja sig på egen hand (utan stöd av skattemedel i annat fall än vid akut nödhjälp) saknar rätt att vistas i Sverige?

Är utvisning ett alternativ, dvs kan kommunen tänka sig att verka för att de EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige utvisas (fristående från polisens roll i detta, vilket är ett naturligt sätt att glida undan frågan!)

Hur ställer sig Lunds kommun till att kommunen är behjälplig i lagbrott genom att försörja EU-migranter utan vistelserätt i Sverige?

471 MILJARDER KR TILL RUMÄNIEN
Förstår Lunds kommun att genom kommunens stöd till EU-migranter, vilket håller dem kvar i kommunen, så försvårar kommunen för Rumänien att ge den hjälp som behövs i Rumänien?

Ser Lunds kommun något problem i att kommunens åtgärder befäster EU-migranternas utsatthet och minskar deras möjligheter att förbättra sin situation?

GRAVIDA
Hur planerar Lunds kommun att hantera gravida EU-migranter som kommer till Lund?
Hur planerar Lunds kommun att hantera EU-migranter som blir gravida Lund?

BARN
Hur planerar Lunds kommun att hantera de barn som EU-migranter tar med sig till Lund?

Avser Lunds kommun att erbjuda skolgång till EU-migranternas barn?

HUR HAR BYGGLOV TAGITS FRAM?
Innan oppositionen fick information om bygglovet via media, vilka kontakter har Emma Berginger haft i denna fråga med Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet och Fi?

Plus en rad frågor runt detta för att undvika alla de undanglidande svar som frågan ofrånkomligen resulterar i.

ÖVRIGT
Alla ovanstående frågor kommer naturligtvis att upplevas som mycket besvärliga för Lunds kommun, främst Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S). De kommer naturligtvis göra allt för att glida undan frågorna. Därför kan inte undanglidande svar accepteras utan frågorna med tilläggsfrågor måste ställas till dess att tillfredsställande svar givits.

Ovanstående frågor kan var och en ställa till Lunds kommun, bl a:
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Anders Almgren anders.almgren@lund.se
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Elin Gustavsson elin.gustafsson@lund.se
• Miljöpartiet: Kommunalråd Emma Berginger emma.berginger@lund.se

• Sven-Bertil Persson (ordförande) – Vänsterpartiet sven-bertil.persson2@lund.se
• Erik Hammarström (vice ordförande) – Miljöpartiet erik.hammarstrom@lund.se
• Joakim Månsson Bengtsson – Miljöpartiet joakim.manssonbengtsson@lund.se
• Peter Fransson – Socialdemokraterna peppe.fransson@yahoo.com
• Eva S Olsson – Socialdemokraterna eva.olsson6@lund.se
• Yumna Ramadan – Feministiskt Initiativ yumna.ramadan@lund.se

• Anna Gawrys (S), Socialnämnden anna.gawrys@lund.se
• Dara Ahmad (S), Socialnämnden dara.ahmad@lund.se
• Amanda Bjernestedt (MP), Socialnämnden amanda.bjernestedt@lund.se
• Martin Stensson (V), Socialnämnden martin.stensson@lund.se
• K Arne Blom (S), Socialnämnden, ingen epost
• Preben Widerberg (S), Socialnämnden, ingen epost
• Nita Lorimer (V), Socialnämnden, ingen epost
• Bengt-Göran Paradis (V), Socialnämnden, ingen epost
• Anna Baumann (MP), Socialnämnden, ingen epost

Kommunfullmäktige:
• Lennart Prytz (S), ordförande lennart.prytz@lund.se
• Christina Sjöström (MP) 1:e vice ordförande christina.sjostrom@lund.se
• Björn Abelson (S) bjorn.abelson@lund.se
• Kenth Andersson (S) kenth.andersson@lund.se
• Lena Fällström (S) lena.fallstrom@lund.se
• Monica Molin (S) monica.molin@lund.se
• Ann-Margreth Olsson (S) ann-margreth.olsson@lund.se
• Jeanette Olsson (S) jeanette.olsson@lund.se
• Per Olsson (S) per.olsson2@lund.se
• Stig Svensson (S) stig.svensson@lund.se
• Angelica Svensson (V) angelica.svensson@lund.se
• Hanna Gunnarsson (V) hanna.gunnarsson@lund.se
• Görild Malmberg (V) gorild.malmberg@lund.se
• Mats Olsson (V) mats.olsson2@lund.se
• Cherry Batrapo (FI) cherry.batrapo@lund.se
• Pernilla West (FI) pernilla.west@lund.se

• Anette Henriksson kommundirektör anette.henriksson@lund.se

• Annika Pettersson, socialdirektör
• Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
• Marie Olsson, verksamhetschef Socialförvaltningen marie.olsson@lund.se
• Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
• Johan Larsson Boström, enhetschef
• Karin Säfström, enhetschef karin.safstrom@lund.se
• Nisse Wessberg, enhetschef
• Tommy Persson, tf. enhetschef
• Martin Karlsson, vik nämndsekreterare martin.karlsson2@lund.se
Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-22
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Handlingsplan för EU-migranter i Lund – befäster tiggarnas fattigdom

Här nedan följer den handlingsplan som Lunds kommun antagit på förslag av Socialförvaltningen, Karin Säfström, 2015-06-03. Inggen upplyftande läsning och man kan bara kallt konstatera att Lunds kommun inte förstår att med denna handlingsplan gör de motsatsen till att hjälpa EU-migranterna:

Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

Dnr SO 2015/0023

Sammanfattning

De senaste åren har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar.

Gruppen återfinns även i Lund. En grov uppskattning är att det rör sig om 50-75 personer som vistas här dagtid och 50-60 personer nattetid.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge för utsatta EU-medborgare.

Socialförvaltningen har tillsammans med ideella föreningar och andra förvaltningar kartlagt situationen för utsatta EU-medborgare i Lund. En handlingsplan med en inriktning avseende hur förvaltningen och kommunen ska förhålla sig till olika behov hos gruppen är en förutsättning för att ett strukturerat och genomtänkt arbete ska kunna bedrivas.

Beslutsunderlag

SO tjänsteskrivelse 2015-06-03
SO beslut 2015-01-21, § 12 KF beslut 2014-11-27, § 203

Barnkonsekvensanalys

Barns rättigheter ska alltid sättas i främsta rummet i det sociala arbetet och i beslutsfattandet gällande socialförvaltningens målgrupper. Social utsatthet i form av till exempel fattigdom och hemlöshet hos vuxna drabbar också barn direkt eller indirekt. Gruppen utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige har sökt sig hit eftersom de bedömt att de inte kan försörja sig i hemlandet. Ofta har de också bristfälliga bostäder i hemlandet. De flesta lämnar sina barn kvar i hemlandet hos släkt och vänner, endast ett fåtal av barnen vistas i Lund. Hänsyn ska tas till barnens behov och rättigheter i kommunens bemötande och arbete med utsatta EU-medborgare.

Ärendet

Den 27 oktober 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.

Den 21 januari 2015 fattade socialnämnden beslut om att ge socialförvaltningen i uppdrag att samordna och utreda frågan om härbärge till EU-medborgare.

En första rapport lämnades därefter till socialnämnden i mars månad. Vid april månads sammanträde den 15 april fattade socialnämnden beslut att godkänna en rapport daterad den 2 april med föreslagen inriktning på det fortsatta arbetet med tilläggen:
– att kommunen vid eventuell avhysning ska vara behjälplig med att anvisa till tillåtet boende
– att det är önskvärt med fler än en lokal för boende samt
– att kommunens målsättning ska vara att särskilt utsatta individer har tillgång till lämpligt boende även under sexmånadersperioden april – september.

Arbetet med utsatta EU-medborgare rör inte bara socialförvaltningen utan berör flera andra av kommunens förvaltningar och arbetet med gruppen utsatta EU-medborgare måste därför ske i nära samarbete. Ideell sektor som möter gruppen i sitt arbete är också en viktig samarbetspartner.

Flera enheter inom socialförvaltningen är berörda och kommer att beröras av arbetet med utsatta EU-medborgare. Socialförvaltningen har valt att tillsätta en samordnande funktion.

Det är också viktigt att komma ihåg att gruppen utsatta EU-medborgare inte är en homogen grupp. Det rör sig om både män och kvinnor i alla åldrar. I gruppen finns de som helt saknar utbildning och de som har en hög utbildning.

Red’s kom:
Hög utbildning bland romska tiggare? Vad grundas denna teori på?

De kommer från olika EU-länder. För närvarande är flertalet från Rumänien, men även det kan skifta över tid.

Vissa personer har kommit till Lund och Sverige för att söka arbete och sen tvingats till tiggeri för att klara sin försörjning medan andra personer kommit till Sverige och Lund med syftet att klara sin försörjning genom tiggeri.

Red’s kom:
Att vissa tiggare hävdar att de kommit til Sverige för att söka arbete ska man nog inte ta alltför seriöst på av naturliga skäl.

Nedan följer ett förslag till socialförvaltningens handlingsplan för arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun. Med begreppet utsatt EU-medborgare avses då personer som nyttjar rätten till fri rörlighet inom EU. Detta ger en rätt att vistas i ett annat EU-land under tre månader utan krav på registrering.

Red’s kom:
Lunds kommun delaktig i brottslig verksamhet!
Lunds kommun har inte förstått att den fria rörligheten ger EU-medborgare rätt att vistas i ett annat land endast om de kan försörja sig själva, alltså utan att värdlandet försörjer dem med boende och mat. I annat fall saknar de rätt att vistas i Sverige och ska utvisas.

Personerna i gruppen saknar stadigvarande boende och är hänvisade till tillfälliga boenden såsom härbärgen eller andra provisoriska boenden.

Man har inte heller ordnat arbete vid ankomsten utan söker arbete och/eller försörjer sig genom tiggeri, gatumusik eller tidningsförsäljning.

Det stora flertalet i gruppen har inte för avsikt att stanna eller etablera sig i Lund utan har sökt sig hit för en försörjning som man inte ser som möjlig i hemlandet. Flertalet personer återvänder till hemlandet inom tre månader, även om det sedan förekommer att man återvänder.

Red’s kom:
Det är en hel del spekulationer om något som Lunds kommun helt uppenbart inte har vetskap om. Förutom att ”flertalet” är luddigt så finns det ingen möjlighet överhuvudtaget att veta hur många som återvänder till hemlandet utom för dem som Lunds kommun betalar hemresa för (vilket kanske är flertalet).

Socialförvaltningens handlingsplan för utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

Förhållningssätt

Sedan företeelsen med utsatta EU-medborgare i gatumiljöer och i olika former av bosättningar blivit allt vanligare i Sverige har det diskuterats hur stor gruppen är, med vilka avsikter de har kommit hit samt hur stat, region och landssting ska förhålla sig till gruppen.

• Utsatta EU-medborgare har rätt att vistas i Lund under tre månader och ska ses som tillfälliga gäster.

Red’s kom:
Om de inte kan försörja sig själva med mat och boende ska de inte ses som ”tillfälla gäster” utan som vad det då är, dvs olaglig vistelse i Sverige.

• Personer i gruppen ska mötas med respekt och värdighet och med respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Red’s kom:
Har EU-migranter mer ”självbestämmanderätt” än svenska medborgare?

Ansökningar om bistånd

Personer ur gruppen utsatta EU-medborgare vänder sig regelbundet till socialförvaltningen för att göra ansökningar om bistånd. Ansökningarna har i stort sett uteslutande rört sig om bistånd till resor till hemlandet.

• Socialförvaltningen tar emot ansökningar om bistånd och utreder dessa och gör individuella bedömningar.

• Uppehållsrätten ska utredas vid ansökan om bistånd.

• Barns bästa ska tas med i bedömningen när beslut om bistånd omfattar eller direkt påverkar barn.

• Socialförvaltningen ska aktivt följa utveckling och praxis inom området.

Red’s kom:
Vid dessa individuella bedömningar vad utgår Lunds kommun från, vilka gränser finns?

Barn

Flertalet i gruppen utsatta EU-medborgare är föräldrar till minderåriga barn men de flesta har lämnat kvar dem i hemlandet hos släkt eller vänner. Socialförvaltningen har fått rapporter om att barn vistas i gatubilden, i bosättningar och i hem där familjerna tillfälligt vistats. Informationen har alltid följts upp. En av anledningarna till att personer väljer att ta med sig sitt barn till Lund och Sverige är en önskan om att de ska få skolgång.

Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för att barn inte far illa eller riskerar att fara illa. Ett uppsökande arbete och ett väl fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer är av yttersta vikt.

Frågan om barn i gruppen utsatta EU-medborgare berör också andra förvaltningar och myndigheter så som t ex barn- och skolnämnderna och sjukvården. Beslut och ställningstaganden inom dessa andra myndigheter kan direkt eller indirekt påverka barns situation.

• Socialförvaltningen ska bedriva ett uppsökande arbete i syfte att säkerställa att inga barn far illa eller riskerar att fara illa. Ett fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer är också av yttersta vikt.

• Det är vårdnadshavaren som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är viktigt med en dialog med vårdnadshavare och att de nås av korrekt information gällande möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

• Vid oro för barnet ska detta utredas på sedvanligt sätt.

• Socialförvaltningen ska hålla sig uppdaterad kring beslut och ställningstaganden från andra myndigheter som kan påverka barn i gruppen.

• Vid ansökan om bistånd från vårdnadshavare till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Red’s kom:
På vilket sätt beaktas det faktum att barnets bästa är att vistas i sitt hemland?

Information till gruppen utsatta EU-medborgare om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete

Det finns fördelar med att samla kommunens arbete och insatser i en gemensam information som riktar sig till gruppen utsatta EU-medborgare, men även till ideell sektor och idéburna organisationer som i sitt arbete möter gruppen samt till intresserad allmänhet. Arbetet bör ske i nära samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer och finnas tillgänglig i flera format och på flera språk för att nå så många som möjligt.

Socialförvaltningen finns tillsammans med tolk närvarande på Diakonicentralen i Lund en förmiddag varannan vecka. Syftet är där att informera om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete samt svara på frågor.

• Socialförvaltningen ska sammanställa relevant information om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete.

• Informationen ska finnas tillgänglig i flera format och på flera språk.

• Syftet är att nå ut med korrekt information till gruppen, ideell sektor och idéburna organisationer samt intresserad allmänhet.

• Socialförvaltningen ska finnas närvarande i verksamhetera som tar emot personer i gruppen utsatta EU-medborgare för att informera om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete samt svara på frågor.

Natthärbärge och anvisade platser

Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.

Enligt tidigare inriktningsbeslut i socialnämnden finns behov av 40-50 platser på härbärge för att fylla behovet. Enligt beslutet ska platserna finnas tillgängliga under årets kallare månader från och med oktober till och med mars.

Enligt tilläggsbeslut av socialnämnden ska kommunens målsättning vara att särskilt utsatta individer i gruppen även ska ha tillgång till lämpligt boende årets övriga månader. Enligt ytterligare tilläggsbeslut anser socialnämnden att det är önskvärt med fler än en lokal för boende.

Hjälp Tiggare i Lund
Socialnämnden har fattat beslut om medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund som bedriver ett natthärbärge med 20 platser. Föreningen har beviljats medel till verksamhet till och med sista mars men avser att driva verksamheten resten av år 2015 och ansökan om medel har inkommit.

Föreningen har förmedlat att man vill öppna ytterligare natthärbärgen.

Helgeands församling
Vidare har Helgeands församling inom Lunds stift förberett för att kunna driva ett natthärbärge i sina lokaler under årets kalla månader. Härbärget kommer att ha plats för åtta personer och är ett samarbete med Diakonicentralen i Lund som kommer att stå för incheckningen av gäster.

Lunds kommun vill upplåta kommunens lokaler för tiggare
Vid dialog med ideell sektor har det framkommit en önskan om att kommunen tar en mer aktiv del i sökandet efter lämpliga lokaler för natthärbärge. Det har också framkommit önskemål om att kommunen upplåter lokalerna.

• Socialförvaltningen ska samarbeta med ideell sektor och idéburna organisationer som bedriver verksamhet i form av natthärbärge och utreder ansökan om medel.

• Socialförvaltningen ska arbeta för att 40-50 platser på natthärbärgen ska finnas tillgängliga under årets kalla månader, från och med oktober till och med mars.

• Socialförvaltningen ska arbeta för att det även under resterande del av året, från och med april till och med september, finns platser på natthärbärge för särskilt utsatta individer.

• Socialförvaltningen ska aktivt arbeta för att söka lämpliga lokaler för att säkerställa att antalet platser nås och undersöka möjligheterna att stå för förhyrningen av dessa och upplåta dessa till ideell sektor och idéburna organisationer.

Servering av mat och möjlighet att uträtta basala behov

Det finns behov av en verksamhet som har öppet dagtid dit personer i gruppen utsatta EU-medborgare kan vända sig för att duscha, tvätta, serveras enklare mat och få viss samhällsvägledning.

Verksamheten kompletterar då natthärbärgen som kan erbjuda kvällsmat, nattro och frukost. En dagöppen verksamhet ger också socialförvaltningen möjlighet att nå ut till gruppen med information och med att finnas tillgänglig för frågor som rör socialtjänstens arbete.
• Socialförvaltningen ska samarbeta med ideell sektor och idéburna organisationer som bedriver dagöppen verksamhet och vid ansökan om medel stödja dessa ekonomiskt.

Vägledningscenter

I gruppen utsatta EU-medborgare finns personer med ett yrkeskunnande inom olika områden och med en önskan om en tillfällig försörjning under den tid de vistas i Lund och Sverige.

Red’s kom:
Yrkeskunnande inom olika områden”? Vad vet Lunds kommun om denna grupp av tiggare som Lunds kommun påstår ständigt förändras?

Endast 15% av dem har vid i alla fall ett tillfälle i livet haft någon form av arbete, och då i regel före år 1989 (enl Fafo).

Bristande kunskaper om arbetsmarknaden och i svenska språket är hinder för att få arbeten.

Red’s kom:
Det var lite väl undanglidande beskrivning. Hinder för att få arbete är bl a;

  1. I regel inga kunskaper i annat språk än det romska.
  2. Aldrig haft ett arbete tidigare (speciellt inte kvinnorna, och särskilt inte efter år 1989).
  3. Försoffats av att sitta och tigga 10 timmar om dagen.
  4. Avsaknad av utbildning.

Vad tror socialförvaltning i Lund blir bättre av att förvränga sanningen om EU-migranter?

Även att starta ett eget företag för att möjliggöra att man tar kortare arbeten hos privatpersoner kräver kunskaper som personer i gruppen ofta saknar.

Reds kom:
… eller som EU-migranter alltid saknar.

Kontakten med arbetsförmedlingen försvåras i och med bristande kunskaper i svenska.

Red’s kom:
Dvs inga kunskaper i svenska och inga kunskaper i annat språk än det romska.

Det finns fördelar med att det finns ett stöd för dessa personer i att söka och ta arbete under den tid de vistas i Lund och Sverige.

Red’s kom:
Vilka fördelar?
Varför inte ta upp nackdelarna med detta?

Tillfälliga arbeten är att föredra framför att personerna tvingas tigga till sin försörjning.

Red’s kom:
Varför?

• Socialförvaltningen ska utreda formerna för ett vägledningscentrum för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som sökt sig till Lund för att söka och ta arbete under den tid de visas här.

Red’s kom:
Tänk om man istället lagt dessa resurser på svenska medboragre som har en reel chans att få ett arbete.

• Arbetet ska ske i nära samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer som i sitt arbete möter gruppen.

Kartläggningar

Som tidigare konstaterats är gruppen utsatta EU-medborgare inte en homogen grupp.

Red’s kom:
Den är mer homogen än kanske de flesta andra grupper.

Den är inte heller lika över tid då personer ur gruppen endast tillfälligt vistas i Lund och Sverige.

Red’s kom:
Tillfälligt är en definitionsfråga. Vad som gäller är i stället att EU-migranterna hittills vistats från i regel 3 månader och uppåt i Lund. Tiden de stannar beror på hur mycket och hur länge kommunen försörjer dem via skattemedel och därmed försvårar för dessa EU-medborgare att integreras i samhället där möjlighet för detta finns.

För att kunna planera och utforma insatser som kommer gruppen till godo är det viktigt med en aktuell kunskap om gruppen.

• Socialförvaltningen ska under hösten 2015 undersöka möjligheten och i så fall formerna för en strukturerad kartläggning av gruppen utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Det faller på sin egen orimlighet. Socialförvaltningen kan inte först hävda att EU-migranterna hela tiden förändras/byts ut och sedan hävda att man ska kartlägga ”gruppen”. Hur tänkte de här?

• Syftet med kartläggningen är att skapa grund för ett fortsatt arbete med gruppen.

Red’s kom:
Fafo har redan gjort en meningslös kartläggning. Lunds kommun behöver inte göra om exakt samma misstag!

Uppsökande arbete

Socialförvaltningen har tagit fram en rutin för ett uppsökande arbete riktat mot gruppen utsatta EU-medborgare. Det uppsökande arbetet omfattar då centrum och mötesplatser för gruppen, natthärbärgen och bosättningar.

Syftet med det uppsökande arbetet är att säkerställa att inga barn far illa eller riskerar fara illa, att informera om socialförvaltningens, ideell sektors och idéburna organisationers arbete. I det fall det uppkommer en otillåten bosättning och markägaren avser att ansöka om avhysning från platsen kan det uppsökande arbetet också riktas för att säkerställa att personer som vistas i bosättningen får information om beslut som fattats.

Red’s kom:
Det är inte kommunens uppgift och dessutom har socialförvaltningen inte förstått att privata fastighetsägare inte har någon kommunikation med kommunen.

I alla utsatta grupper finns risk för att enskilda individer utsätts för utnyttjande, våld i alla former eller människohandel. Socialförvaltningen har en viktig roll att uppmärksamma tecken på att så inte sker och stödja den enskilde i om denne vill polisanmäla.

Red’s kom:
Varför ska specifikt EU-migranter få detta stöd av de utsatta grupperna?

• Socialförvaltningen ska arbeta uppsökande riktat gentemot gruppen utsatta EU-medborgare enligt upprättad rutin.

• Syftet med ett uppsökande arbete är att säkerställa att inga barn far illa eller riskerar att fara illa, att riskera om socialförvaltningens, ideell sektors och idéburna organisationers arbete samt särskilt uppmärksamma om det finns tecken på att enskilda individer är utsatta för utnyttjande, våld i alla former eller människohandel.

Beredskap vid avhysningar

Det förekommer att personer i gruppen utsatta EU-medborgare bosätter sig på mark som inte är avsedd för boende i otillåtna bosättningar. De bor då i tält, bilar eller i provisoriska byggnader.

Det är markägaren och i vissa fall kommunen som tar ställning till en ansökan om en avhysning av personer i dessa bosättningar.

Det finns fördelar med att samverka med markägare på vars mark det uppkommit en otillåten bosättning.

Socialförvaltningen har tagit fram en rutin för arbetet vid avhysningar av otillåtna bosättningar. Rutinen bygger på ett tätt samarbete med markägaren och andra förvaltningar samt ett uppsökande arbete i syfte att säkerställa att personer i bosättningen nås av besked om beslut som fattats och att sprida information om socialförvaltningens, ideell sektors och idéburna organisationers arbete riktat mot gruppen. Rutinen lägger stor tonvikt på dialog med gruppen.

• Socialförvaltningen ska bedriva ett aktivt arbete vid eventuell avhysning av personer i otillåtna bosättningar enligt upprättad rutin. Arbetet ska präglas av samarbete med markägare och andra förvaltningar och ha stor tonvikt på dialog med personer i bosättningen.

Evakueringslokaler

Vid eventuellt kommande avhysningar och vid särskilda händelser, såsom extremt kallt väder eller oväder eller större olycksfall eller vid skadegörelse i bosättningar kan det finnas behov av tillfälliga evakueringslokaler.

• Socialförvaltningen ska ta fram ett förslag till lokal och handlingsplan för ett tillfälligt evakueringsboende i samråd med andra berörda förvaltningar och i samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer.

Samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer Ett väl fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer som i sitt arbete möter gruppen utsatta EU-medborgare är av yttersta vikt. I Lund har såväl föreningar som kyrkor och samfund engagerat sig och flertalet av dem har samlats i paraplyorganisationen Crossroads Lund.

Socialförvaltningen har samlat ideell sektor och idéburna organisationer som i direkt arbete möter gruppen vid några tillfällen under våren i form av dialogmöten. Syftet är att dela med sig och sprida kunskap och att skapa en gemensam bild av gruppen och dess situation.

Utöver detta har enskilda möten hållits med enskilda föreningar, kyrkor och samfund kring samarbete och specifika frågor.

• Fortsatt samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer för att samla och sprida kunskap om varandras arbete och för att skapa en gemensam bilda av gruppen och dess situation.

• Enskilt samarbete med föreningar, kyrkor och samfund kring samarbete och specifika frågor.

Samarbete med andra lokala och regionala aktörer

Arbetet med utsatta EU-medborgare omfattar många lokala och regionala aktörer, så som sjuk- och hälsovård, tandvård, polis och skola.

Det finns fördelar med att samla kunskap från dessa aktörers arbete för att kunna ge korrekt information och kunna vägleda gruppen utsatta EU-medborgare till rätt instans. Andra aktörers arbete och ställningstagande kan också påverka socialförvaltningens arbete med gruppen.

• Socialförvaltningen ska se över formerna för samverkan med andra lokala och regionala aktörer som möter gruppen utsatta EU-medborgare.

• Syftet är att samla och ge information.

Nätverk i Skåne

Företeelsen med utsatta EU-medborgare i gatubilden eller i bosättningar är inte unik för Lund utan finns i såväl mindre som större kommuner runt hela Sverige. Många skånska kommuner arbetar med frågan och söker rutiner och praxis för arbetet. Det finns flera fördelar med att samverka med andra skånska kommuner för att samla gemensam kunskap om gruppen och arbetet med gruppen samt lyfta fram lyckade arbetsformer och insatser. Goda exempel kan också på sikt spridas till ideell sektor och idéburna organisationer.

Lunds kommun har påbörjat ett samarbete med Malmö stad kring socialtjänstfrågor inom arbetet med gruppen. Malmö stad är vidare också intresserade av att skapa ett skånskt nätverk och kommunerna kommer att samarbeta i frågan.

• Lunds kommun ska verka för start av ett nätverk för skånska kommuner gällande arbetet med utsatta EU -medborgare.

• Nätverkets syfte är att samverkan, kunskapsinhämtning och kunskapsspridning och att lyfta fram lyckade lokala satsningar inom socialtjänstområdet.

Kunskapsinhämtning

Gruppen utsatta EU-medborgare är en relativt ny företeelse i såväl Lund som Sverige i övrigt. Nya frågor och nya uppgifter har tillkommit för stat, region och kommuner och frågor kring vilka skyldigheter och vilket förhållningsätt det offentliga ska ha gentemot gruppen har aktualiserats.

Det är därför viktigt med kunskapsinhämtning.

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare. I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

SKL, Sveriges kommuner och landsting har också engagerat sig i frågan utifrån sina medlemmars intresse och har också startat upp ett nätverk för kommuner som möter gruppen utsatta EU-medborgare.

• Socialförvaltningen ska aktivt söka kunskap för att säkerställa att arbetet med utsatta EU-medborgare är av god kvalitet och baserat på kunskap och beprövad erfarenhet.

• Kunskapsinhämtning ska ske genom deltagande i deltagande i nationellt nätverk genom SKL, vid informations- och utbildningstillfällen och genom kunskapsinhämtning på andra sätt.

Socialförvaltningens förslag till beslut

att godkänna tjänsteutlåtandet med förslag på handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Annika Pettersson, socialdirektör
Marie Olsson, verksamhetschef

Se även bl a;
Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Här följer ett utdrag från protokollet med beslut om;
§ 138 Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun
§ 139 Ansökan från Lunds diakoniförening om medel för insatser till utsatta EU-medborgare
§ 140 Ansökan från föreningen Hjälp Tiggare i Lund om medel för härbärge för utsatta EU-medborgare

Sammanträdesdatum 2015-06-17

Ordförande: Sven-Bertil Persson (V)
Vice ordförande: Erik Hammarström (MP)
2:e vice ordförande: Göran Wallén (M)

Ledamöter:
Peter Fransson (S)
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Sonja Lindlöf (FP)
Mattias Horrdin (C)
Yumna Ramadan (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Ersättare:
Dara Ahmad (S)
K Arne Blom (S)
Petra Douhane (M) ersätter Göran Wallén (M) från och med 141
Amanda Bjernestedt (MP) ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)
Ola Borre (FP) Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C)

Övriga närvarande:
Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Marie Olsson, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Johan Larsson Boström, enhetschef
Karin Säfström, enhetschef
Nisse Wessberg, enhetschef
Tommy Persson, tf. enhetschef
Martin Karlsson, vik nämndsekreterare

Justerare: Peter Fransson (S)

Paragrafer: 126 – 153

§ 138 Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

Socialt utsatta EU-medborgare:
En grov uppskattning är att det rör sig om 50-75 personer som vistas här dagtid och 50-60 personer nattetid.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge för utsatta EU-medborgare.

Socialförvaltningen har tillsammans med ideella föreningar och andra förvaltningar kartlagt situationen för utsatta EU-medborgare i Lund. En handlingsplan med en inriktning avseende hur förvaltningen och kommunen ska förhålla sig till olika behov hos gruppen är en förutsättning för att ett strukturerat och genomtänkt arbete ska kunna bedrivas.

Yrkanden

Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Mattias Horrdin (C), Agneta Lindskog (KD), Sonja Lindlöf (FP) och Daniel Ishaq (M) att förslaget avslås.

Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Amanda Bjernestedt (MP), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S) och Yumna Ramadan (FI) bifall till förvaltningens förslag med tillägget:
• att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i oktober.

Beslutsgång

Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkandena och finner att hans eget yrkande med tillägg vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. yrkande om godkännande av förvaltningens handlingsplan med tillägget att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i oktober.
Nej, till Göran Walléns (M) m.fl. yrkande om avslag.

Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S), Amanda Bjernestedt (MP) och Yumna Ramadan (FI) röstar ja.
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (FP), Mattias Horrdin (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 bifaller nämnden Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. yrkande.

Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtandet med förslag på handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun samt att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i oktober.

Reservationer
Oppositionen reserverar sig till förmån för Göran Walléns (M) yrkande;

Alliansen reserverar sig mot beslutet att anta Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 att anslå pengar till ett härbärge för EU-migranter och eventuella akuta insatser som kunde behövas. Vi anser att det är detta förvaltningen bör fokusera på.

Handlingsplanen som nu antas sträcker sig mycket längre än så och kommer inte att kunna genomföras inom de budgetramar som avsatts åt målgruppen. Med den begränsning av resurser som förvaltningen har så kräver vi en bättre redovisning av var pengarna ska komma ifrån.

Socialförvaltningen ges ett stort ansvar för samordning och organisation och kan ses som huvudaktör i sammanhanget, vilket vi starkt motsätter oss.

Socialförvaltningens roll ska vara som stöd till de ideella organisationer som valt att arbeta mot gruppen.

Se;
Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


§ 139 Ansökan från Lunds diakoniförening om medel för insatser till utsatta EU-medborgare

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge och motsvarande insatser för utsatta EU-medborgare. Lunds diakoniförening har lämnat in en ansökan om sammanlagt 62 500 kronor.

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag på tilldelning av medel till Lunds Diakoniförening med 62 500 kronor.


§ 140 Ansökan från föreningen Hjälp Tiggare i Lund om medel för härbärge för utsatta EU-medborgare

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.

Yrkanden

Göran Wallén (M) yrkar att återremittera förslaget för komplettering av underlaget med en mer utförlig verksamhetsbeskrivning och ytterligare information om föreningens ekonomiska situation samt i andra hand, om ärendet ska avgöras idag, med instämmande av Mattias Horrdin (C) och Agneta Lindskog (KD) avslag.

Sven-Bertil Persson (V) yrkar avslag på återremitteringsyrkandet och bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på återremitteringsyrkandet och finner att ärendet ska avgöras vid sittande möte.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag på tilldelning av medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund med 211 500 kronor.

Reservationer
Göran Wallén (M) reserverar sig mot nämndens beslut på grund av underlagets beskaffenhet.

David Liljedal (C): Jag utrycker min oro för hur ärendet kan komma att fortskrida med hänseende till nämndens grundläggande ansvar för verksamheten. Vill även poängtera vikten i en klarsyn ifrån förvaltningens och nämndens sida i hur ärendet ska fortgå och hur möjliga liknande ärenden bör hanteras i framtiden.

Se;
Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningarMed 25 frågor om oklarheter i grundmaterialet för ansökan om 211 500 kr, vilket t o m är mer än vad Joakim Månsson Bengtsson ansökt om.

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun


Den rödgrönrosa majoriteten beter sig ytterst ansvarslöst

Detta är makalöst ansvarslöst av den rödgrönrosa majoriteten i socialnämnden;
• Sven-Bertil Persson (V)
• Erik Hammarström (MP)
• Peter Fransson (S)
• Eva S Olsson (S)
• Yumna Ramadan (FI)
• Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)
att ta beslut utan att frågetecken benas ut först.

Förutsättningar som gäller för ansökan från Hjälp Tiggare i Lund (Joakim Månsson Bengtsson i Socialnämnden) är extremt oklara utifrån socialförvaltningens bristfälliga utredning, men det tar den nonchalanta rödgrönrosa majortiteten inte någon som helst notis om.

Hur kan t ex Lunds kommun;
• motivera att ge pengar retroaktivt (där alltså ingen vet vad dessa pengar kommer att användas till istället),
• bevilja pengar för en försäkring som ingen vet varken vad den kostar eller om den behövs,
• bevilja pengar under förutsättning att tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen presenteras trots att ingen av dessa förutsättningar uppfyllts.

De rödgrönrosa hanterar skattemedel som om de köpte en korv i korvmoj. De personer som ingår här borde aldrig ges något ansvar för skattemedel eftersom de helt uppenbart har noll och ingen respekt för skattebetalarna.

Om du inte vill att ansvarslösa och oengagerade personer som ovanstående 6-7 personer ska styra i Sverige så får du se till att välja rätt nästa gång du går till valurnan.

Om du trots ovanstående skräckexempel röstar rödgröntrosa, se i alla fall till att stryka ovanstående personer på valsedeln.

Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Vänsterpartister; Martina Skrak, Sven-Bertil Persson, m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun


Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

För perioden januari-mars ansökte Hjälp Tiggare i Lund om 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad). För resterande 9 månader (april-december) av året sökte föreningen 238 500 kr för utökad verksamhet.

Sammanställning av några märkligheter om de två ansökningar om medel för stöd till EU-migranter som Socialnämnden ska ta beslut om idag, varav en är till Socialnämndens Joakim Månsson Bengtsson;

1. Enligt rörelsedirektivet gäller den fria rörligheten endast om man är självförsörjande, vilket man inte är om man måste ha stöd som natthärbärge, mat, etc. Om man inte kan försörja sig själv under de tre månaderna får man inte vistas i annat EU-land.

Det ska här noteras att föreningen Hjälp Tiggare i Lund t o m söker pengar för mat under 9 månader med 11 000 kr/mån.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Det stöd som ges av hjälptiggare i Lund får ses som ett tillfälligt stöd och som ges vid ett akut behov.

Komplettering:
Tillfälligt är en definitionsfråga, hur många dagar anser socialförvaltningen på ett ungefär är ”tillfälligt” för gratis boende per EU-migrant?

Akut behov är också en fråga som kräver en definition, vad är socialförvaltningens definition av akut behov när det gäller boende för personer som frivilligt och fullt medvetet valt att lämna sitt eget boende i hemlandet för att sova utomhus i Sverige?

Se även den viktigaste frågan, punkt 26 nedan.

2. Det uppges av Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund vänder sig till ”socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun”.
Det är inte korrekt.
För det första vänder föreningen sig inte till socialt utsatta EU-medborgare. Det finns t.ex. inga svenskar bland dem som erbjuds härbärge. De vänder sig alltså primärt till romer, och då bör detta inte formuleras på ett annat sätt än hur verkligheten ser ut.
För det andra är det inte så att EU-migranterna saknar boende. De saknar bara en andra bostad i Sverige som de vill/kan betala för.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Socialt utsatta Eu medborgare är det begrepp som används i landet vid beskrivning av målgruppen

Komplettering:
Det begrepp som använts hittills i Sverige är EU-migranter (oavsett om det är en bra benämning eller ej).
Oavsett vad EU-migranterna kallas, är socialförvaltningen medveten om att det inte stämmer att de ”saknar annat eget boende”?

3. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03;
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.
Ingen skriftlig ansökan har kommit in från föreningen Hjälp Tiggare i Lund för perioden 2015-04-01–2015-12-31. Därmed finns det frågetecken om hur verksamheten kommer att bedrivas.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Ansökan är inlämnad på ett godtagbart vis.

Komplettering:
Det är en personlig/subjektiv åsikt istället för att motivering ges baserat på regelverk och/eller praxis (eller något annat konkret).
Följande gäller;
1. Ingen skriftlig ansökan har lämnats in.
2. Det är därmed oklart om vad det bidrag till Hjälp Tiggare i Lund nu beslutats erhålla kommer att användas till.
Är det så det normalt går till inom socialförvaltningen, dvs att man ansöker muntligt? Eller gäller det bara för Joakim Månsson-Bengtssons förening?

4. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund saknar försäkring eller så verkar försäkringen vara (och ha varit) otillräcklig för så många boende (16 eller 18 personer) på 114 kvm. Om det sker en olycka vems ansvar? Lunds kommun som finansierat verksamheten?

Socialförvaltningen har beviljat 45 000 kr för en försäkring som;
– inte uppges vad den är för,
– inte tecknats,
– inte kontrollerats av någon om den behövs,
– inte kontrollerats av någon hur mycket den kostar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har ett eget ansvar för sin verksamhet inklusive att försäkring. Det är av vikt att det finns ekonomiska förutsättningar till försäkring.

Komplettering:
Det var inte vad min fråga handlade om. Frågan är;
På vilken grund bifaller socialförvaltning/socialnämnd 45.000 kr för en försäkring som kanske inte ens behövs?
Varför krävde socialförvaltningen inte att föreningen skulle ge besked om ifall försäkring – SOM INTE FUNNITS INNAN – behövs och i så fall för vad?

5. I sin ursprungliga ansökan – liksom i den senare budgeten – har föreningen Hjälp Tiggare i Lund undanhållit de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp. Hur många mer bidrag har de inte informerat om?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
Eftersom en grund för beviljande av bidrag från Lunds kommun är hur mycket den som ska få bidrag får från annat håll – enligt Lunds kommuns egen ansökningsblankett -, varför utreder inte socialförvaltningen vilka andra bidrag föreningen fått, eller ens kräver in information om detta?

6. Det verkar inte finnas någon dokumentation över vilka stadgar som antagits och i så fall när. Det enda som Lunds kommun registrerat är ett förslag till stadgar från en interimstyrelse.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
– Hur försvarar socialförvaltningen att bidrag ges till en förening som ännu inte är en fullgod förening?
– Anser inte socialförvaltningen att en grundförutsättning för bidrag till en förening är att föreningen verkligen finns?
– Anser inte socialförvaltningen att detta är en viktig information i beslutsunderlaget till socialnämnden?

7. Det är oklart vilka som egentligen ingår i styrelsen idag för Hjälp Tiggare i Lund. Det har inte specificerats av föreningen i de handlingar som kommit in till Lunds kommun.

Ej heller framgår vilka som är firmatecknare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.
Uppföljning görs att verksamheten fungerar enligt föreningens planering, att det finns sängar , dusch och toalett mm.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det;
a) inte framgår vilka som ingår i styrelsen (det kanske inte ens är någon mer än Joakim Månsson Bengtsson)?
b) inte framgår vem som är firmatecknare?

8. Former för medlemskap har inte fastställts enligt den skriftliga dokumentation Lunds kommun har.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det inte framgår vad som krävs för medlemskap i föreningen?

9. Det framgår inte hur många medlemmar (betalande) föreningen har.
Hur många icke-betalande medlemmar Facebookgruppen har kan inte ha relevans för något. Det är i regel samma personer som på rutin är med i samma grupper över hela landet. Föreningen uppger själv i styrelseprotokoll att ett krav för att söka bidrag är att man uppger antalet medlemmar.

Vad är skälet till att Hjälp Tiggare i Lund vill dölja antalet medlemmar i föreningen och hur kan Socialförvaltningen acceptera detta?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
a) Varför har socialförvaltningen inte ombett föreningen Hjälp Tiggare i Lund att uppge hur många medlemmar föreningen har, med tanke på att det är en viktig faktor för beslut om bidrag från kommunen – och dessutom är en fråga som ingår i ansökningsformuläret för bidrag?
b) Hur många medlemmar har föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

10. Verksamhetsplan för 2015 tycks inte heller finnas bland Lunds kommuns handlingar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
En verksamhetsplan är ett grundkrav – enligt socialförvaltningens egen utsago – för att bidrag ska beviljas.
Med tanke på att verksamhetsplan är ett grundkrav för bidrag, och något som krävs av andra som söker bidrag av kommunen, varför gäller det inte för föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

11. Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar Lunds kommun har (trots att detta uppgavs som förutsättning för bidrag).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Varför skriver socialförvaltningen först att ett grundkrav för bidrag från kommunen är att tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning lämnas in, varefter socialförvaltningen sedan inte bryr sig om dessa tillstånd?

12. Enligt hyreskontrakt är det 16 sängar det rör sig om. I handlingarna uppges att det är 18 sängar på den 114 kvm lilla ytan (6 kvm/person).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal platser måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för nivån på bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många sängplatser det handlar om?
b) Hur många sängplatser kan Hjälp Tiggare i Lund erbjuda, 16 eller 18?

13. Det uppges inte hur/var duschmöjlighet ges för dessa 16 eller 18 personer och ej heller hur många duschar det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal duschar måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många duschar det handlar om?
b) Hur många duschar finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

14. Det uppges inte var toalett finns för dessa 16 eller 18 personer, eller hur många toaletter det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal toaletter måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många toaletter det handlar om?
b) Hur många toaletter finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

15. För perioden 2015-04-01–2015-12-31 föreslår Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund ska få 211 500 kr utav 238 500 kr (dvs 27 000 kr mindre än begärt, vilket avsåg pengar för hemresor/semesterresor till EU-migranterna).
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Det innebär att föreningen får mer än de begärt/behöver!

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har bedrivit verksamheten för under angiven period och haft kostnader för denna.

Komplettering:
Men det var inte vad min fråga handlade om.
Om det är så att föreningen haft kostnader för perioden april-juni så har de uppenbarligen redan finansierats med andra medel/andra bidragsgivare (och givetvis inte med styrelseledamöternas egna medel).
a) Varför tycker Lunds kommun att bidrag ska ges två gånger för samma sak?
b) Hur vet socialförvaltningen att föreningen haft någon kostnad för lokalen – eller något annat –  april-juni? Vilka intyg för detta har socialförvaltningen?

16. Föreningen uppger till media att de har en beläggning under ”högsäsong” på 12-15 personer (säkert i överkant) till sina påstådda 18 platser. Föreningen får alltså pengar för ett behov som är mindre än vad som uppges.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Uppfattningen är att de flesta platser är belagda.

Komplettering:
Ja, 12-15 platser av 18 är att räkna som ”de flesta”, men i beslutsunderlaget till socialnämnden är det inte vad som uppges, vilket innebär att socialnämnden tagit beslut på fel grunder, eller hur?

17. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb.

Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det tillgodosetts tidigare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Pågående dialog

Komplettering:
Hur menar socialförvaltningen att bidrag kan beviljas för något som det inte är utrett hur eller ens om det ska ske?

18. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Men föreningen erbjuder absolut ingen kontinuitet i ett drägligt leverne. Inte på något sätt. Det enda föreningen gör är att befästa tiggarnas utsatthet och finansiera EU-migranters tiggeri i Lund.

basala behov som vi skapat tillsammans”???

Rätt till ”drägligt leverne”? Är det ett drägligt leverne att tigga?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om Lunds kommun vill hjälpa EU-migranterna, så tror jag inte det sker genom att kommunen försörjer personer som andra länder har ansvaret för.
a) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att det är ett ”drägligt leverne” att tigga?
b) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att föreningen erbjuder ”kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne”?

19. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månsson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Är det per definition en lokal eller en bostad (kritisk fråga eftersom det är avgörande för hur den får användas) som föreningen Hjälp Tiggare i Lund har?

20. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer”.

Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

21. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 ”De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken.” vilket alltså inte uppgivits skriftligt. Det framgår inte var dessa ytterligare 5 platser (eller 3 om man utgår från uppgiften 18 platser) finns.
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

22. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter.” Vad innebär detta?

Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund.” Det är helt uppenbart inte sant. Om inte ”tillfälligt” avser 3 månader – 1 år.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår vad socialförvaltningen menar;
a) Vad innebär ”ett begränsat antal nätter” rent konkret i antal, på ett ungefär?
b) Vad innebär ”rotation” rent konkret (frekvens/antal), på ett ungefär?
c) Vad innebär ”tillfälligt” rent konkret i dagar, på ett ungefär?

23. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Vi ska vidare ombesörja möjligheter till … omsorg så som läkar- och tandvård.

Vad betyder detta? Hur då? Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 att de ”förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov”, och om det är allt är alltså ingen kostnad förenad med detta.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

24. Socialförvaltningen skriver;
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Hjälp Tiggare i Lund skriver i styrelseprotokoll 2015-01-08;
summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter.

EU-migranterna är inte hemlösa, men vilket alternativ av ovanstående är det som gäller?
Om socialförvaltningens text stämmer är pengarna för ”härbärge för EU-medborgare”, dvs inte inkl. den mat som ingår i ansökan från Hjälp Tiggare i Lund.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om kommunfullmäktige anslagit 700 000 kr för härbärge så får dessa pengar inte användas för något annat än just härbärge.

På vilken grund har socialförvaltningen gått förbi fullmäktiges beslut och dessutom beviljat pengar för t ex mat till EU-migranter?

25. Budget för Hjälp Tiggare i Lund är inte undertecknad.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Anser socialförvaltningen att det är rimligt att en budget – som var ett absolut grundkrav för bidrag – inte är undertecknad?

26. Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för att kunna utnyttja EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Detta är den kanske viktigaste frågan av alla så jag skulle vara mycket tacksam om socialförvaltningen vill bemöta det faktum att Lunds kommun ger bidrag till andra länders medborgare som enligt lag saknar rätt att vistas i Sverige, dvs;
Med vilken motivering ger Lunds kommun bidrag till personer som saknar vistelserätt i Sverige?

Är det inte så att Lunds kommun understödjer brottslig verksamhet genom att försörja EU-migranter, vilket i sin tur dessutom är en finansiering av tiggeri och ett sätt att upprätthålla EU-migranternas utsatthet och fattigdom?

27. Det finns negativa konsekvenser av att försörja EU-migranterna? T ex de starkt negativa konsekvenser som Martin Valfridsson m fl kommit fram till (och gått ut med i media), att många rumänska barn rycks ur skolan för att föräldrar ska tigga i Sverige.

Om det socalförvaltningen skrivit stämmer om att verka för barnens bästa så är alltså vad Lunds kommun nu gör istället att verka för att försvåra barnens uppväxt och framtid!

Förstår socialförvaltningen dessa negativa konsekvenser med att försörja EU-migranter och avser Lunds kommun fortsätta försörja EU-migranters tiggeri i Lund trots dessa nu fastställda klart negativa konsekvenser för barnen?


Här nedan följer alla dokument för föreningens bidragsansökningar.

BIL. #1: Styrelseprotokoll 2014-12-16

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-12-16.
Närvarande:
Joakim Månsson Bengtsson, Madelaine J. Wahlström, Johanna Hennum Och Marianne Berséus och Saranna Lundén
1. Marianne väljs till sekreterare för dagen.
2. Joakim Meddelar att han personligen skrivit kontrakt med Smålands nation för härbärget.

Red’s kom:
Det stämmer inte med hyreskontraktet. Detta styrelsemöte hölls 2014-12-16 och hyreskontraktet är undertecknat 2014-12-23 (se nedan, bil. 2).

3. Vi bildar förening och väljer styrelse denna dag.
För detta krävs:
a. 2 firmatecknare:
Joakim Månsson Bengtsson och Nils Österblom
b. En styrelse bestående av
Ordförande: Marianne Berséus
Sekreterare: Lillian Lott
Kassör: Joakim Månsson Bengtsson
Två ordinarie ledamöter: Johanna Hennum, Saranna Lundén
Styrelsen är interimistisk därsom den inte är vald vid årsmöte.
4. För att söka bidrag krävs:
a. Att det ska vara en social ideell verksamhet som komplement till socialförvaltningens verksamheter.
b. Att ha egna sjävständiga mål
c. Beskriva behov
d. Ange intressegrupp/er (Här EU Migranter)
e. Medlemmar
f. Räkenskaper
5. Ändamålsberättelse i stora drag. Madelaine finslipar då vi har tidsbrist denna dag.(Lill Julafton)
Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb. Att göra detta möjligt genom bl.a. insamlingar och sökta bidrag.

Red’s kom:
Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det skett fram till idag.

6. Madelaine skriver klart och skickar in ansökningshandlingarna före 29/12

BIL. #2: Hyreskontrakt 2014-12-23

Hyreskontrakt tecknades mellan Joakim Månsson Bengtsson och Stiftelsen Smålands Nations Bostäder 2014-12-23 för perioden 2014-12-23 — 2015-03-31 i Dackegården. Möbler ingår med 16 st sängar på 114 kvm. Inga borgensmän undertecknade. Hyran uppges till 5 411 kr/månad.

BIL. #3: Bidragsansökan från HTiL 2014-12-30

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER FÖR 2015
Hjälp Tiggare i Lund
Kortfattad beskrivning av föreningens/organisationens verksamhet:
Föreningens huvudsakliga ändamål är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU-migranter som till följd av ohållbar livssituation i sina respektive ursprungsländer tvingas tigga för sina och familjernas överlevnad på gatorna i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det finns ingen som vet hur respektive EU-migrants livssituation ser ut och det finns ingen som vet om de ”tvingas” till detta eller om det helt enkelt bara är för att tiggeriet ger en bättre inkomst.

Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Red’s kom:
Var står den rätten till ”ett drägligt leverne”. För medborgare i andra länder. Som en lokal kommun är ansvarig för?
Inte ens svenska medborgare i andra kommuner i Sverige erbjuds detta.

Sedan kan man fråga sig om det är ett drägligt leverne att tigga, där Hjälp Tiggare i Lund med sina ”insatser” befäster EU-migranternas utsatta situation istället för att hjälpa dem.

Planerad verksamhet under bidragsåret:
Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Red’s kom:
Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Det står inget om var toaletter och duschar finns för dessa personer, eller hur många det finns av dem (eller om bara en toalett/dusch).

Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer (beräknat på antal personer som härbärget i drift tvingats neka boende på, till följd av platsbrist) med hjälp av 20 volontärers insats.

Red’s kom:
Det finns inget dokumenterat stöd för denna uppskattning.
Vad hände med det härbärge som skulle öppnas senast 2015-01-26?

Vi ska vidare ombesörja möjligheter till daglig hygien, mat för dagen, omsorg så som läkar- och tandvård.

Redovisning av beviljat bidrag för 2014
Ej sökt.

Medlemsantal är 2014:
1 424 varav 927 boende i Lund

Red’s kom:
Detta är inte medlemmar i föreningen utan medlemmar (ej betalande) i Facebook-gruppen (vänsteraktivister i regel)!

Bidrag för 2014 från
Enskilda/övriga: 5 000 (DV) + 6 500 privata givare

Red’s kom:
Här undanhåller föreningen de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp (se nedan, bil. 5).

Önskemål om bidrag för 2015
Till verksamheten kronor: 249 633
Till lokalkostnad kronor: 34 800

Lund den 30/12 2014
Joakim Månsson Bengtsson

Till ansökan ska bifogas årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, specificerad balansräkning, resultaträkning för 2013 samt budget för 2014 och 2015.

Red’s kom:
Av detta bifogades en budget (se nedan) samt ej antagna vaga stadgar med 10 paragrafer.

BIL. #4: Budget från HTiL

Budget ansökan föreningsmedel

PROJEKTTID 3 MÅNADER

Driften härbärget: hyra x3 a 5411
SA: 16 233
(32 466 baserad 6 månader)

UTSPISN/LÖPANDE DRIFT:
400 x 29 DGR 11 600

Sa: 34 800

Arvodering:
172 tim/mån (fördelat, 2 el 3 uppdragstagare) 26 152/mån totalt + 7898
Kostnad för föreningen: 34 000/mån
SA: 102 000

SA TOTALT: 153 033 (16 233 + 34 800 + 102 000)

MÖJLIGT ARVODE VOLONTÄRSKAP HÄRBÄRGE
200/pass baserat 1 ggr vecka grund 20 pers/volontärer
23 200 som mycket väl kan komma att gå tillbaka in i föreningen då en kan välja att avstå
SA: 69 600

Ansökan
TOTALT: 222 633 (+tillägget eft styrelsemötet – justerat i ansökan men inte här!)

Red’s kom:
Budget stämmer inte med ansökan. I föreningens ansökan om bidrag var summan 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08

Protokoll från styrelsemöte 8 januari 2015
den 12 januari 2015 kl. 13:26
Protokoll från styrelsemöte
Torsdagen 8 januari 2015, hemma hos Joakim.

Deltagare på mötet:
Joakim Månsson Bengtsson – ordförande
Johanna Hoogendoorn Hennum – sekreterare
Saranna Lundén – ledamot
Nils Österblom – adjungerad och har ej rösträtt

Red’s kom:
Nils Östergren är alltså firmatecknare i föreningen men ej styrelseledamot?

Ansökningsunderlaget för budgeten diskuteras nu och skickas in innan kl fyra idag. Alltså underlaget för summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter. Budgeten för föreningen antas på årsmötet. Detta underlag används för ansökan om medel från kommunen till driften av härbärget på Smålands Nation. Årsmötet bestämmer senare vad vi ska göra med de ansökta pengarna. Detta budgetförslag gäller de tre månaderna som föreningen har härbärge på Smålands Nation, förhoppningen är dock att vi ska kunna få kontraktet förlängt. Den 21 januari tas beslut i Socialnämnden men ansökningar kommer kunna göras senare under året också.

I detta budgetförslag ingår:
Hyran, kontrakt finns för tre månader. I förslaget finns hyran för dessa tre månader med.
Löpande drift 400 kr/dag, 18 pers. 11 600 kr/ månad
Traktamente för volontärer på natt med symbolisk summa på 200 kr. 23 200/månad
Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Red’s kom:
Projektansvariga” är alltså Joakim Månsson Bengtsson!?

Totalt: 222 633 kr, som Joakim föreslår att vi ansöker om idag.

Red’s kom:
Enligt ansökan är det istället 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

I detta förslag räknas ideella insättningar med för att täcka oförutsedda utgifter. Vi har fått in 10 000kr från ett företag: S5 Consulting, Blentarp.

Red’s kom:
Ideella insättningar räknas alls inte in (se budget, bil. 4).

Angående arvode till projektansvariga så kommer den nuvarande, tillfälliga, styrelsen arbeta fram ett hållbart förslag som följer med kallelsen till årsmötet.

Red’s kom:
Var är detta ”hållbara” förslag?

Arvoderad projekttid, för dessa.

I samband med diskussioner kring budget så ställs frågan om hemförsäkring. Hur definieras verksamheten och vilken slags försäkring ska vi ha? Joakim har kontraktet med Smålands Nations Bostäder. Detär skrivet på kontraktet att det gäller ett tillfälligt härbärge. Hur påverkas hemförsäkringen av att Joakim har 18 st. inneboende? Något som styrelsen ska undersöka. Kostnad för försäkring och oförutsedda utgifter bör finnas med i ansökningsunderlaget till kommunen. Vi lägger då till 27 000 kr till det ursprungliga förslaget.

Beslut tas därför av styrelsen att vi ansöker om 249 633 kr från kommunen idag.

Styrelsen tar beslut om att Madelaine är valberedare fram till årsmötet.

Tid för extrainsatt årsmöte. Joakim föreslår lördag 31 januari. Ett motförslag läggs om söndagen 1 februari. Styrelsen beslutar att det extrainsatta årsmötet blir 1 februari, kl 13-16. Johanna får i uppdrag att organisera mötet och ytterligare beslut tas i samråd med styrelsen. Kallelse till årsmötet görs av Joakim på lördag, 10 januari, genom Facebook och mail.

BIL. #6: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-01-19

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun 2015-01-19
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0005

Sammanfattning
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har den 8 januari 2015 inkommit med en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.
Ansökan kompletterades vid besök på socialförvaltningen den 9 januari 2015.

Beslutsunderlag
Ansökan från Hjälp Tiggare i Lund
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2015.

Barnkonsekvensanalys
Barns rätt skall alltid vara i främsta rummet. I arbetet med att minska och motverka hemlöshet skall alltid barns behov särskilt uppmärksammas.

Den verksamhet som ”Hjälp tiggarna i Lund” bedriver och avser att bedriva vänder sig till vuxna personer. Det förekommer ofta att dessa är föräldrar till minderåriga barn men barnen vistas sällan eller aldrig i Sverige utan i hemlandet.

Ärendet
Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har gjort en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.

Aktuell lagstiftning avseende EU-medborgare som vistas i annat land
På senare år har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar.

Frågor om vilka skyldigheter det offentliga har gentemot dessa EU-medborgare har aktualiserats. En fråga för kommunerna är vilken rätt och möjlighet som finns att hjälpa EU-medborgare som vistas i den egna kommunen.

Lagstiftning och regelverk som styr och påverkar är bland annat det så kallade rörlighetsdirektivet i EU (2004/38/EG), kommunallagen, utlänningslagen, upphållsrätten och socialtjänstlagen.

Den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Enligt inkommen ansökan och utifrån uppgifter vid besök på socialförvaltningen bildades den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund” den 16 december 2014 vid ett konstituerande styrelsemöte där en styrelse valdes och där stadgar antogs. Beslut fattades också om att snarast kalla till ett årsmöte. Enligt uppgift kommer detta att hållas den 1 februari 2015. På årsmötet avser man välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig till socialt utsatta EU-medborgare som sökt sig till Lunds kommun.

Föreningen har registrerats hos skatteverket och har erhållit organisationsnummer.

Föreningen är bildad ur en grupp på det sociala medlet Facebook med samma namn. Gruppen startades enligt den egna sidan för att skapa ett forum för de människor som vill hjälpa till att förbättra tiggares situation i Lund. Det medlemsantal som uppges i ansökan, 1424 personer varav 927 personer i Lund, är således taget från Facebookgruppen.

Föreningen driver i dag ett natthärbärge för EU-medborgare med plats för 18 personer.

Red’s kom:
Fel uppgift. Enligt hyreskontrakt finns 16 sängar.

Härbärget öppnades 141222.

Red’s kom:
Fel uppgift. Hyreskontrakt undertecknades 2014-12-23

De personer som söker sig till verksamheten erbjuds att övernatta. De besökande erbjuds kvällsmat och en frukostpåse. Vidare finns möjlighet att duscha och volontärer i verksamheten kan tvätta besökandes kläder. Enligt egen uppgift finns det ett fortsatt behov av fler platser för övernattning och man avser att söka fler lokaler som är lämpliga för natthärbärge. Verksamheten bygger i dag på ideella krafter och på bidrag från privatpersoner och organisationer.

I ansökan uppges att bidrag inkommit med omkring 11 500 kronor, varav 5 000 kronor är från ett tidigare lokalt politiskt parti och 6 500 kronor är från privatpersoner.
Enligt egen uppgift har föreningen i dag medel på omkring 2 000 kronor.

Red’s kom:
Socialförvaltningen har missat de ytterligare 10 000 kr som föreningen erhållit, men undanhållit Socialförvaltningen denna uppgift.

Ansökan om medel
”Hjälp tiggarna i Lund” ansöker om medel för verksamhet som startades den 23 december 2014 och som avser att bedrivas fram till och med den 31 mars 2015.

Den totala summan om 249 633 kronor fördelas på nedanstående beräknade kostnader:

Hyra för lokal 16 233 kronor

Red’s kom:
Januari-mars = 5 411 kr * 3 månader = 16 233 kr. Var perioden 2014-12-23–31 gratis?

Utspisning/löpande drift
34 800 kronor
Lönekostnad anställd 102 000 kronor
Arvodering volontärer 69 600 kronor
Övrigt/oförutsedda avgifter 27 000 kronor

Hyra av lokal
En av initiativtagarna till den ideella föreningen hyr från och med den 23 december 2014 en lokal/bostad med hyrestid 141223–150331. Detta skedde innan föreningen bildades och avsikten är nu att föreningen skall ta över hyreskontraktet.

Red’s kom:
Det avser den enda initiativtagaren i gruppen; Joakim Månsson Bengtsson, som tecknade hyreskontrakt innan bidrag erhållits.

Total kostnad för perioden är 16 233 kronor och inkluderar el, värme, vatten och bredband.
Enligt egen uppgift har räddningstjänst och kommunens stadsbyggnadskontor godkänt att lokalen/bostaden används till sovande gäster.

Föreningen har fått indikationer om att den kan hyra lokalen/bostaden även under perioden 151001–151231, då man avser att bedriva samma verksamhet.

Red’s kom:
Men inga indikationer fanns att lokalen/bostaden kunder hyras 2015-04-01–2015-09-30?

Utspisning/löpande drift
Föreningen tillhandahåller enklare matvaror för tillagning av kvällsmat och erbjuder också sina gäster en frukostpåse.
För perioden 150101– 150331 uppskattar föreningen att man kommer att ha kostnader på 34 800 kronor för utspisning och löpande drift. Kostnaden är då uppskattad till 22 kronor per person och natt och avser då både kvällsmat och frukostpåse.

Arvodering av anställd
Föreningen drivs idag helt av ideella krafter. Man har dock sett ett behov av anställd personal motsvarande en heltidstjänst som dock kan komma att fördelas på två eller tre personer.

Föreningen har beräknat kostnaden för personalen till sammanlagt 34 000 kronor per månad 150101–150331 med en sammanlagd kostnad på 102 000 kronor för perioden.

Red’s kom:
34 000 kr/mån i lönekostnad för en heltidstjänst. Ideell organisation?

Arvodering volontärer
Föreningens arbete bygger på ideella krafter men enligt förslag från styrelsen skall ett arvode med 200 kronor per arbetspass utgå till de som väljer att engagera sig i verksamheten. Föreningen har beräknat kostnaden för detta till 69 600 kronor för perioden 150101–150331 med förebehållet att en volontär kan välja att inte ta ut arvodet.

Red’s kom:
Vad händer med pengarna om det högst osannolika skulle inträffa att en volontär inte plockar ut arvodet?

Övrigt/oförutsedda avgifter
Föreningen har budgeterat för sammanlagt 27 000 kronor för övriga och oförutsedda utgifter för perioden 150101–150331. Här nämns kostnader för material som inte skänks till föreningen och kostnader för försäkring.

Red’s kom:
Försäkring för vad? Hemförsäkring?
Problemet är bara att ingen försäkring tecknats (fram till idag, och kanske ej heller senare), enligt vad som framgår av andra handlingar.
Smart att ansöka om pengar som sedan kan utnyttjas till precis vad man vill.

Övervägande
Den ideella föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” får anses vara aktiva inom socialnämndens verksamhetsområde och verksamheten är också ett komplement till nämndens verksamhet.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig också till socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det är inte så att de saknar eget boende. De har ett boende i sitt hemland, men har valt (utom i fall av människohandel) att missbruka EU’s fria rörlighet för att komma till Sverige och inte betala för något boende i landet.

Föreningen är nystartad och kommer inom det snaraste ha årsmöte där man ska välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Red’s kom:
Föreningen finns inte förrän t ex stadgar antagits. Hur kan en kommun bevilja pengar till en ej existerande förening?

Ansökan avser delvis kostnader retroaktivt, då t ex kostnad för hyra av lokal från slutet av december 2014 och övriga kostnader från 1 januari 2015.

Retroaktiva kostnader föreslås dock godkännas då ansökan inkommit så snart det varit möjligt på det nya året 2015 och då beslut först kan tas av socialnämnden 21 januari 2015.

Red’s kom:
Om man tecknar ett hyresavtal innan anslag beviljats måste det finnas finansiering för detta sedan innan. Något annat än att detta redan varit finansierat har heller inte antytts. Det är då synnerligen märkligt om Lunds kommun beviljar medel för den period som redan är finansierad.

Hyra av lokal
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för lokal under perioden 141223–150331 med sammanlagt 16 233 kronor. Kostnaden för lokalen är högst rimlig. Dock föreslås socialnämnden godkänna hyreskostnaden under förutsättning erforderliga tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och eventuellt miljöförvaltningen ges.

Red’s kom:
Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar jag erhållit rörande föreningen Hjälp Tiggare i Lund.

På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 16 300 kr/mån är ”högst rimlig” för härbärge till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Utspisning/löpande utgifter
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för utspisning och löpande utgifter. Det får anses rimligt att det finns möjlighet till enklare förtäring under verksamhetens öppettider. Beräknad kostnad för utspisning får ses som rimlig.

Red’s kom:
På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 11 600 kr/mån är rimlig för utspisning till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Arvodering anställd
En ideell förening förväntas drivas av företrädesvis ideella krafter som arbetar utan ersättning. Eventuellt kan dock aktiva medlemmar inom t ex styrelse, utskott eller annan verksamhet tilldelas ett mindre arvode.

Socialnämnden föreslås därför inte godkänna kostnad för anställd personal. Det finns i dag inget beslut om att person/personer skall anställas.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 102 000 kr som föreningen ansökt om för tre månaders heltidstjänst.

Arvodering volontärer
Socialnämnden föreslås inte heller godkänna kostnad för arvodering av volontärer, då arbete inom en ideell organisation företrädesvis får antas vara ideellt.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 69 600 kr som föreningen ansökt om för arvode till volontärer under tre månader.

Övrigt/oförutsedda utgifter
Det får antas uppstå kostnader för drift, material och andra utgifter för en ideell förening, inte minst i uppstartsskedet av en verksamhet. Föreningens verksamhet vilar i viss mån på donationer men får antas ha och komma att ha utgifter för bland annat drift och material.

Socialnämnen föreslås godkänna en kostnad om 5000 kronor i månaden för övriga och oförutsedda utgifter, det vill säga sammanlagt 15 000 kronor för perioden 150101–150331 som ansökan avser. Summan bedöms rimlig för att säkerställa verksamhetens behov.

Red’s kom:
På vilket sätt är det rimligt att bevilja 15 000 kr (av sökta 27 000 kr) för något man inte vet vad det är och med hänsyn till att även andra donationer ges?
Genom donationer från flera håll där de olika givarna inte vet vad föreningen fätt i övrigt kan det bli ett stort överskott och frågan är vad dessa pengar då används till?

Socialförvaltningens förslag till beslut
att anslå 66 033 kronor till föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” för försöksverksamhet med härbärge för utsatta EU-medborgare som vistas i Lund, 150101-150331.

att socialförvaltningen under försökstiden har regelbunden kontakt med föreningen ”Hjälp tiggare i Lund”

SOCIALFÖRVALTNNGEN

Annika Pettersson, socialdirektör
Marie Olsson, verksamhetschef

BIL. #7: Artikel i SDS 2015-01-22

SDS skrev 2015-01-22:
Kommunfullmäktige beslutade i november förra året att avsätta 700 000 kronor till härbärge för EU-migranter och socialnämnden har nu delat ut 66 000 kronor till Föreningen Hjälp tiggare i Lund. Pengarna ska användas till hyra, mat och materialinköp för härbärget som finns på Smålands nation.
Pengarna ska räcka till och med mars månad – det är så länge man har kontrakt med Smålands bostäder.

Vi har varje dag 12-15 personer som vi får lösa sovplats akut för, och jag vet att det finns lika många till. Det skär i hjärtat att behöva neka någon att sova inomhus.

Red’s kom:
12-15 personer till 16 platser enligt hyreskontrakt men till 18 personer enligt uppgift från Joakim Månsson Bengtsson.
Man lyckas alltså inte ens fylla upp de platser som finns i härbärget.

SDS tillägger;
I kväll beslutas om bygglov för ytterligare ett härbärge i Helgeandskyrkans församlingshem, som ska drivas av volontärer från Hjälp tiggare i Lund. En volontärutbildning har precis hållits där, men organisationen är i skriande behov av fler volontärer.
– Det behövs fler om vi ska kunna utöka. Det handlar framförallt om nattjour, vi har fyra personer som jobbar kväll, natt och på morgonen, vi har inte öppet på dagtid, säger Joakim Månsson Bengtsson.

BIL. #8: Budget utan skriftlig ansökan 2015-05-30

2015-05-30 har föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansökt om ytterligare pengar för perioden 2015-04-01–2015-12-31
OBS! Ingen skriftlig ansökan finns. Den har endast skett muntligen med följande i vissa delar kryptiska budget som enda grund:

Hjälp Tiggare i Lunds budget för april – december 2015
Transport Faktisk kostnad = 4 000 kr/mån (Budget: 4 000 kr/mån) Transport som räkas in i Härbärgets kostnad
Summa: 9 000 kr

Red’s kom:
Här försökte Hjälp tiggare i Lund få bidrag på 27 000 kr specifikt för EU-migranters hemresor med formuleringen ”I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat”.
Dessa hemresor för EU-migranterna godkändes emellertid inte av Socialförvaltningen i Lund.

Hyra Faktisk kostnad = 5 500 kr/mån (Budget: 5 500 kr/mån) Inkluderar el, vatten, wifi
Lokal Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) T ex inventarie, wifi dosa
Summa: 54 000 kr

Mat Faktisk kostnad = 11 000 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) Mat + förbrukningsvaror
Summa: 99 000 kr

Försäkring Faktisk kostnad = 0 kr/mån (Budget: 5 000 kr/mån) Oklart hur mkt det kostar
Summa: 45 000 kr

Red’s kom:
Det innebär att HTiL inte haft någon försäkring 2014-juli 2015 !!!
HTiL lär heller inte lägga några pengar på försäkring till årets slut.

Administration Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 500 kr/mån) Främst mobilabonnemang, beräknas stiga pga ökad behov av tillgänglighet samt utökning av larm
Summa: 4 500 kr

(Personal Faktisk kostnad = 15 500 kr/mån (Budget: 15 500 kr/mån) Konstant kostnad)

Totalt: 37 000 kr/mån (Budget: 42 500 kr/mån) Försäkringskostnad ännu ej fastställd. Obs, i budget bör det ingå en kolumn för oväntade kostnader, ca 2 000/månad, vilket skulle motsvara ca 45 000 kr/mån (om försäkring kostar < 5000 kr)

Summa: 238 500 kr

Akut insats 10 000 kr/mån (Budget: 0 kr/mån) Finns ingen klar budget avsatt för detta, dock stadig kostnad

Red’s kom:
Denna luddiga post ansåg socialförvaltningen inte vara ok.

Analya Gômez, kassör
HTiL 150530

BIL. #9: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-06-03

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0023

Sammanfattning
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.

Red’s kom:
Det är alltså inte korrekt. Ingen ansökan har lämnats in enligt Socialförvaltningen i Lund. Det har endast skett muntligen.

Beslutsunderlag
KF beslut 2014-11-27, § 203

Ansökan om medel för verksamhet riktad mot gruppen utsatta EU-medborgare

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har i januari månad 2015 beviljats medel med sammanlagt 66 000 kronor för att driva natthärbärge under perioden januari till och med mars 2015.

Föreningen har nu fattat beslut om att ha verksamheten öppen under hela år 2015. De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken. De har under de varmare månaderna på året valt att ha öppet klockan 19-09. Utöver natthärbärgesverksamheten bedriver föreningen förmedling av övernattningsplatser hos privatpersoner som valt att öppna sina hem för kortare eller längre tid. De bedriver också uppsökande och informerande arbete samt förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov.

Föreningens verksamhet finansieras av privata donationer. Föreningen har för tillfället två personer arvoderade på heltid, vilket finansieras av medel från Crossroads Lund.

Red’s kom:
Två personer på heltid!?

Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter. Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund. Vid ledig plats prioriteras unga ensamma kvinnor, gravida kvinnor, äldre personer och personer som är sjuka. De söker också lösningar vid akuta behov av plats.

Föreningen ansöker om medel för perioden april – december 2015 till kostnader enligt följande:

Transport 36 000 kronor
I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat

Hyra och lokal 54 000 kronor
Posten avser kostnad för hyra av lokal med 5500 kronor per månad. I posten ingår el, vatten, inventarier och tillgång till bredbrand.

Mat 99 000 kronor
I posten ingår kostnader för middag och frukost som serveras de som övernattat. Det förekommer även att ytterligare personer ur gruppen bjuds in. I posten ingår också kostnader för förbrukningsmaterial.

Försäkring 45 000 kronor
Kostnaden är en uppskattning då försäkring inte har tecknats.

Administration 4500 kronor
I posten ingår kostnader för telefonabonnemang. Kostnaderna kan komma att stiga vid behov av fler abonnemang och vid behov av larm

Sammanlagt 238 500 kronor

I enlighet med ovanstående föreslagen handlingsplan för socialförvaltningens arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun föreslås föreningen Hjälp Tiggare i Lund tilldelas medel med sammanlagt 211 500 kronor för verksamhet april – december 2015 enligt ovanstående med undantag för kostnader för transporter som avser enskilda personers resor till hemlandet.
En kostnad om 1000 kronor i månaden, sammanlagt 9000 kronor, för föreningens egna transporter bedöms som rimlig. Verksamheten kommer att kontinuerligt följas upp av socialförvaltningen.

Red’s kom:
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Socialförvaltningens förslag till beslut
att godkänna förslag på tilldelning av medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund med 211 500 kronor

Red’s kom:
Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för den EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.