Fi Stockholm kritiserar polisen för att EU-migranter avvisas

Feministiskt initiativ i Stockholms stadshus är starkt kritiska mot hur personer avhyses i Stockholm.

Feministiskt initiativ har tidigare hoppat av samtalen om hur Stockholm ska hantera de fattiga EU-migranter som kommer hit. Fi vill bland annat se långsiktiga boplatser, en uppfattning som inte delas av deras kollegor i majoriteten.

Fi vill upprätta kåkstäder med EU-migranter som försörjs av skattebetalarna

Anna Rantala Bonnier (Fi) menar nu att de många avvisningar som bl a polisen i Farsta stått för är ett symptom på att Stockholms stad inte erbjuder långsiktigt boende för EU-migranter.

Red’s kom:
Nej, det är en stark signal om (ett symptom på) att;
1. Sverige har en handlingsförlamad regering som inte vill eller vågar ta tag i problemen och värna om medborgarna.
2. Det har daltats alldeles för mycket och för länge med EU-migranterna vilket inlett dem i tron att de är fria att bryta mot vilka lagar de vill.
3. Polis och Migrationsverket missköter sina uppdrag när de EU-migranter som olagligen vistas i Sverige inte utvisas.

Fi tycker att Sverige inte tillgodoser EU-migranternas rättigheter

– Vi tycker inte att det är hållbart med dessa avhysningskaruseller där människor hela tiden får flytta runt, blir av med sina saker och inte får sina rättigheter tillgodosedda, säger hon.

Red’s kom:
Det är ingen rättighet för all världens medborgare att komma till Sverige för att bryta mot lagar och bli försörjda av skattebetalarna.

Att EU-migranter ”får flytta runt” är en naturlig konsekvens av att man bryter mot lagen. Varför EU-migranter däremot aldrig får några straff för sina brott är däremot den stora frågan, med tanke på att det måste till för att EU-migranterna ska förstå att brott inte lönar sig.

EU-migranter ”blir av med sina saker” på samma villkor som alla andra medborgare.

Anna Rantala Bonnier är också mycket kritisk till att polisen inte alltid informerar socialförvaltningen så att de alltid kan vara med vid avvisningar.
– Utsatta personer som bor i Stockholm är ett kommunalt ansvar. De är inte brottslingar, säger hon.

Red’s kom:
Varför gör Anna Rantala Bonnier det märkliga antagandet att om någon är utsatt så bryter denna person inte mot lagen?

Om man bryter mot lagen så blir man i lagens mening brottsling. Om EU-migranterna är utsatta och i så fall hur mycket och på vilket sätt vet vi väldigt lite om.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2016-05-04
Se även bl a;
Polisen i Farsta: Nolltolerans mot EU-migranters bosättningar

Åsa Lindhagen (MP): Polisen ska informera Socialförvaltningen när EU-migranter informeras


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Feministiskt initiativ kommenterar Martin Valfridssons slutredovisning om utsatta EU-medborgare

Idag överlämnade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, sin slutredovisning till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Uppdraget handlade om hur det svenska samhället ska hantera EU-medborgare, ofta romer, som kommer till Sverige på flykt undan fattigdom, diskriminering och antiziganism i sina hemländer.

Red’s kom:
Som alltid kan Fi inte skriva en text utan att få in ord som ”diskriminering” och ”antiziganism” samtidigt som de exkluderar alla relevanta fakta.

I rapporten framkommer att Martin Valfridsson rekommenderar Sveriges kommuner att inte erbjuda barn till utsatta EU-medborgare skolgång. Kommunerna ska inte heller erbjuda legala boendealternativ och dessutom uppmanar Valfridsson allmänheten att inte skänka pengar för att på så sätt stävja tiggeri.

– Martin Valfridsson och Åsa Regnér säger att lagen ska gälla lika för alla. Men faktum kvarstår, vi har människor som riskerar att svälta och frysa ihjäl i Sverige för att de förvägras hjälp. Med Valfridssons slutsatser kan vi räkna med att kommer fortsätta vara så, säger Anna Rantala Bonnier (Fi), gruppledare socialnämnden.

Red’s kom:
Det är ett faktum som endast existerar i vänsterextremisters fantasi.
Ingen EU-migrant har frusit eller svultit ihjäl, med eller utan stöd av Sverige.

Ingen EU-migrant har förvägrats hjälp om sådan behövts.

Om någon tvingar EU-migranter att åka till Sverige så kommer detta att upphöra när det inte längre lönar sig.

Fi Stockholm lämnar förhandlingar om EU-migranter pga att EU-migranters barn inte erbjuds gratis skola i Sverige

Feministiskt initiativ meddelade förra veckan att partiet lämnar förhandlingarna om Stockholms stads långsiktiga program för utsatta EU-medborgare. Majoriteten kunde inte enas kring Feministiskt initiativs mest centrala krav på skolgång och alternativa boendeplatser. När det stod klart att majoriteten också skulle invänta nationella samordnaren och bjuda in oppositionen valde partiet därför att lämna förhandlingarna.

Red’s kom:
Ingen förlust för någon att Fi kastar in handduken.

Feministiskt initiativ saknar förtroende för Martin Valfridsson

– Feministiskt initiativ har inget förtroende för Valfridsson, fortsätter Anna Rantala Bonnier (Fi).

Red’s kom:
Jag tror inte Martin Valfridsson gråter sig till sömns pga detta.
Om Fi saknar förtroende för Valfridsson så måste han i alla fall ha gjort något rätt.

– Han har tidigare valt att kritisera kommuner som tagit ansvar för att förbättra levnadsvillkoren för utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Tvärtom så har Martin Valfridsson kritiserat kommuner som brutit mot lagen och lagt skattemedel på boende och annat som inte tillfört något för någon.

Till dags dato finns det inte en enda kommun i Sverige som förbättrat levnadsvillkoren för EU-migranter. Det finns bara 33 av 290 kommuner som slängt skattemedel i sjön genom att försörja EU-migranter.
Se: Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

Fi förstår inte ens vad Martin Valfridsson sagt

– Nu framgår det med all önskvärd tydlighet varför vi inte delar Valfridssons lagtolkningar, när han bland annat hävdar att barn till utsatta EU-medborgare inte skulle ha några rättigheter i Sverige.

Red’s kom:
Det har han aldrig hävdat. Däremot är det ett faktum att EU-migranter och deras barn inte har fler rättigheter än andra utländska medborgare. Okunnigheten inom Feministiskt initiativ är skrämmande.


Anna Rantala Bonnier, gruppledare (Fi) socialnämnden i Stockholm, utvecklar i Dagens samhälle:

Alla förslag sänder en tydlig signal om att romer inte är välkomna i Sverige.

Red’s kom:
Förslagen sänder en signal – om än alltför svag – om att oavsett vem du är så är du inte välkommen till Sverige för att bryta mot lagar.

Barns rätt till utbildning slås fast i barnkonventionen.

Red’s kom:
Det står inte i barnkonventionen att Sverige ansvarar för skolgång för all världens barn. Inte ens för EU-migranters barn.

Om EU-migranters barn undanhålls skola i hemlandet ökar deras chanser till skola i hemlandet?

Flera kommuner har vittnat om att de romska barn som går i skola ökar sina chanser till utbildning i hemlandet.

Red’s kom:
Det finns inget som tyder på detta. Däremot finns det konkreta bevis för motsatsen.

Trots bättre vetande väljer Valfridsson att rekommendera kommunala skolor att inte ta emot romska barn och påstår att skolgång i Sverige skulle vara skadligt för dessa barn.

Red’s kom:
Nej, för den läskunnige framgår det med all önskvärd tydlighet att Martin Valfridsson rekommenderat skolor att inte ta emot andra länders barn som saknar rätt till skolgång i Sverige. Vare sig de är romer eller kineser eller något annat.

Sedan är det ett faktum att det skulle ha en negativ effekt för dessa barn, förutom det faktum att det skulle ha en klar negativ effekt för Sverige och de barn som har rätt till skolgång, vilket man inte bara kan bortse från.

Men barn till föräldrar som är här för att arbeta tillfälligt, så som forskare och ingenjörer, har rätt att gå i skolan här. Ingen ifrågasätter om det skulle vara skadligt för dessa barn. Menar Valfridsson att gå i skolan i Sverige är extra skadligt för just fattiga romska barn?

Red’s kom:
Omständigheterna skiljer sig åt markant (förutom att de barn som erbjuds skola uppfyller rätten för skolgång). Bl a så har har dessa forskares och ingenjörer förutsättningar att kunna försörja och ta hand om sina barn. De bor inte i tält/kåkstäder. De skaffar inte barn på löpande band som de inte kan försörja. De är starkt begränsade i antal och är därför hanterbara för samhället. De har i regel ett gemensamt språk (engelska). De har en kultur som gör att de fungerar i det svenska samhället. Etc, etc.

Kommunalt finansierat boende konkurrerar med privata näringsidkare

Valfridsson avråder kommuner att erbjuda alternativa boendelösningar till utsatta EU-medborgare. Valfridsson har tydliggjort att kommunala boendelösningar konkurrerar med privata näringsidkare. Det är därmed näringslivets intresse som ska skyddas – inte samhällets mest sårbara.

Red’s kom:
Det är svensk lag som ska skyddas och tillika svenska medborgare. Hemlandet har ansvaret för andra länders medborgare.

EU-migranter vill ha boende till självkostnadspris

Feministiskt initiativ har besökt lägren och talat med dem som berörs. Lösningen de själva förordar för att slippa mordbränder, upprepade avhysningar och känslan av att ständigt vara jagade, är legala boendeplatser till självkostnadspris.

Red’s kom:
Det finns inte en enda EU-migrant i Sverige som är beredd att betala självkostnadspris för boende i Sverige.

Det är många svenskar som inte har råd med detta, vad är det som gör att Fi tror att romer är rikare än många svenskar?

Boende till självkostnadspris inte omöjligt?

Detta hade inte varit omöjligt för svenska kommuner.

Red’s kom:
Det som gör det omöjligt är att EU-migranterna inte är beredda att betala för boende till självkostnadspris (inte ens i de fall de har de ekonomiska förutsättningarna för detta).

Tvärtom skulle långsiktiga boendealternativ kosta mindre än alla dyra vräkningar med polis och kronofogde.

Red’s kom:
Ett ständigt återkommande vänsterextremist-argument: Att det kostar samhället stora pengar att upprätthålla lagen avseende EU-migranter skulle motivera att EU-migranter försörjs av skattebetalarna. Det är den allvarligt felande logik som kännetecknar vänsterextremister.

För att inte tala om hur mycket mindre psykisk och ekonomisk påfrestning det skulle innebära för de som får sina boendeplatser och tillhörigheter förstörda.

Red’s kom:
I det fall detta händer (vilket är alltför sällan) så är det är ett val de gjort och det finns inget fungerande alternativ.

Fi tror att om EU-migranter måste följa svensk lag leder det till fler hatbrott

Feministiskt initiativ är djupt oroade över slutsatserna i rapporten. Vi befarar att vi i framtiden kommer att behöva bevittna allt fler hatbrott och angrepp mot romer.

Var finns antiziganism i Sverige idag?

Sverige har en lång tradition av antiziganism.

Red’s kom:
Nämn ett exempel på antiziganism i Sverige idag!

Syftar samordnarens rapport till att avskräcka EU-migranter att komma till Sverige?

Det Valfridsson överlämnade i dag är inte ett juridiskt dokument, utan ett politiskt. En ideologiskt driven slutrapport där det framgår med all önskvärd tydlighet att Valfridsson vill avskräcka romer från att söka sig till Sverige.

Har romer inga rättigheter i Sverige?

När rapporten presenterades avslutade Åsa Regnér pressträffen med att säga vi alla är ”lika” inför lagen. Samtidigt har hon fått en rapport som fastslår att utsatta EU-medborgare inte har några rättigheter.

Red’s kom:
Rapporten fastslår att EU-migranter inte står över lagen… om nu någon inte visste det innan.

Varför fryser EU-migranter på Stockholms gator

Och i vilken verklighet lever vår barn-, äldre- och jämställdhetsminister, då? Om vi är lika inför lagen, varför är det då så många romer som fryser på Stockholms gator?

Red’s kom:
För att det valt att dra nytta av EU:s fria rörlighet och tillåts göra egna val, hur dumma de än må vara.

Not.
Om inte linjen är att Sverige ska ta över ansvaret för alla människor från andra länder så vet vi att kritik alltid kommer som ett brev på posten från bl a Thomas Hammarberg, Hans Caldaras, Mats Åberg, Aaron Israelson, Robert Hårdh/Civil Rights Defenders, Eliot Wieslander/Läkare i världen, Anders Lindberg/Aftonbladet, Feministiskt initiativ/Soraya Post, Vänsterpartiet/Annamaria Bauer, Sofia Mirjamsdotter, Micael Grenholm/Johannes Widlund/Stefanushjälpen, Lars Ströman och Fred Taikon. Alltid utan några relevanta åsikter. Det är bara samma oväsentligheter, floskler, plattityder och osanningar som upprepas hela tiden och de tillför aldrig något sakligt och meningsfullt till debatten.Klicka här för att gå till Fi:s pressmeddelande, 2016-02-01

Folkbladet 2016-02-08:
Lykke Brodin och Jonas Halléhn (Feministiskt initiativ, Umeå) kritiserar S+MP-regeringens åsikter om EU-migranter genom att i princip rakt av kopiera vad som står i Fi:s pressrelease och sätta sina namn under. Där det skiljer sig åt med något ord återges det nedan:

Uppdraget handlade om hur det svenska samhället ska hantera EU-medborgare, ofta romer, som kommer till Sverige på flykt undan fattigdom, diskriminering och antiziganism i sina hemländer.

Se även:
Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…;
Uppdraget handlade om hur det svenska samhället ska bemöta de utsatta EU-medborgare, ofta romer, som kommer till Sverige på flykt från den djupa fattigdom, diskriminering och antiziganism som de är utsatta för i sina hemländer.

Valfridsson rekommenderar Sveriges kommuner att inte erbjuda barn till utsatta EU-medborgare skolgång, att kommunerna inte ska erbjuda legala boendelösningar och slutligen uppmanar Valfridsson allmänheten att inte skänka pengar till människor som tigger då de saknar alternativ till försörjning.
Pressrelease:
I rapporten framkommer att Martin Valfridsson rekommenderar Sveriges kommuner att inte erbjuda barn till utsatta EU-medborgare skolgång. Kommunerna ska inte heller erbjuda legala boendealternativ och dessutom uppmanar Valfridsson allmänheten att inte skänka pengar för att på så sätt stävja tiggeri.

Flera kommuner har vittnat om att de romska barn som går i skola i kommuner ökar sina chanser till utbildning i hemlandet.
Pressrelease:
Flera kommuner har vittnat om att de romska barn som går i skola ökar sina chanser till utbildning i hemlandet.

Valfridsson avråder också kommuner att erbjuda alternativa boendelösningar till utsatta EU-medborgare.
Som den moderat han är har Valfridsson tydliggjort att kommunala boendelösningar konkurrerar med privata näringsidkare.
Pressrelease:
Valfridsson avråder kommuner att erbjuda alternativa boendelösningar till utsatta EU-medborgare.
Valfridsson har tydliggjort att kommunala boendelösningar konkurrerar med privata näringsidkare.

Feministiskt initiativ har besökt lägren. Lösningen vi förordar för att utsatta EU-medborgare ska slippa upprepade avhysningar och känslan av att ständigt vara jagade, är legala boendeplatser till självkostnadspris.
Pressrelease:
Feministiskt initiativ har besökt lägren och talat med dem som berörs. Lösningen de själva förordar för att slippa mordbränder, upprepade avhysningar och känslan av att ständigt vara jagade, är legala boendeplatser till självkostnadspris.

Detta hade inte varit omöjligt för svenska kommuner att genomföra, tvärtom skulle långsiktiga boendealternativ kosta mindre än alla dyra vräkningar med polis och kronofogden.
Pressrelease:
Detta hade inte varit omöjligt för svenska kommuner. Tvärtom skulle långsiktiga boendealternativ kosta mindre än alla dyra vräkningar med polis och kronofogde.

Det Valfridsson överlämnade i dag är inte ett juridiskt dokument, utan ett politiskt. En högt ideologiskt driven slutrapport där det framgår med all önskvärd tydlighet att Valfridsson vill avskräcka romer från att söka sig till Sverige.
Pressrelease:
Det Valfridsson överlämnade i dag är inte ett juridiskt dokument, utan ett politiskt. En ideologiskt driven slutrapport där det framgår med all önskvärd tydlighet att Valfridsson vill avskräcka romer från att söka sig till Sverige.

När rapporten presenterades avslutade Åsa Regnér pressträffen med att säga vi alla är ”lika” inför lagen. Samtidigt håller hon en rapport som fastslår att utsatta EU-medborgare inte har några rättigheter.
I vilken verklighet lever våra barn då, Åsa Regner? Om vi är lika inför lagen, varför är det då så många romer som fryser på Umeås gator?
Pressrelease:
När rapporten presenterades avslutade Åsa Regnér pressträffen med att säga vi alla är ”lika” inför lagen. Samtidigt har hon fått en rapport som fastslår att utsatta EU-medborgare inte har några rättigheter.
Och i vilken verklighet lever vår barn-, äldre- och jämställdhetsminister, då? Om vi är lika inför lagen, varför är det då så många romer som fryser på Stockholms gator?


Se även bl a;
Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Flummiga Fi uppmanar alla att värna om EU-migranter och ge dem boende i Sverige

EU-migranter gör inget fel. Allt är antiziganismens fel, enligt Fi

Fi vill inte ha ord som tiggare eller EU-migrant för tiggare


I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

Fi Uppsala kräver att kommunen ska särbehandla EU-migranter & finansiera tiggeriet


Fascism att städa bort fattigdom, hävdar Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Fi kritiserar M för brott mot mänskliga/EU-migranters rättigheter på Gotland

Gotland solidaritet får integrationspris för EU-migranter som inte integrerats

Elin Bååth (Fi) hävdar att EU-migranter fryser och svälter ihjäl om de inte får bo gratis


Fi’s motion om att Malmö ska försörja alla EU-migranter debatteras i fullmäktige


Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

SVT Agenda om EU-migranter – Oseriöst med Soraya Post, Ulrika Falk m fl!

Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter

SVT tigger om stryk pga Soraya Post & Thomas Hammarberg, tycker SDS

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas – antiziganism

Soraya Post – som inte verkar i Sveriges intresse – hävdar att Sverige är sämst i EU

Soraya Post kritiserar polisens register över EU-migranter


Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Feministiskt initiativ, täckmantel för att driva en radikal vänsterpolitik

Manshatare i Fi kräver att män ska prata mindre


Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport (SOU 2016:6) om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Svenska kommuner feltolkar socialtjänstlagen när EU-migranter ”nekas rättigheter”, skriver tre företrädare för Feministiskt Initiativ, 2015-03-12.

Red’s kom:
Fi kan emellertid inte peka på vad som feltolkas på vilket sätt. Ingen annan kan heller visa på någon feltolkning. Socialtjänstlagen är istället väldigt tydlig i denna fråga där det klart framgår att EU-migranter inte har rätt att leva på svenska skattebetalare under obegränsad tid, genom att samhället står för bostad och uppehälle.

Vi i FI Uppsala anser att vi inte längre har råd att ignorera dessa människors situation. Vi håller på att bli moraliskt bankrutt. Det är dags att ändra på det.

Red’s kom:
Det blir lite lustigt när Fi svänger sig med ord uttyck som ”inte råd med”, med tanke på att detta är ett parti som aldrig väger in ekonomiska aspekter i sina politiskt korrekta förslag.

Fi fortsätter;
Som nytt parti i kommunfullmäktige har vi välkomnat dagcentret för EU-migranter som man beslutat att upprätta.

Vi anser att grundläggande mänskliga rättigheter ska tillgodoses av det offentliga, inte av privat välgörenhet. Och det är också just det som är syftet med den lag som i Sverige reglerar det offentliga stödet till utsatta människor – socialtjänstlagen.

Red’s kom:
Varför vill Fi helt och hållet bortse från svenska medborgares rättigheter samt de fastställda skyldigheter som politikerna har mot denna kategori?

Fi tillägger;
Anledningen till att de nödställda EU-medborgarna inte ges samma rättigheter som övriga individer som vistas i Uppsala, utan i stället blir beroende av ideell välvilja, är att Sveriges kommuner i allmänhet feltolkar socialtjänstlagen.

Låt oss tillsammans bryta den antiziganistiska linjen… visa vägen mot ett jämlikt samhälle för alla

Red’s kom:
Fi går till angrepp mot kommuner som inte betalar för alla fattiga EU-medlemmar och anklagar dem ogenerat för att gå på den ”antiziganistiska linjen” och kräver ett ”jämlikt samhälle för alla”, oavsett vilka kostnader och negativa konskvenser det medför för Sverige och dess medborgare.

Så fort någon väger in ekonomi eller välfärd för det egna folket i sina åsikter är Fi inte sena att anklaga dessa för antiziganism, rasism, fascism, etc.

Fi kräver (utan att veta vad det skulle kosta och utan förslag på finansiering) bl a att kommunen;
– ska erbjuda skälig levnadsnivå med tak över huvudet, mat för dagen, skolgång och barnomsorg, grundläggande hälso- och sjukvård samt tandvård för dem som uppehåller sig i kommunen och inte kan tillgodose dessa behov på egen hand,

– inte ska avhysa någon så länge kommunen inte kan erbjuda annat boende där familjer inte splittras,

– ska ta fram insatser för EU-medborgarna i samverkan med de berörda,

– ska kommunicera alla insatser till de berörda på respektive modersmål och med utgångspunkten att det handlar om rättigheter som tillgodoses, inte bistånd,

– ska etablera mötesplatser i form av medborgarkontor eller öppna center i samarbete med olika aktörer såsom kyrkor/trossamfund, ideella organisationer och inte minst romska organisationer.

Här ska de berörda få information och stöd för att få tillgång till sociala skyddsnät, vård, skola och arbetsmarknad. Inom ramen för detta ska särskilda satsningar göras på vuxenutbildning och kvinnors läs- och skrivkunnighet på modersmålet,

– ska tillgodose utsatta EU-medborgares behov av vård på samma sätt som övriga EU-medborgare med uppehållsrätt eller med ett Europeiskt sjukförsäkringskort.

Mona Camara Sylvan, kommunfullmäktigeledamot och gruppledare (F!)
Sadaf Nasiripour, kommunfullmäktigeledamot (ersättare) (F!)
Tomas Karlsson, kommunfullmäktigeledamot (F!)

Det är lätt att hålla med Feministiskt Intiativ, men då måste man bortse från inte helt obetydliga parametrar, t ex; Ekonomi och välfärd för svenskar.Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-03-15

Sammanfattning:
Fi kräver att alla fattiga EU-migranter ska ges samma eller mer rättigheter som svenskar har.


Under rubriken ”EU-migranterna: Kommunerna måste följa lagstiftningen” i en artikel i VK uppger Feministiskt Intitativ att många kommuners tolkning av Socialtjänstlagen leder till att utsatta EU-medborgare diskrimineras.

Red’s kom:
På vilket sätt kommunernas ”tolkning” av socialtjänstlagen leder till ”diskriminering” av utsatta EU-medorgare framgår inte av skrivelsen från Fi.

Kommunerna följer lagstiftningen fullt ut i sina skyldigheter till de fattiga EU-medborgarna från andra länder, dock inte till svenska medborgare.

Utsatta EU-medborgare i Sverige befinner sig i ett rättsligt, socialt och ekonomiskt limbo. De har rätt att vara i Sverige i tre månader men förvägras i de flesta kommuner en skälig levnadsnivå med boende, skolgång och vård. Efter tre månader lämnar många landet men kan återvända kort därefter för att vistas i Sverige under ytterligare tre månader.

Red’s kom:
De utsatta EU-medborgarna ges de rättigheter kommunerna är skyldiga att ge, och i vissa kommuner t o m mer, även om det kanske oftast är via bulvaner (dvs kommunen ger pengar till välgörenhetsorganisationer som sedan använder dessa pengar för att hjälpa de utsatta EU-medborgarna… men som inte är långsiktigt utan bara skapar mer problem).

Det är riktigt att de utsatta EU-medborgarna från andra länder i många kommuner ”förvägras” en skälig levnadsstandard i Sverige. Det är upp till varje land att ansvara för sina medborgare.

Sverige betalar redan dubbelt för andra länders medborgare, dels i form av EU-bidrag (där inga andra EU-medborgare betalar så mycket som svenska medborgare), dels i form av ekonomiskt stöd i åtskilliga olika former för dem som kommer till Sverige och utnyttjar landets resurser.

I praktiken kan människor därmed uppehålla sig i Sverige under ett helt liv med färre rättigheter än papperslösa. Detta är en rättsvidrig situation som inte minst står i konflikt till socialtjänstlagens demokratiska och solidariska mål.

Red’s kom:
Det är riktigt att medborgare från andra EU-länder skulle kunna uppehålla sig ett helt liv i Sverige genom att missbruka rätten till rörlighet inom EU.
Denna rättsvidriga situation måste Sverige komma tillrätta med, och politikerna har ett stort ansvar för detta.
Det finns emellertid ingen konflikt i detta med socialtjänstlagen.

Vistelseprincipen i lagen innebär att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde vistas, ansvarar för stödet och hjälpen. Lagen medger inga undantag och tillåter inte att vistelsen eller rätten till bistånd tolkas olika beroende på den sökandes härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande.

Red’s kom:
Fi kan inte peka på något juridiskt stöd för att kommunerna är ansvariga för romerna, deras uppehälle och att ge dem arbete och bostäder (som inte ens svenska medborgare har).

Feministiskt Intiativ har inga synpunkter på den negativa särbehandling som fattiga svenska medborgare redan idag utsätts för i relation till fattiga EU-medborgare från andra länder. Istället vill Fi att skillnaderna ska öka ännu mer, dvs att fattiga svenskar ska utsättas för mer omfattande diskriminering.

Den rasism och diskriminering som särskilt drabbar romska EU-medborgare i dag har pågått under en lång tid i Sverige.

Red’s kom:
Feministiskt Initiativ hävdar gärna fakta som de inte kan motivera.
Historien kan vi lämna bakom oss, där den hör hemma. På vilket sätt, och av vem, utsätts romska EU-medborgare för rasism och diskriminering idag?
Det finns rasistiska element i Sverige precis som i alla andra länder, och dessa kriminella personer göds tyvärr i sin oförsvarbara rasism genom hur politiker och myndigheter står handfallna inför problemen med strömmen av fattiga EU-medborgare till Sverige.

Det förekommer rasism och diskriminering i romernas hemländer. Men bortsett från detta så får romerna privilegier i Sverige som inte ens svenska medborgare har. Främst med sina illegala bosättningar samt bistånd som svenska hemlösa inte får.

Det går inte att isolera våra svenska kommuners insatser för utsatta EU-medborgare utan att ta med den historia av rasism riktad mot romer som vi har i Sverige.

Red’s kom:
Det går alldeles utmärkt att i detta sammanhang bortse från historien. Vi måste istället koncentrera oss på de problem som är aktuella idag om vi ska kunna åstadkomma något konstruktivt.

I de rosa kommunerna verkar Fi för att diskrimineringen mot utsatta EU-medborgare ska upphöra och för att deras mänskliga rättigheter ska börja verkställas.

Red’s kom:
Vilken diskriminering? Vilka mänskliga rättigheter?
På vilket sätt verkar Fi för detta? Och om så skett, med vilket konkret resultat?

Kommunerna ska följa socialtjänstlagen 2 kap 1 § och 4 kap 1 § så som de är avsedda, vilket ger utsatta EU-medborgare rätt till bistånd, upp till och med skälig levnadsnivå, på samma villkor som för andra.

Red’s kom:
Så som de är avsedda”, enligt Feministiskt Intiativs tolkning, där Fi bara ensidigt vill att bidrag i form av mer pengar ska gå till fattiga medborgare från andra länder som tar sig till Sverige för att tigga, utan att tänka på eller förstå de negativa konsekvenserna som följer av detta för alla parter.

2 kap. Kommunens ansvar
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område,
och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och
den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i
det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om
stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser om bistånd i
den lagen. Lag (2011:328).

4 kap. Rätten till bistånd
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för
sin livsföring i övrigt.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i
övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska
förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet
regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).

Lagen är skriven för svenska medborgare. Vad i socialtjänstlagen menar Fi ger andra EU-medborgare fler rättigheter än vad de redan får?

Felen i Feministiskt Initiativs resonemang utvecklas mer här;
Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc.

Politik som främst fokuserar på att ”hjälpa på plats i hemländerna” blundar för hur samma problem och brister förekommer i Sverige.

Red’s kom:
Nej, det är en ansvarsfråga, och Sverige har inte ansvar för alla fattiga i världen, utöver det bistånd som redan ges (40 miljarder kr per år).

Naturligtvis måste EU pressa hemländerna att sluta diskriminera, men under tiden måste regeringen och Sveriges kommuner och landsting ta sitt ansvar för att tillgodose rättigheter och behov för alla människor som uppehåller sig i Sverige.

Red’s kom:
Problemet är bara att Sveriges kommuner inte har något ansvar att ”tillgodose rättigheter och behov för alla människor som uppehåller sig i Sverige” utöver de rättigheter och behov som redan tillgodoses.

Fi blandar ihop skyldigheter med välgörenhet.

Att våra kommuner tar detta ansvar möjliggör en väg ut ur fattigdom och är ett sätt att ta ansvar för att motverka rasismen mot romer och andra utsatta grupper i Europa.

Red’s kom:
Nej, det möjliggör inte en väg ur fattigdom, utan leder till följande konsekvenser;
1. Cementering av romerna i deras bidragsberoende.
2. Ett livslångt ansvar för inte bara de romer som finns här idag, utan även
– alla övriga romer i Europa som kommer att strömma till Sverige
– alla romska barn som då snabbt kommer till Sverige för bidrag och stöd som landet omöjligen kan samla ihop resurser till.

På vilket sätt skulle vad det nu är Fi vill motverka rasism ”mot romer och andra utsatta grupper i Europa”?

Skrivelsen är undertecknad av – förutom Sissela Nordling Blanco, Fi Stockholm – Fi-politiker i Stockholm (2 st), Göteborg (2 st), Malmö (2 st), Lund (2 st) Skåne (1 st), Gotland (1 st), Täby (1 st), Norrköping (1 st), Uppsala (1 st), Sala (3 st), Umeå (2 st) och Kiruna (3 st). Totalt 22 Fi-anhängare (dock ej Sadaf Nasiripour och Tomas Karlsson, som bägge stod bakom skrivelsen ovan);
Katerin Mendez Fi Malmö,
Linda Hiltmann Fi Malmö,
Angelica Kauntz Fi Lund,
Pernilla West Fi Lund,
Margerethe Kuhn-Müntzing Fi Skåne,
Elin Bååth Fi Gotland,
Julia Bahner Fi Göteborg,
Sanna Ghotbi Fi Göteborg,
Mona Camara Sylvan Fi Uppsala,
Sissela Nordling Blanco Fi Stockholm,
Anna Rantala Bonnier Fi Stockholm,
Jenny Sandsten Fi Stockholm,
Ann-Sofie Ericson Fi Täby,
Tora Lindén Fi Norrköping,
Sarah Svensson Fi Sala,
Beatrice Björkskog Fi Sala,
Sandra Boström Fi Sala,
Frida Kullebjörk Fi Kiruna,
Christine Brännvall Fi Kiruna,
Malin Järvinen Fi Kiruna,
Jonas Halléhn Fi Umeå,
Filip Hallbäck Fi Umeå

Sammanfattning:
Feministiskt Intiativ politikerna är väldigt vaga i vad de vill. Det framgår faktiskt inte alls vad de önskar för förändringar rent konkret, hur det ska gå till eller vilka resurser som behövs, eller något överhuvudtaget. Dessutom kan man notera att de saknar den förmåga som är så viktig för en politiker, dvs att kunna tänka längre än i ett steg. De förstår inte konsekvenserna av det de vill och gör

Naturligtvis tog Aftonbladet också in ovanstående Fi-skrivelse.

Kommentarer från Fi efterlyses

Ni Fi:are är väldigt tysta av er när det gäller att bemöta sakliga argument. Ni får gärna visa lite kurage och ge era synpunkter på vad jag tar upp här!

Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.