Total vänsterdominans i traditionell media med åsikter om ensamkommande

Om man går genom nyhetsflödet för de senaste två dagarna om de s k ”ensamkommande” – dvs efter att den värsta proteststormen lagt sig från vänstern med anledning av regeringens förslag om amnesti för ”ensamkommande” – kan man konstatera att i princip varje text som publiceras i de de traditionella medierna handlar om känslofrågor utan någon som helst hänsyn till varken ekonomi eller fakta.

PROPAGANDA
Medias kraftiga slagsida åt vänster kan inte definieras på annat sätt som ren propaganda. Eller som någon form av hjärntvätt där fokus hela tiden ska flyttas från hur verkligheten ser ut och vilka konsekvenser det skulle få om extremvänstern skulle styra landet.

NYANLÄNDA MINSKAR UNGDOMSARBETSLÖSHETEN
Pengarna haglar över de till synes oändligt många organisationerna – samt gode män och andra med sin inkomst från de nyanlända – som i egenintresse verkar för att de ”ensamkommande” vuxna männen från Afghanistan kravlöst ska försörjas av Sverige utan att de har asylskäl.

Att ungdomsarbetslösheten är lägre idag än tidigare har sin förklaring i de många vänsterextremister som fått en sysselsättning för att hantera och hålla koll på nyanlända. Dock kanske inte särskilt produktiv, varken för vänsterextremisterna eller för de nyanlända. Eller ens för samhället i stort. Problemen bara staplas på hög.

Kostnaden för denna manipulerade sänkning av arbetslöshetssiffrorna finns det ingen som ens vill utreda.

Här följer några exempel på dessa faktabefriade texter om de ensamkommande/nyanlända som skrivits bara under de senaste två dagarna;

Manifestation mot utvisningar av ensamkommande

I helgen hålls manifestationer på flera håll i landet i protest mot utvisningar till Afghanistan, bland annat i Visby på Gotland.
Bakom manifestationen på ön står flera församlingar, bland annat Visby domkyrkoförsamling, och olika föreningar och nätverk.

SVT 2017-12-07


Demonstration för ensamkommande barn i Bollstabruk

När statsminister Stefan Löfven besökte Bollstabruk på tisdagskvällen möttes han av en demonstration för ensamkommande barn. Flera olika organisationer deltog tillsammans med många afghanska ungdomar från Bollstabruk.

– Jag känner många av de här ungdomarna och jag är god man för flera och tycker att det här är förfärligt som sker i vårt land, säger Sonja Gustafsson som gick med i demonstrationståget.

SR 2017-12-06Det objektiva och konsekvensneutrala public service


”Regeringen riskerar göra tusentals unga papperslösa”

Amnesti för ensamkommande är det bästa och mest heltäckande sättet att ta ansvar för deras situation. Med den föreslagna uppgörelsen väljer regeringen att inte göra något åt rättsosäkerheten, skriver Christina Höj Larsen (V).

SvD 2017-12-06


Saknat kvitto fick Ali utvisad: ”Det här är inget liv”

Ålderstestet bekräftade det de redan visste – Ali var är [?] minderårig. Trots detta utvisas han nu. Skälet? Ett saknat kvitto från röntgen. Nu har överklagan avslagits och Ali tvingats gå under jorden.
– Det är jättejobbigt. Jag har ingenstans att ta vägen, säger han.

Ali Afzali kom till Sverige som 16-årig ensamkommande hösten 2015. Efter lite mer än ett år blev han nekad uppehållstillstånd – ett beslut som överklagades till Migrationsdomstolen.

Ali Afzali har gått under jorden men har lämnat in en ansökan om verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att genomföra beslutet om utvisning.

SvD 2017-12-07


Nu fullföljer vi stödet till de ensamkommande

Sammanlagt tre miljoner kronor kommer att gå till boende och stöd för gruppen genom nätverket Agape. Stödet möjliggörs av det extra tillfälliga statsbidrag som regeringen har utlyst, skriver Marina Johansson (S).

Socialdemokraterna i Göteborg har under lång tid arbetat intensivt och målmedvetet för att förbättra situationen för ensamkommande som blir vuxna. Ett hundratal unga vuxna har bedömts ha så omfattande behov att de fått bo kvar i kommunalt finansierade boenden även efter 18-års dagen. Genom direkta kontakter med Migrationsverket har vi kunnat se till att ensamkommande som flyttas till anläggningsboenden som regel får pendlingsavstånd till skola och sociala kontaktnät i Göteborg.

En satsning i fyra steg
I ett första steg så beslutade vi i Social resursnämnd att satsa två miljoner kronor i ett idéburet partnerskap som erbjuder stöd till målgruppen. I partnerskapet ingår Räddningsmissionen, Bräcke Diakoni, Reningsborg, Stadsmissionen, Skyddsvärnet, Röda Korset, Rädda Barnen, Individuell Människohjälp, Karriärkraft och Fairways.

I ett andra steg förstärkte vi det idéburna partnerskapet med en miljon kronor och satsade ytterligare drygt 3,8 miljoner kronor på insatser i samverkan med KFUM, Skyddsvärnet, SOS Barnbyar och nätverket Agape, som är en del av den ideella organisationen Reningsborg.

Som tredje steg har vi tagit beslut om att satsa totalt 21,6 miljoner kronor på gruppen under 2017 och 2018, genom insatser i våra tio olika stadsdelar. Socialdemokraterna ute i stadsdelarna har valt att göra detta genom att finansiera egna boenden och teckna avtal med ideella aktörer om boendelösningar, boendeförmedling, rådgivning och stöd.

Nu tar vi nästa steg. Social resursnämnd kommer att satsa ytterligare tre miljoner kronor, utöver tidigare satsningar, i stöd till Agape/Reningsborg. På det viset får Agape möjlighet att utöka sitt stöd till gruppen ensamkommande som blir vuxna.

GP 2017-12-07


Slitsam väntan för ensamkommande

– Frys omgående alla deportationer, som de gjort i Tyskland – och lämna klara besked före sommaren! Det är inte humant, inte värdigt Sverige, att behandla utsatta ungdomar så här.

Ida Almqvist och Lina Milesson, lärare på Fischerströmska, berättar om ensamkommande elevers förtvivlan. ”Varför tar ni emot oss, och sätter oss i skolan – när ni ändå tänker kasta ut oss?”

Björn Mogren

Sydöstran 2017-12-07


”Att åka tillbaka är självmord”

”Det känns inte värdigt Sverige att behandla unga så här”

Kort efter att Zaman Mohammadi från Afghanistan fyllde 18 år kom beskedet från Migrationsverket att han inte får uppehållstillstånd i Sverige. För Zaman som bott två år i Säffle och går på gymnasiet är beslutet en katastrof.
– Om jag åker tillbaka kommer jag att blir dödad.

Under sina två år i Sverige har Zaman bott hos Magnus, Karna och deras barn. Bredvid Zaman sitter Joar, som säger att det känns som att han fått en till bror i familjen.

NWT 2017-12-07


Familjer öppnar sina hem för ensamkommande unga

Bilda fadderfamiljer blev lyckat val.

Lena Almbladh, Yvonne Jonsson, Mostafa Nazari, Håkan Jönsson, Lena Roslund, Ali Azizi, Elisabet Jönsson och Feda Amini uppmanar Älmhultsborna att hjälpa till.

SMP 2017-12-07


Unga flyktingar kan få stanna längre

VADSTENA Fortsatt upprörda känslor över det som varit. Men också hopp om en tryggare tillvaro för Vadstenas unga flyktingar.

Under onsdagseftermiddagen beslöt socialnämnden att se över regelverket för Vadstena kommuns mottagning av ensamkommande flyktingungdomar.

Bakgrunden var en upprörd debatt, initierad av Dag Källman (V), under förra veckans allmänpolitiska debatt i kommunfullmäktige.

Personal på Hagabo, flyktingungdomar och deras gode män var på plats för att följa nämndens diskussion. De fick till slut höra politikerna beslutat att utreda konsekvenserna av att låta alla ungdomar stanna på Hagabo tills de fyllt 20, så att de också kan slutföra sina gymnasiestudier på orten.

Henrik Gedda

Corren 2017-12-06


Vill starta nytt boende

FÖRENINGAR: Hoppas förhindra ensamkommandes tvångsflytt

Godmanföreningen och Ex Corde vill skapa ett ”eget boende” för de ensamkommande ungdomar i kommunen som tvingas flytta härifrån när de fyller 18 år.
Tanken är att kommunen ska stå för hyran och Migrationsverket för uppehället. De unga ska själva sköta allt praktiskt arbete.

SLA 2017-12-07


Tack för att ni talar klarspråk om flyktingbarn

Vi (de flesta av oss) står för en human människosyn och kan inte acceptera att man skickar tillbaka barn som har kommit hit för att få skydd och har skapat sig en trygghet här. Det är ovärdigt vårt land, att bete sig såhär.

”Yvonne”

VN 2017-12-06


Upprop för ensamkommande – kräver kommunens beslut att slippa flytt efter 18-årsdagen

Ensamkommande i Sala borde få stanna i hemmet de först placerats i trots att de fyller 18. I ett öppet brev uppmanas kommunen att ta ett tydligt beslut.

I skrivelsen som undertecknas av Minna Blom, Helena Lindvall, Ingrid Faste, Louise Rickman, Chris Danielsson, Gunilla Blomqvist och SSU Sala skrivs:
”Vi som undertecknat detta brev vill att Sala kommun beslutar att ensamkommande ungdomar som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asyltiden och som anvisats till Sala kommun får bo kvar i kommunen till dess att asylärendet har vunnit laga kraft. Ungdomarna har bott i kommunen under lång tid men nu tycks det ha kommit nya direktiv…”

Sala Allehanda 2017-12-06


Flyktingbarn får stanna

Nu är det klart att ensamkommande flyktingungdomar får stanna i Älmhult längre än beräknat.

Kommunstyrelsen har beslutat att det ska tas fram förslag angående ensamkommande flyktingungdomar.

Tanken är att civilsamhället ska ställa upp.

Smålänningen 2017-12-06


Öppna era hem för de ensamkommande i vinter!

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år eller blir åldersuppskriven av Migrationsverket så förlorar de i ett slag god man och socialsekreterare. Ungdomen blir hänvisad till ett av Migrationsverkets boenden för vuxna. Dessa boenden ligger i kommuner långt ifrån vårt område. Det innebär att de i praktiken också förlorar sitt nätverk och sin skola.

Vi behöver hjälpas åt. Vi behöver samtala om hur vi kan hjälpa de ensamkommande unga. Vi behöver hitta bostadslösningar för alla ensamkommande unga som finns i vårt närområde och är i asylprocess

Cecilia Dufva, Frivilliga Familjehem på Värmdö
Masoma Jafari, IFEN (Intresseföreningen för ensamkommande i Värmdö Kommun)
Camilla Ulén, Värmdö Församling
Anethe Carlsson, Skärgårdskyrkan, Värmdö
Ebba Hagander Mir, Välkommen till Värmdö
Emma Norling, Gustavsberg, Ingarö församling
Karin Aaseby, Demokratibygget
Stina Balkfors, Tillitsverket

NVP 2017-12-07


MP: Stoppa avvisningarna av ensamkommande från Lidingö

I fredags beslutade omsorgs- och socialnämnden att avslå en 18-årig ensamkommandes ansökan om att få bo kvar på Lidingö. Miljöpartiet röstade emot beslutet och förslår istället att unga får möjlighet att bo kvar, få utbildning för jobb och en bättre integration. Nu skickas de iväg från sin trygga vardag för att bo bland äldre främlingar på ett anläggningsboende, i väntan på asylbesked från Migrationsverket. Varför agerar Lidingös majoritet så här? Svaret är principer. Det skriver de tre miljöpartisterna Arvid Molin, Patrik Sandström och Sofia Hallström.

Arvid Molin MP, ledamot i omsorgs- och socialnämnden
Patrik Sandström MP, gruppledare
Sofia Hallström MP, gruppledare

Lidingösidan 2017-12-06


Hemlös i Täby

När vi träffar Wasiullah Shinware i Täby centrum kommer han direkt från Åva gymnasium där han studerar. Med jackan knäppt och ett leende på läpparna ser han ut som vilken annan ungdom som helst. Men så är inte fallet. Wasiullah är hemlös och riskerar att utvisas från Sverige.

Kort innan Wasiullah skulle flytta ut gjorde han en avancerad öronoperation på grund av en åkomma. För att i framtiden kunna höra bättre var operationen nödvändig. De försökte få kommunen att låta honom bo kvar på boendet en tid för att låta örat stabilisera sig, men fick svaret ”det får myndigheterna lösa”. Han hade inget annat val än att flytta.

Att återvända hem till Afghanistan är inte ett alternativ för Wasiullah Shinware.
– Nej, det går inte! Det är farligt där, säger han när frågan kommer upp.

Hans familj bor inte längre kvar i sitt gamla hus, det är bombat, berättar han. Den ena av hans två bröder, som båda jobbade som tolkar åt amerikanska militären, är död och den andra bor i England. Föräldrarna bor kvar någonstans i Afghanistan.

Stockholmdirekt 2017-12-07


TTK satsar på integration

Nu vill tennisklubben ha stöd för att finansiera kostnader för prova på-verksamhet, sammankomster, extra ledare, materialkostnader samt elkostnader i samband med integrationsarbetet. Tanken är att ensamkommande och andra nyanlända ungdomar ska erbjudas att prova på racketsporten och kunna träna

Red’s kom: Integration???

Västgötabladet 2017-12-07


Deras verklighet är inte jämförbar med vår

Jag heter Emil Forslund och är med i nätverket Vi står inte ut – Skövde. Du frågar dig varför vi i nätverket inte tänker på pensionärerna som lever på mindre än 11 800 kr i månaden.

Jag själv har en bakgrund i en annan samhällsgrupp som också lever på mindre än 11800 kr i månaden; studenterna.

Anledningen är att vi inte kan låta utsatta minoriteters behov sättas mot varandra. Givetvis är pensionärerna viktiga. Men det är också de unga som lever under det ständiga hotet att med kort varsel behöva återvända till ett farligt land de kanske inte sett på många år.

SLA 2017-12-07


Skolchefsbeslut skapade stor oro

Åldersgränsen för när asylsökande ungdomar får söka till gymnasiet har sänkts.

Lärare på Presterudsgymnaiset i Kristinehamn är kritiska mot nya regler för asylsökande elever.

Elisabeth Niska, Oscar Nilsson, Marita Abrahamsson, Jan Pettersson, Cyrous Doroudian, Jasmine Herhold, Adam Myrén, Veronica Irons, Dina Devlie, Jaana Wilén.

NWT 2017-12-06


Grupp ungdomar lämnas utanför uppgörelse om asylsökande

SMP 2017-12-07


Besked: Röda korset tar huvudansvar för stöd till ensamkommande

SMP 2017-12-07


Hungerstrejk utanför Riksdagshuset

Nätverket #vistårinteut informerar om att en person engagerad i #vistårinteut genomför en 12 timmar lång hungerstrejk utanför Riksdagshuset i Stockholm torsdagen den 7 december.

Alla barn är lika mycket värda

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut 2017-12-07


Skolstrejk för asyl

Den 12/12 kl 12 planeras skolstrejker på flera håll i landet mot utvisningar. Från norr i Luleå, Boden, Sundsvall och Piteå, till syd i Lund och Ystad, från väst i Göteborg och Borås till öst i Stockholm och Uppsala kommer elever att gå ut i strejk i solidaritet med Ung i Sverige, för ett stopp på utvisningar till krig och förtryck och för ett återinförande av permanenta uppehållstillstånd. Regeringen är pressad, vilket syns i förslaget som presenterades om ensamkommande den 27 november.

Offensiv 2017-12-06

Elever i hela Sverige: Stoppa utvisningarna

Gymnasieskolor från hela Sverige [I realiteten sju platser; Stockholm, Göteborg och Borås samt fyra kommuner i norr] strejkar nästa vecka mot utvisningarna av ensamkommande. Målet är att de tillfälliga uppehållstillstånden ska bli permanenta.
– Det är inte bara de ensamkommande som tycker att dagens politik är fel, säger Ylva Keisu, elev på Globala gymnasiet i Stockholm och en av talespersonerna för gruppen Elever mot utvisningar, som arrangerar strejken.

Initiativet till skolstrejken började på gymnasieskolor i Stockholm men har spridit sig genom hela Sverige. Elever i Stockholm, Göteborg, Borås, Luleå, Umeå, Piteå och Boden väntas delta. I Stockholm hoppas man på över 1 000 personer i strejken.

På Globala gymnasiet lever flera elever med tillfälliga uppehållstillstånd, vilket enligt Ylva Keisu leder till en negativ spiral för personerna när de ska komma in i samhället.

Red’s kom:
Avskyvärt att vänsterextremisterna kan tillåtas att polarisera skolorna på detta sätt, där elever ska känna sig tvingade att stödja vänsterextremisternas vilja.

Expressen


Nu är hon diplomerad för svensk arbetsmarknad

Under hösten har en handfull afrikanska invandrare bland annat lärt sig fackspråk, betydelsen av tempo och fått en insikt om hur det fungerar på olika arbetsplatser.

En av de fem är 30-åriga Sainabou Njie från Gambia. Hon kom till Sverige i mars och har hunnit lära sig en del svenska, men föredrar än så länge engelska.

Utbildningen har bestått av fyra dagars praktik och en dags utbildning. Alla har fått prova på två olika praktikplatser. Sainabou var bland annat på Furugården.

Vaggerydsföretaget Städlaget startades av Adis Begovic och hans sambo för fyra år sedan. I dag har man tolv anställda som till 60 procent städar i offentlig miljö, resten är i privathem.

— Här finns en massa redskap att använda; dammsugare, moppar med metallskaft och en massa rengöringsmedel. Hemma var det i princip bara en kvast, berättar Sainabou.

Tre av de andra deltagarna kommer från Somalia, medan en är från Sudan.

VN 2017-12-07


”Ett steg på vägen, men vi är inte nöjda”

Utan det historiska motstånd som har bjudits av Ung i Sverige, med stöd av så många av dem som hunnit lära känna dem, skulle den socialdemokratiska betonghögern i regeringen aldrig ha backat en millimeter. Ändå saknades segerstämningen när aktiva i Ung i Sverige på måndag eftermiddag samlades till presskonferens i samband med en ny protest utanför S-högkvarteret i Gamla stan i Stockholm.

Kommunal kräver flyktingamnesti

”Amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.”
Det kräver Kommunal Stockholms län, som har 80 000 medlemmar, i ett uttalande från sitt representantskap den 30 november.

Offensiv 2017-12-06


Fortsätt kämpa för amnesti och asyl

Vi måste kämpa vidare för att det inte ska gå att utvisa NÅGON och för att ALLA som väntar eller har fått avslag ska få stanna, få stanna permanent för att kunna leva i säkerhet, inte bara för att vara duktiga i skolan eller jobba – för rätten till ASYL.

Efter utbildningen vill de ge dig sex månader att hitta arbete och ansöka om arbetstillstånd. När du har livet som insats i arbetssökandet innebär ett sådant förslag naturligtvis en stor fara för en skuggarbetsmarknad med extrem utsugning och maktmissbruk – det här skulle undergräva alla arbetares löner och ställning.

Misstänkliggörandet av utlandsfödda, som bekräftar och göder rasism och nazism, fortsätter alltså.

”Segregationen” har inte skapats av EBO eller av flyktingar – klyftorna och rasismen har skapats av politikerna och det samhällssystem de försvarar, storföretagens och bankernas system.

Offensiv 2017-12-06


Föreläsning om ensamkommande och kulturkrockar

Mustafa Panshiri reser land och rike runt och träffar ungdomar som ensamma kommit till Sverige och föreläser om hur det är att leva i ett sekulärt och demokratiskt samhälle. Mustafa har afghansk bakgrund och har ett budskap som handlar om kulturkrockar, jämställdhet, normer, droger och om att ”leva tillsammans” i Sverige.

Webben7 2017-12-07


MEDIAS ENSIDIGA PROPAGANDA
Så här ser ut dag efter dag. Cirka 95-97 % av allt som skrivs i media om ensamkommande handlar om att Sverige på olika sätt ska försörja ekonomiska migranter.

Se även bl a;
Sveriges smala åsiktskorridor – Rädsla för sanningssägare

Bisarrt att icke-vänstern upplever sig åsiktsförtryckta, tycker Lars Lindström


Över 50% misstror media. Kommer vänstervridningen att upphöra?

Journalisters uppgift att förtiga och försköna fakta?

Tino avslöjar det politiker och media försöker dölja om invandringen

GP: Stoppa vänstervridning i public service!

Vänstervridningen: Erfors & Helmerson mot Linderborg & Croneman


Public Service samarbetar med Expo för att smutskasta sina meningsmotståndare

SR skrämmer moderat politiker för länk till ”rasideologiska sidor”

SR ljuger öppet om att forskning visar att public service inte är partisk

Public Service beskriver partiskt att media är opartisk

SR:s kampanj för att lura folket att media är opartiskt

Avslöjande om SVT:s undersökning av anställdas partisympatier

Exceptionellt vänstervriden artikel av SR om EU-migranter – Ett skämt?

Public Service försöker legitimera PK-eliten, dvs sig själva, via FI-sympatisörer


En författares attack på den svenska åsiktslikriktningen och trångsyntheten


Per Svensson, SDS, försvarar Sveriges åsiktskorridor om flyktingar

Sydsvenskan försöker tysta det fria ordet genom att hota Petterssons


Peter Wolodarski, DN, kritiserar Aktuellt för yttrandefrihet

Traditionell media ilskna över att SVT inte censurerar kritik mot dem


Kraftig ökning av presstöd för att sprida ”röd” propaganda


Klyfta mellan folk och folkvalda – Problem viftas bort av politiker


Idag är de alla Charlie Hebdo, men…


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.
Lista över alternativa källor

Älmhult velar i frågan om avhysning av EU-migranter

Kommunalrådet Ingemar Almkvist (S) har svängt i frågan om EU-migranterna. ”… jag inte legat vaken och grunnat över en enda husvagn. Man kan tänka med hjärnan, men man kan också tänka med hjärtat” sa han i oktober förra året. Men efter att lägret börjat växa ändrade sig kommunalrådet.

Privat markägare har upplåtit mark till EU-migranter

I dag finns två grupperingar, en som har sin boplats på kommunal mark, och en som har tillstånd från en privat markägare att campa på hens mark.

Olaglig bosättning på kommunal mark, kommunen står handfallen

EU-migranterna har flyttat till ett område intill kombiterminalen i Älmhult.

Det har sedan innan jul talats om en eventuell avhysning eftersom lägret på kommunens mark är en illegal camping.

Vill att kommunstyrelsen ska ta beslut om avhysning

I mars menar Älmhults kommun hålla ett möte för allmänheten angående situationen med EU-migranter och illegal camping. Trots att det talats om avhysning har inget beslut om sådan fattats, och kommunalrådet vill helst se ett gemensamt beslut i kommunstyrelsen.

Red’s kom:
Varför ska det behöva tas beslut i kommunstyrelsen ifall kommunen ska upprätthålla lagen?

Är det en fråga om kommunen ska erbjuda gratis camping för en viss grupp?

Almkvist vill nu ta upp frågan om hur kommunen ska agera för ett beslut i kommunstyrelsen. Ska kommunen tillåta camping och då också tillhandahålla duschar, sophämtning och toaletter?
Han är själv inte beredd att tillhandahålla några bekvämligheter, men vill att övriga partier också ska ta ställning i frågan.
– Vi har inga planer på det i dag, men jag skulle vilja att vi fattar ett beslut gemensamt.

Red’s kom:
Det är ett utmärkt sätt att cementera EU-migranterna i deras utsatthet och bidragsberoende, samtidigt som det lockar fler EU-migranter till Älmhult.

Centerpartiet: Inget ansvar för EU-migranter utöver vad lagen kräver

Från Centerpartiets sida är budskapet tydligt, kommunens ska inte ta något ansvar utöver det lagen kräver.
– Kommunen ska hålla sig till sitt ansvarsområde. Vill Ingemar ta upp frågan i kommunstyrelsen får han lyfta den, men han verkar ha lite svårt att bestämma sig.

Vill inte skapa ny kåkstad á la Malmö

Elizabeth Peltola (C) har en bestämd uppfattning om att kommunen inte ska vara delaktig i att skapa ett parallellsamhälle av utanförskap som det som växte fram i Malmö.

Frivillig flytt eller avhysning?

Om EU-migranterna inte flyttar är avhysning det återstående alternativet.

Ingen av EU-migranterna pratar engelska

Men hur länge det dröjer innan kommunen tar det steget kan hon inte svara på.
– Först måste vi kommunicera med dem, och det har varit svårt eftersom ingen talar engelska.

Tekniske chefens ansvar att genomdriva avhysning

Tekniske chefen Bengt Pettersson har fått axla rollen som kommunens talesman mot EU-migranterna.

Uppdraget att få en avhysning genomförd ligger enligt Almkvist på Bengt Pettersson. Hittills ska inga steg tagits för att få tillstånd en tvångsflytt. Klicka här för att gå till Smålänningen, 2016-01-28
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende

Älmhult vill inte befatta sig med EU-migranter som vägrar flytta

Inre gränskontroll av EU-migranter inför avhysning i Älmhult


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Älmhults EU-migranter försvunna… men är kvar

Den illegala campingen med EU-migranter i Älmhult har upphört.

I slutet av förra veckan gick kommunen från ord till handling när det gällde den illegala campingen utmed gamla Loshultsvägen.

EU-migranter flyttar sin olagliga bosättning innan avhysning

På torsdagen kom polis till platsen för att kontrollera identiteten på ett tiotal EU-migranter.

Nästa steg var att kronofogden skulle ta över ärendet och så småningom avhysa EU-migranterna. Men redan innan så skett har den illegala campingen upplösts.

Red’s kom:
EU-migranterna är väl medvetna om rutinerna. De vet att när identifiering skett är det lika bra att flytta frivilligt. Men de väntar in i det sista.

Tiggarna kvar i Älmhult

Det är oklart vart EU-migranterna har tagit vägen.
– Vi har inte fått någon indikation på det, säger kommunalrådet Ingemar Almkvist (S).
– Tiggare har dock synts utanför flera varuhus i Älmhult under helgen.

Detta kan tyda på att man har flyttat de fyra husvagnarna till ännu en undanskymd plats utanför Älmhult.

Kommunen behöver tips om EU-migranter

Kommunen fick kännedom om den illegala campingen utmed Loshultsvägen via ett tips från allmänheten.

Red’s kom:
Man kan således hoppas att tips fortsätter komma in varje gång EU-migranterna etablerar en ny bosättning.

EU-migranters olagliga bosättningar måste ovillkorligen alltid upplösas omedelbart efter att de upptäckts om EU-migranterna ska lära sig att det inte lönar sig att bryta mot lagen.

Inte kommunens uppgift att leta reda på EU-migranters olagliga bosättningar

Klart är att kommunen inte kommer att göra några efterforskningar när det gäller den nya boplatsen.
– Det är en sak för andra myndigheter än kommunen.

Måste lagar följas?

– Helt klart tycker jag synd om de här människorna, men lagar måste följas. Det är heller ingen bra lösning att de flyttar runt hela tiden.

Red’s kom:
Att döma av bilden i tidningen så ser det inte så vackert ut efter EU-migranternas bosättning, precis som alltid annars. En skrotbil och skräp har de bl a lämnat efter sig för skattebetalarna att betala för uppstädning.

Denna nedskräpning har de lyckats med på bara en vecka.

Och som alltid straffas EU-migranter aldrig för sin nedskräpning.
Se: Missade papperskorg, får böta 800 kr – Aldrig böter för EU-migranters nedskräpning
Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-12-21
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende

Älmhult vill inte befatta sig med EU-migranter som vägrar flytta

Inre gränskontroll av EU-migranter inför avhysning i Älmhult


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Inre gränskontroll av EU-migranter inför avhysning i Älmhult

Älmhults kommun tar tag i problematiken kring EU-migranterna.
Detta genom att kontrollera identiteten på dem.
– Vi väntar på uppgifterna för att kunna ansöka om avhysning hos Kronofogden, säger kommunalrådet Ingemar Almkvist (S).

Ett tiotal EU-migranter campar sedan en dryg vecka illegalt på en sidogata till den gamla Loshultsvägen.

Kommunalrådet Ingemar Almkvist menade att det inte finns plats för migranterna, medan ansvarig tjänsteman tvekade.

Inre gränskontroll av EU-migranter

På torsdagen kom polis till platsen för att genomföra en inre gränskontroll bland EU-migranterna.

Detta för att ta reda på identiteten på personerna, så att dessa sedan kan avhysas från platsen.

Tekniske chefen slog ifrån sig om polisens id-kontroll

Men detta med poliskontrollen vill tekniske chefen Bengt Pettersson först inte kännas vid.
– Det får väl polisen svara på om man har varit där, menar Bengt Pettersson.

EU-migranterna vägrar fortfarande flytta från sin olagliga bosättning

– Jag var hos dem på onsdagsmorgonen och de var inte pigga på att flytta. Läget är oförändrat, om det inte har hänt något i dag.

Tekniske chefen säger sig vara ovetande om vad polisen gjorde

Men du vet inte vad som orsakat polisens närvaro?
– Det är frågan vad polisen gjort där.

Smålänningen avslöjar att tekniske chefen visste vad polisen gjorde

Till saken hör att kommunalrådet Ingemar Almkvist på torsdagen fick ett mejl från just Bengt Pettersson.
I mejlet berättade Pettersson att polis kallats till den illegala campingen för att genomföra just en inre gränskontroll.

Detta, förklarade Pettersson, var i syfte att ta reda på EU-migranternas identiteter. Uppgifterna ska sedan skickas till Kronofogden.

Bengt Pettersson klargjorde att detta var på kommunens initiativ.

Smålänningen konfronterar den tekniske chefen igen

Smålänningen ringer på nytt upp Bengt Pettersson och berättar att han skickat ett mejl till kommunalrådet där hela processen har beskrivits.

Har du rätt som inget vet om polisens ingripande, eller har Almkvist rätt? Det är lite förvirrande.
– Almkvist har rätt, säger Bengt Pettersson.

Varför berättade du inte detta när jag ringde för några minuter sedan?
– Jag visste inte vad de gjorde därborta.
– Men, jodå, de kollade identiteten.

Vad blir nästa steg i det här ärendet?
– Då får vi höra med Almkvist.

Är det han som bestämmer detta, vad ni ska göra med uppgifterna?
– Du får kolla med Almkvist.

Men som ansvarig borde väl du veta vad som blir nästa steg?
– Jag tappar minnet fort.

Ingemar Almkvist (S) anser att lagar måste följas

– Men vi har lagar att följa och de gäller alla, säger Ingemar Almkvist.
– Oavsett vad man tycker om detta måste vi följa lagarna. Är lagarna inte bra så får man ändra dem och det är upp till riksdagen. I slutänden är detta Rumäniens problem.

Red’s kom:
Problemet är att vi följer lagarna, men EU-migranterna gör det inte.
Problemet är också att det är lite si och så med att upprätthålla lagarna när det gäller EU-migranter och deras brott.Klicka här för att gå till artikeln i Tranås tidning, 2015-12-17
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende

Älmhult vill inte befatta sig med EU-migranter som vägrar flytta


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Älmhult vill inte befatta sig med EU-migranter som vägrar flytta

EU-migranterna vägrar att flytta från sin illegala campingplats i Älmhult.

Men det är oklart om, och i så fall hur, kommunen ska agera.
– Jag ska kolla upp detta, säger tekniske chefen Bengt Pettersson.

Efter några år blev migranterna avvisade från platsen på handelsområdet.

När husvagnarna flyttats från landmärket stolen vid tidigare Swedwood, slog man läger vid den gamla Loshultsvägen.

Kommunalrådet Ingemar Almkvist (S) var då tydlig med att migranterna inte fick vara kvar.

24 timmar blev 200 timmar som blir…

Vid det tillfället var kommunens tekniske chef Bengt Pettersson också tydlig med att man bara får campa i 24 timmar på ett och samma ställe.

Snart 200 timmar senare är migranterna kvar.

Ingen uppföljning

Nu är fyra husvagnar på plats.
– Vi trodde att de hade flyttat, säger Bengt Pettersson.
– Jag har inte haft koll på detta, men trodde att de skulle följa det som vi snackade om i torsdags.

Red’s kom:
Så kommunen går ut och informerar EU-migranterna vad de redan vet, dvs att de bara får campa 24 timmar på samma plats, och sedan tror kommunen att det ska räcka. Trots att det aldrig tidigare hänt i Sverige att EU-migranterna brytt sig om vad regelverken säger.

Älmhults kommun vill inte ta något ansvar för EU-migranternas lagbrott

När kom husvagnarna till den nuvarande uppställningsplatsen?
– I tisdags i förra veckan.

Och du förklarade för dem att det var camping i 24 timmar som gällde, precis samma regler som gäller för alla andra?
– Ja, just.

Vad händer om de fortsätter att vägra att lämna sin boplats?
– Då får vi ta det i beaktande.

Red’s kom:
Men hur ska detta beaktas?
Ska avhysning ske med hjälp av kronofogden enligt vad Ingemar Almkvist (S) tidigare hävdat?
Eller ska polisen utföra sina arbetsuppgifter och avhysa dem?

Kan kommunen tänka sig en fungerande metod för att EU-migranterna ska följa lagen?

Finns det något alternativ till att ännu en gång be dem att flytta efter 24 timmar?
– Det vet jag inte.

Vad säger reglerna?
– Vi har ju inga separata regler, utan det är 24 timmar som gäller. Vi har varit tillmötesgående. Någon gång måste vi få ett slut på det här.

Vad betyder det i praktiken?
– Det vet jag inte ännu. Det får vi ta en diskussion om. Vad föreslår du?

Inte mycket. Däremot föreslog Ingemar Almkvist att kommunen skulle anlita polis och kronofogden. Kan det vara en lösning?
– Det är helt klart att det är möjligt. Men vi har inte lyft detta.

Nu består den illegala campingen av fyra husvagnar och enligt uppgift 10-12 personer?
– De har varit så många hela tiden.

Red’s kom:
Och sex personbilar.

Prioriterar kommunen det här ärendet?
– Fungerar det inte får vi ta en diskussion om det.
– Vill de inte flytta får vi se vad vi ska göra.

Red’s kom:
Det är uppenbart att EU-migranterna inte avser följa regelverket. Är det fritt för även svenska medborgare att strunta i lagar och regelverk?

Men det vet du alltså inte nu?
– Jag sitter inte på det svaret.

Red’s kom:
Borde man inte som teknisk chef sitta inne med detta svar?Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-12-16
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende

EU-migranterna i Älmhult har flyttat till ett annat skogsområde. Nu överväger kommunen att anlita polis.

I förra veckan gjorde kommunen en kovändning och ändrade inställning till den illegala campingplatsen i Älmhult.

EU-migranter avhystes

Vid väg 23, intill handelsområdet, bodde sedan en tid ett antal EU-migranter. Där hade man parkerat såväl husvagnar samt byggt ett skjul, något kommunen tidigare accepterat.

I torsdags (3/12) avhystes EU-migranterna.

EU-migranter flyttade till ny olaglig plats

Men det betydde inte att de lämnade Älmhult, utan i stället slog man läger vid stolen-landmärket i närheten av tidigare Swedwood.

EU-migranter flyttade 4 husvagnar och 6 bilar till ännu en ny olaglig plats

Häromdagen fick kommunen tips från allmänheten om att EU-migranterna hade hittat en ny boplats. Den här gången på en avtagsväg från den gamla Loshultsvägen.
Företrädare för kommunen konstaterade att EU-migranterna ställt upp fyra husvagnar och sex stycken personbilar.

EU-migranter ställer krav på politiker (inte bara i Malmö och Stockholm)

EU-migranterna begärde att få träffa kommunalrådet Ingemar Almkvist, som vid tillfället befann sig på annan ort.
– De vill väl träffa mig för att fråga hur kommunen menar göra, säger Ingemar Almkvist (S).

– Vad man kan säga är att det finns regler att rätta sig efter.

Ingen gratis mark för EU-migranter i Älmhult

Kommunalrådet konstaterar att Älmhults kommun inte har någon plats att upplåta för EU-migranterna.

EU-migranter svinar ner på alla sina bosättningar

Tvärtom börjar Ingemar Almkvist (S) tröttna på detta med migranternas spontana campingplatser.
– Det har varit två man och röjt upp efter dem på det ställe vid väg 23 där man hållit till en lång tid. Det var inte så kul.

Red’s kom:
Då finns alltid alternativet att lagföra EU-migranterna för deras brott.

Inte acceptabelt att uträtta sina behov i skogen

– Om vi ska acceptera att upplåta en plats för de här personerna måste vi ordna en toalett. De kan inte uträtta sina behov i skogen, som de har gjort hittills.

Strategi till våren – Kanske boende på skattebetalarnas bekostnad

Ingemar Almkvist (S) berättar att kommunen ska utforma en strategi kring detta till våren. Det kan innebära att EU-migranterna erbjuds ett boende.

EU-migranter borde stanna hemma om de ska kunna få ordning på sina liv

– Det vore bäst om de stannade hemma i Rumänien och tog hand om sina barn, säger Ingemar Almkvist (S).

Red’s kom:
Av EU’s alla fattiga så är det bara romer som kommer till Sverige för att tigga och dra nytta av välfärden på skattebetalarnas bekostnad. Bara detta borde säga en hel del för den mest oinvigde.

Är lösningen på EU-migranters lagbrott att belöna dem för dessa?

– Flyttar de inte frivilligt måste vi anlita kronofogden och polisen. Det är ingen lösning att flytta runt dem i byn, säger Ingemar Almkvist (S).

Red’s kom:
Vem är det som flyttar runt EU-migranterna? Det är väl de själva som flyttar och upprättar olagliga bosättningar? Ingen tvingar väl dessa välfärdsturister till detta?

Är det ingen lösning att upprätthålla lagen?
Med nolltolerans skickas rätt signaler och EU-migranterna kommer att tvingas följa svensk lag.

Sverige behöver politiker som tar ansvar för egna medborgare mer än för andra länders medborgare.Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-12-10
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

EU-migranterna som under en längre tid slagit läger på kommunal mark har ombetts flytta.
– Det är ingen bra lösning för någon att de bor där, säger kommunalrådet Ingemar Almkvist (S).

Tiotal EU-migranter i uppbyggda skjul

På ett markområde nära väg 23 har EU-migranter till och från de senaste åren bott i husvagnar. Under hösten ska lägret ha växt, det har byggts skjul och nu ska ett tiotal personer bo där.

Flyttar EU-migranterna, i så fall vart?

Kommunen har bett EU-migranterna att flytta senast i dag (2015-12-02).

Red’s kom:
Om EU-migranterna flyttade, och i så fall vart, förtäljer inte historien.

Däremot kan det vara intressant att känna till att även den 4 augusti rapporterades det att kommunen snällt ombett EU-migranterna att flytta;
– Vi har bett EU-migranterna flytta från ett bostadsområde till ett mera undanskymt område, säger Ingemar Almkvist (S).

Är det möjligt för en kommun att hjälpa alla utöver de egna medborgarna?

Ingemar Almkvist har tidigare varit ovillig att avvisa EU-migranterna, och vid fullmäktiges sammanträde i oktober när Moderaterna tog upp frågan sa han så här:
– Med tanke på den information vi precis fått om hur många flyktingar som står vid våra gränser, så har jag inte legat vaken och grunnat över en enda husvagn. Man kan tänka med hjärnan, men man kan också tänka med hjärtat.

EU-migranternas läger utökas, som alltid

Men han menar att detta sagts med förståelsen att EU-migranterna skulle lämna Älmhult under vintern.
– Vi har lyssnat till expertisen och det står klart att det nuvarande läget inte är en bra lösning för någon. Vi har också märkt att lägret växt. I kommunstyrelsens arbetsutskott var vi överens om att be dem att flytta.

Kommunen måste skicka rätt signaler

Han vill också se ett beslut om vilken hållning kommunen ska ha till våren om EU-migranterna återvänder.
– Det är ingen som tycker annat än att det är en jättejobbig situation, men kommunen måste sätta ner foten och det har vi gjort nu.

Om EU-migranter inte flyttar frivilligt kommer Kronofogden anlitas för avhysning

Om EU-migranterna inte flyttar kommer kommunen att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten med avhysningen.

Red’s kom:
Det kan noteras att vänsterextremister jämför kommunalrådet Ingemar Almkvist/Älmhults kommun med krigsförbrytaren Josef Mengele bara för att kommunen inte fritt låter EU-migranter sätta upp bosättningar var de vill;
Josef Mengele (Der Totsengel) ler i sin himmel och säger: Jag gratulerar mina systrar och bröder i Älmhult som återigen lyfter min själ och jagar bort de undermåliga”.

Ljungbybon förklarar att han vänder sig ”med total avsmak mot Älmhults kommun som viker sig för det oetiska rasistiska drevet”.

I skrivelsen heter det att socialdemokraterna i Älmhult glider långt ut på högerkanten och att man har grävt ner sin känsla för solidaritet med de svagaste.Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-12-02
Se även bl a;
EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Älmhults kommun backar om att EU-migranter inte behöver följa lagen

Älmhults kommun lät EU-migranterna campa i ett bostadsområde trots att det stred mot reglerna. Men efter många upprörda reaktioner på Facebook ska EU-migranterna flyttas från Östra Esplanaden i centrala Älmhult till en mer undanskymd plats.
Se; EU-migranters olagliga bosättningar upprör

Krav på åtgärder

En av alla kommentarer som Älmhults kommun fått in till sin Facebook-sida efter att ha låtit EU-migranter campa i ett bostadsområde under längre tid än de enligt allemansrätten tillåtna 24 timmarna;
Älmhults kommun blir ju bara mer och mer pinsamma. Sätt hårdare regler för dessa människor. Vi får ju inte göra vad vi vill, varför ska de få göra det?

Kommunen ansåg att för en utsatt grupp gäller inte de regler som gäller för svenskar

Kommunen svarade att de såg mildare på campandet i det här fallet eftersom att det rörde sig om en utsatt grupp. Men nu har de alltså ändrat sig.

Protester mot EU-tiggares lagbrott gav effekt till slut

Kommunalrådet Ingemar Almkvist (S) säger att de förr eller senare hade fått be EU-migranterna att flytta, men att protesterna på Facebook skyndade på processen.
– Det har varit lite sommarstiltje i kommunen. Det här ärendet ligger hos vår tekniska chef som är ledig. Men när protesterna börjar bli för stora måste vi ta tag i det, säger han.

Kommunen rädd för att medborgare tar lagen i egna händer

– Många har upprörts över det här och man vet aldrig vad som händer. Det kan ju bli att några tar lagen i egna händer. Förr har det varit stenkastning mot deras boende och det vill vi definitivt inte ha, fortsätter han.

Kommunen kommer att be EU-tiggarna att respektera lagen

Nu ska kommunen be EU-migranterna att flytta från bostadsområdet. Om de inte gör det frivilligt måste Kronofogden kopplas in för att avhysa dem.

Romer kan inte tillåtas stå utanför de regelverk som svenska medborgare måste följa

– Samtidigt vurmar jag och känner med de här människorna. Jag tror inte att de far tvärs över Europa för att campa i Älmhult för ingenting, utan de har det tufft. Men det är klart att lagar och regler gäller för dem också, säger Ingemar Almkvist (S).

Har ingen lösning på problemet med EU-migranter?

På tisdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott diskutera frågan. Ingemar Almkvist (S) medger att de inte har någon bra lösning på problemet.
– Det är ingen idé att flytta folk fram och tillbaka. Det är inte lätt för en enskild kommun att agera i sådana här fall.

Red’s kom:
Vad är det som är komplicerat? Det är ju bara att se till att lagen upprätthålls och det gör man genom följande;
1. Böter för de EU-tiggare som bryter mot regelverket.
2. Konfiskering av tält/husvagn om lagbrott upprepas/böter ej betalas.
3. Avhysning till dess att signalerna går fram att det inte lönar sig att bryta mot lagen.

Inte kommunens sak att betala för EU-tiggares boende

En del av de som reagerat på Facebook tycker att kommunen borde hjälpa EU-migranterna med boende. Vad säger du om det?
Vi är inte redo att hysa in dem på en campingplats och betala avgift åt dem. Det är inte vår sak att göra det.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-07-31

Smålänningen skriver;
Proteststormen mot campande tiggare i Älmhult får kommunen att backa.

Älmhults kommun såg mellan fingrarna för EU-tiggares lagbrott

Trots att reglerna säger att man får campa på en plats i endast 24 timmar, och den illegala campingen pågått en längre tid, valde kommunen att inte agera.
Detta fick den redan kraftiga proteststormen på Facebook att tillta i styrka, där det ifrågasattes varför reglerna inte gäller för alla.

Kommunens förklaring var att den illegala campingen var okej, eftersom det rörde sig om en utsatt grupp. Nu gör kommunen en kovändning.
– När proteststormen är så stor kan vi inte blunda för detta, säger Ingemar Almkvist.

EU-tiggare flyttas av kommunen till mer undanskymd plats

Enligt Ingemar Almkvist (S) ska campingen bestå av en husvagn på området. Älmhults kommun har beslutat att tiggarna snarast ska flyttas från Östra Esplanaden till den plats där de höll till ifjol, nämligen mellan handelsområdet och väg 23.

Ju mer EU-migranter struntar i regelverken desto fler privilegier får de

Tycker du att det är en bra lösning?
– Nej, men vad ska vi göra? Om vi vräker dem, något som måste skötas av kronofogden, reser de förmodligen inte hem till Rumänien. Därför är det inte rimligt att vi kastar ut dem från Älmhults kommun, säger kommunalrådet Ingemar Almkvist (S).

Red’s kom:
Varför ska man strunta i att upprätthålla lagen bara för att man inte tror att EU-tiggare kommer att följa lagen ändå? Är det rimligt att man ska belönas för att man bryter mot lagen?

Kommunens ansvar att EU-migranter inte trakasseras

Men ifjol blev ju tiggarna utsatta för stenkastning på just den plats dit de ska flyttas?
– Jag, jag vet om det. Det är vårt ansvar att vi inte kommer i det läget. Detta måste ordnas på ett vettigt vis.

Red’s kom:
Frågan är vilket vis som då är vettigt?
Kan det vara att se till så att även romer måste följa lagen och att romer inte får privilegier som inte svenska medborgare får?

Ska romer ha särskilda rättigheter i Sverige?

Kan inte en godkänd campingplats vara ett alternativ?
– Det kostar en massa pengar för dem. Men å andra sidan är det ju så alla andra får göra.

Det är ju det många menar, att alla ska behandlas lika?
– Ja, man får inte ställa upp en husvagn så där. Jag skulle också kunna stå med en husvagn i exempelvis Björkparken.

Är en dialog mellan Sverige och Rumänien lösningen?

– Detta måste ordnas på ett vettigt vis. Jag anser att det behövs en dialog mellan Sverige och Rumänien om detta.

Red’s kom:
Kommentarer som denna är bara ett sätt för politiker att slippa ta sitt ansvar. En dialog mellan Sverige och Rumänien löser ingenting i detta läge. Här måste kommunen agera resolut och handlingskraftigt mot EU-tiggares respektlöshet mot Sverige och dess regelverk samt Sveriges medborgare.Klicka här för att gå till artikeln i Smålänningen, 2015-07-31
Se även bl a;
Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Gratis boende med alla faciliteter för EU-migranter på Gotland

Gratis sommarbostad med el/vatten för tiggare i Varberg

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

S+MP vill erbjuda gratis härbärge för EU-migranter i Värmdö, i strid med kommunallagen

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar


Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranters olagliga bosättningar upprör

EU-tiggares illegala campingplatser har blivit ett hett debattämne.

Nu kan kommunen tvingas agera mot de EU-migranter som upprättat dessa boenden.

Precis som under förra året har ett antal tiggare dykt upp i Älmhult och precis som i fjol campar EU-migranterna på ställen som inte är avsedda för detta.

Ett antal personer har reagerat mot att det förekommer illegala campingplatser, inte minst vid Östra Esplanaden. Denna för allmänheten väl synliga placering har retat upp allmänheten

Kommunens kommunikationschef Malin Blom håller som bäst på att undersöka vad som kan göras för att bemöta alla kritiska röster.

Camping tillåten max 24 timmar

– Det som gäller är att man får campa på ett ställe i 24 timmar, och sedan måste man lämna platsen. Om man inte har tillstånd går det att köra bort dem, säger kommunikationschef Malin Blom.

Kommunen villrådig hur EU-tiggares olagliga camping ska hanteras

Malin Blom menar att det trots dessa klara regler är ett svårt dilemma för kommunen. Frågan är hur man ska agera mot den här formen av tillfälligt boende.

Red’s kom:
Kanske som om de inte varit romer? Dvs med böter och avhysning!

Kommunen ser mellan fingrarna om det är romer

Hittills har kommunen bestämt sig för att se mellan fingrarna.

24 timmars camping enligt allemansrätten

Kommunen säger:
”Det är i princip allemansrätten som gäller, det vill säga att man får tälta i 24 timmar. Men då detta rör sig om en utsatt grupp så har vi antagit en mildare syn på deras tältande nu under sommaren”.

Red’s kom:
Det är oacceptabelt att en viss folkgrupp står över lagen i Sverige och får särskilda privilegier.

Förbannad på kommunen

På Facebook ifrågasätter privatpersoner hur det kan komma sig att kommunen tillåter illegala campingplatser, speciellt i närheten av det nya handelsområdet.

En person noterar:
”Så mycket tillstånd man som fastighetsägare och näringsidkare måste ansöka om för att får göra en enda liten småsak. Men de här får fritt härja hur som helst. Inte undra på att man blir förbannad”.

Kan komma ”ytterligare direktiv”?

Malin Blom menar att saken ännu inte är utagerad, utan att det kan komma ytterligare direktiv.

Romerna är ett problem för hela Europa

– Detta är ett problem inte bara för Älmhult utan för hela landet, och även för Europa, säger Malin Blom.

Red’s kom:
Ja, romerna är ett europeiskt problem, men de lokala politikernas handlingsförlamning och rädsla för att följa sina skyldigheter enligt kommunallagen och likabehandlingsprincipen är ett lokalt problem.

EU-tiggare är ett besvärligt problem

Beror kommunens inställning på att det är besvärligt att ta tag i detta?
– Nej, det tror jag inte, säger Malin Blom.

Red’s kom:
Oärligt svar. Naturligtvis är EU-tiggare ett besvärligt problem för kommunen och då är det lätt för politiker och kommunens tjänstemän att välja den enklaste lösningen. Dvs att låtsas som det regnar.

Standardursäkt: Flyttar bara någon annanstans

– De måste ta vägen någonstans, säger Malin Blom.

Red’s kom:
De kanske kan ta vägen hem?

– Kör vi bort dem då kanske de bara flyttar någon annanstans i närheten, säger Malin Blom.

Red’s kom:
Det är kommunernas vanligaste ursäkt till att de inte gör vad de är skyldiga att göra. Men det håller inte. Det finns bara två alternativ, att avhysa EU-migranterna varje gång de bryter mot lagen eller att verka för att de utvisas ur landet eftersom de inte saknar vistelserätt i Sverige om de inte kan (eller vill) betala för sitt boende så som alla andra måste göra.

Ovanstående från:
Illegala campingar upprör

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.