Sydsvenskan saknar helt verklighetsförankring när det gäller EU-migranter

Malin Krutmeijer på SDS skriver en i vanlig ordning starkt subjektiv artikel utan förankring i verkligheten under rubriken ”Minnet är kort. När Frankrike tömde romska läger rasade ledarsidorna”:

Det var aldrig avsikten med EU:s fria rörlighet, men det har blivit effekten. Romer som idag kommer till det rika Europa och lever i läger bär vittnesbörd om århundraden av utstötning och övergrepp. De har velat ta en chans när EU slog upp ett lufthål. Men någon permanent uppehållsrätt lär de inte få med mindre än att de får långsiktiga arbeten, och asylskäl har de inte.

De är inlåsta med medborgarskap i länder som Rumänien och Bulgarien, som uppenbart diskriminerar dem så kraftigt att de föredrar att bo i skjul på en industritomt framför att stanna där de vuxit upp.

Red’s kom:
Man kan inte som vänsterextremisterna alltid skylla fattigdom på enbart diskriminering. Det finns faktiskt många faktorer som spelar in här.

Opålitliga referenser utan värde för något

I boken ”Vi kallar dem tiggare” berättar Aaron Israelson och Rola Brentlin att mindre än hälften av Rumäniens romer har en försörjning. Var fjärde vuxen är analfabet. De flesta lever i läger inte så olika det på Sorgenfri.

Red’s kom:
Med tanke på att ingen har en susning om ens hur många romer det finns i Rumänien är det svårt att dra några slutsatser av detta. Det ska också noteras att när Aaron Israelson uttalat sig så har han inte gett något förtroendeingivande intryck, vilket gör hans påståenden här mindre trovärdiga.

Vi vet hur det ser ut i Rumänien, men vi vet inte i vilken omfattning eller hur det ser ut för andra fattiga och utsatta än romer (som bara är en liten andel av EU’s fattiga).

På svenska ledarsidor har opinionen svängt rejält.

Frankrikes avhysning av romer 2010 kan inte jämföras med avhysning i Malmö

När Frankrike 2010 tömde romska läger och utvisade tiotusentals till bland annat Rumänien och Bulgarien rasade de stora tidningarnas ledarsidor mot det inhumana i detta. När något liknande utspelar sig i Sverige är det annat ljud i skällan.

Red’s kom:
Om man inte vet vad man pratar om är det bättre att hålla tyst. För avhsyningen i Frankrike gällde helt andra förhållanden som på intet sätt kan jämföras med avhysningen i Malmö.

Expressen ser den privata äganderätten som viktigast

I Expressen går numera den privata äganderätten först.

Red’s kom:
Det är bara okunniga vänsterextremister som inte förstår att den privata äganderätten inte går först.

DN konstaterar att Sverige inte kan ta ansvar för alla utsatta medborgare i världen

Dagens Nyheter, som 2010 talade om ”en skam för Europa”, konstaterar nu att det är rätt att riva lägret i Malmö och att Sverige inte kan ta ansvar för alla länders utsatta medborgare.

Red’s kom:
Det är bara okunniga vänsterextremister som inte förstår att Sverige inte har resurser för att försörja alla fattiga i världen.

Kommuner har beskrivit sanningen, varför undanhålla denna?

De svenska kommunerna har reagerat med handfallen ambivalens: hjälpa eller avskräcka? Kommunrepresentanter har gång på gång förknippat de hitresta romerna med smuts, nedskräpning och allmänt obehag.

Red’s kom:
Det är bara okunniga vänsterextremister som anser att folket ska undanhållas sanningen.

Retoriken bär ett synnerligen olustigt eko från den gamla onda tid när det talades om ”zigenarplågan”.

Red’s kom:
Vad är viktigast? Att sanningen kommer fram eller att Malin Krutmeijer jämför sanningen med retorik som ”zigenarplågan”?

Övergrepp och kränkningar av romer

Den som tvivlar rekommenderas att läsa regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och jämföra med citat från de senaste årens tidningsartiklar. Lawen Mohtadis och Gellert Tamas film ”Taikon” är ett annat tips.

Red’s kom:
Det är bara okunniga vänsterextremister som kan jämföra vad som hänt för över 50 år sedan med dagens situation.

Vänsterextremister fördjupar problemen för EU-migranterna

Jag känner människor som helt privat går en runda med pengar, mat och varma kläder varje vecka. Se på engagemanget för Sorgenfrilägret.

Red’s kom:
Det är bara okunniga vänsterextremister som i egenintresse på detta sätt vill upprätthålla EU-migranternas fattigdom och utsatthet och förvägra dem möjligheten till ett bättre liv på den enda plats där detta är teoretiskt och praktiskt möjligt, dvs i deras hemländer.

Det har bildats nätverk och föreningar.

Red’s kom:
Det är alltid samma kärna av vänsterextremister som skapar nya nätverk inom sig med samma personer men med nya namn på nätverken/föreningarna.

Att Rumäniens konsul kommer till Malmö gör ingen skillnad

Att Rumäniens konsul kommer till Malmö, och att Sveriges och Rumäniens regeringar kommunicerar, är också positivt.

Red’s kom:
Nej, det är bara positivt om det leder till något konstruktivt, vilket det inte finns några synbara tecken på.

Varför ska EU-migranter garanteras gratis drägliga bostäder i Sverige?

Men det är också nödvändigt att det rika Europa visar anständighet. Fattiga EU-migranter måste garanteras drägliga bostäder här.

Red’s kom:
Det är bara okunniga vänsterextremister som tror att det är möjligt att Sverige försörjer ännu fler romer än vad Sverige redan gör livet ut samt att detta skulle minska problemen på något sätt.

Sverige bestämmer inte över andra länder

Och varför inte överväga om länder som exempelvis Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike kan låta några tusen av dem stanna och åtnjuta de rättigheter som du och jag tar för givna?

Red’s kom:
Det är bara okunniga vänsterextremister som tror att Sverige kan bestämma att Danmark, Tyskland och Frankrike ska överta försörjningen av EU-migranterna från hemländerna.

EU-migranter särbehandlas positivt i Sverige hela tiden

En gnutta positiv särbehandling efter århundraden av negativ vore verkligen på tiden.

Red’s kom:
Det är bara vänsterextremister som inte har förmågan att se att EU-migranter utsätts för positiv särbehandling konstant i Sverige, och som tror att denna positiva särbehandling löser problemen istället för att bara spä på problemen.Klicka här för att gå till aritkeln i SDS, 2015-11-03
Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare? – Karin Åberg

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

MP Malmö vill att att problemet med EU-migranter ska lösas, men vilket problem?

Idag söndag stängs kåkstadens grind, imorgon arbetsfri dag för kringliggande företag

Sverige värsta rasistlandet, tycker EU-migranter i Malmös kåkstad

Sveriges största mediauppbåd för icke-avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Nu är det klart! EU-migranter kan avhysas från kåkstaden i Malmö

Tolken Catalin Mihai tror att polisen vill trötta ut vänsterextremisterna i Malmös kåkstad

EU-migranter i Malmös kåkstad fortsätter ställa krav på försörjning

Avhysningen av EU-migranter i Malmö ett vänsterjippo – Aktivister skadar romer

EU-migranter avhysta från Malmös kåkstad – lägret saneras nu

EU-migranter och aktivister protesterar vid Malmös stadshus

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

EU-migranter i Malmö kräver bostad och att kommunalråd ska stå till svars för något

Frederick Batzler hotar fortsätta med sina juridiska processer om EU-migranter

Den rumänska ambassadören besöker Malmö där EU-migranter demonstrerar

EU-migranter sover utanför stadshuset i Malmö i protest

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

EU-migranter som demonstrerar framför Malmös Stadshus börjar tappa sugen

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder

Özz Nûjen & Måns Möller hånar Carina Nilsson för att lagen följs för EU-migranter

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremister håller kvar EU-migranter i kylan i sin laglösa demonstration

Karin Åberg JO-anmäler polisens upprensning av olaglig demonstration i Malmö

”Socialistiska Läkare” kritiserar att EU-migranter inte får göra som de vill i Sverige

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Polisen: Nu har människorna varit där så länge att de har någon form av besittningsrätt. Det är komplicerat men så har vi tolkat det.


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö – Karin Åberg

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt – Karin Åberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *