Sverige flest våldtäkter

Sverige har flest våldtäkter i Europa. Enligt statistiken är våldtäkterna i Sverige näst flest i världen, där endast Botswana eller Lesotho eller Sydafrika (lite förvirrande info men verkar vara beroende på vilket år statistiken tagits fram) har fler våldtäkter.

Är detta ett problem som politikerna inte vill adressera, med tanke på hur tyst det är om detta?
När politiker inte vill ta tag i problem bara för att de tycker det är jobbigt är risken dessutom stor att Sverige snabbt får ett dåligt rykte på många olika områden.

Anmälda våldtäkter 2000-2016
Anmäda våldtäkter 2010-2014
Våldtäkt inkl. grov per 100 000 invånare:
2000: 23,
2001: 23,
2002: 24,
2003: 29,
2004: 29,
2005: 42,
2006: 52,
2008: 59,
2009: 64,
2010: 64,
2011: 66,
2012: 66,
2013: 63,
2014: 69,
2015: 60,
2016: 67
Källa: BRÅ

Brå uppskattar att ungefär 10–20 procent av alla våldtäkter anmäls och av dessa så är det bara 20 procent som det går att knyta en misstänkt till brottet.

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppgav 1,7 procent av befolkningen (16–79 år) att de utsatts för sexualbrott under 2015, vilket motsvarar cirka 129 000 personer. Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade blivit utsatta.

Sexualbrott 2015

De anmälda våldtäkterna har ökat under den senaste tioårsperioden (2006–2015).

En ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005. Den innebär bland annat att vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande kom att rubriceras som våldtäkt.

Den 1 juli 2013 skärptes sexualbrottslagstiftningen återigen; bland annat utvidgades våldtäkt till att omfatta de fall där offret reagerat med passivitet.

14 procent = personuppklaringsprocenten för våldtäkt (2015)

Källa: Brå

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *