Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

De EU-migranter som bor i Svenska Kyrkans lokaler på Backengården i Umeå, och vars husvagnar står parkerade på Ålidhemskyrkans mark, måste flytta. Det handlar om femton EU-migranter – varav 6 barn? – som bor på Backengården och två husvagnar vid Ålidhemskyrkan.

– Vi som kyrka ska finnas till för medmänniskor i utsatta situationer, men det är kommunens ansvar att lösa frågan om boende och andra humanitära förutsättningar för de personer som befinner sig i Umeå, säger Kenneth Nordgren, kyrkoherde Svenska kyrkan i Umeå i ett pressmeddelande.

EU-migranter har bott i Umeå ½ år

Det var i december som kyrkan öppnade lokalerna på Backengården för de utsatta EU-migranter som levde hemlösa i Umeå.

Red’s kom:
Ovanstående är vad SVT skriver om detta. Jag har sagt det många gånger förr, men SVT envisas att skriva fel: EU-migranter blir inte hemlösa bara för att de saknar ett andra hem i Sverige.

– Detta gjordes för medmänniskors skull, utifrån en kristen kallelse och inom det samordningsuppdrag som Umeå kommun har tilldelat Pingstförsamlingen. Det var redan från början klart uttalat att det handlade om temporära lösningar i väntan på att Umeå kommun skulle hitta en mer uthållig lösning för de gästande EU-migranterna inom EU:s regelverk om rörelsefrihet, säger Kenneth Nordgren.

Red’s kom:
Men det är inte inom EU’s regelverk för fri rörlighet. Varför har myndigheterna inte utvisat de EU-migranter som befunnit sig där 3 månader längre än vad de får vistas i Sverige?

Vad har detta kostat skattebetalarna?

Kyrkans lokaler behövs för annat än EU-migranter

Nu är däremot kyrkan i behov av lokalerna, och de som bott där sedan i vintras kommer flytta den 15 juni.

Ska kyrkan erbjuda sysselsättning, utbilda i svenska och integrera EU-migranter i Sverige?

– Det vi har sagt är att Svenska Kyrkan måste ta ett större engagemang – men i de uppgifter som är kyrkans. Det handlar om att tillhandahålla mötesplatser för integration, meningsfull sysselsättning, möjligheter till språkutbildning och den typen av frågor, säger Leif Hognert, ordförande i kyrkorådet, Svenska kyrkan i Umeå.

Red’s kom:
Det är tråkigt att Kyrkan inte förstår att de gör EU-migranterna en björntjänst när de reducerar EU-migranternas möjlighet att integreras i sitt hemland, där de har bäst förutsättningar att få rätt utbildning och okvalificerat arbete.

Kommunens uppgift att ordna boende för EU-migranter?

– Kommunen ska se till att de har någonstans att bo – vi ska se till att vara medmänniskor, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Med vilken motivering ska svenska skattebetalare förutsättningslöst försörja andra EU-länders medborgare?

Ska kyrkor och föreningar eller kommunen försörja EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?

– Det är inte acceptabelt att skapa en förväntan på att kyrkor och föreningar ska ordna detta, säger Leif Hognert.

Red’s kom:
Det är inte mer kommunens uppgift att erbjuda gratis boende för andra EU-länders medborgare än vad det är kyrkans.

Kyrkorådet planerar öka insatser för EU-migranter

Kyrkorådet har beslutat att utöka Svenska kyrkan i Umeås insatser i arbetet för särskilt utsatta grupper, som EU-migranter, asylsökande och ensamkommande barn som en grupp av kvotflyktingar. Då handlar det inte om att uppfylla den typen av grundläggande behov, som exempelvis boende.

Red’s kom:
Vilka insatser till vilken kostnad för skattebetalarna?

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna Internettjänst, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i Folkbladet, 2015-06-12
Se även bl a;
Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund

Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan


EU-migranter som saknar bygglov för sin bosättning ska avhysas i Olofström


62 500 kr till Lunds diakoniföreningar för att stödja EU-migranter

Den dubiösa föreningen En bättre chans – för EU-migranter – får bidrag av Eskilstuna kommun


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *