Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Monika Sandström (C), Kyrkoråd och kyrkofullmäktige, Svenska kyrkan i Umeå, skriver i en insändare att hon anser att EU-migranterna ska förses med boende på skattebetalarnas bekostnad;

I debattinlägg 22/9 av Leif Hognert (Posk) och Kenneth Nordgren (kyrkoherde) samt i nyhetsartikel 23/9 med Georg Andersson (S) och Levi Bergström (S) framgår hur man ser på situationen och vad man förväntar sig av kommunen.

Red’s kom:
Se: Svenska kyrkan i Umeå vill integrera EU-migranter och att politiker ska bryta mot lag

Jag instämmer helt i detta. Kyrkan kan göra väldigt mycket när det gäller integration och sociala aktiviteter.

Red’s kom:
Sociala aktiviteter”? Dans? Läsa bibeln?

Om något är säkert så är det att Svenska kyrkan inte kan göra något alls när det gäller integration av romer. Detta oavsett hur mycket pengar Svenska kyrkan lyckas tillförskansa sig av skattemedel (trots att laglig rätt för detta saknas).

Se: 80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Det är idag en hård konkrurrens mellan vänsterextremister och Svenska kyrkan i vem som kan få störst andel av skattemedel. Kyrkan vinner i regel denna kamp, men inte sällan i samarbete med vänsterextremisterna (ibland samma personer). Det är sorgligt att det fungerar så här eftersom det arbete Svenska kyrkan gör endast har en långsiktigt negativ effekt. Det är lätt att förstå varför Danmark infört förbud för hjälporganisationer/kyrkor att hjälpa tiggare.

Men vi förväntar oss att kommunen tänker om när det gäller boendefrågan.

Svenska kyrkan har en plan

Frågan om EU-migranterna i Umeå har diskuterats det senaste året inom Svenska kyrkan. Det är en viktig fråga och många initiativ har tagits. Kyrkorådet har nu en handlingsplan för hur vi fortsättningsvis vill bemöta och hjälpa migranterna i samarbete med andra aktörer.

Red’s kom:
Det är ingen tvekan om att Svenska kyrkan finansierat en stor del av sin verksamhet det senaste året med EU-migranterna som stöd. Så givetvis har Svenska kyrkan en plan för hur de ska kunna få ännu mer pengar för åtgärder som inte tillför något för EU-migranterna.

Var ska EU-migranterna bo?

Läget börjar nu bli akut eftersom kylan och mörkret blir mer och mer påtagligt. Var ska migranterna bo?

Red’s kom:
Hemma?

Vem är det som låter EU-migranter frysa och bli sjuka?

Ska kommunen låta folk frysa och bli sjuka i sina kalla husvagnar flyttandes mellan olika parkeringsplatser?

Red’s kom:
Är det inte vuxna människor som kan ta ansvar för sina egna liv överhuvudtaget?

Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Sverige ska ta ansvar för sina egna medborgare i första hand. EU-migranterna är hemländernas ansvar.

Följa lagar eller visa medmänsklighet?

Umeå kommun säger sig inte ha något ansvar och hänvisar till lagar. Men kommunen borde väl också visa medmänsklighet!

Red’s kom:
Det är inte medmänsklighet att befästa tiggare utsatthet. En kommun har att arbeta inom lagens ramar.

Förbud mot att ta humanitärt ansvar?

Det finns inte heller något förbud mot att ta ett humanitärt ansvar.

Red’s kom:
Mycket märkligt och ologiskt påstående, typiskt vänsterextremister.
För det första så är det inte att visa medmänsklighet att låta EU-migranter tro att de ska bli försörjda av Sverige under sin resterande livstid och cementera EU-migranternas utsatthet.
För det andra så medger inte lagen att kommunala skattemedel nyttjas för att försörja andra länders medborgare.

Slutsats: Det finns inget förbud mot att visa medmänsklighet, men det finns ett förbud mot att kommunen erbjuder EU-migranter gratis boende eller andra särskilda förmåner på skattebetalarnas bekostnad. Dvs med pengar som är avsedda att gå tillbaka till skattebetalarna.

Vem har det primära ansvaret för barn?

De flesta är barnfamiljer och kommunen har faktiskt ett särskilt ansvar för barn som vistas här.

Red’s kom:
Men föräldrarna till tiggarbarnen är ansvarsbefriade?

Om föräldrarna utsätter barnen för något som kan vara till skada för barnen så är det utvisning som måste till.

Gratis boende/uppställningsplatser för husvagnar

Jag tror att de flesta Umeåbor håller med om att kommunen borde ordna uppställningsplatser för husvagnar eller alternativt boende.

Red’s kom:
Tro gör man i kyrkan.

Floskler

Utsatta EU-migranter är också människor.

Red’s kom:
Det är tydligen människor som vissa anser ska särbehandlas med förmåner som inte ens svenska medborgare får, och att detta ska finansieras olagligt med skattemedel.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna tjänst på Internet, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i VK, 2015-09-25

Se även bl a;
Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar


Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter


Umeå kommun efterlyser riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer för EU-migranter

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende


Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar

KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


Ju mer religion desto mindre moral, etik och pålitlighet


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *