Svenska kyrkan i Karlstad kräver fortsatt gratisboende för EU-migranter

I en debattartikel skriver Bengt Kihlström, ordförande kyrkorådet, Karlstads pastorat, att han vill att gratiscampingen för EU-migranter som försörjs av Sverige ska fortsätta på obestämd tid:

Den 31 mars avvecklas campingen som Karlstads kommun ställt till förfogande för EU-migranterna som vistas i kommunen.

Svenska kyrkan vill att Karlstad ska svara för försörjning på obestämd tid av andra länders medborgare

Som representanter för Svenska kyrkan i Karlstads pastorat uppmanar vi politiker och tjänstemän i kommunen att inte sätta punkt för hjälpen och stödet till EU-migranterna.

Negativ utveckling för kommun och EU-migranter om EU-migranter inte försörjs?

Vi ser att det finns stor risk för en negativ utveckling om en lösning inte kan hittas, såväl för de människor som kommer att vräkas från campingen som för vår kommun.

Red’s kom:
Negativ utveckling”? Dvs fortsatta brott av EU-migranter om de inte får som de vill och om de inte försörjs av kommunen!

Vräkas”? Ingen kommer att vräkas!

När vänsterextremister och kyrkor använder sig av ordet ”lösning” så innebär det endast att kommunens skattebetalarna ska försörja EU-migranterna samtidigt som samma skattebetalare betalar mest i världen till EU-migranternas hemländer.

Politiker har gjort tiggare till en del av gatubilden

Fattiga EU-migranter, framför allt romer,…

Red’s kom:
EU-migranter är romer och endast romer! Om man skriver en debattartikel kan det vara en fördel om man känner till i alla fall det mest grundläggande.

… befinner sig periodvis i alla delar av Sverige i dag och så även i Karlstad. De har blivit en del av gatubilden. Kvinnan eller mannen med muggen framför sig utanför mataffären.

Red’s kom:
EU-migranterna har blivit en del av gatubilden pga fega och handlingsförlamade politiker som inte vågar verka i medborgarnas intresse och för allas bästa.

Ett gott samarbete för kyrkan är så länge de förses med skattemedel

I kyla, i regn, med en filt om axlarna ber de oss som passerar om en peng. Trots den utsatthet som dessa människor befinner sig i, har vi i Karlstad lyckats skapa en dräglig situation genom ett gott samarbete mellan kommun och kyrka.

Red’s kom:
Eget beröm luktar illa. Det är dessutom en pinsamt uppenbar lögn att kommunen och svenska kyrkan skapat en ”dräglig situation” för de tiggande EU-migranterna i Karlstad. Det absolut enda kommunen uppnått när de anlitat Svenska kyrkan som bulvan för att sopa problemen under mattan är att fördjupa EU-migranternas utsatthet. Det finns inte en enda EU-migrant i Karlstad som har uppnått den minsta förbättring i sin situation.

Svenska kyrkan vill att skattebetalarna ska finansiera tiggeriet i Karlstad

En camping har byggts upp i samverkan, en lösning som nu kommunen helt vill avbryta, utan några konkreta alternativ.

Red’s kom:
En gratiscamping för EU-migranter är ingen ”lösning” på något och ingår inte i kommunens uppdrag, och ska inte finansieras med skattemedel.
Lika lite är det kommunens uppgift att finna alternativ till gratiscampingen.

På vilket sätt är kåkstäder/favelor med EU-migranter en trygghet för vem?

Som företrädare för Svenska kyrkan uttrycker vi vår starka oro för vad det kommer att innebära för de människor som funnit en trygghet där.

Red’s kom:
Ett slumområde i Karlstad är ingen trygghet för någon, särskilt inte för kommunens invånare.

Vad är en ”kristen och humanistisk grundsyn”?

För oss som verkar inom Svenska kyrkan är det självklart att utifrån en kristen och humanistisk grundsyn ge stöd till de mest utsatta i samhället.

Red’s kom:
Humanism verkar inte vara Svenska kyrkans starka sida. Deras ”kristna och humanistiska grundsyn” kan starkt ifrågasättas när de anser att det är ett stöd för EU-migranterna att upprätthålla deras utsatthet istället för att verka för förbättringar i deras hemland och att de stannar i hemlandet där förbättringsarbetet är i full gång.

Svenska kyrkan inger EU-migranterna falska förhoppningar

Vår uppgift är att genom vår närvaro förmedla öppenhet och hopp till alla människor oavsett bakgrund eller hemvist.

Red’s kom:
Svenska kyrkans definition av ”öppenhet och hopp” kan också ifrågasättas. Att ge EU-migranter falska förhoppningar om att Sverige är lösningen på deras problem är inget som gagnar någon.

Svenska kyrkan arbetar idag i ett flertal projekt med målet att uppnå en förbättrad situation för romer i de länder som de kommer ifrån.

På plats i hemländerna arbetar vi bland annat med att starta upp skolor och ge tillgång till rent vatten, samt försöker påverka myndigheterna att själva börja arbeta för förbättrade livsmöjligheter för romer.

Red’s kom:
Om detta är sant så fortsätt gärna med detta, men förvärra inte problemen för alla genom att försöka hålla EU-migranterna kvar i Sverige, vilket bl a gör att de riskerar att förlora chansen att ta del av de resurser som avsätts i hemlandet för att förbättra situationen för romerna.

Svenska kyrkan har aldrig skapat en dräglig livssituation för EU-migranter i Sverige

Vi arbetar samtidigt på alla nivåer i Sverige för att bidra till en dräglig livssituation för de EU-migranter som kommer hit.

Red’s kom:
Det finns absolut ingenting som Svenska kyrkan någonsin gjort för EU-migranter i Sverige som skapat en ”dräglig livssituation” för EU-migranterna. Tvärtom!

FEAD är inget som förbättrar något för EU-migranter

Karlstads pastorat är också nu delaktiga i ett nationellt EU-projekt inom Svenska kyrkan, FEAD, som syftar till att romerna ska få verktyg till ett värdigare liv och att så småningom hitta ett sammanhang i sina egna länder.

Red’s kom:
Nej, det är inte med sanningen överensstämmande. FEAD är i princip enbart ett projekt för att lära EU-migranterna hur de ska kunna dra mest och bäst nytta av skattemedel i Sverige. FEAD-projektet – som beskrivits här tidigare – kommer inte att leda till den minsta förbättring för EU-migranterna. Det är emellertid inget som Svenska kyrkan tar någon notis om, de är bara ute efter pengarna.

Se bl a;
Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige

Svenska skattebetalare betalar inte bara mest i världen till EU-migranternas hemländer via EU-medel. Utöver detta tillkommer (förutom frivilliga bidrag) pengar via;
1. FEAD-projektet.
2. Kommunens försök att sopa problemen under mattan i Sverige.
3. Vissa kommuner som bygger upp s k ”vänorter” i EU-migranternas hemländer.
4. Stora samhällskostnader för bl a EU-migranternas nedskräpning, brottslighet och sjukvård samt skola, etc, i Sverige.

Se: Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

EU-migranterna är här för att stanna

Om EU-migranterna avhyses från campingen kommer de inte att försvinna från vår kommun.

Red’s kom:
Det är riktigt. Att stänga ner gratiscampingen är i sig inte en åtgärd som är tillräcklig för att EU-migranterna ska åka hem. För att detta ska ske måste politikerna börja ta ansvar för kommunen och dess invånare (bl a genom nolltolerans mot EU-migranternas bosättningar och nedskräpning) och myndigheter måste börja utföra sina skyldigheter, bl a att stävja EU-migranternas brott och utvisa de EU-migranter som olagligen vistas i landet.

Vilka problem löses av en skattefinansierad camping för EU-migranter?

Inga problem löses i stunden som campingen stängs. Tvärtom.

Red’s kom:
Inga problem lösas i stunden om campingen inte stängs. Tvärtom.

Är en svår livssituation i Sverige bättre än en svår livssituation i hemlandet?

Deras livssituation i hemlandet är fortsatt svår och för dessa människor finns inte större möjlighet att få arbete och pengar till mat nästa vecka.

Red’s kom:
Det är tyvärr så världen ser ut och livssituationen för samma EU-migranter är fortsatt svår i Sverige. En svår livssituation i Sverige är inte bättre än en svår livssituation i hemlandet. Tvärtom.

Svenska kyrkan anser att kommunen gynnas av att lagbrott belönas

Arbetet mot icke-diskriminering av romer och rättigheter i form av utbildning och arbete kommer att ta tid. Vi hävdar att vår kommun gynnas av att ha en ordnad situation för de utsatta människor som periodvis vistas här.

Red’s kom:
Det är knappast rimligt att skattebetalarnas pengar ska gå till att försörja andra länders medborgare på detta fullständigt ostrukturerade och meningslösa sätt.

I ett arbete mot diskriminering av romer i hemlandet krävs också en skärpning av romerna själva om detta arbete ska ha förutsättningar att lyckas.

Svenska kyrkan fikar efter mer pengar, som alltid

Som kyrka erbjuder vi vår fortsatta medverkan för att tillsammans med kommunens representanter ta fram fungerande och trygga lösningar som är hållbara över tid till stöd för EU-migranterna. Vi inbjuder härmed kommunen till en fortsatt dialog i frågan.

Red’s kom:
Det ligger inte i Svenska kyrkans förmåga att skapa några ”fungerande och trygga lösningar som är hållbara över tid till stöd för EU-migranterna” i Sverige. Det har till dags dato aldrig någonsin hänt, och det finns inte det minsta som tyder på att det någonsin kommer att hända i framtiden.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna tjänst på Internet, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Klicka här för att gå till artikeln i VF, 2016-03-29


SR tillägger följande till ovanstående debattartikel:

Nu stängs den tillfälliga campingen i Karlstad där många EU-migranter bott under vintern. I en debattartikel vädjar Svenska kyrkan i Karlstad till den blågröna majoriteten i kommunstyrelsen att campingen ska få vara kvar.

– Vi känner att det här är ingen lösning utan att det behövs jobbas vidare med det, säger domprosten Harald Cohen som är en av författarna till debattartikeln.

Red’s kom:
Enligt debattartikeln var det endast Bengt Kihlström som stod för artikeln.

Jobbas vidare med”?

Socialdemokraterna vill permanenta slumområden för EU-migranter

Beslutet att stänga campingen togs redan i december i kommunstyrelsen och precis som Svenska kyrkan är även Socialdemokraterna emot stängningen.

Domprosten undrar vart EU-migranterna ska ta vägen

Harald Cohen tycker att kommunen ska fundera på hur det ska gå med människorna som idag bor på campingen.
– Var ska de ta vägen? De kommer ju inte försvinna bara för att man stänger campingen, säger han.

Red’s kom:
Korrekt, alltså krävs det även andra konkreta åtgärder för att upprätthålla de lagar och regelverk som EU-migranterna bryter mot.

– Vi tror att de kommer att försöka leta upp någon annanstans i Karlstad för att försöka bo och det vi har sett tidigare så har det inte varit något bättre alternativ.

Red’s kom:
Om kommunen håller vad de lovat med nolltolerans mot EU-migranternas olagliga bosättningar och nedskräpning – med tillhörande straff, så som gäller för alla som inte är romer – kommer EU-migranterna att till slut tvingas följa lagen.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2016-03-29
Se även bl a;
Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger

EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

Karlstad försöker kringgå lagen i sitt stöd till EU-migranter – gratis camping

Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!

Karlstads olagligt skattefinansierade camping för EU-migranter, 10 kr/dag

EU-migranters olagliga fordon/husvagnar tillåts ej på Karlstads olagliga camping

Karlstads kommun saknar plan för upplösning av sitt olagliga läger med EU-migranter

Karlstad städar upp efter EU-migranter

Karlstads kåkstad för 60 EU-migranter vid polishuset växer snabbt

Kyrkorna i Karlstad finansierar EU-migranters tiggeri med husvagnar och mat

Karlstads politiker vill förlänga gratiscamping till EU-migranter – Plan saknas!

EU-migranter i Karlstad skaffar barn som de inte kan försörja – med stöd av Sverige

MP i Karlstad tror EU-migranter dör om de inte försörjs av kommunen

EU-migranter hotar sätta eld på sig om de inte får som de vill

EU-migranters camping stängs i Karlstad: ”Vart ska vi ta vägen?”


Hälften av EU-migranterna i Sverige tänker stanna i Sverige


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som för EU-avgift och bistånd


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *