Svenska kyrkan bedriver partipolitik för fler asylsökande och anhöriga till Sverige

Ann Heberlein, teologie doktor i etik, skrev 2016-12-20 följande under rubriken ”Håll Svenska kyrkan fri från partipolitik”:

Istället för trosgemenskap och Guds ord levererade prästen ett politiskt brandtal, skriver Ann Heberlein.

I söndags, den fjärde advent, begav jag mig till en liten vit kyrka på den skånska landsbygden för att fira gudstjänst. Jag längtade efter den speciella form av gemenskap som uppstår när människor, oavsett kön, ålder, etnicitet, klass och politisk övertygelse samlas för att bekänna sin tro på en gemensam Gud. Jag såg fram mot att stämma in i gemensam bön och psalmsång. Jag önskade mig trosgemenskap och Guds ord. Istället fick jag ett politiskt brandtal.

”Human migrationspolitik”?

Prästen inledde gudstjänsten med att läsa valda delar av ”Juluppropet”, kyrkornas upprop för en ”human migrationspolitik”.

Prästen läste den känslomättade texten med stort patos.

Kyrkan samlar namnunderskrifter

Sedan meddelade hon att det fanns listor att skriva på vid utgången. Församlingen skruvade oroligt på sig och sneglade förstulet mot utgången.

I en gudstjänst uppmanar alltså prästen sin flock att ta ställning i en komplicerad inrikespolitisk fråga, en fråga som kräver både kunskap och eftertanke för att ta ställning till.

Red’s kom:
Det är lätt att ta ställning för att hjälpa andra, så som Svenska kyrkan kräver av sina besökare, men bra mycket svårare att ta ställning för hur, där Svenska kyrkan inte har några svar.

Detta på exakt samma sätt när det gäller EU-migranter, där Svenska kyrkan bedriver verksamhet över hela landet för att locka EU-migranter till Sverige för att tigga.

Svenska kyrkan behöver inte ta ansvar för varken Sverige eller dess medborgare och kan därför enkelt och utan några som helst uppoffringar ge sken av att vara goda. För politiker som har en lagstadgad skyldighet att primärt se till de egna medborgarnas bästa är det inte lika enkelt att bortse från vilka beslut som måste tas.

När församlingen vid gudstjänstens slut troppade ut låg uppropet där, påpassligt nära kollektsamlaren, och krävde de förbipasserandes namnunderskrift. Prästen stod myndigt, mitt i gången, med händerna knäppta på sin prästerliga mage. Det krävde en hel del kurage för att inte falla till föga för det sociala trycket att skriva under.

Ska alla migranter bo i kyrkorna?

Jag kände stor sorg när jag gick mellan de buxbomkantade gravarna mot min bil. Jag hade velat fråga prästen om en del saker, som jag funderar över i anslutning till Juluppropet – var tänker sig kyrkan att alla de här människorna ska bo? Det finns ju inte bostäder åt dem som vi redan tagit emot.

Hur ska försörjningen av migranterna finansieras?

Hur tänker sig kyrkan att det hela ska finansieras – det saknas 50 miljarder i budgeten enligt Riksrevisionsverket.

Vård, skola och omsorg baxnar redan idag under trycket av asylsökande och EU-migranter

Hur ska vår infrastruktur, skola, vård, sociala omsorg klara av en ännu högre belastning?

Svenska kyrkan har inga svar, bara krav

Jag avstod från att ställa mina frågor. Jag har nämligen på känn att prästen inte hade några bra svar på mina frågor. Hon agerade på order uppifrån, allt i syfte att samla så många namnunderskrifter som möjligt.

Ska partipolitik bedrivas i kyrkan?

Svenska kyrkans agerande är teologiskt tveksamt ur två aspekter: enligt den lutherska kyrkans tradition består tillvaron av två regementen, det andliga och det världsliga. Dessa ska hållas isär. Partipolitik ska inte bedrivas i kyrkan. Vidare betraktas varje kristen som myndig att fatta egna beslut. Ingen präst eller ärkebiskop ska diktera för mig vad jag ska tycka. Kyrkans politisering är omöjlig att rättfärdiga teologiskt.

Red’s kom:
Svenska kyrkan är fortfarande år 2016 inte skild från staten
2000-01-01 skiljdes Svenska kyrkan formellt från staten. I realiteten fullbordades dock aldrig separationen fullt ut eftersom Svenska kyrkan alltjämt har statsliknande privilegier i förhållande till andra religiösa samfund och organisationer. Detta är en ordning som står i strid med tanken om den sekulära staten och innebär att nästan fyra miljoner svenskar som inte har ett medlemskap i Svenska kyrkan inte äger inflytande över hur skattemedel används.

År 2014 avslog riksdagen en motion från 2012 av Fredrik Schulte (M) om att Svenska kyrkan ska inhämta sin medlemsavgift på samma sätt som alla andra föreningar och att begravningsverksamheten övertas av svenska staten alternativt även kunna bedrivas av andra aktörer än Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan tappar medlemmar pga att de bedriver politik

Jag vågar påstå att det historiskt stora medlemstappet har med just detta att göra, kyrkans politisering. Under årets tio första månader lämnade en bit över 80 000 personer kyrkan. Det är 33000 fler än under hela 2015 och den högsta siffran någonsin.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna tjänst på Internet, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du nu istället fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Ska Svenska kyrkan stå för trosgemenskap eller åsiktsgemenskap?

Jag har varit på väg att sälla mig till de avhoppades skara många gånger, men väljer att stanna för att kämpa för min kyrkas tillnyktring och återgång till att vara en trosgemenskap snarare än en åsiktsdito. Nästa kyrkoval kommer jag att vara påläst och använda min rätt att påverka min kyrka.

En kyrka som exkluderar logiskt tänkande/de som inte röstar rött är inte rättrogen

Kyrkan ska vara politisk, absolut, men också inkluderande. I en bred folkkyrka så ska socialister och borgare sitta sida vid sida, dela bröd och vin och be tillsammans. I Guds rike har alla en plats. Den övertygelsen ber jag för att svenska kyrkan återvänder till.

Red’s kom: Ann Heberlein är klok och modig!

Källa: Expressen

Se även bl a;
Regeringens enda lösning på invandringsproblemen: Mer pengar, större lån

Att ge pengar till EU-migranter är att exploatera utsatta människor

Ilska över åsikt att inte ge EU-migranter pengar


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *