Svenska kommuner kan inte lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien

Förutom alla vänsterextrema sajter och FB-sidor så dominerar vänsterextremisterna totalt i gammelmedia, men det finns ett och annat undantag. Undantagen är sällsynta så när man hittar åsikter om EU-migranter som för omväxlings skull är sakliga, faktabaserade och relevanta är det viktigt att trycka på dessa. Här kommer ett av undantagen:

Svenska kommuner kan aldrig lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien. Men genom att undvika särbehandling kan de hindra tiggeriet från att blir ett permanent inslag på svenska gator.

Red’s kom:
Med alla fördelar det innebär för dels Sverige och det svenska folket;
Varför provocerar EU-migranter?
men även för EU-migranterna själva;
471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Kommunen ska inte införa system som utgår från att fattiga människor söker sig till Sverige eller andra EU-länder för att tigga. Ett medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger.

Vi behöver lösa roten till problemen på plats i hemländerna i stället för att införa särregler för EU-migranter. S+MP-regeringens egen samordnare i dessa frågor understryker att likabehandlingsprincipen ska gälla och säger: ”Man kan inte ha en camping bara för vissa”.

Lösningen på diskriminering och utsatthet kan inte vara att människor tigger på Europas gator under ett antal månader. Samma bedömning gör också biståndsorganisationer, t ex Hjärta till hjärta, som arbetar på plats i Rumänien.

Kommunerna börjar förstå att försörjning av EU-migranter i Sverige aldrig leder till något gott

40 ledande kommunalpolitiker i majoritet och opposition i landets 20 största kommuner har fått svara på en enkät från Dagens Samhälle. Osäkerheten i hur kommunerna ska hantera tiggerifrågan har uppenbart minskat.

Det är orimligt att det landar i kommunernas knä! Tiggeriet är inte vårt ansvar, vi kan inte lösa problemet. Men ibland får vi hantera effekterna av det”, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

EU-migranterna är inte en kommunal angelägenhet

På många håll är man i dag överens om att gatutiggeriet inte är någon kommunal angelägenhet.

Vänsterextremisterna har överutnyttjat sina slagord; rasism, antiziganism, populism, etc

Det tyder på två saker.

För det första: Att enigheten är så stor tyder på att kommunerna – i takt med att problemet växt – anpassat sig och lärt sig att se pragmatiskt på problemet. Påklistrade anklagelser om rasism och antiziganism luftas inte längre så fort tältläger och kåkstäder är uppe för diskussion.

Red’s kom:
Se även; Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning

För det andra: Bland kommunerna, som tvingas hantera många av praktiska konsekvenserna av tiggeriet – förslumning av det offentliga rummet, socialtjänstfrågor och sanitära problem – tycker många att tillströmningen av fattiga EU-migranter är större än vad Sverige klarar av att hantera.

Tiggeriet har mer än fördubblats på ett år

Tiggeriet har fördubblats på ett år och blivit vardag på svenska gator. Omkring 4 000 personer tigger på svenska gator, visade en enkätundersökning som SVT utfört bland svenska kommuner (29/4). Det innebär en påtaglig förändring av den offentliga miljön.

Red’s kom:
Det tydligen så att om tillräckligt många upprepar samma felaktiga påstående tillräckligt ofta så finns det även en och annan förnuftig person som låter sig luras.
SVT:s undersökning kom fram till att det fanns drygt 4 000 tiggandes EU-migranter i Sverige, exklusive ett antal kommuner, varför nivån mer låg på närmare 6 000 krävande välfärdsturister, dvs EU-migranter.
Se; Mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år

Ett 70-tal kommuner har erbjudit gratis boende för specifikt EU-migranter

Kommunerna har reagerat olika på denna nya situation. Luleå har, liksom ett 70-tal andra kommuner, erbjudit härbärgen under vintern.

Det vänsterstyrda Göteborg undanhåller tiggarbarn från skolgång i hemlandet

Göteborg har startat en förskoleverksamhet riktad mot barn till fattiga EU-migranter.

V och MP försöker få en garanti för boende till EU-migranter som inte ens svenska medborgare har

Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver på för att införa en tak-över-huvudet-garanti som omfattar alla EU-medborgare.

Red’s kom:
Nej, V och MP försöker använda uttryck för att medvetet lura befolkningen vad det handlar om. ”Alla EU-medborgare” avser endast EU-migranter (dvs romer), men jag tror inte V och MP lyckas lura särskilt många i denna fråga där befolkningen är för insatt för att låta sig luras så enkelt.

Allt fler politiker vågar idag säga att EU-migranter inte ska särbehandlas

En återkommande synpunkt från politikerna är att samma regler måste gälla för alla grupper och människor. Det ska inte finnas särregler för vissa. Så är det naturligtvis.

Välfärdstjänster ska inte erbjudas EU-migranter

Kommunerna gör därför klokt i att inte erbjuda EU-migranter välfärdstjänster i annat än i akuta nödsituationer.

De bör låta bli att belöna ockupation av privat mark genom att tillhandahålla fria kommunala uppställningsplatser.

De ska inte acceptera nedskräpning i den offentliga miljön utan se till att den lagförs.Klicka här för att gå till artikeln i Kuriren, 2015-08-28
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *