Svenska folket flyr Svenska kyrkan – Skälet: kyrkans politisering

I en artikel med många frågetecken skriver LT en artikel om att många lämnat Svenska kyrkan i Södertälje, precis som över hela Sverige:

Svenska kyrkan fortsätter att tappa i medlemsantal.

Trend att medlemsantalet i Svenska kyrkan minskar

När Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000 var 82,9 procent av Sveriges befolkning medlemmar. Siffran för hela riket är nu nere på runt 63 procent och trenden håller i sig.

BEGÄRA UTTRÄDE UR SVENSKA KYRKAN
Rimligtvis borde alla som inte uttryckligen begärt medlemskap i Svenska kyrkan per automatik få sitt medlemskap avslutat inom 3 månader. Pga ett systemfel där politikerna inte ställt detta krav måste du själv begära utträde.

Efter att en tjänst införts på Internet som gjorde det lättare att gå ur Svenska kyrkan bestämde Svenska kyrkan att inte längre acceptera utträden via BankID. Ett regelverk de själva sätter. Mellan 2016-09-24 och 2016-12-21 hann 18 595 personer begära utträde via denna Internettjänst, alltså innan Svenska kyrkan ändrade sitt regelverk.
För att lämna Svenska kyrkan måste du idag fylla i en av följande blanketter och posta till din församling:

Ovanstående är en sammanfattning av;
Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du

Svenska kyrkans medlemmar i Södertälje minskat från 70% till 30%

I Södertälje har antalet medlemmar också sjunkit. Vid millenieskiftet var 70 procent av befolkningen med i Svenska kyrkan. I dag ligger Södertälje församling runt 30 procent medan Östertälje församling ligger runt 45 procent.

Största ökning av antal utträden under 2016

I år är det en större ökning i antalet utträden, möjligen som en reaktion på en granskning som Sveriges radio gjorde i somras som visade att kyrkopolitiker och anställda i Svenska kyrkan åkt på dyra utlandsresor, ofta till välkända turistorter och storstäder.

Red’s kom:
Ingenstans i artikeln nämns att en trolig möjlighet till ökningen av utträden den senaste tiden kan vara att Svenska kyrkan bedriver partipolitik till stöd för vänsterextremister. Med krav på ökad mottagning och försörjning av asylsökande/migranter såväl som EU-migranter.

Kyrkornas kärnverksamhet är idag EU-migranterna, dvs att finansiera tiggeriet, och i andra hand att försörja och undanhålla andra utländska medborgare (papperslösa) som saknar rätt att vistas i Sverige.

Se: Södertälje ger kyrkan 150.000 kr för att locka EU-migranter till Sverige

Ingenstans i artikeln nämns några siffror för i år, men Ann Heberlein ger den information Svenska kyrkan och media inte verkar vilja att vi ska veta, när hon skriver;

Under årets tio första månader lämnade en bit över 80 000 personer kyrkan. Det är 33000 fler än under hela 2015 och den högsta siffran någonsin.

Enkätundersökning som inte visar sanningen!

Karin Karlberg är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Södertälje.
För några år sedan gjorde hon en enkät där hon skrev till alla som begärt utträde i Södertälje och frågade om orsaken till att de lämnade Svenska kyrkan.

Red’s kom:
Notera här att;
1. Enkäten gjordes ”för några år sedan” – vi får inte ens veta vilket år (det kan ha varit år 2001). Men vi vet i alla fall att hennes enkät skickades ut innan den stora flykten från Svenska kyrkan, dvs år 2016.
2. Vi får inte veta under vilken period de begärt utträde. Sedan år 2000, eller sedan när?
2. Vi får inte reda på hur frågorna formulerats. Vi får inte veta vilka – eller hur många – svarsalternativ som fanns.
3. Vi får inte veta hur många utskick som gjordes eller hur många som svarade. Det kan alltså vara en svarsfrekvens på t ex 5%, vilket bara av detta skäl gör svaren värdelösa.

Vad var huvudskälet DÅ för utträdet ur Svenska kyrkan?

– Den största anledningen var ointresse och att man inte hade någon relation till kyrkan.

Red’s kom:
Hur många av hur många uppgav detta skäl, ”för några år sedan”? Utan denna information är det omöjligt att veta vad huvudskälet var.

Dessutom kan man utgå från att de säkert mycket få som svarade inte svarade helt ärligt, förutom det faktum att en enkätundersökning som gjorts idag mycket väl skulle kunna ge ett helt annat resultat.

Inte besviken, men lämnade kyrkan ändå

– Då var det oerhört få som var besvikna och ingen var besviken över den lokala församlingen.

Red’s kom:
Vad baseras denna tro på?

Över ett års betänketid?

– De flesta hade även haft över ett års betänketid så det visar att det var ett väl genomtänkt beslut och det måste man respektera, säger Karin Karlberg.

Red’s kom:
Vad betyder detta? Menar Karin Karlberg att ”de flesta” (hur många är detta, 20 av 50?) begärt utträde efter år 2001… och när fick de svara på enkäten?

Mest positiva med kyrkan råkade DÅ vara vad kyrkan ville att det skulle vara

Hon frågade även om det mest positiva med kyrkan och fick följande svar:
1. Kyrkans stöd till människor i svårigheter.
2. Kyrkans stöd i nationella kriser och katastrofer.
3. Kyrkans internationella arbete.
4. Kyrkans barnverksamhet.

Red’s kom:
Alltså exakt de svar som Svenska kyrkan vill att det ska vara. Kan det möjligen finnas en anledning till att svaren uppges vara precis som Svenska kyrkan önskade?

1. Vilka (och hur många) svarsalternativ fanns?
2. Hur många av hur många gav respektive svar?

Det är lätt att formulera enkäter så att man får de svar man vill, särskilt om de som svarar inte är anonyma och ännu mer om ingen oberoende får se varken enkäten eller svaren. Som i detta fall, vilket gör att man kan redovisa ett helt annat resultat än sanningen.

Positiva om kyrkan, men lämnade ändå

– Även de som lämnade Svenska kyrkan hade ändå mycket positivt att säga om oss och det är bra, säger Karin Karlberg.

Red’s kom:
Alla som lämnat Svenska kyrkan under en ej redovisad period för ”några år sedan” var mycket nöjda med kyrkan, men lämnade ändå? Ska vi tro på detta?

Vad ska kyrkan göra för att inte fortsätta raset i medlemsantal?

På frågan om hur de ska göra för att behålla medlemmar eller värva fler säger Karin Karlberg att kyrkan haft olika tilltal och uppgifter i olika epoker men att mycket ändå är sig likt.

– Människans existentiella behov är desamma fortfarande, om de stora frågorna i livet, att ta ansvar, hur man ska leva och hur man hanterar sorg. Vi har också utökat vårt spektrum, i dag ger vi till exempel själavård på nätet där yngre i dag letar stöd, de ringer inte till jourhavande präst. Men innehållet i det vi gör har varit samma i två tusen år.

Red’s kom:
Eftersom ”innehållet” varit detsamma i 2000 år – och vårt samhället förändrats en del sedan Jesus födelse så fyller kyrkan en väldigt liten funktion i Sverige idag. Därav att kyrkorna önskar fler migranter och EU-migranter så att de kan få fler bidrag och fortsätta driva sin verksamhet.

Hon pekar också på kyrkans roll i samhället, hur man startade skolor för flera hundra år sedan för att lära folk läsa ”även om bibeln var anledningen så lyfte det oss som folk” och hur man startade och drev sjukhus.

Red’s kom:
Ja, kyrkan startade för hundratals år sedan skolor i egenintresse, för att lära människor läsa bibeln. Idag vill Svenska kyrkan värva sina medlemmar bland de som är mest lättpåverkade, dvs fattiga från andra länder. Dock inte i dessa länder, utan i Sverige. Av denna anledning vill Svenska kyrkan flytta de fattiga från sina hemländer till Sverige.

– Vi har alltid försökt se var nöden är störst. När samhället hann i fatt och tog över skolorna och sjukhusen lämnade vi dem åt kommunerna och landstingen även om vi fortfarande samverkar mycket med dem och många andra föreningar och kyrkor. Vi måste hjälpas åt när resurserna har krympt.

Red’s kom:
Resurserna krymper här pga folkförflyttningen av fattiga till Sverige.

EU-migranter viktigast för Svenska kyrkan, inte romerna i hemlandet

I dag anser kyrkan att den lokala nöden är störst för de EU-migranter som tigger på gatorna.

– Det handlar inte om att vi å ena sidan ska mätta hungriga magar eller å andra sidan driva opinion mot deras hemländer. Vi måste göra både och. När vi hjälper andra hjälper vi även oss själva, säger hon.

Red’s kom:
Problemet är bara att Svenska kyrkan inte hjälper EU-migranterna. Kyrkan enbart upprätthåller EU-migranternas utsatthet och förhindrar dem möjligheten att förbättra sin situation. På skattebetalarnas bekostnad.

Kyrkans ”godhet” hjälper bara kyrkan.

Med färre medlemmar måste kyrkan hitta nya sätt att få pengar

Vad tror du om framtiden?
– När vi får färre medlemmar får vi hitta nya sätt att arbeta för att hjälpa människor i nöd och kommunicera, men det är oöverträffat med ett samtal mellan en som pratar och en som lyssnar där man låter det ta den tid det tar.

Källa: LT

Se även bl a:
Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Svenska kyrkan & Hela Människan vill få Norrköpings kommun att bekosta härbärge för EU-migranter

Svenska kyrkan i Uddevalla vill upplåta en p-plats för EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå vill integrera EU-migranter och att politiker ska bryta mot lag

Svenska kyrkan i Umeå fikar efter mer pengar för EU-migranter – åtgärder som inte tillför något

Svenska kyrkan i Östersund öppnar boende för EU-migranter, mot ersättning

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Svenska kyrkan vill förse 40 av 130 EU-migranter i Umeå med gratis härbärge

Gratis härbärge för 12 EU-migranter i Falun, via Svenska kyrkan

Svenska kyrkan och Pingstkyrkan driver härbärge för EU-migranter i Katrineholm

Straffavgift för Svenska kyrkan, olagligt härbärge för EU-migranter i Malmö

Svenska kyrkan i Karlstad kräver fortsatt gratisboende för EU-migranter

Svenska kyrkan, Växjö: Härbärge för EU-migranter utan rätt att vistas i Sverige


Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar


Svenska kyrkan bedriver partipolitik för fler asylsökande och anhöriga till Sverige

SDS driver drevet vidare mot Ann Heberlein – ”Godhetsapostlar”


Regeringens enda lösning på invandringsproblemen: Mer pengar, större lån

Att ge pengar till EU-migranter är att exploatera utsatta människor

Ilska över åsikt att inte ge EU-migranter pengar


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

En kommentar till “Svenska folket flyr Svenska kyrkan – Skälet: kyrkans politisering”

  1. Jag är inte övertygad om motiven som artikeln tillskriver kyrkans vurm för mer invandring. Snarare är det vänsterextremister och folk som bara generellt vill oss illa som har tagit sig in till kyrkans översta skikt.

    Att Helle Klein såg det som nödvändigt att starta Seglora Smedja och medelst den bedriva häxjakt mot oliktänkande antyder ju att det faktiskt fanns oliktänkande inom kyrkan när hon satte igång.

    Red’s kom:
    Absolut. Det är säkert långt ifrån alla inom Svenska kyrkan som önskar en större invandring av företrädesvis muslimer som har en tendens att inte vilja anpassa sig till det svenska samhället. Som framgår av länken i slutet här, till vad Svenska kyrkan i Ängelholm anser, så är inte ens alla överens om att Svenska kyrkan ska försörja EU-migranter i Sverige. Kyrkorna splittrar sig själva genom att ge sig in i politiken i ett försök att återgå till svunna tider när kyrkan hade makten.

    Det är dock oroväckande att så många som 13 samfundsledare går ihop för att medelst namnlistor kräva att Sverige tar emot fler asylsökande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *